Ἄρθρα σημειωμένα ὡς “πλαστικὸ χρῆμα”

ΣΤΕΝΟΤΕΡΟΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ «ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ» ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ

Τὸ σχέδιο τῆς κυβέρνησης γιὰ τὶς ἀποδείξεις μέσῳ πλαστικοῦ χρήματος

Τὸ ΥΠΟΙΚ χαμηλώνει τὸ πλαφὸν στὴ χρήση μετρητῶν
– Τί ἀλλαγὲς ἔρχονται ἀπὸ τὴν 1η Ἰουλίου

.         Σὲ ἐφαρμογὴ τίθεται ἀπὸ τὴν 1η Ἰουλίου τὸ σχέδιο τῆς κυβέρνησης γιὰ τὶς ἀποδείξεις μέσῳ πλαστικοῦ χρήματος, μὲ τὶς ὁποῖες θὰ «χτίζεται» τὸ ἀφορολόγητο ὅριο ἐνῶ ἀπὸ τὸ τὴν ἔναρξη τοῦ 2017, ἡ ἐφορία δὲν θὰ ἀναγνωρίζει καμία δαπάνη, ἂν δὲν ἔχει γίνει μὲ πληρωμὴ μέσῳ κάρτας ἢ τράπεζας.
.         Συγκεκριμένα, σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτὰζ τῆς «Καθημερινῆς», οἱ συναλλαγὲς μεταξὺ τῶν ἐπιχειρήσεων θὰ γίνονται μὲ ἠλεκτρονικὸ τρόπο γιὰ ποσὰ ἄνω τῶν 50 εὐρώ, ἐνῶ οἱ καταναλωτὲς θὰ πληρώνουν ὑποχρεωτικὰ μὲ κάρτα γιὰ ποσὰ ἄνω τῶν 500 εὐρὼ (ἀπὸ 1.500 εὐρὼ ποὺ εἶναι σήμερα). Ἡ ἐφορία θὰ κάνει δεκτὲς καὶ τὶς ἀποδείξεις ποὺ ἔχουν πληρωθεῖ μὲ μετρητὰ κατὰ τὸν πρῶτο χρόνο ἐφαρμογῆς τοῦ μέτρου, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 2017 θὰ γίνονται ἀποδεκτὲς μόνον ὅσες δαπάνες ἔχουν πραγματοποιηθεῖ μέσῳ ἠλεκτρονικῶν συστημάτων. Ἐπίσης ὅλες οἱ ἐπιχειρήσεις, ποὺ θὰ κάνουν ἔναρξη ἐργασιῶν ἀπὸ τὴν 1η Ἰουλίου καὶ ἔπειτα, θὰ πρέπει ὑποχρεωτικὰ νὰ ἔχουν τὰ μηχανάκια POS. Τὴν ἴδια ὥρα, μισθωτοί, συνταξιοῦχοι καὶ ἀγρότες θὰ πρέπει νὰ συλλέγουν ἀποδείξεις γιὰ τὸ «χτίσιμο» τοῦ ἀφορολόγητου ὁρίου, διαφορετικὰ θὰ τὸ χάνουν.

ΠΗΓΗ: lifo.gr

 

Διαφήμιση

, ,

Σχολιάστε

ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΕΚΒΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ!

λες ο συναλλαγς μ eποδείξεις π τν Πρωτοχρονι

Ἀπὸ 1.1.2016 τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν
δὲν θὰ ἀναγνωρίζει καμία ἔκπτωση δαπάνης,
ἡ ὁποία δὲν ἔχει γίνει μὲ πλαστικὸ χρῆμα
ἢ μέσῳ τραπεζικῆς συναλλαγῆς.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Δόξα στὸν ἀριστερὸ ἐκβιασμὸ καὶ αὐταρχισμό τους. Ποῦ κρύφτηκαν οἱ κεκράκτες καὶ οἱ ἀρχάγγελοι τῶν λαϊκῶν ἀγώνων;
.           Ἆραγε θὰ “προλάβουν”;

.                 Μέχρι τὶς 31 Δεκεμβρίου 2015 θὰ πρέπει νὰ μαζεύουμε τὶς κλασσικὲς χάρτινες ἀποδείξεις γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐκμεταλλευτοῦμε τὴν ἔκπτωση φόρου, καθὼς ἀπὸ τὴν Πρωτοχρονιὰ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν δὲν θὰ ἀναγνωρίζει καμία ἔκπτωση δαπάνης ἡ ὁποία δὲν ἔχει γίνει μὲ πλαστικὸ χρῆμα ἢ μέσῳ τραπεζικῆς συναλλαγῆς προκειμένου νὰ χορηγήσει ἔκπτωση φόρου, ἐνῶ προωθεῖ καὶ τὴ σταδιακὴ σύνδεση τῶν ταμειακῶν μηχανῶν μὲ τὴ Γενικὴ Γραμματεία Δημοσίων Ἐσόδων.
.                 Τὸ ΥΠΟΙΚ θὰ βλέπει ἔτσι σὲ πραγματικὸ χρόνο τὶς ταμειακὲς ροὲς καὶ θὰ γνωρίζει τὰ ποσὰ ΦΠΑ ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀποδοθοῦν.
.                 Αὐτὴ ἡ διαδικασία εἶχε ξεκινήσει ἀπὸ τὸ 2010 καὶ εἶχαν δοθεῖ οἱ πρῶτες ἄδειες τῶν ἐξελιγμένων ταμειακῶν μηχανῶν, ὡστόσο ποτὲ δὲν προχώρησε.
.                 Τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν πλέον ἔχει τὰ πάντα ἕτοιμα, ἀφοῦ ἀναμένεται τὶς ἑπόμενες ἡμέρες νὰ κατατεθεῖ διάταξη στὴ Βουλή.
.                 Ἡ σύνδεση τῶν ταμειακῶν σχεδιάζεται νὰ ξεκινήσει πιλοτικὰ γιὰ συγκεκριμένους κλάδους, ὅπως εἶναι ἡ ἑστίαση καὶ τὰ ξενοδοχεῖα καθὼς καὶ γιὰ ἐπιτηδευματίες ποὺ συγκεντρώνουν ὑψηλὰ ποσοστὰ φοροδιαφυγῆς, ὅπως γιατροί, δικηγόροι, ἠλεκτρολόγοι κ.α. Πάντως, ἐντὸς τοῦ 2016 θὰ ἐνταχθοῦν ὅλες οἱ ἐπιχειρήσεις τῆς Ἑλλάδας
.               Μὲ διάταξη νόμου, ἡ ὁποία ἐπίσης ἀναμένεται νὰ κατατεθεῖ στὴ Βουλὴ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες, θὰ ὁρίζεται ὅτι ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2016, θὰ ἀπαιτοῦνται ἀποδείξεις ἴσες μὲ τὸ 10% τοῦ συνολικοῦ εἰσοδήματος, μὲ μέγιστο ὅριο 10.500 εὐρώ, προκειμένου νὰ χτιστεῖ τὸ ἀφορολόγητο τῶν 9.550 εὐρὼ (γιὰ τὸ μέγιστο ὄφελος μείωσης φόρου 2.100 εὐρὼ)
.               Μετροῦν ὅλες οἱ ἀποδείξεις, ἀρκεῖ οἱ δαπάνες νὰ ἔχουν γίνει μὲ πλαστικὸ χρῆμα ἢ μέσῳ τράπεζας. Τὸ ἴδιο θὰ ἰσχύσει καὶ γιὰ τὴν ἔκπτωση τῶν ἰατρικῶν δαπανῶν. Ἀπὸ τὸ μέτρο θὰ ἑξαιρεθοῦν ἡλικιωμένοι (ἄνω τῶν 75 ἢ 80 ἐτῶν) καὶ κάτοικοι δυσπρόσιτων περιοχῶν.

