Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ (ΚΥΡΙΛΛΟΥ Μόσχας) καὶ …ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ!

Κύριλλος πρς Βαρθολομαο:
«
ν προχωρήσεις στ Οκρανικό,
δν θ εσαι πρτος μεταξ τν ρθοδόξων»

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

.         Μὲ προσωπικὴ ἐπιστολή του ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος προειδοποιεῖ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, νὰ μὴ συμμετέχει στὴν «πολιτικὴ περιπέτεια» τῆς νομιμοποίησης τῶν «σχισματικῶν» στὴν Οὐκρανία, καθὼς σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση θὰ πάψει νὰ εἶναι ὁ προκαθήμενος τῶν Ὀρθοδόξων.
.               Στὴν ἐπιστολή, ποὺ ἀναρτήθηκε στὸ site τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας, ὁ πατριάρχης Μόσχας ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων: «Μίλησα μαζί σας ἰδιωτικὰ καὶ μὲ λίγους μάρτυρες γιὰ τὰ σχέδια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως νὰ νομιμοποιήσει τὸ σχίσμα στὴν Οὐκρανία. Τώρα, ὅταν αὐτὰ τὰ σχέδια ἔχουν οὐσιαστικὰ τεθεῖ σὲ ἐφαρμογή, ἐνδεχομένως γιὰ τελευταία φορά, ἀπευθύνομαι σὲ σᾶς ἐνώπιον ὁλόκληρης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας… (Παρακαλῶ) κάντε πίσω τώρα ἀπὸ τὴν κοινωνία μὲ τοὺς σχισματικοὺς καὶ ἀρνηθεῖτε νὰ συμμετάσχετε στὴν πολιτικὴ περιπέτεια γύρω ἀπὸ τὴ νομιμοποίησή τους»…
…«Ἐὰν ἐνεργεῖτε σὲ συμφωνία μὲ τὶς προθέσεις ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἐπιστολή σας, θὰ χάσετε γιὰ πάντα τὴν εὐκαιρία νὰ ὑπηρετήσετε τὴν ἑνότητα τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καὶ θὰ πάψετε νὰ εἶστε ὁ πρῶτος στὸν Ὀρθόδοξο κόσμο ποὺ συγκεντρώνει ἑκατοντάδες ἑκατομμυρίων πιστῶν, καὶ τὰ δεινὰ ποὺ προκλήθηκαν ἀπὸ ἐσᾶς στοὺς Ὀρθοδόξους Οὐκρανοὺς θὰ σᾶς συνοδεύουν μέχρι τὴν Τελικὴ Κρίση… Προσεύχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιὰ ὅτι αὐτὸ δὲν θὰ συμβεῖ. Δὲν εἶναι πολὺ ἀργὰ γιὰ νὰ σταματήσει», καταλήγει στὴν ἐπιστολή του ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.

 

ΠΗΓΗ: liberal.gr

 

Advertisements

, , ,

Σχολιάστε

«ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ. – Ἐμεῖς ἐδῶ οἱ Ὀρθόδοξοι στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅσοι εἴμαστε, ὅποιοι εἴμαστε, ὅποια καὶ εἶναι ἡ ἐθνική μας καταγωγὴ καὶ προέλευσις, εἴμεθα μία οἰκογένεια» (Οἰκουμεν. Πατριάρχης)

Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης:
«
Αὐτὰ δὲν εἶναι ὀρθόδοξα πράγματα,
δὲν εἶναι κανονικὰ καὶ δὲν εἶναι ἐκκλησιολογικά»

