Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Νηστεία

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗ ΤΡΩΜΕ ΚΡΕΑΣ ΣΤΙΣ ΝΗΣΤΕΙΕΣ;

Γιατί νὰ μὴ τρῶμε κρέας στὶς νηστεῖες;

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Ἀργύρη
ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ τοῦ π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ
ἐκδόσεις “ΥΠΑΚΟΗ”

.             Κάποτε εἰς τὸ Μοναστήρι τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου, κατὰ τὴν ἡμέρα ἐπισήμου ἑορτῆς εὑρισκόμεθα εἰς τὴν ἐπίσημο τράπεζα, τόσο oἱ Πατέρες καὶ ἀδελφοί, ὅσο καὶ ἀρκετοὶ λαϊκοί. Ἀνάμεσα εἰς τοὺς λαϊκοὺς ὑπῆρχε καὶ κάποιο παιδί, ἀπὸ ὅσο ἐνθυμοῦμαι, τοῦ δημοτικοῦ σχολείου.
– Γέροντα, θὰ ἤθελα κάνω μία ἐρώτηση, εἶπε ὁ μικρὸς μαθητής.
– Νὰ σὲ ἀκούσω παιδί μου, ἀπεκρίθη ὁ Γέροντας, χωρὶς νὰ περιφρονήση τὴν ἡλικία του.
-Ἡ Ἐκκλησία ἐκανόνισε κατὰ τὴ νηστεία νὰ τρῶμε μερικὰ φαγητὰ καὶ μερικὰ ἄλλα ὄχι. Γιατί, λοιπόν, τὰ ἐρρύθμισε κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο; Γιατί δὲν ἔβαλε τὸ ἀντίθετο ἀκριβῶς πρόγραμμα καί, ὅταν νηστεύουμε, νὰ τρῶμε κρέας;
.             Οἱ πατέρες ἄρχισαν νὰ χαμογελοῦν μὲ τὴν πρωτότυπη πράγματι ἐρώτηση: Γιατί νὰ μὴ εἶναι νηστίσιμο τὸ κρέας καὶ ἀρτύσιμα τὰ φασόλια;
-Μὴ γελᾶτε, συνεβούλευσε μὲ σοβαρότητα ὁ Γέροντας. Τὸ ἐρώτημα εἶναι πολὺ ἀξιόλογο.
-Ἄκουσε παιδάκι μου. Ἐὰν ὑποθέσουμε ὅτι ἔτσι ἀπεφάσισαν οἱ Πατέρες, τότε ὅλοι μόνιμα θὰ «ἐνηστεύαμε» καὶ ποτὲ δὲν θὰ «κατελύαμε».
Καὶ ἀμέσως ἄρχισε νὰ ἀναλύη γιατί ἡ Ἐκκλησία τὰ ὅρισε κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ ὄχι ἀντιστρόφως.
.               Μὲ ἐπιχειρήματα ἐπεξηγοῦσε, διατὶ πρὸς ἐξάσκηση πρέπει νὰ καταλύωμε τὰ πιὸ ἁπλὰ καὶ ὄχι τὰ πιὸ εὔγευστα φαγητά.
.           Μετὰ ἀνέφερε καὶ ἀρκετὰ ἐπιχειρήματα μὲ τὰ ὁποῖα ἐσυσχέτισε τὴ νηστεία μὲ τὴν πνευματικὴ ἀνάβαση τοῦ ἀνθρώπου καὶ μὲ τὴ διανοητικὴ πρόοδο διὰ τῆς μελέτης.
– Τὸ πολὺ καὶ καλὸ φαγητό, κατέληξε, δὲν ὑποβοηθᾶ οὔτε εἰς τὴν πνευματικὴ ζωὴ οὔτε καὶ εἰς τὴν ἀνάγνωση. Διότι κατὰ τοὺς ἀρχαίους «πλατεία γαστὴρ λεπτὸν νοῦν οὐ τίκτει».
– Τὸ πλῆρες στομάχι μὲ τερψιλαρύγγια φαγητὰ δὲν ἐπιτρέπει εἰς τὸν νοῦ νὰ χρησιμοποιῆ ὅλες του τὶς δυνάμεις καὶ δυνατότητες. Ἡ πολυφαγία ἐξασθενίζει τὴ βούλησή μας. Τότε ἐκδηλώνουμε μειωμένη ἀντίσταση πρὸς τὶς προκλήσεις τοῦ ποτοῦ, τοῦ τσιγάρου, τῶν ἡδονῶν, τῆς ἁμαρτίας καὶ κάθε εἴδους διαφθορᾶς.
.             Ἔτσι ἢ συζήτηση ἔφθασε εἰς μεγάλο βάθος καὶ μὲ ἀρκετὲς προεκτάσεις!
Ἡ ἄσκησις, ἡ σωματικὴ καὶ ἡ διανοητική, ἀποτελεῖ βασικὸ στοιχεῖο τῆς προόδου τοῦ ἀνθρώπου. Ἀσφαλῶς δέ, ἡ λιτὴ διατροφὴ ὑποβοηθᾶ σημαντικὰ αὐτὴν τὴν ἄσκηση.
Ἐδῶ ὑπογραμμίζουμε ὅτι ἡ ἄσκησις δὲν ἀποτελεῖ αὐτοσκοπό, ἀλλὰ μέσο καὶ μέθοδο ἀνόδου καὶ προόδου τοῦ ἄνθρωπου ποῦ εἶναι συνάμα διττῆς συνθέσεως, ἤτοι χοϊκὸς καὶ πνευματικός.

ΠΗΓΗ: agiameteora.net

,

Σχολιάστε

ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Η´] (Ἡ νηστεία, πού ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία μας, γίνεται χρήσιμη καί ὠφέλιμη σέ πολλά καί ἀπό τά νοσήματα ἤ τίς λειτουργικές διαταραχές τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος») [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

H NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA
 [Η´] 

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀθανασίου Ἀβραμίδη,
καρδιολόγου, καθηγ. Παθολογίας Πανεπ. Ἀθηνῶν

«Η ΝΗΣΤΕΙΑ, Η ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»
ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ»

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Μέρος Α´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Α´]

Μέρος Β´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Β´] (Kάποιοι φοβοῦνται ὅτι ἡ νηστεία, «ἡ πολλή νηστεία πού ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία», μπορεῖ καί νά τούς βλάψει.) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

Μέρος Γ´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Γ´] (Nηστεία πού τήν… «χαίρεται» καί ὁ Θεός) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

 Μέρος Δ´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Δ´] (Μπορεῖ νὰ βλάψει ἡ νηστεία;) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

Μέρος Ε´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Ε´] (Kίνδυνοι ἀπό τό «ὅπλο» τῆς νηστείας) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

Μέρος ϛ´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [ϛ´] (Ἡ νηστεία στὴν θεραπευτικὴ Ἰατρική) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

Μέρος Ζ´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Ζ´] (Ἡ δίαιτα τῆς νηστείας στήν ψυχική ὑγεία) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

H EΓKPATEIA ΩΣ AYTOKYPIAPXIA ΣTHN IATPIKH KAI THN YΓEIA

.               Ἡ λέξη «ἐγκράτεια» σημαίνει τό νά εἶναι κανείς ἐγκρατής. Δηλαδή κυρίαρχος τοῦ ἑαυτοῦ του, ἐν γένει. Kαί εἰδικότερα νά ἐξουσιάζει ἐπί τῶν αἰσθήσεων καί τῶν ἐπιθυμιῶν του, ὥστε νά μπορεῖ νά λέει καί ἕνα «ὄχι» στήν ἱκανοποίησή τους. Nά ἀπέχει δηλαδή, διότι ἔτσι θέλει, ἀσκώντας μέ τή θέλησή του αὐτοκυριαρχία ἐπί τοῦ ἑαυτοῦ του.
.               Ἡ τέτοια αὐτοκυριαρχία εἶναι χρήσιμη καί ὠφέλιμη, τόσο ἀπό πνευματικῆς ὅσο καί ἀπό ἰατρικῆς ἀπόψεως καί εἰδικότερα ἀπό τήν ἄποψη τῆς ὑγείας, τόσο τῆς σωματικῆς ὅσο καί τῆς ψυχικῆς.

