Ἄρθρα σημειωμένα ὡς νοσοκομεῖα

ΤΑ ΠΑΓΚΑΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ…!

.               […] Ἡ μειωμένη χρηματοδότηση τοῦ ΕΣΥ εἶναι μόνο ἡ…ἀφετηρία γιὰ τὴν ἀναζήτηση ἄλλων τρόπων χρηματοδότησης. «Ἐφέτος ἡ χρηματοδότηση εἶναι 350 ἑκατ. εὐρὼ λιγότερα ἀπὸ πέρυσι. Ἔχουν ἐπάρκεια ὑλικῶν οἱ μονάδες τοῦ ΕΣΥ, λένε. Καὶ ὅμως ὀφείλουν 1,5 δίσ. ληξιπρόθεσμα. Τὸ ΕΣΥ συντηρεῖται ἀπὸ ἐράνους, παροχές, δωρεὲς καὶ συναυλίες. Μέχρι καὶ ἀπὸ τὰ παγκάρια τῆς ἐκκλησίας τοῦ κάθε Νοσοκομείου ἀναζητεῖται ἡ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση» καταγγέλλει τὸ προεδρεῖο τῆς ΠΟΕΔΗΝ. Ἀναφέρεται ἐνδεικτικὰ τὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Θεσσαλονίκης «Γεννηματᾶς», ὅπου μοναδικὴ πηγὴ χρηματοδότησης τοῦ Νοσοκομείου γιὰ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα ἦταν τὸ παγκάρι τῆς ἐκκλησίας.
[…]

ΠΗΓΗ: empisteutiko.gr

Σχολιάστε

«ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΡΡΩΣΤΙΑ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ» (Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς) – Κάθε νοσοκομεῖο δείχνει μὲ τὸ δάχτυλο τὸν Θεό. Κανένα τόσο πολὺ ὅσο τὸ νοσοκομεῖο γιὰ τοὺς ψυχασθενεῖς.

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Ἑπιστολὴ πρὸς μία γυναίκα γιὰ τὴν τρέλα.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
«Δὲν φτάνει μόνον ἡ πίστη…» – (Ἱεραποστολικὲς ἐπιστολὲς Β´)
ἐκδ. «Ἐν πλῷ», 2008.

