Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Νικ. Χειλαδάκης

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ, ποὺ ἦρθε πάλι στὸ φῶς, ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΔΕΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ,
ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΣΤΟ ΦΩΣ,
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΔΕΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

 Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

ΠΑΝΑΓΙΑ.             Γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἐργασιῶν ἀνακίνησης καὶ ἀναστύλωσης τῆς ἱστορικῆς μονῆς τῆς Παναγιᾶς Σουμελᾶ τοῦ Πόντου, μὲ τὴν ξεχωριστὴ σημασία της γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, οἱ Τοῦρκοι ἄνοιξαν τὶς πύλες τοῦ Βαπτιστηρίου καὶ τοῦ λεγόμενου, Cile Odasi, (Κελὶ Δοκιμασίας). Ἐκεῖ, μόλις εἰσῆλθε τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, ἔμειναν ἔκθαμβοι ἀπὸ τὴν ἀνακάλυψη μίας μοναδικῆς περίτεχνης τοιχογραφίας τῆς Παναγιᾶς μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ στὴν στοργικὴ ἀγκαλιά της.
.             Ὅπως ἀναφέρει ἡ ἀνακοίνωση τοῦ τουρκικοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, ποὺ ἐποπτεύει τῶν ἐργασιῶν τῆς ἀνακαίνισης τῆς ἱερᾶς ἑλληνορθόδοξης σταυροπηγιακῆς μονῆς τῆς Παναγιᾶς Σουμελᾶ, μετὰ ἀπὸ 16 χρόνια τῶν ἐργασιῶν ἀνακαίνισης οἱ εἰδικοὶ ἐρευνητὲς εἰσῆλθαν γιὰ πρώτη φορὰ στὸ Βαπτιστήριο τῆς μονῆς καὶ στὸ Cile Odasi. Ἐκεῖ ἔκθαμβοι ἀνακάλυψαν μία περίτεχνη τοιχογραφία τῆς Παναγίας ποὺ εἶχε μείνει μέχρι σήμερα στὸ σκοτάδι ἀπὸ τότε ποὺ οἱ Πόντιοι ἐγκατέλειψαν τὸν Πόντο, μέσα στὸ αἷμα τῆς φρικτῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων. Ἡ τοιχογραφία αὐτὴ προκάλεσε τὸ δέος τῶν Τούρκων, ποὺ ἐργάζονταν σὲ αὐτὴ τὴν πτέρυγα τῆς μονῆς, ἡ ὁποία ἐπιφυλάσσει συνεχῶς καὶ καινούργιες ἐκπλήξεις γιὰ τὰ σημάδια τῆς παρουσίας τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία ποτὲ δὲν ἐγκατέλειψε τὴν ἱστορικὴ καὶ ἱερὴ μονὴ τῆς παρά του ὅτι ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες δὲν ἀκούγονταν οἱ ὕμνοι καὶ οἱ δοξολογίες πρὸς τὴν μεγάλη της Χάρη.

.             Ἡ ἱστορία τῆς ἱερᾶς σταυροπηγιακῆς μονῆς τῆς Παναγιᾶς Σουμελᾶ τοῦ Πόντου, σύμβολο τῆς ὀρθοδοξίας γιὰ ὅλο τὸν ἑλληνισμό, πέρασε πολλὲς φάσεις μετὰ τὴν τραγικὴ ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν τὸ 1922. Στὶς 9 Ἰουνίου τοῦ 2001, ὁ γνωστὸς ἀρθογράφος τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Μιλιέτ, Γκιουνγκιὸρ Ἀράς, σὲ μία ἐπίσκεψη ποὺ ἔκανε τότε στὸ ἱστορικὸ μοναστήρι καὶ ἐντυπωσιάστηκε ἀπὸ τὸν ἱερὸ χῶρο, ἄφησε τὴν πένα του νὰ περιγράψει τὴν γοητεία τοῦ μοναστηριοῦ καὶ τὴν περίοδο ἀπὸ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ τὸ 1922 καὶ μετά.
.             Ἀπὸ τὸ 1923 καὶ μετὰ τὴν ἀναχώρηση τῶν μοναχῶν ἀπὸ τὴν Παναγία Σουμελᾶ, ὅπως ἀναφέρει ὁ Γκιουνγκιὸρ Οὐρὰς στὴν Μιλιέτ, ἔπεσε νεκρικὴ σιγὴ στὸ ἱστορικὸ μοναστήρι. Μονάχα τὰ πουλιὰ καὶ κάποιοι Ἄγγλοι περιηγητὲς ἔδιναν σημεῖα ζωῆς στὸ ἀπότομο καὶ μαρτυρικὸ τοπίο ποὺ κάποτε οἱ χιλιάδες πιστοὶ συνέρρεαν γιὰ νὰ πανηγυρίσουν τὴν δόξα τῆς Παναγίας. Τὸ 1931 ἡ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας, ποὺ εἶχε κρυφτεῖ σὲ κάποιο μυστικὸ μέρος, μεταφέρθηκε στὴν Ἑλλάδα. Ἀπὸ τότε, μέχρι τὴν δεκαετία τοῦ πενήντα, τὸ ἱστορικὸ μοναστήρι εἶχε ἀφεθεῖ στὴν τύχη του. Ποῦ καὶ ποῦ ὅμως, ὅπως λένε καὶ οἱ μαρτυρίες, κάποια μοναχικὴ φιγούρα συνήθως μὲ τὴν χαρακτηριστικὴ μαντίλα, ἀνέβαινε τὸ ἐγκαταλελειμμένο πιὰ μονοπάτι πρὸς τὴν Μονὴ καὶ κάποια φλόγα ἀπὸ κάποιο κερὶ μέσα στὰ ἐρείπια τοῦ μοναστηριοῦ, προέδιδε ὅτι ἡ ἑλληνορθόδοξη πίστη δὲν εἶχε χαθεῖ ἐντελῶς ἀπὸ τὸν ἱστορικὸ Πόντο.
.             Τὸ 1953 μετὰ τὴν εἴσοδο τῆς Τουρκίας στὸ ΝΑΤΟ, κάποιοι Ἀμερικανοὶ ἀξιωματικοὶ ἔδειξαν μεγάλο ἐνδιαφέρων καὶ θέλησαν νὰ ἐπισκεφτοῦν τὸ μοναστήρι. Τελικά, παρά τὸ ὅτι ἡ περιοχὴ ἦταν σχεδὸν ἀπαγορευμένη, τοὺς δόθηκε ἡ ἄδεια καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ ἔφτασαν στὸ μοναστήρι μέσα ἀπὸ τὸ γνωστὸ μονοπάτι ποὺ τώρα τὸ σκέπαζαν χόρτα καὶ σκόρπιοι θάμνοι. Τὸ κλειδὶ ὅμως τῆς εἰσόδου στὸ μοναστήρι τὸ ἔχει ὁ σταθμὸς τῆς τοπικῆς δασοφυλακῆς καὶ γιὰ νὰ τὸ πάρουν οἱ Ἀμερικανοὶ χρειάστηκε ἐπέμβαση ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα. Οἱ ξένοι αὐτοὶ ἐπισκέπτες μόλις εἰσῆλθαν στὸ μοναστήρι ἔμειναν ἄφωνοι ἀπὸ τὴν μεγαλοπρέπεια τῶν τοιχογραφιῶν καὶ τὴν ἱερότητα ποὺ ἀνέδιδε ὁ χῶρος, ἀρκετὲς δεκαετίες μετὰ τὴν πλήρη ἐγκατάλειψή του. Ἀφοῦ κάθισαν ἐπὶ ὧρες νὰ κοιτάζουν ἐκστασιασμένοι τὶς εἰκόνες, τὰ κτίσματα καὶ τὸ μαγευτικὸ τοπίο τῆς πανέμορφης χαράδρας, συνέταξαν μία ἀναφορὰ πρὸς τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ τονίζοντας τὸν μεγάλο αὐτὸ θησαυρὸ ποὺ βρίσκεται στὰ τουρκικὰ χέρια καὶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ γίνουν τὰ ἀπαραίτητα ἔργα γιὰ τὴν διάσωσή του.
.             Πέρασαν πολλὰ χρόνια ἀπὸ τότε καὶ μόνο τὸ 1972 τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἀποφάσισε νὰ ἐνδιαφερθεῖ γιὰ πρώτη φορὰ ἐπίσημα γιὰ τὴν Παναγία Σουμελᾶ, ἡ ὁποία ἤδη εἶχε ἀρχίσει νὰ γίνετε πόλος ἕλξης πολλῶν ἐπισκεπτῶν καὶ προσκυνητῶν κυρίως ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική. Τὸ 1986 γιὰ πρώτη φορὰ καθιερώθηκε εἰσιτήριο γιὰ τὴν εἴσοδο στὴν ἱστορικὴ μονή. Ἀπὸ τότε κάθε χρόνο τὸ τουριστικὸ συνάλλαγμα ρέει ὅλο καὶ περισσότερο στὰ τουρκικὰ ταμεῖα. Ἡ Παναγία Σουμελᾶ ἄρχισε νὰ τραβάει ἐπισκέπτες ἀπὸ τὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα καὶ ἡ φήμη της ἄρχισε νὰ φτάνει στὰ πέρατα τῆς γῆς. Ὁ Τοῦρκος ἀρθογράφος, τελειώνοντας τὴν πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἀναφορὰ-ὁμολογία του γιὰ τὴν Παναγία Σουμελά, ἀποκάλυψε ὅτι πολλὰ ἱερὰ βιβλία ἀλλὰ καὶ ἄλλα ἱερὰ ἀντικείμενα ποὺ βρέθηκαν στὸ μοναστήρι, φυλάγονται σήμερα στὴν Ἄγκυρα.
.             Σήμερα ἡ Παναγία Σουμελᾶ φανερώνει ξανὰ τὴν παρουσία τῆς ἴδιας τῆς Παναγίας μὲ πολλὰ σημάδια, ὅπως αὐτὴ ἡ προσφάτως ἀνακαλυφθεῖσα περίτεχνη τοιχογραφία της, ποὺ προκάλεσε τὸ δέος στοὺς ἴδιους τους Τούρκους.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: nikosxeiladakis.gr

