Ἄρθρα σημειωμένα ὡς πολεμικὲς ἀποζημιώσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΣ καὶ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΔΙΩΞΙΜΕΣ οἱ γερμανικὲς ἀποζημιώσεις

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος εἶπε γιὰ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις: «Θὰ μείνω ἀπόλυτα συνεπὴς στὴν παραδοσιακὴ ἄποψή μου ὅτι οἱ ἀπαιτήσεις τῆς Ἑλλάδας καὶ στὸ θέμα τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων καὶ στὸ θέμα τοῦ κατοχικοῦ δανείου, οἱ ἀπαιτήσεις τῆς Ἑλλάδας ἔναντι τῆς Γερμανίας εἶναι καὶ ἐνεργὲς καὶ δικαστικῶς ἐπιδιώξιμες».

 

(Μὲ πληροφορίες ἀπὸ ΑΠΕ)

Σχολιάστε

«ΠΟΛΕΜΟΣ» ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

«Πόλεμος» λλάδας – Γερμανίας:
θήνα πειλε μ κατασχέσεις γερμανικν κτιρίων!

ΣΤΑ ΑΚΡΑ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

.             Σὲ ἀνοικτὸ πόλεμο μὲ τὴ Γερμανία, μὲ ἐπικοινωνιακοῦ τύπου πρὸς τὸ παρὸν μηνύματα, προχωρᾶ ἡ Ἑλλάδα. Οἱ ἄθλιες ἐπιθέσεις Γερμανικῶν ΜΜΕ κατὰ τοῦ Γ. Βαρουφάκη ἀλλὰ καὶ οἱ ἀήθεις χαρακτηρισμοὶ ἀπὸ τὸν Β. Σόιμπλε, προκάλεσαν τὴν ἀντίδραση τῆς Ἀθήνας ἡ ὁποία φαίνεται νὰ κλιμακώνει τὴν ἀντιπαράθεση μὲ τὸ Βερολίνο. Μετὰ τὴν σκληρὴ ἀπάντηση τοῦ Ν. Παππᾶ στὸν κ. Σόιμπλε καὶ τὰ μηνύματα ποὺ ἔστειλε ὁ ἴδιος ὁ Ἀλέξης Τσίπρας γιὰ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις, ἦρθε ἡ σειρὰ τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης. Ὁ Νίκος Παρασκευόπουλος, μιλώντας στὴ Βουλὴ εἶπε ὅτι προτίθεται νὰ ὑπογράψει σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ ἀνάψει τὸ «πράσινο φῶς» γιὰ δήμευση περιουσίας τοῦ γερμανικοῦ δημοσίου ἐντός τῆς Ἑλλάδας. Τὸ κτίριο τοῦ Ἰνστιτούτου Γκαῖτε τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ἀπὸ τὰ κτίρια ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ κατασχέσει τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο κάνοντας χρήση τῆς δικαστικῆς ἀπόφασης γιὰ τὶς ἀποζημιώσεις ἀπὸ τὶς ναζιστικὲς θηριωδίες.
.             Ὁ κ. Παρασκευόπουλος ἄφησε ἀνοικτὸ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς κατάσχεσης λέγοντας πάντως ὅτι ἡ τελική του ἀπόφαση θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ «τὴν πολυπλοκότητα τῆς ὑπόθεσης» ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ζητήματα εὐρύτερων «ἐθνικῶν διαστάσεων».

Ν. Παρασκευόπουλος

.             Εἶπε συγκεκριμένα: «Θέλω νὰ ἐκφράσω τὴν προσωπική μου θέση ὡς ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης. Συγχωρέστε μου τὸν πρωτοπρόσωπο λόγο. Ὀφείλεται στὸ ὅτι ἡ πολιτικὴ δικονομία ἀναθέτει μία ἀπόφαση στὸν ὑπουργὸ τῆς Δικαιοσύνης. Ἔχω τὴ γνώμη ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀνώτατου Εἰδικοῦ Δικαστηρίου ποὺ ἔκρινε ὅτι ὑπάρχει ἑτεροδικία καὶ ἑπομένως ἀσυλία τοῦ ἐναγόμενου γερμανικοῦ κράτους δὲν ἀναιρεῖ τὴν ἐκτελεστότητα τῆς Ἀρεοπαγιτικῆς ἀπόφασης τοῦ ἔτους 2000 διότι δὲν ἀφορᾶ τὴν ἴδια ὑπόθεση. Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου παραμένει ἐκτελεστὴ καὶ προσωπικὰ εἶμαι ἕτοιμος νὰ δώσω τὴν ἄδεια γιὰ τὴν ἐκτέλεσή της», εἶπε ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης χειροκροτούμενος ἀπὸ βουλευτές.
.             «Τὸ χρόνο γιὰ τὴν ἐκτέλεση αὐτῆς τῆς ἐπίσπευσης αὐτῆς τῆς διαδικασίας, βεβαίως θὰ τὸν ἐξαρτήσω, ἐνόψει καὶ τῆς νομικῆς πολυπλοκότητας τοῦ θέματος ἀλλὰ καὶ τῶν ἐθνικῶν του διαστάσεων, καὶ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ διαπραγμάτευση ποὺ θὰ ἐπιχειρήσει ἡ κυβέρνηση καὶ ἀπὸ τὴ γνώμη τῆς Βουλῆς», κατέληξε.
.             Πολλαπλὰ σημαίνουσα χαρακτήρισε τὴ δήλωση τοῦ ὑπουργοῦ ἡ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, «ἰδίως γιατί ὑπάρχουν ἀκόμα ζωντανοὶ ἄνθρωποι ποὺ ἔζησαν τὴ ναζιστικὴ θηριωδία ἀλλὰ καὶ ἐν ὄψει ἀκόμη τοῦ ὅτι ἔχουν φύγει πάρα πολλοὶ στὴ διαδικασία ἀναμονῆς νὰ ὑλοποιηθεῖ μία ἀπόφαση ποὺ ἔχει γίνει ἀμετάκλητη γιὰ τὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη ἀπὸ τὸ ἔτος 2000, ἐδῶ καὶ 15 χρόνια».
.             Σύμφωνα μὲ τὴν 137/1997 ἀπόφαση τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Λιβαδειᾶς, ἐπιδικάστηκαν 28 ἑκατομμύρια εὐρὼ στοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων τοῦ Διστόμου. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ κατέστη ἀμετάκλητη μὲ τὴν 11/2000 ἀπόφαση τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ ὁποία ἀπέρριψε αἴτηση ἀναιρέσεως τοῦ Γερμανικοῦ Κράτους. Σύμφωνα ὅμως μὲ τὸ ἄρθρο 923 τοῦ Κώδικα Πολιτικῆς Δικονομίας ἡ «ἀναγκαστικὴ ἐκτέλεση κατὰ ἀλλοδαποῦ δημοσίου δὲν μπορεῖ νὰ γίνει χωρὶς προηγούμενη ἄδεια τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης».
.             Ἀνάλογη ἀπόφαση εἶχε πάρει καὶ ἡ κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ τὸ 2000. Ὁ τότε ὑπουργὸς Δικαιοσύνης εἶχε ὑπογράψει τὴν σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου μὲ ἀποτέλεσμα δικαστικὴ κλητήρας νὰ ἐμφανιστεῖ στὸ γερμανικὸ Ἰνστιτοῦτο Γκαῖτε τῶν Ἀθηνῶν, προκειμένου νὰ ἐκτελέσει τὴν δικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ὡστόσο, λίγες ἡμέρες μετὰ καὶ κατόπιν τὴν ἀπόφασης τῆς Γερμανίας νὰ ἐγκρίνει τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδας στὴν ΟΝΕ, ἡ τότε κυβέρνηση ἄλλαξε ἄποψη καὶ ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης ἀπέσυρε τὴν ἀπόφαση γιὰ ἀναγκαστικὴ ἐκτέλεση.
.             Τὸ πολεμικὸ κλίμα Ἑλλάδας – Γερμανίας ἀπειλεῖ καὶ τὴν πορεία τῶν διαπραγματεύσεων καὶ πλέον ζητεῖται ἀπ’ ὅλους νὰ πέσουν οἱ τόνοι, εἰδικὰ ἀπὸ τὸ Βερολίνο, ποὺ ἔχει κλιμακώσει τὶς ἐπιθέσεις του κατὰ τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης.
.             Ὑπενθυμίζεται ὅτι νωρίτερα στὴ Βουλὴ ὁ πρωθυπουργὸς ἔστειλε μήνυμα στὴ Γερμανία νὰ μὴν ἐφαρμόζει ἀλὰ κὰρτ ἠθικὴ καὶ τόνισε: «Ὅταν τὴ θέση τοῦ διαλόγου μεταξὺ τῶν λαῶν παίρνει ἡ θέση τῆς ὑπεροχῆς καὶ τοῦ ἱστορικοῦ πεπρωμένου τότε αὐτὸ ποὺ κυριαρχεῖ εἶναι ὁ πόλεμος καὶ τὸ σκοτάδι καὶ ἡ Εὐρώπη τὸ γνώρισε αὐτὸ τὸ σκοτάδι, τὸ ἔζησε, τὸ μίσησε», συμπλήρωσε.
.             «Αὐτὸς ἦταν ἕνας λόγος ποὺ ἐκκινήθηκαν οἱ διαδικασίες γιὰ νὰ μὴν ἠχήσουν ξανὰ οἱ σειρῆνες τοῦ πολέμου», συνέχισε ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ἔστειλε τὸ μήνυμα ὅτι «ἡ Εὐρώπη δὲν πρέπει νὰ κάνει σήμερα τὰ ἴδια λάθη».

