Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος

Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ [ὑπὸ τὸν Μητροπολ. Ὀνούφριο Ρωσικῆς] ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΜΟΣΧΑΣ

Νέο πλῆγμα στὴ Μόσχα:
Ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐγκαταλείπει τὸν πατριάρχη Κύριλλο

.                  Νέο πλῆγμα στὴν ὅποια ἐπιρροὴ τῆς Μόσχας στὴν Οὐκρανία. Ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ποὺ ὑπαγόταν στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, ἀνακοίνωσε σήμερα Παρασκευὴ ὅτι διακόπτει τὴ σχέση της μὲ τὴ Ρωσία, λόγῳ τῆς εἰσβολῆς στὴν Οὐκρανία καὶ διακήρυξε τὴν «πλήρη ἀνεξαρτησία της» ἀπὸ τὶς ρωσικὲς πνευματικὲς ἀρχές.
.                  «Δὲν συμφωνοῦμε μὲ τὸν Πατριάρχη τῆς Μόσχας Κύριλλο (…) σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν πόλεμο στὴν Οὐκρανία», ἀνέφερε στὴν ἀνακοίνωσή της, γιὰ αὐτὴν τὴν ἱστορικὴ πρωτοβουλία της, ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἀφοῦ ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς συνόδου ποὺ ἦταν ἀφιερωμένη στὴ ρωσικὴ «ἐπιθετικότητα». Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνόδου διακήρυξε «τὴν πλήρη ἀνεξαρτησία καὶ αὐτονομία της».
.                  Ἕως σήμερα ἡ Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ὑπαγόταν στὸν Ρῶσο Πατριάρχη Κύριλλο, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκφράσει τὴ στήριξή του στὸν πόλεμο τῆς Ρωσίας ἐναντίον τῆς Οὐκρανίας.
.                  «Ἡ σύνοδος καταδικάζει τὸν πόλεμο, ποὺ συνιστᾶ παραβίαση τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ “Οὐφονεύσεις” καὶ ἐκφράζει τὰ συλλυπητήριά της σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ ὑποφέρουν λόγω τοῦ πολέμου», προστίθεται στὴν ἀνακοίνωση.
.                  Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση, οἱ σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας ἦταν «περίπλοκες ἕως ἀνύπαρκτες» ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ κηρύχθηκε ὁ στρατιωτικὸς νόμος στὴν Οὐκρανία.
.                  Ἡ πρωτοβουλία αὐτὴ εἶναι τὸ δεύτερο σχίσμα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας μέσα σὲ λίγα χρόνια. Ἑκατοντάδες ἱερεῖς ὑπέγραψαν πρόσφατα μία ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ ζητώντας νὰ δικαστεῖ ὁ Κύριλλος ἀπὸ ἐκκλησιαστικὸ δικαστήριο ἐπειδὴ πῆρε θέση στὸν πόλεμο.

[…]

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ – skai.gr

Διαφήμιση

, ,

Σχολιάστε

«ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΕ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ»

Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὴν ΕΡΤ:
Ἡ ἐκκλησία τῆς Ρωσίας μᾶς ἀπογοήτευσε
– Ἂς θυσίαζε τὸν θρόνο του ὁ Κύριλλος

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

Σύνταξη: Συντακτικὴ ὁμάδα ert.gr

ertnews.gr/eidiseis/ellada/oikoymenikos-patriarchis-stin-ert-i-ekklisia-tis-rosias-mas-apogoiteyse-as-thysiaze-ton-throno-toy-o-kyrillos/

.               Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος παραχώρησε μία ἀπὸ τὶς σπάνιες συνεντεύξεις του «Στὸ Κέντρο» τῆς ΕΡΤ1 καὶ τὸν δημοσιογράφο Γιῶργο Κουβαρά. Ὁ Παναγιότατος ἀναφέρεται στὴ συνέντευξή του στὸν πόλεμο στὴν Οὐκρανία, τὴ στάση τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τὸρόλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τὴν Ἁγία Σοφία.

.               Ἐρωτηθεὶς γιὰ τὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ τοῦ Πατριάρχη Μόσχας, Κύριλλου, ἀπέναντι στὸν πόλεμο, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὑπογράμμισε: «Δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ μὴν καταδικάσουν ὅλες οἱ Ἐκκλησίες τὴ βία, τὸν πόλεμο. Ἀλλὰ ἡ ἐκκλησία τῆς Ρωσίας μᾶς ἀπογοήτευσε. Δὲν ἤθελα νὰ ἀποτελέσει αὐτὴ τὴν τραγικὴ ἐξαίρεση ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καὶ ὁ ἀδελφὸς Πατριάρχης Κύριλλος. Δὲν ξέρω πῶς μπορεῖ νὰ δικαιολογήσει ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του στὴ συνείδησή του. Πῶς θὰ τὸν δικαιολογήσει, πῶς θὰ τὸν κρίνει ἡ ἱστορία. Ἔπρεπε νὰ ὀρθώσει τὸ ἀνάστημά του. Γιατί μπορεῖ κάποιος νὰ ἀντιτάξει ὅτι πιέζεται ἀπὸ τὸν πρόεδρο Πούτιν. Θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιδράσει στὴν εἰσβολὴ στὴν Οὐκρανία καὶ νὰ καταδικάσει τὸν πόλεμο, ὅπως κάναμε ὅλοι οἱ ἄλλοι Ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι. Δὲν τὸ ἔκανε, αὐτὸ εἶναι εἰς βάρος του καὶ λυποῦμαι πολύ. Μπορεῖ νὰ εἴχαμε ἄλλες διαφορές, τὴ γνωστὴ γιὰ τὴν αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, τὴ διαφορὰ ποὺ ἔχουμε αἰῶνες τώρα διότι ἡ ρωσικὴ Ἐκκλησία ἐποφθαλμιᾶ τὸ πρωτεῖο τοῦ Κωνσταντινουπόλεως, ὑποσκάπτει τὰ θεμέλια τοῦ θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ περίμενα ἀπὸ τὸν ἀδελφὸ Κύριλλο σὲ αὐτὴτὴν κρίσιμη, ἱστορικὴ στιγμή, νὰ σταθεῖ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων. Ἐν ἀνάγκῃ νὰ θυσιάσει τὸν θρόνο του, νὰ πεῖ στὸν Πούτιν, “κύριε Πρόεδρε, ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ συμφωνήσω μαζί σας, παραιτοῦμαι, φεύγω”. Θὰ τὸν βάλει στὴ φυλακή; Δὲν ξέρω τί θὰ ἔκανε ὁ πρόεδρος Πούτιν, ἂν ἀντιδροῦσε στὰ σχέδιά του ὁ Πατριάρχης, ἀλλὰ αὐτὸ θὰ περιμέναμε ἐμεῖς, οἱ ἄλλοι ἀδελφοὶ Προκαθήμενοι».

