Ἄρθρα σημειωμένα ὡς πλινθίο

6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-2 «Τί θὰ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τὴν σάρωση τῆς ἴριδάς σας; Ποιός θὰ σᾶς δώσει νέα μάτια;»

6 λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ πεῖς ΟΧΙ
στὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (ΚτΠ)

καὶ τὴν «Ἠλεκτρονικὴ Διακυβέρνηση»
(Β´)

Μέρος Α´: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-1 «Τὸ φορολογικό, τὸ σεξουαλικό, τὸ πολιτικό, τὸ θρησκευτικό, τὸ ψυχολογικό, τὸ πολιτιστικό, τὸ ἰατρικὸ προφὶλ τοῦ καθενός μας θὰ εἶναι τὸ πρῶτο ποὺ θὰ βλέπει ὁ διαβαθμισμένος διαχειριστὴς καὶ κάθε ἄλλος ἐπίσημος ἢ ἀνεπίσημος “ἑταῖρος” τῆς «παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς κυβέρνησης».

3. ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ-ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

.               Σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο τῆς Δημόσιας Διαβούλευσης: «Ἡ Κάρτα Πολίτη θὰ διαθέτει ὑψηλοῦ ἐπιπέδου χαρακτηριστικὰ ἀσφαλείας, σύμφωνα μὲ διεθνῶς ἀναγνωρισμένα πρότυπα…..Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, οἱ τεχνικὲς προδιαγραφὲς τῆς Κάρτας Πολίτη, καθὼς καὶ οἱ διαδικασίες ἔκδοσης καὶ διαχείρισής της, θὰ εἶναι σύμφωνες μὲ τὰ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ πρότυπα καὶ θὰ υἱοθετοῦν καλὲς πρακτικὲς ἀσφαλείας,….» Εἶναι δεδομένο ὅτι ἐπαρκὴς ἀσφάλεια δεδομένων οὔτε ὑπῆρξε οὔτε καὶ πρόκειται νὰ ὑπάρξει. Εἰδικότερα τὸ Διαδίκτυο ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι σχεδὸν διάτρητο, ἐνῶ ὁ ἀκήρυκτος πόλεμος γύρω ἀπὸ τὴν πληροφορία καὶ τὴν ἀσφαλῆ της διακίνηση συμπορεύεται χρονικὰ μὲ … τὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου. Μᾶλλον ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη εἶναι παραπροϊὸν καὶ πρώτιστος σκοπὸς εἶναι ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν μηχανισμῶν.
.               Τὰ παραδείγματα τοῦ πόσο «ἀσφαλεῖς» εἶναι οἱ βάσεις δεδομένων εἶναι πολλά:

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 διευθύντρια τῆς Ἐθνικῆς Ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας (NSA) τῶν ΗΠΑ δήλωσε γιὰ τὶς βάσεις δεδομένων τῆς NSA πώς: «Δὲν ὑφίσταται πλέον ἡ ἔννοια “ἀσφάλεια”. Οἱ πλέον ἐξελιγμένοι ἀντίπαλοι πρόκειται νὰ παραμείνουν ἀπαρατήρητοι στὰ δίκτυά μας», «Πρέπει πλέον νὰ οἰκοδομήσουμε τὰ συστήματά μας μὲ τὴν παραδοχὴ ὅτι οἱ ἀντίπαλοι θὰ τὰ παραβιάσουν» (will get in), Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν μποροῦν νὰ ἐμπιστευτοῦν «τὰ διαφορετικὰ μέρη ἑνὸς συστήματος ποὺ μπορεῖ ἤδη νὰ ἔχουν παραβιαστεῖ» κ.ἄ.

– Τὸν Αὔγουστο 2010 ὑπέστη παραβίαση (hacking) ἡ Γερμανικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἀπὸ hackers, καὶ ἀναγνώστηκαν τὰ δεδομένα της, σὲ ζωντανὴ ἐκπομπὴ τῆς γερμανικῆς τηλεόρασης.

– Τὸ Νοέμβριο 2010 ἀποσύρθηκε τὸ software (πρόγραμμα) ἀνάγνωσης τῆς Γερμανικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μετὰ ἀπὸ «τρύπα» ἀσφαλείας ποὺ παρατηρήθηκε σὲ αὐτό.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν καὶ παραβίασαν τὴν ἱστοσελίδα τῆς Interpol (International Criminal Police Organization (ICPO) – INTERPOL, Διεθνὴς Ὀργάνωση Ἐγκληματολογικῆς Ἀστυνομίας, φέρεται σήμερα ἕνας σημαντικὸς μὴ κυβερνητικὸς διακρατικὸς ὀργανισμός, ὁ μεγαλύτερος σὲ παγκόσμια κλίμακα μετὰ τὸν ΟΗΕ (πληροφορίες π τν Wikipedia).

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ἀνακοίνωσε πὼς ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2010, 10 φορὲς hackers παραβίασαν ψηφιακὰ τηλεφωνικὰ κέντρα ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν καὶ πραγματοποίησαν διεθνεῖς τηλεφωνικὲς κλήσεις μὲ συνολικὸ κόστος χιλιάδων € γιὰ τὶς ἑταιρεῖες.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἐπιτέθηκαν στὴν βάση δεδομένων τῆς ἰστοσελίδας Gwaker.com καὶ ὑπέκλεψαν 1,3 ἐκ κωδικοὺς μελῶν αὐτῆς τῆς ἰστοσελίδας.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 hackers ἔσπασαν τὴν βάση δεδομένων τοῦ Ἰνστιτούτου Καταναλωτῶν (ΙΝΚΑ) ὑπέκλεψαν τὰ στοιχεῖα τῶν μελῶν καὶ τὰ passwords ποὺ εἶχαν καὶ τὰ δημοσίευσαν ὅλα σὲ μία ἰστοσελίδα.

– Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2010 οἱ ἑταιρεῖες VISA καὶ Mastercard διέκοψαν τὶς δωρεὲς πρὸς τὸ WikiLeaks. Σὲ ἀπάντηση αὐτῆς τῆς ἐνέργειας hackers ἐπιτέθηκαν στὰ διαδικτυακὰ συστήματα αὐτῶν τῶν Χρηματοπιστωτικῶν Ὀργανισμῶν καὶ τὰ ἔθεσαν ἐκτὸς λειτουργίας γιὰ μία ἡμέρα τουλάχιστον.

– Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2011 hackers ἔσπασαν τὴν βάση δεδομένων τῆς Ἀμερικανικῆς Τράπεζας PenFed. Πελάτες τῆς Τράπεζας αὐτῆς εἶναι Ἀμερικανοὶ στρατιωτικοί, καὶ ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης καὶ τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας
καὶ ἄλλα πολλὰ ποὺ δὲν χωρᾶνε σὲ αὐτὸ τὸ φυλλάδιο.
.               Ατς ο βάσεις δεδομένων δν εχαν υοθετήσει «καλς πρακτικς σφαλείας»; Δὲν ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν δεδομένων τῶν χρηστῶν τους; Νομίζουμε ὅτι ἐφαρμόζουν τὰ καλύτερα δυνατὰ συστήματα ἀσφαλείας, καὶ τὸ πιὸ πιθανὸ νὰ εἶναι καλύτερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴ βάση τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». Πιστεύετε μετ π τ νωτέρω γεγονότα, πο παρατίθενται, τι τ προσωπικά σας δεδομένα θ εναι σφαλ στν βάση δεδομένων τς «Κάρτας το Πολίτη»; Εἶναι ποτὲ δυνατόν, ὅποιο σύστημα ἀσφαλείας κι ἂν χρησιμοποιηθεῖ, νὰ εἶναι ἄτρωτο; Μπορεῖ νὰ πάρει στοὺς κλέφτες λίγο χρόνο γιὰ νὰ «ἀναβαθμιστοῦν» γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν αὐτὴ τὴ νέα «πρόκληση», ἀλλὰ νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι θὰ τὸ κάνουν.
.               Εἰδικὰ ἐὰν ἡ βάση δεδομένων περιέχει βιομετρικὰ στοιχεῖα –δὲν ἔχει ἀνακοινωθεῖ κάτι σχετικὸ σὲ αὐτὴ τὴ φάση, ἡ Γερμανικὴ ὅμως Κάρτα τοῦ Πολίτη περιλαμβάνει καὶ ψηφιακὴ φωτογραφία καὶ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα– τότε ἡ κλοπὴ ποὺ θὰ ὑποστεῖ τὸ θύμα θὰ εἶναι κλοπὴ ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς. Ἐὰν περιέχει δακτυλικὰ ἀποτυπώματα, ἀποτύπωμα παλάμης, τὴν ἴριδα κ.ἄ. καὶ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα διαρρεύσουν, ἔχετε φαντασθεῖ ποιά μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ συνέπεια τέτοιας διαρροῆς; Σκεφτεῖτε: Ἂν χάσετε τὴν πιστωτική σας ἢ τὴν κάρτα ἀναλήψεων, ἡ ἐκδότρια τράπεζα μπορεῖ νὰ σᾶς τὴν ἀντικαταστήσει. Ἂν τὸ PIN σας διαρρεύσει, ἡ τράπεζα μπορεῖ νὰ σᾶς δώσει ἕνα νέο. Ἀκόμη καὶ ὁ ἀριθμὸς Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης μπορεῖ νὰ ἀντικατασταθεῖ. Ἀλλὰ τί θ κάνετε ἐὰν κάποιος κλέψει τν σάρωση τς ριδάς σας; Ποιός θ σς δώσει νέα μάτια;
.             Πρέπει ὅλοι νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ γεγονὸς ὅτι σφαλής, παραβίαστη, παραχάρακτη, προσπέλαστη π τρίτους, τεχνολογικ μέθοδος ταυτοποίησης δν πάρχει κα δν πρόκειται ποτ ν πάρξει. Ὅ,τι ψηφιοποιεται σ βάση δεδομένων, ποκλέπτεται.

4. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 .         Ἡ ΚτΠ ἐξαγγέλθηκε ὅτι «θὰ φέρει πλινθίο, μέσῳ τοῦ ὁποίου θὰ προσφέρεται, γιὰ ὅποιον πολίτη τὸ ἐπιθυμεῖ, ἡ δυνατότητα ψηφιακῆς αὐθεντικοποίησης κατὰ τὴ χρήση ἠλεκτρονικῶν ὑπηρεσιῶν στὸ δημόσιο καὶ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα, καθὼς καὶ ἡ δυνατότητα παραγωγῆς ψηφιακῆς ὑπογραφῆς ἐγγράφων».
.         Στὸ πλαίσιο τῆς διαβούλευσης δὲν ὁριστικοποιήθηκε τί εἴδους πλινθίο θὰ εἶναι αὐτό. Πρόκειται γιὰ ἁπλὸ πλινθίο, ποὺ δουλεύει, ὅταν μπεῖ μέσα σὲ ἕναν ἀναγνώστη καρτῶν (ὅπως πχ τῆς τηλεκάρτας) καὶ εἶναι ὁρατό, ἢ πρόκειται γιὰ πλινθίο, τὸ ὁποῖο θὰ δουλεύει ἐξ ἀποστάσεως (μὲ πιθανότερο τὸ πλινθίο RFID) καὶ εἶναι μία «φέτα» πολὺ λεπτοῦ πλαστικοῦ, ποὺ βρίσκεται μέσα στὴν κάρτα καὶ κατὰ συνέπεια εἶναι ἀόρατο;
.         Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ κάρτα μὲ πλινθίο ἐξ ἐπαφῆς πρέπει νὰ μπεῖ στὸν εἰδικὸ ἀναγνώστη καρτῶν προκειμένου νὰ πάρει ρεῦμα τὸ πλινθίο καὶ νὰ λειτουργήσει. Ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἐξ ἀποστάσεως (τσιπάκια RFID) δὲν ἀπαιτεῖται νὰ εἰσαχθοῦν μέσα σὲ ἀναγνώστη. Ἀρκεῖ νὰ περάσουν ἀπὸ μία εἰδικὴ πύλη, μία πόρτα ἢ νὰ περάσουν δίπλα ἀπὸ ἀναγνώστη τέτοιων καρτῶν. Τότε ἐνεργοποιοῦνται, ἐπικοινωνοῦν μὲ τὴν πύλη ἢ τὸν ἀναγνώστη ἀπὸ ἀπόσταση, στέλνουν καὶ λαμβάνουν σῆμα. Ἐκπέμπουν καὶ λαμβάνουν ραδιοσυχνότητες, δηλ ἠλεκτρονικὸ ἀόρατο σῆμα. Διακρίνονται σὲ αὐτὰ ποὺ λειτουργοῦν μὲ μπαταρία (active=ἐνεργητικά, semi-passive=ἡμι-παθητικά), ἔχουν μεγάλη ἀκτίνα ἐκπομπῆς σήματος (βλ. κινητὰ τηλέφωνα) καὶ σὲ αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ λειτουργήσουν χωρὶς μπαταρία (passive=παθητικά). Αὐτὰ τὰ τελευταῖα εἶναι πολὺ φτηνὰ καὶ χρησιμοποιοῦνται εὐρέως στὶς ἀποθῆκες γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴ διαχείριση τῶν ἐμπορευμάτων. Μπορεῖ σήμερα νὰ ἔχουν μικρότερη ἀκτίνα ἐκπομπῆς, ἀλλὰ ὅλοι γνωρίζουμε πὼς μὲ τὴν πρόοδο τῆς τεχνολογίας, οἱ δυνατότητές τους στὸ μέλλον, θὰ εἶναι ἴδιες μὲ αὐτὲς τῶν τσὶπ ποὺ λειτουργοῦν μὲ τὴ δική τους μπαταρία (τσιπάκια κινητῶν τηλεφώνων, τσιπάκια ποὺ ἔχουν οἱ σκύλοι ἐμφυτευμένα στὸν σβέρκο τους). Ὁπότε κάποια στιγμὴ καὶ αὐτὰ θὰ μποροῦν νὰ διαβάζονται ἀπὸ δορυφόρους (GPS) ἤ/καὶ τὸ δίκτυο κινητῆς τηλεφωνίας. Ἐπίσης ὑπάρχουν αὐτὰ στὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ γραφοῦν πληροφορίες ἅπαξ μὲ τὴν δημιουργία τους καὶ ἄλλα ποὺ εἶναι ἐπανεγγράψιμα, δηλ. γράφονται, σβήνονται καὶ ξαναγράφονται πληροφορίες.
.           Γιατί ἡ ΚτΠ νὰ περιέχει πλινθίο; Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, προφανῶς θὰ λειτουργεῖ ὡς ἀποθηκευτικὸς χῶρος πληροφοριῶν. Ἕνας χῶρος ὁ ὁποῖος θὰ περιέχει παντὸς εἴδους χρήσιμα ἔγγραφα ἢ/καὶ πληροφορίες τῶν πολιτῶν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, κωδικοὺς καὶ ἀριθμοὺς (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΑ) καὶ τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦν νὰ ἐκτυπώνονται ἢ/καὶ νὰ ἀποστέλλονται ἠλεκτρονικά. Ἐπίσης οἱ ἀνωτέρω κωδικοὶ θὰ λειτουργοῦν καὶ ὡς “κλειδιά”, γιὰ νὰ ξεκλειδώνουν οἱ βάσεις δεδομένων μὲ τὰ στοιχεῖα τῶν πολιτῶν, ὅταν ὁ πολίτης θὰ ἐπιθυμεῖ νὰ χρησιμοποιήσει τὶς δυνατότητες τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Τὸ πόσα στοιχεῖα τελικὰ θὰ περιέχει ἡ ΚτΠ, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ἀποθηκευτικὲς δυνατότητες τοῦ συγκεκριμένου πλινθίου, ἀπὸ τὸν προϋπολογισμὸ τῆς ΚτΠ καὶ τελικὰ ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου. Στὰ πρῶτα στάδια τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ΚτΠ μπορεῖ νὰ περιέχει ἐλάχιστα στοιχεῖα, σύμφωνα μὲ τὴν διαβούλευση, καὶ μέσῳ τῆς διασύνδεσης (σημεῖο 3 ἀνωτέρω) τῶν δικτύων οἱ πληροφορίες μποροῦν νὰ ἀντλοῦνται ἀπὸ τὶς διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καὶ νὰ ἀξιοποιοῦνται κατάλληλα.