ΠΗΓΗ: infognomonpolitics.blogspot.gr (ἀπὸ «Ἡμερησία»)

, ,

Σχολιάστε

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ «Οἱ ἀξιώσεις μας συνδέονται μὲ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας ἀπαράγραπτα».

Βουλπατάει γκάζι“ γι τς γερμανικς ποζημιώσεις

.                   Ἐντατικοποιεῖ ἡ ἁρμόδια ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς τὶς προσπάθειες γιὰ διεκδίκηση τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων. Τί ἀνέφερε ὁ ἐπὶ 14 χρόνια πρέσβης στὴ Βόννη
.             «Βρισκόμαστε στὸ σημεῖο ὅπου τὸ τίποτα ἀρχίζει νὰ διαμορφώνεται σὲ κάτι», ἦταν ἡ χαρακτηριστικὴ φράση τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς γιὰ τὴ Διεκδίκηση τῶν Γερμανικῶν Ἀποζημιώσεων Κώστα Τζαβάρα, συμφωνώντας μὲ τὶς ἐπισημάνσεις ὅλων τῶν βουλευτῶν, γιὰ ἀνάγκη ἐντατικοποίησης καὶ συστηματικοποίησης τῶν προσπαθειῶν τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, μὲ στόχο τὴν ἐνημέρωση καὶ τὴν εὐαισθητοποίηση τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης.
.             Παράλληλα, μέσῳ τῶν κοινοβουλευτικῶν ὁμάδων φιλίας θὰ γίνει προσπάθεια ἐνημέρωσης καὶ εὐαισθητοποίησης κοινοβουλίων ξένων χωρῶν ἀλλὰ καὶ τῶν μελῶν τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου. Σὲ μία ἀπὸ τὶς ἑπόμενες συνεδριάσεις, οἱ βουλευτές, θὰ ἐνημερωθοῦν τόσο γιὰ τὶς θέσεις τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης ὅσο καὶ γιὰ τὶς ἐνέργειες ποὺ ἔχουν γίνει ἢ γίνονται ἀπὸ πλευρᾶς ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν[…]

“Ἔγιναν πολλὰ λάθη ἀλλὰ ποτὲ δὲν παραιτηθήκαμε ἀπὸ τὰ δικαιώματά μας”

.             Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ πρέσβης ἐπὶ τιμῇ Ἰωάννης Μπουρλογιάννης – Τσαγγαρίδης, ποὺ κλήθηκε στὴν ἐπιτροπὴ λόγῳ τῆς θητείας του ἐπὶ 14 χρόνια στὴν πρεσβεία τῆς Βόννης, ἔκανε λόγο γιὰ καθυστερήσεις καὶ ἀδράνειες ποὺ παρατηρήθηκαν ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς.«Ἔγιναν πολλὰ λάθη ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς, οὐδέποτε ὅμως ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ εἶχε παραιτηθεῖ ἀπὸ τὰ θεμελιώδη δικαιώματά της», ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὁ κ. Τσαγγαρίδης.
.             Ἰδιαίτερα στάθηκε ὁ πρώην πρέσβης τῆς Ἑλλάδος στὴ Βόννη, τὴν ἡμέρα ποὺ τοῦ δόθηκε ἐντολὴ νὰ ἐπιδώσει ρηματικὴ διακοίνωση στὸ γερμανικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, μὲ τὴν ὁποία ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔθιγε τὸ θέμα τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων. «Διαχωρίσαμε τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις ἀπὸ τὸ κατοχικὸ δάνειο. Ὅταν πῆγα νὰ τὴν παραδώσω, ἦταν ἡ πόρτα κλειστή. Καὶ ἀντὶ ρηματικῆς διακοίνωσης τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐξέδωσε ἀνακοίνωση τύπου. Μοῦ εἶπαν ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς Ἀνδρέας Παπανδρέου εἶχε κάνει δήλωση τύπου. Ἀνακοίνωση ἐξέδωσε καὶ τὸ γερμανικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Συνεπῶς ἀπαντᾶμε διὰ τοῦ τύπου. Ἀντέδρασα χωρὶς ἀποτέλεσμα», ἀνέφερε χαρακτηριστικά.
.             Ὁ κ. Τσαγγαρίδης μίλησε ἀκόμα γιὰ πολύτιμο χρόνο ποὺ χάθηκε ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐνέργειες ποὺ ἔπρεπε νὰ γίνουν νωρίτερα καὶ δὲν ἔγιναν ὥστε ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ νὰ εἶναι προετοιμασμένη μὲ τεκμηριωμένες θέσεις. «Ὅταν τὸν Νοέμβριο τοῦ 1995 ἔλαβα τὴν ἐντολὴ νὰ παραδώσω τὴν ρηματικὴ διακοίνωση γιὰ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις, εἶχε περάσει μεγάλο διάστημα ἀπὸ τὸ 1990, τὴν ἐποχὴ τῆς ἐπανένωσης ποὺ ἔπρεπε νὰ τὸ εἴχαμε κάνει. Ἦταν ἤδη πολὺ ἀργά. Πέντε χρόνια εἶναι πολλά. Δὲν ξέρω γιατί ἀργήσαμε. Ἔπρεπε νὰ ἤμασταν ἕτοιμοι καὶ πρῶτοι νὰ ὑποβάλουμε ἀξιώσεις», ὑποστήριξε ὁ κ. Τσαγγαρίδης.
.             Ὁ κ. Τσαγγαρίδης ἔδωσε ἔμφαση στὴν ἀξιοποίηση ποὺ ἔπρεπε νὰ γίνει ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς, τῆς γερμανικῆς στάσης, ὅταν δὲν ἀμφισβητοῦσε, ὅπως εἶπε, τὶς ὑποχρεώσεις τῆς ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα. «Ὑπῆρξε καθυστέρηση. Ἔπρεπε νὰ ἤμασταν ἕτοιμοι ἀμέσως. Μὲ συγκεκριμένα ποσὰ καὶ μὲ τὴν ἐπίκληση τῆς ρηματικῆς διακοίνωσης τὸ 1967 τῆς γερμανικῆς κυβέρνησης, ποὺ ἔλεγε ὅτι οὐδέποτε ἀμφισβήτησε τὶς ὑποχρεώσεις της. Σήμερα λένε δὲν ὑφίσταται θέμα ἀποζημιώσεων ἀλλὰ ὑπάρχει μόνο ἠθικό», σημείωσε. Καὶ προσέθεσε: «Σήμερα τὸ θέμα μπορεῖ νὰ κερδηθεῖ μόνο διὰ τῆς διπλωματικῆς ὁδοῦ μὲ λεπτοὺς χειρισμούς. Συμβουλή μου εἶναι νὰ συσταθοῦν ὀλιγομελεῖς ἐπιτροπὲς στὸ εὐρωκοινοβούλιο, 3-4 ἀτόμων μὲ συμμετοχὴ σὲ ὅλες τοῦ Μανώλη Γλέζου. Νὰ ἐπισκεφθοῦν πρωτεύουσες χωρῶν ἐπὶ τόπου, νὰ τοὺς δώσουν ἕνα “μεμοράντο”, ὥστε ὅταν ἔρθει τὸ θέμα πρὸς γενικὴ συζήτηση στὸ Εὐρωκοινοβούλιο, νὰ εἶναι ἐνήμεροι ὅλοι».