.               Γιὰ ἀκραία καὶ ἀπαράδεκτη ἀπόφαση «τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, τοῦ ἀδελφοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας», νὰ διακόψει τὴν εὐχαριστιακὴ Κοινωνία μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἔκανε λόγο ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, στὴν ὁμιλία του πρὸς τὰ μέλη τῆς ρωσόφωνης παροικίας τῆς πόλης, στὸ Ἱ. Βατοπαιδινὸ Μετόχιο τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, στὸν Γαλατᾶ τῆς Κωνσταντινούπολης. Οἱ δηλώσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ἔγιναν μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία, κατὰ τὴν ὁποία χοροστάτησε σήμερα [13.12.2018] – ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία τιμᾶται μὲ τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο, ἡ μνήμη τοῦ ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καὶ πανηγυρίζει ἡ ρωσόφωνη παροικία τῆς Πόλης.
.               «Αὐτὴ τὴν φορὰ ποὺ εὑρίσκομαι, ὅπως κάθε χρόνο τέτοια ἡμέρα, ἀνάμεσά σας, ἀγαπητά μου παιδιά, γνωρίζω ὅτι ὑπάρχει διάχυτος μία ἀνησυχία καὶ ἕνα δίλημμα μεταξύ σας. Θὰ εἶμαι εἰλικρινὴς μαζί σας, εἴμεθα μία οἰκογένεια, εἶμαι ὁ πατέρας σας καὶ εἶστε τὰ πνευματικά μου τέκνα. Αὐτὴ ἡ ἀνησυχία καὶ αὐτὸ τὸ δίλημμα, ποὺ ἐπικρατεῖ μέσα στὴ ρωσικὴ παροικία τῆς Πόλεώς μας καὶ γενικῶς τῆς χώρας τῆς Τουρκίας ὀφείλεται στὴν ἀκραία ἀπόφαση τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, τοῦ ἀδελφοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, νὰ διακόψη τὴν εὐχαριστιακὴ Κοινωνία μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, δηλαδὴ μὲ τὴ Μητέρα του Ἐκκλησία. Καὶ μπορεῖ νὰ ἔχωμε διαφορὲς ἀπόψεων ὡς πρὸς διάφορα προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν σύνολον τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, αὐτὸ εἶναι ἀνθρώπινον καὶ εἶναι δημοκρατικόν, ἀλλὰ τὸ νὰ διακόπτωμεν τὴν εὐχαριστιακὴν κοινωνίαν ὡς μοχλὸν πιέσεως καὶ ὡς ἐξαναγκασμὸν γιὰ νὰ συμφωνήσουν καὶ οἱ ἄλλοι μὲ τὶς ἀπόψεις μας, αὐτὸ εἶναι ἀπαράδεκτο. Εἶμαι βέβαιος ὅτι σύντομα ἡ ἀδελφὴ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας θὰ μετανοήση γι᾽ αὐτὴν τὴν ἀκραία ἀπόφασίν της».
.               Σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ὁ Παναγιώτατος ἐπεσήμανε: «Ὅταν λέγη ἡ ἀδελφὴ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας νὰ μὴν ἐκκλησιάζεσθε, νὰ μὴν ἐξομολογεῖσθε, νὰ μὴν κοινωνεῖτε στοὺς Ναοὺς ποὺ εἶναι ὑπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, σᾶς δημιουργεῖ ἕνα συνειδησιακὸν πρόβλημα. Νὰ μὴν ἀκοῦτε, νὰ μὴν ἔχετε καμιὰν ἀνησυχίαν, διότι ὁ δικός σας ποιμήν, ὁ δικός σας πνευματικὸς Πατέρας ἐδῶ στὴν Τουρκία, εἶναι ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εἶναι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης».
.               Τοὺς προέτρεψε δὲ νὰ ἐκκλησιάζονται, τόσο στὸ Μετόχι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ποὺ ἔχει παραχωρηθεῖ πρὸς ἐξυπηρέτηση τῆς ρωσόφωνης κοινότητας τῆς Κωνσταντινούπολης, ὅσο καὶ σὲ κάθε Ὀρθόδοξο ναὸ στὴν Τουρκία.
.               Ὁ Πατριάρχης, ἐξήγησε ὅτι τέτοιες λυπηρὲς καταστάσεις δημιουργοῦνται, ὅταν στὰ δικαιοδοσιακά, τὰ καθαρῶς ἐκκλησιολογικὰ καὶ Κανονικὰ πράγματα τῆς Ἐκκλησίας, ἀναμειγνύονται ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ φυλετικὸς παράγοντας. Ὑπογράμμισε μάλιστα, ὅτι ὁ ἐθνοφυλετισμὸς καταδικάστηκε σὲ Σύνοδο ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ 1872 στὴν Κωνσταντινούπολη, ὡς αἵρεση.
.               «Οἱ Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας λένε ὅτι σὲ κάθε πόλη πρέπει νὰ ὑπάρχει ἕνας Ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πνευματικὸς πατέρας ὅλων τῶν πιστῶν, ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων ποὺ ζοῦν σὲ αὐτὴ τὴν πόλη, ἀνεξαρτήτως τοῦ γεγονότος ἂν εἶναι Ἕλληνες, Ρῶσοι, Ρουμάνοι, Οὐκρανοὶ καὶ οὕτω καθεξῆς. Αὐτὸ ἐφαρμόζουμε ἐδῶ στὴν Κωνσταντινούπολη. Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ὁ Ποιμενάρχης γιὰ τοὺς Ἕλληνες, γιὰ τοὺς Ρώσους, ὅπως ἐδῶ, γιὰ τοὺς Ρουμάνους, στοὺς ὁποίους δώσαμε μία Ἐκκλησία καὶ ἐγὼ παρακάλεσα τὸν Πατριάρχη Ρουμανίας καὶ ἔστειλε ἱερέα νὰ τοὺς λειτουργεῖ στὴ γλώσσα τους, γιὰ τοὺς Βούλγαρους ποὺ ζοῦν στὴν Πόλη. Ὅλοι εἶναι παιδιὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ὄχι οἱ Βούλγαροι τῆς Πόλεως νὰ εἶναι ὑπὸ τὸν Πατριάρχη Βουλγαρίας, οἱ Ρῶσοι ἐδῶ νὰ εἶναι ὑπὸ τὸν Πατριάρχη Ρωσίας, αὐτὰ δὲν εἶναι ὀρθόδοξα πράγματα, δὲν εἶναι κανονικὰ καὶ δὲν εἶναι ἐκκλησιολογικά.
.               Ἐμεῖς ἐδῶ οἱ Ὀρθόδοξοι στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅσοι εἴμαστε, ὅποιοι εἴμαστε, ὅποια καὶ εἶναι ἡ ἐθνική μας καταγωγὴ καὶ προέλευσις, εἴμεθα μία οἰκογένεια, ἡ ὁποία τελεῖ ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον καὶ Ποιμενάρχην Κωνσταντινουπόλεως, ποὺ εἶναι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης» ἀνέφερε.
.               Στὴν ὁμιλία του, μεταξὺ ἄλλων ὑπενθύμισε ὅτι οἱ Ρῶσοι Ὀρθόδοξοι πῆραν τὸ βάπτισμα καὶ τὴν χριστιανικὴ πίστη ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας πῆρε τὸν 16ο αἰώνα, τὴν αὐτοκεφαλία καὶ τὴν Πατριαρχικὴν ἀξίαν ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.
.               «Καὶ σήμερα, ὑπὸ τὰς παρούσας συνθήκας, ἐμεῖς ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἀπὸ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία καὶ τῶν Ρώσων Ὀρθοδόξων, στέλνουμε πρὸς αὐτούς, εἰς τὴν Ρωσίαν καὶ ὅπου ἀλλοῦ βρίσκονται διεσπαρμένοι στὸν ὑπόλοιπο κόσμο, τὴν εὐχὴν καὶ τὴν εὐλογίαν τῆς Μητρός των Ἐκκλησίας».

 

ΠΗΓΗ: ec-patr.org

 

 

, , ,

Σχολιάστε

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ! (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης καταργεῖ δικές του ἀποφάσεις!

