Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Νόμος

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ (Ρημάζουν τὸν λαό μας)

Ρημάζουν τὸν λαό μας

Τοῦ Γ. Δελαστίκ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Συνήθως ἡ ἰσχὺς τοῦ γνωστοῦ ἀποφθέγματος «διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν» ἀνάγεται σὲ παρωχημένες ἐποχὲς καὶ σὲ …“μεσαιωνικὲς” καθυστερημένες ἀντιλήψεις. Νὰ ὅμως ποὺ ἐπικαιροποιεῖται δραματικά. Ἀρκεῖ νὰ θυμηθοῦμε ἢ μᾶλλον νὰ συνυπολογίσουμε στὰ κατωτέρω ἀναφερόμενα ἐφιαλτικὰ στατιστικὰ στοιχεῖα τὸν γιγάντιο ἀριθμὸ τῶν ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ μὲ τὸν «Νόμο» περὶ νομιμοποιήσεως τῶν ἀμβλώσεων  τῆς ἀλήστου μνήμης Ἀλλαγῆς. Μὲ Νόμο δηλαδὴ τοῦ ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου, Νόμο, ὁ ὁποῖος ἀποκρυστάλλωνε τὶς ἀλαζονικὲς ἀντιλήψεις καὶ τὴν ἀδίστακτη νοοτροπία ἑνὸς ὁλοκλήρου λαοῦ καὶ συμπύκνωνε τὴν κοινωνικὴ συναίνεση στὸν ΦΟΝΟ.
.         Πῶς μπορεῖ αὐτὸ τὸ ἐθνικὸ ἔγκλημα νὰ ξεπλυθεῖ; Τὸ ἔγκλημα ὁ «νόμος» τοῦ κράτους νὰ ἀντιβαίνει στὸν «θεῖο νόμο»; 

(Ὑποσημείωση: Καὶ μετὰ μᾶς “μάραναν” οἰ ἀήθεις δηλώσεις τοῦ κοινοβουλευτικοῦ ἐμβλήματος τῆς παρακμῆς! [βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/11/25/ξαφνικὰ-βλέπω-τὸν-ἕνα-δαίμονα/] Αὐτὲς συνιστοῦν τὰ …ΠΙΚΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ τῆς γενιᾶς τῆς ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ. Ἡ ἐξίσωση συνεπῶς λύθηκε σωστά!)

.          Ἐφιαλτικὰ εἶναι τὰ νέα στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς (ΕΛΣΤΑΤ). Ἀποκαλύπτουν μία Ἑλλάδα ποὺ καταρρέει, ἕναν λαὸ ποὺ βυθίζεται ὅλο καὶ πιὸ βαθιὰ σὲ μία ἀπερίγραπτη δυστυχία καὶ μιζέρια. Τὸ δεύτερο τρίμηνο τοῦ 2012, μᾶς πληροφορεῖ ἡ ΕΛΣΤΑΤ, οἱ ἀποδοχὲς τῶν Ἑλλήνων ἐργαζομένων μειώθηκαν κατὰ μέσο ὄρο 15,1% σὲ σύγκριση μὲ τὸ ἀντίστοιχο τρίμηνο τοῦ 2011. Τὴν ἴδια ὅμως στιγμή, κατὰ τὸ τρίμηνο αὐτὸ τοῦ 2012 ἡ φορολογία τοῦ εἰσοδήματός τους αὐξήθηκε κατὰ τὸ ἀνατριχιαστικὸ ποσοστὸ τοῦ… 37,3% (!) σὲ σχέση μὲ τὸ δεύτερο τρίμηνό του 2011, ἐνῶ παράλληλα περικόπηκαν κατὰ 9,5% οἱ κοινωνικὲς παροχές. Κάτω οἱ μισθοὶ 15%, πάνω ἡ φορολογία 37%, κάτω οἱ κοινωνικὲς παροχὲς 10% – πρόκειται γιὰ συνδυασμ πο σκοτώνει. Νέα μείωση μισθῶν καὶ νέα αὔξηση τῆς φορολογίας ἀναμένονται τὸ 2013.
.          Οἱ μισθοὶ καταρρέουν. Ὅπως ἀποκαλύπτει μελέτη τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, οἱ μισθοὶ μειώθηκαν κατὰ 5,3% τὸ 2010, κατὰ 4,7% τὸ 2011 καὶ κατὰ 13% (!) φέτος. Τουλάχιστον κατὰ 6% θὰ μειωθοῦν καὶ τὸ 2013, ὑπολογίζουν οἱ ἀναλυτὲς τῆς Ἐθνικῆς. Ἡ καταβαράθρωση τῶν μισθῶν ὑπῆρξε «ἐξαιρετικὰ βίαιη τὸ 2011 καὶ τὸ 2012», ἐπισημαίνουν.
.          Ἡ ἀνεργία σαρώνει τὰ πάντα στὸν ἰδιωτικὸ τομέα. Τὸ 2010 χάθηκε τὸ 2,7% τῶν θέσεων ἐργασίας τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα, τὸ 2011 μειώθηκαν οἱ θέσεις ἐργασίας κατὰ 6,8% καὶ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2012 ἡ μείωση ἐπιταχύνθηκε στὸ 8,1%. Ἡ μελέτη τῆς Ἐθνικῆς καταλήγει στὸ σοκαριστικὸ συμπέρασμα ὅτι «τὸ τεκμαρτὸ ἐπίπεδο ἀνεργίας στοὺς μισθωτοὺς τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα ἀνέρχεται στὸ 33%»! Τὸ νούμερο αὐτὸ εἶναι δραματικό. Ἡ κρίση ὁδήγησε μέσα σὲ τρία μόλις χρόνια νὰ χάσει τὴ δουλειά του ὁ ἕνας στοὺς τρεῖς ἐργαζομένους τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα! Ὁ ἕνας στοὺς τρεῖς! Οἱ συνέπειες εἶναι τραγικές.
.          Βούλιαξαν τὰ δημόσια ἔσοδα ἐξ αἰτίας τῆς κατάστασης αὐτῆς. Ἡ ἀνεργία, οἱ μειώσεις μισθῶν καὶ τὸ φορολογικὸ γδάρσιμο μεσαιωνικοῦ τύπου γονάτισαν τὸν κοσμάκη, ὁ ὁποῖος ἀδυνατεῖ πλέον νὰ πληρώσει τὴν ἐφορία. Τρανὴ ἀπόδειξη τὸ γεγονὸς ὅτι μόνο κατὰ τὸ τρίμηνο Αὐγούστου, Σεπτέμβρη, Ὀκτώβρη, μόλις ἄρχισε δηλαδὴ ἡ περίοδος πληρωμῆς τοῦ φόρου εἰσοδήματος, οἱ ληξιπρόθεσμες ὀφειλὲς πρὸς τὸ Δημόσιο ἀνῆλθαν σὲ 7,14 δισεκατομμύρια εὐρώ! Κα ν σκεφθε κανες τι τ 2013 φορολογία θ εναι πολὺ γριότερη, μ εσοδήματα κόμη πι συρρικνωμένα.
.          Καταποντίζεται τὸ ΑΕΠ τῆς Ἑλλάδας ἐξ αἰτίας τῆς μνημονιακῆς πολιτικῆς. Μεῖον 2,9% τὸ 2009, νέα μείωση κατὰ 4,8% τὸ 2010, ἐκ νέου καταβύθιση κατὰ 7,1% τὸ 2011, νέα κατακρήμνιση κατὰ 6,7% τὸ 2012. Νέα βουτιὰ κατὰ τουλάχιστον 4,7% ἀναμένεται τὸ 2013. Χαῖρε βάθος ἀμέτρητον. Δὲν πρόκειται νὰ παραμείνει τίποτα ὄρθιο στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία. Ὅποιος μιλάει γιὰ ἀνάπτυξη σὲ τέτοιο οἰκονομικὸ περιβάλλον, ἢ δὲν ξέρει τί λέει ἢ κοροϊδεύει συνειδητὰ ὅσους τὸν ἀκοῦν καὶ θέλουν νὰ ἐλπίζουν.
.          Ποιά ἀνάπτυξη; Ὁ δημόσιος τομέας, ὁ ὁποῖος πάντα χρησιμοποιεῖται ὡς μοχλὸς ἀνάπτυξης στὶς δύσκολες στιγμὲς ὅλων τῶν κρατῶν, στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ 2013 ὄχι μόνο δὲν θὰ προσλαμβάνει κόσμο, ἀλλὰ ἀντιθέτως θὰ παράγει κατὰ δεκάδες καὶ σὲ λίγο κατὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνέργους, στὴ βάση τῆς ἀρχῆς «μία πρόσληψη γιὰ κάθε πέντε ἀποχωρήσεις». Ἔχουμε ἤδη 1.250.000 ἀνέργους καὶ σύντομα θὰ ἔχουμε πάνω ἀπὸ ἑνάμισι ἑκατομμύριο ἄτομα χωρὶς δουλειά. Ποῦ θὰ βρεθοῦν ἕνα – ἑνάμισι ἑκατομμύριο θέσεις ἐργασίας τὰ ἑπόμενα χρόνια;
.          Ὁ ἰδιωτικὸς τομέας γιὰ τὴν ὥρα παράγει σωρηδὸν ἀνέργους κι αὐτός, καθὼς δεκάδες χιλιάδες ἐπιχειρήσεις κλείνουν. Ἀκόμη κι ἂν κάποια στιγμὴ αὐτὸ σταματήσει, ὑπάρχει κανένας τόσο αἰσιόδοξος σὲ βαθμό… παραφροσύνης ποὺ νὰ πιστεύει ὅτι ὁ ἰδιωτικὸς τομέας θὰ δημιουργήσει ἑνάμισι ἑκατομμύριο νέες θέσεις ἐργασίας; Χρειάζονται δεκαετίες ὁλόκληρες μὲ συνεχῆ ἐτήσια ἀνάπτυξη τῆς τάξης τοῦ 3%-4% γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν τόσες θέσεις. Δεκαετίες!
.          Τὰ σφαλιστικ ταμεα θ καταρρεύσουν ταχύτατα στ μεταξ κα ο συντάξεις θὰ κμηδενιστον, ἀφοῦ ὅλο καὶ λιγότεροι θὰ δουλεύουν γιὰ νὰ δίνουν εἰσφορές, ὅλο καὶ περισσότεροι θὰ εἶναι οἱ συνταξιοῦχοι καὶ ὅλο καὶ χαμηλότεροι θὰ εἶναι οἱ μισθοὶ ὅσων ἐργάζονται, ἄρα ὅλο καὶ χαμηλότερες οἱ εἰσφορές τους. Τὸ πόλυτο διέξοδο.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Διαφήμιση

