Ἄρθρα σημειωμένα ὡς οἰκολογικὸ πρόβλημα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ “ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”: ΜΙΑ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

οκολογία κα οκολογισμς
Θεόδωρος Παντούλας

 .        Ὁ ἄνθρωπος τοῦ διαφωτισμοῦ καὶ τῆς νεωτερικότητας λησμόνησε ὅτι εἶναι «παρεπίδημος»· ὑπερτίμησε τὸν ἑαυτό του καὶ τὶς δυνατότητές του τόσο, ποὺ στὸ ὄνομα μία γραμμικῆς «προόδου» εἶδε στὸ περιβάλλον μία ἀκόμη πηγὴ ἐκμετάλλευσης, δηλαδὴ μία ἀκόμη πηγὴ πλουτισμοῦ. Τν βρη του μάλιστα τν νόμασε «νάπτυξη» καὶ στὸ ὄνομά της διέπραξε μία ὑπέρβαση ὄχι ἁπλῶς τῶν ἀντοχῶν, ἀλλὰ τῶν ἴδιων τῶν περιβαλλοντικῶν ὁρίων τοῦ κόσμου μας, ποὺ ἐν τῷ μεταξὺ ἔπαψε νὰ εἶναι κόσμος κι ἔγινε ἀγορά. Ὄχι ἀγορὰ τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ ἀγορὰ τῶν πολυεθνικῶν.
.        Σὲ αὐτὴ τὴν ἀγορὰ τὸ περιβάλλον εἶναι ὁ πλέον σπαταλημένος πόρος τῆς ἀνθρωπότητας. Δίπλα στὴν κλιματικὴ ἀλλαγή, μὲ τὴν ὁποία δὲν γνωρίζουμε τί μᾶς ξημερώνει, χουμε τος πολέμους, πο σα «νθρωπιστικ» προσχήματα κι ν πικαλεστομε, μισογνωρίζουμε λοι μας τι γίνονται γι τ πετρέλαιο: γι τν νέργεια δηλαδή· γιὰ νὰ συνεχίζουμε νὰ παράγουμε καὶ νὰ καταναλώνουμε. Θὰ ἀκολουθήσουν -προβλέπουν οἱ εἰδικοὶ- πόλεμοι γιὰ τὸ νερὸ -κι ἔχει ὁ Θεός. Ἐμεῖς δὲν θὰ ἔχουμε ὅμως συνεχίζοντας ἔτσι. Οἱ προβλέψεις γιὰ πανδημίες κι ἄλλα δεινὰ εἶναι πολὺ συγκεκριμένες. Τόσο συγκεκριμένες ὅσο καὶ οἱ ἐπιδόσεις μας.
.        Θέλω νὰ πῶ πὼς ὅσο ἡ δύση ἀναπτύσσεται –κι αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε «ἀνάπτυξη» γίνεται πάντοτε σὲ βάρος τοῦ περιβάλλοντος– τόσο αὐξάνονται οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τῆς ἀνθρωπότητας. Τ γενετικς τροποποιημένα τρόφιμα δν μς χορταίνουν· μς μεταλλάσσουν. Καὶ μᾶς μεταλλάσσουν σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε πλέον στοιχειώδεις διακρίσεις. Δεῖτε τὰ καθ᾽ ἡμᾶς: ἔχουμε πεντακάθαρα σπίτια ἀλλὰ χιλιοβρόμικους δημόσιους χώρους. Δὲν ἔχουμε τὴν παραμικρὴ αἴσθηση τοῦ δημοσίου συμφέροντος καὶ τοῦ δημοσίου χώρου. Ὅ,τι εἶναι ἐκτὸς τῆς οἰκίας μας, στάχτη καὶ μπούλμπερη!
.        Ἡ κρίση ποὺ βιώνει σήμερα ὁ κόσμος -καὶ ἡ πατρίδα μας πολὺ περισσότερο- γιὰ λόγους ποὺ δὲν εἶναι τοῦ παρόντος, δν εναι πλς μία κρίση οκονομική. Εναι μία κρίση νθρωπολογική, κρίση το διου τοῦ μοντέλου νάπτυξης πο υοθετήθηκε, μεταπολεμικ κυρίως. Αὐτὸ τὸ μοντέλο, ἀφοῦ μᾶς καταχρέωσε, μᾶς χρεωκόπησε οἰκονομικά, πολιτικὰ καὶ ἠθικὰ κι ὅμως ἐμεῖς, παραδόξως, ἐπιμένουμε σὲ αὐτό, μιλώντας καὶ προσδοκώντας περισσότερη «ἀνάπτυξη» -δηλαδὴ περισσότερη κατανάλωση. Θεραπεύεται μως παχυσαρκία μ περισσότερες θερμίδες;
