Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Οὐκρανία

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Πατριάρχης Κύριλλος:
Ἀνησυχεῖ γιὰ τοὺς ἱερεῖς στὴν Οὐκρανία

.                Ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος ἀνησυχεῖ μὲ τὴν κατάσταση τῶν ἱερέων καὶ ὅλου τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ ποὺ βρέθηκε στὴν περιοχὴ τῆς πολεμικῆς σύγκρουσης στὴν Οὐκρανία. “Γνωρίζω γιὰ τὶς ἀπειλὲς ποὺ γίνονται καὶ σὲ μερικὲς περιπτώσεις γιὰ ἐρήμην καταδίκες, τουλάχιστον, σὲ δέκα κληρικοὺς τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας”, εἶπε, ἀφοῦ ἐγκαινίασε στὴ Μόσχα τὴ συνεδρίαση τῶν ἀρχιερέων τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
.           Ὁ Πατριάρχης τόνισε ὅτι “σὲ ἐκεῖνες τὶς περιοχὲς ὅπου ἔχουν ἰδιαίτερα ἔντονη δράση οἱ ἐθνικιστικὲς ὀργανώσεις, προέκυψαν βανδαλισμοί, ἔκαψαν ναούς, μοιράζονταν φυλλάδια καὶ ἀφίσες ποὺ ὑποδαυλίζουν τὴν διχόνοια, θρησκευτικὴ καὶ ἐθνικὴ”. Ὁ προκαθήμενος ἀνέφερε ὅτι μόνο στὸ ἔδαφος τῶν ἐνοριῶν τοῦ Ντονέτσκ καὶ τοῦ Γκόρλοβκα ὑπέστησαν ζημιὲς πάνω ἀπὸ 60 ναοί, ἀπὸ τοὺς ὁποίους πάνω ἀπὸ δεκαπέντε καταστράφηκαν πλήρως. Εἶναι γνωστὲς οἱ περιπτώσεις, ὅταν τὰ βλήματα ἔπεφταν στοὺς ναοὺς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Λειτουργίας καὶ σκότωναν καὶ τραυμάτιζαν τοὺς πιστούς.
.             Λόγῳ τῶν μαχητικῶν ἐπιχειρήσεων σκοτώθηκαν ἱερεῖς, ὁ πρωθιερέας Πάβελ Ζουτσένκο, ὁ πρωθιερέας Βλαδίμιρ Κρεσλιάνσκι, ὁ ἱερέας Γκεόργκι Νικισόφ. “Πολλοὶ κληρικοὶ πολλὲς φορὲς ὑφίσταντο παράνομες συλλήψεις ἐκ μέρους τῶν ἐθνικιστικῶν ὀργανώσεων, ξυλοδαρμοὺς καὶ ἀνακρίσεις μὲ χρήση βίας”, ἀνέφερε ὁ Πατριάρχης.

ΠΗΓΗ: briefingnews.gr

 

Advertisements

Σχολιάστε

«ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ…»!

ΝΕΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΟΥΚΡΑΝΟΙ:
«ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ…»

 Πορφύρης Δ., Σταφυλᾶ Π.

.             Χθὲς ἡμέρα γιορτῆς γιὰ ὅλο τὸ νεοναζιστικὸ οὐκρανικὸ κίνημα λόγῳ τῆς ἐπετείου τῆς ἵδρυσης τοῦ λεγομένου ἐπαναστατικοῦ οὐκρανικοῦ στρατοῦ ποὺ πολέμησε στὸ πλευρὸ τῆς Ναζιστικῆς Γερμανίας (14/14/1943). Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς πορεῖες καὶ τὰ ἐπεισόδια, οἱ νεοφασίστες βρῆκαν τὴν εὐκαιρία νὰ διανείμουν στὸ πλῆθος, ἑκατοντάδες φυλλάδια ποὺ καλοῦν σὲ διώξεις καὶ δολοφονίες τῶν ἱερέων ποὺ ὑπάγονται στὴ διοίκηση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας.
.             Τὰ φυλλάδια ποὺ σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ ἄρχισαν νὰ ἀναρτῶνται σὲ ὅλο τὸ διαδίκτυο περιέχουν τὶς ἑξῆς προτροπὲς καὶ ἐμπρηστικὲς ἀνακοινώσεις :
– Ἡ Ἐκκλησία τῆς Μόσχας ἀποτελεῖ τὴν 5η φάλαγγα τοῦ Πούτιν.
– Κάθε κερὶ ποὺ ἀνάβει σὲ ἐκκλησία τῆς Μόσχας καίει τὸν κάθε ἀδερφὸ  ἢ γείτονά σας.
– Θάνατος στοὺς ἱερεῖς τῆς Μόσχας!
– Ἡ μέρα τοῦ ἐπαναστατικοῦ οὐκρανικοῦ στρατοῦ καὶ τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς εἰχείρησης θὰ εἶναι καὶ ἡμέρα ἐναντίον τῶν ἱερέων τῆς Μόσχας.
.             «Ἐμεῖς οἱ Πατριῶτες τῆς Οὐκρανίας σᾶς καλοῦμε νὰ τεθεῖτε ὅλοι κάτω ἀπὸ τὴ διοίκηση τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Φιλάρετου ἢ νὰ ἐγκαταλείψετε τὸ οὐκρανικὸ ἔδαφος. Διαφορετικὰ θὰ λάβουμε ριζοσπαστικὰ μέτρα ἐναντίον σας».
.             Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ποὺ ἀνήκει στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας ἐπιβεβαίωσε τὰ ἑξῆς (rusvena): «Τὴν ἡμέρα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἀνταρσίας τοῦ Οὐκρανικοῦ Στρατοῦ, στὶς 14 Ὀκτωβρίου, σὲ διάφορες περιοχὲς τῆς Οὐκρανίας μοιράστηκαν φυλλάδια ποὺ καλοῦσαν σὲ ἀντίποινα κατὰ τῶν ὀρθόδοξων ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας. Ἐπίσης φημολογεῖται ὅτι προετοιμάζουν μία δυναμικὴ ἐπέλαση στὴν Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου –Pechersk».
.             Ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἔχουν στὸ παρελθὸν καταγγείλει ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι κληρικοὶ εἶναι θύματα κακοποιήσεων καὶ βίας ποὺ τοὺς ἀσκεῖται σὲ ὅλη τὴ χώρα. Σ΄ αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις βίας συμμετέχουν καὶ ἐκπρόσωποι τῆς τάξης καὶ τῶν ἀρχῶν ἀσφαλείας τῆς Οὐκρανίας. Στὸ σχετικὸ ἀνακοινωθὲν ἀναφέρεται: «Μέχρι τώρα ἔχουν ἀνακρίνει μὲ βίαιες μεθόδους 6 ἱερεῖς, ἐνῶ ὑπάρχουν πληροφορίες γιὰ ἀπειλὲς κατὰ τῆς ζωῆς τουλάχιστον 10 κληρικῶν. Μέχρι σήμερα ἔχουν δημευθεῖ 12 ναοὶ ποὺ ἀνήκουν στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν τοπικῶν ἀρχῶν συγκεντρώνονται ὑποτιθέμενοι πιστοί, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦν τὴν ὑπαγωγὴ τῶν ναῶν στὸ Πατριαρχεῖο τοῦ Κιέβου. Πολλοὶ ἱερεῖς ἔχουν σκοτωθεῖ καὶ οἱ ἐκκλησίες γίνονται στόχοι στρατιωτικῶν ἐπιθέσεων». (rusvena)

ΠΗΓΗ: dimpenews.com

Σχολιάστε

ΟΥΝΙΤΕΣ “ΒΑΝΔΑΛΙΖΟΥΝ” ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΔΗΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΑΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

