Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Νέες ταυτότητες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταυτότητες ἀπόλυτου ἐλέγχου

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.           Φαίνεται ὅτι ἡ κυβέρνηση ὁλοκληρώνον­τας τὴν παροῦσα θητεία της εἶναι ἀποφασισμένη νὰ πραγματοποιήσει καὶ τὶς τελευταῖες ἐναπομείνασες ἐντολὲς τῶν κέντρων ποὺ ἀποφασίζουν γιὰ τὶς τύχες τῶν λαῶν καὶ τὸ μέλλον τοῦ κόσμου.
.           Ἔτσι ἐπαναφέρει τὸ θέμα τῶν νέων ταυτοτήτων, θέμα ποὺ ἐκκρεμεῖ περισσότερο ἀπὸ δέκα χρόνια τώρα, καὶ κυρίως ἀπὸ τότε ποὺ τεχνηέντως, μέσῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ὁδηγηθήκαμε σὲ πλήρη παράδοση τῆς ἐξουσίας τοῦ τόπου στὰ σκοτεινὰ αὐτὰ κέντρα.
.           Ἡ εἴδηση δημοσιεύθηκε στὰ μέσα τοῦ περασμένου Μαρτίου καὶ ὅπως μᾶς πληροφορεῖ: «Στὴν τελικὴ εὐθεία βρίσκεται ἡ νέα ἑλληνικὴ ταυτότητα, σὲ μέγεθος πιστωτικῆς κάρτας μὲ βιομετρικὰ στοιχεῖα. Ὁ μειοδοτικὸς διαγωνισμὸς ἀνάθεσης τοῦ ἔργου, μὲ τὴν ἀπόρρητη διαδικασία, προκηρύσσεται τὶς ἑπόμενες ἡμέρες καὶ ἀναμένεται νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ ἑπόμενο ἑξάμηνο».
.           Τί εἶναι τὰ βιομετρικὰ στοιχεῖα; Εἶναι τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ (τὸ πρόσωπο, ἡ ἴριδα τῶν ματιῶν κ.τ.λ.) μὲ τὰ ὁποῖα καθένας γίνεται ἀναγνωρίσιμος. Αὐτὰ θὰ βρίσκονται ἀποθηκευμένα στὸ ὁλοκληρωμένο ἠλεκτρονικὸ κύκλωμα (chip) τῆς ταυτότητας. Αὐτὸ πάλι σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος θὰ μπορεῖ νὰ βρίσκεται κάτω ἀπὸ διαρκὴ παρακολούθηση καὶ ἔλεγχο.
.           Γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖο ἡ εἴδηση «λανσάρεται» στοὺς πολίτες, εἶναι ὕπουλος. Ὁ τίτλος π.χ. τῆς εἰδήσεως εἶναι ὁ ἑξῆς: «Ἔρχονται τὸ 2020 οἱ νέες ταυτότητες ὑψίστης ἀσφαλείας – Πόσο θὰ κοστίζουν στὸν πολίτη». Καὶ στὴ συνέχεια ἡ δημοσιογραφικὴ παρουσίαση μᾶς πληροφορεῖ ὅτι: Ἡ «προοπτικὴ κόστους γιὰ τὸν Ἕλληνα πολίτη εἶναι κάτω ἀπὸ 7 εὐρὼ σὺν τὰ ἔξοδα τῶν φωτογραφιῶν».
.           Ὥστε λοιπὸν τόσο θὰ κοστίζουν στὸν Ἕλληνα πολίτη; Μόνο «7 εὐρώ σὺν τὰ ἔξοδα τῶν φωτογραφιῶν»;… Καὶ θεωροῦν οἱ προπαγανδιστὲς τῆς νέας μορφῆς τῶν ταυτοτήτων ὅτι οἱ Ἕλληνες πολίτες εἴμαστε πιὰ τόσο ἀνόητοι, ὥστε νὰ μὴν ἀντιλαμβανόμαστε τὴ χυδαία προπαγάνδα τους; Καὶ μήπως εἶναι ἡ πρώτη φορά, ποὺ μὲ τέτοια γελοῖα ἐπιχειρήματα (δῆθεν ἐλάχιστου κόστους καὶ δῆθεν ἀπόλυτης ἀσφάλειας τῶν δεδομένων) προσ­παθοῦν νὰ μᾶς ἐξαπατήσουν;
.           Ἔχουμε πιὰ ἀντιληφθεῖ ἀπὸ πολὺ καιρὸ καὶ πολὺ καλὰ ὅτι τὸ κόστος τῶν νέων ταυτοτήτων εἶναι ἀπροσμέτρητο. Δὲν ἀποτιμᾶται σὲ εὐρώ, ἀλλὰ πληρώνεται μὲ τὸ πιὸ ἀκριβὸ τίμημα: τὴν ἀπώλεια τῆς ἐλευθερίας μας.
.           Γνωρίζουμε ὅτι αὐτὴ τώρα παραδίδεται σὲ κείνους ποὺ ἑτοιμάζουν σιδηρὰ δεσμὰ γιὰ ὅλο τὸν πλανήτη. Καὶ εἶναι τραγικὸ αὐτὴ τὴν παράδοση νὰ τὴν πραγματοποιεῖ ἡ κυβέρνηση, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι λόγῳ ἰδεολογίας θὰ παρουσίαζε τὴ μεγαλύτερη ἀντίσταση.

 

Σχολιάστε

«ΑΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΗ» ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ καὶ «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ» ΕΦΙΑΛΤΕΣ

Βιομετρικὴ ταυτότητα,
«ἀταυτοποίητη» Κυβέρνηση,
«ταυτοποιημένοι Ἐφιάλτες»

   .                 Δακρύζει ἡ Ἱστορία; Κάποτε ναί! Ὅ­πως τότε. Ποὺ τὴν ξάφνιασε γυναι­κεία φωνή. Εἶχε πέσει, λένε, σιγὴ θα­νάτου. Φόβος καὶ τρόμος. Τότε ἡ Ἱ­στο­ρία ἄκουσε φωνὴ παράδοξη. Μιὰ φωνή, 300 στόματα – μανάδες: «Ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς»! Καὶ οἱ 300 τιτάνες τοῦ Λεωνίδα πέταξαν στὶς Θερμοπύλες. Ἐκεῖ στάθηκαν. Ἀντίκρυ στὸν ἥλιο. Ἀντίκρυ στὸ θάνατο. Καὶ κοίταξαν κατάματα τὸ ἀ­σιατικὸ θηρίο καὶ τὸ μαρμάρωσαν. Γιὰ πάντα. Τὰ ἄλλα εἶναι λεπτομέρειες.
Ἄ! καὶ κάτι ἀκόμα.
Ὁ Ἐφιάλτης!
Αὐτὸς ποὺ διαχρονικὰ ἐκπληρώνει τὸν ποιητικὸ λόγο:
«Τιμὴ σ᾿ ἐκείνους ὅπου στὴ ζωή των
ὅρισαν καὶ φυλάγουν Θερμοπύλες…
Καὶ περισσότερη τιμὴ τοὺς πρέπει
ὅταν προβλέπουν (καὶ πολλοὶ προβλέπουν)
πὼς ὁ Ἐφιάλτης θὰ φανεῖ στὸ τέλος,
κι οἱ Μῆδοι ἐπιτέλους θὰ διαβοῦνε».
Καὶ διάβηκαν τότε. Μὰ ἦταν ἤδη νικημένοι. Κι ἔφτασαν νεκροὶ γιὰ νὰ ταφοῦν στὴ Σαλαμίνα.
.             Ἔτσι καὶ τώρα. Οἱ Μῆδοι ξαναφαίνον­ται περισσότερο ἀπειλητικοὶ ἀπὸ τότε. Διότι τώρα ἐπιδιώκουν νὰ ὑποδουλώσουν τὸ πνεῦμα. Καὶ δὲν ἔρχονται πιὰ ἀπὸ τὴν Ἀνατολή. Ἐπελαύνουν ἀπὸ τὴ Δύση. Ναί, ἀπὸ τὴν ἄγρια Δύση. Ἡ εἴ­δηση δημοσιεύτηκε στὰ τέλη τοῦ περασμένου Ἀπριλίου σὲ ἀνταπόκριση τῆς ἐφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» καὶ λέει ὅτι τὰ ἀμερικάνικα πεν­ταγωνικὰ γεράκια ἀπαιτοῦν νὰ ἀλλάξουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες τὶς ταυτότητές μας: νὰ πάρουμε νέες, ἠλεκτρονικές, ποὺ θὰ περιέχουν βιομετρικὰ στοιχεῖα, γιὰ νὰ μὴν μπο­ροῦν νὰ πλαστογραφοῦνται. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὸ Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη ἔχει ἤδη ξεκινήσει νὰ τρέχει τὴ διαδικασία μὲ τὴ σύσταση δύο ἐπιτροπῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία ἀσχολεῖται μὲ τὸ νομοπαρασκευαστικὸ κομμάτι καὶ ἡ ἄλλη μὲ τὶς τεχνικὲς προδιαγραφές. Ἡ Οὐάσινγκτον ζητάει ἐπιτακτικὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ γρηγορότερο δυνατὸν ἡ διαδικασία, καθώς, σὲ διαφορετικὴ περίπτωση, ἀπὸ τὸ 2017 μπο­ρεῖ νὰ ὑπάρξει ἀποπομπὴ τῆς Ἑλ­λάδας ἀπὸ τὸ πρόγραμμα ἀπαλλαγῆς ἔκδοσης βίζας (Visa Waiver Program), γιὰ τοὺς Ἕλληνες ποὺ ταξιδεύουν στὴν Ἀμερική.
.                 Ἀξιωματοῦχος τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη ἀναφέρει στὸν «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ»: «Ἄσχετα μὲ τὸ τί ζη­τᾶνε οἱ Ἀμερικανοί, ἐμεῖς ἔπρεπε οὕ­τως ἢ ἄλλως νὰ ἐκδώσουμε Δελτία ταυτότητας, διότι αὐτὸ ἀποτελεῖ – μεταξὺ ἄλλων – δέσμευση τῆς χώρας μας πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀπὸ τὸ 2006. Μέχρι τὰ μέσα τοῦ Ἰουνίου 2016 οἱ ἐπιτροπὲς θὰ παραδώσουν ἕτοιμους τοὺς φακέλους μὲ τὶς προτάσεις τους. Στὴ συνέχεια, θὰ δοθεῖ ἡ πολιτικὴ ἔγ­κριση καὶ θὰ προχωρήσουμε στὴ νομοθέτηση τῶν νέου τύπου ταυτοτήτων. Κατόπιν, θὰ γίνει ὁ διαγωνισμὸς γιὰ τὸν ἀνάδοχο καί, ἂν ὅλα πᾶνε καλά, με­τὰ ἀπὸ τρεῖς μῆνες θὰ πέσουν οἱ ὑ­πογραφές. Ἐκτι­μᾶ­με ὅτι οἱ πολίτες θὰ ἔχουν στὰ χέρια τους τὰ σύγχρονα ἔγ­γραφα τὴν ἄνοιξη ἢ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2017».
.            Αὐτὰ ἀπὸ τὴν ἀνταπόκριση. Ὅμως… δὲν εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ προθυμία τῆς Κυβέρνησης νὰ πειθαρχήσει στὶς ἀ­παι­τήσεις τῆς ἀμερικάνικης πλανηταρχίας; Καὶ μάλιστα μὲ τέτοια ταχύτητα; Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τὴν κάνει τόσο πειθαρχική;
.                  Ὁ ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας σὲ δηλώσεις του γιὰ τὸ θέμα στὴ δημόσια τηλεόραση εἶχε τονίσει: «Πρέπει νὰ ἔχουμε μία ταυτότητα σύγχρονη, ποὺ νὰ ἔχει ἀξιοπιστία ὡς ἔγγραφο, ποὺ νὰ μὴν μπορεῖ νὰ πλαστογραφηθεῖ εὔκολα. Ἑπομένως προ­χωρᾶμε. Ὑπάρχει κάποιο οἰκονομι­κὸ κόστος, δὲν θέλουμε νὰ ἐπιβαρύνου­με τὸν πολίτη, ὑπολογίζουμε γύρω στὰ δέκα εὐρὼ θὰ κοστίσει κάθε ταυτότητα».
.                Μάλιστα! Τώρα μᾶς ἔπεισε ὁ κ. Ὑ­πουργός. Τὸ πρόβλημά μας λοιπὸν εἶ­ναι τὰ 10 €! Ἀπὸ τὰ 10 € ἐπιβαρύνεται ὁ πολίτης, κ. Ὑπουργέ, ἢ ἀπὸ τὴν τυραννία τῆς στυγνῆς σιωνιστικῆς αὐτοκρατορίας στὴν ὁποία τὸν παραδίδετε; Δὲν προβληματίζεστε καθόλου; Ἐσεῖς, μιὰ ὑποτίθεται ἀριστερὴ Κυβέρνηση, σκύβετε τὸ κεφάλι δουλικὰ μπροστὰ στὴν πιὸ ὠμὴ μορφὴ καπιταλιστικῆς δουλείας; Καὶ βιάζεστε τόσο πολὺ νὰ τὸ κάνετε; Γιατί;
.               Ἀπάντηση στὸ καίριο αὐτὸ ἐρώτημα δίνει κάποιο ἄλλο σημεῖο τῆς ἀνταποκρίσεως τοῦ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ». Ὅλο αὐτό, μᾶς λέει, εἶναι ἡ πρώτη φάση. «Σὲ δεύτερο χρόνο, θὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἀναβάθμισης τῶν στοιχείων, καθὼς τελικὸς στόχος εἶναι τὸ μικροτσὶπ νὰ περιέχει πληροφορίες ποὺ σχετίζον­ται μὲ τὸ ἰατρικὸ ἱστορικὸ καὶ τὴν ἀσφάλιση τοῦ κατόχου, ὅπως καὶ τὸ ΑΦΜ… ἐνῶ τὰ μέλη τῆς ἁρμόδιας ἐπιτροπῆς, ὅπως ἀναφέρουν ἀξιόπιστες πηγές, λαμβάνουν σοβαρὰ ὑπόψιν τοὺς περιορισμοὺς ποὺ προ­βλέπον­ται ἀπὸ τὴν Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων».
.                   Ἐδῶ λοιπὸν βρίσκεται τὸ μυστικό. Πᾶ­νε νὰ μᾶς φέρουν τὴ φριχτὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα. Ὅ,τι πάσχισαν μανιωδῶς νὰ ἐπιβάλουν προ­ηγούμενες Κυβερνήσεις – δεξιές, κεν­τροδεξιές, κεντροαριστερές – καὶ ἀπέτυχαν παταγωδῶς, πῆρε τὸ μονοπάτι τοῦ Ἐφιάλτη γιὰ νὰ τὸ πραγματοποιήσει ἡ δῆθεν ἀριστερὴ Κυβέρνηση.
.                  Καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη μεταβάλλεται σὲ Ὑπουργεῖο Προ­δοσίας τοῦ Πολίτη, ἀφοῦ παραδίδει τὰ στοιχεῖα τῶν πολιτῶν στοὺς ἐπίδοξους τυράννους τῆς γῆς. Τραγικὴ ἐ­πιλογή. Διότι οὐσιαστικὰ προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ παγκόσμια δικτατορία ποὺ θὰ ἐλέγχει τὰ πάντα καὶ θὰ δημιουργήσει τὴν ὑποδομὴ γιὰ τὸ σύστημα, ποὺ περιγράφεται στὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως ὡς ἡ μέθοδος μὲ τὴν ὁποία ὁ Ἀντίχριστος θὰ κυριαρχήσει στὸν κόσμο.
.               Γι᾿ αὐτὸ πρέπει τὸ ὕπουλο σύστημα νὰ χτυπηθεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μὲ προσ­φυγὲς στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Ἂν βρεθοῦν 300 νέοι τιτάνες νὰ ἀντισταθοῦν στὴν ἐπέλαση τῶν Μήδων τῆς Δύσης, ἡ Ἱστορία θὰ δακρύσει ξανά. Καὶ οἱ ἀλλόφρονες Μῆδοι τοῦ Σιωνισμοῦ στὸ τέλος θὰ ταφοῦν στὴ «Σαλαμίνα» τῆς αὐθάδειάς τους.

, ,

Σχολιάστε

ΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙΤΕ!

ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ», 06.06.16

.           Ἀπὸ τὸ 2017 θὰ ἀρχίσει ἡ κυκλοφορία τῶν νέων ταυτοτήτων, ποὺ θὰ περιλαμβάνουν μικροτσίπ, ἀλλὰ καὶ βιομετρικὰ χαρακτηριστικὰ τὰ ὁποῖα δὲν ἀντιγράφονται καὶ δὲν πλαστογραφοῦνται.
.             Παράλληλα, οἱ νέες ταυτότητες θὰ περιλαμβάνουν στοιχεῖα ὅπως τὸ ΑΜΚΑ καὶ τὸ ΑΦΜ, ποὺ θὰ ἀντικαταστήσουν πιστοποιητικὰ καὶ δημόσια ἔγγραφα. «Ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ ΥΠΕΣ καὶ τοῦ ὑπουργείου Δημόσιας Τάξης καὶ Προστασίας τοῦ Πολίτη ὁλοκληρώνει τὸ νομοθετικὸ πλαίσιο γιὰ τὴ νέα ταυτότητα. 11 ἑκατομμύρια ἔγγραφα καὶ πιστοποιητικὰ τοῦ Δημοσίου θὰ ἀποτελοῦν παρελθόν», τόνισε ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν. Ὅπως ἐνημέρωσε μιλώντας στὸν ΣΚΑΪ, «ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο θὰ ὑπάρχει τὸ μητρῶο πολιτῶν καὶ ἡ χώρα θὰ ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ μπέρδεμα. Ἔτσι, θὰ μποροῦν νὰ διασυνδεθοῦν ὅλες οἱ βάσεις δεδομένων τοῦ Δημοσίου».
.           Γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν νέων ταυτοτήτων, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φωτογραφία ὑπάρχει καὶ ἕνα κόστος τῶν 10 εὐρώ, ὅσο εἶναι δηλαδὴ τὸ ἀντίτιμο τοῦ παραβόλου. Σύμφωνα μὲ ὑπολογισμούς, οἱ νέες ταυτότητες θὰ κοστίσουν στὸ κράτος περὶ τὰ 80 ἑκατομμύρια εὐρὼ συνολικά.

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ρχονται ο νέες ταυτότητες.
Στ
10 ερ πιβάρυνση γι τος πολίτες
(ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Τὸ κόστος μᾶς “μάρανε”…!)

.               Ἡ προεργασία καὶ τὸ νέο θεσμικὸ πλαίσιο γιὰ τὶς νέες ταυτότητες καὶ τὰ διαβατήρια τέθηκαν στὸ ἐπίκεντρο συναντήσεως τῶν ἐμπλεκομένων φορέων.
.             Εὐρεία σύσκεψη γιὰ τὸ θέμα τῆς ἔκδοσης νέων ταυτοτήτων καὶ διαβατηρίων συγκάλεσε ὁ Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν καὶ Διοικητικῆς Ἀνασυγκροτήσεως […]
.             Στὴ σύσκεψη συζητήθηκε ἐνδελεχῶς ἡ προεργασία ἀπὸ πλευρᾶς κυβερνήσεως καὶ τῆς ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου νὰ ὑπάρξει ἡ θεσμικὴ κατοχύρωση γιὰ τὴν ἔκδοση νέου τύπου ταυτοτήτων. Στὴ σύσκεψη, συμφωνήθηκε νὰ δημιουργηθεῖ μία ἐπιτροπὴ […] ἡ ὁποία θὰ ὑποβάλει τὶς προτάσεις της πρὸς τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καὶ Διοικητικῆς Ἀνασυγκροτήσεως.
.             Σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχουν γίνει γνωστὰ ἡ ἐπιβάρυνση γιὰ τοὺς πολίτες θὰ εἶναι 10 εὐρὼ καὶ στὶς νέες ταυτότητες θὰ ὑπάρχει δακτυλικὸ ἀποτύπωμα καὶ ἄλλα βιομετρικὰ χαρακτηριστικά τοῦ κατόχου τῆς νέας ταυτότητας.
.             Χαρακτηριστικὰ ὁ Ὑπουργὸς σὲ πρόσφατη συνέντευξή του εἶχε δηλώσει ὅτι πρέπει ἐπιτέλους «νὰ ἔχουμε μία ταυτότητα σύγχρονη ποὺ νὰ ἔχει ἀξιοπιστία ὡς ἔγγραφο, ποὺ νὰ μὴν μπορεῖ νὰ πλαστογραφηθεῖ εὔκολα, ἑπομένως προχωρᾶμε. Ὑπάρχει κάποιο οἰκονομικὸ κόστος, δὲν θέλουμε νὰ ἐπιβαρύνουμε τὸν πολίτη, ὑπολογίζουμε γύρω στὰ 10 εὐρὼ θὰ κοστίσει κάθε ταυτότητα καὶ εἴμαστε στὴν διαδικασία προκειμένου νὰ συντάξουμε καὶ νὰ αἰτιολογήσουμε τὶς νέες ταυτότητες». Οἱ σημερινὲς ταυτότητες μποροῦν εὔκολα νὰ παραποιηθοῦν καὶ στὴ συνέχεια νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴν ἔκδοση διαβατηρίων ἀπὸ κυκλώματα πλαστογράφων. Ἀντίθετα, στὰ διαβατήρια ποὺ ἐκδίδονται ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία, σύμφωνα μὲ τὶς πλέον σύγχρονες προδιαγραφὲς ἀσφαλείας, δὲν ἔχουν παρατηρηθεῖ μέχρι σήμερα κρούσματα πλαστογραφίας.

ΠΗΓΗ: news247.gr

Σχολιάστε

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (ἕως τὸν Ἰούνιο) καὶ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: ΕΝΑ “ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟ” ΜΙΓΜΑ

ποχρεωτικ ως τν ούνιο ο νέες ταυτότητες
Μέχρι τὸν Ἰούνιο ἀναμένεται νὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ

ἡ διαδικασία ἔκδοσης νέων ἀστυνομικῶν ταυτοτήτων
ὑψίστης ποιότητας καὶ ἀσφάλειας.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Νέες βιομετρικὲς ταυτότητες (ὑπὸ τὴν βαρειὰ ἐπιτήρηση τοῦ “ὑπερατλαντικοῦ παράγοντος”, κεφαλαιακοὶ ἔλεγχοι καὶ ὑποχρεωτικὰ πλέον πλαστικὸ χρῆμα σχηματίζουν τὴν προδιαγεγραμένη πορεία πρὸς τὴν μέγγενη τοῦ ἀντιχρίστου Παγκοσμίου Ὁλοκληρωτισμοῦ. Στὴν Ἑλλάδα γίνεται ἕνας τελικὸς πειραματισμός.

.               Τὸ σύνολο τῶν Ἑλλήνων ἀναμένεται νὰ κληθεῖ μέσα στοὺς ἑπόμενους μῆνες νὰ μεταβεῖ στὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα τῆς περιοχῆς του, γιὰ νὰ ἀποκτήσει τὴ νέα του ταυτότητας πληρώνοντας ἀντίτιμο ὕψους περίπου 10 εὐρώ.
.               Ἤδη στὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη ἔχει συσταθεῖ ἐπιτροπή, στὴν ὁποία μετέχουν καὶ ἀστυνομικοί τῆς Διεύθυνσης Διαβατηρίων τῆς Ἀστυνομίας, οἱ ὁποῖοι θὰ ὑποβάλλουν ἕως τὰ τέλη Γενάρη τὴν πρότασή τους γιὰ τὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν νέων ταυτοτήτων.
.               Ἡ ἐπιτροπὴ θὰ προτείνει ἐὰν ἐκτὸς ἀπὸ τὸ δακτυλικὸ ἀποτύπωμα θὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλα βιομετρικὰ χαρακτηριστικά τοῦ κατόχου. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ἐξετάζεται σοβαρὰ τὸ ἐνδεχόμενο τὰ νέα δελτία ταυτότητας νὰ περιλαμβάνουν στοιχεῖα ὅπως τὸ «ἀποτύπωμα» τῆς ἴριδας τοῦ κατόχου ἀλλὰ καὶ μικροτσὶπ μὲ βιομετρικὰ χαρακτηριστικά.
.               Ἡ διαδικασία ποὺ κινεῖ τὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη δρομολογήθηκε μετὰ ἀπὸ τὶς ἔντονες πιέσεις ἀξιωματούχων τῶν ΗΠΑ μὲ ἀποκορύφωμα τὰ ὅσα διεμήνυσε στὸν πρωθυπουργὸ κ. Ἀλέξη Τσίπρα ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀμερικῆς κ. Τζὸν Κέρι κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ του στὴν Ἀθήνα.
.               Οἱ Ἀμερικανοὶ θεωροῦν ὅτι οἱ σημερινὲς ταυτότητες μποροῦν εὔκολα νὰ παραποιηθοῦν καὶ στὴ συνέχεια νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴν ἔκδοση διαβατηρίων ἀπὸ κυκλώματα πλαστογράφων. Ἀντίθετα στὰ διαβατήρια ποὺ ἐκδίδονται ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία –σύμφωνα μὲ τὶς πλέον σύγχρονες προδιαγραφὲς ἀσφαλείας– δὲν ἔχουν παρατηρηθεῖ μέχρι στιγμῆς κρούσματα πλαστογραφίας. Τὸ ἴδιο καὶ στὰ νέα διπλώματα ὁδήγησης ποὺ ἀπὸ τὸ 2009 ἐκδίδονται μὲ τὶς ἴδιες προδιαγραφὲς ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο Ἔκδοσης Ἐγγράφων Ἀσφαλείας, ποὺ ἑδρεύει στὴ διεύθυνση διαβατηρίων τῆς Ἀστυνομίας.
.               Ἀναφερόμενος στὸ θέμα ὁ κ. Νίκος Τόσκας εἶχε δηλώσει στὴν ΕΡΤ  ὅτι «πρέπει νὰ ἔχουμε μία ταυτότητα σύγχρονη, ποὺ νὰ ἔχει ἀξιοπιστία ὡς ἔγγραφο, ποὺ νὰ μὴν μπορεῖ νὰ πλαστογραφηθεῖ εὔκολα, ἑπομένως προχωρᾶμε».

