Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Οἰκονομικὴ κρίση

12 ΑΛHΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤIΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑIΤΙΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦHΣ ΜΑΣ (Δ. Νατσιός) «Ἄντε νὰ λείψετε, χαμένοι ἄνθρωποι, [κ…έλληνες]».

12 ἀλήθειες γιὰ τὶς αἰτίες καὶ τοὺς αἰτίους τῆς καταστροφῆς μας
Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

«Κράτος ἀσυστόλων/καὶ πεσμένων κώλων/κωλοέλληνες»
Διον. Σαββόπουλος

Ἀλήθεια πρώτη: «Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς δὲν κάνουμε καμιὰ πολιτικὴ καθόλου. Ρίχνουμε μονάχα στάχτη στὰ μάτια τοῦ κόσμου καὶ γλείφουμε τὰ πόδια τῆς Τουρκίας… Ἂς καταργήσουμε τὸ ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν, δὲν ἔχει νὰ χάσει κανεὶς ἄλλος τίποτα, ἐκτὸς ἀπὸ μερικοὺς ὑπαλλήλους ποὺ θὰ χάσουν τὴ θέση τους». (Ἴων Δραγούμης, «Μαρτύρων καὶ Ἡρώων Αἷμα», 1907).

Ἀλήθεια δεύτερη: «Οἱ ἡμέτεροι πολιτικοὶ ὄχι μόνο ἀγνοοῦν καὶ ἀπεχθάνονται τὴν ἱστορίαν, ἀλλὰ τρέφουσι πρὸς αὐτὴν βαθυτάτην περιφρόνησιν». (Δημ. Βερναρδάκης, 1876, ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ καθ. Ἀπ. Βακαλόπουλου, «Ὁ χαρακτήρας τῶν Ἑλλήνων»).

Ἀλήθεια τρίτη: «Δύστυχη Ἑλλάδα, νά ᾽ταν οἱ ξένοι μονάχα, μὰ καὶ οἱ Ἕλληνες; Καὶ καλὰ οἱ Ἕλληνες γενικά, μὰ καὶ οἱ πιὸ κοντινοί μας, οἱ “διανοούμενοι”; Νὰ βλέπουν τὸν τόπο τους μὲ ἀγανάκτηση, σὰ μία ὁποιαδήποτε μικρὴ χώρα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς; Ἐπειδὴ τὰ Πανεπιστήμια δὲν ἔχουν σύγχρονα ἐργαστήρια, γιὰ νὰ μὴν πῶ: ἐπειδὴ τὰ οὐρητήρια δὲν διαθέτουν ἠλεκτρονικὸ μάτι; Ἔ, λοιπόν, κι ἐγὼ θὰ τὸ ἐξομολογηθῶ μὲ μίαν εἰλικρίνεια ποὺ δὲν ἀξίζει νὰ τὴν εἰρωνευτεῖ κανείς: νιώθω ἕνας ἀριστοκράτης ποὺ ἔχει –ὁ μόνος ποὺ ἔχει– τὸ προνόμιο νὰ λέει τὸν οὐρανὸ “οὐρανὸ” καὶ τὴ θάλασσα “θάλασσα”, ἀκριβῶς ὅπως ἡ Σαπφώ, ἀκριβῶς ὅπως ὁ Ρωμανὸς ὁ Μελωδός, ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια…». (Ὀδ. Ἐλύτης, «τὸ χρονικὸ μίας δεκαετίας», 1974).

Ἀλήθεια τέταρτη: «Ἡ βλακεία, ἡ ἐγωπάθεια, ἡ μωρία καὶ γενικὰ ἡ ἀναπηρία τῆς ἡγετικῆς τάξης στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα σὲ φέρνει στὴν ἀνάγκη νὰ ξεράσεις… εἶμαι βέβαιος πὼς τοῦτοι οἱ ἐλεεινοὶ δὲν ἀντιπροσωπεύουν τὴν ζωντανὴ Ἑλλάδα, ὑπάρχουν ἄγνωστοι πολλοὶ ποὺ δὲν ξέρουν, ἀλλὰ ποὺ ἀξίζουν, ποὺ σὲ φωνάζουν». (Γ. Σεφέρης, «Πολιτικὸ ἡμερολόγιο», 1945).