 Δ. Πορφύρης/Π. Σταφυλᾶ

10169175_260191247438137_6337573034143976028_n.         Στὴν Οὐκρανία συνεχίζονται οἱ διώξεις καὶ οἱ ἐπιθέσεις στὶς ὀρθόδοξες ἐνορίες ποὺ ὑπάγονται στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας. Τὴν 1η Ὀκτωβρίου, μία ὁμάδα περίπου 50 ἀτόμων μὲ τὴν ἀνοχὴ τῆς τοπικῆς ἀστυνομίας ἐπιτέθηκαν στὸ ναὸ τῆς Παναγίας στὴν περιοχὴ Turka τῆς ἐπαρχίας τοῦ Lviv στὴ δυτικὴ Οὐκρανία. Χτύπησαν τοὺς ἱερεῖς, ἔβαλαν λουκέτο στὴν ἐκκλησία καὶ ἀπείλησαν ὅλους τοὺς ἐνορίτες ποὺ βρίσκονταν ἐκεῖ. Σύμφωνα μὲ ὅλες τὶς μαρτυρίες ο δράστες τν βίαιων πεισοδίων ταν Ονίτες ο λεγόμενοι λληνοκαθολικοί.
.         Πρὶν ἀπὸ αὐτὸ τὸ περιστατικό, ποὺ ὁδήγησε στὴ βεβήλωση τῆς ἐκκλησίας καὶ στὸ κλείσιμό της, ἤδη ἀπὸ τὸν Μάρτιο οἱ πρῶτες κρούσεις στὸν πάτερ Ἀλέξιο Σλόμποντα εἶχαν γίνει ἀπὸ ἕναν ἐπιχειρηματία τουρκικῆς καταγωγῆς: «Πάτερ Ἀλέξιε, μὲ ὅλην τὴν ἀγάπη καὶ τὸν σεβασμὸ ποὺ τρέφουμε γιὰ τὸ πρόσωπό σας, ὀφείλετε νὰ ἀκολουθήσετε τὸ Πατριαρχεῖο τοῦ Κιέβου».
.         Ὁ π. Ἀλέξιος εἶχε τότε ἀπαντήσει ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ παραβιάσει τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τότε ὁ ἐπιχειρηματίας τὸν ἀπείλησε εὐθέως: «Ἂν δὲν τὸ κάνετε, τότε θὰ δεῖτε τί θὰ πάθετε». Στὶς 29 Ἰουνίου, μία ὁμάδα 10 ἀνδρῶν ἀπεσταλμένοι ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τοῦ Κιέβου, εἰσέβαλαν στὴν ἐκκλησία καὶ χτύπησαν ἄσχημα τὸ κεφάλι τοῦ ἀρχιμανδρίτη στὸ δάπεδο, προκαλώντας του αἱματώματα.
.         Τὴν Κυριακὴ  28 Σεπτεμβρίου, ἕνα γκροὺπ 50 ἀτόμων μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ γνωστοὶ οἰκονομικοὶ καὶ ἀθλητικοὶ παράγοντες τῆς περιοχῆς,  ἔκαναν κατάληψη στὸ κτιριακὸ συγκρότημα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στο Nostav τῆς ἐπισκοπῆς τοῦ Τσερνομπίλ. Προκλήθηκε πανικὸς καὶ εἰδοποιήθηκε ἡ ἀστυνομία, ἡ ὁποία ἀντὶ νὰ προστατέψει τοὺς πιστοὺς καὶ τὸν κλῆρο, κοίταζε ἀμέτοχη τὶς βιαιοπραγίες. Οἱ περίπου 300 πιστοὶ ἦταν στὴν πλειοψηφία τους ἡλικιωμένοι καὶ γυναῖκες, προσπάθησαν νὰ ξεκλειδώσουν τὴν πόρτα ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφεραν λόγῳ τῆς ἀντίστασης ποὺ προέβαλαν  οἱ φανατικοὶ οὐκρανοί. Οἱ εἰσβολεῖς ποὺ εἶχαν μαζί τους καὶ κροτίδες, πέταξαν μία γυάλινη μπουκάλα στὸν ἱερομόναχο Βλαδίμηρο καὶ τὸν τραυμάτισαν  στὸ κεφάλι.
.         Οἱ ἀρχὲς ἔκαναν κατάσχεση στὴν ἐκκλησία παρὰ τοὺς τίτλους ἰδιοκτησίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Συνολικὰ σύμφωνα μὲ τὸν ἐπίσκοπο Κλήμη ἔχουν κατασχεθεῖ καὶ σφραγισθεῖ 10 ὀρθόδοξοι ναοί.

 

ΠΗΓΗ: dimpenews.com

 

 

,

Σχολιάστε

ΥΠΟ ΔΙΑΛΥΣΗ Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Γιατί τόσο μίσος τῶν Δυτικῶν εἰς βάρος τῶν Ρώσων καὶ τῶν Ὀρθοδόξων;»

