Ἄρθρα σημειωμένα ὡς πληθυσμός

ΜΕΙΩΘΗΚΕ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μειώθηκε πληθυσμς τς λλάδας
– Μεγάλη πτώση στ
ς γεννήσεις 

.           Στὰ 10,992 ἑκατ. μειώθηκε τὴν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 2014 ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας, ἀπὸ 11,062 ἑκατ. τὴν 1η Ἰανουαρίου 2013, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τῆς Eurostat, ποὺ δόθηκαν σήμερα (10.07.14) στὴ δημοσιότητα στὶς Βρυξέλλες.
.           Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς κοινοτικῆς στατιστικῆς ὑπηρεσίας, τὸν τελευταῖο χρόνο οἱ γεννήσεις στὴ χώρα μας ἀνῆλθαν σὲ 94.100, οἱ θάνατοι σὲ 112.100, δηλαδὴ ἡ “καθαρὴ” μείωση τοῦ πληθυσμοῦ ἦταν 17.900, ἐνῶ καὶ ἡ μετανάστευση πρὸς τὴν Ἑλλάδα μειώθηκε κατὰ 52.000 πολίτες.
.           Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ἰταλία εἶναι οἱ χῶρες μὲ τὰ χαμηλότερα ποσοστὰ σὲ γεννήσεις στοὺς “28” (ἀπὸ 8,5%ο) μὲ πρώτη τὴ Ρουμανία (8,8%ο) ἐνῶ τὰὑψηλότερα ποσοστὰ ἐμφανίζουν ἡ Ἰρλανδία (15%ο) καὶ ἡ Γαλλία (12,3%ο.)
.           Τὰ ὑψηλότερα ποσοστὰ θανάτου στὴν ΕΕ παρατηροῦνται στὴ Βουλγαρία (14,4%ο) καὶ τὴ Λετονία (14,3%ο) καὶ τὰ χαμηλότερα στὴν Κύπρο (6,%) καὶ τὴν Ἰρλανδία (6,5%ο). Στὸ σύνολο τῆς ΕΕ, ὁ πληθυσμός της ἀπὸ 505, 6 ἑκατ. τὴν 1η Ἰανουαρίου 2013 αὐξήθηκε στὰ 507,4 ἑκατ. τὴν 1η Ἰανουαρίου 2014 καθὼς οἱ γεννήσεις ἀνῆλθαν σὲ 5.075.000 καὶ θάνατοι σὲ 4.999.200 ἐνῶἡ μετανάστευση αὐξήθηκε κατὰ 653.100 πολίτες.

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

,

Σχολιάστε

Η ΚΡΙΣΗ ΣΚΟΤΩΝΕΙ (Μείωση τοῦ πληθυσμοῦ στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸ ἔτος 2012, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸ 1941!!!)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΟΚ: Ο θάνατοι πειλον τν λλάδα

.             Στοιχεῖα – σὸκ ποὺ ἀποδεικνύουν τὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸ ἔτος 2012, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸ 1941, ἀνέδειξαν στὸ πλαίσιο συνέντευξης τύπου ποὺ παραχώρησαν σήμερα καθηγητὲς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
.             «Τὸ 2012 εἴχαμε 16.000 περισσότερους θανάτους σὲ σχέση μὲ τὸν ἀριθμὸ γεννήσεων, πράγμα τὸ ὁποῖο παρατηρεῖται γιὰ πρώτη φορὰ σὲ τέτοια ἔκταση στὴν Ἑλλάδα μετὰ τὸ 1941 καὶ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ» ἐπισήμανε ὁ Χρῆστος Χατζηχριστοδούλου Καθηγητὴς Ὑγιεινῆς καὶ Ἐπιδημιολογίας τοῦ Ἰατρικοῦ Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καὶ πρόσθεσε πὼς «ἡ παραπάνω καταγραφὴ ὀφείλεται τόσο στὴν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θανάτων, ὅσο καὶ στὴ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γεννήσεων».
.             Ὁ Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Ἐπιδημιολογίας τοῦἸατρικοῦ Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιῶργος Ραχιώτης δήλωσε ἀπὸ τὴν πλευρά του ὅτι «γίνεται μεγάλη συζήτηση γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺἔχει ἡ κρίση στὴν Ὑγεία τῶν πολιτῶν». Στὴ συνέχεια, ἀφοῦἀναφέρθηκε καὶ αὐτὸς στὰ στοιχεῖα ποὺ καταδεικνύουν τὴ σαφῆ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τὸ 2012, μία τάση ποὺ εἶχε διαφανεῖἀπὸ τὸ 2011, ὅταν γιὰ πρώτη φορὰ – ἀλλὰ σὲ πολὺ μικρότερο βαθμὸ – καταγράφηκαν περισσότεροι θάνατοι ἀπὸ γεννήσεις, ἔκανε λόγο γιὰ «πολὺ ἀπότομη μεταβολὴ τῶν δεικτῶν ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ καὶ στὶς σημαντικὲς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς μεταβολὲς τῶν τελευταίων ἐτῶν».
.             Πάντως, τόσο ὁ κ. Χατζηχριστοδούλου, ὅσο καὶ ὁ κ. Ραχιώτης ἀναφέρθηκαν στὴν ἀνάγκη νὰ ὑπάρξουν μακροχρόνιες ἔρευνες, ὥστε νὰ φανοῦν ο ἱἀκριβεῖς ἐπιπτώσεις τῆς κρίσης στὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν.

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr (ἀπὸ larissanet.gr) 

Τοῦ Γιάννη Ἀνδρεάκη

 

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡΟΠΟΛ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ: «ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΟΙ …“ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ” ΑΠΩΛΕΙΕΣ»!

ΚΡΑΥΓΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ:
«ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΟΙ …“ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ” ΑΠΩΛΕΙΕΣ»

.              «Ἡ ἐξαθλίωση καὶ ἡ ἀπογοήτευση εἶναι οἱ χειρότεροι παράγοντες ἀποδόμησης μιᾶς κοινωνίας.  Μαζὶ μὲ τὴν ἀπομάκρυνση καὶ τὴν ἀποξένωσή μας ἀπὸ τὸν Θεό, ποὺ διαχρονικὰ εἶναι ὁ μόνιμος προστάτης καὶ εὐεργέτης τῆς πατρίδος μας, βιώνουμε σήμερα τὰ ἀποτελέσματα τῆς πλεονεξίας τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς.
.              Ἡ ἐπιβίωση μὲ λιγότερο φαγητό, λιγότερα ἔξοδα καὶ μηδαμινὴ διασκέδαση εἶναι ἐφικτή. Ἡ ἐπιβίωση ὅμως μέσα σὲ πολικὸ ψύχος ὁδηγεῖ σίγουρα στὸ θάνατο. Μπορεῖ οἱ κάτοικοι τῶν ἀστικῶν κέντρων νὰ ἀγνοοῦν τὶς συνθῆκες διαβίωσης στὴν ἀκριτικὴ Καστοριά, ὅμως ὁ κόσμος ἐδῶ ψηλὰ στὴ Μακεδονία δοκιμάζεται στὸ πιὸ ἐπώδυνο μαρτύριο.
.              Ἐὰν θρηνήσουμε θύματα, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ τὶς αὐτοκτονίες, θὰ ἔχουμε ὑπερβεῖ τὸ τελευταῖο ὅριο ἀνθρωπιᾶς, ἐκεῖ ὅπου οἱ οἰκονομικοὶ δεῖκτες ἔχουν πιὸ μεγάλη ἀξία ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους.
.              Ἡ παγκόσμια elite ἔχει ἐξαπολύσει οἰκονομικὸ πόλεμο κατὰ τῆς πατρίδος μας καὶ στὰ πλαίσια αὐτά, ἴσως, θεωροῦν ὅτι οἱ ὅποιες ἀπώλειες εἶναι ἀναμενόμενες! Πολλοὶ μιλοῦν γιὰ παγκόσμιο ἔλεγχο πληθυσμοῦ, τὸν ὁποῖο τοποθετοῦν σὲ κάποιο ἀπώτερο μέλλον.
.              Δυστυχῶς γιὰ ἐμᾶς, ἡ συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ δὲν ἀποτελεῖ σενάριο ἐπιστημονικῆς φαντασίας ἀλλὰ καθημερινὴ πρακτική. Τὸ πετρέλαιο θέρμανσης δὲν εἶναι τὸ καύσιμο-κριτήριο τῆς ποιότητας ζωῆς ἀλλὰ βασικὴ προϋπόθεση τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς σὲ περιοχὲς ὅπως ἡ Καστοριά.  Ὁ ὁλικὸς παγετὸς καὶ οἱ θερμοκρασίες κάτω τοῦ -20 εἶναι μία πραγματικότητα ποὺ ζυγώνει.

.              Οἱ λύσεις πρέπει νὰ δοθοῦν ἄμεσα, πρὶν νὰ εἶναι ἀργά. Ὡς ἐπίσκοπος καὶ μητροπολίτης τῆς βάναυσα δοκιμαζόμενης ἐπαρχίας τῆς Καστοριᾶς, τῆς περιοχῆς τῶν ἀκριτῶν καὶ τῶν ἀγωνιστῶν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους, ὡς ποιμένας χώρας ἡρώων, ποὺ μὲ τὸ αἷμα τους προστάτεψαν καὶ θὰ κληθοῦν νὰ προστατέψουν καὶ στὸ μέλλον τὰ βόρεια σύνορά μας, ἑνώνω καὶ ἐγὼ τὴ φωνὴ καὶ τὴ δίκαιη ἀγανάκτησή μου καὶ ζητῶ φθηνὸ πετρέλαιο.
.              Κλῆρος καὶ λαὸς ἑνωμένοι γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὸ μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου.
.              Προσεύχομαι στὸν Κύριο καὶ Θεό μας, νὰ εἰσακουσθοῦν τὰ δίκαια αἰτήματά μας καὶ μὲ τὴ Χάρη καὶ τὴν εὐλογία τῆς Παναγίας μας, νὰ πορευθοῦμε ἐπιτέλους στὸ δρόμο ποὺ μᾶς ἀξίζει, στὸ δρόμο τῆς τιμῆς, τῆς ἀξιοπρέπειας καὶ τοῦ προσωπικοῦ μας ἁγιασμοῦ.
.              Ἡ Ἐκκλησία σηκώνει καὶ θὰ σηκώνει ὅσο μπορεῖ τὸ βάρος τῆς κοινωνικῆς Πρόνοιας, γιατί ὅλοι ἀξίζουν μία συμπαράσταση.

.              Ὁ Θεὸς μαζί σας. Ἀμήν.

 ΠΗΓΗ: romfea.gr

, ,

Σχολιάστε

ΚΥΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ»

Κυνικὴ μολογία τς Κλίντον:
«Στόχος μας, ὁ λεγχος το πληθυσμο»

.             Κατὰ τὴν διάρκεια παρατηρήσεων ποὺ ἔκανε γιὰ τὴν 15η ἐπέτειο τῆς Διεθνοῦς Διάσκεψης γιὰ τὸν Πληθυσμὸ καὶ τὴν Ἀνάπτυξη, ἡ ἀμερικανίδα ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Χίλαρι Κλίντον ἀνακοίνωσε τὴν ἔναρξη ἑνὸς νέου προγράμματος ποὺ σύμφωνα μὲ τὴν Κλίντον θὰ γίνει πλέον τὸ ἐπίκεντρο τῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Τὸ νέο αὐτὸ πρόγραμμα εἶναι … γνωστὸ ὡς ἡ Παγκόσμια Πρωτοβουλία γιὰ τὴν Ὑγεία, καὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ ἀπίστευτα καλὰ χρηματοδοτεῖται σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ πνίγεται στὸ χρέος.
.             Σύμφωνα μὲ τὴν Κλίντον, 63 δισεκατομμύρια δολάρια θὰ δαπανηθοῦν ἀπὸ τὶς ΗΠΑ γιὰ τὴν «πρόληψη τῆς ἐγκυμοσύνης καὶ γιὰ τὴ βελτίωση τοῦ “οἰκογενειακοῦ προγραμματισμοῦ”» μὲ ὑπηρεσίες σὲ ὅλο τὸν κόσμο γιὰ τὰ ἑπόμενα ἔξι χρόνια.
.             Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ νέο ἐπίκεντρο τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ θὰ εἶναι σχετικὰ μὲ τὴν εὐγονικὴ καὶ τὸν ἔλεγχο τοῦ πληθυσμοῦ. Μὴ σᾶς φαίνεται παράξενο λοιπὸν τὸ γιατί φορολογοῦναι τὰ παιδιά, ἀφοῦ στόχος εἶναι ἡ ἄμεση μείωση τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ.
.             Δὲν θὰ σᾶς ἀφήνουν νὰ κάνετε παιδιά, θὰ πεθαίνετε ἀπὸ γρίππη, ἀφοῦ δὲν θὰ ὑπάρχει ἀσφάλιση, καὶ ἀπὸ τὴν κάκιστη διατροφὴ λόγῳ μεταλλαγμένων τροφίμων. Σὲ 10 χρονάκια οἱ μισοὶ θὰ ἔχουν …“χαιρετίσει”. Ἐν τῷ μεταξὺ θὰ σᾶς παίρνουν τὰ σπίτια μὲ “πράσινους” φόρους γιὰ τὸ καλὸ τοῦ περιβάλλοντος. Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε ἡ διαβίωση σὲ …χαρτόκουτο θὰ εἶναι οἰκολογικότερη.