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, μὲ τὴν περὶ αὐτὸν Σύνοδο, ἐρήμην τῶν ἐνδιαφερομένων, κατήργησε τὸν Πατριαρχικὸ Τόμο τοῦ 1999, μὲ τὸν ὁποῖο ἀνυψώθηκε σὲ Ἐξαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ τῶν ρωσικῶν ἐνοριῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Μὲ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ ὁ κ. Βαρθολομαῖος κατήργησε τὸν Τόμο, ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε ὑπογράψει καὶ καταπάτησε τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, τοὺς ὁποίους ἐπικαλέστηκε γιὰ τὴν ἔκδοσή του!
.         Ἄμεση ἦταν ἡ ἀντίδραση τοῦ, μὲ τὴν πατριαρχικὴ ἀπόφαση, καταργουμένου Ἐξάρχου – Ἀρχιεπισκόπου τῶν Ὀρθοδόξων Ρωσικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης Ἰωάννου. Στό, μὲ ἡμερομηνία 28 Νοεμβρίου 2018, Ἀνακοινωθὲν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἀναφέρεται ὅτι ἡ πατριαρχικὴ ἀπόφαση ἐλήφθη χωρὶς αὐτὸς νὰ κληθεῖ ἀπὸ τὸν κ. Βαρθολομαῖο καὶ νὰ πεῖ τὴν ἄποψή του. Τὸ πρωτοφανὲς ἐκκλησιαστικὸ πραξικόπημα σὲ βάρος τῶν Ὀρθοδόξων Ρώσων τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ποὺ ἀνήκουν στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, περιγράφεται στὸ Ἀνακοινωθὲν ὡς ἀκολούθως:

«Εὑρισκόμενος μετὰ τοῦ Γραμματέως τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου Νικολάου Λοπούκχιν στὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ τὴ συμμετοχή τους σὲ συνεδρίαση συνοδικῆς ἐπιτροπῆς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης πληροφορήθηκε τὴν ἀπόφαση αὐτὴ κατὰ μία ἰδιωτικὴ συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν πατριάρχη. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁ Γραμματέας τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου ἐπιστρέφουν ἀμέσως στὸ Παρίσι (Σημ. γρ. Ὅπου ἡ ἕδρα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς). Ἡ προσεχὴς σύναξη τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου θὰ λάβει χώρα τὶς ἀμέσως ἑπόμενες ἡμέρες καὶ θὰ συζητήσει τὸ θέμα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης, ὡς ποιμένας ὑπεύθυνος γιὰ τὶς ἐνορίες καὶ τὶς ὀρθόδοξες κοινότητες τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ζητεῖ ἀπὸ ὅλους, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, νὰ διατηρήσουν τὴν ἠρεμία τους καὶ νὰ ἐπιδοθοῦν στὴν προσευχή, προκειμένου τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ ἔρθει σὲ ὅλους καὶ νὰ μᾶς φωτίσει. Περισσότερες πληροφορίες θὰ ἀκολουθήσουν σύντομα».

.           Ἡ κατάσταση εἶναι ἐκρηκτική. Οὐδεμία ἐξήγηση δόθηκε ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο γιατί αὐτὴ ἡ ἄρδην ἀλλαγὴ στὴ συμπεριφορά του ἔναντι τῶν ὑπ’ αὐτὸ Ρώσων τῆς Διασπορᾶς τῆς Γαλλίας καὶ τῆς ὑπόλοιπης Δυτικῆς Εὐρώπης. Οὐδεμία ἐξήγηση γιατί ἐλήφθη αἰφνιδιαστικὰ αὐτὴ ἡ σοβαρὴ ἀπόφαση, χωρὶς νὰ ἐρωτηθοῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι. Ὁ μόνος λόγος, ποὺ πιθανολογεῖται, εἶναι ὅτι τὸ Φανάρι μὲ τὸ Οὐκρανικὸ βρίσκεται σὲ κατάσταση πανικοῦ καὶ λαμβάνει παρορμητικὲς ἀποφάσεις. Ὅπου ἀκούει «Ρῶσος» τὸν θεωρεῖ ἐχθρό του, ἢ ἐν δυνάμει ἐχθρό του. Ὑποπτεύεται ἀκόμη καὶ αὐτοὺς τοὺς Ρώσους ποὺ τοῦ εἶναι πιστοί… Φοβούμενο ὅτι μποροῦν νὰ προσεγγισθοῦν ἀπὸ τὴ Μόσχα καὶ νὰ ἐνταχθοῦν στὴ δικαιοδοσία της ἀποφάσισε νὰ τοὺς στερήσει τὴν αὐτονομία καὶ νὰ τοὺς ἐντάξει ὑπὸ τοὺς Ἕλληνες Μητροπολίτες τῆς Γαλλίας καὶ τῶν ἄλλων χωρῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης!
.           Τὴν πραξικοπηματικὴ κατάργηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀνεξαρτησίας τους οἱ Ρῶσοι τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης δὲν πρόκειται νὰ τὴν δεχθοῦν καὶ ἔτσι τὸ Φανάρι προκαλεῖ μία ἀκόμη ἀναστάτωση στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Σημειώνεται ὅτι ἡ διὰ τοῦ Τόμου τοῦ 1999 ἀπ’ εὐθείας ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ Φανάρι τῶν Ρώσων τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης καὶ ἡ ἀνεξαρτησία ἔναντι τῶν Ἑλλήνων Μητροπολιτῶν ἦταν ἀπόφαση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου μετὰ ἀπὸ αἴτημά τους!

