Ἄρθρα σημειωμένα ὡς πανθρησκεία

ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΕΚΡΗΞΗ: ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥΙΣΤΙΚΟΥ “ΓΚΑΝΕΣΑ” ΣΕ Ρ/ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΝΑΟ

ΙΣΠΑΝΙΑ: νδουιστικ θεότητα μ μορφ λέφαντα
γίνεται δεκτ
«μ σεβασμ» σ ρ/καθολικ να

 .           Στὰ πλαίσια τῆς δημιουργίας τῆς πανθρησκείας, δηλαδὴ μίας παγκόσμιας συγκρητιστικῆς θρησκείας, (βασικοῦ στόχου τῆς νέας τάξης), λαμβάνουν χώρα διαθρησκειακὲς συνάξεις καὶ λειτουργίες διαφόρων μορφῶν, ὅπου οἱ πιστοί (τῆς χριστιανικῆς θρησκείας κατὰ κύριο – ἂν ὄχι ἀποκλειστικὸ – λόγο), χειραγωγοῦνται νὰ συμμετάσχουν σὲ προσευχὲς καὶ τελετὲς ἄλλων θρησκειῶν καὶ νὰ δέχονται τοὺς ψευτοθεούς τους στὶς ἐκκλησίες τους, ὡς δεῖγμα «προόδου», «ἀποδοχῆς τῆς διαφορετικότητας» καὶ «εἰρηνικῆς συνύπαρξης».
.           Ἕνα πρόσφατο ἀκραῖο παράδειγμα αὐτῆς τῆς τακτικῆς παρουσιάστηκε στὸν Ρωμαιοκαθολικὸ Ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Ἀφρικῆς στὴ Θέουτα, μία πόλη τῆς Ἱσπανίας στὴ βόρεια ἀκτὴ τῆς Ἀφρικῆς, ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Γιβραλτάρ, ἡ ὁποία εἶναι ἔδαφος τῆς Ἱσπανίας. Γιὰ ὄγδοη συνεχῆ χρονιά, οἱ Ἰνδουιστὲς τῆς Θέουτα τελείωσαν τὴν τριήμερη γιορτὴ τοῦ παγανιστικοῦ θεοῦ Ganesh (Γκανὲς ἢ Γκανέσα) μεταφέροντας τὸ ἄγαλμα ἀπὸ τὸν ἰνδουιστικὸ ναὸ στὸ καθολικὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Ἀφρικῆς, προστάτιδας τῆς πόλης.
.           Ἡ διαθρησκειακὴ ἐκδήλωση φέτος βιντεοσκοπήθηκε καὶ δημοσιεύτηκε στὸ Διαδίκτυο, κάνοντας τὸν ὑπόλοιπο κόσμο νὰ ἐξοικειώνεται μὲ τὴ βλασφημία καὶ προκαλώντας ἀντιδράσεις γιὰ τὴν στάση τῆς τοπικῆς καθολικῆς μητρόπολης. Βέβαια διαμαρτυρίες ἀπὸ τοὺς πιστούς της Θέουτα δὲν ὑπῆρχαν, οἱ ὁποῖοι φαίνεται ὅτι δὲν εἶχαν πρόβλημα νὰ ὑποδεχτοῦν μὲ τιμὲς τὴν παγανιστικὴ θεότητα στὸ ναό τους ὡς μέρος προώθησης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
.               Οἱ κοινότητες τῶν ἰνδουιστῶν στὶς ἱσπανικὲς περιοχὲς τῆς Θέουτα καὶ τῆς Μιλίλα, ποὺ συνορεύουν μὲ τὸ Μαρόκο, ξεκίνησαν ἀπὸ τὸν ναό τους κουβαλώντας ἕνα ἄγαλμα τοῦ Ganesh στὶς 27 Αὐγούστου 2017. Ἦταν ἡ τελευταία μέρα τοῦ τριήμερου φεστιβὰλ Ganesh Chaturthi ποὺ ἀποδίδει λατρεία στὴν ἰνδουιστικὴ θεότητα μὲ μορφὴ ἐλέφαντα, ποὺ εἶναι καὶ ἄνδρας καὶ γυναίκα, μία ἀπὸ τὶς πολλὲς θεότητες στὸ ἰνδουιστικὸ πάνθεον.
.               Στοὺς δρόμους οἱ Ἰνδουιστὲς φωνάζουν καὶ κουνιοῦνται, ἐνῶ γυναῖκες ἐκτελοῦν αἰσθησιακοὺς χοροὺς ὑπὸ τὸ ρυθμὸ τῶν τυμπάνων. Ἕνας δημοσιογράφος μὲ ἐνθουσιασμὸ σχολιάζει τὸ “θρησκευτικὸ θάρρος – καὶ ὄχι κατ᾽ ἀνάγκην μόνο τῶν Ἰνδουιστῶν”. “Ὁ Ganesh εἶναι ἀνάμεσά μας!”, φωνάζουν.
.         Ἡ πομπὴ συνεχίζεται μέχρι τὸ κατώφλι τοῦ καθολικοῦ ναοῦ καὶ καλωσορίζεται καὶ καλεῖται μέσα ἀπὸ τὴ μεγάλη ὁμάδα ἐνθουσιωδῶν καθολικῶν ποὺ περιμένουν ἐκεῖ μὲ τὰ κινητά τους τηλέφωνα γιὰ νὰ ἀποθανατίσουν τὸ γεγονός.
.           Στὸ μπροστινὸ μέρος, αὐτὸς ποὺ στέκεται στὸ ἄμβωνα κάτω ἀπὸ τὸ βλέμμα τῆς Παναγίας τῆς Θέουτα, εἶναι ὁ γενικὸς βικάριος π. Juan Jose Mateos Castro μὲ τὸ γαλάζιο πουκάμισο καὶ τὸ κολάρο. Με σταυρωμένα τὰ χέρια, ὡς ἔνδειξη εὐλάβειας, περιμένει νὰ καλωσορίσει τὸν ψεύτικο θεὸ καὶ νὰ προσευχηθεῖ μὲ τοὺς παγανιστὲς ἰνδουιστές.
.               Μία μικρὴ χορωδία ἀπέναντι ἀπὸ τὸν Ganesh, τραγουδάει ἕναν δημοφιλῆ ρωμαιοκαθολικὸ ὕμνο γιὰ τὴν Παναγία, τὸ ‘Salve Maria’ στὴν δαιμονικὴ θεότητα. Ἡ χορωδία φαίνεται νὰ ἀγνοεῖ τὴν παρουσία τῆς Παναγίας πάνω ἀπὸ τὸ βωμό, ἐπικεντρώνοντας τὸ βλέμμα της στὸ Ganesh.
.               Ἕνας ἐκπρόσωπος τῶν ἰνδουιστῶν, μὲ ἕνα χαβανέζικο πουκάμισο, ἀπευθύνεται στὴν ἐκκλησία, εὐχαριστώντας τους γιὰ τὴν πρόσκληση νὰ μοιραστοῦν τὴ γιορτή τους πρὸς τιμὴν τοῦ Γκανές. “Εἶναι μία ἔκφραση τοῦ πῶς δύο διαφορετικοὶ πολιτισμοὶ μποροῦν νὰ ζήσουν μαζὶ στὸν κόσμο”, λέει συγκινημένος. Στὴ συνέχεια, δίνει μία ζεστὴ μεγάλη ἀγκαλιὰ στὸν π. Ματέο Κάστρο.
.                   Τέλος, γίνεται ἡ προσφορὰ λουλουδιῶν στὴν Παναγία, καθὼς μία ἀντιπροσωπεία τῶν Ἰνδουιστῶν ἑνώνεται μὲ τὸν χαμογελαστὸ καθολικὸ ἱερέα στὸ βωμὸ σὲ μία πλατφόρμα ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὸ θλιβερὸ βλέμμα τῆς Παναγίας. Ἕνα κορίτσι μὲ ἕνα t-shirt τοῦ Ganesh ἐνώνει τὰ χέρια της γιὰ νὰ προσευχηθεῖ στὴν δαιμονικὴ θεότητα, τῆς ὁποίας τὸ ἄγαλμα βλέπει στὸν βωμό. Ἀφοῦ Καθολικοὶ καὶ Ἰνδουιστὲς προσευχηθοῦν μαζί, ὁ ψεύτικος θεὸς κάνει μεταβολὴ καὶ ἐγκαταλείπει τὸ ναό, μέσα σὲ χειροκροτήματα τῶν πιστῶν.
.             Ἀλλὰ ἡ βλασφημία δὲν τελειώνει ἐκεῖ. Στοὺς δρόμους τῆς Θέουτα εἶναι βρίσκεται ἕνα ἄγαλμα τοῦ Ἐσταυρωμένου, πίσω ἀπὸ τὸ γυαλὶ καὶ ἕνα φραγμένο πλέγμα. Ἡ πομπὴ περνώντας πρὸς τὸ ἄγαλμα τοῦ Χριστοῦ σταματάει μπροστά του. Μία ἰνδουίστρια πιέζει τὸ χέρι της σταθερὰ πάνω στὸ γυαλὶ γιὰ νὰ “λάβει τὴν εὐλογία” τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔπειτα γυρίζει γιὰ νὰ τὴν στείλει μὲ ἕνα φιλὶ στὴν ἰνδουιστικὴ θεότητα. Ἀφοῦ παίρνει τὴν «εὐλογία» ἀπὸ τὸν Γκανὲς γυρίζει νὰ τὴν μεταφέρει στὸν Χριστό. Ἡ σκηνὴ περισσότερο μοιάζει μὲ χλευασμὸ παρὰ ἀπόδοση τιμῶν πρὸς τὸν Χριστό.
.               Ἂν καὶ ἡ βλάσφημη εἴσοδος τοῦ Ganesh σὲ Καθολικὴ Ἐκκλησία ἔχει γίνει στόχος κριτικῆς ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, παρόλα αὐτὰ ἡ τελετὴ ἐκτελεῖται συνεχῶς γιὰ ὀκτὼ χρόνια. Φέτος, πάντως ὁ ἐπίσκοπος Rafael Zornoza Boy ἀποφάσισε νὰ ἐκδώσει μία φτωχὴ συγγνώμη πρὸς τοὺς καθολικοὺς πιστούς, χαρακτηρίζοντας τὸ γεγονὸς “λυπηρὸ” καὶ ὅτι πιθανῶς προκαλεῖ “πόνο, σύγχυση ἢ σκάνδαλο στὴ χριστιανικὴ κοινότητα”.
.               Ὁ καθολικὸς ἱερέας Mateo πάντως δὲν τιμωρήθηκε γιὰ τὶς ἐνέργειές του, ἐκτὸς ἀπὸ μία «προτροπὴ» γιὰ τὸ «λάθος του νὰ ἐπιτρέψει τὴν εἴσοδο αὐτῶν τῶν εἰκόνων». Ὡστόσο, ὁ Ἐπίσκοπος τὸν κάλυψε, γιατί «…ἡ πρόθεσή του ἦταν μόνο νὰ καλωσορίσει τὴν κοινότητα τῶν ἰνδουιστῶν».
.           Καὶ ποιὲς εἶναι οἱ ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ;
.           Ἡ τακτικὴ “δύο βήματα μπροστά, ἕνα βῆμα πίσω” φαίνεται νὰ ἀποδίδει. Ἡ σκανδαλώδης τελετὴ γίνεται γιὰ ὀκτὼ χρόνια χωρὶς καμία ἀντίρρηση ἀπὸ τοὺς ἀξιωματούχους τῆς ἐκκλησίας, (δύο βήματα μπροστά), καὶ ὅταν ὁ ἐπίσκοπος πιέζεται ἀπὸ τὸν λαὸ νὰ ἀντιδράσει ἐκδίδει μία λακωνικὴ ἀπολογία συνοδευόμενη ἀπὸ λόγια διαβεβαίωσης ὅτι ἡ ἐπίπληξη δὲν θὰ πρέπει νὰ ἑρμηνεύεται ὡς ἀποδοκιμασία τῆς «θρησκείας» τῶν ἰνδουιστῶν.
.           Καὶ πῶς ἀντιδροῦν οἱ πιστοί; Ἀντὶ νὰ ὑποστηρίξουν τὸν ἐπίσκοπο, ἀντιδροῦν μὲ ἀγανάκτηση ἐναντίον του καὶ ὑποστηρίζουν τὴ διαθρησκευτικὴ πράξη τοῦ ἱερέα.
.           Ἕνας δημοσιογράφος στὸ δρόμο πῆρε συνέντευξη ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς πόλης. Κανεὶς δὲν ἐξέφρασε κριτικὴ γιὰ τὴ βλάσφημη διαθρησκευτικὴ πράξη. Μία ἡλικιωμένη γυναίκα ἀπάντησε μὲ ἀγανάκτηση: “Ἐντάξει, εἰσῆλθε, ἀλλὰ ποῦ εἶναι τὸ λάθος μὲ αὐτό; Τὸ κάνουμε ἐδῶ καὶ ὀκτὼ χρόνια. Ὑπάρχουν καλὲς σχέσεις ἀνάμεσα στὶς θρησκεῖες καὶ ἂν θέλετε νὰ μπεῖτε σὲ μία συναγωγή, μπορεῖτε νὰ πᾶτε. Θέλετε νὰ πᾶτε σὲ ἕνα τζαμί, μπορεῖτε νὰ πᾶτε. Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ εἰσέλθει σὲ μία ἐκκλησία – δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ ἀρνηθεῖτε σὲ κανέναν».
.               Μία νεαρὴ γυναίκα μὲ κόκκινα μαλλιὰ καί ντυμένη στὰ μαῦρα εἶπε: “Ζοῦμε σὲ μία πολυπολιτισμικὴ κοινωνία καὶ οἱ Ἰνδουιστὲς εἶχαν τὴν καλὴ πρόθεση νὰ προσφέρουν μία προσφορά. Ἔτσι, αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ ἐπίσκοπος εἶναι θανατηφόρο πλῆγμα στὴν κουλτούρα τῆς πόλης μας”.
.               Ἕνας ἡλικιωμένος ἄντρας εἶπε: “Δὲν ὑπάρχει τίποτα κακὸ μὲ αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ ἱερέας. Ἡ ἐκκλησία πρέπει νὰ εἶναι ἀνοιχτὴ σὲ ὅλους”. Ἡ σύζυγός του, πιὸ ἐνεργητική, διέκοψε νὰ πεῖ κατηγορηματικά: “Μιλᾶμε ἐδῶ καὶ χρόνια γιὰ τὸν οἰκουμενισμό, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ λαμβάνουμε κάθε θρησκεία στὴ θρησκεία μας, πρέπει νὰ εἴμαστε ἀνεκτικοὶ σὲ αὐτὸν τὸν 21ο αἰώνα καὶ νὰ σεβόμαστε ὅλες τὶς θρησκεῖες”.