.           Ὅμως, ὅπως βλέπουμε στὴν Ἐσθονικὴ ΚτΠ ἢ τὴν Γερμανικὴ ΚτΠ, αὐτὲς φέρουν ἤδη καὶ πλινθίο ἐξ ἐπαφῆς καὶ πλινθίο ἐξ ἀποστάσεως (RFID) καὶ χρησιμοποιοῦνται σὲ πολλὲς ἠλεκτρονικὲς ὑπηρεσίες. Ἐπίσης ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὶς 15 Δεκεμβρίου 2010 στὸ πλαίσιο τῆς ἀνακοίνωσής της: «Ψηφιακὸ Θεματολόγιο: τὸ σχέδιο δράσης γιὰ τὴν τηλε-διακυβέρνηση θὰ διευκολύνει τὴν πρόσβαση στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες σὲ ὅλη τὴν ΕΕ» ἀνακοίνωσε:

« – ὑλοποίηση ἐφ᾽ ἅπαξ ἀσφαλοῦς καταχώρισης δεδομένων στὴν κυβέρνηση (γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἀνάγκη παροχῆς τῶν ἴδιων πληροφοριῶν πολλὲς φορὲς σὲ διαφορετικὰ κλιμάκια τῆς κυβέρνησης)

– ἀνάπτυξη χρήσης ἐθνικῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων («eID») σὲ ἑνωσιακὴ κλίμακα».

.             Κατὰ συνέπειαν καὶ νὰ μὴν ἔχει ἡ ΚτΠ στὴν ἀρχική της μορφὴ ἐξ ἀποστάσεως τσιπάκι (RFID), σίγουρα θὰ περιέχει σὲ ἑπόμενη, μεταγενέστερη ἔκδοση-ἀναβάθμιση, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς ΕΕ.
.           Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐξ ἐπαφῆς τσιπάκι, κάθε φορὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιεῖται ἡ κάρτα, θὰ καταγράφεται τὸ σημεῖο, στὸ ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε, ὁ χρόνος καὶ ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο χρησιμοποιήθηκε σὲ κάποιο ἀρχεῖο κινήσεων (log file). Τὸ ἴδιο γίνεται σήμερα καὶ μὲ τὴν πιστωτικὴ κάρτα. Ἂς δοῦμε ἕνα παράδειγμα γιὰ νὰ καταλάβουμε τὴν πληθώρα τῶν πληροφορίων ποὺ «ταξιδεύουν» σήμερα μέσα στὰ δίκτυα τῶν Τραπεζῶν:
.             Στὸ ἀρχεῖο τῶν Τραπεζῶν καταγράφονται πολλὲς πληροφορίες. Οἱ πιστωτικὲς κάρτες εἶναι κατὰ βάση τῶν ἑταιρειῶν VISA καὶ MASTERCARD. Ὅταν ἕνας καταναλωτὴς χρησιμοποιήσει κάρτα VISA σὲ ἕνα κατάστημα τὸ ὁποῖο ἔχει μηχάνημα ἀνάγνωσης (POS) τῆς τράπεζας Χ, ἡ ὁποία ἐκδίδει μόνο πιστωτικὲς MASTERCARD, τότε ἡ πράξη τῆς ἀγορᾶς «περνάει» μέσα ἀπὸ τὰ συστήματα τῆς Τράπεζας, «στέλνεται» ἀπὸ τὴν Τράπεζα Χ στὴν VISA στὸ Λονδίνο, ἐπιβεβαιώνεται ἡ γνησιότητα τῆς κάρτας καὶ ἡ δυνατότητά της νὰ κάνει ἀγορά, ἐπιστρέφει θετικὸ μήνυμα στὴν Τράπεζα Χ ἀπὸ τὴν VISA, καὶ ἡ Τράπεζα Χ δίνει τὸ ΟΚ στὸ κατάστημα γιὰ τὴν συναλλαγή. Τὸ δίκτυο τῆς Τράπεζας Χ δηλ. χρησιμοποιεῖται ὡς ἐνδιάμεσος μὲ τὰ κεντρικά τῆς VISA στὸ Λονδίνο. Ἐὰν ἡ συναλλαγὴ γίνει μὲ κάρτα MASTERCARD τῆς Τράπεζας Χ, τότε ἡ Τράπεζα Χ ἐλέγχει τὴ βάση δεδομένων ποὺ διαθέτει καὶ ἀπορρίπτει ἢ ἐγκρίνει τὴν συναλλαγή.
.             Κατ’ ἀναλογίαν στὸ σημεῖο χρήσης τῆς ΚτΠ, θὰ καταγράφονται οἱ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν χρήση τῆς ΚτΠ. Ἐὰν σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι μελλοντικὰ –σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις τῶν ἀρμοδίων– στὴν ΚτΠ θὰ ἐνσωματωθεῖ καὶ ἡ Κάρτα Ἀγορῶν ἀλλὰ πιθανῶς καὶ ἄλλες Κάρτες (π.χ. τοῦ Ἐργαζομένου, Ὑγείας, τοῦ Δημότη καὶ ἄλλες ποὺ δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη!) τότε ἡ χρήση της θὰ εἶναι συνεχὴς καὶ τὰ καθημερινὰ ἠλεκτρονικὰ ἴχνη ποὺ θὰ ἀφήνει ὁ πολίτης θὰ εἶναι δεκάδες.
.           Ἂς δοῦμε ἕνα μικρὸ παράδειγμα χρήσης τῆς Κάρτας:
– Τὸ πρωὶ θὰ χτυπᾶμε τὴν ΚτΠ στὸ λεωφορεῖο προκειμένου νὰ πληρώσουμε τὸ εἰσιτήριο γιὰ νὰ πᾶμε στὴ δουλειά μας. (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν)
– Στὴ δουλειά μας θὰ χτυπᾶμε τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ μποῦμε στὸ κτίριο (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας τοῦ ἐργαζομένου)
– Πιὸ πρὶν θὰ ἔχουμε χτυπήσει τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ ἀγοράσουμε καφὲ καὶ σάντουϊτς. (λόγῳ ἐνσωμάτωσης τῆς Κάρτας Ἀγορῶν)
– Θὰ χρησιμοποιοῦμε τὴν ΚτΠ γιὰ νὰ μποῦμε στὸ Internet (λόγῳ αὐθεντικοποίησης μέσῳ ψηφιακῆς Ὑπογραφῆς, λειτουργία τῆς ΚτΠ, δίνεται ἤδη ὡς ἐπιλογὴ στὴν Γερμανικὴ ΚτΠ)
– Ἄλλη μία φορὰ ὅλα τὰ ἀνωτέρω βγαίνοντας ἀπὸ τὸ internet, βγαίνοντας ἀπὸ τὸ Κτίριο, ἐπιστρέφοντας μὲ τὸ λεωφορεῖο σπίτι,
– Θὰ μποροῦμε, ὅσοι θέλουμε καὶ ἔχουμε ἐγκαταστήσει τὸν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμό, νὰ μπαίνουμε στὸ σπίτι μας χτυπώντας τὴν ΚτΠ.
– Τὰ ψώνια στὸ Super Μarket, τὰ τηλέφωνα ποὺ κάνουμε, τὰ πιστοποιητικὰ ποὺ θέλουμε ἀπὸ τὸν Δῆμο, τὶς αἰτήσεις ποὺ κάνουμε στὸν ΑΣΕΠ, τὸν μισθὸ ποὺ πληρωνόμαστε ἀπὸ τὴν Τράπεζα, τὰ διόδια, τὰ φάρμακά μας, τὰ εἰσιτήρια γιὰ τὸ γήπεδο, τὸ ἀεροπλάνο, τὸ πλοῖο, ὅλα θὰ τὰ κάνουμε μὲ τὴν ΚτΠ.
.         Θὰ μπορεῖ τὸ σύστημα νὰ βγάζει στατιστικὰ μὲ τὸν Μέσο Ὅρο Χτυπημάτων τῆς ΚτΠ ἀνὰ ἡμέρα κατὰ ἡλικιακὴ ὁμάδα!!! Θὰ παρακολουθοῦνται οἱ πάντες, ἄνετα, ἄμεσα μὲ τὸ χτύπημα τῆς Κάρτας τους.
.           Συνδυαζόμενα λα ατ τ χνη ποκαλύπτουν συμπεριφορές, προτιμήσεις, hobbies, νδιαφέροντα, καθημερινς κα κτακτες δραστηριότητες, θρησκευτικ κα λλα εαίσθητα προσωπικ δεδομένα. Μὲ λίγα λόγια λειτουργοῦν ὡς τὸ τέλειο ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα. Οἱ παλαιότεροι θὰ θυμοῦνται τὸ κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων ποὺ ἔγινε πρὶν μερικὲς δεκάδες χρόνια. Θὰ εἶναι ὀδυνηρὸ νὰ διαπιστώσουμε λοιπόν, πὼς οἱ ἀρχὲς προχώρησαν στὸ κάψιμο τῶν χειρόγραφων φακέλων, μιᾶς καὶ συνιστοῦσαν μία ἀπαρχαιωμένη μέθοδο παρακολούθησης καὶ ἐλέγχου, καθότι ἔχουν ἀναπτυχθεῖ νέες ὑπερσύγχρονες μέθοδοι. Ἁπλὰ αὐτὲς οἱ νέες μέθοδοι «ἄργησαν» μερικὰ χρόνια ἀλλὰ τελικὰ ἦρθαν…
.         Ὅσον ἀφορᾶ τὰ τσιπάκια RFID τὰ πράγματα εἶναι ἀκόμη χειρότερα. Ὅπως παρουσιάσαμε ἀνωτέρω, οἱ πληροφορίες ποὺ ἀναγράφονται σὲ αὐτὰ «διαβάζονται» ἀπὸ ἀπόσταση. Πόση ἀπόσταση, αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ τσίπ. Ἐπίσης ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος, κάνει τὴν τεχνολογία τοῦ σήμερα νὰ ἀπαξιώνεται μὲ ταχύτατους ρυθμοὺς αὔριο. Ὅ,τι φαντάζει μὲ σενάριο σήμερα, αὔριο γίνεται πραγματικότητα. Πόσο δύσκολο εἶναι γιὰ παράδειγμα ἡ τεχνολογία παρακολούθησης τῶν σκύλων, μέσῳ τοῦ τσὶπ ποὺ φέρουν ἐμφυτευμένο στὸν σβέρκο τους, νὰ περάσει σήμερα, αὔριο, μεθαύριο στὴν ΚτΠ; Ἀφοῦ εἶναι δοκιμασμένη καὶ ἀποτελεσματικὴ μέθοδος ἀνεύρεσης χαμένων σκύλων!!! Ἔχουμε συνειδητοποιήσει τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονεῖ αὐτὴ ἡ δυνατότητα;
.         Τέλος ἀνεξάρητα ἀπὸ τὸ ἐὰν τὸ πλινθίο λειτουργεῖ ἐξ ἐπαφῆς εἴτε ἐξ ἀποστάσεως, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ πολίτης μὲ τὴν χρήση τῆς ΚτΠ στὸ πλαίσιο τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης ἀφήνει ἠλεκτρονικὰ ἴχνη, οἱ κίνδυνοι εἶναι πολὺ μεγάλοι.

.            Ἂς δοῦμε μερικοὺς κινδύνους ὅπως τοὺς περιγράφει στὸ ἐξαιρετικό του κείμενο ὁ κ. Π. Μαντζούφας, καθηγητὴς Νομικῆς στὸ ΑΠΘ, μὲ τίτλο «Βιομετρία καὶ Βιοπολιτική»:

– Τὰ δεδομένα αὐτά, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀφοροῦν σὲ ἀρνητικὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος, (π.χ παράνομες πράξεις ποὺ ἔχουν παραγραφεῖ, ἔκτιση ποινῆς γιὰ ποινικὰ ἀδικήματα, καταδικαστικὲς ἀποφάσεις γιὰ χρέη ποὺ τελικὰ ἐξοφλήθηκαν, ποινικὲς κατηγορίες γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ κατηγορούμενος ἀθωώθηκε κλπ.) γίνονται ἀντικείμενο ἀρχειοθέτησης καὶ ἠλεκτρονικῆς ἐπεξεργασίας καὶ διατηροῦνται σὲ τράπεζες πληροφοριῶν.

Ο πληροφορίες ατς μπορον ν νασυρθον σ ποιαδήποτε στιγμ το βίου το τόμου κα ν ποτελέσουν μεγάλο πρόσκομμα στν προσπάθειά του ν ναπτύξει τν προσωπικότητά του. Ἔτσι τὸ ἄτομο ἐγκλωβίζεται σὲ μία εἰκόνα τοῦ παρελθόντος, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐνδέχεται νὰ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπομακρυνθεῖ καὶ ἡ ὁποία ὅμως, ἀκόμα τὸν καταδυναστεύει, στερώντας του κάθε αὐθορμητισμό.

– Ἐπιπλέον, μὲ τὴν συνεχῆ ἐπεξεργασία καὶ δημοσιοποίηση γεγονότων ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα, τὸ ἄτομο (ἰδίως τὸ θεωρούμενο ὡς δημόσιο πρόσωπο) ἔχει περιορισμένες δυνατότητες νὰ μεταβάλει τὶς ἐπιλογές του καὶ νὰ ἀξιοποιήσει εὐκαιρίες ποὺ τοῦ παρουσιάζονται, καθὼς ὁ φόβος τῆς δημοσιογραφικῆς «ὑπενθύμισης» ἀρνητικῶν στιγμῶν τοῦ παρελθόντος, τὸν καθηλώνει στὴν ἀπομόνωση. Μ τν τρόπο ατ παραβλάπτεται δυνατότητα το τόμου ν πομακρύνεται π σφάλματα το παρελθόντος, κα ν διεκδικε τν κοινωνική του πανένταξη.

– Εἰδικὰ ὅταν τὰ ἀρχεῖα προσωπικῶν δεδομένων συλλέγονται γιὰ τὶς ἀνάγκες δημοσιογραφικῆς ἔρευνας, ἀποτελοῦν δηλαδὴ σύνθεση διάσπαρτων πληροφοριῶν ἀπὸ ποικίλες χρονικὲς στιγμὲς κατὰ τὴν ὑποκειμενικὴ κρίση τοῦ συλλέκτη τους, ὁδηγοῦν συχνὰ σὲ μία παραπλανητικὴ συνολικὴ εἰκόνα τοῦ ἀτόμου (22), ἡ ὁποία λόγῳ τῆς δύναμης τῶν ΜΜΕ, ὑποβάλλεται στὸ κοινὸ καὶ προσδιορίζει καθοριστικὰ τὴν κοινωνική του εἰκόνα. Ἔτσι, τὸ ἄτομο χάνει τὴν δυνατότητα νὰ αὐτοπροσδιορίζεται κοινωνικά, νὰ ἀναπτύσσει μὲ τὸ κοινωνικό του περιβάλλον σχέσεις ποὺ νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ δικές του ἐπιλογές, καὶ νὰ μὴν μετατρέπεται σὲ πληροφοριακὸ δεδομένο ἀπὸ τρίτα πρόσωπα.