 ΠΗΓΗ: newsnow.gr

,

Σχολιάστε

ΟΥΤΕ ΝΑ ΜΕΤΡΗΘΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ! (Χώρια ποὺ χάθηκαν 1.000.000 ἄτομα στὴν δεκαετία αὐτή!)

Τὸ ποτέλεσμα τς πογραφς το πληθυσμο,
ποδεικνύει τὴν διάλυση τς χώρας.
Δν καταφέραμε οτε ν μετρηθομε σωστά!

Χάσαμε καὶ τὸ μέτρημα

ΠΑΝΟΣ Φ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ

.          Στὶς 31 Ἰουλίου ἡ Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ Ἀρχὴ ἀνακοίνωσε τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀπογραφῆς τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ εἶχε πραγματοποιηθεῖ τὸ Μάιο τοῦ 2011. Σύμφωνα μὲ τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ ἀνακοίνωσε ἡ ΕΛΣΤΑΤ, ὁ νόμιμος πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας ἀνέρχεται σὲ 9.903.268 ἄτομα. Μὲ δεδομένο ὅτι μὲ βάση τὴν ἀμέσως προηγούμενη ἀπογραφὴ τοῦ ἔτους 2001 ὁ νόμιμος πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας ἀνερχόταν στὰ 10.964.020, προκύπτει ὅτι στὴν δεκαετία αὐτὴ χάθηκαν 1.000.000 ἄτομα!
.          Ἡ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ μιᾶς χώρας κατὰ 10% σὲ μία δεκαετία μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ ἂν ἔχει προϋπάρξει πόλεμος, λιμὸς ἢ μαζικὴ μετανάστευση, μὲ καραβάνια προσφύγων. Τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲν συνέβη στὴν δεκαετία 2001 – 2011, καὶ ὅμως, ὁ πληθυσμὸς μειώθηκε κατὰ 1 ἑκατ. ἄτομα, σύμφωνα μὲ τὴν ΕΛΣΤΑΤ.
.          Μόλις δημοσιοποιήθηκαν τὰ στοιχεῖα, ὑπῆρξαν κάποιες χλιαρὲς ἀντιδράσεις καὶ ἀνησυχίες, ἀλλὰ τὸ θέμα σκεπάστηκε ἀπὸ τὰ μέτρα τῶν 11,5 δισ. εὐρώ.
.          Μέχρι ποὺ ὁ βουλευτὴς τῶν Ἀνεξάρτητων Ἑλλήνων, Βασ. Καπερνάρος παρατήρησε πώς, ἐνῶ ἡ ΕΛΣΤΑΤ μέτρησε τὸ νόμιμο πληθυσμὸ σὲ 9.903.268 ἄτομα, οἱ ἐγγεγραμμένοι στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους ἀνέρχονται στοὺς 9.952.570 ἄτομα! Δηλαδή, τὸ ἐκλογικὸ σῶμα εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ τὸν νόμιμο πληθυσμὸ στὴν πατρίδα μας, φαινόμενο ποὺ μόνο στὴν Ἑλλάδα θὰ μποροῦσε νὰ συμβεῖ.
.          Ἂν ὁ «νόμιμος» πληθυσμὸς τῆς χώρας εἶναι μικρότερος κατὰ 50.000 ἄτομα ἀπὸ τοὺς ἐπίσης «νόμιμους» ψηφοφόρους, τί γίνεται; Προφανῶς κάτι δὲν πῆγε καλά, εἴτε μὲ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 2001 εἴτε μὲ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 2011. Σὲ κάποια ἐκ τῶν δύο ἔγιναν τεράστια καὶ ἀνεπίτρεπτα λάθη, γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν δοθεῖ ἀκόμη ἐξηγήσεις.
.          Σὲ σχόλιο γιὰ τὰ greek statistics ποὺ δημοσιεύθηκε στὶς 25.01.2012, ἡ «Ναυτεμπορικὴ» ἔγραφε: «Ἡ λέξη στατιστικὴ προέρχεται ἀπὸ τὴν λατινικὴ λέξη status, ποὺ σημαίνει κράτος καὶ δήλωνε ἀρχικά, ὅταν πρωτοεμφανίστηκε ἡ συγκεκριμένη ἐπιστήμη, τὴ συλλογὴ στοιχείων γιὰ τὶς κρατικὲς ἀνάγκες. Κατέγραφε, δηλαδή, μεγέθη ποὺ εἶχαν νὰ κάνουν μὲ τὴν ἔκταση τῆς γῆς, τὸν πληθυσμό, τὴν παραγωγὴ κάποιων προϊόντων καὶ ἄλλα ἀντίστοιχα στοιχεῖα ποὺ χρειάζεται ὁπωσδήποτε νὰ γνωρίζει ὅποιος κυβερνᾶ. Οἱ Κινέζοι ἔκαναν ἀπογραφὲς πληθυσμοῦ πρὶν ἀπὸ 4.500 χρόνια, τὸ ἴδιο καὶ οἱ Ρωμαῖοι ἀρκετοὺς αἰῶνες ἀργότερα.
.             Σ᾽ αὐτὸ περίπου τὸ ἐπίπεδο, τὸ πρὸ 4,5 χιλιετιῶν, βρίσκεται καὶ ἡ ποιότητα τῶν σύγχρονων ἑλληνικῶν στατιστικῶν στοιχείων. Δηλαδὴ τὰ μόνα δεδομένα τὰ ὁποῖα δὲν ἀμφισβητοῦνται -τουλάχιστον ὄχι ἀκόμη- εἶναι αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦν στὶς ἀπογραφὲς τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Μέχρι ἐκεῖ φθάνει ἡ ἀξιοπιστία τῶν ἑλληνικῶν στατιστικῶν στοιχείων».
.          Χάθηκε ὅμως καὶ αὐτὸ τὸ τελευταῖο ὀχυρὸ ἀξιοπιστίας. Δὲν θέλω νὰ φανταστῶ ὅτι φτάσαμε στὸ σημεῖο τὸ ἑλληνικὸ κράτος νὰ μὴν μπορεῖ νὰ μετρήσει τὸν πληθυσμό του, ὅταν τὸ καταφέρνουν κράτη τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς ἢ πολυπληθεῖς χῶρες ὅπως ἡ Κίνα καὶ ἡ Ἰνδία.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