,

Σχολιάστε

ΙΕΡΑΡΧΕΣ, ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΚΑΙ…ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

ΙΕΡΑΡΧΕΣ, ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΚΑΙΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.                 Μὲ μεγάλη λύπη βλέπουμε πὼς τὶς ἅγιες αὐτὲς μέρες ὅπου ἡ νεοταξικὴ λαίλαπα ἐπιβάλει ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις ποὺ ἀπέχουν παρασάγγες ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Θείου μηνύματος τῆς γέννησης τοῦ Σωτήρα τοῦ κόσμου, πολλὲς μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδας συμμετέχουν σὲ αὐτὸ τὸ νεοταξικὸ πανηγύρι μὲ τὴν πλήρη καὶ ὁλοκληρωτικὴ διαστροφὴ τῶν Χριστουγέννων, κατὰ τὸ πρότυπο τῆς Δ. Εὐρώπης, ἡ ὁποία ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὶς θεμελιώδεις ἀρχὲς καὶ διδάγματα τοῦ Χριστιανισμοῦ.
.                 Κλασσικὸ παράδειγμα μεγάλη ἱερὰ μητρόπολη τῆς βορείου Ἑλλάδας, ἡ ὁποία μὲ ἀνακοίνωσή της μετέχει σὲ ἐκδηλώσεις ἑνὸς διεθνοῦς φορέα ποὺ προβάλλει ἕνα ἄλλο πνεῦμα στὶς ἑορτὲς τῶν ἡμερῶν, μὲ ἔμφαση στὸν… ἀστρολογικὸ καὶ στὸν ξεφαντωτικὸ χαρακτήρα αὐτῶν τῶν ἡμερῶν, ἀπέχοντας παρασάγγας ἀπὸ τὸ κλασικὸ πνεῦμα ποὺ ἐβίωσαν, ὅσοι ἀκόμα τὸ θυμοῦνται, ἀπὸ τὶς περασμένες δεκαετίες, ὅταν ἀκόμα οἱ πιστοὶ ἐπέμεναν «ἀναχρονιστικὰ» καὶ «σκοταδιστικά».
.               Ἀλλὰ τὸ πιὸ θλιβερὸ εἶναι νὰ παρακολουθεῖ κανεὶς ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀμέτοχους καί, τὸ λιγότερο, ἀνεύθυνους ἱεράρχες, ποὺ ἔχουν ταχθεῖ σὰν ποιμένες νὰ ποιμάνουν ἕνα ποίμνιο ἀγόμενο καὶ φερόμενο ἀπὸ τοὺς ταγοὺς τῆς Νέας Τάξης, ποὺ σὰν λύκοι ἀκονίζουν τὰ δόντια τους γιὰ νὰ κατασπαράξουν ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τὴν θύελλα τῶν ἐτῶν, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ «ἔξω ἀπὸ ἐδῶ», ποὺ τριγυρίζει μὲ λύσσα ἕτοιμος νὰ καταβροχθίσει κάθε πιστό ποὺ ἀκόμα ἐπιμένει νὰ εἶναι πιστός, νὰ ἀδιαφοροῦν γιὰ ὅ,τι συμβαίνει μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἀντιορθόδοξων προτύπων. Τὸ μόνο ποὺ τοὺς «καίει», πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, εἶναι οἱ χρυσοποίκιλτες τιάρες καὶ οἱ δεσποτικὲς καρέκλες κατὰ τὸ πρότυπο τῶν πολιτικῶν τοῦ ξεπουλήματος τῆς χώρας.
.                 Σήμερα τὰ Χριστούγεννα καὶ μὲ τὴν οὐσιαστικὴ συμβολὴ αὐτῶν τῶν ποιμένων, ἔχουν καταντήσει ἕνα καταναλωτικὸ ἐπεισόδιο χωρὶς καμία ἀληθινὴ χριστιανικὴ διάσταση, γιατί ἔτσι τὸ ἐπιβάλλει ἡ Νέα Ἐποχή. Μέχρι καί… χορευτικὰ νούμερα μέσα στὴν Φάτνη, ποὺ παριστάνουν τὴν γέννηση σὰν ἕνα θαυμαστὸ χορευτικὸ σόου, μὲ τοὺς μάγους νὰ εἶναι παρδαλὸ θέαμα τηλεθέασης, προβάλλονται σὲ ἕνα κοινὸ ποὺ εὐαρεστεῖται μὲ ὅλο αὐτὸ τὸ χάλι, μὲ τὴν ἀπουσία κάποιας χριστιανικῆς διδαχῆς, νὰ παραπλανεῖται καὶ νὰ χάνεται στὸ θεματικὸ τίποτα τῆς Νέας Τάξης.
.                 Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ αὐτὸ τὸ διεστραμμένο πνεῦμα τῶν ἐποχῶν τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καὶ ἕνα ἄλλο ἀκόμα πιὸ θλιβερὸ γεγονός, δείχνει καὶ τὴν ὑποκρισία ὅλων ἐκείνων ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἔχουν ταχτεῖ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Ὀρθοδοξίας. Σὲ πρόσφατη σύναξη ὀρθοδόξων ἱερέων καὶ μοναχῶν καὶ ἐνῶ ἡ Ὀρθοδοξία βουλιάζει προδιδόμενη ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἀρχιποιμενάρχη της, ἐνῶ τὰ προβλήματα τοῦ γένους συσσωρεύονται συνεχῶς, χωρὶς νὰ ὑπάρχει κάποιο φῶς, ἐνῶ τὸ ποίμνιο ἀπελπισμένο ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ζητᾶ νὰ βρεῖ κάποια σανίδα ἐπιβίωσης καὶ σωτηρίας, αὐτοὶ ἀσχολήθηκαν μὲ τὶς …ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες.
.                 Δηλαδὴ ὅλα τὰ ὅλα τὰ «ἔλυσαν». Τὴν συνάντηση Πάπα- Πατριάρχη καὶ τὰ ὅσα ἐξωφρενικὰ ἔγιναν ἐκεῖ τὰ προσπέρασαν, τὸ κατάντημα τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησίας ποὺ ἄφωνη, τυφλὴ καὶ ἀνάπηρη, παρακολουθεῖ χωρὶς καμία ἀντίδραση τὸ κατρακύλισμα τῆς κοινωνίας στὸ βάραθρο τῶν μνημονίων καὶ τῆς ἐθνικῆς ἀπώλειας, αὐτοί, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θὰ εἶναι τὸ «δόρυ» τῆς ἀντίστασης σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν νεοταξικὴ λαίλαπα, χαριεντίστηκαν μὲ θέματα ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου, ἐκτὸς πραγματικότητας καὶ ἐκτὸς τῆς ἴδιας της σημερινῆς θλιβερῆς κατάστασης τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιᾶς, γιὰ τὴν ὁποία ὑποτίθεται ὅτι μάχονται γιὰ νὰ κρατηθεῖ σὲ αὐτὰ ποὺ τὴν κράτησαν ἐν ζωῇ ἐπὶ αἰῶνες.
.           Τέτοια ὑποκρισία πραγματικὰ δὲν ἔπρεπε νὰ ἐμφανιστεῖ στὸ θλιβερὸ σημερινὸ προσκήνιο. Δηλαδὴ δὲν καταλαβαίνουν τίποτα ἀπὸ ὅσα γίνονται, δὲν αἰσθάνονται τὴν καταστροφὴ ποὺ κατατρώει ὅ,τι ἀπέμεινε, δὲν νοιώθουν τὴν ἀπελπισία τοῦ ποιμνίου ποὺ ἀναζητᾶ κάποια σωσίβια λέμβο στὴν τρικυμία τῶν μνημονίων καὶ τῆς Νέας Τάξης ποὺ θέλει νὰ διαλύσει Ἑλληνισμὸ καὶ Ὀρθοδοξία καὶ μόνο οἱ… ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες εἶναι τὸ μεγάλο τους πρόβλημα ;;;
.                 Σήμερα ζοῦμε στιγμὲς 21. Οἱ θεολογίζουσες ὑπεκφυγὲς καὶ τὰ ὄμορφα διδάγματα περὶ «εὐσεβιστικῆς» ὑπακοῆς, περίσσεψαν καὶ πιὰ δὲν ἀρκοῦν. Ὁ σύγχρονος πνευματικὸς πόλεμος εἶναι πολὺ πιὸ σκληρὸς ἀπὸ ὅλους τοὺς προηγούμενους καὶ ὁ καθένας εἶναι ὑπεύθυνος σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν ἐπιδρομὴ τῆς «αὐταπάτης». Ὅλοι μας θὰ σταθοῦμε στὸ μεγάλο ἐδώλιο ἀπέναντι στὴν ἐποχή μας, ὅπου ὁ «ἄρχοντας τοῦ σκότους» ἑτοιμάζεται νὰ ἐπιβάλει τὸ σκοτεινὸ καὶ ἀνθρωποκτόνο πολίτευμά του. Ἐμεῖς θὰ εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ θὰ τοῦ δώσουμε τὸ δικαίωμα νὰ τὸ ἐπιβάλει. Ἐμεῖς θὰ εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ θὰ τοῦ παραχωρήσουμε τὴν ἄδεια, προδίδοντας τὴν πίστη καὶ κανένας ἄλλος.