– Ἡ σοβαρότητα τῶν ἀνωτέρω ἀπειλῶν γίνεται περισσότερο ἐμφανὴς καὶ ὁ κίνδυνος μεγαλύτερος, ὅταν ἡ αὐτόματη καταγραφὴ καὶ ταξινόμηση τῶν πληροφοριῶν ἄγει στὴν κατηγοριοποίηση τῶν ἀτόμων μὲ βάση συγκεκριμένα πρότυπα. Ἡ κατάταξη μὲ βάση ἕνα συγκεκριμένο σύνολο χαρακτηριστικῶν, ἐνῶ συχνὰ ἐξυπηρετεῖ ἀνάγκες ἄσκησης κοινωνικῆς πολιτικῆς (π.χ ἡ συμπεριφορὰ τῶν ἀσθενῶν σὲ σχέση μὲ τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα(23), συνήθως ἀποβαίνει τὸ μοναδικὸ στοιχεῖο ποὺ προσδιορίζει τὴν κοινωνικὴ ταυτότητα τοῦ ἀτόμου, ναγκάζοντας μμεσα τ πληροφοριακ στιγματισμένο πρόσωπο ν συμμορφωθε σ ρισμένο πρότυπο. Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, τὸ ἀσφαλιστικὸ ἢ τὸ συνδικαλιστικὸ προφὶλ τοῦ ἀτόμου ἀποβαίνει κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς συνολικῆς του προσωπικότητας, τὰ δὲ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα (ἀρνητικὰ ἢ θετικὰ) αὐτοῦ τοῦ πορτραίτου, ἐπικαθορίζουν τὴν σχέση τοῦ ἀτόμου μὲ τὸ περιβάλλον του.

.           Τί ἰσχυρίζεται ὁ κος Μαντζούφας μὲ ἁπλὰ λόγια; Μᾶς λέει ὅτι ὁ ἄνθρωπος χάνοντας τὴν ἰδιωτικότητά του μέσῳ τῆς διαρκοῦς καὶ ἀνηλεοῦς παρακολούθησής του, ποὺ εἶναι δεδομένο ὅτι μπορεῖ νὰ γίνεται μὲ τὴν ΚτΠ καὶ θὰ γίνεται, παύει νὰ αὐτενεργεῖ. Τροποποιε τν συμπεριφορά του, προσαρμόζεται, καλουπώνεται μέσα στ πρότυπα τν παρακολουθούντων. λλάζει στάση ζως, τυποποιεται, πορρίπτει συνήθειες «μ ρεστς» κα υοθετε συμπεριφορς πο δν εναι ποδεκτς π τν διο, λλ εναι ρεστς στ «σύστημα». Στὸ ἑκάστοτε σύστημα, τὸ δημοκρατικό, τὸ ἀπολυταρχικό, τὸ κρατικό, τὸ παρακρατικὸ κ.ο.κ. Ποῦ εἶναι σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση τὸ αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου; Ποῦ εἶναι ἡ ἐλευθερία του, ἡ αὐτενέργειά του, ὁ αὐθορμητισμός, ἡ δημιουργικότητα, ἡ πρωτοτυπία; Ὅλα πᾶνε περίπατο. Δὲν ἰσχυρίζεται κανεὶς ὅτι αὐτὲς εἶναι αὐτόματες διαδικασίες. Σήμερα ξεκινᾶνε μὲ ἀθῶο προσωπεῖο: ἐκσυγχρονισμός, ἐξάλειψη γραφειοκρατίας, ἐξυπηρέτηση τοῦ πολίτη. Ποῦ καταλήγουν ὅμως; Ποιό εἶναι τὸ τίμημα; Τί κόσμο θὰ παραδώσουμε στὶς ἑπόμενες γενιές; Ὅσοι ὑποστηρίζουν τὴν ΚτΠ, μποροῦν νὰ σταθοῦν μερικὰ λεπτὰ καὶ νὰ ἀναλογιστοῦν τὴν Ἑλλάδα, τὸν κόσμο σὲ 100 χρόνια ἀπὸ σήμερα. Μὲ τὴν τεχνολογία τοῦ μέλλοντος. Αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ τέλεια ἠλεκτρονικὴ φυλακὴ στὴν ὁποία θὰ ζοῦν «ἐλεύθεροι» οἱ ἠλεκτρονικὰ μαρκαρισμένοι ἄνθρωποι;

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: 6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ-3 « Ἡ ταύτιση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἡ ἀναγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀριθμὸ ποὺ θὰ τὸν ὑποχρεώνει νὰ ἀφήνει τὰ ἠλεκτρονικά του ἴχνη θελημένα ἢ ἀθέλητα σὲ δεκάδες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων καθημερινά, ὁπότε ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου θὰ εἶναι “διάφανη” σὲ ἐξευτελιστικὸ βαθμό, εἶναι τὸ πρόβλημα».

Διαφήμιση

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΤΩΡΑ ΚΑΙ “ΕΞΥΠΝΑ” ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ. ΠΩΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ!

«ξυπνα» χαρτονομίσματα, μ μικροσκοπικ τσπ

σχόλιο Ἱστολογίου id-ont.blogspot.gr:
1) Ρωτᾶμε τώρα ἐμεῖς μία προβοκατόρικη ἐρώτηση: Ὑπάρχει πιθανότητα τὸ νέο 5ευρο ποὺ κυκλοφόρησε νὰ ἔχει τέτοια τεχνολογία καὶ νὰ μὴν τὸ ἔχουν ἀνακοινώσει;
2) Ἅπαξ καὶ τὰ χαρτονομίσματα ἐνσωματώσουν αὐτὴ τὴν τεχνολογία, δὲν θὰ εἶναι πανεύκολο σὲ μηχανήματα-ἀναγνῶστες (readers), ἐξ ἀποστάσεως, νὰ “διαβάζουν” τὰ RFID τσιπάκια τῶν χαρτονομισμάτων καὶ κατὰ συνέπεια νὰ καταλαβαίνουν τὴν ποσότητα/ἀξία τῶν χαρτονομισμάτων, τὰ ὁποῖα θὰ ἔχει ὁ καθεὶς ἐπάνω του;; 
.             Οἱ σχεδιαστὲς αὐτῶν τῶν συστημάτων (καὶ οἱ πολιτικοὶ ποὺ τὰ ὑλοποιοῦν) εἶναι πωρωμένοι μὲ τὴν παρακολούθηση, δὲν τοὺς νοιάζει ἡ ἀσφάλεια. Αὐτὴ εἶναι “πρόφασις ἐν ἁμαρτίαις“… Ἄλλωστε ὅπως ἔχουμε δείξει δεκάδες φορές, ἀσφάλεια σὲ αὐτὰ τὰ συστήματα δὲν ὑπάρχει (Δεῖτε τὸ πλέον πρόσφατο: VIDEO – CBC News Canada: Smartphone κλέβει ἐξ ἀποστάσεως τὰ στοιχεῖα πιστωτικῆς Κάρτας (μὲ RFID πλινθίο) http://id-ont.blogspot.gr/2013/05/video-cbc-news-canada-smartphone-rfid.html) !!!

 [Ἀπὸ naftemporiki.gr/story/648516]

.         Μία μέθοδο ἐνσωμάτωσης τσὶπ RFID (radio frequency identification) στὸ χαρτὶ χαρτονομισμάτων ἀνέπτυξαν ἀμερικανοὶ ἐπιστήμονες, γεγονὸς τὸ ὁποῖο ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ συμβάλει σημαντικὰ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς πλαστογραφίας.
.         Ἡ συγκεκριμένη μέθοδος, ποὺ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ ὁμάδα τοῦ North Dakota State University καὶ θὰ παρουσιαστεῖ στὴ συνδιάσκεψη πάνω στὴν τεχνολογία RFID στὸ Institute of Electrical and Electronics Engineers στὴν Φλόριντα, ἀποκαλεῖται LEAP (Laser Enabled Advanced Packaging). Αὐτὸ ποὺ κάνει εἶναι νὰ χρησιμοποιεῖ ἀκτίνες λέιζερ γιὰ νὰ μεταφέρει καὶ συναρμολογήσει τὰ τσὶπ στὸ χαρτί, ἀνοίγοντας νέες δυνατότητες πάνω στὸν ἐντοπισμὸ καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πλαστογραφίας, ἀλλὰ καὶ τὴν παρακολούθηση «ὑπόπτων» συναλλαγῶν.
.         Τὸ ἐν λόγῳ «ἔξυπνο» χαρτί, πέρα ἀπὸ χαρτονομίσματα, θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθεῖ καὶ σὲ ἐπίσημα ἔγγραφα, εἰσιτήρια, ἀλλὰ καὶ ταμπέλες/«στάμπες» ἑταιρειῶν σὲ καταναλωτικὰ προϊόντα. Ἡ τεχνολογία RFID χρησιμοποιεῖται ἤδη στὸ ἐμπόριο, ἀλλὰ τὰ τσὶπ ἦταν ὀγκώδη, δημιουργώντας προβλήματα.
.         Ἡ μέθοδος τοῦ πανεπιστημίου τῆς Βόρειας Ντακότα ἔχει σαφὲς πλεονέκτημα, καθὼς παρουσιάζει ἐξαιρετικὰ λεπτὰ τσίπ, ποὺ τοποθετοῦνται στὶς ἐπιθυμητὲς θέσεις καὶ στὴ συνέχεια συναρμολογοῦνται (τοποθέτηση κεραιῶν) χάρη στὴν τεχνολογία λέηζερ. Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ προγράμματος, καθηγητὴς Βὰλ Μαρίνοφ, λέει ὅτι ἡ διαδικασία εἶναι πολὺ ταχύτερη καὶ πολὺ φθηνότερη σὲ σχέση μὲ μεθόδους ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἤδη.
.         Μέχρι τώρα δὲν ἔχουν ὑπάρξει ἀκόμα ἐμπορικὲς προτάσεις, ἀλλὰ αὐτὸ ἀναμένεται νὰ ἀλλάξει πολὺ σύντομα, καθὼς οἱ δυνατότητες τῆς συγκεκριμένης τεχνολογίας γιὰ χρήση στὴν ἀγορὰ φαίνονται πάρα πολλές- ὁπότε καὶ θεωρεῖται πὼς δὲν θὰ περάσει πολὺς καιρὸς πρὶν ἡ ἐν λόγῳ μέθοδος «βγεῖ» ἀπὸ τὸ ἐργαστήριο.

, , ,

Σχολιάστε

12 BHMATA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΙΝΘΙΟΥ

12 βήματα γι ν δεχτον λοι οἱ νθρωποι τ chip
κάτω
π τ δέρμα τους

Τοῦ Get Mind Smart / ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

.           Εἴμαστε ἡ τελευταία γενιὰ ποὺ ἔχουμε φωνὴ καὶ ἐλεύθερη βούληση καὶ ποὺ μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε τὴν πορεία τῆς ἱστορίας. Σήμερα ὅλοι συνδέονται παντοῦ – τὰ ‘ἔξυπνα τηλέφωνα’ (smart phones) θὰ γίνουν τὰ ἐργαλεῖα τῆς Ἔξυπνης Παγκόσμιας Τάξης, θέτοντας τέρμα στὰ μετρητά, στὰ κλειδιά, στὶς ἄδειες ὁδήγησης, κλπ. Ὁ σκοπός τους εἶναι ἐπίσης νὰ χρησιμοποιοῦνται καθημερινὰ ὡς ταυτότητα στὴ νέα «ἀξιόπιστη» διαδικτυακὴ κοινότητα.
.           Τότε τὸ τηλέφωνο ἢ τὸ chip ποὺ συνδέεται μὲ τὴν ID τοῦ χρήστη τοῦ τηλεφώνου, γίνεται ἕνα ἀντικείμενο πολὺ πολύτιμο, γιὰ νὰ χαθεῖ καὶ τὸ μόνο ἀσφαλὲς μέρος πλέον, εἶναι κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα.Δεῖτε τὸ βίντεο τῆς Master Card γιὰ τὴν «ἐπανάσταση» τῆς πληρωμῆς μέσῳ κινητῶν τηλεφώνων σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο! Ὅπως δείχνει τὸ βίντεο, σὲ ὅλο τὸν κόσμο τὸ χρῆμα ἔχει καταργηθεῖ καὶ οἱ ἄνθρωποι «χαρούμενοι καὶ ἀπελευθερωμένοι» πληρώνουν πλέον, μὲ τὰ κινητά τους, ἀκόμα καὶ στὴ λαϊκή. «Ποιὸ εἶναι τὸ ἑπόμενο βῆμα;», ρωτάει στὸ τέλος, ὁ ἀφηγητὴς τοῦ βίντεο. «Μείνετε συνδεδεμένοι, γιατί μόλις τώρα ἀρχίσαμε…».

 Τὸ πράγμα πάει κάπως ἔτσι :

 1. Δημιουργῆστε ἕνα κλίμα φόβου.

 2. Κάντε τους ὅλους νὰ εἶναι διαρκῶς συνδεδεμένοι (online).

 3. Κάντε ὥστε καὶ ὁ κάθε φτωχὸς νὰ ἔχει πάνω του ἕνα κινητὸ τηλέφωνο.

 4. Κάντε ὅλοι νὰ μιλοῦν γιὰ RFID καὶ βιομετρικὰ στοιχεῖα: τὸ πρῶτο στάδιο γιὰ τὴν ἀποδοχὴ κάποιου πράγματος εἶναι ἡ προσδοκία του.

 5. Βάλτε chip σὲ τόσα περισσότερα πράγματα καὶ ἀνθρώπους μπορεῖτε (τηλέφωνα, κατοικίδια ζῶα, ροῦχα, κλπ.), ὥστε νὰ φαίνεται ὅτι εἶναι κάτι «φυσιολογικό».

 6. Προωθεῖστε ἕνα σύστημα παγκόσμιας ταυτότητας, ἀλλὰ κάντε το σιγά-σιγά.

 7. Προωθῆστε ἐμφυτεύματα γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἀσφάλεια, ὥστε νὰ πιστεύουν ὅλοι ὅτι εἶναι κάτι καλό.

 8. Κάντε ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ τηλέφωνό τους γιὰ τὰ πάντα, εἰδικὰ ὡς μέσο πληρωμῆς καὶ ὡς ἀπόδειξη ταυτότητας.

 9. Πῶς ξέρουμε ὅτι εἶσαι ἐσὺ στὰ ἀλήθεια; Τὰ βιομετρικά σας στοιχεῖα παρακαλῶ!

 10. Κυβερνο-επίθεση! Ἐπανάσταση! Σᾶς παρακαλοῦμε, προστατεῦστε μας!

 11. Ἡ οἰκονομία καταρρέει… τὸ μετρητὸ χρῆμα ἔχει φύγει καὶ ὅλες οἱ πληρωμὲς γίνονται πλέον ψηφιακά.