, , ,

Σχολιάστε

ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ! ΚΑΙ ΑΞΙΟΜΙΜΗΤΟ!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
(ἀρ. τ. 2040, 01.03.2012)

Στοιχειοθεσία : «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἂν σκεφθοῦμε τὸ χθεσινὸ περιστατικὸ μὲ τὸν τοκετὸ στὴν Πάτρα καὶ τὴν (προσωρινή) ἀποκαθήλωση τῆς εἰκόνος (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/02/29/μιὰ-ἀκτινογραφία-τῆς-αὐτοκατστροφ/), εἶναι πράγματι ἀπίστευτο τὸ κατωτέρω ἀληθινὸ περιστατικό. Ἂν ὅμως ἐμβαθύνουμε στὴν ἑλληνικὴ ψυχή, θὰ δοῦμε ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη μικρὴ φωτιά. Καὶ μικρὴ ἐλπίδα. Συνεπῶς ὁ τίτλος ἀλλάζει: ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ! ΚΑΙ ΑΞΙΟΜΙΜΗΤΟ!
.      Ἄλλωστε ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΗ! (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/02/29/μᾶς-χρωστοῦν-δὲν-τοὺς-χρωστᾶμε/)

.         Περιστατικὸ ἀπὸ ἕνα Λύκειο τῆς Περιφερείας Θεσσαλονίκης.  Ἦταν βρoχερὸς ὁ καιρὸς καὶ δὲν ἔγινε προσευχὴ στὸ προαύλιο τοῦ Σχολείου, ὅπως κάθε µέρα. Σὲ µιὰ τάξη, ὅταν µπῆκε ὁ καθηγητὴς γιὰ τὸ µάθηµα, φώναξαν δύο µαθητές:
.         –Κύριε, δὲν κάναµε σήµερα προσευχὴ στὸ προαύλιο. Νὰ κάνουµε τώρα πρὶν ἀρχίσει τὸ µάθηµα; Εἶναι ἡ πρώτη ὥρα.
.         –Προσευχή; ἀπάντησε ἀπορηµένος ὁ καθηγητής. Κοιτάξτε, δὲν µοῦ ἀρέσουν τὰ ἀστεῖα πρωὶ – πρωί.
.         –Γιατί, ἀστεῖα σᾶς λέµε, κύριε; Κάθε πρωὶ δὲν κάνουµε προσευχή, πρὶν µποῦµε στὶς τάξεις; Ἀφοῦ δὲν κάναµε ἔξω, ἂς κάνουµε µέσα!
.         –Ἄλλο ἔξω κι ἄλλο στὴν τάξη! Δὲν ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὸν νόµο.
.         –Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ προσευχή; Τί νόµος εἶναι αὐτός, κύριε; Ἐµεῖς θὰ κάνουµε. Ἐσεῖς ἂν δὲν θέλετε, µπορεῖτε νὰ µὴ συµµετέχετε.
.         Κι ἀµέσως σηκώθηκε σύσσωµη ἡ τάξη. Ἄρχισε ἕνας στὴν ἄρχη καὶ µία – µία ἑνώθηκαν οἱ φωνὲς τῶν ἐφήβων λέγοντας τὸ «Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς» καὶ τὸ «Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς … », µὲ κάθε σοβαρότητα.
.         Ἄφωνος καὶ µὲ σκυµµένο τὸ κεφάλι ἄκουγε τὴν προσευχὴ τῶν µαθητῶν του ὁ καθηγητὴς καὶ πῆρε ἀσφαλῶς τὸ µάθηµά του.

.         Συγκινητικὸ καὶ ἐλπιδοφόρο τὰ περιστατικό. Φανερώνει ὅµως ὅτι Ἑλληνόπουλα δὲν εἶναι µόνο αὐτὰ τὰ ὁποῖα προβάλλει συχνὰ ἡ διεφθαρµένη τηλεόραση, οἱ «χούλιγκανς» τῶν γηπέδων καὶ αὐτὰ ποὺ σαπίζουν στὶς καφετέριες. Ὑπάρχουν καὶ οἱ νέοι µας ποὺ συγκινοῦνται µὲ τὰ ὑψηλὰ ἰδανικὰ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος καὶ ποὺ δὲν ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὴν ἁµαρτωλὴ ζωὴ τῶν ξένων καὶ ἀπὸ τὸ κακὸ παράδειγµα τῶν µεγαλυτέρων. Ὑπάρχουν οἱ νέοι ποὺ κρατοῦν τὶς Ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις µας. Αὐτοὶ οἱ νέοι εἶναι τὸ µέλλον καὶ ἡ ἐλπίδα τοῦ ἔθνους µας.

, , , , ,

Σχολιάστε

Η ΑΓ. ΜΑΤΡΩΝΑ Η ΑΟΜΜΑΤΗ, Ο ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ «ΕΡΕΥΝΑ»

«ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΨΕΙ Ο ΘΕΟΣ»

Τοῦ Διογένη

.          ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἕνας πετυχημένος παραλληλισμὸς ἐξ ἀφορμῆς τῆς εἰσαγγελικῆς ἐρεύνης γιὰ τὴν παράβαση καθήκοντος τῶν ἀστυνομικῶν, ποὺ συνέλαβαν τὸν Ἡγούμενο Ἐφραίμ. (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/01/10/εἰσαγγελικὴ-ἔρευνα-γιὰ-παράβαση-κα/)

.         […] Τὸ περιστατικὸ μοῦ θυμίζει τὸ ἑξῆς περιστατικὸ ἀπὸ τὸν βίο τῆς Ἁγίας Ματρώνας, Ρωσίδας Ἁγίας τοῦ 20οῦ αἰώνα (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/05/02/βίος-ὁσίας-ματρώνας-ἀομμάτου/). Τὸ σοβιετικὸ καθεστὼς ἐπεδίωξε πολλὲς φορὲς νὰ τὴν συλλάβει, ἀλλὰ πάντοτε σωζόταν μὲ θαυματουργικὸ τρόπο. Κάποια στιγμὴ ποὺ εἶχε μεταβεῖ στὸ σπίτι της, στὸ κέντρο τῆς Μόσχας, ἕνας ἀστυνομικὸς γιὰ νὰ τὴν συλλάβει, ἡ Ἁγία τοῦ εἶπε: “Ἄσε με ἐμένα, εἶμαι γριὰ καὶ δὲν θὰ πάω πουθενά, τρέξε τώρα στὸ σπίτι σου νὰ σώσεις τὴν γυναίκα σου ποὺ κινδυνεύει.”
.          Τὰ λόγια τῆς Ἁγίας εἰπώθηκαν μὲ τρόπο ποὺ ἔπεισε τὸν ἀστυνομικὸ νὰ τὴν ἀφήσει ἐκεῖ καὶ νὰ τρέξει στὸ σπίτι του. Ἐκεῖ βρῆκε τὸ διαμέρισμά του νὰ ἔχει πιάσει φωτιὰ ἀπὸ τὸ γκάζι καὶ τὴν γυναίκα του νὰ ἔχει ἁρπάξει φωτιὰ κι αὐτή. Μόλις ποὺ πρόλαβε νὰ τὴν σώσει (εἶχε ἤδη ὑποστεῖ σοβαρὰ ἐγκαύματα), χάρη στὴν προειδοποίηση τῆς Ἁγίας. Ἀφοῦ πῆγε νὰ τὴν εὐχαριστήσει, τὴν ἄλλη μέρα παρουσιάστηκε στοὺς ἀνωτέρους του καὶ τοὺς εἶπε: “Δὲν μπορῶ νὰ συλλάβω τὴν Ματρώνα, διότι ἔσωσε τὴν γυναίκα μου”.
.         Μακάρι νὰ ἀξιωνόμασταν καὶ ἐμεῖς τέτοιων θαυμάτων. Δυστυχς νεοελληνικ κοινωνία εναι χειρότερη π τ σοβιετικ κοινωνία τς ποχς το Στάλιν. Ἐκεῖ ὑπῆρχε ἀκόμη λίγη ἀνθρωπιά. Ἐδῶ τίποτα… Οἱ λειτουργοὶ τῆς δικαιοσύνης εἶναι προσανατολισμένοι στὸ “καθῆκον”…
.         “Θὰ μᾶς κάψει ὁ Θεός”, ἔλεγαν οἱ παλιοὶ καὶ δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι περνᾶμε αὐτὴ τὴν κρίση ποὺ περνᾶμε, ὅταν οἱ κρατικοὶ λειτουργοὶ ἔχουν φτάσει σὲ τέτοιο ἐπίπεδο θρασείας ἀσέβειας.[…]

 ΠΗΓΗ: antinews.gr

, , , ,

Σχολιάστε

ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΑΓΙΟΙ (ὁ νόμος ὡς πυκνωτὴς φθόνου)