Γιὰ τὸ ζήτημα τῆς θεολογικῆς σχολῆς τῆς Χάλκης ἀνέφερε:

«Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης παραμένει κλειστὴ ἐδῶ καὶ 51 χρόνια καὶ τὸ ΟἰκουμενικὸΠατριαρχεῖο στερεῖται τῆς δυνατότητας νὰ ἐκπαιδεύει στὴν ἕδρα τῆς τοὺς αὐριανοὺς λειτουργούς της. Παρακαλέσαμε κατ’ ἐπανάληψη τὴν ἐδῶ κυβέρνηση νὰ μᾶς ἀνοίξει τὴ σχολή. Νὰἐπαναλειτουργήσει δηλαδὴ ἡ σχολὴ γιὰ τοὺς χριστιανοὺς ποὺ ἄνοιξε ἐπὶ Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καὶ ἔκλεισε ἐπὶ τουρκικῆς δημοκρατίας. Αὐτὸ εἶναι ἀντίφαση καὶ ἀδικαιολόγητη ἐξέλιξη. Δυστυχῶς δὲν εἰσακούονται οἱ παρακλήσεις μας πρὸς τὴν Ἄγκυρα. Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση θὰ δεῖ κάποια στιγμὴ αὐτὸ τὸ θέμα ἀπὸ ἄλλο πρίσμα καὶ θὰ πεισθεῖ ὅτι ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Χάλκης εἶναι κατ᾽ ἀρχὴν πρὸς τὸ συμφέρον τῆς ἴδιας τῆς Τουρκίας. Διότι μία τέτοια ἐνέργεια θὰ ἀποδείξει περίτρανα ὅτι ὑπάρχει θρησκευτικὴ ἐλευθερία, ὅτι δὲν ὑπάρχουν περιορισμοὶ στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, στὸ δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Λέγω ἐδῶ, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν δεκάδες μουσουλμανικὲς σχολὲς καὶ οὔτε μία θεολογικὴ σχολὴ γιὰ τοὺς χριστιανούς, διότι ἡ συνθήκη τῆς Λωζάνης λέει πὼς οἱ μειονότητες ποὺ ζοῦν στὴν Τουρκία ἔχουν δικαίωμα νὰἀνοίγουν σχολεῖα, ποὺ θὰ δίδουν θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση μὲ δικά τους ἔξοδα. Ἐμεῖς οὐδέποτε ζητήσαμε χρήματα, ἄρα τὸ κλείσιμο τῆς Χάλκης εἶναι καὶ παραβίαση τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης».

Γιὰ τὰ αἰσθήματά του σχετικὰ μὲ τὴν μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τέμενος καὶ τὰ ρεπορτὰζ ποὺἀναφέρουν ὅτι ἔχουν σημειωθεῖ ζημιές, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὑπογράμμισε:

«Δὲν ἔκρυψα ποτὲ τὰ αἰσθήματά μου. Μίλησα καὶ ἔγραψα γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία. Αὐτὰ τὰ κείμενα εἶχε τὴν εὐαισθησία νὰ τὰ συλλέξει ὁ μακαριστὸς φίλος καὶ συνεργάτης Μαγγίνας καὶ νὰ τὰ βγάλει σὲβιβλιαράκι. Δὲν πρόφτασε νὰ τὸ δεῖ, ἀλλὰ ἔκανε τὸν κόπο νὰ τὸ ἑτοιμάσει. Ἐκεῖ μπορεῖ νὰ δεῖ κάποιος τὰ αἰσθήματά μου γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία. Ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καὶ τὴν πολιτεία τῆς Ρωσίας, πάλι δὲν εἴχαμε εὐχάριστα μηνύματα, ὅταν μετατράπηκε σὲ τέμενος, γιατί τότε ἐλέχθη ἀπὸ τὸν Βορρᾶ ὅτι “τώρα μποροῦμε νὰ μπαίνουμε χωρὶς εἰσιτήριο”. Αὐτὰ ποὺ διαβάζουμε τώρα τελευταῖα στὶς τουρκικὲς ἐφημερίδες δὲν εἶναι εὐχάριστα γιὰ τὴ συντήρηση, γιὰ τὴν καθαριότητα. Ὑπάρχουν παράπονα διατυπωμένα ἀπὸ Τούρκους δημοσιογράφους. Ἐγὼ ἐπαναλαμβάνω ὅτι θὰ προτιμούσαμε νὰ εἶναι ἀνοιχτὸ μουσεῖο γιὰ ὅλον τὸν κόσμο ἡ Ἁγία Σοφία καὶ ὄχι τέμενος μόνο γιὰ μουσουλμάνους».

Σχετικὰ μὲ τὴν ἐπικείμενη ἐπίσκεψή του στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὑπενθύμισε ὅτι αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ ὄγδοη φορὰποὺ θὰ πάει, καθὼς τὸ ἀγαπᾶ καὶ τὸ νοιάζεται.

«Μετὰ ἀπὸ 30 χρόνια ποὺ μὲ ἀξίωσε ὁ Θεὸς νὰ εἶμαι στὸν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, θέλω νὰπάω ξανὰ νὰ εὐχαριστήσω γιὰ αὐτὴ τὴ μεγάλη εὐλογία. Ἐλέχθησαν καὶ γράφτηκαν μερικὰ περίεργα πράγματα, ὅτι θὰ πάω νὰ ἐκδιώξω Ρώσους μοναχούς. Εἶναι μυθεύματα. Οὔτε πρόθεση ἔχω νὰ διώξω κανέναν, φαντάζομαι ὅτι δὲν θὰ μὲ προκαλέσουν νὰ κάνω κάτι τέτοιο. Ἂς κάθονται φρόνιμα νὰ μὴν ἐκδιωχθεῖ κανείς. Αὐτὰ εἶναι αὐτονόητα πράγματα. Ἐγὼ πηγαίνω ἐκεῖ ὡς προσκυνητής».

Ἐπιμέλεια: Κατερίνα Δούκα

, , , ,

1 Σχόλιο

«ΘΕΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ»!

