Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Πάπας

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ “ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ”!!! (ὁ Πάπας Φραγκίσκος)

βλ. σχετ.:

.               Ἀλλάζει τὸ «Πάτερ ἡμῶν» ὁ Πάπας Φραγκίσκος. «Ἐγὼ εἶμαι αὐτὸς ποὺ ὑποκύπτω στὸν πειρασμό. Δὲν μὲ προτρέπει ὁ Θεός. Ἕνας πατέρας δὲν τὸ κάνει αὐτό. Αὐτὸς ποὺ σὲ ὁδηγεῖ στὸν πειρασμὸ εἶναι ὁ Σατανᾶς. Αὐτὸς εἶναι δικός του ρόλος», εἶπε ὁ προκαθήμενος τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας.
.             Τὴν ἀλλαγὴ μίας φράσης τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» ἐνέκρινε ὁ Πάπας Φραγκίσκος προκαλώντας ἀντιδράσεις στοὺς πιὸ παραδοσιακοὺς κύκλους τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Πρόκειται γιὰ τὴ φράση «lead us not into temptation» («μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν»), τὴν ὁποία ἀλλάζει σὲ «do not let us fall into temptation» («μὴν μᾶς ἀφήσεις νὰ ὑποκύψουμε στὸν πειρασμό»). Ὁ Πάπας εἶχε ἐκφράσει τὴ διαφωνία του ἀπὸ τὸ 2017, λέγοντας ὅτι «δὲν εἶναι καλὴ μετάφραση, ἐπειδὴ μιλάει γιὰ ἕναν Θεὸ ποὺ σὲ προτρέπει στὸν πειρασμό. Ἐγὼ εἶμαι αὐτὸς ποὺ ὑποκύπτω στὸν πειρασμό. Δὲν μὲ σπρώχνει ὁ Θεὸς γιὰ νὰ δεῖ πῶς θὰ ὑποκύψω. Ἕνας πατέρας δὲν τὸ κάνει αὐτό. Ὁ πατέρας σὲ βοηθᾶ νὰ σηκωθεῖς ἀμέσως. Αὐτὸς ποὺ σὲ ὁδηγεῖ στὸν πειρασμὸ εἶναι ὁ Σατανᾶς. Αὐτὸς εἶναι δικός του ρόλος». Σύμφωνα μὲ τὴ Βίβλο, ὁ Ἰησοῦς δίδαξε τὰ λόγια αὐτὰ στοὺς μαθητές Του, ὅταν τὸν ρώτησαν πῶς πρέπει νὰ προσεύχονται.
.             Ἡ ἀλλαγὴ ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴ σύνοδο τῶν ἐπισκόπων ποὺ ἔγινε στὴ Ρώμη καὶ θὰ δημοσιευθεῖ στὸ βιβλίο ποὺ περιέχει τοὺς κανόνες γιὰ τὴ λειτουργία στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἀντιρρήσεις, ὅπως γράφει ἡ Guardian. Ἡ Μέρεντιθ Γουόρεν, λέκτορας βιβλικῶν καὶ θρησκευτικῶν σπουδῶν στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σέφιλντ εἶπε ὅτι αὐτὴ ἡ ἐκδοχὴ τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» προσπαθεῖ νὰ πεῖ ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἔχει κανέναν ρόλο στὸ κακό. Ἔτσι ὅμως, παραβλέπει πολλὲς ἀναφορὲς τῆς Βίβλου, ὅπου ὁ Θεὸς ἔχει συνεργαστεῖ μὲ τὸν διάβολο γιὰ νὰ βάλει σὲ πειρασμὸ τοὺς πιστούς, ἀκόμα καὶ τὸν ἴδιο του τὸν Υἱό. Ἡ νέα ἐκδοχὴ ἀντιτίθεται στὸ νόημα τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου τοῦ εὐαγγελίου».
.             Ὁ Φίλιπ Λόουλερ, διευθυντὴς τῆς συντηρητικῆς ἰστοσελίδας Catholic World News, εἶπε ὅτι ὁ Πάπας συνηθίζει νὰ ἀλλάζει πράγματα καὶ νὰ προκαλεῖ σύγχυση. «Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀκόμα παράδειγμα καὶ μὲ κάνει νὰ ἀνησυχῶ καὶ νὰ ἀναρωτιέμαι, ποῦ θὰ σταματήσει, τί ἄλλο θὰ ἀλλάξει;». Ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία στὴν Ἀγγλία καὶ τὴν Οὐαλλία δήλωσε ὅτι δὲν σχεδιάζει πρὸς τὸ παρὸν νὰ ἀλλάξει τὴν προσευχή. «Τὸ “Πάτερ ἡμῶν” ἄλλαξε στὰ ἰταλικά, ὄχι στὰ ἀγγλικά. Κάθε γλῶσσα θὰ πρέπει νὰ μελετηθεῖ γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ τὸ ἀκριβὲς νόημα», δήλωσε ἐκπρόσωπός της.

 

ΠΗΓΗ: Protagon.gr

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΦΙΑΣΚΟ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ εἰς ΣΟΦΙΑ καὶ ΣΚΟΠΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Φιάσκο ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα εἰς Σόφια καὶ Σκόπια

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα, ἀπὸ τὶς 5 ἕως τὶς 7 Μαΐου, στὴ Σόφια καὶ στὰ Σκόπια ἦταν μία σκέτη ἀποτυχία, ἕνα φιάσκο. Τὸν Πάπα περίμενε στὴ Σόφια ἡ παγερὴ ψυχρότητα τοῦ ἐκεῖ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου. Ὁ Πατριάρχης κ. Νεόφυτος δέχθηκε ἐθιμοτυπικὰ τὸν Πάπα στὸ μέγαρο τοῦ Πατριαρχείου καὶ τίποτε ἄλλο. Στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκι ὁ Πάπας πῆγε μόνο μὲ τὴ συνοδεία του καὶ μὲ ἐκπροσώπους τῆς βουλγαρικῆς κυβερνήσεως. Οὐδεὶς Ὀρθόδοξος κληρικὸς ἦταν παρὼν στὴν ἐπίσκεψη. Σημειώνεται ὅτι ἡ Πατριαρχικὴ Σύνοδος μὲ Ἐγκύκλιό της, ποὺ κυκλοφορήθηκε λίγες ἡμέρες πρὸ τῆς ἀφίξεως τοῦ Πάπα στὴ Σόφια, ἀπαγόρευσε στοὺς ὑπ’ αὐτὴν κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς νὰ συμμετάσχουν στὶς παπικὲς ἐκδηλώσεις.
.             Στὴ Σόφια ὁ Πάπας, ὅπως ὁ ἑκάστοτε ἡγέτης τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν παγίως πράττει στὶς χῶρες ποὺ ἐπισκέπτεται, τέλεσε τὴ Λειτουργία, ἔκανε μίαν ἀνοικτὴ ὁμιλία σὲ κεντρικὴ πλατεία τῆς πόλης καὶ μίλησε σὲ χῶρο, ὅπου φιλοξενοῦνται πρόσφυγες. Παρὰ τὴν κινητοποίηση ποὺ ἔγινε ἡ προσέλευση στὴν κεντρικὴ ὁμιλία του ἦταν μικρή. Σὲ αὐτὴν ὑπῆρξε μία συμβολικὴ συμμετοχὴ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Βουλγαρίας μὲ μία μικρὴ ὁμάδα ἀπὸ τοὺς χορωδοὺς τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Ἀλεξάνδρου Νέφσκι.
.             Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σόφιας εἶναι ἐκ τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ποὺ ἀπέχει τῶν θεολογικῶν διαλόγων μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ δὲν ἐπιθυμεῖ ὁποιαδήποτε ἐπικοινωνία μαζί τους. Ὁ ἀριθμὸς τῶν 44.000 Βουλγάρων Ρωμαιοκαθολικῶν (ποὺ ἀναφέρεται ἀπὸ τὰ ΜΜΕ τοῦ Βατικανοῦ καὶ εἶναι τὸ 0,6% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ) θεωρεῖται ὑπερβολικός. Βουλγαρικὲς πηγὲς δὲν τοὺς ἀνεβάζουν πάνω ἀπὸ 15.000 καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι Οὐνίτες. Ἡ Βουλγαρία, ὅπως καὶ τὰ Σκόπια, εἶναι χῶρες μὲ πληθυσμὸ Ὀρθόδοξο, στὴ μεγάλη του πλειονοψηφία, καὶ οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ θεωροῦνται ξένο σῶμα.