Σχολιάστε

Η “ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ” ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

«Εἶναι ἐγωιστικὸ νὰ κάνεις περισσότερα ἀπὸ 2 παιδιά»,
λέει οἰκολογικὸ think tank στὴν Μ. Βρετανία

ΕΙΣ. ΣΧΟΛΙA «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:
.    Α. Αὐτοὶ οἱ οἰκολόγοι “θινκιτάνκηδες ἆραγε ποῦ ἔμαθαν περὶ ἐγωισμοῦ; Γιατί ἆραγε εἶναι μειωτικὸς καὶ ἀπαξιωτικὸς ὁ χαρακτηρισμὸς «ἐγωιστικό»; Ἀπὸ ποῦ ἆραγε ἀντλεῖται τὸ (κακὸ) περιεχόμενο τοῦ “ἐγωισμοῦ”, ὥστε νὰ οἰκοδομεῖται τὸ ἠθικολογικὸ κατασκεύασμα τῆς ἀνωτέρω ἀποφάνσεως;
.    Β. Διαβάζοντας τὸ κατωτέρω δημοσίευμα ἀντιλαμβάνεται ὁ καλόπιστος ἀναγνώστης ὅτι οἱ Πύλες τῆς Κολάσεως ἔχουν ἀνοίξει. Καὶ ΚΑΤΑΠΙΝΟΥΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ τοὺς ἀνθρώπους. Διαβάστε καὶ θὰ καταλάβετε τὴν δαιμονικὴ νεοεποχήτικη ἠθικολογία.