 12. Τὰ τηλέφωνα χάνονται καὶ κλέβονται. Τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα πλαστογραφοῦνται. Τὸ νὰ κουβαλᾶς ἕνα κινητὸ τηλέφωνο εἶναι μεγάλος μπελὰς – καὶ τὰ Verichips εἶναι ἁπλῶς ἡ πιὸ εὔκολη λύση…

 Ἀλλά… «Ψίτ!!! Ὥρα γιὰ rewind!» Ὥρα νὰ ξεσηκωθοῦμε. Ὥρα νὰ ἀλλάξουμε τρόπο σκέψης. Δὲν χρειάζεται νὰ συνεργαστοῦμε. Ἀφυπνισμένοι καὶ ἀποφασισμένοι, ἀρνούμαστε νὰ ἐγγραφοῦμε σὲ μία ὑπηρεσία Παροχῆς Ταυτότητας, καὶ ἀρνούμαστε νὰ πληρώσουμε γιὰ κάτι μὲ τηλέφωνο. Τὸ σχέδιό τους παίρνει μία παράξενη τροπή: Γίνε μέρος τοῦ κινήματος ποὺ δὲν περίμεναν. Εἴμαστε οἱ πολεμιστές, ποὺ γράφουμε ἱστορία: Μέχρι τὸ 2020, σὲ μία προσπάθεια νὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι, ἀντιστεκόμαστε στὴν ἐπιχειρηματοκρατία (corporatocracy) καὶ κερδίζουμε.

 ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

, , , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ: ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΛΙΝΘΙΟ (βιοτσίπ) ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

λεκτρονικ φακέλωμα σὲ λες τς συναλλαγές μας

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐπιτέλους λύνονται τὰ προβλήματα!
.           Πάντως μιὰ ἀποτελεσματικότερη λύση θὰ ἦταν ὁ ἠλεκτρονικὸς φρονηματισμὸς τῶν πολιτῶν, δηλ. ὁ προγραμματισμός τους μέσῳ ἐνσωματουμένου πλινθίου (βιοτσίπ), ὥστε νὰ εἶναι πλήρως συμμορφωμένοι φορολογικῶς. Ἐλθέτω ἐπὶ τῆς γῆς ὁ φορολογικὸς Παράδεισος! 

.               Στὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ὅλων τῶν συναλλαγῶν ποὺ πραγματοποιοῦνται στὴν ἀγορὰ προχωρᾶ καὶ ἐπισήμως ἀπὸ σήμερα τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, καθὼς ἔληξε ἡ προθεσμία ποὺ εἶχε δώσει σὲ ὑπουργεῖα, ὑπηρεσίες καὶ ἑταιρεῖες νὰ ἀποστείλουν μὲ ἠλεκτρονικὸ ἀρχεῖο στὴν Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων (ΓΓΠΣ) ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν σὲ συναλλαγὲς γιὰ νὰ ξεκινήσει νέος κύκλος διασταυρώσεων καὶ ἐλέγχου τῶν εἰσοδημάτων ἐν ὄψει καὶ τῆς καθολικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ “πόθεν ἔσχες”.
.               Ἔτσι, καὶ τυπικὰ πλέον, μετοχές, καταθέσεις, πιστωτικὲς καὶ χρεωστικὲς κάρτες, δάνεια, ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ συναλλαγὲς μὲ τράπεζες, χρηματιστήρια, ἰδιωτικὰ καὶ δημόσια θεραπευτήρια καὶ κλινικὲς τῶν Ταμείων Ἀσφάλισης, ἐπιχειρήσεις ἰδιωτικῆς ἀσφάλισης, ταμεῖα κύριας καὶ ἐπικουρικῆς ἀσφαλίσεως, ἀκόμη καὶ ἑταιρεῖες σταθερῆς καὶ κινητῆς τηλεφωνίας, παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας καὶ ἑταιρεῖες ὑδρεύσεως μπαίνουν στὸ μικροσκόπιο τῶν ἐλεγκτικῶν ἀρχῶν.
.               Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ πλαίσιο τῶν ἐλέγχων καὶ διασταυρώσεων, ποὺ ἔχουν ἤδη ξεκινήσει, γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ καὶ τῶν φορολογουμένων ποὺ ἔχουν ἀποκρύψει εἰσοδήματα, ἀλλὰ ταυτόχρονα ζοῦν πλουσιοπάροχα πραγματοποιώντας μεγάλες καταναλωτικὲς δαπάνες, πληροφορίες θὰ συγκεντρώνονται καὶ γιὰ τυχὸν ὕπαρξη ἐπενδυτικῶν χαρτοφυλακίων, ἀμοιβαίων κεφαλαίων, παραγώγων, ὁμολόγων, προϊόντων ἐφάπαξ καταβολῆς, ἐπενδύσεων σὲ χρυσὸ ἢ ἀσήμι κ.λπ., θυρίδων ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀγορὰ χρυσῶν λιρῶν καὶ ράβδων χρυσοῦ.
.               Θὰ πρέπει μάλιστα νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ὅλα τὰ στοιχεῖα πρέπει νὰ ἀφοροῦν στὴ χρήση τοῦ 2011, ἐκτὸς αὐτῶν ποὺ ἀφοροῦν στὶς πιστωτικὲς κάρτες ποὺ ἐκδόθηκαν ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τῶν στοιχείων τῶν τραπεζῶν ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀφοροῦν καὶ στὴ χρήση 2010.
.               Ἐπισημαίνεται ὅτι ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ συγκεντρώσει ἡ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων θὰ ἀξιοποιηθοῦν γιὰ ἐκτεταμένες διασταυρώσεις ἐπαλήθευσης στοιχείων δαπανῶν ποὺ δηλώνουν οἱ φορολογούμενοι στὶς φορολογικές τους δηλώσεις, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ διενέργεια φορολογικῶν ἐλέγχων ἀπὸ τὶς ἐλεγκτικὲς ὑπηρεσίες τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν (Σῶμα Διώξεως Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος-ΣΔΟΕ κ.λπ.).
.               Εἰδικότερα, ὅλες οἱ ἀνωτέρω ἐπιχειρήσεις, ὑπηρεσίες καὶ ὀργανισμοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποστείλουν, μέχρι χθὲς τὸ βράδυ, μεταξὺ τῶν ἄλλων, στὴ Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων τὰ ἑξῆς στοιχεῖα:

* Ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες πιστωτικῶν καρτῶν καὶ ἐκκαθάρισης συναλλαγῶν πιστωτικῶν καρτῶν στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν στὶς συναλλαγὲς καρτῶν ποὺ ἔχουν ἐκδοθεῖ τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικό.

* Ἀπὸ τὰ πιστωτικὰ καὶ χρηματοδοτικὰ ἱδρύματα, καθὼς καὶ τὰ ἱδρύματα πληρωμῶν πρέπει νὰ ἔχουν γνωστοποιηθεῖ ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν σέ:

α) δάνεια πρὸς νοικοκυριὰ καὶ ἐπιχειρήσεις,
β) ὑπόλοιπο καὶ κινήσεις λογαριασμῶν, ἐνεργῶν ἢ μή, ποὺ ἄνοιξαν ἢ ἔκλεισαν,
γ) κάθε ἄλλο στοιχεῖο ἀναγκαῖο στὶς διαδικασίες βεβαίωσης καὶ εἴσπραξης τοῦ φόρου καθὼς καὶ στὶς διαδικασίες τοῦ ἐλέγχου καὶ τῶν διασταυρώσεων.

* Ἀπὸ τὶς ἰδιωτικὲς ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες τὰ στοιχεῖα τῶν πελατῶν τους καὶ τὸ ποσὸ τῶν ἀσφαλίστρων ποὺ κατέβαλε καθένας. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ κρατικὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ διαβιβάσουν στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν στὶς ὑποχρεωτικὲς εἰσφορὲς τῶν ἐργαζομένων.

* Ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες τηλεφωνίας, ὑδρεύσεως καὶ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν σὲ ἀριθμοὺς παροχῆς, ὕψος λογαριασμῶν, ποσὰ ποὺ καταβλήθηκαν ἀπὸ τοὺς πελάτες τους, τὸν ΑΦΜ κτλ.

.               Σὲ περίπτωση βέβαια ποὺ δὲν θὰ τηρηθοῦν οἱ συγκεκριμένες ὑποχρεώσεις ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες, τότε θὰ ἐφαρμοστοῦν ὅλες οἱ προβλεπόμενες ἀπὸ τὸ νόμο κυρώσεις, μεταξὺ τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται καὶ αὐστηρὰ πρόστιμα ποὺ μπορεῖ νὰ φθάσουν καὶ τὶς 100.000 εὐρώ, καθὼς καὶ διώξεις ἀνάλογα μὲ τὸ παράπτωμα ποὺ ἔχει τελεστεῖ.
.               Στὸ πλαίσιο πάντως τοῦ γενικότερου φακελώματος ποὺ ἑτοιμάζει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, προκειμένου νὰ περιορίσει τὴν φοροδιαφυγή, […] ἑτοιμάζεται καὶ νέο εἰδικὸ πρόγραμμα στὴν Γενικὴ Γραμματεία Πληροφοριακῶν Συστημάτων, μέσῳ τοῦ ὁποίου οἱ ἐλεγκτικὲς ἀρχὲς θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα μὲ τὸ πάτημα ἁπλῶς ἑνὸς κουμπιοῦ νὰ ἔχουν τὴν πλήρη εἰκόνα καὶ τὸ οἰκονομικὸ προφὶλ ὅλων τῶν συγγενικῶν προσώπων τοῦ φορολογουμένου ποὺ ἐλέγχουν.

 ΠΗΓΗ: news247.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΓΕΩΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ (μὲ πλινθίο [=“βούλα τοῦ Σατανᾶ”]). ΚΑΛΑ ΠΑΜΕ!

Τσιπάκια ἐντοπισμοῦ ἐνέκρινε ἡ Ἀρχὴ Προσωπικῶν Δεδομένων!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Εἶναι συστηματικὴ ἡ υἱοθέτηση τῆς μεθόδου τῆς «σταδιακῆς ἐξοικειώσεως» μὲ τὰ “ἐργαλεῖα” καὶ τὰ προανακρούσματα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Ὅπως κι ἄλλοτε ὑπογράμμισε ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» προβάλλεται ὡς πρόσχημα μιὰ ἔκτακτη ἀνάγκη ἢ γενικεύεται μιὰ εἰδικὴ περίπτωση ἢ διογκώνεται ἐπικοινωνιακὰ μιὰ ἰδιαίτερη καὶ ἀκραία περίπτωση, ὥστε λίγο-λίγο νὰ ἀφομοιωθεῖ ἀπὸ τὴν “κοινὴ γνώμη” χωρὶς ἀντιδράσεις ἡ ἰδέα τῆς ἐπιβολῆς ἑνὸς ὁλοκληρωτικοῦ μέτρου ποὺ ὑπονομεύει καὶ ἀκυρώνει τὴν Ἀξία καὶ Προνομία τῆς Ἐλευθερίας.

.             “Θαρθεῖ καιρός, ποὺ θὰ σᾶς ποῦν νὰ βουλωθεῖτε μὲ τὴ βούλα τοῦ Σατανᾶ. Νὰ μὴ βουλωθεῖτε. Ἂν βουλωθεῖτε, καὶ στοῦ βοδιοῦ τὸ κέρατο νὰ κρυφθεῖτε, θὰ σᾶς βροῦν” [Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός]

 […]

.             Καλῶς τους καὶ ἂς ἄργησαν. Ξεκινάει μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς ἡ ἐξοικείωσή μας μὲ τὸ ἐθελούσιο (ἢ παρὰ τὴ θέλησή μας, ἡ Νέα Τάξη δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ λεπτομέρειες) “τσιπάρισμά μας”. Ὅπως διαβάζουμε σήμερα στὸ (kerdos.gr):  “Ὑπὸ ὅρους καὶ προϋποθέσεις, ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα, ἔδωσε τὸ «πράσινο φῶς» μὲ τὴν ὑπ᾽ἀριθμὸν 112/2012 ἀπόφασή της γιὰ τὴ χρήση συσκευῶν γεωεντοπισμοῦ, μέσῳ συνδρομῆς, σὲ εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ καὶ σὲ ἀνήλικους. Τὴν ἄδεια τῆς Ἀρχῆς ζήτησαν δύο ἑταιρεῖες παροχῆς τέτοιων ὑπηρεσιῶν 24ωρης παρακολούθησης μέσῳ εἰδικοῦ κέντρου, μὲ τὴν καταβολὴ συνδρομῆς.
.             Οἱ συσκευὲς αὐτὲς ἀπευθύνονται σὲ ἄτομα μὲ προβλήματα ὑγείας, ἄτομα ἐπιφορτισμένα μὲ τὸ καθῆκον τῆς φροντίδας ἐκείνων ποὺ ἔχουν τέτοια προβλήματα ὑγείας, καθὼς καὶ τοὺς γονεῖς ἀνηλίκων. Συνοπτικά, οἱ ὑπηρεσίες ἐπιτρέπουν στὸν «συνδρομητὴ» νὰ λαμβάνει γνώση τῆς γεωγραφικῆς θέσης αὐτοῦ ποὺ φοράει τὴν ἐν λόγῳ συσκευή, ἡ ὁποία εἶναι μικροῦ μεγέθους, μπορεῖ νὰ ἔχει μορφὴ κουτιοῦ ἢ ρολογιοῦ, περιλαμβάνει κύκλωμα κινητῆς τηλεφωνίας (GSM), σύστημα γεωγραφικοῦ προσδιορισμοῦ θέσης (GPS) καὶ κουμπὶ πανικοῦ.
.             Ὅπως ἐπισημαίνει ἡ Ἀρχὴ στὸ σκεπτικό της, στὴν περίπτωση τῶν συσκευῶν γεωεντοπισμοῦ: «σκοπὸς τῆς ἐπεξεργασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν φερόντων, εἶναι ἡ ἀτομική τους ἀσφάλεια καὶ ἡ παροχὴ ὑπηρεσιῶν σὲ περίπτωση ἐκτάκτου ἀνάγκης. Ἡ ἐπεξεργασία δεδομένων περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικοῦ χαρακτήρα τοῦ φέροντα, ὅπως δεδομένα γεωεντοπισμοῦ, «δημογραφικὰ» δεδομένα ἀλλὰ καὶ εὐαίσθητα δεδομένα».
.             Ὡστόσο, τονίζει ἡ Ἀρχὴ στὴν ἀπόφασή της, στὴν περίπτωση ποὺ ὁ φέρων τὴν συσκευὴ γεωεντοπισμοῦ καὶ ὁ συνδρομητής, εἶναι διαφορετικὰ πρόσωπα, «τότε θὰ πρέπει ὁ φέρων νὰ ἔχει προηγουμένως ἐνημερωθεῖ καὶ συγκατατεθεῖ ὡς πρὸς τὴν ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν του δεδομένων. Γιὰ τὰ εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει ἡ ἔγγραφη συγκατάθεση τοῦ φέροντα. Στὶς περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ φέρων εἶναι ἐνήλικος καὶ στερεῖται δικαιοπρακτικῆς ἱκανότητας, τότε ἡ συγκατάθεση γιὰ τὴν ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν του δεδομένων δίνεται ἐγγράφως ἀπὸ τὸν δικαστικὸ συμπαραστάτη. Στὶς περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ φέρων εἶναι ἀνήλικος, τότε ἀπαιτεῖται ἡ συγκατάθεση τῶν ἀσκούντων τὴ γονικὴ μέριμνα τοῦ ἀνηλίκου».
.             Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ κάνει ἡ Ἀρχὴ στὶς περιπτώσεις τῶν ἀνηλίκων, ἐπικαλούμενη τὸ ἄρθρο 16 τῆς Σύμβασης τῶν ΗΕ γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Παιδιοῦ, σημειώνοντας ὅτι τὰ παιδιὰ θὰ πρέπει νὰ συμμετέχουν στὴν ἀπόφαση γιὰ τὴ χρήση μιᾶς τέτοιας ὑπηρεσίας. Συγκεκριμένα, ὅπως σημειώνεται στὴν ἀπόφαση, ἐφ᾽ ὅσον, τὸ ἐπίπεδο ὡριμότητας τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἐπαρκῶς ὑψηλὸ (ἄνω τῶν 14 ἐτῶν) ἐνδείκνυται, πέραν τῆς συγκατάθεσης τῶν γονέων, νὰ ληφθεῖ καὶ νὰ ἐκτιμηθεῖ ἡ γνώμη τοῦ ἀνηλίκου, ὡς πρὸς τὴ χρησιμοποίηση ἢ μὴ τῆς συσκευῆς.
.             Ἕνας μέλος τῆς Ἀρχῆς μειοψήφησε, καθώς, εἶχε τὴν ἄποψη ὅτι ἡ χρήση σὲ ἀνηλίκους τέτοιων συσκευῶν θὰ πρέπει νὰ ἐπιτραπεῖ μόνο γιὰ λόγους ὑγείας. Τὴν ἴδια στιγμή, οἱ ἑταιρεῖες, θὰ πρέπει νὰ λαμβάνουν ὅλα τὰ κατάλληλα ὀργανωτικὰ καὶ τεχνικὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν εὐαίσθητων προσωπικῶν δεδομένων.