ΠΗΓΗ: thetoc.gr

Σχολιάστε

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (Ὁ Πλανήτης ἀντιμέτωπος μὲ τὸ φάσμα τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ ἐλέγχου)

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας γιὰ τὶς νέες ταυτότητες

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2054, 01.11.12

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.          Πρόσφατα ἔγινε γνωστὸ στὴν Ἑλλάδα ἐκτενὲς ἐμπεριστατωμένο ἔγγραφο ποὺ ἀπέστειλε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες της, καλώντας τες νὰ ἐκφράσουν τὴν γνώμη τους πάνω στὸ περιεχόμενό του, ποὺ διαπραγματεύεται τὸ ζήτημα τῶν νέων ταυτοτήτων στὴν χώρα τους.
.          Σ᾽ αὐτὸ ἡ Σύνοδος διατυπώνει σοβαρότατες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸν προωθούμενο ἔλεγχο τῶν πάντων μέσῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων ἐλέγχου καὶ ταυτοποιήσεως τῶν προσώπων. Γι᾽ αὐτὸ καὶ συνιστᾶ στὴν Ρωσικὴ Κυβέρνηση τουλάχιστον νὰ δώσει τὴν νομικὴ δυνατότητα στοὺς πολίτες νὰ «ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ μὴ δέχονται ἀδιακρίτως ὅλες τὶς νέες τεχνολογίες καὶ τὰ σύμβολα ποὺ ἐνδεχομένως νὰ ὑπάρχουν σ᾽ αὐτές. Οἱ τεχνολογίες αὐτὲς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐπιβάλλονται ὑποχρεωτικὰ στὸν πολίτη στερώντας του τὴν δυνατότητα χρήσεως ἐναλλακτικῶν λύσεων. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ διατηρηθεῖ ἡ δυνατότητα τοῦ πολίτη νὰ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιεῖ τὸ παραδοσιακὸ σύστημα ταυτοποιήσεως μὲ ὄνομα, ἐπώνυμο, ἡμερομηνία, τόπο γεννήσεως καὶ διεύθυνση, καὶ τὰ παραδοσιακὰ ἔγγραφα ταυτοποιήσεως προσώπου. Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ ἐπίσης τὸ Κράτος νὰ προσέξει τὴν πρότασή της γιὰ νομικὴ ἀπαγόρευση μαρκαρίσματος πάνω καὶ μέσα στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ὅπως καὶ τῆς ἐνσωμάτωσης νανοσυσκευῶν μέσα στὸ σῶμα ἢ στὸν ἐγκέφαλο τοῦ ἀνθρώπου».
.          Εἶναι φανερὸ ὅτι πλανήτης μας βρίσκεται ντιμέτωπος μ τ φάσμα τοῦ λοκληρωτικοῦ λέγχου (total control). Καὶ εἶναι ἐπίσης φανερὸ ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία μόνο τυχαία δὲν εἶναι. Κάποιοι κινοῦν ἀπὸ τὰ παρασκήνια τὰ νήματα, καὶ οἱ μαριονέτες τοῦ παγκοσμίου κουκλοθεάτρου, ποὺ παριστάνουν τοὺς ἡγέτες τῶν λαῶν, ἐκτελοῦν τυφλὰ τὶς ἐντολές τους.
.          Αὐτὸ ἔγινε δυστυχῶς καὶ στὴν πατρίδα μας, ποὺ γνωρίζουμε μὲ πόσους ὕπουλους τρόπους μεθοδεύεται ἡ προώθηση τῶν συστημάτων αὐτῶν. Μάλιστα ἡ τελευταία κίνηση ἦταν ἐκείνη ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν ὑπηρεσιακὴ κυβέρνηση Πικραμμένου, ἡ ὁποία τόλμησε τρεῖς μόλις μέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν τῆς 17ης Ἰουνίου νὰ ἀνακοινώσει ἀλλαγὴ ταυτοτήτων μὲ νέες ἠλεκτρονικοῦ τύπου.
.          Εἶναι ὁλοφάνερο πὼς ἐπρόκειτο γιὰ μεθόδευση πονηρὴ καὶ παράνομη. Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἐπιχειρήθηκε παράκαμψη τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα. Καὶ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἐπιχειρεῖται ἐξαπάτηση τῶν πολιτῶν μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὀνομασίας: ντ γι τν ποδοκιμασμένη Κάρτα το Πολίτη νέα λεκτρονικ ταυτότητα.
.          Τὸ ζήτημα αὐτὸ ἐξετάσθηκε ἐπισταμένως στὴν ἡμερίδα ποὺ διοργάνωσε ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν» ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς στὶς 6 Ὀκτωβρίου 2012 στὸ Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας μὲ θέμα: «Νέα Ταυτότητα: Εἰσιτήριο χωρὶς ἐπιστροφή». Στὰ συμπεράσματα τῆς Ἡμερίδας τονίσθηκε μεταξὺ ἄλλων ὅτι «οἱ ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες συνιστοῦν τὴν πιὸ ἀσφυκτικὴ μέθοδο ἐλέγχου, παρακολούθησης καὶ ὑποδούλωσης τῶν πολιτῶν στὸ παγκοσμιοποιούμενο ἀντίχριστο κράτος ποὺ προετοιμάζει ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων».
.          Ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Ἐκκλησίας παρακολουθεῖ μὲ αὐξανομένη ἀνησυχία αὐτὲς τὶς ὕπουλες μεθοδεύσεις καὶ εἶναι ἀλήθεια πὼς περίμενε καὶ ἀντίστοιχη μὲ αὐτὴ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τοποθέτηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν πρόσφατη σύγκλησή της (2-5 Ὀκτωβρίου 2012).
.          Τὸ ζήτημα τῶν ἠλεκτρονικῶν δεσμῶν εἶναι σοβαρότατο καὶ πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἐγκαίρως καὶ ἀποφασιστικά, πρὶν βρεθοῦμε μπροστὰ σὲ ὀδυνηρότατες ἐκπλήξεις.

, , , ,

Σχολιάστε

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ [ὁ ἀρραβώνας τοῦ χαράγματος]: ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; ΠΑΝΔΗΜΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ» (Δυστυχῶς ὑπάρχουν ἀκόμα πολῖτες, ἀλλά καί ἱερεῖς ἤ καί θεολόγοι, ἀγαπητοί γιά μᾶς ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι βάζουν τό κεφάλι τους μέσα στήν ἄμμο, ὅπως κάνει ἡ στρουθοκάμηλος. Ἀρχιμ. Σαρ. Σαράντος)

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου
ἐφημερίου Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

στήν Ἡμερίδα: «Νέα Ταυτότητα, Εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή»
(https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/09/10/νέα-ταυτότητα-εἰσιτήριο-χωρὶς-εἐπισ/)

«Καί τώρα, τί κάνουμε;»

.                 Αἵματα, σκληροί ὑπέρ τῆς πατρίδος ἀγῶνες ἀφθονοῦν σ’ ὁλόκληρη τήν ἑλληνική ἐπικράτεια.  Ἀπό τά τρίσβαθα τῆς ἑλληνικῆς Ἀρχαίας Ἱστορίας ἔρχονται ἀπόηχοι θυσιῶν ὑπεράνθρωπων γιά τήν ἄγρυπνη φύλαξη, διατήρηση καί ἀνάπτυξη τοῦ ἐκλεκτοῦ χώρου τῆς ἑλληνικῆς πατρίδος, τῆς ἑλληνικῆς πανέμορφης γῆς πού μᾶς χάρισε ὁ Ὕψιστος καθώς ἐπίσης καί τοῦ ὑψηλοῦ πολιτισμοῦ της.
.                 Πόνος, δάκρυα, σταυροί, διωγμοί ἀπάνθρωποι διά Χριστόν συμπλήρωσαν τούς ἀγῶνες τῶν προγόνων μας γιά μιά συνειδητή ἡρωική χριστιανική ἐπίγεια ζωή καί γιά μιά αἰώνια βιωτή μετά τῆς Παναγίας Τριάδος, τῆς Παναγίας Μητέρας καί πάντων τῶν Ἁγίων.  Ὁ πολύ μεγάλος ἄνδρας καί Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Μ. Κωνσταντῖνος μετά τῆς Ἁγίας Μητρός του Ἑλένης, μέ τίς εὐχές ἁπάντων τῶν μαρτυρησάντων ἑκατομμυρίων Ἁγίων μας δημιούργησαν ἕνα ἀσύλληπτο θεανθρώπινο πολιτισμό ἀποτυπούμενο ὄχι σέ φαντάσματα, ἀλλά στό στήσιμο τῆς Νέας Ρωμαϊκῆς καί ἔπειτα ὀνομασθείσης Βυζαντινῆς ἐνδόξου αὐτοκρατορίας.
.                 Σήμερα, ἐδῶ καί δύο χρόνια, ἡ ἱστορία μας ἐπαναλαμβάνεται μέσα ἀπό τό νεοφανῆ ἀπηνῆ διωγμό τοῦ Ἕλληνα πολίτη πού ἔχουν συμφωνήσει καί ἔχουν ἐξαπολύσει οἱ ἴδιοι οἱ «κυβερνῆτες» μας ὑπακούοντες στίς δυνάμεις τοῦ σκότους, τῆς Νέας Ἐποχῆς.
.                 Δανειακή Σύμβαση μέ ἀμετάκλητους ὅρους ὑπογράφει στό Λονδῖνο μόνος του ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας τό Μάϊο τοῦ 2010 παραδίδοντας συλλήβδην τόν ἑλληνικό χῶρο καί ὁλόκληρη τήν ἰδιωτική μας καί τή δημόσια περιουσία στούς στυγερούς φιλικότατους γι’ αὐτόν δανειστές.  Οἱ ὑπόλοιποι ὑπουργοί, βουλευτές  καί κόμματα συζητοῦν ἐκτός σπανίων ἐξαιρέσεων, πότε, πῶς καί μέ ποιές προϋποθέσεις μποροῦν μέ 180 βουλευτές νά κυρώσουν τήν πρώτη καί τίς λοιπές ἐν τῷ μεταξύ συμβάσεις πού τελείως ὑποδουλώνουν τή χώρα.  Ἀντί αὐτονοήτως νά χαλάσουν τόν κόσμο ἀπό τίς ἀντιδράσεις τους καί νά ἀγωνισθοῦν γιά τήν αὐτονόητη ἐλευθερία μας μέσα στήν Εὐρωπαϊκή κοινότητα, τελικά συνυπογράφουν τήν καταδίκη ὅλων τῶν Ἑλλήνων.
.                 Ἐπακολουθοῦν τά μνημόνια, μέ πρωτοφανῆ λεκτικό εὐτελισμό ὅλων τῶν τάξεων τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καταλύοντας πρακτικά ὅλα τά κεκτημένα δικαιώματά τους καί περιορίζοντας αὐθαίρετα τίς ἀποδοχές τους καί τήν ἀσφάλειά τους.  Οἱ ὑπουργοί μας συναγωνίζονται μέ δαιμονική ἐφευρετικότητα γιά τή βάναυση μείωση τῶν οἰκονομικῶν πόρων καί γιά τή διάλυση τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων καί τῆς παροχῆς ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης.
.                 Οἱ τρεῖς χιλιάδες αὐτοκτονίες στήν πατρίδα μας δέν ἐνοχλοῦν διόλου τούς κυβερνῆτες τῆς χώρας, ἐνῷ οἱ συναρμόδιοι ὑπουργοί «καταγράφουν» στά πάνελ τῶν δημοσιογράφων τούς ἄνω τῶν ἑβδομήντα ἐτῶν πολῖτες Ἕλληνες, ὡς αἰτίους γιά τήν κακή λειτουργία τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων.
.                 Ἁπλοῖ, ἅγιοι διορατικοί πνευματικοί πατέρες, εἶχαν ἐπισημάνει τούς κινδύνους τῆς προσπάθειας τοῦ τότε κυβερνήτη γιά εἴσοδό μας στήν Εὐρωπαϊκή, οὐμανιστική ἤ καλύτερα ἀθεϊστική Κοινότητα.  Ἀλλά καί καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς παραμονῆς μας, μά κυρίως μέ τήν ἔνταξή μας στό Εὐρώ χωρίς ἰδιαίτατο θεϊκό φωτισμό οἱ ἁπλοῖ Ἕλληνες πολῖτες – οἱ μή ποτισμένοι μέ τό δηλητήριο τοῦ κομματισμοῦ – καταλάβαιναν ποῦ ὁδηγοῦνται τά πράγματα στή χώρα μας.
.                 Ἐν τῷ μεταξύ μαζί μέ τήν ἀφόρητη οἰκονομική πίεση καταβάλλονται λυσσαλέες προσπάθειες γιά ἀκύρωση ὁλόκληρης τῆς ἀκμαίας ἑλληνοχριστιανικῆς Παραδόσεώς μας: Προγενέστερα εἶχαν νομιμοποιηθεῖ οἱ ἀμβλώσεις στή χώρα μας.  Τώρα προτείνονται καί ἐφαρμόζονται συμβόλαια ἐλεύθερης συμβίωσης.  Τήν προηγούμενη σχολική χρονιά δέν δόθηκαν, προφανῶς σκόπιμα, βιβλία στούς μαθητές.  Ξαφνικά ἐμφανίζεται μιά τυχάρπαστη γραμματική γιά τούς μαθητές Ε΄ καί ϛ΄ Δημοτικοῦ πού παραλύει τή μαθησιακή ἱκανότητά τους καί διαφθείρει τήν πάμπλουτη γλῶσσα μας.  Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὑποχρεωτικά ἀλλοτριώνει τή διδασκαλία τῆς πίστεως, στήν ὁποία εἶναι βαπτισμένα τά παιδιά μας καί τά ἀναγκάζει νά παραπλανηθοῦν χωρίς κριτήρια στίς  ψευδεῖς θρησκεῖες.  Ἡ ἱστορία μας βάναυσα παραχαράσσεται.  Συνωστισμός στήν προβλήτα τῆς Σμύρνης ἀντί γιά τήν πανωλεθρία τῆς μικρασιατικῆς συμφορᾶς.
.                 Οἱ ταλαίπωροι μετανάστες χρησιμοποιοῦνται ὡς δυνάστες στή χώρα μας, ὡς ἄλλοθι γιά τίς παραποιήσεις στήν παράδοσή μας.  Τά ἀναρχικά στοιχεῖα ἐξ αὐτῶν δέν συλλαμβάνονται, ἀλλά εὐνοοῦνται σιωπηρά οἱ παράνομες ἤ ἐγκληματικές πράξεις τους σέ βάρος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Τό ἀναμενόμενο καί ἀπό χρόνια προγραμματιζόμενο ἀπό τά ντόπια, μά κυρίως ἀπό τά ξένα ὄργανα τῆς Νέας Ἐποχῆς, εἶναι ἡ πλήρης καταδυνάστευση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας μας μέ τήν ἔκδοση Ἠλεκτρονικῶν Ταυτοτήτων ἤ Νέων Ταυτοτήτων ἤ Κάρτας τοῦ Πολίτη, μέ κορύφωση τήν ὑποδούλωσή μας στό σφράγισμα ἤ χάραγμα πού ἑτοιμάζεται.

.                 Μετά ἀπό ὅσα ἀκούσαμε ἀπό τούς ἐκλεκτούς ὁμιλητές συνειδητοποιήσαμε ὅτι ἡ ἐπικείμενη ἀντικατάσταση τῶν ταυτοτήτων μας δέν εἶναι ἁπλῆ ἀντικατάσταση, ἀλλά ἔνταξη τοῦ ἕλληνα Πολίτη καί σταδιακά ὅλων τῶν κατοίκων τῆς γῆς στό παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης.
.                 Τό παγκόσμιο κράτος στήνεται ἤ μᾶλλον ἔχει στηθεῖ.  Μέσα ἀπό τό internet καί τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση παγκοσμιοποιοῦνται ὅλες οἱ συνιστῶσες τῆς καθημερινῆς ζωῆς, τῆς γλώσσας, τῆς παιδείας, τῆς ψυχαγωγίας,τῆς ἀπασχόλησης, τοῦ ἀπομονωτισμοῦ τοῦ ἀτόμου, τῆς κατάργησης ὅλων τῶν ἐπί μέρους κοινωνικῶν θεσμῶν, τοῦ γάμου, τῆς οἰκογένειας,τῆς δημιουργίας παιδιῶν. Κορυφαία συνιστῶσα τοῦ παγκοσμιοποιούμενου κράτους τό τραπεζικό σύστημα πού ἑνοποιεῖ τίς οἰκονομίες ὅλων τῶν κρατῶν καί ὅλων τῶν ἀνθρώπων.  Στή συνέντευξη τοῦ Σιμόν Πέρεζ μέ τόν πρωθυπουργό τῆς χώρας μας ἀκούστηκε ἀπό τόν ξένο φιλοξενούμενο νά λέγονται τά κάτωθι: «Ἡ οἰκονομία ἤδη φθάνει στήν ἀνώτατη καί πληρέστερη ὀργάνωσή της.  Οἱ νέοι μας ἀποδέχονται τό μοντέλο τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας».  Ἀλλά πῶς εἶναι δυνατόν νά λειτουργήσει ὡς παγκόσμια οἰκονομία σωστά καί σταθερά ἄν δέν συσταθεῖ παγκόσμια κυβέρνηση μέ παγκόσμιο κυβερνήτη;
.                 Καιρό πρίν ὁ δικός μας πρωθυπουργός μᾶς εἶχε ξαφνιάσει μέ τήν ξενόγλωσση ρήση του: We need a global government and fast. Σήμερα εὐνοϊκότερα ἀκούγονται ὅσα λέγονται ἀπό τόν Πέρεζ σέ μιά χώρα πού σέρνεται καί σέρνει τούς πολῖτες της στανικά στήν παγκόσμια κυβέρνηση μέ τήν ἐπιβολή τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.
.                 Ὡς γνωστό εἶναι ἤδη συγκεντωμένα ὅλα τά προσωπικά μας στοιχεῖα ἤ δεδομένα, ὅπως λέγονται, σέ ἕνα ἀρχεῖο στή Γενική Ἀσφάλεια.  Ἕνα κομπιοῦτερ περιέχει ἅπαντα τά προσωπικά δεδομένα τῶν Ἑλλήνων.
.                 Πάντοτε βέβαια ἡ Γενική Ἀσφάλεια κρατοῦσε τά βασικά στοιχεῖα γιά ὅλους τούς πολῖτες, γιά ἔκδοση τῆς προσωπικῆς μας ταυτότητας, πού ταυτοποιοῦσε μέσῳ μιᾶς φωτογραφίας καί τῶν βασικῶν προσωπικῶν δεδομένων μας τόν κάθε πολίτη.
.                 Εἶναι καί ἦταν πάντοτε ἐξακριβωμένο, ὅτι ἡ Γενική Ἀσφάλεια τῆς χώρας ἀκριβῶς γιά τήν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν, κρατοῦσε καί κάποια ἄλλα προσωπικά δεδομένα, ὅποτε προέκυπταν, τά ὁποῖα φυλάσσονταν ἤ ὄχι μετά ἀπό σχετική ἀξιολόγηση.
.                 Σέ κανένα ὅμως ἄλλον ἐκτός τῶν ὑπευθύνων ἀξιωματικῶν τῆς Γενικῆς Ἀσφάλειας δέν ἦταν εὔκολο ἤ δυνατό νά ἀξιοποιήσει ἤ νά χρησιμοποιήσει τά προσωπικά δεδομένα πού ἀσφαλέστερα φυλάσσονταν στά γραπτά ἀρχεῖα καί στά βιβλία.
.                 Σήμερα ὅμως ὅλα τά προσωπικά μας δεδομένα εἶναι καταγεγραμμένα καί «φυλάσσονται» ψηφιακά-ἠλεκτρονικά.  Τώρα πιά εἴμαστε ὅλοι ἔκθετοι στούς ἐπιτήδειους χάκερς παρανόμους καί νόμιμους.  Πρῶτος νόμιμος χάκερ εἶναι ἡ ἐφορία καί δεύτερος τό τραπεζικό σύστημα.  Ἡ συνεργασία τῶν δύο συστημάτων ἔχει πραγματοποιήσει αὐθαίρετη μεταφορά χρημάτων ἀπό  τόν προσωπικό μας τραπεζικό λογαριασμό σέ ὀφειλές πρός τό Δημόσιο Ταμεῖο, γιά ἀφαίρεση ἤ μᾶλλον ἐκρόφηση χρημάτων γιά τό χαράτσι τῆς ΔΕΗ ἤ ἄλλων ἀπλήρωτων ὑποχρεώσεων.  Εἶναι ἐπίσης γνωστό ὅτι ἤδη ἔχουν κλαπεῖ ἠλεκτρονικά οἱ ἠλεκτρονικές συνταγές πού ἐξέδωσαν οἱ ἕλληνες γιατροί πρός τούς ἀσθενεῖς τους.  Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ὅτι ὁ Ἰατρικός Σύλλογος Ἀθηνῶν ἔχει προσφύγει στό Σ.τ.Ε., γιά νά μήν εἶναι ὑποχρεωμένοι οἱ γιατροί γιά καταγραφή τοῦ ΑΜΚΑ τους στίς συνταγές τῶν ἀσφαλισμένων.  Καί ἐπίσης εἶναι γνωστά ὅλα τά φάρμακα πού ἔχουμε κατά καιρούς πάρει.  Μόλις ὁ φαρμακοποιός καταγράψει στό κομπιοῦτερ του τόν ΑΜΚΑ τοῦ ἀσθενοῦς ἔχει στήν ὀθόνη του ὅλο τό προφίλ ὑγείας τοῦ πελάτη.  Καί ἀμέσως σκεπτόμαστε.  Γιατί χάκερς ἔκλεψαν τίς συνταγές; Τί νά τίς κάνουν;  Ἀφοῦ οὔτε οἱ κακόμοιροι οἱ ἀσφαλισμένοι δέν μποροῦν πιά νά ἐκτελέσουν τίς συνταγές τους, ἐφόσον οἱ φαρμακοποιοί δέν χορηγοῦν φάρμακα μέ συνταγές, ἐπειδή δέν πληρώνονται ἀπό τό κράτος.
.                 Στήν χώρα μας ἔχει ἤδη ψηφισθεῖ καί σέ λίγο καιρό θά ὁλοκληρωθεῖ ἡ διαδικασία τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.  Τά ἀρχεῖα, τά ἠλεκτρονικά ἀρχεῖα κάθε ὑπηρεσίας τοῦ Δημοσίου φορέα εἶναι συνδεδεμένα μέ τό τραπεζικό σύστημα.  Ἑπομένως ὁ κάθε πολίτης θά εἶναι δοῦλος τοῦ «πολυεύσπλαχνου» ληστρικοῦ κράτους καί τοῦ ἀκόμα σπλαχνικότερου τραπεζικοῦ συστήματος.  Ἄν τελικά ὁ πολίτης θά «δικαιοῦται» ἐλάχιστα χρηματάκια γιά νά ψευτοζήσει, θά ἐφορμᾷ ἀμέσως τό τραπεζικό σύστημα πού εἶναι ἤδη συνδεδεμένο μέ τούς εἰσπρακτικούς φορεῖς καί μέ αὐτόματες ἠλεκτρονικές ἐντολές θά τοῦ τά ἁρπάζουν βάσει τοῦ τάδε καί τάδε νόμου.  Νόμιμη αὐτόματη καταλήστευση τοῦ ἤδη πάμφτωχου συνταξιούχου πολίτη.
.                 Τό θέμα εἶναι, ὅτι δέν φτάνει ὅλη αὐτή ἡ παγίδευση πού ἔχει στηθεῖ στόν Ἕλληνα πολίτη.  Δέν φτάνει ὅτι καθημερινά ἀπειλούμαστε μέσῳ τηλεοράσεως γιά τά ἄμεσα ἐπερχόμενα δεινά.  Δέν φτάνει ὅτι δέν ὑπάρχει περίπτωση νά ξεπληρώνονται τά χρέη μας πρός τούς στυγερούς γνωστούς πιά δανειστές.  Δέν φτάνει ὅτι ἤδη δύο ἑκατομμύρια εἶναι οἱ ἄνεργοι στή χώρα μας.  Δέν φτάνει ὅτι δέν ἔχει πιά καμία ἀσφάλεια ὁ πρώην καί νῦν βαρειά φορολογούμενος Ἕλληνας.  Θά τοῦ ζητηθεῖ οἰκειοθελῶς νά παραλάβει τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα, ἡ ὁποία ὄχι μόνο δέ θά τόν διευκολύνει, ἀλλά θά εἶναι ἐκτεθειμένος σέ ὅλους τούς παραπάνω κινδύνους καί σέ ἀναρρίθμητους ἄλλους, σέ ὅσους μποροῦμε νά φαντασθοῦμε καί σέ ὅσους δέν φανταζόμαστε.