1. Ἡ ἐγκράτεια σέ σχέση μέ τήν Ἰατρική

.               Ἡ ἐγκράτεια μέ τήν ἔννοια τῆς αὐτοκυριαρχίας καί τοῦ αὐτοπεριορισμοῦ, σχετίζεται σέ πολλά καί μέ τήν Ἰατρική ὡς μέθοδος: α) θεραπευτικῆς ἀγωγῆς, β) προλήψεως ἀπό διάφορα νοσήματα καί, γ) τακτικῆς γιά καλύτερη ποιότητα ζωῆς καί ὑγείας.

2. Στή λήψη τῆς τροφῆς

.               Γιά τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων αὐτῶν, ἡ Ἰατρική πρωταρχικῶς συνιστᾶ τή συμμόρφωση πρός κάποιες ὁδηγίες διατροφῆς, ἀναλόγως τῶν ἐπιδιώξεών της. Πρόκειται γιά τίς διάφορες δίαιτες οἱ ὁποῖες μάλιστα ποικίλουν ἀνάλογα μέ τήν κάθε περίπτωση. Ἐφαρμόζει δέ καί περιορισμούς στά λαμβανόμενα εúδη διατροφῆς καί στίς ποσότητές τους, φθάνοντας μέχρι καί στό «δέν θά φᾶς τίποτε ἐκτός ἀπό…» ἤ στό «θά μείνεις τελείως νηστικός»· μέχρι καί στό «οὔτε καί νερό». Eἶναι δέ ὅλα αὐτά, ὅπως ἤδη ἐλέχθη στό «πρῶτο μέρος», «ἐντολή γιατροῦ» καί «πρέπει» νά τηρηθεῖ. Eἶναι δηλαδή τότε μιά ἀπολύτως «ὑποχρεωτική» νηστεία, μιά νηστεία ἡ ὁποία «ἐπιβάλλεται», φθάνοντας μέχρι καί στήν «ἀπόλυτη νηστεία» τοῦ «τίποτε».
.             Στήν Ἐκκλησιαστική νηστεία, πρόκειται –ὅπως καί αὐτό ἐλέχθη– γιά μιά δίαιτα «λιτή»! Mιά δίαιτα δηλαδή ἡ ὁποία περιλαμβάνει ἕνα περιορισμένο ἀριθμό εἰδῶν διατροφῆς, καί αὐτῶν σέ μικρή ποσότητα. Tόσο μόνον ὅσο χρειάζεται γιά τή συντήρηση τοῦ ὀργανισμοῦ· καί ὄχι πρός εὐχαρίστηση. Διότι πρόκειται γιά στάση συμπεριφορᾶς πρός ἐξυπηρέτηση πνευματικῶν στόχων. Ἐξυπηρετεῖ ὅμως πολλαπλῶς καί τήν ἐν γένει ὑγεία. Aὐτή ἡ «νηστεία» εἶναι«ἐθελοντική». Ἔγινε δέ περί αὐτῆς λόγος ἐν ἐκτάσει στό «πρῶτο μέρος» τοῦ παρόντος. Ἐδῶ γίνεται ἁπλῶς ἀναδρομή στά ἀπαραίτητα καί μόνον γιά τήν κατά τό δυνατόν περισσότερο ὁλοκληρωμένη περιγραφή τοῦ «δευτέρου μέρους».
.               Ἡ νηστεία τῆς Ἐκκλησίας, πού γίνεται μέ σύνεση, μπορεῖ νά συμπεριλαμβάνει μεγάλη ποικιλία σιτίων, καί τέτοιων ὥστε νά μή λείπει τίποτε ἀπό ὅσα χρειάζεται ὁ ὀργανισμός τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόμη καί σέ μεγάλες περιόδους νηστείας. Σέ εἰδικές, βεβαίως, περιπτώσεις… «εἶναι χρεία νὰ ἐρωτᾶται ἰατρός τις ἔμπειρος, ὁμοῦ καὶ θεοφοβούμενος…», ὅπως ὑποδεικνύει καί ὁ ἅγιος Nικόδημος ὁ Ἁγιορείτης…
.               Mέ τήν ἀποφυγή πάντως τῶν ὑπερβολῶν καί μέ τήν κατανόηση, ὅπως αὐτή πού ἐπιδεικνύει ἡ Ἐκκλησία πρός τούς «δι᾽ ἀσθένειαν ἐμποδιζομένους», ἡ νηστεία, δηλαδή ἡ ἐγκράτεια στό φαγητό πού ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία μας, γίνεται χρήσιμη καί ὠφέλιμη σέ πολλά καί ἀπό τά νοσήματα ἤ τίς λειτουργικές διαταραχές τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος:Kαρδιακά, ἀγγειακά, ἡπατικά, γαστρεντερικά, νεφρικά νοσήματα, ἡ χοληστερίνη, ἡ ὑπέρταση καί πλῆθος ἄλλων, ἐξυπηρετοῦνται εὐνοϊκῶς μέ τή νηστεία. Σημειώνεται δέ ὅτι μέ τή νηστεία καί οἱ ἀνάγκες σέ φάρμακα μειώνονται.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

, , ,

Σχολιάστε

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Τ διατροφικ πλεονεκτήματα τς νηστείας

.                 Ἡ νηστεία, ἐκτὸς ἀπὸ θρησκευτικὴ παράδοση δὲν παύει νὰ ἀποτελεῖ κι ἕνα συγκεκριμένο πρότυπο διατροφῆς, τὸ ὁποῖο συνδέεται στενὰ μὲ τὴν ὑγεία καὶ τὴν εὐεξία τοῦ ὀργανισμοῦ.
.                 Κύριο χαρακτηριστικό της εἶναι ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὰ τρόφιμα ζωικῆς προέλευσης, ὅπως τὸ κρέας, τὸ κοτόπουλο, τὸ ψάρι, τὸ αὐγὸ καὶ τὰ γαλακτοκομικὰ προϊόντα, καθὼς καὶ τὰ τρόφιμα ἢ φαγητὰ ποὺ τὰ περιέχουν. Ἀντίστοιχα, παρατηρεῖται αὔξηση τῆς κατανάλωσης τροφίμων ὅπως ὄσπρια, φροῦτα, λαχανικά, προϊόντα δημητριακῶν καὶ θαλασσινά.
.                 Οἱ παραπάνω μεταβολὲς στὶς διατροφικὲς συνήθειες τοῦ ἀτόμου «μεταφράζονται» καὶ σὲ ἀλλαγὲς στὴν ἡμερήσια πρόσληψη ὁρισμένων θρεπτικῶν συστατικῶν, οἱ ὁποῖες μποροῦν νὰ προσφέρουν σημαντικὰ ὀφέλη στὸν ὀργανισμό.
.                 Παρακάτω θὰ δεῖτε τὰ βασικότερα διατροφικὰ πλεονεκτήματα τῆς νηστείας:

Αὐξημένη πρόσληψη φυτικῶν ἰνῶν, λόγῳ τῆς ὑψηλότερης κατανάλωσης ὀσπρίων, λαχανικῶν καὶ φρούτων. Οἱ φυτικὲς ἴνες συμβάλλουν στὴν καλὴ λειτουργία τοῦ ἐντέρου καὶ στὴν ἀντιμετώπιση προβλημάτων ὅπως ἡ δυσκοιλιότητα, ἐνῶ συνδέονται καὶ μὲ τὴν πρόληψη ὁρισμένων μορφῶν καρκίνου. Παράλληλα, ἡ ὑψηλὴ κατανάλωση φυτικῶν ἰνῶν μπορεῖ νὰ βελτιώσει τὰ ἐπίπεδα ὁλικῆς καὶ «κακῆς» χοληστερόλης καθὼς καὶ τὴ γλυκαιμικὴ ἀπόκριση, ὁδηγώντας ἔτσι σὲ μείωση τοῦ κινδύνου ἐμφάνισης καρδιαγγειακῶν νοσημάτων καὶ διαβήτη.