Κ.Ο.: «Δὲν χρειάζεται νὰ ἀλλάξετε θρησκεία. Ἁπλά, κάθε θρησκεία θὰ πρέπει νὰ ἀφομοιώσει τὸ πνεῦμα τῶν ἄλλων θρησκειῶν», εἶχε πεῖ ὁ Ἰνδὸς Γκουροὺ Βιβεκανάντα στὴν ὁμιλία του στὸ «Α´ Κοινοβούλιο τῶν Θρησκειῶν τοῦ Κόσμου» (Σικάγο 1893) καὶ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ συνθήματα – παγίδες τῆς Νέας Ἐποχῆς.

 

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

 

 

Σχολιάστε

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2130, 01.04.16

Ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

.                 Ἡ ζωὴ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ δὲν μοιάζει μὲ τὴ ζωὴ ἐκείνων ποὺ θέλουν νὰ ἐντυπωσιάσουν τοὺς ἄλλους, νὰ ἐπηρεάσουν μὲ τὶς θεωρίες τους τὴν πορεία τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ ἀποκτήσουν μαθητὲς καὶ ὀπαδούς. Εἶχε ὁ Κύριος τὴν ἴδια οὐσία καὶ φύση μὲ τὸν Θεὸ Πατέρα. Ὅμως «ἐκένωσε» (ἄδειασε) τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τὴν δόξα καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς θεότητάς του. Πῆρε μορφὴ δούλου καὶ ἔγινε ὅμοιος μὲ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους, χωρὶς βέβαια νὰ παύσει νὰ εἶναι Θεός. Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος μέσα στὸ χρόνο, ἔγινε ἕνας ἀπὸ μᾶς. Ἔζησε πάμφτωχα. Γι᾽ αὐτὸ καὶ εὔκολα μποροῦσε κάποιος νὰ σκανδαλισθεῖ, νὰ ἐκφράσει ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴν θεότητά Του. Ὅπως ἔκανε στὴν ἀρχὴ καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς 12 μαθητές Του, ὁ Ναθαναήλ, πού, ὅταν ὁ φίλος του Φίλιππος τὸν κάλεσε νὰ γνωρίσει καὶ αὐτὸς τὸν ἀναμενόμενο Μεσσία, τὸν Χριστό, τοῦ ἀπάντησε: «ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;» · ἀπὸ τὴν Ναζαρέτ, τὸ κακόφημο κι ἄσημο αὐτὸ χωριό, μπορεῖ νὰ βγεῖ τίποτα καλό; Γιὰ νὰ ὁμολογήσει ὅμως λίγο ἀργότερα: Διδάσκαλε, Ἐσὺ πράγματι εἶσαι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Ἐσὺ εἶσαι ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ περιμένουμε σύμφωνα μὲ τὶς προφητεῖες (Ἰω. α´ 46 – 50).
.           Ὁ σκανδαλισμὸς τῶν ἀνθρώπων συνεχίστηκε, διότι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ἐνῶ κατὰ κόσμον φαινόταν ἄσημος, εἶχε ἀπόλυτες ἀξιώσεις γιὰ τὸν Ἑαυτό Του. Ὑπῆρξαν περιπτώσεις ποὺ καὶ αὐτοὶ ποὺ παρακολουθοῦσαν συνεχῶς τὰ κηρύγματά του δυσκολεύονταν νὰ κατανοήσουν τὸ πραγματικὸ νόημα τῶν λόγων Του καὶ εὔκολα Τὸν παρεξηγοῦσαν καὶ Τὸν ἐγκατέλειπαν. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἔλεγε: «μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί» (Ματθ. ια´ 6). Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ δὲν θὰ σκανδαλισθεῖ βλέποντας τὴν ταπεινὴ ἐξωτερικὴ μορφὴ τῆς ἀνθρώπινης φύσεώς μου, στὴν ὁποία ἑκούσια ὑποβλήθηκα, γιὰ νὰ σώσω τὸν ἄνθρωπο. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἔλεγε: «μακάριός ἐστι ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί» (Ματθ. ια´ 6). Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ δὲν θὰ σκανδαλισθεῖ βλέποντας τὴν ταπεινὴ ἐξωτερικὴ μορφὴ τῆς ἀνθρώπινης φύσεώς μου, στὴν ὁποία ἑκούσια ὑποβλήθηκα γιὰ νὰ σώσω τὸν ἄνθρωπο.
.                     Ὅλα ὅμως αὐτὰ τὰ ἐμπόδια τῆς λογικῆς τὰ ξεπέρασαν τὰ πλήθη τῶν πιστῶν χριστιανῶν, τῶν μαρτύρων τῆς Ἑκκλησίας μας, ποὺ προτίμησαν νὰ ὑποστοῦν φρικτὰ μαρτύρια παρὰ νὰ ἀρνηθοῦν τὸν Σωτήρα Χριστό.
.              Ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ μάλιστα ἡ ἀξίωσή του ὅτι εἶναι ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός, ἀποτελοῦν σκάνδαλο καὶ γιὰ τὴν δική μας ἐποχή, ἐποχὴ ποὺ σχετικοποιεῖ τὰ πάντα καὶ δὲν δέχεται τὴν ἀπόλυτη ἀξίωση τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτὸ καὶ μὲ κάθε τρόπο ἐπιδιώκει νὰ τὸν κατεβάσει, νὰ τὸν κάνει ὅμοιο μὲ τοὺς ἄλλους, τοὺς γκουρού, τοὺς σοφοὺς δασκάλους, τοὺς ἱδρυτὲς τῶν διαφόρων θρησκειῶν. Τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιό Του τὸ ἐξομοιώνει μὲ τὸ τάχα «ἱερὸ» Κοράνιο, μὲ τὶς Βέδες τῶν Ἰνδουιστῶν, τὶς σκέψεις τοῦ Κομφούκιου, τὴ σοφία τοῦ Βούδα.
.         Τὴν βεβήλωση αὐτὴ ἐπιχειρεῖ νὰ τὴν καθιερώσει καὶ στὴν πατρίδα μας τὸ γνωστὸ Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν γιὰ τὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου. Ἕνα πρόγραμμα ποὺ ὁ ὑπουργὸς Παιδείας δείχνει ἀποφασισμένος νὰ ἐπιβάλει, παρὰ τὸν ἀντισυνταγματικό τοῦ χαρακτήρα, τὴν ἀντίδραση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ σχεδὸν τοῦ συνόλου τῶν δασκάλων καὶ τῶν θεολόγων. Ἐκτελεῖ ἐντολές; Προσβλέπει στὰ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια; Μυστήριο!
.                    Ἔτσι καὶ ἀλλιῶς φαίνεται ξεκάθαρα πὼς ἔχουμε πλέον εἰσέλθει στὴν ἐποχὴ τῆς λεγομένης Πανθρησκείας· Ἔτσι καὶ ἀλλιῶς φαίνεται ξεκάθαρα πὼς ἔχουμε πλέον εἰσέλθει στὴν ἐποχὴ τῆς λεγομένης πανθρησκείας· κινήματος ποὺ προωθεῖται χρηματοδοτούμενο ἀπὸ σκοτεινοὺς κύκλους μὲ σκοπὸ τὴ δημιουργία ἑνὸς θρησκευτικοῦ πολτοῦ ἀπὸ λίγο Χριστιανισμό, πολὺ Ἰνδουϊσμό, Μωαμεθανισμό, Ἰουδαϊσμό, Κομφουκιανισμό, Ζενισμό, Βουδισμό, Ταοϊσμὸ καὶ πολλὰ καὶ διάφορα ἄλλα.
.                   Ὅμως αὐτὴ ἡ πολὺ σατανικὴ κίνηση πρέπει νὰ μᾶς ἀφήσει ἀνεπηρέαστους τοὺς πιστούς, ἀκόμη καὶ ἂν βλέπουμε Χριστιανοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες νὰ τὴν ἀνέχονται ἢ καὶ νὰ τὴν εὐνοοῦν. Ἐμεῖς νὰ διώχνουμε κάθε δισταγμὸ καὶ νὰ ἀποδεχόμαστε μὲ τέλεια ἐμπιστοσύνη τὴν ἀλήθεια περὶ τοῦ Χριστοῦ ὡς τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ ποὺ κατέχει καὶ διδάσκει ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Νὰ μελετοῦμε τὴ θεία του διδασκαλία, ποὺ περιλαμβάνεται στὸ ἅγιο καὶ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ εἶναι ἡ μοναδικὴ καὶ ἀδιάψευστη ἀλήθεια. Νὰ ἀγωνιζόμαστε νὰ εἶναι ὁ Χριστὸς ὁ ἀπλανὴς καὶ ἀσφαλὴς ὁδηγός μας στὰ δύσβατα μονοπάτια τῆς ζωῆς μας. Γιὰ νὰ ὁμολογοῦμε μαζὶ μὲ τὸν Ἀπόστολο Πέτρο: «Κύριε… ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ἰω. ϛ´ 68 -69).