.             «Ἐναπόκειται στὴν δική μας διεκδικητικότητα, μαχητικότητα καὶ ἀποφασιστικότητα νὰ μπορέσουμε νὰ ἀνακτήσουμε τὰ ὀφειλόμενα. Ἔχουμε πολὺ ἰσχυρὰ νομικὰ ἐπιχειρήματα. Τὸ πιὸ ἰσχυρὸ ἀπὸ ὅλα εἶναι ὅτι ο ξιώσεις μας ατς συνδέονται μ γκλήματα κατ τς νθρωπότητας παράγραπτα, καὶ ἄρα κατὰ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο ἐπεκτείνονται καὶ οἱ παραγραφὲς ἀστικῶν ἀξιώσεων», τόνισε ἀπὸ τὴν πλευρά της ἡ βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου.
.             «Τὰ πάντα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν πολιτικὴ βούληση νὰ διεκδικήσουμε αὐτὰ ποὺ εἶναι ἀπαιτητά, ἀλλιῶς θὰ μένουμε στὰ συμπεράσματα», σημείωσε ὁ βουλευτὴς τοῦ ΚΚΕ Σπύρος Χαλβατζής. «Στόχος μας πρέπει νὰ εἶναι ἡ εὐαισθητοποίηση τῆς κοινῆς γνώμης. Ὅσο μένει σὲ κλειστὰ γραφεῖα ὑπουργῶν ἢ στὸ κοινοβούλιο, εἶναι σὲ κατάσταση ἀναστολῆς τὸ θέμα», ὑπογράμμισε καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Κώστας Τζαβάρας.

ΠΗΓΗ: news247 (Μὲ πληροφορίες ἀπὸ ΑΠΕ)

Σχολιάστε

ΣΤO ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Στ προσκήνιο ο γερμανικς φειλς

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Προεκλογικὰ δρομολόγια χωρὶς προορισμό!

.               Στὴν ἐπιφάνεια ἔρχεται καὶ πάλι τὸ θέμα τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων γιὰ τὶς θηριωδίες ποὺ διέπραξαν οἱ Ναζὶ στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
.               Ἤδη τὸ πόρισμα τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους γιὰ τὶς γερμανικὲς ὀφειλὲς καὶ τὸ κατοχικὸ δάνειο βρίσκεται στὸ γραφεῖο τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν.
.               Σύμφωνα μὲ ἔγγραφό του ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, τὸ πόρισμα τῆς ὁμάδας ἐργασίας τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους διαβιβάστηκε στὶς 11 Φεβρουαρίου στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν μὲ «ἐμπιστευτικὸ» ἔγγραφο.  Στὶς 12 Φεβρουαρίου ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ζήτησε μὲ ἐπεῖγον ἔγγραφό του στὸν πρόεδρο τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους ἡ πρόταση γιὰ τὸν χειρισμὸ τῆς ὑπόθεσης νὰ διατυπωθεῖ μὲ τὴ μορφὴ γνωμοδότησης τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΝΣΚ στὸ πλαίσιο τοῦ ἄρθρου 100Α τοῦ Συντάγματος καὶ τῆς νομοθεσίας περὶ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους.
.               Ἤδη ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, Γιάννης Στουρνάρας καὶ ὁ διοικητὴς τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος, Γιῶργος Προβόπουλος ἔχουν ἐνημερωθεῖ γιὰ τὸ θέμα.
.               Τὸ ἔγγραφο διαβιβάστηκε στὴ Βουλὴ μετὰ ἀπὸ ἐρώτηση τοῦ βουλευτῆ Ἐπικρατείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλη Γλέζου ποὺ ζητοῦσε ἐνημέρωση γιὰ τὴν καθυστέρηση τῆς γνωμοδότησης τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους.

 ΠΗΓΗ: real.gr

Σχολιάστε

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ «Ἡ Γερμανία χρωστάει στήν Ἑλλάδα. Αὐτό εἶναι ἀναμφισβήτητο. Ἡ Ἑλλάδα δέν ἔλαβε ποτέ ἀποζημιώσεις».

 

Οἱ Γερμανικές ἀποζημιώσεις
Τό μεγάλο στίγμα τῆς Γερμανίας

τοῦ Ν. Π. Β.

Περιοδ. « Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»,
ἀρ. 512, Ὀκτ. 2013

Ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

 .       Ὁ Ὀκτώβριος φέρνει στή μνήμη τῶν Πανελλήνων τήν ἀναίτια κήρυξη πολέμου ἐκ μέρους τῆς Ἰταλίας ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί τό μεγάλο ἔπος τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1940-41. Ἡ ταπεινωτική ὅμως ἥττα τῶν Ἰταλῶν ἀπό τούς γενναίους πολεμιστές μας στά Βορειοπειρωτικά βουνά καί ὁ διεθνής ἐξευτελισμός καί γελοιοποίησή τους ὑποχρέωσαν τή σύμμαχο τοῦ Ἰταλικοῦ φασισμοῦ, τή ναζιστική Γερμανία, νά ἐπέμβει τήν ἄνοιξη τοῦ 1941 ὑπέρ τῶν Ἰταλῶν. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ μικρή, ἀλλά ἡρωική Ἑλλάδα νά ὑποκύψει μετά ἀπό ἄνισο ἀγώνα, μπροστά στήν ὑλική δύναμη τοῦ Ἄξονα καί νά ἀναγκαστεῖ νά ζήσει κάτω ἀπό στυγνή τριπλή κατοχή –Γερμανική, Ἰταλική, Βουλγαρική– ἀπό τό 1941 ὥς τό 1945. Τά μαρτύρια τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ στά μαῦρα ἐκεῖνα χρόνια, στά ὁποῖα πρωτοστάτησαν οἱ Γερμανοί, ἔχουν ἤδη καταγραφεῖ καί δέν εἶναι δύσκολο νά τά πληροφορηθεῖ κανείς. Τά μαρτύρια ἦταν ἐκτελέσεις ἀθώων, πυρπόληση κωμοπόλεων, φυλακίσεις, ἐξορίες, μεγάλος πληθωρισμός, πείνα. Ἀπό τά παιδιά τῶν πόλεων τῶν χρόνων ἐκείνων, πού ἐπέζησαν ἀφυδατωμένα καί σκελετωμένα, τά μισά σχεδόν ἀρρώστησαν ἀπό ἀδενοπάθεια καί φυματίωση. Οἱ κατακτητές, τίς ἀνάγκες τοῦ στρατοῦ τους σέ κτίρια, στρατῶνες, νοσοκομεῖα κ.λπ. τίς ἀναπλήρωσαν μέ ἐπίταξη πάσης φύσεως κτιρίων, χωρίς καμιά ἀποζημίωση στούς κατόχους τους. Ἀφήνουμε τό τεράστιο κατοχικό δάνειο πού πῆρε τό 1942-1944 ἀπό τήν ἡττημένη καί λιμώττουσα Ἑλλάδα ἡ ναζιστική κατοχική δύναμη, ἡ ὁποία δεσμεύτηκε νά τό ἀναπληρώσει μετά τόν πόλεμο…
.               Σέ πρόσφατη ἀπόρρητη ἔκθεση τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ (ἑλληνικοῦ) Κράτους ἀναφέρεται ρητά ὅτι ἡ Γερμανία πῆρε ἀπό τήν Ἑλλάδα 13,5 ἑκατομμύρια λίρες μέ τή δέσμευση ὅτι «θά τά ἐπιστρέψει μετά τό τέλος τοῦ πολέμου». Ὅμως τό ποσό αὐτό δέν ἐπιστράφηκε ποτέ, ἐνῶ στά 69 χρόνια πού ἔχουν περάσει ἀπό τότε, οἱ τόκοι ἔχουν ἐκτοξεύσει τήν ὀφειλή στά 60-70 δισεκατομ. εὐρώ. «Σύμφωνα μέ τό Γερμανικό Περιοδικό “Der Spiegel” τό χρέος τῆς Γερμανίας πρός τήν Ἑλλάδα φτάνει τά 162 δισεκατομ. εὐρώ: 108 δισεκατομ. εὐρώ γιά τήν ἀνοικοδόμηση κατεστραμμένων ὑποδομῶν καί 54 δισεκατομ. εὐρώ (σ.σ. τόσο τό ὑπολογίζουν οἱ Γερμανοί) γιά τό κατοχικό δάνειο, πού ἀναγκάστηκε νά δώσει ἡ ἑλληνική κυβέρνηση τήν περίοδο 1942-1944» (www.news147.gr/15.4.2013).
.       Ἡ Γερμανία λοιπόν χρωστάει στήν Ἑλλάδα. Αὐτό εἶναι ἀναμφισβήτητο. Ἡ Ἑλλάδα δέν ἔλαβε ποτέ ἀποζημιώσεις οὔτε γιά τό κατοχικό δάνειο οὔτε γιά τά ἀπερίγραπτα δεινά πού ὑπέστη κατά τή διάρκεια τῆς ναζιστικῆς κατοχῆς.
.       Ἑπομένως τό ζήτημα εἶναι ξεκάθαρο. Κανείς δέν μπορεῖ νά τό ἀρνηθεῖ. Ὀρθά ὁ Γερμανός πρέσβης στήν Ἑλλάδα Βόλφγκαντγκ Ντόλτ εἶπε: «ὡς Γερμανοί ἔχουμε ὑποχρέωση νά ἀναλάβουμε τήν εὐθύνη τῶν πράξεων τῶν προγόνων μας». Καί ὅτι «εἶναι καθῆκον τοῦ Γερμανοῦ πρέσβη νά δεῖ μέ τά ἴδια του τά μάτια τά μέρη ὅπου συνέβησαν τά γεγονότα τῆς κατοχῆς, στήν Καισαριανή, στά Καλάβρυτα, στό Δίστομο, στά Ἀνώγεια, ὥστε νά συνειδητοποιήσει τί ἔγινε στό ὄνομα τῆς Γερμανίας» (ἐφημ. «Ἡ Καθημερινή», 12.5.2013, σ. 24).
.       Τό ζήτημα γιά τόν Γερμανό πρέσβη εἶναι «ἄν οἱ διεκδικήσεις» τῆς Ἑλλάδος «στέκονται νομικά». Καί πρόσθεσε: «ἠθικά κατανοῶ ὅτι ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νά διεκδικήσει καί ἡ Γερμανία νά κάνει περισσότερα γιά νά ἀποδείξει ὅτι ἀναλαμβάνει τίς εὐθύνες τοῦ παρελθόντος της» (ὅ.π.).
.       Καί οἱ μέν Μέρκελ καί Σόϊμπλε –οἱ οὐσιαστικά διοικοῦντες καί διευθύνοντες τήν οἰκονομική πολιτική τῆς Γερμανίας– ἐμφανίζονται ἐξοργισμένοι γιά τό αἴτημα τῆς Ἑλλάδος νά τῆς ἐπιστραφοῦν τά ὀφειλόμενα. Ὁ Σόϊμπλε μάλιστα ἀπέρριψε τήν αἴτηση τῆς Ἑλλάδος ὠμά καί μέ ἰταμό ὕφος! Ἀλλά ἡ οὐσία εἶναι ὅτι ὑπάρχει θέμα καί μάλιστα μεγάλο. Ἄλλωστε «οἱ γερμανικές ἀποζημιώσεις εἶναι θέμα πού ἔχει ἀναδειχθεῖ ἐδῶ καί πολλά χρόνια ἀπό τήν ἑλληνική πολιτεία», ὅπως παρατήρησε ὁ κ. Ἀβραμόπουλος, ὁ ὑπουργός τῶν ἐξωτερικῶν (ἐφημ. «Ἡ Καθημερινή», 12.4.2013, σ. 5).
.       Ἡ οὐσία λοιπόν εἶναι ὅτι ἀπό τήν λιμοκτονοῦσα κατά τή διάρκεια τῆς Κατοχῆς Ἑλλάδα ἡ Γερμανία ἅρπαξε ὅ,τι μπόρεσε. Καί ὅταν κάποτε ἀποχώρησε, ἄφησε πίσω της μιά χώρα ἔρημη, καμένη, καταπληγωμένη, γονατισμένη καί ἐπαιτοῦσα… Καί ἡ μέν Χάγη, ἄν τελικῶς καταφύγει ἡ Ἑλλάδα σ’ αὐτήν, μπορεῖ νά δηλώσει ἀναρμόδια, ἡ δέ νομική ἐπιστήμη –καθαρά ἀνθρώπινο κατασκεύασμα– νά ἀπαλλάξει μέ διάφορα δικολαβίστικα ἐπιχειρήματα τή Γερμανία ἀπό τίς ὑποχρεώσεις της, ἀλλά τό μεγάλο στίγμα, πού ἀμαυρώνει τήν ἱστορία τῆς Γερμανίας, θά παραμένει καί θά διαιωνίζεται. Ἡ Γερμανία ἀναστάτωσε ἤ ὀρθότερα αἱματοκύλισε, τόν περασμένο αἰώνα τήν Εὐρώπη, μέ ἀποτέλεσμα νά βγεῖ τελικά ἡττημένη. Τό ὅτι δέ σήμερα εὐημερεῖ, κανείς δέν τῆς ἐγγυᾶται ὅτι θά συνεχίσει νά εὐημερεῖ καί αὔριο. Ἄς μήν ἀλαζονεύεται λοιπόν. Ἄλλωστε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι σαφής «ὁ πεποιθῶς ἐπί πλούτῳ οὗτος πεσεῖται» (Παροιμ. ια΄ [11] 28).
.       Καί ἄν ἀκόμη οἱ πολιτικοί τῆς χώρας αὐτῆς δέν μοχθήσουν γιά τή δικαίωση τοῦ λαοῦ μας στό χρονίζον αὐτό ζήτημα, καί δέν ἀποβάλουν τό ἐρύθημα τῆς ἐντροπῆς γιά τίς παραλείψεις καί τά λάθη τους, συνεχίσουν δέ νά ἀλαζονεύονται ἀλληλοϋβριζόμενοι στήν αἴθουσα τοῦ Κοινοβουλίου καί ἐνδιαφερόμενοι μόνο γιά τήν ἐπανεκλογή τους καί ὄχι γιά τήν Ἑλλάδα, καί πάλι τό στίγμα γιά τή Γερμανία θά μένει καί θά διαιωνίζεται.
.       Ἄς γνωρίζουν δέ οἱ Γερμανοί ἰθύνοντες ὅτι ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ –εἴτε Τόν πιστεύουν εἴτε ὄχι– ἀργά ἤ γρήγορα θά μιλήσει. Διότι «δίκαιος Κύριος καί δικαιοσύνης ἠγάπησεν» (Ψαλ. ι΄ [10] 7).

