Ἄρθρα σημειωμένα ὡς μισθοδοσία Κλήρου

«6.000 ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚEΣ ΘEΣΕΙΣ ΙΕΡEΩΝ, ΟYΤΕ ΜIΑ ΠΑΡΑΠAΝΩ» ἔφη Γαβρόγλου!

«Βόμβα» Γαβρόγλου: 6.000 ο ργανικς θέσεις ερέων,
ο
τε μία παραπάνω

ΤοΒΗΜΑ Team
12.04.2019

.             «Φωτιὲς» ἀνάβει ἡ τοποθέτηση τοῦ ὑπουργού Παιδειας Κώστα Γαβρόγλου στὴ Βουλὴ ἀναφορικὰ μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν ὀργανικῶν θέσεων ἱερέων καθὼς ἐπικαλέστηκε νόμο τοῦ 1945, γιὰ νὰ δηλώσει ὅτι «οἱ ὀργανικὲς θέσεις ἱερέων εἶναι 6.000 καὶ οὔτε μία παραπάνω», ἀφοῦ ὅπως εἶπε πρέπει νὰ μισθοδοτοῦνται μόνον οἱ ἔγγαμοι ἱερεῖς, κάτι ποὺ σήμερα δὲν συμβαίνει.
.             Ὁ ὑπουργὸς δήλωσε δὲ ὅτι ἐὰν τὸ Ἐλεγκτικὸ Συμβούλιο ζητήσει νὰ μάθει γιατί μισθοδοτοῦνται ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐπιπλέον ἱερωμένοι, οἱ ὁποῖοι ξεπερνοῦν τοὺς  4.000 (σήμερα μισθοδοτοῦνται 10.400) μπορεῖ νὰ βρεθοῦν στὸν ἀέρα.
.             Σύμφωνα μὲ τὸν κ. Γαβρόγλου μισθοδοτοῦνται ἄγαμοι κληρικοὶ καὶ ἱερομόναχοι καὶ ζήτησε ἀπὸ τὴν ἀντιπολίτευση ἐπιτακτικὰ νὰ τοῦ πεῖ ἂν πιστεύει πὼς αὐτὸ εἶναι τὸ σωστό, ἐνῶ τόνισε πὼς τὸ πλαίσιο συμφωνίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μὲ τὸν πρωθυπουργό, αὐτὴ τὴν παθογένεια εἶχε σκοπὸν νὰ διορθώσει, καλώντας τὰ κόμματα νὰ πάρουν θέση.
.             Ἡ τοποθέτηση τοῦ Κ. Γαβρόγλου στὴ Βουλὴ ἦρθε ὡς ἀπάντηση στὴν ἐρώτηση τοῦ βουλευτῆ τῆς ΝΔ Δημήτρη Κυριαζίδη ὁ ὁποῖος ἔκανε λόγο γιὰ συμφωνία Ἱερωνύμου – Τσίπρα κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκληθεῖ καὶ φραστικὸ ἐπεισόδιο ἀνάμεσα σὲ ὑπουργὸ καὶ βουλευτή.
.             Ὁ Δ. Κυριαζίδης ἀνέφερε χαρακτηριστικά: Νὰ καθίσετε νὰ μιλῆστε καὶ νὰ μὴν πᾶτε κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι, νὰ κάνετε τὴν ὅποια «συνέργεια» ποὺ λέτε μὲ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ ἢ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Μὲ τὸν Κώστα Γαβρόγλου νὰ ἀπαντᾶ: Πῶς νὰ νομοθετήσουμε, κ. Κυριαζίδη, λοιπόν, ὅταν ἐσεῖς ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Νέας Δημοκρατίας σήμερα λέτε τὸ ἀπαράδεκτο -καὶ σᾶς ζητῶ νὰ τὸ πάρετε πίσω- ὅτι ἡ συμφωνία ἀνάμεσα στὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ στὸν πρωθυπουργὸ ἔγινε κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι; Ντροπή σας! Ντροπή σας! Κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι; Εἶναι δυνατὸν σὲ μία δημοκρατικὴ χώρα νὰ μιλᾶτε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο; Τὰ «κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι» εἶναι ἐπὶ ἄλλων κυβερνήσεων. Ἔχετε ἐκτεθεῖ ἀνεπανόρθωτα καὶ ζητάω νὰ τὸ πάρετε πίσω. Συμφωνία κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι ἀνάμεσα στὸν πρωθυπουργὸ μίας δημοκρατικὰ ἐκλεγμένης χώρας καὶ ἑνὸς Ἀρχιεπισκόπου; Αὐτὰ δὲν πρέπει νὰ λέγονται!
