Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μωυσῆς

Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ. ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ

ταν ληθιν βιβλικ ξοδος.
Α
γύπτιοι ρχαιολόγοι βρκαν λείψανα στρατο
κα λένε τι συνδέονται μ τν Μωυσ

.               Ἐξάπτει τὴν φαντασία ἡ ἀνακάλυψη ὁμάδας ἀρχαιολόγων στὴν Αἴγυπτο οἱ ὁποῖοι ἀνακάλυψαν ἀνθρώπινα ὀστᾶ, ποὺ φέρεται ὅτι ἀνήκουν στὸν μεγάλο αἰγυπτιακὸ στρατὸ ποὺ πνίγηκε στὴν Ἐρυθρὰ Θάλασσα, ὅταν ὁ Μωυσῆς ἔδωσε ἐντολὴ νὰ κλείσουν τὰ νερὰ γιὰ νὰ σώσει τὸν λαό του. Ὑπολογίζεται ὅτι ἀνήκουν στὸν 14ο αἰώνα π.Χ., καὶ βρέθηκαν στὸν βυθὸ τοῦ κόλπου τοῦ Σουέζ, 1,5 χιλιόμετρο μακριὰ ἀπὸ τὴ σύγχρονη πόλη τοῦ Ras Gharib, σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση τοῦ ὑπουργείου Ἀρχαιοτήτων τῆς Αἰγύπτου.
.               Οἱ ἀρχαιολόγοι ἀναζητοῦσαν ἀπομεινάρια ἀρχαίων πλοίων καὶ ἀντικειμένων ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Ἐποχὴ τοῦ Λίθου καὶ τὴν Ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ στὴν περιοχὴ τῆς Ἐρυθρὰς Θάλασσας, ὅταν βρέθηκαν μπροστὰ ἀπὸ μία γιγαντιαία μάζα ἀνθρωπίνων ὀστῶν.
.               Ὁ καθηγητὴς Ἀμπντὲλ Μωχάμεντ Γκάρερ, ποὺ ἡγεῖται τῆς ἔρευνας ἔκανε λόγο, σύμφωνα μὲ τὴν worldnewsdailyreport, γιὰ πάνω ἀπὸ 400 ἀνθρώπινους σκελετούς, ἑκατοντάδες ὅπλα καὶ κομμάτια πανοπλίας καθὼς καὶ ἀπομεινάρια δύο ἁρμάτων μάχης, τὰ ὁποῖα βρίσκονταν διάσπαρτα σὲ μία ἔκταση περίπου 200 τετραγωνικῶν μέτρων. Οἱ ἀρχὲς ἐκτιμοῦν ὅτι στὴν περιοχὴ βρίσκονται τὰ λείψανα περισσότερων ἀπὸ 5.000 ἀνθρώπων, γεγονὸς ποὺ ὑποδηλώνει ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα μεγάλο τμῆμα στρατοῦ, ποὺ ἔχασε τὴ ζωή του στὴν περιοχή.
.               Ἔτσι λοιπὸν οἱ περισσότερες ἐνδείξεις ὁδήγησαν τὸν καθηγητὴ Γκάντερ στὸ συμπέρασμα ὅτι τὰ λείψανα θὰ μποροῦσαν νὰ συνδεθοῦν μὲ τὸ περίφημο ἐπεισόδιο τῆς Βιβλικῆς Ἐξόδου.
.               Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, οἱ στρατιῶτες φαίνεται νὰ ἔχουν πεθάνει σὲ στεγνὸ ἔδαφος, δεδομένου ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἴχνη σκαφῶν ἢ πλοίων ποὺ ἔχουν βρεθεῖ στὴν περιοχή. Οἱ θέσεις ποὺ βρέθηκαν τὰ λείψανα καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἦταν κολλημένα σὲ μία τεράστια μάζα ἀπὸ πηλὸ καὶ πέτρα, ὑποδηλώνει ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν πεθάνει ἀπὸ κατολίσθηση ἢ παλιρροϊκὸ κύμα.
.               Ὁ ἀριθμὸς τῶν πτωμάτων ὑποδηλώνει ὅτι ἕνα μεγάλο ἀρχαῖο στράτευμα ἔχασε τὴ ζωή του στὴν περιοχὴ καὶ ὁ δραματικὸς τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖο πέθαναν, φαίνεται νὰ πιβεβαιώνει τ βιβλικ κδοχ το περάσματος τς ρυθρς Θαλάσσης, ὅταν ἑνώθηκαν τὰ νερὰ ποὺ ἄνοιξε ὁ Μωυσῆς γιὰ νὰ περάσει ὁ λαός του μὲ ἀποτέλεσμα ὁ στρατὸς τοῦ Φαραὼ τῆς Αἰγύπτου νὰ βρεῖ τραγικὸ θάνατο.
.               Αὐτὸ τὸ νέο εὕρημα ἀποδεικνύει ὅτι ὑπῆρξε πράγματι αἰγυπτιακὸς στρατὸς μεγάλου μεγέθους ποὺ ἔχασε τὴ ζωή του στὰ νερὰ τῆς Ἐρυθρὰς Θάλασσας, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ βασιλιᾶ Akhenaten.
.               Ατ κπληκτικ νακάλυψη φέρεται ν ποτελε διαμφισβήτητη πιστημονικ πόδειξη, τι να π τ πι διάσημα πεισόδια τς Παλαις Διαθήκης εναι πραγματικ κα βασίζεται σ στορικ γεγονός. Φέρνει μία νέα προοπτικὴ μίας ἱστορίας ποὺ πολλοὶ ἱστορικοὶ ἐξετάζουν ἐπὶ πολλὰ χρόνια ὡς ἔργο τῆς φαντασίας καὶ ὑποδηλώνει ὅτι καὶ ἄλλα θέματα, ὅπως οἱ «πληγὲς τῆς Αἰγύπτου» θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν πράγματι ἱστορικὴ βάση.
.               Ὁ καθηγητὴς Γκάντερ συνεχίζει τὴν προσπάθεια ἀνάσυρσης ὅλων τῶν λειψάνων καὶ ἀντικειμένων ἀπὸ τὸν βυθὸ τῆς θάλασσας, ποὺ ὅπως ἀποδεικνύεται εἶναι μία ἀπὸ τὶς πλουσιότερες ἀρχαιολογικὲς ὑποβρύχιες τοποθεσίες ποὺ ἔχουν ἀνακαλυφθεῖ ποτέ.