.        Ὑπάρχει μία ἠθικὴ ὑποχρέωση ἔναντι τῶν παιδιῶν μας, ἀλλὰ δὲν εἶμαι καθόλου σίγουρος ὅτι θέλουμε νὰ τὴν ἀναλάβουμε. Φυσικὰ καὶ μποροῦμε νὰ ζήσουμε χωρὶς μιᾶς χρήσεως προϊόντα, ἀλλὰ δὲν ξέρω ἐὰν τὸ θέλουμε.
.        Ξέρω ὅμως ὅτι ὁ προνεωτερικὸς παππούς μου, ὁ Περεκλάκης, ἦταν ἕνας ἄνθρωπος φτωχὸς ἀλλὰ εὐτυχής, διότι μοιραζόταν τὴν φτώχειά του. Ἦταν ἕνας ἄνθρωπος ὀλιγογράμματος ἀλλὰ σοφός. Τόσο σοφς πο ποτέ του δν βιαζόταν. Τὰ παιδιά του ποὺ σπούδασαν βιάζονται πολύ, δουλεύουν περισσότερο κι ἔχουν πολλὲς σκοτοῦρες. Περιέργως, ὅποτε τὸ κατορθώνουν, ἐπιστρέφουν στὸ σπίτι καὶ στὴν ζωὴ τοῦ παπποῦ… γιὰ νὰ ξεκουραστοῦν! Ἀντιλαμβάνεστε τὸ παράδοξο: φυγαν γι μία καλύτερη ζωὴ λλὰ ναπαύονται πιστρέφοντας σ ατ ποὺ γκατέλειψαν. Τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ πιὸ ὀξὺ γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν ἀφετηρία…
.        Οἱ ἐπιλογές μας βεβαίως ἔχουν πάντοτε ἕνα κόστος: αὐτὸ ποὺ μᾶς ξεκουράζει σήμερα τὸ λέμε διακοπὲς κι αὐτὸ ποὺ μᾶς καταπονεῖ τὸ λέμε καθημερινότητα.
.        Μποροῦμε νὰ συνεχίσουμε ἔτσι μὲ τὴν ἐπίγνωση ὅτι εἶναι λίγα τὰ ψωμιά μας -καὶ τὰ δικά μας καὶ τοῦ κόσμου μας- ἀλλὰ μπορομε κα ν συνεχίσουμε ξορίζοντας τος οκονομολόγους π τν ζωή μας. Ξέρετε, νθρωπότητα τ κατάφερε κα χωρς ατούς.
.        Δὲν λέω ἀκριβῶς νὰ γυρίσουμε πίσω, ἀλλὰ νὰ μὴν περιφρονήσουμε τὴν ἱστορικὴ ἐμπειρία. Λιγότερη ἔπαρση γιὰ τὰ κατορθώματά μας δὲν θὰ μᾶς βλάψει.
.        Ὑπάρχει ἕνα ὄψιμο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ περιβάλλον, ἕνας πολύμορφος οκολογισμς θ λεγα, πο κατ τν γνώμη μου εναι λλη μία μεταμοντέρνα ποκρισία. Ἐὰν ὁ πρώιμος καπιταλισμὸς λεηλάτησε τὸ περιβάλλον στὸ ὄνομα τῆς «ἀνάπτυξης», ὁ ὕστερος καπιταλισμὸς τὸ λεηλατεῖ κάνοντας πράσινες μπίζνες. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις -σᾶς θυμίζω- μένουν εὐχαριστημένοι οἱ κερδοσκόποι, ποὺ μετακινοῦν ἐμπορεύματα κι ἀνθρώπους ἀλλὰ ὄχι τὸ περιβάλλον.
.        Σὲ κάθε περίπτωση οἱ περιβαλλοντικὲς μπίζνες δὲν θὰ σώσουν τὸ περιβάλλον. Θὰ τὸ κάνουν ἁπλῶς ἕνα ἀκόμα ἐμπόρευμα.
.        Ἂν κάτι μπορεῖ νὰ σώσει τὸ περιβάλλον, αὐτὸ νομίζω ὅτι εἶναι ἡ ἐπίγνωση ὅτι δὲν εἴμαστε τὸ κέντρο τοῦ κόσμου. Ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ δὲν χρειάζονται εὐχές, ἀλλὰ ἡ ταπεινότητα ἐκείνη ποὺ ἀναγνώριζε ὅτι ζω νθε κα λουλουδίζει μόνο στν ερότητα το κόσμου. Κι ὅτι ἔξω ἀπ’ αὐτὴ μαραίνεται –μ᾽ ὅση ἀνάπτυξη κι ἂν τὴν ποτίσουμε.