Ὑπὸ διάλυση ἡ Οὐκρανία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Πολλοὶ ἀναλυτὲς διαπιστώνουν ὅτι τὸ ἀγεφύρωτο πολιτισμικὸ χάσμα, τὸ ἀμοιβαῖο βαθὺ μίσος καὶ ἡ ἑκατέρωθεν καχυποψία μεταξὺ τῆς φιλοδυτικῆς καὶ τῆς ρωσόψυχης Οὐκρανίας ὁδηγοῦν στὴ διάλυση καὶ στὸ τέλος τῆς χώρας, μὲ τὴ σημερινή της μορφή. Ὁ διχασμὸς εἶναι προφανὴς σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, στὸ Στρατό, στὰ Σώματα Ἀσφαλείας, στὸ Κοινοβούλιο, στὴν Ἐκτελεστικὴ Ἐξουσία, στὶς Δημόσιες Ὑπηρεσίες, στὴν Κουλτούρα, στὴ Θρησκεία. Στὸ Στρατό, στὰ Σώματα Ἀσφαλείας καὶ στὶς Μυστικὲς Ὑπηρεσίες ὑπάρχουν ἀξιωματικοὶ καὶ ἄνδρες τόσο ἀπὸ τὴ Δυτικὴ ὅσο καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Οὐκρανία, ποὺ εἶναι ἀδύνατο νὰ συνεργασθοῦν καὶ ὁ ἕνας ὑποβλέπει καὶ ὑποπτεύεται τὸν ἄλλον. Ὁ Sergio Romano, δημοσιογράφος τῆς ἔγκυρης ἰταλικῆς ἐφημερίδας   Corriere della Sera, στὶς 9 παρελθόντος Ἀπριλίου, ἔγραψε τὴν περίπτωση ἡ Οὐκρανία νὰ ἀποκτήσει τὸ καθεστὼς τοῦ Βελγίου, ὅπου δύο διαφορετικὲς ἐθνικὲς καὶ πολιτιστικὲς ὀντότητες (Βαλόνοι καὶ Φλαμανδοὶ) τὸ 1830 κατέστησαν ὁμόσπονδο κράτος, μὲ ἀπόφαση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων. Τὸ πείραμα στὸ Βέλγιο ἔχει ἐν μέρει ἐπιτύχει, ἀλλὰ πάντοτε ὑπάρχουν φυγόκεντρες τάσεις καὶ βεβαίως δὲν ὑπάρχει ὁ ἀπὸ αἰώνων ἀβυσσαλέος διχασμὸς τῆς Οὐκρανίας. (Σημ. Δὲς προηγούμενο ἄρθρο μου «Ἡ διχασμένη Οὐκρανία»).
.           Τὰ ὅσα τραγικὰ συμβαίνουν στὴν Οὐκρανία δὲν ὀφείλονται μόνο στὸν γεωστρατηγικὸ ἀνταγωνισμὸ μεταξὺ ΗΠΑ καὶ Ρωσίας, δὲν εἶναι δηλαδὴ ἡ περίπτωση γιὰ τὴ Ρωσία τῶν παρακαυκασίων χωρῶν Γεωργίας, Ἀρμενίας καὶ Ἀζερμπαϊτζάν, ἤ, παλαιότερα, γιὰ τὶς ΗΠΑ, τῆς Κούβας. Οἱ Ρῶσοι τῆς Οὐκρανίας, μετὰ τὴν ἐξέγερση τῶν δυτικόφιλων στὴν πλατεία Μεϊντὰν καὶ τὸ πραξικόπημα σὲ βάρος τοῦ ρωσόψυχου νομίμου Προέδρου της Β. Γιανουκόβιτς, αἰσθάνονται ὅτι βρίσκεται σὲ κίνδυνο ἡ ἐθνική τους ταυτότητα ἀπὸ τὴν ἐπιθετικότητα τῆς Δύσης καὶ τῶν Οὐκρανῶν ὀπαδῶν της.
.           Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ νομίμου καὶ μὲ δημοκρατικὲς διαδικασίες ἐκλεγεμένου Προέδρου Γιανουκόβιτς ἀποτελεῖ πραξικόπημα. Ἂν τὸ ἴδιο συνέβαινε σὲ χώρα μὴ φιλικὴ στὴ Δύση, θὰ εἶχε ξεσηκωθεῖ τὸ Σύμπαν, πιθανὸν θὰ εἶχε ἐπέμβει τὸ ΝΑΤΟ καὶ οὐδεὶς θὰ ἀναγνώριζε τὸ νέο καθεστώς. Ἀντίθετα τὸν χωρὶς καμία νομιμοποίηση πρωθυπουργὸ τῆς Οὐκρανίας Ἀρσένι Γιατσένιουκ ὅλοι τὸν ἀναγνωρίζουν, τὸν δέχονται καὶ τὸν βοηθᾶνε… Ἕως καὶ ὁ Πάπας τὸν δέχθηκε, ποὺ βεβαίως στηρίζει μὲ κάθε τρόπο τὸ ἐπιβληθὲν παράνομο καθεστώς.
.           Ἡ ἀντίδραση τῆς Δύσης σὲ βάρος τῆς Ρωσίας ἐντάθηκε μὲ τὴν σ’ αὐτὴν ἔνταξη τῆς Κριμαίας μετὰ ἀπὸ Δημοψήφισμα, στὸ ὁποῖο τὸ 96% τῶν κατοίκων της τάχθηκε ὑπὲρ τῆς ἐντάξεώς της στὴ Ρωσία. Στὴν Κριμαία κατοικοῦν Ρῶσοι, σὲ ποσοστὸ 96%, πολὺ μεγαλύτερο ἀπὸ αὐτὸ τῶν Κοσοβάρων στὸ Κοσσυφοπέδιο. Ὅταν οἱ Σέρβοι, μὲ τὰ χίλια δίκια τους, ἀφοῦ τὸ Κοσσυφοπέδιο εἶναι ἡ μήτρα τοῦ Ἔθνους τους, ὅπως τὸ Κίεβο γιὰ τοὺς Ρώσους, ζήτησαν νὰ μὴν ἀναγνωριστεῖ τὸ Δημοψήφισμα ποὺ διενήργησαν οἱ Μουσουλμάνοι Κοσοβάροι γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς περιοχῆς τους, ἡ Δύση ἀπάντησε ὅτι ἔχουν τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοδιάθεσης καὶ ἀμέσως τὸ ἀναγνώρισε… Ὅταν τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἔκαμαν οἱ Ρῶσοι τῆς Κριμαίας δὲν τὸ ἀναγνώρισε καὶ μίλησε γιὰ παράνομη ἐνέργεια… Πολὺ σωστὰ τὸ ἐπισήμανε σὲ ἄρθρο του ὁ εἰδικὸς σὲ θέματα γεωστρατηγικῆς Ὀλιβιὲ Ζαλὲκ στὸν «Le Monde Diplomatique» τοῦ Ἀπριλίου 2014.
.           Στὸ Οὐκρανικὸ πρόβλημα ἀναμίχθηκαν οἱ ΗΠΑ καὶ οὐδεὶς ἔντιμος καὶ λογικὸς ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ τὸ γιατί, πέραν τῆς στρατηγικῆς τους νὰ περιορίσουν τὴν ἐπιρροὴ τῆς Ρωσίας. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει μία ἔστω καὶ ἰσχνή, δικαιολογία, πὼς θέλει νὰ προωθήσει τὴ συνεργασία μὲ τὴν Οὐκρανία καὶ κάποτε νὰ τὴν ἐντάξει στοὺς κόλπους της, ὅπως ἔχει ἤδη κάνει μὲ τὶς ἄλλες πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες. Ὁ Μίκαελ Χάλτζελ, τοῦ Πανεπιστημίου Τζὸν Χόπκινς διερωτᾶται σχετικά: «Γιατί οἱ Ἀμερικανοὶ θά ᾽πρεπε νὰ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς Εὐρώπης περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς Εὐρωπαίους;». Ὁ ρόλος τοῦ πλανητικοῦ χωροφύλακα, τοῦ ἐνεργοῦντος ἀνάλογα μὲ τὰ συμφέροντά του καὶ ὄχι μὲ τὸ Δίκαιο δὲν ταιριάζει στὴ Δημοκρατία τῶν ΗΠΑ.
.           Οἱ ἐπιθέσεις ποὺ δέχεται ἡ Ρωσία γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ εἶναι οἱ περισσότερες κάτω ἀπὸ τὴ μέση. Λόγου χάρη, εἶναι προϊὸν προπαγάνδας ἡ ταύτιση τῆς Ρωσίας μὲ τὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ τοῦ Πούτιν μὲ τὸν Στάλιν, ἢ τὸν Μιλόσεβιτς… Στοὺς διαφόρους λιβέλους, ποὺ γράφονται σὲ βάρος τῆς Ρωσίας, ἀποσιωπᾶται τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Πούτιν προστατεύει ὄχι μόνο τὰ συμφέροντα τῆς Ρωσίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ὕπαρξη τῶν συμπατριωτῶν του ποὺ ζοῦνε στὴν Οὐκρανία. Ἐπίσης δὲν ἀναφέρεται ὅτι ἐπὶ Στάλιν δὲν ὑπέφεραν μόνο οἱ Οὐκρανοί, ἀλλὰ ὅλη ἡ ΕΣΣΔ καὶ κυρίως οἱ Ρῶσοι. Ἑκατομμύρια Ρώσων ὁδηγήθηκαν στὰ ψυχιατρεῖα, στὰ γκουλάγκ, στὰ βασανιστήρια καὶ στὸν θάνατο καὶ χιλιάδες εἶναι οἱ Μάρτυρες ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ τὴν Πίστη τους στὴν Ὀρθοδοξία. Εἶναι ἐπίσης προϊὸν προπαγάνδας ἡ ταύτιση τῶν κομμουνιστῶν διανοουμένων (Ἀραγκόν, Σάρτρ, Ζίντ, Ρίτσου) ποὺ εἶχαν γοητευθεῖ ἀπὸ τὸν Στάλιν μὲ τοὺς σημερινοὺς ἀκέραιους καὶ ἐλεύθερους στὸ φρόνημα πνευματικοὺς ἀνθρώπους, ποὺ καταγγέλλουν τὶς ἀκρότητες τῶν φασιστῶν τοῦ Κιέβου, τὶς αὐθαιρεσίες τοῦ ἐκεῖ σημερινοῦ παράνομου καθεστῶτος καὶ τὶς ἐπιδιώξεις του σὲ βάρος τοῦ ρωσικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Οὐκρανίας. Ὁ Πούτιν οὔτε ἅγιος εἶναι οὔτε ὁ πιὸ ἔντιμος τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἐξ ἄλλου οἱ περισσότεροι ποὺ κατέχουν ἐξουσία, σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση. Ἀλλὰ αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἐξετάζεται ἡ πολιτική του στὸ θέμα τῆς Οὐκρανίας καὶ ὄχι στὰ ἐσωτερικά τῆς χώρας του.
.           Ἡ ΕΕ ὀρθῶς δὲν θέλει νὰ εἰσέλθει σὲ ἕνα νέο ψυχρὸ πόλεμο μὲ τὴ Ρωσία, γιατί καὶ ὠφελιμιστικὰ νὰ τὸ δεῖ, ἐκείνη θὰ χάσει. Οἱ περισσότερες χῶρες – μέλη της ἐξαρτῶνται ἐνεργειακὰ ἀπὸ τὴ Ρωσία. Ὀρθῶς λοιπὸν ἡ Γερμανία καὶ οἱ ἄλλες χῶρες τῆς ΕΕ ἐπιδιώκουν νὰ ὑπάρξει μία εἰρηνικὴ λύση, ἡ ὁποία νὰ ἱκανοποιεῖ ὅλους, ἔστω κι ἂν αὐτὸ σήμερα φαίνεται καὶ εἶναι ἀνέφικτο. Ὁ Ζαλὲκ στὸ ἄρθρο του, ποὺ ἀναφέραμε προηγουμένως, σημειώνει πὼς τρεῖς εἶναι οἱ προτεραιότητες γιὰ τοὺς Οὐκρανούς, ἂν θέλουν νὰ μὴν διαλυθεῖ τὸ κράτος τους: Πρώτη ἡ ἀνεύρεση γεωπολιτικῆς ἰσορροπίας μεταξὺ Ρωσίας καὶ Εὐρώπης, θέμα ποὺ ὅπως ἔχουμε γράψει ἔχει βάθος αἰώνων. Δεύτερη ἡ πολιτισμικὴ καὶ γλωσσικὴ ἰσότητα μεταξὺ τῶν πολιτῶν τῆς Ἀνατολικῆς καὶ τῆς Δυτικῆς Οὐκρανίας. Καὶ τρίτη ἡ καταπολέμηση τῆς διαφθορᾶς τῆς μετακομμουνιστικῆς ἐπιχειρηματικῆς καὶ κρατικῆς ἐλίτ. Ὅμως φαίνεται πὼς κάποιοι θερμοκέφαλοι στὶς ΗΠΑ ἐπιθυμοῦν τὸν Ψυχρὸ Πόλεμο, μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι ἔτσι ἡ χώρα τους θὰ ἐνισχύσει τὴν πλανητικὴ κυριαρχία της…