Στὰ Σκόπια

.             Στὰ Σκόπια, ὅπου ὁ Πάπας Φραγκίσκος μετέβη μετὰ τὴ Σόφια, δὲν εἶχε οὔτε ψυχρὴ οὔτε θερμὴ ὑποδοχὴ ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς τῆς γειτονικῆς χώρας. Καὶ αὐτὸ γιατί, ἁπλούστατα, δὲν εἶχε καμία ὑποδοχή, δὲν ὑπῆρξε κάποιος Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης νὰ τὸν ὑποδεχθεῖ! Ὁ ἀναγνωριζόμενος ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους ὡς κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καὶ Μητροπολίτης Σκοπίων Ἰωάννης δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ οἱ σχισματικοί, ποὺ ὑποστηρίζονται καὶ ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὸ Κράτος, δὲν ἀναγνωρίζονται καὶ δὲν ἔχουν κοινωνία μὲ καμία ἀπὸ τὶς τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες… Ἀπὸ τὶς κρατικὲς ἀρχὲς τοῦ γειτονικοῦ κράτους ὁ κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει ὑποστεῖ πολλὲς δοκιμασίες καὶ παρέμεινε χρόνια στὴ φυλακή. Γι’ αὐτὸν ὁ Πάπας οὐδένα λόγο συμπαθείας ἐξέφρασε. Προέχει ἡ διπλωματία.
.             Τὶς λίγες ὧρες ποὺ ἔμεινε στὰ Σκόπια ὁ Πάπας συνάντησε παντελῆ ἀδιαφορία ἀπὸ τὸν κόσμο. Στὴ γειτονικὴ χώρα οἱ Ρωμαιοκαθολικοὶ εἶναι ἀκόμη λιγότεροι ἀπὸ ἐκείνους τῆς Βουλγαρίας. Τὸ Βατικανὸ τοὺς ἀναβιβάζει σὲ 20.000, στὴν πραγματικότητα δὲν πρέπει νὰ εἶναι πάνω ἀπὸ 5.000. Ἡ κεντρικὴ πλατεία, στὴν ὁποία ἔκαμε τὴν ὁμιλία του, ἦταν μισοάδεια. Οἱ διοργανωτὲς μίλησαν γιὰ 15.000 ἀνθρώπους, στὴν πραγματικότητα δὲν ἦσαν πάνω ἀπὸ 2.000. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴ γειτονικὴ χώρα δικαιολογήθηκε μὲ τὴν ἐπίσκεψη στὴν ἐνορία καὶ στὸ ἐκεῖ τοποθετηθὲν ἄγαλμα τῆς Ἀδελφῆς Τερέζας, ποὺ ἦταν, ἀπὸ τοὺς γονεῖς της, ἀλβανικῆς καὶ βλαχικῆς καταγωγῆς καὶ ποὺ γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὰ Σκόπια.
.             Τὸ φιάσκο ἔγκειται στὸ ὅτι οὐδεὶς Ὀρθόδοξος κληρικὸς τῆς Σόφιας καὶ τῶν Σκοπίων εἶχε συμμετοχὴ στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα καὶ στὸ ὅτι στὶς δύο αὐτὲς χῶρες οὐσιαστικὰ δὲν ὑπάρχουν παπικοί. Πρὸς τί λοιπὸν τὸ ταξίδι τοῦ Πάπα; Σημειώνεται ὅτι ὁ Πάπας ἐπισκέφθηκε τὶς γειτονικὲς χῶρες χωρὶς πρόσκληση ἐκκλησιαστική, ἀλλὰ μὲ μόνο τῶν πολιτικῶν ἡγεσιῶν τους, μὲ τὶς ὁποῖες διατηρεῖ ἐξαιρετικὲς σχέσεις. Δηλαδὴ ἔδρασε ὡς πολιτικὸς ἡγεμόνας καὶ δὲν κράτησε οὔτε τὰ προσχήματα ὅτι εἶναι καὶ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης.