.       Καί τότε;

ν.π.β.

Σχολιάστε

ΔΙΝΟΥΝ 9 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Δίνουν 9 δισ. ερ γι παραίτηση τς λλάδας
π τς πολεμικς ποζημιώσεις

Ποιὰ τὰ σενάρια τοῦ Βερολίνου γιὰ τὶς πολεμικὲς ἐπανορθώσεις
καὶ τὸ κατοχικὸ δάνειο. Μᾶς δίνουν 9 δισ. εὐρὼ γιὰ νὰ τὰ ξεχάσουμε.

.              Τὸ πλῆγμα ποὺ δέχεται ἡ εἰκόνα τῆς χώρας (Γερμανίας) παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπορρίπτει ὁποιαδήποτε ὀφειλὴ τῆς Γερμανίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου προβληματίζει τὸ Βερολίνο.
.              Ἐπεξεργάζονται μάλιστα ἀκόμα καὶ σενάρια μερικῆς ἀποκατάστασης, ἐνδεχομένως μὲ παραίτηση ἀπὸ τμῆμα τῶν κεφαλαίων ποὺ ἔχουν διαθέσει γιὰ τὰ ἑλληνικὰ πακέτα διάσωσης ἢ μὲ δημιουργία ταμείου γιὰ τὴν ἐνίσχυση μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων.
.              Ἐνῶ τὰ περισσότερα γερμανικὰ κόμματα ἀρνοῦνται ἀκόμα καὶ νὰ συζητήσουν τὴν οὐσία τῆς ἑλληνικῆς διεκδίκησης, ἀρκετοὶ Γερμανοὶ πολιτικοὶ ἀναγνωρίζουν ἂν ὄχι τὴν ὑποχρέωση τῆς χώρας τους νὰ καταβάλει ἀποζημιώσεις ἢ κατοχικὰ δάνεια, τουλάχιστον τὴν ἀνάγκη μὲ κάποιον τρόπο νὰ τερματιστεῖ ἡ συζήτηση ποὺ τείνει νὰ προσλάβει ἐπικίνδυνες διαστάσεις.
.              Σὲ ἄρθρο τῶν New York Times ἐπικαλοῦνταν ἀναλυτὲς οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὅτι οἱ ἑλληνικὲς διεκδικήσεις θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποτελέσουν ἰσχυρὸ διαπραγματευτικὸ χαρτί, ὅταν τὴν ἑπόμενη φορὰ θὰ ἀναζητηθοῦν τρόποι ἐλάφρυνσης τοῦ χρέους.
.              Κυβερνητικὸς παράγοντας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἐκφράζει παράλληλα τὴν ἐλπίδα ὅτι οἱ Γερμανοὶ ἀντὶ νὰ συμφωνήσουν σὲ κούρεμα θὰ προτιμήσουν νὰ ξεπληρώσουν τὸ κατοχικὸ δάνειο, καθὼς κάτι τέτοιο θὰ μποροῦσε νὰ περάσει εὐκολότερα στὸν γερμανικὸ λαό.
.              Ἡ πρόταση ποὺ ἔχουν ἐπεξεργαστεῖ σὲ ἀρχικὸ στάδιο κυβερνητικοὶ παράγοντες τοῦ Βερολίνου ἑστιάζει ἀκριβῶς στὸν κίνδυνο ἡ Γερμανία νὰ καταλήξει “ἀνεπιθύμητη” στοὺς ἴδιους τοὺς ἑταίρους της παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι συμμετέχει μὲ ἀρκετὰ δισεκατομμύρια στὴ διάσωσή τους.
.              Δεδομένου ὅτι τὸ Βερολίνο θέλει πάσῃ θυσίᾳ νὰ ἀποτρέψει ἕνα νέο κούρεμα τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους, ἐξετάζεται τὸ σενάριο τῆς παραίτησης ἀπὸ τμῆμα τῶν χρημάτων ποὺ ἀποτελοῦν τὴ γερμανικὴ συμμετοχὴ στὰ πακέτα διάσωσης.
.              Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, αὐτὸ τὸ ποσὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἀνέρχεται σὲ περισσότερα ἀπὸ ἕναν ὑψηλὸ μονοψήφιο ἀριθμὸ δισεκατομμυρίων ἕως δηλαδὴ καὶ 9 δισεκατομμύρια εὐρώ.

Ταμεῖο γιὰ τὴν ἐνίσχυση μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων

.              Τὸ δεύτερο σενάριο ἀφορᾶ τὴ δημιουργία ἐπενδυτικοῦ ταμείου, τὸ ὁποῖο θὰ διαθέτει χρήματα γιὰ τὴν ἐνίσχυση μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων στὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ μποροῦσε νὰ ἱκανοποιήσει καὶ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν γιὰ χαλάρωση τῆς λιτότητας καὶ προώθηση τῆς ἀνάπτυξης.
.              Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις δὲν προβλέπεται ἐπίσημη ἀναγνώριση τοῦ χρέους τῆς Γερμανίας, ἀλλὰ θὰ ἀπαιτηθεῖ ἡ ὁριστικὴ παραίτηση τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ ὁποιαδήποτε διεκδίκηση εἰς ἔνδειξιν καλῆς θελήσεως καὶ ἀναγνωρίσεως τῆς ἀλληλεγγύης τῆς φίλιας χώρας. Ἡ Ἀθήνα θὰ βρισκόταν ἔτσι σὲ ἐξαιρετικὰ δύσκολη θέση, καθὼς οἱ διεκδικήσεις της ἀνέρχονται σὲ πολὺ μεγαλύτερα ποσά, ἐνῶ θὰ εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει καὶ τὸ ἐσωτερικὸ μέτωπο. Γιὰ τὴ Γερμανία ταυτόχρονα θὰ ἄνοιγε μία συζήτηση πολὺ εὐρύτερη σχετικὰ μὲ ἀντίστοιχες ὀφειλὲς πρὸς ἄλλες χῶρες ποὺ ἀντιμετώπισαν τὴ φρίκη τῶν ναζί.

 ΠΗΓΗ: news247

Σχολιάστε

“ΜΠΛΟΦΑ” ἢ “ΝΤΡΙΠΛΑ” Η «ΑΠΟΡΡΗΤΗ» ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ;

Στ Νομικ Συμβούλιο το Κράτους
πόρρητη κθεση γι τς γερμανικς ποζημιώσεις

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: “Μπλόφα” (ἐπικοινωνιακὴ) ἢ “ντρίπλα” (στὸ Δ´ Ράϊχ); Ὁ χρόνος θὰ δείξει! Πάντως κι ἄν ἀκόμα πρόκειται γιὰ ἐπικοινωνιακὸ κόλπο, σημαίνει ὅτι τὰ ἐκκρεμῆ ἐθνικὰ θέματα καὶ ἡ ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια εἶναι ἀκόμα ὑπολογίσιμα μεγέθη, οὕτως ὥστε νὰ τὰ λαμβάνουν ὑπ᾽ ὄψιν τους τὰ προπαγανδιστικὰ χαλκεῖα, ὅταν θέλουν νὰ ἀποπροσανατολίσουν τὴν κοινὴ γνώμη. 