.       ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἀξιοπρόσεκτη ἡ κατωτέρω τοποθέτηση. Ἤδη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα, τὴν ἀρχαία τραγωδία ἡ ἀνθρώπινη συνείδηση ἀπασχολήθηκε ἀπὸ τὸ θέμα τῆς σχέσεως τοῦ (βασιλικοῦ-κρατικοῦ) Νόμου καὶ τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ, μαζὶ καὶ τὸ θέμα τῆς ὑποκριτικῆς τηρήσεως τοῦ Νόμου καὶ τῆς χρήσεως τοῦ Νόμου ὡς πυκνωτοῦ φθόνου καὶ ἐκτοξευτῆρος μίσους. (Ματθ. κζ´ 17)
.        Τὸ θέμα εἶναι τεράστιο καὶ μὲ πολλὲς παραμέτρους.
.     Πάντως στὴν «στενὴ», ὑποκριτικὴ (εἰσαγόμενη προτεσταντικὴ) ἠθική, ἡ ὁποία βλέπει μόνο ἄσπρο-μαῦρο καὶ στὴν ὁποία ἔχει ἐθισθεῖ σκοπίμως μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ, προτεραιότητα ἔχει ἡ οἰκονομικὴ «διαχείριση». Τὰ ὑπόλοιπα περιττεύουν. Συνεπῶς μπορεῖς νὰ φονεύεις μὲ τὶς ἐκτρώσεις ἄφοβα, μπορεῖς νὰ εἶσαι «παιδόφιλος» καὶ νὰ λαμβάνεις γι᾽ αὐτὴ τὴν ἐπίδοσή σου ἀναπηρικὸ ἐπίδομα (βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/01/08/σὸκ-τὸ-ἀνάπηρο-κράτος-ἀπονέμει-στην/), ἀλλὰ ἂν εἶσαι ἡγούμενος καὶ προστατεύεις τὴν μοναστηρικὴ περιουσία, ὅπως ἔχεις ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ἀπὸ τοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς Νόμους, τότε προφυλακίζεσαι.

ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΑΓΙΟΙ

Γράφει ὁ π. Διονύσιος Ταμπάκης  
(Ναύπλιο)

.        Ἐὰν τὸ καλοσκεφτοῦμε θὰ διαπιστώσουμε πὼς τελικὰ οἱ περισσότεροι Ἅγιοι καὶ μάρτυρες ἦταν παράνομοι σ’αὐτὸν τὸν κόσμο. Παράνομοι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ σύννομοι μὲ Τὸν Θεό. Ἐκ πεποιθήσεως, ἐκ προθέσεως, ἐκ προμελέτης καὶ ἐνσυνείδητα παράνομοι, περιθωριακοί, ἀτίθασοι, ἀναρχικοί, ἀδάμαστοι, καὶ παραβατικοὶ στὸν νόμο, ὅταν αὐτὸς μεταμορφωνόταν σὲ παρανομία μπροστὰ στοῦ Θεοῦ τὰ μάτια.
.        Καὶ πρῶτος ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ καταδικάστηκε ἀπὸ τὴν Ρωμαϊκὴ καὶ Ἰουδαϊκὴ νομοθεσία γιὰ ἀντιποίηση ἐξουσίας καὶ παρακίνηση σὲ ἐξέγερση, βλασφημία καὶ ἄλλα πολλά… καὶ καταδικάστηκε στὴν πιὸ ἐπαίσχυντη καὶ ἐπώδυνη ἐκτέλεση, τὸ Σταύρωμα καὶ μάλιστα ἐν μέσῳ δύο μεγαλοκακούργων.
.        Ἀλλὰ καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἐθεωρήθη ὅτι ἔπραξε καθύβριση δημοσίου προσώπου καὶ δὴ ἄρχοντος, ἐλέγχοντάς τον γιὰ τὸ ἀδίκημα τῆς μοιχείας.
.        Ἀκόμη καὶ ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ μνήστωρ τῆς Παρθένου Παναγίας μας, παρέβη τὸν μωσαϊκὸ Νόμο, ἀφοῦ δὲν κατέδωσε τὴν Θεοτόκο πρὸς λιθοβολισμό, ὅπως θὰ ἔκανε ἕνας σωστὸς καὶ ἔννομος Ἰουδαῖος στὴν θέση του. Ἐπίσης ὁ Ἅγιος Νικόλαος τόλμησε νὰ χαστουκίσει ἐνώπιον τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου τὸν συνομιλητή του αἱρετικὸ Ἄρειο καὶ νὰ προβεῖ ἔτσι σὲ ἐνσυνείδητη ἐξάσκηση βίας .
.        Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἅγιος Διονύσιος παρέβη τὸν νόμο, ποιώντας ὑπόθαλψη ἐγκληματία καὶ βοηθώντας τὸν δολοφόνο τοῦ ἀδελφοῦ του νὰ δραπετεύσει καὶ λιποτακτήσει ἀπὸ τὶς ὑφιστάμενες ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες.
.        Τόσοι καὶ τόσοι Ἅγιοι Μάρτυρες, νεομάρτυρες ἀλλὰ καὶ Ἥρωες ποὺ ἐθεωρήθησαν ὡς ἀνυπάκουοι τῶν δημοσίων καὶ αὐτοκρατορικῶν ἢ σουλτανικῶν νόμων, μὴ θέλοντας νὰ ἀποδώσουν τὴν πρέπουσα τιμὴ στὰ εἴδωλα καὶ στὸ πρόσωπο τοῦ αὐτοκράτορα … καὶ τόσοι ἄλλοι ποὺ ἀκόμη καὶ εἰδωλολατρικοὺς-δαιμονικοὺς ναοὺς ἔκαιγαν καὶ κατέστρεφαν κάνοντας ἐμπρησμοὺς ἐκ πρὸ μελέτης καὶ δὴ Ἱερῶν χώρων καὶ παρενόχληση δημοσίας λατρείας….
.        Καὶ ὅλα αὐτὰ διότι ὅπως λέει καὶ ὁ Προφήτης Ἡσαΐας  “Πᾶσα δικαιοσύνη ἀνθρώπου ὡς ράκος ἀποκαθημένης ἔστιν ἐνώπιον αὐτοῦ” (πρβλ. Ἡσ. ξδ´ 6). Δηλαδὴ ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη καὶ ἀξιοκρατία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ λογίζεται σὰν βρώμικο πανὶ ἤτοι (ἐπιτρέψατέ μου) σὰν μεταχειρισμένη γυναικεία σερβιέτα.
.        ταν λοιπν νόμος ταυτίζεται μ τν ποκρισία, τν μπάθεια, τν πανθρωπι κα τν λλειψη γάπης, τότε γίνεται παρανομία. Καὶ ὅταν οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι γίνονται παρά-νομοι, τότε ἡ παρα-νομία τοῦ Θεοῦ γίνεται νόμος.
.        Καὶ ὅπως εἶπε κάποτε ὁ μακαριστὸς Αὐγουστίνος -Φλωρίνης  “ἀπὸ τότε ποὺ ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη κατεδίκασε τὸν Θεὸ σὲ θάνατο, στιγματίσθηκε αἰώνια“.

 ΠΗΓΗ: klassikoperiptosi.blogspot.com

,

Σχολιάστε

«Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΞΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΛΘΕ ΣΕ ΜΙΑ “ΚΑΣΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ”, ΤΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ»

Πρωτ. Λάμπρου Δ. Φωτοπούλου:

«ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ καὶ ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ»

.         ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πρόκειται γιὰ μιὰ σημαντικὴ κατάθεση στὸ συγκεκριμένο πεδίο τῆς σχέσεως τῶν Ἱ. Κανόνων μὲ τοὺς Κοσμικοὺς Νόμους (δηλ. τοῦ Κράτους), μὲ καίριες ἐπισημάνσεις. Ὁ πρωτοπρεσβύτερος συγγραφεὺς ἔμπειρος νομικός, ὡς πρώην Δικηγόρος, βλέπει κι ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς τὸ θέμα, καὶ ὡς ποιμένας-θεολόγος καὶ ὠς νομικός.
.        Κύρια γραμμὴ ἀναπτύξεως τοῦ προβληματισμοῦ γύρω ἀπὸ τὴν σχέση τῶν Κανόνων μὲ τοὺς Νόμους ἀποτελεῖ τὸ ἀνθρωπολογικὸ ὑπόβαθρο. Ἡ διήκουσα ἀρχὴ τῶν Ἱ. Κανόνων συνίσταται στὸ μεγάλο ἐρώτημα: τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Οἱ Ἱ. Κανόνες ἀποτελοῦν «ἀνθρωπολογικὲς προτάσεις», τῶν ὁποίων θεμελιῶδες κριτήριο εἶναι τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὁ Θεάνθρωπος, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν Νόμο τοῦ Κράτους, ὁ ὁποῖος βεβαίως ἔχει ἄλλα θεμέλια άνθρωπολογικά, ἔχει ἄλλον «ἰδεώδη» ἀνθρώπινο τύπο, τὸν «φυσικὸ» ἄνθρωπο. Ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου ὁ τελικὸς σκοπὸς ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος Ἑρμηνείας καὶ Ἐφαρμογῆς τῶν δύο αὐτῶν Συστημάτων διακρίνεται ριζικά. Οἱ  μὲν Ἱ. Κανόνες κατανοοῦν παντοῦ καὶ πάντα τὴν «ἀντικανονικὴ ἀνθρώπινη συμπεριφορὰ» ὡς ἀσθένεια καὶ ἀποσκοποῦν στὴν πνευματικὴ θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου, οἱ δὲ Νόμοι ἔχουν πολλὲς φορὲς μεταβαλλομένη (χρονικῶς καὶ γεωγραφικῶς) ἄποψη γιὰ τὴν «συμπεριφορὰ» καὶ στοχεύουν κυρίως στὴν ἐξισορρόπηση κοινωνικῶν καὶ οἰκονομικῶν συμφερόντων διὰ τῆς ἀπειλῆς ποινῶν.
.      Ἐξ ἄλλου, κατὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ προβληματισμοῦ, ἰδιαίτερη ἔμφαση δίδεται στὸ πρόβλημα τῆς ὀρθῆς «ὑπαγωγῆς» (καὶ τοῦ κανονικοῦ/νομικοῦ συλλογισμοῦ), προΰπόθεση τῆς ὁποίας (ώς πρὸς τοὺς Ἱ. Κανόνες) δὲν εἶναι ἁπλῶς ἡ νομικὴ λογικὴ ἀλλὰ ἡ ὀρθὴ λειτουργία τοῦ λογιστικοῦ τῆς ψυχῆς, σύμφωνα μὲ τὶς ὀρθόδοξες νηπτικὲς ἀρχές. Μάλιστα ἐδῶ προσάγεται τὸ ἐξαιρετικὸ παράδειγμα τῆς «ἀντιδικίας» τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν Διάβολο στὴν ἔρημο. Ἐκεῖ ὁ τελευταῖος «πείραξε» τὸν Κύριο μὲ τὰ τρία «Γέγραπται γάρ». Ἐπικαλούμενος δηλαδὴ τὶς διατάξεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἔκανε λάθος ΥΠΑΓΩΓΗ μὲ τὴν «δαιμονικὴ λογική του», γιὰ νὰ παγιδεύσει τὸν Χριστό μακριά ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ θείου θελήματος. (Τόσο μεγάλη σημασία ἔχει ἡ ὑπαγωγή καὶ συνεπῶς τὸ ἁγιοπνευματικὸ στοιχεῖο).