Αὐξημένη πρόσληψη ὁρισμένων μικροθρεπτικῶν συστατικῶν καὶ ἀντιοξειδωτικῶν. Ἡ ὑψηλὴ κατανάλωση λαχανικῶν καὶ φρούτων κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νηστείας παρέχει πλῆθος βιταμινῶν καὶ μετάλλων ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ὑγείας καὶ τὴ φυσιολογικὴ λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ, καθὼς καὶ ἀντιοξειδωτικῶν ποὺ ἐνισχύουν τὴ δράση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος καὶ προστατεύουν τὸν ὀργανισμὸ ἀπὸ τὴν ἐπιβλαβῆ δράση τῶν ἐλευθέρων ριζῶν. Προϋπόθεση ὡστόσο, ἀποτελεῖ ἡ κατανάλωση ποικιλίας φρούτων καὶ λαχανικῶν, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται πρόσληψη ἀντίστοιχης ποικιλίας θρεπτικῶν συστατικῶν.

Μειωμένη πρόσληψη κορεσμένων λιπαρῶν. Ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὸ κρέας, τὰ γαλακτοκομικὰ καὶ γενικότερα τὰ ζωικῆς προέλευσης προϊόντα ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐλαχιστοποίηση τῆς πρόσληψης κορεσμένου λίπους. Ἀντίθετα, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νηστείας οἱ πηγὲς λίπους τῆς διατροφῆς περιλαμβάνουν κυρίως μονοακόρεστα καὶ πολυακόρεστα λιπαρὰ ὀξέα, δηλαδὴ τὰ λεγόμενα «καλὰ» λιπαρά. Ὁ συνδυασμὸς τῶν παραπάνω, μπορεῖ νὰ συμβάλλει στὴ βελτίωση τοῦ λιπιδαιμικοῦ προφὶλ τοῦ ἀτόμου καὶ κατ’ ἐπέκταση στὴ μείωση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου.

ΠΗΓΗ: neadiatrofis.gr

Σχολιάστε

ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Ζ´] (Ἡ δίαιτα τῆς νηστείας στήν ψυχική ὑγεία) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

H NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Ζ´] 

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀθανασίου Ἀβραμίδη,
καρδιολόγου, καθηγ. Παθολογίας Πανεπ. Ἀθηνῶν

«Η ΝΗΣΤΕΙΑ, Η ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»
ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ»

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Μέρος Α´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Α´]

Μέρος Β´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Β´] (Kάποιοι φοβοῦνται ὅτι ἡ νηστεία, «ἡ πολλή νηστεία πού ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία», μπορεῖ καί νά τούς βλάψει.) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

Μέρος Γ´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Γ´] (Nηστεία πού τήν… «χαίρεται» καί ὁ Θεός) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

 Μέρος Δ´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Δ´] (Μπορεῖ νὰ βλάψει ἡ νηστεία;) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

Μέρος Ε´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Ε´] (Kίνδυνοι ἀπό τό «ὅπλο» τῆς νηστείας) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

Μέρος ϛ´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [ϛ´] (Ἡ νηστεία στὴν θεραπευτικὴ Ἰατρική) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

 

9. Ἡ δίαιτα τῆς νηστείας στήν ψυχική ὑγεία

.           Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ἕνα ἑνιαῖο καί ἀδιαίρετο ψυχοσωματικό σύνολο καί ὑπάρχει μιά αὐτόνομη ἀλληλοεπίδραση τῆς σωματικῆς ἐπί τῆς ψυχικῆς καταστάσεως, καί αὐτῆς ἐπί τῆς σωματικῆς. Ἑπομένως, ἡ νηστεία ὡς ἕνα «πνευματικό μέσο ἀγῶνος» συμβάλλει τά μέγιστα καί στήν ἀπόκτηση τῆς ἐπιθυμητῆς ψυχοσωματικῆς ἰσορροπίας, ὡς προϋποθέσεως καί γιά τήν καλύτερη ἐν γένει κατάσταση τῆς ὑγείας. Ἀντί δέ γιά τήν ὁποιαδήποτε ἰατρική ἐμβάθυνση στά ἐπί μέρους, πολύ ἐξυπηρετική γιά τήν καλύτερη κατανόηση τοῦ θέματος αὐτοῦ εἶναι ἡ παράθεση τῶν ἐρωταπαντήσεων καί ὑποδείξεων τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Xρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ἐρωτᾶ: NHΣTEYEIΣ; Δεῖξε τό μου μέ τά ἔργα σου.

― Ἄν δεῖς φτωχό, βοήθησέ τον.

― Ἄν δεῖς ἐχθρό, νά συμφιλιωθεῖς μ᾽ αὐτόν.

― Ἄν δεῖς φίλο νά προκόβει, μή τόν φθονήσεις.

― Ἄν δεῖς ὄμορφη γυναίκα στό δρόμο, μή στέκεσαι καί τήν περιεργάζεσαι.
Ἄς μή νηστεύει δηλαδή μόνον τό στόμα ἀλλά καί τά μάτια, καί ἡ ἀκοή, καί τά πόδια, καί τά χέρια, καί ὅλα τά μέλη τοῦ σώματος, καί ὅλες οἱ αἰσθήσεις.

― Δέν τρῶμε -ἔλεγε- ψάρια ἢ κοτόπουλα. Δαγκώνουμε ὅμως καί κατατρῶμε τούς ἀνθρώπους. Kαί συμπλήρωνε:

― Tό στόμα μας πρέπει νά νηστεύει ἀπό λόγια ἄπρεπα καί ὑβριστικά.

― Nά νηστεύουν τά χέρια ἀπό τήν πλεονεξία καί τήν ἁρπαγή.

― Δέν τρῶς κρέας; Δέν πρέπει ὅμως νά τρῶς καί ἀκολασία μέ τά μάτια σου.

― Nά νηστεύουν τά μάτια ἀπό θεάματα ἄπρεπα.

― Nά νηστεύει καί ἡ ἀκοή σου μέ τό νά μή δέχεσαι κατηγορίες καί διαβολές. Kαί τό στόμα, ἀπό λόγια ἄπρεπα καί ὑβριστικά ἢ συκοφαντικά. Διότι, αὐτά πού βγαίνουν ἀπό τό στόμα, αὐτά εἶναι πού κάνουν ἀκάθαρτη τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου· «οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα… ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ (μολύνει) τὸν ἄνθρωπον» (Mατθ. ιε´ 11).

Tά ἀνάλογα, μέ λίγο διαφορετική τή διατύπωση, ἐπισημαίνει καί ὁ Mέγας Bασίλειος, ὁ ἅγιος Nικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στόν «Ἀόρατο Πόλεμο» ἀλλά καί πολλοί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Kαί θά πρέπει νά τούς ε­μαστε εὐγνώμονες γιά τίς τέτοιες διαστάσεις τῆς νηστείας, ὥστε νά προσπαθοῦμε νά γινόμαστε ψυχικά ὑγιέστεροι, γεγονός τό ὁποῖο συμβάλλει τά μέγιστα καί στήν ἀποκατάσταση καί τή διατήρηση καλύτερης σωματικῆς ὑγείας.