.                 Ἡ ἠλεκτρονική ἤ νέα ταυτότητα θά περιέχει τό μικροτσίπ προηγμένης τεχνολογίας R.F.I.D. πού θά μπορεῖ νά χωρέσει ἄπειρα προσωπικά μας δεδομένα, γνωστά σέ μᾶς ἤ ἄγνωστα.  Ἐπίσης ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα ἐκτός ἀπό τό τσιπάκι, θά ἔχει καί ἕνα πομποδέκτη-κεραία, πού ἀσύρματα θά ἐπικοινωνεῖ μέ τό γενικό ἀρχεῖο προσωπικῶν δεδομένων.  Τό R.F.I.D. εἶναι τσιπάκι ἀναπρογραμματιζόμενο.  Εἶναι δεδομένο ὅτι ἐμεῖς δέν θά διαθέτουμε κάποιο ὄργανο πού θά μᾶς ἐνημερώνει τί ἀνά πᾶσα στιγμή γράφεται, ἤ τί διαγράφεται καί ποιός τό κάνει αὐτό.  Ὡς ἀσύρματο εὔκολα θά μπορεῖ νά ἀναπρογραμματισθεῖ ἀπό χάκερς ἤ ἀπό ἄλλους ἤ ἀπό τό σύστημα.
.                 Ἐφ᾽ ὅσον ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, ἐφ᾽ ὅσον ὅλος ὁ κρατικός μηχανισμός εἶναι ἐχθρικός πρός τόν καταδυναστευόμενο Ἕλληνα πολίτη, γιατί νά πάρουμε τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα; Βλέπετε τό θράσος καί τήν κυνικότητα τῆς ἐξουσίας;  Θά σέ βάλει νά ὑπογράψεις μιά αἴτηση πού τό περιεχόμενό της θά ἔχει συνταχθεῖ ἀπό τήν ἴδια τήν ἐξουσία.   Θά σέ βάλουν νά πληρώσεις καί πέντε εὐρώ γιά νά εἶναι πιά σίγουροι ὅτι σ’ ἔχουν δοῦλο τους, φυλακισμένο μέσα στήν ἠλεκτρονική φυλακή τους, ἑκούσια παραδομένο ἀπό σένα τόν ἴδιο.
.                 Δυστυχῶς ὑπάρχουν ἀκόμα πολῖτες, ἀλλά καί ἱερεῖς ἤ καί θεολόγοι, ἀγαπητοί γιά μᾶς ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι βάζουν τό κεφάλι τους μέσα στήν ἄμμο ὅπως κάνει ἡ στρουθοκάμηλος.  Δέν θέλουν νά βλέπουν τόν κίνδυνο καί λέγουν ὅτι αὐτά δέν γίνονται.  Ἡ πραγματικότητα ὅμως τούς διαψεύδει, γιατί ἤδη συμβαίνουν αὐτά πού πρίν ἀπό λίγα χρόνια μᾶς φαίνονταν σενάρια ἐπιστημονικῆς φαντασίας.  Μερικοί λέγουν:  Ἐγώ δέν ἔχω κάτι νά κρύψω, ἄς μοῦ βγάλουν ὅ,τι θέλουν στόν ἀέρα, ὅλα τά προσωπικά μου δεδομένα.  Ἐγώ δέν ἔχω ἄπλυτα!  Ὁ Χριστός εἶχε ἄπλυτα;  Πόσα οὐαί δέν ἐξαπέλυσε δικαιολογημένα στούς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους;  Δέν φοβόταν τίποτα καί κανένα.  Καί ὅμως αὐτοί τόν συκοφαντοῦσαν καί διαρκῶς ζητοῦσαν ἀφορμές γιά στήσιμο ἐνοχῆς.  Καί λέξεις ἀκόμα διαστρέβλωναν ἀπό τούς λόγους Του γιά νά Τόν ἐνοχοποιήσουν.  Ὁ δέ Ἰησοῦς ἐσιώπα στό δικαστήριο ἐνώπιον τοῦ Πιλάτου καί δέν συμμετεῖχε καθόλου στά πονηρά ἔργα τους.  Θά μποροῦσε ὁ Κύριος νά ἦταν διαλλακτικότερος, νά συμβιβαζόταν μαζί τους γιά νά μή καταδικασθεῖ.  Θά μποροῦσε νά τσακίσει κάθε ἀντιφρονοῦντα ὥστε ἄνετα νά γλυτώσει.  Μά τό ζητούμενο κατ’ Αὐτόν δέν ἦταν νά γλυτώσει, ἀλλά νά ἐλεγχθοῦν τά σκοτεινά ἔργα τους καί νά καθαρισθεῖ μετά ἀπό μετάνοια ἡ κακότητά τους.  Γιατί λοιπόν καί μεῖς νά παραδώσουμε στούς ἐπίβουλους τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλευθερίας μας τά θεόσδοτα αὐτά δῶρα;
.                 Στήν Ἀγγλία ψηφίστηκε πρό διετίας ἡ ἠλεκτρονική ἔκδοση ταυτοτήτων.  Τίς εἶχαν παραλάβει μερικές χιλιάδες Ἄγγλων πολιτῶν.  Μόλις ὅμως κατάλαβαν τόν ὑψηλό κίνδυνο πλήρους ἀπώλειας τῆς ἐλευθερίας τους, τίς ἐπέστρεψαν καί ὁ νόμος ἔμεινε ἀνενεργός.

Καί τώρα τί κάνουμε;

1.                 Γνωρίζετε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὅτι ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία μας, ἡ ἁγία πίστη μας οὐδέποτε ἦταν δυναστική, δικτατορική.  Πρῶτος καί θεμελιώδης στόχος μας εἶναι ἡ ἀληθινή καί ἐκτενής ἐνημέρωση.  Ὁ Χριστός μᾶς δίδαξε τήν ἀλήθειά Του «Ἐγώ εἰμί ἡ Ἀλήθεια», ἀλλά οἱ ἄνθρωποι ὅλοι δέν ἐπείσθησαν.  Οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι πού ἦταν θρησκευόμενοι, μέλη τῆς ἀρχεγόνου Ἐκκλησίας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, δέν Τόν πίστευσαν.  Μέ μεγάλα λοιπόν γράμματα διακηρύσσουμε καί μεῖς τό «Ὅστις θέλει» τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

2.                 Ταπεινῶς φρονοῦμε, ὅτι ὅλη ἡ περιρρέουσα ὄχι ἀτμόσφαιρα, ἀλλά κατάσταση πιά καί ἐντός τῆς δεινοπαθούσης φιλτάτης πατρίδος μας ὅσο καί ἐκτός αὐτῆς π.χ. ὁ φονικότατος πόλεμος στή Συρία  κυρίως κατά τῶν Χριστιανῶν, δέν μᾶς ἐπιτρέπει λεονταρισμούς καί μεγαλοστομίες.  Ὅστις θέλει, ὅποιος καταλαβαίνει, ὅποιος ζεῖ καί ἀντιλαμβάνεται πρακτικά ἤ ψυχικά ἤ πνευματικά τήν παροῦσα καί τήν ἐπερχόμενη κατάσταση, ἄς πεῖ καί αὐτός προσωπικά καί δυναμικά: Ὄχι δέν παραδίδω ἑκούσια τόν ἑαυτό μου στήν ἠλεκτρονική φυλακή, αὐτήν πού λένε πώς θά μέ διευκολύνει στίς σχέσεις μου μέ τίς δημόσιες ὑπηρεσίες Ἤδη περίπου ἑκατό χιλιάδες Ἕλληνες μέσῳ διαδικτύου ἔχουμε δηλώσει ὅτι Κάρτα τοῦ Πολίτη ἤ ἠλεκτρονική ταυτότητα, δέν παραλαμβάνουμε.  Εἶναι δυνατόν πιά νά πιστεύουμε αὐτούς πού ἤδη στήν πράξη, στά λόγια, στά χρήματα, στίς περικοπές, στήν ἀκύρωση κάθε ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης καί νόμιμης γενικότερης πληρωμένης ἀσφάλειας, μᾶς ἔχουν σκαιότατα ἐξαπατήσει μαζί μέ τούς φίλους τους πού ἀνήκουν στίς ἀντίχριστες λέσχες καί στά συμβούλια τῆς νέας Ἐποχῆς;  Εἶναι δυνατόν νά ἰσχυρίζεται τό ἀριστερό συγκυβερνῶν κόμμα ὅτι γιά πρώτη καί τελευταία φορά ὑπογράψαμε ἀντιλαϊκά μέτρα;  Εἶναι δυνατόν νά μᾶς λένε κυνικότατα ὅτι μόνο μιά φορά σᾶς δολοφονοῦμε;

3.                 Ὅμως αὐτή ἡ ἡμερίδα θά φτάσει στά ὦτα τους.  Ἴσως νά ἀνοίξουν λίγο τά κλειστά αὐτιά κάποιων.  Ὅσους ὑπουργούς καί βουλευτές γνωρίζουμε, μποροῦμε καί προσωπικά νά τούς ἐνημερώσουμε.  Καί νά τούς δηλώσουμε, ὅτι ἠλεκτρονική φυλακή δέν θέλουμε.  Ἠλεκτρονική ταυτότητα δέν παίρνουμε.  Ἀτομικά καί καλοπροαίρετα ἄς κάνουμε τήν καλή προσπάθεια ἐνημέρωσης, γιατί ἐνδέχεται νά μήν ἔχουν καταλάβει ἀκριβῶς, τί εἶναι ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα.  Ἐπιτρέψτε μου νά πῶ κάτι ὄχι πρός κατάκριση, ἀλλά πρός ἐνημέρωση.  Κάποιος ἀνώτατος κληρικός μας πρό εἰκοσαετίας, ὅταν εἶχε ἀρχίσει νά γίνεται λόγος γιά ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί τό τότε κυβερνητικό στυγνό «δημοκρατικό» σύστημα πεισματικά τίς προωθοῦσε, ἐπηρεασμένος καί ἐκεῖνος ἔλεγε στούς ἀντιδρώντας: Τί κάνετε ἔτσι; Ἐγώ καί πάνω στά ἄμφιά μου μπορῶ νά γράψω ἄφοβα τό 666.  Ἀφοῦ ἔχω τό Χριστό μαζί μου, δέν φοβᾶμαι τίποτα ἀπό τά τοῦ ἀντιχρίστου.  Μεταγενέστερα ὅμως, ὅταν ἔμαθε ὁλόκληρη τήν ἀλήθεια τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ἄλλαξε γνώμη καί δημοσίως ἀπέτρεπε τό ποίμνιό του ἀπό αὐτή τή φυλακή.  Χρέος μας πάντως ὅλων ὅσων παρακολουθοῦμε τήν ἡμερίδα αὐτή εἶναι νά κάνουμε γνωστά τά λεχθέντα πρός ὅλους τούς γνωστούς καί τίς κοινωνικές τάξεις τῶν συμπολιτῶν μας.  Ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι δέν συνιστᾶ θράσος ἡ παροῦσα ἐνημέρωση πρός τούς ἁγίους συνεφημερίους μας καί τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς μας.

4.                 Ὅσον ἀφορᾷ τό 666 ἴσως θά ἀπορήσατε γιατί δέν τό προτάξαμε.  Οἱ σεβαστοί καί ἅγιοι Ἁγιορεῖτες Πατέρες μᾶς τονίζουν τό θέμα αὐτό ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν ἅγιο καί θεοφώτιστο μακαριστό π. Παΐσιο.  Ἐδῶ ἐπικαλοῦμαι ἰδιαίτερα τήν προσοχή σας.  Ἐπιστήμονας εἰδικός στήν πληροφορική μᾶς τόνισε: Τό τσιπάκι R.F.I.D. εἶναι ἀναπρογραμματιζόμενο.
.                  Ὅποτε θέλει τό κυβερνητικό σύστημα, δίνει τή διαταγή στούς ἀξιωματικούς τῆς Γενικῆς Ἀσφάλειας πού εἶναι χειριστές τῶν πληροφορικῶν συστημάτων καί φύλακες, ὅσο μπορεῖ νά εἶναι, τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων, νά προσθέσουν ἤ νά ἀπαλείψουν τό 666 γιά νά παραπλανοῦν τούς πιστούς.  Εἴμαστε σίγουροι ὅτι ἡ ἐξουσία διακαέστατα ἐπιθυμεῖ νά σφραγίσει τίς Ἑλληνικές ταυτότητες μέ τό 666,  ἐνδεχομένως κωδικοποιημένο.  Ἀπό τό παρελθόν ὑπῆρχαν πολλές μαρτυρίες, ὅτι ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666 θά ὑπάρχει στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες ἤ σέ ἀντίστοιχα ὑποκατάστατά τους.  Καταθέτουμε δύο σελίδες ἀπό παρελθόν δημοσίευμά μας γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη.  Περιέχει ὀνόματα πολιτικῶν ἀνδρῶν καί δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἐπιμένουν ὅτι μόνο ὁ ἀριθμός 666 εἶναι κατάλληλος ὡς κωδικός πρόσβασης στό κεντρικό σύστημα πληροφοριῶν.
.                 Ἐνδεικτικά καταγράφουμε μαρτυρίες ὑπευθύνων, ὅτι ὑπῆρχε ὁ κωδικός ἀριθμός 666 στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες, γιά νά εἶναι ἀναγνώσιμες ἀπό τούς on line ὑπολογιστές τῶν διαφόρων κρατικῶν ὑπηρεσιῶν.  Τό περιοδικό «Ὀρθόδοξη Μαρτυρία» τ. 107 δημοσιεύει μερικές τέτοιες μαρτυρίες πολιτικῶν καί δημοσιογράφων τῆς πατρίδας μας:

Λ. Παπαδήμας (Ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν): Ὁμολόγησε σαφέστατα τή χρήση τοῦ δυσώνυμου ἀριθμοῦ γιά τίς ἀνάγκες τῆς μηχανοργάνωσης: [Antenna-«Ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας» τοῦ κ. Πρετεντέρη (σέ παράθυρο καί ὁ Σεβασμιώτατος Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος) Μάρτιος 1977].

Θεόδωρος Πάγκαλος (Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν) σέ ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου Ν. Χατζηνικολάου, γιατί δέν ἀλλάζουν τό 666, ἐφ’ ὅσον ἀντιδρᾷ ἡ Ἐκκλησία καί ὁ λαός, ἀπήντησε: Δέν μποροῦμε νά τόν ἀλλάξουμε, διότι ἀλίμονο ἐάν ἐμεῖς περιέλθουμε στή λογική τοῦ νά ἀκοῦμε μιά χούφτα παράξενους ἀνθρώπους.  [Mega –  «Ἐνώπιος Ἐνωπίῳ» ἀμέσως μετά τήν ἐπικύρωση τῆς Συνθήκης Σένγκεν].

Παῦλος Σαρλῆς (Εὐρωβουλευτής Ν. Δημοκρατίας, ὑπέρμαχος τῆς Συνθήκης Σένγκεν): «Τό 666 ἐμπεριέχεται στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες… Εἶναι ἁπλό γιά τήν ὁποιαδήποτε κυβέρνηση ν’ ἀλλάξει τό ἠλεκτρονικό σύστημα καί νά χρησιμοποιήσει ἕνα ἄλλο σύστημα, τό ὁποῖο δέν θά περιέχει τόν ἀριθμό 666 ἐφόσον αὐτός εἶναι ὁ λόγος τῆς ἀντίδρασης πού ὑπάρχει γενικότερα».  [Ἀπογευματινή 15-6-97 σελ. 24].

Ἠλίας Παπαδόπουλος (εἰσηγητής τῆς Συνθήκης Σένγκεν τοῦ ΠΑΣΟΚ) ἀπάντησε στόν ἰσχυρισμό τοῦ ἀρχιεπισκόπου  Χριστοδούλου ὅτι στίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες διά τῶν ὁποίων θά δοθεῖ ὁ Ε.Κ.Α.Μ. θά ἐμπεριέχεται ὁ 666… : «Θέλω νά παρατηρήσω ὅτι ὁ π. Χριστόδουλος εἶναι πάρα πολύ θετικός στήν συζήτησή του, μοῦ ἀπέδωσε τά πραγματικά γιά ὅ,τι ἀφορᾶ τό 666… εἴμαστε ὅμως στήν ἐποχή τῆς πληροφορικῆς καί δυνατός σάν κράτος εἶναι αὐτός πού ἔχει τίς περισσότερες πληροφορίες, παρά ἐκεῖνος πού ἔχει τούς ἐξοπλισμούς.  Εἴμαστε λοιπόν ὑποχρεωμένοι νά μποῦμε στό σύστημα, διότι πρέπει νά δοῦμε καί τί θά γινόταν, ἐάν δέν μπαίναμε».  (ΣΚΑΪ  Εἰδήσεις 10-6-1997).

Ἰωάννης Λοβέρδος (δημοσιογράφος):«Ὁ ἀριθμός 666 θά βρίσκεται γιά τίς ἀνάγκες τῆς μηχανοργάνωσης στίς νέες ταυτότητες πού προβλέπονται συνεπείᾳ τῆς κύρωσης τῆς Συνθήκης Σένγκεν».  Ἐφημερίς «Ἐπενδυτής» Σάββατο 14-6-97).

Γεώργιος Πασχαλίδης ( Ὑπουργός παρά τῷ Πρωθυπουργῷ).  Καθησυχάζων τήν ἐπιτροπήν τῶν Ἀρχιερέων πού τόν ἐπεσκέφθησαν διά τό θέμα ἐδήλωσε: «Τό 666 δέν εἶναι κάτι κακό.  Εἶναι ἁπλῶς ἕνας ἀριθμός πρίν τό 667 καί μετά τό 665!». (ἐφημερίς «Ἐλευθεροτυπία» 11-6-97)

Χρήστος Νικολαΐδης (Δημοσιογράφος): «… εἰδικοί ἐπιστήμονες τοῦ τομέα προγραμματισμοῦ ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ἐπισημαίνουν πώς ἡ ἐμφάνιση τοῦ 666 σέ συστήματα πληροφορικῆς εἶναι τυχαία.  Συγκεκριμένα ἀναφέρει, ἐμφανίζεται στό γραμμωτό κώδικα, ὄχι ἑνιαῖος, ἀλλά μέ τήν μεταφορική ἐμφάνιση τριῶν στοιχείων 6(ἕξι) στήν ταυτότητα κάθε καταναλωτικοῦ ἀγαθοῦ.  Τό σχῆμα πού φέρει τήν ὀνομασία (6) ἀποτελεῖται ἀπό δύο γραμμές, μιά λεπτή καί μία πλατύτερη καί ἐπαναλαμβάνεται στήν ἀρχή, στό μέσον καί στό τέλος τοῦ κωδικοῦ…» (ἐφημερίς Ἀγγελιοφόρος» Τρίτη 17-7-97)

Ἠλίας Παπαδόπουλος (Εἰσηγητής Συνθήκης Σέγκεν).  Ἀλίμονο ἐάν μιά εὐνομούμενη πολιτεία ὅπως εἶναι ἡ χώρα μας, ἡ ὁποία δέχεται νά ἀκούγονται ὅλες οἱ φωνές, παρασυρθεῖ καί ἐπηρεασθεῖ ἀπό μία ἐλάχιστη μειοψηφία ἡ ὁποία θέλει νά μᾶς ἐπιβάλει ἕναν ἀριθμό, ἐπειδή ἔτσι νομίζει (ἐννοώντας τό 777 ἀντί τοῦ 666).  (Κρατική Τηλεόραση ΕΤ3 ἐκπομπή «Ἀνιχνεύσεις»).

.       Γιατί τόσο ἐπίμονα εἶναι κολλημένοι οἱ ἄνθρωποι, ἐπώνυμοι καί μή, τῆς Νέας Ἐποχῆς σ’ αὐτόν τό μοναδικό γι’ αὐτούς, δυσώνυμο γιά μᾶς, ἀριθμό;  Ἄν οἱ ὑπολογιστές χρειάζονται τριψήφιο κωδικό ἀριθμό γιά νά λειτουργήσουν καί νά διασυνδέονται διακυβερνητικά, ἐμεῖς ὡς χριστιανοί, ἄν συμφωνούσαμε κατά τά ἄλλα τά τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, θά προτείναμε ἄπειρους ἄλλους συνδιασμούς.  Ποιοί εἶναι οἱ κολλημένοι; Οἱ χριστιανοί πού ἀντιδροῦν σέ ἕνα καί μόνο ἀριθμό, τόν 666 ἤ οἱ νεοεποχῖτες πού ἐπιμένουν μόνο στό σατανικό 666 καί δέ δέχονται ὅλους τούς ἄλλους;

5.                 Γι᾽ αὐτό καί προτάξαμε τό ἐπιχείρημα τῆς ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς, διά τῆς ὁποίας ἡ Νέα Ἐποχή ἐπιχειρεῖ νά μᾶς στερήσει τή θεόσδοτη ἐλευθερία.  Μεταφέρουμε δύο παραγράφους ἀπό τό κατατοπιστικότατο βιβλίο τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Νικολάου Μπουραζερίου «Ἡ Εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας»: «Πῶς μπορεῖ νά ἀκουσθῇ μέσα σ’ αὐτή τή θύελλα τῆς Νέας Ἐποχῆς λόγος περί χαρισματικῆς ἐλευθερίας καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ζωῆς;  Οὐδείς πλέον λόγος περί ἀνθρωπίνου προσώπου, περί αὐτέξουσίου, περί χαρισματικῆς ἐλευθερίας καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ζωῆς.  Οὐδείς πλέον λόγος περί ἀνθρωπίνου προσώπου, περί αὐτεξουσίου, περί ἐλευθέρας θελήσεως.  Ὅλα ὅσα κατεργάσθηκε ἡ «πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θεοῦ» (Ἐφες. 3,10), δέν ἔχουν ἐδῶ θέση.  Εἶναι ἀναχρονιστικά καί ἀπορριπτέα.  Κι’ ὅμως· κανείς ἀδελφός (μικρός ἤ … Μεγάλος) κανείς ἄνθρωπος δέν μᾶς λύτρωσε καί ἔσωσε (Πρβλ.  Ψαλμ.  48,8), ἀλλά μόνον ὁ Θεάνθρωπος.  Αὐτός μᾶς λύτρωσε ἀπό τήν ἐξουσία καί τό κράτος τοῦ κάθε ᾌδου, τοῦ κάθε θανάτου (πρβλ στίχ. 16).  Μόνον ὁ Χριστός μᾶς ἐξαγόρασε μέ τό Αἷμα Του.  «Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου τῷ τιμίῳ Σου Αἵματι».  Προσέφερε ὁ Χριστός ὅλον τόν Ἑαυτό Του καί ἐξαγόρασε τόν ὅλο ἄνθρωπο καί ἰδιαιτέρως τή θέλησή του.  Μᾶς ἔκανε ἰδικούς Του.  «Οὐκ ἐστέ ἑαυτῶν ἠγοράσθητε γάρ τιμῆς» (Πρβλ. Α΄ Κορ. 6, 19-20).  Γι’ αὐτό καί σέ κανέναν ἄλλο δέν πρέπει νά δουλεύωμε καί σέ κανένα δέν πρέπει νά ἀφιερώσωμε τόν ἑαυτό μας, τό σῶμα καί τήν ψυχή, τήν ἀγάπη καί τή μνήμη καί τή διάνοιά μας.  «Μεγάλη τῇ φωνῇ» ὁ ἱ. Καβάσιλας διακηρύσσει: «Ὁ ἄνθρωπος ἐξ ἀρχῆς πλάσθηκε γιά χάρι τοῦ Καινοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Χριστοῦ.  Γιά Ἐκεῖνον δημιουργήθηκε καί ὁ νοῦς καί ἡ ἐπιθυμία.  Λάβαμε νοῦ, γιά νά γνωρίζωμε τόν Χριστό· λάβαμε ἐπιθυμία, γιά νά τρέχωμε πρός Αὐτόν· ἔχουμε μνήμη γιά νά Τόν ἐνθυμούμεθα…». (ΕΠΕΦ 22,575).

Ἰδού γιατί καί τά νέα βιομετρικά διαβατήρια καί οἱ ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί τά ἐμφυτευόμενα μικροτσίπ μέ ὅλα τά προαναφερθέντα ἀπαίσια καί φοβερά ἐπακόλουθά τους, ἄν καί μᾶς ἐξυπηρετοῦν, δέν ἔχουν καμμία θέση στή ζωή μας.  Ἐπειδή ἀκριβῶς ζητοῦν τήν ψυχή μας, τό νοῦ μας, τή σκέψη μας, τήν ἐπιθυμία  μας.  Ἀπαιτοῦν τήν ἴδια τήν ψυχή μας, γιά τήν ὁποία «Χριστός ἀπέθανε» (Ρωμ. 14,15).  Ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἰδιαίτερα ἐπίκαιρος· «Οὐδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν· ἤ γάρ τόν ἕνα μισήσει καί τόν ἕτερον ἀγαπήσει, ἤ ἑνός ἀνθέξεται (θά προσκολληθεῖ) καί τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει.  Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καί μαμωνᾷ».