.            Ἡ ἐπισήμανση αὐτῶν τῶν βασικῶν διαφορῶν καὶ ἡ μεθοδική, ἂν καὶ συνοπτική, ἀνάλυση τῶν ἐπὶ μέρους συνεπειῶν τους ἀποτελεῖ τὴν συνεισφορὰ τοῦ βιβλίου αὐτοῦ. Εἴθε ὁ προβληματισμὸς αὐτὸς νὰ γονιμοποιήσει πλούσια καρποφορία ἐπ᾽ ἀγαθῷ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν Εἰσαγωγὴ τοῦ βιβλίου τοῦ
Πρωτ. Λάμπρου Δ. Φωτοπούλου (πρ. Δικηγόρου)

«ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ καὶ ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ»

Ἀθήνα 2010 

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

.          (…) Τί ἔχει λοιπὸν νὰ ὠφεληθῆ ἡ Ἑρμηνεία τῶν ἱερῶν Κανόνων, ἀπὸ ἕνα νομικὸ σύστημα ἑρμηνείας ποὺ ἔχει ἄλλες προθέσεις καὶ ἐξυπηρετεῖ ἄλλους σκοπούς; Ἡ ἀπάντηση θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι σαφῶς ἀρνητική: Τίποτα!. Παρὰ ταῦτα  σήμερα πρυτανεύουν ἀντίθετες ἄποψεις. Οἱ ἀσχολούμενοι ἐπιστημονικὰ μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες (Κανονολόγοι) ἀντὶ νὰ μελετήσουν αὐτοτελεῖς τρόπους ἑρμηνείας των προτιμοῦν τὴν «πεπατημένη ὁδὸ» τῶν νομικῶν μεθόδων ἑρμηνείας μὲ κάποιες μεταξύ τους διαφοροποιήσεις πρὸς δύο βασικὰ κατευθύνσεις: Α) Οἱ καθηγητὲς τῶν Νομικῶν Σχολῶν ποὺ ἐντάσσουν τοὺς Ἱ. Κανόνες στὸ σύστημα τοῦ ἰσχύοντος δικαίου ἀπορρίπτουν ἀνενδοίαστα ὅσους Κανόνες (ἢ σὲ ὅση ἔκταση αὐτοὶ) δὲν συμβιβάζονται μὲ τὴν κρατοῦσα ἔννομη τάξη. Αὐτὴ ἡ μέθοδος ὁδηγεῖ στὴν  δημιουργία ἑνὸς Ἐθνικοῦ Δικαίου τῆς Ἑλλαδικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Β) Οἱ καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν (στὴν πλειοψηφία τους), χωρὶς τυπικὰ νὰ ἀπορρίπτουν ἡ νὰ τροπoπoιoῦν τοὺς Ἱ. Κανόνες, τοὺς ἑρμηνεύουν νομικὰ ἔτσι, ποὺ νὰ γίνονται πιὸ εὐέλικτοι καὶ πιὸ προσαρμόσιμοι στὸ σύγχρονο δικαιακὸ σύστημα. Ἡ ἄποψη αὐτὴ δέχεται τυπικὰ τὸν ὑπερεθνικὸ χαρακτήρα τῶν Ἱ. Κανόνων ἀλλὰ τοὺς «συμμορφώνει» πρὸς τὸν τρόπο σκέψεως τῆς κρατοῦσας ἔννομης τάξης. Τοὺς βλέπει ὅμως σὰν ἰδιόμορφα νομικὰ κείμενα καὶ προσδίδει σὲ αὐτοὺς μερικὲς ἀπὸ τὶς ἰδιότητες ποὺ ἔχουν οἱ κοσμικοὶ νόμοι, θεωρεῖ δηλαδὴ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες ὡς sui generis νόμους. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ δὲν διστάζουν οἱ θεολόγοι-νομικοὶ νὰ χρησιμοποιήσουν ἀποκλειστικὰ τὶς νομικὲς μεθόδους ἑρμηνείας προκειμένου νὰ τοὺς κατανοήσουν. Ἡ νομικὴ μέθοδος χρησιμοποιεῖται στὴν περίπτωση αὐτὴ ἐπίσης πρὸς δύο κατευθύνσεις: α. στὴν κατανόηση τοῦ νοηματικοῦ περιεχομένου τοῦ κάθε ἱεροῦ Κανόνα καὶ β. στὴν ὀρθὴ ὑπαγωγὴ τῶν διαφόρων κανονικῶν περιστατικῶν στὸν προσήκοντα Κανόνα κατὰ τὴν ἐκδίκαση ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων.

.           Αὐτὲς οἱ μέθοδοι ἑρμηνείας, ὅπως ἐφαρμόζονται, εἶναι στενόκαρδες, γιατί ξοβελίζουν τν Θεία Χάρη κατ δύο τρόπους: Πρῶτον, μ κτιστ μέσα κατανόηση τν Πνευματικν Νόμων τς κκλησίας δημιουργε τν σφαλμένη ντύπωση τι ο ερο Κανόνες εναι νθρώπινα δημιουργήματα, καιρικς σημασίας νώφελα γι τν σημεριν νθρωπο. Δεύτερον, παραδίδει τ κείμενα ατ σ μι «κάστα» εδικν, τος θεράποντες τς Νομικς πιστήμης, ποὺ ἀναλαμβάνουν, ὡς δῆθεν ἁρμόδιοι, νὰ τοὺς κατανοήσουν καὶ νὰ τοὺς ἑρμηνεύσουν1. χαρισματικς χαρακτήρας το πισκοπικο ξιώματος ναιρεται κα ρόλος το Πνευματικο ποβαθμίζεται. Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ ἀντικανονικὰ πλαίσια ὁ Ἐπίσκοπος ἢ ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων ἔχοντας χάσει τὸν Κανονικό τους ρόλο, νὰ ἀποφαίνονται δηλαδὴ μετὰ αὐθεντίας γιὰ κάθε πνευματικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα, καταντον πλ διοικητικ ργανα. πίσκοπος εδικώτερα γίνεται νας διοικητικς προϊστάμενος το ερατείου, νας «ερς τμηματάρχης» μ π πλέον καθκον ν … λαμπρύνει τς πανηγυρικς κδηλώσεις κα τελετς μ τς φανταχτερς στολές του. Τ ρόλο το θεματοφύλακα τν ερν Κανόνων, ποὺ δισχιλιετς παράδοση τς κκλησίας το Χριστο το νεπιστεύθη κα ποὺ ο διοι ο ερο Κανόνες το πιβάλλουν ς κύριο ργο του, τν ναλαμβάνουν ο φερόμενοι ς πλέον εδήμονες πιστήμονες- νομικοί.2
.           Μιὰ πικρὴ γεύση αὐτοῦ τοῦ πλανεμένου δρόμου ποὺ ἔχει πάρει ἡ ἑρμηνεία τῶν ἱερῶν Κανόνων στὶς μέρες μας μπορεῖ νὰ ἀποκτήσει κανεὶς μελετώντας γνωμοδοτήσεις τῆς νομοκανονικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν τελευταίων ἐτῶν. Οἱ νομικὲς δολιχοδρομίες καὶ οἱ λογικοὶ ἀκροβατισμοὶ καταλήγουν σὲ νομοκανονικὲς ἀποφάσεις τόσο ἀντίθετες μὲ ὅσα μέχρι χθὲς γνωρίζαμε ὡς ὀρθά, ποὺ δημιουργεῖ κατάπληξη3. Καὶ δυστυχῶς, οἱ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχουν τὸ καθῆκον νὰ ὑποταχθοῦν χωρὶς ἀντίρρηση στὰ κελεύσματα αὐτὰ τῶν νομικῶν … Ἔτσι δημιουργεῖται χιονοστοιβάδα νέων προβλημάτων.
.           Οἱ νομικὲς αὐτὲς λύσεις δημιουργοῦν ἐπιπλέον σὺν τῷ χρόνῳ ἕνα Ἐθνικὸ Κανονικὸ Δίκαιο σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο οἱ ἴδιοι ἱεροὶ Κανόνες ἔχουν ἄλλη ἔννοια στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἄλλη σὲ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἄλλων χωρῶν. Καταντομε τσι ν δεχθομε τν σχετικότητα τν ερν Κανόνων νάλογα μ τὴν χώρα, τν ποχ κα τ κοινωνικοπολιτικ συστήματα. Δημιουργομε τελικ να Θετικ Κανονικ Δίκαιο κα να Χριστ μ πολλς … θνικς ταυτότητες.
.           Ἡ νομικὴ μέθοδος λοιπὸν δὲν ἀποτελεῖ τὴν «πανάκεια» στὴν ἐπίλυση τῶν Κανονικῶν Ζητημάτων, ἀλλὰ ἀπαιτεῖται μιὰ ἄλλη μέθοδος ποὺ νὰ συμπλέει μὲ τὸν χαρισματικὸ χαρακτήρα τοῦ ἱερατικοῦ ἀξιώματος, ἀλλὰ καὶ νὰ δίδει ἐπιτυχεῖς λύσεις στὰ παρουσιαζόμενα Κανονικὰ Προβλήματα.
.           Ἡ ἀναζήτηση μιᾶς ὀρθῆς μεθόδου ἑρμηνείας τῶν ἱερῶν Κανόνων, μέσα στὰ πλαίσια ποὺ πιὸ πάνω ἀναφέραμε, ἀπαιτεῖ νὰ γνωρίσουμε τὰ εἰδικότερα στοιχεῖα ἐκεῖνα ποὺ διαφοροποιοῦν τὸ Δίκαιο τῶν ἱερῶν Κανόνων ἀπὸ τοὺς Κοσμικοὺς Νόμους. Μετὰ τὴν γνώση αὐτή, νὰ προχωρήσουμε σὲ μιὰ αὐτάρκη καὶ σύμφωνα μὲ τὴν ἱερὰ παράδοση ἀπόπειρα σκιαγράφησης τοῦ τρόπου κατανόησης τῶν ἱερῶν Κανόνων.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 .         1. πρβλ. σχετικὴ διήγηση τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπου ἐνῶ ὁ Λαὸς ἀνεγνώριζε στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ τὸν Μεσσία, ἡ τάξη τῶν ἑρμηνευτῶν τοῦ Νόμου ἰσχυριζόταν τὸ ἀντίθετο, ἐπικαλούμενοι τὴν αὐθεντικὴ γνώση τῆς τάξης τους: μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων; ἀλλ’ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἰσι! (Ἰω. ζ´ 48-49)

