Ἄρθρα σημειωμένα ὡς πιστωτικὴ κάρτα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝ ΤΟ “ΠΛΑΣΤΙΚΟ” ΧΡΗΜΑ

λεξιάδης: φορολόγητο μόνο μ τ χρήση πλαστικο χρήματος
30 Σεπτεμβρίου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μποροῦν νὰ αἰσθάνονται πραγματικὰ ὑπερήφανοι γιὰ τὸ ἐπίτευγμά τους. Διαδοχικὰ «ἀνταλλακτικά» διαφορετικῶν προελεύσεων, ποὺ ὅμως κάνουν ἀκριβῶς τὴν ἴδια δουλειά!
.             Δεῖτε πόσο ἄνετα νιώθουν: Ἀνενδοίαστα πλέον λένε τὶς ἐπίμαχες λέξεις τῆς χειραγωγήσεως καὶ τοῦ ἐγκλεισμοῦ στὸν ὁλοκληρωτισμό: «ὑποχρεωτικὴ χρήση, «ἐξοικείωση», «κίνητρα». 

βλ. σχετ.:

.               Ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπ. Οἰκονομικῶν προανήγγειλε τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση πιστωτικῶν ἢ χρεωστικῶν καρτῶν γιὰ τὸ «χτίσιμο» τοῦ ἀφορολογήτου.

[…]
.               Γιὰ τὶς ἀποδείξεις ὁ ὑπουργὸς εἶπε ὅτι γιὰ τὸ 2015 ἐξακολουθοῦμε νὰ τὶς συγκεντρώνουμε ἀλλὰ γιὰ τὸ 2016 ἐξετάζεται τὸ νὰ «χτίζεται» τὸ ἀφορολόγητο μόνο μὲ τὴ χρήση πλαστικοῦ χρήματος καὶ μόνο μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ ἀναγνωρίζονται ἄλλες δαπάνες, ὅπως οἱ ἰατρικές.
.               Τὸ στέλεχος τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου ἀνέφερε μάλιστα ὅτι οἱ γιατροὶ κατάφεραν μὲ εὐκολία νὰ ἐνταχθοῦν στὸ σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς συνταγογράφησης, ἄρα θὰ μπορέσουν νὰ ἐνταχθοῦν καὶ στὸ σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς πληρωμῆς.
.               Παράλληλα, ὅπως εἶπε, γι σους χρησιμοποιον τ πλαστικ χρμα θ προβλέπονται κα μπόνους μ πιπλέον φοροελάφρυνση, ἐνῶ ἀναζητεῖται τρόπος νὰ αὐξηθεῖ καὶ τὸ κίνητρο γιὰ τοὺς ἐπαγγελματίες.

[…]

ΠΗΓΗ: antenna

Διαφήμιση

, , , ,

Σχολιάστε

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ στὶς συναλλαγὲς μὲ τὸ Δημόσιο

Χρήση πιστωτικν καρτν στς συναλλαγς μ τ Δημόσιο
σχεδιάζει τ
ΥΠ.ΟΙΚ.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Οἱ καλοὶ Ἐργολάβοι δὲν πτοοῦνται ἀπὸ τὶς καιρικὲς συνθῆκες. Ἔτσι λοιπὸν προχωροῦν ἀκάθεκτοι στὴν θεσμοθέτηση μέτρων φαλκιδεύσεως τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν. Τώρα οἱ πολλοὶ δὲν τὸ βλέπουν (ἢ δὲν θέλουν νὰ τὸ δοῦν). Ὅταν ὅμως ἔρθει, τότε ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ νὰ τὸ δοῦν, γιατὶ δὲν θὰ τοὺς ἔχουν μείνει μάτια!
.            Στόχος φαινομενικὸς καὶ 
προσχηματικὰ προβαλλόμενος εἶναι ἡ καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς. Τελικὸς ὅμως καὶ πραγματικὸς στόχος εἶναι ἡ ὑπονόμευση τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν καὶ ἡ ἐπιβολὴ τοῦ οἰκονομικοῦ (καὶ κατ᾽ ἐπέκτασιν πολιτικοῦ) ὁλοκληρωτισμοῦ.

.         Ὑποχρεωτικὴ χρήση χρεωστικῶν ἢ πιστωτικῶν καρτῶν στὶς συναλλαγὲς τῶν πολιτῶν σχεδιάζει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν μὲ στόχο τὴν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς. Ἀρχικὰ θὰ περιοριστεῖ τὸ ὅριο γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴ χρήση κάρτας στὰ 500 εὐρὼ ἀπὸ 1.500 ποὺ ἴσχυε σήμερα. Ὁ ὑφυπουργὸς Οἰκονομικῶν Γιῶργος Μαυραγάνης δηλώνει στὴν «Καθημερινὴ» ὅτι ἐξετάζεται ἡ παροχὴ κινήτρων στοὺς καταναλωτὲς γιὰ νὰ χρησιμοποιοῦν τὴν ἠλεκτρονικὴ πληρωμή, ὅπως δῶρα ἢ χρήματα.