.             Στὴν ἀπάντησή του ἀναφορικὰ μὲ τὸ θέμα τῶν κληρικῶν ὁ Κ. Γαβρόγλου ἀνέφερε ἀναλυτικὰ τὰ ἑξῆς:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Ὑπουργὸς Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων): Σᾶς παρακαλῶ, προφανῶς σᾶς γράφουν ἄλλοι τὶς ἐρωτήσεις. Μὲ συγχωρεῖτε, ὅταν ἐδῶ γραπτὰ λέει: «Καθότι ἀπὸ τὶς δέκα χιλιάδες τετρακόσιες ὀργανικὲς θέσεις ἱερέων περισσότερες ἀπὸ δυόμισι χιλιάδες παραμένουν κενές», πρέπει νὰ μᾶς πεῖτε βάσει ποιοῦ νόμου εἶναι αὐτὲς οἱ δέκα χιλιάδες τετρακόσιες θέσεις. Δὲν ὑπάρχουν, λοιπόν. Νὰ τὸ ξέρετε, γιὰ νὰ μὴν ἐκτεθεῖτε.
Ὁ νόμος ὁ ὁποῖος ὁρίζει τὶς ὀργανικὲς θέσεις, γιὰ νὰ γνωρίζετε, εἶναι ὁ ἀναγκαστικὸς ν. 536/1945 καὶ οἱ ὀργανικὲς θέσεις ἱερέων στὴν Ἐκκλησία εἶναι ἔξι χιλιάδες, οὔτε μία παραπάνω. Εἶναι ἔξι χιλιάδες. Νὰ τὸ ξέρουμε αὐτό. Δὲν εἶναι δέκα χιλιάδες τετρακόσιες. Πρῶτον αὐτό.
Δεύτερον, κατὰ τὴ γνώμη σας, πρέπει νὰ μισθοδοτοῦνται οἱ ἔγγαμοι ἢ οἱ ἄγαμοι κληρικοί; Διότι ὁ νόμος εἶναι ἀπολύτως σαφής. Ὁ νόμος μιλάει γιὰ τοὺς ἔγγαμους κληρικούς. Ξέρετε τί γίνεται σήμερα, ἄραγε; Θὰ ἤθελα νὰ μοῦ ἀπαντήσετε, ἂν γνωρίζετε. Διότι ὁ νόμος τοῦ 1945 πῆγε νὰ προστατεύσει τοὺς ἔγγαμους κληρικοὺς ἀπὸ μία ἐξευτελιστικὴ καθημερινότητα. Εἶναι σωστό, κατὰ τὴ γνώμη σας, νὰ μισθοδοτοῦνται ἱερομόναχοι; Εἶναι σωστὸ νὰ μισθοδοτοῦνται ἄγαμοι κληρικοί;
Ἐδῶ, λοιπόν, ὑπάρχει ἕνα πάρα πολὺ σοβαρὸ πρόβλημα. Καὶ νὰ σᾶς πῶ κάτι; Ἔχετε ρωτήσει καθόλου τὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο ἂν ἔχει κάνει μία κατανομὴ τῶν ὀργανικῶν θέσεων ἀνὰ Μητρόπολη; Γιατί καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα πολὺ σοβαρὸ θέμα.
Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ὑπάρχουν πολλοὶ ἱερεῖς στὰ ἀστικὰ κέντρα καὶ ἐλάχιστοι στὶς ἐπαρχίες τῆς χώρας καὶ στὶς ἀπομακρυσμένες περιοχές. Αὐτὸ ἀκριβῶς πῆγε νὰ διορθώσει τὸ πλαίσιο συμφωνίας ποὺ ἔχει ὑπογραφεῖ ἀνάμεσα στὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὸν Πρωθυπουργό. Αὐτὸ ποὺ ἐσεῖς, μὲ δική σας πρωτοβουλία, εἴπατε ὅτι τελείωσε, πῆγε στὶς καλένδες τώρα, δὲν πρόκειται νὰ συνεχιστεῖ.
Τὸ ἐρώτημα εἶναι: ὡς πολιτικὰ κόμματα θέλουμε νὰ μπεῖ μία τάξη σὲ αὐτό, ναὶ ἢ ὄχι; Ἐμεῖς δὲν λέμε νὰ διώξουμε κανέναν. Ἐμεῖς δὲ λέμε νὰ σταματήσει ἡ μισθοδοσία. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὅμως, ὅταν ὑπάρχουν ἕξι χιλιάδες ὀργανικὲς καὶ μέσα ἀπὸ μία ἀπίστευτη παθογένεια, ποὺ ἔγινε σιγὰ-σιγὰ ἀπὸ τὸ 1945 καὶ μετά, σήμερα ἡ πολιτεία μισθοδοτεῖ πάνω ἀπὸ δέκα χιλιάδες, αὐτὸ εἶναι μία θεσμικὴ ἀκαταστασία, στὴν ὁποία τὰ πολιτικὰ κόμματα πρέπει νὰ πάρουν θέση.
Ἐδῶ, λοιπόν, ὑπάρχει ἕνα πολὺ σοβαρὸ πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ πρόβλημα. Τὸ μὲν πολιτικὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι τὸ μόνο ποὺ ἐνδιαφέρει τὴ Νέα Δημοκρατία εἶναι νὰ κάνει αὐτὴ τὴν ἀντιπολίτευση τοῦ μαύρου-ἄσπρου. Σᾶς ρωτῶ, λοιπόν, ἂν ἐσεῖς εἶστε ὑπὲρ τοῦ νὰ μπορέσει νὰ μπεῖ μία τάξη, ἕνας ὀρθολογισμὸς περαιτέρω κατοχύρωσης τῶν κληρικῶν, ὥστε αὐτὴ ἡ χώρα, ἐπιτέλους, νὰ ἔχει τὰ ἀντίστοιχα μητρῶα, τὴν ἀντίστοιχη μισθοδοσία κλπ.

