Ἄρθρα σημειωμένα ὡς πλινθίο

ΑΠΟ ΤΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ἢ ΘΑΝΑΤΟΣ» ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Ἡ ἐλευθερία πεθαίνει!

ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Καὶ θὰ πεθάνει ἡ ἐλευθερία πλήρη θάνατο (οὔτε ἐγκεφαλικὸ, οὔτε κλινικό, οὔτε τίποτε ἄλλο, καὶ χωρὶς νὰ ἐπιδέχεται κανενὸς εἴδους μεταμόσχευση…!), ἐφ᾽ ὅσον οἱ ἄνθρωποι διαλέξαμε τὴν εὐθανασία ἀντὶ τῆς ἀθανασίας, προκρίναμε νὰ εἴμαστε μελλοθάνατοι ἀντὶ γιὰ ἀθάνατοι, ἐφ᾽ ὅσον ἀνταλλάσσουμε τὴν ἐλευθερία μὲ τὴν e–ἐπιβίωση, ἐφ᾽ ὅσον ἀντὶ τῆς γενναίας ἐπιλογῆς στὸ δίλημμα «ἐλευθερία ἢ θάνατος» προτιμήσαμε τὸν θάνατο τῆς ἐλευθερίας.

.     Ἰδοὺ λοιπὸν ὅτι φθάνουµε πλέον στὴν τελευταία πράξη τῆς τραγωδίας τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἐλέγχου. Ἡ ξενοκίνητη κυβέρνηση, ἀφοῦ παρέκαµψε τὶς δηµοκρατικὲς διαδικασίες, ἀφοῦ ἀπαλλάχθηκε ἀπὸ τὴν ἐνοχλητικὴ ἀντίσταση τοῦ προέδρου τῆς ἀρχῆς Προστασίας Δεδοµένων προσωπικοῦ χαρακτήρα κ. Χρήστου Γεράρη, ἀφοῦ χρησιµοποίησε ἀπατηλὰ τεχνάσµατα προκειµένου νὰ ὑποκλέψει κάποια ἀνοχὴ τῆς ἀρχῆς, ἔρχεται τώρα καὶ θέτει σὲ κυκλοφορία τὴν περίφηµη Φοροκάρτα, δηλαδὴ τὸν προσωπικὸ φορητό µας καταδότη, τὸν Ἰούδα τῶν οἰκονοµικῶν µας δραστηριοτήτων. Τροµοκράτησαν τὴν Ἑλλάδα οἱ ἀδίστακτοι τοκογλύφοι τοῦ παγκοσµίου τραπεζικοῦ «καρτέλ», ὥστε ἡ ἀντίσταση στὸ βρώµικο σχέδιο νὰ εἶναι ὑποτονική.
.      Τὸ σατανικὸ αὐτὸ σχέδιο τὸ ἀποκάλυψε λίγους µῆνες πρὶν ἀπὸ τὸν θάνατό του ἀπὸ καρκίνο ὁ µεγάλος ἀγωνιστὴς τῶν ἀνθρωπίνων ἐλευθεριῶν ἑβραιοαµερικανὸς σκηνοθέτης καὶ πολιτικὸς Aaron Russo στὴν συγκλονιστικὴ συνέντευξή του τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2007 στὸν Alex Jones:
.     «Ὁ ἀπώτερος σκοπὸς αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων εἶναι νὰ δηµιουργήσουν µιὰ παγκόσµια κυβέρνηση, ἡ ὁποία θὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες τῶν τραπεζῶν. Καὶ τὸ κάνουν τµηµατικὰ κατὰ περιοχές. Τὸ εὐρωπαϊκὸ νόµισµα, τὸ εὐρὼ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα εἶναι τὸ ἕνα τµηµα … Ἡ ὅλη ἀτζέντα τους ἔχει στόχο νὰ δηµιουργηθεῖ µιὰ παγκόσµια κυβέρνηση, ὅπου ὅλοι θὰ ἔχουν ἕνα RFID(*) τσὶπ τοποθετηµένο στὸ σῶµα τους καὶ ὅλα τὰ χρήµατά τους θὰ εἶναι µέσα σ᾽ αὐτὰ τὰ τσὶπ καί δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον ρευστὸ χρῆµα. Καὶ αὐτὸ µοῦ τὸ ἐκµυστηρεύτηκε ὁ ἴδιος ὁ Ροκφέλλερ … ὁπότε θὰ µποροῦν νὰ σοῦ πάρουν ὅ,τι θέλουν, ὅποτε τὸ θέλουν …
.      Alex Jones: Πλήρης ἔλεγχος!
.  Α. Russo: Ἀκριβῶς! Καὶ σὲ κάποιον σὰν ἐµένα ἢ σὰν ἐσένα ποὺ διαµαρτυρόµαστε καὶ πᾶµε ἐναντίον αὐτῶν τῶν σχεδίων θὰ ἀπενεργοποιήσουν τὸ τσίπ σου καί δὲν θὰ ἔχεις τίποτα. Δὲν θὰ µπορεῖς νὰ ἀγοράσεις φαγητό, δὲν θὰ µπορεῖς νὰ κάνεις τίποτα. Πλήρης ἔλεγχος τοῦ κόσµου … ὅλα τὰ χρήµατα καθενὸς θὰ εἶναι στὸ τσὶπ καί αὐτοὶ θὰ ἐλέγχουν ὅλα τὰ τσίπ. Κι ἔτσι γίνεσαι σκλάβος τους. Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπός τους». Αὐτὰ ὁ Russo!
.    Μπροστὰ στὴν ἐπερχοµένη τραγωδία, ὅσοι ἔχουν καρδιά, ἂς ἀντιτάξουν τὸ νέο ΟΧI τοῦ ἑλληνισµοῦ! Καὶ ἂς ἀρχίσει καταιγισµὸς προσφυγῶν στὸ Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, ἕως ὅτου µαταιωθοῦν τὰ σχέδια τῶν καταστροφέων τοῦ τόπου!