Τὰ σενάρια τῆς ἐπίσκεψης

.           Ἡ ἑλβετικὴ ἐφημερίδα «Le temps» θέτει τὸ ἐρώτημα γιατί ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα σὲ χῶρες μὲ ἐλάχιστους Ρωμαιοκαθολικούς, ὅπως ἡ Βουλγαρία καὶ τὰ Σκόπια, καὶ δίνει μίαν ἀπάντηση ὅτι τὸ Βατικανὸ «ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν περιφέρεια τῆς Εὐρώπης καὶ γιὰ τὴν φτώχεια ποὺ ὑπάρχει ἐκεῖ καὶ προκαλεῖ κοινωνικὲς συγκρούσεις….».
.           Ὅποιος γνωρίζει ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ παρακολούθησε τὰ λόγια τοῦ ἰδίου τοῦ Πάπα καὶ τῶν ρωμαιοκαθολικῶν κληρικῶν του στὴ Σόφια καὶ στὰ Σκόπια μπορεῖ νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ ὁρισμένα συμπεράσματα γιὰ τὸν σκοπὸ τῆς ἐπίσκεψής του. Ὁ Πάπας στὴν ὁμιλία, ποὺ ἔκαμε στὴ Ρώμη μετὰ τὴν ἐπιστροφή του ἀπὸ τὶς δύο Βαλκανικὲς χῶρες:
.           Χαρακτήρισε σημαντικὴ καὶ ἕνα βῆμα πρὸς τὰ μπρὸς τὴ συνάντησή του μὲ τὸν Βούλγαρο Πατριάρχη Νεόφυτο καὶ τὰ μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου, ἔστω καὶ ἂν ἔγινε ὑπὸ τὴν πίεση τῆς Βουλγαρικῆς κυβερνήσεως καὶ ἦταν ψυχρὴ καὶ ἀπολύτως τυπική.
.           Παραδέχθηκε ὅτι οἱ ἱεραπόστολοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος εἶναι «ἑλληνικῆς καταγωγῆς», ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη.
.           Δὲν ἔκανε τὸ λάθος νὰ ἀναφέρει τὴ γειτονικὴ χώρα ὡς «Μακεδονία», ὅπως ἔκαμαν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Βατικανοῦ στὰ πανὸ καὶ στὶς ἀφίσες ἐν ὄψει τῆς ἐπίσκεψής του στὴν χώρα αὐτή. Σημειώνεται ὅτι ὁ σλάβος Ἰωάννης Παῦλος Β΄ ἦταν ἡ ὁ πρῶτος Πάπας, ποὺ εἶχε ἀπευθύνει εὐχὲς στοὺς «Μακεδόνες» στὰ «μακεδονικά».
.           Ἐπέμεινε στὶς ἀνοικτὲς πύλες τῆς Εὐρώπης καὶ στὴν ὑποδοχὴ καὶ περίθαλψη τῶν προσφύγων ἀπὸ τὶς ἄλλες ἠπείρους.
.           Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ πολλὰ ἀπὸ ὅσα γράφτηκαν ἢ εἰπώθηκαν κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα ἀπὸ παπικοὺς κληρικοὺς στὶς δύο γειτονικὲς χῶρες εἶναι ποὺ δείχνουν τὴ σταθερὴ καὶ ἀμετάβλητη γεωπολιτικὴ τοῦ Βατικανοῦ καὶ τὶς ἰδεολογικὲς ἀπολυτότητές του περὶ τῆς παγκόσμιας κυριαρχίας στοὺς χριστιανούς. Ἕνας ἀπὸ τοὺς προσφωνήσαντες τὸν Πάπα θύμισε ὅτι ἡ Σόφια εἶναι ἡ ἀρχαία Σαρδική, ὅπου τὸ 343 συνεκλήθη Σύνοδος ἀπὸ τοὺς αὐτοκράτορες Κώνσταντα καὶ Κωνσταντῖνο, σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Πάπα Ἰούλιο. Ἐπὶ αἰῶνες ὁ Πάπας διεκδικοῦσε τὴ δικαιοδοσία στὴν περιοχὴ αὐτή. Ἡ διένεξη ἔφτασε ἕως τὴν ἐποχὴ τοῦ Πατριάρχου Φωτίου τοῦ Μεγάλου καὶ συνεχίσθηκε καὶ κάποιους ἀκόμη αἰῶνες.
.           Στὰ Σκόπια παπικὸς κληρικὸς ἐνώπιον τοῦ Πάπα κατ’ ἐπανάληψιν ἀναφέρθηκε στὰ σημεῖα τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, γιὰ τὴ Μακεδονία καὶ στοὺς Μακεδόνες. Πρόκειται γιὰ νόσφιση τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ὁ παπικὸς κληρικὸς ἰδιοποιήθηκε τὴν ἀλήθεια, ὅτι τὴ Μακεδονία Ἕλληνες τὴν κατοικοῦν, καὶ σὲ αὐτούς, στοὺς Θεσσαλονικεῖς, στοὺς Φιλιππησίους καὶ στοὺς ἄλλους, ἀπευθύνεται ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν.   πενθύμιση τι Ρώμη εχε κάποτε διεκδικήσει τν κκλησιαστικ δικαιοδοσία τς Βουλγαρίας κα κ μέρους το παπικο κληρικο «σλαβοποίηση» τς Μακεδονίας κα τν κε λλήνων στος ποίους πευθύνθηκε πόστολος Παλος, εναι μέρος τς γεωπολιτικς προπαγάνδας το Βατικανο στ Βαλκάνια.
.           Στὶς σημερινὲς γεωπολιτικὲς συνθῆκες τὸ Βατικανὸ ταυτίζεται μὲ τὴ Δύση καὶ εἰδικότερα τὶς ΗΠΑ στοὺς σκοπούς, ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ ἐπιτύχουν. Σὲ συνεργασία μὲ τὶς χῶρες τοῦ ΝΑΤΟ καὶ μὲ μοχλὸ τὴν Οὐνία, τὸ Βατικανὸ ἀπὸ καιρὸ προωθεῖ τὴν χειραφέτηση τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἡγετικῆς του θέσης στοὺς χριστιανούς, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Ὀρθοδόξων τῶν Βαλκανίων. Στὴν ἐπιδίωξη αὐτὴ βρίσκει πολύτιμο συνεργάτη τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. ΗΠΑ καὶ Πάπας ἐπιδιώκουν νὰ ἡγοῦνται τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, γιὰ τοὺς δικούς της λόγους ἡ κάθε πλευρά, καί, πρὸς τὸ παρόν, ἀφήνουν ἔξω τὰ ὅσα συμβαίνουν στὶς ἄλλες χῶρες καὶ θρησκεῖες. Στὸ πλαίσιο τῆς συνεργασίας μὲ τὸ Βατικανὸ ὁ Σάμιουελ Μπράουνμπακ, πρέσβης τῶν ΗΠΑ γιὰ τὶς σὲ ὅλο τὸν κόσμο «θρησκευτικὲς ἐλευθερίες» (Σημ. Οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ τὴν προώθηση τῆς πλανητικῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ διὰ τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν), ἐπισκέφθηκε, μετὰ τὸν Πάπα, τὸν Βούλγαρο Πατριάρχη Νεόφυτο καὶ τοῦ ζήτησε, μεταξὺ τῶν ἄλλων, νὰ συμμετάσχει σὲ θρησκευτικὸ συνέδριο, ποὺ θὰ διεξαχθεῖ στὴν Οὐάσινγκτον τὸν προσεχῆ Ἰούλιο… Ὁ ἐν λόγῳ πρέσβης προηγουμένως εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καὶ μετὰ τὴ Σόφια ἐπισκέφθηκε στὸ Βουκουρέστι τὸν Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιὴλ καὶ τὴ Μολδαβία.
.           Στὸ πρόγραμμα τοῦ Βατικανοῦ εἶναι ἡ διευκόλυνση τῶν προσφύγων ποὺ ἐπιζητοῦν νὰ εἰσέλθουν κατὰ κύματα παρανόμως στὴν Εὐρώπη. Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει καὶ τὶς Ὀρθόδοξες χῶρες τῶν Βαλκανίων. Σ’ αὐτὸ ἐντάσσεται ἡ ἐπίσκεψη τοῦ καρδιναλίου Κόνραντ Κραγιέφσκι, «ἀποστολικοῦ ὑπεύθυνου» γιὰ τοὺς πρόσφυγες, στὴ Λέσβο ἀπὸ τὶς 8 ἕως τὶς 10 Μαΐου 2019. Κατὰ τὰ ρωμαιοκαθολικὰ πρακτορεῖα εἰδήσεων κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του ἐπισκέφθηκε καταυλισμοὺς προσφύγων καὶ εἶχε συναντήσεις μὲ κατοίκους τοῦ νησιοῦ καὶ ἐκπροσώπους ΜΚΟ. Ὁ καρδινάλιος μετέβη στὴ συνέχεια στὸ Λουξεμβοῦργο, συνοδευόμενος ἀπὸ δύο οἰκογένειες προσφύγων, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ μία εἶναι χριστιανική…-

,

Σχολιάστε

1204: Η ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ! «Ἀντὶ νὰ πλήξουν τὴν ἡμισέληνο βεβήλωσαν τὸν Σταυρό!» (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

1204: Ἡ Σταυροφορία κατὰ τοῦ Σταυροῦ!