Τί γράφουν ὁ Τόμος τοῦ 1999 καὶ ἡ ἀπόφαση τοῦ 2018

.           Ὁ Τόμος τοῦ 1999 γράφει ὅτι ὁ Πατριάρχης μετὰ ἀπὸ αἴτημα τῶν Ρώσων τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης ἀνυψώνει σὲ Πατριαρχικὴ Ἐξαρχία τὴν Ἀρχιεπισκοπή τους. Ἡ Ἐξαρχία εἶναι ὑπὸ τὴν ἄμεση δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ διατηρεῖ τὸ ρωσικὸ ὀρθόδοξο λειτουργικὸ τυπικό. Ἡ Πατριαρχικὴ Ἐξαρχία διοικεῖται ἀπὸ μόνο τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ποὺ φέρει τὸν τίτλο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου – Ἐξάρχου τῶν Ὀρθοδόξων ρωσικῶν ἐνοριῶν στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος – Ἔξαρχος ἔχει τὶς πλήρεις δικαιοδοσίες ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες γιὰ κυριάρχη Μητροπολίτη ἐπὶ τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἐξαρχίας του καὶ ἔχει τὴν πλήρη ἐκκλησιαστικὴ ἁρμοδιότητα ἐπὶ ὅλων τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ποὺ εἶναι μέλη αὐτῶν τῶν ἐνοριῶν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος – Ἔξαρχος μνημονεύει μόνο τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη.
.            Γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ Τόμου τοῦ 1999 ὁ κ. Βαρθολομαῖος καὶ ἡ περὶ αὐτὸν Σύνοδος ἐπικαλέστηκαν τὸν 34ο Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τὸν 3ο Κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τὸν 28ο τῆς 4ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καθὼς καὶ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ὑποστηρίζοντας ὅτι ὁ Τόμος εἶναι ἀπαραίτητος, γιατί ἔτσι θὰ γίνονται ὅλα «εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν» (Α΄ Κορ. ιδ΄ 40). Τώρα ἄλλαξαν γνώμη….
.             Στὴν ἀπόφαση τῆς 27ης Νοεμβρίου 2018 ἀναφέρεται ὅτι ἡ ἀπόφαση νὰ καταργηθεῖ ὁ Τόμος τοῦ 1999 ἔχει σκοπὸ «νὰ ἐνισχύσει ἀκόμη περισσότερο τοὺς δεσμοὺς τῶν ρωσικῆς παράδοσης ἐνοριῶν μὲ τὴν Ἐκκλησία Μητέρα τῆς Κωνσταντινουπόλεως». Καὶ πάρα κάτω: «Λόγῳ τῆς ποιμαντικῆς μέριμνάς του τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀποφάσισε τὴν ἔνταξη καὶ τὴν ἐξάρτηση τῶν (ρωσικῶν) ἐνοριῶν στὶς ἱερὲς Μητροπόλεις τῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου». Δηλαδή, μὲ ἄλλα λόγια ὁ Ἀχιεπίσκοπος τῶν Ρώσων τῆς Γαλλίας π.χ. δὲν θὰ εἶναι πλέον ὑπὸ τὴ δικαιοδοσία ἀπ’ εὐθείας του Πατριάρχου, ἀλλὰ τοῦ Ἕλληνα Μητροπολίτη Γαλλίας Ἐμμανουὴλ καὶ αὐτὸν θὰ μνημονεύει!… Δηλαδὴ μία ἄδικη καὶ παράλογη πατριαρχικὴ ἀπόφαση ὑποβάθμισης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν Ρώσων Ὀρθοδόξων ποὺ ζοῦν στὴ Γαλλία καὶ στὴν ὑπόλοιπη Δυτικὴ Εὐρώπη, ποὺ δείχνει ἐμπάθεια σὲ βάρος τῶν Ρώσων καὶ μία ἔναντί τους ἀλαζονεία.
.           Εἶναι εὔλογο οἱ Ρῶσοι τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης νὰ αἰσθάνονται ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ Φαναρίου τοὺς στερεῖ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀνεξαρτησία ποὺ εἶχαν, τοὺς μετατρέπει σὲ πνευματικὰ ὑποτελεῖς στὴν Ἑλληνικὴ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία καί, χωρὶς καμία εὐθύνη τους ἢ ἀνάμιξή τους στὴν διένεξη Φαναρίου – Μόσχας, ὅτι γίνονται μέρος αὐτῆς.
.             Σύντομα προβλέπεται ὅτι θὰ ὑπάρξουν δραματικὲς ἐξελίξεις στὰ ζητήματα τῆς Ὀρθοδοξίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ὅπου ἡ ὀρθόδοξη ρωσικὴ παρουσία σὲ ἐπίπεδο Θεολογίας εἶναι ἰδιαίτερα αἰσθητὴ καὶ πολὺ ἀξιόλογη.Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὸ Θεολογικὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦ Ἁγίου Σεργίου στὸ Παρίσι ἔχει ἐξαιρετικὴ φήμη καὶ πὼς στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη ἔζησαν τὸν 20ό αἰώνα σπουδαῖοι θεολόγοι καὶ φιλόσοφοι, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ Σουρὸζ Ἀντώνιος (Μπλούμ), Μπερντιάεφ, Λόσκι, Φλορόφσκι, Σμέμαν, Εὐδοκίμοφ, Μέγεντορφ. –

,

Σχολιάστε

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΩΝ»

Γαβρόγλου μετ τ συνάντηση μ Βαρθολομαο:
Θ
μεταφέρω τος προβληματισμος

.              Τοὺς προβληματισμοὺς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴν συμφωνία ἀνάμεσα στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἰσέπραξε ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου κατὰ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχε νωρίτερα μὲ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στὸ Φανάρι.
[…]
.               Ἀπαντώντας σὲ ἐρώτηση γιὰ τὸ πῶς ἡ συμφωνία ποὺ προωθεῖται θὰ ἐπηρεάσει τὶς Μητροπόλεις τῶν Νέων Χωρῶν καὶ τὶς Δωδεκανήσου ποὺ ὑπάγονται στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εἶπε ὅτι «αὐτὰ εἶναι θέματα ποὺ θὰ δοῦμε στὶς λεπτομέρειες ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα ζητήματα, ἀλλὰ παραμένει ἡ βασικότατη ἀρχὴ ὅτι ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ μία ἱστορική, κυριολεκτικὰ ἱστορικοῦ χαρακτήρα, συμφωνία μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας καὶ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει».
.            Ὁ κ. Γαβρόγλου σημείωσε ἐπιπλέον ὅτι ἐνημέρωσε ἐπισήμως τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη γιὰ τὸ θέμα τῶν σχέσεων Κράτους-Ἐκκλησίας στὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ μία σειρὰ θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.
.              Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ὧρες μετὰ τὴν κλήση στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τῆς γενικῆς προξένου τῆς Ἑλλάδας Γεωργίας Σουλτανοπούλου.
.             Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τῆς μετέφερε τὴν δυσαρέσκειά του, διότι δὲν ἔχει ἐνημερωθεῖ ἁρμοδίως γιὰ τὴν συμφωνία ἀνάμεσα στὸν Ἀλέξη Τσίπρα καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο.
[…]

ΠΗΓΗ: skai.gr

 

 

,

Σχολιάστε

«Η ΠΡΩΤΟΘΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΣΤΑΥΡΩΝΕΙ ΑΛΛΑ ΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ. Θυσιαστικῶς ἵδρυσε καὶ ἀνεγνώρισεν ὅλας τὰς ἀνὰ τὸν κόσμον σήμερον Ὀρθοδόξους Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας». (Οἰκουμεν. Πατριάρχης)