 

ΠΗΓΗ: thetoc.gr

, ,

Σχολιάστε

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΟΜΑΝΙΑ καὶ ὁ “μοιραῖος ἄνθρωπός” της («Στανικὴ καθιέρωση συστήματος συναλλα­γῆς παρόμοιου μὲ αὐτὸ ποὺ στὸ ἱερὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως προφητεύεται»)

Πλαστικὴ καρτομανία

    .           Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἕνας ἀκόμη ὑπουργὸς ἀνακαλύπτει τὴ «λύση» γιὰ τὸ μεγάλο οἰκονομικὸ πρόβλημα τοῦ τόπου. Ποιά εἶναι ἡ λύση; Μὰ αὐτὴ ποὺ προπαγανδίζεται φορτικὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημερώσεως καὶ τὴν ἔχουν ἐξαγγείλει τόσοι ἄλλοι ὑπουργοί: Εἶναι, λένε, ἡ σταδιακὴ κατάργηση τῶν μετρητῶν στὶς πληρωμὲς καὶ ἡ καθιέρωση τοῦ λεγόμενου «πλαστικοῦ χρήματος». Δηλαδὴ ἡ χρήση πλαστικῶν καρτῶν γιὰ τὶς κάθε εἴδους συναλλαγές.
.           Τὴ «λύση» αὐτὴ τὴν προβάλλει τελευταῖα ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα ὁ Ὑφυπουργὸς Οἰκονομικῶν κ. Τρύφων Ἀλεξιάδης. Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ὑποστηρίζει ὁ κ. ὑφυπουργός, θὰ παταχθεῖ ἡ φοροδιαφυγή, ποὺ κατὰ τὶς ἐκτιμήσεις του ἀγγίζει τὰ 8 δισεκατομμύρια εὐρώ.
.           Ὁ κ. Ἀλεξιάδης θεωρεῖται ἀπὸ πολλοὺς «ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος στὴν κατάλληλη θέση», διότι, καθὼς λένε, γνωρίζει πολὺ καλὰ τὰ προβλήματα τῆς ἀγορᾶς, λόγῳ τῆς μακροχρόνιας ἐνασχολήσεώς του μὲ αὐτά.
.           Ὅμως ἡ ἔμπνευσή του γιὰ τὴν καθιέρωση τοῦ πλαστικοῦ χρήματος δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ φανεῖ ἀποδοτική. Διότι ἔχουν ἀκουσθεῖ ἀντίθετες φωνὲς ἀπὸ κορυφαίους στὸν κόσμο οἰκονομολόγους, ποὺ λένε ὅτι τὸ μέτρο θὰ ἐξαφανίσει τὶς μικρὲς ἐπιχειρήσεις καὶ θὰ εὐνοήσει τὸ μεγάλο κεφάλαιο καὶ τὶς πολυεθνικές. Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ζητήματα ποὺ ἐμεῖς δὲν τὰ γνωρίζουμε.
.           Γνωρίζουμε ὅμως κάτι, ποὺ φαίνεται νὰ τὸ παρακάμπτει ἀδιάφορος ὁ κ. ὑφυπουργός. Ὅτι δηλαδὴ αὐτὸ τὸ μέτρο θὰ πλήξει καίρια τὴν ἐλευθερία τῶν πολιτῶν, διότι θὰ ὁδηγήσει στὴν «ἀχρήματη κοινωνία», ὅπου δὲν θὰ κυκλοφοροῦν καθόλου χρήματα καὶ ὅλες οἱ συναλλαγὲς θὰ γίνονται μὲ ἠλεκτρονικὸ τρόπο, κάτι ποὺ ἀποτελεῖ μανιώδη ἐπιδίωξη τῶν μεγάλων τραπεζικῶν δυναστειῶν τῆς Ἀμερικῆς, προκειμένου νὰ ἐλέγξουν πλήρως τὴν παγκόσμια οἰκονομία. Καὶ πίσω ἀπ᾿ αὐτὲς τὶς δυναστεῖες κρύβεται ὁ στόχος τῶν ἀόρατων κυβερνητῶν τοῦ κόσμου ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν ἐπιβολὴ παγκόσμιας δικτατορίας καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν πάν­των. Ὁπότε γιὰ ὅλους αὐτοὺς ὁ κ. Ἀλεξιάδης θὰ ἀποδειχθεῖ πράγματι «ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος στὴν κατάλληλη θέση». Κρίμα!
.           Ὅλα αὐτὰ δὲν προβληματίζουν καθόλου τὸν κ. ὑφυπουργό; Τὸ τίμημα τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας εἶναι τόσο εὐτελές, γιὰ νὰ τὸ ξεπουλήσει σὲ τιμὴ εὐκαιρίας στὰ ἀδίστακτα συμφέροντα μυστικῶν ἑταιρειῶν;
.           Ἀλλὰ καὶ κάτι ἄλλο, ἀκόμη σοβαρότερο. Τὰ ἐξαγγελλόμενα ἀπὸ τὸν κ. ὑφυπουργὸ μέτρα θὰ ὁδηγήσουν σταδιακὰ στὴν καθιέρωση συστήματος συναλλα­γῆς παρόμοιου μὲ αὐτὸ ποὺ στὸ ἱερὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως προφητεύεται ὡς ἐκεῖνο τὸ μέσο μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Ἀντίχριστος θὰ καταδυναστεύσει ὅλο τὸν κόσμο.
.           Κι εἶναι τραγικὸ νὰ ἐπωμίζεται ὁ κ. ὑφυπουργὸς καὶ ἡ Κυβέρνηση τέτοιο βάρος ἐνώπιον τῆς ἱστορίας.