Πατριάρχης Μόσχας:
Θεία τιμωρία γιὰ Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη
ἡ μετατροπὴ Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμὶ

Σχ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.: (ἢ μήπως ἀνθρώπινη χαιρεκακία;)

.                      Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ὁ Ρῶσος Πατριάχης δήλωσε ὅτι ἡ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲτζαμὶ εἶναι τιμωρία ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ἐξαιτίας τῆς παραχώρησης Τόμου Αὐτοκεφαλίας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας.
.                      Σὲ προκλητικὲς δηλώσεις, τὴν ἡμέρα μάλιστα ποὺ οἱ Ὀρθόδοξοί της Ἀνατολικῆς Εὐρώπης γιορτάζουν τὰ Χριστούγεννα, προχώρησε ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος κατὰ τὴδιάρκεια τηλεοπτικῆς συνέντευξης ποὺ ἔδωσε σὲ κεντρικὸ κανάλι τῆς Ρωσίας.
.                      Ὅπως ἀναφέρει τὸ ORTHODOXTIMES, oύτε λίγο οὔτε πολύ, ὁ Ρῶσος Πατριάχης δήλωσε ὅτι ἡ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαμὶ εἶναι τιμωρία ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν ΟἰκουμενικὸΠατριάρχη Βαρθολομαῖο ἐξ αἰτίας τῆς παραχώρησης Τόμου Αὐτοκεφαλίας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας.
.                      «Δὲν θέλω νὰ ἐκφράσω καμία κριτικὴ στὸν Κωνσταντινουπολίτη συν-άδελφό μου, ὡστόσο, ἀδιαμφισβήτητα, ὅλα αὐτὰ ποὺ συνέβησαν μετὰ στὴν Κωνσταντινούπολη, στὸ Σταμπούλ, ἀποδεικνύουν τὴ Θεία Τιμωρία. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔβαλε τοὺς σχισματικούς τοῦ Κιέβου στὸ ἱερό τοῦ Κιέβου, στὴ Σοφία τοῦ Κιέβου (σ.σ. ἐννοεῖ τὴν Ἁγία Σοφία Κιέβου), καὶ ἔχασε τὴν Σοφία τῆς Κωνσταντινουπόλεως – μετατράπηκε σὲ τζαμί», εἶπε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.
.                      «Πῆρες τὴν Ἁγία Σοφία τοῦ Κιέβου ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους ἀνθρώπους, ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καὶ ἔχασες τὴ δική σου προσωπικὴ Σοφία … Θεωρῶ ὅτι περισσότερο προφανῆσυνέπεια, ἐκπορευόμενη ἀπὸ τὴ Θεία Βούληση, δύσκολο νὰ φανταστεῖ κανείς. Καὶ οἱ συνέπειες ἦρθαν χωρὶς καθυστέρηση, γιατί τὸ ἁμάρτημα ἦταν πολὺ μεγάλο», προσέθεσε ὁ προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.
.                      Ὁ ἴδιος χαρακτήρισε ὡς ἔγκλημα καὶ ὄχι ὡς σφάλμα τὴν πράξη τῆς ἀναγνώρισης τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, ὡστόσο ἄφησε νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θὰ προσεύχεται γιὰ τὸν ΟἰκουμενικὸΠατριάρχη καθὼς ἡ “κρίση” θὰ πρέπει νὰ ξεπεραστεῖ “ἀπὸ κοινοῦ”.
.                      «Πρέπει νὰ προσευχόμαστε ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον. Τουλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ στὶς ἰδιωτικὲς προσευχές, καθὼς εἶναι δύσκολο νὰ γίνει κάτι τέτοιο κατὰ τὴ διάρκεια λειτουργιῶν, καθὼς δὲν ἀναφέρουμε [σ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: μνημονεύουμε] τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως στὰ δίπτυχα. Ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ προσευχόμαστε ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον καὶ αὐτὸ προκειμένου αὐτὴ ἡ κρίση στὴν Ὀρθοδοξία, ποὺ ἔχει ἐπιβληθεῖ ἀπ’ ἔξω, νὰ περάσει ὅσο τὸ δυνατὸν συντομότερα» συμπλήρωσε ὁΠατριάρχης Μόσχας.

ΠΗΓΗ: skai.gr/news/world/

, , ,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ καὶ ΤΑ “ΕΞΥΠΝΑ” ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ»

 Πατριάρχης Μόσχας:
Ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἐλέγχει τὸ ἀνθρώπινο γένος
μὲ τὸ ἴντερνετ καὶ τὰ “ἔξυπνα” κινητά (smartphones)

09.01.2019

.            «Ὁ Ἀντίχριστος εἶναι ἕνα πρόσωπο ποὺ θὰ εἶναι ἐπικεφαλῆς τοῦ Παγκoσμίου Ἱστοῦ, ἐλέγχοντας ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ δομὴ αὐτὴ ἀντιπροσωπεύει ἕναν κίνδυνο. Ὁ Ἀντίχριστος θὰ ἐλέγχει ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος μὲ τὸ Διαδίκτυο, τὰ “ἔξυπνα” κινητὰ καὶ ἄλλες συσκευὲς ὑψηλῆς τεχνολογίας, προειδοποιεῖ ὁ πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος. Ὅπως τόνισε χθὲς Δευτέρα στὸ χριστουγεννιάτικο μήνυμά του (οἱ Ρῶσοι ἀκολουθοῦν τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο), ποὺ μεταδόθηκε ἀπὸ τὸ κρατικὸ δίκτυο Rossiya-1, ἡ ἐξάρτηση τῆς ἀνθρωπότητας ἀπὸ τὰ smartphones «θὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου». Ἂν καὶ ὁ 72χρονος ἐπικεφαλῆς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐπεσήμανε ὅτι «δὲν εἶναι πλήρως ἀντίθετος» στὴ χρήση τῶν «ἔξυπνων κινητῶν», ὑπογράμμισε ὅτι θὰ πρέπει οἱ ἄνθρωποι νὰ προσέξουν «νὰ μὴ γίνουν σκλάβοι» τους.
.           «Ὁ ἔλεγχος ἀπὸ ἕνα σημεῖο εἶναι προάγγελος τῆς ἔλευσης τοῦ Ἀντιχρίστου», ὑποστήριξε. Καὶ συνέχισε: «ὁ Ἀντίχριστος εἶναι ἕνα πρόσωπο ποὺ θὰ εἶναι ἐπικεφαλῆς τοῦ Παγκόσμιου Ἱστοῦ, ἐλέγχοντας ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ δομὴ αὐτὴ ἀντιπροσωπεύει ἕναν κίνδυνο».
.           Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Ρῶσος πατριάρχης κάνει ἀνάλογα σχόλια γιὰ τὴν πηγὴ τῶν κακῶν στὸν πλανήτη. Πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια εἶχε ἀποδώσει ἐν μέρει τὴν ἄνοδο τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους» στὴν αὐξανόμενη ἀποδοχὴ ἀπὸ τὶς κοινωνίες τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ὑποστηρίζοντας ὅτι πολλοὶ μουσουλμάνοι ἐγκαταλείπουν δυτικὲς χῶρες γιὰ νὰ ἐνταχθοῦν στὴν τρομοκρατικὴ ὀργάνωση στὴ Συρία καὶ τὸ Ἰρὰκ γιατί δὲν θέλουν νὰ εἶναι μέλη κοινωνιῶν ποὺ διοργανώνουν παρελάσεις Gay Pride.  […]

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr

 

, ,

Σχολιάστε

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ (ΚΥΡΙΛΛΟΥ Μόσχας) καὶ …ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ!