 .         2.  Ἀφ᾽ ὅτου οἱ νομικοὶ ἀνέλαβαν τὸ θέμα τῆς ἑρμηνείας τῶν ἱερῶν Κανόνων, ἐδόθη μεγάλη σημασία στοὺς Διοικητικοὺς Κανόνες. Οἱ νομικοὶ δηλαδὴ ἀσχολήθηκαν κυρίως μὲ τὰ διοικητικὰ ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ θέμα τῆς Ποιμαντικῆς ποὺ ἀποτελοῦσε τὸν πυρήνα τῶν Ἱ. Κανόνων ξέφυγε ἀπὸ τὸ Κανονικὸ Δίκαιο καὶ περιῆλθε σὲ ἄλλη «κάστα εἰδικῶν», τοὺς ἀποκαλουμένους Ψυχολόγους.

 .          3.  Μὲ τὶς νέες γνωμοδοτήσεις μποροῦν πλέον οἱ ἱερεῖς ποὺ καθαιρέθηκαν καὶ οἱ παπαδιὲς ποὺ χώρισαν νὰ ξαναπαντρεύονται, οἱ αὐτόχειρες καὶ τὰ ἀβάπτιστα νήπια νὰ κηδεύονται μὲ θρησκευτικὲς τελετές, περιορίσθηκαν τὰ κωλύματα τοῦ γάμου κ.ἄ.

 Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , ,

Σχολιάστε

«ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΕΠΙΜΟΝΑ ΜΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ»

ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Τοῦ Βασίλη Χαραλάμπους

Στὸ διάβα ἐτούτης τῆς πολιτείας
τὸ ἴδιο θαρρῶ ἱστόρημα
κι ἐπίμονα ἀναζητοῦν
τοῦτοι οἱ καιροὶ μία Ἀντιγόνη,
γιατί ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια ἡ Ἰσμήνη σωπαίνει.

 Τοῦ Κρέοντα ἡ διαταγὴ σκληρὴ
κι ὁ Πολυνείκης ἄταφος.
ναζητομε πίμονα
μία ντιγόνη λοιπν
ποὺ ποτέ, μὰ ποτὲ δὲν θὰ δειλιάσει
σὲ τούτη τὴν πολιτεία
πού ᾽μαθε παράξενα νὰ σωπαίνει.

Κι ἐκεῖνο
ποὺ περίσσια
φαίνεται πληγώνει
πὼς τ’ ἄδικο
μὰ καὶ συνάμα τόσο λαθεμένο
ἕτοιμοι ἐπιμόνως νὰ δεχθοῦν.

Γιατί ὅταν ἀλλουνοὺς νὰ πείσεις θέλεις
ὅτι εἶναι δίκαιο καὶ πρέπει
πάντα σ᾽τοῦ νοῦ σου πρεπούμενο εἶναι νὰ ἔχεις
ὅτι τ δίκαιο ποτ δν ξαρτται
π τ γνώμη τν πολλν.

 Κι ὅταν τὴν ἀπόφαση θὰ πάρεις,
τότε στὴν Ἰσμήνη νὰ τὸ κρυφοειπεῖς
γνώριζε πὼς σίγουρα μονάχος
σ᾽τοῦ Πολυνείκη τὴν ταφὴ θὰ προχωρήσεις.

[Ἀπὸ τὴν ποιητικὴ Συλλογὴ «Ἄλλου κύκλου βιοτή»]
Τιμητικὴ διάκριση  Ἕνωσης Συγγραφέων Λογοτεχνῶν Εὐρώπης
(Σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δῆμο Θεσσαλονίκης, γιὰ τὸ Θ´ Φεστιβὰλ Θεσσαλονίκης) 2008
.

 Σχόλιο: Σὲ συνέδριο ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ ἔτος 1972 μὲ θεματολόγιο ἀναφορικὰ μὲ τὸ Θέατρο, παρεβρέθηκαν θεατρολόγοι, σκηνοθέτες, παιδαγωγοὶ κ.ἄ. Ὁ Ρῶσσος σκηνοθέτης Ταΐρωφ, ἀνέφερε ὅτι στὴν Ε.Σ.Σ.Δ. ὑπάρχουν οἱ καλύτεροι θεατρικοὶ συγγραφεῖς καὶ σκηνοθέτες. Ἕνας Ἄγγλος τότε σκηνοθέτης πῆρε τὸ λόγο καὶ εἶπε μόνο τοῦτο «Στὴν Ἀθήνα δημιουργήθηκε τὸ θέατρο καὶ ὄχι στὴ Σπάρτη. Μόνο ἕνας λαὸς ποὺ ἔχει τὴν τόλμη νὰ ἀντιτάξει τὸ νόμο τῆς ἠθικῆς ἀπέναντι στὴν πολιτικὴ ἐξουσία μπορεῖ νὰ γράψει ἕνα ἔργο σὰν τὴν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους».

 ΠΗΓΗ: panayiotistelevantos.blogspot.com

, , ,

Σχολιάστε

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β´ ΜΑΤΘ.
(Ρωμ. β´ 10-16)

Ἀδελφοί, δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ῞Ελληνι· οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. Ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. Ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων. Ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀπόδοση στὴν Νέα Ἑλληνική:
Ἀδελφοί, δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη διὰ τὸν καθένα ποὺ κάνει τὸ καλόν, διὰ τὸν Ἰουδαῖον πρῶτα καὶ ἐπίσης διὰ τὸν Ἕλληνα, διότι ὁ Θεὸς δὲν μεροληπτεῖ. Ὅσοι ἁμάρτησαν χωρὶς τὸν νόμον, χωρὶς τὸν νόμον καὶ θὰ ἀπολεσθοῦν, καὶ ὅσοι ἁμάρτησαν ἐνῷ ἦσαν ὑπὸ τὸν νόμον θὰ κριθοῦν μὲ τὸν νόμον. Διότι δὲν θὰ δικαιωθοῦν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐκεῖνοι ποὺ ἀκούουν τὸν νόμον, ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ ἐφαρμόζουν τὸν νόμον θὰ κηρυχθοῦν δίκαιοι. Ὅταν οἱ ἐθνικοὶ ποὺ δὲν ἔχουν τὸν νόμον, ἐφαρμόζουν τὰς διατάξεις τοῦ νόμου ἐκ φύσεως, τότε, ἂν καὶ δὲν ἔχουν νόμον, ἔχουν τὸν ἑαυτόν τους διὰ νόμον, διότι ἀποδεικνύουν ὅτι τὸ ἔργον ποὺ ζητεῖ ὁ νόμος εἶναι γραμμένον στὶς καρδιές τους, συγχρόνως δὲ μαρτυρεῖ καὶ ἡ συνείδησίς των, καὶ αἱ σκέψεις των μεταξύ των κατηγοροῦν ἢ καὶ ἀπολογοῦνται, ὅπως θὰ φανῇ τὴν ἡμέραν, ὅταν, σύμφωνα μὲ τὸ εὐαγγέλιόν μου, ὁ Θεὸς θὰ κρίνῃ τὰ κρυφὰ τῶν ἀνθρώπων διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
«Ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων».

