Ἄρθρα σημειωμένα ὡς πολιτικὸς “γάμος”

ΕΦΙΑΛΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (καὶ νοοτροπίες)

Ἐφιαλτικοί ἀριθμοί

τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.                        Εἶσθε Ἕλληνες καί Χριστιανοί; Σᾶς νοιάζει ἆραγε ἄν ἡ Τουρκία «ἕνα βράδυ» ἁρπάξη τά νησιά μας; Καλή ἡ ἀνησυχία σας. Μά τήν ἀνησυχία τήν προξενοῦμε ἐμεῖς με τήν ὑπογεννητικότητα.

.                 Κρατῆστε τά νούμερα: Τό 2021 οἱ γεννήσεις στήν πατρίδα μας ἦσαν 85.346 καί οἱ θάνατοι 143.919!!! Ὅταν γιά νά διατηρηθῆ ἕνα ἔθνος, ἀπαιτεῖται τοὐλάχιστον ἴσος ἀριθμός γεννήσεων καί θανάτων, πεῖτε μας, ποιός σκοτώνει τήν ἔνδοξη ἄλλοτε Ἑλλάδα;

.                Ὡς Ἕλληνες τρομάζουμε μέ τούς ὡς ἄνω ἀριθμούς. Καί ὡς Χριστιανοί; Ὑπάρχουν στόν τόπο μας 52.000 συμβιώσεις!

.                Ἀπό αὐτές πόσα ζευγάρια ἔχουν ἐπιλέξει τόν ἐκκλησιαστικό γάμο, δηλαδή, τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας γιά μία ὄμορφη συζυγία; Μόνον οἱ 18.478! Δηλαδή τά 2/3 τῶν Ἑλλήνων (Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν…) δέν θέλουν Χριστό, οὔτε Ἐκκλησία! Εἶναι ὅλοι αὐτοί ἄθεοι; Ἀλλά καί οἱ λεγόμενοι ἐκκλησιαστικοί εἶναι γάμοι κατά Θεόν; Οἱ περισσότεροι γίνονται σέ κάποιο κτῆμα, μέ μικροσκοπικό ἐκκλησάκι, μέ μοναδικό σκοπό νά γλεντήσουν μετά τό γάμο σέ πλούσια ταβέρνα!

.                Οἱ λεγόμενοι «πολιτικοί γάμοι» εἶναι πολύ περισσότεροι ἀπό τούς λεγομένους ἐκκλησιαστικούς. 22.272 οἱ πολιτικοί, 18.487 οἱ ἐκκλησιαστικοί! Καλύτερα στό δημαρχεῖο, παρά στήν Ἐκκλησία!

.                Μέ «σύμφωνο συμβίωσης», μέ μία δηλαδή μόνο ὑπογραφή, πόσοι λένε ὅτι συζοῦν ὡς οἰκογένεια; 11.550! Ἀπ’ αὐτούς τά 214 «σύμφωνα» ἀφοροῦν σέ ὁμοφυλοφίλους!

.                Κάποτε ἡ Ἑλλάδα ἦταν χώρα μαρτύρων καί ἁγίων. Τώρα τήν ταυτότητά της τήν καθορίζουν: Ἡ «Ἕνωσις Ἀθέων» καί οἱ ΛΟΑΤΚΙ! Οἱ δύο δέ αὐτές συνομοσπονδίες δέν ἀλλοιώνουν ἁπλῶς τό χρῶμα τῆς Ἐλλάδας, ἀλλά κυριολεκτικά τήν σκοτώνουν. Ἑλλάδα χωρίς χριστιανικές οἰκογένειες καί χωρίς παιδιά ψυχορραγεῖ. Ἐνέσεις ἀναζωογόνησης δέν εἶναι τά πανηγύρια καί οἱ ἐκκλησιαστικές φιέστες*. Εἶναι ὁ ἐπανευαγγελισμός, ἡ μετάνοια καί ὁ κατηχητικός λόγος.

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἀπὸ τέτοιες φιέστες ἄλλο τίποτα. Εἶναι τόσο καταθλιπτικὸ αὐτὸ τὸ φαινόμενο, μὲ τὶς ἀλλεπάλληλες ὑποδοχὲς Εἰκόνων, ἐνθρονίσεις Ἀντιγράφων Εἰκόνων, ἐπετείους Ἐνθρονίσεων, μεταφορὲς ἱ. Λειψάνων, Λαμπρῶν Πανηγύρεων κλπ ποὺ δὲν ἀξίζει οἱαδήποτε ἀναφορά. Φαινόμενο βαθειᾶς παρακμῆς. Βύθισμα στὴν ἄβυσσο τοῦ κούφιου. Οἱ ἐφιαλτικοὶ ἀριθμοὶ συναγωνίζονται τὶς ἐφιαλτικὲς νοοτροπίες.

Διαφήμιση

, , , ,

Σχολιάστε

«ΜΠΛΟΚΟ» ΣΕ ΝΟΝΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ

Ρόδος: «Μπλόκο» σὲ νονά,
ἐπειδὴ εἶχε κάνει πολιτικὸ γάμο

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἕνας λαὸς σὲ πλήρη σύγχυση καὶ πνευματικὴ παραζάλη, ἀκατήχητος καὶ ἕρμαιο τῆς προπαγάνδας. Δὲν ξέρει τί θέλει καὶ γιατί θέλει αὐτὸ ποὺ νομίζει ὅτι θέλει.