6.                 Ὅμως ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα εἶναι ὁ ἀρραβώνας τοῦ χαράγματος ἤ σφραγίσματος.  Ὅπως ὑποστηρίζει θεοφωτίστως ὁ π. Παΐσιος κάποιοι θά παρουσιασθοῦν στήν τηλεόραση καί θά ἀνησυχοῦν διότι χάθηκε ἡ ταυτότητά τους.  Βάσει αὐτοῦ τοῦ ἐπιχειρήματος θά ἐμφυτεύσουν στό δεξί μας χέρι μικροτσίπ τό ὁποῖο θά περιλαμβάνει ὅλα μας τά προσωπικά δεδομένα.  Ἐφόσον ἀσύρματη θά εἶναι ἡ ἐπικοινωνία του, ὅπως μέ τά κινητά τηλέφωνα ἔτσι καί μέσῳ τοῦ μικροτσίπ θά μποροῦν νά μεταφέρονται διάφοροι ἐπηρεασμοί.  Ὑπάρχει μιά πληροφορία μέσα ἀπό ἐπιστημονική ἔρευνα ὅτι ἐφόσον τό μικροτσίπ θά ἀναπρογραμματίζεται καί θά ἐπηρεάζει μέ κάποια ἠλεκτρονικά κύματα τόν ἐγκέφαλο, θά μπορεῖ νά ἐπιδρᾷ στή βούληση καί  νά ἐπηρεάζει θυμικά τή διάθεση ἤ καί τίς ἀποφάσεις τοῦ φέροντος. Ἄν στό μικροτσίπ ὑπάρχει ἐλάχιστη ἔστω ποσότητα μιᾶς θανατηφόρου χημικῆς οὐσίας, ἴσως τά πράγματα νά εἶναι πολύ πιό σοβαρά, τή στιγμή κατά τήν ὁποία μᾶς διοικοῦν ἄνθρωποι πού διαρκῶς ἀπειλοῦν, εὐτελίζουν καί ἐξανδραποδίζουν τόν Ἕλληνα πολίτη, ἀδιαφοροῦντες θανάσιμα γιά τήν ἐπιβίωσή του καί τό μέλλον του.  Ἀπροκάλυπτα ἔχουν ἐκφραστεῖ ὄχι μόνο ἀπαξιωτικά γιά τούς ἄνω τῶν ἑβδομήντα ἐτῶν ἀλλά καί μέ χειρότερες διαθέσεις οἱ τωρινοί κυβερνῆτες ὅσο καί οἱ προγενέστεροι πάτρονές τους.
.                 Ἤδη στήν Ἀμερική κυκλοφορεῖ ἡ εἴδηση ὅτι ψηφίστηκε ὁ νόμος σέ κάποιες πολιτεῖες, βάσει τοῦ ὁποίου ἀπό τό 2013 θά πρέπει ὅλοι οἱ πολῖτες νά σφραγισθοῦν, νά ἐμφυτευθεῖ στό χέρι τους τό μικροτσίπ, ἀλλιῶς δέν θά ἔχουν πρόσβαση στό σύστημα Ὑγείας.  Ὅσοι μάλιστα δέν θά ἐνταχθοῦν, θά θεωροῦνται παράνομοι.
.                 Ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ μιά παρέκβαση πού σχετίζεται ἄμεσα μέ τό θέμα μας.  Ξαφνικά τό σύστημα ἐπιβάλλει στούς φοιτητές μας ἠλεκτρονικό πάσο μέ τή σύσταση νά δηλώσουν δωρητές σώματος.  Ἡ Νέα Ἐποχή μέσῳ τῶν κυβερνητῶν μας ζητάει νά μάθουν οἱ νέοι μας νά κάνουν δῶρο στό ἀντίχριστο κράτος τά ὄργανά τους.  Ὄχι μόνο οἱ ἄνω τῶν ἑβδομήντα προγράφονται ἀλλά καί οἱ νεώτεροι.  Ὀφείλουν νά δηλώσουν ἔνταξη στό σύστημά τους μέ τό πάσο.  Ὀφείλουν ὄχι μόνο βάσει τοῦ νόμου 3984/2011 περί «εἰκαζόμενης συναίνεσης», πού ψηφίστηκε ὕπουλα τίς μέρες πού διαδήλωναν οἱ ἀγανακτισμένοι, ἀλλά καί «ἐλεύθερα» ἀτομικά νά δηλώσουν, ὅτι δέχονται νά εἶναι πρόθυμα θύματά τους.
.                 Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός δέν πρόλαβε ἤ δέν μπόρεσε νά σκεφθεῖ φιλάνθρωπα καί νά γίνει δωρητής σώματος.  «Ὀστοῦν αὐτοῦ οὐ συντριβήσεται» μᾶς λέγουν οἱ ἅγιοι Προφῆτες καί οἱ ἅγιοι Εὐαγγελιστές.  Ὁ Κύριος δέν ἐπέτρεψε νά ἀκρωτηριαστεῖ τό σῶμά Του.  Τό μεῖζον, ἡ σταυρική Του θυσία, ὁ θάνατός Του καί ἡ εἰς ᾌδου κάθοδός Του ἀκύρωσε τήν ὀντολογία τοῦ θανάτου, «θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».  Γιατί τά σπρώχνουν τά παιδιά μας  στή νεοεποχίτικη, τάχα δωρεά σώματος;  Δέν τά σπρώχνουν στή μερική ἔνταξή τους στό νεοταξικό ἀντίχριστο σύστημα.

7.                 Μετά ἀπό ὅλα αὐτά τά τόσο δυσάρεστα ἐπικείμενα δεινά ἐγείρεται τό φυσικό ἐρώτημα  Τί θά ποῦμε στά παιδιά μας καί στά ἐγγόνια μας;  Ὅπως ὁ ΑΜΚΑ δόθηκε ἀρχικά στούς μεγάλους ἀλλά πολύ σύντομα ὁ νόμος γενικεύτηκε καί γιά τά ἀνήλικα, ἔτσι καί ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα κάποια στιγμή θά ἐφαρμοσθεῖ καί γιά τούς μικρούς καί πολύ πιό εὔκολα θά ἐπακολουθήσει ἡ ἐμφύτευση στά ἀθῷα χεράκια τους μέ ἀκεραία τήν εὐθύνη σέ μᾶς πού θά τά ἀφήσουμε ἔκθετα στά δόντια τοῦ νοητοῦ λύκου, τοῦ ἀντιχρίστου. Ὅταν μεγαλώσουν δέν θά αἰσθάνονται πάνω τους καί μέσα τους τή δαιμονική κυριαρχία;  Ἡ δική μας ἀδράνεια καί ἀνευθυνότητα καί ἡ ἐκκοσμικευμένη ἀδιαφορία δέν θά τά ταλαιπωρεῖ στά βήματά τους γιά πρόοδο καί στοιχειώδη ἐπιβίωση;  Ἀντί γιά πλοῦτο καί ἐλευθερία θά κληροδοτήσουμε στά ἐγγόνια μας φτώχια καί σκλαβιά;

8.                 Σέ ἕνα δυνατό κείμενο τοῦ Ρουμάνου ἁγίου γέροντος π. Ἰουστίνου Πάρβου, πού δημοσιεύτηκε στίς 14 Ἰανουαρίου τοῦ 2009 περιγράφεται ἡ ἀνησυχία του γιά τίς ἀποφάσεις κάθε Ρουμάνου ὀρθοδόξου πολίτη ἐν ὄψει τῆς ὑποχρεωτικῆς ἐπιβολῆς τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.  Ὑπενθυμίζει στούς Ρουμάνους τά ἑξῆς: «Δέν πίστευα ὅτι θά ζῶ νά δῶ καί ἐγώ τήν ἀρχή αὐτῶν τῶν Ἀποκαλυπτικῶν καιρῶν τοῦ πόνου, ἀλλά ἰδού ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἦλθε πιό νωρίς ἐπάνω μας λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν ἀνομιῶν πού ἔχουμε διαπράξει.  Καί βλέπω πώς οἱ καημένοι οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι ἕτοιμοι νά ξεπεράσουν αὐτές τίς παγίδες τοῦ πονηροῦ, τοῦ ὁποίου ἡ καινούργια ἀπόφαση εἶναι νά σφραγίσει τίς ψυχές σας μέ τή σφραγίδα τοῦ διαβόλου – 666.
.                 Ὅλοι διαβάσαμε τήν Ἀποκάλυψη καί τίς προφητεῖες πού ἔχουν γραφτεῖ 2000 χρόνια πρίν: «καί ποιεῖ πάντας, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς, καί τούς ἐλευθέρους καί τούς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν, καί ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι, εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ» (Ἀποκ. 13, 16-17)
.                 Ὁ καιρός αὐτός τόν ὁποῖο ζοῦμε εἶναι πρόδρομος αὐτῆς τῆς προφητείας.  Πιεζόμενοι ἀπό τό νόμο καί τήν κυβέρνηση οἱ Ρουμάνοι εἶναι ἀναγκασμένοι νά μποῦν σέ ἕνα σχέδιο ἐντοπισμοῦ καί ἐπιτήρησης, σέ ἐθνικό καί παγκόσμιο ἐπίπεδο.  Σχέδιο πού, στήν πράξη, κλέβει τήν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων».
.                 Συνεχίζοντας ὁ π. Ἰουστῖνος Πάρβου τίς ὑποθῆκες του πρός τούς ὀρθοδόξους Ρουμάνους μέ πολλή ἀγάπη καί αἴσθημα ὑψηλῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης τούς λέγει: «Μᾶλλον γιά πολλούς ἀνάμεσά σας αὐτό τό τσίπ εἶναι κάτι ἀσήμαντο, ἀλλά πίσω ἀπό αὐτό τό σύστημα πού καταγράφει τούς ἀνθρώπους καί περιέχει ὅλες τίς πληροφορίες κρύβεται μία ὁλόκληρη δικτατορία, ἕνα δαιμονικό σχέδιο, μέσῳ τοῦ ὁποίου δέχεσαι νά πουλήσεις τήν ψυχή σου στό διάβολο.  Ἡ καταγραφή τῶν ἀνθρώπων, ὅπως κάνουμε μέ τά ζῷα, εἶναι τό πρῶτο βῆμα ἀπό τά μέτρα πού παίρνουν γιά νά ἐλέγχουν ἀπόλυτα τόν ἄνθρωπο.

.                 Ἀγαπητοί μου, ὅπως οἱ Ἅγιοι Πατέρες προφητεύουν, ἄν δεχθεῖτε αὐτό τό τσίπ εἶναι σάν νά ἀρνεῖστε τήν πίστη σας.  Νά μή πιστεύετε ὅτι μποροῦμε νά ὑπηρετήσουμε καί τό Θεό καί τό μαμμωνᾶ.  Ὄχι ἀγαπητοί μου, μή πάρετε αὐτό τό δαιμονικό σῆμα, τό ὁποῖο θά σᾶς πάρει ὅ,τι σᾶς ἀνήκει σάν κληρονομιά ἀπό τό Θεό, τό δικαίωμα γιά ταυτότητα, μοναδικότητα καί γνησιότητα, τοῦ κάθε ἀνθρώπου.  Πρέπει νά ὑπερασπίσουμε αὐτό τό δικαίωμα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, ἀκόμα καί ἄν πρέπει νά τό πληρώσουμε μέ τή ζωή μας.  Τσάμπα ἔχετε κερδίσει τοῦ κόσμου τά πράγματα ἄν χάσετε τίς ψυχές σας καί τῶν παιδιῶν σας, γιατί οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι μᾶς λένε πολύ ξεκάθαρα ὅτι «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. ε΄ 29)».

9.                  Ἄφησα γιά τό τέλος ἕνα πρόσφατο καταπληκτικό κείμενο τοποθέτησης τῆς Ρωσικῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πάνω στό θέμα τῶν ταυτοτήτων.  Εἶναι σχέδιο ἀπόφασης «γιά τήν θέση τῆς Ἐκκλησίας σχετικά μέ τήν ἐμφάνιση καί ἀνάπτυξη καινούργιων τεχνολογιῶν ταυτοποίησης προσώπου»
.                 Ἡ διασυνοδική Ἐπιτροπή πού ἀσχολεῖται μέ θέματα σχέσεων Ἐκκλησίας καί κράτους, κοινωνίας κ.τ.λ. συνέταξε ἕνα πρῶτο σχέδιο, τό ὁποῖο ἐπεξεργάσθηκε ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ὑπό τήν προεδρία τοῦ Πατριάρχου κ.  Κυρίλλου.
.          Ἀπό τό 2001 ἡ Ζ΄ ὁλομέλεια τῆς Συνοδικῆς Θεολογικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἄρχισε νά ἀνησυχεῖ γιά τό θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.

.                 Σέ ἑπόμενες Συνόδους τοῦ 2004, 2005, 2009  συνεζητοῦντο ὅλα τά προβλήματα πού ἀναφύονται μέ τήν ἐπιβολή τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων.

Κατέληξαν στά κάτωθι συμπεράσματα:

– Χιλιάδες Ρῶσοι ἐξαναγκάζονται νά χρησιμοποιοῦν στήν καθημερινότητά τους τά ἠλεκτρονικά μέσα ἐλέγχου καί τά ἠλεκτρονικά ἔγγραφα.
– Ἀλλάζει ριζικά ὁ τρόπος ζωῆς τῶν πολιτῶν πού ὑπόκεινται στήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση.
– Οἱ νόμοι λειτουργίας των κυβερνο-συστημάτων δημιουργοῦν κίνδυνο ὁλοκληρωτικοῦ ἐλέγχου καί ὑποχρεωτικῆς καθοδήγησης τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κοινωνίας.
– Βασική ἀρχή τῆς παγκόσμιας ψηφιακῆς κοινωνίας εἶναι ἡ ταυτοποίηση κάθε προσώπου μέ ἕνα ψηφιακό κώδικα πού χρησιμοποιεῖ τό ἄτομο σέ κάθε συναλλαγή.  Ἔτσι κωδικοποιεῖται καί ἀριθμοποιεῖται χάνοντας τό ὄνομά του πού τόν χαρακτηρίζει σάν πρόσωπο.
–    Χωρίς τόν ψηφιακό κώδικα κινδυνεύει τό ἄτομο νά ἀποκλεισθεῖ πανταχόθεν ἀκόμα καί ἀπό τή λήψη τροφῆς.
–      Ἄμεσος ἀλλά ὁρατός ὁ κίνδυνος ἀπωλείας τῆς Ἐθνικῆς κυριαρχίας ἑνός κράτους.  Ἐμεῖς ἤδη ἔχουμε χάσει τήν Ἐθνική μας κυριαρχία μέ τίς δανειακές συμβάσεις πού ἔχουν ὑπογράψει καί ἔχουν κυρώσει οἱ 200 ἐκ τῶν Βουλευτῶν μας.  Αὐτός ὁ ψηφιακός κώδικας ὑπάρχει κίνδυνος νά συνοδεύει τόν ἄνθρωπο καί μετά θάνατον.
–          Καινούργιου τύπου ἐγκλήματα ἐμφανίζονται, τά ἠλεκτρονικά.  Σήμερα μπορεῖς νά ληστέψεις μιά τράπεζα χωρίς νά σπάσεις χρηματοκιβώτια καί πόρτες ἤ νά κλέψεις ἕνα ἄτομο βρίσκοντας τόν κώδικα τῆς κάρτας του.
– Οἱ ψηφιακές ὑπογραφές ἀκόμα καί στό πιό προηγμένο ψηφιακό σύστημα δέν μποροῦν νά σέ κατοχυρώσουν ἀπό τούς κακόβουλους ἀνθρώπους.
–       Κάθε βιοκώδικας παρέχει πολλά περισσότερα ἀπ’ ὅ,τι χρειάζεται γιά ἁπλῆ ἐξακρίβωση τῆς ταυτοπροσωπίας.  Ἡ δυνατότητες κατάχρησης τῶν βιομετρικῶν στοιχείων εἶναι ὁρατές ἀπό τή διάκριση καί ἀποδοχή γιά ἐργασία μέχρι τόν ὠμό ἐκβιασμό.
–       Ἡ Ἐκκλησία συμφωνεῖ μέ τίς ἀνησυχίες τῶν πολιτῶν καί θεωρεῖ ἀπαράδεκτο τόν περιορισμό τῶν συνταγματικῶν δικαιωμάτων τους σέ περίπτωση πού θά ἀρνηθοῦν τή συλλογή καί ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν τους δεδομένων.
–      Τά ἠλεκτρονικά ἔγγραφα δέν πρέπει νά περιέχουν πληροφορίες ἄγνωστες καί ἀκατανόητες γιά τούς πολῖτες.  Δέν πρέπει νά ὑπάρχουν σύμβολα βέβηλου καί ἀνήθικου χαρακτήρα ἤ κάτι πού μπορεῖ νά προσβάλει τά θρησκευτικά συναισθήματα τῶν πιστῶν.
–        Ὁ κλῆρος, οἱ μοναχοί καί ὅλα τά πιστά τέκνα τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας καλοῦνται νά ἐκδηλώνουν νηφάλια τή χριστιανική λογική, νά φροντίζουν γιά τήν ἐλεύθερη ὁμολογία τῆς πίστεώς τους, φυλάσσοντες τήν ἑνότητά τους στήν Ἐκκλησία γιά νά ἀποφέρουν καλούς καρπούς.

10.  Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ ἀνύστακτο καί συνεχές ἐνδιαφέρον ἐπανειλημμένα ἔχει ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ἐπειδή συμμερίζεται τούς προβληματισμούς καί τήν ἀγωνία τοῦ ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ.  Στό ἀνακοινωθέν τῆς 9ης Μαρτίου 1993, μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει σχετικά μέ τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες «…ἐν ὄψει τῶν ἀπεριορίστων δυνατοτήτων τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς τεχνολογίας εἴτε πρός ὑποκλοπήν στοιχείων, εἴτε πρός συνδυασμόν των, ὑπάρχει ἡ δυνατότης μιᾶς ἐφιαλτικῆς ἀπειλῆς κατά τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτου… ἡ μέλλουσα νά περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεῖα τοῦ κατόχου, ἀόρατα διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ καί ἑπομένως ἄγνωστα εἰς τόν κάτοχον».
.                 Ἐπίσης στήν ἐγκύκλιο 2626/7-4-1997 ἐπί λέξει ἀπαιτεῖ: «Ἡ κυβέρνηση νά μεριμνήσει γιά τήν κατά τό δυνατόν καλύτερη προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπό τήν ἠλεκτρονική ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα μέ τίς νομοθετημένες συνταγματικές διαδικασίες…».  Ταυτόχρονα συνιστᾷ «νά μή γίνει δεκτός ὡς κωδικός ἀριθμός τῶν κρατικῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων γιά τήν προστασία τοῦ ἀτόμου ὁ ἀριθμός 666».
.                 Ἐξ ἄλλου στήν ἐγκύκλιο 2641/9-2-1998 ἡ Ἱ. Σύνοδος: «… ἐπιμένει ἐπί παλαιοτέρας τοποθετήσώς της καί διακηρύσσει καί ὑποστηρίζει τήν ἀνάγκη διασφαλίσεως τῆς προστασίας τῆς προσωπικότητος, τῆς ἰδιωτικῆς καί οἰκογενειακῆς ζωῆς καί τοῦ ἀπορρήτου τῆς ἐπικοινωνίας…» καί σέ περίπτωση πού θά χρησιμοποιηθεῖ ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666 «συνιστᾶ στούς πιστούς νά μή δεχθοῦν τίς νέες ταυτότητες».
.                 Στό ἀνακοινωθέν τῆς Δ.Ι.Σ. γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη στίς 8-12-2010 ὑπογραμίζει: «τήν ἀσάφεια, ἀντίφαση καί σύγχυση»πού ὑπάρχει στό νομοσχέδιο γιά τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση.  «…δηλώνει τήν ἐπιφύλαξή της» ἐπειδή «Ἡ Ἐκκλησία σέβεται τό ἀνεπανάληπτο τοῦ προσώπου τοῦ ἀνθρώπου καί τή θεόσδοτη ἐλευθερία του. Τό ἀνθρώπινο πρόσωπο δέν μπορεῖ νά ἀπογυμνωθεῖ ἀπό τήν ἀξιοπρέπεια καί τά χαρακτηριστικά του».
.                 Τέλος στό ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 17-11-2010 μεταξύ ἄλλων τονίζονται τά ἑξῆς: «Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη δέν πρέπει νά περιέχει κατ’ οὐδένα τρόπο ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ τόν ἀριθμό 666» καί «ἐπίσης κατ’ οὐδένα τρόπο πρέπει μέ αὐτή νά παραβιάζονται οἱ προσωπικές ἐλευθερίες».

.         Τό συνεχές ἐπιχείρημα πολλῶν ὅτι ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία πρέπει νά πάρει θέση, νά μιλήσει, νά ἀντιδράσει, εἶναι ἐν μέρει ἀνεκτό.  Διότι ἤδη μέ τίς προαναφερθεῖσες ἐγκυκλίους καί τά δελτία τύπου ἡ Δ.Ι.Σ.  μέ σοβαρό τρόπο ἔχει τοποθετηθεῖ γιά τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες.  Θά πρέπει ὅμως καί ἐμεῖς νά καταλάβουμε ὅτι ἡ Δ.Ι.Σ. δέν διακατέχεται ἀπό αὐθορμητισμούς κοσμικοῦ ἤ κομματικοῦ τύπου.  Ἀκόμα καί γιά τήν ἁγιοκατάταξη ἐγνωσμένης ἁγιότητος πατέρων δέν σπεύδει ἐνθουσιωδῶς νά ἀποφασίσει, ἀλλά ἀναμένει πρωτίστως τήν ἐπίνοια  τῆς Θείας Χάριτος, τήν φωνή τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τελικά τή σφραγῖδα τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων.
.                 Παρατηροῦμε ὅτι στά ἀνακοινωθέντα τῆς Δ.Ι.Σ. τοῦ 1993, 1997, 1998, καί 2010 ὑπάρχει ἡ ἴδια νοοτροπία, οἱ ἴδιες βασικές τοποθετήσεις, ἡ ἴδια νηφαλιότητα, καθόλου ἐναγώνιο ὕφος καί ἔκφραση.  Ἀκριβῶς ὁ ἴδιος τύπος ἐγγράφου δέν εἶναι καί τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας;  Ἡ αὐτή ἄκτιστη Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φωτίζει, κινεῖ καί κατευθύνει τούς ἁγίους Πατέρες ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους μέχρι σήμερα.

11.   Ὁποιαδήποτε ἄλλη διαμαρτυρία καί ἀντίδραση ἀσφαλῶς καί ἔχει νόημα, γιατί ἴσως ἀπομακρύνει τήν ἐκβιαστική καί σατανική ἐπιβολή τῆς μεγαλύτερης σκλαβιᾶς πού θά πλακώσει τόν πλανήτη μας σύμφωνα μέ τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου.  Κάποιος θεοφώτιστος σύγχρονος πατέρας λέγει: Ἄς κάνουμε ἐμεῖς τόν ἀγώνα μας γιά νά βοηθήσει καί ὁ Θεός.  Θέλει ὁ Κύριος νά συνεργασθοῦμε μαζί Του γιά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ κακοῦ.  Ὁ Ἴδιος συστήνει στήν Κυριακή προσευχή «ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ…» ἀφοῦ προηγουμένως κάνουμε ὅσα μέχρι τήν παραπάνω ρήση μᾶς ζητάει.
.                 Προϋπόθεση ὅλων τῶν ὁρατῶν κοσμικοῦ τύπου ἀντιδράσεων γιά μᾶς τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς εἶναι ἡ ἔμπονη προσευχή πού βγαίνει ἀπό τό τίμιο σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τήν Ἐκκλησία Του, ἀπό τά ἁγιαζόμενα καί διαρκῶς μετανοοῦντα μέλη της.  Ἀκακία, ἐν Χριστῷ ἀπάθεια καί κατανυκτικές προσευχές μποροῦν σύμφωνα μέ τήν ἁγία ἐμπειρία τοῦ π. Πορφυρίου νά μεταφέρουν κῦμα καί πνεῦμα ἀγάπης, μετανοίας καί ἐκπληκτικῶν ἀλλαγῶν στήν πολιτική σκηνή τοῦ τόπου μας, ἀφοῦ καί οἱ πολιτικοί ἀποτελοῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστῶν μας καί σάρκα ἐκ τῆς σαρκός μας.  Μυστικῶς μεταφέρεται ὁ πόνος μας, ἡ κατά Θεόν λύπη μας, ἡ εὐσπλαχνία μας, ἡ χριστιανική ἀγάπη πρός τούς ἰθύνοντες καί πολλά θαύματα μποροῦν νά συμβοῦν, μαζί μέ τήν ἀναγνώριση τῶν ἀτομικῶν μας ἐπί μέρους εὐθυνῶν.

.                 Μετέχοντες στήν πορεία πού διοργανώνεται ἀπό τόν π. Νεκτάριο Μουλατσιώτη μποροῦμε δυνατά καί ἀποφασιστικά συνθήματα καί μηνύματα νά στέλνονται πρός τήν ἐξουσία, ἀρκεῖ νά εἶναι καί ψυχικά καί λεκτικά ἀπαλλαγμένα μίσους, ὀργῆς, λεκτικῶν ἀπαξιώσεων ἤ ἀπρεπῶν χειρονομιῶν.

12.  Πάνδημη μετάνοια θά μποροῦσε νά ἀλλάξει ὅλες τίς ἀπειλές τῶν κυβερνητῶν μας καί τῶν δημοσιογράφων τους πού προβλέπουν χειρότερες μέρες, χειρότερο χειμώνα καί τά παρόμοια.  Δέν προβλέπουν.  Μεθοδεύουν χειρότερες ἐξελίξεις: Σπάσιμο νεύρων καί ἀντοχῶν, ἀλληλοσπαραγμό ἤ αὐτοκτονίες, πεῖνα, κρύο, ἐξώσεις, ἀπαλλοτριώσεις, ἐκμαυλισμό καί ὑποταγή στό νεοταξικό ἀντίχριστο ὁδοστρωτήρα.  Πάνδημη μετάνοια μπορεῖ νά μετατρέψει τίς προβλέψεις, δηλαδή τίς μεθοδεύσεις, ὅπως ἔγινε μέ τή Νινευή καί τόν Ἰωνᾶ.  Ὁ προφήτης Ἰωνᾶς ζεῖ ὁριακές στιγμές μέσα στήν κοιλία τοῦ κήτους.  Ἀπό στιγμή σέ στιγμή λόγῳ τῆς ἐλλείψεως ἀέρα, ὀξυγόνου αἰσθάνεται ἀποπνικτικά, αἰσθάνεται νά φεύγει ἡ ψυχή του.  Τρεῖς μέρες κινδυνεύει.  Θαυματουργικῶς τό κῆτος τόν ἐξεμεῖ καί σῴζεται.  Τρέχει στούς Νινευῖτες παρά τίς ἀρχικές ἀναστολές του, μεταφέρει τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ.  Ἔτι τρεῖς ἡμέρες καί Νινευή καταστραφήσεται.  Ἡ προσωπική μετάνοια τοῦ προφήτου Ἰωνᾶ καί ἡ πάνδημη τῶν Νινευιτῶν ἀνατρέπουν τίς ἀποφάσεις τοῦ Θεοῦ.  Ἡ φιλανθρωπία Του ἑνωμένη μέ τήν ἀσήμαντη, ἀλλά ἀποφασιστική ἀνθρώπινη βούληση φέρνουν ἄμεσο ἀποτέλεσμα.