.                 Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι αὐτὴ ἡ σύναξη ἦταν μία θλιβερὴ παρένθεση στὸ κλίμα τῶν ἐποχῶν καὶ ὄχι ἡ ὁριστικὴ «ὕπνωση» ὅλων αὐτῶν τοῦ ἀξιότιμων, ὀρθόδοξων ἱερέων καὶ μοναχῶν!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

 

ΠΗΓΗ: nikosxeiladakis.gr

Σχολιάστε

35.000 ΣΠΙΤΙΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!

35.000 ΣΠΙΤΙΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

 .           Τὸ γνωρίζουμε ἐδῶ καὶ χρόνια πὼς στὴν Τουρκία ὑπάρχει τεράστιο ζήτημα θρησκευτικῆς συνείδησης, ὅτι στὴν Τουρκία ὑπάρχει τεράστια θρησκευτικὴ καταπίεση ἀπὸ ἕνα ἀπολυταρχικὸ ἰσλαμικὸ-ἐθνικιστικὸ κατεστημένο, ὅτι στὴν Τουρκία ἀναπτύσσεται ραγδαία ὁ ἰσλαμικὸς φανατισμός, ποὺ ἐκφράζεται ἀκόμα καὶ μὲ τὸ αἱματοβαμμένο ἰσλαμικὸ χαλιφάτο τῶν Τζιχαντιστῶν. Παρ’ ὅλα αὐτὰ φαίνεται πὼς κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια στὴν γειτονικὴ χώρα ὑπάρχει καὶ λειτουργεῖ ἕνα κρυφὸ θρησκευτικὸ ὑπόστρωμα ποὺ βρίσκει διαφόρους τρόπους νὰ ἐκδηλωθεῖ μὲ κρυπτοχριστιανικὸ περιεχόμενο καὶ μὲ τὸν πόθο τῆς ἐπιστροφῆς, ἔστω καὶ μὲ πλάγιο τρόπο, στὴν πατρογονικὴ χριστιανικὴ θρησκεία ποὺ εἶχε «ἀνθήσει» ἐπὶ αἰῶνες στὴν Μικρὰ Ἀσία.
.           Σύμφωνα μὲ μία συγκλονιστικὴ ἔρευνα-ἄρθρο τῆς τουρκικῆς ἑβδομαδιαίας ἐπιθεώρησης, Aksiyon, στὴν γειτονικὴ μουσουλμανικὴ Τουρκία ὑπάρχουν τουλάχιστον περὶ τὰ 35.000 σπίτια μέσα στὰ ὁποῖα λειτουργοῦν κατὰ διαστήματα κρυφὰ χριστιανικὲς ἐκκλησίες. Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ «σπίτια-ἐκκλησίες» εἶναι ἄγνωστο ἂν τελοῦνται μυστήρια καὶ ἂν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ παραβρίσκονται χειροτονημένοι ἱερεῖς, ἐνῶ ἡ ἔρευνα κάνει λόγο γιὰ δραστηριότητα χριστιανικῶν ἀποστολῶν δυτικῆς προέλευσης. Εἶναι γνωστὸ πὼς τὶς τελευταῖες δύο δεκαετίες στὴν Τουρκία ἔχει ἀναπτυχθεῖ μὲ ἀπροσδόκητο τρόπο ἕνα εὐρὺ δίκτυο θρησκευτικῶν ἀποστολῶν, κυρίως ἀμερικανικῆς καὶ γερμανικῆς προέλευσης, ἐνῶ ἔχουν μοιραστεῖ, σύμφωνα πάντα μὲ τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα, περὶ τὰ 8 ἑκατομμύρια, Incil, δηλαδὴ εὐαγγέλια, σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς Τουρκίας μὲ ἰδιαίτερη ἀποδοχὴ στὴν ἐσωτερικὴ Ἀνατολία ὅπου καί, ἐδῶ εἶναι τὸ παράδοξο, τὸ ἰσλαμικὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα εἶναι ἰδιαίτερα ἀνεπτυγμένο. Τὸ ἐνδιαφέρον ὅμως στοιχεῖο αὐτῶν τῶν ἀποκαλύψεων γιὰ τὴν ραγδαία ἐξάπλωση τῶν χριστιανικῶν ἀποστολῶν στὴν ἐσωτερικὴ Τουρκία, εἶναι πώς, ὅπως τονίζουν τὰ ἴδια τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα καὶ ἰδιαίτερα ἡ τουρκικὴ ἑβδομαδιαία ἐπιθεώρηση Aksiyon, ποὺ ἔχει ἀσχοληθεῖ κατὰ καιροὺς μὲ ἐκτενῆ ρεπορτὰζ μὲ τὸ θέμα, ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, ποὺ προσελκύονται ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς αὐτὲς ἀποστολὲς γιὰ νὰ πάρουν τὸ εὐαγγέλιο καὶ νὰ τὸ διαβάσουν, εἶναι ἀπόγονοι γηγενῶν χριστιανῶν, ποὺ ἐξισλαμίστηκαν κυρίως στὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα μὲ τὰ τότε τραγικὰ γεγονότα καὶ τὴν γενοκτονία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς. Αὐτὲς οἱ συγχυσμένες θρησκευτικὲς συνειδήσεις ἔχοντας κάπου βαθειὰ στὸ ὑποσυνείδητό τους τὴν μνήμη τῆς χριστιανικῆς τους καταγωγῆς καὶ ζώντας σὲ ἕνα ἀσφυκτικὰ ἰσλαμικὸ περιβάλλον, βρίσκουν «διέξοδο» σὲ αὐτὲς τὶς δυτικὲς χριστιανικὲς ἀποστολὲς καὶ καταφεύγουν ἐκεῖ μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ βροῦν τὴν χαμένη θρησκευτική τους συνείδηση.
.           Φυσικὰ καὶ τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι ταμποὺ στὴν Τουρκία, ἐνῶ εἶναι γνωστὲς ἀκόμα καὶ οἱ ἐπιθέσεις ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς μουσουλμάνους μὲ ἀνθρώπινα θύματα. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως κάποια τουρκικὰ ΜΜΕ ὅπως ἡ τουρκικὴ ἐπιθεώρηση Aksiyon τὸ τολμοῦν, ὅπως ἔχει γίνει καὶ στὸ παρελθόν, νὰ φέρουν τὸ ζήτημα στὴν δημοσιότητα. Μάλιστα γίνονται καὶ συγκεκριμένες ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς ἔρευνες ποὺ ἔχουν γίνει καὶ ἔχουν ἀνακαλύψει πὼς χιλιάδες σπίτια στὴν Τουρκία λειτουργοῦν σὰν κρυφὲς ἐκκλησίες. Τὸ ζήτημα ἔχει πάρει ἰδιαίτερη ἔκταση στὸν Πόντο, σὲ μία περιοχὴ ὅπου μαρτύρησε τὸ ἑλληνορθόδοξο χριστιανικὸ στοιχεῖο μὲ χιλιάδες θύματα, ἐνῶ μετὰ τὴν ἀνταλλαγή, ὅπως ἔχουν γράψει καὶ πολλοὶ Τοῦρκοι μελετητές, πολλοὶ χριστιανοὶ παρέμειναν στὶς ἑστίες τοὺς ὑποκρινόμενοι ὅτι ἔχουν ἐξισλαμιστεῖ. Ἄλλωστε ὁ Πόντος εἶχε γίνει γνωστὸς γιὰ τοὺς ἐπὶ αἰῶνες κρυπτοχριστιανούς, (ὅπως ἡ περιοχὴ τῆς Κρώμνης), ποὺ ζοῦσαν καὶ λάτρευαν τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ κάτω ἀπὸ μία μουσουλμανικὴ πλαστὴ ἐπικάλυψη. (Ortodoks Misyonerlik Faaliyetler: 1980’li yillardan itibaren Dogu Karadeniz Bolgesi’nde suni bir Ortodoks ayrimciligi yaratma cabasi icerisindeler). Ἀπὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων ANKA
.           Ἔτσι γιὰ παράδειγμα ἡ τουρκικὴ ἐπιθεώρηση ἀναφέρει πὼς στὴν πόλη Akcaabat, (ἐννοεῖται πὼς αὐτὸ ποὺ κάνουμε γιὰ νὰ μὴν δημιουργήσουμε πρόβλημα, εἶναι μόνο νὰ ἀναφέρουμε τὸ τουρκικὸ δημοσίευμα), τῆς περιοχῆς Τραπεζούντας, στὴν Inonu Caddesi, μέσα σὲ διαμέρισμα ὅπου κατοικοῦσε ὁ Mahmut Kandar, δόθηκε ἐντολὴ ἀπὸ τὶς δυνάμεις ἀσφαλείας νὰ κλείσει ἀμέσως τὴν ἐκκλησία ποὺ λειτουργοῦσε μέσα στὸ διαμέρισμά του. Ὅπως ἀναφέρεται, στὸ διαμέρισμα αὐτὸ, συγκεντρώνονταν κάποιοι ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ τελοῦσαν χριστιανικὴ λατρεία κάτι ποὺ ἔγινε ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὶς δυνάμεις ἀσφαλείας, οἱ ὁποῖες καὶ ἐπενέβησαν γιὰ νὰ σταματήσουν αὐτὴ τὴν λειτουργία. Στὸ διαμέρισμα αὐτὸ ὑπῆρχε ἕνας μεγάλος σταυρός, ἐνῶ οἱ πιστοὶ ποὺ συγκεντρώνονταν ἦταν ἀνωτέρου μορφωτικοῦ ἐπιπέδου δηλαδὴ σπουδαστὲς πανεπιστημίου. Ὅπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ τὸ διαμέρισμα ὀνομάζονταν «Kilise Ev», δηλαδὴ τὸ «Σπίτι-Ἐκκλησία». Τὸ τουρκικὸ δημοσίευμα ἀναφέρει καὶ ἄλλες περιπτώσεις τὶς ὁποῖες σκόπιμα δὲν ἀναφέρουμε γιὰ εὐνόητους λόγους, παρά τὸ ὅτι προβάλλονται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ τουρκικὸ δημοσίευμα.
.           Ἡ Τουρκία σήμερα προβάλλεται σὰν μία καθαρὰ μουσουλμανικὴ καὶ μάλιστα σουνιτικοῦ δόγματος χώρα. Τὸ πρόβλημα ὅμως τῶν κρυπτοχριστιανῶν ὑπῆρχε πάντα ἐπὶ ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ ὅπως ἀποκαλύπτεται κατὰ καιροὺς μὲ ἐντυπωσιακὸ τρόπο, ὑπάρχει καὶ ἴσως εἶναι ἐντονότερο σήμερα. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ζητοῦν μὲ διαφόρους τρόπους, συχνὰ ἀπεγνωσμένα καὶ μὲ μεγάλη ἀγωνία, νὰ ἐκδηλώσουν ἐλεύθερα τὴν καταπιεσμένη θρησκευτική τους πίστη.
.           Δυστυχῶς ἀπὸ τὴν δική μας πλευρὰ δὲν ὑπῆρξε μέχρι σήμερα κανένα ἐπίσημο ἐνδιαφέρον γιὰ ἕνα κόσμο ποὺ στὴν συντριπτική του πλειοψηφία προέρχεται ἀπὸ τοὺς «χαμένους» χριστιανοὺς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ

Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: olympia.gr 

, ,

Σχολιάστε

Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ, ALEA JACTA EST (Ν. Χειλαδάκης) «Οἱ Νεοεποχίτες δὲν ἐπιδιώκουν νὰ κλείσουν οἱ ἐκκλησίες ἀλλὰ νὰ συνεχίσουν νὰ ὑπάρχουν, νὰ λειτουργοῦν γεμάτες ἐκκλησίασμα ἀλλὰ μὲ ἀλλοιωμένο-κοσμικὸ καὶ οἰκουμενιστικὸ φρόνημα».

Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ, ALEA JACTA EST

 Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

.                 Φαίνεται πὼς τὰ ψέματα τελειώνουν γιὰ ὅσους εἶχαν ἀκόμα τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ ἀποφευγόταν τὸ μοιραῖο, γιὰ ὅσους ἀκόμα ἤλπιζαν πὼς θὰ συνεχίσουν νὰ τηροῦνται οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, γιὰ ὅσους ἀκόμα ἔτρεφαν τὴν προσδοκία πὼς ἡ Ὀρθοδοξία θὰ παραμείνει Ὀρθοδοξία, ὅπως παρέμεινε ἐπὶ τόσους αἰῶνες. Ἐνῶ ἡ χώρα αὐτὴ ὑποφέρει τραυματισμένη ἀπὸ τὰ μαρτύρια τῆς ξένης μνημονιακῆς κατοχῆς, ἐνῶ ὁ ἐκκλησιασμὸς διώκεται μὲ κάθε μέσο, ὁ προκαθήμενος τῆς Κωνσταντινούπολης ἔχει πάρει τὴν ὁριστική του ἀπόφαση.
.                 Βαρθολομαῖος: «Ἡ ἐπανένωση Ὀρθόδοξης καὶ Καθολικῆς Ἐκκλησίας συνιστᾶ καθῆκον τῆς ἐποχῆς μας». Χωρὶς πλέον κανένα δισταγμό, χωρὶς πλέον κανένα πρόσχημα, χωρὶς καμία ἀμφιβολία, σὲ μία σημαντικὴ συνέντευξη σὲ αὐστριακὴ ἐφημερίδα ὁ κ. Βαρθολομαῖος σημειώνει πὼς «ἡ ἀποκατάσταση τῆς διάσπασής της καὶ ἡ ἐπανένωση τῆς Ἐκκλησίας συνιστᾶ μεγάλο καθῆκον τῆς ἐποχῆς μας, καὶ παραπέμπει στὰ πρῶτα βήματα ποὺ ξεκίνησαν σὲ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση πρὶν ἀπὸ 50 χρόνια ὁ Πάπας Παῦλος ὁ Ἕκτος καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἀθηναγόρας», ἐνῶ, ὅπως παρατηρεῖ, «ὁ ἐπίσημος Θεολογικὸς Διάλογος ἀνάμεσα στὶς Ἐκκλησίες βοήθησε νὰ ἐξαλειφθοῦν παρεξηγήσεις καὶ διαφορὲς ἀπόψεων» (;;;).
.                 Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ θὰ ἀναρωτηθεῖ κανείς, θὰ ἀναρωτηθεῖ κάθε καλόπιστος, κάθε εὐσεβής, μέλος τῆς ἑλληνορθόδοξης ἐκκλησίας, κάθε σκεπτόμενος, (γιατί ὑπάρχουν δυστυχῶς καὶ οἱ μὴ σκεπτόμενοι), τί δέον γενέσθαι. Πολλοὶ θὰ ὑποστηρίξουν πὼς μὴ δέον γενέσθαι ὁτιδήποτε. Δηλαδὴ νὰ μὴν ἀντιδροῦμε, νὰ μὴν ποῦμε τίποτα, νὰ μὴν ἀναφερόμαστε κὰν σὲ αὐτὴ τὴ ἐξέλιξη, νὰ μὴν βλέπουμε, καὶ νὰ μὴν ἀκοῦμε. Δηλαδὴ νὰ εἴμαστε πρόβατα ἑνὸς ποιμνίου ποὺ τὸ καθοδηγοῦν λύκοι, γιὰ νὰ τὸ κατασπαράξουν.
.                 Γιὰ ὅσους ὅμως ἀκόμα ἔχουν συνείδηση καὶ θέλουν νὰ κρατήσουν τὴν Μία, Ἁγία, Καθολική, Ἀποστολική, καὶ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὸ πρόβλημα εἶναι πῶς θὰ ἀντιδράσουν, πῶς θὰ ἐκκλησιάζονται, ὅταν οἱ ἱερεῖς θὰ εἶναι Οἰκουμενιστές, πῶς θὰ λάβουν τὴν Θεία Κοινωνία, ὅταν αὐτὴ δὲν θὰ ἔχει καμία Χάρη, γιατί οἱ Ἱερουργοὶ θὰ ἔχουν ἀποστατήσει, ὅταν τὸ μίασμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ θὰ ἔχει μολύνει τὰ Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅσια, ὅταν αὐτὰ ποὺ μᾶς κράτησαν ἐπὶ τόσους αἰῶνες θὰ ἔχουν καταρρεύσει μετὰ ἀπὸ μία πολύχρονη προετοιμασία ἀποδόμησης κάθε ὀρθόδοξης ἀγάπης, κάθε ὀρθόδοξης θεραπευτικῆς λειτουργίας. Κάποιοι πιστοὶ λίγο-πολὺ λέγουν, «μὰ τὸ τάδε μοναστήρι, ὁ τάδε μοναχὸς ἔχει ἀγάπη, ἔχει ἐλεημοσύνη, ἔχει ἄσκηση, ἔχει αὐταπάρνηση, ἔχει προσευχή, ἔχει τόσα καλά…πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ σφάλλει; Μήπως ἀπὸ κάποια πλευρὰ ἔχει κάποιο δίκαιο; Μήπως ἐδῶ ἐπιβάλλεται νὰ κάνουμε οἰκονομία;». Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ καταλάβουμε, νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς ο Νεοεποχίτες δν πιδιώκουν ν κλείσουν ο κκλησίες λλ ν συνεχίσουν ν πάρχουν, ν λειτουργον γεμάτες κκλησίασμα λλ μ λλοιωμένο-κοσμικ κα οκουμενιστικ φρόνημα. Ἀντίθετα τὶς ὅποιες ἐκκλησίες θὰ παραμείνουν στὴν Ὀρθοδοξία θὰ τὶς ἀπομονώσουν καὶ θὰ τὶς χαρακτηρίσουν ἀναχρονιστικὲς καὶ ἀπομεινάρια ἑνὸς σκοταδιστικοῦ παρελθόντος.