[…]

ΠΗΓΗ: tovima.gr

 

,

Σχολιάστε

EΜΜΕΝΕΙ ἀλλὰ ΔΙΑΛΕΓΕΤΑΙ

Συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019, στὴν δεύτερη ἡμέρα τῆς ἐκτάκτου Συγκλήσεώς της, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος […] Ἐν συνεχείᾳ τῆς χθεσινῆς εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰεροθέου καὶ τῆς ἐπ’ αὐτῆς συζητήσεως, ὁμοφώνως ἀπεφάσισε σήμερα:

1. Συγχαίρει τὴν Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ «Διαλόγου Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας ἐπὶ θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος» γιὰ τὸ ὅτι ἔφερε εἰς πέρας τὴν ἀποστολὴ ποὺ τῆς ἀνατέθηκε ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία καὶ γιὰ τὴν ἀπὸ 19.3.2019 Εἰσήγηση.
2. Ἐμμένει στὴν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς 16ης Νοεμβρίου 2018, ἤτοι νὰ συνεχισθῆ ὁ διάλογος μὲ τὴν Πολιτεία, ἀλλὰ «νὰ ἐμμείνη στὸ ὑφιστάμενο καθεστὼς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».
3. Προσδιορίζει ἔτι περαιτέρω τὰ θέματα, στὰ ὁποῖα θὰ συνεχισθῆ ὁ διάλογος μὲ τὴν Πολιτεία, ἤτοι τὶς ὀργανικὲς θέσεις τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων, τὴν ἀποζημίωση γιὰ τὴν ἀπαλλοτριωθεῖσα ἐκκλησιαστικὴ περιουσία ἕως τὸ 1939, τὴ διαχείριση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μετὰ τὶς Συμβάσεις τῆς 18.9.1952.