.               Στὸν πρόεδρο τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους, Φωκίωνα Γεωργακόπουλο, διαβίβασε ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Δημήτρης Ἀβραμόπουλος τὴν ἀπόρρητη ἔκθεση τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ κράτους, ποὺ ἀφορᾶ στὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις. Ὅπως ἀναφέρεται σὲ ἀνακοίνωση τοῦ ὑπουργείου, ἡ ἔκθεση γιὰ τὴν ἔρευνα τῶν ἀρχείων, ποὺ ἀναφέρονται στὸν Α´ καὶ Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, παραδόθηκε προκειμένου νὰ γίνει νομικὴ ἐπεξεργασία, ἀξιολόγηση καὶ στοιχειοθέτηση τῶν ἀξιώσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ νὰ ὑποβληθεῖ σχετικὴ γνωμοδότηση.
.               Τὸ ὑλικὸ ποὺ παραδόθηκε ἀφορὰ ἀποκλειστικὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ βρίσκονταν στὰ ἀρχεῖα τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους.
.               Ἡ ἔκθεση ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς “ἀπόρρητη” καὶ συζητήθηκε ἐκτενῶς σὲ δύο συσκέψεις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Δημήτρη Ἀβραμόπουλου μὲ στελέχη τοῦ ὑπουργείου, κατόπιν συνεννόησης μὲ τὸν πρωθυπουργό. Ἡ ἔκθεση παραδόθηκε στὶς 8 Μαρτίου στὸν ἀναπληρωτὴ ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν Χρῆστο Σταϊκούρα.
.               Γιὰ τὸ θέμα ὁ κοινοβουλευτικὸς ἐκπρόσωπος τῶν Ἀνεξάρτητων Ἑλλήνων καὶ τομεάρχης οἰκονομικῶν Νότης Μαριᾶς δήλωσε: «Μετὰ ἀπὸ τὶς συνεχεῖς κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις, ἐρωτήσεις καὶ προτάσεις, ἡ κυβέρνηση στέλνει ἐπιτέλους τὸ φάκελο τῆς διεκδίκησης τῶν γερμανικῶν πολεμικῶν ἐπανορθώσεων καὶ τοῦ ἀναγκαστικοῦ κατοχικοῦ δανείου, στὸ Νομικὸ Συμβούλιο τοῦ Κράτους, πράττοντας τὸ αὐτονόητο».

ΠΗΓΗ: skai.gr

 

 

 

 

,

Σχολιάστε

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ “ΜΕΤΑΝΟΙΑ”;

Ἡ Γερμανία χρηματοδοτεῖ ἐκκλησία
στὸ μαρτυρικὸ Μεσόβουνο Ἑορδαίας

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἂν τὸ κατωτέρω γεγονός, ποὺ καταγράφει ἡ εἰδησεογραφία, δὲν συνιστᾶ μιὰ ἐπὶ μέρους προσωπικὴ εὐαισθησία (τοῦ Προξένου) ἢ τὴν γνωστὴ πολιτικὴ: “στάχτη στὰ μάτια”, τότε ἰδοὺ μιὰ συμβολική, λαμπρὴ καὶ ἔμπρακτη περίπτωση γερμανικῆς μετανοίας. Μακάρι νὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλες!

.            Τὴν ἀνέγερση ἐκκλησίας στὸ Μεσόβουνο Ἐορδαίας στὴν Κοζάνη θὰ χρηματοδοτήσει τὸ γερμανικὸ προξενεῖο, τιμώντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὴν μνήμη τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐκτελέστηκαν ἀπὸ τὰ στρατεύματα κατοχῆς.
.            Ὁ ἀναπληρωτὴς γενικὸς πρόξενος τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας στὴ Θεσσαλονίκη Κλάους Μπόρμαν ὑπέγραψε σύμβαση συνεργασίας γιὰ τὶς ἐργασίες ἀνέγερσης τῆς ἐκκλησίας μὲ τὸν ἐκπρόσωπο τῆς ἐρανικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
.            Σύμφωνα μὲ τὴ σύμβαση, τὸ προξενεῖο τῆς Γερμανίας θὰ ἀναλάβει μέρος τῆς χρηματοδότησης γιὰ τὴν ἀνέγερση τῆς ἐκκλησίας στὸ Μεσόβουνο. Σὲ πρώτη φάση θὰ διαθέσει τὸ ποσὸ τῶν 27.400 εὐρώ, ἐνῶ στὸ μέλλον θὰ ἀκολουθήσει περαιτέρω χρηματοδότηση.
.            Σημειώνεται πὼς φέτος συμπληρώθηκαν 71 χρόνια ἀπὸ τὸ Ὁλοκαύτωμα τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 1941 στὸ Μεσόβουνὸ τοῦ δήμου Ἑορδαίας.
.            Καθ’ ὅλη τὴν περίοδο 1941 – ᾽44 «χάθηκαν» ἀπὸ τὰ γερμανικὰ στρατεύματα κατοχῆς 157 ἄνδρες, 108 γυναικόπαιδα, ἀλλὰ καὶ τρεῖς Σοβιετικοὶ στρατιῶτες.

 ΠΗΓΗ: protothema.gr

Σχολιάστε

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ κυρίαν ΑΓΓΕΛΙΚΗΝ «Ἕνα χρέος πού δέν παραγράφεται ποτέ καί μέ τίποτε, μᾶς τό ὀφείλετε σεῖς οἱ Γερμανοί, πού αἱματοκυλήσατε τόν κόσμο δυό φορές καί δημιουργήσατε τά στρατόπεδα ἐξοντώσεως φυλῶν καί λαῶν. Ἡ χώρα σας εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἁμαρτωλός τοῦ 20οῦ αἰώνα, δέν νομίζουμε ὅτι μπορεῖτε νά αἰσθάνεσθε περήφανη. Τουλάχιστον φερθεῖτε μέ στοιχειώδη εὐγένεια καί ὄχι τευτονικό ἐγωισμό».

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
κυρίαν ΑΓΓΕΛΙΚΗΝ

περιοδ. «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»
ἀρ. τ. 502, Ὀκτώβριος 2012