(*) RFID εἶναι τὰ ἀρχικὰ τοῦ ὅρου Radio Frequency Identification, ποὺ σηµαίνει «ταυτοποίηση µέσῳ ραδιοσυχνοτήτων». Τὸ RFID εἶναι σύστηµα ἀσύρµατης ἀναγνωρίσεως ἀντικείµενων καὶ ἦρθε νὰ ἀντικαταστήσει τὸ Bar Code.

ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2026, 01.07.2011

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Διαφήμιση

, ,

Σχολιάστε

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΔΙΣΚΙΟ ΠΛΑΪ ΣΤΟ ΠΛΙΝΘΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΝΕΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ»

ΕΙΣΑΓ. ΣΧΟΛΙΟ  «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μαζὶ μὲ τὸ πλινθίο (τσιπάκι) προστίθεται τώρα καὶ τὸ δισκίο (χαπάκι) στὴν ὑπηρεσία τοῦ Παραδείσου τῶν Ἀνθρωποθεῶν. Μιὰ συνδυασμένη “θεραπευτικὴ ἀγωγὴ” πλήρους ἀλλοτριώσεως τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως καὶ ἐλευθερίας. Νομοταγεῖς καὶ Καλοὶ μὲ τὸ ζόρι (ὅπως λέμε δωρητὲς ὀργάνων μὲ τὸ ζόρι!). Εἶναι τὸ σημεῖο ποὺ καὶ ὁ Φρανκεστάϊν τρομάζει!

Οἱ ἐπιστήμονες προειδοποιοῦν:
Τὰ μελλοντικὰ φάρμακα θὰ εἶναι σχεδιασμένα γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ ἀνθρώπινου μυαλοῦ

NaturalNews / μετάφρ. «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

.          Ἕνα χάπι γιὰ νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ ἠθικὴ συμπεριφορά σου. Μία θεραπεία γιὰ τὶς ρατσιστικές σου σκέψεις. Μία θεραπεία γιὰ νὰ αὐξηθεῖ ἡ συμπάθειά σου γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ ἄλλες χῶρες. Ὅλα αὐτὰ μπορεῖ νὰ ἀκούγονται σὰν σενάριο ταινίας ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ἀλλὰ ἐρευνητὲς ἀπὸ τὴν Ὀξφόρδη λένε ὅτι σύγχρονη συμβατικ ατρικ ξελίσσει σταδιακ τρόπους γι ν λλάξει τν θικ τν νθρώπων μέσα π φαρμακευτικ προϊόντα, κα τσι ν λέγχει τν τρόπο πο ο νθρωποι θ σκέφτονται κα θ νεργον σ διάφορες καταστάσεις τς ζως.
.       Αὐτὰ τὰ νέα φάρμακα θὰ ἔχουν κυριολεκτικὰ τὴν δυνατότητα νὰ διαταράξουν τὴν προσωπικὴ ἠθική του ἀτόμου, καὶ ἀντὶ αὐτῆς νὰ παναπρογραμματιστε [Σχόλιο «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: ὅπως ἀκριβῶς ἐπιδιώκεται ἀπὸ διαφόρους θεολογικοὺς κύκλους νὰ ἐπαναπροσδιορισθεῖ ἡ Θεολογία, ἡ Πίστη καὶ τὸ “γεγονὸς” (sic) Χριστός !] ἀπὸ  τὸ ἐν λόγῳ πρόσωπο νὰ πιστεύει καὶ νὰ κάνει ὅ,τι ὁ σχεδιαστὴς τῶν ναρκωτικῶν ἔχει δημιουργήσει αὐτὸ τὸ φάρμακο νὰ κάνει.
.          «Ἡ ἐπιστήμη ἔχει ἀγνοήσει τὸ ζήτημα τς θικς βελτίωσης [Σχόλιο «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Αὐτὸ ποὺ δὲν “κατάφερε” ὀ Θεὸς νὰ κάνει θὰ τὸ κάνουν οἱ Ἀνθρωποθεοὶ τῆς Ἐπιστήμης: Νὰ γίνουμε “καλοὶ ” μὲ τὸ ζόρι! Ἀλλὰ καὶ κάτι ἄλλο: Ἀπὸ πότε ἡ Ἐπιστήμη ἄρχισε νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν Ἠθική;] μέχρι τώρα, ἀλλὰ τώρα γίνεται (γιὰ αὐτὸ) μία μεγάλη συζήτηση», εἶπε ὁ Δρ Γκάι Καχάνε ἀπὸ τὸ Κέντρο Νευροηθικῆς στὴν Ὀξφόρδη τῆς Μ. Βρετανίας. «Ὑπάρχει ἤδη ἕνα αὐξανόμενο σῶμα ἔρευνας ποὺ μπορεῖτε νὰ περιγράψετε μὲ αὐτοὺς τοὺς ὅρους. Ο μελέτες δείχνουν τι συγκεκριμένα φάρμακα πηρεάζουν τος τρόπους πο ο νθρωποι νταποκρίνονται στ θικ διλήμματα, αξάνοντας τν ασθηση τς νσυναίσθησης (συναισθηματικῆς ταύτισης), μὲ τὴν ὑπαγωγὴ σὲ μία ὁμάδα καὶ μειώνοντας τὴν ἐπιθετικότητα”.
.        Ἐνῶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀκούγεται καλὸ στὴ θεωρία, λεγχος το νο [Σχόλιο «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Στόχος ἀκριβῶς τὸ ὑπαρξιακὸ κέντρο τοῦ Ἀνθρώπου. Πόσο ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ὁ ΑΓΙΟΣ ΗΣΥΧΑΣΜΟΣ. Ὅσοι ἔχουν μάθει νὰ προσεύχονται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι δὲν θὰ ὑφίστανται τὶς ὀλέθριες, ἐξοντωτικὲς συνέπειες τῶν διαφόρων τεχνασμάτων στὴν ὕπαρξή τους] εἶναι ἤδη μία πολὺ ἐπικίνδυνη παρενέργεια τῶν ὑπαρχόντων φαρμάκων. Πάρτε τὸ ἀντικαταθλιπτικὸ φάρμακο Prozac, γιὰ παράδειγμα, ποὺ εἶναι γνωστὸ ὅτι προκαλεῖ ἐκείνους ποὺ τὸ πῆραν νὰ καταφύγουν σὲ βίαιες ἐκρήξεις ὀργῆς. Ἕνα νεαρὸ ἀγόρι δολοφόνησε τὸν πατέρα του χτυπώντας τον καὶ μαχαιρώνοντάς τον στὸ κεφάλι, καὶ χτυπώντας τὴ μητέρα του μὲ ἕνα λοστὸ καὶ μαχαιρώνοντας την στὸ πρόσωπο, λίγο μετὰ ἀφ᾽ ὅτου ἄρχισε νὰ παίρνει τὸ Prozac.
.        Ὅμως, τὰ εἴδη τῶν ναρκωτικῶν, στὰ ὁποῖα ὁ Kahane καὶ οἱ συνάδελφοί του ἀναφέρονται, ὑπαινίσσονται ὅτι πρόκειται γιὰ φάρμακα εδικ σχεδιασμένα χι μόνο γι ν λλάξουν τν ψυχικ κατάσταση το τόμου, λλ κα γι ν λλάξουν τν τρόπο πο να πρόσωπο σκέφτεται συγκεκριμένες καταστάσεις π θικ σκοπιά. Τ τελικ ποτέλεσμα εναι κυριολεκτικ νας τύπος φαρμάκου πο προκαλε λεγχο το νο, ὅπου τὰ ἀνθρώπινα θέματα, θὰ ἐλέγχονται ἀπὸ κάποιον ἄλλο, χωρς ν μπορε να τομο ν εναι σ θέση ν παίρνει συνειδητς ποφάσεις γι τν αυτό του.
.        Ἡ ἔρευνα γιὰ τὸ θέμα, βεβαίως, προσπαθεῖ νὰ ζωγραφίσει τὴν ἰδέα τῶν ναρκωτικῶν ἐλέγχου τοῦ νοῦ μὲ ἕνα ‘θετικὸ πνεῦμα’, γεγονὸς ποὺ ὑποδηλώνει ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ νὰ βοηθήσουν νὰ κάνουμε τὸν κόσμο ἕνα καλύτερο μέρος. Φανταστετε λιγότερη βία, περισσότερη μπιστοσύνη κα περισσότερη γάπη, λένε. Ατ ρητορική, μως, εναι πραγματικ κριβς να τέχνασμα γι περαιτέρω κατασκευ μαζν μ “μουδιασμένο μυαλ” πο θ εναι τοιμες ν δεχθον τν ποιαδήποτε δέα ς να καλ πράγμα.

 ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»
 (ἀπὸ: http://www.naturalnews.com/032088_mind_control_drugs.html)a

, , , ,

Σχολιάστε

ΔΙΑΥΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑΡΡΑΛΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Ἀναφορὰ τοῦ Μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶ ποὺ ἔδωσε στὴν δημοσιότητα τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Μητροπόλεως

ΣΧΟΛΙΟΝ «Χριστ. Βιβλιογρ.»: Πρόκειται γιὰ μιὰ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ καὶ ὄχι «ἀναφορά». Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας ἔσπασε τὴν παρεπιδημοῦσα νωχέλεια καὶ μὲ σαφεῖς διατυπώσεις καὶ ποιμαντικὴ μέριμνα κατέστρωσε ἕνα σημαντικὸ κείμενο ποὺ συνοψίζει περιεκτικότατα τὸν προβληματισμὸ ΟΛΩΝ τῶν ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ περὶ τὴν κάρτα τοῦ πολίτου. Τυγχάνει δὲ ἀξιομνημόνευτο τὸ γεγονὸς  ὅτι  μεταξὺ ἄλλων ὁ Σεβ. κ. Κοσμᾶς ἐπισημαίνει κάτι «ἀθῶα πονηρό», ποὺ ἀπὸ πολλοὺς λέγεται: «Δὲν μὲ νοιάζει ἂν μὲ παρακολουθοῦν. Δὲν ἔχω ἄλλωστε νὰ κρύψω τίποτε»!

Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ 9η Δεκεμβρίου 2010

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ»

Ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν τὴν ἀνάρτηση τῆς διαβουλεύσεως τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν Δημοσίας Διοικήσεως καὶ Ἀποκεντρώσεως (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) γιὰ τὴν «Κάρτα τοῦ πολίτου», τὴν ὁποία ἐπιθυμεῖ νὰ ἐκδώσει τὸ ἐν λόγῳ Ὑπουργεῖο, ὡς ὑπεύθυνος Ἐπίσκοπος μέρους τοῦ λογικοῦ ποιμνίου τῆς χώρας μας ἀλλὰ καὶ ὡς Ἕλλην πολίτης, ἐπιθυμῶ νὰ ἐκφράσω τὴν γνώμη μου, τὶς ἐπιφυλάξεις μου καὶ τὴν πρότασή μου γιὰ τὴν ἐκδοθησομένη «Κάρτα τοῦ πολίτου».