[…]

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr

,

Σχολιάστε

«ΤΙΠΟΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ»

Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος:
«Χωρὶς τὴ συγκατάθεση τῶν κληρικῶν δὲν θὰ γίνει τίποτε»

Πέμπτη 07 Μαρτίου 2019

.           Τὴ συναίνεση καὶ τὴ συγκατάθεση τῶν κληρικῶν ἔθεσε ὡς βασικὴ προϋπόθεση ἀναφορικὰ μὲ τὴν πορεία τῶν συζητήσεων τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου μὲ τὴν Πολιτεία ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος. «Χωρὶς τὴ συγκατάθεση τῶν κληρικῶν δὲν θὰ γίνει τίποτε», τόνισε χαρακτηριστικά, καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀναφέρθηκε στὴν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸ τριήμερο 19-21 Μαρτίου, ποὺ θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ ζήτημα τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας – Πολιτείας.

ΠΗΓΗ: liberal.gr

 

,

Σχολιάστε

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ἡ πρόταση τῆς κυβερνήσεως ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία πιθανότατα.

«Ο κληρικο δν κβιάζουν ποτ κανένα»

Ρεπορτὰζ
Ἀντώνης Τριανταφύλλου
ἐφημ. «Δημοκρατία», 27.02.2019

.             Ἐνόχληση στοὺς κληρικοὺς προκάλεσαν οἱ δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, κυρίως ἡ εὐθεία ἀναφορὰ ποὺ ἔκανε περὶ προσπάθειας τοῦ ὀργάνου τῶν κληρικῶν, τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος (ΙΣΚΕ), νὰ ἐκβιάσει, προκειμένου νὰ μὴν ὑπάρξουν ἀλλαγὲς στὸν τρόπο μισθοδοσίας. «Οἱ κληρικοὶ δὲν ἐκβιάζουν κανένα καὶ ποτέ, δὲν συνάδει μὲ τὴν ἰδιότητά τους καὶ τὴν ἀποστολή τους», ἀπάντησε χθὲς ὁ ΙΣΚΕ ἐγκαλώντας τὸν ὑπουργὸ Παιδείας ὅτι λανθασμένα κατηγορεῖ τοὺς ἱερεῖς ὅτι δὲν κατέθεσαν προτάσεις.
.             Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωσή του, ὁ Ἱερὸς Σύνδεσμος κατέθεσε γραπτὰ ὑπομνήματα μὲ τὶς θέσεις καὶ τὶς ἀπόψεις του, σημειώνοντας ὅτι ἂν ἔχουν λησμονηθεῖ ἢ χαθεῖ ἐκ μέρους τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, δὲν φέρει εὐθύνη ὁ ΙΣΚΕ.
.             Παράλληλα ἀντικρούουν καὶ τὴ νομικὴ ἐπιχειρηματολογία τῆς κυβέρνησης ὅτι οἱ κληρικοὶ δὲν εἶναι δημόσιοι ὑπάλληλοι. «Ὁ κ. ὑπουργὸς ἐπικαλεῖται τὶς δύο ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ γιὰ τὴν ἰδιότητά μας κατὰ τὸ ἥμισυ, διατὶ τάχα; Εἴμαστε θρησκευτικοὶ λειτουργοί, ἐξομοιωμένοι (πλάσματι δικαίου) μὲ τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους. Γιατί αὐτὴν τὴ λεπτομέρεια τὴν ἀποφεύγει ὁ κ. ὑπουργός;», διερωτῶνται στὸν ΙΣΚΕ.
.             Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος συντάσσει τὸ πόρισμα ποὺ θὰ κατατεθεῖ τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα στὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, ἡ ὁποία μὲ τὴ σειρά της θὰ παραπέμψει, ὡς ἀναρμόδια, τὸ θέμα στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν συνομιλιῶν τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μὲ τὴν κυβέρνηση, σύμφωνα μὲ ἀσφαλεῖς πληροφορίες τῆς «Δημοκρατίας», δὲν ἱκανοποιοῦν καθόλου τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας.