.                       Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας «Δημοκρατική» τῆς Ρόδου οἱ γονεῖς τοῦ μωροῦ, ὅταν ἔσπευσαν γιὰ τὰ διαδικαστικά, ἐνημερώθηκαν ὅτι ἂν θέλουν νὰ τελέσουν τὸ μυστήριο γιὰ τὴν βάπτιση τοῦ παιδιοῦ τους, θὰ πρέπει νὰ ἀντικαταστήσουν τὴν μία νονά, διότι ἔχει παντρευτεῖ μὲ πολιτικὸ γάμο καὶ ὄχι μὲ θρησκευτικό. Αιτία γιὰ τὸ ἐμπάργκο στὴ νονὰ ἦταν οἰ αυστηρὲς ὁδηγίες ποὺ δόθηκαν ἀπὸ τὸ Φανάρι στὴν Μητρόπολη Ρόδου, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες σὲ τέτοιες περιπτώσεις δὲν θὰ ἐπιτρέπεται ἡ τέλεση τοῦ μυστηρίου. Θορυβημένοι οἱ γονεῖς, ἐξήγησαν ὅτι ἡ κοπέλα, ποὺ εἶναι καὶ ἀδελφή τῆς μητέρας τοῦ παιδιοῦ, ἔχει τελέσει πολιτικὸ γάμο καὶ σκοπεύει νὰ τελέσει μέσα στὸ ἑπόμενο ἔτος καὶ θρησκευτικό, ὅμως οὔτε αὐτὸ ἔδωσε λύση καθὼς πλέον, ἀπαγορεύεται ρητὰ ἀπὸ τὸ Φανάρι οἱ νονοὶ νὰ ἔχουν τελέσει πολιτικὸ γάμο.
.                       Ἀξιοσημείωτο εἶναι πὼς καὶ οἱ γονεῖς τοῦ παιδιοῦ ἔχουν τελέσει πολιτικὸ γάμο, ὅμως αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ ἐμπόδιο ἐφ᾽ ὅσον οἱ γονεῖς δὲν λαμβάνουν μέρος στὸ μυστήριο.
.                       Σύμφωνα μὲ ὅσα δήλωσε στὴν «Δημοκρατικὴ» ἡ γιαγιὰ τοῦ παιδιοῦ, σὲ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχε ἡ ἴδια μὲ τὸν μητροπολίτη Ρόδου κ. Κύριλλο, τῆς ἐξήγησε πὼς πρόκειται γιὰ αὐστηρὲς ὁδηγίες ἀπὸ τὸ Φανάρι, ποὺ δὲν μποροῦν οἱ ἱερωμένοι νὰ παραβλέψουν, διότι διαφορετικὰ θὰ ὑποστοῦν κυρώσεις, ὑπερτονίζοντας τὴν σπουδαιότητα τοῦ μυστηρίου τόσο γιὰ τοὺς νονούς, ὅσο καὶ γιὰ τὸ παιδί.
.             Ἡ μητέρα τῶν δύο κοριτσιῶν, τῆς μητέρας καὶ τῆς νονᾶς, ἐξήγησε πὼς καὶ τὰ δύο της παιδιὰ εἶναι βαθιὰ θρησκευόμενα [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τόσο βαθειὰ ὥστε συνῆψαν γάμο (πολιτικό -δικαίωμά τους, φυσικά-) ἀλλὰ σκέφτηκαν πὼς δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος νὰ ΒΑΛΟΥΝ ἀμέσως ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ! Τόσο βαθειά!], ὅμως οἱ συνθῆκες, δὲν ἐπέτρεψαν τὴν τέλεση θρησκευτικοῦ γάμου, λόγῳ καὶ τῆς οἰκονομικῆς συγκυρίας, καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ προγραμματίστηκε γιὰ τοῦ χρόνου. Στὴ συνέχεια, ἡ γιαγιά, ἐπικοινώνησε μὲ τὴν Ἀθήνα προκειμένου νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὸ τί ἰσχύει ἐκεῖ καὶ διαπίστωσε πὼς σὲ πολλὲς ἐνορίες τῆς πρωτεύουσας δὲν ἰσχύουν τέτοιοι περιορισμοί [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μεγάλη ἀνακρίβεια)
.                       «Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω πῶς τίθενται τέτοιοι περιορισμοὶ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν ἔχει γίνει διαχωρισμὸς κράτους-Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν ἔχει γίνει διαχωρισμός, καὶ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ ἱερεῖς πληρώνονται ἀπὸ τὸ κράτος, ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, πῶς μποροῦν νὰ ἀγνοοῦν τὸν νόμο τῆς Πολιτείας ποὺ ἀφορᾶ στὴν τέλεση τῶν πολιτικῶν γάμων;», δήλωσε ἡ γιαγιὰ τοῦ παιδιοῦ.
.             Οἱ γονεῖς τοῦ παιδιοῦ, ἐπειδὴ δὲν θέλουν νὰ ἀντικαταστήσουν τὴν νονά, ἀποφάσισαν νὰ περιμένουν μέχρι τοῦ χρόνου, ὥστε νὰ παντρευτεῖ θρησκευτικὰ ἡ μελλοντικὴ πνευματικὴ μητέρα τοῦ παιδιοῦ τους καὶ στὴν συνέχεια, νὰ τελέσουν τὸ μυστήριο τῆς βάπτισης, ὅταν πιὰ τὸ παιδὶ θὰ εἶναι 2,5 ἐτῶν.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr (ἀπὸ dimokratiki.gr)

,

Σχολιάστε

ΧΑΡΑΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ “ΠΟΛΙΤΙΚΟ” ΓΑΜΟ (Ἄλλο ἕνα μυθολογικὸ ὑποπροϊὸν γκρεμίζεται μὲ πάταγο)

Χαράτσι κα γι τν πολιτικ γάμο:
π 40-150 ερ γι ν παντρευτες σ μία αθουσα το δημαρχείου!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἄλλο ἕνα μυθολογικὸ ὑποπροϊόν, ἐκεῖνο ποὺ θέλει “ἀκριβὸ”…! τὸν ἐκκλησιαστικὸ γάμο, γκρεμίζεται μὲ πάταγο. Αὐτὸ τὸ μύθευμα ἔχει κατάλληλα διοχετευθεῖ γιὰ νὰ ἀφιονίσει τὰ μυαλὰ καὶ νὰ συμβάλει στὴν  προώθηση τοῦ πολιτικοῦ γάμου: «ὁ πολιτικὸς γάμος δὲν “κοστίζει” », ἰσχυρίζονται. Νά ὅμως ποὺ τὰ πράγματα δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι!