Ἀλήθεια πέμπτη: «Δυστυχισμένη Ἑλλάς, δυστυχισμένοι Ἕλληνες! Ἀναθεματισμένοι κυβερνῆτες… σιχάθηκα τέτοια λευτεριά… ἂν μᾶς ἔλεγε κανεὶς αὐτείνη τὴν λευτεριλα, ὁπού θὰ γευόμαστε, θὰ περικαλούσαμε τὸν Θεὸν νὰ μᾶς ἀφήσει εἰς τοὺς Τούρκους, ἄλλα τόσα χρόνια, ὅσο νὰ γνωρίσουν οἱ ἄνθρωποι τί θὰ εἰπεῖ πατρίδα, τί θὰ εἰπεῖ θρησκεία, τί θὰ εἰπεῖ φιλοτιμία, ἀρετὴ καὶ τιμιότη. Αὐτὰ λείπουν ἀπ’ ὅλους ἐμᾶς, στρατιωτικοὺς καὶ πολιτικούς… Ὁ Θεὸς ἂς κάμη τὸ ἔλεός του νὰ μᾶς γλυτώσει ἀπὸ τὸν μεγάλον γκρεμνὸν ὅπου τρέχομεν νὰ τζακιστοῦμεν». (στρατηγὸς Μακρυγιάννης, «ἀπομνημονεύματα», 1835).

Ἀλήθεια ἕκτη: «Οἱ ἄνθρωποι (ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα) καταντήσανε σὰν ἄδεια κανάτια, καὶ προσπαθοῦν νὰ γεμίσουν τὸν ἑαυτό τους, ρίχνοντας μέσα ἕνα σωρὸ σκουπίδια, μπάλες, ἐκθέσεις μὲ τερατουργήματα, ὁμιλίες καὶ ἀερολογίες, καλλιστεῖα, ποὺ μετριέται ἡ ἐμορφιὰ μὲ τὴ μεζούρα, καρνάβαλους ἠλίθιους, συλλόγους λογῆς-λογῆς μὲ γεύματα καὶ μὲ σοβαρὲς συζητήσεις γιὰ τὸν ἴσκιο τοῦ γαϊδάρου, κι ἕνα σωρὸ ἄλλα τέτοια». (Φ. Κόντογλου, «Μυστικὰ Ἄνθη», πρώτη ἔκδοση 1977).

Ἀλήθεια ἕβδομη: «Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση μὴ μπορώντας νὰ δώσει στὴν Τουρκία ὅλα, ὅσα ἐπιθυμεῖ, θὰ ἐπιδιώκει νὰ τὴν κατευνάσει μὲ ἑλληνικὰ ἔξοδα, πιέζοντας δηλαδὴ τὴν Ἑλλάδα νὰ δεχθεῖ τὶς τουρκικὲς ἀξιώσεις στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Κύπρο». (Παν. Κονδύλης, «Θεωρία Πολέμου», 1988).

Ἀλήθεια ὄγδοη: «Πιστεύω ὅτι θὰ ζήσουμε ἄλλη μία Τουρκοκρατία. Ἡ ΕΟΚ εἶναι μία Τουρκοκρατία ἄλλης μορφῆς. Θὰ ὑπάρξουν, βέβαια, οἱ ἐξαιρέσεις, ὅπως πάντα ὑπῆρξαν. Καὶ τότε οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔφυγαν ἔξω; Ἀλλὰ ὁ Λαὸς θὰ ζεῖ ὅπως στὴν Τουρκοκρατία. Κατὰ βάθος χαίρομαι, ποὺ δὲν θὰ ζῶ, γιὰ νὰ τὰ βλέπω αὐτά». (Μάνος Χατζιδάκις, «Τὰ σχόλια τοῦ Τρίτου», 1980).