.             Φυσικὰ ὅπως καταλαβαίνετε μόλις τὸ κουτὶ ἢ τὸ ρολόι θὰ χάνονται, θὰ μᾶς λένε ὅτι θὰ πρέπει νὰ μπεῖ κάπου πιὸ σίγουρα, ἐντὸς τοῦ ὀργανισμοῦ μας. Πῶς τὸ λέει τὸ ρητό; “Ὁ δρόμος πρὸς τὴν κόλαση εἶναι σπαρμένος μὲ ἀγαθὲς προθέσεις”.

 ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, ,

Σχολιάστε

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΜΜΟΝΗ ΓΙΑ ΠΙΟ “ΑΣΦΑΛΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ/ΚΑΡΤΑ”: RFID ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ γιὰ “ἰατρικοὺς” λόγους. «Τὰ πάντα γίνονται βῆμα πρὸς βῆμα. Καὶ φαίνεται ἀναπόφευκτο ὅτι οἱ κυβερνήσεις θὰ θελήσουν κάποια στιγμὴ κάτι ἀκόμα πιὸ “ἀσφαλὲς” ἀπὸ μιὰ κάρτα!»

Στὶς ΗΠΑ ἐμφυτεύουν RFID στοὺς στρατιῶτες γιὰ “ἰατρικοὺς” λόγους

.            Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ ὄνειρο κάθε ἐξουσίας ἀκόμα καὶ δημοκρατικῆς εἶναι νὰ μπορεῖ νὰ ἔχει τὸν πλήρη ἔλεγχο στὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, καὶ στὴν προσωπικὴ ζωὴ τοῦ κάθε πολίτη. Γιατί; Γιατί ἔτσι νιώθει ἀσφαλὴς ὅτι θὰ μπορεῖ νὰ ἐπιβάλλει πλήρως ὁτιδήποτε θεωρεῖ ὡς σωστό, καὶ θὰ εἶναι σίγουρη ὅτι κανεὶς δὲν θὰ προλάβει νὰ τῆς ἐναντιωθεῖ στὰ σχέδιά της, ἀφοῦ πρὶν τὴν ἐναντίωση θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει σχεδιασμὸς καὶ μετὰ συντονισμός, πὼς θὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτό, ἂν ὅλοι εἴχαμε ἀπὸ ἕνα ἐμφυτευμένο μικροτσὶπ (RFID). Τὸ θέμα εἶναι σοβαρὸ γιατί σιγὰ-σιγὰ (ἢ πολὺ γρήγορα, τελικὰ) τὸ RFID πλησιάζει ὅλο καὶ πιὸ κοντὰ στὸ σῶμα μας μὲ τὴν δικαιολογία τῆς ἀσφάλειας, εὐνομίας, καὶ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ. Κρατεῖστε τὸ τελευταῖο, ὁ καταναλωτὴς καὶ ὄχι ὁ πολίτης παραδίδεται εὔκολα στὴν εὐκολία. Τὸ ἄρθρο ποὺ θὰ διαβάσετε εἶναι ἀπὸ τὸ http://endoftheamericandream.com/archives/after-the-government-microchips-our-soldiers-how-long-will-it-be-before-they-want-to-put-a-microchip-in-you γιὰ ὅποιον θέλει νὰ τὸ δεῖ στὰ Ἀγγλικὰ ἀλλιῶς ἰδοὺ στὴν ἑλληνικὴ μετάφραση.
.        Τί θὰ κάνατε, ἂν κάποτε ἡ κυβέρνηση ἔκανε ὑποχρεωτικὸ γιὰ ὅλους τὸ ἐμφυτεύσιμο μικροτσὶπ ὡς ταυτότητα; Θὰ τὸ βάζατε; Ἕνα τέτοιο σενάριο μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι τόσο μακριὰ ὅσο νομίζετε. Στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες σήμερα, ἑκατομμύρια σκύλοι καὶ γάτες ἔχουν μικροτσίπ, χιλιάδες ἡλικιωμένοι Ἀμερικανοὶ μὲ τὴ νόσο τοῦ Ἀλτσχάιμερ ἔχουν μικροτσίπ, καὶ ὁ ἀμερικανικὸς στρατὸς ἀναπτύσσει «ἰατροτεχνολογικὰ προϊόντα» ποὺ περιέχουν μικροτσὶπ γιὰ τὴν παρακολούθηση τῆς ὑγείας τῶν στρατιωτῶν. Μόλις ἡ κυβέρνηση ἐμφυτεύσει μικροτσὶπ σὲ ὅλους τοὺς Ἀμερικάνους στρατιῶτες, πόσος καιρὸς θὰ περάσει γιὰ νὰ βάλει τὸ ἐμφυτεύσιμο μικροτσὶπ σὲ ὅλους τοὺς κρατικοὺς ὑπαλλήλους γιὰ τὸ καλὸ τῆς ἐθνικῆς ἀσφαλείας; Καὶ μόλις ἡ κυβέρνηση βάλει μικροτσὶπ σὲ ὅλους τοὺς κρατικοὺς ὑπαλλήλους, πόσος καιρὸς θὰ χρειαστεῖ γιὰ νὰ βάλει τὸ μικροτσὶπ στοὺς Ἀμερικάνους πολίτες; Φυσικὰ αὐτὴ ἡ τεχνολογία δὲν πρόκειται νὰ “ἀπαιτηθεῖ” γιὰ τὸν μέσο Ἀμερικανὸ πολίτη σύντομα. Πρς τ παρόν, θ εσέρχεται στν ζωή μας σιγ σιγά. λλ μόλις ρκετ τομα θ χουν οκειοθελς ποδεχθε τφέλη” τν μφυτευσίμων μικροτσίπ, θ εναι μόνο θέμα χρόνου πρν τ μικροτσπ γίνουν ποχρεωτικά. Εἶσαι ἕτοιμος γιὰ αὐτό;

.        Τὸ σχέδιο γιὰ ἐμφυτεύσιμα μικροτσὶπ στοὺς Ἀμερικάνους στρατιῶτες ἀναφέρεται μὲ λεπτομέρειες σὲ ἕνα πρόσφατο ἄρθρο τῆς Kate Knibbs στὸ Mobiledia…. Ὁ στρατὸς τῶν ΗΠΑ σχεδιάζει νὰ ἐμφυτεύσει στοὺς στρατιῶτες ἰατρικὲς συσκευές, ποὺ θὰ καθιστᾶ πιὸ δύσκολη τὴν προσβολή τους καὶ τὸν θάνατό τους ἀπὸ ἀσθένειες.
.        Ἡ Ὑπηρεσία Προηγμένων Ἐρευνητικῶν Ἀμυντικῶν Ἔργων τοῦ στρατοῦ, ἡ γνωστὴ ὡς DARPA, ἀνακοίνωσε τὰ σχέδιά της νὰ δημιουργήσει νανοαισθητῆρες ποὺ θὰ καταγράφουν τὴν ὑγεία τῶν στρατιωτῶν στὸ πεδίο τῆς μάχης καὶ θὰ δίνουν τὴν δυνατότητα στοὺς γιατροὺς νὰ τὴν παρακολουθοῦν συνεχῶς σχετικὰ μὲ πιθανὰ προβλήματα ὑγείας.
.        Ατ τ τεχνολογικ “προτερήματα” συνήθως προωθονται μ τέτοιο τρόπο πο κάνει δύσκολο τ μέσο πολίτη ν θυμώσει μ ατά. Μετὰ ἀπὸ ὅλα, ποιός θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἐναντίον ἑνὸς σχεδίου ποὺ θὰ κρατάει τοὺς στρατιῶτες μας ζωντανοὺς καὶ ὑγιεῖς; Ἀλλὰ ὅπως λένε, «ὁ δρόμος πρὸς τὴν κόλαση ἦταν στρωμένος μὲ καλὲς προθέσεις». Ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ ἔρευνες στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Στάνφορντ κατευθύνονται ἐπίσης πρὸς τὴν ἀνάπτυξη μιᾶς παρόμοιας τεχνολογίας γιὰ τὸ εὐρὺ κοινό ….
.        Ἡ νανοτεχνολογία ἐξακολουθεῖ νὰ ψάχνει νὰ βρεῖ μιὰ θέση στὸν ἰατρικὸ τομέα. Ἐρευνητὲς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στάνφορντ ἀναπτύσσουν μικροσκοπικὲς ρομποτικὲς ὀθόνες ποὺ μποροῦν νὰ διαγνώσουν ἀσθένειες, νὰ παρακολουθοῦν τὰ ζωτικὰ ὄργανα καὶ ἀκόμα νὰ μεταφέρουν τὸ φάρμακο στὸ αἷμα, παρόμοιες μὲ τὶς συσκευὲς ποὺ ὁ στρατὸς σχεδιάζει νὰ δημιουργήσει. Τὰ δύο ἔργα δὲν ἔχουν ἀκόμη συνδεθεῖ μεταξύ τους, ἀλλὰ οἱ παρόμοιοι στόχοι τους, θὰ μποροῦσαν νὰ ὠφελήσουν τὸν στρατὸ ἀπὸ τὸν συντονισμὸ τῶν προσπαθειῶν ἀπὸ κορυφαίους πανεπιστημιακοὺς ἐπιστήμονες.
.        Τὸ ἐρώτημα εἶναι: Θὰ τοὺς ἄφηνες νὰ σοῦ βάλουν μέσα σου ἕνα μικροτσίπ, ἐὰν ὑποτίθεται ὅτι θὰ σὲ κρατοῦσε ὑγιῆ; Δεδομένου ὅτι αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς τεχνολογίας γίνεται ὅλο καὶ πιὸ διαδεδομένο, οἱ ἄνθρωποι θὰ λένε ὅτι δὲν θέλουν νὰ “χάσουν” τὰ μεγάλα ὀφέλη ποὺ παρέχει.
.        Ἡ ἐξάπλωση τῶν ἐμφυτευσίμων μικροτσὶπ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐθελοντικῆς μορφῆς γιὰ τὴν ὥρα. Μεγάλος ριθμς μερικανν τ χουν δη δεχτε, κα ριθμς πρόκειται ν αξηθε σημαντικ κατ τ πόμενα τη.
.        Σὲ ἕνα πρόσφατο ἄρθρο τοῦ WND ἡ Katherine Albrecht ἐμπειρογνώμων σὲ θέματα ἰδιωτικότητας καὶ πολέμιος τῆς ἐξάπλωσης τῶν ἐμφυτευσίμων μικροτσίπ, μεταξὺ ἄλλων, λέει γιὰ τὸ πῶς ἡ εὐρεία υἱοθέτηση τῶν ἐμφυτευσίμων μικροτσὶπ θὰ εἶναι κατὰ κύριο λόγο μέσῳ ἐθελοντικῶν μεθόδων. «Ποτὲ δὲν πρόκειται νὰ δοῦμε τὴν κυβέρνηση ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ ὅπλου, νὰ λέει «Θά βάλετε ἕνα τσὶπ ἐντοπισμοῦ», δήλωσε ἡ Katherine Albrecht, ἡ ὁποία μὲ τὴν Liz McIntyre ἔγραψαν τὸ “Spychips”, ἕνα βιβλίο ποὺ προειδοποιεῖ γιὰ τὴν ἀπειλὴ κατὰ τῆς προστασίας τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς ἀπὸ τὰ RFID τσίπ. «Τ πάντα γίνονται βμα πρς βμα. Ἂν μπορεῖς νὰ βάλεις ἕνα μικροτσὶπ σὲ κάποιον… ὁ καθένας θὰ λέει: “Ἔλα, τώρα.. Θὰ εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ βλέπουμε ποῦ πάει”». Καθς ξαπλώνεται ατ τεχνολογία, θ γίνει πολ εκολότερο στ διάφορα θεσμικ ργανα ν ρχίσουν ν τν καθιστον ποχρεωτική. Γιὰ παράδειγμα, τί συμβαίνει ἂν κάποια μέρα ὁ ἐργοδότης σας ἀπαιτήσει ἀπὸ ἐσᾶς νὰ βάλετε ἐμφυτεύσιμο μικροτσὶπ γιὰ «λόγους ἀσφαλείας»; Τί θὰ συμβεῖ κάποια μέρα, ἂν ἡ τράπεζά σας ἀπαιτήσει ἀπὸ ἐσᾶς νὰ βάλετε ἐμφυτεύσιμο μικροτσίπ, γιὰ νὰ χρησιμοποιεῖτε τὸν τραπεζικό σας λογαριασμό; Μὴν νομίζετε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ συμβεῖ. Σὲ λο τν κόσμο, πάρχει μία μμον μ τ ν κάνουμε τν “ταυτότητα” πιὸ σφαλ.

.        Ἁπλὰ δεῖτε τί συμβαίνει στὴν Ἰνδία, σύμφωνα μὲ τὴν Electronic Frontier Foundation. Στὴν Ἰνδία, μιὰ μαζικὴ προσπάθεια τελεῖ ἐν ἐξελίξει γιὰ τὴν συλλογὴ βιομετρικῶν στοιχείων ταυτότητας γιὰ κάθε ἕναν ἀπὸ τὰ 1,2 δισεκατομμύρια κατοίκους τῆς χώρας. Τὸ ἀπίστευτο σχέδιο, ποὺ ὀνομάστηκε «μητέρα ὅλων τῶν προγραμμάτων  ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως» ἀπὸ τοὺς Economic Times, ἔχει προκαλέσει διαμάχη στὴν Ἰνδία καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτήν, προκαλώντας σοβαρὲς ἀνησυχίες σχετικὰ μὲ τὴν προστασία τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν ἀτόμων.
.              Τὸ σχέδιο προχωράει ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ προγράμματος Ἐθνικοῦ Μητρώου Πληθυσμοῦ (NPR) καὶ τοῦ προγράμματος Unique ID (UID) (‘Μοναδικὴ Ταυτότητα’), ξεχωριστὲς πρωτοβουλίες ποὺ ἔχουν συνάψει συμφωνία γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση τῶν δεδομένων ποὺ συλλέγουν γιὰ νὰ χτίσουν τὴν μεγαλύτερη βάση βιομετρικῶν δεδομένων στὸν κόσμο. Μετὰ τὴν ἐγγραφή, στὰ ἄτομα θὰ δοθεῖ ἕνα 12-ψήφιος μοναδικὸς ἀριθμὸς ταυτότητας σὲ δελτία ταυτότητας ποὺ θὰ ἔχουν τσίπ. Γιὰ τοὺς κατοίκους ποὺ δὲν διαθέτουν τὰ ἀπαραίτητα ἔγγραφα γιὰ νὰ κάνουν ὁρισμένα εἴδη ἐργασίας ἢ κρατικὲς ὑπηρεσίες, ὑπάρχει ἰσχυρὸ κίνητρο γιὰ νὰ πάρουν τὴν ταυτότητα. Ἐνῶ τὸ πρόγραμμα UID εἶναι ἐθελοντικό, ἡ ἐγγραφὴ στὸ πρόγραμμα NPR εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους τοὺς πολίτες.