 .             Πόσο κοστίζει ἕνας πολιτικὸς γάμος; Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ κοστίζει 15 εὐρώ, ὅσο καὶ τὸ παράβολο ποὺ ἐπιβάλλει ὁ νόμος καὶ τὸ ὁποῖο καταβάλλεται στὴν ἐφορία.
.             Κάθε δῆμος, ὡστόσο, ἔχει τὶς δικές του τιμές, χρεώνοντας ἐπιπλέον χρήματα γιὰ τὴν τέλεση τοῦ πολιτικοῦ γάμου, ἂν καὶ ὑπάρχουν καὶ οἱ δῆμοι ποὺ δὲν χρεώνουν τίποτα.
.             Πρόσφατο παράδειγμα ἐπιβολῆς «εἰδικοῦ τέλους» γιὰ τὴν τέλεση πολιτικοῦ γάμου ὁ δῆμος Στυλίδας, ποὺ τὸ ὅρισε στὰ 40 εὐρώ. Ἀνάλογα ἡ ἐπιπλέον χρέωση γιὰ τὸν πολιτικὸ γάμο κυμαίνεται ἀπὸ περιοχὴ σὲ περιοχὴ ἀπὸ 40 ἕως 150 εὐρώ, ἀφοῦ αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε ἀπόφαση τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου. Σημειώνεται πὼς στὸ ἐπιπλέον κόστος δὲν περιλαμβάνεται στολισμός, ἢ κάποια παροχή, ἀλλὰ ἁπλῶς ἡ τέλεση τοῦ γάμου στὸ δημαρχεῖο. Ἐνδεικτικά, λοιπόν, σημειώνεται ὅτι τὸ κόστος τοῦ πολιτικοῦ γάμου στὴν Καλαμάτα ἀνέρχεται στὰ 100 εὐρώ, ἐνῶ στὴ γειτονικὴ Σπάρτη ἡ τελετὴ εἶναι δωρεάν, στὴν Ἀθήνα 75 εὐρὼ γιὰ τοὺς δημότες καὶ 100 εὐρὼ γιὰ τοὺς μὴ δημότες, στὴν Ἄρτα 60 εὐρώ, στὸ Μεσολόγγι, τὴν Καβάλα καὶ τὴν Κηφισιὰ 50 εὐρώ. Ἀνάμεσα στοὺς δήμους ποὺ τελοῦν τὸν πολιτικὸ γάμο δωρεὰν εἶναι ἡ Θεσσαλονίκη, τὸ Μαρούσι, ἡ Ἁγία Παρασκευὴ καὶ ἡ Νέα Φιλαδέλφεια. Στὴν Κρήτη ἀπαντῶνται οἱ πιὸ ἀκριβὲς τιμές, στὸ Ἡράκλειο 100 εὐρὼ γιὰ πρωὶ καὶ 150 γιὰ τὸ ἀπόγευμα, στὸν Ἅγιο Νικόλαο 150 ἂν τελεστεῖ στὸ δημαρχεῖο, ἐνῶ προβλέπεται καὶ ἡ περίπτωση τοῦ ξενοδοχείου. Τότε ὅμως τὸ εἰδικὸ τέλος ἀνεβαίνει στὰ 550 εὐρώ. Σὲ ἄλλους δημοφιλεῖς προορισμούς, ὅπως οἱ Σπέτσες καὶ ἡ Ὕδρα, οἱ πολιτικοὶ γάμοι γίνονται χωρὶς ἐπιπλέον ἐπιβάρυνση, ἐνῶ στὴ Ρόδο στοιχίζουν 70 εὐρώ.
.             Ὁ πολιτικὸς γάμος καθιερώθηκε μὲ νόμο στὴν Ἑλλάδα τὸ 1982 καὶ δηλώνει ρητὰ πὼς «ἡ αἴτηση γιὰ τὴ χορήγηση ἄδειας γάμου καθὼς καὶ ἡ ἴδια ἡ ἄδεια δὲν ὑπόκειται σὲ δημοτικὰ ἢ ἄλλα τέλη, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νόμιμο τέλος χαρτοσήμου» (Προεδρικὸ Διάταγμα 391 (ΦΕΚ Α 73/18.06.1982). Ὁ νόμος προβλέπει ὡς μοναδικὴ ὑποχρέωση τὴν καταβολὴ παραβόλου χαρτοσήμου ἢ διπλοτύπου εἰσπράξεως τῶν 15 εὐρὼ ἀπὸ ἐφορία. Σημειώνεται πὼς καὶ στὸν θρησκευτικὸ γάμο, ἡ μόνη οἰκονομικὴ ὑποχρέωση ἑνὸς ζευγαριοῦ εἶναι ἡ ἔκδοση τῶν ἀντιστοίχων παραβόλων γιὰ ἄδεια γάμου. Κάθε πρόσθετη ἐπιβάρυνση ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ τὸν παπὰ εἶναι αὐθαίρετη καὶ παράνομη.
.             Ἡ συρρίκνωση τῶν πόρων ὁδηγεῖ τοὺς δήμους νὰ ἐπιβάλουν αὐτὸ τὸ εἰδικὸ τέλος, ἀναφέρει ὁ δήμαρχος Αἰγάλεω Δημήτρης Μπίρμπας στὸ Ἀθηναϊκὸ-Μακεδονικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων. Κάποιοι τὸ εἶχαν εἰσαγάγει στὸ παρελθὸν γιὰ νὰ ἀποθαρρύνουν τὰ ζευγάρια στὸ νὰ προχωρήσουν σὲ πολιτικὸ γάμο, ἐνῶ ἄλλοι μπορεῖ νὰ ἐκμεταλλεύονται τὴ δημοφιλία κάποιων προορισμῶν, προσθέτει. Πρὸς τὸ παρὸν στὸν δῆμο Αἰγάλεω πληρώνουν 50 εὐρὼ οἱ δημότες καὶ 100 εὐρὼ οἱ μὴ δημότες. Ὁ συγκεκριμένος τιμοκατάλογος θὰ ἰσχύσει ὣς τὸ τέλος τοῦ 2014, καθότι ἡ ἀπόφαση τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου εἶναι δεσμευτικὴ ὣς τότε καὶ μετὰ ἂν ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο μελλονύμφους εἶναι κάτοικος Αἰγάλεω, τὸ ζευγάρι δὲν θὰ πληρώνει τίποτα, ἀλλιῶς γιὰ τοὺς μὴ δημότες τὸ «εἰδικὸ τέλος» θὰ προσαρμοστεῖ στὰ 50 εὐρώ. Πέραν τοῦ ὅτι ὁ νόμος προβλέπει τὴ δωρεὰν τέλεση τῶν γάμων ἀπὸ τὴν τοπικὴ αὐτοδιοίκηση, εἶναι καὶ θέμα ἀρχῆς γιὰ ἐμᾶς, ὑπογραμμίζει ὁ κ. Μπίρμπας. «Ὅμως ὅταν τὸ κράτος δὲν ἀποδίδει τοὺς συνταγματικὰ κατοχυρωμένους πόρους πρὸς τὴν αὐτοδιοίκηση, ἕνας δῆμος γιὰ νὰ ἐξισορροπήσει τὰ ἔξοδα, ἐπιβάλλει τέλη, ὅπως γιὰ τὸν πολιτικὸ γάμο, ὅπου τὰ ἔσοδα πηγαίνουν σὲ κοινωνικὲς δαπάνες καὶ ὑπερωρίες», λέει καὶ προσθέτει πὼς οἱ δῆμοι ἀναγκάζονται στὴν ἄμεση ἢ ἔμμεση φορολόγηση τῶν πολιτῶν, σύμφωνα μὲ τὸ γνωστὸ «πενία τέχνας κατεργάζεται».
.             Ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη τὸ 2008 εἶχε ἐκδώσει πόρισμα σχετικὰ μὲ παρόμοια δημοτικὰ τέλη, γιὰ τὰ ὁποῖα στὴν πράξη ἡ νομιμότητά τους δὲν ἀμφισβητεῖται δικαστικῶς, διότι οἱ πολίτες τὸ ἀποφεύγουν λόγῳ τοῦ δυσανάλογα μεγάλου κόστους τῆς δικαστικῆς δαπάνης σὲ σχέση μὲ τὰ ἐπιβαλλόμενα τέλη. Ἐπίσης, ὁ τοπικὸς καὶ εἰδικὸς χαρακτήρας τους συχνὰ δὲν εὐνοεῖ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἐνδεχόμενης παρανομίας καὶ οἱ σχετικὲς πράξεις παραμένουν ἐνεργές.
.             Ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη, στὸ πόρισμά του, «θεωρεῖ τὸ ζήτημα τῆς ἐπιβολῆς οἰκονομικῶν ἐπιβαρύνσεων στοὺς διοικούμενους μὲ τὸν προαναφερθέντα τρόπο, μείζονος σημασίας, διότι τὸ φαινόμενο ποὺ κυρίως καταδεικνύεται στὶς ἐξεταζόμενες ὑποθέσεις εἶναι ἡ ἐνσυνείδητη παραβίαση τῆς νομοθεσίας, τῶν ἐγκυκλίων καὶ τῶν νομολογιακῶν ἀρχῶν». Ἐπίσης προσθέτει πὼς τὰ εἰδικὰ δημοτικὰ τέλη «ἐλέγχονται ὡς πρὸς τὴ νομιμότητά τους ἀπὸ τὰ ὄργανα τῆς οἰκείας Περιφέρειας, σύμφωνα μὲ τὴ διαδικασία ποὺ προβλέπει ὁ Κώδικας Δήμων καὶ Κοινοτήτων. Μὲ βάση τὰ στοιχεῖα ποὺ διαθέτει ἡ Ἀρχή, συνάγεται ὅτι ὁ ἔλεγχος ποὺ ἀσκεῖται εἶναι συχνὰ ἐλλιπής, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐκτελοῦνται ἀποφάσεις ἀμφισβητούμενης νομιμότητας».
.             Παρομοίως, τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν εἶχε στείλει ἐγκύκλιο στοὺς δήμους (ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005) πὼς δὲν εἶναι ἐπιτρεπτὴ ἡ ἐπιβολὴ τελῶν πρὸς τοὺς πολίτες, γιὰ τὴν παροχὴ τῶν ὑπηρεσιῶν ποὺ ἀποτελοῦν ὑποχρέωση τῶν ΟΤΑ. Οἱ ὑπόχρεοι σὲ καταβολὴ τελῶν πρέπει νὰ εἶναι αὐτοὶ ἀκριβῶς ποὺ πρόκειται νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν ὠφέλεια ἀπὸ τὴν παρεχόμενη ὑπηρεσία ἢ τὸ ἐκτελεσθὲν ἔργο. Ἡ ἐπιβολὴ τελῶν σὲ συγκεκριμένο κύκλο προσώπων, μὲ ταυτόχρονη διάχυση τοῦ ὀφέλους σὲ ἕνα ἀόριστο πλῆθος ἀτόμων δὲν εἶναι σύμφωνη μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀνταποδοτικότητας.