Ἀλήθεια ἔνατη: «Τοὺς λέω: ὁ Θεὸς νὰ φυλάξει νὰ μὴν ἔρθουν οἱ βάρβαροι καὶ μᾶς ἀτιμάσουν! Καὶ μοῦ λένε: “καὶ τί θὰ πάθουμε;” Ἀκοῦς κουβέντα: ντε ν λείψετε, χαμένοι νθρωποι. Τέτοιοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι σήμερα. Δῶστ’ τους χρήματα, αὐτοκίνητα καὶ δὲν νοιάζονται οὔτε γιὰ τὴν πίστη οὔτε γιὰ τὴν τιμὴ οὔτε γιὰ τὴν ἐλευθερία». (Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο», τόμ. Α´, 1990).

Ἀλήθεια δέκατη: «Ἄγγλος ἢ Γερμανὸς ἢ Γάλλος (ἢ Ἀμερικανὸς) δύναται νὰ εἶναι κοσμοπολίτης ἢ ἀναρχικὸς ἢ ἄθεος ἢ ὁτιδήποτε. Ἔκανε τὸ πατριωτικὸν χρέος του, ἔκτισε μεγάλην πατρίδα. Τώρα εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἐπαγγέλλεται, χάριν πολυτελείας, τὴν ἀπιστίαν καὶ τὴν ἀπαισιοδοξίαν. Ἀλλὰ Γραικύλος τῆς σήμερον, ὅστις θέλει νὰ κάμει δημοσίᾳ τὸν ἄθεον ἢ τὸν κοσμοπολίτην, ὁμοιάζει μὲ νάνον ἀνορθούμενον ἐπ’ ἄκρων ὀνύχων καὶ τανυόμενον νὰ φθάσει εἰς ὕψος καὶ φανεῖ καὶ αὐτὸς γίγας. Τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος ἔχει καὶ θὰ ἔχει διὰ παντὸς ἀνάγκην τῆς θρησκείας του. (Ἀλ. Παπαδιαμάντης, «Λαμπριάτικος Ψάλτης», 1900).

Ἀλήθεια ἑνδέκατη: «Τὸ καθῆκον πρὸς τὴν πατρίδα εἶναι μέγιστον. Ἡ πατρὶς κινδυνεύει καὶ ἤδη ἀνήκομεν εἰς αὐτήν. Ἡ Μακεδονία εἶναι οἱ πνεύμονες ὅλης τῆς Ἑλλάδος καὶ ἄνευ αὐτῶν ἡ λοιπὴ Ἑλλὰς δὲν δύναται νὰ ζήσει. Ἂς ἀφήσωμεν τὰς συγκινήσεις καὶ ἂς σπεύσωμεν εἰς τὴν φωνήν της ἐν ὅσῳ εἶναι καιρός». (Παῦλος Μελᾶς, 1904, ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο βιβλίο τῆς γυναίκας του Ναταλίας).

Ἀλήθεια δωδέκατη: «Ἡ Μακεδονία εἶναι τόπος ἀληθινῆς ζωῆς, ὄχι ψεύτικης ὅπως εἶναι ἡ Ἀθήνα. Οἱ Ἕλληνες, ποὺ στὴν Ἀθήνα κοπροσκυλιάζουν –καὶ κανένα κίνδυνο δὲν ἔχουν ἀπὸ κανένα- …ὅσοι ἀπ’ αὐτοὺς πῆγαν στὴν Μακεδονία ἐλευθερώθηκαν ἀπὸ τὴν ψευτιά, ποὺ φέρνει παραλυσία καὶ νάρκη… Ἡ Μακεδονία εἶναι σχολεῖο ἐλευθερίας, σχολεῖο ποὺ φτιάχνει ἄνδρες ἐλεύθερους. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες «νὰ συμπληρώσουν τὰς σπουδάς των» εἰς τὴν Μακεδονίαν. Ἡ Μακεδονία θὰ μᾶς σώσει. Ἂν τρέξουμε νὰ σώσουμε τὴ Μακεδονία, ἐμεῖς θὰ σωθοῦμε». (Ἴων Δραγούμης).

Ἐπίλογος: Ἐπέλεξα δώδεκα ἀλήθειες, γραμμένες ἀπὸ ἐπιφανεῖς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, οἱ ὁποῖες δείχνουν τοὺς αἴτιους καὶ τὶς αἰτίες τῆς κακοδαιμονίας μας, ποὺ ὑπενθυμίζουν τὸ χρέος τοῦ σημερινοῦ Ἕλληνα.