Γιατί τόσο μίσος σὲ βάρος τῶν Ρώσων καὶ τῶν Ὀρθοδόξων;  

.               Ἀπὸ ἕνα μεγάλο μέρος τῆς δυτικῆς ἰντελιγκέντσιας ἐκφράζεται ἕνας ἱεροεξεταστικὸς φανατισμὸς κι ἕνα μίσος σὲ βάρος τῶν Ρώσων καὶ γενικὰ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Λὲς καὶ πρέπει νὰ ἐξοντωθοῦν, ὅπως οἱ Ἰνδιάνοι στὴν Ἀμερική, γιὰ νὰ ἡσυχάσουν καὶ νὰ μὴν ὑπάρχει γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ἐναλλακτικὴ πρόταση ζωῆς, ἔξω ἀπὸ τὴ μετανεωτερικὴ δυτική. Ὁ Μάρτιν Κέτλ ἔγραψε στὴν ἀγγλικὴ ἐφημερίδα «Γκάρντιαν» ὅτι διαβάζοντας τὰ κείμενα τοῦ Ἀμερικανοῦ διπλωμάτη Τζὸρτζ Κέναν, ποὺ διαμόρφωσε τὴν ἀμερικανικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ στρατηγική τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου, καταλήγει ὅτι «οἱ παραλληλισμοὶ ἀνάμεσα στὴ Ρωσία τοῦ Πούτιν καὶ τὴ Ρωσία τοῦ Στάλιν εἶναι ξεκάθαροι. Ἀνάμεσα σὲ ἄλλους ὁ ρωσικὸς ἐθνικισμός, ἡ ἀναξιοπιστία, ἡ θεμελιώδης ἀπουσία κοινῶν ἀξιῶν μὲ τὴ Δύση, ἡ σημασία τοῦ πυρηνικοῦ ἀδιεξόδου…». Φυσικὰ γιὰ τὸν ἐθνικισμὸ καὶ τὴν ἀναξιοπιστία τῶν ΗΠΑ οὐδὲν ἀναφέρεται.
.           Ἐκφραστὴς τοῦ ἀντορθοδόξου φανατισμοῦ εἶναι ὁ γνωστὸς Ἀμερικανὸς καθηγητὴς Σάμιουελ Χάντιγκτον (1927-2008). Στὸ βιβλίο του «Ἡ σύγκρουση τῶν Πολιτισμῶν καὶ ὁ ἀνασχηματισμὸς τῆς παγκόσμιας τάξης», ποὺ προκάλεσε πολλὲς συζητήσεις, γράφει ὅτι «ἡ Εὐρώπη τελειώνει ἐκεῖ ποὺ τελειώνει ἡ δυτικὴ Χριστιανοσύνη καὶ ἐκεῖ ποὺ ἀρχίζει τὸ Ἰσλὰμ καὶ ἡ Ὀρθοδοξία». (Σημ.!!!)… Καὶ συνεχίζει: «Ὁ πρῶτος στόχος ποὺ πρέπει νὰ θέσει ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη εἶναι “νὰ ἀπορροφηθοῦν ξανὰ οἱ λαοὶ τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης στὴ δική μας πολιτιστικὴ καὶ οἰκονομικὴ κοινότητα, ἐκεῖ δηλαδὴ ποὺ ἀνήκουν: νὰ συσφίγξουμε τοὺς δεσμοὺς μεταξὺ Λονδίνου, Παρισιοῦ, Ρώμης, Μονάχου, καὶ Λειψίας, Βαρσοβίας, Πράγας καὶ Βουδαπέστης”….Ὁ Πρόεδρος τῆς Λιθουανίας εἶχε πεῖ ὅτι οἱ Λιθουανοὶ εἶχαν νὰ διαλέξουν μεταξὺ “δύο πολιτισμῶν” καὶ ἐπέλεξαν τὸν λατινικὸ κόσμο, προσηλυτίστηκαν στὸν ρωμαιοκαθολικισμὸ καὶ ἐπέλεξαν μία μορφὴ κρατικῆς ὀργάνωσης, ποὺ στηρίζεται στὸ νόμο. Μὲ παρόμοιο τρόπο οἱ Πολωνοὶ λένε ὅτι ἀνήκουν στὴ Δύση ἀπὸ τὸν 10ο αἰώνα, ὅταν ἐπέλεξαν τὸ δυτικὸ Χριστιανισμὸ ἔναντι τοῦ Βυζαντίου…»
.            «…Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἀποτελεῖ μέρος τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ἀλλὰ ὑπῆρξε ἡ πατρίδα τοῦ κλασσικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε, μὲ τὴ σειρά του, σημαντικὴ πηγὴ τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Στὴν ἀντιπαράθεσή τους μὲ τὴν Τουρκία οἱ Ἕλληνες θεωροῦν τοὺς ἑαυτοὺς τοὺς ἱστορικὰ ὑπερασπιστὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ… Παρόλα αὐτὰ ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ ἐξαίρεση ὡς ὀρθόδοξος ξένος στοὺς δυτικοὺς ὀργανισμούς. Δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἕνα εὔκολο μέλος οὔτε γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ τὸ ΝΑΤΟ καὶ δυσκολεύεται νὰ προσαρμοστεῖ στὶς ἀρχὲς καὶ στὰ ἤθη καὶ τῶν δύο… Ἡ συμπεριφορὰ τῆς Ἑλλάδος ὡς προεδρεύουσας τοῦ Συμβουλίου τῆς ΕΕ τὸ 1994 ἐξόργισε τὰ ἄλλα μέλη καὶ οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης χαρακτήρισαν λάθος τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι μέλος….».
.           Γιὰ τὴν Οὐκρανία ὁ Χάντινγκτον βλέπει ὡς πιθανὴ ἐκδοχὴ νὰ διασπαστεῖ σὲ δύο ξεχωριστὲς ὀντότητες κατὰ μῆκος τῆς πολιτισμικῆς συνοριακῆς γραμμῆς καὶ ἡ ἀνατολικὴ πλευρὰ νὰ συγχωνευθεῖ μὲ τὴ Ρωσία. Ἐπίσης ἀναφέρει τὴν περίπτωση τῆς Κριμαίας, ὅπου τὸ 1992 ἡ ἐκεῖ Βουλὴ ἀνακήρυξε τὴν ἀνεξαρτησία τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ πιέσεις ἀνακάλεσε τὴν ἀπόφασή της. Ὁ Χάντινγκτον ἀπὸ τότε (Σημ.: Σὲ πρώτη ἔκδοση στὰ ἀγγλικὰ τὸ βιβλίο του ἐκδόθηκε τὸ 1996) προέβλεψε πὼς μία δυτικὰ προσανατολισμένη Οὐκρανία θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι βιώσιμη «μόνο ἂν εἶχε ἰσχυρὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ δυτικὴ ὑποστήριξη. Καὶ μία τέτοια ὑποστήριξη εἶναι, μὲ τὴ σειρά της, πιθανὸ νὰ ὑπάρξει μόνο ἂν οἱ σχέσεις μεταξὺ Δύσης καὶ Ρωσίας ὑποχωρήσουν σημαντικὰ καὶ καταλήξουν νὰ μοιάζουν μὲ αὐτὲς ποὺ ὑπῆρχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου». Εἶναι σαφὲς ὅτι οἱ γεωστρατηγικοὶ ἀναλυτές, ὅπως ὁ Χάντιγκτον, ἀπὸ τότε πρόβλεπαν καί, οὐσιαστικά, πρότειναν τὶς σημερινὲς ἐξελίξεις καὶ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου…
.           Ὁ Ντοστογιέφσκι στὸ Ἡμερολόγιό του περιγράφει αὐτὸ τὸ μίσος τῶν Δυτικῶν ἔναντι τῆς ἰσχυρῆς Ρωσίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ἡ Δύση δὲν θέλησε ποτὲ καὶ μία ἰσχυρὴ Ἑλλάδα… Στὰ 1876 ἔγραψε: «Ἡ Εὐρώπη ποτὲ δὲν μᾶς ἔδειξε ἐμπιστοσύνη. Δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς δεῖ παρὰ μόνο μὲ ἐχθρότητα». Καὶ πάρα κάτω σημειώνει τὴ γοητεία ποὺ ἀσκεῖ σὲ ὁρισμένους Ρώσους ἡ ἡδονιστικὴ ζωὴ τῆς Δύσης, ποὺ παρουσιάζεται ὡς «σύγχρονη» καὶ «ἀπελευθερωμένη». Γράφει ὁ μέγας Ρῶσος συγγραφέας: «Ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς Ρώσους ἄλλαξαν θρησκεία καὶ πέρασαν στὸν Καθολικισμό… Οἱ συντηρητικοὶ στὴν Εὐρώπη εἶναι ριζικὰ ἀρνητικοὶ ἀπέναντι στὴ Ρωσία. Ἀποτελοῦν τοὺς καταστροφεῖς, τοὺς ἐχθρούς της Ρωσίας! Ἡ ἔχθρα τους πρὸς τὴ Ρωσία καὶ τὴν Ὀρθοδοξία σημαίνει γι’ αὐτοὺς τὸν ἀληθινὸ Εὐρωπαῖο, τὸ αὐθεντικὸ παιδὶ τοῦ πολιτισμοῦ…».-