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Μία ἀπὸ τὶς μελανότερες σελίδες τῆς παγκόσμιας Ἱστορίας εἶναι ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Φράγκους, στὶς 13 Ἀπριλίου τοῦ 1204. Ὀκτακόσια δέκα πέντε χρόνια μετὰ τὸ τραγικὸ γεγονὸς οἱ ἐπιπτώσεις του παραμένουν ζωντανὲς καὶ ἡ νοοτροπία τῶν ἰσχυρῶν τῆς Δύσης δὲν διαφέρει πολὺ ἀπὸ αὐτήν τοῦ τότε Πάπα Ἰννοκεντίου Γ΄.
.           Ὁ Στῆβεν Ράνσιμαν στὸ κλασικὸ ἔργο του «Σταυροφορίες» σημειώνει ὅτι ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Φράγκους δὲν ἔχει παρόμοιά της στὴν ἱστορία. Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ Ρ. Μπράουνινγκ στὴ μελέτη του «Ἡ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία» γράφει: «Ἂν ὑπῆρξε ἕνα καὶ μόνο μοιραῖο κτύπημα γιὰ τὴν ἐξόντωση τοῦ Βυζαντίου, αὐτὸ ἔγινε τὸ 1204 καὶ ὄχι τὸ 1453».
.           Οἱ σταυροφορίες ἦσαν ἰδέα τῆς Παποσύνης. Ὅπως γράφει ὁ ρωμαιοκαθολικὸς ἱερομόναχος π. Μάρκος Φώσκολος «χωρὶς τὴ “Γρηγοριανὴ Μεταρρύθμιση” δὲν θὰ ὑπῆρχε ἡ ἔννοια τῆς σταυροφορίας». Καὶ ἐξηγεῖ: «Μὲ τὸ μεταρρυθμιστικό του ἔργο, ποὺ ἀποσκοποῦσε στὸ νὰ φέρει τὴν παποσύνη ἐπικεφαλῆς τῆς χριστιανοσύνης,… ὁ Πάπας Γρηγόριος Ζ΄ (1073 – 1085) καλλιέργησε τὴν ἰδέα (τῆς σταυροφορίας)» πιστεύοντας σὲ μεγάλα ὀφέλη. Ὁ ἴδιος συνέταξε τὸ κείμενο «Dictatus Papae». Πρόκειται γιὰ τὸ ντοκουμέντο, ποὺ ἐκφράζει τὴν διαχρονικὴ πεποίθηση τῆς Ρώμης περὶ τῆς ἀπόλυτης ἐξουσίας τοῦ Πάπα ἐπὶ τῆς Γῆς. Οὐσιαστικὰ ὁ Πάπας Γρηγόριος Ζ΄ εἶναι ὁ πρῶτος θεωρητικὸς τοῦ παποκαισαρισμοῦ καὶ τῆς θεοκρατικῆς ἀπολυταρχίας καὶ ὁ πρῶτος ἐκ δογματικῆς πεποιθήσεως πλανητάρχης.
.           Οἱ ἑπόμενοι πάπες ὑλοποίησαν τὸ σχέδιο τοῦ Γρηγορίου Ζ΄, μὲ πρῶτο τὸν Οὐρβανὸ Β΄, ποὺ ὀργάνωσε τὴν Πρώτη Σταυροφορία. Οἱ σταυροφορίες σκοπὸ εἶχαν νὰ ἀπελευθερώσουν τοὺς Ἁγίους Τόπους ἀπὸ τοὺς Μουσουλμάνους. Παράλληλα ὅμως γίνονταν πολλὰ πολιτικὰ καὶ στρατιωτικὰ παιχνίδια, γιὰ νὰ φτάσουν στὴν κατάντια οἱ σταυροφόροι στὴν Δ΄ Σταυροφορία ἀντὶ γιὰ τὰ κατακτημένα ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ Ἱεροσόλυμα νὰ κτυπήσουν τὴν Χριστιανικὴ Βασιλεύουσα, ἀντὶ νὰ πολεμήσουν τοὺς Μουσουλμάνους νὰ ἐξοντώσουν τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἀντὶ νὰ πλήξουν τὴν ἡμισέληνο νὰ βεβηλώσουν τὸν Σταυρό!
.           Τί τοὺς ἔκανε νὰ προβοῦν σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ φρικτότερα ἐγκλήματα τῆς Ἱστορίας; Ὄχι βέβαια τὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα σὲ ἐπίπεδο ἡγεσίας τοῦ Βυζαντίου. Ὁ φθόνος γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς Βασιλεύουσας, καὶ ἡ ἀκόρεστη βάρβαρη ἐπιθυμία λεηλασίας τοῦ ὑλικοῦ, πνευματικοῦ, καὶ πολιτισμικοῦ πλούτου της. Ὁ ἐκ τῶν κατακτητῶν Γοδεφρεῖδος Βιλλαρδουίνος στὸ χρονικό, ποὺ ἔγραψε γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης, περιγράφει τὸ λάγνο μάτι τῶν βαρβάρων πολιορκητῶν, ὅταν τὴν ἀντίκρισαν: «Τώρα μπορεῖτε νὰ μάθετε πῶς κοίταζαν ἐπίμονα τὴν Κωνσταντινούπολη… Δὲν μποροῦσαν ποτὲ νὰ σκεφτοῦν πὼς μπορεῖ νὰ ὑπάρχει σὲ ὅλο τὸν κόσμο μία τόσο πλούσια πόλη, ὅταν εἶδαν αὐτὰ τὰ ψηλά της τείχη καὶ τοὺς πλούσιους πύργους κι αὐτὰ τὰ πλούσια παλάτια κι αὐτὲς τὶς ψηλὲς ἐκκλησίες, ποὺ ἦταν τόσο πολλὲς ποὺ κανεὶς δὲν θὰ τὸ πίστευε, ἂν δὲν τὸ ἔβλεπε μὲ τὰ μάτια του… Δὲν ὑπῆρξε ἄνθρωπος ποὺ τὴν εἶδε καὶ δὲν ἀνατρίχιασε…».
.           Ἡ περιγραφὴ τῶν λεηλασιῶν καὶ τῶν βεβηλώσεων ἀπὸ τοὺς κατακτητὲς «σταυροφόρους» εἶναι πτωχὴ μπρὸς στὴν πραγματικότητα. Ὁ Βιλλαρδουίνος στὸ Χρονικό του σημειώνει σχετικά: «Πολλοὶ ποὺ εἶχαν σκορπιστεῖ στὴν πόλη πήρανε πολλὰ ποὺ κανεὶς δὲν ἤξερε νὰ πεῖ πόσα, χρυσάφι καὶ ἀσήμι καὶ σκεύη πολύτιμα πετράδια καὶ μετάξια καὶ γούνινα φορέματα ἀπὸ γκρίζο σκίουρο καὶ ἀπὸ ἐρμίνα καὶ ὅλα τὰ ἀκριβὰ πράματα ποὺ βρέθηκαν ποτὲ στὴ γῆ… Καὶ μεγάλη ἦταν ἡ χαρὰ γιὰ τὰ πλούτη καὶ γιὰ τὴ νίκη ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ Θεός. Γιατί ἐκεῖνοι ποὺ ἦσαν φτωχοί, βρεθήκανε σὲ πλούτη καὶ σὲ πολυτέλεια…».
.           Οἱ ἁρπαγὲς τῶν τιμαλφῶν ἦταν ἡ μία πλευρὰ τῆς λεηλασίας. Ἡ ἄλλη ἦσαν οἱ ἁρπαγὲς τῶν πολύτιμων ἔργων τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ καὶ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ, καθὼς καὶ τὰ πολλὰ λείψανα ἁγίων. Ὅλα σήμερα βρίσκονται στὴ Δύση… Ἕνα ὁρατὸ παράδειγμα: Τὰ τέσσερα μπρούτζινα ἄλογα ποὺ ἦσαν στὸν Ἱππόδρομο τῆς Κωνσταντινούπολης βρίσκονται σήμερα στὴν Ἐκκλησία (!) τοῦ Ἁγίου Μάρκου, στὴ Βενετία… Φρικτότερη γιὰ τοὺς χριστιανοὺς καὶ γιὰ κάθε πολιτισμένο ἄνθρωπο ἦταν ἡ βεβήλωση τῶν ἐντὸς τῶν Ναῶν καὶ τῶν Μοναστηριῶν ἱερῶν σκευῶν.

Ἡ συγγνώμη τοῦ Πάπα

.           Οἱ Ἕλληνες διατηροῦν μὲ πικρία στὴ μνήμη τους τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Φράγκους. Κατὰ τὴν ἐπίσκεψη, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Κων. Στεφανόπουλου, τοῦ Πάπα Ἰωάννου Παύλου Β΄ στὴν Ἀθήνα ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος τοῦ ἔθεσε ἐνώπιον τῆς παγκόσμιας κοινῆς γνώμης καὶ γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ Ὀρθόδοξο Χριστιανὸ Προκαθήμενο τὴν «ἀφιλάδελφο» συμπεριφορὰ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας (Δ΄ Σταυροφορία, Φραγκοκρατία, Οὐνία) πρὸς τοὺς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους καὶ τοῦ ἐπισήμανε ὅτι γι’ αὐτὴν ἡ Ρώμη οὐδέποτε ζήτησε συγγνώμη.
.           Στὴν ἀπάντησή του πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο ὁ Πάπας εἶπε: «Γιὰ ὅλες τὶς παρελθοῦσες καὶ παροῦσες περιστάσεις ὅπου τὰ τέκνα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἁμάρτησαν μὲ πράξεις καὶ παραλείψεις κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν τους, ὁ Κύριος ἂς μᾶς χορηγήσει τὴ συγχώρηση, ποὺ τοῦ ζητοῦμε… Ἀναλογίζομαι τὴ δραματικὴ ἅλωση τῆς αὐτοκρατορικῆς πόλεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία ἀπὸ τόσο μακροὺς χρόνους ἦταν ὁ προμαχώνας τὴ Χριστιανοσύνης στὴν Ἀνατολή. Εἶναι τραγικὸ ὅτι οἱ ἐπιδρομεῖς, ξεκινώντας γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἐλεύθερη πρόσβαση τῶν χριστιανῶν στοὺς Ἁγίους Τόπους, ἐστράφησαν κατὰ τῶν ἀδελφῶν τους ἐν τῇ πίστει. Τὸ γεγονὸς ὅτι χριστιανοὶ λατίνοι συμμετεῖχαν σ’ αὐτὸ προκαλεῖ στοὺς καθολικοὺς βαθιὰ θλίψη». Οἱ δύο ὁμιλίες εἶναι ἱστορικὲς καὶ ἀποσπάσματά τους περιέχονται σὲ διάφορες γλῶσσες στὴν Wikipedia καὶ στὸ λῆμμα «Ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης (1204)». –

 

, , , ,

Σχολιάστε

Ο ΠΑΠΑΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Πάπας ὀνομάζει «Μακεδονία» τὰ Σκόπια

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ΕΙΣ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Δὲν ἐκπληττόμεθα βεβαίως, ἐπειδὴ δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ περιμένουμε κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν ἀρχιμάστορα τῆς παραχαράξεως τοῦ ἴδιου τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Βλέποντας τὸ Βατικανὸ μπορεῖ καθένας νὰ ἔχει μιὰ πλήρη καὶ ἀνάγλυφη εἰκόνα τῆς ψευδοεκκλησίας ποὺ θὰ δημιουργηθεῖ στὸν καιρὸ τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὁ,τιδήποτε ψεύτικο καὶ προδοτικό, εἴτε στὴν Θεολογία, εἴτε στὴν Λατρεία, εἴτε στὴν Ἱστορία ὁ Πάπας ἔχει μιὰ «γενετικὴ» προδιάθεση νὰ τὸ ἐπινοεῖ, νὰ τὸ ἐνστερνίζεται καὶ νὰ τὸ πραγματώνει. Ὁπότε γιατί νὰ μὴ τρέξει πρῶτος καὶ καλύτερος νὰ ἀγκαλιάσει τὸ αἴσχιστο Ψέμα τῶν Πρεσπῶν!
.          Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ θὰ δικαιωθεῖ ὁ λόγος τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόπο­βιτς, ποὺ εἶχε πεῖ ὅτι στὴν ἱστορία τοῦ ἀν­θρωπίνου γένους ὑπάρχουν τρεῖς κυρίως πτώσεις: τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα καὶ τοῦ Πάπα.