.           Γράφεις, πὼς ὑπέφερες πολλὰ ἀπὸ τὸν ἄνδρα σου. Σὲ μάλωνε, σ’ ἔδιωχνε ἀπὸ τὸ σπίτι, σὲ ἔδερνε ἀκόμα. Ὅμως μὲ τὴν προσευχὴ καὶ μὲ τὴν ἐλπίδα στὸν Θεὸ εἶχες τὴ δύναμη νὰ τὰ ἀντέξεις ὅλα. Ποτὲ σὲ κανέναν δὲν παραπονιόσουν καὶ δὲν ἔλεγες ἐκτὸς σπιτιοῦ τὸ τί συνέβαινε στὸ σπίτι. Τὰ πάθη σοῦ μαλάκωσαν τὴν ψυχή, ξερίζωσαν κάθε περηφάνεια καὶ ἀκόμα ἰσχυρότερα σὲ ἔδεσαν μὲ τὸν ζῶντα Θεό. Μιὰ ἐποχὴ νόμιζες ὅτι θὰ τρελαθεῖς. Ὅμως δὲν τρελάθηκες ἐσὺ – τρελάθηκε ὁ ἄνδρας σου. Τώρα εἶσαι ἀνήσυχη γιὰ τὴν ψυχή του, καὶ ρωτᾶς: ὑπάρχει καθόλου σωτηρία γιὰ τοὺς τρελούς;
.             Ἐφ᾽ ὅσον πιστεύεις στὸν Θεὸ καὶ στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, πίστευε ἕως τὸ τέλος καὶ ἐξ ὁλοκλήρου. Ἀφοῦ κατὰ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ, «οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; Καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν» (Ματθ. ι´ 29), τότε πῶς θὰ μποροῦσε ὁ ἄνθρωπος νὰ πέσει στὰ βάσανα καὶ τὴν ἀρρώστια καὶ τὸν θάνατο, χωρὶς τὴ θέλησή Του; Ἀλλὰ ἡ κύρια θέληση τοῦ Θεοῦ σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀνθρώπους ἐκφράζεται στὸ «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι» (Α´ Τιμ. β´ 4). Τοῦτο σημαίνει, ὅτι καὶ ἡ τρέλα ἐπετράπη ἐπάνω στὸν βασανιστὴ ἄνδρα σου, γιὰ τὴν σωτηρία του. Ἐὰν ὁ ἐλεήμων Δημιουργὸς δὲν  ἤθελε τὴ σωτηρία του, δὲν θὰ τὸν χτυποῦσε μ’ αὐτὴ τὴ φοβερὴ ἀρρώστια, ἀλλὰ θὰ τὸν χτυποῦσε μὲ τὸν θάνατο στὴ μέση της ἁμαρτίας του. Μὲ κάθε ἀρρώστια καὶ βάσανο ὁ οὐράνιος Ἰατρὸς θεραπεύει τὶς ἀνθρώπινες ψυχές. Γι’ αὐτό, δὲν πρέπει νὰ λυπούμαστε τόσο ἐκείνους ποὺ ἀρρωσταίνουν βαριὰ καὶ πεθαίνουν, ὅσο ἐκείνους, τοὺς σωματικὰ ὑγιεῖς, ποὺ τοὺς ἁρπάζει ὁ θάνατος μέσα στὴν ἁμαρτία τους. Ἔχει λεχθεῖ πὼς σὲ ὅ,τι σὲ βρεῖ, σ’ ἐκεῖνο θὰ σὲ κρίνει: «…εἷς παραληφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται» (Λουκ. ιζ´ 34)· ὅποιος βρεθεῖ μέσα στὴν ἁμαρτία θὰ ὑποστεῖ δίκη, ὅποιος βρεθεῖ μέσα στὴ μετάνοια θὰ πάρει συγχώρεση καὶ βραβεῖο. Βέβαια θὰ μοῦ πεῖς ὅτι αὐτὸς τώρα δὲν μπορεῖ οὔτε νὰ μετανοήσει οὔτε νὰ προσευχηθεῖ στὸν Θεό! Γι’ αὐτὸ ἐσὺ θὰ προσεύχεσαι γιὰ ἐκεῖνον, καὶ θὰ προσφέρεις τὶς θυσίες. Αὐτὸς στὴν τωρινὴ κατάσταση μπορεῖ μόνο νὰ ταλαιπωρεῖται, πρὸς σωτηρία τοῦ ἑαυτοῦ του, καὶ γιὰ τὸν φόβο τῶν ἄλλων. Κάθε νοσοκομεῖο δείχνει μὲ τὸ δάχτυλο τὸν Θεό. Κανένα τόσο πολὺ ὅσο τὸ νοσοκομεῖο γιὰ τοὺς ψυχασθενεῖς. Τοποθέτησε τὴν ἐλπίδα σου στὸν Κύριο καὶ νὰ εἶσαι ἤρεμη.

ΠΗΓΗ: orp.gr

, , , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΟΤΑΝ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ… (Ὅταν ἀρρωστήσουμε, τότε θυμόμαστε τὸν Θεό.)