.            Στὴν ἰδιαίτερη τιμὴ ποὺ ἀποδίδει ὁ πιστὸς λαὸς στοὺς Μεγαλομάρτυρες στρατιωτικοὺς Ἁγίους, γιὰ τὴν ἀνυποχώρητη στάση τους, «πρὸ τῶν κινδύνων, πρὸ τοῦ ψεύδους τῆς εἰδωλολατρείας καὶ εἰδωλομανίας», ἀναφέρθηκε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε κατὰ τὴ θεία λειτουργία ποὺ τελέστηκε τὴν Παρασκευή, 26 Ὀκτωβρίου, στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Ξηροκρήνης (Κουρούτσεσμε), ὅπου βρίσκεται καὶ τὸ θαυματουργικὸ ἁγίασμα. Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ ἔκανε στὸν ἑορταζόμενο, σήμερα,  Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο καὶ στὸν σεβασμὸ μὲ τὸν ὁποῖο τὸν περιβάλλουν οἱ πιστοὶ στὴν Πόλη, τὴν Θεσσαλονίκη ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
.           «Τιμᾶται πάρα πολὺ ὄχι μόνον εἰς τὴν ἄλλοτε συμβασιλεύουσαν καὶ σήμερον συμπρωτεύουσαν Θεσσαλονίκην, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλον τὸν Ὀρθόδοξον κόσμον. Καὶ ἐδῶ, εἰς τὴν βασιλεύουσαν Πόλιν, ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της σχεδόν, ἐτιμᾶτο ἰδιαιτέρως ὁ Μεγαλομάρτυς Ἅγιος», εἶπε καὶ ὑπενθύμισε ὅτι, «καὶ σήμερον, παρ᾽ ὅλας τοῦ Γένους τὰς περιπετείας καὶ τὰς πικρὰς δοκιμασίας, τέσσαρες Ναοὶ ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στολίζουν τὴν χριστιανικήν μας Κωνσταντινούπολιν».
.             «Εἴμεθα ὀλίγοι ἀλλὰ ἀμέρτητοι. Ἡ δύναμις ἐξ ἄλλου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας δὲν εἶναι κοσμική, οὔτε ἀποδεικνύεται διὰ τῶν ἀριθμῶν. Τὸ Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον εἶναι δυνατό, διότι διαθέτει θυσιαστικὴν ἀγάπην, καὶ πολιτεύεται διὰ τῆς ταπεινώσεως καὶ τοῦ Σταυροῦ. Ἡ ἱστορία του εἶναι γεμάτη ἀπὸ μαρτύριον καὶ θυσίας ὑπὲρ τοῦ κόσμου, ὑπὲρ ὅλων τῶν λαῶν καὶ “εἰς πάντα τὰ ἔθνη”. Εἰς τὰ σωματεῖα καὶ τοὺς κοσμικοὺς ὀργανισμούς, ἀσφαλῶς, λαμβάνεται ὑπ᾽ ὄψιν μόνον ἡ δύναμις τῶν ἀριθμῶν, τῶν χρημάτων, τῆς κοσμικῆς καὶ πολιτικῆς ἐξουσίας, ἀλλ᾽ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν κυριαρχοῦν οἱ πνευματικοὶ νόμοι, οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, ἡ εὐσεβὴς τοῦ Γένους μας παράδοσις, τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῶν προγόνων μας, ὁ καταγεγραμμένος λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ Ἱερῷ Εὐαγγελίῳ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς ὁποίας πιστὰ τέκνα τυγχάνετε ἐσεῖς ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταί, ἀποτελεῖ τὴν ἐνσάρκωσιν τῆς ἐλευθέρας ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία δὲν σταυρώνει, ἀλλὰ σταυρώνεται, θυσιάζουσα τὴν ψυχὴν τῆς χάριν τῶν φίλων αὐτῆς, ποὺ εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Θυσιάζει ὅμως καὶ τὴν ψυχὴν αὐτῆς χάριν τῶν ἐχθρῶν της καὶ ὅλων αὐτῶν οἱ ὁποῖοι δὲν δύνανται νὰ ἀνεχθοῦν αὐτὴν τὴν μεγάλην πραγματικότητα: ὅτι δηλαδὴ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἶναι ἡ πρώτη Ἐκκλησία καὶ ἡ ἀρχὴ ὅλων τῶν νεοπαγῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Καὶ αὐτὸ διότι θυσιαστικῶς ἵδρυσε καὶ ἀνεγνώρισεν ὅλας τὰς ἀνὰ τὸν κόσμον σήμερον Ὀρθοδόξους Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας.
.             Ἡ μεγίστη αὕτη εὐθύνη τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας δὲν ἦτο ἀσφαλῶς μὲ ἡμερομηνίαν λήξεως. Δι᾽ αὐτό, ὅπως ἐδώσαμεν αὐτοκεφαλίαν εἰς ὅλας τὰς τοπικὰς Ἐκκλησίας, κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον ἡ περὶ ἡμᾶς Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ ἐκχωρήση τὸ Αὐτοκέφαλον καὶ εἰς τὴν πολλαπλῶς βασανισμένην Οὐκρανίαν, διὰ νὰ πορευθῆ καὶ αὐτὴ ἐντός τοῦ συστήματος τῶν Ὀρθοδόξων ἐν ἑνότητι καὶ ἐσωτερικῇ εἰρήνῃ. Αὐτὴν τὴν ὑψίστην εὐθύνην τὴν ἔχει ἐκ τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων μόνον ἡ πρωτόθρονος Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀφοῦ αὐτῆς ὁ Προκαθήμενος εἶναι ὁ Πρῶτος εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους. Ὁσάκις ἐπιχειρεῖται νὰ διαστραφῆ αὐτὴ ἡ βασικὴ ἐκκλησιολογικὴ ἀρχή, πράττεται τὸ βαρύτατον παράπτωμα τῆς ἀντιποιήσεως ἀρχῆς, δηλαδὴ ὠρισμένοι προσποιοῦνται τὸν Πρῶτον δίχως νὰ εἶναι, καὶ λαμβάνουν πρωτοβουλίας δίχως νὰ ἔχουν τοιοῦτον δικαίωμα, λησμονοῦντες ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἀσκεῖ τὸ χρέος του διὰ τῆς ἀγάπης, ἡ ὁποία εἶναι θυσιαστικὴ καὶ ἀνιδιοτελής.  Τὸ ὄντως καινὸν αὐτῆς τῆς μοναδικῆς ἀγάπης, τὸ ὁποῖον ἀντιτίθεται εἰς κάθε ἠθικισμὸν καὶ εἰς κάθε νεολογισμόν, ὁ ὁποῖος ἐπιχειρεῖ νὰ εἰσαγάγη νέας ἰδέας καὶ φιλοσοφίας εἰς τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι τὸ ὅτι δὲν διαχωρίζει τὸν Ἅγιον Θεὸν ἀπὸ τὸν ἁμαρτωλὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ ἐπιχειρεῖ νὰ διδάξη καὶ νὰ πείση διὰ τοῦ κηρύγματός της ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι “ὁ φίλος τῶν ἁμαρτωλῶν” (Λουκ. ζ´, 34). Καὶ ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῶν ἁμαρτανόντων καὶ τῶν μετανοούντων καὶ ἡ τῆς σωτηρίας τῶν ἀναξίων καὶ πενήτων.  Ἐὰν ἔχωμεν τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἐλπίδα μας εἰς Ἐκεῖνον, τότε ἔχομεν τὰ πάντα. Ὁ Θεὸς εἶχε πάντοτε τὴν ἀγκαλιά του ἀνοικτὴν εἰς ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος εἰσήρχετο πονεμένος καὶ ἀπογοητευμένος εἰς τὸν ταπεινὸν τοῦτον ναὸν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, καὶ εἰς ὅλους ὅσοι ἐλάμβαναν τὴν χάριν τοῦ ἁγιάσματός του. Ἀλλά, ἀκόμη καὶ σήμερον, συνεχίζεται ἡ ἁγιαστικὴ καὶ θαυματουργική του δύναμις. Δὲν φοβούμεθα, λοιπόν, τὰς παροδικὰς θυέλλας οἱ ὀρθόδοξοι Ρωμιοί, τὰς ὁποίας μετατρέπει εἰς γαλήνην ὁ περιπατῶν ἐπὶ τῶν ὑδάτων Κύριος, ἐνισχύων ἠμᾶς, ὅπως κάποτε τὸν λιποψυχήσαντα Ἀπόστολον Πέτρον».