.                 Πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ἕνας πασίγνωστος γέροντας στὸ Ἅγιον Ὄρος ἀναφερόμενος στοὺς παπικούς μοῦ εἶχε πεῖ: «Δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἀποδεχτοῦμε, γιατί ἔτσι ἀλλοιώνουμε τὴν θεραπευτικὴ χάρη τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ χάνουμε τὴν ἀγάπη, ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ τοὺς προσφέρουμε, γιὰ νὰ μετανοήσουν». Σήμερα ὄχι μόνο τοὺς ἀποδεχόμαστε ἀλλὰ οἱ προκαθήμενοι βάσει συνωμοτικοῦ σχεδίου, ποὺ ἐξυφαινόταν ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ἔφτασαν στὸ σημεῖο νὰ ἐπιδιώκουν πλέον ἀνοιχτὰ καὶ χωρὶς κανένα πρόσχημα τὴν λεγομένη «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν», δηλαδὴ τὴν ἕνωση μὲ τὸν «Ἔξω ἀπὸ ἐδῶ». Ἀλλὰ τὸ πιὸ τραγικὸ εἶναι πὼς ὁ ἴδιος αὐτὸς ὁ γέροντας, τὸν ὁποῖο πηγαίνουν νὰ ἐπισκεφτοῦν χιλιάδες ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο θεωρώντας τον σὰν πάτερ Παΐσιο νούμερο 2, (καὶ ὁ ὁποῖος καθοδηγεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἱδρύματα Ρωμιοσύνης, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξα ἰδρυτικὸ μέλος), μοῦ συνέστησε μὲ αὐστηρὸ τρόπο νὰ σταματήσω νὰ γράφω γιὰ ὅσα σήμερα γίνονται σὲ βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας παρὰ τὴν εὐλογία ποὺ ἔχω ἀπὸ τὸν πνευματικό μου. Μάλιστα ἔφτασε στὸ σημεῖο νὰ μὲ συστήσει νὰ ἐξομολογηθῶ γιὰ ὅσα ἔγραψα τοὺς τελευταίους μῆνες. Ἀλλοίμονο!
.                 Ὁ πατὴρ Ρωμανιδης εἶχε προφητέψει ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ὀγδόντα ὅτι θὰ ἔρθει ἡ μέρα ποὺ δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον τίποτα στὴν ὁρατὴ ἐκκλησία ποὺ θὰ μαρτυρᾶ τὴν Ὀρθοδοξία, καθὼς αὐτὴ θὰ ἔχει ἐγκαταλειφτεῖ ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς ἱερεῖς της. Τώρα διαφαίνεται πὼς ὅλα εἶχαν σχεδιαστεῖ μὲ τὸν καλύτερο τρόπο καὶ οἱ ἀνύποπτοι εὐλαβεῖς σύμφωνα μὲ τὰ σχέδια τους θὰ ἔπεφταν σὰν «ὥριμα φροῦτα» στὸν λάκκο τῆς καταστροφῆς. Ἀπὸ τὴν μία ἡ πολιτικὴ προδοσία καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ θρησκευτικὴ ἀποστασία καὶ στὴ μέση ἕνα ζαλισμένο ποίμνιο. Ὅλα ὡραῖα καὶ ἄριστα σχεδιασμένα καὶ καθορισμένα.
.         Ὁ προφήτης Ἠσαΐας ὡς αὐθεντικὸς κήρυκας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ἐλέγχει κατὰ τρόπο ἀληθινὰ προφητικὸ τοὺς ἀνάξιους ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων. Ἡ ἀγανάκτηση τοῦ Προφήτη φτάνει σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ καλεῖ τοὺς βαρβάρους εἰδωλολάτρες, οἱ ὁποῖοι λόγῳ τῆς βαρβαρότητάς τους μοιάζουν μὲ ἄγρια θηρία, νὰ ἔρθουν νὰ κατασπαράξουν τοὺς κακοὺς ἄρχοντες. Εἶναι χαρακτηριστικὸς ὁ λόγος τοῦ Προφήτη: «Πάντα τὰ θηρία τὰ ἄγρια, δεῦτε φάγετε, πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ» (Ἡσ. νϛ´9). Ἀλλὰ ὁ προφητικὸς λόγος δὲν ἐξαντλεῖται στὸ σημεῖο αὐτό. Συνεχίζει μὲ τὴν ἴδια καὶ περισσότερο δριμύτητα καὶ ἐλέγχει τώρα, «τοὺς ἀναιδεῖς τῇ ψυχῇ», λέγοντας, «Καὶ οἱ κύνες ἀναιδεῖς τῇ ψυχῇ, οὐκ εἰδότες πλησμονήν, καὶ εἰσὶ πονηροὶ οὐκ εἰδότες σύνεσιν, πάντες ἐν ταῖς ὀδοῖς αὐτῶν ἐξηκολούθησαν, ἕκαστος κατὰ τὸ ἑαυτοῦ» (Ἡσ. νϛ´10).
.                 Τί μᾶς λέγει ἡ Ἁγία Γραφή: «Μέγα ἐστι τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον!», ἀναφωνεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, (Α´ Τιμόθ. γ´16). Καὶ πιὸ κάτω τί λέγει; Νὰ εἴμαστε ἁπλῶς καλοὶ ἄνθρωποι; Ὄχι! Ἀλλά: «Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσι, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ». Καὶ ἡ προσωπικὴ Θεία ἀποκάλυψις γίνεται μόνο ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. «Οὕτως ὁ ἄνθρωπος αὐτοπροαιρέτως, εἴτε γίνεται σκώληξ καὶ δὲν διαμαρτύρεται, ἐπειδὴ τὸν πατοῦν, εἴτε γίνεται ὑψιπέτης ἀετὸς τῆς Χάριτος καὶ ἵπταται εἰς τοὺς Οὐρανούς».

.                 Στὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε ὅλα τὰ προσωπεῖα ἔχουν πέσει καὶ ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ τὰ πάντα. Στὴ συνείδηση τοῦ κάθε πιστοῦ ἐπαφίεται ἂν θὰ ἀγωνιστεῖ, ἢ ἂν θὰ παραδοθεῖ στὰ ἐπερχόμενα. Στὴν συνειδητὴ εὐθύνη τοῦ κάθε ἱεράρχη εἶναι νὰ πάψει νὰ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν «σκιά» του καὶ νὰ πάρει ξεκάθαρη θέση στὰ τελούμενα.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ

Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: olympia.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ (Ν. Χειλαδάκης) «Γιατί ὁ κόσμος νὰ πηγαίνει στὶς ἐκκλησίες. Αὐτὰ δὲν ἐπιτρέπονται σὲ μία σύγχρονη εὐρωπαϊκὴ χώρα».