  Ὁ Θρησκευτικὸς χωρισμὸς τῶν Σλαύων

.              Δώδεκα εἶναι οἱ Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ποὺ κατοικοῦνται κυρίως ἀπὸ Σλαύους, ποὺ παλαιότερα ἦσαν ὅλοι Ὀρθόδοξοι. Στὸ διάβα τῶν αἰώνων ὁρισμένοι ἀποσπάσθηκαν ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἀσπάσθηκαν τὸν Καθολικισμό, τὸν Προτεσταντισμὸ ἢ τὸ Ἰσλάμ. Ὁ Χάντιγκτον ὑποστηρίζει πὼς ἡ Εὐρώπη ἔχει ἀφομοιώσει ὅσους ἀσπάστηκαν τὸν Πάπα καὶ αὐτοὶ εἶναι πλέον μέρος τῆς Δύσης, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους ποὺ τοὺς κατατάσει μαζὶ μὲ τὸ Ἰσλάμ… Στὶς σλαυικὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης καὶ μὲ βάση τὰ ὅσα ἀναφέρει ὁ οἶκος Ντὲ Ἀγκοστίνι οἱ κάτοικοι θρησκευτικὰ κατανέμονται ὡς ἀκολούθως:

Στὴ Βοσνία Ἐρζεγοβίνη ὑπῆρξε βίαιος ἐξισλαμισμὸς καὶ ἐκκαθολικισμὸς τῶν Ὀρθοδόξων. Σήμερα στὴ, λόγῶ θρησκευτικῶν διαφορῶν, θνησιγενῆ αὐτὴ χώρα τὸ 43% εἶναι Μουσουλμάνοι, τὸ 39% Ὀρθόδοξοι, καὶ τὸ 18% Ρωμαιοκαθολικοί.

Στὴ Βουλγαρία τὸ 88,2% εἶναι Ὀρθόδοξοι καὶ τὸ 11,8% Μουσουλμάνοι, -τουρκογενεῖς, ἀθίγγανοι καὶ πομάκοι.

Στὴν Κροατία, ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν ἡγεμόνων, ποὺ τὴν ὑπέταξαν, οἱ κάτοικοι ἀλλαξοπίστησαν καὶ μετέτρεψαν τὸ ἀλφάβητό τους ἀπὸ κυριλλικὸ σὲ λατινικό. Ἔτσι, κατὰ τὸν Χάντιγκτον, «ἐκσυγχρονίστηκαν». Σήμερα τὸ 88,4% εἶναι Ρωμαιοκαθολικοί, τὸ 5,6% Ὀρθόδοξοι, τὸ 2,3% Μουσουλμάνοι καὶ τὸ 0,6% Προτεστάντες.

Στὴ Λευκορωσία οἱ περισσότεροι Σλαῦοι κάτοικοί της ἀντέστησαν στοὺς κατὰ καιροὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς ἡγεμόνες ποὺ τοὺς ὑπέταξαν. Σήμερα τὸ 82% εἶναι Ὀρθόδοξοι καὶ τὸ 18% Ρωμαιοκαθολικοί. Τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν Οὐκρανία τοὺς ἔχουν θορυβήσει. Φοβοῦνται μήπως ἔρθει ἡ σειρά τους…

Στὴν Οὐκρανία τὸ 85% εἶναι Ὀρθόδοξοι, διεσπασμένοι σὲ τρία κομμάτια, τὸ 8,2% Ρωμαιοκαθολικοί, κανονικοὶ καὶ Οὐνίτες, καὶ τὸ 3,6% Προτεστάντες.

Στὴν Πολωνία οἱ Σλαῦοι τῆς χώρας ἦσαν οἱ πρῶτοι ποὺ προσχώρησαν στὸν Πάπα καὶ στὸν ἐκδυτικισμό. Σήμερα τὸ 90,7% εἶναι Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ τὸ 1,4% Ὀρθόδοξοι, κυρίως Λευκορῶσοι.

Στὴ Ρωσία τὸ 85% εἶναι Ὀρθόδοξοι, τὸ 8,4% Προτεστάντες – ἡ προσηλυτιστικὴ προπαγάνδα τους κάνει θραύση στὴν μετακομμουνιστικὴ ἐποχὴ – καὶ τὸ 7% Μουσουλμάνοι – Τάταροι, Τσετσένοι καὶ ἄλλοι.