ΠΗΓΗ: osotir.org

, , , ,

Σχολιάστε

ΟΙ ΜΟΥΤΣΟΥΝΕΣ ΠΕΦΤΟΥΝ: ΜΟΝΙΜΟ “CAPITAL CONTROL” ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ καὶ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Μόνιμο “capital control
γι
δημοσίους παλλήλους κα συνταξιούχους

.               Σχέδιο ποὺ προβλέπει τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση καρτῶν πρῶτα ἀπ’ ὅλα στὶς συναλλαγὲς δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ συνταξιούχων μὲ ἔλεγχο στὰ μετρητὰ ποὺ σηκώνουν ἀπὸ τὸ μισθὸ ἢ τὴ σύνταξή τους ἔχει στὰ σκαριὰ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν.
.               Πρόκειται γιὰ ἕνα μέτρο – «σόκ», ἀφοῦ τὸ σύνολο τῶν συνταξιούχων στὴν Ἑλλάδα, δηλαδὴ 2.650.000 ἄτομα, ἀλλὰ καὶ 600.000 δημόσιοι ὑπάλληλοι θὰ κληθοῦν νὰ ξοδεύουν τὴ μισή τους σύνταξη ἢ τὸν μισὸ μισθό τους ὑποχρεωτικὰ μὲ κάρτα καὶ τὰ ὑπόλοιπα μὲ μετρητά.
.               Σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικὲς πληροφορίες τοῦ «Βήματος», στὸ ὑπουργεῖο ἑτοιμάζουν τὸ σχέδιο κατὰ τῆς φοροδιαφυγῆς, βασικὸς ἄξονας τοῦ ὁποίου θὰ εἶναι νὰ περιοριστεῖ στὶς παραπάνω κατηγορίες φορολογουμένων ἡ ἑβδομαδιαία λήψη μετρητῶν ἀπὸ τὶς τράπεζες στὰ 150 εὐρὼ ἀπὸ τὰ 420 εὐρὼ σήμερα.
.               Τὰ χρήματα ποὺ ἀπομένουν στὸν τραπεζικὸ λογαριασμό, στὸν ὁποῖο κατατίθεται ὁ μισθὸς τοῦ Δημοσίου ἢ ἡ σύνταξη ἀπὸ ὅλα τὰ Ταμεῖα θὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν μόνο μέσῳ χρεωστικῆς ἢ πιστωτικῆς κάρτας.
.               Οὐσιαστικὰ τὸ ὑπουργεῖο ἐλέγχει φορολογικὰ τὴ ροὴ τοῦ χρήματος, καθὼς ὅταν κάποιος χρησιμοποιεῖ πλαστικὸ χρῆμα κατὰ τὴ συναλλαγὴ μὲ ἕνα κατάστημα ἢ μὲ ἕναν ἐπαγγελματία, οἱ τελευταῖοι δὲν θὰ μποροῦν νὰ φοροδιαφεύγουν, ἐφ᾽ ὅσον ὅλες οἱ συναλλαγὲς θὰ καταγράφονται μέσῳ τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος.

Καὶ κίνητρα

.               Τὸ φιλόδοξο αὐτὸ σχέδιο θὰ συνοδεύεται ἀπὸ κίνητρα γιὰ τοὺς πολίτες προκειμένου νὰ χρησιμοποιοῦν πλαστικὸ χρῆμα. Μάλιστα ἕνα ἀπὸ αὐτὰ θὰ εἶναι μεγάλα σουπερμάρκετ ἢ μεγάλες ἑταιρεῖες, σὲ συμφωνία μὲ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, νὰ προσφέρουν μία μορφὴ πίστωσης γιὰ ἀγορὲς στοὺς πελάτες τους, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ φθάνει κάθε μήνα τὸ 20% ἢ τὸ 30% τοῦ μισθοῦ ἢ τῆς σύνταξης. Αὐτὸ διότι θὰ θεωρεῖται δεδομένη ἡ μελλοντικὴ εἴσπραξη ἀπὸ τὶς καταβολὲς τοῦ κράτους στοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς τῶν μισθωτῶν τοῦ Δημοσίου καὶ τῶν συνταξιούχων ὅλων τῶν Ταμείων.
.               Ὅσον ἀφορᾶ στὸ σχέδιο τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν γιὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος γιὰ ἕνα σημαντικὸ μέρος τῆς σύνταξης ἢ τοῦ μισθοῦ, τὸ σκεπτικὸ ἐφαρμογῆς τοῦ μέτρου, σύμφωνα μὲ ἀνώτερο κυβερνητικὸ παράγοντα, εἶναι τὸ ἑξῆς: Κάθε μήνα τὸ Δημόσιο καὶ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα (δηλαδὴ τὸ κράτος) καταβάλλουν γιὰ μισθοὺς καὶ συντάξεις περίπου 2,6 δισ. εὐρώ, δηλαδὴ ἐτησίως περίπου 30 δισ. εὐρώ. Ὁ μισθὸς ἢ ἡ σύνταξη μπαίνει στὸν τραπεζικὸ λογαριασμὸ τοῦ δικαιούχου, ὁ ὁποῖος μὲ βάση τὰ capital controls ποὺ ἰσχύουν σήμερα μπορεῖ νὰ σηκώνει κάθε ἑβδομάδα σὲ μετρητὰ ὡς 420 εὐρὼ (Παρασκευὴ μὲ Παρασκευή). Ὡστόσο, ὅπως ἐπισημαίνει κυβερνητικὸς παράγοντας, τὰ μετρητὰ αὐτὰ χρησιμοποιοῦνται γιὰ ἀγορὰ προϊόντων ἢ ὑπηρεσιῶν, ὅπου σὲ ἕνα μεγάλο ποσοστὸ δὲν ἐκδίδονται ἀποδείξεις ἢ οἱ ἀποδείξεις ποὺ κόβονται, μὲ βάση καὶ τὰ τελευταῖα στοιχεῖα ἐλέγχων μετὰ τὸ σκάνδαλο μὲ τὶς ταμειακὲς μηχανές, εἶναι «μαϊμού». Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο τὸ Δημόσιο «χάνει» ἕνα μεγάλο κομμάτι αὐτῆς τῆς κατανάλωσης καὶ ἀπὸ τὸν φόρο εἰσοδήματος καὶ ἀπὸ τὸν φόρο προστιθεμένης ἀξίας, καθὼς ἔχει ὑπολογιστεῖ ὅτι ἡ φοροδιαφυγὴ καὶ τὸ λαθρεμπόριο στὴν Ἑλλάδα ξεπερνοῦν σὲ ἐτήσια βάση τὰ 15-20 δίσ. εὐρώ. Δηλαδὴ τὸ ὑπουργεῖο ἐκτιμᾶ ὅτι μέρος τῶν 420 εὐρὼ ποὺ μποροῦν νὰ σηκώσουν κάθε ἑβδομάδα οἱ μισθωτοὶ καὶ οἱ συνταξιοῦχοι καταναλώνεται χωρὶς ἀπόδειξη.

ΠΗΓΗ: enikos.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝ ΤΟ “ΠΛΑΣΤΙΚΟ” ΧΡΗΜΑ

λεξιάδης: φορολόγητο μόνο μ τ χρήση πλαστικο χρήματος
30 Σεπτεμβρίου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μποροῦν νὰ αἰσθάνονται πραγματικὰ ὑπερήφανοι γιὰ τὸ ἐπίτευγμά τους. Διαδοχικὰ «ἀνταλλακτικά» διαφορετικῶν προελεύσεων, ποὺ ὅμως κάνουν ἀκριβῶς τὴν ἴδια δουλειά!
.             Δεῖτε πόσο ἄνετα νιώθουν: Ἀνενδοίαστα πλέον λένε τὶς ἐπίμαχες λέξεις τῆς χειραγωγήσεως καὶ τοῦ ἐγκλεισμοῦ στὸν ὁλοκληρωτισμό: «ὑποχρεωτικὴ χρήση, «ἐξοικείωση», «κίνητρα». 

βλ. σχετ.:

.               Ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπ. Οἰκονομικῶν προανήγγειλε τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση πιστωτικῶν ἢ χρεωστικῶν καρτῶν γιὰ τὸ «χτίσιμο» τοῦ ἀφορολογήτου.

[…]
.               Γιὰ τὶς ἀποδείξεις ὁ ὑπουργὸς εἶπε ὅτι γιὰ τὸ 2015 ἐξακολουθοῦμε νὰ τὶς συγκεντρώνουμε ἀλλὰ γιὰ τὸ 2016 ἐξετάζεται τὸ νὰ «χτίζεται» τὸ ἀφορολόγητο μόνο μὲ τὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος καὶ μόνο μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ ἀναγνωρίζονται ἄλλες δαπάνες, ὅπως οἱ ἰατρικές.
.               Τὸ στέλεχος τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου ἀνέφερε μάλιστα ὅτι οἱ γιατροὶ κατάφεραν μὲ εὐκολία νὰ ἐνταχθοῦν στὸ σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης, ἄρα θὰ μπορέσουν νὰ ἐνταχθοῦν καὶ στὸ σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς πληρωμῆς.
.               Παράλληλα, ὅπως εἶπε, γι σους χρησιμοποιον τ πλαστικ χρμα θ προβλέπονται κα μπόνους μ πιπλέον φοροελάφρυνση, ἐνῶ ἀναζητεῖται τρόπος νὰ αὐξηθεῖ καὶ τὸ κίνητρο γιὰ τοὺς ἐπαγγελματίες.

[…]

ΠΗΓΗ: antenna

, , , ,

Σχολιάστε

«ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ “ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ”»

 Ν συζητήσουμε σοβαρ τ θεσμοθέτηση τς πληρωμς
μ
πλαστικ κα λεκτρονικ χρμα
«Μόνο ἔτσι θὰ καταπολεμηθεῖ ἡ φοροδιαφυγὴ καὶ ἡ παραοικονομία»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Διασκεδαστικὰ προσχηματικὲς “χρησμοδοτήσεις” προφητῶν τοῦ παγκοσμίου ὁλοκληρωτισμοῦ.

 Ἀπὀσπασμα συνεντεύξεως τοῦ Θ. Σκορδᾶ,
πρώην ὑφυπ. Ἀναπτύξεως

(ἀπόψεις του περὶ ἀποκλειστικῆς χρήσης
πλαστικοῦ/ἠλεκτρονικοῦ χρήματος)

«Πολλὰ χρόνια πρὶν εἶχα ὑποστηρίξει τὴν ἄποψη ὅτι πρέπει νὰ κινητροδοτήσουμε τὴ χρήση τοῦ πλαστικοῦ χρήματος καὶ τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν, σὰν ἕνα μέσο γιὰ νὰ πατάξουμε τὴ φοροδιαφυγὴ καὶ τὴ μαύρη οἰκονομία στὴ χώρα μας, ποὺ τρώει σὰν σαράκι τὴν οἰκονομία. Ἐδῶ ποὺ ἔχουμε φτάσει, δὲν ἔχουμε τὴν πολυτέλεια τῆς κινητροδότησης τῆς χρήσης τοῦ πλαστικοῦ χρήματος. Εἴμαστε σὲ ἔκτακτες περιστάσεις καὶ ἔκτακτες πρέπει νὰ εἶναι καὶ οἱ λύσεις καὶ νομίζω ὅτι πρέπει νὰ συζητήσουμε πολὺ σοβαρὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς πληρωμῆς τῶν συναλλαγῶν μας μὲ ἀχρήματο τρόπο, πλαστικὸ ἢ ἠλεκτρονικό, διότι μόνο ἔτσι μία παραοικονομία ποὺ ἐκτιμᾶται σὲ 30% τοῦ ΑΕΠ, δηλαδὴ σὲ ἕνα ΑΕΠ 180 δισ. εὐρὼ εἶναι ἔξτρα 55 δισ. στὴ μαύρη οἰκονομία. Νομίζω ὅτι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο μποροῦμε περίπου τὸ 80%, τὰ 45 δισ., νὰ τὰ βάλουμε στὴν καταγεγραμμένη οἰκονομία.»

ΠΗΓΗ: tovima.gr

, ,

Σχολιάστε

ΝΕΟ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ: ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ!

φορολόγητο μόνο μ τὴν χρήση πλαστικο χρήματος
ξετάζει τ ΥΠ.ΟΙΚ.

 ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οὔτε τὰ προσχήματα δὲν τηροῦνται πλέον. Λὲς καὶ δὲν ἦταν ὁλοφάνερος ὁ πραγματικὸς σκοπὸς τῶν κεφαλαιακῶν ἐλέγχων, Η ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ! Εἶναι πραγματικὰ ἀξιοθαύμαστη ἡ «ἐθνικὴ συνεννόηση» πάνω σὲ αὐτὸ τὸ θέμα ὅλων τῶν κυβερνήσεων. Οὔτε στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τέτοια ὁμοψυχία.
.                 Καὶ εἶναι πραγματικὰ ἐντυπωσιακὴ ἡ ἔγνοια τους νὰ μὴ ταλαιπωροῦνται οἱ πολίτες! Ὅλα γιὰ τὸ καλὸ τῶν πολιτῶν! Καὶ τὸ μεγαλύτερο καλό: ἡ σκλαβοποίησή τους!