.       Τὸ νὰ ἔχεις περισσότερα ἀπὸ δύο παιδιὰ εἶναι ἐγωιστικό; Τὸ μέλλον τοῦ πλανήτου σπάνια παίζει κάποιο ρόλο στὸν σχεδιασμὸ μιᾶς οἰκογένειας, ἀλλὰ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀλλάξει, λένε ἐκπρόσωποι ὁμάδος περιβαλλοντικῆς ἐκστρατείας. Οἱ γονεῖς ποὺ ἔχουν περισσότερα ἀπὸ δύο παιδιὰ εἶναι «ἀνεύθυνοι», γιατί ἐπιβάλλουν ἕνα δυσβάσταχτο φορτίο στοὺς πόρους καὶ αὐξάνουν τὴν ζημία στὰ οἰκοσυστήματα, λέει ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς πράσινης ἐκστρατείας.
.       συγκράτηση τς αὐξήσεως το πληθυσμο μέσῳ τς ντισυλλήψεως πρέπει νὰ διαδραματίσει ρόλο στὴν καταπολέμηση τῆς ὑπερθερμάνσεως τοῦ πλανήτου, ὑποστηρίζει ὁ Jonathon Porritt. [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἰδοὺ πῶς ἡ “κοσμικὴ λογικὴ” εἶναι φορέας θανάτου, μᾶλλον προθάλαμος τῆς Κολάσεως]
.       Αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, ἡ ὀργάνωση ‘Optimum Population Trust’ (OPT), τῆς ὁποίας ὁ Porrit εἶναι ἐπικεφαλῆς, ξεκίνησε τὴν online καμπάνια τοῦ “Stop at Two”, γιὰ νὰ ἐνθαρρύνει τὰ ζευγάρια νὰ περιορίσουν τὸ μέγεθος τῆς οἰκογένειάς τους. (Σχόλιο ΚOK. ΟYΡ.: Τὸ OPT ποὺ ὀνομάζεται καὶ ‘Population Matters’, εἶναι ἕνα βρετανικὸ think tank ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 1991 ἀπὸ τὸν David Willey καὶ ἀσχολεῖται μὲ θέματα περιβάλλοντος, αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ, κλιματικῶν ἀλλαγῶν, βιοποικιλότητας κλπ. Στὴν λίστα μὲ τοὺς ‘ὑποστηρικτὲς’ εἶναι καὶ ὁ Dr James Lovelock, ἐπιστήμονας καὶ περιβαλλοντολόγος, γνωστὸς γιὰ τὴν θεωρία του περὶ «Γαίας», ὅτι ἡ Γῆ δηλαδή, εἶναι ἕνας ζωντανὸς ὀργανισμός. Ἔχει γράψει καὶ τὸ βιβλίο ‘The Revenge of Gaia’, δηλ. ‘Η Ἐκδίκηση τῆς Γαίας’).
.       Ὁ Porritt εἶπε νωρίτερα αὐτὸ τὸ μήνα: «Νομίζω ὅτι θὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο μας πάνω στὴν θέση μας ποὺ λέει ὅτι ὅσοι ἔχουν περισσότερα ἀπὸ δύο παιδιὰ εἶναι ἀνεύθυνοι». Δὲν εἶναι ὑπὲρ ἑνὸς ὑποχρεωτικοῦ ὁρίου, ἀλλὰ δήλωσε στὸ BBC ὅτι τὰ ζευγάρια θὰ πρέπει νὰ «συνδέσουν τὶς ἀνησυχίες τοὺς σχετικὰ μὲ τὸ φυσικὸ περιβάλλον μὲ τὶς ἀποφάσεις τους ὡς μελλοντικοὶ γονεῖς». «Κάθε πιπλέον νθρωπος αξάνει τ βάρος σ ατν τν πλανήτη πο γίνεται λο κα πιὸ νυπόφορος», λέει ὁ Porritt, ὁ ὁποῖος διευθύνει τὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Ἀειφόρου Ἀναπτύξεως τῆς κυβερνήσεως.
.       Κάθε ἐπιπλέον ἄτομο στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, ἐκπέμπει περίπου 11 τόνους διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα ἐτησίως, ὑποστηρίζει, ἀλλὰ προειδοποιεῖ ὅτι τὸ θέμα τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι ἕνα θέμα ποὺ ἀκόμη καὶ ὁρισμένοι περιβαλλοντολόγοι πιστεύουν ὅτι εἶναι πολὺ ἀμφιλεγόμενο γιὰ νὰ τὸ συζητήσουν.
.       Τὸ συνολικὸ ποσοστὸ γονιμότητας στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ἔφτασε στὸ 1,90 παιδιὰ ἀνὰ γυναίκα τὸ 2007. Ἡ γονιμότητα στὸ Ἡνωμένο βασίλειο δὲν εἶχε φτάσει σὲ αὐτὸ τὸ ὕψος ἀπὸ τὸ 1980, σύμφωνα μὲ τὴν Ἐθνικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία (Σχόλιο ΚOK. ΟYΡ.: Δὲν λέει ἐδῶ τὸ ἄρθρο τοῦ BBC, ὅτι ἡ αὔξηση αὐτὴ ὀφείλεται στὰ ὑψηλὰ ποσοστὰ γεννήσεων μεταξὺ τῶν μεταναστῶν στὴν Βρετανία καὶ κυρίως ἐκείνων ποὺ προέρχονται ἀπὸ μουσουλμανικὲς χῶρες.)
.       Ὁ πληθυσμὸς τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καὶ μόνο ἀναμένεται νὰ αὐξηθεῖ ἀπὸ 61 ἑκατομμύρια στὰ 77 ἑκατομμύρια μέχρι τὸ 2051, ἀλλὰ ἡ OPT πιστεύει ὅτι μακροπρόθεσμα τὸ βιώσιμο ἐπίπεδο τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου πρέπει νὰ εἶναι κατώτερο τῶν 30 ἑκατομμυρίων.
.       «Ὅσα περισσότερα ζευγάρια ἀποφασίσουν νὰ ἔχουν μόνο ἕνα ἢ δύο παιδιά, ἢ ἀκόμα καὶ νὰ παραμείνουν ἄτεκνα, τόσο περισσότερο μπορεῖ νὰ ἀνακουφίσουν τὴν πίεση στὴν ραγδαία ἐπιδείνωση τῶν οἰκοσυστημάτων καὶ τὴν μείωση τῆς ζήτησης γιὰ ἐνέργεια καὶ τρόφιμα», λέει ὁ ὑπεύθυνος πολιτικῆς Rosamund McDougall.
.       Ἂν οἱ γυναῖκες στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, σταματοῦσαν στὰ δύο παιδιά, αὐτὸ θὰ μείωνε τὶς προβλέψεις τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου κατὰ περίπου ἑπτὰ ἑκατομμύρια μέχρι τὸ 2050, προτείνει ἡ OPT.
.       Ἀλλὰ γιὰ τὴν μητέρα τῶν πέντε παιδιῶν, Rosie Whitehouse, τὰ οἰκολογικὰ θέματα, δὲν παίζουν ρόλο στὴν ἀπόφασή της ὅπως καὶ τοῦ συζύγου της νὰ ἔχει μία μεγάλη οἰκογένεια.
.       «Ἡ ζωὴ δὲν εἶναι τόσο ἁπλή», λέει ἡ Whitehouse, πρώην δημοσιογράφος. «Γιὰ τὶς περισσότερες γυναῖκες τὸ περιβάλλον δὲν παίζει κάποιο ρόλο. Ἔκανα προγράμματα γιὰ τὴν ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη, ὅταν ἔμεινα ἔγκυος στὸν πρῶτο γιό μου, ὁ ὁποῖος εἶναι τώρα 20 ἐτῶν, καὶ δὲν μπῆκαν τέτοιες σκέψεις στὸ μυαλό μου», λέει, ἂν καὶ μπορεῖ νὰ καταλάβει γιατί ὁ Porritt θεωρεῖ δικαιολογημένο νὰ θέτει αὐτὸ τὸ ζήτημα. «Δὲν σκεφτόμουν τὰ χρήματα καὶ οὔτε τί ἐπρόκειτο νὰ κοστίσει. Εἶχα ἀκριβῶς αὐτὴ τὴ ρομαντικὴ ἰδέα», λέει.
.       Ἡ Whitehouse, 47 ἐτῶν, ἡ ὁποία ἐργάζεται σὲ πλήρη ἀπασχόληση καὶ ζεῖ στὸ Λονδίνο, ἀναρωτιέται κατὰ πόσο οἱ μεγαλύτερες οἰκογένειες ὁπωσδήποτε κάνουν μεγαλύτερη ἐπιβάρυνση στὸ περιβάλλον. «Τὰ χρήματα εἶναι σημαντικά, γιὰ αὐτὸ μὴν ἀγοράζετε ἕτοιμα γεύματα. Μαγείρευα καζάνια σούπας».
.       Καὶ ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἔχεις πέντε παιδιὰ «αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἔχεις πέντε φορὲς τὸ ποσοστὸ τῶν πλαστικῶν παιχνιδιῶν», λέει. «Ἁπλὰ πρέπει νὰ ποῦμε “ὄχι ἄλλα”». Ἔχει τέσσερα παιδιά, ἐξακολουθεῖ νὰ ζεῖ στὸ σπίτι μὲ τὰ ἡλικίας 18, 15 ἐτῶν παιδιὰ καὶ τὰ δίδυμα ἡλικίας 10 ἐτῶν καὶ λέει ὅτι εἶναι περιβαλλοντικὰ εὐαισθητοποιημένα. Ἀλλὰ δὲν πιστεύει ὅτι τὰ οἰκολογικὰ θέματα θὰ εἶναι τὸ πρωταρχικὸ μέλημα τῆς κόρης της, ὅταν θὰ ἔρθει ἡ στιγμὴ γιὰ νὰ σκεφτεῖ νὰ δημιουργήσει οἰκογένεια. «Ἡ ἐγκυμοσύνη εἶναι κάτι προσωπικό, ἐσωτερικό. Εἶναι μία δική σου στιγμή, εἰδικὰ ὅταν τὸ πρωτομαθαίνεις», λέει.
.       Εἶναι μία συναισθηματικὴ ἠχὼ σύμφωνα μὲ τὴ μητέρα τριῶν παιδιῶν Siobhan Freegard, ποὺ λέει ὅτι τὰ περιβαλλοντικὰ ζητήματα δὲν ἀπασχολοῦν τὰ ζευγάρια, ὅταν σκέφτονται πόσα παιδιὰ θέλουν.
.       «Ἐὰν κάνατε μία δημοσκόπηση στὶς μαμάδες καὶ τοὺς ζήτούσατε νὰ ποῦν 10 λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν θὰ ἤθελαν περισσότερα παιδιά, ἡ λίστα θὰ περιελάμβανε χρήματα, ἄγρυπνες νύχτες καὶ ἐντάσεις στὶς σχέσεις», λέει ἡ Freegard, στὸν ἱστοχῶρο Netmums γιὰ γονεῖς.
.       Ὁ μέσος ὅρος τοῦ συνολικοῦ κόστους τῆς ἀνατροφῆς ἑνὸς παιδιοῦ ἀπὸ τὴν γέννηση μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 21 εἶναι περίπου £ 193.000, σύμφωνα μὲ ἔρευνα ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια Liverpool Victoria.
.       Ἡ κα Freegard λέει ὅτι εἶναι «τρέλα» νὰ σκεφτεῖ κάποιος τὶς ἐπιπτώσεις στὸ περιβάλλον σὰν ἕνα ἀκόμα στοιχεῖο στὴν διαδικασία τοῦ οἰκογενειακοῦ προγραμματισμοῦ. Ἔχει δύο γιούς, ἡλικίας 12 ἐτῶν καὶ 6 ἐτῶν, καὶ μία κόρη 9 ἐτῶν. Μὲ τὴν γέννησή της, ἔνιωσε ὅτι ἦταν μία ὁλοκληρωμένη οἰκογένεια, ἂν καὶ ἡ ἀνατροφὴ τῶν τριῶν παιδιῶν δὲν ἦταν εὔκολη: «Ἦταν κάπως ἀναστάτωση καὶ ἔχασα τὸν ἔλεγχο, ἀλλὰ μὲ τὴν καλὴ ἔννοια”. Καὶ καθὼς προέρχεται ἀπὸ πενταμελῆ οἰκογένεια, ἐκθειάζει τὶς ἀρετὲς μιᾶς μεγάλης οἰκογένειας, ὅπως γιὰ παράδειγμα μὲ τὰ ἀδέλφια νὰ μοιράζονται τὴν φροντίδα τῶν γονιῶν. «Τὸ θέμα εἶναι νὰ ἔχεις κάποια ὑποστήριξη καὶ νὰ μοιράζεσαι τὸ φορτίο. Ἤθελα νὰ τὸ μεταφέρω αὐτὸ καὶ στὰ δικά μου παιδιά».