θνικ πέτειος στ κάγκελα

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης
Δημοσιογράφος – Συγγραφέας – Τουρκολόγος

.                   Ἀλήθεια τί εὐτυχία νὰ εἶσαι σήμερα Ἕλληνας (σσς, μὴ μᾶς ἀκούσουν), κάτοικος αὐτῆς τῆς χώρας ποὺ ἔχει πιάσει τὸ «νόημα» τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ τῆς προόδου καὶ εὐτυχισμένος ἀπολαμβάνει τὰ «ἀγαθὰ» τῆς Τρόικας καὶ τῶν μνημονίων, μὲ τά… χρέη νὰ τὸν πνίγουν μέχρι τὸ λαιμὸ καὶ μὲ τὶς πρόσφατα ἀπίστευτες καταιγίδες καὶ πλημμύρες!
.                   Μόλις πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια ἦταν πολὺ δύσκολο νὰ φανταστεῖ κανεὶς πὼς θὰ ἐρχόταν μέρα ποὺ ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, θὰ γιορταζόταν μὲ ἑκατοντάδες ὁπλισμένα μάτ, μὲ σιδερόφρακτους φράκτες, μὲ πρωτοφανῆ μέτρα ἀσφαλείας, μὲ φρουρὲς πρακτόρων μὲ ἐκεῖνα τὰ χαρακτηριστικὰ μαῦρα γυαλιά, μὲ ἀμέτρητες κάμερες ἀσφαλείας καὶ μὲ τὸν κόσμο ποὺ ὑποτίθεται πὼς γι’ αὐτὸν τιμᾶται ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος, ἀπομακρυσμένο μὲ βίαιο τρόπο σὲ ἀπόσταση ἀσφαλείας ἀπὸ τὴν ἐξέδρα τῶν ἐπισήμων.
.           Ἄλλωστε καὶ αὐτὴ ἡ παρέλαση, ποὺ γίνεται ἔτσι ὅπως γίνεται, εἶναι γιὰ τοὺς ἐπισήμους, γιὰ τοὺς προνομιούχους καὶ τοὺς ἐκσυγχρονιστές, γι’ αὐτοὺς ποὺ ἐπέτυχαν μὲ πολὺ «κόπο» νὰ κάνουν τὴν χώρα ξέφραγο ἀμπέλι σὲ κάθε καρυδιᾶς μουσουλμανικὸ καρύδι, γι’ αὐτοὺς (τί εἰρωνεία), ποὺ ἐπιμένουν πὼς θὰ πρέπει προσεχῶς ἡ παρέλαση νὰ καταργηθεῖ! Ἀντ’ αὐτοῦ νὰ ἔχουμε παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων, οἰκολόγων τῆς σεξουαλικῆς ἀπελευθέρωσης, φιλόζωων καὶ ἄλλων «πολύχρωμων» καὶ νὰ γιορτάζουμε μὲ ὅλες τὶς τιμὲς τὴν… παγκόσμια ἡμέρα τοῦ σκύλου.
.                   Τὴν ἴδια ὥρα, (τὸ ἔχετε ἄραγε ἀντιληφθεῖ;) ὅλες οἱ γειτονικὲς χῶρες, μὲ πρώτη καὶ καλύτερη τὴν «φίλη» καὶ «σύμμαχό» μας Τουρκία, τιμοῦν μὲ κάθε μέσο τὶς ἐθνικές τους ἐπετείους καὶ προβάλλουν μὲ κάθε μέσο ἕνα ἀκράτητο ἐθνικιστικὸ ἐπεκτατισμὸ σὲ βάρος τῆς εὐρωπαϊκῆς καὶ «ἐκσυγχρονισμένης» Ἑλλάδας. Ἀντίθετα γιὰ μᾶς ὅλα αὐτὰ εἶναι… ἀναχρονιστικὰ κόμπλεξ.
.                   Δὲν μποροῦσε νὰ φανταστεῖ κανεὶς πρὶν ἀπὸ δέκα καὶ παραπάνω χρόνια πὼς θὰ ἐρχόταν μία μέρα ποὺ θὰ ὑπάρχουν πολίτες αὐτῆς τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι θὰ θεωροῦν τὶς ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ τὶς παρελάσεις… φασιστικὲς ἐκδηλώσεις, τὴν ἀνάρτηση τῆς σημαίας στὰ μπαλκόνια ἔνδειξη ρατσιστικῶν προθέσεων, πὼς κάθε ἀναφορὰ γιὰ τὶς παραδόσεις γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, γιὰ τὰ πιστεύω μὲ τὰ ὁποῖα ἐπέζησε ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες ὁ ἑλληνισμός, νὰ θεωροῦνται ἀναχρονισμὸς καὶ ὀπισθοδρόμηση.
.                   Τὸ ξέρετε πὼς ἐκεῖνο ποὺ ξενίζει ἀλλὰ καὶ ἐξοργίζει περισσότερο τοὺς ἐκπροσώπους τῆς «σωτήριας» γιὰ τὴν Ἑλλάδα Τρόικας, εἶναι ἡ παρουσία ρασοφόρων στὶς δημόσιες ἐκδηλώσεις;
.                   Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀπευθύνουν πιὸ συχνὰ στοὺς ἁρμόδιους κυβερνητικοὺς παράγοντες, ὅπως μοῦ ἐκμυστηρεύτηκε ἀνώτερη κυβερνητικὴ πηγή, εἶναι τί θέλουν ὅλοι αὐτοὶ μὲ τὰ μαῦρα καταθλιπτικὰ ράσα πάνω στὴν ἐξέδρα σὲ μία δημόσια γιορτή, στὴν παρέλαση τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου, σὲ κάθε ἐπίσημη τελετὴ ποὺ εὐλογεῖται μὲ τὸν πατροπαράδοτο ὀρθόδοξο ἁγιασμό.
.                   Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀπευθύνουν συχνὰ εἶναι γιατί νὰ προβάλλονται αὐτοὶ οἱ θλιβεροὶ καὶ ὀπισθοδρομικοὶ γιὰ τὴν Τρόικα μαυροφόροι κληρικοὶ καὶ γιατί ὁ κόσμος νὰ πηγαίνει στὶς ἐκκλησίες, νὰ ἐκκλησιάζεται, νὰ κοινωνεῖ, νὰ ἔχει ὀρθόδοξο θρησκευτικὸ φρόνημα. Αὐτὰ δὲν ἐπιτρέπονται σὲ μία εὐρωπαϊκὴ σύγχρονη χώρα, σὲ μία χώρα ποὺ θέλει νὰ πάει μπροστά, νὰ γίνει ἰσότιμο καὶ ἰσάξιο μέλος τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης τῆς ὁποίας τὸ ἔμβλημα εἶναι ἡ…πόρνη τῆς Βαβυλώνας.
.                   Ὅσοι ἐπιμένουν σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς «ἀναχρονιστικὲς» πρακτικές, ὅσοι ἐπιμένουν νὰ προβάλουν τὴν πατροπαράδοτη ἐθνικοθρησκευτικὴ ταυτότητα, θὰ πρέπει νὰ ἀποβληθοῦν ἀπὸ τὸν δημόσιο βίο, νὰ ἀπομονωθοῦν, νὰ ἐξοβελιστοῦν καὶ νὰ ἐξαφανιστοῦν, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει καμία δυνατότητα νὰ ἀκούγονται ἀπὸ τὸν «βομβαρδισμένο» λαὸ γιὰ χάριν τὸ «καλό» τοῦ τόπου.
.                   Αὐτὸς ὁ «βομβαρδισμένος» λαὸς ἐκπαιδεύεται ἀπὸ τὰ νέα σύγχρονα σχολεῖα του νά… θεωρεῖ τὶς λεσβίες καὶ τοὺς κάθε λογῆς ἀνώμαλους σὰν ἀντιπροσωπευτικὸ δεῖγμα τῆς «προόδου» καὶ τοῦ σύγχρονου εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ.
.                   Ἐκπαιδεύεται νὰ θεωρεῖ πὼς οἱ Ἅγιοι τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι κάτι… ἄσχημοι καὶ ἀποκρουστικοὶ γέροντες, πὼς οἱ ἥρωες τῆς ἐπανάστασης τοῦ 21 ἦταν ἐγκληματικὰ στοιχεῖα καὶ κάποιοι παράνομοι κλέφτες (κατὰ τὰ κεμαλικὰ ἱστορικὰ πρότυπα) καὶ ὅτι οἱ ἥρωες τοῦ ᾽40 πολεμοῦσαν… χωρὶς ἀντίπαλο.
.                   Ἐκπαιδεύεται νὰ πιστεύει πὼς ἡ καθημερινὴ εἰσβολὴ δεκάδων μουσουλμάνων, εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ πολυπολιτισμοῦ καὶ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ μας.
.                   Αὐτὸς ὁ λαὸς ἐκπαιδεύεται νὰ συμπεριφέρεται σὰν ἕνα πρόβατο ποὺ δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἔχει βούληση, δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἔχει θρησκευτικὴ συνείδηση, δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἔχει ἐθνικὲς ἀξίες καὶ ἐθνικὴ ταυτότητα, ἐκπαιδεύεται νὰ ψηφίζει αὐτοὺς ποὺ τοῦ ἐπιβάλλουν στὴν «προκὰτ δημοκρατία» τους.
.                   Αὐτὸς ὁ λαὸς πρέπει νὰ «σφάζεται» καθημερινὰ στὴν ὑπηρεσία τῆς προόδου καὶ τῆς παγκόσμιας Νέας Τάξης.
.                  Ὑπάρχει ὅμως κάτι ποὺ δὲν καταλαβαίνουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ… ἐξωγήινοι τροικανοὶ καὶ οἱ ἐγχώριοι δοῦλοι τους, ποὺ κατέχουν τὶς ἀνώτερες κυβερνητικὲς θέσεις.
.                   Ὑπάρχει κάτι τὸ πολὺ ἁπλὸ ποὺ δὲν τὸ κατανόησαν ποτὲ καὶ μᾶλλον ποτὲ δὲν θὰ τὸ κατανοήσουν.
.                   Ὑπάρχει κάτι ποὺ δὲν μποροῦν ποτὲ νὰ τὸ δοῦν καὶ νὰ τὸ χωνέψουν. Ἡ «φυλακὴ» τῆς λογικῆς τους δὲν μπορεῖ νὰ καλύψει, νὰ σκεπάσει, νὰ ἐξαφανίσει, κυρίως νὰ ἐξηγήσει κάποιες «παράξενες» ἀξίες ὅπως ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία. Ἂν αὐτὸ ἴσχυε, τότε δὲν θὰ ὑπήρχαμε ἐδῶ καὶ αἰῶνες καὶ τὸ πρόβλημά τους θὰ εἶχε λυθεῖ πρὸ πολλοῦ.
.                   Ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος δὲν ἁλυσοδένεται πίσω ἀπὸ σιδερένια κάγκελα ἑνὸς προδοτικοῦ κατεστημένου. Εἶναι ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.
.                   Καὶ ὅπως τὸ εἶπε καὶ τὸ ξανάλεει κάθε μέρα ἐκεῖνος ὁ μεγάλος Ἅγιος Παππούλης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ κάποιοι θέλησαν νὰ τὸν «θολώσουν» μετατρέποντάς τον σέ…σοῦπερ στὰρ (ἄλλη μία πονηρὴ ἐπιχείρηση τῆς Νέας Τάξης), «Ἡ Ἑλλάδα δὲν χάνεται. Αὐτοὶ ἔχουν τὰ σχέδιά τους ἀλλὰ ἔχει καὶ ὁ Θεὸς τὰ δικά Του».
.                   Καὶ ἡ ἱστορία ξέρει νὰ τιμωρεῖ τοὺς προδότες καὶ τοὺς παραβάτες τῶν ἐντολῶν Του.