ΠΗΓΗ: xorisoria.gr

,

Σχολιάστε

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-7 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ὅταν ἔλθη ὁ καιρὸς κατὰ τὸν ὁποῖον θὰ ἀμνηστευθῆ, θεσπισθῆ νομικῶς καὶ γίνη ἀποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς θεωρουμένους “χριστιανικοὺς λαοὺς” τὸ βδέλυγμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τότε ἀναποφεύκτως θὰ ἐπακολουθήση ταχέως καὶ ὁ ἐρχομὸς τοῦ Ἐσχάτου Ἀντιχρίστου! ».

Ἡ οἰκογένεια εἰς καιροὺς Ἀποστασίας [Ζ´]

Τὸ Ἱερὸν «Μυστήριον τοῦ ΓΑΜΟΥ»
μέσα εἰς τὴν σήμερινὴν κατάστασιν
τῆς Μεγάλης Ἀποστασίας τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Θεὸν

ὑπὸ τοῦ Πατρὸς καὶ Καθηγουμένου 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου
Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου

περιοδ. «Ο ΖΩΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»
(περιοδικὴ ἔκδοσις Ἱ. Μονῆς Σταυροβουνίου Κύπρου) 
ἀρ. τ. 112-121, Δεκ. 2013

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Μέρος Α´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-1 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου)

Μέρος Β´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-2 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «ἡ μέχρι πρό τινος ἀφθονία τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἡ εἰκονικὴ εὐμάρεια, καὶ ἡ νομιζομένη πολυτέλεια, μᾶς ἐνέπαιξαν τὸν νοῦν, μᾶς ἐνάρκωσαν τὰς καρδίας καὶ μᾶς ἐνέκρωσαν τὰ πνευματικὰ κριτήρια καὶ αἰσθητήρια».

Μέρος Γ´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-3 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ὁ θεσμὸς τῆς θεοσδότου χριστιανικῆς οἰκογενείας ὑφίσταται ἐκ βάθρων σοβαροτάτην σεισμικὴν δόνησιν!»

Μέρος Δ´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-4 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ὁ χωρισμός μας καὶ τὸ ἐθελούσιο “διαζύγιόν” μας ἀπὸ τὸν Δημιουργόν μας καὶ Θεόν μας, ἐπέφερεν, ὡς ἀναπόφευκτον συνέπειαν, καὶ τὰ διαζύγια μεταξὺ τῶν ἐγγάμων ἀνθρώπων».

Μέρος Ε´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-5 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ἡ σύναψις τοῦ λεγομένου “πολιτικοῦ γάμου” ἰσοδυναμεῖ οὐσιαστικῶς μὲ ἄρνησιν τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἄρα ἄρνησιν καὶ αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Μυστικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ».

Μέρος ϛ´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-6 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Λησμονοῦμεν δυστυχῶς τὴν λειτουργίαν καὶ ἐδῶ τῶν ἀλαθήτων πνευματικῶν νόμων».

Ἡ ἐσχάτη αἰσχρότης
τῶν “ὁμοφυλοφιλικῶν σχέσεων”

ΕΙΣ. ΣΧ.  «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἂν ψηφισθεῖ ὁ νόμος γιὰ τὸν «γάμο τῶν ὁμοφύλων ἀτόμων», θὰ βρεθοῦν ἆραγε ἀρχιερεῖς, μέλη τῆς Δ. Ι. Σ., νὰ τελέσουν Ἁγιασμὸ στὸ Κοινοβούλιο; (Πάντως παρὰ τὴν πρὸ τριακονταετίας ψήφιση τοῦ νόμου γιὰ τὶς ἐκτρώσεις τελεῖται Ἁγιασμός!)

.           Δὲν ὑπάρχουν δυστυχῶς ἱκανὰ λόγια διὰ νὰ ὁμιλήσωμεν διὰ τὴν βδελυράν, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ πιστῶν ἀνθρώπων, εἰσβαλοῦσαν καὶ ἐπεκτεινομένην ἐπαίσχυντον παρεκτροπὴν καὶ διαστροφήν, τῶν λεγομένων “ὁμοφυλοφιλικῶν σχέσεων”. Καὶ μάλιστα εἰς θεωρούμενα “χριστιανικὰ” ἔθνη καὶ λαούς. Αὐταὶ θὰ ὁδηγήσουν βαθμηδὸν καὶ ἀναποφεύκτως τὴν κοινωνίαν εἰς ἀπερίγρπτον καταστροφήν, ὅπως συνέβη ἀκριβῶς εἰς τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορρα, τῶν ὁποίων οἱ κάτοικοι ἐζοῦσαν ὑπὸ τὸ καθεστὼς τῆς τοιαύτης βδελυγμίας! Ὁ διαστροφικὸς τρόπος ζωῆς, θὰ ἐπιφέρη ἀναποφεύκτως καὶ διαστροφικὸν τρόπον καταστροφῆς!
.           Λειτουργοῦν καὶ ἐδῶ, ὅπως πάντοτε, οἱ πνευματικοὶ νόμοι, ποὺ ἔθεσεν ὁ Ὕψιστος. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ μέγας Πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος, προεφήτευσε λέγων ὅτι: “ὅταν ἔλθη ὁ καιρὸς κατὰ τὸν ὁποῖον θὰ ἀμνηστευθῆ, θεσπισθῆ νομικῶς καὶ γίνη ἀποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς θεωρουμένους “χριστιανικοὺς λαοὺς” τὸ βδέλυγμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τότε ἀναποφεύκτως θὰ ἐπακολουθήση ταχέως καὶ ὁ ἐρχομὸς τοῦ Ἐσχάτου Ἀντιχρίστου! Διότι ὁ Τελικὸς Ἀντίχριστος, τοιαῦτα ζοφερὰ καὶ βρωμερὰ ὑπόβαθρα “ἀναμένει” νὰ ἀναφανοῦν, ὥστε νὰ διευκολυνθῆ καὶ νὰ γίνη ἀποδεκτὴ ἡ ἐμφάνισίς του μέσα εἰς τὸν κόσμον”!
.           Τὰ πάθη μας, ὠφείλομεν μετ’ ἀγωνιστικότητος, αὐταπαρνήσεως καὶ Πίστεως εἰς τὸν Σωτῆρα μας Χριστόν, νὰ τὰ καθιστῶμεν ἀντικείμενα μετανοίας, ἐξομολογήσεως, πνευματικῆς ἀντιμετωπίσεως, ὥστε νὰ εὕρωμεν Ἔλεος ἀπὸ τὸν Κύριον! Ἀλλ’ οὐδέποτε νὰ τὰ ἀμνηστεύωμεν, πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ τὰ δικαιολογοῦμε καὶ νὰ τὰ … “νομιμοποιοῦμεν”.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-8 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Κατὰ τὴν φοβερὰν ὥραν τῆς Κρίσεως θὰ κραυγάζουν διαμαρτυρομένα ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ»