Συμπερασματικῶς

.             Ἡ δίαιτα τῆς νηστείας τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας συνιστᾶ, ὑπό τίς προϋποθέσεις πού ἀνεπτύχθησαν, μπορεῖ νά ἀποβαίνει «πρὸς πάντα ὠφέλιμος», τῆς νῦν ἐν γένει ζωῆς… ἀλλά καί τῆς μελλούσης!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Η´] (Ἡ νηστεία, πού ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία μας, γίνεται χρήσιμη καί ὠφέλιμη σέ πολλά καί ἀπό τά νοσήματα ἤ τίς λειτουργικές διαταραχές τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος») [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

,

Σχολιάστε

ΤΑΧΙΝΙ: Η ΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ

Ταχίνι: τροφ τς σαρακοστς
πο
χαρίζει διαύγεια κα βοηθ τν καλ
μνήμη

taxini.              Παρασκευάζεται ἀπὸ τὸν πολτὸ σουσαμιοῦ καὶ εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ δυναμωτικὲς τροφὲς ποὺ συμβάλλουν στὴν ὑγεία καὶ τὴν εὐεξία τοῦ ὀργανισμοῦ.
.             Ἕνα ἰδιαίτερα θρεπτικὸ φυσικὸ παράγωγο τοῦ σουσαμιοῦ εἶναι τὸ ταχίνι, τὸ ὁποῖο παράγεται ἀπὸ τὴ διαδικασία ἀποφλοίωσης καὶ ξήρανσης τοῦ σουσαμιοῦ καὶ ἐμφανίζεται ὡς πολτός. Τὸ ταχίνι, ὅπως καὶ τὸ σουσάμι, διακρίνεται ἀπὸ τὴν ποικιλότητά του σὲ θρεπτικὰ συστατικά.
.             Συγκεκριμένα, τὸ ταχίνι ἀποτελεῖ τρόφιμο τὸ ὁποῖο αὐξάνει ἰδιαίτερα τὴν πνευματικὴ διαύγεια καὶ μνήμη χάρη στὸ ὑψηλό του περιεχόμενο σὲ βιταμίνες τοῦ συμπλέγματος Β (Β1 & Β3). Ἔτσι, σὲ συνδυασμὸ μὲ μέλι εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ καταναλώνεται σὲ περιόδους ἐξετάσεων καὶ ἀτόμων μὲ ἔντονη πνευματικὴ δραστηριότητα.
.             Ταυτόχρονα, ἄτομα μὲ σιδηροπενικὴ ἀναιμία ἐνδείκνυται  νὰ ἐντάξουν στὴ διατροφή τους τὸ ταχίνι μιᾶς καὶ εἶναι πλούσιο σὲ σίδηρο καὶ φυλλικὸ ὀξύ. Ἡ διατροφικὴ ἀξία τοῦ ταχινιοῦ ἐνισχύεται ἀπὸ τὸ αὐξημένο περιεχόμενό του σὲ ἀντιοξειδωτικὰ (σελήνιο, φυτοστερόλες, λιγνάνες, βιταμίνη), ποὺ προστατεύουν τὰ κύτταρα τοῦ ὀργανισμοῦ ἀπὸ τὴν ὀξειδωτικὴ φθορὰ τῶν ἐλευθέρων ριζῶν.
.             Ἐπιπλέον, ἡ ἔνταξη τοῦ ταχινιοῦ στὴν καθημερινὴ διατροφὴ συμβάλλει στὴ μείωση τῆς χοληστερόλης (ὁλικῆς καὶ κακῆς), λόγῳ τῆς αὐξημένης περιεκτικότητάς του σὲ μονοακόρεστα καὶ πολυακόρεστα λιπαρὰ ὀξέα. Ἡ ἐνίσχυση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς ἐπιπρόσθετες διατροφικὲς ἰδιότητες τοῦ ταχινιοῦ, ἀφοῦ διαθέτει ὑψηλὰ ποσοστὰ ψευδαργύρου, φωσφόρου, μαγνησίου (δρᾶ καταπραϋντικά, ἠρεμιστικά, μειώνει τοὺς πονοκεφάλους καὶ τὶς ἡμικρανίες), καὶ χαλκοῦ (μειώνει τοὺς πόνους τῶν ἀρθρώσεων).
.             Τέλος, τὸ ταχίνι καὶ τὸ σουσάμι εἶναι σημαντικὸ νὰ καταναλώνονται σὲ περιόδους νηστείας, ὅπου ἡ κατανάλωση κρέατος καὶ γαλακτοκομικῶν εἶναι μειωμένη, ἔτσι ὥστε νὰ καλύπτονται οἱ ἀνάγκες τοῦ ὀργανισμοῦ σὲ ἀσβέστιο καὶ πρωτεΐνη.

ΠΗΓΗ: news247

, , ,

Σχολιάστε

«ΔΕΝ ΤΡΩΣ ΚΡΕΑΣ ΑΛΛΑ ΠΙΝΕΙΣ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο

Εἰρήνης Γκοραΐνωφ:
«Οἱ διὰ Χριστὸν Σαλοί»

ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ»,
β´ἔκδ., Ἀθῆναι 1995,
σελ. 117-118

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Στὶς μέρες μας ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΠΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. Χωρὶς βεβαίως νὰ νηστεύουν (δηλ. χωρὶς Θεό) ἀλλὰ μὲ ἄφθονη ἀφοσίωση στὰ… Ἰδεώδη τῆς  Δημοκρατίας!

.                 Στὰ μέσα Φεβρουαρίου ὁ τσάρος Ἰβὰν ὁ Τρομερὸς ἔφτασε μπροστὰ στὸ Πσκὼβ καὶ σταμάτησε στὸ χωριὸ Λιουμπιατίνο, πέντε βέρστια ἀπὸ τὴν πόλη. Δὲν ἐρχόταν ἀπὸ τὴν Λιθουανία ἀλλὰ ἀπὸ τὸ Νόβγκοροντ, τὸ Μεγάλο, ποὺ πέρασε διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου ἀπὸ τὰ στρατεύματά του. Ἡ ἴδια μοίρα περίμενε καὶ τὸ Πσκώβ, «τὸν δευτερότοκο ἀδελφὸ τοῦ Νόβγκοροντ», ποὺ ἦταν ἐπίσης ὕποπτος προδοσίας. Ὁ πανικὸς κυρίευσε τοὺς κατοίκους. Μερικοὶ ἤθελαν νὰ τὸ βάλουν στὰ πόδια. Ἄλλοι μιλοῦσαν γιὰ ἀντίσταση. Ὅταν τὴν Κυριακὴ τὸ πρωὶ -δεύτερη Κυριακὴ τῆς μεγάλης Σαρακοστῆς- ὁ τσάρος, ὑπὸ τοὺς ἤχους τῆς καμπάνας, μπῆκε στὴν πόλη, βρῆκε τὸν πληθυσμὸ μὲ γιορτινὰ ροῦχα καὶ κάθε μία οἰκογένεια γονατισμένη μπροστὰ στὴν κατοικία της νὰ τοῦ προσφέρει τὸ ψωμὶ καὶ τὸ ἁλάτι, ὅπως ἦταν ἡ συνήθεια. Ξαφνικά, κουνώντας ἕνα μπαστούνι, ὅπως ἕνα παιδὶ ποὺ μιμεῖται τὸν καβαλάρη, ἐμφανίζεται ἕνας ἄνθρωπος, πηγαίνει ἀπέναντι ἀπὸ τὸν τσάρο καὶ στὴν συνέχεια ἀρχίζει νὰ φωνάζει: «Ἰβάνουσκα! Ἰβάνουσκα! Εἶναι καλύτερο νὰ φᾶς τὸ ψωμὶ καὶ τὸ ἁλάτι παρὰ νὰ πίνεις ἀνθρώπινο αἷμα». Ὁ τσάρος ἔδωσε διαταγὴ νὰ τὸν συλλάβουν. Ἀλλὰ αὐτὸς ἐξαφανίστηκε.
.                  Ὁ ἡγεμόνας παρέστη στὴ Δοξολογία μέσα στὴν Ἁγία Τριάδα, ποὺ ὑψώνεται εὐέλικτη καὶ ἄσπρη πάνω ἀπὸ τὸν ποταμὸ Βελικάγια, προσκύνησε τὰ λείψανα τοῦ πρίγκιπα Βσέβολοντ Γαβριήλ, ποὺ ἦταν ἐκεῖ, καὶ ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμία νὰ δεχτεῖ τὴν εὐλογία τοῦ Νικολάου τοῦ Σαλοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖον εἶχε ἀκούσει νὰ μιλοῦν. Αὐτὸς ἔμενε σὲ μία γωνία κάτω ἀπὸ τὸ καμπαναριό. Ὁ τσάρος βρῆκε ἐκεῖ ἕνα γιορτινὸ τραπέζι, ποὺ εἶχε ἑτοιμαστεῖ γι’αὐτὸν: ἕνα κομμάτι ὠμὸ κρέας πάνω σ’ ἕνα ἄσπρο τραπεζομάντιλο.
– «Φάε», εἶπε ὁ γιουροντίβυ (ὁ σαλὸς).
– «Εἶμαι χριστιανός», ἀπάντησε ὁ Τσάρος, «καὶ δὲν τρώω κρέας τὴν Σαρακοστή».
– Ἀλλὰ ὅμως πίνεις τὸ αἷμα τῶν χριστιανῶν, τοῦ ἀντεῖπε ὁ σαλός.
Καὶ ἀπείλησε τὸν Ἰβάν, ἐπιτάσσοντας νὰ σταματήσει τοὺς σκοτωμοὺς καὶ τὶς διαρπαγὲς τῶν ἐκκλησιῶν χρησιμοποιώντας γι᾽ αὐτὸν φρικτὰ λόγια, ὅπως ἀναφέρει τὸ Χρονικόν.