 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

.                 Μιά ἡμέρα πρίν ἀπό τό σεισμό καί τό τσουνάμι στή Φουκοσίμα ὁ πρόεδρος τῆς Ἰαπωνίας εἶχε δηλώσει ὅτι τά ἠλεκτρονικά τους συστήματα ἦταν τόσο τέλεια, ὥστε κατά τή γνώμη του δέν χρειάζονταν τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.  Τήν ἑπόμενη ἡμέρα ἡ ὕβρις παραδειγματικά ἀναιρέθηκε.  Τά ἀποτελέσματα ὑπῆρξαν καταστρεπτικά ὄχι μόνο γιά τόν ἄφρονα πρόεδρο, ἀλλά καί γιά τούς μᾶλλον ὁμόφρονες ὑπηκόους του

.                 Μακάρι στήν πατρίδα μας, τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, νά μήν ἐπιτρέψει ὁ ἐν Τριάδι Ὕψιστος Θεός μας νά ὑποστοῦμε παρόμοια πανωλεθρία.  Μακάρι οἱ εἰλικρινεῖς προσευχές τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων μας, τῶν εὐλαβῶν ἱερομονάχων καί πρεσβυτέρων, τῶν ταπεινῶν μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί τοῦ πληρώματος τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας νά ἀναδείξουν τό μαρτυρικό ἐν Χριστῷ φρόνημα καί τόν ἡρωϊσμό τῶν Ἑλλήνων προγόνων μας. Ἔτσι θά ἐπιβεβαιωθεῖ καί ἡ θεόπνευστη πρόβλεψη τοῦ ἁγίου τοῦ αἰῶνα μας, τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, πού ἔγραψε ὅτι ὁ ἑλληνικός Λαός εἶναι προορισμένος ἀπό τόν Ὕψιστο νά εἶναι ὀφθαλμός καί διδάσκαλος τῆς οἰκουμένης.

.        Θά γίνουμε αὐτό πού προβλέπει ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἄν ἐντατικοποιήσουμε  τόν ἐν Χριστῷ πνευματικό ἀγώνα μας. 

.                 Ὅπλα ἔχουμε πανίσχυρα: τό κατοστάρι κομποσχοίνι σέ καθημερινό ἑωθινό κανόνα τά ἅγια μυστήρια, τήν θεόπνευστη λατρεία μας, τήν ἔμπρακτη καί ἐγκάρδια φιλανθρωπία πού θά μᾶς ἀποκαλύπτει τήν πολυποθούμενη φιλοθεΐα.

.                 Μέ τέτοιο θεανθρώπινο ἀγώνα μπορεῖ νά ἔχει καταλυτική δύναμη πάνω μας ἀτομικά καί πανελλήνια ἡ κυβέρνηση, ἡ ἰσχύς της, τό κράτος καί ἡ ἀντίχριστη δικτατορία;

 ΠΗΓΗ: «ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ»

, , , , , ,

Σχολιάστε

Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΜΕΣῼ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ (Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου)

Ἡ εσήγηση τοῦ ρχιμ. θανασίου ναστασίου,
Προηγουμένου τς . Μονς Μεγάλου 
Μετεώρου
στν μερίδαΝέα ταυτότηταεσιτήριο χωρς πιστροφή»

«Ἡ ἐ­πι­βο­λή τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποιή­σεως καί τῆς Νέ­ας Ἐ­πο­χῆς
μέ­σῳ τῆς ἠ­λε­κτρο­νι­κῆς πα­ρα­κο­λουθή­σεως
καί τῶν ἠ­λε­κτρο­νι­κῶν ταυ­το­τή­των»

Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε,
Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τε π. Σα­ράν­τη, Πρό­ε­δρε τῆς Ἑ­στί­ας Πα­τε­ρι­κῶν Με­λε­τῶν
Σε­βα­στοί Πα­τέ­ρες, Σε­βα­στές Γε­ρόν­τισ­σες
Ἐλ­λο­γι­μώ­τα­τοι Κύ­ριοι Κα­θη­γη­ταί,
Ἀ­ξι­ό­τι­μοι κύ­ριοι Εἰ­ση­γη­ταί,
Προ­σφι­λέ­στα­τοι Ἀ­δελ­φοί,

.            Εἶ­ναι πλέ­ον δι­α­πι­στω­μέ­νη, κοι­νῶς παν­θο­μο­λο­γού­με­νη καί ὁ­ρα­τή δι­ά γυ­μνοῦ ὀ­φθαλ­μοῦ ἡ συν­το­νι­σμέ­νη ἐ­πι­χεί­ρη­ση ἰ­σο­πε­δώ­σε­ως τῆς ἐ­θνι­κῆς καί θρη­σκευ­τι­κῆς ἰ­δι­ο­προ­σω­πί­ας μας, ἐ­ξα­θλι­ώ­σε­ως τοῦ λα­οῦ μας καί ἀ­φα­νι­σμοῦ τῆς πα­τρί­δος μας. Πρό­κει­ται γι­ά κα­τα­στρο­φή καί ό­λε­θρο. Πρό­κει­ται γι­ά τή σύγ­χρο­νη βι­ο­λο­γι­κή καί πνευ­μα­τι­κή γε­νο­κτο­νί­α τοῦ Ἔ­θνους μας, πού στυ­γνά καί ἀ­προ­κά­λυ­πτα ἐ­πι­βάλ­λον­ται στά πλαί­σια τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποι­ή­σε­ως καί τῆς Νέ­ας Τά­ξε­ως Πραγ­μά­των ἀ­πό τούς Παγ­κο­σμι­ο­κρά­τες ἐ­ξου­σια­στές μέ τίς με­θό­δους καί τίς πρα­κτι­κές τῆς Νέ­ας Ἐ­πο­χῆς. Οἱ πρα­κτι­κές αὐ­τές ἐ­φαρ­μό­ζον­ται κυ­ρί­ως μέ τήν ἠ­λε­κτρο­νι­κή πα­ρα­κο­λού­θη­ση τῶν πο­λι­τῶν, γι­ά τόν ἔ­λεγ­χο καί τήν χει­ρα­γώ­γη­ση τῶν φρο­νη­μά­των τους, γι­ά τήν καλ­λι­έρ­γεια τῆς ἀ­να­σφά­λειας, τοῦ φό­βου καί τοῦ πα­νι­κοῦ, ἐν τέ­λει γι­ά τήν ἀ­κύ­ρω­ση τῆς θε­οσ­δό­του ἐ­λευ­θε­ρί­ας καί τοῦ αὐ­τε­ξου­σί­ου τοῦ προ­σώ­που τους, γι­ά τήν κα­τα­στο­λή κά­θε ἀν­τι­δρά­σε­ως σ’ ἐ­κεί­νους πού ἐ­πι­βου­λεύ­ον­ται τήν ὑ­πό­στα­σή τους. Ἡ ἠ­λε­κτρο­νι­κή πα­ρα­κο­λού­θη­ση εἶ­ναι ὁ κα­τα­λύ­της γι­ά τήν ὑ­πο­τα­γή καί τήν ἀ­φο­μοί­ω­σή τους στό «σύ­στη­μα» τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποι­ή­σε­ως. Εἶ­ναι ἡ αἰχ­μή τοῦ δό­ρα­τος πού φαλ­κι­δεύ­ει τίς ἐ­λευ­θε­ρί­ες τῶν πο­λι­τῶν, πού κα­τευ­θύ­νει τή δί­ω­ξη τῶν δρα­στη­ρι­ο­τή­των τους, πού ἐ­νο­χο­ποι­εῖ τά πι­στεύ­μα­τά τους, πού ἐ­πι­βάλ­λει τήν τε­λι­κή ὑ­πο­δού­λω­σή τους στήν παγ­κό­σμια ἠ­λε­κτρο­νι­κή Δι­κτα­το­ρί­α, ἡ ὁ­ποί­α εἶ­ναι ἡ ση­με­ρι­νή ἐ­ξε­λιγ­μέ­νη μορ­φή τοῦ ἀ­πό­λυ­του Ὁ­λο­κλη­ρω­τι­σμοῦ.
.            Αὐ­τὴ τὴ Δι­κτα­το­ρί­α δι­ορ­γα­νώ­νουν καί κα­τευ­θύ­νουν ὁ Δι­ε­θνὴς Σι­ω­νι­σμός καί ἡ Μα­σω­νί­α μέ κλει­στές ὁ­μά­δες ἀ­πο­φά­σε­ων (λέ­σχες), ὅ­πως μέ τήν Τρι­με­ρή Ἐ­πι­τρο­πή (δι­η­πει­ρω­τι­κή συ­νερ­γα­σί­α Ἀ­με­ρι­κῆς, Εὐ­ρώ­πης καί ΝΑ Ἀ­σί­ας – Ἰ­α­πω­νί­ας), μέ τήν πε­ρι­βό­η­τη Λέ­σχη Μπίλ­ντεν­μπεργκ, μέ τὀ Δι­ε­θνές Νο­μι­σμα­τι­κό Τα­μεῖ­ο, μέ τήν Εὐ­ρω­πα­ϊ­κή Κεν­τρι­κή Τρά­πε­ζα, μέ τήν Εὐ­ρω­πα­ϊ­κή Ἕ­νω­ση, μέ τήν Παγ­κό­σμια Τρά­πε­ζα, μέ τόν Παγ­κό­σμιο Ὀρ­γα­νι­σμό Ἐμ­πο­ρί­ου, μέ τόν Παγ­κό­σμιο Ὀρ­γα­νι­σμό Δι­α­τρο­φι­κοῦ Ἐ­λέγ­χου, μέ τίς Ὁ­μά­δες τῶν ἀ­νε­πτυγ­μέ­νων χω­ρῶν G8 καί G­20, μέ τό Δι­ε­θνές Δι­κα­στή­ριο τῆς Χά­γης, μέ τόν Παγ­κό­σμιο Ὀρ­γα­νι­σμό Ὑ­γεί­ας, μέ τήν Παγ­κό­σμια Δι­ά­σκε­ψη γι­ά τό Πε­ρι­βάλ­λον, καί μέ πολ­λούς ἄλ­λους δι­ε­θνεῖς ὀρ­γα­νι­σμούς πλα­νη­τι­κῆς ἰ­σχύ­ος καί ἐμ­βε­λεί­ας, πού ἐ­πι­βάλ­λουν τήν πο­λι­τι­κή τῆς δι­ε­θνοῦς ὀ­λι­γαρ­χί­ας ἐ­ρή­μην τῶν λα­ῶν. Κα­τα­σκευά­ζουν καί ἐ­πι­βάλ­λουν ἡ­γέ­τες-μα­ρι­ο­νέ­τες, πει­θή­νια ἀν­δρεί­κε­λά τους καί ἐ­κτε­λε­στι­κά ὄρ­γα­να τῶν σχε­δί­ων τους
.            Εἶ­ναι, βε­βαί­ως, γνω­στές ἀ­πό πο­λύ πα­λιά οἱ πρα­κτι­κές καί οἱ μέ­θο­δοι ὅ­λων αὐ­τῶν, τῶν δι­α­φό­ρων κλει­στῶν ὁ­μά­δων καί ἐ­λίτ πού κι­νοῦν τά νή­μα­τα τῆς ἱ­στο­ρί­ας τοῦ πλα­νή­τη. Χρη­σι­μο­ποι­οῦν τά ἐ­λεγ­χό­με­να ἀ­πό τούς ἴ­διους εἰ­δη­σε­ο­γρα­φι­κά δί­κτυ­α, τη­λε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς, δι­ε­θνοῦς κυ­κλο­φο­ρί­ας ἐ­φη­με­ρί­δες καί μί­α πλειά­δα δῆ­θεν φι­λαν­θρω­πι­κῶν ἱ­δρυ­μά­των, ἀλ­λά καί φι­λο­σο­φι­κῶν, κοι­νω­νι­κῶν, ἀ­θλη­τι­κῶν καί ἄλ­λων φο­ρέ­ων, κι­νή­σε­ων καί σω­μα­τεί­ων. Μέ τόν τρό­πο αὐ­τό προ­βάλ­λουν καί ἀ­να­δει­κνύ­ουν, ἐν τέ­λει, οἱ ἴ­διοι τούς «ἐ­κλε­κτούς» τῶν λα­ῶν πρίν ἀ­κό­μη οἱ λα­οί τούς γνω­ρί­σουν, τούς ἐ­πι­λέ­ξουν καί τούς ψη­φί­σουν. Προ­κα­τα­σκευά­ζουν καί ἐ­πι­βάλ­λουν ἔ­τσι τό παγ­κό­σμιο πο­λι­τι­κό, κοι­νω­νι­κό καί οἰ­κο­νο­μι­κό σύ­στη­μα.
.            Μέ­σῳ αὐ­τῶν τῶν ἐ­κλε­κτῶν καί δο­τῶν ἡ­γε­τῶν κυ­βερ­νᾶ τόν κό­σμο ἡ πα­νί­σχυ­ρη πο­λι­τι­κή, οἰ­κο­νο­μι­κή, κοι­νω­νι­κή καί θρη­σκευ­τι­κή ὀ­λι­γαρ­χί­α τῆς σι­ω­νι­στι­κῆς καί τῆς μα­σω­νι­κῆς Παγ­κο­σμι­ο­κρα­τί­ας, πού προ­ο­ρί­ζε­ται νά γί­νει ἡ Παγ­κό­σμια Κυ­βέρ­νη­ση, ἡ ὁ­ποί­α συ­στη­μα­τι­κά προ­βάλ­λε­ται καί στήν χώ­ρα μας ἐ­πι­σή­μως ἀ­πὸ τούς πο­λι­τι­κούς ὅ­λων τῶν πα­ρα­τά­ξε­ων!­!!
.            Ἐν ὄ­ψει τῆς προ­τοι­μα­ζο­μέ­νης «Παγ­κό­σμιας Κυ­βερ­νή­σε­ως», οἱ Παγ­κο­σμι­ο­κρά­τες προ­ω­θοῦν καί ἀ­σκοῦν τήν ἐ­ξου­σί­α τους μέ­σα ἀ­πό τήν λε­γό­με­νη «Παγ­κό­σμια Δι­α­κυ­βέρ­νη­ση», χρη­σι­μο­ποι­ών­τας μί­α σει­ρά κη­δε­μο­νευ­ο­μέ­νων καί κα­θο­δη­γου­μέ­νων ἀ­πό τούς ἴ­διους δι­ε­θνῶν καί ἐ­θνι­κῶν ὀρ­γα­νι­σμῶν, φο­ρέ­ων, κι­νή­σε­ων, μή-κυ­βερ­νη­τι­κῶν ὀρ­γα­νώ­σε­ων (ΜΚΟ), ἱ­δρυ­μά­των, σχη­μα­τι­σμῶν καί ὁ­μά­δων πα­ρα­γω­γῆς καί ά­να­πα­ρα­γω­γῆς τῆς νε­ο­ε­πο­χί­τι­κης ἰ­δε­ο­λο­γί­ας.
.            Αὐ­τός ὁ μη­χα­νι­σμός τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποι­ή­σε­ως ἀ­πο­τε­λεῖ τό «πο­λυ­ερ­γα­λεῖ­ο» τῆς «Παγ­κό­σμιας Δι­α­κυ­βερ­νή­σε­ως». Εἶ­ναι ὁ κεν­τρι­κός ἀ­γω­γός, ἡ γι­γαν­τια­ία πο­λι­τι­στι­κή, θρη­σκευ­τι­κή, οἰ­κο­νο­μι­κή, ἐ­θνι­κή καί οἰ­κο­νο­μι­κή χο­ά­νη ὅ­που ὁ­μο­γε­νο­ποι­οῦν­ται, νο­θεύ­ον­ται, πα­ρα­λύ­ουν, ἀ­πο­δυ­να­μώ­νον­ται, ἀ­πο­συν­θέ­τον­ται καί ἐν τέ­λει με­ταλ­λάσ­σον­ται, θε­σμοί, πι­στεύ­μα­τα, πα­ρα­δό­σεις, πο­λι­τι­σμοί, ἤ­θη, ἀρ­χές, ἀ­ξί­ες, ἐ­θνό­τη­τες, λα­οί καί πα­τρί­δες.
.            Με­τά καί τήν κα­τάρ­ρευ­ση τοῦ ὑ­παρ­κτοῦ σο­σι­α­λι­σμοῦ ἑ­δραι­ώ­θη­κε μέ τα­χεῖς ρυθ­μούς ἡ Νέ­α Τά­ξη Πραγ­μά­των, δη­λα­δή ἡ P­ax A­m­e­r­i­c­a­na τῶν Η.Π.Α. καί τῶν συμ­μά­χων της, ἡ ὁ­ποί­α κα­τα­σκευά­ζει καί προ­βάλ­λει ὡς τε­χνη­τή ἀ­νάγ­κη τό ἰ­δε­ο­λη­πτι­κό καί ὑ­πο­κρι­τι­κό κα­τα­σκεύ­α­σμα τῆς δι­ε­θνοῦς ἀ­σφά­λειας, τῆς πα­τά­ξε­ως τῆς τρο­μο­κρα­τί­ας, τῆς ἐ­κτο­νώ­σε­ως τῶν ἐν­τά­σε­ων, τῆς ἐ­ξο­μα­λύν­σε­ως τῶν ἀν­τι­πα­λο­τή­των, τῆς ἐ­πι­λύ­σε­ως τῶν δι­α­φο­ρῶν καί τῆς ἐ­πι­κρα­τή­σε­ως τά­χα τῆς παγ­κό­σμιας εἰ­ρή­νης. Συγ­χρό­νως —καί ἀν­τι­θέ­τως πρὸς τά προ­η­γού­με­να— προ­κα­λεῖ τε­χνη­τές καί προ­κα­τα­σκευ­α­σμέ­νες πο­λι­τι­κές, οἰ­κο­νο­μι­κές, κοι­νω­νι­κές καί στρα­τι­ω­τι­κές πε­ρι­φε­ρεια­κές κρί­σεις καί συγ­κρού­σεις ἀ­νά τήν ὑ­φή­λιο, δη­μι­ουρ­γών­τας σκο­πί­μως ἀ­να­σφά­λεια καί ἀ­γω­νί­α στούς πο­λί­τες, οἱ ὁ­ποῖ­οι κα­τα­λή­γουν νά «ἀ­πο­ζη­τοῦν» τήν σι­γου­ριά στήν ἐ­πί­πλα­στη «προ­στα­σί­α» τῶν να­το­ϊ­κῶν δυ­νά­με­ων καί νά «ἐ­κλι­πα­ροῦν» τήν ἐ­πέμ­βα­σή τους γι­ά τήν ἐ­πί­λυ­ση τῶν δι­ε­θνῶν καί ἐ­θνι­κῶν προ­βλη­μά­των, ἀ­κό­μα καί γι­ά τήν ἴ­δια τήν ἀ­το­μι­κή ἐ­πι­βί­ω­ση τους.
.            Τό εἶ­χε, ἄλ­λω­στε, δι­α­τυ­πώ­σει πο­λύ εὔ­στο­χα καί προ­φη­τι­κά, πά­νω ἀ­πό ἑ­κα­τό χρό­νια πρίν, ὁ με­γά­λος Ρῶ­σος καί ὀρ­θό­δο­ξος συγ­γρα­φέ­ας Φι­ον­τόρ Ντο­στο­γι­έφ­σκυ στόν ἀ­πα­ρά­μιλ­λο μύ­θο τοῦ Με­γά­λου Ἱ­ε­ρο­ε­ξε­τα­στῆ, ὁ ὁ­ποῖ­ος λέ­ει: «Καμ­μιά ἐ­πι­στή­μη δέν θά τούς δώ­σει ψω­μί ὅ­σο θά μέ­νουν ἐ­λεύ­θε­ροι, μά στό τέ­λος θάρ­θουν νά κα­τα­θέ­σουν τήν ἐ­λευ­θε­ρί­α τους στά πό­δια μας καί θά μᾶς ποῦν: “Κάν­τε μας σκλά­βους, μά χορ­τά­στε μας”­­» (Φ. Ντο­στο­γι­έφ­σκυ, Ἀ­δελ­φοί Κα­ρα­μα­ζόβ, ἐκδ. Γκο­βό­στη, τ. Β, σελ. 107).
.            Τό ΝΑ­ΤΟ, στρα­τι­ω­τι­κό κυ­ρί­ως ὄρ­γα­νο τῆς P­ax A­m­e­r­i­c­a­na, μέ τήν «νέ­α δο­μή» καί τόν δι­ευ­ρυ­μέ­νο ρό­λο του ἔ­χει με­τα­σχη­μα­τι­στεῖ στόν ἐν­τε­ταλ­μέ­νο παγ­κό­σμιο στρα­τό-χω­ρο­φύ­λα­κα γι­ά τήν ἐ­πι­βο­λή τῆς Νέ­ας Τά­ξε­ως Πραγ­μά­των κα­τά τήν κρί­ση καί τα συμ­φέ­ρον­τα τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποι­ή­σε­ως. Ἔ­τσι ρυθ­μί­ζει τήν ἱ­στο­ρί­α τῶν λα­ῶν καί τῶν ἐ­θνῶν καί ἀ­πο­φα­σί­ζει ποι­οί ἀ­πό αὐ­τούς θά πα­ρα­μεί­νουν ἤ θά δι­α­γρα­φοῦν ἀ­πό τόν παγ­κό­σμιο χάρ­τη, ποι­ά πα­λιά κρά­τη θά κα­τα­στρα­φοῦν καί ποι­ά νέ­α κρά­τη θά δη­μι­ουρ­γη­θοῦν!­.­..
.               Στά πλαί­σια αὐ­τά προ­κλή­θη­κε, ὑ­πο­δαυ­λί­στη­κε καί ἐ­πι­βλή­θη­κε ἡ λε­γο­μέ­νη «Ἀ­ρα­βι­κή Ἄ­νοι­ξη» (Αἴ­γυ­πτος, Λι­βύ­η, Συ­ρί­α κ.λπ.­). Πρό­κει­ται γι­ά τήν ἁ­λυ­σι­δω­τή τε­χνη­τή πο­λι­τι­κή ἀ­στά­θεια μέ τήν πρό­κλη­ση ἐμ­φυ­λί­ων συρ­ρά­ξε­ων δῆ­θεν γι­ά τήν ἀ­να­τρο­πή τῶν αἱ­μο­στα­γῶν κα­θε­στώ­των πού, ὡ­στό­σο, ὁ­δη­γοῦν στήν ἐ­πι­βο­λή νέ­ων χει­ρό­τε­ρων κα­θε­στώ­των, ἀ­ρε­στῶν καί «χρή­σι­μων» ὅ­μως στήν Νέ­α Τά­ξη Πραγ­μά­των. Τό σχέ­διο προ­βλέ­πει τήν ἄ­νο­δο τῶν ἀ­κραί­ων ἰσ­λα­μι­κῶν δυ­νά­με­ων —ποὺ δῆ­θεν πο­λε­μᾶ ὡς «τρο­μο­κρα­τι­κὲς» ἡ Δύ­ση!— οἱ ὁ­ποῖ­ες ἔ­χουν ἐ­ξα­πο­λύ­σει κυ­ρι­ο­λε­κτι­κά γε­νο­κτο­νι­κό δι­ωγ­μό ἐ­ναν­τί­ον τῶν Χρι­στια­νῶν καί γι­ά τόν ὁ­ποῖ­ο ἐ­λά­χι­στοι μι­λοῦν καί ὑ­πο­το­νι­κά δι­α­μαρ­τύ­ρον­ται!­.­.. Ὡ­στό­σο με­γα­λο­σχή­μο­νες τα­γοί μας προ­σφέ­ρουν ὡς ἐ­πί­ση­μο δῶ­ρο τό «ἱ­ε­ρό» Κο­ρά­νιο, πού προ­τρέ­πει τούς μου­σουλ­μά­νους νά σφά­ζουν τούς άλ­λο­πί­στους γι­ά νά πᾶ­νε στόν «πα­ρά­δει­σό» τους!­!!
.            Δέν εί­ναι λοι­πόν «ἀ­θῶ­ες τοῦ αἵ­μα­τος» οἱ τε­λευ­ταῖ­ες ἔ­ξαλ­λες τα­ρα­χές στόν ἀ­ρα­βι­κό κό­σμο, μέ ἀ­γρι­ό­τα­τες καί φο­νι­κές ἐ­πι­θέ­σεις ἐ­ναν­τί­ον καί αὐ­τῶν τῶν ἀ­με­ρι­κα­νι­κῶν πρε­σβει­ῶν, πού σκο­πί­μως καί ὀρ­γα­νω­μέ­να προ­κλή­θη­καν ἀ­πό ἀ­πε­χθή κι­νη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νί­α προ­σβλη­τι­κή τοῦ Ἰσ­λάμ. «Συμ­πί­πτουν» —ὅ­λως «τυ­χαί­ως»— μέ τήν προ­ε­κλο­γι­κή πε­ρί­ο­δο στίς Η.Π.Α., ὥ­στε τε­λι­κά ἡ ἐ­πι­λο­γή τῶν ἀ­με­ρι­κα­νῶν ψη­φο­φό­ρων νά γί­νει ὑ­πό τό κρά­τος τοῦ πα­νι­κοῦ, τοῦ φό­βου καί τῆς ἀ­να­σφά­λειας πού προ­κα­λοῦν αὐ­τά τά γε­γο­νό­τα.
.            Ἡ Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­ση μέ τά ὄρ­γα­νά της καί μέ πρό­φα­ση τήν δι­ε­θνῆ καί ἐ­θνι­κή οἰ­κο­νο­μι­κή κρί­ση, πού σκο­πί­μως αύ­τά δη­μι­ουρ­γοῦν κυ­ρί­ως στίς χρι­στι­α­νι­κές χῶ­ρες, πα­γι­δεύ­ουν τούς λα­ούς καί κα­ταρ­γοῦν τήν έ­θνι­κή ἀ­νε­ξαρ­τη­σί­α καί κυ­ρι­αρ­χί­α, τήν ἐ­δα­φι­κή ἀ­κε­ραι­ό­τη­τα, τήν δη­μο­κρα­τί­α, την ἐ­λευ­θε­ρί­α, τά ἀν­θρώ­πι­να δι­και­ώ­μα­τα καί τίς πο­λι­τι­κές ἐ­λευ­θε­ρί­ες, τό κοι­νω­νι­κό κρά­τος καί τήν δι­και­ο­σύ­νη. Ἐν τέ­λει κα­τα­λύ­ουν τό σύν­ταγ­μα τῆς χώ­ρας-θύ­μα καί ἐ­πι­βάλ­λουν δι­ά τοῦ οἰ­κο­νο­μι­κοῦ ἐ­λέγ­χου ὁ­λο­κλη­ρω­τι­κή κα­το­χή, κα­θι­στών­τας τούς μέν λα­ούς δου­λο­πά­ροι­κους τόν δέ πλοῦ­το τους λεί­α πρός δι­α­μοι­ρα­σμό με­τα­ξύ τῶν δι­ε­θνῶν τρα­πε­ζι­τῶν καί το­κο­γλύ­φων, χρη­σι­μοι­ών­τας γι’ αὐ­τόν τό σκο­πό τίς «ἐ­θνι­κές» κυ­βερ­νή­σεις —πού ἡ Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­ση ἐ­πι­βάλ­λει— ὡς πει­θή­νια καί ἄ­βου­λα ἐ­κτε­λε­στι­κά ὄρ­γα­νά τους.
.            Σέ οἰ­κο­νο­μι­κό ἐ­πί­πε­δο, πο­λυ­ε­θνι­κές ἑ­ται­ρεῖ­ες, οἰ­κο­νο­μι­κοί κο­λοσ­σοί, ἑ­ται­ρεῖ­ες κα­τα­σκευ­ῆς ὁ­πλι­κῶν συ­στη­μά­των, πα­νί­σχυ­ρα οἰ­κο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρον­τα καί νε­ό­κο­ποι κροί­σοι, «λόμ­πυ» ἐ­πη­ρε­α­σμοῦ καί ἐ­ξα­γο­ρᾶς συ­νει­δή­σε­ων —μέ ἐ­πι­κε­φα­λῆς τό δι­ε­θνές τρα­πε­ζι­κό καί χρη­μα­τη­στη­ρια­κό κε­φά­λαι­ο πού κυ­ρι­ο­λε­κτι­κά λη­στεύ­ει λα­ούς, κα­τα­στρέ­φει χῶ­ρες καί δι­α­λύ­ει κρά­τη— ἔ­χουν ἤ­δη ἀ­να­λά­βει καί δι­εκ­πε­ραι­ώ­νουν τήν οἰ­κο­νο­μι­κή Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­ση. Ἡ παγ­κό­σμια οἰ­κο­νο­μί­α εἶ­ναι πλέ­ον μί­α ἀ­δίρ­ρη­τη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, πού ἐ­πι­βάλ­λει τούς δι­κούς της ἄ­τεγ­κτους καί ί­σο­πε­δω­τι­κούς κα­νό­νες στά ἐ­θνι­κά κρά­τη καί στούς λα­ούς, χω­ρίς νά τούς ἐ­πι­τρέ­πε­ται δυ­να­τό­τη­τα ἐ­πι­λο­γῆς ἤ ἄλ­λης δι­ε­ξό­δου.
.            Τό γε­γο­νός αὐ­τό ἐ­πι­βε­βαί­ω­σε, μέ τόν πι­ό ἀ­προ­κά­λυ­πτο τρό­πο, καί ὁ Πρό­ε­δρος τοῦ Ἰσ­ρα­ήλ (μι­ᾶς χώ­ρας «κλει­δί» στό παγ­κό­σμιο σύ­στη­μα ἐ­ξου­σί­ας) Σι­μόν Πέ­ρες πού σέ πρό­σφα­τη συ­νέν­τευ­ξη του στόν τη­λε­ο­πτι­κό σταθ­μό M­E­GA καί στόν δημοσιογράφο κ. Ἀντώνη Φουρλή (3 Αὐγούστου 2012), τό­νι­σε: «Ὅ­λες οἱ χῶ­ρες ἀλ­λά­ζουν δι­ό­τι ἄλ­λα­ξε ὁ κό­σμος. Κα­νεὶς δὲν ἔ­χει ἐ­πι­λο­γή. Εἴ­τε θὰ πε­ρά­σει στὴ νέ­α ἐ­πο­χὴ ἢ θὰ μεί­νει πί­σω, φτω­χὸς καὶ ἀ­σή­μαν­τος. Αὐ­τὸ ποὺ συμ­βαί­νει εἶ­ναι ὅ­τι οἱ κυ­βερ­νή­σεις δὲν ἐ­λέγ­χουν τὶς οἰ­κο­νο­μί­ες τους.­.. Ἀν­τὶ γι­ὰ ἐ­θνι­κὴ οἰ­κο­νο­μί­α, ἔ­χου­με παγ­κό­σμια οἰ­κο­νο­μί­α. Κα­μί­α χώ­ρα δὲν μπο­ρεῖ νὰ γλυ­τώ­σει ἀ­πὸ τὶς ἐ­πι­πτώ­σεις τῆς παγ­κό­σμιας οἰ­κο­νο­μί­ας. Καὶ κα­μί­α χώ­ρα δὲν μπο­ρεῖ νὰ ἐ­λέγ­ξει τὴν παγ­κό­σμια οἰ­κο­νο­μί­α. Ἔ­χου­με παγ­κό­σμια οἰ­κο­νο­μί­α χω­ρὶς παγ­κό­σμια κυ­βέρ­νη­ση καὶ ἐ­θνι­κὲς κυ­βερ­νή­σεις χω­ρὶς ἔ­λεγ­χο τῶν οἰ­κο­νο­μι­ῶν τους. Ἐ­ὰν θέ­λε­τε νὰ συμ­με­τέ­χε­τε πρέ­πει νὰ ἀ­κο­λου­θή­σε­τε τοὺς και­νούρ­γιους κα­νό­νες οἱ ὁ­ποῖ­οι εἶ­ναι παγ­κο­σμι­ο­ποι­η­μέ­νοι, βα­σί­ζον­ται στὴν ἐ­πι­στή­μη, εἶ­ναι δη­μι­ουρ­γι­κοὶ καὶ δε­κτι­κοὶ στὶς προσ­δο­κί­ες τῆς νέ­ας γε­νιᾶς».