Πόσος καιρός, νομίζετε, ὅτι θὰ περάσει μέχρι ὅλες οἱ χῶρες ἀναπτύξουν τὰ δικά τους προγράμματα “Unique ID”;

.       Θὰ μᾶς ποῦν ὅτι τὰ προγράμματα αὐτὰ εἶναι ἀναγκαῖα γιὰ τὴν πρόληψη τῆς πλαστογραφίας τῆς ταυτότητας, γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ ἐγκληματιῶν καὶ τρομοκρατῶν, γιὰ νὰ πατάξει τοὺς φοροφυγάδες καὶ νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ “ἐθνικὴ ἀσφάλεια”. Τὸ θέμα ὅμως μὲ μιὰ κάρτα εἶναι ὅτι μπορεῖ πάντα νὰ χαθεῖ, νὰ κλαπεῖ ἢ νὰ εἶναι πλαστή.
.        Φαίνεται ἀναπόφευκτο ὅτι οἱ κυβερνήσεις σὲ ὅλο τὸν κόσμο θὰ θελήσουν κάποια στιγμή, κάτι ἀκόμα πιὸ «ἀσφαλὲς» ἀπὸ μιὰ κάρτα. Ἔτσι, θὰ ἀφήσετε στὴν κυβέρνηση νὰ ἐμφυτεύσει τὴν “ταυτότητά” σας στὸ χέρι σας, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα;
.        Ἀλλὰ δὲν θὰ εἶναι ὅλα αὐτὰ τὰ προηγμένα μικροτσὶπ ἐμφυτεύσιμα. Ὅπως ἔχουμε γράψει στὸ παρελθόν, ὁρισμένοι ἐπιστήμονες ἐργάζονται γιὰ τὴν ἀνάπτυξη «βρώσιμων μικροτσίπ». Αὐτὰ τὰ βρώσιμα μικροτσὶπ θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τοὺς γιατροὺς γιὰ νὰ παρακολουθοῦν τὴν ὑγεία σας. Ἡ ἀκόλουθη περιγραφὴ αὐτῶν τῶν βρώσιμων μικροτσὶπ προέρχεται ἀπὸ ἕνα πρόσφατο ἄρθρο τῆς Daily Mail …. Ὁ αἰσθητήρας, ποὺ δὲν περιέχει μπαταρία, κεραία ἢ ραδιόφωνο, δημιουργεῖ μία μοναδικὴ ψηφιακὴ ὑπογραφὴ ποὺ μπορεῖ νὰ διαβαστεῖ καὶ νὰ καταγράφεται ἀπὸ ἕνα ἔμπλαστρο ποὺ θὰ τοποθετεῖται στὸν ὦμο τοῦ ἀσθενοῦς. Τὸ ἔμπλαστρο, ποὺ ἐπίσης ἐλέγχει τὶς σωματικὲς λειτουργίες, ὅπως τὸν καρδιακὸ ρυθμὸ καὶ τὴ θερμοκρασία, στέλνει κρυπτογραφημένες πληροφορίες σὲ ἐνεργοποιημένα blue-tooth smartphones ἢ ὑπολογιστὲς ποὺ ἀνήκουν στοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς γιατροὺς καὶ τοὺς φροντιστές τους.
.        Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, οἱ ἀσθενεῖς καὶ οἱ γιατροί τους θὰ μποροῦν νὰ βλέπουν μαζὶ ποιὰ χάπια ἔχουν ληφθεῖ. Οἱ γιατροὶ μποροῦν ἐπίσης νὰ ἑρμηνεύσουν κατὰ πόσο ὁ ἀσθενὴς κοιμᾶται καλά, ἢ ἀσκεῖται ἱκανοποιητικὰ χρησιμοποιώντας τὶς πληροφορίες ποὺ θὰ μεταδίδονται ἀπὸ τὸ ἔμπλαστρο.
.        Θὰ βάζατε ἕνα «βρώσιμο μικροτσίπ», ἂν αὐτὸ θὰ βοηθοῦσε τὸν γιατρό σας νὰ σᾶς φροντίζει καλύτερα;
.        Ἄλλοι ἄνθρωποι θὰ θελήσουν νὰ πάρουν τὰ ἐμφυτεύσιμα μικροτσίπ, διότι θὰ τοὺς ἐπιτρέψουν νὰ γίνουν πιὸ «συνδεδεμένοι» μὲ τὸ δίκτυο τῆς τεχνολογίας. Γιὰ παράδειγμα, ἂν ἦταν δυνατὸν θὰ συνδέατε τὸ μυαλό σας κατ᾽ εὐθείαν μὲ τὸ Internet;
.       Μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι τόσο μακριὰ ὅσο νομίζετε. Ἕνα ἄρθρο στὴν ἰστοσελίδα τοῦ theScience Channel ἔκανε πρόσφατα τὴν ἀκόλουθη ἐρώτηση: Πῶς θὰ βλέπατε τὴν δυνατότητα νὰ συνδέσετε τὸ μυαλό σας στὸ Internet, εἴτε ἀσύρματα ἢ μέσῳ καλωδίου, νὰ λαμβάνατε ψηφιακὲς πληροφορίες μὲ ὑψηλὴ ταχύτητα, καὶ στὴ συνέχεια νὰ τὶς μεταφράζατε αὐτόματα σὲ μία χημικὴ μορφὴ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποθηκευτεῖ ἀπὸ τὰ κύτταρα τοῦ ἐγκεφάλου σας, ὅπως ἡ μνήμη;
.          Τὸ ἴδιο ἄρθρο ἐξηγεῖ ὅτι τὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἀπ᾽ εὐθείας σύνδεση τοῦ μυαλοῦ μας στὸ Internet θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἀπολύτως καταπληκτικὰ …. Ἂν θὰ μπορούσατε νὰ ἀντλήσετε δεδομένα ἀπ᾽ εὐθείας στὴν φαιὰ οὐσία σας, ἂς ποῦμε, 50 Mbps – ἡ μέγιστη ταχύτητα ποὺ προσφέρεται ἀπὸ ἕναν σημαντικὸ φορέα παροχῆς ὑπηρεσιῶν Διαδικτύου τῶν ΗΠΑ – θὰ ἤσασταν σὲ θέση νὰ διαβάσετε ἕνα 500-σελίδων βιβλίο σὲ λιγότερο ἀπὸ δύο δέκατα τοῦ δευτερολέπτου . Ἀλλὰ τὸ νὰ συνδέσετε τὸ μυαλό σας στὸ Internet δὲν εἶναι ἐπίσης ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνο; Δὲν θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ κατεβάσει “ἰοὺς” ἀπ᾽ εὐθείας στὸν ἐγκέφαλό σας; Δὲν θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ βρεῖ ἕναν τρόπο νὰ “ἐλέγξει” τὸ μυαλό σας ἀπὸ μακριά;

Οἱ νέες τεχνολογίες φέρνουν νέους κινδύνους μαζί τους.

.       Θὰ μᾶς πουλήσουν τὰ “ὀφέλη” τῶν ἐμφυτευσίμων μικροτσίπ, ἀλλὰ σπάνια θὰ μιλήσουν στὸν κόσμο γιὰ τοὺς πιθανοὺς κινδύνους. Αὐτὴ τὴ στιγμή, ὑπάρχουν ἑκατομμύρια σκύλοι καὶ γάτες σὲ ὅλη τὴ χώρα ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μὲ μικροτσίπ. Στὴν πραγματικότητα, σὲ μερικὲς ἀμερικανικὲς πόλεις εἶναι ὑποχρεωτικὸ νὰ βάλετε στὰ κατοικίδια ζῶα σας μικροτσίπ. Μᾶς λένε ὅτι αὐτὸ κάνει πολὺ εὐκολότερο νὰ ἐπιστρέψουν τὰ χαμένα κατοικίδια ζῶα στοὺς ἰδιοκτῆτες τους.
.        Σὲ ὅλη τὴν Ἀμερική, τὰ ἐμφυτεύσιμα μικροτσὶπ ἐμφυτεύονται σὲ χιλιάδες ἡλικιωμένους Ἀμερικάνους πουζουν μὲ τὴ νόσο τοῦ Ἀλτσχάιμερ. Μᾶς λένε ὅτι τὸ γεγονὸς αὐτὸ καθιστὰ πολὺ πιὸ εὔκολο νὰ τοὺς βροῦμε ἂν περιπλανηθοῦν μακριὰ καὶ χαθοῦν.

Ἀλλὰ ποιοί εἶναι οἱ κίνδυνοι;

.              Τί θὰ συμβεῖ ἐὰν μία ὁλοκληρωτικοῦ τύπου κυβέρνηση ἀρχίσει νὰ ἀπαιτεῖ ὅλοι οἱ πολίτες στὶς “ταυτότητές” τους νὰ ὑπάρχει ἕνα μικροτσὶπ καὶ νὰ ἐμφυτευθεῖ σὲ αὐτούς; Σίγουρα θὰ γίνει εὐκολότερο σὲ μία «Big Brother» κυβέρνηση νὰ παρακολουθεῖ, νὰ καταγράφει καὶ νὰ κατασκοπεύει τοὺς πάντες. Καὶ ἔτσι θὰ γίνει σχεδὸν ἀδύνατο νὰ ζήσουμε μία «φυσιολογικὴ ζωὴ» χωρὶς νὰ ἔχουμε ἕνα ἐμφύτευμα.
.              Τί θὰ κάνατε ἂν δὲν θὰ μπορούσατε νὰ ἔχετε πρόσβαση στὸν τραπεζικὸ λογαριασμό σας χωρὶς μικροτσίπ;
.              Τί θὰ κάνετε ἂν δὲν θὰ μπορούσατε νὰ πᾶτε γιὰ ψώνια χωρὶς μικροτσίπ;
.              Τί θὰ κάνατε ἂν δὲν θὰ μπορούσατε νὰ βρεῖτε μία δουλειὰ χωρὶς μικροτσίπ;
.              Τί θὰ κάνατε ἂν δὲν θὰ μπορούσατε νὰ κάνετε μία ἁπλὴ οἰκονομικὴ συναλλαγὴ χωρὶς μικροτσίπ;
.              Πῶς θὰ ζούσατε;
.              Σίγουρα οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι θὰ ἔμπαιναν στὸν πειρασμὸ νὰ βάλουν τὸ μικροτσίπ, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ φροντίσουν τὴν οἰκογένειά τους καὶ ζήσουν μία φυσιολογικὴ ζωή.
.              Ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἐπαναστατοῦσαν καὶ δὲν λάμβαναν τὸ μικροτσὶπ θὰ ἐξοστρακίζονταν καὶ θὰ θεωροῦνταν «ἐχθροὶ τοῦ κράτους». Θὰ τοὺς κυνηγοῦσαν καὶ θὰ τοὺς ἔσερναν στὴ φυλακή.
.              Μὴν νομίζετε ὅτι ἕνα τέτοιο σενάριο εἶναι ἀδύνατο. Σκεφτεῖτε μόνο τὸ πῶς ἡ κοινωνία μας ἔχει ἀλλάξει τὰ τελευταῖα χρόνια. Ὅλο καὶ περισσότερο μοιάζει μὲ μία γιγαντιαία φυλακή. Κάποια στιγμὴ στὸ (ἄμεσο) μέλλον, ἡ τεχνολογία τῶν ἐμφυτευσίμων μικροτσὶπ θὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ φαύλους σκοπούς.
.       Τί θὰ κάνεις ὅταν φτάσει ἐκείνη ἡ μέρα;

ΠΗΓΗ: defencenet.gr (καὶ id-ont.blogspot.com)

, , , ,

Σχολιάστε

ΔΟΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ» (“τσιπαρίσματος”) ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οἱ ἀπάνθρωποι σχεδιασμοὶ δὲν ὀρρωδοῦν πρὸ οὐδενός. Ἀκάθεκτοι προωθοῦνται γιὰ νὰ ἐξουδενώσουν τὴν ἀνθρώπινη ὑπόσταση, καθὼς ἡ Ἀγέλη τῶν Ὑπνωτισμένων μὲ τὰ Παραισθησιογόνα τῆς Ἀλλοτριώσεως ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ τί ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ.