.                 Ἡ κυβέρνηση ἐξετάζει τὸ ἐνδεχόμενο νὰ συνδεθεῖ τὸ ἀφορολόγητο μὲ τὴ χρήση τοῦ πλαστικοῦ χρήματος, πιστωτικῶν καὶ χρεωστικῶν καρτῶν.
.               Τὴ σύνδεση τοῦ ἀφορολόγητου μὲ τὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος ἐξετάζει ἡ κυβέρνηση. Ὅπως δήλωσε στὸν ΒΗΜΑ FM ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Τρύφων Ἀλεξιάδης, τὸ θέμα εἶναι ὑπὸ ἐξέταση, “ὡστόσο τὸ βλέπουμε θετικά”.
.               Παράλληλα, μιλώντας στὸν 9,84, ἀνέφερε πὼς μ τ capital controls πάρα πολς κόσμος ξοικειώθηκε μ τ ν χρησιμοποιε τ πλαστικ χρμα, ἄρα εἶναι ἕνα κίνητρο ὥστε νὰ χρησιμοποιοῦν οἱ πολίτες τὶς χρεωστικὲς ἢ πιστωτικές τους κάρτες γιὰ νὰ κάνουν τὶς ἀγορές τους, κι ἔτσι καὶ τὸ κράτος θὰ κερδίζει καὶ οἱ πολίτες θὰ ἀποφεύγουν τὴν ταλαιπωρία του νὰ συγκεντρώνουν τὶς ἀποδείξεις.
.               Διευκρίνισε ὁ κ. Ἀλεξιάδης ὅτι δὲν ἔχει ληφθεῖ κάποια τέτοια ἀπόφαση, ὡστόσο ἀνέφερε πὼς εἶναι μία ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις ποὺ δέχεται καὶ θὰ ἐξετάσει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν νὰ συνδεθεῖ ἡ χρήση τοῦ ἀφορολόγητου μὲ τὴ χρήση καρτῶν.

ΠΗΓΗ: news247

, , ,

Σχολιάστε

ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ὁ καιρὸς τοῦ Ἀντιχρίστου φθάνει μὲ ταχύτητα ἀστραπῆς.

Ἀχρήματη κοινωνία

   .           Δὲν πρόλαβε νὰ στεγνώσει τὸ μελάνι προηγουμένου μας σχολίου μὲ τὸν ­τίτλο «Ὁ κλοιὸς σφίγγει ἀσφυκτικά» (βλ. σχετ.: Ο ΚΛΟΙΟΣ ΣΦΙΓΓΕΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ), ὅταν ἔ­­­σκα­σε ἡ εἴδηση – βόμβα ὅτι στὴ Δανία ἡ Κυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ καταργήσει παντελῶς τὰ μετρητὰ καὶ νὰ ἐπιβάλει τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος γιὰ ὅλες τὶς ἀγορές.
.           Ἡ εἰσήγηση πρὸς τὸ Κοινοβούλιο «δὲν ἀναμένεται νὰ συναντήσει ἰσχυρὲς ἀντιρρήσεις, καθὼς οἱ Δανοὶ χρησιμοποιοῦν πιστωτικὲς καὶ χρεωστικὲς ἀκόμη καὶ γιὰ μικρὲς καθημερινὲς συναλλαγὲς ἢ γιὰ νὰ ἀγοράσουν ἕνα πακέτο τσίχλες ἀπὸ τὸ παντοπωλεῖο τῆς γειτονιᾶς τους.
.           Μάλιστα, ὅπως ὑποστηρίζει τὸ χρηματοπιστωτικὸ ἰνστιτοῦτο Finansraa­det, μὲ μία οἰκονομία ­ἀπαλλαγμένη ἀ­­­­­­πὸ τὰ μετρητά, τὰ καταστήματα θὰ ἐξ­οικονομήσουν τὰ χρήματα ποὺ ἐ­πεν­δύ­ουν σήμερα γιὰ μέτρα ­ἀσφαλείας ἀλλὰ καὶ τὸν χρόνο ποὺ σπαταλοῦν οἱ ταμίες δίνοντας ρέστα» («Καθημερινὴ» 7-5-2015).
.           Ἡ εἴδηση, φαίνεται, ἐνέπνευσε τὰ κυβερ­νητικὰ στελέχη καὶ μάλιστα τὸν Ἀντιπρόεδρο κ. Δραγασάκη, ὥστε στὴ σύσκεψή του μὲ τὸ Διοικητικὸ ­Συμβούλιο τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν «συμφωνήθηκε ἡ συγκρότηση Ὁμάδας Ἔργου μὲ τὴ συμμετοχὴ ἐκπροσώπων τοῦ Γραφείου τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης, τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἕνωσης Τραπεζῶν, ἡ ὁποία θὰ ἐκπονήσει, ἐντὸς 30 ἡμερῶν, στρατηγικὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν ψηφιακῶν συναλλαγῶν στὴ χώρα μας καὶ τὸν δραστικὸ περιορισμὸ τῆς κυκλοφορίας τοῦ φυσικοῦ χρήματος» newpost.gr/post/462164).
.           Τὸ μόνο ποὺ λησμόνησε νὰ μᾶς πεῖ τὸ παραπάνω ἔξυπνο ἰνστιτοῦτο εἶναι τὸ πό­σο ἀσφαλὲς θὰ εἶναι τὸ πλαστικὸ αὐτὸ σύστημα ἀγορᾶς, ἀφοῦ οἱ ἠλεκτρονικὲς ἀπάτες αὐξάνονται σήμερα κατακόρυφα καὶ κανένα σύστημα ἀσφαλείας δὲν μπορεῖ νὰ τὸ προστατεύσει ἀποτελεσματικά.
.           Τὸ χειρότερο ὅμως εἶναι ὅτι ­ὁδεύουμε ἰλιγγιωδῶς πρὸς τὴν «ἀχρήματη κοινω­νία», ὅπου θὰ ὑπάρχει ­ἀσφυκτι­κὸς ἔλεγχος τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν καί, ὅ­πως καίρια ἐπισημάνθηκε, «με­­ταβαίνουμε ταχέως στὸ σημεῖο ὅπου ἡ χρήση τῶν μετρητῶν θεωρεῖται ­‘‘ὕποπτη δραστηριότητα’’ στὴν ­κυριολεξία» (kato­hi­ka.gr/2015/03).
.           Ἔτσι θὰ ἐξουδετερωθεῖ ὁποιαδήποτε ἀντίδραση: Χρησιμοποιεῖς μετρητά; Εἶσαι ὕ­­­ποπτος ἢ μᾶλλον ἔνοχος. Καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀποδείξεις, ὅπως λέγεται, «ὅτι δὲν εἶσαι ἐλέφαντας», ὅτι δηλαδὴ δὲν σχεδιάζεις κάτι παράνομο, ἀφοῦ ἀρνεῖσαι νὰ δεχθεῖς τὴ χρήση ἠλεκτρονικοῦ χρήματος.
.           Ὁ καιρὸς τοῦ Ἀντιχρίστου, κατὰ τὸν ὁ­­ποῖο, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως (ιγ´ 16-18), δὲν θὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ πουλήσει ἢ νὰ ἀγοράσει κάτι, ἂν δὲν εἶναι σφραγισμένος μὲ τὸν ἀριθμό του, τὸ 666, φαίνεται πὼς φθάνει μὲ ταχύτητα ἀστραπῆς.