ΠΗΓΗ: ec-patr.org

 

 

 

, ,

Σχολιάστε

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΙΕΒΗ ΤΟΝ ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὁ Πατριάρχης διέβη τὸν Ρουβίκωνα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος διέβη τὸν Ρουβίκωνα στὸ Οὐκρανικὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα. Ἀποφάσισε νὰ προχωρήσει στὴν ὑλοποίηση τῆς ἀποφάσεως τῆς περὶ αὐτὸν Συνόδου καὶ νὰ δώσει τὴν αὐτοκεφαλία στοὺς ἕως σήμερα σχισματικοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς τῆς Οὐκρανίας. Αὐτὸ μετὰ ἀπὸ αἴτημα τῆς ἀντιρωσικῆς κυβέρνησης τοῦ προέδρου Ποροσένκο καὶ μὲ τὴν θερμὴ ὑποστήριξη καὶ συνεργασία τῆς κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ. Αὐτὲς θεωροῦν ὅτι ἡ ὁριστικὴ ἀπομάκρυνση τῶν Ὀρθοδόξων Οὐκρανῶν ἀπὸ τοὺς ὅμαιμούς τους Ρώσους περνᾶ ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική τους χειραφέτηση.
.           Γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτὸ ὁ κ. Βαρθολομαῖος προέβη σὲ ἐνέργειες ἐκτός τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ἱερῶν Κανόνων. Πρῶτον ἀθέτησε δική του δέσμευση. Γιὰ τὴν Αὐτοκεφαλία μίας Ἐκκλησίας ὁ ἴδιος πρότεινε αὐτὴ νὰ δίνεται μὲ πρόταση τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας καὶ τὴ σύμφωνη γνώμη ὅλων τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Στὴν περίπτωση τῆς αὐτοκεφαλίας στὴν Οὐκρανία φυσικὰ δὲν εἶχε τὴν πρόταση τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καὶ οὐδένα Προκαθήμενο ἐρώτησε. Ἁπλῶς ὅλους τοὺς ἐνημέρωσε περὶ τῆς ἀποφάσεώς του… Γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν ἀπόφασή του μετὰ ἀπὸ αἰῶνες ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἡ Οὐκρανία εἶναι «κανονικό του ἔδαφος»…
.           Δεύτερον, ἀφοῦ μόνος του ἀποφάσισε νὰ δώσει τὸ αὐτοκέφαλο στοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας, αὐθαιρέτως ἄλλαξε ἄποψη καὶ δὲν ἀναγνωρίζει τὴν κανονικὴ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, τὴν ὁποία, ἕως ὅτου τεθεῖ τὸ ζήτημα τοῦ Αὐτοκεφάλου, ἀναγνώριζε Αὐτὴν καὶ μόνον Αὐτήν.
.           Τρίτον, συνέπεια τῆς ἀπόφασής του ἦταν νὰ ἀποστείλει ἐξάρχους (ἀντιπροσώπους) στὴν Οὐκρανία, ποὺ συνεργάσθηκαν μὲ τὴν Κυβέρνηση τῆς Οὐκρανίας καὶ τοὺς σχισματικούς. Οἱ Ἔξαρχοι ἀγνόησαν τὴν Κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στὴν ὁποία ἀνήκουν πάνω ἀπὸ τοὺς μισοὺς Οὐκρανούς. Οἱ ἐν λόγῳ πιστοὶ διαχωρίζουν τὰ πολιτικὰ καὶ ἐθνικὰ ζητήματα τῆς χώρας ἀπὸ τὴν Πίστη τους. Ἡ Οὐκρανικὴ κυβέρνηση, οἱ σχισματικοὶ Ὀρθόδοξοι καὶ οἱ Οὐνίτες τοὺς προκαλοῦν νὰ τοὺς ἀκολουθήσουν στὸν ἐθνικιστικὸ παροξυσμό τους καὶ τοὺς ἀπειλοῦν ὅτι ἂν δὲν τοὺς ἀκολουθήσουν, θὰ ὑποστοῦν διωγμούς. Πιθανὸν νὰ προστεθοῦν νέοι μάρτυρες τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης.
.           Τέταρτον αὐθαίρετα ἐφεῦρε τὸ προνόμιο τοῦ ἐκκλήτου (προσφυγὴ στὸ Φανάρι καὶ ἀπόφασης αὐτοῦ ἐπὶ δεδικασμένου ἀπὸ τοπικὴ Ἐκκλησία), τὸ ὁποῖο οὐδεὶς Κανόνας προβλέπει. Τὸ προβλέπει ἡ στὴ Σαρδικὴ (τὴ σημερινὴ Σόφια) Σύνοδος (4ος αἰώνας) μόνον γιὰ τὸν Ρώμης. Μὲ βάση τὸ ὑποτιθέμενο προνόμιο ἀποκατέστησε τὸν σχισματικὸ «Πατριάρχη Κιέβου» Φιλάρετο, ὁ ὁποῖος ἔχει καθαιρεθεῖ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας γιὰ ἐκκλησιολογικοὺς λόγους.
.           Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀντιλαμβάνεται ὅτι μὲ τὴν ἀπόφασή του πιθανὸν νὰ ὁδηγήσει τοὺς Οὐκρανοὺς σὲ νέα ἐμφύλια σύγκρουση. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀφοῦ ἔχει ναρκοθετηθεῖ ἡ εἰρήνη στὴ χώρα, στὸ Ἀνακοινωθὲν τοῦ Πατριαρχείου τῆς 11ης Ὀκτωβρίου, γίνεται ἔκκληση «πρὸς πάσας τὰς ἐμπλεκομένας πλευρὰς νὰ ἀποφεύγουν καταλήψεις Ναῶν, Μονῶν καὶ ἄλλων περιουσιακῶν στοιχείων, ὡς καὶ πάσαν πρᾶξιν βίας καὶ ἐκδικητικότητος…». Ὅμως τὸ game γεωπολιτικῆς καὶ ἰσχύος μεταξὺ Φαναρίου καὶ Μόσχας καί, κατ’ ἐπέκταση, ΗΠΑ καὶ Ρωσίας, γίνεται πλέον μὲ «ἀληθινὲς ἐκκλησιαστικὲς φαρέτρες». Τὸ μὰτ θὰ εἶναι στὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.-