 .            Εὔ­κο­λα γί­νε­ται ἀν­τι­λη­πτό, ὅ­τι ἕ­να παγ­κό­σμιο σύ­στη­μα ἐ­ξου­σί­ας, ὅ­πως τό πε­ρι­γρά­ψα­με, δέν εἶ­ναι δυ­να­τόν νά δι­α­μορ­φω­θεῖ, νά ἑ­δραι­ω­θεῖ καί νά λει­τουρ­γή­σει χω­ρίς τόν ἔ­λεγ­χο τῶν φρο­νη­μά­των, τῶν ἐ­πι­λο­γῶν καί τῶν δρα­στη­ρι­ο­τή­των τῶν πο­λι­τῶν καί τῶν λα­ῶν, χω­ρίς τήν ἀ­στυ­νό­μευ­ση, τόν χα­ρα­κτη­ρι­σμό, τόν στιγ­μα­τι­σμό καί ἐν τέ­λει τήν ἐ­νο­χο­ποί­η­ση τῶν ἀν­τι­φρο­νούν­των.
.            Ὁ ἔ­λεγ­χος, λοι­πόν, τῶν προ­σω­πι­κῶν δε­δο­μέ­νων τῶν πο­λι­τῶν μέ­σῳ τοῦ ἠ­λε­κτρο­νι­κοῦ φα­κε­λώ­μα­τος ἀ­πό τήν χρή­ση ἠ­λε­κτρο­νι­κῶν καρ­τῶν καί ταυ­το­τή­των εἶ­ναι τό «κλει­δί» στήν ὅ­λη ὑ­πό­θε­ση, εἶ­ναι ὁ ἀ­κρο­γω­νια­ῖος λί­θος ὅ­που στη­ρί­ζε­ται τό παγ­κό­σμιο οἰ­κο­δό­μη­μα ἐ­ξου­σί­ας καί ἐ­λέγ­χου.
.            Πα­ρά τόν οὐ­σι­α­στι­κά ἀρ­νη­τι­κό, ἐ­πι­κίν­δυ­νο καί ἀ­πάν­θρω­πο χα­ρα­κτή­ρα της, ἡ ἠ­λε­κτρο­νι­κή πα­ρα­κο­λού­θη­ση προ­βάλ­λε­ται καί προ­πα­γαν­δί­ζε­ται ὡς ἡ πα­νά­κεια τῆς ἐ­ξυ­πη­ρε­τή­σε­ως τῶν πο­λι­τῶν καί ἐ­πεν­δύ­ε­ται μέ τόν μαν­δύ­α τῆς ἀ­σφά­λειας καί τῆς προ­στα­σί­ας δῆ­θεν τῶν κοι­νω­νι­κῶν τους δι­και­ω­μά­των. Εἶ­ναι ἡ γνω­στή τα­κτι­κή τῆς Νέ­ας Ἐ­πο­χῆς πού δι­α­στρέ­φει τήν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα καί πα­ρου­σιά­ζει τό ψέ­μα ὡς ἀ­λή­θεια καί τήν ἀ­λή­θεια ὡς ψέ­μα.
.            Ἕ­να πρό­σφα­το χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα εἶ­ναι ἡ πα­ρο­χή ἀ­δεί­ας ἐκ μέ­ρους τῆς Ἀρ­χῆς Προ­στα­σί­ας Προ­σω­πι­κῶν Δε­δο­μέ­νων γιά τήν το­πο­θέ­τη­ση καί χρή­ση ἔ­ξυ­πνων συ­σκευ­ῶν γε­ω­εν­το­πι­σμοῦ καί πα­ρα­κο­λου­θή­σε­ως (τά γνω­στά G­PS) σέ εὐ­αί­σθη­τες ὁ­μά­δες, ὅ­πως ἀ­νή­λι­κα παι­διά, ὑ­πε­ρή­λι­κες καί ἀ­σθε­νεῖς.
.            Μέ τό πρό­σχη­μα, λοι­πόν, τῆς ἀ­σφά­λειας ὑ­πο­βάλ­λου­με τά παι­διά μας σέ μί­α δι­α­δι­κα­σί­α δια­ρκοῦς πα­ρα­κο­λού­θη­σης μέ τρο­μα­κτι­κές συ­νέ­πει­ες γι­ά τήν ζω­ή τους, τήν ψυ­χο­λο­γι­κή, τήν πνευ­μα­τι­κή καί κοι­νω­νι­κή κα­τά­στα­σή τους, κα­θώς ἔ­χον­τας ἐ­θι­σθεῖ σέ μί­α τέ­τοι­α ἐ­ξάρ­τη­ση θά τήν ἀ­πο­δέ­χον­ται καί ἀ­πό τρί­τους ἤ κυ­βερ­νη­τι­κές ὑ­πη­ρε­σί­ες, χω­ρίς νά ἀν­τι­λαμ­βά­νον­ται καί νά ἀ­ξι­ο­λο­γοῦν τούς κιν­δύ­νους, πού αὐ­τό ἐγ­κυ­μο­νεῖ.
.            Ἕ­να ἀ­νά­λο­γο «ψέ­μα», στά πρό­τυ­πα τῆς Νέ­ας Ἐ­πο­χῆς, εἶ­ναι καί ἡ πε­ρι­βό­η­τη καί τό­σο δι­α­φη­μι­σμέ­νη «Κάρ­τα τοῦ Πο­λί­τη». Μά­λι­στα ὁ τό­τε Πρω­θυ­πουρ­γός κ. Γι­ῶρ­γος Πα­παν­δρέ­ου τήν πα­ρου­σί­α­σε τρί­α χρό­νια πρίν ὡς πα­νά­κεια γιά τόν ἐκ­συγ­χρο­νι­σμό τοῦ ἑλ­λη­νι­κοῦ Κρά­τους, τήν κα­το­χύ­ρω­ση τῶν κοι­νω­νι­κῶν δι­και­ω­μά­των καί τήν ἐ­ξυ­πη­ρέ­τη­ση τῶν πο­λι­τῶν.
.            Καί ἐ­νῶ προ­ε­τοι­μα­ζό­ταν καί ἀ­να­με­νό­ταν, σύμ­φω­να μέ τίς κυ­βερ­νη­τι­κές ἐ­ξαγ­γε­λί­ες, ἡ ἔκ­δο­ση τῆς Κάρ­τας τοῦ Πο­λί­τη μέ τσίπ, πού θά συμ­πε­ρι­ε­λάμ­βα­νε μί­α σει­ρά ἀ­πό προ­σω­πι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες καί δρα­στη­ρι­ό­τη­τες τῶν πο­λι­τῶν, ξαφ­νι­κά, πα­ρα­μο­νές τῶν ἐ­κλο­γῶν καί ἐ­λά­χι­στες ἡ­μέ­ρες πρίν τήν λή­ξη τῆς θη­τεί­ας της, ἡ Ὑ­πη­ρε­σια­κή Κυ­βέρ­νη­ση τοῦ κ. Πι­κρα­μέ­νου, ἀ­να­κοί­νω­σε ἀν­τί γιά τήν κάρ­τα τοῦ πο­λί­τη, τήν ἔκ­δο­ση νέ­ων ταυ­το­τή­των ὑ­ψη­λῆς ἀ­σφα­λεί­ας, στά πρό­τυ­πα τῶν ταυ­το­τή­των τῶν ἀ­στυ­νο­μι­κῶν, γιά τόν προ­σε­χῆ Νο­έμ­βριο.
.            Τό ἴ­διο νε­ο­ε­πο­χί­τι­κο «ψέ­μα» συ­νε­χί­ζε­ται καί ἀ­πό τήν πα­ροῦ­σα Κυ­βέρ­νη­ση. Πρό­σφα­τα καί πρίν τόν Νο­έμ­βριο, πού εἶ­χε ὁ­ρί­σει τήν έκ­δο­ση τῶν νέ­ων ταυ­το­τή­των ἡ Κυ­βέρ­νη­ση Πι­κρα­μέ­νου, ὁ νέ­ος Ὑ­πουρ­γός Προ­στα­σί­ας τοῦ Πο­λί­τη κ. Δέν­διας δη­λώ­νει, πώς δέν ὑ­πάρ­χει καμ­μί­α ἀ­πό­φα­ση γιά τίς νέ­ες ταυ­τό­τη­τες. Σέ σχε­τι­κή ἐ­πί­και­ρη ἐ­ρώ­τη­ση στήν Βου­λή ἔ­δω­σε τήν ἀ­κό­λου­θη ἀ­πάν­τη­ση: «Δέν ὑ­πάρ­χει καμ­μί­α ἀ­πό­φα­ση ἀ­κό­μη… Δέν εἶ­ναι δυ­να­τόν νά δο­θεῖ [ἀ­πάν­τη­ση], δι­ό­τι τέ­τοι­α ἀ­πό­φα­ση αὐ­τήν τή στιγ­μή του­λά­χι­στον, ὅ­πως μοῦ λέ­νε οἱ ὑ­πη­ρε­σί­ες, δέν ὑ­φί­στα­ται».
.            Ὅ­μως σύμ­φω­να μέ πλη­ρο­φο­ρί­ες πού βλέ­πουν τό φῶς τῆς δη­μο­σι­ό­τη­τος, ἡ Κυ­βέρ­νη­ση ἐ­πε­ξερ­γά­ζε­ται τήν ἔκ­δο­ση νέ­ων ἠ­λε­κτρο­νι­κῶν ταυ­το­τή­των —προ­ηγ­μέ­νης μά­λι­στα τε­χνο­λο­γί­ας— καί ἀ­να­ζη­τᾶ τήν ἑ­ται­ρεί­α στήν ὁ­ποί­α θά ἀ­να­θέ­σει τό ὅ­λο ἔρ­γο. Ἐ­κτός τῆς ἰ­α­πω­νι­κῆς T­o­p­p­an P­r­i­n­t­i­ng Co L­td στό προ­σκή­νιο βρί­σκον­ται καί γερ­μα­νι­κές ἑ­ται­ρεῖ­ες (B­u­n­d­e­s­d­r­u­c­k­e­r­ei καί G­i­e­s­e­ke u­nd D­e­v­r­i­e­nt), μέ «ἁ­μαρ­τω­λό» μά­λι­στα πα­ρελ­θόν, ὅ­πως στήν ἔκ­δο­ση τῶν δι­α­βα­τη­ρί­ων τῆς Ἀλ­βα­νί­ας (βλ. πε­ρι­ο­δι­κό Ἐ­πί­και­ρα .­.. καί w­ww. N­e­w­s­b­o­mb.gr.­).
.            Ἔ­τσι ἡ οἰ­κο­νο­μι­κή καί πο­λι­τι­κή γερ­μα­νι­κή κα­το­χή, πού ὑ­φί­στα­ται ἡ πα­τρί­δα μας, θά κα­λύ­πτει ὅ­λες τίς ἐκ­φάν­σεις τῆς ζω­ῆς τῶν πο­λι­τῶν, κα­θώς θά μᾶς πα­ρα­κο­λου­θοῦν καί ἠ­λε­κτρο­νι­κά οἱ Γερ­μα­νοί, πού ἄλ­λω­στε ξε­κι­νοῦν ἤ­δη τό ἠ­λε­κτρο­νι­κό φα­κέ­λω­μα τῶν κα­τα­θέ­σε­ών μας. Πο­λύ πρό­σφα­τα δη­μο­σι­εύ­θη­κε στήν ἐ­φη­με­ρί­δα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ στίς 16 Σε­πτεμ­βρί­ου 2012 ἡ ἑ­ξῆς εἴ­δη­ση: «Πλή­ρη στοι­χεῖ­α γιὰ τὶς κα­τα­θέ­σεις ἑ­κα­τομ­μυ­ρί­ων Ἑλ­λή­νων κα­τα­θε­τῶν καὶ σπά­σι­μο κά­θε ἀ­πορ­ρή­του ἀ­να­φο­ρι­κὰ μὲ τὰ δε­δο­μέ­να τῶν ἑλ­λη­νι­κῶν τρα­πε­ζῶν ἀ­παι­τοῦν οἱ Γερ­μα­νοὶ τε­χνο­κρά­τες, κα­θώς ἀ­παί­τη­σαν ἀ­πὸ τὸ ΣΔΟΕ τὸ ἠ­λε­κτρο­νι­κὸ φα­κέ­λω­μα ὅ­λων τῶν στοι­χεί­ων γιὰ κα­τα­θέ­σεις φυ­σι­κῶν προ­σώ­πων καὶ νο­μι­κῶν σχη­μά­των. Ἕ­να αἴ­τη­μα πού, με­τα­ξὺ ἄλ­λων, πε­ρι­λαμ­βά­νει καὶ τὴ δη­μι­ουρ­γί­α ἐ­λεγ­χό­με­νου πλή­ρως ἀ­πὸ τὸ Βε­ρο­λί­νο μη­τρώ­ου τρα­πε­ζι­κῶν λο­γα­ρια­σμῶν». Καί συ­νε­χί­ζει τό ἄρ­θρο: «Πρό­κει­ται γιὰ θέ­μα μεί­ζο­νος ἐ­θνι­κοῦ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τος, κα­θὼς σὲ πε­ρί­πτω­ση ποὺ ἡ ἑλ­λη­νι­κὴ κυ­βέρ­νη­ση ὑ­πο­χω­ρή­σει στὶς πι­έ­σεις τῆς TaskForce καὶ τοῦ κ. Χὸρστ Ρά­ι­χεν­μπαχ, μί­α ξέ­νη χώ­ρα θὰ ἔ­χει ἄ­με­ση πρό­σβα­ση στὶς κα­τα­θέ­σεις τῶν Ἑλ­λή­νων πο­λι­τῶν, μὲ ἄ­γνω­στες συ­νέ­πει­ες».
.            Ἄλ­λω­στε καί ὁ ση­με­ρι­νός πρω­θυ­πουρ­γός κ. Ἀν­τώ­νιος Σα­μα­ράς, κα­τά τήν ἀ­νά­λη­ψη τῶν κα­θη­κόν­των του καί στίς προ­γραμ­μα­τι­κές δη­λώ­σεις τῆς Κυ­βερ­νή­σε­ώς του στήν Βου­λή, ἔ­θε­σε ὡς πρώ­τη προ­τε­ραι­ό­τη­τα τήν ἐ­φαρ­μο­γή τῆς ἠ­λε­κτρο­νι­κῆς δι­α­κυ­βερ­νή­σε­ως, στά πλαί­σια τῆς ὁ­ποί­ας ἐν­τάσ­σε­ται καί ἡ κάρ­τα τοῦ πο­λί­τη, ἡ φο­ρο­κάρ­τα καί μί­α σει­ρά ἄλ­λων ἠ­λε­κτρο­νι­κῶν καρ­τῶν.
.            Δή­λω­σε συγ­κε­κρι­μέ­να ὁ Πρω­θυ­πουρ­γός: «Δέν ὑ­πάρ­χει οὐ­σι­α­στι­κή δι­οι­κη­τι­κή με­ταρ­ρύθ­μι­ση χω­ρίς τήν ἠ­λε­κτρο­νι­κὴ Δι­α­κυ­βέρ­νη­ση. Δη­λα­δήτὴν­ξι­ο­ποί­η­σητῶννέ­ωντε­χνο­λο­γι­ῶνγιὰτὴνκα­τάρ­γη­σητῶνγρα­φει­ο­κρα­τι­κῶνδι­α­δι­κα­σι­ῶνποὺτα­λαι­πω­ροῦντὸνπο­λί­τη…»

.            Ἀ­πό ὅ­λα αὐ­τά γί­νε­ται φα­νε­ρό, πώς τε­λι­κά ὁ βα­σι­κός σκο­πός τοῦ ὅ­λου ἐγ­χει­ρή­μα­τος εἶ­ναι ἡ ὁ­λο­κλη­ρω­τι­κή ὑ­πα­γω­γή μας στό σύ­στη­μα τῆς ὁ­μο­γε­νο­ποι­ή­σε­ως τῶν πο­λι­τι­σμῶν, τῶν ἐ­θνῶν, τῶν λα­ῶν καί τῶν προ­σώ­πων, πού ἐ­πι­χει­ρεῖ νά ἐ­πι­βά­λει μέσῳ τῆς Παγ­κο­σμι­ο­ποι­ή­σε­ως ἡ Νέ­α Ἐ­πο­χή καί ἡ Νέ­α Τά­ξη Πραγ­μά­των. Εἶ­ναι φα­νε­ρό πώς οἱ ἐ­ξου­θε­νω­μέ­νοι οἰ­κο­νο­μι­κά καί ἐ­ξου­δε­νω­μέ­νοι κοι­νω­νι­κά Ἕλ­λη­νες πο­λί­τες θε­ω­ρή­θη­καν εὔ­κο­λη μά­ζα γι­ά νά πει­ρα­μα­τι­στοῦν τά δι­ε­θνὴ κέν­τρα ἐ­ξου­σί­ας, οἱ παγ­κο­σμι­ο­κρά­τες ἐ­ξου­σια­στές καί σχε­δια­στές τῆς Νέ­ας Τά­ξε­ως Πραγ­μά­των.
.            Μέ τό συγ­κεν­τρω­τι­κό αὐ­τό σύ­στη­μα ἐ­λέγ­χου τῆς Νέ­ας Ἐ­πο­χῆς τά προ­σω­πι­κά μας στοι­χεῖ­α θά ἀ­πο­τε­λοῦν μέ­ρος τοῦ παγ­κό­σμιου ἠ­λε­κτρο­νι­κοῦ συ­στή­μα­τος, πού θά δι­α­χει­ρί­ζε­ται ἡ Παγ­κό­σμια Κυ­βέρ­νη­ση καί ἡ Νέ­α Τά­ξη Πραγ­μά­των. Παν­τοῦ θά εἶ­ναι κα­τα­γε­γραμ­μέ­νο καί θά γί­νε­ται ἀν­τι­κεί­με­νο ἐ­πε­ξερ­γα­σί­ας τό λε­γό­με­νο «προ­φίλ» μας.
.            Ὅ­λοι θά γνω­ρί­ζουν τίς προ­τι­μή­σεις μας, τίς ἀ­ρέ­σκει­ες καί ἀ­πα­ρέ­σκει­ές μας, τίς συ­νή­θει­ές μας, τίς πο­λι­τι­κές, κοι­νω­νι­κές, θρη­σκευ­τι­κές πε­ποι­θή­σεις καί ἀν­τι­λή­ψεις μας. Μέ βά­ση τίς ἀν­τι­λή­ψεις μας αὐ­τές θά μᾶς χα­ρα­κτη­ρί­ζουν, θά μᾶς κα­τη­γο­ρι­ο­ποι­οῦν, θά μᾶς στιγ­μα­τί­ζουν καί θά μᾶς ἐ­νο­χο­ποι­οῦν, ὅ­ταν αὐ­τές δέν θά εἶ­ναι σύμ­φω­νες μέ τήν κρα­τοῦ­σα ἰ­δε­ο­λο­γί­α τῆς Παγ­κό­σμιας Κυ­βέρ­νη­σης καί τῆς Νέ­ας Ἐ­πο­χῆς, κυ­ρί­ως ὅ­ταν θά ἐκ­φρά­ζουν τήν ἐ­θνι­κή καί θρη­σκευ­τι­κή ἰ­δι­ο­προ­σω­πί­α μας, τή Ρω­μη­ο­σύ­νη μας!­.­..