Ἐδῶ ἡ Ἑλλάδα “καίγεται”
καὶ αὐτοὶ προαναγγέλλουν τὸ “τσιπάρισμα” τῶν παιδιῶν μας

τοῦ ἱστολογίου: «ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ»

.        Ὄχι, δὲν εἶναι σενάριο ἀπὸ ταινία ἐπιστημονικῆς φαντασίας. Εἶναι ἀναγγελία τῆς ἐφαρμογῆς μιᾶς δαιμονικῆς φαντασίας. Μιλᾶμε γιὰ αὐτὸ ποὺ ἀνακοίνωσαν οἱ “ἐρευνητὲς” τοῦ Ἰνστιτούτου βιώσιμης κινητικότητας καὶ δικτύων Μεταφορῶν (ΙΜΕΤ), στὸ πανευρωπαϊκὸ συνέδριο “TRA 2012 – Transport Research Arena Conference” καὶ τοῦ ὁποίου οἱ “ἐργασίες” ἄρχισαν χθὲς στὴν Ἀθήνα καὶ θὰ τελειώσουν αὔριο.
.        Τί μᾶς εἶπαν λοιπὸν τὰ ἐπικουρικὰ ἐπιτελεῖα τῆς παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης (ἠλεκτρονικῆς δικτατορίας); Ὅτι μέχρι τὸ τέλος τοῦ χρόνου θὰ διατίθεται καὶ στὴν ἑλληνικὴ ἀγορὰ ἕνα τσιπάκι ποὺ θὰ ἐμφυτεύεται στὰ παιδιά, τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς ἐπιθυμοῦν νὰ τὰ παρακολουθοῦν σὲ πραγματικὸ χρόνο καὶ διαρκῶς ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ κινητό τους τηλέφωνο.
.        Μὲ λίγα λόγια θὰ ἀρχίσει μὲ αὐτὸν τὸν δόλιο καὶ σοκαριστικὸ τρόπο ἡ prova generale γιὰ τὸ ἐπερχόμενο μαζικὸ τσιπάρισμα ὅλων τῶν πολιτῶν. Ἕνα τσιπάρισμα ποὺ θὰ γίνει, ὅπως δηλώνουν οἱ ἁρμόδιοι τεχνικοὶ τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο καὶ πού, ὅπως ἀναδείξαμε σὲ προηγούμενη ἀνάρτησή μας, δὲν θὰ χρειάζεται οὔτε κὰν ἐμφύτευση μιᾶς καὶ θὰ μπορεῖ νὰ τοποθετεῖται σὰν διαφανὲς αὐτοκόλητο.
.        Φυσικὰ ὅπως καὶ στὶς ἄλλες λαοκτόνες καὶ ἐθνοκτόνες ἐφαρμογὲς τῆς ἀναδυόμενης νεώτερης “Νέας Τάξης Πραγμάτων” καὶ σὲ αὐτὴν ὑπάρχει … τὸ “ζαχαρωτὸ” ἐπικάλυμμα. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση προκειμένου νὰ πεισθοῦν οἱ γονεῖς, ὥστε νὰ μεταχειριστοῦν τὸ παιδί τους ὅπως καὶ τὸ κατοικίδιο, γιὰ τὴν κατοχὴ τοῦ ὁποίου ἡ πολιτεία διὰ νόμου ἐπέβαλε τὴν ἐμφύτευση microchip, προσφέρουν τὴν παλιὰ προπαγάνδα ποὺ χρησιμοποίησαν στὸ ἐξωτερικὸ ἑταιρεῖες ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὸν τομέα “διαχείριση τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας”. Ἂν λοιπὸν “τσιπάρεις” τὸ παιδί σου ὄχι μόνο θὰ ἐνημερώνεσαι γιὰ τὸ ἂν καὶ πότε μπῆκε ἢ βγῆκε στὸ σχολικὸ λεωφορεῖο, ἀλλὰ καὶ τὸ ἂν φόρεσε τὴν ζώνη ἀσφαλείας, πράγμα γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ ἐνημερώνεται καὶ ὁ ὑπολογιστὴς στὴν θέση τοῦ ὁδηγοῦ.
.        Αὐτὸ πάντως ποὺ μᾶς κάνει ἐντύπωση, εἶναι τὸ ὅτι μέσα σὲ λίγες ἡμέρες οἱ εἰδήσεις ποὺ σχετίζονται ἐμμέσως ἢ ἀμέσως μὲ ἐφαρμογὲς τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καὶ τῆς διαχείρισης τῆς ἐλευθερίας μας, ἔρχονται μὲ καταιγιστικὸ ρυθμὸ εἴτε ἀφοροῦν στὸ μαζικὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα ἀπὸ τὸ ὑπ. οἰκονομικῶν, εἴτε στὴν ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση καὶ τὴν κλοπὴ προσωπικῶν δεδομένων 900.000 “φακελωμένων” ἀσθενῶν, εἴτε στὸ “ἑνιαῖο ψηφιακὸ ληξιαρχεῖο” καὶ τὴν κάρτα τοῦ πολίτη.
.        Ὅταν διαβάσαμε πάντως τὴν εἴδηση γιὰ τὸ “χρηστικὸ” τσιπάρισμα τῶν παιδιῶν, ἦλθε στὸ μυαλό μας ἐκείνη ἡ μέρα, ποὺ ὁ πεινασμένος ἀθηναϊκὸς λαὸς στριμωχνόταν στὴν πλατεία Συντάγματος γιὰ νὰ προμηθευτεῖ δωρεὰν ἀπὸ τοὺς παραγωγοὺς τῆς Βοιωτίας μία σακκούλα πατάτες. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα, ποὺ λίγα μέτρα πιὸ κεῖ, μέσα στὸ κοινοβούλιο, οἱ ἐκ τῶν “ἀρίστων” τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ “ἐκπρόσωποι” τοῦ λαοῦ, συζητοῦσαν νομοσχέδιο ποὺ ἀφοροῦσε τὰ “δεσποζόμενα καὶ ἀδέσποτα ζῶα”, τὸ πως καὶ πότε θὰ τσιπάρονται, πόσο θὰ τιμωροῦνται οἱ παραβάτες ἰδιοκτῆτες κλπ.
.        Ἀντὶ λοιπὸν νὰ μαζευτοῦν καὶ νὰ κάνουν ἕνα συνέδριο ποὺ θὰ εἶχε ὡς θέμα π.χ τὸν ὑποσιτισμὸ καὶ τὶς ἐξ αὐτοῦ λιποθυμίες μαθητῶν στὰ δημόσια σχολεῖα, ἀντὶ νὰ στείλουν ὅλο τὸ Δ.Σ τοῦ νοσοκομείου Παίδων “Ἁγία Σοφία” μαζὶ μὲ τὸν προϊστάμενο ὑπουργὸ ὑγείας στὸν εἰσαγγελέα, ἐπειδὴ μὲ δόλιο τρόπο ἔκλεισαν τὸ μοναδικὸ δημόσιο παιδοκαρδιοχειρουργικὸ κέντρο καὶ δημιούργησαν σοβαρὰ ἐμπόδια στὴν θεραπεία τῶν καρδιοπαθῶν παιδιῶν στέλνοντας στὸν θάνατο, μόνο τοὺς τελευταίους δύο μῆνες, τρία ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιδάκια, ἀντὶ λοιπὸν νὰ κάτσουν κάτω καὶ νὰ σκεφτοῦν πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν διαρκῶς καὶ μὲ ραγδαίους ρυθμοὺς αὐξανόμενη φτώχεια στὴν Ἑλλάδα, κάνουν συνέδρια γιὰ τὸ πῶς θὰ βελτιωθεῖ ἠλεκτρονικὰ ἡ χούντα τὴν ὁποία ἐπὶ τῆς οὐσίας ὑπηρετοῦν.
.        Πιὸ κάτω ἀναδημοσιεύω ἀπὸ τὸν φίλο «id-ont» τὸ σχετικὸ ἄρθρο

Τσὶπ γιὰ μαθητὲς καὶ σχολικὰ

Σχόλιο ID-ont: Πρὶν λίγες ἡμέρες σχολιάζαμε μὲ φρίκη ἀντίστοιχη πρακτικὴ ποὺ ἐφαρμόζεται στὴ Βραζιλία (βλ. σχετ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/03/26/στολὲς-μὲ-ἐνσωματωμένο-τσὶπ-ἐντοπι/). Τώρα βλέπουμε παρόμοιο σύστημα νὰ ἔρχεται καὶ σὲ ἐμᾶς. Περίπου ἴδιο σχέδιο, ὅμως ἴδια ἐπιχειρήματα καὶ τελικά, στὴν οὐσία, ἴδια λογική. Καὶ ποιό εἶναι τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ δρόμου; Μὰ φυσικὰ τὸ ἐμφυτεύσιμο τσιπάκι!

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ἕως τὸ τέλος τοῦ ἔτους φιλοδοξοῦν ἐρευνητὲς τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταφορῶν ὅτι θὰ διατεθεῖ στὴν ἀγορὰ ἐφαρμογὴ ἡ ὁποία θὰ ἐνημερώνει τοὺς γονεῖς, μέσῳ κινητοῦ τηλεφώνου, πότε ἐπιβιβάζεται καὶ ἀποβιβάζεται τὸ παιδί τους ἀπὸ τὸ σχολικό. Τὸ συγκεκριμένο ἐγχείρημα πραγματοποιεῖται σὲ συνεργασία μὲ τὸ Σουηδικὸ Ἰνστιτοῦτο Μεταφορῶν καὶ παρουσιάστηκε χθὲς στὸ πλαίσιο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συνεδρίου Μεταφορῶν ποὺ ὀργανώθηκε στὴν Ἀθήνα. Στόχος τῶν ἐρευνητῶν εἶναι μὲ τὴν χρήση μιᾶς σειρᾶς τεχνολογιῶν νὰ καταστεῖ ἐφικτὴ ἡ παρακολούθηση ὅλης τῆς πορείας τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὸ σπίτι πρὸς τὸ σχολεῖο καὶ ἀντίστροφα.
.        Κάθε χρόνο χάνουν τὴν ζωή τους 250 παιδιὰ καὶ τραυματίζονται 350.000 παιδιὰ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη πηγαίνοντας πρὸς τὸ σχολεῖο καὶ ἐπιστρέφοντας ἀπὸ αὐτό. «Στὴν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων τὰ ἀτυχήματα δὲν σημειώνονται ὅταν τὰ παιδιὰ εἶναι μέσα στὸ σχολικό, ἀλλὰ στὴν προσπάθειά τους νὰ φτάσουν στὸ σχολικὸ ἢ κατὰ τὴν ἐπιβίβαση καὶ ἀποβίβαση», ἐξήγησε ὁ κ. Εὐ. Μπεκιάρης, καθηγητὴς στὸ ΕΜΠ καὶ διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Μεταφορῶν.
.        Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν εἰδοποίηση τῶν γονέων γιὰ τὴν ἀσφαλῆ πρόσβαση τῶν παιδιῶν στὰ σχολικά, τὸ συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει εἰδικὸ σύστημα γιὰ τὶς ζῶνες ἀσφαλείας στὰ σχολικὰ -ἀντίστοιχο μὲ αὐτὸ τῶν καινούργιων Ι. Χ. αὐτοκινήτων- ποὺ θὰ εἰδοποιεῖ τὸν ὁδηγὸ ἐὰν τὸ παιδὶ δὲν ἔχει δεμένη τὴν ζώνη ἀσφαλείας.
.        Παράλληλα, περιλαμβάνει εἰδικὸ πρόγραμμα γιὰ τὸ πῶς θὰ σχεδιάζονται τὰ δρομολόγια καὶ ποῦ θὰ πραγματοποιοῦνται οἱ στάσεις καθώς, ὅπως ἐπεσήμανε ὁ κ. Μπεκιάρης, «σήμερα τὰ δρομολόγια καὶ οἱ στάσεις ἐπιλέγονται τυχαία, ἀγνοώντας πολλὲς φορὲς παράγοντες ὅπως εἶναι οἱ ἐπικίνδυνες στροφὲς στὸν δρόμο». Οἱ ἐρευνητὲς σχεδιάζουν ταυτόχρονα ἕνα σύστημα τὸ ὁποῖο θὰ μπορεῖ νὰ συνεργάζεται μὲ ὑφιστάμενες ἐφαρμογὲς τηλεματικῆς -ὅπου αὐτὲς ὑπάρχουν- ἐνημερώνοντας τὸν ὁδηγὸ γιὰ τὸ ἐὰν τὸ παιδὶ πλησιάζει στὴν στάση, ὥστε νὰ τὸ περιμένει. Τὰ παιδιὰ θὰ ἔχουν εἴτε στὴν τσάντα τους εἴτε ἐνσωματωμένα στὸ κινητὸ τηλέφωνό τους εἰδικὸ τσίπ, τὸ ὁποῖο θὰ «ἐπικοινωνεῖ» μὲ τὰ ὀχήματα καὶ θὰ μπορεῖ νὰ ἐνημερώνει τοὺς γονεῖς μέσῳ μηνύματος γιὰ τὴν ἐπιβίβαση ἢ ὄχι τοῦ παιδιοῦ. Τὰ ὀχήματα θὰ διαθέτουν ἐπίσης ὀπτικὸ σῆμα ποὺ θὰ ἐνημερώνει τοὺς ἄλλους ὁδηγοὺς ὅτι τὸ σχολικὸ πρόκειται νὰ πραγματοποιήσει στάση.

Ἐξοπλισμὸς

.        Σχολιάζοντας τὸν νέο νόμο ποὺ ἐπέβαλε αὔξηση τοῦ ὁρίου ἡλικίας τῶν σχολικῶν λεωφορείων στὰ 27 ἀπὸ τὰ 23 χρόνια ποὺ ἴσχυε μέχρι πρότινος, ὁ κ. Μπεκιάρης ὑποστήριξε ὅτι τὸ μεγάλο πρόβλημα μὲ τὰ σχολικὰ λεωφορεῖα στὴν χώρα μας δὲν εἶναι ἡ ἡλικία τους ἀλλὰ ὁ ἐξοπλισμός τους. «Θὰ πρέπει γιὰ παράδειγμα νὰ ὑπάρχει ἔλεγχος τῆς ταχύτητας τῶν σχολικῶν, νὰ ἐξοπλιστοῦν μὲ κόφτες ποὺ δὲν θὰ τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ αὐξάνουν ταχύτητα καὶ νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὲς οἱ ζῶνες ἀσφαλείας σὲ ὅλα τὰ σχολικὰ λεωφορεῖα», ἐξήγησε ὁ κ. Μπεκιάρης. (http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_24/04/2012_479928)

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com

, , ,

Σχολιάστε

ΣΤΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΣΙΠ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (Στὴν Βαραζιλία)

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Τσπ στος μαθητς
γι
ν ξέρουν ο γονες πότε λείπουν π τν τάξη

.        Οἱ μαθητὲς σὲ μία πόλη στὰ βορειοανατολικὰ τῆς Βραζιλίας χρησιμοποιοῦν στολὲς μὲ ἐνσωματωμένο τσὶπ ἐντοπισμοῦ ποὺ εἰδοποιοῦν τοὺς γονεῖς ἂν λείπουν ἀπὸ τὴν τάξη, δήλωσε ὁ γραμματέας ἐκπαίδευσης τῆς πόλης. Εἴκοσι χιλιάδες μαθητὲς σὲ 25 ἀπὸ τὰ 213 δημόσια σχολεῖα τῆς Vitoria da Conquista ἄρχισαν νὰ φορᾶνε T-shirts μὲ τσὶπ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς αὐτῆς τῆς ἑβδομάδας, δήλωσε ἀπὸ τὸ τηλέφωνο ὁ γραμματέας Coriolano Moraes.
.        Μέχρι τὸ 2013, τὸ σύνολο τῶν 43.000 μαθητὲς τῶν δημόσιων σχολείων τῆς πόλης, ἡλικίας ἀπὸ 4 ἕως 14 ἐτῶν, θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ T-shirt μὲ τὸ ἐνσωματωμένο τσίπ, προσέθεσε. Τὰ τσὶπ ραδιοσυχνοτήτων (RFID) σὲ “ἔξυπνες στολὲς” δίνουν τὴν δυνατότητα σὲ ἕνα ὑπολογιστὴ νὰ γνωρίζει πότε τὰ παιδιὰ εἰσέρχονται στὸ σχολεῖο καὶ στέλνει ἕνα μήνυμα κειμένου σὲ κινητὰ τηλέφωνα. Οἱ γονεῖς, ἐπίσης, εἰδοποιοῦνται ἂν τὰ παιδιὰ δὲν ἐμφανίζονται 20 λεπτὰ μετὰ τὴν ἔναρξη τοῦ μαθήματος μὲ τὸ ἀκόλουθο μήνυμα: “Τὸ παιδί σας δὲν ἔχει ἀκόμη φτάσει στὸ σχολεῖο”.
.      “Ἔχουμε παρατηρήσει ὅτι πολλοὶ γονεῖς φέρνουν τὰ παιδιά τους στὸ σχολεῖο, ἀλλὰ δὲν κάθονται νὰ δοῦν ἂν πράγματι εἰσῆλθαν στὸ κτίριο, ἐπειδὴ πάντα φεύγουν βιαστικοὶ γιὰ νὰ πᾶνε στὴ δουλειά τους στὴν ὥρα τους», δήλωσε ὁ Moraes σὲ μία τηλεφωνικὴ συνέντευξη. “Πάντα μένουν ἔκπληκτοι ὅταν ἀκοῦνε ὅτι τὰ παιδιὰ τοὺς λείπουν ἀπὸ τὴν τάξη. Ὲὰν ἕνας μαθητὴς ἀπουσιάσει ἀπὸ τὴν τάξη τρεῖς φορές, οἱ γονεῖς θὰ κληθοῦν νὰ ἐξηγήσουν τὶς ἀπουσίες. Ἂν ἀποτύχουν νὰ τὸ πράξουν, τὸ σχολεῖο μπορεῖ νὰ εἰδοποιήσει τὶς ἀρχές, εἶπε ὁ Moares. Ἡ κυβέρνηση τῆς πόλης δαπάνησε 670.000 δολάρια γιὰ νὰ σχεδιάσει καὶ νὰ φτιάξει τὰ T-shirt μὲ τὸ μικροτσίπ, εἶπε. Τὰ τσίπ, παρόμοια μὲ ἐκεῖνα ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν παρακολούθηση τῶν κατοικίδιων ζώων σὲ πολλὲς χῶρες, τοποθετοῦνται κάτω ἀπὸ τὸ ἔμβλημα τοῦ σχολείου ἢ σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μανίκια κάτω ἀπὸ τὴ φράση ποὺ λέει:. “Ἡ Ἐκπαίδευση δὲν μεταμορφώνει τὸν κόσμο. Ἡ Ἐκπαίδευση ἀλλάζει τὰ ἄτομα καὶ τὰ ἄτομα μεταμορφώνουν τὸν κόσμο”. Τὰ T-shirts, μποροῦν νὰ πλένονται καὶ νὰ σιδερώνονται χωρὶς νὰ καταστρέφονται τὰ τσίπ, δήλωσε ὁ Moraes, προσθέτοντας ὅτι τὰ τσὶπ ἔχουν ἕνα “σύστημα ἀσφάλειας ποὺ καθιστᾶ σχεδὸν ἀδύνατη κάθε ἐπέμβαση.” Ὁ Moraes, δήλωσε ὅτι ἡ Vitoria da Conquista εἶναι ἡ πρώτη πόλη στὴ Βραζιλία “καὶ ἴσως στὸν κόσμο” ποὺ χρησιμοποιεῖ αὐτὸ τὸ σύστημα.
.        «Πιστεύω ὅτι μπορεῖ νὰ ἀνοίξει ἕνα καινούργιο δρόμο, γιατί ἔχουμε λάβει πολλὲς αἰτήσεις ἀπὸ ὅλη τὴ Βραζιλία γιὰ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸ πῶς λειτουργεῖ τὸ σύστημά μας», εἶπε.