, , ,

Σχολιάστε

ΠΡΑΜΑ ΤΖΙΒΑΪΡΙΚΟΝ («Μιὰ νέα ἀσυλλήπτων διαστάσεων Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας».)

«ΠΡΑΜΑ ΤΖΙΒΑΪΡΙΚΟΝ»

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2129, 15.03.2016

Ἠλ. στοιχειοθ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

.               Ὅταν ὁ Παλαιολόγος τῶν θρύλων ἔπεφτε στὴν ματωμένη Πύλη τοῦ Ρωμανοῦ, ἅρπαξαν τὶς δικέφαλες σημαῖες οἱ δοξασμένοι τῶν 1000 τόσων χρόνων ἀετοὶ καὶ τὶς κυμάτισαν στ᾽ ἄπαρτα κάστρα τῶν βουνῶν. Ἔτσι ὅπως τὸ δήλωσε στὸν Ἅμιλτον τὸ «τρελιοντάρι» τοῦ Μοριᾶ:
.               «Μίαν φοράν, ὅταν πήραμε τὸ Ναύπλιο, ἦλθε ὁ Ἅμιλτον νὰ μὲ ἰδῆ. Μοῦ εἶπε ὅτι: “πρέπει οἱ Ἕλληνες νὰ ζητήσουν συμβιβασμόν, καὶ ἡ Ἀγγλία νὰ μεσιτεύσει”. Ἐγὼ τοῦ ἀποκρίθηκα, ὅτι: “Αὐτὸ δὲν γίνεται ποτέ, ἐλευθερία ἢ θάνατος! Ἐμεῖς, καπετὰν Ἅμιλτον, ποτὲ συμβιβασμὸ δὲν ἐκάμαμεν μὲ τοὺς Τούρκους. Ἄλλους ἔκοψε, ἄλλους σκλάβωσε μὲ τὸ σπαθὶ καὶ ἄλλοι, καθὼς ἡμεῖς, ἐζούσαμε ἐλεύθεροι ἀπὸ γενεὰ εἰς γενεά. Ὁ βασιλέας μας ἐσκοτώθη, καμιὰ συνθήκη δὲν ἔκαμε, ἡ φρουρά του εἶχε παντοτινὸ πόλεμο μὲ τοὺς Τούρκους καὶ δύο φρούρια ἦταν πάντοτε ἀνυπότακτα”. Μὲ εἶπε: “ποία εἶναι ἡ βασιλικὴ φρουρά του, ποῖα εἶναι τὰ φρούρια;”. Ἡ φρουρὰ τοῦ βασιλέως μας εἶναι οἱ λεγόμενοι Κλέφται, τὰ φρούρια, ἡ Μάνη καὶ τὸ Σούλι καὶ τὰ βουνά”. Ἔτσι δὲν μὲ ὁμίλησε πλέον».
.               Ἡ μάνη, τὸ Σούλι καὶ τὰ βουνά… καὶ ἡ φρουρὰ ἀκοίμητη κρατοῦσε ἀναμμένη τὴν φλόγα στὶς καρδιές. Καὶ φύλαγε. Τί φύλαγε; Φύλαγε τὰ πατρογονικὰ ἀσημικά, τοὺς θησαυροὺς στὰ πατρικὰ κελλάρια· νὰ μὴν τοὺς κλέψουν οἱ ληστές. Φύλαγε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, ἀλλὰ τὴν πίστη τῶν Ἀποστόλων, τὴν πίστη τῶν Μαρτύρων, τῶν πατέρων, τῶν μεγάλων καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων· θησαυρὸ ἀτίμητο!
.               Αὐτὸ τὸν ἀνεκτίμητο θησαυρὸ φύλαξαν τὰ λιοντάρια τῆς Φρουρᾶς στὰ μαῦρα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, γι᾽ αὐτὸ τὸν Μάρτιο τοῦ ᾽21 ἔσμιξαν τὸ καμένο μπαρούτι μὲ τὰ μῦρα τῆς ἄνοιξης καὶ ἔγραψαν μὲ τὸ ἴδιο τους τὸ αἷμα τὸ Σύνταγμα τῆς ἀναστημένης Πατρίδας: «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἁδιαιρέτου Τριάδος». Διαβεβαίωσαν ὅτι ἡ ζωὴ αὐτοῦ τοῦ τόπου εἶναι ἡ Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη.
.               Ἤξεραν. Διότι ἀκριβῶς, μόλις κατακτήθηκε τὸ πρῶτο Σύνταγμα, οἱ ἐπίβουλοι τῆς πίστεώς τους πάσχισαν νὰ ἀποσπάσουν τὶς σάρκες τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὰ ὀστά της ἀποβάλλοντας ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τὴν πίστη τῶν Πατέρων. Ὁ Μακρυγιάννης καταγράφει μὲ πόνο τὴν προσπάθειά τους νὰ καταργήσουν τὰ ἄρθρα 1 καὶ 2 τοῦ Συντάγματος τοῦ 1843: «Ἐνήργησαν πρῶτα μὲ τὸ κεφάλαιον τῆς θρησκείας –ἐκόπηκαν ὅλοι οἱ ὀπαδοὶ τῶν ξένων· τοῦ κάκου κοπιάσαν. Ὕστερα ἀπὸ μεγάλες συζήτησες λέγει ὁ Μεταξᾶς νὰ τὸ βάλωμεν εἰς τὴν ψηφοφορίαν. Τότε οἱ εὐλογημένοι πληρεξούσιοι εἶπαν παμψηφεί. Καὶ φαρμακώθηκαν ὅλοι».
.               «Οἱ εὐλογημένοι πληρεξούσιοι εἶπαν παμψηφεί»!
.               Παμψηφεί! Γιὰ νὰ γνωρίζουν οἱ 194 βουλευτὲς τοῦ περασμένου Δεκεμβρίου ὅτι δὲν ἔχουν δικαίωμα νὰ προδίδουν καὶ νὰ καταπατοῦν τὸ αἷμα τῶν θεμελιωτῶν τοῦ μαρτυρικοῦ τούτου τόπου, νομοθετώντας ἀντίχριστους νόμους καὶ «νομιμοποιώντας» ντροπιαστικὲς διαστροφὲς στὴν ἐκτέλεση ἐντολῶν τῶν ἁρπάγων ἀόρατων κυβερνητῶν τοῦ κόσμου.
.               Καὶ γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε καὶ ἐμεῖς ὅλοι καὶ μάλιστα οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας τὸ χρέος μας. Διότι στὶς ἡμέρες μας τὰ πατρογονικὰ ἀσημικὰ τῆς πίστεως, ποὺ μὲ μαρτύρια, θυσίες καὶ αἵματα φύλαξαν καὶ μᾶς παρέδωσαν δύο χιλιάδων χρόνων γενιές, οἱ προβατόσχημοι λύκοι τῆς τάχα ἀγαπητικῆς θεολογίας μᾶς πιέζουν φορτικὰ νὰ τὰ ἐκθέσουμε στὸ μεγάλο πανθρησκειακὸ παζάρι, γιὰ νὰ τὰ ἁρπάξουν ὅσο-ὅσο. Ὅπως ἔκαναν καὶ τότε στὰ 1843. Ἂς ἀκούσουμε πάλι τὸν Μακρυγιάννη νὰ περιγράφει τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Γάλλο περιηγητὴ Μαλέρμπ:
«– Μοῦ λέγει, ἕνα θὰ σᾶς βλάψη ἐσᾶς, τὸ κεφάλαιο τῆς θρησκείας, ὅπου εἶναι αὐτείνη ἡ ἰδέα σ᾽ ἐσᾶς πολὺ τυπωμένη.
–Διὰ τοῦτο εἶπα κ᾽ ἐγὼ ὅτι εὐκαριστοῦμεν τοὺς ξένους προστάτες μας, ὅτι εἴδαμε τὴν διάθεσίν τους εἰς αὐτὸ τὸ κεφάλαιον· ὅμως… τοῦ κάκου κοπιάζει ἡ Εὐρώπη… ὅσο νὰ καταστρέψη τὴν ἀρετή, δὲν σῴνεται· ὅτι χωρὶς ἀρετὴ καὶ θρησκεία δὲν σκηματίζεται κοινωνία οὔτε βασίλειον. Καὶ πρᾶμα τζιβαϊρικὸν πολυτίμητο, ὁποὺ τὸ βαστήξαμεν εἰς τὴν τυραγνία τοῦ Τούρκου, δὲν τὸ δίνομεν τώρα οὔτε τὸ καταφρονοῦμεν οἱ Ἕλληνες».
.             Γι᾽ αὐτὸ εἶναι χρέος μας ἱερὸ καὶ ἐπιταγὴ αὐστηρὴ τῆς ἱστορίας μας, τῶν ἁγίων Πατέρων μας καὶ τὸν θεοφρόνων ἡρώων τοῦ ᾽21 τούτη τὴν Πίστη, τὸν «τζιβαϊρικὸ» καὶ «πολυτίμητο» θησαυρό, νὰ τὴν κρατήσουμε κρυστάλλινη, ἀμώμητη, ἀκίβδηλη, ἀμόλυντη ἀπὸ τὸ πανθρησκειακὸ δηλητήριο, ποὺ διαρκῶς προπαγανδίζεται σήμερα μὲ τόσους πολλοὺς τρόπους.
.               Νὰ τὴν κρατήσουμε! Γιὰ νὰ μᾶς κρατήσει ὄρθιους στοὺς δίσεκτους καιροὺς καὶ στὰ ὀργισμένα χρόνια ποὺ ἔχουμε μπροστά μας. Γιὰ νὰ λάμψει κάποια στιγμὴ ἀπὸ τὸ ἕνα μέχρι τὸ ἄλλο ἄκρο τῆς γῆς. Γιὰ νὰ ζήσει ὁ κόσμος ὅλος μία ἀληθινὴ Ἐπανάσταση, ἕναν Εὐαγγελισμὸ ἄπειρης χαρᾶς, μιὰ νέα ἀσυλλήπτων διαστάσεων Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας.