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, , , , ,

Σχολιάστε

«ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ»: ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ

 «Δημογραφικὸς Χειμώνας»:
“Τὰ σχολεῖα θὰ γίνουν νοσοκομεῖα.
Οἱ παιδικὲς χαρὲς θὰ γίνουν νεκροταφεῖα”

.    Στὸν σημερινὸ μεταμοντέρνο κόσμο μας, στὴν ἐποχὴ τῆς πληροφορίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ‘πολιτισμένης’ βαρβαρότητας καὶ ἰδιαίτερα στὴν σύγχρονη μεταχριστιανικὴ ‘Δύση’, μπορεῖς νὰ μιλήσεις (καὶ νὰ προβληθεῖς!) γιὰ τὸν κίνδυνο ἐξαφάνισης τοῦ ρινόκερου, γιὰ τὴν προστασία τῆς χελώνας καρέτα καρέτα, γιὰ τὴν προστασία τῆς βιοποικιλότητας, γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ κτήματος Τατοΐου, γιὰ τὴν διάσωση τοῦ κινηματογράφου «Λουΐζα», γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων, τὰ δικαιώματα τῶν μεταναστῶν καὶ γιὰ ἄλλα περισσότερο ἢ λιγότερο ‘καυτὰ’ προβλήματα.
.     Τὸ νὰ μιλήσεις ὅμως γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἀποσάθρωση, τὸ ἀτέρμονο κυνήγι τῆς ἡδονῆς καὶ τῶν κενῶν ἐπιθυμιῶν, τὴν καταστροφὴ τῆς οἰκογένειας, τὴν μείωση τῶν γεννήσεων, τὶς ἐκτρώσεις καὶ τὴν γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ, δὲν εἶναι ‘πολιτικὰ ὀρθό’. Μόνο ἕνας ‘ἀκραῖος’ θὰ τὸ ἔκανε. Δὲν πειράζει. Οὔτε ἡ ἀλήθεια εἶναι πολιτικὰ ὀρθὴ καμία φορά. Ἀλλὰ εἶναι ἀμείλικτη. Τὸ ντοκιμαντὲρ «Δημογραφικὸς Χειμώνας» τοῦ 2008, τολμάει νὰ μιλήσει σὲ ὅσους ἔχουν αὐτιὰ γιὰ νὰ ἀκούσουν.
.    Ὁ «Δημογραφικὸς Χειμώνας» (“Demographic Winter”) –ἕνα δραματικὸ ντοκιμαντὲρ– εἶναι τὸ πρῶτο ντοκουμέντο ποὺ ἐρευνᾶ τὴν πιὸ παραβλεπόμενη κρίση τῆς ἐποχῆς μας: τὴν ταχεία, σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, μείωση τοῦ ποσοστοῦ τῶν γεννήσεων.
.    Ὁ Philip Longman, δημογράφος καὶ συγγραφέας τοῦ βιβλίου «Ἡ Ἄδεια Κούνια: Πῶς ἡ Πτώση τοῦ Ρυθμοῦ τῶν Γεννήσεων Ἀπειλεῖ τὴν Παγκόσμια Εὐημερία», (“The Empty Cradle: How Falling Birthrates Threaten World Prosperity”), παρατηρεῖ: «Ἡ ἐν ἐξελίξει παγκόσμια μείωση τῆς ἀνθρώπινης γεννήσεων εἶναι ἡ πιὸ ἰσχυρὴ δύναμη ποὺ ἐπηρεάζει τὴν τύχη τῶν ἐθνῶν καὶ τὸ μέλλον τῆς κοινωνίας στὸν 21ο αἰώνα».
.   Οἱ καταστροφολόγοι τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ ἀπὸ τὸν Thomas Malthus ἕως τὸν Paul Ehrlich ἔχουν προειδοποιήσει ὅτι ὁ «ὑπερπληθυσμὸς» ὁδηγεῖ σὲ ἐξάντληση τῶν πόρων καὶ μαζικὴ λιμοκτονία. Στὴν πραγματικότητα, περισσότεροι ἄνθρωποι ἔχουν πετύχει βελτίωση τῆς εὐημερίας καὶ βελτίωση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου.
.  Αὐτὸ ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ κόσμος τὸν 21ο αἰώνα εἶναι ἕνας ἄλλος τύπος δημογραφικῆς κρίσης, ἀλλὰ ἕνας ποὺ εἶναι ὀδυνηρὰ πραγματικός: ἡ μείωση τοῦ ποσοστοῦ γονιμότητας καὶ ἡ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ, ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ θέσει σὲ κίνδυνο τελικά, τὸν ἀνθρώπινο πολιτισμό.
.   Ἡ μέση γυναίκα θὰ πρέπει νὰ κάνει 2,1 παιδιὰ στὴν διάρκεια τῆς ζωῆς τῆς – ἴσα γιὰ νὰ ἀντικαταστήσει τὸν τρέχοντα πληθυσμό.
.   Σὲ λιγότερο ἀπὸ 40 χρόνια, τὰ ποσοστὰ γονιμότητας ἔχουν μειωθεῖ κατὰ περισσότερο ἀπὸ 50% σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Τὸ 1970, ἡ μέση γυναίκα εἶχε 6 παιδιὰ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς της. Σήμερα, ὁ παγκόσμιος μέσος ὅρος εἶναι 2,9. Τὸ Τμῆμα Πληθυσμοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν (UNPD), προβλέπει περαιτέρω μείωση στὸ 2,05 μέχρι τὸ 2050.
.   Σὲ μεγάλο μέρος τοῦ βιομηχανικοῦ κόσμου, ἡ κρίση μπορεῖ νὰ φανεῖ ἀκόμα καὶ σήμερα:

 • Ἡ Εὐρώπη θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ κρεμάσει μία ταμπέλα “Ἡ Ἐπιχείρηση Κλείνει” στὴν πόρτα της. Τὸ μέσο ποσοστὸ γεννήσεων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶναι 1,5, ἀρκετὰ κάτω ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ ἀντικατάστασης (2.1). Στὴν Ἰταλία, εἶναι 1.2.
• Ἡ Ρωσία ἔχει ἕνα ποσοστὸ γεννήσεων 1.17, ὅταν ἦταν 2,4 τὸ 1990. Σήμερα ὑπάρχουν σχεδὸν τόσες ἀποβολὲς ὅσες καὶ γεννήσεις στὴ Ρωσικὴ Ὁμοσπονδία. Τὸ ἔθνος χάνει περίπου 750.000 ἀνθρώπους τὸν χρόνο. Ὁ σημερινὸς πληθυσμός της (143 ἑκατομμύρια) ἀναμένεται νὰ μειωθεῖ σὲ 112 ἑκατομμύρια ἕως τὸ 2050. Σὲ μιὰ ἀπεγνωσμένη προσπάθεια νὰ ἐξορκίσει τὸν δημογραφικὸ χειμώνα, ἡ κυβέρνηση προσφέρει ἕνα μπόνους 250.000 ρούβλια (τὸ ἰσοδύναμο 9.200 δολαρίων) γιὰ κάθε παιδὶ ποὺ θὰ κάνει μιὰ οἰκογένεια μετὰ τὸ πρῶτο.
• Παγκοσμίως, ὑπάρχουν 6 ἑκατομμύρια λιγότερα παιδιὰ (6 ἐτῶν καὶ κάτω) σήμερα, ἀπὸ ὅσα ὑπῆρχαν τὸ 1990. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἀρχικὸ τρέμουλο πρὶν τὸν ἐρχόμενο σεισμό. Ἂν συνεχιστοῦν οἱ σημερινὲς τάσεις, μέχρι τὸ 2050, ὁ κόσμος θὰ ἔχει 248 ἑκατομμύρια λιγότερα παιδιὰ κάτω τῶν 5 ἐτῶν σὲ σχέση μὲ σήμερα.
• Ὁ βιομηχανοποιημένος κόσμος θὰ ἀντιμετωπίσει σύντομα σοβαρὲς ἐλλείψεις ἐργατικοῦ δυναμικοῦ. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐκτιμᾶ ἔλλειμμα 20 ἑκατομμυρίων ἐργαζομένων ἕως τὸ 2030.
• Στὸν ἀνεπτυγμένο κόσμο, οἱ πληθυσμοὶ γερνᾶνε μὲ ταχεῖς ρυθμούς. Τὸ 1989, τὸ 11,6% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἰαπωνίας ἦταν ἄνω τῶν 65 ἐτῶν. Λιγότερο ἀπὸ 20 χρόνια ἀργότερα, οἱ ἡλικιωμένοι εἶναι τὸ 21,1% τοῦ ἰαπωνικοῦ λαοῦ. Ἡ ὑπογεννητικότητά της (1,25) καὶ ἡ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο σχεδὸν κανεὶς δὲν μιλάει γιὰ τὴν ‘Ἰαπωνία Α.Ε.’ πιά. Στὴν δεκαετία τοῦ 1990, τὸ χρηματιστήριο τῆς Ἰαπωνίας ἔπεσε κατὰ 80% ἀπὸ τὸ ἱστορικὰ ὑψηλὸ ὅριο καὶ ἡ ἀγορὰ ἀκινήτων της, ἔχασε τὸ 60% τῆς ἀξίας της.
• Στὶς βιομηχανικὲς χῶρες στὸ σύνολό τους, οἱ ἄνω των 60 ἐτῶν ἀποτελοῦν σήμερα τὸ 20% τοῦ πληθυσμοῦ – ποσοστὸ ποὺ θὰ αὐξηθεῖ σὲ 32% μέχρι τὸ 2050. Μέχρι τότε, σύμφωνα μὲ τὴν UNPD, αὐτὲς οἱ κοινωνίες θὰ ἔχουν δύο ἡλικιωμένους γιὰ κάθε παιδί.
• Ὁ ἀναπτυσσόμενος κόσμος δὲν εἶναι πολὺ πίσω. Στὶς Φιλιππίνες, τὸ ποσοστὸ γεννήσεων μειώθηκε ἀπὸ 6 στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 σὲ 2,8 σήμερα, μὲ περαιτέρω μείωση νὰ προβλέπεται. Στὴν Αἴγυπτο, στὴν δεκαετία τοῦ 1960, ἡ μέση γυναίκα εἶχε 7,3 παιδιὰ στὴν διάρκεια τῆς ζωῆς της, ἔναντι 3,7 σήμερα. Οἱ γεννήσεις στὸ Μεξικὸ εἶναι μόλις 2,1, ἴδιες μὲ τῆς Ἀμερικῆς.