 .      Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν μυστικά. Τὰ κρατοῦν κρυμμένα μέσα στὸ βάθος τῆς ψυχῆς τους. Κανένα ξένο μάτι δὲν μπορεῖ νὰ τὰ δεῖ, καμιὰ ἀνθρώπινη σκέψη δὲν μπορεῖ νὰ τὰ ἀποκαλύψει. Ἐδῶ ὁ ἄνθρωπος κατορθώνει τὴν ἀπόλυτη ἀποκρυψη καὶ μυστικότητα. Κάποτε ὅμως τὸ πέπλο αὐτὸ τῆς μυστικότητος θὰ ἀποσυρθεῖ. Καὶ τὰ μυστικὰ θὰ γίνουν πλέον φανερά. Τὰ κρυπτὰ θὰ δημοσιευθοῦν καὶ θὰ κριθοῦν. Θὰ ἔλθει ἡμέρα, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, «ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων». Γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς πρέπει νὰ δώσουμε ἰδιαίτερη προσοχὴ στὴν μυστική μας ζωή.

 «ΤΑ ΚΡΥΠΤΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ»

.  Κατὰ κανόνα ρίχνουμε τὸ πέπλο τῆς μυστικότητος, γιὰ νὰ κρύψουμε τὰ ἁμαρτωλὰ καὶ ἄνομα ἔργα μας. Ἡ κρυφή, ἡ ἔνοχη ζωή μας εἶναι συνήθως ἡ ἱστορία τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς μας. Ὁ ἕνας ἀδικεῖ, χωρὶς κανεὶς νὰ τὸν παίρνει εἴδηση. Ὁ ἄλλος ὑπονομεύει τὴν θέση τοῦ συναδέλφου του, χωρὶς κανένας οὔτε κἂν νὰ τὸν ὑποψιασθεῖ. Καὶ ὁ τρίτος κάνει τὴν φαυλότητα μέσα στὸ σκοτάδι, χωρὶς κανένας νὰ τὸν δεῖ.
.    Μάταιος κόπος! Ὅ,τι κι ἂν κάνουμε, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κρυφθοῦμε. Ἡ μυστικότητα, ποὺ πετυχαίνουμε, εἶναι προσωρινή. Γιατί ὅ,τι δὲν γνωρίζουν οἱ ἄνθρωποι, τὸ γνωρίζει πολὺ καλὰ ὁ Θεός. Ἐμπρός του εἶναι ὅλα «γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα» (Ἑβρ. δ´ 13). Κανένα σκοτάδι, κανένα κλειδί, καμιὰ ἐρημιὰ δὲν μᾶς ἀσφαλίζει ἀπὸ τὰ μάτια τοῦ Θεοῦ. «Σκότος οὐ σκοτισθήσεται ἀπὸ σοῦ καὶ νὺξ ὡς ἡμέρα φωτισθήσεται», λέει ὁ Δαβὶδ (Ψαλμ. ρλη´ 12). Βλέπεις Κύριε, μέσα στὸ πυκνὸ σκοτάδι καὶ ἡ νύχτα ἐνώπιόν σου εἶναι σὰν ἡμέρα φωτεινή.
.     Ἑπομένως τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ μείνει κρυμμένο. Ὅλα θὰ ἀποκαλυφθοῦν. Πολλὲς φορὲς ἀποκαλύπτονται ἐδῶ στὴν γῆ. Ἁμαρτήματα καὶ ἐγκλήματα, ποὺ ἔγιναν μὲ ὅλη τὴν τέχνη καὶ ὅλη τὴν μυστικότητα, ἀποκαλύπτονται μέχρι λεπτομερειῶν. Θὰ φανερωθοῦν ὅμως καὶ θὰ ἀποκαλυφθοῦν ὁπωσδήποτε ἐκείνη τὴν ἡμέρα. Τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ τὸ διακηρύττει: ὁ Κύριος «φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν» (Α´ Κορινθ. δ´ 5). Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος σήμερα συμπληρώνει: «Ὁ Θεὸς κρίνει τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων». Αὐτά, ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἔκαναν μυστικά, αὐτὰ «τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης» (Β´ Κορινθ. δ´ 2) θὰ δημοσιευθοῦν καὶ θὰ κριθοῦν. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι μία θεωρία. Εἶναι λόγος Κυρίου Παντοκράτορος.
.     Εἶναι δυνατὸν ὅμως νὰ ὑπάρχουν καὶ

ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

στὴν ψυχή μας. Ἡ μυστικότητα εἶναι τὸ ἱερὸ πέπλο, ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, γιὰ νὰ σκεπάζουμε τὸ ἄδυτο τῆς ψυχῆς μας. Καὶ πολλοὶ τὸ προσέχουν ἰδιαίτερα αὐτό. Κρατοῦν μυστικὰ καὶ κρυμμένα τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς καλοσύνης. Βοηθοῦν ἕνα φτωχὸ καὶ ἀπροστάτευτο ὀρφανό, ἐνισχύουν μία πολύτεκνη οἰκογένεια. Δὲν τὸ λένε ὅμως. Δὲν τὸ σαλπίζουν. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὰ ἔργα αὐτὰ τῆς ἀγάπης μένουν συνήθως ἄγνωστα στοὺς πολλούς. Γίνονται «ἐν τῷ κρυπτῷ» (Ματθ. ϛ´ 4), ὅπως παρήγγειλε ὁ Κύριος. Εἶναι αὐτὰ τὰ πιὸ ὡραῖα, τὰ πιὸ ἁγνὰ μυστικὰ τῶν ἀνθρώπων. Ἔπειτα ἔρχεται καὶ ἡ μυστικὴ ζωὴ τῆς προσευχῆς. Προσεύχεται ὁ πιστός, ὅπως τοῦ ὑπέδειξε ὁ Κύριος «εἰς τὸ ταμιεῖόν του… ἐν τῷ κρυπτῷ» (Ματθ. ϛ´ 6). Χωρὶς κανεὶς νὰ τὸν βλέπει. Χωρὶς κανεὶς νὰ τὸν ἀκούει. Οὔτε καὶ τὰ χείλη του πολλὲς φορὲς δὲν σαλεύουν. Τὰ μυστικὰ τῆς προσευχῆς εἶναι τὰ πιὸ ἅγια μυστικὰ τῶν ἀνθρώπων.
.      Δὲν θὰ μείνουν βέβαια γιὰ πάντα κρυμμένα τὰ μυστικὰ αὐτά. Καὶ τὰ ἅγια μυστικὰ θὰ ἀποκαλυφθοῦν κάποτε, «ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἀλλὰ τὰ ἅγια μυστικὰ θὰ φανερωθοῦν, γιὰ νὰ βραβευθοῦν, γιὰ νὰ δοξασθοῦν καὶ νὰ τιμηθοῦν ἐκεῖνοι ποὺ τὰ κράτησαν στὸ ἱερὸ ἄδυτο τῆς ψυχῆς τους.
.    Ὁ Κύριος τὸ βεβαίωσε πολλὲς φορὲς καὶ κατηγορηματικά: «Ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ». Καὶ ὁ Ἀπόστολος στὴν σημερινὴ περικοπὴ δηλώνει, ὅτι θὰ δοθεῖ «δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν».
.      Ὑπάρχουν ἀσφαλῶς καὶ στὴν δική μας ψυχὴ πολλὰ μυστικά. Ἂς τὰ ἐξετάσουμε μὲ προσοχή. Καὶ ἂν διαπιστώσουμε, πὼς εἶναι –μερικὰ ἢ ὅλα– «κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ τῆς αἰσχύνης», ἂς φροντίσουμε νὰ τὰ φανερώσουμε στὸ φῶς τῆς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως. Πρέπει ὁ ἱερὸς χῶρος τῆς ψυχῆς νὰ καθαρίσει ἀπὸ ὅ,τι ἀκάθαρτο μυστικὸ ὑπάρχει. Στὰ ἅγια τῶν ἁγίων τῆς ψυχῆς μας ἂς κατοικεῖ μόνον ὁ Χριστός.

 ΠΗΓΗ: περιοδ. «ΖΩΗ», τ. 4238, 16.06.2011

,

Σχολιάστε

ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ

Ἐξαφανίστηκαν οἱ ἅγιοι!