, ,

Σχολιάστε

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ὁ Παπισμὸς προπαγανδίζει τὴν πανθρησκεία

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2127, 15.02.16
σελ. 84

βλ. σχετ.: ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟ ΠΑΠΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ: «ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ» (μαγνητοσκόπημα)

    .      Πρωτοτύπησε καὶ πάλι ὁ Πάπας Φραγ­κίσκος, ὁ φιλόδοξος διεκδικητὴς παγκόσμιας θρησκευτικῆς ἐξουσίας. Σὲ βίντεο ποὺ ἑτοίμασε διεθνὴς ὁμάδα τοῦ Παπισμοῦ, ἐμφανίζεται νὰ προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ προσευχηθοῦν κατὰ τὸν μήνα Ἰανουάριο γιὰ τὴν προώθηση τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καὶ τὴν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν.
Τὸ βίντεο τὸ παρουσίασε τὸ Καθολικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων (Catholic News Agency) τὴν ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανίων, στὶς 6 Ἰανουαρίου.
.          Σ᾿ αὐτὸ ἐμφανίζονται ἀρχικὰ ἐκπρόσωποι τοῦ Βουδισμοῦ, τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ Μωαμεθανισμοῦ, ποὺ διακηρύσσουν τὶς ἀντίστοιχες πεποιθήσεις τους: μιὰ γυναίκα λέει «πιστεύω στὸν Βούδα», ὁ Ἑβραῖος ραββίνος «πιστεύω στὸν Θεό», ἕνας χριστιανὸς ἱερέας «πιστεύω στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ» καὶ ὁ μωαμεθανὸς «πιστεύω στὸν Ἀλλάχ».
.           Στὸ σημεῖο ἐκεῖνο ἐμφανίζεται ὁ Πάπας νὰ λέει: «Πολλοὶ σκέφτονται διαφορετικά, αἰσθάνονται διαφορετικά, ἀναζητώντας τὸν Θεὸ ἢ συναντώντας τὸν Θεὸ μὲ διαφορετικοὺς τρόπους. Σὲ αὐτὸ τὸ πλῆθος, σὲ αὐτὸ τὸ φάσμα τῶν θρησκειῶν, ὑπάρχει μόνο μία βεβαιότητα ποὺ ἔχουμε ὅλοι μας: Εἴμαστε ὅλοι παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ πρέπει νὰ κρατήσουμε ὅλοι αὐτὸ ποὺ ἔχουμε κοινό: τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀγάπη».
.         Ὕστερα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ οἱ θρησκευτικοὶ αὐτοὶ ἐκπρόσωποι ἐμφανίζονται καὶ πάλι νὰ δηλώνουν τώρα τὴν κοινή τους πίστη στὴν ἀγάπη λέγοντας: «I believe in love» (πιστεύω στὴν ἀγάπη) καὶ ἐπιδεικνύον­τας μαζὶ τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ σύμβολο τῆς θρησκείας τους (ἀγαλματίδιο τοῦ Βούδα, ἑπτάφωτη ἑβραϊκὴ λυχνία, κομβολόγι ἰσλαμικῆς προσευχῆς καί, ὄχι τὸν Σταυρό, ἀλλὰ τὸν Χριστὸ ὡς βρέφος ὁ χριστιανὸς ἱερέας).
.            Στὸ σημεῖο αὐτὸ τελειώνει τὸ βίντεο. Ἀλλὰ μετασχηματίζοντας σὲ πράξη τὶς ἰδέες του ὁ Πάπας, λίγες μέρες ἀργότερα, στὶς 17 Ἰανουαρίου, ἐπισκέφθηκε τὴ μεγάλη Συναγωγὴ τῆς Ρώμης, ὅπου ἐπανέλαβε ἀρκετὲς φορὲς ὅτι «οἱ Ἑβραῖοι εἶναι οἱ ‘‘πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ’’ τῶν χριστιανῶν». Καὶ καταχειροκροτούμενος ἀ­πὸ τοὺς παρόντες τόνισε ὅτι κάθε προσ­πάθεια νὰ ἑλκυσθοῦν οἱ Ἑβραῖοι στὴ χριστιανικὴ πίστη εἶναι ἀπαράδεκτη.
.         Αὐτὴ εἶναι ἡ δολερὴ πολιτικὴ τοῦ Βατικανοῦ: Ἰσοπεδώνει τὰ πάντα καὶ προδίδει τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, ἔτσι ὥστε νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὅλες τὶς θρησκεῖες ἡ ἐπιδίωξή του γιὰ παγκόσμια θρησκευτικὴ ἐξουσία.
.           Τὸ καίριο ἐρώτημα ὅμως εἶναι τοῦτο: Οἱ Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι ποὺ πρωτοστατοῦν στὶς κινήσεις γιὰ ἕνωση μὲ τοὺς Παπικούς, τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲν κατανοοῦν; Δὲν βλέπουν; Δὲν προβληματίζον­ται; Γιατί συνεχίζουν μιὰ καταστροφικὴ πορεία;

,

Σχολιάστε

ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟ ΠΑΠΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ: «ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ» (μαγνητοσκόπημα)

Παγκόσμια Θρησκεία:
Πάπας Φραγκίσκος λέει τι λες ο θρησκεες «συναντον τν Θε
μ διαφορετικος τρόπους» κα τι λοι εναι «παιδι το Θεο
»
(μαγνητοσκόπημα)

.                 Ἕνα βίντεο ποὺ κυκλοφόρησε στὶς ἀρχὲς τοῦ τρέχοντος ἔτους, δείχνει τὸν Πάπα Φραγκίσκο νὰ ἐκφράζει ξεκάθαρα καὶ δημόσια τὴν πεποίθησή του ὅτι ὅλες οἱ μεγάλες θρησκεῖες εἶναι «διαφορετικὲς πορεῖες πρὸς τὸν ἴδιο Θεό». Λέει ὅτι ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὶς διάφορες παγκόσμιες θρησκεῖες μπορεῖ νὰ «ἀναζητοῦν τὸν Θεὸ ἢ νὰ συναντοῦν τὸν Θεὸ μὲ διαφορετικοὺς τρόπους», αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία εἶναι νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι «εἴμαστε ὅλοι παιδιὰ τοῦ Θεοῦ» καὶ ὅτι τὴν μεγαλύτερη σημασία τελικά, τὴν ἔχει ἡ «ἀγάπη». Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι ὁ  τελευταῖος Πάπας, θέτει συνεχῶς καὶ πιὸ ξεκάθαρα τὶς βάσεις γιὰ τὴν ἐπερχόμενη παγκόσμια θρησκεία. Παρόλα αὐτὰ (καὶ σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση), σχεδὸν κανεὶς δὲν φαίνεται νὰ ἀναστατώνεται ἀπὸ αὐτό.
.               Γιὰ τὸ συγκεκριμένο βίντεο διαβάζουμε στὸ Καθολικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων (Catholic News Agency): Στὸ πρῶτο βιντεοσκοπημένο μήνυμα στὴν μηνιαία πρόθεση προσευχῆς του ποὺ προβλήθηκε τὴν Τρίτη, ὁ Πάπας τόνισε τὴ σημασία τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καὶ τὶς κοινὲς πεποιθήσεις ποὺ ἔχουν διαφορετικὲς θρησκευτικὲς παραδόσεις, ὅπως εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀγάπη.
.           «Πολλοὶ σκέφτονται διαφορετικά, αἰσθάνονται διαφορετικά, ἀναζητοῦν τὸν Θεὸ ἢ συναντοῦν τὸν Θεὸ μὲ διαφορετικοὺς τρόπους. Σὲ αὐτὸ τὸ πλῆθος, σὲ αὐτὸ τὸ φάσμα τῶν θρησκειῶν, ὑπάρχει μόνο μία βεβαιότητα γιὰ ὅλους μας: εἴμαστε ὅλοι παιδιὰ τοῦ Θεοῦ», λέει ὁ Πάπας Φραγκίσκος στὸ μήνυμά του, ποὺ κυκλοφόρησε στὶς 6 Ἰανουαρίου, στὴ γιορτὴ τῶν Θεοφανείων.

Σχόλιο «ΚΟΚ. ΟΥΡ.»: Τὸ ὀξύμωρο ἐδῶ εἶναι ὅτι ἡ μεγάλη χριστιανικὴ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων πῆρε τὸ ὄνομά της (Θεο+Φάνεια) ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, κατὰ τὴν ὥρα τῆς Βάπτισης τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, κατὰ τὴ στιγμὴ τῆς Βάπτισης κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς στὸν Χριστὸ καὶ ταυτόχρονα ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἀκούσθηκε ἡ φωνὴ τοῦ Πατέρα Θεοῦ ποὺ ἔλεγε «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητὸς ἐν ᾧ εὐδόκησα».  Προφανῶς δὲν ἀκούστηκε ὅτι «εὐδόκησα» καὶ στὸν Μωάμεθ ἢ στὸν Βούδα ἢ στὸν Μεγάλο Μανιτού, καὶ ὅτι «δὲν μὲ νοιάζει τί πιστεύει ὁ καθένας, ὅλοι παιδιὰ θεοῦ εἶστε», σύμφωνα μὲ τὶς πανθρησκειακὲς ἀσυναρτησίες καὶ νεοεποχίτικες ἀγαπολογίες τοῦ πάπα καὶ τῶν ὁμοίων του.

Στὸ βίντεο ἐμφανίζονται διάφοροι πιστοὶ θρησκειῶν τοῦ κόσμου, ἀρχικὰ δηλώνοντας τὴν ξεχωριστὴ δική τους «πίστη».
«Πιστεύω στὸν Βούδα», λέει μία γυναίκα.
«Πιστεύω στὸν Θεό», λέει ἕνας ραβίνος.
«Πιστεύω στὸν Ἰησοῦ Χριστό», λέει ἕνας ἱερέας.
«Πιστεύω στὸν Ἀλλάχ», λέει ἕνας μουσουλμάνος.
.               Ὁ Πάπας κλείνει τὸ βίντεο μὲ μία ἔκκληση πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ κάθε θρησκεία νὰ μιλήσουν ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον καὶ νὰ συνεργαστοῦν μεταξύ τους, ἐνῶ λίγο μετά, ἰσχυρίζεται ὅτι ὅλοι, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, εἶναι «παιδιὰ τοῦ Θεοῦ», ἐνῶ τὸ κλοὺ τοῦ παπικοῦ βίντεο εἶναι ὅταν οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες δηλώνουν τὴν κοινή τους πίστη στὴν «ἀγάπη» (προφανῶς αὐτὴ ἡ «ἀγάπη» εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ κάθε θεό, ἢ εἶναι ἡ ἴδια «θεός»).
Δεῖτε τὸ βίντεο:

.           Φυσικὰ αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Πάπας Φραγκίσκος κάνει κάτι τέτοιο. Ἀπὸ νωρὶς ἔδειξε τὶς προθέσεις του, ὅταν ἐπέτρεψε “ἰσλαμικὲς προσευχὲς καὶ ἀναγνώσεις ἀπὸ τὸ “Κοράνι” στὸ Βατικανὸ γιὰ τὴν πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία! Ἐπίσης, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Πατρικίου στὸ Μανχάταν ἔκανε πολὺ σαφὲς ὅτι πιστεύει ὅτι οἱ Χριστιανοὶ καὶ Μουσουλμάνοι λατρεύουν τὸν «ἴδιο Θεό», υἱοθετώντας τὶς ἀρχὲς τοῦ λεγομένου “Chrislam” καὶ θέτοντας τὰ θεμέλια γιὰ μία παγκόσμια θρησκεία. Ἔτσι ξεκίνησε τὴν ὁμιλία του:
.           «Θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὰ συναισθήματά μου γιὰ τοὺς μουσουλμάνους ἀδελφοὺς καὶ τὶς ἀδελφές μου: Πρῶτον, τοὺς χαιρετισμούς μου δεδομένου ὅτι γιορτάζουν τὴ γιορτὴ τῆς θυσίας. Θὰ εὐχόμουν ὁ χαιρετισμός μου νὰ ἦταν πιὸ θερμός. Τὰ συναισθήματά μου εἶναι ὅτι τοὺς νιώθω κοντά μου, μὲ νωπὴ τὴν τραγωδία ποὺ ὑπέστησαν στὴ Μέκκα. Αὐτὴ τὴ στιγμή, σᾶς διαβεβαιώνω γιὰ τὶς προσευχές μου. Ἔχω ἐνώσει τὸν ἑαυτό μου μὲ ὅλους σας. Μία προσευχὴ πρὸς τὸν Παντοδύναμο Θεό, τὸν φιλεύσπλαχνο».
.             Στὸ Ἰσλάμ, ἕνας ἀπὸ τοὺς κύριους τίτλους τοῦ Ἀλλὰχ εἶναι «Ὁ Φιλεύσπλαχνος» (“the all-merciful one”). Γιὰ αὐτὸ ὁ Φραγκίσκος χρησιμοποίησε τέτοια γλῶσσα.
.             Βέβαια, ἐνῶ ὁ Φραγκίσκος πιστεύει ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι διαφορετικὲς πορεῖες πρὸς τὸν ἴδιο Θεό, καὶ ἐργάζεται σκληρὰ γιὰ νὰ τεθοῦν οἱ βάσεις γιὰ τὴν Παγκόσμια Θρησκεία, θεωρεῖ ἐχθρὸ τὸν χριστιανικὸ «φονταμενταλισμὸ» ποὺ τὸν ἀναφέρει ὡς «ἀσθένεια», καὶ ἔχει κάνει σαφὲς ὅτι δὲν ὑπάρχει χῶρος γι’ αὐτὸν στὸν Καθολικισμό.