  •  (Ὁ Θεόδωρος Παντούλας εἶναι ἐκδότης καὶ διευθυντὴς τοῦ περιοδικοῦ «manifesto»)

 ΠΗΓΗ: alopsis.gr

 

Διαφήμιση

, ,

Σχολιάστε

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ 1ῌ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Mήνυμα τῆς Α.Θ. Παναγιότητος,
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου
ἐπὶ τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου, ἡμέρᾳ προσευχῆς διὰ τὸ φυσικὸν περιβάλλον (01.09.2011)
 

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

.       Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καταξιώνει ἡμᾶς σήμερον ὅπως ἐναρξώμεθα ἑνὸς εἰσέτι ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἑνὸς εἰσέτι ἑορτολογικοῦ κύκλου, ἐντὸς τῶν εὐλογημένων εὐκαιριῶν τοῦ ὁποίου καλούμεθα νὰ καταβάλλωμεν ἀγῶνα πνευματικὸν διὰ νὰ ἀξιοποιήσωμεν καλλίτερον τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν δυνατότητα τοῦ γενέσθαι «καθ’ ὁμοίωσιν» Θεοῦ ὥστε νὰ καταστῶμεν καὶ ἡμεῖς ἅγιοι Αὐτοῦ.
.      Ἡ σημερινὴ ὅμως ἡμέρα, ἡ 1η Σεπτεμβρίου, ἡ πρώτη τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, εἶναι ἀφιερωμένη, πρωτοβουλίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καὶ εἰς τὴν προσευχὴν διὰ τὸ φυσικὸν περιβάλλον. Ἡ δὲ πρωτόβουλος αὕτη ἀπόφασις οὐδόλως τυγχάνει ἄσχετος πρὸς τὴν ἀνωτέρω σημειολογίαν τῆς σημερινῆς ἡμέρας, καθὼς ὁ πνευματικὸς ἀγὼν ὁ ὁποῖος ἐπιφέρει τὴν καλὴν ἀλλοίωσιν τοῦ ἀνθρώπου συμβάλλει καὶ εἰς τὴν βελτίωσιν τῶν σχέσεών του πρὸς τὸ περιβάλλον καὶ εἰς τὴν καλλιέργειαν τῆς εὐαισθησίας τοῦ ἀνθρώπου ὑπὲρ τῆς προστασίας καὶ διαφυλάξεως αὐτοῦ.
.      Δοξολογοῦμεν, λοιπόν, σήμερον τὸ ἅγιον ὄνομα τοῦ Θεοῦ, διότι ἐχάρισεν εἰς τὴν ἀνθρωπότητα καὶ διατηρεῖ καὶ συνέχει τὴν φύσιν, ὡς τὸ καταλληλότατον περιβάλλον διὰ τὴν ἐν αὐτῷ ὑγιεινὴν ἀνάπτυξιν τοῦ σώματος καὶ τοῦ πνεύματος τοῦ ἀνθρώπου. Ταυτοχρόνως δὲν δυνάμεθα ὅμως νὰ παρασιωπήσωμεν καὶ τὸ γεγονός, ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν τιμᾷ πρεπόντως τὴν δωρεὰν ταύτην τοῦ Θεοῦ καὶ καταστρέφει τὸ περιβάλλον, ἐκ πλεονεξίας ἢ ἐξ ἄλλων ἐγωϊστικῶν ἐπιδιώξεων.