Δὲν διεκδικῶ τὸ ἀλάθητο. Ὅμως, ἐπιθυμῶ τὴν ἐλευθερία ὅλων μας καὶ τὴν ἀπρόσκοπτη πορεία τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τῆς σωτηρίας τους.

1.  Τοποθέτηση ἐν ὄψει διαβουλεύσεως γιὰ τὴν «Κάρτα τοῦ πολίτου».

Σὲ ἐξέλιξη βρίσκεται αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἡ διαβούλευση γιὰ τὴν «Κάρτα τοῦ πολίτου», τὴν ὁποία ἐπιθυμεῖ νὰ ἐκδώσει τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν. Ἐξ αὐτῆς προκύπτει ὅτι ἡ «Κάρτα τοῦ πολίτου» θὰ συνδέεται μὲ πλῆθος ἀρχείων, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς, ἄρα θὰ προηγηθεῖ ἑνοποίηση αὐτῶν ἢ τουλάχιστον συσχετισμὸς τῶν στοιχείων. Κατὰ δεύτερον, θὰ φέρει ἠλεκτρονικὸ ἐξοπλισμό, ὁ ὁποῖος στὴν ἑλληνικὴ ἔχει ἀποδοθεῖ μὲ τὸν ὅρο «πλινθίο». Ὅλοι ὅμως γνωρίζουν τὸ ἀπάρτιο αὐτὸ μὲ τὴν λέξη μικροτσίπ.
Τὸ κράτος διαθέτει πλῆθος ἀρχείων ὅσον ἀφορᾶ κάθε πολίτη: τὰ ἐτήσια εἰσοδήματα καθενὸς καὶ τὸ ποσὸν τοῦ φόρου ποὺ πληρώνει καὶ τὴν πληροφορία ἂν χρωστάει ἢ ὄχι, τὸ περιουσιολόγιό του (καταγράφηκε μὲ μεγάλη ἀκρίβεια ἐξ αἰτίας τοῦ ΕΤΑΚ), τὸ κτηματολόγιο, τὰ ἀτομικὰ στοιχεῖα τῆς ὑποστάσεώς του (δημοτολόγιο), τὸ ποινικό του μητρῶο, τὰ στοιχεῖα κοινωνικῆς του ἀσφάλειας μέσῳ τοῦ Α.Μ.Κ.Α., ὅσα ἀφοροῦν στὴν στρατολογική του κατάσταση, ἔχει πρόσβαση στὸ πολὺ ἐξειδικευμένο καὶ ἀρίστως λειτουργοῦν ἀρχεῖο τοῦ «Τειρεσία», μέσῳ τοῦ ὁποίου οἱ Τράπεζες γνωρίζουν ἂν ἕνας πολίτης ἢ μία ἐπιχείρηση ἔχουν δυσμενῆ στοιχεῖα ἢ ὄχι καὶ δὲν τοὺς δανείζουν ἢ τοὺς κρίνουν ἀξιόχρεους καὶ τοὺς δανείζουν. Ὁρισμένα ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα αὐτὰ δὲν ἦταν σὲ ψηφιακὴ μορφή, ἀλλὰ εἶναι ἐδῶ καὶ καιρό. Μὲ τὴν «Κάρτα τοῦ πολίτου» θὰ γίνουν ὅλα ἠλεκτρονικά, διασυνδεδεμένα, διαλειτουργικά, ὥστε ἕνας καὶ μόνο χρήστης, ἐξουσιοδοτημένος, ἀλλὰ πιθανότατα καὶ εἰσβολέας σὲ ἠλεκτρονικὰ συστήματα (εἰσβολεῖς παραβίασαν μέχρι καὶ τὰ καλύτερα προστατευμένα συστήματα τοῦ κόσμου, συστήματα μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ κυβερνήσεων), νὰ ἔχει πρόσβαση σὲ ὅλες τὶς πληροφορίες. Γι ποιό λόγο θ πρέπει ν δηγηθομε σ νοποίηση τν ρχείων; Καίριας σημασίας μάλιστα, εναι δημιουργία το ατρικο φακέλου, πο ατ τ στιγμ δν πάρχει. Τὰ πλέον προσωπικὰ δεδομένα κάθε ἀνθρώπου μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνα τῆς συνειδήσεως, εἶναι τὰ δεδομένα τῆς ὑγείας του. Εἶναι ἀπορίας ἄξιο γιὰ ποιό λόγο θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχουν αὐτὰ ἀποθηκευμένα λεπτομερῶς σὲ μία κάρτα ἢ μέσῳ κάρτας νὰ δίδεται πρόσβαση σὲ ἕνα σύστημα ὅπου θὰ τηρεῖται αὐτὸς ὁ φάκελος. Τ πουργεο σωτερικν μᾶς διαβεβαιώνει τι δν θ ποθηκεύονται δεδομένα γείας στν «Κάρτα το πολίτου». Μά, ατ εναι δη ποθηκευμένα! Μ τν λεκτρονικ συνταγογράφηση ατομάτως τ κράτος γνωρίζει τν κατάσταση τς γείας κάθε πολίτου. Ἡ προσβασιμότητα σὲ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα μέσῳ τῆς «Κάρτας τοῦ πολίτου» λίγο ἐνδιαφέρον ἔχει κι ἂν ὑπάρξει στὸ μέλλον, ἀκόμη χειρότερα. Ἡ πληροφορία ὑπάρχει, τὸ κράτος γνωρίζει τὴν κατάσταση ὑγείας κάθε πολίτη καὶ δυστυχῶς κάποιος ποὺ θέλει νὰ τὴν ὑποκλέψει, μπορεῖ νὰ τὸ κάνει ἐφ᾽  ὅσον διαθέτει τὶς γνώσεις. Δυστυχῶς λοιπόν, δι τς νοποιήσεως τν ρχείων πέρχεται καταστρατήγηση τς διωτικότητας κα κατάλυση το ατεξουσίου κα τς λευθερίας το νθρώπου.