ΟΤΑΝ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ

Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.           Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι τέλεια ὑγεία δὲν ἔχει κανένας. Ὅλο καὶ κάτι ἔχουμε ὅλοι μας. Πλήρως καὶ τελείως ὑγιὴς δὲν ὑπάρχει κανένας. Καὶ ὅσοι εἶναι ἔξω ἀπὸ τὰ νοσοκομεῖα νοσοῦν καὶ ὅσοι εἶναι ἐντός, ἀκόμη περισσότερο. Μάλιστα οἱ ἀσθένειες ποικίλουν κατὰ περίπτωση. Ἀσθένειες σώματος καὶ ἀσθένειες ψυχῆς. Ἀσθένειες ἰάσιμες καὶ ἀνίατες. Ἀσθένειες ἔκτακτες καὶ ἀρρώστιες γιὰ μία ζωή. Ἀρρωστήματα κρυφὰ καὶ λανθάνοντα, ἀλλὰ καὶ φανερά. Κληρονομικὰ καὶ ἐπίκτητα. Διαπιστωμένα καὶ σπάνια, ἄγνωστα. Παλαιὰ ποὺ ξαναγυρίζουν, ἀλλὰ καὶ καινούργια.
.               Τὰ νοσοκομεῖα εἶναι γεμάτα. Ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη κάνει θαύματα. Ἀλλὰ ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ βάσανο τῆς ἀρρώστιας, ὑπάρχει καὶ ἕνα θετικό. “Ἀπό τὸ πικρὸ ὁ Θεὸς βγάζει γλυκό”. “Οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ”, ποὺ ἔλεγαν καὶ οἱ ἀρχαῖοι. Ποιό εἶναι αὐτὸ τὸ καλό; Μέσα στὴν ἀρρώστια μας καταλαβαίνουμε τὴν ἀδυναμία μας, ταπεινωνόμαστε, ζητᾶμε βοήθεια κι ἀπὸ τοὺς ἄλλους, τοὺς ἔχουμε ἀνάγκη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν Θεό. Ἔλεγε ὁ π. Πορφύριος, ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὁ ἐν τῇ Ὁμονοίᾳ τῶν Ἀθηνῶν ἀσκήσας, ὅτι “δὲν πρέπει νὰ κατηγοροῦμε τὸν καρκίνο, διότι πολλοὺς ὁδήγησε διὰ τῆς μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως στὸν οὐρανό”.
.               Ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸ σῶμα καὶ ὄχι τὴν ἀρρώστια. Ἡ ἀρρώστια μπῆκε μὲ τὴν ἁμαρτία, ὅπως ἡ φθορὰ καὶ ὁ θάνατος. Ὅλη ὅμως ἡ διαδικασία τῆς ἀρρώστιας καὶ οἱ διάφορες ἐξετάσεις μᾶς φέρνουν πιὸ κοντὰ στὸν Θεὸ καὶ πιὸ κοντὰ στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.ταν ρρωστήσουμε, τότε θυμόμαστε τν Θεό. Ἡ ἀρρώστια εἶναι μία παιδαγωγία. Ἡ παιδαγωγία τοῦ Κυρίου ὅμως δὲν θέλει νὰ μᾶς ἰσοπεδώσει. Ἡ παιδαγωγία εἶναι μικρὴ καὶ τὶς περισσότερες φορὲς προσωρινή, δηλ. στὰ μέτρα μας καὶ στὴν ἀντοχή μας. Σκοπ χει ν μς παναφέρει στν τάξη, πως δάσκαλος τος φηρημένους μαθητς (Μ. Βασίλειος). Γινόμαστε καὶ πάλι παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. Πι πιστο στὸν Θε κα πι συμπαθες στος πονεμένους. Ἡ παιδεία τοῦ Κυρίου φανερώνει ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ἀγαπᾶ καὶ θέλει νὰ μᾶς σώσει. Συχνὰ ἀπὸ μία ἀρρώστια, ἀλλὰ καὶ μία θεραπεία, ἀλλάζουμε ζωή.
.           Βασικὴ πηγὴ προβλημάτων στὸν ἄνθρωπο δημιουργεῖ τὸ σῶμα. Δὲν φταίει ὅμως τὸ σῶμα. Ἡ κακὴ χρήση καὶ ὁ ἐγωϊσμὸς προβάλλονται μὲ ὄχημα τὸ γερὸ καὶ σφριγηλὸ σῶμα. Ἡ ἀρρώστια λοιπὸν πλήττει τὸ σῶμα καὶ ὁ ἄνθρωπος ταπεινώνεται. Καταλαβαίνει τὰ ὅριά του. Δὲν μπορεῖ νὰ κάνει ὅ,τι θέλει. Διαπιστώνει ὅτι ἔχει ἡμερομηνία λήξεως.
.           Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὁ πόνος σμιλεύει τὴν ψυχὴ καὶ κάνει τὸν ἄνθρωπο πιὸ καταδεκτικό, πράο, πιστό, προσευχόμενο. Ἐπαναφέρει στὸ προσκήνιο τῆς ζωῆς του τὸν Χριστό, τὴν Παναγία καὶ τοὺς Ἁγίους. Ἀγκαλιάζει τὸν Σταυρὸ καὶ διαβάζει τὸ Εὐαγγέλιο. Τρέχει στὰ προσκυνήματα καὶ τάζει τάματα στὰ Μοναστήρια. Τ σπουδαιότερο εναι τι πονεμένος νθρωπος τς περισσότερες φορς ρχίζει ν κκλησιάζεται, ν ξομολογεται κα ν κοινωνε. Ἀρχίζει μία καινούργια περπατησιὰ στὴ ζωή του.
.             Ἐπίσης οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἀρρωσταίνουν, ἐπικοινωνοῦν πιὸ εὔκολα. Γίνονται πιὸ καταδεκτικοὶ καὶ ὁμιλητικοί. Μὲ τοὺς γιατροὺς πιὸ ἀνακοινωτικοί. Μὲ τοὺς νοσοκόμους πιὸ ὑπάκουοι. Μὲ τοὺς δικούς τους πιὸ συνεργάσιμοι. Μὲ τοὺς διπλανοὺς πιὸ συμπαθεῖς καὶ ἐπιεικεῖς. Μέσα στοὺς θαλάμους τῶν νοσοκομείων συμφιλιώθηκαν οἰκογένειες καὶ ἀδέλφια. Ξεκίνησαν ἰσόβιες φιλίες. Μᾶς ἐπισκέπτονται φίλοι καὶ συγγενεῖς ἀπὸ μακριά. Γείτονες καὶ πνευματικοὶ συγγενεῖς δείχνουν ἐνδιαφέρον. Συχνὰ στὴν ἀρρώστια ἀνακαλύπτουμε ποιοὶ μᾶς ἀγαποῦν εἰλικρινά.
.         Ἡ Ἐκκλησία μας συνεχῶς προσεύχεται ὑπὲρ ὑγείας καὶ ὑπὲρ τῶν νοσούντων. Καὶ μεῖς πρέπει νὰ προσευχόμαστε θερμὰ γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς.  Νὰ δίνουμε τὸ ὄνομά τους καὶ πρόσφορο στὴν θεία Λειτουργία. Νὰ καλέσουμε κι ἕναν ἱερέα νὰ διαβάσει εἰδικὲς εὐχὲς καὶ νὰ κάνει Εὐχέλαιο. Νὰ ὀργανώσουμε  τὴν ἐξομολόγηση καὶ τὴ Θεία Κοινωνία. Νὰ τοὺς φέρουμε κατάλληλα πνευματικὰ βιβλία νὰ διαβάσουν. Νὰ κάνουμε μία παράκληση ἢ μία ἐλεημοσύνη γιὰ χάρη τους.