.      Τὸ περιβάλλον ἡμῶν ἀποτελεῖται, ὡς γνωστόν, ἐκ τοῦ ἐδάφους, τῶν ὑδάτων, τοῦ ἡλίου, τοῦ ἀέρος ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς πανίδος καὶ τῆς χλωρίδος. Ὁ ἄνθρωπος δύναται νὰ ἐκμεταλλεύηται πρὸς ἴδιον ὄφελος τὴν φύσιν μέχρις ὅμως ἑνὸς ὁρίου, ὥστε νὰ διασφαλίζηται ἡ ἀειφορία, ἤτοι ἡ δυνατότης ἀναπαραγωγῆς τῶν καταναλωθέντων ἐνεργειακῶν πόρων ἀλλὰ καὶ τῶν ἐμβίων, ἀλόγων, κτισμάτων. Ἄλλωστε, ἡ καλῶς ἐννοουμένη ἐκμετάλλευσις τῆς φύσεως ἀποτελεῖ καὶ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, πρὸ καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν αὐτοῦ. Ἡ ὑπέρβασις ὅμως τοῦ ὁρίου τούτου, ἥτις δυστυχῶς ἀποτελεῖ φαινόμενον τῶν δύο τελευταίων αἰώνων εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, καταστρέφει τὴν ἁρμονίαν τῶν φυσικῶν συνισταμένων τοῦ περιβάλλοντος καὶ ὁδηγεῖ εἰς τὸν κορεσμὸν καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς δημιουργίας, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τούτου τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος δὲν δύναται νὰ ἐπιβιώσῃ ἐντὸς ἀπερρυθμισμένων εἰς βαθμὸν μὴ ἀναστρέψιμον οἰκοσυστημάτων. Ἀποτέλεσμα δὲ τοῦ φαινομένου τούτου εἶναι ἡ ἐμφάνισις καὶ ἐξάπλωσις ἀσθενειῶν προκαλουμένων ὑπὸ τοῦ, ἀνθρωπίνῃ εὐθύνῃ, μολυσμοῦ τῶν διατροφικῶν ἀγαθῶν.
.      Εἰς τὰς ἡμέρας μας, ὀρθῶς μὲν τονίζεται ἡ μεγάλη σημασία τῶν δασῶν καὶ ἐν γένει τῆς χλωρίδος διὰ τὴν ἀειφορίαν τοῦ γηΐνου οἰκοσυστήματος ὡς καὶ τὴν διασφάλισιν τῶν ὑδατίνων πόρων, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ ὑποτιμᾶται καὶ ἡ μεγάλη συμβολὴ τῶν ζῴων εἰς τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν αὐτοῦ. Τὰ ζῷα ἀνέκαθεν ὑπῆρξαν φίλοι τοῦ ἀνθρώπου καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν ἀνθρωπίνων ἀναγκῶν καθὼς παρεῖχον καὶ παρέχουν εἰς αὐτὸν τροφήν, ἔνδυσιν, μεταφορικὸν ἔργον ἀλλὰ καὶ προστασίαν καὶ συντροφικότητα. Στενοτάτη εἶναι ἡ σχέσις τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ ζῷα, ὡς καταδεικνύεται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι αὐτὰ ἐπλάσθησαν τὴν ἰδίαν ἡμέραν μὲ αὐτόν (Γεν. 1, 24-31) ἢ καὶ ἐκ τῆς δοθείσης ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐντολῆς εἰς τὸν Νῶε ὅπως διασώσῃ ἕν ζεῦγος ἐξ ἑκάστου εἴδους ἀπὸ τὸν ἐπικείμενον κατακλυσμόν (Γεν. 6, 19). Τυγχάνει χαρακτηριστικὸν τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεὸς ἐπιδεικνύει ἰδιαιτέραν μέριμναν διὰ τὴν διάσωσιν τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου.  