Ἄρθρα σημειωμένα ὡς περίθαλψη

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΘ.Α ὑπὲρ τῶν Ἀκριτῶν τοῦ Αἰγαίου

Σωστ πόφαση πρ τν κριτν τοῦ Αγαίου

.         Ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης στὰ πλαίσια τῆς προσφορᾶς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στὸ κοινωνικὸ σύνολο, ὑπέγραψε σήμερα ἀπόφαση ποὺ ἀφορᾶ στὴν παροχὴ δικαιώματος δωρεὰν ἐξωνοσοκομειακῆς καὶ νοσοκομειακῆς περίθαλψης στοὺς μονίμους κατοίκους τῶν νήσων Καστελόριζου, Γαύδου καὶ Ἀγαθονησίου ἀπὸ τὰ στρατιωτικὰ νοσοκομεῖα 401 Γενικὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν, Ναυτικὸ Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν καὶ 251 Γενικὸ Νοσοκομεῖο Ἀεροπορίας ἀντίστοιχα.

ΠΗΓΗ: olympia.gr (ἀπὸ kranosgr.blogspot.gr)

,

Σχολιάστε

ΣΤΟΧΟΣ: ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. ΝΕΕΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΕΣ

Ὅλα προσεκτικὰ μελετημένα καὶ μεθοδευμένα, ὥστε τὰ ἐπιδιωκόμενα ἀποτελέσματα (κυρίως περιστολῆς τῶν βασικῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν) νὰ παράγονται, νὰ προκύπτουν ἀβίαστα  σὰν «φυσιολογικὴ» (δῆθεν) ἀντίδραση στὶς καταχρήσεις, τὴν φοροδιαφυγή κ. ἄ. «ἁμαρτήματα» καὶ νὰ εὐλογοῦνται ἀπὸ τὴν συνείδηση τῶν ἐκμαυλισμένων καὶ ναρκωμένων μαζῶν, οἱ ὁποῖες θὰ συναινοῦν πειθήνια στὴν ἔτι περαιτέρω ὑπονόμευση καὶ συρρίκνωση τῶν συνταγματικῶν κεκτημένων τους.
Τὸ «μεμονωμένο» περιστατικὸ ποὺ ἀναφέρεται κατωτέρω ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιὰ τὴν συντελουμένη μετάλλαξη τῶν κοινωνικῶν δεδομένων.

Δημοσιογράφοι καὶ ἐκδότες προετοιμάζουν Νέες Σπιναλόγκες
γιὰ ἀσθενεῖς ΙΚΑ

«Ἐξώδικη διαμαρτυρία, δήλωση καὶ πρόσκληση μὲ ἐπιφύλαξη δικαιωμάτων» ἀπέστειλε στὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» ἡ κυρία Ἀγγελικὴ Γκότση, ἰατρὸς νευρολόγος, κάτοικος Παλαιοῦ Φαλήρου. Ἡ κυρία Γκότση ἀναφέρεται στὸ δημοσίευμα τοῦ «Βήματος» τῆς Πέμπτης 4 Νοεμβρίου 2010 (http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=19385) σχετικὰ μὲ τοὺς γιατροὺς «ποὺ λήστεψαν τὸ ΙΚΑ». Ἡ κυρία Γκότση ἐκτιμᾶ ὅτι τὸ δημοσίευμα  τὴν «φωτογραφίζει»:
«Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ στὶς παρατιθέμενες λίστες φέρομαι ὡς λησταρχίνα. Στὴ λίστα ἐμφανίζεται μὲ συντομογραφία τὸ ὄνομά μου ὡς “Γκ. Ἄγγ. ” καὶ δίπλα ἡ ἰδιότητά μου “νευρολόγος” καὶ μοῦ ἀποδίδεται ἡ “ληστεία” ὅτι σὲ 625 συνταγὲς ποὺ ἐξέδωσα κατὰ τὸν μήνα Ἰούνιο 2010 ἡ ἀξία τῶν συνταγογραφήσεων αὐτῶν ἦταν 20.316,20 εὐρὼ (δήλ. 32,50 εὐρὼ ἀνὰ συνταγή). Ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει ἄλλος νευρολόγος τοῦ ΙΚΑ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα μὲ τὰ ἀρχικὰ αὐτά, γεγονὸς ποὺ γνωρίζουν καὶ ὅλοι οἱ συνάδελφοί μου, ἀλλὰ κυρίως ἐπειδὴ εἶμαι ἐγὼ ποὺ συνέταξα τὶς συνταγὲς αὐτὲς ὡς συμβασιοῦχος ἰατρὸς τοῦ ΙΚΑ, ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς γνωστοποιήσω τὰ παρακάτω.