, , ,

Σχολιάστε

Η “ΜΑΧΗ” ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΪ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Σ κατάσταση διάλυσης λα τ νοσοκομεα τς χώρας!

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ὁ πιὸ εὐαίσθητος τομέας μιᾶς συντεταγμένης κοινωνίας, αὐτὸς τῆς Ὑγείας, εἶναι τὸ μεγάλο «θύμα» τῆς τριακονταετοῦς ἀφροσύνης ΜΑΣ. Ὁ ξέφρενος χορὸς τῆς κατασπαταλήσεως τοῦ δημοσίου χρήματος, εἰδικῶς μὲ τὶς ὑπερτιμημένες προμήθειες στὰ δημόσια νοσοκομεῖα, τώρα “γύρισε” σὲ μοιρολόϊ ἀπελπιστικῆς ἐνδείας.
.        Ἕνας λαὸς μὲ μεγάλη ἱστορία καὶ πολιτισμὸ πανανθρώπινης ἐμβέλειας διασύρεται ἐξευτελιστικὰ στὴν ἀναζήτηση τῶν στοιχειωδῶν ὑγειονομικῶν ἀναλωσίμων, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ τὶς προϋποθέσεις τῆς καταστροφῆς. Γέμισε τὴν κοιλιά του μὲ ξυλοκέρατα καὶ ναρκώθηκε ἀπὸ τὰ ἰδεολογικὰ παραισθησιογόνα. Τώρα χωνεύει! Χωρὶς σόδα …καὶ σύριγγες!

.         «Μάχη» γιὰ σύριγγες, ἀντισηπτικά, γάζες, γάντια καὶ ἄλλα ταπεινὰ πλὴν ὅμως ἀναγκαῖα ἀναλώσιμα ὑλικὰ δίνουν καθημερινὰ πλέον οἱ ἐργαζόμενοι στὰ δημόσια νοσοκομεῖα. Στὸ πλευρό τους ἔχουν σὲ πολλὲς περιπτώσεις καὶ τοὺς ἀσθενεῖς, ποὺ διαπιστώνουν ἰδίοις ὄμμασι τὴν τεράστια προσπάθεια ποὺ καταβάλλεται, γιὰ νὰ κρατηθεῖ ὄρθιο τὸ ΕΣΥ. Τὰ χρέη τῶν νοσηλευτικῶν ἱδρυμάτων πρὸς τοὺς προμηθευτές, ἡ πληρωμή τους μὲ τὸ σταγονόμετρο καὶ ἡ μειωμένη ροὴ εἰσαγομένων ὑλικῶν πρὸς τὶς ἑλληνικὲς ἐταιρίες ἀπὸ τὶς μητρικὲς ἀποτελοῦν τοὺς προβληματικοὺς κρίκους τῆς ἁλυσίδας τροφοδοσίας μὲ ὑγειονομικὸ ὑλικὸ στὸ ΕΣΥ. Αὐτοὺς τοὺς μισοσπασμένους κρίκους θὰ κληθεῖ νὰ ἑνώσει ὁ ἑπόμενος ὑπουργὸς Ὑγείας….