ΠΗΓΕΣ: zougla.gr, iefimerida, madata.gr

, , ,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ» (Μακαρ. 2)

ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  ΣΤΟΥΣ «ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΥΣ».
(τοῦ π. Γ. Β. Μ.)
Ἀδελφοί μου,
Ὁ  Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος ἐπιλέγει ὡς πρώτη πράξη καὶ ἐνέργεια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τὴν κλήση τῶν πρώτων μαθητῶν του τὴν ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλία τοῦ Κυρίου. Καὶ ἔχει ὡς σκοπὸ ἡ πρόταξη αὐτὴ νὰ ἀντιπαραθέσει ἀπέναντι στὸν παλαιὸ νόμο τοῦ ὄρους Σινᾶ τὸ νέο νόμο τῆς χάριτος. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς γιὰ τὸν Εὐαγγελιστὴ Ματθαῖο, ὅπως καὶ γιὰ τὸν Παῦλο, εἶναι ὁ νέος Μωϋσῆς [1] , ποὺ φέρνει στοὺς ἀνθρώπους τὸ δικό του νόμο, τὸ νόμο ἑνὸς νέου Ὄρους πρὸς τὸ δικό του λαό, τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, τὸ νέο Ἰσραήλ.
Γιὰ συνέχεια πατῆστε ἐδῶ: ΕΙΣΑΓ. ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΥΣ

, , , , , ,

Σχολιάστε