 

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

,

Σχολιάστε

H «AΝΑΓΚΗ» ΓΙA ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑI ΤOΝ «AΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ HΓΕΤΗ» ΤΗΣ

«νάγκη» γι μία Παγκόσμια Θρησκεία
κα
τν «διαμφισβήτητο γέτη» της

.                     Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ, Σιμὸν Πέρες ζήτησε ἀπὸ τὸν Πάπα Φραγκίσκο νὰ ἡγηθεῖ ἑνὸς μελλοντικοῦ “ΟΗΕ τῶν θρησκειῶν”, μιᾶς προτεινόμενης ὀργάνωσης μὲ “ἀδιαμφισβήτητη” ἀρχή, ποὺ θὰ διακηρύξει «τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ». Ὁ Πέρες ὑποστήριξε μία παγκοσμιοποιημένη πίστη ὑπὸ μία ἑνιαία παγκόσμια ἀρχή, προκειμένου νὰ καταπολεμηθεῖ ἡ «τρομοκρατία». Ἀλήθεια, ὅλος αὐτὸς ὁ «πόνος» τοῦ Πέρες καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίων του στὴν παγκόσμια ἐλίτ, εἶναι πραγματικὰ γιὰ τὴν «εἰρήνη» ἢ μία πιὸ σκοτεινὴ ἀτζέντα βρίσκεται πίσω ἀπὸ αὐτό;
.                     Ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρό, ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ οἰκονομικὴ ἐξουσία λήψης ἀποφάσεων ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὰ ἔθνη-κράτη καὶ τοὺς λαοὺς καὶ ἔχει παραδοθεῖ σὲ ὑπερεθνικοὺς πολυμερεῖς ὀργανισμούς. Δεδομένου ὅτι αὐτὲς οἱ ὀργανώσεις διαμορφώνουν μία νέα παγκόσμια τάξη ποὺ εὐνοεῖ τὶς ἑταιρικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἐλίτ, οἱ ντόπιοι πληθυσμοὶ («ὁ κυρίαρχος λαὸς» ποὺ λέγανε κάποτε) ἔχουν ἀποξενωθεῖ ἀπὸ κάθε οἰκονομικὴ πολιτικὴ ἀπόφαση ποὺ τοὺς ἀφοροῦν – εἰδικὰ ὅταν ἐκπροσωποῦνται ἀπὸ καριερίστες πολιτικοὺς ποὺ εἶναι περισσότερο ἢ ἐντελῶς εὐθυγραμμισμένοι μὲ τὶς ἐπιθυμίες τῆς παγκόσμιας ἐλίτ.
.                     Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχουν ὑπάρξει ἐνδείξεις γιὰ τὴν προώθηση μιᾶς παγκοσμιοποίησης τῆς θρησκείας, ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω, καθὼς αὐξάνουν οἱ «ἐκκλήσεις» γιὰ παγκόσμια πολιτικὴ ἐξουσία πάνω στὸν κόσμο τῆς θρησκείας.
.                     Ἡ πιὸ ξεκάθαρη ἔκκληση ἦρθε τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὅταν ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ, Σιμὸν Πέρες συναντήθηκε μὲ τὸν Πάπα καὶ τοῦ πρότεινε τὴ δημιουργία ἑνὸς νέου “ΟΗΕ τῶν θρησκειῶν “, τὸν ὁποῖο θὰ διευθύνει ὁ Πάπας. Ὁ Πέρες πρότεινε ὅτι αὐτὴν τὴν ὀργάνωση θὰ πρέπει νὰ τὴν χειρίζεται μία “ἀδιαμφισβήτητη” ἀρχὴ ποὺ θὰ δηλώνει τί θέλει καὶ τί δὲν θέλει «ὁ Θεός», προκειμένου νὰ καταπολεμηθεῖ ὁ «θρησκευτικὸς ἐξτρεμισμός».
.                     Οἱ ἐπιπτώσεις ἑνὸς τέτοιου ἐπιχειρήματος θὰ εἶναι τεράστιες, καθὼς τὸ 84 τοῖς ἑκατὸ τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ ἔχει μία πνευματικὴ πίστη κάποιου εἴδους. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι, ἰνδουιστὲς καὶ βουδιστὲς ἐκπροσωποῦν πάνω 5,3 δισ. ἀνθρώπων, ἐνῶ ἕνα ποικίλο μίγμα λαϊκῶν δοξασιῶν καὶ μικρότερων θρησκειῶν τῆς μειοψηφίας, ἀπὸ Μπαχάι ἕως Wicca, ἀντιπροσωπεύουν σχεδὸν τὸ ἄλλο μισὸ δισεκατομμύριο. Μὲ τὴν πνευματικότητα νὰ παίζει κεντρικὸ ρόλο στὴ ζωὴ τοῦ μεγαλύτερου μέρους τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ, φαίνεται ὅτι ἡ “παγκόσμια διακυβέρνηση” πρέπει ἀναπόφευκτα νὰ λάβει ὑπ᾽ ὄψιν της τὸν παράγοντα θρησκεία.
.                     Διάφοροι θεωρητικοὶ ἔχουν προτείνει ὅτι ἡ “One World Religion” – μία «Παγκόσμια Θρησκεία», θὰ ἀναδυθεῖ ὡς μέρος μιᾶς «Νέας Τάξης Πραγμάτων». Εἶναι πιθανὸ ὅτι ἰσχυροὶ ἄνθρωποι στὴν παγκόσμια ἐλὶτ ἐπιθυμοῦν – ἂν ὄχι μία πραγματικὰ ἑνιαία παγκόσμια πίστη – σίγουρα μία παγκόσμια ἡγεμονία στὸν κόσμο τῆς πνευματικότητας, ἔτσι ὥστε οἱ θρησκεῖες καὶ οἱ ὀπαδοί τους, νὰ μποροῦν νὰ ἐπηρεάζονται ἀπὸ μία κεντρικὴ ἀρχή. Ἕνα παρόμοιο μοντέλο παγκοσμιοποίησης «ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω», ἄλλωστε ἀναπτύσσεται, μέσῳ πολυμερῶν ὀργανισμῶν, στὴν πολιτική, τὴν οἰκονομία καὶ τὸ ἐμπόριο.
.                     Ἀλλὰ πόσο «ἀγαθὲς» εἶναι οἱ προθέσεις ὅσων ἐμπορεύονται μία τέτοια ἰδέα; Εἶναι τόσο καλόπιστοι; Μία πιὸ προσεκτικὴ ἐξέταση δείχνει ὅτι ἕνα τέτοιο σύστημα εἶναι ἐξαιρετικὰ ὕποπτο, καὶ μέρος μιᾶς εὐρύτερης ἀτζέντας μὲ δυσοίωνες συνέπειες.