Εἶμαι γιατρὸς νευρολόγος καὶ ἐργάζομαι στὸ ΙΚΑ Καλλιθέας- Παλαιοῦ Φαλήρου, ἐργαζόμενη 13 χρόνια σὲ αὐτό, ὡς συμβασιοῦχος, ἀνασφάλιστη καὶ παίρνοντας μισθὸ 1.050 εὐρώ. Καθημερινὰ ἔχω 25 κλεισμένα ραντεβού, τὰ ὁποῖα γιὰ νὰ τὰ κλείσουν οἱ ἀσθενεῖς, χρειάζονται 35 περίπου ἡμέρες ἀναμονῆς. Ὡς ἐκ τούτου μαζὶ μὲ τὰ ἐπείγοντα περιστατικὰ ποὺ ἀναγκάζομαι νὰ ἐξετάζω κάθε μέρα, φτάνουν τοὺς 35-40 οἱ ἀσθενεῖς ποὺ ἐξετάζω τὴν ἡμέρα. Πρέπει νὰ συμπληρώσω ὅτι σὲ αὐτὸ τὸ καταιγιστικὸ κλίμα τῆς ἄσκησης τῶν ἰατρικῶν μου καθηκόντων, καὶ ἐντὸς δεκαλέπτου, ὀφείλω ἀπέναντι στὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς ἀσθενεῖς μου νὰ κάνω ὁλοκληρωμένη ἐξέταση, σωστὴ διάγνωση καὶ κατάλληλη συνταγογράφηση. Σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω καὶ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας, ἀρκεῖ μία ἁπλὴ ἀριθμητικὴ πράξη (ὅπως σωστὰ διατυπώνεται καὶ στὸ ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας) 6 ἀσθενεῖς τὴν ὥρα x 5,5 ὧρες σημαίνουν 33 ἀσθενεῖς τὴν ἡμέρα, δηλαδὴ 759 ἀσθενεῖς τὸν μήνα (23 ἐργάσιμες ἡμέρες), τουλάχιστον. Οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ στὴ συντριπτική τους πλειοψηφία εἶναι ἄνθρωποι μὲ χρόνια νοσήματα (νόσος Αlzheimer, Ρarkinson, κ.λπ., ἀνίατα νευρολογικὰ νοσήματα) καὶ γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἀξιοπρεπῆ διαβίωσή τους χρειάζεται συγκεκριμένη φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ Ἐρωτῶ, λοιπόν, πῶς ληστεύω τὸ ΙΚΑ; Ἐπειδὴ ἔδωσα τὰ ἀπαραίτητα, ἐγκεκριμένα ἀπὸ τὸν ΕΟΦ- καὶ ἐντὸς λίστας- φάρμακα σὲ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς 750 περίπου ἀσθενεῖς ποὺ ἐξέτασα, οἱ ὁποῖοι χρειάζονται 2 καὶ 3 φάρμακα ὁ καθένας; Γιὰ νὰ εἶμαι «ἀρεστὴ» γιὰ τὸ σύστημα γιατρός, ἔπρεπε νὰ ἀφήσω τοὺς ἀσθενεῖς μου χωρὶς φάρμακα;