Εἰς τοὺς βίους τῶν Ἁγίων ἀναφέρονται πολλαὶ διηγήσεις διὰ τὰς ἀρίστας σχέσεις μεταξὺ Ἁγίων καὶ ἀγρίων ζῴων, τὰ ὁποῖα ὑπὸ ἄλλας συνθήκας δὲν διατηροῦν φιλικὰς σχέσεις πρὸς τὸν ἄνθρωπον. Βεβαίως αὐτὸ δὲν ὀφείλεται εἰς τὴν κακὴν φύσιν των, ἀλλὰ εἰς τὴν ἀντίστασιν τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν συνεπακόλουθον συγκρουσιακὴν σχέσιν αὐτοῦ μετὰ τῶν στοιχείων καὶ τῶν ἀλόγων ἐμβίων ὄντων τῆς φύσεως. Ἄλλωστε, συνέπεια τῆς διαταράξεως τῆς σχέσεως τῶν πρωτοπλάστων πρός τὸν Δημιουργόν των καὶ Θεὸν ἦτο καὶ ἡ διατάραξις τῶν σχέσεων αὐτῶν μετὰ τοῦ περιβάλλοντος: «ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου· ἐν λύπαις φάγῃ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου· ἀκάνθας καί τριβόλους ἀνατελεῖ σοι, καὶ φάγῃ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ. Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φάγῃ τὸν ἄρτον σου ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήμφθης·» (Γεν. 3, 17-19) Ἡ εἰρήνευσις τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τοῦ Θεοῦ συνεπάγεται καὶ τὴν εἰρήνευσιν αὐτοῦ μετὰ τῶν στοιχείων τῆς φύσεως. 
.      Εἶναι φανερόν, κατόπιν τούτων, ὅτι ἡ ἀγαθὴ σχέσις τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ περιβάλλον ἀναπτύσσεται, ὅταν παραλλήλως ἀναπτύσσηται ἀγαθὴ σχέσις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεόν. Τυγχάνει γνωστὴ ἡ ἀφήγησις τοῦ Συναξαριστοῦ περὶ τῆς ἐμπειρίας τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου, ὁ ὁποῖος εἰς ἡλικίαν ἐνενήκοντα ἐτῶν ἀπεφάσισε, καθοδηγηθείς ὑπό Ἀγγέλου Κυρίου, νὰ πορευθῇ ἐνδότερον τῆς ἐρήμου πρὸς ἀναζήτησιν καὶ ἄλλου ἀναχωρητοῦ, τοῦ Ὁσίου Παύλου τοῦ Θηβαίου, ἵνα λάβῃ παρ’ αὐτοῦ ὠφέλειαν πνευματικήν. Πορευθεὶς ἐπὶ τριήμερον εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ καὶ ἰχνηλατήσας σημεῖα θηρίων ἀγρίων συνήντησε λέοντα, ὁ ὁποῖος ὑπεκλίθη ἤρεμος ἔμπροσθέν του καὶ ποιήσας μεταβολὴν ὡδήγησε τὸν Μέγαν Ἀντώνιον εἰς τὸ σπήλαιον τοῦ Ὁσίου Παύλου, ἔνθα εὗρεν αὐτὸν διακονούμενον ὑπὸ θηρίων. Κόραξ ἐκόμιζεν αὐτῷ τὸν ἐπιούσιον ἄρτον! Τὴν ἡμέραν μάλιστα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου ἐκόμισεν