, ,

Σχολιάστε

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στοὺς Εὐρωπαϊκοὺς θεσμοὺς

26.6.2015

.             Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ ὑψηλὸ αἴσθημα εὐθύνης ἔναντι τοῦ δεινοπαθοῦντος ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ ἀνησυχίας γιὰ τὸ μέλλον τῆς χώρας μας, ἀπηύθυνε ἔκκληση πρὸς τούς:

α. Ἐξοχώτατον κ. Donald Tusk, Πρόεδρον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου καὶ τὰ Μέλη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, τοὺς Ἐξοχωτάτους Προέδρους καὶ Πρωθυπουργοὺς τῶν Κρατῶν Μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως,

β. Ἐξοχώτατον κ. Jean-Claude Juncker, Πρόεδρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς,

γ. Ἐξοχώτατον κ. Jeroen Dijsselbloem, Πρόεδρον τῆς Εὐρωομάδος καὶ τὰ μέλη αὐτῆς καὶ

δ. Ἐξοχώτατον κ. Pierre Moscovici, Ἐπίτροπον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς ἁρμόδιον διὰ οἰκονομικὰ καὶ δημοσιονομικὰ θέματα, διὰ τῆς ὁποίας τοὺς καλεῖ νὰ ἐπιδείξουν γιὰ ἀκόμη μία φορὰ αὐτοσυγκράτηση, κατανόηση καὶ ἀλληλεγγύη, ὥστε νὰ βρεθεῖ ἀμοιβαίως ἀποδεκτὴ λύση στὸ ἑλληνικὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα.

.         Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τονίζεται στὴν ἐπιστολή, εἶναι πεπεισμένη ὅτι ἀξίζει νὰ γίνει ἀκόμη μία προσπάθεια, ὥστε νὰ βρεθεῖ λύση, σύμφωνη μὲ τὸ ἐνωσιακὸ κεκτημένο, ἡ ὁποία παράλληλα θὰ εἶναι ἀναπτυξιακὴ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία, λαμβάνοντας ἰδιαίτερη πρόνοια καὶ μέτρα γιὰ τὴν βελτίωση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου του ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ ἔχει ταλαιπωρηθεῖ ἀφάνταστα τὴν τελευταία πενταετία.
.         Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι βεβαία ὅτι μὲ τὴ φώτιση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι δυνατὸν νὰ εὑρεθεῖ ἡ κατάλληλη, κοινῶς ἀποδεκτὴ λύση. Πρὸς τοῦτο καλεῖ τοὺς Ἡγέτες τῆς Εὐρώπης νὰ ἐργαστοῦν ὅλοι τους καὶ νὰ συμβάλουν πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας

 

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

 

,

Σχολιάστε

ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ἱερομον. Γρηγορίου Γρηγοριάτου

ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΗΓΗ: alopsis.gr

Σχολιάστε

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ καὶ Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ καὶ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ καὶ Η ΚΑΤΑΛΗΞΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «Ἔκλυτοι γυρολόγοι ἐξαπάτησαν τὸν Λαό».

Γράφει γιὰ τὴν «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»
ὁ Dr. Ἰωάννης Καλλιανιώτης
Economics/Finance Department
The Arthur J. Kania School of Management
University of Scranton
Scranton, PA 18510-4602
U.S.A.

H Pneumatiki Krisis

, , ,

Σχολιάστε

ΕΛΛΑΣ ΤΕΛΟΣ! «Ἡ χώρα ἔχει προδιαγραφεῖ νὰ τερματίσει τὴν ἱστορική της διαδρομὴ τῶν 3.000 χρόνων στὴν ἑπόμενη τριακονταετία».