.    Ἐξαφανίστηκαν οἱ ἅγιοι! Σκίζοντας τὸν ἀέρα ἀπὸ τὰ βάθη τριῶν χιλιάδων χρόνων μιὰ ἀπελπισμένη, μιὰ σπαρακτικὴ κραυγὴ φτάνει μέχρι καὶ τὴν δική μας ὄντως ἀποκαλυπτικὴ ἐποχὴ καὶ μᾶς πληροφορεῖ γι ̓ αὐτὸ τὸ ἴδιο, τὸ τόσο θλιβερὸ γεγονός. Ποιὸ γεγονός; Τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ὑπάρχουν πιὰ ἐνάρετοι καὶ ἀφοσιωμένοι στὸν Θεὸ ἄνθρωποι: «Σῶσόν με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος», κραύγασε τότε ὁ Δαβίδ. Χίλια χρόνια πρὸ Χριστοῦ, σὲ συνθῆκες ἀποστασίας τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸ σωτηριῶδες θέλημα τοῦ ζῶντος Θεοῦ, ὁ μεγάλος προφήτης καὶ βασιλιάς, ὁ ποιητὴς καὶ ψαλμωδός, ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος κάνει τὴν πιὸ πικρὴ διαπίστωση· τὴν διαπίστωση ὅτι ἐξαφανίστηκαν, δὲν ὑπάρχουν πιὰ ἀληθινοὶ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι.
.      Δὲν ὑπῆρχαν; Ὑπῆρχαν ἀναμφιβόλως, ἀλλὰ εἶχαν λιγοστέψει πολύ, ἀποτελοῦσαν σχεδὸν εἶδος πρὸς ἐξαφάνιση. Καὶ αὐτὴ ἡ πονεμένη διαπίστωση τραυμάτισε βαθιὰ τὰ σπλάχνα τοῦ θεόπνευστου ψαλμωδοῦ. Πόνεσε, ἔκλαψε, ἀπογοητεύθηκε. Γι ̓ αὐτὸ καὶ κραύγασε σπαρακτικά: «Σῶσόν με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος»· σῶσε με, Θεέ μου, διότι χάθηκε, ἐξαφανίστηκε, δὲν ὑπάρχει πλέον ἐνάρετος ἄνθρωπος. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ ὡραίου, τοῦ πονεμένου καὶ τόσο περιεκτικοῦ ἑνδέκατου Ψαλμοῦ. Ὁ Ψαλμὸς φέρει τὴν ἐπιγραφὴ «ὑπὲρ τῆς ὀγδόης», ποὺ σημαίνει τὸν τρόπο ψαλμωδίας του, νὰ ψαλεῖ δηλαδὴ «κατὰ ὀκτὼ τόνους κάτω». Ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους ὅμως ἑρμηνευτὲς καὶ τοὺς ἱεροὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐκλαμβάνεται μὲ ἀλληγορικό, συμβολικὸ νόημα καὶ σημαίνει ἱκεσία πρὸς τὸν Θεὸ νὰ ἔλθει σύντομα ἡ ὄγδοη ἡμέρα. Ὄγδοη δὲ ἡμέρα θεωρεῖται εἴτε ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ ἡ περίοδος ποὺ ἀκολουθεῖ, εἴτε ἡ μετὰ τὴν συντέλεια τοῦ κόσμου ἀτέλειωτη αἰωνιότητα.
.     «Ἐκλέλοιπεν ὅσιος»! Σὲ ἄλλο Ψαλμό, στὸν 13ο, ὁ Δαβὶδ περιγράφει λεπτομερέστερα αὐτὴ τὴν κατάσταση τῆς ἀποστασίας (στίχ. 3): «Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός»· ὅλοι ξέφυγαν ἀπὸ τὸν ἴσιο δρόμο, ὅλοι ἐξαχρειώθηκαν, δὲν ὑπάρχει κανένας ποὺ νὰ ἐργάζεται τὸ ἀγαθό, δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας!
.     Οὔτε ἕνας; Καὶ ἐδῶ τὸ ἴδιο φαινόμενο ἔχουμε. Ὑπῆρχαν ἀλλὰ λίγοι, ὑπῆρχαν ἀλλὰ κινδύνευαν σχεδὸν νὰ ἐξαφανιστοῦν. Θέλει δηλαδὴ ὁ Δαβὶδ νὰ φανερώσει τὸ μέγεθος τῆς ἀποστασίας, προσπαθεῖ νὰ περιγράψει τὸν τρόμο ἀπὸ τὴν ἀνησυχητικὴ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πραγματικὰ εὐσεβῶν ἀνθρώπων.
.      Ἂν ζοῦσε σήμερα; Ἂν ἔπαιρνε καὶ πάλι τὴν κιθάρα του καὶ ἀποσυρόταν σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες πλέον ἥσυχες γωνιὲς γιὰ νὰ ὑμνήσει μὲ πάθος τὸν Δημιουργό του, τί θὰ ἔλεγε ἀντικρίζοντας αὐτὴ τὴν μανιώδη λαίλαπα ἀντιχριστιανικῆς ἀποστασίας ποὺ πλήττει ὅλο καὶ θρασύτερα τὸν κόσμο;
.       «Σῶσόν με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος»! Σῶσε με, Θεέ μου! Ἐξαφανίστηκαν οἱ πραγματικὰ εὐσεβεῖς, οἱ ὄντως ἐνάρετοι, οἱ ταπεινοὶ καὶ οὐρανόφρονες ἄνθρωποι, οἱ ἅγιοι! Ἐξαφανίστηκαν; Δὲν ἐξαφανίστηκαν! Ἀλλὰ πλέον ἔχουν μειωθεῖ πάρα πολύ. Ἔχουν μείνει λίγοι, πολὺ λίγοι, ἐλάχιστοι μέσα στὰ περίπου 7 δισεκατομμύρια τοῦ σημερινοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς.
.      Τὴν ὥρα ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμὲς τὰ δελτία εἰδήσεων μεταδίδουν ὅτι πρωτοφανεῖς πλημμύρες πλήττουν τὴν Αὐστραλία. Ἄνθρωποι πνίγονται, πόλεις ἐκκενώνονται, τεράστιες ἐκτάσεις καλύπτονται ἀπὸ τὰ ὁρμητικὰ νερὰ τῶν ποταμιῶν. Ἀλλὰ ἡ πλημμύρα τοῦ κακοῦ στὸν κόσμο εἶναι πολὺ μεγαλύτερη, ἀπείρως καταστροφικότερη. Κάτι σὰν δαιμονικὴ μανία ἔχει καταλάβει τὸν πλανήτη. Καὶ ἡ μανία αὐτὴ στὴν πατρίδα μας ἔχει πάρει τὴν μορφὴ χιονοστιβάδας. Ἐνῶ ἡ φοβερὴ οἰκονομικὴ κρίση ποὺ μαστίζει τὸν τόπο ἔπρεπε νὰ ὁδηγήσει τοὺς ἄρχοντες καὶ τὸ λαό μας σὲ ἀλλαγὴ πρὸς τὸ καλό, σὲ μετάνοια, σὲ ἐπιστροφὴ πρὸς τὸν Θεό, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο συμβαίνει.
.       Τὸ ἀντίθετο! Οἱ μὲν κυβερνῆτες μας μοιάζουν νὰ ἔχουν καταληφθεῖ ἀπὸ σύνδρομο καταστροφῆς. Ψηφίζουν νόμους φρικτούς, καθιερώνουν συστήματα ὑποδουλώσεως τοῦ λαοῦ προδρομικὰ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου, παραληροῦν καταφερόμενοι κατὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ὁ δὲ λαός μας… Ὁ μυρωμένος μὲ τὸ βασιλικὸ χρίσμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος λαός μας ποῦ βρίσκεται; Τί κάνει; Ὁ λαός μας βρίσκεται σὲ μιὰ πρωτοφανῆ κατάπτωση. Ὑπάρχουν βεβαίως καὶ σήμερα πολλοὶ ἀληθινοὶ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι ποὺ ἀντιστέκονται στὸ χείμαρρο τοῦ κακοῦ. Ἀλλὰ εἶναι μειοψηφία. Στὸ μεγαλύτερο μέρος του ὁ λαός μας ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν χάρη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ναρκωμένος ἀπὸ τὴν τηλεοπτικὴ ὑποκουλτούρα, ποὺ τοῦ σερβίρεται καθημερινά, προσηλωμένος στὴν ἀπελπισμένη προσπάθεια νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν ἐπίμονη καταναλωτικὴ πρόκληση, ἀποχαυνωμένος καὶ ἀμήχανος μπροστὰ στὰ πελώρια προβλήματα ποὺ τοῦ θέτουν, φοβισμένος ἀπὸ τὴν προοπτικὴ μιᾶς καταστροφῆς… μένει ἄβουλος καὶ ὑποταγμένος στὴ νοοτροπία τῶν ἡγετῶν του.

.   Ὁπότε τί γίνεται;
.  Ὁ καθένας μας ἂς ἀναμετρήσει τὸ χρέος του. Ὁ καθένας μας ἂς ἀναρωτηθεῖ ἂν ἀνταποκρίνεται στὴν κλήση νὰ εἶναι ὁ ἴδιος ὅσιος. Καὶ ὅλοι μας ἂς ἱκετεύουμε τὸν Θεό μας σὰν τὸν Δαβίδ: «Σῶσόν με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος». Σῶσε μας, Θεέ μου, διότι ἔχουν χαθεῖ οἱ ἀφοσιωμένοι σὲ Σένα ἄνθρωποι. Σῶσε μας, διότι ἐξαφανίζονται οἱ ἅγιοι. Σῶσε μας!

ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2025, 15.06.2011
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , , ,