.            Γιά τόν λό­γο αὐ­τό θε­ω­ροῦ­με ἀ­φε­λές τό ἐ­πι­χεί­ρη­μα πού προ­βάλ­λε­ται καί ὑ­πο­στη­ρί­ζει ὅ­τι κα­νείς νο­μι­μό­φρων πο­λί­της, κα­νείς τί­μιος καί ἠ­θι­κός ἄν­θρω­πος, κα­νείς σω­στός ἐ­παγ­γελ­μα­τί­ας καί οἰ­κο­γε­νειά­ρχης δέν ἔ­χει νά φο­βη­θεῖ τί­πο­τε ἀ­πό τήν ἠ­λε­κτρο­νι­κή πα­ρα­κο­λού­θη­ση καί τίς ἠ­λε­κτρο­νι­κές ταυ­τό­τη­τες, ἀ­φοῦ δέν ἔ­χει τί­πο­τε νά κρύ­ψει. Πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο, ἰ­σχυ­ρί­ζον­ται κά­ποι­οι, δέν ἔ­χει νά φο­βη­θεῖ τί­πο­τε ὁ χρι­στια­νός, ἡ ζω­ή τοῦ ὁ­ποί­ου εἶ­ναι σάν γυ­ά­λι­νος πύρ­γος.
.            Κα­νείς μας, ὅ­μως, δέν εἶ­ναι τέ­λει­ος καί ἀ­να­μάρ­τη­τος ὡς γυ­ά­λι­νος πύρ­γος. Τέ­λει­ος καί ἀ­να­μάρ­τη­τος καί πα­νά­γιος εἶ­ναι μό­νον ὁ Χρι­στός μας!!! Ἐ­κεῖ­νοι πού ἰ­σχυ­ρί­ζον­ται, κλη­ρι­κοί καί λα­ϊ­κοί, ὅ­τι οἱ ἴ­διοι εἶ­ναι ἤ μπο­ρεῖ νά γί­νουν «γυ­ά­λι­νοι πύρ­γοι» —προ­κει­μέ­νου νά δι­και­ο­λο­γή­σουν τήν ἀ­πο­δο­χή τοῦ ἠ­λε­κτρο­νι­κοῦ φα­κε­λώ­μα­τος καί τήν πα­ρα­λα­βή τῆς ἠ­λε­κτρο­νι­κῆς ταυ­τό­τη­τας— δέν λαμ­βά­νουν ὑ­πό­ψη τους τό κύ­ριο γνώ­ρι­σμα τῆς ὀρ­θο­δό­ξου ἀν­θρω­πο­λο­γί­ας, πού το­νί­ζε­ται σέ ὅ­λα τά ἁ­γι­ο­γρα­φι­κά καί ἁ­γι­ο­πα­τε­ρι­κά εί­με­να καί συ­νί­στα­ται στήν συ­ναί­σθη­ση τῆς ἁ­μαρ­τω­λό­τη­τος καί τῆς μη­δα­μι­νό­τη­τός μας. «Εἶ­μαι τό οὐ­δέν, καί μπο­ρῶ νά κά­νω τό οὐ­δέν. Ὅ,τι εἶ­μαι κι ὅ,τι κά­νω, εἶ­μαι καί τό κά­νω μέ τή χά­ρη τοῦ Θε­οῦ. Ὅ,τι κα­λό ἔ­χω εἶ­ναι δι­κό σου Θε­έ μου, δο­ξα­σμέ­νο τ’ ὄ­νο­μά Σου, ὅ,τι κα­κό ἔ­χω εἶ­ναι δι­κό μου καί ζη­τῶ τό ἔ­λε­ός Σου», μᾶς δι­δά­σκουν οἱ πα­λιοί καί σύγ­χρο­νοι Γε­ρον­τά­δες μας).
.            Ὁ λό­γος γι­ά τόν ὁ­ποῖ­ο ἀρ­νού­μα­στε τό ἠ­λε­κτρο­νι­κό μας φα­κέ­λω­μα καί τήν ἠ­λε­κτρο­νι­κή μας πα­ρα­κο­λού­θη­ση δέν εἶ­ναι ἐ­πει­δή ἐν­δε­χο­μέ­νως ἔ­χου­με κά­τι νά κρύ­ψου­με, ἀλ­λὰ για­τί ἔ­χου­με νά δι­α­φυ­λά­ξου­με τήν Ὀρ­θό­δο­ξη Πί­στη μας καί τήν Ἑλ­λη­νι­κό­τη­τά μας, τήν Πα­ρά­δο­σή μας καί τόν Πο­λι­τι­σμό μας, τή Ρω­μη­ο­σύ­νη μας καί τήν Ἱ­στο­ρί­α μας καί εἶ­ναι γνω­στό ὅ­τι ὅ­λα αὐ­τά ὄ­χι μό­νον δέν συ­νά­δουν μέ τήν νε­ο­ε­πο­χί­τι­κη Παγ­κο­σμι­ο­ποί­η­ση ἀλ­λά καί βρί­σκον­ται σέ πλή­ρη ἀν­τι­πα­ρά­θε­ση καί πο­λε­μι­κή ἀ­πέ­ναν­τί της!­!! Καί ἂν ἀ­κό­μα κά­τι πα­ρά­νο­μο δέν ἔ­χου­με νά κρύ­ψου­με ἐ­πι­θυ­μοῦ­με νά δι­α­τη­ρή­σου­με γι­ά τόν ἑ­αυ­τό μας τό δι­καί­ω­μα νά ὁ­ρί­ζου­με τήν προ­σω­πι­κή μας ζω­ή, τίς ἐ­πι­λο­γές μας καί τίς προ­τι­μή­σεις μας καί νά μήν γι­νό­μα­στε ὑ­πο­χεί­ριο στίς ἐ­πι­θυ­μί­ες καί τίς ἐ­πι­βου­λές τῶν δι­ε­θνῶν κέν­τρων ἐ­ξου­σί­ας, πού ἐ­πι­δι­ώ­κουν τήν χει­ρα­γώ­γη­σή μας, με­ταλ­λάσ­σον­τάς μας ἀ­πό πρό­σω­πα μέ ἐ­λευ­θε­ρί­α καί αὐ­τε­ξού­σιο σέ ἄ­το­μα κα­θο­δη­γού­με­να καί ὑ­πο­δου­λω­μέ­να καί ἐν τέ­λει ἀ­πο­ορ­θο­δο­ξο­ποι­η­μέ­να καί ἀ­φελ­λη­νι­σμέ­να.
.            Καί ἄς μήν λη­σμο­νοῦ­με ὅ­τι αὐ­τό πού γιά μᾶς θε­ω­ρεῖ­ται ἠ­θι­κό καί τί­μιο, αὐ­τό πού γιά μᾶς ἀ­πο­τε­λεῖ ἀ­ξί­α καί ἰ­δα­νι­κό, δη­λα­δή ἡ πί­στη μας, ἡ πα­τρί­δα μας, ἡ πα­ρά­δο­σή μας, τά ἰ­δα­νι­κά τῆς φυ­λῆς μας, γιά τήν ἀν­τί­θε­η παγ­κό­σμια ὀ­λι­γαρ­χί­α πού κα­θο­ρί­ζει τίς τύ­χες τοῦ κό­σμου εἶ­ναι ἀ­κρι­βῶς αὐ­τό πού πρέ­πει νά ἀλ­λοι­ω­θεῖ καί νά ἐ­κλεί­ψει. Αὐ­τό ση­μαί­νει ὅ­τι οἱ Ἕλ­λη­νες ρω­μιοί, οἱ ὀρ­θό­δο­ξοι πι­στοί εἴ­μα­στε «ἀ­σύμ­βα­τοι» μέ τό παγ­κό­σμιο σύ­στη­μα ἐ­ξου­σί­ας καί ἐ­λέγ­χου καί μέ τό ὁ­μο­γε­νο­ποι­η­μέ­νο πρό­τυ­πο πού ἐ­πι­βάλ­λουν παν­τοῦ.
.            Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα ἡ ἐ­φε­τι­νή ἔκ­θε­ση γιά τήν θρη­σκευ­τι­κή ἐ­λευ­θε­ρί­α τοῦ Ὑ­πουρ­γεί­ου Ἐ­ξω­τε­ρι­κῶν τῶν Η.Π.Α. ἡ ὁ­ποί­α στήν ἀ­να­φο­ρά της γιά τήν χώ­ρα μας συμ­πε­ρι­λαμ­βά­νει καί τόν Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Πει­ραι­ῶς κ. Σε­ρα­φείμ! Τό Στέ­ιτ Ντι­πάρ­τμεντ στιγ­μα­τί­ζει τόν Σε­βα­σμι­ώ­τα­το ὡς φον­τα­μεν­τα­λι­στή καί φα­να­τι­κό γιά τήν μή­νυ­ση ἐ­πί προ­ση­λυ­τι­σμῷ πού ὑ­πέ­βα­λε κα­τά τῶν ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κῶν τοῦ Πει­ραι­ᾶ, κα­θώς καί γιά τίς κρί­σεις του γιά τόν δι­ε­θνή σι­ω­νι­σμό καί τόν ἔ­λεγ­χο ἀ­πό αὐ­τόν τοῦ δι­ε­θνοῦς τρα­πε­ζι­κοῦ κα­τε­στη­μέ­νου.

.            Σε­βα­σμι­ώ­τα­τε, σε­βα­στοί πα­τέ­ρες, ἀ­ξι­ό­τι­μοι κύ­ριοι εἰ­ση­γη­τές, κυ­ρί­ες καί κύ­ριοι, προ­σφι­λέ­στα­τοι ἀ­δελ­φοί μας

.            Ἄς μή ξε­χνᾶ­με ὅ­τι ὅ­λα ὅ­σα σᾶς πε­ρι­γρά­ψα­με ἔ­χουν καί τήν ἐ­σχα­το­λο­γι­κή τους δι­ά­στα­ση. Οἱ ἠ­λε­κτρο­νι­κές ταυ­τό­τη­τες ἤ ἡ κάρ­τα τοῦ πο­λί­τη δέν εἶ­ναι, βε­βαί­ως, τό χά­ραγ­μα τοῦ Ἀν­τι­χρί­στου, πού πε­ρι­γρά­φε­ται στήν Ἀ­πο­κά­λυ­ψη. Κα­νείς ἄλ­λω­στε δέν γνω­ρί­ζει πό­τε θά ἔρ­θει ἐ­κεί­νη ἡ στιγ­μή.
.            Τά κύ­ρια, ὅ­μως, μη­νύ­μα­τα τοῦ ἱ­ε­ροῦ βι­βλί­ου τῆς Ἀ­πο­κα­λύ­ψε­ως εἶ­ναι τό πνεῦ­μα ἐ­γρη­γόρ­σε­ως, νή­ψε­ως καί ἀ­φυ­πνί­σε­ως, πού πρέ­πει νά ἔ­χου­με ὡς χρι­στια­νοί, εἶ­ναι ἡ ἀν­τί­θε­σή μας στίς δυ­νά­μεις τῆς ἀ­πο­στα­σί­ας, εἶ­ναι ἡ ἄρ­νη­ση συ­σχη­μα­τι­σμοῦ μας μέ αὐ­τές, εἶ­ναι τό ὁ­μο­λο­για­κό φρό­νη­μα καί ἡ μαρ­τυ­ρί­α Χρι­στοῦ, πού πρέ­πει νά δί­νου­με μέ τόν λό­γο καί τήν ζω­ή μας καί ἄν χρεια­σθεῖ καί μέ τό αἷ­μα μας.
.            Χρέ­ος μας εἶ­ναι νά με­λε­τοῦ­με τά ση­μεῖ­α τῶν και­ρῶν καί νά ἔ­χου­με τήν κα­λή καί ὑ­γι­ῆ ἀ­νη­συ­χί­α γιά τά τε­κται­νό­με­να στόν κό­σμο, κα­θώς «Ἀν­τί­χρι­στοι πολ­λοί γε­γό­να­σι» (Α΄ Ἰ­ω. β´ 18). Αὐ­τή ἡ ἀν­τί­θε­η παγ­κό­σμια κο­σμο­κρα­το­ρί­α, πού δι­α­μορ­φώ­νε­ται στίς μέ­ρες μας, εἶ­ναι φα­νε­ρό ὅ­τι δέν εἶ­ναι κα­τά Θε­όν, ἀλ­λά ἀν­τί­θε­τα ἐ­πι­δι­ώ­κει νά ἀλ­λοι­ώ­σει καί νά ἐ­ξο­βε­λί­σει κά­θε τί χρι­στι­α­νι­κό καί ἀ­λη­θι­νό ἀ­πό τήν ζω­ή τῶν ἀν­θρώ­πων.

.            Ἕ­να ἄλ­λο ση­μαν­τι­κό στοι­χεῖ­ο γιά τό ὁ­ποῖ­ο μᾶς μι­λᾶ ἡ Ἀ­πο­κά­λυ­ψη εἶ­ναι ἡ προ­ϊ­οῦ­σα, ἡ στα­δια­κή πο­ρεί­α πρός τά ἔ­σχα­τα τῆς ἱ­στο­ρί­ας. Ὁ Ἀν­τί­χρι­στος, δη­λα­δή, δέν θά ἐμ­φα­νι­σθεῖ καί δέν θά ἑ­δραι­ώ­σει τήν παγ­κό­σμια κυ­ρι­αρ­χί­α του ἐν­τε­λῶς ξαφ­νι­κά, ἀ­να­τρέ­πον­τας ἄρ­δην τήν πο­ρεί­α τῆς ἱ­στο­ρί­ας. Ἀν­τί­θε­τα, θά στη­ρι­χθεῖ σέ μί­α δι­α­μορ­φω­μέ­νη ἀ­πό πο­λύ νω­ρί­τε­ρα κα­τά­στα­ση, στήν ὁ­ποί­α θά ἔ­χουν ἐ­θι­σθεῖ οἱ ἄν­θρω­ποι ἔ­χον­τας γιά πά­ρα πο­λύ με­γά­λο χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα ζή­σει καί δρα­στη­ρι­ο­ποι­η­θεῖ μέ βά­ση τίς συ­νή­θει­ες καί τίς πρα­κτι­κές ἑ­νός συγ­κε­κρι­μέ­νου ἀν­τί­θε­ου καί ὑ­λό­φρο­νος τρό­που ζω­ῆς, πού θά φαν­τά­ζει πλέ­ον μο­νό­δρο­μος γιά τόν κα­θέ­να.
.            Σέ ἕ­ναν τέ­τοι­ο μο­νό­δρο­μο μᾶς εἰ­σά­γει ἡ ἄ­νε­ση, ἡ εὐ­κο­λί­α καί ἡ εὐ­μά­ρεια, στίς ὁ­ποῖ­ες εἴ­χα­με καί ἔ­χου­με ἐ­θι­σθεῖ καί ἀ­πό τίς ὁ­ποῖ­ες δέν δι­α­νο­ού­μα­στε νά ἀ­πεγ­κλω­βι­στοῦ­με. Ἡ ἄ­νε­ση ἀ­σκεῖ μί­α ἰ­δι­ό­μορ­φη βί­α καί ἀ­πο­συν­θέ­τει τήν πνευ­μα­τι­κή μας ὑ­πό­στα­ση, ἡ ὁ­ποί­α, ὅ­ταν δέν ἀ­κο­λου­θεῖ τό ὀρ­θό­δο­ξο ἦ­θος τῆς ἀ­σκή­σε­ως, μᾶς ὁ­δη­γεῖ στήν ὑ­πο­δού­λω­ση τῶν πα­θῶν. Ἡ ἄ­νε­ση καί ἡ ἐ­ξα­θλί­ω­ση, ὅ­πως καί ὁ φό­βος, δη­μι­ουρ­γοῦν ἰ­σχυ­ρή καί δια­ρκή ψυ­χο­λο­γι­κή ἐ­ξάρ­τη­ση, στήν ὁ­ποί­α βα­σί­ζον­ται ὅ­λα τά συ­στή­μα­τα ἐ­λέγ­χου τῶν ἀν­θρώ­πων.

.            Ἀ­πό τήν ἄλ­λη πλευ­ρά, ἐ­ξ ἴ­σου κα­τα­λυ­τι­κά καί ψυ­χα­ναγ­κα­στι­κά γιά τήν πα­ρα­λα­βή τῆς ἠ­λε­κτρο­νι­κῆς ταυ­τό­τη­τας λει­τουρ­γεῖ ὁ φό­βος ὅ­τι σέ πε­ρί­πτω­ση πού θά ἀρ­νη­θοῦ­με τήν πα­ρα­λα­βή της, ὄ­χι ἁ­πλῶς θά χά­σου­με ὅ­λες τίς εὐ­κο­λί­ες καί τίς ἀ­νέ­σεις πού μᾶς πα­ρέ­χει, ἀλ­λά θά βρε­θοῦ­με οὐ­σι­α­στι­κά ἐ­κτός συ­στή­μα­τος, ἀ­πο­κομ­μέ­νοι καί ἀ­νύ­παρ­κτοι κοι­νω­νι­κά, οἰ­κο­νο­μι­κά καί γε­νι­κά ὡς πο­λί­τες τοῦ κρά­τους. Δέν θά ἔ­χου­με, δη­λα­δή, τήν δυ­να­τό­τη­τα ἐρ­γα­σί­ας, μι­σθο­δο­σί­ας, συν­τα­ξι­ο­δο­τή­σε­ως, κο­νω­νι­κῆς πρό­νοι­ας, ἰ­α­τρι­κῆς πε­ρι­θάλ­ψε­ως καί ὅ­λων τῶν ἄλ­λων δη­μο­σί­ων ἀ­γα­θῶν καί ὑ­πη­ρε­σι­ῶν.
.            Ἡ νέ­α ἠ­λε­κτρο­νι­κή ταυ­τό­τη­τα μπο­ρεῖ νά εἶ­ναι ἡ ἀρ­χή, ἡ συ­νέ­χεια, ὅ­μως, εἶ­ναι ἤ­δη προ­δι­α­γε­γραμ­μέ­νη καί τήν βλέ­που­με νά ἐ­φαρ­μό­ζε­ται. Ἤ­δη, ὅ­πως εἶ­ναι γνω­στο, στίς Η.Π.Α. τό μι­κρο­τσίπ, πού ἐ­μεῖς θά ἔ­χου­με στήν ταυ­τό­τη­τα, ἔ­χει ἀρ­χί­σει νά ἐμ­φυ­τεύ­ε­ται στό χέ­ρι γιά με­γα­λύ­τε­ρη ἀ­σφά­λεια. Ἡ τε­χνο­λο­γι­κή πρό­ο­δος, ἄλ­λω­στε, εἶ­ναι τό­σο ρα­γδαί­α καί ἀ­να­κα­λύ­πτει συ­νε­χῶς νέ­ες με­θό­δους γιά τόν ἔ­λεγ­χο καί τήν χει­ρα­γώ­γη­ση τῶν πο­λι­τῶν, ἀ­κό­μη καί γιά τόν ἐ­πη­ρε­α­σμό τῆς κρί­σε­ως, τῆς ψυ­χο­λο­γί­ας καί τῆς νο­η­μο­σύ­νης τους μέ τε­χνη­τά μέ­σα.
.            Γι’ αὐ­τό καί ἀρ­νού­μα­στε νά δι­α­κιν­δυ­νεύ­σου­με τήν σω­μα­τι­κή καί πνευ­μα­τι­κή μας ἀ­κε­ραι­ό­τη­τα πα­ρα­λαμ­βά­νον­τας τήν κάρ­τα τοῦ πο­λί­τη ἤ τίς νέ­ες ἠ­λε­κτρο­νι­κές ταυ­τό­τη­τες. Ἀρ­νού­μα­στε ἐκ τῶν προ­τέ­ρων τήν εἴ­σο­δό μας στό συγ­κεν­τρω­τι­κό, ὁ­λο­κλη­ρω­τι­κό καί ὀ­λέ­θριο αὐ­τό σύ­στη­μα. Ἀρ­νού­μα­στε ἐξ ἀρ­χῆς ὁ­ποι­α­δή­πο­τε δέ­σμευ­ση καί πα­γί­δευ­σή μας σέ μί­α ἀ­δι­έ­ξο­δη καί ἀ­νε­πί­στρο­φη πο­ρεί­α ἀ­πό τήν ὁ­ποί­α δέν ξέ­ρου­με ἄν θά ἔ­χου­με τήν δύ­να­μη καί τήν δυ­να­τό­τη­τα νά ἐ­ξέλ­θου­με.
.            Ἡ ἄρ­νη­σή μας αὐ­τή δέν ἔ­χει τόν πα­θη­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα τῆς μή ἀ­πο­δο­χῆς τε­τε­λε­σμέ­νων γε­γο­νό­των. Ἀν­τί­θε­τα θά πρέ­πει νά λά­βει τήν μορ­φή ἐ­νερ­γη­τι­κῆς καί μα­χη­τι­κῆς δρα­στη­ρι­ο­ποι­ή­σε­ως, ἀ­πό τήν ἀ­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα καί τήν μα­ζι­κό­τη­τα τῆς ὁ­ποί­ας θά κρι­θεῖ καί τό ἀ­πο­τέ­λε­σμά της. Ἐν­νο­οῦ­με, δη­λα­δή, ὅ­τι δέν ἀρ­κεῖ νά δη­λώ­νου­με ἁ­πλῶς ὅ­τι δέν θά πα­ρα­λά­βου­με τίς νέ­ες ἠ­λε­κτρο­νι­κές ταυ­τό­τη­τες, ἀλ­λά νά προ­λά­βου­με καί νά ἀ­πο­τρέ­ψου­με ἀ­πο­φά­σεις καί τε­τε­λε­σμέ­να γι’ αὐ­τές.
.            Ὅ­σο πε­ρισ­σό­τε­ροι θά εἴ­μα­στε ἐ­μεῖς πού θά ἀν­τι­τα­χθοῦ­με στίς νέ­ες ἠ­λε­κτρο­νι­κές ταυ­τό­τη­τες, ὅ­σο πε­ρισ­σό­τε­ρες καί συν­το­νι­σμέ­νες θά εἶ­ναι οἱ κι­νή­σεις καί οἱ πα­ρεμ­βά­σεις μας, ὅ­σο πιό δυ­να­μι­κές καί ἐμ­πε­ρι­στα­τω­μέ­νες θά εἶ­ναι οἱ δι­εκ­δι­κή­σεις μας, τό­σο με­γα­λύ­τε­ρες θά εἶ­ναι καί οἱ ὑ­πο­χω­ρή­σεις τῶν κυ­βερ­νών­των καί αὐ­τῶν πού ἐ­πι­βάλ­λουν ἀ­νά­λο­γες ρυθ­μί­σεις.
.            Ἡ ἀν­τί­δρα­σή μας πρέ­πει νά δι­α­τυ­πω­θεῖ προ­λη­πτι­κά καί νά προ­λά­βει τίς ὅ­ποι­ες κυ­βερ­νη­τι­κές ἀ­πο­φά­σεις. Εἶ­ναι φα­νε­ρό ὅ­τι ἡ ἑ­κά­στο­τε Κυ­βέρ­νη­ση ἐ­ξα­πα­τᾶ κά­θε φο­ρά τόν λα­ό στά πε­ρισ­σό­τε­ρα θέ­μα­τα. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα εἶ­ναι ἡ πλή­ρης ἀ­ναν­τι­στοι­χί­α προ­ε­κλο­γι­κῶν ἐ­ξαγ­γε­λι­ῶν καί με­τε­κλο­γι­κῶν μέ­τρων ἀ­πό τήν πα­ροῦ­σα Κυ­βέρ­νη­ση.
.            Κά­τι ἀ­νά­λο­γο συμ­βαί­νει καί μέ τό θέ­μα τῶν ταυ­το­τή­των. Στήν πε­ρί­πτω­ση αὐ­τή οἱ κυ­βερ­νῶν­τες βο­λι­δο­σκο­ποῦν τίς ἀν­τι­δρά­σεις μας, ὥ­στε νά ὑ­πο­λο­γί­σουν πῶς θά ὀρ­γα­νώ­σουν καί θά ἐ­πι­βά­λουν τε­λι­κά τούς σχε­δια­σμούς τους. Θά πρέ­πει νά ἀν­τι­λη­φθοῦ­με καί νά συ­νει­δη­το­ποι­ή­σου­με ὅ­τι οἱ σχε­δια­σμοί τῆς Νέ­ας Τά­ξε­ως Πραγ­μά­των ἀ­να­τρέ­πον­ται μέ μα­ζι­κή, δυ­να­μι­κή, συν­το­νι­σμέ­νη καί ἀ­πο­φα­σι­στι­κή ἀν­τί­στα­ση. Ἀ­να­τρέ­πον­ται μέ ἀ­φύ­πνι­ση καί ἐ­γρή­γορ­ση, μέ ὁ­μο­λο­για­κό καί μαρ­τυ­ρι­κό φρό­νη­μα.