Χωρὶς φιάλες καὶ σωλῆνες παροχέτευσης πνευμονικοῦ ὑγροῦ οἱ ἀσθενεῖς στὸ Σωτηρία

.         Ἕνα ἀπὸ τὰ ὑγειονομικὰ ὑλικὰ πρώτης γραμμῆς ἔχει… ἐκλείψει τὶς τελευταῖες δύο ἑβδομάδες στὸ νοσοκομεῖο «Σωτηρία»: πρόκειται γιὰ τὶς σωλῆνες καὶ τὶς φιάλες παροχέτευσης πνευμονικοῦ ὑγροῦ ποὺ χρειάζονται σχεδὸν ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι νοσηλεύονται στὶς Θωρακοχειρουργικὲς κλινικὲς τοῦ νοσοκομείου. «Οἱ ἀσθενεῖς, ἰδίως ὅσοι νοσηλεύονται μὲ σοβαρὰ πνευμονολογικὰ προβλήματα δὲν γίνεται νὰ μένουν χωρὶς παροχέτευση. Δεδομένου ὅτι ἡ προμήθεια τῶν σωλήνων ἀποκλείστηκε, ἐὰν δὲν ἐξοφληθοῦν οἱ προμηθευτές, ἡ μόνη λύση ἦταν νά… βγάλουμε ἀπὸ τὰ ντουλάπια τὶς γυάλινες φιάλες ποὺ χρησιμοποιούσαμε τὴν δεκαετία τοῦ 1990, νὰ τὶς καθαρίσουμε καὶ νὰ τὶς ἀποστειρώσουμε καὶ νὰ τὶς βάζουμε στοὺς ἀσθενεῖς», λέει ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Νοσηλευτῶν (ΠΑΣΥΝΟ), κ. Νίκος Παπανδρέου. Παντελὴς ἔλλειψη καταγράφεται ἐπίσης σὲ ἀντισηπτικὰ καὶ γάζες. Τὸ πρόβλημα ἀντιμετωπίζεται μὲ τὴν ἀγορά τους ἀνὰ κλινικὴ μὲ χρήματα τοῦ… κοινοῦ ταμείου ἀσθενῶν καὶ ἐργαζομένων. Νοσηλευτὲς ἐκτιμοῦν ὅτι καθημερινὰ ἀγοράζονται ὑλικά, ὅπως γάζες, οἰνόπνευμα κ.ἄ. ἀξίας 30-40 εὐρώ.

Λαϊκό: Χωρὶς σύριγγες, ταινίες σακχάρου καὶ σεντόνια γιὰ τὰ ἐξεταστήρια

.         Τὸ πλέον ταπεινὸ ἀναλώσιμο ὑλικό, τὸ χαρτὶ γιὰ τὰ κρεβάτια στὰ ἐξεταστήρια, ἔχει… ἐξαφανιστεῖ ἀπὸ τὰ τακτικὰ κι ἔκτακτα ἰατρεῖα τοῦ Λαϊκοῦ. Τὸ προσωπικὸ ἀναζητεῖ διάφορες λύσεις, ἀπὸ τὴν χρήση ἀντισηπτικοῦ ἕως τὴν τοποθέτηση ὑφασμάτινων σεντονιῶν, ἀλλὰ τὸ πρόβλημα δὲν ἀντιμετωπίζεται εὔκολα: οἱ ἀσθενεῖς βρίσκονται μὲν ἐνώπιον τοῦ γιατροῦ ἀλλὰ κι ἐνώπιον χιλιάδων παθογόνων μικροοργανισμῶν ποὺ ἀπειλοῦν τὴν ὑγεία τους ἐλλείψει ἀποστειρωμένου χαρτιοῦ γιὰ τὶς κλίνες. Μεγάλες εἶναι οἱ ἐλλείψεις σὲ σύριγγες –δὲν ὑπάρχουν πλέον ὅλα τὰ μεγέθη ἀλλὰ μόνο οἱ μικρὲς (5άρες), μὲ τὶς ὁποῖες οἱ νοσηλευτὲς προσπαθοῦν νὰ διαλύσουν καὶ νὰ χορηγήσουν φάρμακα, νὰ κάνουν αἱμοληψίες κ.ἄ.. Ἐπίσης, τὶς τελευταῖες 20 ἡμέρες τὸ νοσοκομεῖο δὲν προμηθεύεται ταινίες σακχάρου μὲ ἀποτέλεσμα οἱ διαβητικοὶ ἀσθενεῖς εἴτε νὰ τὶς ἀγοράζουν μόνοι τους γιὰ νὰ κάνουν τὶς τουλάχιστον πέντε μετρήσεις ἡμερησίως εἴτε νὰ περιορίζονται σὲ μιὰ μόνο μέτρηση τὴν ἡμέρα.