, , , ,

Σχολιάστε

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-6 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Λησμονοῦμεν δυστυχῶς τὴν λειτουργίαν καὶ ἐδῶ τῶν ἀλαθήτων πνευματικῶν νόμων».

Ἡ οἰκογένεια εἰς καιροὺς Ἀποστασίας [Ϛ´]

Τὸ Ἱερὸν «Μυστήριον τοῦ ΓΑΜΟΥ»
μέσα εἰς τὴν σήμερινὴν κατάστασιν
τῆς Μεγάλης Ἀποστασίας τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Θεὸν

ὑπὸ τοῦ Πατρὸς καὶ Καθηγουμένου 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου
Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου

περιοδ. «Ο ΖΩΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»
(περιοδικὴ ἔκδοσις Ἱ. Μονῆς Σταυροβουνίου Κύπρου) 
ἀρ. τ. 112-121, Δεκ. 2013

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Μέρος Α´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-1 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου)

Μέρος Β´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-2 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «ἡ μέχρι πρό τινος ἀφθονία τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἡ εἰκονικὴ εὐμάρεια, καὶ ἡ νομιζομένη πολυτέλεια, μᾶς ἐνέπαιξαν τὸν νοῦν, μᾶς ἐνάρκωσαν τὰς καρδίας καὶ μᾶς ἐνέκρωσαν τὰ πνευματικὰ κριτήρια καὶ αἰσθητήρια».

Μέρος Γ´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-3 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ὁ θεσμὸς τῆς θεοσδότου χριστιανικῆς οἰκογενείας ὑφίσταται ἐκ βάθρων σοβαροτάτην σεισμικὴν δόνησιν!»

Μέρος Δ´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-4 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ὁ χωρισμός μας καὶ τὸ ἐθελούσιο “διαζύγιόν” μας ἀπὸ τὸν Δημιουργόν μας καὶ Θεόν μας, ἐπέφερεν, ὡς ἀναπόφευκτον συνέπειαν, καὶ τὰ διαζύγια μεταξὺ τῶν ἐγγάμων ἀνθρώπων».

Μέρος Ε´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-5 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ἡ σύναψις τοῦ λεγομένου “πολιτικοῦ γάμου” ἰσοδυναμεῖ οὐσιαστικῶς μὲ ἄρνησιν τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἄρα ἄρνησιν καὶ αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Μυστικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ».

Αἱ σαρκικαὶ σχέσεις
προτοῦ τελεσθῆ τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου
συνιστοῦν ἀμετακλήτως «Κώλυμα Ἱερωσύνης»
(Ἀνεξίτηλον ἐμπόδιον διὰ νὰ δύναται γίνη κάποιος ἱερεὺς)