, , ,

Σχολιάστε

«ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ» (Οἰκουμεν. Πατριάρχης)

Οἰκουμεν. Πατριάρχης Βαρθολομαος:
Θ
συνεχίσουμε μέχρι τέλους
τ
διεκδίκηση τν πατρώων θησαυρν

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

.               «Εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ συνεχίσουμε, μέχρι τέλους, τήν, μὲ κάθε νόμιμο καὶ ἠθικὸ μέσο, διεκδίκηση τῶν πατρώων θησαυρῶν μας», ὑπογράμμισε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, σὲ ἐκδήλωση παρουσίασης ἔκδοσης, ἀφιερωμένης στὰ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴ λεηλασία σπανίων ἱστορικῶν κειμηλίων ἀπὸ τὴ μονὴ τῆς Παναγίας τῆς Εἰκοσιφοίνισσας τοῦ Παγγαίου, ἀπὸ Βουλγάρους ἐπιδρομεῖς, κατὰ τὴ δεύτερη δεκαετία τοῦ 20οῦ αἰ.
.         Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀπηύθυνε, ἐπίσης, ἔκκληση πρὸς τὶς ἑλληνικὲς κρατικὲς καὶ πολιτικὲς ἀρχὲς νὰ ἐντάξουν τὸ αἴτημα «τῆς ἀπροφασίστου ἐπιστροφῆς ὅλων τῶν, ὑπὸ τῶν Βουλγάρων, ἁρπαγέντων θησαυρῶν, τῶν μονῶν τῆς Μακεδονίας» στὶς διμερεῖς ἐπαφές, ἀλλὰ καὶ στὸ νομικὸ πλαίσιο τῆς ΕΕ.
.         Ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀνέφερε ὅτι σπάνιας ἱστορικῆς ἀξίας κειμήλια, ἀρχαῖα χειρόγραφα, ἀφιερώματα, εἰκόνες, κ.α. «θησαυροὶ πνευματικοὶ καὶ πολιτιστικοὶ τῶν Ἑλλήνων» οἱ ὁποῖοι «ἡρπάγησαν, χωρὶς φόβο Θεοῦ» ἀπὸ μοναστήρια τῆς Μακεδονίας, ἐκείνη τὴν ἐποχή, «ἐφυγαδεύθησαν» στὴ γειτονικὴ χώρα καὶ εἴτε κρύπτονται σὲ μυστικὲς συλλογές, εἴτε ἐκτίθενται σὲ μουσεῖα «ὡς δείγματα ἑνὸς δῆθεν Βουλγαροβυζαντικοῦ πολιτισμοῦ», ἢ καὶ πουλήθηκαν παράνομα σὲ μουσεῖα καὶ βιβλιοθῆκες τρίτων χωρῶν. Ἐξῆρε, μάλιστα, τὴ στάση τῆς Λουθηρανικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Σικάγο, ἡ ὁποία πρὸ διετίας ἐπέστρεψε μία Καινὴ Διαθήκη τοῦ 9ου αἵ., κειμήλιο τῆς μονῆς τῆς Παναγίας Εἰκοσιφοίνισσας (Κῶδιξ 1424), ποὺ εἶχε ἀποκτήσει σὲ δημοπρασία καὶ προσέθεσε: «Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα κατακρατοῦνται ἀκόμη παρὰ πᾶσαν ἔννοια δικαίου, πάντα νόμον ἠθικῆς καὶ παρὰ τὶς ἀλλεπάλληλες ἐκκλήσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρὸς τὴν ἀνωτάτην πολιτικὴν καὶ πολιτειακὴν ἡγεσίαν τῆς Βουλγαρίας καὶ πρὸς τὸ πατριαρχεῖον τῆς Σόφιας. Πρόκειται γιὰ μία μεγάλη πληγὴ στὸ σῶμα τῆς Ρωμιοσύνης, ἡ ὁποία παραμένει ἀνοιχτὴ καὶ χάσκουσα, ἐπὶ ἕνα ὁλόκληρον αἰῶνα».
.         Ὁ κ. Βαρθολομαῖος συνέχισε, λέγοντας ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἡ μητρόπολη τῆς Δράμας καὶ ἄλλες πληγεῖσες μητροπόλεις, δὲν θὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ τὸν στόχο τῆς ἐπιστροφῆς ὅλων τῶν κλεμμένων κειμηλίων καὶ συνέχισε: «Ὀφειλετικῶς, κρατοῦμε τὸ θέμα ἀνοιχτὸ καὶ δὲν θὰ παύσουμε νὰ ἀγωνιζόμεθα μέχρι τῆς πλήρους καὶ τελείας διευθετήσεώς του, δηλαδή, μέχρι νὰ μᾶς ἐπιστραφῆ καὶ τὸ τελευταῖο ἐκ τῶν διαρπαγέντων ἱερῶν καὶ ὁσίων».
.         Ὁ κ. Βαρθολομαῖος, τοποθετήθηκε γιὰ τὸ θέμα, σὲ ὁμιλία του, μὲ ἀφορμὴ τὴν παρουσίαση τοῦ τόμου, μὲ τίτλο : «Ἡ λεηλασία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Εἰκοσιφοινίσσης» – 100 χρόνια ἀπὸ τὴν κλοπὴ (1917-2017), σὲ κοινὴ ἐκδήλωση τῶν μητροπόλεων Δράμας καὶ Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως, στὴ μονὴ Λαζαριστῶν.