  • Πρῶτον, ἡ ἐπιτροπὴ δὲν ἔλαβε τὸ νομοσχέδιο, ἑπομένως δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφέρει ἄποψη.

  • Δεύτερον, τὸ γενικόλογο «φιλολογικὸ» κείμενο, ποὺ βρίθει λανθασμένων διατυπώσεων καὶ νομικὰ καὶ ἐκφραστικά, δὲν ἀπαντᾶ σὲ κανένα ἀπὸ τὰ κρίσιμα ἐρωτήματα τῆς Ἐκκλησίας.

  • Τρίτον καὶ κρισιμότερον, ἡ κυβέρνηση, μέχρι στιγμῆς τουλάχιστον, δὲν δείχνει οὐσιαστικὴ διάθεση νὰ ὑποχωρήσει ἀπὸ τὴν ἀπαίτησή της νὰ ἀλλάξει τὸ μισθολογικὸ καθεστὼς τοῦ κλήρου, θέση ποὺ ἤδη ἔχει ἀπορρίψει ἡ Ἐκκλησία.

.             Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα καὶ ἂν δὲν ὑπάρξει κάποια θεαματικὴ ἀλλαγὴ στὴ στάση τῆς κυβέρνησης, ἡ Ἱεραρχία μᾶλλον θὰ ἀπορρίψει τὴν πρόταση τῆς κυβέρνησης.

 

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

,

Σχολιάστε

ΘΡΑΣΟΣ καὶ ΑΣΕΒΕΙΑ ἢ «ΔΙΑΙΡΕΙ καὶ ΒΑΣΙΛΕΥΕ»;

Θράσος κα σέβεια
π τν θεόφοβο Γαβρόγλου

Ρεπορτὰζ
Ἀντώνης Τριανταφύλλου
ἐφημ. «Δημοκρατία», 26.02.2019

EIΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Κάτι περισσότερο ἀπὸ θράσος καὶ ἀσέβεια (ἂν καὶ ὁ σεβασμὸς εἶναι λέξη «πλαστελίνη» στὰ δώματα τοῦ ΥΠΕΠΘ). Πρόκειται γιὰ τὴν ἀρχαιοτάτη μέθοδο τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε». Ἐν προκειμένῳ λοιπὸν ὁ ὑπουργὸς στοχοποιεῖ τοὺς Ἱερεῖς, γιὰ νὰ διασπάσει τὴν Ἱεραρχία. Ὡσὰν ἡ Ἐπιτροπὴ ἀπὸ πλευρᾶς Ἐκκλησίας (ἡ ὁποία ἐκήρυξε ἑαυτὴν ἀναρμοδία νὰ διαπραγματευθεῖ τὴν πρόταση τῆς Πολιτείας περὶ τῆς μισθοδοσίας τοῦ Κλήρου) νὰ ἀπαρτιζόταν μόνον ἀπὸ ἱερεῖς. Ἀντιθέτως συμμετεῖχαν τρεῖς Μητροπολίτες. Καὶ ἐπιπλέον τὰ ἴδια σχεδὸν εἶπε καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καὶ ἡ Ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