 

Βλ. σχετ.:
ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΑΛΟΤΗΤΟΣ [Α´]

ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΑΛΟΤΗΤΟΣ [Β´]

ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΑΛΟΤΗΤΟΣ [Γ´]

ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΑΛΟΤΗΤΟΣ [Δ´]

ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΑΛΟΤΗΤΟΣ [Ε´]

ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΑΛΟΤΗΤΟΣ [ϛ´]

 

 

 

 

 

, , ,

Σχολιάστε

ΝΗΣΤΕΙΑ, Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ἡ πρώτη ἐντολὴ ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ

  .              Πρόκειται γιὰ τὴ νηστεία. Τὸ τονίζει θαυμάσια μὲ τὸ ἐξαίρετο ρητορικό του χάρισμα ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στὸν πέμπτο λόγο του «Περὶ Μετανοίας».
.              Ὁ Θεός, λέει, πλάθοντας ἐξ ἀρχῆς τὸν ἄνθρωπο, τὸν ἔφερε καὶ τὸν ἐμπιστεύθηκε στὰ χέρια τῆς νηστείας, σὰν σὲ φιλόστοργη μητέρα καὶ ἄριστη παιδαγωγό, ἀναθέτοντας σ’ αὐτὴν τὴ σωτηρία τοῦ πλάσματός Του. Διότι αὐτὸ ποὺ εἶπε στοὺς Πρωτοπλάστους, «θὰ τρῶτε τοὺς καρποὺς κάθε δέντρου τοῦ Παραδείσου, ἀλλὰ δὲν θὰ τρῶτε ἀπὸ τοὺς καρποὺς μόνο τοῦ δέντρου τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ», τί ἄλλο ἦταν παρὰ εἶδος νηστείας;
.               Ἐὰν λοιπὸν μέσα στὸν ­Παράδεισο ἦταν ἀναγκαία ἡ νηστεία, ­συνεχίζει ὁ Ἅ­­­γιος, πολλῷ μᾶλλον ἐκτὸς τοῦ Παραδείσου. Ἐάν, πρὶν πληγωθεῖ τὸ ­ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὸν σατανά, ἦταν χρήσιμο τὸ φάρμακο τῆς ­νηστείας, πολλῷ μᾶλλον μετὰ τὴν πληγή. Ἐάν, ἐνῶ ἀκόμη δὲν εἶχε ξεσπάσει ὁ ­πόλεμος τῶν ἐπιθυμι­ῶν, ἦταν κατάλληλο καὶ ἀπαραίτητο τὸ ὅπλο τῆς νηστείας, πολλῷ μᾶλλον με­τὰ τὴν τόσο μεγάλη μάχη, τὴν ὁποία προκαλοῦν οἱ δαίμονες, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συμμαχία καὶ ἡ βοήθεια ποὺ μᾶς παρέχει ἡ νηστεία (ΕΠΕ 30, 186-188).
.               Καὶ δὲν εἶναι μόνο ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ γιὰ τὴ νηστεία. Ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες τονίζουν ὅτι εἶναι θεόσδοτη ἐντολή.
.              «Ἀρχαία ἡ ἐντολὴ καὶ ἡμῖν ­ὁμόχρονος, ψυχῆς τις οὖσα παιδαγωγία», λέει στὸ λόγο του «εἰς τὸ Πάσχα» ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ἡ νηστεία εἶναι ἐν­τολὴ τοῦ Θεοῦ ἀρχαία καὶ σύγχρονη μὲ ἐμᾶς, ὑπάρχει ἀπὸ τότε ποὺ ὑπήρξαμε οἱ ἄνθρωποι στὴ γῆ. Εἶναι μέσο γιὰ τὴν παιδαγωγία τῆς ψυχῆς μας (ΕΠΕ 5, 214).
.               Ὁ δὲ Μέγας Βασίλειος, ποὺ συνέγραψε δύο ἐξαίρετες ὁμιλίες «Περὶ νηστείας», γράφει ὅτι ἡ νηστεία δὲν εἶναι «νεώτερον ἐφεύρημα», ἀλλὰ «συνηλικιῶτίς ἐστι τῆς ἀνθρωπότητος (εἶναι συνομήλικη μὲ τοὺς ἀνθρώπους)… ἐν τῷ παραδείσῳ ἐνομοθετήθη (τή ­νομοθέτησε ὁ Θεὸς τότε ποὺ οἱ Πρωτόπλαστοι ἦσαν μέσα στὸν Παράδεισο τῆς Ἐδέμ)… Ἐ­­­πειδὴ οὐκ ἐνηστεύσαμεν, ­ἐξεπέσομεν τοῦ παραδείσου· νηστεύσωμεν τοίνυν, ἵνα πρὸς αὐ­τὸν ἐπανέλθωμεν» (ΕΠΕ 6, 26-28).
.              Ὁ σκοπὸς τῆς θείας ἐντολῆς τῆς νηστείας ἦταν παιδαγωγικός. Ἀποσκοποῦσε στὴν παιδαγωγία, στὴ διαμόρφωση τῆς ψυχῆς. Στὴν ὑπακοή, στὴν ἐκκοπὴ τοῦ ἰδίου θελήματος, στὴν ταπείνωση, στὴν ἐξάρτηση ἀπὸ τὸν Θεό. Αὐτὴ τὴν ἐξάρτηση χτύπησε καὶ διέλυσε ὁ σατανὰς μὲ τὴν εἰσβολή του στὸν κῆπο τῆς Ἐδέμ, ὅταν εἶπε στὴν Εὔα: «Ὁ Θεὸς σᾶς ἀπαγόρευσε νὰ φᾶτε τοὺς καρποὺς τοῦ δένδρου τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, γιατὶ δὲν ἤθελε νὰ γίνετε σὰν κι Ἐκεῖνον». Κι ἔτσι τὴν παρέσυρε. Ἐξακολουθεῖ καὶ σήμερα ἡ νηστεία νὰ ἔχει σκοπὸ παιδαγωγικό. Δὲν εἶναι αὐτοσκοπός. Δὲν νηστεύουμε ἁπλῶς γιὰ νὰ νηστεύουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ ὠφελεῖται ἡ ψυχή μας. Γιὰ νὰ γυμνάζεται ἡ θέλησή μας, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ λέει «ὄχι» καὶ στὶς διάφορες ἁμαρτωλὲς ἐπιθυμίες.
.              Καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἀφοῦ ὀνομάζει καὶ αὐτὸς τὴ νηστεία «συνηλικιῶτιν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως», καὶ τὴ χαρακτηρίζει ὡς «ἐντολὴν ζωῆς» ποὺ ἀπέβλεπε στὸ νὰ ζεῖ ἀθάνατος καὶ εὐτυχὴς πλησίον τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος στὸν Παράδεισο, τὴ θεωρεῖ μετὰ τὴν πτώση ὡς μέσο γιὰ τὴν κάθαρση τῆς ψυχῆς. Τονίζει δὲ ὅτι «καλὴ νηστεία (εἶναι) ἡ τελουμένη πρὸς μαρασμὸν τῆς (κάθε κακῆς) ἐπιθυμίας, πρὸς ταπείνωσιν τῆς ψυχῆς, πρὸς μίσους μεταποίησιν (γιὰ νὰ μετατραπεῖ τὸ μίσος σὲ ἀγάπη), πρὸς θυμοῦ σβέσιν, πρὸς μνησικακίας ἀπάλειψιν, πρὸς διανοίας καὶ προσευχῆς ἐργασίαν καὶ καθαρότητα» (ΕΠΕ 9, 182, 354-360).
.              Σ᾿ αὐτοὺς τοὺς ὑψηλοὺς πνευματικοὺς σκοποὺς στο­χεύει ἡ θεόσδοτη ἐντολὴ τῆς νηστείας τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ ἂν προκειμένου γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ σώματός μας συμμορφωνόμαστε ἀμέσως μὲ τὴ δίαιτα ποὺ μᾶς ὑποδεικνύει ἡ ἰατρικὴ Ἐπιστήμη, πόση ἄραγε προθυμία πρέπει νὰ δείχνουμε γιὰ τὴ νηστεία τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία καθόρισε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο, ποὺ ὁδηγεῖ τὴν Ἐκκλησία, καὶ ἡ ὁποία φροντίζει γιὰ τὴν αἰώνια σωτηρία μας; Βέβαια, οἱ ἱεροὶ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας δικαιολογοῦν καὶ ἀπαλλάσσουν ἀπὸ τὴ σωματικὴ νηστεία τοὺς ἀσθενεῖς. Κανείς μας ὅμως δὲν ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὴ νηστεία τῆς ἁμαρτίας. Λοιπόν, καλὴ Σαρακοστὴ καὶ φέτος!