Κύριλλος πρς Βαρθολομαο:
«
ν προχωρήσεις στ Οκρανικό,
δν θ εσαι πρτος μεταξ τν ρθοδόξων»

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

.         Μὲ προσωπικὴ ἐπιστολή του ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος προειδοποιεῖ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, νὰ μὴ συμμετέχει στὴν «πολιτικὴ περιπέτεια» τῆς νομιμοποίησης τῶν «σχισματικῶν» στὴν Οὐκρανία, καθὼς σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση θὰ πάψει νὰ εἶναι ὁ προκαθήμενος τῶν Ὀρθοδόξων.
.               Στὴν ἐπιστολή, ποὺ ἀναρτήθηκε στὸ site τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ὁ πατριάρχης Μόσχας ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων: «Μίλησα μαζί σας ἰδιωτικὰ καὶ μὲ λίγους μάρτυρες γιὰ τὰ σχέδια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως νὰ νομιμοποιήσει τὸ σχίσμα στὴν Οὐκρανία. Τώρα, ὅταν αὐτὰ τὰ σχέδια ἔχουν οὐσιαστικὰ τεθεῖ σὲ ἐφαρμογή, ἐνδεχομένως γιὰ τελευταία φορά, ἀπευθύνομαι σὲ σᾶς ἐνώπιον ὁλόκληρης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας… (Παρακαλῶ) κάντε πίσω τώρα ἀπὸ τὴν κοινωνία μὲ τοὺς σχισματικοὺς καὶ ἀρνηθεῖτε νὰ συμμετάσχετε στὴν πολιτικὴ περιπέτεια γύρω ἀπὸ τὴ νομιμοποίησή τους»…
…«Ἐὰν ἐνεργεῖτε σὲ συμφωνία μὲ τὶς προθέσεις ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἐπιστολή σας, θὰ χάσετε γιὰ πάντα τὴν εὐκαιρία νὰ ὑπηρετήσετε τὴν ἑνότητα τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καὶ θὰ πάψετε νὰ εἶστε ὁ πρῶτος στὸν Ὀρθόδοξο κόσμο ποὺ συγκεντρώνει ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίων πιστῶν, καὶ τὰ δεινὰ ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ ἐσᾶς στοὺς Ὀρθοδόξους Οὐκρανοὺς θὰ σᾶς συνοδεύουν μέχρι τὴν Τελικὴ Κρίση… Προσεύχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ ὅτι αὐτὸ δὲν θὰ συμβεῖ. Δὲν εἶναι πολὺ ἀργὰ γιὰ νὰ σταματήσει», καταλήγει στὴν ἐπιστολή του ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.

 

ΠΗΓΗ: liberal.gr

 

, , ,

Σχολιάστε

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- E´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ 2018

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

     ΜΕΡΟΣ E΄

Μέρος Α´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018 -Α´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Β´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Β´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Γ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Γ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Μέρος Δ´: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- Δ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας

.               Ἡ Ἐκκλησία τῶν Ρώς, ποὺ τὴν ἵδρυσε πρὶν ἀπὸ 1030 χρόνια ὁ Ἅγιος καὶ Ἰσαπόστολος πρίγκιπας Βλαδίμηρος, μὲ τὴν βάπτισή τους στὸν Δνείπερο ποταμό, στὸ Κίεβο, διέρχεται μία ἀπὸ τὶς κρισιμότερες φάσεις τῆς ἱστορίας Της. Μὲ βάση τὶς πολιτικὲς καὶ γεωπολιτικὲς σκοπιμότητες τοῦ Βατικανοῦ, τῆς Δύσης καὶ τῆς φιλοδυτικῆς κυβέρνησης τῆς Οὐκρανίας καὶ τὴ συνδρομὴ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης προετοιμάζεται ὁ διχασμὸς τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Οὐκρανίας. Βατικανό, Οὐάσινγκτον, Βρυξέλλες, Κωνσταντινούπολη μεθοδεύουν τὴν ἐπέκταση στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο τοῦ πολιτικοῦ καὶ στρατιωτικοῦ ἐμφυλίου, ποὺ εἶναι ἀκόμη σὲ ἐξέλιξη στὴν Οὐκρανία.
.           Ἡ ἐκ μέρους τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας μέθοδος ἀποτροπῆς τοῦ διχασμοῦ τῶν Ρὼς εἶναι νὰ πεισθοῦν ὅσο γίνεται περισσότερες τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες νὰ διαφωνήσουν μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Φαναρίου, ποὺ προωθεῖ τὴν Αὐτοκεφαλία (ἀνεξαρτησία) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ αὐτὴν τῆς Ρωσίας. Ὁ ὑπεύθυνος τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἱλαρίων ἐπισκέφθηκε ὅλες τὶς κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ ἐξήγησε τὶς ἀπόψεις του ἐπὶ τοῦ Οὐκρανικοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης κ. Κύριλλος ἔχει συνομιλήσει μὲ ὅλους τοὺς πρωθιεράρχες τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, πλὴν τοῦ Ἀθηνῶν, διότι ὁ κ. Ἱερώνυμος δὲν τὸ θέλησε. Ἡ ὑστάτη κίνησή του, πρὸς ἀποτροπὴ τοῦ ἐνδοορθοδόξου σχίσματος, εἶναι ἡ ἐπίσκεψή του στὸ Φανάρι, στὶς 31 τρέχοντος Αὐγούστου, καὶ ἡ πρόσωπο μὲ πρόσωπο συζήτηση ποὺ θὰ ἔχει μὲ τὸν κ. Βαρθολομαῖο.
.           Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας παράλληλα ἑτοιμάζει τὴν ἑπόμενη ἡμέρα τῆς σὲ βάρος του κηρύξεως θρησκευτικοῦ πολέμου ἀπὸ τὸ Φανάρι, μὲ τὴν ἀναγνώριση τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Στρατηγικός του στόχος: τὸ Φανάρι μὲ τὴν ἀπόφασή του νὰ ἀπομονωθεῖ ἀπὸ τὶς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.
.         Ἰδιαίτερη ἔμφαση δίδει ἡ Μόσχα στὶς σχέσεις της μὲ τὶς τέσσερις ἀπὸ τὶς ἕξι ὑπὸ ἑλληνικὴ ποιμαντικὴ μέριμνα Ἐκκλησίες, ἤτοι τὰ Πατριαρχεῖα Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱεροσολύμων καὶ τὶς Ἐκκλησίες Κύπρου καὶ Ἀλβανίας. Κύρια ἐπιχειρήματά της εἶναι ὅτι ἡ τυχὸν ἀναγνώριση τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας θὰ περιπλέξει περισσότερο τὸ ἐκεῖ ἐκκλησιαστικὸ πρόβλημα, θὰ ἀποτελέσει παραβίαση τοῦ κανονικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου καὶ θὰ προκαλέσει διάσπαση τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί, ἑπομένως, ἀποδυνάμωσή Της.
.         Τὸ ἐγχείρημα τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας παρουσιάζει δυσκολίες. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις μαζί του, ἀλλὰ διὰ λόγους ἐθνικοὺς καὶ συναισθηματικούς, κατὰ πᾶσα πιθανότητα, δὲν θὰ διαφωνήσει μὲ τὴν ὅποια ἀπόφαση τοῦ Φαναρίου. Τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἐπιδιώκει νὰ διατηρεῖ καλὲς σχέσεις μὲ τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία, ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, ἔχει ἐγκαταστήσει ναούς, μοναστήρια καὶ ἱδρύματα στοὺς Ἁγίους Τόπους. Ὅμως ὁ κ. Θεόφιλος χρωστᾶ εὐγνωμοσύνη στὸ Φανάρι, πρῶτον γιὰ τὴν ἐκλογή του στὴ θέση τοῦ Πατριάρχου καὶ δεύτερον, γιατί πῆρε τὸ μέρος του στὴν κρίση μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, γιὰ τὴν ἵδρυση ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων Μητροπόλεως στὸ Κατάρ.
.         Ἐξαιρετικὲς τιμὲς τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἀποδίδει στὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο, ἐπιδιώκοντας νὰ τὸν ἔχει μὲ τὸ μέρος του. Ἕως τώρα ἐκμαίευσε μίαν ἐκ μέρους του θετικὴ δήλωση γιὰ τὸ Οὐκρανικό. Τὸν κάλεσε στὴ Μόσχα στοὺς ἑορτασμούς, γιὰ τὰ 1030 χρόνια ἀπὸ τὸ βάπτισμα τῶν Ρὼς καὶ στὶς 28 Ἰουλίου 2018 ὁ κ. Θεόδωρος ἐνώπιον τοῦ Προέδρου Πούτιν, ἐκπροσώπων τῶν περισσοτέρων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ πλήθους λαοῦ ἀπευθυνόμενος στὸν Πατριάρχη Κύριλλο εἶπε, μεταξὺ τῶν ἄλλων: «…Ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀγαπᾶμε καὶ ἐλπίζουμε πάντα στὴν Ἁγία Ρωσία» καὶ ἀφοῦ τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν βοήθεια ποὺ προσφέρει στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, προσέθεσε: «Ἐμεῖς Ἁγιώτατε προσευχόμαστε γιὰ ἐσᾶς καὶ πρωτίστως γιὰ τὴν εἰρήνη στὸν Οὐκρανικὸ λαό. Εἶστε ἕνας λαός, ἀπὸ μία κολυμβήθρα, ποὺ ἦρθε ἡ Ὀρθοδοξία». Φυσικὰ ἡ δήλωσή του δὲν θὰ ἀρέσει καθόλου στὸ Φανάρι. Ὅμως ὁ κ. Θεόδωρος καθόλου δὲν ἀποκλείεται νὰ ἀλλάξει ἄποψη. Τὸ Φανάρι ἔχει τοὺς τρόπους νὰ τὸν ἔχει μὲ τὸ μέρος του…
.         Ἰδιαίτερη προσωπικὴ σχέση ἐπιδιώκει νὰ ἔχει ὁ κ. Κύριλλος μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιο. Ἐπισκέφθηκε προσωπικὰ τὸ Δυρράχιο καὶ εἶχε συζήτηση μὲ τὸν κ. Ἀναστάσιο, ὁ ὁποῖος ἀπέστειλε ἀντιπροσωπεία στὴ Μόσχα γιὰ τὰ 1030 χρόνια ἀπὸ τὴν βάπτιση τῶν Ρώς. Στὶς 28 Ἰουλίου 2018 ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου, Μητροπολίτης Ἀπολλωνίας καὶ Φίερι κ. Νικόλαος, ἀπευθυνόμενος στὸν Πατριάρχη Μόσχας, εἶπε μεταξὺ ἄλλων: «Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πράγματι πολὺ σημαντικὴ καὶ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος ἐπίσης καταβάλλει προσπάθειες γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ἑνότητας τῆς Ὀρθοδοξίας». Τὸ Φανάρι ἔχει ἐπίσης τοὺς τρόπους του νὰ ἔχει μὲ τὸ μέρος του τὸν κ. Ἀναστάσιο, ἂν καὶ ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἀλβανικῆς Ἐκκλησίας ἔχει διαφορετικὴ προσωπικότητα ἀπὸ τὸν Ἀλεξανδρείας.