 ΠΗΓΗ: skai.gr

,

Σχολιάστε

1% ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ “ΤΟ ΤΥΡΑΚΙ ΣΤΗΝ ΦΑΚΑ”

ΣΧ. «ΧΡ ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»:  Ἀπὸ δῶ τὸ πᾶνε, ἀπὸ κεῖ τὸ φέρνουν, ρίχνουν καὶ λίγο δόλωμα καὶ στὸ τέλος τὸ “ποντικάκι” θὰ βρεθεῖ μέσα στὴν φάκα καὶ θὰ τρίβει ἀγουροξυπνημένο τὰ ματάκια του…! 

Μέσ πιστωτικς θ εσπράττουν τν ΦΠΑ

.         Φορομπλόκο στὴν διαφυγὴ ΦΠΑ μὲ τὴν παροχὴ κινήτρων χρήσης πιστωτικῶν καὶ χρεωστικῶν καρτῶν ἀπὸ τοὺς καταναλωτὲς προετοιμάζει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν.  Τὸ σχέδιο εἶναι ἕτοιμο καὶ ἀπομένει ἡ πολιτικὴ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἐνεργοποίησή του. Προβλέπει ἐπιστροφὴ χρημάτων 1% γιὰ κάθε συναλλαγή, ἡ ὁποία θὰ γίνεται μὲ πλαστικὸ χρῆμα, μὲ παράλληλη ἄμεση ἀπόδοση τοῦ ΦΠΑ στὸ δημόσιο ἀπὸ τὶς τράπεζες ποὺ μεσολαβοῦν γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συναλλαγῆς.
.         Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιο, τὸ ὁποῖο στὶς τεχνικές του λεπτομέρειες φέρει τὴν ὑπογραφὴ τῆς ὁμάδας Ράιχενμπαχ, κάθε φορὰ ποὺ θὰ γίνεται συναλλαγὴ μὲ πλαστικὸ χρῆμα ἡ τράπεζα ποὺ μεσολαβεῖ, πρὶν ἀποδώσει τὰ χρήματα στὴν ἐπιχείρηση, θὰ παρακρατᾶ καὶ θὰ ἀποδίδει ἀμέσως τὸν ΦΠΑ στὸ δημόσιο.
.         Ἡ τράπεζα ἄλλωστε θὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ θὰ κάνει καὶ τὸν συμψηφισμὸ τῶν ἐπιστροφῶν 1% εἰς βάρος τοῦ δημοσίου -ἀπὸ τὰ ποσὰ τοῦ ἀποδιδομένου ΦΠΑ- ὥστε νὰ μπορεῖ ἡ ἐπιχείρηση νὰ δίνει μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συναλλαγῆς τὴν ἐπιστροφὴ κεφαλαίου στὸν πελάτη.
.         Ἀξίζει ν σημειωθε τι π τν 1η ανουαρίου 2012 μειώθηκε σ 1.500 ερ τ ριο τν συναλλαγν πάνω π τ ποο λες ο συναλλαγς μεταξ διωτν κα πιχειρήσεων θ πρέπει ν γίνονται ποχρεωτικ μ χρήση πιστωτικν χρεωστικν καρτν τραπεζικν πιταγν.
.         Σὲ ἐπίπεδο κόστους, δεδομένου ὅτι στὴν Ἑλλάδα πραγματοποιοῦνται κάθε χρόνο ἀγορὲς ὕψους 5,5 -6 δισ. εὐρὼ μέσῳ πιστωτικῶν καρτῶν, τὸ δημόσιο θὰ χάσει 55-60 ἑκατ. εὐρώ. Σὲ ἐπίπεδο ὀφέλους ὅμως θὰ κερδίσει ἄμεση εἴσπραξη τοῦ ΦΠΑ χωρὶς δυνατότητα διαφυγῆς. Οἱ καταναλωτές, ἀπὸ τὴν πλευρά τους, θὰ κερδίζουν πιστροφ 1 ερ γι κάθε 100 ερ συναλλαγς, μόνο κα μόνο πειδ χρησιμοποιον τς πιστωτικς τς χρεωστικές τους κάρτες.

ΠΗΓΗ: Euro2day.gr 

, ,

Σχολιάστε