εἰς αὐτὸν διπλῆν μερίδα μεριμνήσας καὶ διὰ τὸν ἐπισκέπτην αὐτοῦ! Οἱ Ἅγιοι οὗτοι εἶχον ἀναπτύξει ἀγαθὴν σχέσιν μετὰ τοῦ Θεοῦ, διὸ καὶ εἶχον φιλικὰς σχέσεις πρὸς πάντα τὰ ζῷα τῆς φύσεως. Ἡ δημιουργία αὐτῆς τῆς ἀγαθῆς σχέσεως πρὸς τὸν Θεὸν πρέπει νὰ προτάσσηται ὡς τὸ κύριον μέλημά μας, καὶ ὑπηρέτης αὐτῆς τῆς προοπτικῆς πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀγαθὴ σχέσις μας πρὸς τὸ ζωϊκόν, τὸ φυτικὸν καὶ τὸ ἄψυχον περιβάλλον μας. Ὑπὸ τὴν προοπτικὴν αὐτὴν ἡ ζωοφιλία δὲν θὰ ἀποτελῇ στεῖραν κοινωνικὴν ἐκδήλωσιν συμπαθείας πρὸς τὰ προσφιλῆ μας ζῷα, πολλάκις συνοδευομένην δυστυχῶς καὶ ὑπὸ ἀναλγησίας διὰ τὸν πάσχοντα συνάνθρωπον, τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ θὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀγαθῆς σχέσεώς μας πρὸς τὸν Δημιουργὸν τοῦ παντός. Εἴθε ὁ Δημιουργός τοῦ καλοῦ λίαν σύμπαντος καὶ τοῦ καλοῦ λίαν γηΐνου οἰκοσυστήματος νὰ ἐμπνεύσῃ ὅλους ἡμᾶς νὰ συμπεριφερώμεθα εὐσπλάχνως πρὸς ἅπαντα τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως, μὲ καρδίαν ἐλεήμονα ὑπὲρ πάντων αὐτῶν, ἀνθρώπων, ζῴων καὶ φυτῶν,  ὡς καὶ ὁ Ἀββᾶς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος λέγει, ἀπαντῶν εἰς τὴν ἐρώτησιν: “Τί ἐστι καρδία ἐλεήμων;”. “Καρδία ἐλεήμων ἐστί, καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων, καὶ τῶν ὀρνέων, καὶ τῶν ζῴων, καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν, καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ρέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ δάκρυα. Ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν, καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ οὐ δύναται βαστάξαι, ἢ ἀκοῦσαι, ἢ ἰδεῖν βλάβην τινά, ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γενομένην” (Ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, Ἅπαντα τὰ εὑρεθέντα σχετικά, Λόγος ΠΑ´).
.      Διὰ τῆς τοιαύτης εὐσπλαγχνίας ἡμῶν πρὸς ἅπασαν τὴν κτίσιν θὰ τιμήσωμεν τὸ θεόσδοτον ἀξίωμα ἡμῶν ὡς ἀρχηγῶν τῆς Κτίσεως, ἐνδιαφερομένων μετὰ πατρικῆς στοργῆς ὑπὲρ πάντων τῶν στοιχείων αὐτῆς, τὰ ὁποῖα οὕτω θὰ μᾶς ὑπακούουν αἰσθανόμενα τὴν ἀγαθοεργὸν διάθεσίν μας, καὶ θὰ πειθαρχοῦν εἰς τὴν ἐπιτέλεσιν τῆς φιλανθρώπου καὶ ὑπηρετικῆς τῶν ἀναγκῶν μας ἀποστολῆς των.