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, ,

Σχολιάστε

ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΠΛΙΝΘΙΟ “ΚΟΛΛΗΣΕ” ΙΟ

, ,

Σχολιάστε

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 47, ΜΑΡΟΥΣΙ (ἀρ. τηλ.  2108025211)

Ἀριθ. Πρωτ. 16

  Ἀμαρούσιον 26-6-2011

Πρός τόν
Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερώνυμον
Εἰς Ἀθήνας

                                Μακαριώτατε,
Εὐλαβῶς ἀσπαζόμαστε τήν δεξιάν Σας.

.     Μέ τό Ἀνακοινωθέν τῆς Πέμπτης 16ης Ἰουνίου 2011, τῆς τρίτης συνεδρίας  τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτου», δίδεται ἡ ἐντύπωση στό χριστεπώνυμο πλήρωμα, ὅτι τό Ἀνώτατο διοικητικό ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐξέδωκε ἀπόφαση περί τοῦ ὡς ἄνω φλέγοντος θέματος.
.     Πιστεύουμε ὅτι ἡ ἐντύπωση αὐτή δέν ἀνταποκρίνεται στά πράγματα. Ἁπλῶς  διά τῆς Ἀνακοινώσεως αὐτῆς ἡ Ἱερά Σύνοδος μεταφέρει στόν πιστό λαό τήν διά εἰδικοῦ ἐγγράφου ἐνημέρωσή της ἐκ μέρους τοῦ τότε Ὑφυπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, ἀποκεντρώσεως καί ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως κ. Γ. Ντόλιου σχετικά  μέ τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.  Στό ἔγγραφο αὐτό  ἀναφέρεται ὅτι «ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη» δέν θά περιλαμβάνει εὐαίσθητα προσωπικά δεδομένα, γραμμικό κώδικα(barcode) οὔτε ὁποιονδήποτε συμβολικό ἀριθμό», ὑπονοώντας τόν δυσώνυμο γιά μᾶς τούς χριστιανούς ἀριθμό 666, ἀριθμό τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀντιχρίστου κατά τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου.
.    Πρόκειται στήν πραγματικότητα γιά μιά παραπλανητική, ὅπως θά δείξουμε στή συνέχεια, ἐνημέρωση, ἡ ὁποία μάλιστα ἀπευθύνθηκε πρωταρχικά ὄχι πρός τήν…ἁρμόδια  εἰδική ἐπιτροπή τῆς Ὑμετέρας Συνόδου, ἡ ὁποία εἶχε ὑποβάλει σχετικό ἐρώτημα πρός τούς κρατικούς φορεῖς, ἀλλά πρός τά μέλη ἄλλης ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Μακαριώτατε,

Σεβαστοί Ἅγιοι Συνοδικοί Πατέρες,

.      Καταθέτουμε λίαν εὐσεβάστως τήν υἱική παράκληση πρός τήν ἁγιότητά Σας. Θερμότατα σᾶς ἱκετεύουμε: Τοποθετηθεῖτε ἐπί τοῦ θέματος τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, πρίν εἶναι πιά ἀργά.  Ἐμεῖς ὡς μάχιμοι ἐφημέριοι πολυανθρώπων ἐνοριῶν, δι’ εὐχῶν Σας διακονοῦντες ὡς ἐξομολόγοι στό βαρύτατο ἔργο τῆς πνευματικῆς πατρότητος, γινόμαστε δραματικοί ἀποδέκτες τοῦ ἀδυσωπήτου ἐρωτήματος ἐκ μέρους τοῦ συνόλου τῶν πιστῶν, ἐρωτώντων ἀγωνιωδῶς: ʺΤί θά κάνουμε;  Θά πάρουμε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη;ʺ
.  Ἐμεῖς μέχρι τώρα, ὅπως ἴσως γνωρίζετε, συγκεντρώσαμε ὅλες τίς ἐξαγγελίες Ὑπουργῶν, Ὑφυπουργῶν, ἄλλων ʺὑπευθύνωνʺ καί μή, κυβερνητικῶν παραγόντων καί τῆς προηγουμένης Κυβερνήσεως καί τῆς σημερινῆς, μέ κορυφαία, ὅπως φαίνεται δήλωση τοῦ σημερινοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας πού, κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες δήλωσε: «ἐγώ τό ἔχω ὑποσχεθεῖ…» Μέ βάση ἀφ’ ἑνός τίς πληροφορίες αὐτές καί ἀφ’ ἑτέρου τίς γνώσεις καί πληροφορίες νομικῶν καί εἰδικῶν ἀσχοληθέντων μέ τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί τίς ἐφαρμογές τους σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ὡς Ἑλληνες Ὀρθόδοξοι πολῖτες καί ἐφημέριοι ἀτύπως, ἀλλά καθηκόντως καί ὑπευθύνως ἔχουμε πληροφορήσει τούς πιστούς γιά τήν ἐπικινδυνότητα τῆς Κάρτας.
.     Ἐξ ἄλλου τό χριστεπώνυμο πλήρωμα γνωρίζει, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος συνέστησε πολυμελῆ ἐπιτροπή διερευνήσεως τοῦ θέματος, πρᾶγμα γιά τό ὁποῖο μεγάλη ἀνακούφιση αἰσθάνθηκε ὁ λαός μας. Κατά δημοσιογραφικές καί ἄλλες πληροφορίες οἱ ὑπεύθυνοι νομικοί  καί οἱ καθηγητές πληροφορικῆς πού συμμετέχουν στήν ἐπιτροπή ὠχριοῦν ἐνώπιον τῆς ἑτοιμαζομένης ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς, πού θά δέσει χειροπόδαρα τά δέκα ἑκατομμύρια τῶν πολιτῶν τῆς πατρίδος μας καί θά τούς ἐντάξει δεσμίους στό παγκόσμιο κράτος τῆς Νέας Ἐποχῆς, διά τοῦ ἤδη ψηφισθέντος ἀπό τήν Κυβέρνηση νόμου περί ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως (κατά τήν πρόσφατη ρήση τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας: we need a global government and fast).
.    Οἱ καθηγητές τῆς πληροφορικῆς τῆς ὡς ἄνω Ἐπιτροπῆς γνωρίζουν, ὅτι ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου  θά περιλαμβάνει microchip τεχνολογίας RFID μέ δυνατότητα ἀναπρογραμματισμοῦ.  Ἀνά πᾶσα στιγμή ἑπομένως μπορεῖ ἡ παροῦσα ἤ ἡ μέλλουσα παγκόσμια (global) διακυβέρνηση – μέ τήν ὁποία ἐπιθυμεῖ νά μᾶς διασυνδέσει ὁ πρωθυπουργός – νά προσθέσει τό δυσώνυμο ἀριθμό 666 καί νά προσθέσει ἤ νά ἀφαιρέσει ὅσες ἄλλες πληροφορίες ἐπιθυμεῖ γιά τόν κάθε πολίτη.  Ἐξ ἄλλου μέσῳ τοῦ microchip εἴτε δι’ ἐπαφῆς μέ τά σχετικά μηχανήματα (readers) εἴτε χωρίς ἐπαφή (contactless), διερχομένου ἁπλῶς τοῦ κατόχου τῆς κάρτας μέσῳ ἠλεκτρονικῶν πυλῶν, – ἀνάλογα μέ τή σχετική τεχνολογία – ὅλες οἱ πληροφορίες πού δέν περιλαμβάνονται στήν Κάρτα θά μεταφέρονται σ΄αὐτήν ἀπό τίς διασυνδεδεμένες μέσῳ τοῦ μοναδικοῦ ἀριθμοῦ βάσεις δεδομένων (databases).  Ὅλα τά ἀνωτέρω εἶναι κοινός τόπος γιά τούς εἰδικούς τῆς πληροφορικῆς καί πολύ γνωστά στούς ἐνδιαφερο­μένους πολῖτες.  Καί γι’ αὐτό εἶναι ἰδιαιτέρως παραπλανητική ἡ ἐνημέρωση τῆς περί Ὑμᾶς Ἱερᾶς Συνόδου ἐκ μέρους τῶν ἁρμοδίων, ἐφ’ ὅσον ἀρνοῦνται πεισματικά νά πληροφορήσουν τήν Ἐκκλησία γιά τά τεχνικά χαρακτηριστικά τῆς Κάρτας.
.    Μέσα στό ζοφερό αὐτό κλῖμα μεγάλη χαρά αἰσθάνθηκαν οἱ χριστιανοί μας μέ τήν Ἀπόφαση – Ἀνακοίνωση τῆς Διπλῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, ἡ ὁποία «ἐκφράζει τήν ἔντονη ἀνησυχία της καί ὑποβάλλει θερμή παράκληση πρός τήν ἑλληνική κυβέρνηση νά μήν προχωρήση στήν ἔκδοση τῆς ἠλεκτρονικῆς ʺΚάρτας τοῦ Πολίτηʺ, συνιστᾷ δέ στούς χριστιανούς νά χρησιμοποιοῦν τά συμβατικά μέσα ταυτοποιήσεώς τους».  Πρέπει νά τονίσουμε ὅλως ἰδιαιτέρως, ὅτι καί πολλοί ἄλλοι κοσμικοί φορεῖς κατέληξαν στά ἴδια συμπέρασμα μέ τά παραπάνω γιά τήν ἐπικινδυνότητα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη.
.    Μετά τά σκληρά μέτρα κατά τοῦ λαοῦ μας καί τά συνεχιζόμενα ἀπανθρωπότερα καί τίς δραματικές συμπεριφορές τῶν κομματικῶν μας παραγόντων τῆς 17ης, 18ης, 19ης, καί 20ης, Ἰουνίου ἐ.ἔ.  μετά τίς ἀντιπαραθέσεις τῶν μελῶν τοῦ κοινοβουλίου μας καί τήν κορύφωση τῆς ἀβεβαιότητος πού δημιουργοῦν οἱ πολιτικοί μας,  μετά ἀπό τίς ἀθρόες διαμαρτυρίες χιλιάδων πολιτῶν στήν πλατεῖα Συντάγματος, μετά τήν ξαφνική ψήφιση τοῦ ἐγκληματικοῦ νόμου γιά τίς μεταμοσχεύσεις, ἔχουμε πλέον σοβαρές ἐπιφυλάξεις γιά τίς μεθοδεύσεις τῆς ἠλεκτρονικῆς σκληρῆς φυλακῆς πού εἶναι ἕτοιμη γιά τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους.  Εἴμαστε ἄραγε σίγουροι ὅτι ἡ καλπάζουσα δραστηριότητα τῆς Ν. Ἐποχῆς, ἐκτός τῶν ἄλλων δεινῶν, δέν θά ἐκμεταλλευθεῖ τίς περιστάσεις γιά νά συντονίσει τά «τσιπάκια» τῶν Καρτῶν ὅλων τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων πολιτῶν, ὥστε νά ἰσχύουν καί νά λειτουργοῦν αὐτές (οἱ κάρτες) μέ τίς … ἀντι-εὐλογίες τοῦ 666;
.    Σ’ αὐτές λοιπόν τίς, ὅπως ὅλοι οἱ πολιτικοί διακηρύσσουν, ἱστορικές κρίσιμες ὧρες τῆς πατρίδος μας, Μακαριώτατε,  μόνο οἱ πολιτικοί μας – λεκτικά καί μόνον – θά ʺἀγωνιοῦνʺ, τήν στιγμή πού ὁ λαός μας   προπηλακίζεται καί μαστιγώνεται ἀπό τή Νέα Ἐποχή;
.     Καί μόνο οἱ ἐν Χριστῷ πνευματικοί ταγοί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θά παραμένουν ἀδρανεῖς, ἐφησυχάζοντες καί ἄφωνοι γιά ἕνα θέμα πού ταλανίζει χιλιάδες καί χιλιάδες πιστούς ὀρθοδόξους Ἕλληνες;
.    Ἄν ἡ πληροφορία τοῦ ἐν Ὑμῖν Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος Σᾶς ὑπαγορεύει τήν ἀναγκαιότητα αὐτῆς τῆς σιωπῆς…νά εἶναι εὐλογημένο. Ἐμεῖς ὡς πνευματικοί ἐν Χριστῷ υἱοί Σας Σᾶς καταθέτουμε τήν ἐν συνειδήσει καί ἐν Χριστῷ τοποθέτηση καί ταπεινή ἐμπειρία μας.

Χίλια συγγνώμη
Ἀσπαζόμεθα τήν δεξιάν Σας

 Διά τήν Ἑστίαν Πατερικῶν Μελετῶν
Ἐλάχιστοι ἐν Κυρίῳ πρεσβύτεροι

1.         Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου
2.         Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Φωτόπουλος, ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς
3.         Πρωτοπρεσβύτερος Ἀντώνιος Μπουσδέκης, ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Νικαίας
4.         Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Κοκολάκης, ἐφημέριος Ἱ. Ν. Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ
καί
5.         Χρῆστος Παπασωτηρίου, δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ.

Κοινοποίησις : Ἀρχιγραμματείαν Ἱ. Συνόδου (Ἀρχιμ. Μάρκον Βασιλάκην) 

ΠΗΓΗ: orthodox-watch.blogspot.com

, , , ,

Σχολιάστε