ΠΗΓΗ: olympia.gr

, ,

Σχολιάστε

ΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤEΣ ΛΕΗΛΑΤΟYΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚH ΚΛΗΡΟΝΟΜΙA ΤΗΣ ΣΥΡIAΣ (Ν. Χειλαδάκης)

Ο τζιχαντιστς λεηλατον τν λληνικ πολιτιστικ κληρονομι τς Συρίας

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης
Δημοσιογράφος – Συγγραφέας – Τουρκολόγος

wpid-20141027104404.             Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα θύματα τοῦ ἤδη τετραετοῦς ἐμφυλίου πολέμου στὴν Συρία, εἶναι ἡ ἑλληνικὴ πολιτιστικὴ κληρονομιὰ ἡ ὁποία λεηλατεῖται ἀνηλεῶς ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς ἀντάρτες. Σπάνια ἀντικείμενα ἑλληνιστικῆς, πρωτοχριστιανικῆς καὶ ἑλληνορθόδοξης βυζαντινῆς περιόδου, καθὼς καὶ πολύτιμα ἐκκλησιαστικὰ σκεύη, ἅγιες εἰκόνες καὶ δισκοπότηρα, ἔχουν κλαπεῖ ἀπὸ τοὺς Τζιχαντιστὲς καὶ στὴ συνέχεια μέσῳ μαφιόζικων κυκλωμάτων πουλιοῦνται στὸ ἐξωτερικό, κυρίως στὴν Δύση, σὲ πρόθυμους ἀγοραστές.
.             Σύμφωνα μὲ ἀποκαλυπτικὸ ἄρθρο τοῦ Τούρκου ἀρθρογράφου- ἐρευνητῆ, Mehmet Yuva, τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Aydinlik, ἐδῶ καὶ πολλοὺς μῆνες ὀργιάζει τὸ λαθρεμπόριο ἑλληνιστικῶν καὶ ἑλληνορθόδοξων ἐκκλησιαστικῶν ἀντικειμένων ποὺ ἔχουν κλαπεῖ ἀπὸ τοὺς Τζιχαντιστὲς καὶ μέσῳ Τουρκίας προωθοῦνται σὲ «εἰδικὰ» κυκλώματα ἀποκομίζοντας φυσικὰ τὸ ἀνάλογο κέρδος γιὰ ὅλους τοὺς μεσάζοντες.
.             Μία σημαντικὴ περιοχὴ τῆς Συρίας ποὺ ἔχει γίνει ἐπίκεντρο λεηλασίας εἶναι ἡ ἑλληνιστικὴ καὶ πρωτοχριστιανικὴ πόλη Afamya, ποὺ ἦταν ἡ πρωτεύουσα τοῦ γνωστοῦ ἑλληνιστῆ ἡγεμόνα Σέλευκου Νικάτορα καὶ εἶχε πάρει τὸ ὄνομά της ἀπὸ τὸν ἱδρυτή της σὰν ἡ Σελεύκεια τῆς Συρίας.
.             Σὲ αὐτὴν τὴν πόλη, κατὰ τὸν ἅγιο Θεοδώρητο, μόνασε ὁ Μέγας Βασίλειος. Ἐκεῖ μάλιστα ἵδρυσε μοναστήρι γιὰ νὰ τιμήσει τὸν πνευματικό του διδάσκαλο ἅγιο Μαρκιανό. Στόχος λεηλασίας ἔχουν γίνει καὶ οἱ πόλεις τῆς Λαττάκειας καὶ τῆς Λαοδικείας, ἡ ὁποία στοὺς χριστιανικοὺς χρόνους ἦταν ἕδρα ἐπισκοπῆς καὶ ἐπίνειο τῆς Ἀντιόχειας. Οἱ περιοχὲς αὐτὲς συλήθηκαν, ὅταν εἶχαν πέσει στὰ χέρια τῶν ἰσλαμιστῶν ἀνταρτῶν ποὺ πολεμοῦν τὸ καθεστὼς Ἄσαντ. Ἑλληνορθόδοξες ἐκκλησίες ἔχουν καταστραφεῖ καὶ λεηλατηθεῖ ἀπὸ τοὺς Τζιχαντιστές. Ἅγιες εἰκόνες καθὼς καὶ ἄλλα πολύτιμα χρυσὰ ἐκκλησιαστικὰ σκευὴ μεγάλης ἀξίας ποὺ ἔχουν κλαπεῖ, ἔχουν πουληθεῖ μέσῳ Τουρκίας σὲ κυκλώματα μαφίας καὶ ἔχουν μεταφερθεῖ στὸ ἐξωτερικὸ κυρίως στὶς πόλεις Νέα Ὑόρκη, Βερολίνο, Τὲλ Ἀβὶβ καὶ Παρίσι γιὰ νὰ πουληθοῦν σὲ διάφορα μουσεῖα.
.             Οἱ διαδρομὲς μεταφορᾶς αὐτῶν τῶν πολυτίμων ἀντικειμένων ἀπὸ αὐτὰ τὰ παράνομα κυκλώματα, εἶναι ἀπὸ τὰ συριακὰ σύνορα καὶ τὰ συνοριακὰ φυλάκια ποὺ ἐλέγχονται κυρίως ἀπὸ τὸν λεγόμενο, «Συριακὸ Ἀπελευθερωτικὸ Στρατό», καθὼς καὶ ἀπὸ τὰ φυλάκια ποὺ ἐλέγχουν οἱ Τζιχαντιστές, πρὸς τὶς τουρκικὲς πόλεις τῆς νοτιο-ἀνατολικῆς Τουρκίας τοῦ Μαρτνὶν καὶ τῆς Σανλιούρφας. Ἀπὸ ἐκεῖ τὰ τουρκικὰ μαφιόζικα κυκλώματα ἐκμεταλλευόμενα τὴν μεγάλη αὐτὴ πολιτιστικὴ λεηλασία, (ποὺ μᾶς θυμίζει τὴν ἀντίστοιχη λεηλασία ἀπὸ τοὺς Τούρκους τῆς κατεχόμενης Κύπρου), προωθοῦν τὰ κλοπιμαῖα πρὸς τὴν Δύση.
.             Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸ μεγάλο αὐτὸ λαθρεμπόριο τῆς ἑλληνορθόδοξης πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς Συρίας, ὀργιάζει καὶ τὸ λαθρεμπόριο πετρελαίου ἀπὸ τὶς Τζιχαντιστὲς καὶ τὶς ἄλλες ὁμάδες τῶν ἰσλαμιστῶν ἀνταρτῶν ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὶς πετρελαιοπηγὲς τῆς Συρίας καὶ τοῦ Ἰρὰκ ποὺ ἔχουν περιέλθει στὴν κυριαρχία τους.
.             Ἐδῶ ὑπάρχει μία σιωπηλὴ καὶ ὑποκριτικὴ συμμαχία μεταξὺ Τζιχαντιστῶν, Κούρδων καὶ Τούρκων, ὑπὸ τὴν κάλυψη τῶν ΗΠΑ. Τὰ κέρδη αὐτοῦ του λαθρεμπορίου, ὅπως ἀναφέρεται, ὑπολογίζονται σὲ ἑκατομμύρια δολάρια. Μὲ τὰ χρήματα αὐτὰ ἀπὸ τὰ κέρδη τοῦ λαθρεμπορίου καυσίμων ἀλλὰ καὶ τοῦ πλιάτσικου τῶν ἑλληνορθοδόξων ἐκκλησιῶν καὶ τῶν ἑλληνιστικῶν μνημείων, οἱ Τζιχαντιστὲς προβαίνουν σὲ ἀγορὲς ὁπλικῶν συστημάτων, μὲ τὰ ὁποῖα διεξάγουν τὶς πολεμικές τους ἐπιχειρήσεις στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ.
.             Ὅλες αὐτὲς οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὴν λεηλασία τῆς ἑλληνικῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς σὲ μία χώρα ὅπως ἡ Συρία, ὅπου ὁ ἑλληνισμὸς ἔλαμψε γιὰ πολλοὺς αἰῶνες, εἶναι πραγματικὰ θλιβερὲς καὶ δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει καμία ἀντίδραση γιὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ πολιτιστικὴ καὶ θρησκευτικὴ καταστροφή.
.             Ἀλλὰ τὸ πιὸ θλιβερὸ εἶναι πὼς ἀκόμα καὶ σήμερα δεκάδες χιλιάδες Ρωμιοὶ Ὀρθόδοξοι (Ροὺμ Ὀρτοντόξ), ζοῦν ἐκεῖ καὶ βιώνουν καθημερινά, οὐσιαστικὰ ἀβοήθητοι, τὸ μεγάλο μαρτύριο τοῦ αἱματηροῦ αὐτοῦ ἐμφυλίου ποὺ ἐμπνευστῆκαν κάποιοι ἀρρωστημένοι ἐγκέφαλοι ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ μὲ τὴν λεηλασία, τὴν καταστροφὴ καὶ τὴν γενοκτονία τῶν χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