.         Ὁ Πάπας θὰ ἐπισκεφθεῖ στὶς 7 προσεχοῦς Μαΐου τὰ Σκόπια καὶ στὴ σχετικὴ ἀνακοίνωση τοῦ Βατικανοῦ τὸ γειτονικὸ κράτος ὀνομάζεται «Μακεδονία», οὔτε κὰν «Βόρεια Μακεδονία». Εἶναι ἔτσι ὁ πρῶτος ἀρχηγὸς κράτους καὶ θρησκευτικὸς ἡγέτης, ποὺ μετὰ τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν παραποιεῖ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ σκανδαλωδῶς μεροληπτεῖ ὑπὲρ τῶν γειτόνων μας.

.         Ἡ ἱστοσελίδα vatican news, ἀναφέρεται στὸ ταξίδι καί, πέραν τῶν ἄλλων, δημοσιεύει τὴν ἀφίσα τῆς ἐπίσκεψης, ὅπως τὴν κατασκεύασε τὸ Βατικανό. Μὲ αὐτὴν θὰ γεμίσουν οἱ δρόμοι τοῦ γειτονικοῦ κράτους καὶ αὐτὴν θὰ δημοσιεύσουν τὰ ἀνὰ τὴν οἰκουμένη ΜΜΕ. Ἡ ἀφίσα ἔχει σὲ πρῶτο πλάνο τὸν Πάπα νὰ εὐλογεῖ καὶ ἀπὸ κάτω μὲ μεγάλα γράμματα γράφεται: «Ὁ Πάπας Φραγκίσκος στὴ Μακεδονία – 7 Μαΐου 2019».
.         Στὸ φόντο τῆς ἀφίσας ὑπάρχει τὸ σχῆμα τῆς χώρας καὶ ἡ σημαία της. Πάνω ἀπὸ τὸν Πάπα γράφεται τὸ μότο τῆς ἐπίσκεψης: «Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸ ποίμνιο», λόγο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς (ιβ΄ 32). Στὰ Σκόπια δὲν ὑπάρχουν ἄλλοι ρωμαιοκαθολικοί, πλὴν τῶν διπλωματῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ μότο τῆς ἐπίσκεψης, τὸ ὁποῖο ὅμως ἔχει καὶ μεσσιανικὸ χαρακτήρα, ἀφοῦ στὸν ἑπόμενο στίχο ὁ Λουκᾶς γράφει: «Σὲ ἐσᾶς ἐμπιστεύθηκε, ὁ Πατέρας σας νὰ δώσει τὴ βασιλεία του», δηλαδή, κατὰ τὸ Βατικανό, στὸν Πάπα… Ὁ πληθυσμὸς τῆς γειτονικῆς χώρας ἀποτελεῖται ἀπὸ σλάβους ὀρθοδόξους χριστιανοὺς (65%) καὶ ἀλβανοὺς – κοσοβάρους σιίτες Μουσουλμάνους (33,5%).
.                  Τὸ ἐρώτημα εἶναι γιατί ὁ Πάπας ἐπισκέπτεται μία χώρα, στὴν ὁποία δὲν ὑπάρχουν ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ χρησιμοποιεῖ τὴν ὀνομασία «Μακεδονία», προκαλώντας τὰ ἐθνικὰ αἰσθήματα τῶν Ἑλλήνων. Ἡ ἀπάντηση εἶναι πὼς τὸ Βατικανὸ ἔχει τὴ δική του γεωπολιτική, ἡ ὁποία προηγεῖται αἰῶνες ἐκείνης τῶν κατὰ καιροὺς μεγάλων κοσμικῶν δυνάμεων. Ἡ ἐφαρμογή της ἔχει δύο σκέλη: Πρῶτον νὰ θέσει ὑπὸ τὸν Πάπα ὅλους τοὺς χριστιανοὺς καὶ δεύτερον νὰ ἔχει κύριο λόγο στὴν ἐξουσία ἐπὶ τῶν λαῶν τῆς Γῆς. Σήμερα ἡ γεωπολιτικὴ τοῦ Βατικανοῦ ταυτίζεται μὲ αὐτὴν τῶν μεγάλων δυνάμεων τῆς Δύσης. Ἐπιδιώκει καὶ αὐτὸ νὰ περιορίσει τὴν ἐπιρροὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ρωσίας στὴν Εὐρώπη καὶ στὶς ἄλλες ἠπείρους καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν περιορισμὸ νὰ ἀποκτήσει ὀφέλη. Κυρίως στὶς χῶρες πού, στὴ μεγάλη τους πλειοψηφία, εἶναι Ὀρθόδοξες, ὅπως στὴν Οὐκρανία, στὴ Βουλγαρία (τὴν ὁποία θὰ ἐπισκεφθεῖ πρὶν ἀπὸ τὰ Σκόπια, στὶς 6 Μαΐου), στὴ Ρουμανία, ὅπου, ὅπως στὴν Οὐκρανία, οἱ Οὐνίτες εἶναι πολυάριθμοι, καὶ στὰ Σκόπια.
.         Σημειώνεται ὅτι ὁ προηγούμενος Πάπας Βενέδικτος πρῶτος στὶς urbi et orbi εὐχές του ἔλεγε ὅτι εὐλογοῦσε στὴ «μακεδονικὴ» γλῶσσα τοὺς «Μακεδόνες» τῶν Σκοπίων… Ἐπίσης οἱ δυτικοστραφεῖς πολιτικὲς ἡγεσίες τῶν Σκοπίων καὶ τῆς Βουλγαρίας, κάθε χρόνο στὶς 24 Μαΐου, ἡμέρα ποὺ ἑορτάζονται στὶς χῶρες τους οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος, ἐπισκέπτονται τὴ Ρώμη γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν τάφο τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου καὶ νὰ συναντηθοῦν μὲ τὸν Πάπα… Νὰ προστεθεῖ ὅτι πρὶν κάποια χρόνια οἱ σχισματικοὶ ἀρχιερεῖς τῶν Σκοπίων ἀπείλησαν νὰ ὑπαχθοῦν στὸν Πάπα καὶ νὰ καταστοῦν οὐνίτες, ἀλλὰ ὑποχώρησαν μπρὸς στὴν ἰσχυρὴ ἀντίδραση ποὺ ὑπῆρξε ἀπὸ τὸν σλαβικὸ κλῆρο καὶ λαὸ τῆς γειτονικῆς χώρας…
.         Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα, ὡς κρατικοῦ ἡγεμόνος τοῦ Βατικανοῦ, στὰ Σκόπια, θὰ προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια στὴν Ἑλλάδα, καὶ ἰσχυρὲς ἐκκλησιαστικὲς ἀναταράξεις. Πάντοτε ὁ Πάπας στὶς ἐπισκέψεις του συναντᾶται μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ τὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία τῆς κάθε χώρας. Στὰ Σκόπια ἡ κυβέρνηση Ζάεφ, ποὺ προσκάλεσε τὸν Πάπα, ἀναγνωρίζει ὡς ἐπίσημη Ἐκκλησία, αὐτὴν ποὺ ὅλες οἱ κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες θεωροῦν σχισματικὴ καὶ δὲν ἔχουν ὁποιαδήποτε σχέση καὶ κοινωνία μαζί της.
.         Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας, ὑπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου εἶναι τὰ Σκόπια, καὶ οἱ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀναγνωρίζουν ὡς κανονικὴ τὴν ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Σκοπίων Ἰωάννη αὐτόνομη Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος, τὴν ὁποία ὄχι μόνο δὲν ἀναγνωρίζει ἡ κυβέρνηση Ζάεφ, ἀλλὰ διώκει τὸν προκαθήμενο καὶ τοὺς κληρικούς της. Ὁ Πάπας συναντώντας τοὺς σχισματικοὺς ἀρχιερεῖς θὰ ἐπιτελέσει ἕνα ἀκόμη βαρὺ ἐκκλησιολογικὸ ἀτόπημα καὶ θὰ προκαλέσει τὴ δίκαιη ἀντίδραση τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ὄχι μόνο. Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία εἶναι ἐναντίον τῶν σχεδίων Δύσης, Βατικανοῦ καὶ Φαναρίου στὴν Οὐκρανία, μὲ ὅ,τι συνεπάγεται αὐτό…
.         Τὸ Βατικανὸ διατηρεῖ ἄριστες σχέσεις μὲ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ τὴ γεωπολιτικὴ τῆς Δύσης. Ὁ χρόνος θὰ δείξει ἂν εἶναι κοινὴ ἐπιδίωξή τους νὰ προωθηθεῖ, κατὰ τὸ πρότυπό της Οὐκρανίας, ἡ ἀναγνώριση ὡς κανονικῆς τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, νὰ περιορισθεῖ ἡ ἐπιρροὴ τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας στὶς χῶρες τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας (Σημ. Ἀκολουθεῖ ἡ αὐτοκεφαλία τοῦ Μαυροβουνίου;) καὶ νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ σύνθετη ὀνομασία μὲ τὸ «Μακεδονία» σὲ αὐτήν. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι τὸ Βατικανὸ ἤδη ὀνομάζει «Μακεδονία» τὴ γειτονικὴ χώρα, ἐνῶ τὸ Φανάρι σιωπᾶ, ὅπως καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος…-

,

Σχολιάστε

Ο ΠΑΠΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὁ Πάπας διόρθωσε τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁ Πάπας διόρθωσε τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ. Συγκεκριμένα, ὅπως ἔγραψε ἡ ἔγκυρη ἰταλικὴ ἐφημερίδα “Corriere della Sera” (7 Δεκεμβρίου 2017, σελ. 18), στὸν Πάπα δὲν ἄρεσε τὸ σημεῖο «…καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν» τῆς Κυριακῆς προσευχῆς, τὴν ὁποία ὑπέδειξε στοὺς μαθητές του καὶ σὲ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς ὁ Χριστὸς νὰ λένε (δηλαδὴ τὸ «Πάτερ ἡμῶν»). Ὅπως εἶπε ὁ Πάπας, σὲ συνέντευξή του πρὸς τὸν θεολόγο Don Marco Pozza, ἄλλαξε τὸ συγκεκριμένο σημεῖο τῆς προσευχῆς μὲ τὸ «…καὶ μὴ μᾶς ἐγκαταλείψεις στὸν πειρασμό».
.           Βεβαίως ἡ ἔννοια τοῦ «εἰσενέγκῃς ἠμᾶς εἰς πειρασμὸν» δὲν εἶναι «μὴν μᾶς ἐγκαταλείψεις», ἀλλὰ … «μὴν μᾶς εἰσαγάγεις σὲ πειρασμό». Τὸ «εἰσενέγκῃς» εἶναι ὑποτακτικὴ ἀορίστου τοῦ ρήματος εἰσφέρω. Τὸ λεξικὸ τῶν Liddell – Scott τὸ μεταφέρει στὰ νεοελληνικὰ ὡς «εἰσάγω». Ἡ ἀπόδοση τοῦ ρήματος «εἰσενέγκῃς» στὴ Vulgata, στὴ λατινικὴ δηλαδὴ μετάφραση τοῦ πρωτοτύπου ἑλληνικοῦ κειμένου, ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἱερώνυμο, εἶναι πιστή. Χρησιμοποίησε τὸ ρῆμα «inducere», ποὺ σημαίνει «ἐμβάλλω», ὅμως μὲ τὴ λογική του ὁ Πάπας δὲν τὴν δέχθηκε καὶ τὴν ἄλλαξε… Καὶ ἐξήγησε τὸ γιατί στὴ συνέντευξή του: «Εἶμαι ἐγὼ ποὺ ἁμαρτάνω, δὲν εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ μὲ ρίχνει στὸν πειρασμό, γιὰ νὰ δεῖ μετὰ πόσο εἶμαι ἁμαρτωλός. Αὐτὸς ποὺ μᾶς εἰσάγει στὸν πειρασμὸ εἶναι ὁ Σατανᾶς καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο του. Ἔτσι ἡ ἔννοια τῆς δικῆς μας ἑρμηνείας εἶναι: Ὅταν ὁ Σατανᾶς μὲ εἰσάγει στὸν πειρασμὸ λέγω: σύ, σὲ παρακαλῶ δός μου τὸ χέρι, δός μου τὸ χέρι σου, ὅπως ἔκαμες, ὅταν ὁ Πέτρος βυθιζόταν καὶ ζήτησε τὴ βοήθειά σου». Εἶναι μία λογικὴ καὶ φορτισμένη συναισθηματικὰ ἄποψη, ποὺ ὅμως δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Χριστός.
.           Ἡ διόρθωση τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν Πάπα προκάλεσε ἀντίδραση στοὺς ρωμαιοκαθολικοὺς θεολογικοὺς κύκλους. Ἤδη στὴ γαλλικὴ μετάφραση δὲν ἀκολουθήθηκε ἡ ἀποφασισθεῖσα ἀλλαγή, ἀλλὰ τὸ «… μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν» μεταφράσθηκε στὸ «μὴν μᾶς ἀφήσεις νὰ εἰσέλθουμε σὲ πειρασμὸ» καὶ αὐτὴ τὴ μετάφραση ἀκολουθοῦν καὶ οἱ Ἱσπανοὶ ρωμαιοκαθολικοί. Ἐπίσης στὴν Ἰταλία οἱ περισσότεροι πιστοὶ ἐξακολουθοῦν νὰ λένε τὸ «Πάτερ ἡμῶν…» κατὰ τὸ κείμενο τοῦ Ἁγίου Ἱερωνύμου. Γιὰ νὰ περιορίσει τὶς ἀντιδράσεις ὁ βιβλικὸς θεολόγος καὶ καρδινάλιος τῆς Φλωρεντίας Τζιουζέπε Μπετόρι ἔδωσε μία συμβιβαστικὴ ἐξήγηση στὴν ἐπίσημη ἐφημερίδα τοῦ Βατικανοῦ «Osservatore Romano». Εἶπε ὅτι τὸ «Μὴ μᾶς ἐγκαταλείψεις» ἔχει διπλὴ σημασία: «μὴν μᾶς ἀφήσεις ἐμεῖς νὰ μποῦμε στὸν πειρασμὸ» ἀλλὰ καὶ «μὴν μᾶς ἀφήσεις μόνους, ὅταν εἴμαστε μέσα στὸν πειρασμό». Δηλαδὴ ἐκδοχὲς ἑρμηνείας τῆς ἀλλαγῆς ποὺ ἐπέφερε ὁ Πάπας, μακριὰ ὅμως ἀπὸ τὴ δική του …
.           Ἡ πιὸ σοβαρὴ ἀντίρρηση ἦταν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μπροῦνο Φόρτε, τὸν ὁποῖο ἐκτιμᾶ ὡς θεολόγο ὁ προηγούμενος Πάπας Βενέδικτος καὶ τὸν ὁποῖο ὁ σημερινὸς Πάπας προβίβασε σὲ γενικὸ γραμματέα τῆς πρόσφατης Συνόδου. Στὸ σχόλιό του πρὸς τὴν Ἐπιτροπὴ Θείας Λατρείας τοῦ Βατικανοῦ σημείωσε: «Κατὰ τὴν ἄποψή μου τὸ “…Μὴν μᾶς ἐγκαταλείψεις…” εἶναι μία ἀτυχὴς ἑρμηνεία, διότι ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει ποτέ. Μὲ πείθει ἀκόμη λιγότερο ἀπὸ τὸ “Μὴν μᾶς εἰσαγάγεις…”…».