λλς τέλος στ πόμενα τριάντα χρόνια

Θεόδωρος Κατσανέβας 

.                  Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἐκτὸς ἀπὸ οἰκονομικὰ ἀδιέξοδα, φτώχεια, ἀνεργία, μιζέρια, ἔχει δημιουργήσει παράλληλα καὶ ἕνα τεράστιο πρόβλημα δημογραφικῆς κατάρρευσης καὶ ἐξάρθρωσης τοῦ ἑλληνισμοῦ. Τὴν ὥρα ποὺ εἰσρέουν μαζικὰ στὴ χώρα ἑκατοντάδες χιλιάδες μὴ ἀφομοιώσιμοι μουσουλμάνοι μετανάστες, ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς μειώνεται δραματικά.
.                  Οἱ γεννήσεις ἔχουν μειωθεῖ κατὰ 15% ἀπὸ τὸ 2008, οἱ θάνατοι ἑλληνογενῶν εἶναι περισσότεροι ἀπὸ τὶς γεννήσεις, ἐνῶ 150.000 συμπατριῶτες μας ἔχουν μεταναστεύσει στὸ ἐξωτερικό. Καὶ τὸ κύμα τῆς μεταναστευτικῆς ἐξόδου αὐξάνεται συνεχῶς, ἀφοῦ ἡ ἀνεργία παραμένει σὲ δυσθεώρητα ὕψη, 27% στὸ σύνολο καὶ 60% γιὰ τοὺς νέους.
.                  Ἡ Ἑλλάδα κατέχει τὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ ἀνεργίας διεθνῶς καὶ δὲν ὑπάρχουν σοβαρὲς ἐνδείξεις ὅτι αὐτὴ ἡ εἰκόνα θὰ ἀνατραπεῖ στὸ προβλεπτὸ μέλλον.
.                  Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὴ βασικὴ οἰκονομικὴ θεωρία καὶ πρακτική, γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν νέες θέσεις ἐργασίας σὲ μία χώρα , ἀπαιτεῖται ἀνάπτυξη τοῦ Ἀκαθάριστου Ἐγχώριου Προϊόντος ἄνω του 3,5% ἐτησίως. Ἐπὶ πλέον, γιὰ νὰ ἀποπληρωθοῦν τὰ διαρκῶς αὐξανόμενα χρέη μας, χρειαζόμαστε ἐτήσια ἀνάπτυξη τῆς τάξης τουλάχιστον τοῦ 4%. Συνολικὰ δηλ. ἀπαιτεῖται ἐτήσια ἀνάπτυξη τῆς τάξης τοῦ 8% γιὰ νὰ μπορέσει ἡ χώρα νὰ σταθεῖ στὰ πόδια της καὶ νὰ δημιουργηθοῦν νέες θέσεις ἐργασίας, κάτι ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸ βασικὸ ζητούμενο γιὰ τὴν ἐπιβίωσή της. Ἀλλὰ κάτι τέτοιο δὲν εἶναι πιθανὸ νὰ συμβεῖ οὔτε στὸν πλέον μακρινὸ ὁρατὸ ὁρίζοντα. Κατὰ συνέπεια, μὲ τὰ σημερινὰ οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ δεδομένα, μέσα στὴ μέγκενη τοῦ μνημονίου, τῆς ἀκραίας λιτότητας καὶ τοῦ ὑπερτιμημένου εὐρώ, ἀκόμα καὶ ἂν δεχτοῦμε μερικῶς τὴν ὅποια εἰκονικὴ αἰσιοδοξία τῆς χλωμῆς ἀνάπτυξης ποὺ παρουσιάζουν οἱ ἰθύνοντες κάθε χρόνο τέτοια ἐποχὴ -γιὰ νὰ διαψευστοῦν τὸν ἑπόμενο- κανένας, ἀκόμα καὶ οἱ πλέον ὑπεραισιόδοξοι κυβερνητικοὶ παράγοντες καὶ παπαγαλιστὲς τοῦ συστήματος, δὲν τολμοῦν νὰ ἰσχυριστοῦν ὅτι προβλέπουν στὸ ὁρατὸ μέλλον ἐτήσια ἀνάπτυξη τῆς τάξης τοῦ 8% !
.                  Τὸ γενικὸ συμπέρασμα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ εἶναι ὅτι, πως πορεύονται τ πράγματα σήμερα, μ τ μονιμοποίηση το οκονομικο διέξοδου, τ δημογραφικ συρρίκνωση τς χώρας, τν ρμητικ μετανάστευση λλήνων στ ξωτερικ κα τ μαζικ εσβολ μ φομοιώσιμων μεταναστν, χώρα χει προδιαγραφε ν τερματίσει τν στορική της διαδρομ τν 3.000 χρόνων στν πόμενη τριακονταετία. Οἱ ἑπόμενες γενιὲς τῶν παιδιῶν, εἶναι ἀμφίβολο ἂν θὰ ἔχουν θέση στὸν ἥλιο αὐτῆς τῆς ὄμορφης πατρίδας ποὺ μᾶς κληρονόμησαν οἱ πρόγονοί μας. Δυστυχῶς οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ πολιτικὲς ποὺ ἀσκοῦνται σήμερα, ἐπικεντρώνονται στὶς ἑπόμενες ἐκλογές, ἀντὶ γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιές.