.         Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος συμπεριφέρεται ὡς νὰ παραμένει οὐδέτερος καὶ ἀδρανὴς στὸ Οὐκρανικό. Σὰν νὰ μὴν ἀφορᾶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἡ ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἂν καὶ εἶχε ὑποσχεθεῖ στὴν ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης ὅτι θὰ φέρει τὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας στὴν προσεχῆ σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, αὐτὸ δὲν συμπεριλήφθηκε στὴν Ἡμερησία Διάταξή Της… Ἔχοντας σοβαρὰ προβλήματα μὲ τὸ Φανάρι δὲν θέλει νὰ τὰ αὐξήσει, ἀλλὰ δὲν θέλει καὶ νὰ Τὸ ὑποστηρίξει σὲ ὁποιοδήποτε ζήτημα, φυσικὰ καὶ στὸ Οὐκρανικό…
.         Ἀπὸ τὶς Σλαβικὲς Ἐκκλησίες μὲ δηλώσεις τους ὑποστηρίζουν ἀνοικτὰ τὶς ἀπόψεις τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας τὰ Πατριαρχεῖα Σερβίας καὶ Βουλγαρίας καὶ οἱ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες Τσεχίας – Σλοβακίας καὶ Πολωνίας. Σημειώνεται ὅτι οἱ πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες Βουλγαρίας, Πολωνίας, Τσεχίας καὶ Σλοβακίας ἔχουν ἐνταχθεῖ στὸ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ ἕως σήμερα οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τους δὲν ἀκολουθοῦν τὴν ἀντιρωσικὴ πολιτικὴ γραμμὴ τῶν κρατῶν τους. Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας ἔχει πολλοὺς λόγους νὰ εἶναι μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ κατὰ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινούπολης, λόγοι οἱ ὁποῖοι ἤδη ἐκτέθηκαν στὸ σχετικὸ κεφάλαιο. Τὸ Πατριαρχεῖο Γεωργίας στὴν περίπτωση τῆς Συνόδου στὴν Κρήτη δὲν ἦταν μὲ τὸ μέρος τοῦ Φαναρίου… Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρουμανίας ἀποτελεῖ ἰδιάζουσα περίπτωση, ἀφοῦ ἐθνικά, ὡς λατινικῆς καταγωγῆς, δὲν ἀνήκει οὔτε στοὺς Σλάβους, οὔτε στοὺς Ἄραβες, οὔτε στοὺς Ἕλληνες. Ἕως τώρα στὸ Οὐκρανικὸ τηρεῖ ἴσες ἀποστάσεις. Ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας γίνεται μεγάλη προσπάθεια νὰ εἶναι μὲ τὸ μέρος του ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ, ἀλλὰ αὐτὸς δὲν ἔχει ἐκφράσει σαφῶς τὴν ἄποψή του, ἀφοῦ τὰ μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν προβλήματα παραμένουν…
.         Τὸ 2018 ἡ ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση στὴν Οὐκρανία διαμορφώνεται ὡς ἑξῆς: Ὑπάρχει ἡ Κανονικὴ Αὐτόνομη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ἀναγνωριζόμενη ἀπὸ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ εὑρισκόμενη ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Ὑπάρχει μία σχισματική, τῆς ὁποίας ὁ ἡγέτης Φιλάρετος ἔχει αὐτοανακηρυχθεῖ Πατριάρχης Οὐκρανίας καὶ μία ἄλλη, μικρότερη, ἐπίσης σχισματικὴ ὁμάδα. Καὶ οἱ δύο ἐπιδιώκουν νὰ ἀποτελέσουν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία, συνδεδεμένη μὲ τὸ Φανάρι, καὶ ὄχι μὲ τὴν Μόσχα. Εἶναι καὶ οἱ στὸν 16ο αἰώνα ἐφευρεθέντες ἀπὸ τοὺς Ἰησουίτες Οὐνίτες, ποὺ ἀνήκουν στὸν Πάπα.
.         Μὲ τὶς πιέσεις, ποὺ δέχονται, καὶ τοὺς διωγμούς, ποὺ ὑφίστανται ἀπὸ τὴν Οὐκρανικὴ Κυβέρνηση, οἱ ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ φαίνεται ὅτι μειώνονται ὑπὲρ τῶν ἀντιρωσικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ τελευταία ἐκτίμηση γιὰ τὴν θρησκευτικὴ κατάσταση τῆς Οὐκρανίας εἶναι τοῦ 2006. Μὲ βάση αὐτὴν τὶς ὑπὲρ τοῦ Αὐτοκεφάλου σχισματικὲς Ἐκκλησίες ἀκολουθεῖ τὸ 14,9% τῶν Οὐκρανῶν, τὸ 10,9% ἀκολουθεῖ τὴν ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας κανονικὴ Ἐκκλησία, τὸ 5,3% τοὺς Οὐνίτες, ἄλλες Ὁμολογίες ἀκολουθεῖ τὸ 6%, ἐνῶ τὸ 62,5% δήλωσαν ἄθεοι… Ἡ ἐξήγηση τοῦ Κέντρου Ραζοῦμκοφ, ποὺ διενήργησε τὴν δημοσκόπηση, γιὰ τὸ ὑψηλὸ ποσοστὸ τῶν ἀθέων εἶναι ὅτι οἱ πολλοὶ Οὐκρανοὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται τὶς ἐκκλησιολογικὲς διαφορὲς μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ προτιμᾶνε νὰ μένουν στὸ ζήτημα οὐδέτεροι, δηλώνοντας ἄθεοι, μὴ θέλοντας ἐπίσης νὰ ἐμπλακοῦν σὲ πολιτικο-ἐκκλησιαστικὲς διενέξεις, μεταξὺ τῶν Ρώσων καὶ τῶν Οὐκρανῶν τῆς χώρας…
.         Ἔναντι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος τῆς Οὐκρανίας τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἔχει ὁρισμένα μειονεκτήματα, ποὺ ἀξιοποιοῦν οἱ ἀντίπαλοί του. Πρῶτον συμπλέει καὶ συνεργάζεται μὲ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία βρίσκεται σὲ ἐμπόλεμη κατάσταση μὲ τὴν Οὐκρανία. Εἶναι ἑπομένως δυσχερέστατη ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ ἀντιρωσικοῦ φανατισμοῦ. Τὸ δεύτερο εἶναι ὅτι ὁ Πατριάρχης Μόσχας στὸ ταξίδι του στὸ Κίεβο καὶ γενικότερα προβάλλει μίαν κοσμικοῦ τύπου ἰσχύ, ποὺ προκαλεῖ ἀντιδράσεις. Δὲν χρειάζονται οἱ προκλητικὲς ἐμφανίσεις του μὲ λιμουζίνες καὶ πολυπληθῆ φρουρά, οὔτε ἡ ἕως τὸν βαθμὸ τῆς δουλοπρέπειας ἔναντί του συμπεριφορὰ τῶν συνεπισκόπων του καὶ τῶν ἄλλων κληρικῶν καὶ λαϊκῶν. Ἡ ταπείνωση καὶ ἡ ἁπλότητα δὲν σημαίνουν ἀπόρριψη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματος. Μία ἄλλη, πιὸ πνευματική, προσέγγιση τοῦ ποιμνίου του –ἐννοεῖται καὶ τοῦ οὐκρανικοῦ– θὰ βοηθοῦσε νὰ ξεπεραστοῦν οἱ πολιτικὲς διχαστικὲς ἐπιπτώσεις καὶ νὰ διατηρηθεῖ ἡ ἑνότητά του.-