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Ἐξοχωτάτη,

.             Δέν ἔχω τήν ψευδαίσθηση ὅτι τό κείμενο αὐτό θά φθάσει ποτέ στά χέρια σας. Ἄν ὅμως τύχει καί φθάσει, ἔχετε κάθε δικαίωμα νά τό ἀπορρίψετε ἤ νά τό χλευάσετε. Αὐτό ὅμως δέν ἔχει σημασία γιά τόν γράφοντα, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι παρά ἕνας ἄσημος πολίτης μιᾶς χώρας, τῆς ὁποίας κάποιοι δικοί σας δημοσιογράφοι βάλθηκαν νά βρίζουν ὅλους τοὺς κατοίκους ὡς διεφθαρμένους, χαραμοφάηδες καί τεμπέληδες. Κι ἄς δουλεύουν 40% περισσότερο ἀπό τούς Γερμανούς, σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τοῦ ΟΟΣΑ, πού χρησιμοποίησε τό BBC.
.             Ἐφημερίδες τῆς χώρας σας, πού ὑποτίθεται ὅτι ὑπηρετοῦν τήν ἀλήθεια καί τήν ἀντικειμενικότητα, φιλοξένησαν δυσφημιστικά ἄρθρα γιά τήν Ἑλλάδα, πού θά τά ζήλευε καί ὁ ἀλήστου μνήμης πατριώτης σας Γιόζεφ Γκέμπελς, δεξί χέρι τοῦ ἐπίσης πατριώτη σας Ἀδ. Χίτλερ!…
.             Ἀλλά ἄς τ’ ἀφήσουμε αὐτά κι ἄς ἐκθέσουμε μίαν ἀλήθεια, ὄχι ὅπως τήν ἀποσιωποῦν σκοπίμως τά κατά παραγγελίαν δημοσιεύματα. Ὅμως πρίν σᾶς ὑπενθυμίσω τήν ἀλήθεια αὐτή, δέν μπορῶ νά παραβλέψω τό θράσος τοῦ ὑπουργοῦ σας ἐξωτερικῶν κ. Βεστερβέλλε, ὁ ὁποῖος μέ ὕφος ἀλαζονικό, καθαρά τευτονικό, εἶπε: «Δέν τίθεται πλέον θέμα Γερμανικῶν ἀποζημιώσεων πρός τήν Ἑλλάδα». Αὐτά εἶπε, τά νομικῶς λίαν ἀμφισβητήσιμα καί πρό παντός προσβλητικότατα τῆς μνήμης τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων τῶν ἀπερίγραπτων θηριωδιῶν, πού μέ ναζιστικό φανατισμό διέπραξαν στήν Ἑλλάδα οἱ γονεῖς καί οἱ παπποῦδες σας, ὁρισμένοι ἀπό τούς ὁποίους ἀκόμη ζοῦν καί διαφεντεύουν τή λεγόμενη Γερμανική Δημοκρατία.

Καί τώρα ἡ ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια.

.             Γνωρίζουμε ὅτι σεῖς, κα Ἀγγελική, γεννηθήκατε ἀπό πατέρα διαμαρτυρόμενο πάστορα στήν κομμουνιστική Ἀνατολική Γερμανία. Θά πρέπει ὅμως νά γνωρίζετε τουλάχιστο τήν ἱστορία τῶν τελευταίων 80 χρόνων τῆς πατρίδας σας. Ἑπομένως δέν μπορεῖ παρά νά ἔχετε ἀκούσει γιά τίς ἀπερίγραπτες βαρβαρότητες τῶν ὁμογενῶν σας στήν πατρίδα μας κατά τά ἔτη 1941-1945.  Δηλαδή σέ μιά χώρα πού ἤθελε νά παραμείνει ἔξω ἀπό τόν πόλεμο τοῦ 1940-1941…, πού δέν σᾶς ἐπιτέθηκε οὔτε σᾶς παροκάλεσε οὔτε σᾶς ἔβλαψε ποτέ. Σέ μιά χώρα πού ἡ μεγάλη καί πλούσια σήμερα χώρα σας ὀφείλει μέρος τοῦ μεγαλείου της, ἀφοῦ καί ἡ καταπληγωμένη Ἑλλάδα στό μέτρο τῶν δυνάμεών της συνέβαλε στήν ἀνάκαμψη τῆς ἐρειπωμένης, μετά τήν ἥττα της, στόν Παγκόσμιο πόλεμο, Γερμανίας. Κι ἄς εἶχε ὑποστεῖ ὁ λαός μας ἀπό τούς συμπατριῶτες σας διώξεις, φόνους, ληστεῖες, ἐκτελέσεις, ἀπαγχονισμούς, ἀρχαιοκαπηλεῖες… Κι ἄς μᾶς εἴχατε πάρει καί τό ἀναγκαστικό κατοχικό δάνειο ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδας. Ἕνα δάνειο πού μέ ἐλάχιστο ἐπιτόκιο 3% ἡ ὀφειλή ὑπολογίσθηκε σέ 32 δισ. δολλάρια μέ σημερινή ἀγοραστική ἀξία. (Κατ’ ἄλλους ὑπερβαίνει τά 54 δισ. Εὐρώ, ἄνευ τόκων). Τό ἀναγκαστικό ἐκεῖνο δάνειο εἶχε ὑπογραφεῖ ἀπό τόν τότε πληρεξούσιο ὑπουργό Κονσταντίν φόν Νοϊράθ καί τόν διοικητή τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος. Καί αὐτό τό δάνειο, ἄν δέν τό ξέρετε εἶναι εὐκαιρία νά τό μάθετε, δέν παραγράφεται! Διότι ἐπίσημα διακρατικά δάνεια δέν παραγράφονται. Γιατί λοιπόν κάνει πώς τό ἀγνοεῖ ὁ ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν ὑπουργός σας; Τόση ἄγνοια ἔχουν αὐτοί πού θέλουν νά ἐμφανίζονται ὡς ἡγήτορες τῆς Εὐρώπης, ἀμύντορες τῆς Δημοκρατίας καί ἰσχυροί στυλοβάτες τῆς χώρας σας;
.             Θά σᾶς θυμίσω καί κάτι ἄλλο. Τή συνέντευξη τοῦ Γερμανοῦ Καθηγητῆ Οἰκονομικῆς Ἱστορίας τοῦ London School of Economics κ. Albrecht Ritschl (Ἄλμπρεχτ Ριτσλ), πού ἔδωσε τόν περασμένο χρόνο τό γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel». Εἶπε ὁ εἰλικρινής αὐτός οἰκονομικός ἐπιστήμων καί συμπατριώτης σας μεταξύ ἄλλων: «Τό οἰκονομικό μας θαῦμα (ΣΣ τῆς Γερμανίας) ἔγινε δυνατό ἀποκλειστικά καί μόνο ἐπειδή δέν ἀναγκαστήκαμε νά πληρώσουμε ἀποζημιώσεις (…). Τό ὅτι ἡ Γερμανία πραγματοποίησε τό θαῦμα της στίς πλάτες ἄλλων Εὐρωπαίων δέν τό ἔχουν ξεχάσει οἱ Ἕλληνες. Οἱ Ἕλληνες ξέρουν τά ἐχθρικά ἄρθρα καί γνῶμες στά γερμανικά ΜΜΕ πολύ καλά. Ἄν ἡ διάθεση τῶν Ἑλλήνων γίνει πολύ πιό ἐπιθετική, μπορεῖ νά ἀναβιώσουν οἱ παλιές διεκδικήσεις, ἀρχίζοντας ἀπό τήν Ἑλλάδα, καί ἄν ἡ Γερμανία ποτέ ἀναγκαστεῖ νά πληρώσει «θά μᾶς πάρουν καί τά σώβρακα». Θά ἔπρεπε ἀντίθετα νά εἴμαστε εὐγνώμονες νά ἐξυγιάνουμε τήν Ἑλλάδα μέ τά λεφτά μας. Ἄν ἐμεῖς ἐδῶ παίξουμε τό παιχνίδι τῶν ΜΜΕ, παριστάνοντας τόν χοντρό Ἐμίλ, πού καπνίζει τό ποῦρο του καί ἀρνεῖται νά πληρώσει, κάποτε κάποιοι θά μᾶς στείλουν τούς παλιούς λογαριασμούς». «Ἄν ὑποθέταμε», ρώτησε τόν Ritschl τό «Der Spiegel», «ὅτι ὑπῆρχε μιά παγκόσμια λίστα γιά βασιλιάδες τῆς χρεοκοπίας, ποιά θά ἦταν ἡ θέση τῆς Γερμανίας;». Καί ὁ γερμανός καθηγητής ἀπάντησε: «Αὐτοκρατορική. Σέ σχέση μέ τήν οἰκονομική ἐπιφάνεια τῆς χώρας, ἡ Γερμανία εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἁμαρτωλός τοῦ 20οῦ αἰώνα καί πιθανόν τῆς νεότερης οἰκονομικῆς ἱστορίας»!… Μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο «ἡ Ἀμερική φρόντισε νά μή θέσει κανείς ἀπό τούς συμμάχους ἀξιώσεις γιά ἀποζημίωση (…). Τά θύματα τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς ἦταν ἀναγκασμένα νά ἀποποιηθοῦν τά δικαιώματά τους γιά ἀποζημίωση, μεταξύ αὐτῶν καί ἡ Ἑλλάς», τόνισε ὁ κ. Ritschl*.