ΠΗΓΗ: infognomonpolitics.blogspot.gr

 

 

, , , ,

Σχολιάστε

«TΟ ΑΙΤΗΜΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΚΗ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΫΠΑΡΞΕΙ Η EΛΛΑΔΑ» (Τὸ ζητούμενο δὲν εἶναι ἡ ἐκδίκηση ἢ ἡ τιμωρία, εἶναι νὰ γίνει ἡ δίκη. Νὰ ξέρουμε ποῦ βρισκόμαστε)

Ἀπόσπασμα ἄρθρου τοῦ Χρ. Γιανναρᾶ
ἐφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 24.08.14

.                 […] Προϋπόθεση προσανατολισμοῦ τῆς Ἑλλάδας μέσα στὸν παραλογισμὸ καὶ ἐφιαλτικὸ ἀμοραλισμὸ τοῦ παγκοσμιοποιημένου κυκλώνα, εἶναι νὰ προσαχθοῦν σὲ δίκη, χωρὶς κωλυσιεργίες, ἄμεσα, οἱ πρωθυπουργοὶ καὶ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν ποὺ ἔβαλαν τὴν ὑπογραφή τους στὸν ἐξωφρενικὸ ὑπερδανεισμὸ τῆς χώρας. Ἤξεραν πολὺ καλὰ ὅτι τὴν παρέδιδαν, δεμένη χειροπόδαρα, βορὰ στὰ ὄρνεα τῆς διεθνοῦς τοκογλυφίας καὶ ἕρμαιο τῶν ὀρέξεων ἀδίστακτων ἐπίβουλων γειτόνων. Τὸ αἴτημα νὰ ὑπάρξει αὐτὴ ἡ δίκη, εἶναι προϋπόθεση γιὰ νὰ ξαναϋπάρξει ἡ Ἑλλάδα ὡς ἀνεξάρτητο κράτος. Μόνο ἂν μάθουμε τί ἀκριβῶς ἔχει ὑπογραφεῖ, μόνο τότε θὰ γεννηθοῦν στὸν πολιτικὸ στίβο κόμματα ἐλευθερωμένα (ἐξ ἀνάγκης) ἀπὸ τὴν αὐτονόητη σήμερα, γιὰ ὅλους, συνέχιση τῆς διαχειριστικῆς (δηλαδὴ αὐτευνουχισμένης) πολιτικῆς.
.                 Ἐπιτέλους, ἂς δοθεῖ ἀπὸ τὴ Βουλὴ a priori ἀμνηστία στοὺς ὑπόδικους πολιτικοὺς γιὰ τὰ ὅσα, μὲ καίριες ἱστορικὲς συνέπειες, ἐγκλημάτισαν. Τ ζητούμενο δν εναι κδίκηση τιμωρία, εναι ν γίνει δίκη. Ν ξέρουμε πο βρισκόμαστε, πόσο ἔχουν δεσμεύσει ἕναν ὁλόκληρο λαό, σὲ ποιὸ ποσοστὸ τὸν ἔχουν πετάξει ἔξω ἀπὸ τὴν Ἱστορία, οἱ ὑπογραφὲς σπιθαμιαίων – φυγόδικων σήμερα στὸ ἐπονείδιστο ἀμπρὶ τῆς «βουλευτικῆς ἀσυλίας».
.                 Ὁ ἐφιάλτης τοῦ παραλογισμοῦ καὶ τῆς φρίκης εἶναι παγκοσμιοποιημένος, δὲν ὑπάρχει πιά, οὔτε γιὰ τὰ προσχήματα, «στρατόπεδο ἐλευθερίας»: ἑτοιμότητα κάποιων κοινωνιῶν νὰ ὑπερασπίσουν, ἔστω μὲ ρίσκο ζωῆς ἢ θανάτου, τὴν ἀνθρωπιὰ καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια, τὴν ἐλευθερία καὶ τὴ δικαιοσύνη. Τὸ παιχνίδι ποὺ παίζει ἡ Δύση στὴν Οὐκρανία, ἡ κόλαση τῆς final solution στὴ Γάζα, ἡ εἰκόνα χωρῶν ποὺ λιμοκτονοῦν, ἐνῶ συμπληρώνουν ἑφτὰ χρόνια ὡς (ἰσότιμα) μέλη τῆς E.E. (Βουλγαρία, Ρουμανία), ἡ ἐν ψυχρῷ ἐξόντωση τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴ Συρία, τὸ σισύφειο δράμα τῆς φυγῆς τῶν λαθρομεταναστῶν πρὸς τὴν Εὐρώπη, εἶναι χαρακτηριστικές, ἀλλὰ ὄχι ὅλες οἱ ψηφίδες στὸ μωσαϊκό τῆς φρίκης ποὺ διαδέχθηκε τὰ 45 χρόνια ἰσορροπίας τοῦ τρόμου γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. H τύχη μίας μικρῆς, χρεωκοπημένης σὲ ὅλα τὰ πεδία χώρας, ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ποιά μπορεῖ νὰ εἶναι, μέσα σὲ αὐτὸ τὸ σκηνικό;
.                 Στὸ ἐρώτημα ἀπαντάει ὁ καθένας προσωπικά, ἀνάλογα μὲ τὴν ἐνηλικίωση καὶ τὴν ἀπελεύθερη ἀπὸ ψυχολογικὲς παγιδεύσεις κριτική του ἱκανότητα. Τὸ μόνο, ἴσως, ἀντικειμενικὸ δεδομένο ποὺ μπορεῖ νὰ βοηθήσει στὴν ἀπάντηση, εἶναι ἡ περίπτωση κάποιων μικρῶν χωρῶν, μὲ οὐσιώδη συμβολὴ στὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι, ὄχι χάρη στὰ ὅσα ἐνεργοῦν στὸ διεθνὲς πεδίο, ἀλλὰ χάρη σὲ αὐτὸ ποὺ εἶναι καὶ μόνο – χάρη στὸ ἐπίπεδο τῆς κατὰ κεφαλὴν καλλιέργειας τῶν πολιτῶν τους.
.                 Αὐτὸ τὸ μάθημα γιὰ τὸν ρόλο τοῦ «τρόπου» ἢ πολιτισμοῦ στὴ διαμόρφωση τῆς Ἱστορίας, θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ εἴχαμε διασώσει στὴ συλλογική μας μνήμη, ἂν δὲν μᾶς εἶχε ρημάξει ἡ ἐπαρχιωτίλα τῆς ξιπασιᾶς ἀπὸ τὰ «φῶτα» τῆς Ἑσπερίας. Θὰ παρακαλοῦσα τὸν ἀναγνώστη νὰ ἀναζητήσει τὸ μελέτημα τοῦ Hering Gannard, «Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ Εὐρωπαϊκὴ Πολιτικὴ 1620 – 1638» (Ἐκδόσεις MIET). Νὰ πάρει μία γεύση γιὰ τὸ πῶς ὁ ραγιὰς τυραννισμένος Πατριάρχης ἔπαιζε τότε ρόλο καίριο στὴν εὐρωπαϊκὴ σκακιέρα. Χάρη στὸ ἐπίπεδό του καὶ μόνο.
.                 Ἡ μεγαλοσύνη δὲν εἶναι οἰκονομικὸ μέγεθος.

,

Σχολιάστε

THE INEFFECTIVENESS OF TROIKA’S WRONG PUBLIC POLICY

The Ineffectiveness of Troika1

, ,

Σχολιάστε