.           Τὴν πολυτίμητον διάστασιν καὶ κορυφαίαν ἀξίαν τῆς ἁγνότητος καὶ παρθενίας, τόσον διὰ τὸν ἄνδρα, ὅσον καὶ διὰ τὴν γυναίκα, μέχρι τὴν ὥραν τῆς τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου των, ἐκφράζουν ἐμφανέστατα καὶ ἀδιαμφισβήτητα οἱ θεόπνευστοι ἁγιοπνευματικοὶ Ἱεροὶ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας!
.           Συμφώνως μὲ τοὺς ἐντεταγμένους ἀμετακλήτως εἰς τὰς θεοπνεύστους ἀποφάσεις Οἰκουμενικῶν Συνόδων Ἱεροὺς Κανόνας, ἡ προγαμιαία σαρκικὴ σχέσις, ἀκόμη καὶ μεταξὺ μεμνηστευμένων (αὐτῶν, ποὺ δὲν ἐτέλεσαν μὲν ἀκόμη τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου, ἀλλ’ ὅμως προγραμματίζουν μελλοντικῶς νὰ πραγματοποιήσουν τὸν Γάμον των), ἀποτελοῦν ἀνεξίτηλον (δηλαδὴ μὴ ἀνατρέψιμο καὶ μὴ ἐπιδεχόμενον, καθ’ οἱονδήποτε τρόπον, ἀναίρεσιν) ἐμπόδιον διὰ νὰ χειροτονηθῆ κάποιος εἰς βαθμὸν ἱερωσύνης.
.           Ἀνέφερε περὶ τούτου τοῦ ζητήματος καὶ ὁ μακαριστὸς ἅγιος Γέροντάς μας Γερμανός: «Εἶναι τελείως ἀνεπίδεκτα “οἰκονομίας” τὰ καθοριζόμενα ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες κωλύματα Ἱερωσύνης. Δὲν ἐπιτρέπεται δηλαδὴ σὲ καμμιὰ περίπτωσι νὰ δοθῆ “συμμαρτυρία”, γιὰ νὰ προσέλθη στὶς τάξεις τῆς Ἱερωσύνης κάποιος, ποὺ ἔπεσε σὲ βαριὰ σαρκικὰ ἁμαρτήματα, ὅπως εἶναι οἱ πρὶν ἀπὸ τὸ γάμο του σεξουαλικὲς σχέσεις, ἔστω καὶ μὲ αὐτὴν ἀκόμη τὴν ἀρραβωνιαστικιά του, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλη ἔξω ἀπὸ τὸν γάμο του, σεξουαλικὴ σχέσι, ὅπως εἶναι ἡ πορνεία, ἡ μοιχεία, ἡ ἀρσενοκοιτία.
.           Οἱ Πνευματικοί, ποὺ συγκαταβαίνουν σὲ τέτοιες περιπτώσεις καὶ δίνουν “συμμαρτυρία”, φἐρουν τεράστια εὐθύνη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ (σ.σ. ὅπως ἀσφαλέστατα καὶ οἱ ἐμπλεκόμενοι, ἐν ἐπιγνώσει, εἰς τοιαύτας χειροτονίας, εἴτε λαϊκοί, εἴτε ἱερωμένοι)! Ἀλλοίμονο καὶ σ’ ἐκείνους ποὺ κρύβουν τέτοια ἁμαρτήματα ἀπὸ τὸν Πνευματικό, γιὰ νὰ ὑποκλέψουν στὴ συμμαρτυρία του, καὶ νὰ γίνουν ἀναξίως ἱερεῖς!» (Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Γέρων Γερμανὸς Σταυροβουνιώτης, Φῶς ἱλαρὸν καὶ μυστικὸν στὴν σκοτοδίνη τῶν σύγχρονων καιρῶν», Ἔκδοσις Ἱ.Μ. Σταυροβουνίου 2000, σ.σ. 245-246).
.           Ἂς μὴ μᾶς διαφεύγη ἐπίσης καὶ ὁ λίαν ἐπικίνδυνος ἀλυσιδωτὸς κατήφορος τῆς ἁμαρτίας, ποὺ εὐκόλως θὰ ἐπακολουθήση. Ἐὰν δηλαδὴ κάποιος ἔλαβε “συμμαρτυρίαν” διὰ χειροτονίαν του, ἐνῷ δὲν θὰ ἔπρεπε, ὁ τοιοῦτος, εὐκόλως ἀργότερον θὰ δίδη καὶ αὐτὸς “συμμαρτυρίας” εἰς ἔχοντας “κωλύματα ἱερωσύνης”. Ἔτσι, αὐτὴ ἡ ἁμαρτία εὐκόλως θὰ διαιωνίζεται. Καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸ κακό, εἰς τὸ χειρότερον…
.           Λησμονοῦμεν δυστυχῶς τὴν λειτουργίαν καὶ ἐδῶ τῶν ἀλαθήτων πνευματικῶν νόμων: Προβαίνοντες εἰς χειροτονίας πρὸς “ἐπίλυσιν” τάχα προσκαίρων ἀναγκῶν, ἀνοίγονται οἱ “ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου” διὰ πολλὰ ἐπερχόμενα ἀργότερον ἀναπόφευκτα δεινά, εἴτε ἐμμέσως, εἴτε ἀμέσως, εἴτε ἐμφανῶς, εἴτε ἀφανῶς!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-7 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ὅταν ἔλθη ὁ καιρὸς κατὰ τὸν ὁποῖον θὰ ἀμνηστευθῆ, θεσπισθῆ νομικῶς καὶ γίνη ἀποδεκτὸ απὸ τοὺς θεωρουμένους “χριστιανικοὺς λαοὺς” τὸ βδέλυγμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τότε ἀναποφεύκτως θὰ ἐπακολουθήση ταχέως καὶ ὁ ἐρχομὸς τοῦ Ἐσχάτου Ἀντιχρίστου! ».

, , , , ,

Σχολιάστε

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-5 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ἡ σύναψις τοῦ λεγομένου “πολιτικοῦ γάμου” ἰσοδυναμεῖ οὐσιαστικῶς μὲ ἄρνησιν τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἄρα ἄρνησιν καὶ αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Μυστικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ».

Ἡ οἰκογένεια εἰς καιροὺς Ἀποστασίας [Ε´]

Τὸ Ἱερὸν «Μυστήριον τοῦ ΓΑΜΟΥ»
μέσα εἰς τὴν σήμερινὴν κατάστασιν
τῆς Μεγάλης Ἀποστασίας τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Θεὸν

ὑπὸ τοῦ Πατρὸς καὶ Καθηγουμένου 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυροβουνίου
Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου

περιοδ. «Ο ΖΩΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»
(περιοδικὴ ἔκδοσις Ἱ. Μονῆς Σταυροβουνίου Κύπρου) 
ἀρ. τ. 112-121, Δεκ. 2013

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Μέρος Α´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-1 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου)

Μέρος Β´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-2 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «ἡ μέχρι πρό τινος ἀφθονία τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἡ εἰκονικὴ εὐμάρεια, καὶ ἡ νομιζομένη πολυτέλεια, μᾶς ἐνέπαιξαν τὸν νοῦν, μᾶς ἐνάρκωσαν τὰς καρδίας καὶ μᾶς ἐνέκρωσαν τὰ πνευματικὰ κριτήρια καὶ αἰσθητήρια».

Μέρος Γ´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-3 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ὁ θεσμὸς τῆς θεοσδότου χριστιανικῆς οἰκογενείας ὑφίσταται ἐκ βάθρων σοβαροτάτην σεισμικὴν δόνησιν!»

Μέρος Δ´: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-4 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Ὁ χωρισμός μας καὶ τὸ ἐθελούσιο “διαζύγιόν” μας ἀπὸ τὸν Δημιουργόν μας καὶ Θεόν μας, ἐπέφερεν, ὡς ἀναπόφευκτον συνέπειαν, καὶ τὰ διαζύγια μεταξὺ τῶν ἐγγάμων ἀνθρώπων».