ΠΗΓΗ: osotir.org

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

Ο ΚΛΟΙΟΣ ΣΦΙΓΓΕΙ ΑΣΦΥΚΤΙΚΑ

Ὁ κλοιὸς σφίγγει ἀσφυκτικὰ

βλ. σχετ. ἄρθρο τῆς «ΧΡ. ΒΙΒΛ.» πρὸ τετραετίας!: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΟΛΟΖΩΝΤΑΝΟ “ΠΑΘΗΜΑ-ΜΑΘΗΜΑ” ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΣΦΥΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΤΟΥ ΚΛΟΙΟΥ

   .               Τὴν ὥρα ποὺ γράφονται τοῦτες οἱ γραμμές, ἡ Κυβέρνηση σύμφωνα μὲ δημοσιο­γραφικὲς ἀνταποκρίσεις βρίσκεται σὲ δύ­σ­κολη θέση. Οἱ δανειστές ­(εὐρωπαϊκοὶ καὶ διεθνεῖς θεσμοί) σφίγγουν τὴ θηλιὰ τῆς οἰ­κονομικῆς παροχῆς μέχρις ἀσφυξίας, προκειμένου νὰ τὴν ἀναγκάσουν νὰ δεχθεῖ τοὺς ὅρους ποὺ θέτουν.
.              Ἀντιμετωπίζοντας αὐτὴ τὴν ἀσφυκτικὴ πί­εση ἡ Κυβέρνηση ἐπεξεργάζεται σχέδιο μέτρων, μὲ τὰ ὁποῖα ­ὑπολογίζει νὰ ­εἰσπράξει χρήματα σύμφωνα μὲ τὶς ἀπαιτή­σεις τῶν δανειστῶν.
.              Ἀνάμεσα στὰ ἄλλα «σχεδιάζει νὰ ξεκινή­σει πιλοτικὰ τὸ μέτρο τῆς ὑποχρεωτικῆς χρή­­­σης πλαστικοῦ χρήματος σὲ 23 ­νησιά. Στόχος εἶναι ὁ περιορισμὸς τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ ἡ ἐνίσχυση τῶν δημοσίων ἐσόδων. Ὅλες οἱ συναλλαγὲς ἄνω τῶν 70 εὐ­ρὼ στὰ νησιὰ ποὺ ἔχουν πληθυσμὸ μεγαλύτερο τῶν 3.000 κατοίκων θὰ γίνονται μὲ κάρτες, πιστωτικές, χρεωστικὲς ἢ προπληρωμένες. Μὲ τὸ μέτρο αὐτὸ ­συμφωνοῦν οἱ πιστωτὲς τῆς χώρας, δεδομένου ὅτι ­στο­χεύει στὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς» («Καθημερινὴ» 30-4-2015).

 .                Τὸ Ἐπιμελητήριο τῶν Κυκλάδων μὲ ἀνακοίνωσή του τῆς 30ῆς Ἀπριλίου ἐπισημαίνει σειρὰ σημαντικῶν λόγων, γιὰ τοὺς ὁποίους κρίνει ὅτι τὸ μέτρο εἶναι ὄχι μόνο ἀντισυνταγματικό, ἀλλὰ καὶ ἀναποτελεσμα­τικὸ καὶ ἀνεφάρμοστο.
.                 Τὸ ζήτημα ὅμως ἔχει καὶ ἄλλη πλευρὰ πολὺ περισσότερο ἀνησυχητικὴ καὶ ἐπικίνδυνη. Ἀποτελεῖ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν κατάργηση τῶν συναλλαγῶν μὲ μετρητὰ καὶ ἐπιβολὴ τοῦ πλαστικοῦ χρήματος, κάτι τὸ ὁποῖο εἶχε σχεδιασθεῖ νὰ ­ἐπιβληθεῖ ἐπανειλημμένως στὸ παρελθὸν μὲ τὴ ­λεγόμενη «κάρτα τοῦ πολίτη» καὶ παρόμοια, καὶ ἀ­­πέτυχε ἐξ αἰτίας τῆς ἀντιδράσεως τῶν πο­λιτῶν. Ἡ τελευταία τέτοια ­προσπάθεια εἶ­­χε σχεδιασθεῖ νὰ γίνει τὸν ­περασμένο Μάρ­­τιο μὲ τὸ περίφημο ἄρθρο 16 τοῦ ­λε­­γό­μενου «νομο­σχεδίου Κατρούγκαλου» καὶ μπροστὰ στὴν καθολικὴ ἀντίδραση τῶν πολιτῶν ματαιώθηκε.
.             Τώρα τὸ σχέδιο ἐπανέρχεται ἀπὸ τὴν πί­­σω πόρτα, πάντα μὲ τὸ ­ψευδοεπιχείρημα, ὅπως τεκμηριωμένα ­ἀποδεικνύει τὸ Ἐ­­­πι­με­λητήριο τῶν Κυκλάδων, τῆς ­πατάξεως τῆς φοροδιαφυγῆς. Εἶναι πλέον ­ὁλοφάνερο: Τὰ διεθνῆ κέντρα ἐλέγχου τοῦ χρήματος σφίγγουν τὸν κλοιὸ γύρω ἀπὸ τὸν ἀνυποψίαστο πληθυσμό, γιὰ νὰ τὸν ἀναγ­κάσουν νὰ δεχθεῖ τὴν κατάργηση τοῦ χρήματος καὶ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς ζωῆς του. Κάτι ποὺ τελικὰ μήπως προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν καθιέρωση  τοῦ­δαιμονικοῦ συστήματος ποὺ περιγράφεται στὸ 13ο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως μὲ τὸ λεγόμενο «σφράγισμα» στὸ δεξὶ χέρι ἢ στὸ μέτωπο;
.                Αὐτὸ λοιπὸν τὸ τερατῶδες σύστημα ἐ­­λέγχου τῶν πάντων φιλοδοξεῖ νὰ τὸ ἐπιβάλει στὴν Ἑλλάδα μιὰ κυβέρνηση προερ­χόμενη κατὰ βάσιν ἀπὸ τὸν χῶρο τῆς ἀ­­­ριστερᾶς, ποὺ παραδοσιακὰ ἀντιδροῦ­σε στὸν ἔλεγχο τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν; Στὸ ὄνομα δῆθεν τοῦ λαοῦ προτίθεται νὰ ὑποδουλώσει τὸν λαὸ στοὺς μεγαλοτραπεζικοὺς τυράννους;

ΠΗΓΗ: osotir.org

, , , , , ,

Σχολιάστε

TΟ “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ” ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟ “ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΗΜΑ” ΚΑΙ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ὅποιες κι ἂν εἶναι αὐτές, θὰ ἔχουν στὰ χέρια τους ἕνα ἄνευ προηγουμένου ἀποτελεσματικότητας καὶ εὔρους ὅπλο δημοσιονομικῆς καὶ νομισματικῆς πολιτικῆς