Εὐαγγελισμός: Ἀναζητοῦνται βελόνες βιοψίας γιὰ τοὺς νεφροπαθεῖς

.         Δραματικὲς διαστάσεις λαμβάνει τὸ θέμα τῶν ἐλλείψεων στὴ Νεφρολογικὴ κλινικὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Τὸ ἀπόθεμα τῶν βελονῶν βιοψίας τελείωσε, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀνανεωθεῖ, διότι ὑπάρχει ἐμπλοκὴ μὲ τὴν εἰσαγωγή τους. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι οἱ ἀσθενεῖς μὲ νεφρικὴ ἀνεπάρκεια, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν σὲ βιοψία προκειμένου νὰ καθοριστεῖ στὴ συνέχεια ἡ θεραπεία τους, νὰ περιμένουν νὰ βρεθεῖ βελόνα βιοψίας ἀπὸ ἄλλο νοσοκομεῖο! Ἤδη ὑπάρχει μικρὴ λίστα ἀναμονῆς ἀσθενῶν, ἐνῶ ἡ διοίκηση τοῦ νοσοκομείου προσπαθεῖ νὰ βρεῖ λύση μὲ τὶς ξένες ἑταιρίες ποὺ διακινοῦν αὐτὸ τὸ ἀναλώσιμο ὑλικό.

Εἶδος ἐν ἀνεπαρκείᾳ τὸ χαρτὶ τουαλέτας καὶ οἱ σύριγγες στὸ Πανεπιστημιακὸ Νοσοκομεῖο Λάρισας

.         Οἱ σύριγγες εἶναι τὸ πιὸ δυσεύρετο ὑλικὸ στὸ νοσοκομεῖο Λάρισας. Τὸ προσωπικὸ ἀποδύεται καθημερινὰ σὲ ἀγώνα δρόμου, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει μερικὲς σύριγγες, καὶ συνήθως ὑπὸ τὸν ὄρο ὅτι θὰ εἶναι «δανεικές». «Ἀπὸ τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἔχουμε μόνο 50άρες σύριγγες, μὲ τὶς ὁποῖες μπορεῖς νὰ διαλύσεις φάρμακα, ἀλλὰ ὄχι νὰ κάνεις αἱμοληψίες. Φανταστεῖτε τὸν ἀσθενῆ νὰ περιμένει καὶ τὸ νοσηλευτὴ νὰ ψάχνει τὰ ντουλάπια καὶ τελικὰ νὰ τοῦ λέει ὅτι πρέπει νὰ τὶς ἀγοράσει…», λέει ὁ κ. Κώστας Νιανιόπουλος, ἐκπρόσωπος τῶν νοσηλευτῶν τοῦ νοσοκομείου στὴν ΠΑΣΥΝΟ. Προβλήματα καταγράφονται συνεχῶς καὶ στὴν τροφοδοσία τῶν κλινικῶν μὲ χαρτὶ τουαλέτας ἀλλὰ καὶ μὲ γάζες.