Τὸ προσχέδιο γιὰ Μία Παγκόσμια Θρησκευτικὴ Ἀρχὴ

.                     Πρὶν ἀπὸ τὴ συνάντηση τοῦ Σεπτεμβρίου μὲ τὸν Πάπα γιὰ νὰ συζητήσουν τὸ σχηματισμὸ τοῦ “ΟΗΕ τῶν θρησκειῶν”, ὁ Σιμὸν Πέρες εἶχε προβάλει λεπτομερῶς τὶς ἰδέες του σὲ μία συνέντευξη στὸ ἰταλικὸ καθολικὸ περιοδικὸ ‘Famiglia Cristiana’. «Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται εἶναι ἕνας Ὀργανισμὸς Ἡνωμένων Θρησκειῶν, ἕνας ΟΗΕ τῶν θρησκειῶν. Θὰ ἦταν ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ τὴν καταπολέμηση αὐτῶν τῶν τρομοκρατῶν ποὺ σκοτώνουν στὸ ὄνομα τῆς πίστης», εἶχε πεῖ ὁ Πέρες. «Στὸ παρελθόν, ἡ πλειονότητα τῶν πολέμων, ὑποκινοῦνταν ἀπὸ τὴν ἰδέα τοῦ ἔθνους. Σήμερα, ἀντιθέτως, οἱ πόλεμοι πυροδοτοῦνται πάνω ἀπ’ ὅλα μὲ τὴ δικαιολογία τῆς θρησκείας», εἶπε.
.                     Παγκόσμιες διαθρησκειακὲς πρωτοβουλίες ἔχουν ἤδη ὑπάρξει, ὅπως ἡ Πρωτοβουλία Ἡνωμένων Θρησκειῶν (United Religions Initiative), ἀλλὰ προφανῶς ὁ Πέρες προβλέπει μία πολὺ ἀνώτερη καὶ ἔγκυρη «Ὀργάνωση Ἡνωμένων Θρησκειῶν»: «Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται εἶναι μία ἀναμφισβήτητου ἠθικοῦ κύρους ἀρχὴ ποὺ θὰ λέει μὲ ἰσχυρὴ φωνὴ “Ὄχι, ὁ Θεὸς δὲν θέλει αὐτὸ καὶ δὲν τὸ ἐπιτρέπει”». Πρότεινε τὸν Πάπα νὰ εἶναι αὐτὴ ἡ ἀρχή, ἐπειδὴ «Εἶναι ἴσως ὁ μόνος ἡγέτης ποὺ εἶναι πραγματικὰ σεβαστός».
.                     Ὁ Πέρες δὲν εἶναι τὸ πρῶτο ἐλὶτ πολιτικὸ πρόσωπο ποὺ κάνει μία τέτοια προσέγγιση. Ὑπάρχει τὸ «Ἵδρυμα Πίστης» (Faith Foundation) τοῦ Τόνι Μπλέρ, πρώην πρωθυπουργοῦ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, τὸ ὁποῖο – ὅπως ξεκάθαρα διατυπώνει– ἐπικεντρώνεται στὴν «πίστη καὶ τὴν παγκοσμιοποίηση». Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2014 ὁ Μπλὲρ ἔγραψε ἕνα εὐρέως ἀναδημοσιευμένο δοκίμιο, δηλώνοντας τί τὸ ἵδρυμά του προσπαθεῖ νὰ κάνει: «… Ὁ σκοπὸς εἶναι νὰ ἀλλάξει ἡ πολιτικὴ τῶν κυβερνήσεων: γιὰ νὰ ἀρχίσει ἡ θεραπεία στὸ θέμα τοῦ θρησκευτικοῦ ἐξτρεμισμοῦ ὡς ἕνα θέμα πού, γιὰ τὴ θρησκεία, καθὼς καὶ τὴν πολιτική, πάει στὶς ρίζες του, ἐκεῖ ποὺ προβάλλεται μία ψεύτικη ἄποψη τῆς θρησκείας, καὶ γιὰ νὰ βρεῖ μία σημαντικὴ θέση στὴν ἀτζέντα τῶν ἡγετῶν τοῦ κόσμου ποὺ θὰ συνδεθοῦν ἀποτελεσματικὰ γιὰ τὴν καταπολέμησή της. Αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀγώνας ποὺ μόλις τώρα ἀρχίζει».
.                     Ὅπως καὶ ὁ Πέρες, ὁ Μπλὲρ ὑποστηρίζει ὅτι ὁ θρησκευτικὸς ἐξτρεμισμὸς εἶναι ἡ πρωταρχικὴ αἰτία τῶν συγκρούσεων στὸν κόσμο σήμερα, καὶ ὅτι οἱ ἡγέτες τοῦ κόσμου πρέπει νὰ ἑνωθοῦν γιὰ νὰ τὸν ἀντιμετωπίσουν. Ἐπίσης, ὅπως καὶ ὁ Πέρες, ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ πολιτικὴ ἐξουσία πρέπει νὰ ἔχει τὴν ἐξουσία νὰ καθορίσει ποιὲς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις εἶναι “λάθος”.
.                     Ὁ Μπλέρ, ἐπίσης, ζήτησε ὑποστήριξη ἀπὸ τὸ Βατικανό, καθὼς καθοδηγεῖ τὴν μεγαλύτερη θρησκευτικὴ σύναξη τοῦ κόσμου. Ὡστόσο, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι πρόσφατα ἔγινε καθολικός, ὁ Μπλὲρ δὲν ἦταν ἰδιαίτερα ἐπιτυχής, ὅταν ἔκανε ἀνοίγματα στὸ Βατικανὸ τὸ 2011, καὶ ἕνας ἐξέχων καθολικὸς ἀκαδημαϊκός, ὁ καθηγητὴς Michel Schooyans, πιστεύει ὅτι ὁ πρώην ἡγέτης τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου εἶχε πιὸ καταχθόνιους στόχους: «Ἕνας ἀπὸ τοὺς στόχους τοῦ Ἱδρύματος Πίστης τοῦ Τόνι Μπλὲρ εἶναι νακατασκευ τν μεγάλων θρησκειν, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὁ συνάδελφός του, ὁ Μπαρὰκ Ὀμπάμα θέλει νὰ ἀνακατασκευάσει τὴν παγκόσμια κοινωνία. Γιὰ αὐτὸ τὸ σκοπό, τὸ ἐν λόγῳ ἵδρυμα θὰ προσπαθήσει νὰ ἐπεκτείνει «νέα δικαιώματα», χρησιμοποιώντας τὶς θρησκεῖες τοῦ κόσμου γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ καὶ προσαρμόζοντάς τες σὲ «νέα καθήκοντα». Οἱ θρησκεῖες θὰ πρέπει νὰ μποῦν κάτω ἀπὸ τὸν ἴδιο κοινὸ παρονομαστή, τὸ ὁποῖο σημαίνει ἀπογύμνωση τῆς ταυτότητάς τους… «Αὐτὸ τὸ ἔργο κινδυνεύει νὰ μᾶς γυρίσει πίσω σὲ μία ἐποχὴ στὴν ὁποία ἡ πολιτικὴ ἐξουσία εἶχε τὴν ἀποστολὴ νὰ προωθήσει μία θρησκευτικὴ ὁμολογία ἢ νὰ τὴν ἀλλάξει. Στὴν περίπτωση τοῦ Ἱδρύματος τοῦ Μπλέρ, ἔχουμε ἐπίσης τὸ θέμα τῆς προώθησης μίας καὶ μόνο μίας θρησκευτικῆς ὁμολογίας, τὴν ὁποία θὰ ἐπιβάλει μία καθολική, παγκόσμια πολιτικὴ δύναμη σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο…».
.                     Τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Μπλὲρ καὶ τοῦ Πέρες –ποὺ ἐμφανίζονται τώρα ὡς «περιστερὲς» τῆς εἰρήνης– ἐσκεμμένα ἀγνοοῦν πὼς ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ καὶ τῶν συμμάχων της, ὑπέθαλψε τὸν ἰσλαμικὸ ἐξτρεμισμό, (διότι – ν κα ο λτ διστάζουν σκόπιμα ν τ πον, δν πάρχει «θρησκευτικς ξτρεμισμς» λλ σλαμικς ξτρεμισμς) ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ᾽70, ὅταν ἡ CIA χρηματοδοτοῦσε καὶ ὅπλιζε τοὺς Μουτζαχεντὶν στὸ Ἀφγανιστὰν γιὰ νὰ τραβήξει τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση σὲ πόλεμο, μία τακτικὴ ποὺ ἔδωσε ἀφορμὴ στοὺς Ταλιμπὰν καὶ τὴν Ἂλ Κάιντα. Στὸ ἴδιο πνεῦμα, ἡ σημερινὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ καὶ τῶν συμμάχων της, ἔχει δημιουργήσει τὸ ISIS, κάτι ποὺ ἕνας συνταξιοῦχος Ἀμερικανὸς Στρατηγὸς σχεδὸν παραδέχθηκε σὲ μία προφανῆ φροϋδικὴ ὀλίσθηση.
.                     Ὡς «Πρόβλημα, Ἀντίδραση, Λύση» (“Problem, Reaction, Solution”) περιγράφεται μία διαδικασία ὅπου οἱ ἐπικυρίαρχοι δημιουργοῦν τὸ «πρόβλημα», προκαλώντας μία ἀντίδραση ἀπὸ τὸ κοινὸ ποὺ ἀπαιτεῖ «νὰ γίνει κάτι» γι’ αὐτό, καὶ ἔτσι, στὴ συνέχεια, οἱ ἐξουσιαστὲς ἔχουν τὴν «ἄδεια» νὰ φέρουν τὴν προπαρασκευασμένη “λύση” τους γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος αὐτοῦ, ποὺ «δημιουργήθηκε».
.                     Ὁ «πόλεμος κατὰ τῆς τρομοκρατίας» ἐξυπηρετεῖ πολλαπλοὺς στόχους. Ἐνῶ οἱ πολιτικὲς καὶ στρατιωτικὲς ἐπιπτώσεις εἶναι πιὸ κατανοητές, οἱ πνευματικὲς ἐπιπτώσεις εἶναι λιγότερο. Ἔκανε τὸν θρησκευτικὸ ἐξτρεμισμὸ -βλέπε ἰσλαμικὸ- τὸν ἀποδιοπομπαῖο τράγο γιὰ τὴν παγκόσμια σύγκρουση τοῦ σήμερα – καὶ ὄχι τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ποὺ τὸν ἔχει τροφοδοτήσει, χρηματοδοτήσει καὶ τοῦ ἐπέτρεψε νὰ εὐδοκιμήσει.
.                     Στὴν περίπτωση τῶν πολέμων στὴ Μέση Ἀνατολή, πολλοὶ βλέπουν μία προσπάθεια νὰ στρέψουν τὶς χριστιανικὲς καὶ τὶς μουσουλμανικὲς κοινωνίες τοῦ κόσμου τὴν μία ἐνάντια στὴν ἄλλη σὲ μία κατασκευασμένη «σύγκρουση τῶν πολιτισμῶν», ἡ ὁποία ἐξυπηρετεῖ τὸ στρατιωτικὸ βιομηχανικὸ σύμπλεγμα. Εἶναι ἐνδιαφέρον, ὅτι ρισμένοι πιφανες θεϊστές, μερικο π τος ποίους εναι κατηγορηματικ ντίθετοι σ λες τς θρησκεες, σταθερ ποστηρίζουν ατ τ μιλιταρισμό.
.                     Ἴσως τελικά, ἀπὸ τὶς στάχτες αὐτῆς τῆς πυρκαγιᾶς, προκύψει ἡ Μία Παγκόσμια Θρησκεία. Ἐπειδὴ γίνεται συνεχῶς λόγος γιὰ αὐτὴ τὴν κατασκευασμένη ἀπειλὴ τοῦ «ἐξτρεμισμοῦ», ἀποδώσουν τελικὰ οἱ «ἐκκλήσεις» γιὰ μία παγκοσμιοποίηση τῆς θρησκείας ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω.