Στὴ Σερβία καὶ στὸ Μαυροβούνιο -μία ἀκόμη περίπτωση ποὺ ὁ τοπικιστικὸς φανατισμὸς δρᾶ διχαστικὰ στὸν ἴδιο λαό- οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν ἀκολούθησαν τοὺς Κροάτες καὶ τοὺς Σλοβένους ἀδελφούς τους καὶ δὲν ὑπέκυψαν στὸν Πάπα. Ἀκολουθοῦν τὴν κυριλλικὴ γραφή, δηλαδὴ μιλᾶνε μὲ τοὺς Κροάτες καὶ τοὺς Σλοβένους τὴν ἴδια γλώσσα, ἀλλὰ τὴν γράφουν διαφορετικά… Τὸ 75,2% εἶναι Ὀρθόδοξοι, τὸ 19% Μουσουλμάνοι (Σημ.: Περιλαμβάνονται οἱ Κοσοβάροι) καὶ τὸ 5,8% Ρωμαιοκαθολικοί.

Στὰ Σκόπια τὸ 72% τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι Ὀρθόδοξοι, τὸ 28,3% Μουσουλμάνοι – κυρίως Ἀλβανοί–, καὶ τὸ 1% Ρωμαιοκαθολικοί.

Στὴ Σλοβακία οἱ Σλαῦοι κάτοικοι τῆς χώρας ἔχουν ὑποστεῖ σοβαρότατες ἐπιδράσεις ἀπὸ τοὺς κατακτητὲς τῆς χώρας τους. Ἀποτέλεσμα σήμερα τὸ 60,4% νὰ εἶναι Ρωμαιοκαθολικοί, τὸ 6,3% Προτεστάντες, τὸ 1% Ὀρθόδοξοι καὶ τὸ 30% δηλώνουν ἄθεοι.

Στὴ Σλοβενία οἱ Σλαῦοι κάτοικοί της ὑπέστησαν ὅσα καὶ οἱ γείτονές τους Κροάτες. Τὸ 82,9% εἶναι Ρωμαιοκαθοκοί, τὸ 2% Ὀρθόδοξοι καὶ τὸ 10% δηλώνουν ἄθεοι.

Στὴν Τσεχία ἰσχύουν τὰ ἴδια μὲ αὐτὰ τῆς Σλοβακίας. Σήμερα οἱ κάτοικοί της, σὲ ποσοστὸ 55% (!!!) δηλώνουν ἄθεοι, τὸ 39,2% Ρωμαιοκαθολικοί, τὸ 3,7% Προτεστάντες καὶ τὸ 0,5% Ὀρθόδοξοι. –

, , , ,

Σχολιάστε

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΘΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ «Οἱ ἐξελίξεις θὰ εἶναι ραγδαῖες μέσα στὸ 2014, ποὺ θὰ ἀπειλήσουν μὲ πλήρη διάσπαση καὶ κατατεμαχισμὸ τῆς Τουρκίας».

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΘΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ (ΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΤΟΥΡΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ!)

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.              Ἡ ἐπαναφορὰ τῆς χερσονήσου τῆς Κριμαίας στὴν Ρωσία μετὰ τὴν γνωστὴ κρίση ποὺ ξέσπασε στὴν Οὐκρανία, εἶναι τὸ πρῶτο σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὴν ἀναμενομένη κάθοδο καὶ κατάληψη ἀπὸ τοὺς Ρώσους τοῦ Βοσπόρου καὶ στὴ συνέχεια τῶν στενῶν τοῦ Ἑλλησπόντου, ὑποστηρίζει σὲ δηλώσεις του ποὺ δημοσιεύονται στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα MilliGazete, ὁ πολὺ γνωστὸς Τοῦρκος ἱστορικός, Halik Inalcik.
.              Σύμφωνα μὲ τὸν Τοῦρκο ἱστορικό, ἡ Σεβαστούπολη εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς νέας καθόδου τῶν Ρώσων πρὸς τὸ νότο, ὑλοποιώντας ἕνα παλιὸ ἱστορικὸ ἀλλὰ καὶ στρατηγικὸ αἴτημα ποὺ ἤθελε τὴν Ρωσία νὰ προχωρεῖ νότια καὶ νὰ γίνεται κυρίαρχoς τ[hς Κωνσταντινούπολης καὶ τοῦ Βοσπόρου καὶ στὴ συνέχεια τῶν στενῶν τοῦ Ἑλλησπόντου, ἐλέγχοντας ἔτσι τὶς διόδους πρὸς μία ρώσικης κυριαρχίας Μαύρη Θάλασσα.
.               Ὁ Halik Inalcik ἐπισημαίνει τὸν μεγάλο κίνδυνο ποὺ διατρέχει ἡ Τουρκία ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις στὴ Οὐκρανία καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ οὐκρανικὴ κρίση ἔχει σὰν βασικὸ στόχο τὴν ἴδια τὴν Τουρκία καὶ τὴν παρουσία τῆς Τουρκίας στὴν Μαύρη Θάλασσα καὶ κυρίως στὴν τουρκικὴ κυριαρχία τῶν Στενῶν καὶ τοῦ Βοσπόρου. Ὅπως ἀναφέρει στὶς δηλώσεις του, ὁ βασικὸς στόχος τῶν Ρώσων εἶναι ἡ Κωνσταντινούπολη, ἡ τσαρίδα τῶν πόλεων καὶ ὁ Βόσπορος, τὸ παλιὸ ὄνειρο τῶν Ρώσων ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Τσάρων
.              Γιὰ τοὺς Τατάρους, ὁ Inalcik ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι ἀμφιλεγόμενη ἡ καταγωγή τους. Ἄλλοι ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι μογγολικῆς καταγωγῆς καὶ ἄλλοι τουρκικῆς. Ὁ ἴδιος τοὺς ἀνάγει στὴν τουρκογενῆ φυλὴ τῶν Kipcak, καὶ ἀφοῦ κάνει μία ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στοὺς πολέμους τῶν Τατάρων μὲ τοὺς Ρώσους, συμπεραίνει ὅτι μὲ τὴν ἐπικράτηση τῶν Ρώσων στὴν Κριμαία τὸ τελευταῖο ἀνάχωμα τῶν τουρκογενῶν, δηλαδὴ οἱ Τάταροι, οὐσιαστικὰ πέφτει στὰ χέρια τῶν Ρώσων ἀνοίγοντας τὸν δρόμο πρὸς τὸ νότο, δηλαδὴ πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα ἐπισημαίνει τὸν μεγάλο κίνδυνο γιὰ τὴν Κωνσταντινούπολη μὲ τὸν σχηματισμὸ τῆς λεγόμενης Εὐρασιατικῆς Ἕνωσης, στὴ ὁποία κυριαρχεῖ ἡ Ρωσία καὶ στὴν ὁποία μετέχουν ἐνεργὰ πολλὲς χῶρες τῆς κεντρικῆς Ἀσίας ποὺ στηρίζουν αὐτὴ τὴν ἀναμενόμενη κάθοδο τῶν Ρώσων πρὸς τὰ νότια καὶ κυρίως πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολη. Ὁ στόχος τῶν Ρώσων, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ Τοῦρκος ἱστορικός, εἶναι ἡ δημιουργία μίας μεγάλης ἐπικράτειας ἀπὸ τὴν Πολωνία μέχρι τὸν Εἰρηνικὸ Ὠκεανό, κάτι ποὺ σὲ πολλοὺς θυμίζει τὴν παλιὰ Σοβιετικὴ Ἕνωση. Ἡ συμμετοχὴ στὴν Εὐρασιατικὴ Ἕνωση καὶ τουρκογενῶν χωρῶν, ὅπως τὸ Οὐζμπεκιστάν, τὸ Κιργιζιστάν καὶ κυρίως τὸ Καζακστάν, ποὺ εἶναι ἀπὸ πιὸ τὰ βασικὰ μέλη τῆς Ἕνωσης, εἶναι ἕνα σημαντικὸ στοιχεῖο ποὺ δείχνει πὼς ἡ προσπάθεια ποὺ εἶχε ἀναπτύξει παλαιότερα ἡ Τουρκία νὰ συνδεθεῖ στρατηγικὰ μὲ αὐτὲς τὶς χῶρες, ἔχει ἀποτύχει πλήρως. Ὁ μεγάλος κίνδυνος σήμερα εἶναι, ὅπως ἀναφέρει ὁ Halik Inalcik, ὅτι ἡ Ρωσία δὲν θὰ σταματήσει στὴν Κριμαία καὶ θὰ προχωρήσει πρὸς τὰ νότια σύμφωνα μὲ ἕνα παλιὸ ρωσικὸ στρατηγικὸ σχέδιο καὶ μὲ τὴν οὐσιαστικὴ βοήθεια τῆς Εὐρασιατικῆς Ἕνωσης γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ τὴν ἐπανεγκαθίδρυση τῆς Ἀνατολικῆς Αὐτοκρατορίας, αὐτὴ τὴν φορὰ ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ ρωσικοῦ γένους.
.              Ὁ Τοῦρκος ἱστορικὸς χτυπᾶ τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιὰ τὴν Τουρκία, καταλήγοντας πὼς ἡ οὐκρανικὴ κρίση θὰ ἔχει σὰν μεγαλύτερο θύμα ὄχι κανένα ἄλλο, ἀλλὰ τὴν ἴδια τὴν Τουρκία, μία Τουρκία ποὺ σήμερα σπαράσσεται ἀπὸ ἔντονες ἐσωτερικὲς καὶ διασπαστικὲς διαμάχες οἱ ὁποῖες κλυδωνίζουν αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ οἰκοδόμημα τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας. Ο ξελίξεις μάλιστα, πως ποστηρίζεται, θ εναι ραγδαες μέσα στ 2014, μία π τς πι κρίσιμες χρονιές, πο θ πειλήσουν μ πλήρη διάσπαση κα κατατεμαχισμ τς Τουρκίας.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: olympia.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΘΟΡΥΒΗΜΕΝΗ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ «ΟΥΡΑ ΣΤΑ ΣΚΕΛΙΑ»
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

 Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.              Σὲ πολλοὺς στρατηγικοὺς ἀναλυτὲς προκαλεῖ αἴσθηση καὶ ἀπορία ἡ μέχρι τώρα στάση τῆς Τουρκίας στὴν οὐκρανικὴ κρίση, γιατί ὄχι μόνο δὲν συντάχτηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μὲ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ Ἀμερικανούς, ὄχι μόνο δὲν καταδίκασε τὴν ρωσικὴ ἐπέμβαση στὴν Κριμαία, ποὺ σίγουρα ἅπτεται ἄμεσα τῆς μειονότητας τῶν Τατάρων ποὺ συνδέονται μὲ στενοὺς δεσμοὺς μὲ τὴν Ἄγκυρα, ἀλλὰ προσπαθεῖ ἐπιμελῶς νὰ κρατήσει ἴσες ἀποστάσεις ἐνῶ ἔχει ἀπορρίψει μετὰ βδελυγμίας τὶς ὅποιες “δυτικόστροφες” σκέψεις γιὰ πιθανὸ μπλοκάρισμα ρωσικῶν πολεμικῶν στὰ Στενά.
.              Γιὰ ὅσους ὅμως παρακολουθοῦν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὴν τουρκικὴ πραγματικότητα, ἡ στάση αὐτὴ δὲν εἶναι καθόλου περίεργη. Ἡ πρώτη διαπίστωση εἶναι πὼς ἡ Τουρκία ἔχει σὲ μεγάλο βαθμὸ θορυβηθεῖ ἔντονα ἀπὸ τὸ ξέσπασμα τῆς κρίσης τῆς Οὐκρανίας καὶ κυρίως ἀπὸ τὴν ρωσικὴ ἀποφασιστικότητα ποὺ δὲν δίνει κανένα περιθώριο στὴν Ἄγκυρα νὰ παίξει κάποια διπλωματικὰ παιχνίδια μὲ τοὺς Ρώσους. Ἀπὸ τὴν μία διακυβεύονται τεράστια οἰκονομικὰ συμφέροντα τῆς Τουρκίας μὲ τὴν Ρωσία, (εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς οἱ Ρῶσοι στὶς 3/2 ἔστειλαν πίσω τουρκικὸ ἐμπορικὸ πλοῖο ποὺ μετέφερε τόνους τουρκικῆς ντομάτας στὴν Ρωσία, γιατί  ἦταν ἀμφιβόλου ταυτότητας. Ὅπως φαίνεται οἱ Ρῶσοι δέν… καταλαβαίνουν τίποτα!), καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογάν, θὰ ἔλεγε κανείς, ἀντιμετωπίζει μὲ κάποια χαιρεκακία τὶς ὅποιες ἀμερικανικὲς πιέσεις νὰ σταθεῖ στὸ πλευρὸ τῶν Ἀμερικανῶν, μετὰ τὴν ὑπονόμευση ποὺ ἔχει δεχτεῖ τοὺς τελευταίους μῆνες ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον. Χαρακτηριστικὸ εἶναι πὼς μετὰ ἀπὸ μῆνες ἔντονης ψυχρότητας τῶν σχέσεων Ἐρντογάν-Ὀμπάμα, ὅπου ὁ τελευταῖος ἀρνήθηκε ἐπανειλημμένα νὰ συνομιλήσει μαζί του σὲ ἀλλεπάλληλες τηλεφωνικὲς κλήσεις τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ, πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες δέχτηκε ἕνα τηλεφώνημα ἀπὸ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο γιὰ τὴν κρίση στὴν Οὐκρανία.
.              Σύμφωνα μὲ ἕνα πολὺ ἐμπεριστατωμένο ἄρθρο στὴν ἐφημερίδα Milliyet, ὁ παλαίμαχος καὶ πολὺ  γνωστὸς ἀρθογράφος καὶ ἀναλυτάς, Sami Kohen, ἀναφέρει πὼς ἡ Τουρκία ἔχει βρεθεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς κρίσης σὲ πολὺ δύσκολη θέση, ἡ ὁποία θὰ δυσκολευτεῖ ἀκόμα περισσότερο, ἂν ἡ κρίση παραταθεῖ καί, χειρότερα, ἂν καταλήξει σὲ θερμὴ ἀναμέτρηση. Σύμφωνα μὲ τὸν Sami Kohen, ἡ Τουρκία δὲν μπορεῖ μὲ τίποτα νὰ διακινδυνεύσει τὰ στρατηγικά της συμφέροντα στὴν περιοχὴ τῆς Μαύρης θάλασσας ἀπὸ τὶς ὅποιες πιέσεις τῶν Ἀμερικανῶν καὶ Εὐρωπαίων. Ὁ Τοῦρκος ἀναλυτὴς ἐπισημαίνει ὅτι στὴν παροῦσα συγκυρία καὶ ἐνῶ ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση διέρχεται μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες κρίσεις στὴν δεκαετῆ ἱστορία της, εἶναι ἀδύνατον νὰ προχωρήσει σὲ σπάσιμο τῶν σχέσεών της μὲ τὴν Ρωσία, καὶ γιατί οἱ «σύμμαχοί» της ὑπονόμευσαν τὸν Ἐρντογὰν μὲ τὸν χειρότερο τρόπο. Σχετικὰ μὲ τὸ σημαντικὸ ζήτημα τῶν Τατάρων, σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα τοῦ τουρκικοῦ τύπου, οἱ ἴδιοι οἱ Τάταροι ζήτησαν ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα νὰ μεσολαβήσει μὲ τὸ πρόεδρο Πούτιν καὶ τὴν ρωσικὴ πλευρά, γιὰ νὰ μὴν ὑπάρξουν προβλήματα στὴν νέα κατάσταση ποὺ ἔχει διαμορφωθεῖ στὴν Κριμαία. Γεγονὸς εἶναι, καὶ αὐτὸ τὸ ἐπισημαίνει μεγάλο μέρος τοῦ τουρκικοῦ τύπου, (ὅπως ἐφημερίδες Hurriyet, Milliyet, Zaman), πὼς ἡ Τουρκία ἔχει βρεθεῖ σὲ πολὺ δυσχερῆ κατάσταση ἀπὸ τὴν κρίση τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸ μεγάλο «ἀγκάθι», ἡ βάση τοῦ Ἰντζιρλίκ, ἂν χρησιμοποιηθεῖ κατὰ τῶν Ρώσων, θὰ  δυσχεράνει ἀκόμα περισσότερο τὴν κατάσταση στὴν Ἄγκυρα καὶ θὰ ἀναγκάσει τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση νὰ ἀντιδράσει. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἴδια τὴν κρίση, μὲ ἕνα ἄλλο ἀναλυτικὸ ἄρθρο τῆς Hurriyet, οἱ Τοῦρκοι βλέπουν τρία πιθανὰ σενάρια: α) Τὸ σενάριο τῆς Γεωργίας, δηλαδὴ μὲ τὴν προέλαση τῶν Ρώσων σὲ ὅλη τὴν Οὐκρανία ποὺ ἔχει ρωσικὸ πληθυσμό, β), Σενάριο Γιουγκοσλαβίας, δηλαδὴ διάσπαση τῆς Οὐκρανίας στὸ δυτικὸ καὶ ἀνατολικὸ ρωσόφιλο τμῆμα καί, γ) διπλωματικὴ λύση, ἀλλὰ μόνο μὲ τὴν καθοριστικὴ συμβολὴ τῆς Ρωσίας.