,βια´ Σεπτεμβρίου α´

+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος,
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης

ΠΗΓΗ: www.ec-patr.org

βλ. σχετ. : https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/11/05/ζωολάτρες-καὶ-θηριόφρονες/


, , , , , , ,

Σχολιάστε

ΠΟΛΙΤΙΚΑ «ΑΛΟΓΑ» ΚΑΙ «ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΕΣ» ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ

ΕΙΣΑΓ. ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὁ Ὑπουργὸς εἶναι ἐντολοδόχος τοῦ Λαοῦ. Ἂν ὁ ὑπουργὸς βρίσκεται ἐν δυσαρμονίᾳ πρὸς τὴν λαϊκὴ βούληση, τότε ἡ Δημοκρατία ἔχει λύσεις. Ἂν ὅμως τελεῖ ἐν ἁρμονίᾳ πρὸς τὴν λαϊκὴ βούληση, δηλ. ἂν ὁ Λαὸς θέλει νὰ βλέπει ζευγάρι ὁμοφυλοφίλων (ἐκ ΦΥΣΕΩΣ ΑΓΟΝΩΝ) νὰ «ἀνατρέφουν» ΑΛΟΓΩΣ (ὡς ἡμίονοι) δύσμοιρα παιδάκια «υἱοθετημένα» (δηλ. πουλημένα στὰ σοῦπερ μάρκετ καὶ τὰ ἄλλα σκλαβοπάζαρα) κατὰ ΠΛΗΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (σ.: ἀφῆστε τὸν Θεό «ἔξω») τότε καὶ ὁ Λαὸς εἶναι ἄξιος νὰ ἔχει τέτοιο Ὑπουργό: ΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΓΟΝΟ.
Κι ἂς μένουν κατὰ μέρος οἱ εὐαισθησίες τῶν Ἐξεχόντων «Πρασινολόγων» [ὀρθόν: «Πράσσειν-αλόγων»] νὰ ψάχνονται μὲ τὸ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ καὶ τὴν ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ καὶ νὰ πηγαίνουν γιὰ…βροῦβες.
Κλαῖμε ὑποκριτικὰ γιὰ τὰ τσουνάμια, ἀλλὰ νὰ σοβαρευτοῦμε δὲν λέμε.

Τὸ δημοσίευμα:

.    Ἀνοιχτὸ τὸ ἐνδεχόμενο γιὰ υἱοθεσία ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια ἄφησε γιὰ πρώτη φορὰ ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας κατὰ τὴν διάρκεια κοινῆς συνέντευξης Τύπου, χθές Τρίτη, μὲ τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης.
.       Σύμφωνα μὲ τὸν ὑπουργὸ Ὑγείας, ἔχει συσταθεῖ ἐπιτροπὴ στὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας ποὺ μελετάει τὸ ἐνδεχόμενο υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια καὶ μονογονεϊκὲς οἰκογένειες. Ἐπίσης ἐνισχύεται μὲ ἐπιπλέον μέλη καὶ ἡ ὑφισταμένη Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία εἶχε συσταθεῖ γιὰ τὰ θέματα υἱοθεσίας.
.     Ἡ νέα ἐπιτροπὴ θὰ καταθέσει σύντομα τὶς προτάσεις της, ὥστε νὰ ἐπιταχυνθοῦν στὸ μέλλον συνολικὰ οἱ διαδικασίες ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὶς υἱοθεσίες παιδιῶν ἀπὸ ζευγάρια, ἐνῶ γιὰ πρώτη φορὰ θὰ ἐξεταστεῖ νὰ ἀναγνωριστεῖ τὸ σχετικὸ δικαίωμα καὶ στοὺς ὁμοφυλόφιλους. Ὅπως εἶπε ὁ ὑπουργός, μὲ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ πλαισίου τῶν υἱοθεσιῶν, καταβάλλεται προσπάθεια νὰ «χτυπηθεῖ» καὶ τὸ ἐμπόριο βρεφῶν καὶ τὰ ζευγάρια ποὺ θέλουν νὰ υἱοθετήσουν παιδιὰ καὶ δὲν μποροῦν νὰ τὸ κάνουν στὴν χώρα μας, νὰ σταματήσουν νὰ καταφεύγουν σὲ τρίτες χῶρες καὶ παράνομες ἐνέργειες.
.     Ὁ ὑπουργός τόνισε πὼς τὸ θέμα εἶναι νομοθετικὰ λυμένο καὶ πρόσθεσε ὅτι ἁπλὰ ὑπάρχουν κάποιες ἀγκυλώσεις στὴν ἁρμόδια ἐπιτροπή. Κατέληξε ὅμως λέγοντας ὅτι δὲν ἔχουν μπεῖ προϋποθέσεις καὶ ὅρια στὶς προτάσεις ποὺ θὰ κατατεθοῦν. Ὅπως προσέθεσε ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης, ἐξετάζεται καὶ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ δίνεται ἡ δυνατότητα σὲ οἰκογένειες νὰ ἀναλαμβάνουν γιὰ συγκεκριμένο χρονικὸ διάστημα ἐγκαταλελειμμένα ἢ κακοποιημένα παιδιὰ ἢ παιδιὰ ποὺ βρίσκονται στὸ ὅριο παραβατικῆς συμπεριφορᾶς γιὰ νὰ μὴν κλείνονται σὲ ἱδρύματα.