.         Λοιπόν, ἐξοχωτάτη, τό χρέος τῆς χώρας σας πρός τήν πατρίδα μου, ἕνα χρέος πού δέν παραγράφεται ποτέ καί μέ τίποτε, μᾶς τό ὀφείλετε σεῖς οἱ Γερμανοί, πού αἱματοκυλήσατε τόν κόσμο δυό φορές καί δημιουργήσατε τά στρατόπεδα ἐξοντώσεως φυλῶν καί λαῶν. Καί ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ. Ἐκτός αὐτῶν, τό χρέος πού προέρχεται ὄχι μόνο ἀπό ἀποζημιώσεις, ἀλλά καί ἀπό μίζες ἀπό ὑπερτιμήσεις Siemens, ὑποβρύχια κ.ἄ. ξέρετε πόσο εἶναι; Κατά τόν Γάλλο οἰκονομολόγο καί μέλος τοῦ κρατικοῦ Συμβουλίου Οἰκονομικῆς Ἀναλύσεως τῆς Γαλλίας κ. Jaques Delpla ἀνέρχεται στά 575 δίς εὐρώ. Αὐτά εἶπε σέ συνέντευξή του στήν ἐφημερίδα Les Echo. Κατά τήν Γερμανική ἐφημερίδα Die Welt, πού ἀναφέρθηκε στό θέμα τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2011, ἡ Γερμανία μᾶς χρωστάει 95 δισ. δολλάρια. Ἀλλά πόσο εἶναι ἀκριβῶς τό χρέος, ἐλπίζουμε ὅτι κάποτε θ’ ἀναφανοῦν πολιτικοί ὑπεύθυνοι στήν Ἑλλάδα, πού θά κάνουν τούς λογαριασμούς καί θά διεκδικήσουν τά ἀναφαίρετα δίκαια τοῦ λαοῦ μας. Πάντως ἡ πραγματικότητα βοᾶ καί κράζει ὅτι μᾶς χρωστᾶτε πολύ περισσότερα, ἀπό ὅσα ἐμεῖς χρωστᾶμε σέ σᾶς.
.             Ἐφ᾽ ὅσον λοιπόν ἡ χώρα σας εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἁμαρτωλός τοῦ 20οῦ αἰώνα, δέν νομίζουμε ὅτι μπορεῖτε νά αἰσθάνεσθε περήφανη. Τουλάχιστον φερθεῖτε μέ στοιχειώδη εὐγένεια καί ὄχι τευτονικό ἐγωισμό. Γιά νά μείνει τό ὄνομά σας στήν Ἱστορία ὡς ὄνομα εὐγενοῦς καγκελλαρίου καί ὄχι μιᾶς πού καλύπτει τόν μεγαλύτερο ἁμαρτωλό τοῦ 20οῦ αἰώνα.

ν.π.β.
Ἄσημος πολίτης τῆς σήμερα φτωχῆς, ἀλλά πάντοτε ἔνδοξης Ἑλλάδος 

* Ὁλόκληρη τήν πολύ ἀξιόλογη συνέντευξη τοῦ Albrecht Ritschl βλ. εἰς Περιοδικό «Ἡ Δράση μας», τ. 492, Ὀκτώβριος 2011, σελ. 316-317.

,

Σχολιάστε

«ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 370 ΔΙΣ.» [ΜΕΝ, ΑΛΛΑ…!]

«Stern»: Ὀφείλουμε στὴν Ἑλλάδα 370 δισ.

.          Ἁπλὰ μαθήματα ἱστορίας καὶ μαθηματικῶν ἀποφάσισε νὰ κάνει τὸ γερμανικὸ περιοδικὸ «Stern» στοὺς συμπολίτες του καὶ νὰ τοὺς μιλήσει γιὰ τὰ λεφτὰ τῶν πολεμικῶν ἀποζημιώσεων ποὺ χρωστᾶ ἡ Γερμανία στὴν Ἑλλάδα.
.          «Ἁπλὰ μαθηματικὰ γιὰ ἁπλοὺς ἀνθρώπους – καὶ ὄχι πολιτικούς. 37.000.000 εὐρὼ εἶναι τὸ ποσὸ ποὺ ἡ Γερμανία ἔδωσε στὴν Ἑλλάδα στὸ πλαίσιο τῆς σωτηρίας τοῦ εὐρώ. Σὲ σχέση μὲ τὰ 300 δισ. εὐρὼ ποὺ οἱ Ἕλληνες θὰ ἤθελαν νὰ εἰσπράξουν ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, αὐτὸ τὸ ποσὸ εἶναι ἐλάχιστο. Αὐτὸ τὸ ποσὸ τὸ γνωρίζει κάθε Ἕλληνας μαθητής. Εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ δώσει ἡ Γερμανία στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὶς καταστροφὲς καὶ τὶς θηριωδίες κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου». Τὸ ρεπορτὰζ τονίζει, μάλιστα, ὅτι μὲ τοὺς τόκους τὸ ποσὸ ἀνεβαίνει στὰ 370 δισ. εὐρὼ καὶ συμπληρώνει: «Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ Ἕλληνες ἦταν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ὑπέφεραν τὰ μέγιστα ὅσο οἱ ναζὶ εἶχαν τὴν ἐξουσία. Ἡ θέλησή τους νὰ ἀντισταθοῦν ἀποδείχθηκε θανάσιμη γι’ αὐτούς. Γιὰ τὴν Γερμανία, ὡστόσο, δὲν ὑπῆρξε οὔτε ὑπάρχει θέμα ἀποζημιώσεων».
.          Τὸ δημοσίευμα ἀναφέρει ἀκόμη ὅτι τὸ Βερολίνο δὲν δικαιοῦται νὰ ἔχει ἀξιώσεις ἀπὸ τὴν Ἀθήνας καθὼς καὶ τὴν πληροφορία ὅτι ἡ Γερμανία εἶχε ὑποσχεθεῖ στὴν Ἑλλάδα ὅτι θὰ τῆς δώσει 30.000 τόνους βιομηχανικῶν προϊόντων ἀξίας περίπου 25.000.000 δολαρίων, δηλαδὴ σημερινῆς ἀξίας 2 δισ. εὐρώ, ἀλλὰ αὐτὰ τὰ προϊόντα δὲν ἔφτασαν ποτὲ στὴν Ἑλλάδα.
.          Στὸ δημοσίευμα ὑπογραμμίζεται ἀκόμη ὅτι οἱ εἰδικοὶ δὲν περιμένουν ἐντυπωσιακὲς ἀποφάσεις σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὶς συνομιλίες γιὰ τὶς ἀποζημιώσεις κι αὐτὸ γιατί δὲν πρέπει νὰ δημιουργηθεῖ κανένα προηγούμενο.
.          Πρόσφατο δημοσίευμα, ἐξ ἄλλου, στὴν γερμανικὴ ἔκδοση τῶν «Financial Times» ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἡ Γερμανία ἔχει ἤδη ἐγκρίνει ἀποζημιώσεις γιὰ τὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Μόνο ποὺ τὰ χρήματα δὲν ἔφθασαν ποτὲ στὸν παραλήπτη τους», ὅπως τονίζει ὁ καθηγητὴς Σύγχρονης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας Χάιντς Ρίχτερ.

 ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

Σχολιάστε