.           Ὁ Πάπας καὶ οἱ περὶ αὐτὸν σύμβουλοι δὲν ἔλαβαν ὑπόψη τους τὶς ἑρμηνεῖες τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου σημείου τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς. Ἡ ἀλλαγὴ ποὺ ἐπέφερε ὁ Πάπας εἶναι σοβαρότερη ἐκείνης τοῦ «φιλιόκβε». Τότε, οἱ προκάτοχοί του, ἀλλοίωσαν κείμενο Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Τώρα, ἐκεῖνος ἀλλοίωσε λόγο τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ.
.           Ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης σημειώνει ὅτι ὁ Κύριος λέγοντας «Μὴ μᾶς εἰσαγάγεις στὸν πειρασμὸ» προσθέτει ἀμέσως τὸ «Γλύτωσέ μας ἀπὸ τὸν πονηρό». Καὶ περαιτέρω ἐξηγεῖ ὅτι προσευχόμαστε καὶ ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ μὴν μᾶς εἰσαγάγει σὲ πειρασμό, ἐπειδὴ τὸν ἀπεχθανόμαστε. Δηλαδὴ κάνουμε αὐτὸ ποὺ κάνει ὅποιος ἀπεχθάνεται τὸν πόλεμο, ποὺ προσεύχεται καὶ ζητεῖ νὰ μὴν ἀναμιχθεῖ σ’ αὐτόν. Ἐπίσης ὅποιος φοβᾶται τὴ φωτιὰ προσεύχεται νὰ μὴν πέσει σ’ αὐτὴν καὶ ὅποιος τρέμει τὴ θάλασσα εὔχεται νὰ μὴ βρεθεῖ στὴν ἀνάγκη νὰ ταξιδέψει στὴ θάλασσα. Ἔτσι ὅποιος φοβᾶται τὴ συνάντηση μὲ τὸν πονηρὸ εὔχεται νὰ μὴν ὁδηγηθεῖ σ’ αὐτόν. (Βλ. σχ. Ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης «Λόγοι εἰς τὴν προσευχήν», Εἰσαγωγή, Κείμενο, Μετάφραση, Σχόλια Ἀρχιμ. Παγκρατίου Μπρούσαλη, Ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, β΄ ἔκδοση, Ἀθῆναι 1989, σελ. 160-165).
.           Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς συσχετίζει τὸ «…Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν», μὲ τὸ προηγούμενο αἴτημα τῆς Κυριακῆς προσευχῆς. Γράφει ὅτι ὅποιος δὲν ἔχει καθαρὴ τὴν καρδιά του καὶ δὲν ἔχει συγχωρήσει τοὺς ἄλλους, πέφτει, κατὰ παραχώρηση τοῦ Θεοῦ, σὲ δοκιμασίες, γιὰ νὰ μαλακώσει ἡ ψυχή του: « …Καὶ τῷ πειρασμῷ καὶ τῷ πονηρῷ κατὰ δικαίαν ἐκδοθήσεται κρίσιν, ἵνα μάθῃ καθαίρεσθαι πλημμελῶν, τὰς κατ’ ἄλλων ἑαυτοῦ μομφὰς ἀφαιρούμενος» (P.G. 90,904). Ὁ Διονύσιος Ἀλεξανδρείας σημειώνει σχετικά: «Διὰ τοῦ πειρασμοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ συνεργασθοῦμε μὲ τὸν Θεὸ γιὰ τὴ λύτρωσή μας καὶ νὰ ἔχουμε τὴ χαρὰ τῆς ἐκπλήρωσής της» (ΒΕΠ 17, 258, 19-25). Καὶ ὁ Κύριλλος Ἱεροσολύμων ἐξηγεῖ: «Προσευχόμαστε νὰ μὴν εἰσέλθουμε σὲ πειρασμό, γιατί τὸν θεωροῦμε ὡς ἕνα χείμαρρο, τοῦ ὁποίου ἡ διάβαση εἶναι δύσκολη». (ΒΕΠ, 39, 261, 13-19).
.           Τὸ αἴτημα «μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν», κατὰ τὸν Διονύσιο Ἀλεξανδρείας, προσλαμβάνει τὶς σωστές του διαστάσεις μὲ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου στὴ Γεθσημανή, ὅταν προσευχόμενος στὸν Πατέρα Τοῦ εἶπε: «Εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο», γιὰ νὰ προσθέσει ἀμέσως μετά: «Πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ’ ὡς σὺ» (Ματθ. κϛ´ 39). Ὅπως γράφει, αὐτὸ ποὺ ὁ Κύριος ἔκανε, νὰ ζητήσει μὲν ἀπὸ τὸν Πατέρα Του νὰ Τὸν ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν δοκιμασία, ἀλλὰ τελικὰ νὰ Τοῦ πεῖ «Οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ’ ὡς Σὺ» εἶναι ποὺ μᾶς δίδαξε νὰ ζητᾶμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὸ «Πάτερ ἡμῶν». (ΒΕΠ 17,262, 19-38).
.           Οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες Καινοδιαθηκολόγοι μεταφέρουν στὰ νεοελληνικὰ περιφραστικὰ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου «Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν». Ὁ ἀείμνηστος Τρεμπέλας μὲ τὸ «μὴν ἐπιτρέψεις νὰ πέσωμεν εἰς πειρασμὸν» καὶ οἱ καθηγητὲς Π. Βασιλειάδης, Ι. Γαλάνης, Ι. Καραβιδόπουλος καὶ Γ. Γαλίτης «μὴ μᾶς ἀφήσεις νὰ πέσουμε σὲ πειρασμό», εἶναι δηλαδὴ ἴδια μὲ ἐκείνη τῶν Γάλλων ρωμαιοκαθολικῶν. προσθήκη μως στν λόγο το Κυρίου νς κόμη ρήματος, «μν πιτρέψεις» στν πρώτη πόδοση, «μ μς φήσεις» στ δεύτερη, φήνει τ περιθώριο ν δίδεται ντύπωση τι Κύριος μᾶς συνέστησε, γι ν παλλαγομε π τν πειρασμό, ν ζητμε ν καταργηθε τ ατεξούσιο κα λευθερία μας, τ βασικ δηλαδ στοιχεα τς πόστασής μας κα τς κρίσεως το Θεο.-