 Σχόλιο Ἱστολογίου «kostasxan.blogspot.com»:
Ἐμεῖς, μόνο μερικὲς ἀπορίες ἔχουμε γιὰ τὴν γονικὴ μέριμνα ποὺ θέλει νὰ προσφέρει τὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας στὰ ὁμοφυλόφυλα ζευγάρια:
Κύριε ὑπουργέ, (ἐσὺ ποὺ ὅλο παραιτεῖσαι καὶ ὅλο στὴ θέση σου βρίσκεσαι) ἔχουν ἐξαντληθεῖ οἱ υἱοθεσίες σὲ ἑτερόφυλα ζευγάρια;
Μπορεῖτε, κύριε ὑπουργέ, νὰ μᾶς πεῖτε τὸν ἀριθμὸ τῶν ἑτεροφύλων ζευγαριῶν τῆς χώρας μας ποὺ θέλουν νὰ υἱοθετήσουν ἀλλὰ δὲν μποροῦν λόγῳ τοῦ ὑφισταμένου νόμου (ποὺ οὐσιαστικὰ εἶναι νόμος ἀγορᾶς ἀνθρώπων);
Μπορεῖτε, κύριε ὑπουργέ, νὰ μᾶς πεῖτε γιατί δὲν ἔχετε τὴν ἴδια μέριμνα καὶ γιὰ τὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια ποὺ λαχταροῦν νὰ κρατήσουν στὴν ἀγκαλιά τους ἕνα παιδὶ καὶ νὰ τοῦ προσφέρουν τὴν ἀγάπη τους μέσα σὲ ἕνα φυσιολογικὸ περιβάλλον;
Μπορεῖτε, κύριε ὑπουργέ, νὰ ἀποδείξετε ὅτι δὲν εἶστε ρατσιστὴς καὶ δὲν φέρεστε κατὰ τῶν ἑτεροφύλων ζευγαριῶν;
Ἂν δὲν ἀπαντήσετε (σοβαρὰ καὶ ὄχι μὲ γελοιότητες ἢ ὑπεκφυγές, ὅπως συνηθίζετε ἐσεῖς οἱ πολιτικοὶ) σὲ αὐτὲς τὶς ἐρωτήσεις, τότε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ θὰ ἀποδείξετε πὼς τὸ μέτρο τῆς πολιτικῆς ζωῆς σας δὲν εἶναι τὸ “φύσιν”, ἀλλὰ τὸ “παρὰ φύσιν”…

Κωνσταντῖνος

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com καὶ klision.blogspot.com

Ἀκολουθεῖ νέα σχετικὴ ἀνάρτηση:
https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/05/11/ἄλογος-νόμος-πανούκλα/

, , , ,

Σχολιάστε