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 2018- ϛ´ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

, ,

Σχολιάστε

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΠΑ – ΜΟΣΧΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἐπικοινωνιακοῦ χαρακτήρα ἡ συνάντηση Πάπα – Μόσχας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἡ συνάντηση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου μὲ τὸν Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο εἶχε κυρίως ἐπικοινωνιακὸ χαρακτήρα. Διεξήχθη στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Ἀβάνας, πρωτεύουσας τῆς Κούβας, καὶ στὴν αἴθουσα τῶν VIPs τὴν Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου. Διήρκεσε περίπου δύο ὧρες. Τὴν ἤθελαν καὶ οἱ δύο, γιὰ διαφορετικοὺς λόγους ὁ καθένας.
.         Τὸ Βατικανὸ ἤθελε ὁ Πάπας νὰ ὁλοκληρώσει τὸν κύκλο τῶν συναντήσεών του μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους Προκαθημένους. Εἶχε συναντηθεῖ μὲ ὅλους πλὴν τοῦ Μόσχας. Κατὰ τὴ στρατηγικὴ τοῦ Βατικανοῦ αὐτὲς οἱ προσωπικὲς συναντήσεις ἀποτελοῦν τὸ πρῶτο στάδιο τῆς δημιουργίας κλίματος, ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν ἕνωση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἤτοι στὴν ὑποταγὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν ἡγεμονία του. Πιστεύει ἐπίσης ὅτι ἡ συνάντηση μὲ τὸν Μόσχας θὰ συντελέσει στὸ νὰ προωθηθεῖ ἀπρόσκοπτα ὁ θεολογικὸς διάλογος. Ἡ Μόσχα ἕως τὴν τελευταία συνάντηση τῆς Μεικτῆς Ἐπιτροπῆς Ὀρθοδόξων – Ρωμαιοκαθολικῶν εἶχε πάντα τὶς ἐνστάσεις της. Ἤδη οἱ εἰδικοὶ στὰ θέματα τοῦ Βατικανοῦ ὑπολογίζουν ὅτι τὸ Σεπτέμβριο θὰ ὑπάρξει συνάντηση τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ «κατ’ αὐτὴν θὰ ὑπογραφεῖ τὸ ντοκουμέντο ποὺ θὰ ἀφορᾶ στὸ Πρωτεῖο καὶ στὴ Συνοδικότητα». (Βλ. σχ. Ἄρθρο τοῦ Edward Pentin στὴν ἱστοσελίδα National Catholic Register).
.           Ὁ Πατριάρχης Μόσχας δέχθηκε τὴ συνάντηση μὲ τὸν Πάπα, γιὰ λόγους ἐπικοινωνιακοὺς καὶ διότι ἐπείσθη ὅτι τὸ θετικὸ ἀποτέλεσμά της θὰ εἶναι μεγαλύτερο τοῦ ἀρνητικοῦ. Ἀρνητικὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι πίκρανε τοὺς Ὀρθοδόξους Ρώσους. Τὴν εἶδαν ὡς ὑποχώρηση ἀπὸ τὶς πάγιες θέσεις τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, ὅτι ἡ συνάντηση δὲν θὰ γίνει ἕως ὅτου τὸ Βατικανὸ παύσει τὴν μὲ ὅλα τὰ μέσα ὑποστήριξή του στοὺς Οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας καὶ στοὺς μισιονάριους στὴ Ρωσία καὶ στὶς ἄλλες χῶρες, ποὺ εἶναι ὑπὸ τὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας. Τὸ κατὰ τὸν κ. Κύριλλο θετικὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ὑπολογίζει πὼς ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία θὰ βοηθηθεῖ ἀπὸ τὴ συνάντηση νὰ βελτιώσει τὴν πολὺ δύσκολη θέση της στὴν Οὐκρανία, πράγμα πάντως πρακτικὰ δυσκολότατο.
.           Ἡ ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση στὴν Οὐκρανία μετὰ τὴν κρατικὴ χειραφέτησή της ἀπὸ τὴν Ρωσία, τὸ 1991, ἦταν πάντοτε δύσκολη γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους, ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Αὐτὴ ἔγινε πολὺ δυσκολότερη μετὰ τὴν ἔκρηξη τοῦ πολέμου μὲ τὴ Ρωσία, τὴν προσάρτηση τῆς Κριμαίας ἀπὸ αὐτὴν καὶ τὴν ντὲ φάκτο ἀνακήρυξη τῶν ἀνατολικῶν περιοχῶν τοῦ Λουγκὰνσκ καὶ τοῦ Ντονέτσκ σὲ ἀνεξάρτητες Λαϊκὲς Δημοκρατίες.
.           Κυρίως στὶς δυτικὲς καὶ κεντρικὲς περιοχὲς τῆς Οὐκρανίας πολλὲς ἐνορίες ποὺ εἶχε τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας πέρασαν ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ «Αὐτοκεφάλου» (σχισματικοῦ κατὰ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες) «Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου τοῦ Κιέβου» καὶ τῶν Οὐνιτῶν. Σχισματικοὶ ὀρθόδοξοι καὶ οὐνίτες θεωροῦν πατριωτικὴ τὴ στάση τους, ὑποστηρίζουν μὲ θέρμη τὶς ἐνέργειες τῆς Οὐκρανικῆς κυβέρνησης σὲ βάρος τῆς Ρωσίας καὶ κατηγοροῦν τοὺς πιστοὺς στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ὡς «προδότες». Ἀποτέλεσμα τῆς καταπίεσης, ποὺ ὑφίστανται, ἡ ἀριθμητικὴ συρρίκνωσή τους. Τὸ 1991 τὸ 80% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Οὐκρανίας ἦταν μαζί του. Σήμερα ὑπολογίζεται ὅτι στὶς κεντρικὲς καὶ δυτικὲς περιοχές της εἶναι λιγότερο ἀπὸ τὸ 20%.
.           Ὁ Πατριάρχης κ. Κύριλλος στὴ Σύναξη τῶν Προκαθημένων στὴ Γενεύη, στὶς 22 Ἰανουαρίου 2016, ἔθιξε τὸ πρόβλημα. Εἶπε:
.           «Στὴν Οὐκρανία μέχρι σήμερα μὲ βίαιο τρόπο ἡρπάγησαν τριάντα καὶ πλέον Ἱεροὶ Ναοί, ἐνῶ οἱ σχισματικοὶ καὶ οἱ ἐθνικιστὲς ἀπειλοῦν ἄλλους δέκα τουλάχιστον. Οἱ ἐννέα ἀπὸ αὐτοὺς μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν ἐθνικιστῶν ἐμφανίζουν αὐτὴν τὴν ἁρπαγὴ ὡς “οἰκειοθελῆ προσχώρηση” εἰς τὸ λεγόμενο “Πατριαρχεῖο τοῦ Κιέβου”. Εἰς τὴν οὐσία πρόκειται περὶ σκέτων ἁρπαγμῶν ὑπὸ τῶν ληστῶν μὲ διοργανώσεις συνελεύσεων ἀπὸ πρόσωπα ἄσχετα πρὸς τὴν κοινότητα καὶ τὴ συνέργια τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, μὲ παραποιήσεις καταστατικῶν ἐγγράφων καὶ μὲ ὑπὸ τῶν τοπικῶν ἐθνικιστῶν μαχητῶν ἁρπαγμοὺς ναῶν καὶ βίαιη ἀπομάκρυνση ὁλοκλήρων κοινοτήτων μὲ τοὺς ἱερεῖς τους, οἱ ὁποῖοι μένουν στὸν δρόμο!».
.           Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐξέφρασε ἐπίσης τὸν ἔντονο προβληματισμό του σχετικὰ μὲ ἐνέργειες ὁρισμένων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, «οἱ ὁποῖοι ἐπισκεπτόμενοι τὴν Οὐκρανία στηρίζουν τοὺς σχισματικοὺς δῆθεν ἐξ ὀνόματος τοῦ κ. Βαρθολομαίου καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο προκαλοῦν σκάνδαλο στοὺς πιστοὺς καὶ στὸν ἱερὸ κλῆρο τῆς Οὐκρανίας».
.           Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἐλπίζει ὅτι ἡ συνάντηση μὲ τὸν Πάπα θὰ περιορίσει στὴν Οὐκρανία τὴν ἐπιθετικότητα τῶν Οὐνιτῶν καὶ τῶν σχισματικῶν, σὲ βάρος τῶν πιστῶν σ’ Αὐτὸ Ὀρθοδόξων. Τὴν ἐλπίδα του τὴ στηρίζει στὸ ἀκόλουθο σημεῖο τοῦ κοινοῦ ἀνακοινωθέντος: «Ἐκφράζουμε τὴν ἐλπίδα ὅτι τὸ σχίσμα στοὺς κόλπους τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Οὐκρανίας θὰ ξεπεραστεῖ πάνω στὴ βάση τῶν ἱερῶν κανόνων ποὺ ἰσχύουν, ὅτι ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ τῆς Οὐκρανίας θὰ ζήσουν μὲ εἰρήνη καὶ ὅτι ὅλες οἱ καθολικὲς κοινότητες τῆς χώρας θὰ συμβάλουν σ’ αὐτήν, μὲ τρόπο ποὺ νὰ καταστεῖ πιὸ ἀντιληπτὴ ἡ χριστιανικὴ ἀδελφικὴ ἀγάπη μας». Φυσικὰ γιὰ τὸ Βατικανὸ μείζων τῶν ὅσων ἀναφέρονται στὸ ἀνακοινωθὲν ἦταν ἡ ἴδια ἡ συνάντηση…
.           Τὸ Φανάρι καὶ τὸ Βατικανὸ συμφωνοῦν στὴ δημιουργία Αὐτοκέφαλης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία. Τὸ Βατικανὸ μὲ τὴ στρατηγική του σκοπεύει αὐτὴ νὰ εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ μία νέα «Ἕνωση», ὅπως ἐκείνη τοῦ Μπρέστ Λιτόφσκ. Τότε, τὸ 1594, μὲ τὴν «Ἕνωση» αὐτὴ οἱ Πολωνοὶ Ὀρθόδοξοι, ὑπήχθησαν βιαίως στὸν Πάπα… Τὸ Φανάρι θὰ ἀποδυναμώσει ἔτσι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ θὰ ἀποκτήσει τὸν ἰσχυρότερο πληθυσμιακὰ σύμμαχο ἀπὸ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Φυσικὰ ἀντιμετωπίζει δύο σημαντικὲς δυσκολίες. Γνωρίζει ὅτι θὰ προκαλέσει σχίσμα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ πλήρη διάρρηξη τῶν σχέσεών του μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, ποὺ μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις της στηρίζει ἡ Ρωσικὴ πολιτεία. Θὰ φανεῖ ἐπίσης ἀσυνεπὲς στὰ ὅσα ὑποστηρίζει κρατώντας τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος χωρισμένη σὲ πέντε κομμάτια… Οἱ συγκεκριμένες δυσκολίες προκάλεσαν τὴν ἀπόσυρση τοῦ θέματος τῆς Αὐτοκεφαλίας ἀπὸ τὴν Πανορθόδοξη…
.           Ἡ συνάντηση τῶν Πάπα καὶ Μόσχας ἔγινε σὲ οὐδέτερο ἔδαφος, μακριὰ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη. Ἐπικοινωνιακὰ πέτυχε, ἰδιαίτερα γιὰ τὸν Πάπα. Μένει νὰ ἀποδειχθεῖ ἂν θὰ ἔχει κάποια πρακτικὴ ἀξία γιὰ τὸν Μόσχας, ἂν δηλαδὴ θὰ ὑπάρξει κάποια θετικὴ ἐξέλιξη γιὰ τοὺς πιστούς του στὴν Οὐκρανία, κάτι πολὺ ἀμφίβολο.-