.            Τέ­λος το­νί­ζου­με μέ τόν πιό κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο πρός ὅ­λους ὅ­σους λαμ­βά­νουν τίς ἀ­πο­φά­σεις νά μήν θε­ω­ρή­σουν τήν πα­ροῦ­σα συγ­κυ­ρί­α τῆς οἰ­κο­νο­μι­κῆς κρί­σε­ως ὡς μί­α «κα­λή εὐ­και­ρί­α» γιά νά ἐ­πι­βά­λουν ἀ­νε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές καί πρα­κτι­κές στήν ζω­ή τῶν πο­λι­τῶν. Ὁ λα­ός μας πλέ­ον ἔ­χει ἀ­φυ­πνι­σθεῖ καί ἔ­χει ἀ­πό­λυ­τη συ­ναί­σθη­ση τοῦ ἐμ­παιγ­μοῦ καί τῆς πα­γί­δευ­σής του, ἐ­πί δε­κα­ε­τί­ες ὁ­λό­κλη­ρες, ἀ­πό τό νο­ση­ρό πο­λι­τι­κό, κοι­νω­νι­κό καί οἰ­κο­νο­μι­κό κα­τε­στη­μέ­νο, πού ἐ­πι­χει­ρεῖ ἀ­κό­μη καί τώ­ρα, σέ κα­τά­στα­ση πιά προ­χω­ρη­μέ­νης ἀ­πο­σύν­θε­σης, νά τόν ἐ­ξα­πα­τή­σει καί νά τόν ὁ­δη­γή­σει ἐ­ξου­θε­νω­μέ­νο καί σι­δε­ρο­δέ­σμιο στόν ἀ­πό­λυ­το ἀ­φα­νι­σμό του.

.            Οἱ ὀρ­θό­δο­ξοι Ἕλ­λη­νες, οἱ ἐ­λεύ­θε­ροι πο­λί­τες αὐ­τῆς τῆς χώ­ρας θά ἀν­τι­στα­θοῦ­με καί θά ἀν­τι­δρά­σου­με στήν νέ­α κα­το­χή τῆς πα­τρί­δας μας, θά ἀν­τι­στα­θοῦ­με καί θά ἀν­τι­δρά­σου­με στίς ἐ­πι­βου­λές τῆς Νέ­ας Τά­ξε­ως Πραγ­μά­των καί τῆς Νέ­ας Ἐ­πο­χῆς καί δέν πρό­κει­ται νά ἀ­πο­δε­χθοῦ­με τόν ἀν­τί­θε­ο καί ἀν­θελ­λη­νι­κό ὁ­λο­κλη­ρω­τι­σμό τοῦ ἠ­λε­κτρο­νι­κοῦ φα­κε­λώ­μα­τος καί τῶν ἠ­λε­κτρο­νι­κῶν ταυ­το­τή­των.

ΠΗΓΗ: «ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ»

, , , ,

Σχολιάστε

ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ «Ἡ ἀποφασιστική ἄρνηση παραλαβῆς τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας πρέ­πει νά λά­βει τήν μορ­φή ἐ­νερ­γη­τι­κῆς καί μα­χη­τι­κῆς δρα­στη­ρι­ο­ποι­ή­σε­ως».

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
Ἡμερίδος πού διεξήχθη στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, στήν αἴθουσα Μελίνα Μερκούρη

τήν 6 Ὀκτωβρίου τοῦ 2012, μέ θέμα:
«Νέα Ταυτότητα: Εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή»

 

.          Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, μέ τή συνεργασία τῶν Youtubers, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καί Φαλήρου, διοργάνωσε ἡμερίδα τήν 6η Ὀκτωβρίου 2012 στό Σ.Ε.Φ μέ θέμα: Νέα Ταυτότητα: Εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή.
.          Μετά ἀπό τό λίαν πατρικό καί ἐνθουσιαστικό ἄνοιγμα τῆς ἡμερίδος ἀπό τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς καί Φαλή­ρου κ. Σεραφείμ καί τήν ἐξαιρετική παρουσίαση ὕμνων ἀπό τή χορω­δία «ἐν Ψαλτηρίῳ», ὁ συντονιστής πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Φωτόπουλος ἀνέγνωσε τό χαιρετισμό καί τίς εὐχές  τοῦ πανοσιολογιωτάτου πρωτεπιστάτου τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους κ. Μαξίμου γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἡμερίδος.  Μετεβίβασε ἐπίσης καί τούς χαιρετισμούς τῶν ἐπισήμων πού εἶναι συντονισμένοι στούς ἐν Χριστῷ πνευματικούς ἀγῶνες τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν.
.            Ἀφοῦ στή συνέχεια ἀκούστηκαν οἱ εἰσηγήσεις τῶν κατά τό πρόγραμμα ὁρισθέντων ἐγκρίτων ὁμιλητῶν καί τῶν δύο ἀξιολόγων ὀλιγολέπτων παρεμβάσεων εἰδικευμένων στό θέμα ἐρευνητῶν, διεξήχθη λίαν ἐνδιαφέρουσα γόνιμη συζήτηση καί ἐξήχθησαν τά κάτωθι πορίσματα:

1.      Δέν πρόκειται γιά συνήθη ἀντικατάσταση τῶν ταυτοτήτων μας.  Θά ἐφοδιασθοῦμε μέ μιά πολύ ἔξυπνη κάρτα μέ μικροτσίππροηγμένης τεχνολογίας RFID μεγάλης χωρητικότητας στοιχείων καί μέ δυνατότητες συνεχῶν ἀναπρογραμματισμῶν, ἐπεξεργασίας καί ἀποθήκευσης χωρίς φυσικά τή δική μας βούληση. Ὅλα αὐτά εἶναι ἐφικτά, ὅπως ἀπέδειξαν οἱ εἰσηγητές παρουσιάζοντας τά τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς καί τίς μελλοντικές δυνατότητες τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων τεχνολογίας RFID.  Εἶναι ἐπίσης ὁρατοί οἱ κίνδυνοι ἀπό κακόβουλες ἐπιθέ­σεις γιά ἀλλοίωση, προσθήκη ἤ ἀφαίρεση τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων, ἡ δυνατότητα γιά καταδυνά­στευση τῶν πολιτῶν ἀπό τήν ἑκάστοτε κυβέρνηση, καθώς καί οἱ κίνδυνοι γιά τήν ὑγεία μας.

2.      Πρέπει νά ληφθῆ ὑπ’ ὄψιν ἀπό τήν ἑλληνική νομοθετική ἐξουσία  ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἰσχυρίζεται, ὅτι δέν ὑποχρεώνει τούς Εὐρωπαίους σέ ἠλεκτρονική ταυτοποί­ηση, ἀλλά ἁπλῶς τήν προτείνει θερμά.

3.      Μέ τήν καταπάτηση τῆς ἰδιωτικότητος ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἀλλάζει στάση ζωῆς.   Εἶναι σοβαρότατες οἱ κοινωνικές καί ψυχολογικές ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιβολῆς αὐτοῦ τοῦ συστήματος πάνω στήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα, τόσο στήν καθημερινότητα, ὅσο καί στήν ἱστορική καί πολιτιστική ἐξέλιξη τοῦ ἔθνους.

4.      Οἱ ἠλεκτρονικές ταυτότητες συνιστοῦν τήν πιό ἀσφυκτική μέθοδο ἐλέγχου, παρακολούθησης καί ὑποδούλωσης τῶν πολιτῶν στό παγκοσμιοποιούμενο ἀντί­χριστο κράτος πού προετοιμάζει ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων. 

5.      Ἡ προσωπική ἐλευθερία καί ἰδιωτικότητα κατοχυρώ­νονται τόσο ἀπό τό Ἑλληνικό καί ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Σύνταγμα, ὅσο καί ἀπό τήν Ε.Ε. ἀνθρωπίνων δικαιω­μά­των. Στά νομοθετήματα αὐτά περιλαμβάνονται τά μέσα νομικῆς προστασίας τῶν πολι­τῶν ἀπό τήν ὑποχρεωτική ἐπιβολή τῶν νέων ταυτοτήτων.  «Ἰδιαίτερα ὁ Νόμος 2472/1997 περί ἐπεξεργασίας δεδομέ­νων προσωπικοῦ χαρακτήρα στό ἄρθρο 5 παρ. 1 ὁρίζει τά ἀκόλουθα: «1. Ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα ἐπιτρέπεται μόνον ὅταν τό ὑποκείμενο τῶν δεδομένων ἔχει δώσει τή συγκατάθεσή του».  Παραλαμβά­νοντας «οἰκειοθελῶς» τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα πού θά μᾶς ἐπιβάλει τό δικτατορι­κό σύστημα τοῦ παγκοσμιο­ποιούμενου κράτους, μέ προσωπική μας πλέον εὐθύνη, χάνουμε τά αὐτονόητα δικαιώματά μας καί ἀκυρώνουμε τή Συνταγματική προστασία.Πάντως θά πρέπει ἡ κυβέρνηση ὁπωσδήπο­τε νά συνειδητοποιή­σει, ὅτι, ἐάν ἀποφασίσει τήν ἔκδοση ταυτοτήτων, θά εἶναι ὑποχρεωμένη νά καλύψει μέ ἐναλλακτικές νομικές διατάξεις ὅσους δέν τίς παραλάβουν.

6.      Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπανει­λημμένα ἔχει ἀσχοληθεῖ μέ τό θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ἐπειδή συμμερίζεται τούς προβληματισμούς καί τήν ἀγωνία τοῦ ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ.  Στό ἀνακοινωθέν τῆς 9ης Μαρτίου 1993, μεταξύ ἄλλων ἀνα­φέρει σχετικά μέ τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες «…ἐν ὄψει τῶν ἀπεριορίστων δυνατοτήτων τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς τεχνολογίας εἴτε πρός ὑποκλοπήν στοιχείων, εἴτε πρός συνδυασμόν των, ὑπάρχει ἡ δυνατότης μιᾶς ἐφιαλτικῆς ἀπειλῆς κατά τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ πολίτου… ἡ μέλλουσα νά περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεῖα τοῦ κατό­χου, ἀόρατα διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ καί ἑπομένως ἄγνωστα εἰς τόν κάτοχον».
.              Ἐπίσης στήν ἐγκύκλιο 2626/7-4-1997 ἐπί λέξει ἀπαιτεῖ: «Ἡ κυβέρνηση νά μεριμνήσει γιά τήν κατά τό δυ­να­τόν καλύτερη προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπό τήν ἠλεκτρονική ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρα­κτήρα μέ τίς νομοθετημένες συνταγματικές διαδικασίες…».  Ταυτόχρο­να συνιστᾷ «νά μή γίνει δεκτός ὡς κωδικός ἀριθμός τῶν κρατικῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων γιά τήν προστασία τοῦ ἀτόμου ὁ ἀριθμός 666».
.            Ἐξ ἄλλου στήν ἐγκύκλιο 2641/9-2-1998 ἡ Ἱ. Σύνοδος: «… ἐπιμένει ἐπί παλαιοτέρας τοποθετήσώς της καί διακηρύσσει καί ὑποστηρίζει τήν ἀνάγκη διασφαλί­σεως τῆς προστασίας τῆς προσωπικότητος, τῆς ἰδιωτικῆς καί οἰκογενειακῆς ζωῆς καί τοῦ ἀπορρήτου τῆς ἐπικοινω­νίας…» καί σέ περίπτωση πού θά χρησιμοποιηθεῖ ὁ δυσώ­νυμος ἀριθμός 666 «συνιστᾶ στούς πιστούς νά μή δεχθοῦν τίς νέες ταυτότητες».
.           
Στό ἀνακοινωθέν τῆς Δ.Ι.Σ. γιά τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη στίς 8-12-2010 ὑπογραμίζει: «τήν ἀσάφεια, ἀντίφαση καί σύγχυση»πού ὑπάρχει στό νομοσχέδιο γιά τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση.  «…δηλώνει τήν ἐπιφύλαξή της» ἐπειδή «Ἡ Ἐκκλησία σέβεται τό ἀνεπανάληπτο τοῦ προσώπου τοῦ ἀνθρώπου καί τή θεόσδοτη ἐλευθερία του. Τό ἀνθρώπινο πρόσωπο δέν μπορεῖ νά ἀπογυμνωθεῖ ἀπό τήν ἀξιοπρέπεια καί τά χαρακτηριστικά του».
.                Τέλος στό ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 17-11-2010 μεταξύ ἄλλων τονίζονται τά ἑξῆς: «Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη δέν πρέπει νά περιέχει κατ’ οὐδένα τρόπο ἐμφανή ἤ ἀφανῆ τόν ἀριθμό 666» καί «ἐπίσης κατ’ οὐδένα τρόπο πρέπει μέ αὐτή νά παραβιάζονται οἱ προσωπικές ἐλευθερίες».

7.      Τό συνεχές καί ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συμφωνεῖ ἀπόλυτα καί ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τό σχέδιο ἀπόφασης τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας «γιά τή θέση τῆς Ἐκκλησίας σχετικά μέ τήν ἐμφάνιση καί ἀνάπτυξη καινούργιων τεχνολογιῶν ταυτο­ποίησης προσώπου». Συγκεκριμένα ἀναφέρει ὅτι: «Ἡ Ἐκ­κλησία συμφωνεῖ μέ τίς ἀνησυχίες τῶν πολιτῶν καί θεωρεῖ ἀπαράδεκτο τόν περιορισμό τῶν συνταγματικῶν δικαιω­μάτων τους σέ περίπτωση πού θά ἀρνηθοῦν τή συλλογή καί ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν τους δεδομένων»

8.      Ἡ ἀποφασιστική ἄρνηση παραλαβῆς τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας δέν ἔ­χει τό χα­ρα­κτή­ρα πα­θη­τι­κῆς ἀ­πο­δο­χῆς τε­τε­λε­σμέ­νων γε­γο­νό­των. Ἀν­τί­θε­τα θά πρέ­πει νά λά­βει τήν μορ­φή ἐ­νερ­γη­τι­κῆς καί μα­χη­τι­κῆς δρα­στη­ρι­ο­ποι­ή­σε­ως, ἀ­πό τήν ἀ­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα καί τήν μα­ζι­κό­τη­τα τῆς ὁ­ποί­ας θά κρι­θεῖ καί τό ἀ­πο­τέ­λε­σμά της. Ὅ­σο πε­ρισ­σό­τε­ροι θά εἴ­μα­στε ἐ­μεῖς πού θά ἀν­τι­τα­χθοῦ­με στήν ἠλεκτρονική ταυτότη­τα, ὅ­σο πε­ρισ­σό­τε­ρες καί συν­το­νι­σμέ­νες θά εἶ­ναι οἱ κι­νή­σεις καί οἱ πα­ρεμ­βά­σεις μας, ὅ­σο πιό δυ­να­μι­κές καί ἐμ­πε­ρι­στα­τω­μέ­νες θά εἶ­ναι οἱ δι­εκ­δι­κή­σεις μας, τό­σο με­γα­λύ­τε­ρες θά εἶ­ναι καί οἱ ὑ­πο­χω­ρή­σεις τῶν κυ­βερ­νών­των καί αὐ­τῶν πού ἐ­πι­βάλ­λουν ἀ­νά­λο­γες ρυθ­μί­σεις. Ἐν­νο­οῦ­με, δη­λα­δή, ὅ­τι δέν ἀρ­κεῖ νά δη­λώ­νου­με ἁ­πλῶς ὅ­τι δέν θά πα­ρα­λά­βου­με τήν νέα ταυτότητα. Δέν εἶ­ναι, ἄλ­λω­στε, τό­σο εὔ­κο­λη καί ἁ­πλῆ ὑ­πό­θε­ση ἡ μή πα­ρα­λα­βή της, οὔ­τε μπο­ροῦ­με νά εἴ­μα­στε σί­γου­ροι γιά τόν ἑ­αυ­τό μας, ὅ­τι θά ἀν­τέ­ξου­με τίς δυσβά­στα­κτες καί συν­τρι­πτι­κές συ­νέ­πει­ες, πού αὐ­τή θά ἔ­χει γιά τήν πνευ­μα­τι­κή καί σω­μα­τι­κή μας ὑ­γεί­α. Μί­α πι­θα­νή πα­θη­τι­κή στά­ση ἐκ μέ­ρους μας θά μᾶς ὁ­δη­γή­σει ἐ­νώ­πιον ἐκ­βι­α­στι­κῶν δι­λημ­μά­των καί κα­τα­στά­σε­ων..

9.      Ἡ ἀν­τί­δρα­σή μας πρέ­πει νά δι­α­τυ­πω­θεῖ προ­λη­πτι­κά δηλαδή νά στοχεύει στό νά προ­λά­βει τίς ὅ­ποι­ες κυ­βερ­νη­τι­κές ἀ­πο­φά­σεις. Εἶ­ναι σα­φές ὅ­τι ἡ ἑ­κά­στο­τε κυ­βέρ­νη­ση ἐ­ξα­πα­τᾷ κά­θε φο­ρά τό λα­ό στά πε­ρισ­σό­τε­ρα θέ­μα­τα. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα ἡ πλή­ρης ἀ­ναν­τι­στοι­χί­α προ­ε­κλο­γι­κῶν ἐ­ξαγ­γε­λι­ῶν καί με­τε­κλο­γι­κῶν μέ­τρων ἀ­πό τήν πα­ροῦ­σα Κυ­βέρ­νη­ση πού ὑ­πο­σχέ­θη­κε ἐ­πα­να­δι­α­πραγ­μά­τευ­ση καί ἀντ’ αὐ­τοῦ ἐ­πι­βά­λλει νέ­ες πε­ρι­κο­πές, νέ­ους φό­ρους, νέ­α χα­ρά­τσια καί πε­ραι­τέ­ρω ἐ­ξα­θλί­ω­ση τοῦ λα­οῦ.  Κά­τι ἀ­νά­λο­γο συμ­βαί­νει καί μέ τό θέ­μα τῶν ταυ­το­τή­των. Στήν πε­ρί­πτω­ση αὐ­τή οἱ κυ­βερ­νῶν­τες βο­λι­δο­σκο­ποῦν τίς ἀν­τι­δρά­σεις μας, ὥ­στε νά ἐ­πι­βά­λουν τε­λι­κά τούς σχε­δια­σμούς τους.  Ἄς μήν θε­ω­ρη­θεῖ ἀ­πό κα­νέ­ναν ἡ πα­ροῦ­σα συγ­κυ­ρί­α τῆς οἰ­κο­νο­μι­κῆς κρί­σε­ως ὡς μί­α «κα­λή εὐ­και­ρί­α» γιά νά ἐ­πι­βά­λουν ἀ­νε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές καί πρα­κτι­κές στήν ζω­ή τῶν πο­λι­τῶν. Μπο­ρεῖ ὁ λα­ός μας νά ὑ­πο­μέ­νει οἰ­κο­νο­μι­κά μέ­τρα, μνη­μό­νια καί ΔΝΤ, τήν ψυ­χή του, ὅ­μως, δέν τήν που­λᾶ· τήν ἐ­λευ­θε­ρί­α του δέν τήν ἐκ­χω­ρεῖ· τά δι­και­ώ­μα­τά του δέν τά ἀ­πο­ποι­εῖ­ται

10.  Σέ κάθε πόλη, σέ κάθε χωριό καί γειτονιά, σέ κάθε τόπο δουλειᾶς, σέ κάθε κοινωνικό χῶρο, παντοῦ,  πρέπει νά συγκροτηθοῦν Ἐπιτροπές Ἀλληλεγγύης, ἐθνικῆς καί πνευματικῆς ἀφύπνισης, ἀντίστασης καί ἀγωνιστικῆς δράσης ἐναντίον τῶν κατοχικῶν δυνάμεων καί τῶν κομμα­τικῶν τους ὑπηρετῶν.  Ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ καί πρέπει νά παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ὄχι μόνο διότι εἶναι ἕνας δικτυακός ἱστός ριζωμένος σέ κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδας, ἀλλά καί διότι διαθέτει καί ἕνα πανίσχυρο ὀργανωτικό «ὅπλο» κοινωνικῆς  συνοχῆς καί ἀλληλεγγύης: Τίς ἐνορίες.
.            
Μέσα στίς ἄγριες συνθῆκες τῆς γενικῆς κατάρρευσης πού ἔρχονται, μέσα στήν κόλαση πού ζεῖ καί θά ζήσει ὁ ἑλληνικός λαός, οἱ ἐνορίες μποροῦν ἀντικειμενικά νά ἀναδειχτοῦν σέ καθοριστικό μετερίζι ἀντίστασης καί ἀγώνα, σέ δομή κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης,  ἐμψύχωσης καί  ἀφύπνισης   τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Αὐτό τό μοναδικό καί ἰσχυρό ὅπλο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας θά πρέπει νά ἀξιοποιηθεῖ ἀπό τούς πρωτοπό­ρους ἀγωνιστές τῆς Ὀρθοδοξίας, τούς ἀρχιερεῖς, τούς ἱερεῖς καί τούς μοναχούς… Γιά ἄλλη μία φορά καλεῖται ὁ Ὀρθόδοξος Κλῆρος νά ἀποτελέσει τό καταφύγιο καί τό στήριγμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μέσα στή λαίλαπα τῆς κοινωνικῆς καί ψυχολογικῆς του κατάρρευσης.

11.  Θά πρέ­πει νά ἀν­τι­λη­φθοῦ­με καί νά συ­νει­δη­το­ποι­ή­σου­με ὅ­τι οἱ σχε­δια­σμοί τῆς Νέ­ας Τά­ξης Πραγ­μά­των ἀ­να­τρέ­πον­ται μέ μα­ζι­κή, δυ­να­μι­κή, συν­το­νι­σμέ­νη καί ἀ­πο­φα­σι­στι­κή ἀν­τί­στα­ση. Ἀ­να­τρέ­πον­ται μέ ἀ­φύ­πνι­ση καί ἐ­γρή­γορ­ση, μέ ὁ­μο­λο­για­κό καί μαρ­τυ­ρι­κό φρό­νη­μα. Ὀ­φεί­λου­με ὅ­μως, νά πα­ρα­τη­ρή­σου­με ὅ­τι ὁ­μο­λο­γί­α χω­ρίς ὀρ­θο­πρα­ξί­α δέν μπο­ρεῖ νά ὑ­πάρ­ξει. Ἡ ὁ­μο­λο­γί­α τῆς πί­στε­ως δέν μπο­ρεῖ νά εἶ­ναι καρ­πός ἑ­νός ἐ­πι­πό­λαι­ου ἐν­θου­σια­σμοῦ καί ἑ­νός ἔν­θερ­μου ζη­λω­τι­σμοῦ. Ἡ ὁ­μο­λο­γί­α τῆς πί­στε­ως εἶ­ναι τό χά­ρι­σμα τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος πού δί­δε­ται σ’ αὐ­τούς πού σέ ὅ­λη τους τήν ζω­ή ἀ­γω­νί­ζον­ται μέ νή­ψη, προ­σευ­χή, με­τά­νοι­α, τα­πει­νό καί ἀ­σκη­τι­κό φρό­νη­μα νά γί­νουν δε­κτι­κοί αὐ­τοῦ τοῦ χα­ρί­σμα­τος. Ἀπαιτεῖται, δηλαδή, πνευματικός ἀγώνας διαρκής καί ἐπίπονος, καθώς τόσο σοβαρά καί ἀποφασι­στικά γιά τήν σωτηρία μας ζητήματα δέν πρέπει νά τά ἀμελοῦμε καί νά ἀναβάλουμε τήν ἀντιμετώπισή τους γιά τήν τελευταία στιγμή.

.           Μακάρι οἱ εἰλικρινεῖς προσευχές τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων μας, τῶν εὐλαβῶν ἱερομονάχων καί πρεσβυτέρων, τῶν ταπεινῶν μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί τοῦ πληρώματος τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας νά ἀναδείξουν τό μαρτυρικό ἐν Χριστῷ φρόνημα καί τόν ἡρωϊσμό τῶν Ἑλλήνων προγόνων μας.

ΠΗΓΗ: «ΟΡΘΡΟΣ»

,

Σχολιάστε

ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ “ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ”

.         Ὁλοκληρώθηκε μὲ συγκλονιστικὲς καὶ τεκμηριωμένες ὁμιλίες ἡ σημερινὴ Ἡμερὶς γιὰ τὴν «ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» (στὸ Στάδιο “Εἰρήνης καὶ Φιλίας”).

.         Κάθε Ὁμιλητὴς ἐνώπιον μεγάλου πλήθους ἀκροατῶν παρουσίασε ὄψεις τῆς προωθουμένης ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς, ὅπως τὴν τεχνολογικὴ δυνατότητα (RFID) καὶ τὸ διάτρητο τῆς ἀσφαλείας, τὴν ἀντισυνταγματικὴ “ἐπιβολὴ” συστημάτων καταγραφῆς καὶ παρακολουθήσεως προσωπικῶν δεδομένων, τῆς καταστρατηγήσεως τῆς ἰδιωτικότητος, τῆς πραξικοπηματικῆς ἐπιβολῆς τοῦ ἀπολυταρχισμοῦ, τῆς ὑπαγωγῆς τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐν γένει ὅλων τῶν λαῶν στὸν πλανητικὸ ὁλοκληρωτισμό, τὴν σωματικὴ καὶ πνευματικὴ ὑποδούλωση τῶν ἀνθρώπων, τὴν ἐξαπάτηση ἐκ μέρους τῶν Κυβερνήσεων καὶ τὴν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ τοῦ θέματος. Τονίσθηκε ὀ καθοριστικὸς ρόλος ποὺ διαδραματίζει ἡ Ἐκκλησία   στὴν ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.

.         Σύντομα θὰ εἶναι διαθέσιμες οἱ Εἰσηγήσεις καὶ τὰ Πορίσματα.

, ,

Σχολιάστε