ΚΑΤ: Ἀναλώσιμα μὲ τό… δελτίο

.         Ἀκόμη καὶ ἡ πιὸ ἁπλὴ νοσηλευτικὴ πράξη γίνεται ἄθλος γιὰ τὸ προσωπικὸ τοῦ ΚΑΤ, καθὼς τὰ περισσότερα ἀναλώσιμα ὑλικὰ δίδονται μὲ τό… σταγονόμετρο. Σύριγγες, συσκευὲς ὀροῦ γιὰ τὴν χορήγηση ἐνδοφλέβιας θεραπείας, ἀποστειρωμένα δοχεῖα γιὰ συλλογὴ οὔρων, γάζες, ἀντισηπτικὰ ἔχουν ἐκλείψει ἀπὸ τὶς ἀποθῆκες τῶν κλινικῶν μὲ ἀποτέλεσμα ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν προμήθειά τους νὰ μετακυλίεται στοὺς ἀσθενεῖς. «Ἐμεῖς τοὺς ἐνημερώνουμε ὅτι δὲν μποροῦμε π.χ. νὰ τοὺς ἀλλάξουμε συσκευὴ ὀροῦ γιὰ τὸ φάρμακο ἢ νὰ τοὺς δώσουμε οὐροσυλλέκτη γιὰ καλλιέργεια οὔρων, καὶ οἱ ἀσθενεῖς πράττουν ὅ,τι νομίζουν. Ἄλλοι διαμαρτύρονται στὴ διοίκηση, ἄλλοι ὄχι, στὸ τέλος ὅλοι πᾶνε νὰ ἀγοράσουν ὅ,τι λείπει», λέει νοσηλεύτρια τοῦ νοσοκομείου. Δυσλειτουργίες ἀπὸ τὶς ἐλλείψεις ὑλικῶν καταγράφονται καὶ στὰ χειρουργεῖα: δὲν ὑπάρχουν καλύμματα γιὰ τὰ χειρουργικὰ τραπέζια ἀλλὰ καὶ ἀποστειρωμένες ἰατρικὲς μπλοῦζες μιᾶς χρήσεως γιὰ τοὺς χειρουργούς. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἀσθενεῖς ποὺ θὰ χρειαστοῦν ράμματα Νο 2 εἶναι ἄτυχοι, διότι ἡ προμήθειά τους ἔχει διακοπεῖ καὶ ὡς ἐκ τούτου χρησιμοποιοῦνται ὅ,τι ράμματα εἶναι διαθέσιμα, παρότι ἐγκυμονεῖ ὁ κίνδυνος νὰ σπάσουν.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

, , ,

Σχολιάστε

“ΘΕΡΙΖΟΥΝ” ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΛΟΓῼ ΚΡΙΣΕΩΣ – ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

“Θερίζουν” τ γκεφαλικ στν λλάδα
λόγ
… κρίσεως

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἀσφαλῶς ἠ αὔξηση τῆς θνησιμότητος, εἰδικότερα στὶς εὐπαθέστερες πληθυσμιακὲς ὁμάδες, συνιστᾶ προσδοκωμένη παράπλευρη… ΩΦΕΛΕΙΑ! γιὰ τοὺς ἀρρωστημένους ἐγκεφάλους τῶν Διεθνῶν Τοκογλύφων καὶ Ἐγχωρίων Ἐργολάβων.
.          Καὶ οἱ Μνημονιακοὶ Ἐργολάβοι τῶν Μεταφράσεων τῶν λειτουργικῶν κειμένων στὸν …«κόσμο» τους μὲ τὸν χαβά τους!

.       Ἡ ἀνεργία, ἡ ἀπόγνωση καὶ ἡ ἀπογοήτευση συνέβαλαν σημαντικὰ στὴν ἁλματώδη αὔξηση ἐμφραγμάτων καὶ ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων στὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἐκτιμοῦν οἱ καρδιολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἐπιπλέον ἐπισημαίνουν ὅτι ἀρκετοὶ καρδιοπαθεῖς ἐγκαταλείπουν τὴν θεραπεία τους, ἢ καθυστεροῦν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὸν γιατρό τους, ἐπειδὴ δὲν μποροῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὸ κόστος φαρμάκων καὶ ἐπισκέψεων. Τὰ ἐμφράγματα καὶ τὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια στὴν Ἑλλάδα “θερίζουν”, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τῆς θεαματικῆς αὐξήσεως τῆς ἀνεργίας, τοῦ κλεισίματος χιλιάδων ἐπιχειρήσεων καὶ τῆς ἀδυναμίας τῶν πολιτῶν νὰ πληρώσουν λογαριασμοὺς καὶ χαράτσια, σημείωσαν σὲ συνέντευξη Τύπου ὁ πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολεγίου Καρδιολογίας καὶ διευθυντὴς τοῦ τμήματος Βηματοδότησης Ἠλεκτροφυσιολογίας τοῦ Ὠνασείου Καρδιοχειρουργικοῦ Κέντρου, Γεώργιος Θεοδωράκης, καὶ ὁ ἐκλεγεὶς πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Καρδιολογίας καὶ καθηγητὴς Καρδιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθήνας, Ἰωάννης Λεκάκης.
.       Οἱ ἐπιστήμονες ἐξ ἀφορμῆς τοῦ 8ου Ἐτησίου Διεθνοῦς Συνεδρίου Καρδιολογίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολεγίου Καρδιολογίας ἐξήγησαν ὅτι καὶ ἡ κατάθλιψη, ἡ ὁποία τετραπλασιάζει τὰ ἐμφράγματα τοῦ μυοκαρδίου καὶ διπλασιάζει τὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, ἐμφανίζεται πλέον σὲ ἕνα ἐξαιρετικὰ μεγάλο ποσοστὸ Ἑλλήνων.