 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ὅταν τὸ ψηφιακὸ χρῆμα καταργεῖ τὶς τράπεζες…

Τοῦ Γιώργου Ι. Μαύρου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «Τ χρμα “πεθαίνει, καθς εναι πλς ζήτημα χρόνου πλήρης κα λοκληρωτικ ντικατάστασή του π ποκλειστικ κα μόνο λεκτρονικς πληρωμές». Καὶ σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν Νέα Οἰκονομικὴ Ἐποχὴ «ο κεντρικς ρχές, ποιες κι ν εναι ατές, θ χουν στ χέρια τους να νευ προηγουμένου ποτελεσματικότητας κα ερους πλο δημοσιονομικς κα νομισματικς πολιτικς».
Τὰ λέει ὅλα. Ἀκόμα καὶ γιὰ τοὺς πιὸ δύσπιστους καὶ “ἀθώους”. Τὸ θέμα εἶναι γιὰ ποιό λόγο οἱ ἄνθρωποι δὲν ἀναρωτιοῦνται πῶς ἦταν δυνατὸν ἕνας ἄνθρωπος (ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος) πρὸ δύο χιλιάδων ἐτῶν νὰ εἶδε μὲ τὸν προφητικό του ὀφθαλμὸ ὅλη αὐτὴ τὴν «ἐξέλιξη» ἡ ὁποία θὰ ὑπονομεύσει ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ καὶ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ τὴν ἐλευθερία τοῦ κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ (Χριστοῦ) πλασθέντος ἀνθρώπου.!   

.            Ἑτοιμαστεῖτε γιὰ τὴν μεγαλύτερη οἰκονομικὴ μεταρρύθμιση στὴν ἱστορία μετὰ τὴν γέννηση τοῦ χρήματος. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἑτοιμαστεῖτε γιὰ τὸν… θάνατό του, τουλάχιστον ὅπως τὸ ξέραμε μέχρι σήμερα. Στὴν φυσική του μορφή, ὡς κέρματα καὶ χαρτονομίσματα, τὸ χρῆμα «πεθαίνει», καθὼς εἶναι ἁπλῶς ζήτημα χρόνου ἡ πλήρης καὶ ὁλοκληρωτικὴ ἀντικατάστασή του ἀπὸ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἠλεκτρονικὲς πληρωμὲς μέσῳ καρτῶν καὶ συσκευῶν κινητῆς τηλεφωνίας.
.            Αὐτὴ ἡ μία καὶ μοναδικὴ μεταρρύθμιση ἔχει ἤδη ξεκινήσει στὶς ΗΠΑ καὶ ἔρχεται ταχύτατα καὶ στὴν πληγωμένη ἀπὸ τὴν κρίση Εὐρωζώνη, ἀφ᾽ ἑνὸς ὡς «νέμεση» γιὰ τὸ στρεβλὸ μονεταριστικό της σύστημα καὶ τὶς «ὕβρεις» τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ κλάδου καὶ τῶν πελατειακῶν συστημάτων διακυβέρνησης. Τὸ πῶς καὶ γιατί ἐξηγεῖ μιλώντας ἀποκλειστικὰ στὴν «ΗτΣ» ὁ Γιῶργος Γκαντζιᾶς, ἀν. καθηγητὴς Πολιτισμικῆς Τεχνολογίας – Νέων Τεχνολογιῶν στὸ Πανεπιστήμιο Αἰγαίου.
.                      «Ἂν μιλοῦσε κανεὶς σὲ ἕναν οἰκονομολόγο ἢ πολιτικὸ γιὰ τὸ λεγόμενο “ψηφιακό πορτοφόλι”, τὴ δημιουργία δηλαδὴ ἑνὸς πλαισίου στὸ ὁποῖο ὁ καταναλωτὴς θὰ μπορεῖ νὰ πληρώνει μέσῳ τοῦ κινητοῦ του ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ καὶ σὲ ὁποιοδήποτε μέρος τῆς γῆς γιὰ ὁποιαδήποτε ἀγαθὸ ἢ ὑπηρεσία, θὰ σὲ κοιτάζει σὰν γραφικὸ “γκατζετά”… Κι ὅμως, πρόκειται γιὰ τὴ μεγαλύτερη οἰκονομικὴ ἐπανάσταση στὴν ἱστορία μετὰ τὴν κοπὴ τῶν νομισμάτων!».

 Ἡ ἀπὸ-κεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν

.            Εἶναι ἀληθινὰ παράδοξο, τονίζει ὁ κ. Γκαντζιᾶς πὼς κανες δν ναφέρεται κτεταμένα στς δραματικς -ἀλλὰ διόλου ἀρνητικὲς- συνέπειες τς κατάργησης το χρήματος σ πραγματικ μορφή: «Ὅταν τὸ χρῆμα μου θὰ εἶναι πιὰ μόνο ἠλεκτρονικό, τότε δὲν θὰ ἔχει νόημα νὰ τὸ καταθέσω κάπου, μὲ τὴ φυσική του μορφή! Τὰ ΑΤΜ θὰ ἐξαφανιστοῦν, καθὼς κανεὶς πιὰ δὲν θὰ κάνει ἀνάληψη -διότι θὰ ἔχει ὅλα του τὰ χρήματα στὸ κινητό του. Αὐτὸ ὅμως σημαίνει ὅτι οἱ τράπεζες δὲν θὰ ἔχουν πλέον καταθέσεις. Τὸ ὁποῖο μὲ τὴ σειρά του δημιουργεῖ τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: Ποιά θὰ εἶναι τὰ ἴδια κεφάλαιά τους; Καὶ μὲ βάση ποιά κεφάλαια θὰ διατηροῦν τὸ ρόλο τους ὡς χορηγοὶ δανείων στὴν οἰκονομία;».
.            Ὁ ρόλος τῆς ἐμπορικῆς καὶ πιστωτικῆς τραπεζικῆς, λέει ὁ κ. Γκαντζιᾶς, πνέει τὰ λοίσθια, ὁ ὁποῖος βλέπει τὶς τράπεζες νὰ μετεξελίσσονται ἀπὸ πιστωτικὰ ἱδρύματα καὶ αἱμοδότες τῆς οἰκονομίας σὲ ἱδρύματα ἁπλῆς ἐγγύησης τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν. Μόνο πού, ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ, τὸν ἴδιο ρόλο μποροῦν νὰ παίξουν καὶ ἐπιχειρήσεις ἀπὸ ἄλλους κλάδους, γεγονὸς ποὺ δημιουργεῖ εὔλογα ἐρωτήματα γιὰ τὴν δυνατότητα τῶν τραπεζῶν νὰ ἐπιβιώσουν στὴ νέα -ψηφιακὴ- τάξη.
.            «Ἐγγυητὲς συναλλαγῶν τοῦ ἠλεκτρονικοῦ χρήματος τοῦ καταναλωτῆ μποροῦν νὰ γίνουν ἐπίσης οἱ ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας, οἱ πάροχοι προσβάσεως στὸ Διαδίκτυο, ἢ οἱ ἑταιρεῖες κοινῆς ὠφελείας… Τὸ ἴδιο θὰ ἰσχύει καὶ μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ἀντίστοιχο τῶν καταθέσεων. Ἐπειδή, δὲν θὰ ἔχω πιὰ πραγματικὸ χρῆμα ἀλλὰ ἠλεκτρονικὲς μονάδες, θὰ μπορῶ νὰ τὸ «ἀποθηκεύω» ὅπου θέλω ἐγώ.
.            Πρέπει νὰ γίνει κατανοητό, τονίζει ὁ κ. Γκαντζιᾶς, ὅτι «τὸ χρῆμα δὲν θὰ εἶναι πιὰ ἕνα φυσικὸ ἀγαθὸ ποὺ θὰ ἀνταλλάσσεται χέρι μὲ χέρι, ἀλλὰ μία ὑπηρεσία, ποὺ ὡς τέτοια μέσῳ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας θὰ μπορεῖ δυνητικὰ νὰ τὴν παράσχει ὁποιαδήποτε ἐπιχείρηση σὲ ὁποιοδήποτε μέρος τῆς γῆς». Κι αὐτὸ σημαίνει, λέει, ὅτι πλέον ἑταιρεῖες ἀπὸ ἑτερόκλητους κλάδους -ὅπως ὁ χρηματοπιστωτικός, οἱ τηλεπικοινωνίες, ἡ ὑγεία, ἡ κοινὴ ὠφέλεια, τὸ λιανεμπόριο καὶ τὰ τυχερὰ παιχνίδια- πλέον θὰ πρέπει νὰ λογίζονται ὡς ἐκπρόσωποι ἑνὸς νέου νιαίου πιχειρηματικο κλάδου παροχς ψηφιακν πηρεσιν, ποος θ ποπτεύεται κι π μία ξ σου νιαία ρυθμιστικ ρχή.