 

, , ,

Σχολιάστε

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» (Πατριάρχης Κύριλλος)

Κύριλλος:
Γιὰ ὅσους δὲν θὰ δεχθοῦν τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα,
πρέπει νὰ ὑπάρχει ἐναλλακτικὴ λύση

 .               Γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν εἶναι ἕτοιμοι νὰ παρέχουν τὰ προσωπικά τους δεδομένα γιὰ μία ἑνιαία ἠλεκτρονικὴ κάρτα, πρέπει νὰ βρεθεῖ μία νόμιμη ἐναλλακτικὴ λύση. Τὴ δήλωση αὐτὴ ἔκανε ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος, μιλώντας στὴν Κρατικὴ Ντούμα.
.               “Πολλοὶ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν εἰσβολὴ στὴ ζωή τους τῶν νεωτερισμῶν ποὺ σχετίζονται μὲ ἠλεκτρονικὰ μέσα συλλογῆς καὶ ὑπολογισμοῦ προσωπικῶν δεδομένων, τὰ ὁποῖα σὲ σημαντικὸ βαθμὸ αὐξάνουν τὸν ἔλεγχο τῆς ταυτότητας τοῦ ἀνθρώπου”, ἐπισήμανε.
.               “Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νὰ ἔχουν δικαίωμα ἐπιλογῆς, νὰ πάρουν τὴν ταυτότητα σὲ μορφὴ πλαστικῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας ἢ σὲ παραδοσιακὴ μορφή, μὲ χρήση ἠλεκτρονικῶν φορέων πληροφοριῶν ἢ χωρὶς αὐτές”, εἶπε ὁ Προκαθήμενος. “Μὲ ἀναφορὰ ὅτι κάτι τέτοιο βολεύει τοὺς γραφειοκράτες, δὲν μποροῦμε ὁλοκληρωτικὰ νὰ ἐπιβάλουμε τὶς τεχνολογίες αὐτές. Ὁ καθένας μας μπορεῖ νὰ βρεθεῖ σκλάβος αὐτῶν τῶν τεχνολογιῶν, ὑπὸ ἕναν ὁλοκληρωτικὸ ἔλεγχο”, προσέθεσε.
.               Ὁ Πατριάρχης εἶπε ὅτι στὸ ὄνομά του καὶ στὸ ὄνομα τῶν ὀργάνων τῆς ἐξουσίας ἔρχονται χιλιάδες αἰτήσεις ἀπὸ πολίτες ποὺ ἐκφράζουν “τὴν διαφωνία τους μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐπιβολὴ νέων τεχνολογιῶν ταυτοποίησης τοῦ προσώπου”.
.               Ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐδῶ καὶ καιρὸ ἐπιμένει στὴν ἀνάγκη τήρησης ἀπὸ τὸ κράτος τῆς ἀρχῆς νὰ ἔχουν οἱ πολίτες τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας τὴν ἐθελοντικὴ ἐπιλογὴ κατὰ τὴ λήψη τῶν ἑνιαίων ἠλεκτρονικῶν καρτῶν καὶ νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Πολλοὶ πιστοὶ ἀρνοῦνται νὰ πάρουν τὰ ἠλεκτρονικὰ ἔγγραφα, θεωρώντας ὅτι τὰ ἔγγραφα αὐτὰ κάνουν τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου στὸ μέγιστο διαφανῆ καὶ κάτι τέτοιο μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν πίεση στὸν πολίτη καὶ νὰ ἀγγίζει τὴν ἐπιλογὴ τῆς κοσμοαντίληψης καὶ τῆς θρησκείας του.

ΠΗΓΗ: briefingnews.gr

,

Σχολιάστε