Ατς εναι στόχος: Ν καταργηθε τ δικαίωμα τν νθρώπων στὴν φαρμακευτικ περίθαλψη, πως θέλουν ν καταργήσουν τ δικαίωμα στ Δωρεν Δημόσια γεία, τ Δωρεν Δημόσια Παιδεία, τὴν σύνταξη κα τν κοινωνικ σφάλιση. Αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ὅλη ἡ χώρα παρακολουθεῖ μὲ εὐαισθησία καὶ συμπόνια τὸν κατατρεγμὸ καὶ τὶς περιπέτειες τῶν ἐξορισμένων ἀνίατων (γιὰ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ) ἀσθενῶν μὲ λέπρα ποὺ ἀπομονώνονταν στὴ Σπιναλόγκα. Δυστυχς λίγοι κατανοον τι τὸ κοινό μας μέλλον δν θ χει μόνο πολλς Σπιναλόγκες γι τος σθενες, τος λικιωμένους, κα τος πόκληρούς της κοινωνίας, λλ τι εναι τοιμοι ο σύγχρονοι Καιάδες στος ποίους θ πετιονται λοι σοι θεωρονται βαρίδια γι τν κοινωνία τς γορς κα τς σημαες τς βαρβαρότητας το κέρδους. Δυστυχς λίγοι κατανοον τι σήμερα ο νθρωποι κα ο νάγκες τους μετρνε λιγότερο π τς χρηματιστηριακς ξίες.
σοι θέλετε ν βρετε τ πραγματικ λλείμματα γιατί δν ψάχνετε στπέρογκο κόστος κάποιων φαρμάκων που διαμορφώνεται π μία χούφτα πολυεθνικς φαρμακευτικς ταιρεες; Γιατί δὲν ψάχνετε νὰ βρεῖτε μηχανήματα ποὺ σαπίζουν στὰ ἀραχνιασμένα ὑπόγεια, ἐνῶ τὴν ἴδια ὥρα οἱ ἀσθενεῖς παραπέμπονται σὲ ἰδιωτικὰ διαγνωστικὰ κέντρα ποὺ κερδοσκοποῦν εἰς βάρος τῶν ἀσφαλισμένων; Γιατί δὲν ψάχνετε νὰ βρεῖτε τὶς μίζες ἀπὸ τὶς προμήθειες ὑλικῶν καὶ μηχανημάτων, ποὺ προμηθεύονται τὰ νοσοκομεῖα;
Ἀντὶ γιὰ τὰ παραπάνω συμμετέχετε ὡς δημοσιογράφοι καὶ ἐκδότες στὴν
προετοιμασία τοῦ ἐδάφους γιὰ τὴν περικοπὴ τῆς φαρμακευτικῆς περίθαλψης. Πρῶτα τὰ δημοσιεύματα γιὰ τὴν ἀκατάσχετη φαρμακομανία τῶν Ἑλλήνων… Τώρα μὲ κανιβαλικὸ τρόπο, διασύρονται ἐπιστήμονες, διαλύονται συνειδήσεις, προσβάλλονται προσωπικότητες καὶ καταπατᾶται ἡ ὑπόληψη ἀνθρώπων ποὺ μάχονται χρόνια γιὰ νὰ εἶναι ἡ Ὑγεία ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ.

Κατόπιν τῶν παραπάνω καὶ μὲ τὴν ἐπιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μου για τὴν συκοφαντικὴ δυσφήμηση εἰς βάρος μου ποὺ μὲ μειώνει ὡς ἄνθρωπο καὶ ἐπαγγελματία, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀποδεχθῶ ἀδιαμαρτύρητα τὴν παραπάνω ἀδικαιολόγητη ἐπίθεση καὶ ΣΑΣ ΚΑΛΩ νὰ δημοσιεύσετε…».

 

ΠΗΓΕΣ: http://www.mypharm.gr/node/1295, http://www.tovima.gr/default.asp?pid=44&la=1&ct=6&dt=11/11/2010

 

, , , ,

Σχολιάστε