«Πυρηνικὸ ὅπλο» δημοσιονομικῆς καὶ νομισματικῆς πολιτικῆς.

.            Τὸ μεγαλύτερο ἐρώτημα ποὺ προκύπτει, σύμφωνα μὲ τὸν κ. Γκαντζιά, εἶναι «τί θὰ γίνει μὲ τὴ χορήγηση πίστης;». Αὐτή, τονίζει, θὰ ἐξαφανιστεῖ μὲ τὴν παραδοσιακή της μορφή. Ὅπως ἐξηγεῖ, χάρη στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία τὸ σημερινὸ μονεταριστικὸ σύστημα ποὺ ἔχει ὡς κορμὸ τὶς κεντρικὲς τράπεζες καὶ ὡς κλαδιὰ τὶς ἐμπορικὲς τράπεζες, κυριάρχησε παγκοσμίως, δημιουργώντας μία ψευδῆ εἰκόνα ἀνάπτυξης ποὺ στὴν πραγματικότητα ἀποτελοῦσε μία παράλογη μεγέθυνση τοῦ χρηματοοικονομικοῦ κλάδου καὶ μέσῳ αὐτοῦ κάθε λογ[hς ἀξιῶν.
.            Κι αὐτό, λέει, ἀποκαλύφθηκε μὲ τὴν κρίση: «Ἑλλάδα, Ἱσπανία, Πορτογαλία, Ἰρλανδία, Ἰταλία ἀλλὰ κι ἄλλες χῶρες, διαπίστωσαν μὲ τρόπο τραγικὸ ὅτι τμομηχαν τς δυναμικς μέχρι τ 2009 νάπτυξής τους δν ταν τίποτα περισσότερο π μία κεν μεγέθυνση (ἄλλοτε τοῦ κράτους κι ἄλλοτε τῶν τραπεζῶν ἢ τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτων κι ἄλλων ἀξιῶν) πο τροφοδοτοσε δίκην… “τρόμπας χρηματοοικονομικς κλάδος το μονεταριστικο συστήματος. Τὸ τελευταῖο, σημειώνει ὁ κ. Γκαντζιᾶς, ἀποσύρεται μαζὶ μὲ τὸ χρῆμα στὴ φυσική του μορφή, διότι οἱ τράπεζες δὲν θὰ παίζουν πλέον κομβικὸ ρόλο στὴ νέα οἰκονομία. Τουναντίον, τν ρόλο ατ θ τν χουν ο κεντρικς ρχές, ποιες κι ν εναι ατές, ο ποες θ χουν στ χέρια τους να νευ προηγουμένου ποτελεσματικότητας κα ερους πλο δημοσιονομικς κα νομισματικς πολιτικς».
.            Διότι, ὅπως ρητορικὰ διερωτᾶται, τί ἔννοια θὰ ἔχουν λέξεις ὅπως «φοροδιαφυγή», «λαθρεμπόριο», «διαφθορά», ὅταν ὅλες οἱ συναλλαγὲς θὰ εἶναι ἠλεκτρονικὲς κι ἑπομένως θὰ καταγράφονται, ἐντοπίζονται, ἐλέγχονται καὶ φιλτράρονται σὲ πραγματικὸ χρόνο καὶ δίχως ἀνθρώπινη παρέμβαση; Τουναντίον, τονίζει, «ἡ διασφάλιση τῶν φορολογικῶν ἐσόδων σὲ ἕνα τέτοιο περιβάλλον θὰ εἶναι τόσο ἐντυπωσιακή, ἡ λογοδοσία γιὰ τὰ εἰσοδήματα τοῦ καθενὸς τόσο ἄμεση καὶ ἡ διακίνηση τῶν κεφαλαίων τόσο διαφανῆς, ποὺ θὰ δημιουργηθοῦν ἀδιανόητες σήμερα προϋποθέσεις γιὰ τὴν κατάρτιση πλεονασματικῶν προϋπολογισμῶν καὶ τὴν ἀνακατανομὴ τοῦ πλούτου στὴν κοινωνία. Τὰ πλεονάσματα αὐτὰ καὶ ἡ ἐπιβολὴ φορολογικῆς δικαιοσύνης θὰ εἶναι καὶ τὸ μεγάλο ὅπλο τῶν κυβερνήσεων γιὰ νὰ χαράξουν πολιτικὲς ἀνάπτυξης, κι ὄχι στείρας μεγέθυνσης».
.            Στὴ φυσική του μορφή, ὡς κέρματα καὶ χαρτονομίσματα, τ χρμα «πεθαίνει», καθς εναι πλς ζήτημα χρόνου πλήρης κα λοκληρωτικ ντικατάστασή του π ποκλειστικ κα μόνο λεκτρονικς πληρωμές.

ΠΗΓΗ: imerisia.gr

       

, ,

Σχολιάστε