 

ΠΗΓΗ: kostasxan.blogspot.gr

 

,

Σχολιάστε

ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΤΑΞΑΝ ΕΞΩ ΚΛΩΤΣΗΔΟΝ! ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΟΛΜΟΥΣΑΜΕ;… (N. Χειλαδάκης)

ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΤΑΞΑΝ ΕΞΩ ΚΛΩΤΣΗΔΟΝ,
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΟΛΜΟΥΣΑΜΕ ;

Γράφει Νίκος Χειλαδάκης

.               Μεγάλη ασθηση προκάλεσε στν Τουρκία εδηση πο ρθε π τν Γαλλία γι μία μουσουλμάνα ποία φορώντας τ κλασικ τσαντρ θέλησε ν εσέρθει στ γνωστ περα τν Παρισίων κα ν παρακολουθήσει τν παράσταση. Σύμφωνα μ τς δημοσιογραφικς πληροφορίες π τ τουρκικ ΜΜΕ, πρν π λίγες μέρες κα συγκεκριμένα στς 21 κτωβρίου, στν εσοδο τς περας τν Παρισίων, La Traviata, μφανίζεται στ γκισ τν εσιτηρίων νας, προφανς μουσουλμάνος, συνοδευόμενος π τν σύζυγό του πο φοροσε τν κλασικ Μπούρκα τς γυναικείας μουσουλμανικς μφίεσης καλύπτοντας λο τ πρόσωπό της κτς π τ μάτια της. μφάνιση ατς τς κυρίας νάμεσα στν κόσμο πο περίμενε στν ορ γι ν βγάλει εσιτήριο, προκάλεσε μέσως ταραχ κα ντονες… ντιδράσεις. μέσως κλήθηκαν κα μφανίστηκαν ο πεύθυνοι τῆς περας κα φο πλησίασαν μ ντονο φος τν κυρία ατή, παίτησαν ν βγάλει μέσως τν φερετζέ, ν θέλει ν εσέλθει στν αθουσα γι ν παρακολουθήσει τν περα. μουσουλμάνα κυρία κα σύζυγός της ρνήθηκαν ν συμμορφωθον μ τν πόδειξη τν πευθύνων τῆς περας. Τότε ατο μέσως κα χωρς δισταγμ τος πέταξαν κυριολεκτικ ξω π τν προθάλαμο προκαλώντας τς πευφημίες τν Γάλλων πο ταν μάρτυρες τς λης σκηνς. εδηση ατή, πο κανε τ γύρο τν παγκοσμίων ΜΜΕ, φυσικ κα δν θ μεταδιδόταν στν χώρα μας, στν γειτονικ μως Τουρκία προκάλεσε πολ μεγάλη ασθηση κα ντονη δυσαρέσκεια. Ν πενθυμίσουμε γι σους δν τ γνωρίζουν, ὅτι Γαλλία π τ 2011 χει ψηφίσει παρ τς ντονες διαμαρτυρίες τν μουσουλμάνων τς Γαλλίας, εἰδικ νόμο, σύμφωνα μ τν ποο παγορεύεται σλαμικ μφάνιση μ μπορκες, τσαντρ κα τος κλασσικος φερετζέδες, σ δημόσιους χώρους.
.               ν τῷ μεταξ μεγάλη κρίση χει ξεσπάσει ατς τς μέρες μεταξύ της Δανίας κα τς Τουρκίας, ξ ατίας τς πόφασης τουρκικν δικαστηρίων ν φήσουν λεύθερο τν Δαν πήκοο, Basil Hassan, πο σπάστηκε τ σλμ κα ν εναι καταζητούμενος π τς δανικς ρχές, γιατί εχε ποπειραθε ν δολοφονήσει τν Δαν συγγραφέα Lars Hedegard, ποος στ βιβλία του καταγγέλλει μ σκληρς φράσεις τ σλμ σν μία βάρβαρη θρησκεία, κατέφυγε στν Τουρκία που ζήτησε προστασία π τς τουρκικς ρχές. Μάλιστα ν λόγῳ Δανς κατηγορεται κα γι λλες παράνομες πράξεις κα γι μεση σύνδεσή του μ τος Τζιχαντιστές. προκλητικ ατ πόφαση τν τουρκικν δικαστηρίων χει ξοργίσει τος Δανούς. Μ κτακτη συνέντευξη τύπου ο Δανο πουργο ξωτερικν, Martin Lidegaard κα Δικαιοσύνης, Mette Frederiksen, κατήγγειλαν τν Τουρκία τι παρ τς ερωπαϊκς δεσμεύσεις της ρνεται ν κδώσει τν καταζητούμενο Δαν πήκοο στς δανικς ρχς γι ν δικαστε γι τς παράνομες πράξεις του κα γι τν νέργειά του ν ποπειραθε ν δολοφονήσει τν Δαν ντιισλαμιστ συγγραφέα. ντ ατο ο Τορκοι τν φησαν λεύθερο χωρς κανένα περιοριστικ ρο. Σύμφωνα μ δημοσίευμα τς τουρκικς φημερίδας, Hurriyet, Δανία θ φέρει τ θέμα στ πόμενη σύσκεψη σύνδεσης Ερωπαϊκς νωσης Τουρκίας πο θ γίνει στς 31 κτωβρίου, καταγγέλλοντας τν Τουρκία γι τν νέργειά της ν φήσει λεύθερο να πικίνδυνο πίδοξο δολοφόνο Τζιχαντιστή, πο σπάστηκε τ σλμ κα κατέφυγε στν Τουρκία.
.               λήθεια, σκεφτετε, τί θ γινόταν, ν κα στς δύο ατς ποθέσεις μπλεκόταν χώρα μας. Σκεφτετε ν εχε ζητηθε π μία μουσουλμάνα μ τν κλασικ σλαμικ μφίεση πο θ θελε ν μφανιστε σ λληνικ δημόσιο χρο, σ κάποιο λληνικ θέατρο, ν φύγει, ν δν βγάλει τν μφίεσή της. Θ ξεσηκωνόταν θύελλα ντιδράσεων κα ντονων διαμαρτυριν γιά… κατάφορη παραβίαση τν νθρωπίνων δικαιωμάτων, γι θρησκευτικ καταπίεση, γι ρατσιστικς πρακτικές, γι ναχρονισμ κα γι παραβίαση τν ερωπαϊκν κεκτημένων. Ετυχς πο πάρχουν ο Γάλλοι, ο λβετοί, ο Αστριακο κα ο Δανοί, γι ν μς διδάξουν τ πς ντιδρον στς χρες τους, πο σέβονται τν θνική τους πόσταση, μ τς μουσουλμανικς προκλήσεις πο προσβάλλουν τν δημόσιο βίο ατν τν χωρν.
.               Ατο δηλαδ χουν θνικ ξιοπρέπεια κα μες τν χουμε χάσει κα συμπεριφερόμαστε σάν… πολωλότα κύμβαλα λιθιότητας κα θνικς μειοδοσίας ; λλοίμονό μας!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: olympia

 

 

Σχολιάστε