 .      Αὐτὸς ὁ “δημογραφικὸς χειμώνας” θὰ ἔχει ἀντίκτυπο σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς μας:

 • Τί θὰ συμβεῖ στὸν Πρῶτο Κόσμο, ὅταν ὅλο καὶ λιγότεροι ἐργαζόμενοι καλοῦνται νὰ παρέχουν συντάξεις γιὰ ὅλο καὶ περισσότερους συνταξιούχους; Σὲ ποιό σημεῖο τὸ βάρος θὰ γίνει τόσο ἐπαχθές, ὥστε οἱ νέοι ἐργαζόμενοι θὰ ἀντιδράσουν καὶ θὰ ἀρνηθοῦν νὰ ὑποστηρίξουν ἕνα σύστημα ἀπὸ τὸ ὁποῖο δὲν θὰ μποροῦσαν, ἐνδεχομένως, νὰ ἐλπίζουν ὅτι θὰ ἐπωφεληθοῦν;
• Πῶς ἡ Ρωσία, ἡ ὁποία ἀναμένεται νὰ χάσει τὸ ἕνα τρίτο τοῦ πληθυσμοῦ της, ἕως τὰ μέσα τοῦ σημείου αὐτοῦ τοῦ αἰώνα, θὰ ὑπερασπιστεῖ τὰ σύνορά της; Ἂν ἡ Ρωσία, ἡ ὁποία καταλαμβάνει τὸ μεγαλύτερο ἔδαφος ὁποιουδήποτε ἔθνους, διαλυθεῖ σὲ θύλακες ἀντιπαραθέσεων ἐθνικῶν ὁμάδων, αὐτὸ θὰ δημιουργήσει ἀποσταθεροποίηση στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀσία.
• Λόγῳ τῆς πτώσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γεννήσεων, σὲ κάποιο σημεῖο τοῦ αἰώνα, ὁ παγκόσμιος πληθυσμὸς θὰ ἀρχίσει νὰ μειώνεται. Στὴν συνέχεια, ἡ μείωση θὰ εἶναι ταχεία. Θὰ μποροῦσε ἀκόμη νὰ φθάσει σὲ ἐλεύθερη πτώση πληθυσμοῦ.
• Καθ᾽ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἱστορίας, δὲν ὑπάρχει κανένα παράδειγμα ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη νὰ συνοδεύεται ἀπὸ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ. Πῶς μπορεῖ μιὰ βιομηχανικὴ κοινωνία νὰ διατηρηθεῖ μὲ ὁλοένα καὶ λιγότερους ἐργαζομένους καὶ καταναλωτές;

 .     Τὰ ἀνωτέρω εἶναι τὸ σκηνικὸ γιὰ τὸ «Δημογραφικὸ Χειμώνα: ἡ μείωση τῆς ἀνθρώπινης οἰκογένειας». Τὸ ντοκιμαντὲρ εἶναι μιὰ ἐξερεύνηση τοῦ φαινομένου ἀπὸ εἰδικοὺς – συμπεριλαμβανομένων δημογράφων, κοινωνιολόγων καὶ οἰκονομολόγων.
.     Μελετητὲς ὅπως ὁ Gary Becker (Βραβεῖο Νόμπελ στὰ Οἰκονομικὰ στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγο), ὁ David Popenoe (καθηγητὴς κοινωνιολογίας στὸ Rutgers καὶ συγγραφέας τοῦ “War Over The Family”), ὁ Patrick Fagan (πρώην Ἀμερικάνος Βοηθὸς Ὑφυπουργὸς Ὑγείας καὶ Ἀνθρωπίνων Ὑπηρεσιῶν, νῦν Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου γιὰ τὴν Οἰκογένεια καὶ τὴν Θρησκεία στὸ Οἰκογενειακὸ Συμβούλιο Ἔρευνας) καὶ ὁ Longman, ἀνώτερος συνεργάτης τοῦ New American Foundation, νὰ συζητήσουν νηφάλια τὴν πραγματικότητα τῆς ἀποτυχίας τῆς ἀνθρωπότητας νὰ ἀναπαραχθεῖ, καθὼς καὶ τὶς αἰτίες καὶ τὶς συνέπειές της.
.   Ἡ συζήτηση εἶναι ‘ξερὴ’ καὶ ἀκαδημαϊκή. Οἱ μελετητὲς προσφέρουν τὴν τεχνογνωσία τους, γιὰ νὰ παρουσιάσουν μιὰ ἐρχόμενη καταστροφὴ ποὺ τώρα εἶναι ἀρκετὰ κάτω ἀπὸ τὴν ὀθόνη τοῦ ραντὰρ τῆς ἐθνικῆς μας συνείδησης, ἀλλὰ εἶναι ἕνα γεγονὸς ποὺ θὰ ἐπηρεάσει τὸ μέλλον μας πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὶς ὑποθετικὲς κρίσεις τὶς ὁποῖες παρουσιάζουν καὶ προβάλλουν συνεχῶς τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης.
.   Γιὰ χάρη τῶν παιδιῶν μας καὶ τῶν παιδιῶν τους, ἃς προσευχηθοῦμε αὐτὲς οἱ φωνὲς νὰ εἰσακουστοῦν.

Ὁλόκληρο σὲ 11 μέρη μπορεῖτε νὰ τὸ δεῖτε ΕΔΩ:

http://www.youtube.com/watch?v=6PjiMDMHGPU
http://www.youtube.com/watch?v=RbSEVlLSBAk
http://www.youtube.com/watch?v=pGSxF9QZCWY
http://www.youtube.com/watch?v=6Llnowlgh5U
http://www.youtube.com/watch?v=4T1cbTCimnQ
http://www.youtube.com/watch?v=lNZCNrSwYmo
http://www.youtube.com/watch?v=OBB-YNzBBJ8
http://www.youtube.com/watch?v=pXy9P9MlkLU
http://www.youtube.com/watch?v=JnNrBh57kNQ
http://www.youtube.com/watch?v=ZdJRWxnQ6yk
http://www.youtube.com/watch?v=6aZwOxg7H-Q

 ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ» 

,

Σχολιάστε