ΠΗΓΗ: osotir.org

Σχολιάστε

ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [ϛ´] (Ἡ νηστεία στὴν θεραπευτικὴ Ἰατρική) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

H NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [ϛ´] 

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀθανασίου Ἀβραμίδη,
καρδιολόγου, καθηγ. Παθολογίας Πανεπ. Ἀθηνῶν

«Η ΝΗΣΤΕΙΑ, Η ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ»

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Μέρος Α´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Α´]

Μέρος Β´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Β´] (Kάποιοι φοβοῦνται ὅτι ἡ νηστεία, «ἡ πολλή νηστεία πού ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία», μπορεῖ καί νά τούς βλάψει.) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

Μέρος Γ´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Γ´] (Nηστεία πού τήν… «χαίρεται» καί ὁ Θεός) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

 Μέρος Δ´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Δ´] (Μπορεῖ νὰ βλάψει ἡ νηστεία;) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

Μέρος Ε´: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Ε´] (Kίνδυνοι ἀπό τό «ὅπλο» τῆς νηστείας) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

8. Ἡ νηστεία στήν θεραπευτική Ἰατρική

.               Ἡ νηστεία μέ τήν λιτότητά της, μέ τόν κατάλληλο συνδυασμό τῶν εἰδῶν τροφῆς καί ἀνάλογα μέ τήν ἰδιοσυγκρασία τοῦ κάθε συγκεκριμένου προσώπου, μπορεῖ νά γίνεται καί φάρμακο γιά πολλά!

  1. Ξεκουράζει τό πεπτικό σύστημα, στομάχι, ἔντερα.

  2. Tίς λειτουργίες ἐπίσης τῶν διαφόρων ἀδένων ἐκκρίσεως πεπτικῶν ὑγρῶν.

  3. Ξεκουράζει τό ἧπαρ ἀπό τόν κόπο πέψεως τῶν λιπῶν. Tό πάγκρεας ἐπίσης, ἀπό τήν πέψη τῶν ὑδατανθράκων.

  4. Ἐπιβραδύνει τίς ἀθηροσκληρωτικές διεργασίες στά αἱμοφόρα ἀγγεῖα καί διευκολύνει τό σχετικό καθάρισμα ἀπό ἐναποθέσεις λιπῶν σ᾽ αὐτά. Tά λιπίδια, τριγλυκερίδια, οἱ ἄλφα καί βήτα λιποπρωτεΐνες, οἱ χοληστερίνες, γνωστές ὡς καλή καί κακή (HDL καί LDL), βελτιώνονται, ὥστε νά μειώνονται καί οἱ κίνδυνοι γιά ἐμφράγματα ἢ στηθάγχη, γιά ἐγκεφαλικά ἐπεισόδια καί ἀποφράξεις περιφερειακῶν ἀρτηριῶν στά πόδια, στά νεφρά, τά μάτια κ.ἄ.

  5. Ὁ σακχαρώδης διαβήτης ρυθμίζεται εὐκολότερα.

  6. Ἡ ὑπέρταση ὑποχωρεῖ ἀνετώτερα καί μέ λιγότερα φάρμακα.

  7. Mέ τή νηστεία, ἀποβάλλονται πιό εὔκολα κάποια ἀπό τά ἐπί πλέον κιλά ἀπό τό βάρος τοῦ σώματος· προσέχοντας βεβαίως καί τίς ποσότητες.

  8. Oἱ βλαπτικές ἐπιδράσεις ἀπό τά πολλά κρέατα, ἀναστέλλονται.

  9. Oἱ καρκινογόνες ἐπίσης ἀναστέλλονται, οἱ γνωστές ἐκεῖνες ἀπό τά ἀλλαντικά καί τά καπνιστά, ἀπό τήν συνεργασία ἰδίως λιπῶν μέ χολικά ἅλατα ἢ καί μέ τά οἰνοπνευματοῦχα.

  10. Tό σῶμα καί ἡ διάνοια, ἀποκτοῦν εὐεξία, ἐνῶ «παχεία γαστήρ, λεπτὸν οὐ τίκτει νοῦν» (Mέγας Bασίλειος).

.         Ἑπομένως, μέ τή δίαιτα μιᾶς ὀρθῆς καί σωστῆς νηστείας, προκύπτει πολύπλευρη βελτίωση τῆς ἐν γένει σωματικῆς ὑγείας, ἡ ὁποία ἐπηρεάζει εὐνοϊκῶς, ὅπως εἶναι φυσικό, καί τήν ψυχική κατάσταση ὑγείας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ NHΣTEIA ΣTHΝ ΣΩMATIKH KAI ΨYXIKH YΓEIA [Ζ´] (Ἡ δίαιτα τῆς νηστείας στήν ψυχική ὑγεία) [Ἀθ. Ἀβραμίδης]

,

Σχολιάστε

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ (Χαρ. Μπούσιας)

Ἀγωνιστὲς στὸ στάδιο,
στρατιῶτες στὴ μάχη

Γράφει γιὰ τὴν «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»
ὁ δρ. Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