Σχ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Οἱ παπικοὶ πάντοτε ἤθελαν ἀπὸ τὴν ἔπαρσή τους τὴν «καινοτομία». Γι᾽ αὐτὸ καὶ ξεχωρίστηκαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
.       Ὁ Ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς ἔχει σαφῆ ἐξήγηση γιὰ τὸ «Πάτερ ἡμῶν», ὅπου λιτὰ καὶ ὄμορφα ἐξηγεῖ ὅτι ὑπάρχουν δύο εἰδῶν πειρασμοί.  Σχετικὸ ἀπόσπασμα παραθέτει ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»

 

 

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΕΧΕΙ ΞΕΧΑΣΕΙ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ!

Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΆΠΑΣ

Τοῦ πρωτ. π. Διονυσίου Τάτση
ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 09.12.16

.           Κάθε φορὰ ποὺ βλέπω ἢ ἀκούω τὸν πάπα σὲ κάποια λατρευτικὴ ἡ κοινωνικὴ ἐκδήλωση, διαπιστώνω μὲ λύπη ὅτι μέγα χάσμα ἐστήρικται μεταξὺ ὀρθοδόξων καὶ παπικῶν. Ἡ ἀπόσταση ποὺ μᾶς χωρίζει εἶναι μεγάλη καὶ ἡ ὅποια προσέγγιση ἀδύνατη. Καὶ ἀπορῶ μὲ τοὺς δικούς μας οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι λαχταροῦν πότε νὰ πλησιάσουν τὸν πάπα, νὰ τοῦ φιλήσουν τὸ χέρι, νὰ βρεθοῦν ἔστω καὶ λίγα λεπτὰ κοντά του, νὰ πάρουν δύναμη ἀπὸ τὴ δύναμή του, νὰ γίνουν μέτοχοι τῆς «πνευματικότητάς του» καὶ νὰ ἀξιωθοῦν τῆς πολύτιμης εὐλογίας του. Δὲν μποροῦν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ δοῦν ὅτι τὸ κοσμικὸ φρόνημα καὶ οἱ πολιτικές του ἐπιδιώξεις τὸν ἔχουν ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸ ὀρθόδοξο βίωμα καὶ ἔχει πιὰ μετατραπεῖ σὲ ἕνα ἄδειο δοχεῖο. Κινεῖται καὶ ἐμφανίζεται μὲ τρόπο κοσμικὸ καὶ θέλει νὰ δημιουργεῖ ἐντυπώσεις πὼς τάχα αὐτὸς καὶ μόνο ἐκπροσωπεῖ τὸν χριστιανισμὸ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ αὔριο θὰ εἶναι καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς πανθρησκείας, γιὰ τὴν ὁποία ἐργάζονται ὅλα τὰ ὄργανα τοῦ διαβόλου.
.           Ὁ πάπας ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἔχει διαμορφώσει τὸν δικό του κόσμο, ποὺ εἶναι παντελῶς ἀλλοτριωμένος.Ἐργάζεται ἀδιάκοπα νὰ στηρίζει τὸ σαθρὸ οἰκοδόμημα τῆς «ἐκκλησίας» του καὶ νὰ διαφυλάσσει τὸ πρωτεῖο καὶ τὸ ἀλάθητο, παράλληλα δὲ νὰ ὑλοποιεῖ τὸ σχέδιό του νὰ ὑποτάξει ὅλους τοὺς χριστιανούς. Ὁ πάπας δὲν εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ποὺ διακονεῖ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ εἶναι ὁ πολιτικὸς καὶ ἐγκόσμιος ἡγέτης τῆς «Ἐκκλησίας», ποὺ ὑπηρετεῖ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ ὁ Χριστὸς ἔχει καταδικάσει στὴν ἐποχή του ἢ ποὺ τὸν εἶχαν ἀφήσει ἀδιάφορο, γιατί τὸ ἔργο Του ἦταν νὰ προσφέρει στὸ λαὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὴ διδασκαλία καὶ τὶς ἐντολὲς ποὺ ὁδηγοῦν στὴ σωτηρία. Νὰ εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ νὰ πολιτεύονται ὡς ἄγγελoι τοῦ οὐρανοῦ. Ὁ πάπας ἔχει ξεχάσει πρὸ πολλοῦ τὸν οὐρανό. Εἶναι ἡγέτης, εἶναι ἀρχηγὸς κρατιδίου, ἐπιλέγει τὴν κοσμικὴ ἐξουσία καὶ θεατρινίζει μὲ θρασύτητα τὴν πίστη στὸν Ἰησοῦ Χριστό.
.               Ὅλα αὐτὰ εἶναι φυσικὰ ἐπακόλουθα, γιατί μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία δὲν μπορεῖς νὰ κατανοήσεις τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Οἱ παπικοὶ συνεχῶς μεταρρυθμίζονται καὶ προσαρμόζονται, ὅπως οἱ κοσμικοὶ ἄρχοντες ποὺ δὲν πιστεύουν στὴ σταθερότητα. Τοὺς λείπει τὸ ἐκκλησιαστικὸ βίωμα, γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως. Πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ προσεκτικοὶ ἀπέναντί τους. Οἱ σχέσεις μας τυπικὲς καὶ συγκρατημένες, χωρὶς ὑποχωρήσεις καὶ συμπροσευχές, χωρὶς «συνοδοιπορίες ἀγάπης», χωρὶς κατὰ συνθήκην μεγάλα καὶ κούφια λόγια, χωρὶς ἐναγκαλισμοὺς καὶ χειροκροτήματα καὶ χωρὶς ἐμπιστοσύνη στὶς ὑποσχέσεις καὶ διαβεβαιώσεις τους. Καὶ τὰ λέω αὐτά, γιατί οἱ οἰκουμενιστὲς ἔχουν ξεφύγει ἀπὸ κάθε ὅριο. Ἐπιδιώκουν τὶς καλὲς σχέσεις μὲ τοὺς παπικούς, ζητοῦν ἀκόμα καὶ ἱερὰ λείψανα ἀπ᾽ αὐτούς! Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ βοηθοῦν τοὺς παπικοὺς νὰ πετύχουν τὸ δόλιο σκοπό τους, δηλαδὴ τὴν ὑποταγὴ τῶν ὀρθοδόξων! Ἀλλὰ ποῦ νὰ καταλάβουν οἱ σοφοί τοῦ οἰκουμενισμοῦ; Ἔχουν ὑποστεῖ τόση πνευματικὴ διάβρωση, ποὺ θεωροῦν τὸ λύκο στoργικὸ ποιμένα καὶ τρέχουν ἀπὸ κοντά του χωρὶς νὰ συναισθάνονται ὅτι ὁ συγχρωτισμὸς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς εἶναι ἐπικίνδυνος καὶ καταδικασμένος ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας.

 

,

Σχολιάστε

«ΤΑΔΕ ΕΦΗ» Ο «ΑΛΑΘΗΤΟΣ»!

«Τάδε ἔφη» ὁ Πάπας!

.             Στὴν μεγάλης κυκλοφορίας καθημερινὴ ἐφημερίδα τῆς Λάρισας «Ἐλευθερία» δημοσιεύθηκε (28-6-2016) ἡ ἑξῆς ἐκπληκτικὴ εἴδηση: «“Πιστεύω ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ὁμοφυλόφιλους”, δήλωσε ὁ πάπας Φραγκίσκος, ἀπαντών­τας στὶς ἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων, κατὰ τὴν πτήση ἐπιστροφῆς ἀπὸ τὸ Γιερεβὰν (σ.σ. τῆς Ἀρμενίας) πρὸς τὴ Ρώμη.
.            Πιὸ ἀναλυτικὰ ὁ πάπας τόνισε: “Πιστεύω πὼς ἡ Ἐκκλησία ὄχι μόνο πρέπει νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ὁμοφυλοφίλους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς φτωχούς, ἀπὸ τὶς γυναῖκες, ποὺ ἦταν θύματα βιασμοῦ, ἀπὸ τὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα τυχαίνουν ἐκμετάλλευσης στὴν ἐργασία καὶ ἐπειδὴ εὐλόγησε τόσα ὅπλα”.
.             Ἀναφερόμενος εἰδικότερα στὴ σχέση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τοὺς ὁμοφυλοφίλους, προσέθεσε: “Τὸ εἶπα κατὰ τὸ πρῶτο μου ταξίδι καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνω. Ἐπαναλαμβάνω μᾶλλον τὴν Κατήχηση τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας: Οἱ ὁμοφυλόφιλοι δὲν πρέπει νὰ εἶναι θύματα διακρίσεων, πρέπει νὰ τοὺς σεβόμαστε, μποροῦμε νὰ τοὺς συνοδεύσουμε μὲ τὴν ποιμαντική μας δράση. Μπορεῖ νὰ καταδικασθεῖ κάποια προσβλητικὴ πρὸς τοὺς ἄλλους παρέμβαση. Ἀλλὰ τὸ θέμα εἶναι ὅτι ἕναν τέτοιον ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἔχει καλὴ θέληση καὶ άναζητεῖ τὸν Θεό, ποιοί εἴμαστε ἐμεῖς γιὰ νὰ κρίνουμε;”».
.           Ὁ Πάπας βέβαια μπορεῖ νὰ λέει καὶ νὰ δηλώνει ὅ,τι θέλει. Δὲν σημαίνει ὅμως ὅτι αὐ­τὰ ποὺ λέει εὐσταθοῦν. Ἄλλωστε εἶναι ὄχι ἁπλῶς αἱρετικὸς ἀλλὰ αἱρεσιάρχης. Καὶ ἐ­δῶ ὁ Πάπας περιπλέκει τὰ πράγματα. Ἡ συμπάθειά του, ὅπως τὴν ἐξέφρασε πρὸς τοὺς ὁμοφυλοφίλους, δὲν ἦταν ἡ πρέπουσα. Ἔκανε λάθος ὁ «ἀλάθητος». Ἔπρεπε μὲ πατρικὰ λόγια νὰ τοὺς καλέσει σὲ μετάνοια, ν̕ ἀνοίξει τὴν ἀγκαλιά του καὶ νὰ τοὺς δεχθεῖ κοντά του. Νὰ τοὺς πεῖ τί ἔπαθαν οἱ ὅμοιοί τους στὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα. Αὐτὸ σημαίνει πραγματικὸς σεβασμὸς πρὸς τὸν ἄλλον. Ἀγάπη εἰλικρινὴς καὶ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του.

ΠΗΓΗ: osotir.org

,

Σχολιάστε