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, , ,

Σχολιάστε

Ο “ΧΡΙΣΤΟΣ” ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

«Ὁ Χριστὸς» τῆς πανθρησκείας

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

   .             Ποιός εἶναι ὁ Χριστός;
.             Εἴκοσι αἰῶνες πρὶν τὸ ­μεγάλο ἐρώτημα βγῆκε ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ:
–Ποιός εἶμαι;
.               Ἦταν τὴν ὥρα ἐκείνη στὰ μέρη τῆς Καισαρείας τοῦ Φιλίππου. ­Ὀνομαζόταν ἔτσι, διότι τὴν εἶχε κτίσει πρὸς τιμὴν τοῦ Καίσαρα ὁ Τετράρχης Φίλιππος. Ἐ­­­­κεῖ λοιπὸν στράφηκε ξαφνικὰ ὁ Κύριος στοὺς Μαθητές Του καὶ τοὺς ἀπηύθυνε διπλὸ ἐρώτημα· πρῶτα:
–«Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶ­ναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;»· ποιός λέ­νε οἱ ἄνθρωποι ὅτι εἶμαι ἐγώ, ὁ υἱὸς τοῦ ἀν­θρώπου;
.             Οἱ Μαθητὲς Τοῦ ἀπάντησαν ὅτι ἄλλοι θεωροῦν πὼς εἶσαι ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, ἄλλοι ὁ προφήτης Ἠλίας ἢ ὁ Ἱερεμίας ἢ κάποιος ἄλλος ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς Προφῆτες ποὺ ἀναστήθηκε.  Τότε τοὺς ἀπηύθυνε τὸ δεύτερο ἐρώτημα:
–«Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;»· ἐ­­σεῖς ὅμως, ποιός λέτε ὅτι εἶμαι;
.               Τὴν ἀπάντηση ἐξ ὀνόματος ὅλων τὴν ἔδωσε ὁ ἀπόστολος Πέτρος μὲ τὰ ξεκάθαρα λόγια:
–Ἐσὺ εἶσαι ὁ Χριστός, ὁ Υἱὸς τοῦ ζῶν­τος Θεοῦ! Εἶσαι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας μας, ὁ Χριστός. Ἀλλὰ δὲν εἶσαι ἁπλὸς ἄνθρωπος. Εἶσαι ὁ φυσικὸς Υἱὸς τοῦ ζωντανοῦ Θεοῦ: «Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (βλ. Ματθ. ιϛ´ [16] 13-16).
.                Ἀπὸ τότε ὁ Κύριος σὲ κάθε γενιὰ καὶ κάθε τόπο ἀπευθύνει τὸ ἴδιο ἐρώτημα στοὺς πιστούς Του, καὶ μάλιστα τοὺς ἔχοντες τὴν εὐθύνη νὰ ποιμαίνουν τὸν λαό Του: «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;»… «Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι;»…
.               Στὴ διάρκεια τῶν αἰώνων ὁ Κύριος ἐπισκεπτόταν ὅλες τὶς Συνόδους τῶν Ἐπισκόπων, καὶ μάλιστα τὶς μεγάλες, τὶς Οἰκουμενικές. Μὲ τὸ ἐταστικό Του βλέμμα διαπερνοῦσε τὶς καρδιὲς τῶν ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς ρωτοῦσε:
–«Ὑμεῖς τίνα με λέγετε εἶναι;».
.               Καὶ ἐκεῖνοι, ὅλοι, μὲ μιὰ φωνή, μὲ μιὰ καρδιὰ ὁμολογοῦσαν:
–Εἶσαι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ Πρῶτος καὶ ὁ
.                Ἔσχατος, ἡ Ἀρχὴ καὶ τὸ Τέλος τῶν πάν­των. Εἶσαι ὁ Ἕνας καὶ Μόνος! Ὁ Θε­ός! Τὸ δεύτερο Πρόσωπο τοῦ Ἑνὸς ἐν Τριάδι ἀληθινοῦ Θεοῦ. Εἶσαι ὁ Υἱὸς καὶ Λό­­γος τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔγινες καὶ ἀληθι­νὸς ἄνθρωπος. Εἶσαι τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος, ὁ μόνος Σωτήρας καὶ ἡ τελικὴ Ἐλπίδα τοῦ κόσμου. Εἶσαι ἡ μόνη Ἀλήθεια, τὸ μόνο Φῶς, ἡ ὄντως Ζωή! Ὅλοι οἱ ἄλλοι «κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί» (Ἰω. ι΄ 8). Εἶσαι ὁ Ὤν!
.              Σ᾿ ὅλη αὐτὴ τὴ δισχιλιετῆ χρονικὴ περίοδο ὁ διάβολος λυσσοῦσε, προκειμένου νὰ διαστρεβλώσει τὴν ἀλήθεια περὶ τοῦ Χριστοῦ· εἴτε ­παρουσιάζοντάς Τον ὡς ἄνθρωπο καὶ μόνο, εἴτε ὡς ἄσαρκο Θεό.
.                Ἡ λύσσα του στὶς μέρες μας ἔχει κορυφωθεῖ. Μαίνεται ἀγριεμένος. Ξερνάει ἀπὸ τὸ βρωμερό του στόμα ὅλη τὴν κακία καὶ τὸ μίσος κατὰ τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ μὲ πόση τέχνη! Μὲ τί γλυκόλογα περὶ ἀγάπης, μὲ πόση εὐστροφία καὶ ὕπουλη μεθόδευση! Τονίζει τὴν ἀνάγκη νὰ ἔχουμε ἀλληλοκατανόηση, νὰ μὴν εἴμαστε ἀπόλυτοι, νὰ μὴ διεκδικοῦμε γιὰ τὴν πίστη μας ὅτι εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια, νὰ δεχόμαστε ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι δρόμοι πρὸς τὸν ἴδιο Θεό. Διαδίδει τὸ κατεξοχὴν διεστραμμένο πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, πνεῦμα τὸ ὁποῖο ὁδηγεῖ στὸ τερατῶδες φαινόμενο ποὺ τὸ ὀνομάζουμε «πανθρησκεία». Μέσα σ᾿ αὐτὸ ὁ Χριστὸς θεωρεῖται ἕνας ἁπλὸς θρησκευτικὸς ἡγέτης μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους.
.               Εἶναι φανερὸ ὅτι στοὺς καιρούς μας τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ ποιὸς εἶναι ὁ Χριστὸς καθίσταται ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο, καὶ ἡ ἀ­­­παίτηση νὰ δοθεῖ σωστὴ ἀπάντηση σ᾿ αὐτὸ ἀπὸ τὸν καθένα μας ἐπείγουσα καὶ ἀπολύτως ἀναγκαία.
.               Κι εἶναι ἀλήθεια πὼς ὁ Χριστός μας στοὺς σημερινοὺς πανθρησκειακοὺς καιροὺς στρέφεται πιὰ πρὸς ὅλους ἐ­­­­μᾶς, πρὸς τὸν καθένα μας, καὶ μᾶς ἀ­­­πευθύνει τὸ ἴδιο καίριο ἐρώτημα:
   –Ποιὸς λένε οἱ ἄνθρωποι ὅτι εἶμαι;
–Ἄλλοι λένε ὅτι εἶσαι «ἕνας ἥρωας ποὺ ἀγωνίστηκες μέχρις αἵματος νὰ νικήσεις τὸν ἑαυτό Σου». Ἄλλοι λένε πὼς ἤσουν «μεγάλος κοινωνικὸς ἐπαναστάτης». Ἄλλοι πὼς δὲν ὑπῆρξες ποτέ. Ἄλλοι, ἡ μεγάλη πανθρησκειακὴ μάζα, λένε πὼς εἶσαι «θεϊκὸς ἀπεσταλμένος, σοφὸς ἡγέτης μαζὶ μὲ τὸν Κρίσνα, τὸν Μωάμεθ, τὸν Κομφούκιο, τὸν Βούδα».
–Ἐσεῖς; Ἐσεῖς οἱ πιστοί μου, οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μου, Ποιός λέτε ὅτι εἶμαι;
–Εἶσαι…
.               Τί θὰ ἀπαντήσουμε;…

,

Σχολιάστε

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ

Πορεία πρὸς τὴν Πανθρησκεία

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2100, 01.12.14

.         Ὅσοι τυχὸν διατηροῦν ἔστω καὶ τὴν παραμικρὴ ἀμφιβολία γιὰ τὸ ποῦ ὁδηγεῖται ἡ Ὀρθοδοξία μας ἀπὸ τὸ οἰκουμενιστικὸ πνεῦμα μὲ τοὺς λεγόμενους Διαθρησκειακοὺς Διαλόγους ἢ μὲ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὴν ἵδρυση τοῦ Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης, δὲν ἔχουν παρὰ νὰ διαβάσουν τὸ μήνυμα ποὺ ἔστειλε πρὸς τοὺς Ἰνδουϊστὲς τὸ Παπικὸ Συμβούλιο γιὰ τὸν Διαθρησκειακὸ Διάλογο, ὅπως γίνεται ἐπὶ πολλὰ χρόνια τώρα.
Τὸ μήνυμα ἀπευθύνθηκε ἀπὸ τὸν πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου καρδινάλιο Jean-Louis Tauran μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως στὶς 23-10-2014 τῆς πενθήμερης ἰνδουϊστικῆς γιορτῆς τοῦ Diwali (ἢ Deepavali). Diwali σημαίνει «Ἑορτὴ τῶν Φώτων» καὶ θεωρεῖται ὅτι συμβολίζει τὴ νίκη τοῦ καλοῦ πάνω στὸ κακό. ­Λατρεύονται κατ᾿ αὐτὴν κάποιοι ἀπὸ τοὺς ἀμέτρητους ἰνδουϊστικοὺς «θεούς», ὅπως οἱ Σίτα καὶ Ράμα, Ράν­τα καὶ Κρίσνα, ἡ Lakshmi, θεὰ τοῦ πλούτου, καὶ ὁ Ganesh, θεὸς τῆς σοφίας.
.         Στὴν ἀρχὴ τοῦ μηνύματος ὁ καρδινάλιος δίνει στοὺς Ἰνδουϊστὲς τὴν ἑξῆς εὐχή: «Τὸ Ὑπερβατικὸ Φῶς νὰ φωτίσει τὶς καρδιές σας, τὰ σπίτια καὶ τὶς κοινωνίες».
.         Ἀλήθεια, ποιό ὑπερβατικὸ φῶς θὰ τοὺς φωτίσει, κύριε Καρδινάλιε; Τὸ φῶς τοῦ ἐλεφαντόμορφου «θεοῦ» Γκανές; Τὸ φῶς τῆς «θεᾶς τοῦ πλούτου» Lakshmi; Ἢ μήπως τὸ φῶς τῶν 16 χιλιάδων συζύγων τοῦ «θεοῦ» Κρίσνα; Τὸ φῶς τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ δὲν εἶναι παρὰ πυκνὸ σκοτάδι. Ἀλλὰ οἱ Παπικοὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ προσκυνήσουν ὅλους τοὺς ψευτοθεοὺς προκειμένου νὰ ἐξαπατήσουν τοὺς ἀφελεῖς μὲ τὴν ἰδέα μιᾶς Πανθρησκείας, ὅπου κορυφὴ θὰ εἶναι ὁ πάπας τους.
.         Μέσα στὸ ἴδιο κλίμα καὶ μὲ τὸ σωστὸ ἀναμφιβόλως αἴτημα εἰρηνι­κῆς συμβιώσεως τῶν διαφόρων θρησκευ­τικῶν κοινοτήτων ἔχει καθιερωθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ συμμετοχὴ Ὀρ­θοδόξων στὴν πανηγυρικὴ λήξη τῆς μουσουλμανικῆς νηστείας τοῦ Ραμα­ζανίου. Προβάλλεται ὡς ἁπλὴ κοινωνικὴ ἐκδήλωση, καλλιεργεῖ ὅμως σταδιακὰ καὶ ἀνεπαίσθητα τὴν ἴδια ἀντίληψη τῆς θρησκευτικῆς ἑνοποιήσεως.
.         Τὸ καίριο βέβαια ἐρώτημα εἶναι τοῦτο: Δὲν κατανοοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι οἰκουμενιστὲς θεολόγοι καὶ κληρικοὶ ποῦ τελικὰ ὁδηγεῖ ὅλο αὐτὸ τὸ ἰσοπεδωτικὸ πνεῦμα τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ ποὺ καλλιεργεῖται ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμό; Δὲν καταλαβαίνουν ὅτι μὲ τὶς κινήσεις τους ὑποβοηθοῦν τὴ ραγδαία ἐξάπλωση τῆς συστηματικὰ προωθούμενης τερα­τώδους ἰδέας τῆς Πανθρησκείας;

, , ,

Σχολιάστε

ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ

ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ
Πανηγυρίζουν οἱ Τοῦρκοι γιὰ τὴν «εἰσβολὴ» τοῦ Ἰσλὰμ
στὸν καθεδρικὸ ναὸ τῆς Οὐάσιγκτον…