.         Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀναφέρθηκε στὸν «ὑπὸ τῶν ὁμοδόξων Βουλγάρων ἀπηνῆ διωγμὸ καθ᾽ ἡμῶν, παλαιότερον, ἕνεκα τυφλοῦ ἐθνοφυλετικοῦ μίσους», συνέπεια τοῦ ὁποίου, ὅπως εἶπε, ἦταν ἡ φυσικὴ ἐξόντωση πολλῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ «ἡ ἀνόσιος καὶ ἱερόσυλος καταλήστευσις, ἐπὶ τῇ βάσει ἐπιμελῶς κατηρτισμένου καὶ συστηματικῶς ἐφαρμοσθέντος σχεδίου, ἀνεκτιμήτων πνευματικῶν καὶ πολιτιστικῶν θησαυρῶν ἀπὸ τοὺς ναοὺς καὶ τὶς μονές μας, ἐδῶ, στὴν πολύπαθη Μακεδονία».
.         Κατονόμασε, μάλιστα, μονές, ποὺ ὑπέστησαν λεηλασίες πολιτιστικῶν ἀγαθῶν τὴν περίοδο 1919-7 ἀλλὰ καὶ ἀργότερα, ὅπως, τὴν μονὴ Τιμίου Προδρόμου τῶν Σερρῶν, τῆς Παναγίας Ἀρχαγγελιώτισσας τῆς Ξάνθης καὶ τῆς Παναγίας τῆς Εἰκοσιφοίνισσας τοῦ Παγγαίου Δράμας. Ἀναφερόμενος, δέ, στὸν ἐπετειακὸ τόμο προσέθεσε ὅτι «παρουσιάζεται μὲ ἀδιάσειστα τεκμήρια, τὸ κατὰ τῆς Εἰκοσιφοινίσσης, ἀνήκουστο ἔγκλημα». Ἐπεσήμανε, τέλος, ὅτι παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι «ἡ Βουλγαρία εἶναι, ἀπὸ ἐτῶν, μέλος τῆς Ε.Ε.» καὶ ὅτι ἡ «τέως σχισματικὴ» ἐκκλησία της ἔχει πιὰ ἀποκατασταθεῖ «διὰ τῆς μεγαλοτίμου συγχωρήσεως» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, «οὐδεμία ἐνέργεια ἢ χειρονομία ἔχει γίνει πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἠθικῆς τάξεως καὶ ἀποδόσεως τῶν ἀνοσίως συληθέντων». «Καὶ δὲν πρόκειται, γιὰ ἕνα οὕτως εἰπεῖν τυπικὸ μνημόσυνο τῶν ἀπολεσθέντων, ἀλλὰ γιὰ μία, μετ᾽ ἐπιστήμης, μεγαλόφωνη καταγγελία τοῦ ἐγκλήματος ἐνώπιον ὅλου τοῦ πολιτισμένου κόσμου καὶ μία ἐπίσημη δήλωση», εἶπε ὁ κ. Βαρθολομαῖος καὶ συνέχισε: «Ὅτι οὐδόλως ἔχουμε παραιτηθεῖ τῶν δικαίων μας καὶ δὲν προτιθέμεθα ποτὲ νὰ παραιτηθοῦμε, ἀλλὰ ἀντιθέτως εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ συνεχίσουμε μέχρι τέλους, τὴν μὲ κάθε νόμιμο καὶ ἠθικὸ μέσο, τὴ διεκδίκηση τῶν πατρώων θησαυρῶν μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι πάντοτε ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ψυχῆς μας». «Ἐκφράζουμε, θερμὴ εὐχὴ καὶ παράκληση: Οἱ ἁρμόδιες κρατικὲς καὶ πολιτικὲς ἀρχὲς τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐντάξουν ἐπιμελῶς τὸ αἴτημα τῆς ἀπροφασίστου ἐπιστροφῆς ὅλων τῶν, ὑπὸ τῶν Βουλγάρων, ἁρπαγέντων θησαυρῶν, τῶν μονῶν τῆς Μακεδονίας, στὸ πλαίσιο τῶν διακομματικῶν ἐπαφῶν καὶ διακρατικῶν σχέσεων, ἀκόμη καὶ στὰ νομικὰ πλαίσια τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης» προσέθεσε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης.

.         Στὴν ἐκδήλωση μίλησαν ἐπίσης οἱ μητροπολίτες Δράμας Παῦλος καὶ Νεαπόλεως -Σταυρουπόλεως Βαρνάβας, ὁ ἁγιορείτης γέρων Νικόδημος Ἁγιοπαυλίτης, συγγραφέας τοῦ βιβλίου καθηγητὴς τοῦ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Γιῶργος Παπάζογλου, ὁ ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς ἀρχιτεκτονικῆς του Πανεπιστημίου Πατρών, Σταῦρος Μαμαλοῦκος.

 

 

, ,

Σχολιάστε