.      πὸ μικρὰ παιδιὰ μπαίνουμε στὸ στάδιο τῆς ἐπιβιώσεως καὶ τῆς κατακτήσεως τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀρετῆς. Προπονητές μας εἶναι οἱ γονεῖς μας, οἱ δάσκαλοί μας, οἱ ἱερεῖς μας, ἀλλὰ καὶ ὅλος, δυστυχῶς ἢ εὐτυχῶς, ὁ κοινωνικός μας περίγυρος. Μπαίνουμε τὸ στάδιο τῆς ζωῆς μὲ ὁρμὴ καὶ ἐνθουσιασμό, γιὰ νὰ τὴν κατακτήσουμε καὶ νὰ κερδίσουμε τὰ στεφάνια τῆς νίκης. Μπαίνουμε στὸ στάδιο προγυμνασμένοι κατάλληλα μὲ  σωματικὰ καὶ πνευματικὰ ἐφόδια, γιὰ νὰ γυμνασθοῦμε εἰρηνικὰ ἢ καὶ νὰ πολεμήσουμε, ἂν αὐτὸ χρειασθεῖ, μὲ τοὺς ὁρατοὺς ἢ τοὺς ἀοράτους ἐχθρούς μας, γνωρίζοντας ὅτι «οὐδεὶς στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ» (Β´ Τιμ. β´ 5). Μπαίνουμε στὸ στάδιο μὲ μιὰ εὐγενικὴ προσδοκία, μὲ ἕνα σαφῆ ὁραματισμό, τὴν τελικὴ ἐπιτυχία. Ἔτσι, ὅλοι μας καθημερινὰ ἀγωνιζόμαστε σὲ αὐτὸ τὸ στάδιο τῆς ζωῆς καὶ ἀποκτοῦμε πεῖρα ἀγωνιστική. Ὁ ἀγώνας μας ἔχει δύο σκέλη. Τὸν ἀγώνα τὸν ὑλικό, πρὸς ἐπιβίωση καὶ τὸν ἀγώνα τὸν πνευματικὸ πρὸς κάθαρση τῶν παθῶν καὶ αὔξηση τῆς ἀρετῆς.
.      Γιὰ τὸν ὑλικὸ ἀγώνα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια καὶ ἀναλώνουμε κάθε μας ἰκμάδα. Βλέπετε ἡ ἀπόκτηση ἀγαθῶν καὶ ὁ πλουτισμός, ποὺ μᾶς κάνει περίβλεπους στὸ κοινωνικό μας περιβάλλον, μᾶς ἐνδιαφέρει ἄμεσα, ἀφοῦ θέλουμε νὰ μᾶς θαυμάζουν οἱ ἄλλοι ἱκανοποιώντας ἔτσι τὸν ψεύτικο προσωπικό μας ἐγωϊσμό. Γιὰ τὸν πνευματικὸ ὅμως ἀγώνα δὲν πολυενδιαφερόμαστε, ἀφοῦ ἡ πνευματικὴ πρόοδός μας ἴσως νὰ μὴν ἐνδιαφέρει τοὺς πολλούς ἢ καὶ νὰ τοὺς ἀφήνει ἐντελῶς ἀδιάφορους.
.      Καὶ ὅμως ὁ ἀγώνας ὁ πνευματικὸς εἶναι ὁ ἀγώνας ποὺ ὁδηγεῖ στὴ νίκη, ὁδηγεῖ στὴν ὄντως ζωή, ὁδηγεῖ κοντὰ στὸ δίκαιο ἀγωνοθέτη καὶ στεφοδότη μας Κύριο. Στὸ στάδιο τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ ἀγῶνος ἀγωνιζόμαστε ἄλλοτε συνειδητὰ καὶ ἄλλοτε ἀσυνείδητα. Ἄλλοτε πρόθυμα καὶ ἄλλοτε ράθυμα. Ἄλλοτε μὲ ἐπιτυχίες καὶ ἄλλοτε μὲ ἀποτυχίες. Δὲν ἐνεργοποιοῦμε ὅλες μας τὶς δυνάμεις καὶ παραμένουμε ἀδρανεῖς, ποὺ σημαίνει ὅτι ὁδηγούμαστε ὄχι μόνο σὲ πνευματικὴ στασιμότητα, ἀλλὰ σὲ πνευματικὴ ὀπισθοχώρηση.
.      Αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἄνοιξε τὸ στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ ὁ καλὸς Θεός μας μᾶς καλεῖ νὰ ἀγωνισθοῦμε νόμιμα. Μᾶς θέλει ἀθλητὲς ὁ Κύριος, ἀθλητὲς τῆς ἀρετῆς. Δὲν τὸν ἐνδιαφέρει ἂν θὰ βγοῦμε πρωταθλητές. Τὸν ἐνδιαφέρει νὰ ἀγωνιζόμαστε. Τὴν πρόθεσή μας θέλει ὁ Θεὸς καὶ Ἐκεῖνος μᾶς ἐνδυναμώνει, ἀφοῦ μᾶς εἶπε: «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν».
.      Ἔχετε ἰδεῖ ποτὲ κανένα ἀθλητὴ νὰ μπαίνει στὸ στάδιο χωρὶς προετοιμασία, ἢ κανέναν μαχητὴ νὰ μπαίνει στὴ μάχη χωρὶς ὅπλα; Ὅλοι, ἀνάλογα μὲ τὶς ἱκανότητές τους προπονοῦνται γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα καὶ μετὰ εἰσέρχονται στὸ στάδιο γιὰ νὰ ἀγωνισθοῦν ἢ στὴ μάχη γιὰ νὰ πολεμήσουν. Ἡ προετοιμασία, ἡ προγύμναση τοῦ ἀθλητῆ εἶναι βασικὸ γνώρισμα τῆς ἐπιτυχίας του καὶ ὁ κατάλληλος ἐξοπλισμὸς παράλληλα μὲ τὴν προγύμναση ἀπαραίτητος γιὰ τὸν καλὸ στρατιώτη. Στὸ πνευματικὸ στάδιο προγύμναση εἶναι ἡ ἐγρήγορση, ἡ προθυμία, ἡ ἐπιθυμία τοῦ καλοῦ ἀγῶνος. Μὲ τὴν προγύμναση, ποὺ προϋποθέτει ἱδρῶτες, δυναμώνουν οἱ πνευματικοὶ μῦς τῶν ἀθλητῶν, σπάζουν τὰ ἅλατα τῶν ἀρθρώσεων καὶ δημιουργοῦν εὐέλικτα σώματα, ἱκανὰ νὰ διαγωνισθοῦν καὶ νὰ ἐπιδιώξουν τὰ τρόπαια τῆς νίκης. Ὅπως, ὅμως, σὲ κάθε ἀγώνα, ἔτσι καὶ στὸν πνευματικὰ ἀγωνιζόμενο στρατιώτη, ὅπου ὁ ἀγώνας εἶναι ταχύτερος καὶ ἀποφασιστικότερος, γιατί ἔχει διαστάσεις αἰώνιες, χρειάζονται τὰ κατάλληλα ὅπλα. Ὅπλα εὐθύβολα, ὥστε νὰ πετυχαίνουν τὸ στόχο τους, ἀλλὰ καὶ γεμάτα μὲ βόλια. Ἕνα ἄδειο ὅπλο τί ἀξία μπορεῖ νὰ ἔχει; Εὐθύβολο ὅπλο μας εἶναι ἡ ἀκράδαντη πίστη μας στὸ Σωτήρα μας Χριστὸ καὶ βόλια εἶναι οἱ προσευχές μας. Αὐτὰ τὰ ὅπλα μᾶς ὑποδεικνύει καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας «ἀποθώμεθα τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός» (Ῥωμ. ιγ´ 12).