2. Μικροτσὶπ (microchip).

Ἡ «Κάρτα τοῦ πολίτου» προβλέπεται νὰ φέρει μικροτσὶπ ἢ πλινθίο. Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν μᾶς λέγει ὅτι τὸ μικροτσὶπ θὰ χρησιμεύει γιὰ τὴν ψηφιακὴ αὐθεντικοποίηση τοῦ κατόχου της κάρτας, γιὰ τὴν ταυτοποίησή του δηλαδή, προκειμένου νὰ μπορεῖ νὰ ἀντλεῖ πιστοποιητικὰ ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο ἢ νὰ ἔχει ἔγκυρη ψηφιακὴ ὑπογραφή. Μ δεδομένο τι προϋπόθεση εναι νοποίηση τν ρχείων, στν ποία ντιτιθέμεθα γι τος προαναφερθέντες λόγους κα χι μόνο, τί νάγκη πάρχει γι μικροτσίπ; Ἂς δοθεῖ σὲ κάθε πολίτη μία γεννήτρια κωδικῶν τύπου PIN καὶ ἂς πληκτρολογεῖ τὸ PIN συνδεόμενος μὲ τὸ σύστημα γιὰ νὰ ἀντλεῖ πιστοποιητικὰ ἢ νὰ πιστοποιεῖ τὴν ὑπογραφή του.
χρησιμότητα το μικροτσπ εναι λλη: παρακολούθηση το νθρώπου κα καταγραφ τν δραστηριοτήτων του μ τρόπο σφυκτικό, περιοριστικό, χωρς καν ν τ γνωρίζει.
Στν «Κάρτα το πολίτου» στόχος εναι ν νσωματωθε κα φοροκάρτα, πως νεγγέλλετο μέχρι τώρα. ρα, θ καταγράφονται ο συναλλαγς κάθε πολίτου, πληροφορώντας τοὺς διαχειριστὲς τοῦ συστήματος γιὰ τὸ ποῦ πῆγε, τί ἔκανε, τί ἀγόρασε, τί πούλησε, τί συνήθειες ἔχει, τί διαβάζει, ποῦ συχνάζει; Ὅσα λοιπόν, ἔλεγε ὁ Τζὸρτζ Ὄργουελ στὸ βιβλίο τοῦ «1984», θὰ ἐπαληθευθοῦν; Μὴ γένοιτο νὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ μία κοινωνία ὅπου ὁ Μεγάλος Ἀδελφὸς θὰ παρακολουθεῖ ἀκόμη καὶ τὶς ἀνάσες μας!
Μὰ καὶ ἐὰν δὲν ἐνσωματωθεῖ ἡ φοροκάρτα διὰ τῆς ἠλεκτρονικῆς χρήσεως τῆς «Κάρτας τοῦ πολίτου», αὐτομάτως θὰ καταγράφονται ὅλες οἱ δραστηριότητες τοῦ κατόχου της. Κι ν κόμη ποτεθε λοιπόν, πς κάποιος δν χει ν κρύψει τίποτε, προοπτικὴ τῆς δι το μικροτσπ σφυκτικς παρακολουθήσεως κα μάλιστα ν γνοίᾳ το κατόχου τῆς Κάρτας, εναι φιαλτική.
Τὸ μικροτσὶπ εἶναι σύνθετο ὁλοκληρωμένο ἠλεκτρονικὸ κύκλωμα, τὸ ὁποῖο ἔχει δυνατότητα ἀποθήκευσης μεγάλου ὄγκου πληροφοριῶν, τροποποίησης καὶ συμπλήρωσης αὐτῶν. Χωρὶς νὰ εἶναι γνωστὴ ἡ ἀκριβὴς τεχνολογία ποὺ θὰ χρησιμοποιηθεῖ, πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι φίσταται τεχνολογία πο δίδει τ δυνατότητα νιχνεύσεως στὸν χρο κα πομακρυσμένου λέγχου το μικροτσπ π τρίτα πρόσωπα, χωρς κὰν ν παιτεται συναίνεση το χρήστη τς κάρτας, ποία φέρει τ μικροτσίπ. Δὲν εἶναι ἀνάγκη, δηλαδή, νὰ τοποθετηθεῖ ἡ κάρτα μὲ τέτοιο μικροτσὶπ σὲ μηχάνημα ποὺ θὰ διαβάσει τὶς πληροφορίες του. Πρόκειται γι τν τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification), ἐνῶ συναφὴς τεχνολογία χρησιμοποιεῖται μὲ ἐμφυτεύσιμα μικροτσὶπ σὲ σκυλιὰ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν, ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ταυτοποίησή τους, ὅταν χαθοῦν. Μὲ εἰδικὸ μηχάνημα καὶ μάλιστα ἀπὸ ἀπόσταση, διαβάζεται ὁ μοναδικὸς ἀριθμὸς κάθε σκύλου καὶ ταυτοποιεῖται ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ συγκεκριμένο ζῶο.

Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι σχετικ μ μικροτσπ πο εναι νσωματωμένα σ κάρτες – πιστωτικς χρεωστικς – τς ποες δίδουν τράπεζες σ πελάτες τους, οἱ ὁποῖες δικαιολογοῦν τὴν χρήση τέτοιων καρτῶν λόγῳ αὐξήσεως τοῦ ἐπιπέδου ἀσφαλείας τῶν συναλλαγῶν, δν ναφέρεται τί εδους κα ποιές πληροφορίες ποθηκεύονται στ μικροτσίπ, οτε ποκαλύπτεται ατ κόμα κα σ πελάτες πο ρωτον κα διαμαρτύρονται, φθάνοντας στὸ τέλος νὰ μὴ ἀποδέχονται τὴν κάρτα καὶ προτιμώντας νὰ κάνουν συναλλαγὲς μόνο ἀπὸ τὸ ταμεῖο, ἐπειδὴ εἶναι ὑποψιασμένοι καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν τὸ μικροτσίπ.
τεχνολογία το μικροτσπ συνεπάγεται τν καταστρατήγηση τς διωτικότητας, τν σφυκτικ λεγχο ατς, πομένως τν προσβολ το νθρωπίνου προσώπου κατ τν θεολογικ ννοια, καθς νθρωπος καταλήγει ν ταυτίζεται μ να λεκτρονικ πάρτιο. Τ χειρότερο εναι ο βάσιμοι φόβοι, τι μ τν τρόπο ατ καταστρατηγονται κυρίως τ ατεξούσιο κα λευθερία το νθρώπου, καθς ναιρεται δυνατότητα συναίνεσης κ μέρους το χρήστη τς κάρτας, πειδ τεχνολογία RFID πιτρέπει τν παρακολούθηση το νθρώπου χωρς ν τ γνωρίζει (πάρχουν μικροτσπ πο δέχονται σήματα ξ ποστάσεως στ ποα παντον!), ν εναι δυνατ τροποποίηση τν πληροφοριν πο περιέχει τ μικροτσπ χωρς τ συναίνεση το νθρώπου πο τ χρησιμοποιε. Ἀκόμα ὅμως, κι ἂν τὸ μικροτσὶπ διαβάζεται μόνο ἀπὸ συσκευὲς στὶς ὁποῖες εἰσάγεται ἡ Κάρτα, δὲν σημαίνει πὼς ἡ παρακολούθηση τοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι μικρότερης σημασίας, ἀφοῦ ἕνα κέντρο ἀνὰ τὴ χώρα θὰ γνωρίζει τὶς κινήσεις καὶ τὶς ἐνέργειές του, ὅποτε χρησιμοποιεῖ τὴν Κάρτα. Τονίζεται ὅτι καὶ ἡ Κάρτα μόνιμης παραμονῆς (ἀλλιῶς «πράσινη κάρτα») τῶν ΗΠΑ δὲν φέρει ἐμφανῶς μικροτσίπ. Γιατί ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα θὰ πρέπει νὰ ἐφαρμοσθεῖ ἡ τεχνολογία αὐτή;

3. Δὲν εἶναι ἀσφαλές.

Θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ πεῖ «γιὰ λόγους ἀσφαλείας ἔναντι τῶν παραχαρακτῶν». Διαβάσαμε ρεπορτὰζ στὴν ἐφημερίδα «Ἐλευθεροτυπία», (Σάββατο 30 Ὀκτωβρίου 2010, σελ. 21) τὸ ὁποῖο κάνει λόγο γιὰ ὅσα συμβαίνουν στὴ Γερμανία, πολὺ πιὸ προηγμένη τεχνολογικῶς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα: «Ὅμως ἔχουν ἤδη διατυπωθεῖ σοβαρὲς ἐπιφυλάξεις ὡς πρὸς τὸ πόσο πραγματικὰ ἀσφαλεῖς εἶναι οἱ νέες ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες, ποὺ ἐξωτερικὰ μοιάζουν μὲ τὶς ἤδη ἰσχύουσες. Ἀποκορύφωμα, ὅταν τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, χάκερ τῆς γερμανικῆς κολεκτίβας τῶν χάκερς Chaos Computer Clab (CCC) ἔκαναν σὲ ζωντανὴ τηλεοπτικὴ μετάδοση χρησιμοποιώντας βασικὰ προγράμματα spyware, μία μᾶλλον εὔκολη ἐπίδειξη τοῦ πόσο εὔκολα τὸ περιεχόμενο τοῦ ἐνσωματωμένου μικροτσὶπ μπορεῖ νὰ παραβιαστεῖ καὶ συνεπῶς νὰ ἀλλοιωθοῦν τὰ στοιχεῖα τοῦ κατόχου ταυτότητας…».

4. Ἄχρηστο τὸ μικροτσίπ.

Τὴν ἴδια ὥρα, τὰ μηχανήματα ποὺ διαθέτει ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία, παράγουν ὄντως ἀπαραχάρακτα δημόσια ἔγγραφα, ὅπως τὰ νέα διπλώματα ὁδηγήσεως χωρὶς νὰ χρειάζεται τὸ μικροτσίπ. Στὸ περιοδικὸ «Auto Bild», ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὸν χῶρο τοῦ αὐτοκινήτου, διαβάσαμε στὸ τεῦχος 71, ἡμερομηνία 06/02/2009, σὲ ρεπορτὰζ μὲ τίτλο «Στὰ ἄδυτα τῆς ΕΛΑΣ – Ἡ διαδικασία ἐκτύπωσης τῶν νέων ἀδειῶν ὁδήγησης»: «Τὰ ὑπερσύγχρονα μηχανήματα (σ.σ. μέσῳ τῶν ὁποίων ἐκτυπώνονται οἱ νέες ἄδειες) κατασκευάζονται στὴν Ἰαπωνία ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία Toppan. Ἔχουν χαρακτηριστεῖ ἀπόρρητα καὶ δὲν πωλοῦνται σὲ ἰδιῶτες, παρὰ μόνο σὲ κυβερνήσεις». Στὴ συνέχεια, λέγει ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Διευθύνσεως Διαβατηρίων, ὅπου ἐκδίδονται καὶ οἱ νέες ἄδειες ὁδήγησης, σὲ μέγεθος πιστωτικῆς κάρτας:
«Εἰδικὰ οἱ δικλεῖδες ἀσφαλείας πάνω στὴν εἰδικὴ μεμβράνη ἔχουν καταστήσει ΑΔΥΝΑΤΗ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Σὲ ὅσες ἀπόπειρες ἔγιναν, ἦταν τόσο χονδροειδὴς ἡ παραποίηση, ποὺ θὰ πρέπει νὰ κάνει κανεὶς μεγάλη προσπάθεια, γιὰ νὰ μὴν τὴν διαπιστώσει.

– ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ἔχει γίνει μεγάλη κουβέντα σχετικὰ μὲ τὴν ὕπαρξη ἢ ὄχι μικροτσὶπ πάνω στὶς ἄδειες ὁδήγησης.
– ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ: Στὴν παροῦσα φάση ἀποφασίστηκε ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο Μεταφορῶν νὰ προχωρήσει ἡ ἔκδοση ἄδειας χωρὶς τὴν τοποθέτηση μικροτσίπ. Δὲν ἔχουν ἀποφασιστεῖ ἀκόμη ποιά θὰ εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ θὰ φέρει ἀλλὰ καὶ οἱ τεχνικὲς προδιαγραφές του. Δὲν ὑπάρχει οὔτε bar code, οὔτε κάποια ἄλλα μέτρα ἀσφαλείας».
Καλῶς λοιπόν, δὲν μπῆκε μικροτσὶπ στὶς νέες ἄδειες ὁδήγησης. Διότι δὲν χρειάζεται, ἐπειδὴ διαθέτουν τόσο προηγμένα χαρακτηριστικὰ ἀσφαλείας, χωρὶς μικροτσίπ, χωρὶς  bar code, ὅπως ὁμολογεῖ ὁ ἁρμόδιος διευθυντὴς τῆς Ἀστυνομίας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καθίσταται ἀδύνατη ἡ πλαστογράφησή τους. Τότε, ποιά ἡ ἀναγκαιότητα γιὰ μικροτσίπ; Ποιός τὰ προωθεῖ ὅλα αὐτά; Ἕνα ἁπλὸ κομμάτι πλαστικὸ μὲ ὅλες τὶς δικλεῖδες ἀσφαλεῖες καὶ τὰ στοιχεῖα μας ἐπάνω εἶναι ἐπαρκὲς γιὰ τὴν ταυτοποίησή μας, χωρὶς φυσικὰ κανένα μικροτσίπ.

5. Καταδότης!