Ἀδυνατοῦν νὰ ἀγοράσουν τὰ φάρμακά τους

.       Τόνισαν, ἐξ ἄλλου, ὅτι τὸ σημαντικὸ πρόβλημα, ποὺ ἔχει καταγραφεῖ ἐσχάτως, εἶναι ἡ ἀδυναμία πολλῶν ἀσθενῶν μὲ καρδιοπάθειες νὰ λάβουν τὰ κατάλληλα φάρμακα ἐξ αἰτίας τῆς μεγάλης συμμετοχῆς τους στὰ ἔξοδα ἀγορᾶς τους. Τὸ γεγονὸς αὐτό, ὅπως τόνισαν οἱ ὁμιλητές, θὰ ἐπιφέρει σημαντικὲς βλάβες στὴν ὑγεία πολλῶν, μὲ ἀπρόβλεπτες καὶ πολὺ ἐπικίνδυνες συνέπειες.
.       Ὅπως ὑπογράμμισε ὁ κ. Λεκάκης, εἶναι συχνὸ πλέον τὸ φαινόμενο, ἀρκετοὶ καρδιοπαθεῖς νὰ μὴν παίρνουν τὰ φάρμακά τους, καθὼς ἀδυνατοῦν νὰ πληρώσουν ἀκόμη καὶ συμμετοχὲς τῆς τάξεως τῶν 25 εὐρώ. “Ὅλο καὶ πιὸ συχνὰ μᾶς ζητοῦν νὰ τοὺς γράψουμε φθηνότερα φάρμακα καὶ μᾶς ρωτοῦν ἂν μποροῦν νὰ τὰ διακόψουν γιὰ κάποιο διάστημα”.
.       Ὁ κ. Θεοδωράκης, ἀπὸ τὴν πλευρά του, παρατήρησε ὅτι ὑπῆρξε ἀσθενής του, καρδιοπαθής, ὁ ὁποῖος εἶχε σοβαρὲς ἐνοχλήσεις γιὰ πέντε συνεχεῖς ἡμέρες, ἀλλὰ ἀπέφευγε νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ, καθὼς δὲν εἶχε χρήματα γιὰ τὴν ἐπίσκεψη, ἀγνοώντας ὅτι τὸ ταμεῖο του θὰ μποροῦσε νὰ καλύψει τὸ κόστος.

Οἰκονομικὰ προβλήματα καὶ στὰ δημόσια νοσοκομεῖα

.       Οἱ καρδιολόγοι ἀναφέρθηκαν καὶ σὲ ἄλλο, ἰδιαιτέρως ἀνησυχητικό, γεγονὸς ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ στὰ νοσοκομεῖα ἀπὸ τὴν ἀδυναμία πολλῶν νὰ προμηθευτοῦν τὰ κατάλληλα ὑλικὰ καὶ ἐξοπλισμό. Τελευταῖα, ὅπως εἶπαν, ἔχει μειωθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐπεμβάσεων καὶ αὐτὸ συμβαίνει σὲ περίοδο ποὺ ἡ προσέλευση τῶν ἀσθενῶν στὰ δημόσια Νοσηλευτικὰ Ἱδρύματα ἔχει αὐξηθεῖ ἐνῶ στὰ ἰδιωτικά, ἡ κίνηση ἔχει μειωθεῖ δραματικά.
.       Οἱ κύριοι Θεοδωράκης καὶ Λεκάκης κάλεσαν τοὺς ἁρμοδίους νὰ προχωρήσουν ἄμεσα στὴν ἀναθεώρηση τῆς πολιτικῆς γιὰ τὸ φάρμακο, στὸ πλαίσιο τοῦ κόστους – ὀφέλους στὸν γενικὸ πληθυσμὸ καὶ ἀνέφεραν ὡς παράδειγμα τὴν χρήση τῶν στατινῶν καὶ τὴν χορήγηση τῶν νεωτέρων ἀντιπηκτικῶν σκευασμάτων.
.           Ἔγινε σαφὲς ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο Καρδιολογίας τάσσεται ὑπὲρ τῆς χρήσεως γενόσημων φαρμάκων σὲ ὅλα τὰ νοσοκομεῖα καὶ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, ἀρκεῖ τὴν ἐπιλογή τους νὰ ἔχει ὁ θεράπων ἰατρὸς καὶ ἡ χώρα παραγωγή τους νὰ εἶναι ἡ Ἑλλάδα.

ΠΗΓΗ: news247.gr

, , ,

Σχολιάστε