Σχολιάστε

ΣΦΑΓΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

Μία σφαγ σφράγισε τν ποτυχία σ λα τ μέτωπα
Τῆς Σοφίας Βούλτεψη

.     φριχτς θάνατος νς νθρώπου, στ κέντρο τς θήνας, τν ρα πο τοιμαζόταν ν μεταφέρει τν τοιμόγεννη γυναίκα του στ μαιευτήριο, ποτελε τν δυνηρ πισφράγιση τς ποτυχίας ν λυθε στω κα να πρόβλημα σ’ ατ τὴν χώρα.
.   Οἱ μαχαιριὲς ποὺ στέρησαν τὴν ζωὴ ἀπὸ ἕναν νεαρὸ πατέρα, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ τοῦ κλέψουν τὴν κάμερα ποὺ κρατοῦσε στὰ χέρια του, δὲν ἦταν ἁπλῶς ἕνα δυνατὸ σόκ. Ἦταν ἡ ἀπόδειξη ὅτι στὴν χώρα κούγονται μόνο λόγια. Μόλις ξεπερνιέται «δύσκολη» στιγμή, πιστρέφουν λοι στν πόλυτη δράνεια.
.    Πρόσφατα εἶναι τὰ γεγονότα τῆς κατάληψης ἀπὸ ὀρδὲς μεταναστῶν τοῦ Συντάγματος, τὸ βράδυ τῆς Πρωτοχρονιᾶς. Ἀμέσως, προβλήθηκε τὸ προπαγανδιστικὸ (ὅπως ἀποδεικνύεται) ἐγχείρημα τοῦ φράχτη στὸν Ἔβρο.
.    Πρόσφατα εἶναι τὰ γεγονότα τῆς Νομικῆς καὶ τῆς Ὑπατίας. Τὸ θέμα λύθηκε ὅπως – ὅπως καὶ ἡ κατάσταση συνεχίστηκε μὲ τοὺς ἴδιους καὶ χειρότερους ρυθμούς.
.     Ἀμέσως, ἄρχισε ἡ ἀντιμετάθεση εὐθυνῶν. Ὁ Δήμαρχος ζήτησε καλύτερη ἀστυνόμευση καὶ ἡ κυβέρνηση, διὰ τοῦ ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτη καὶ τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου, ἀποφάνθηκαν ὅτι δὲν εἶναι ζήτημα ἀστυνόμευσης, ἀλλὰ «εὐρύτερο πολιτισμικό, οἰκιστικὸ καὶ κοινωνικὸ ζήτημα». Καὶ πὼς τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι μόνο ἀστυνομικοῦ χαρακτήρα.
.     Πιθανόν. Ἀλλὰ κάποιοι χουν ναλάβει ν λύνουν τ προβλήματα. Κάποιοι (ὁ πρωθυπουργὸς γιὰ τὴν ἀκρίβεια) μᾶς μιλοῦσαν (προεκλογικὰ) περὶ «δόγματος μηδενικῆς ἀνοχῆς». Κάποιοι επιδίδονται μέχρι σήμερα σὲ ἐξαγγελίες καὶ προειδοποιοῦν ὅτι ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶναι ξέφραγο ἀμπέλι καὶ τὰ λοιπά, καὶ τὰ λοιπά.
.      Ἡ στυγνὴ δολοφονία στὸ κέντρο τῆς πόλης, ποὺ στάθηκε ἡ ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἐπιρρίπτει τὶς εὐθύνες ὁ ἕνας στὸν ἄλλο, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ξεσπάσουν ἐπεισόδια ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα, ὑπῆρξε ἡ σταγόνα ποὺ ἔκανε τὸ ποτήρι νὰ ξεχειλίσει. (…)

ΠΗΓΗ: http://www.elzoni.gr/ (11.05.2011)

,

Σχολιάστε

ΠΟΛΙΤΙΚΑ «ΑΛΟΓΑ» ΚΑΙ «ΠΑΡΑΦΥΣΙΚΕΣ» ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ

ΕΙΣΑΓ. ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὁ Ὑπουργὸς εἶναι ἐντολοδόχος τοῦ Λαοῦ. Ἂν ὁ ὑπουργὸς βρίσκεται ἐν δυσαρμονίᾳ πρὸς τὴν λαϊκὴ βούληση, τότε ἡ Δημοκρατία ἔχει λύσεις. Ἂν ὅμως τελεῖ ἐν ἁρμονίᾳ πρὸς τὴν λαϊκὴ βούληση, δηλ. ἂν ὁ Λαὸς θέλει νὰ βλέπει ζευγάρι ὁμοφυλοφίλων (ἐκ ΦΥΣΕΩΣ ΑΓΟΝΩΝ) νὰ «ἀνατρέφουν» ΑΛΟΓΩΣ (ὡς ἡμίονοι) δύσμοιρα παιδάκια «υἱοθετημένα» (δηλ. πουλημένα στὰ σοῦπερ μάρκετ καὶ τὰ ἄλλα σκλαβοπάζαρα) κατὰ ΠΛΗΡΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (σ.: ἀφῆστε τὸν Θεό «ἔξω») τότε καὶ ὁ Λαὸς εἶναι ἄξιος νὰ ἔχει τέτοιο Ὑπουργό: ΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΓΟΝΟ.
Κι ἂς μένουν κατὰ μέρος οἱ εὐαισθησίες τῶν Ἐξεχόντων «Πρασινολόγων» [ὀρθόν: «Πράσσειν-αλόγων»] νὰ ψάχνονται μὲ τὸ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ καὶ τὴν ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ καὶ νὰ πηγαίνουν γιὰ…βροῦβες.
Κλαῖμε ὑποκριτικὰ γιὰ τὰ τσουνάμια, ἀλλὰ νὰ σοβαρευτοῦμε δὲν λέμε.

Τὸ δημοσίευμα:

.    Ἀνοιχτὸ τὸ ἐνδεχόμενο γιὰ υἱοθεσία ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια ἄφησε γιὰ πρώτη φορὰ ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας κατὰ τὴν διάρκεια κοινῆς συνέντευξης Τύπου, χθές Τρίτη, μὲ τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης.
.       Σύμφωνα μὲ τὸν ὑπουργὸ Ὑγείας, ἔχει συσταθεῖ ἐπιτροπὴ στὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας ποὺ μελετάει τὸ ἐνδεχόμενο υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπὸ ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια καὶ μονογονεϊκὲς οἰκογένειες. Ἐπίσης ἐνισχύεται μὲ ἐπιπλέον μέλη καὶ ἡ ὑφισταμένη Ἐπιτροπή, ἡ ὁποία εἶχε συσταθεῖ γιὰ τὰ θέματα υἱοθεσίας.
.     Ἡ νέα ἐπιτροπὴ θὰ καταθέσει σύντομα τὶς προτάσεις της, ὥστε νὰ ἐπιταχυνθοῦν στὸ μέλλον συνολικὰ οἱ διαδικασίες ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὶς υἱοθεσίες παιδιῶν ἀπὸ ζευγάρια, ἐνῶ γιὰ πρώτη φορὰ θὰ ἐξεταστεῖ νὰ ἀναγνωριστεῖ τὸ σχετικὸ δικαίωμα καὶ στοὺς ὁμοφυλόφιλους. Ὅπως εἶπε ὁ ὑπουργός, μὲ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ πλαισίου τῶν υἱοθεσιῶν, καταβάλλεται προσπάθεια νὰ «χτυπηθεῖ» καὶ τὸ ἐμπόριο βρεφῶν καὶ τὰ ζευγάρια ποὺ θέλουν νὰ υἱοθετήσουν παιδιὰ καὶ δὲν μποροῦν νὰ τὸ κάνουν στὴν χώρα μας, νὰ σταματήσουν νὰ καταφεύγουν σὲ τρίτες χῶρες καὶ παράνομες ἐνέργειες.
.     Ὁ ὑπουργός τόνισε πὼς τὸ θέμα εἶναι νομοθετικὰ λυμένο καὶ πρόσθεσε ὅτι ἁπλὰ ὑπάρχουν κάποιες ἀγκυλώσεις στὴν ἁρμόδια ἐπιτροπή. Κατέληξε ὅμως λέγοντας ὅτι δὲν ἔχουν μπεῖ προϋποθέσεις καὶ ὅρια στὶς προτάσεις ποὺ θὰ κατατεθοῦν. Ὅπως προσέθεσε ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης, ἐξετάζεται καὶ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ δίνεται ἡ δυνατότητα σὲ οἰκογένειες νὰ ἀναλαμβάνουν γιὰ συγκεκριμένο χρονικὸ διάστημα ἐγκαταλελειμμένα ἢ κακοποιημένα παιδιὰ ἢ παιδιὰ ποὺ βρίσκονται στὸ ὅριο παραβατικῆς συμπεριφορᾶς γιὰ νὰ μὴν κλείνονται σὲ ἱδρύματα.

 Σχόλιο Ἱστολογίου «kostasxan.blogspot.com»:
Ἐμεῖς, μόνο μερικὲς ἀπορίες ἔχουμε γιὰ τὴν γονικὴ μέριμνα ποὺ θέλει νὰ προσφέρει τὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας στὰ ὁμοφυλόφυλα ζευγάρια:
Κύριε ὑπουργέ, (ἐσὺ ποὺ ὅλο παραιτεῖσαι καὶ ὅλο στὴ θέση σου βρίσκεσαι) ἔχουν ἐξαντληθεῖ οἱ υἱοθεσίες σὲ ἑτερόφυλα ζευγάρια;
Μπορεῖτε, κύριε ὑπουργέ, νὰ μᾶς πεῖτε τὸν ἀριθμὸ τῶν ἑτεροφύλων ζευγαριῶν τῆς χώρας μας ποὺ θέλουν νὰ υἱοθετήσουν ἀλλὰ δὲν μποροῦν λόγῳ τοῦ ὑφισταμένου νόμου (ποὺ οὐσιαστικὰ εἶναι νόμος ἀγορᾶς ἀνθρώπων);
Μπορεῖτε, κύριε ὑπουργέ, νὰ μᾶς πεῖτε γιατί δὲν ἔχετε τὴν ἴδια μέριμνα καὶ γιὰ τὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια ποὺ λαχταροῦν νὰ κρατήσουν στὴν ἀγκαλιά τους ἕνα παιδὶ καὶ νὰ τοῦ προσφέρουν τὴν ἀγάπη τους μέσα σὲ ἕνα φυσιολογικὸ περιβάλλον;
Μπορεῖτε, κύριε ὑπουργέ, νὰ ἀποδείξετε ὅτι δὲν εἶστε ρατσιστὴς καὶ δὲν φέρεστε κατὰ τῶν ἑτεροφύλων ζευγαριῶν;
Ἂν δὲν ἀπαντήσετε (σοβαρὰ καὶ ὄχι μὲ γελοιότητες ἢ ὑπεκφυγές, ὅπως συνηθίζετε ἐσεῖς οἱ πολιτικοὶ) σὲ αὐτὲς τὶς ἐρωτήσεις, τότε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ θὰ ἀποδείξετε πὼς τὸ μέτρο τῆς πολιτικῆς ζωῆς σας δὲν εἶναι τὸ “φύσιν”, ἀλλὰ τὸ “παρὰ φύσιν”…

Κωνσταντῖνος

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.com καὶ klision.blogspot.com

Ἀκολουθεῖ νέα σχετικὴ ἀνάρτηση:
https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/05/11/ἄλογος-νόμος-πανούκλα/

, , , ,

Σχολιάστε