.      Δὲν ὑποδεικνύει ἕνα ὅπλο ὁ Ἀπόστολος. Ὑποδεικνύει πολλά, καὶ ἀμυντικὰ καὶ ἐπιθετικά. Ἀμυντικὰ εἶναι κυρίως ἡ ἐκρίζωση τῶν παθῶν καὶ ἡ θανάτωση τῶν σκοτεινῶν ἐκείνων ἀντιπάλων, ποὺ συντελοῦν στὴν ἀποξένωσή μας ἀπὸ τὸν Θεό. Τὰ ἐπιθετικά μας ὅπλα τὰ παρουσιάζει ἐντονότερα ὁ Ἀποστολος. Αὐτὰ εἶναι ἡ συγχωρητικότητα πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας, ἡ ἀληθινὴ νηστεία, ὄχι δηλαδή ἡ ἀπλῆ ἀποχὴ ἀπὸ τροφές, ἀλλὰ καὶ ἡ πνευματική, ἡ ἀποχή, δηλαδή, ἀπὸ κακὲς συνήθειες καὶ πάθη καθὼς καὶ ἡ προσκόλλησή μας στὸν Θεό, τὸ μοναδικὸ ἐφετὸ τῆς καρδιᾶς μας, τὸν ἀδαπάνητο θησαυρό μας, ποὺ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν ἀδιάλειπτη, τὴν καρδιακὴ προσευχή. Χωρὶς τὰ ὅπλα αὐτὰ ἡ διεξαγωγὴ τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγῶνος εἶναι ἀδύνατη, εἶναι ἀκατόρθωτη. Καὶ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι τὰ ἔργα τοῦ σκότους ἢ τοῦ φωτὸς δὲν προσδιορίζονται ἀπὸ τὶς ἐποχές, ὅπως συμβαίνει μὲ τὰ ὅπλα τὰ στρατιωτικὰ ποὺ διαρκῶς ἐξελλίσονται, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ποὺ παραμένει σὲ κάθε ἐποχὴ ἡ ἴδια. Τρανὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ὁ Ἱερὸς Αὐγουστῖνος, ἂν καὶ μᾶς χωρίζουν χίλια πεντακόσια χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ἐκεῖνος ἔζησε. Ὅλα του τὰ πολύτιμα προσόντα τὰ δαπανοῦσε ἐκεῖνος στὰ ἔργα τοῦ σκότους, μέχρι ποὺ μιὰ ἡμέρα ἔντονης ἐσωτερικῆς πάλης ἄκουσε μιὰ παιδικὴ φωνὴ νὰ τοῦ λέει. «Πᾶρε καὶ διάβασε». Γεμᾶτος ἀπορία μπῆκε στὸ γραφεῖο του καὶ εἶδε στὸ ἔδαφος μερικὰ χειρόγραφα. Τὰ πῆρε στὰ χέρια του καὶ οἱ πρῶτες φράσεις, ποὺ διάβασε, ἦταν τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, «ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ἔργα τοῦ φωτός… μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ…» (Ῥωμ. ιγ´ 12-13). Καὶ αὐτὸ ἦταν τὸ ἔναυσμα τῆς ἀλλαγῆς στάσεως καὶ πνευματικῆς ἀναπτύξεως τοῦ Αὐγουστίνου, ποὺ ἡ Θεία Χάρη τὸν ἀνέδειξε στὴ κορυφὴ τῶν Πατέρων τῆς Δύσεως.
.      Δὲν θὰ ἰδεῖτε, ἐπίσης ποτὲ σὲ κανένα στάδιο κάποιον ἀθλητὴ νὰ εἰσέρχεται σὲ αὐτὸ μὲ γεμάτο στομάχι, οὔτε μὲ τὰ ἐνδύματα ποὺ κυκλοφορεῖ καθημερινὰ στόν κόσμο. Γιὰ νὰ εἰσέλθει στὸ στάδιο ὁ ἀθλητὴς ἀπεκδύεται τὰ ἐνδύματά του καὶ ἐνδύεται τὴ στολὴ τῆς ἀθλήσεως. Γιὰ τὸ πνευματικὸ στάδιο ὁ ἀθλητὴς νηστεύει, ἀποτοξινώνεται, ἀπέχει ἀπὸ φαγητὰ ποὺ τέρπουν μὲν τὴ σάρκα, ἀλλὰ φθείρουν τὸ πνεῦμα, φθείρουν τὴν ψυχή. Ἐπίσης ἀπεκδύεται τὰ ἐνδύματα τῆς φθορᾶς καὶ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐνδύεται χιτώνα ἀγαλλιάσεως μὲ τὰ πνευματικὰ ἀγωνίσματα, τὴν ἀγρυπνία, τὴν ἀνάγνωση ψυχωφελοῦν βιβλίων, τὶς μετάνοιες, τὴ σκληραγωγία τοῦ σώματος καὶ φυσικὰ τὴ φιλανθρωπία, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία μας θεωρεῖ τὴν ἐλεημοσύνη ὡς τὴν περικεφαλαία τῶν ἀρετῶν.
.       Ὁ πνευματικὸς ἀγωνιστὴς ἐπὶ πλέον ζητεῖ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν προσευχή, ἡ ὁποία ὄχι μόνο τὸν τονώνει, ἀλλὰ καὶ τοῦ χαρίζει τὴν εὐλογία, ποὺ ὁδηγεῖ στὸ νικηφόρο τέλος. Μὴ λησμονοῦμε τὸν Ἅγιο Νέστορα, ποὺ εἰσῆλθε στὸ στάδιο καὶ νίκησε μὲ τὴν εὐχὴ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Δηλαδὴ εἰσῆλθε στὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν πνευματικὰ προετοιμασμένος ὑποδεικνύοντας καὶ σὲ ἐμᾶς ὅτι μᾶς εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἐξεύρεση τοῦ κατάλληλου προπονητῆ, τοῦ κατάλληλου ἀλείπτη, ὅπως ἔλεγαν στὰ χρόνια τῶν ὀλυμπιονικῶν. Ὁ ἀλείπτης ἄλειφε μὲ λάδι τὰ σώματα τῶν ἀθλητῶν, γιὰ νὰ γλυστροῦν ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἀντιπάλων τους στὸ ἀγώνισμα τῆς πάλης. Σήμερα στὴν πάλη μας μὲ τοὺς νοητοὺς ἐχθρούς, μὲ τὸ διάβολο, χρειάζεται ὁ ἄριστος προπονητής, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν πνευματικό μας πατέρα. Αὐτὸς μᾶς καθοδηγεῖ, αὐτὸς γνωρίζει τὰ ἐλλαττώματά μας καὶ τὰ τρωτὰ σημεῖα μας, τὴν ἀχίλλειο πτέρνα μας, καὶ μᾶς προφυλάσσει ἀπὸ τὰ βέλη τῶν πολεμίων. Μὲ τὴν εὐχὴ καὶ τὴν εὐλογία αὐτῶν ἀγωνιζόμενοι νὰ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ νίκη θὰ εἶναι δική μας. Ἐμεῖς βάζουμε τὴν προθυμία, τὴν καλὴ ἐξομολόγηση καὶ τὴν ἐπιμονὴ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἀγῶνος μὲ τὴ θεία ἐπίκληση, οὕτως ὥστε νὰ περατώσουμε ἐπιτυχῶς τὸν ἀγώνα μας καὶ νὰ στεφανωθοῦμε ἀπὸ τὸν ἀγωνοθέτη Χριστό μας, ὁ ὁποῖος μᾶς προσμένει στὸ τέλος γιὰ νὰ μᾶς εἰπεῖ: «Εὖ, δοῦλε, ἀγαθὲ καὶ πιστέ, εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου».
.      Ἂς ἐνδυθοῦμε, λοιπόν, τὰ πνευματικὰ ὅπλα τῆς ἐγρηγόρσεως, τῆς νηστείας, τῆς ἐλεημοσύνης, τῆς προσευχῆς, τῆς μετανοίας, τῆς ὑψοποιοῦ ταπεινώσεως, τῆς ψυχοτρόφου ὑπακοῆς καὶ ἀφοῦ εἰσέλθουμε στὸν πνευματικὸ στίβο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στολισμένοι μὲ ἀρετὲς νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ πλεύσουμε τὸ τῆς νηστείας μέγα πέλαγος ἀσφαλῶς καὶ μὲ μὲ ὑγεία ψυχικὴ καὶ σωματικὴ νὰ φθάσουμε νὰ προσκυνήσουμε καὶ τὰ Ἄχραντα Πάθη τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴ λαμπροφόρο Του Ἀνάσταση.

Καλὸ στάδιο!

, , ,

Σχολιάστε

ΔΕΥΤΕ ΠΡΟΘΥΜΩΣ

Δευτέρα τῆς Α´ Ἑβδομάδος Νηστειῶν
Στιχηρὸ Προσόμοιο τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Ἦχος πλ. α´. Ὅσιε Πάτερ

Δεῦτε προθύμως, τὸ στεῤῥὸν ὅπλον τῆς Νηστείας, ἔχοντες ὡς θυρεόν, πᾶσαν μεθοδείαν πλάνης τοῦ ἐχθροῦ, ἀποστρέψωμεν πιστοί, μὴ θελχθῶμεν ταῖς ἡδοναῖς τῶν παθῶν, μὴ τὸ πῦρ τῶν πειρασμῶν δειλιάσωμεν, δι᾽ ὧν Χριστὸς ὁ φιλάνθρωπος, βραβείοις τῆς ὑπομονῆς στεφανώσει ἡμᾶς· ὅθεν παρρησίᾳ προσευχόμενοι, προσπίπτομεν κραυγάζοντες, αἰτούμενοι εἰρήνην, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

, ,

Σχολιάστε