Ἡ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας ἐπικρατήσασα ἁμαρτωλὴ “μόδα” τῶν προγαμιαίων ὀνομαζομένων “δεσμῶν”, “σχέσεων” καὶ τῶν ἄνευ τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου “συμβιώσεων”

.           Ἄμεσα συνδεδεμένο πρὸς τὸ ἀκραῖον κατὰ τὰς ἡμέρας μας, κατρακύλισμα εἰς τὴν ἀπιστίαν, τὴν φιληδονίαν καὶ τὴν σαρκολατρείαν εἶναι καὶ αἱ λεγόμεναι “προγαμιαῖαι σχέσεις”. Δὲν φθάνουν δηλαδὴ οἱ νέοι μας ἁγνοὶ καὶ παρθένοι εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου, ὅπως δηλαδὴ τὰ καθορίζει ὁ Θεὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ δυστυχῶς ἔχουν πλειστάκις σχέσεις σαρκικὰς πρὸ τοῦ Γάμου των.
.           Παραγνωρίζουν οἱ νέοι μας ὅτι ἡ διάρκεια καὶ ἡ ὑγιεία τῆς σχέσεως τοῦ ἀνδρογύνου ἐξασφαλίζεται, διὰ τοὺς πιστούς, ἐντὸς τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου. Μέσα εἰς τὸ Μυστήριον, ἡ σχέσις ἐξαγιάζεται, ἐξυψώνεται, ἀποκαθαίρεται, ὡριμάζει κατὰ τρόπον ὑγιῆ καὶ ἀναδεικνύεται βαθμηδὸν εἰς βαθεῖαν, ἀληθινὴν καὶ ἁγίαν Ἀγάπην!
.           Πῶς λοιπὸν θὰ θεμελιωθῆ θεαρέστως ὁ μελλοντικός των Γάμος χωρὶς πνευματικά, εὐλογημένα καὶ θεῖα θεμέλια;
.           Εἰς τὰς ἡμέρας μας, μάλιστα, ἡ παρεκτροπὴ αὐτὴ ἀπὸ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ κατήντησεν ὕπουλος ξεπεσμός. Διότι, καὶ ἀπὸ τὴν ἐκκίνησιν ἀκόμη τῶν μὴ εὐλογημένων αὐτῶν συμβιώσεων, ἐνυπάρχουν ἐπιμελῶς κεκρυμμένα μέσα εἰς αὐτάς, τὰ σπέρματα τῶν μετέπειτα ἐπερχομένων συνήθως ὀδυνηρῶν, ἕως καὶ ἐκρηκτικῶν συνεπειῶν, ὅπως π.χ. θλίψεων, καταθλίψεων, θρήνων, ὀδυρμῶν, ψυχικῶν ἀνασταστώσεων, τραυμάτων, ἔχθρας, μίσους, φθόνων, ἀκόμη καὶ φόνων (π.χ. ἐκτρώσεων)!
.           Κατήντησε δυστυχῶς “ναρκοθετημένο πεδίον” ἡ ἁμαρτωλοτάτη αὐτὴ συνήθεια, δηλαδὴ τὸ νὰ συζοῦν οἱ ἀρραβωνιασμένοι πρὸ τοῦ Γάμου των, ὡσὰν νὰ ἦσαν νυμφευμένοι. Καὶ τοῦτο μάλιστα συμβαίνει, οὐχὶ σπανίως, καὶ μὲ τὴν προτροπήν, ἢ ἔστω μὲ τὴν ἀνοχὴν (καὶ ἑπομένως συνενοχὴν) τῶν γονέων των!
.           Δὲν ἀντιλαμβάνονται, δυστυχῶς, ὅτι δι’ αὐτοῦ τοῦ ἐντελῶς λανθασμένου καὶ ἀνευλογήτου τρόπου συμβιώσεως ὑποσκάπτονται τὰ πνευματικὰ θεμέλια τοῦ μελλοντικοῦ των Γάμου, μὲ πολλὰς καὶ θλιβερὰς συνεπείας διὰ τὴν μετέπειτα ζωήν των, ὄχι μόνον ἐν τῷ παρόντι, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ ἐν τῷ μέλλοντι…
.           Τί δὲ νὰ εἴπωμεν καὶ διὰ τοὺς λεγομένους “πολιτικοὺς γάμους”, ὅπου ὑποτιμᾶται βαναύσεως τὸ Ἱερὸν Μυστήριον, στερεῖται οὕτω τὸ ζεῦγος τῆς ἁγιαστικῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ εἶναι ἀναπόφευκτοι αἱ μετέπειτα ὀδυνηραὶ ἐξελίξεις καὶ καταλήξεις!
.           Φθάσαμεν δυστυχῶς, κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν τῆς Ἀκραίας Ἀποστασίας, καὶ εἰς τὸ πρωτοφανὲς φαινόμενον, πρῶτα νὰ γεννῶνται τὰ τέκνα (ὅσα βεβαίως δὲν ἐφονεύθησαν μὲ τὴν ἐπάρατον ἔκτρωσιν) καὶ ἔπειτα νὰ τελεῖται τὸ Ἱερὸν Μυστήριον τοῦ Γάμου! Ἐὰν, βεβαίως, δὲν καταλήξωμεν, ἀντὶ τοῦ Μυστηρίου, εἰς τὴν συνέχισιν τῆς παρανόμου συμβιώσεως, ἢ τὴν σύναψιν τοῦ λεγομένου “πολιτικοῦ γάμου”, ὅπερ ἰσοδυναμεῖ οὐσιαστικῶς μὲ ἄρνησιν τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἄρα ἄρνησις καὶ αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Μυστικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ-6 (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος, Καθηγούμ. Ἱ. Μ. Σταυροβουνίου) «Λησμονοῦμεν δυστυχῶς τὴν λειτουργίαν καὶ ἐδῶ τῶν ἀλαθήτων πνευματικῶν νόμων».

, , , ,

Σχολιάστε