.              Ἀπὸ ὅλα αὐτὰ σὰν ἕνα πρῶτο συμπέρασμα διαφαίνεται ξεκάθαρα πὼς τὸ ρωσικὸ φοβικὸ σύνδρομο εἶναι ἔντονο στὴν Τουρκία. Ἐνδιαφέρον ὅμως ἔχει καὶ νὰ ἐξετάσουμε τὸ πῶς λογαριάζουν οἱ Τοῦρκοι νὰ χειριστοῦν τὰ συμφέροντά τους, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ραγιαδίστικη πολιτικὴ τοῦ «γιές μεν» τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ

Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: olympia.gr 

, ,

Σχολιάστε

ΤΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ Η “ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ” ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ!

Τί ἀποδεικνύεται στὴν Οὐκρανία

 Γράφει ὁ Κ. Χολέβας
ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 01.02.14

.               Ποιὰ πλευρὰ ἔχει δίκιο στὴν Οὐκρανία; Οὔτε ὁ ἀπερχόμενος πρόεδρος Γιανουκόβιτς εἶχε μεγάλη σχέση μὲ τὴ δημοκρατία οὔτε οἱ διαδηλωτὲς ποὺ τὸν ἐκθρόνισαν εἶναι θαυμαστές τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δημοκρατικοῦ προτύπου. Ἡ Οὐκρανία δὲν ἔμαθε ποτὲ νὰ κυβερνᾶται δημοκρατικά, διότι ἔζησε ἐπὶ αἰῶνες ὑπὸ τὸ τσαρικὸ καθεστὼς καὶ στὴ συνέχεια κυβερνήθηκε ἀπὸ τὸν ἀπάνθρωπο κομμουνιστικὸ ὁλοκληρωτισμό. Τὰ διαλυτικὰ φαινόμενα ποὺ παρουσιάζει σήμερα ὀφείλονται πρωτίστως στὴν πολυπολιτισμικὴ δομή της.
.               Ἡ οὐκρανικὴ ἐθνικὴ συνείδηση εἶναι μὲν ὑπαρκτή, ἀλλὰ δὲν ἐκφράζει μεγάλο μέρος τῶν πολιτῶν τῆς σημερινῆς Οὐκρανίας. Ἄλλοι νιώθουν Ρῶσοι, ἄλλοι μόνο Οὐκρανοί, ἄλλοι καὶ τὰ δύο, ἄλλοι τίποτε ἀπὸ αὐτά, ἄλλοι θυμοῦνται τὶς γερμανικὲς ἢ πολωνικὲς ρίζες τους καὶ ἄλλοι ψάχνονται. Ἄλλοι εἶναι πιστοὶ Ὀρθόδοξοι καὶ ἄλλοι Οὐνίτες. Ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τῆς οὐκρανικῆς Ἱστορίας εἶναι ἡ ὕπαρξη τῶν Οὐνιτῶν ἢ Ἑλληνοκαθολικῶν στὶς δυτικὲς ἐπαρχίες της. Ἀπὸ τὸ 1219 ὁ παπισμὸς πειραματίστηκε στὴ μέθοδο αὐτὴ τοῦ προσηλυτισμοῦ ὀρθοδόξων. Ἄφηνε τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς πιστοὺς νὰ τηροῦν ἐπιφανειακὰ τὰ ὀρθόδοξα ἔθιμα, ἀλλὰ τοὺς ὑποχρέωνε νὰ ὑπακούουν στὸν Πάπα. Ἡ λανθασμένη αὐτὴ μορφὴ ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν  ὀνομάζεται Οὐνία (στὰ λατινικὰ σημαίνει ἕνωση) καὶ ἀπορρίπτεται κατηγορηματικὰ ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία.
.               Πολλοὶ Οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου πολέμησαν στὸ πλευρὸ τῶν Γερμανῶν ναζὶ καὶ μετὰ τὸν πόλεμο τιμωρήθηκαν ἀπὸ τὸν Στάλιν ὡς συνεργάτες τοῦ κατακτητῆ. Συνεχιστὲς τῆς φιλοναζιστικῆς ἰδεολογίας εἶναι οἱ ὀπαδοὶ τοῦ κινήματος Σβόμποντα, τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται ὡς φιλοευρωπαϊκὸ καὶ πρωτοστατεῖ στὶς διαδηλώσεις. Ἡ Οὐκρανία κινδυνεύει νὰ διασπαστεῖ λόγῳ τῆς πολυπολιτισμικῆς συνθέσεώς της .
.               Τὰ πολυπολιτισμικὰ κράτη, στὰ ὁποῖα ἄνωθεν ἐπεβλήθησαν τεχνητὲς ἐθνικὲς συνειδήσεις, εὔκολα διαλύονται ἢ ὁδηγοῦνται σὲ ἐσωτερικὲς αἱματηρὲς συγκρούσεις. Μετὰ τὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο οἱ Γάλλοι δημιούργησαν τὸ κράτος τοῦ Λιβάνου κόβοντας μία λωρίδα ἀπὸ τὴ Συρία. Μοίρασαν τὶς ἐξουσίες αὐθαίρετα σὲ Μαρωνίτες, Ὀρθοδόξους, Ἀρμενίους, Σουνίτες, Σιίτες καὶ Δρούζους, καὶ τελικὰ τὸ οἰκοδόμημα κατέρρευσε. Ἀπὸ τὸ 1975 μέχρι σήμερα οἱ θρησκευτικὲς κοινότητες τοῦ Λιβάνου συγκρούονται μὲ κάθε τρόπο. Θυμίζω καὶ τὴν προσπάθεια τοῦ κομμουνιστῆ δικτάτορα Τίτο νὰ ἐπιβάλει τὴ γιουγκοσλαβικὴ συνείδηση σὲ Σέρβους καὶ Κροάτες. Μετὰ τὸν θάνατό του ἡ Γιουγκοσλαβία διελύθη μὲ ὀδυνηρὸ τρόπο.
.               Χρήσιμα διδάγματα γιὰ ὅσους θέλουν νὰ μετατρέψουν τὴν Ἑλλάδα σὲ πολυπολιτισμικὴ κοινωνία.

, ,

Σχολιάστε