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.               Ἡ παγκοσμιοποίηση καὶ ἡ πανθρησκεία σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο! Μέσα στὸν καθεδρικό, ὑποτίθεται χριστιανικό, ναὸ τῆς ἀμερικανικῆς πρωτεύουσας, στὴν Οὐάσιγκτον, πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες μουσουλμάνοι τέλεσαν τὴν μουσουλμανικὴ προσευχὴ τῆς Παρασκευῆς (Cuma), γνωστὴ ὡς namaz, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τοῦ ναοῦ καὶ γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ναὸ ποὺ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν θρησκεία τοῦ Ἰσλὰμ καθὼς ἔχει κτιστεῖ γιὰ τὴν χριστιανικὴ λατρεία.
.               Ὅπως ἀναφέρεται μὲ διθυραμβικὸ ὕφος σὲ τουρκικὰ δημοσιεύματα, μέσα στὸν καθεδρικὸ ναὸ τῆς ἀμερικανικῆς πρωτεύουσας, ἐκεῖ ποὺ γίνονται οἱ ἐπίσημες ὁρκωμοσίες πάνω στὴν Βίβλο ὑπουργῶν τῆς ἀμερικανικῆς κυβέρνησης καὶ γερουσιαστῶν τῆς ἀμερικανικῆς γερουσίας, τελέστηκε στὶς 14 Νοέμβριου 2014 γιὰ πρώτη φοα μουσουλμανικὴ τελετὴ καὶ μερικὲς ἑκατοντάδες μουσουλμάνοι τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν συγκεντρώθηκαν ἐκεῖ γιὰ νὰ προσευχηθοῦν στὸν Ἀλλὰχ καὶ στὸν προφήτη τους, τὸν Μωάμεθ. Τὴν πρωτοβουλία αὐτοῦ τοῦ ἱστορικοῦ, ὅπως χαρακτηρίστηκε ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους, γεγονός, τὴν εἶχε ἀναλάβει ὁ μουσουλμάνος πρέσβης τῆς Νότιας Ἀφρικῆς στὴν Οὐάσιγκτον, Ibrahim Resul, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἡγέτες μουσουλμανικῶν ἑνώσεων καὶ μουσουλμανικῶν ἱδρυμάτων τῶν ΗΠΑ.
.           Ὅπως ἀναφέρεται τὸ ezan, δηλαδὴ τὴν γνωστὴ προσφώνηση τῶν μουσουλμάνων πρὸς τὸν μοναδικὸ Ἀλλάχ, τὴν ἔκανε ὁ Ἀμερικανὸς μουφτής, Muhammed Mecid, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ πρόεδρος τῆς μουσουλμανικῆς κοινότητας τοῦ Dulles, ἡ ὁποία ἔχει τὴν συμβολικὴ ὀνομασία «Adams». Γιὰ τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ γεγονὸς ἐξέφρασε τὴν ἀπόλυτη ἱκανοποίησή του ὁ πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος, «Σύνδεσμοι Ἀμερικανικοῦ Ἰσλάμ», (CAIR), Rulla Allouch, ὁ ὁποῖος σὲ δηλώσεις του τόνισε πὼς σήμερα ἐπιτεύχθηκε ἄλλο ἕνα βῆμα προσέγγισης μουσουλμάνων καὶ χριστιανῶν καὶ προσέθεσε ὅτι οἱ προσπάθειες αὐτὲς θὰ συνεχιστοῦν γιὰ τὴν προσέγγιση καὶ μὲ ἄλλες θρησκεῖες, ὅπως ὁ βουδισμὸς καὶ ὁ ἰνδουισμός, ποὺ στὶς ΗΠΑ ἔχουν ἀρκετοὺς ὀπαδούς μὲ τοὺς ὁποίους ὑπάρχει συνεχὴς διάλογος μὲ τοὺς μουσουλμάνους τῶν ΗΠΑ.
.           Ἡ ἐντυπωσιακὴ αὐτὴ κίνηση νὰ τελεστεῖ μέσα στὸν χριστιανικὸ καθεδρικὸ ναὸ τῆς ἀμερικανικῆς πρωτεύουσας τῆς Οὐάσιγκτον μουσουλμανικὴ τελετή, προκάλεσε τὴν ἀντίδραση κάποιων Ἀμερικανῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι συγκεντρώθηκαν τὴν ἴδια ὥρα ποὺ τελεῖτο τὸ namaz ἔξω ἀπὸ τὸν ναὸ φωνάζοντας συνθήματα κατὰ τῆς κατάληψης τοῦ χριστιανικοῦ ναοῦ ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους. Μάλιστα μία κυρία, ὅπως ἀναφέρεται στὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα, φώναζε δυνατὰ στὴν εἴσοδο τοῦ ναοῦ: «Σὲ αὐτὴ τὴν χώρα ἔχουν κτιστεῖ ἀμέτρητα τζαμιὰ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ἰσλαμικῆς λατρείας. Γιατί σήμερα ἔρχεστε ἐδῶ μέσα στὸν χριστιανικὸ καθεδρικὸ ναὸ καὶ τελεῖτε τὸ μουσουλμανικὸ namaz;», χωρὶς φυσικὰ νὰ λάβει κάποια ἀπάντηση ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους ποὺ βρίσκονταν ἐκείνη τὴν ὥρα μέσα στὸν ναό.
.               Τὸ πρωτοφανὲς αὐτὸ γεγονός, θεωρήθηκε σὰν ἄλλο ἕνα σημαντικὸ βῆμα προσέγγισης τῶν θρησκειῶν πρὸς τὴν τελικὴ εὐθεία γιὰ τὴν καθιέρωση καὶ ἐπικράτηση τῆς παγκόσμιας θρησκείας ὅπου δὲν θὰ ὑπάρχουν, ὅπως τονίζουν οἱ παγκοσμιοποιητές, διαφορὲς μεταξὺ τῶν διαφόρων θρησκειῶν καὶ ὅλοι μαζὶ θὰ ὑμνοῦν τὸν ἕνα καὶ μοναδικὸ Θεό, (Ἀλλάχ, Βράχμα, Βισνοὺ καί…δὲν συμμαζεύεται!).
.               Σκεφτεῖτε ἀλήθεια μὲ αὐτὴ τὴν λογική, ἂν αὔριο αἰτηθοῦν νὰ παραχωρηθοῦν καὶ κάποιοι ἑλληνορθόδοξοι ναοὶ στοὺς μουσουλμάνους, ποὺ συνεχῶς αὐξάνονται στὴν χώρα μας, χωρὶς νὰ ὑπάρχει κανένας ἔλεγχος, γιὰ νὰ τελέσουν τὸ namaz, καθὼς αὐτὸ θὰ θεωρηθεῖ φυσιολογικὸ καὶ ἀπαραίτητο ἀπὸ ὅλους ὅσους πρεσβεύουν πὼς εἶναι μία ἀναγκαία κίνηση χάριν τῆς… παγκόσμιας «ἀγάπης» καὶ τῆς προσέγγισης τῶν θρησκειῶν. Σκεφτεῖτε μήπως αὐτὴ ἡ ἄποψη ἔχει καὶ κάποιους ἑλληνορθόδοξους ποιμενάρχες ὀπαδοὺς καὶ δὲν θὰ ἔβλεπαν ἀρνητικά, τουλάχιστον ἐκ πρώτης ὄψεως, μία τέτοια ἐξέλιξη, (ἐλπίζουμε πὼς κάτι τέτοιο εἶναι ἀδιανόητο!). Ἀναρωτηθήκατε ὅμως ὣς ποῦ μποροῦμε νὰ φτάσουμε γιὰ χάριν τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ τῆς Νέας Τάξης; Τὸ παράδειγμα τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Οὐάσιγκτον αὔριο μπορεῖ νὰ γίνει καὶ δικό μας «προοδευτικὸ» παράδειγμα «χριστιανικῆς ἀγάπης» καὶ «ἑνότητας»!

.           Ἀλὶ καὶ τρισαλί μας!!!!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: olympia.gr

,

Σχολιάστε

ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ «Τὶς ναρκωμένες συνειδήσεις τῶν κοιμωμένων χριστιανῶν ποιὸς θὰ τὶς ἀφυπνίσει;»

Πολιορκημένη Ὀρθοδοξία

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2098, 01.11.14

.         Ἡ εἴδηση εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ ἐκπληκτική: «Στὶς 5 τοῦ περασμένου Σεπτεμβρίου εἶχε συνάντηση στὸ Βατικανὸ μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ Ἰσραὴλ Σίμον Πέρες. Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες ἡ συνάν­τηση τῶν δύο ἀνδρῶν διήρκεσε περίπου 45 λεπτά, κατὰ τὴν ὁποία συζητήθηκαν διάφορα καὶ κατέληξε μὲ τὴν πρόταση τοῦ κ. Πέρες νὰ δημιουργηθεῖ ὀργάνωση μὲ τὴν ὀνομασία “Ἡνωμένες Θρησκεῖες”, ἡ ὁποία θὰ εἶναι σύμφωνα μὲ τὰ πρότυπα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Τὸ ἐν λόγῳ θέμα συζητήθηκε διεξοδικὰ μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο καί, σύμφωνα μὲ τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Βατικανοῦ κ. Φεντερίκο Λομπάρντι, εἶναι ἕνα θέμα ποὺ θὰ ἐπανεξεταστεῖ στὸ Βατικανό».
.         Ἡ ἄλλη εἴδηση ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ καλοκαιριοῦ μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἤδη στὴ Γερμανία, στὴν καρδιὰ τοῦ Βερολίνου, στὴν περιοχὴ Petriplatz, ἑτοιμάζεται ναὸς στὸν ὁποῖο οἱ Χριστιανοί, οἱ Μουσουλμάνοι καὶ οἱ Ἑβραῖοι θὰ μποροῦν νὰ προσεύχονται μαζί. Πρόκειται γιὰ τὸν «Οἶκο τοῦ Ἑνός», ὅπως ἔχει ὀνομασθεῖ, καὶ θὰ ἀποτελεῖ μία ἐκκλησία, μία συναγωγὴ καὶ ἕνα τζαμὶ μέσα στὸ ἴδιο κτήριο. Τὰ ἀρχιτεκτονικὰ σχέδια ἔχουν ἐγκριθεῖ καὶ σύντομα ὁ βέβηλος ναὸς θὰ εἶναι ἕτοιμος. Ραββίνοι, Ἰμάμηδες καὶ Πάστορες δηλώνουν ἐνθουσιασμένοι ἀπὸ τὸ πρωτοποριακὸ ἐγχείρημα.
.         Ἀλήθεια πόσο τυφλὸς πρέπει νὰ εἶναι ­κανεὶς γιὰ νὰ μὴ βλέπει τὰ ὀφθαλμοφανὴ πλέον σχέδια τῶν σιωνιστῶν ­νεοταξιτῶν; Ἡ θηλειὰ γύρω ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία ­σφίγγει ὅλο καὶ περισσότερο. Σιγά-σιγὰ καὶ μὲ τέχνη προωθεῖται τὸ πανθρησκειακὸ τέρας στὸν κόσμο. Ἀπὸ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν στὸν Οἰκουμενισμό· ἀπὸ ἐκεῖ στὸν πανθρησκειακὸ διάλογο· κι ἀπ᾿ αὐτὸν στὸν Ὀργανισμὸ «Ἡνωμένων Θρησκειῶν» καὶ τὸν ἑνιαῖο ναό. Τὸ ἑπόμενο βῆμα θὰ εἶναι νὰ ἀνακοινωθεῖ καὶ ἐπίσημα ἡ ἀνάγ­κη νὰ ὑπάρχει μιὰ καὶ μόνη θρησκεία στὸν κόσμο, θρησκεία ποὺ θὰ ἑνοποιεῖ ὅλες τὶς θρησκεῖες, αὐτὴ ποὺ ἐμεῖς τὴ χαρακτηρίζουμε μὲ τὸ ὄνομα Πανθρησκεία.
.              Εἶναι ὁλοφάνερο· ἡ ὑποδομὴ γιὰ ἕνα παγ­­κόσμιο κράτος, μία παγκόσμια ­θρησκεία καὶ τὸν ἕνα παγκόσμιο ­Ἡγέτη ὅλο καὶ ἐπεκ­τείνεται. Τί ἄλλο λοιπὸν θὰ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ ἐμφανισθεῖ ὁ Ἀντίχριστος στὸν κόσμο; Καὶ τὸν μὲν ἐρχομό του, στὴν ὥρα ποὺ ὁ Θεὸς ἔχει καθορίσει καὶ μόνο Αὐτὸς γνωρίζει, δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸν ἐμποδίσει. Ὅμως τὶς ναρκωμένες συνειδήσεις τῶν κοιμωμένων χριστιανῶν ποιὸς θὰ τὶς ἀφυπνίσει; Ἡ Ὀρ­θοδοξία, ἡ μία καὶ μόνη ­ἀληθινὴ Ἐκκλησία, πολιορκεῖται ­ἀσφυκτικά. Ποῦ εἶναι ὁ νέος ἅγιος Κοσμᾶς ποὺ θὰ ­φωνάξει: «Ξυπνῆστε, χριστιανοί! Ξύπνα, ­Ὀρθοδοξία!»;

, , ,

1 Σχόλιο