Διὰ τοῦ μικροτσὶπ ἡ ἐνοποίηση τῶν ἀρχείων ἡ «Κάρτα τοῦ πολίτη» δυστυχῶς, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ καταδότης τοῦ πολίτη! Οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὑπερήφανοι καὶ γιὰ τὶς δυὸ ἰδιότητες, δὲν εἶναι μοσχάρια τοῦ Φὰρ Οὐέστ, ποὺ τὰ μάρκαραν μὲ πυρωμένο σίδηρο, γιὰ νὰ δεχτοῦν τὸ μαρκάρισμά τους μὲ τὸ μικροτσὶπ τῆς ἀσφυκτικῆς παρακολούθησης.
Εναι χι μόνο θέμα σεβασμο πρς τ πρόσωπο το νθρώπου κατ τὴν θεολογικ ννοια, λλ κα ζήτημα δημοκρατίας. Θὰ συμφωνήσουμε μὲ τὴν ἄποψη τοῦ κ. Γιώργου Καμίνη, Πανεπιστημιακοῦ Καθηγητῆ, μέχρι προσφάτως Συνηγόρου τοῦ Πολίτη καὶ ἐκλεγέντος Δημάρχου Ἀθηναίων, ὅπως τὸ διετύπωσε στὸ «Βῆμα Ἰδεῶν», 01/01/2008 (οἱ ἐπισημάνσεις δικές μας): «Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης ἄρχισαν σταδιακὰ νὰ κατοχυρώνονται κάποια ἰδιωτικὰ ἀπόρρητα: στὴν ἀρχὴ τὸ ἀπόρρητο τῶν ἐπιστολῶν καὶ στὴ συνέχεια ἡ ἐξέλιξη τῶν συναλλακτικῶν ἠθῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν ἀντιλήψεων ἐπέβαλε τὴν προστασία καὶ ἄλλων πεδίων ἰδιωτικότητας, ὅπως εἶναι τὸ ἰατρικὸ ἀπόρρητο, τὸ καθῆκον ἐχεμύθειας ποὺ βαρύνει κάποιους ἐπαγγελματίες (λ.χ. τοὺς δικηγόρους) κ.ἄ. Μολονότι διαρκῶς διευρυνόταν ὁ κύκλος τῶν ἀπορρήτων ἢ ἀκόμη καὶ κάποια ἤδη συνταγματικῶς κατοχυρωμένα ἀπόρρητα προσλάμβαναν νέο περιεχόμενο (λ.χ. τὸ ἀπόρρητο τῶν ἐπιστολῶν ἐπεκτάθηκε στὴν τηλεγραφικὴ καὶ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία), ἡ σχέση κανόνα – ἐξαίρεσης παρέμεινε ἀναλλοίωτη: Ἡ δημοσιότητα ἦταν ὁ κανόνας καὶ τὸ ἀπόρρητο ἡ ἐξαίρεση. Ὁ πολίτης παρέμεινε ἐκτεθειμένος στὰ φῶτα τῆς δημοσιότητας, μὲ τὴν ἐπιφύλαξη κάποιων σαφῶς ὁριοθετημένων ἀπὸ τὸν νομοθέτη, μεμονωμένων θυλάκων ἐμπιστευτικότητας.
Ὅμως, μετὰ τὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο ἡ σχέση κανόνας – ἐξαίρεση ἄρχισε βαθμιαία νὰ ἀνατρέπεται κατὰ βάση γιὰ δυὸ λόγους: ἀφ᾽ ἑνὸς λόγῳ τοῦ γιγαντισμοῦ τῆς δημόσιας διοίκησης καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου λόγῳ τῆς ραγδαίας ἀνάπτυξης τῆς τεχνολογίας. Ἡ δημόσια διοίκηση εἶναι πλέον πανταχοῦ παροῦσα. Τὸ κράτος ἐποπτεύει σχεδὸν ὅλες τὶς κοινωνικὲς δραστηριότητες καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀντλεῖ διαρκῶς πληροφορίες ἀπὸ τοὺς ἰδιῶτες. Ὁ κίνδυνος μίας «πανοπτικῆς δημόσιας διοίκησης» ἀρχίζει νὰ γίνεται αἰσθητός. Παράλληλα, οἱ δυνατότητες τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν νὰ ἀποθηκεύουν, νὰ ἀνταλλάσσουν καὶ νὰ συνδυάζουν πληροφορίες αὐξάνονται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο, μὲ συνέπεια κάθε πληροφορία, ποὺ ἀφορᾶ ἕνα πρόσωπο, νὰ μπορεῖ κατάλληλα συνδυαζόμενη μὲ ἄλλες νὰ συμβάλει στὴν δημιουργία τοῦ «ἀτομικοῦ του προφίλ». Ἄπειρες πληροφορίες γιὰ τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν δράση ἑνὸς ἀνθρώπου, ἀπὸ τὶς πιὸ ἐμπιστευτικὲς μέχρι τὶς πιὸ δημόσιες, ἀπὸ τὶς πλέον ἀσήμαντες ἕως τὶς πιὸ σημαντικές, μποροῦν νὰ συνδυαστοῦν, προκειμένου νὰ σχηματιστεῖ τὸ «ψηφιακὸ μωσαϊκό τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου». Δυσοίωνη προοπτική, τὴν ὁποία ἐνισχύουν οἱ ἐπιστημονικὲς καὶ τεχνολογικὲς ἐξελίξεις σὲ ἄλλα τέσσερα κρίσιμα πεδία: α) στὶς ἐπικοινωνίες, β) στὰ τεχνικὰ μέσα ἐπιτήρησης καὶ παρακολούθησης τῆς ἀνθρώπινης δράσης (ἐντοπισμός, ἀποτύπωση καὶ ἀναπαραγωγὴ εἰκόνας καὶ ἤχου), γ) στὴν γενετικὴ καὶ δ) στὶς βιομετρικὲς μεθόδους ταυτοποίησης τῶν προσώπων (π.χ. γενετικὸ ἀποτύπωμα).
Ἡ συρροὴ ὅλων αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων δὲν ὑποβαθμίζει μὲν τὴν διάκριση μεταξὺ ἀπορρήτων καὶ μὴ ἀπορρήτων προσωπικῶν πληροφοριῶν, ἀναδεικνύει ὡστόσο παράλληλα τὸ γεγονὸς ὅτι κάθε ἄνθρωπος πρέπει κατ’ ἀρχὴν νὰ ἐξουσιάζει ὁ ἴδιος ὅλες τὶς πληροφορίες ποὺ τὸν ἀφοροῦν. Ἕνα νέο ἀνθρώπινο δικαίωμα ἀρχίζει νὰ ἀναδύεται ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ  60, τὸ δικαίωμα στὸν πληροφοριακὸ αὐτοκαθορισμό. Καθένας πλέον διακαιοῦται νὰ γνωρίζει τὸ ἐὰν κάποιος κατέχει μία πληροφορία γιὰ τὸν ἴδιο, ποιός εἶναι αὐτός, πῶς καὶ πότε ἀπέκτησε τὴν πληροφορία, γιὰ ποιόν σκοπὸ κ.τ.λ. Τὸ δικαίωμα αὐτὸ δὲν εἶναι, ἀσφαλῶς, ἀπεριόριστο. Ἡ ἄσκησή του πρέπει νὰ ἐναρμονιστεῖ μὲ τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων. Ἐκ τῶν πραγμάτων, τὸ δικαίωμα στὸν πληροφοριακὸ αὐτοκαθορισμὸ ἀπειλεῖται ὄχι μόνο ἀπὸ τὸ κράτος ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἰδιῶτες. Γιὰ τὴν πλειονότητα τῶν πολιτῶν πάντως ὁ βασικὸς κίνδυνος προέρχεται ἀπὸ τὸ κράτος, καὶ μάλιστα ἀπὸ τὴ δημόσια διοίκηση, ἀφοῦ μὲ αὐτὴν διατηρεῖ καθημερινὰ ὁ πολίτης πλῆθος συναλλαγῶν».
Κατόπιν τούτων, ἡ χρήση τοῦ ἐπισφαλοῦς μικροτσὶπ στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη», ποὺ τὸ παραβιάζουν ἀκόμη καὶ ἐνθουσιώδεις ἐρασιτέχνες καὶ ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν ἀσφυκτικὴ παρακολούθηση τῆς δραστηριότητας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἐντελῶς περιττὴ ἀλλὰ καὶ ἐπιβαρυντικὴ γιὰ τὸν πολίτη. Ἀντιτιθέμεθα σὲ αὐτήν, ὅπως ἀντιτιθέμεθα καὶ στὴν ἑνοποίηση τῶν ἀρχείων ποὺ ὑπάρχουν γιὰ κάθε πολίτη.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

ΠΗΓΗ: AMEN.GR

 

, , , ,

Σχολιάστε