.              Μὲ θράσος ὁ Κώστας Γαβρόγλου στρέφεται κατὰ τῶν κληρικῶν κατηγορώντας τους ὅτι ἐκβιάζουν τὴν κυβέρνηση, προσπαθώντας νὰ μετακυλήσει τὸ ἄγος τῆς ἀπόρριψης τῆς συμφωνίας στὸν πιὸ ἀδύναμο κρίκο, δηλαδὴ στὸν ἐφημεριακὸ κλῆρο. Στὴ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε χθὲς στὸ ραδιόφωνο 247 ὁ ὑπουργὸς Παιδείας κατηγόρησε τὸν Ἱερὸ Σύνδεσμο Κληρικῶν (ΙΣΚΕ) ὅτι ἐκβιάζει τὴν κυβέρνηση, μὲ ἀφορμὴ τὴν προειδοποίηση τοῦ ΙΣΚΕ ὅτι, ἐὰν περάσουν οἱ ἀλλαγὲς στὸ μισθολογικό, τότε αὐτοὶ θὰ ἀντιδράσουν, μὲ εἰρηνικὸ τρόπο.
.              Ὁ Κώστας Γαβρόγλου οὐσιαστικὰ ὑποστήριξε ὅτι ἡ κυβέρνηση, ποὺ ἐμμέσως ἔχει ἀπειλήσει τὴν Ἐκκλησία ὅτι δὲν ἀποκλείεται ἀκόμα καὶ μονομερὴς νομοθέτηση μὲ ἐπαχθέστερους ὅρους, ἂν δὲν συμφωνήσουν στὶς προωθούμενες ἀλλαγές, αἰσθάνεται ὅτι ἀπειλεῖται ἀπὸ τοὺς κληρικούς. Πόσο εἰρωνικό, ἕνας ἀριστερὸς πολιτικὸς νὰ μὴν ἀναγνωρίζει τὸ δικαίωμα μίας κοινωνικῆς ὁμάδας σὲ κινητοποιήσεις γιὰ τὴ διασφάλιση ὅσων θεωροῦν δίκαια…
.              Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας πάλι ξέχασε νὰ πεῖ ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διαφωνοῦν κάθετα στὸ σχέδιο τῆς κυβέρνησης γιὰ τὸ μισθολογικὸ καὶ προσπαθεῖ νὰ ρίξει τὸ φταίξιμο τῆς πιθανῆς ἀπόρριψης στοὺς ἁπλοὺς κληρικούς.
.              Λίγη ὥρα μετὰ τὴ συνέντευξη Γαβρόγλου ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἀποδόμησε τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ ὑπουργοῦ. Ἡ ἐπαρχιακὴ Σύνοδος σὲ ἀνακοινωθὲν ἐπανέλαβε τὴν πάγια θέση της, ὅτι ἐμμένει στὴ διατήρηση τοῦ ὑπάρχοντος ἐργασιακοῦ καθεστῶτος τῶν κληρικῶν. Ἐπίσης, ὅτι διαφωνεῖ μὲ τὸ σχέδιο ποὺ δημοσιοποίησε τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, χαρακτηρίζοντάς το γενικὸ περιγραφικὸ πλαίσιο μὲ ἀσάφειες καὶ κενά. Παράλληλα ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ὑπογραφὴ τῆς προτεινόμενης σύμβασης δὲν διασφαλίζει τὸ μέλλον τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν, «καθὼς κάθε σύμβαση μπορεῖ νὰ καταγγελθεῖ ἢ νὰ παραβιαστεῖ μονομερῶς μὲ διάφορα νομικὰ προσχήματα, ὅπως ἔχει συμβεῖ στὸ παρελθόν».
.              Παράλληλα, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἀπορρίπτει τὸ σκεπτικὸ τῆς «ἀφηρημένης ἀποζημίωσης» καὶ ὑποστηρίζει ὅτι δὲν κατοχυρώνει μελλοντικὰ τὴ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν, διότι, ὅπως μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρεται στὸ κείμενο: «Ἡ Πολιτεία παραιτεῖται ἀπὸ τὴν ἀπευθείας μισθοδοσία τοῦ κλήρου». Προειδοποίησε δὲ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης θὰ προασπιστεῖ μὲ κάθε νόμιμο τρόπο τὰ δίκαια τῶν κληρικῶν.

 

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr

 

 

Σχολιάστε

«ΕΜΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ. Δὲν μπορεῖ νὰ περάσει τὸ σχέδιο ποὺ ἔχει ἐκπονήσει ἡ κυβέρνηση» (Ι.Σ.Κ.Ε.)

Ἀμετακίνητοι οἱ κληρικοὶ γιὰ τὴ μισθοδοσία τους:
Ἔρχονται καὶ ἐκλογές, «ὑπενθυμίζουν» στὸν Γαβρόγλου

Ἰσμήνη Χαραλαμποπούλου, «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»

21.02.2019

.             «Ὅσον ἀφορᾶ στὸ θέμα τῆς μισθοδοσίας, ἐμμένουμε στὶς θέσεις μας καὶ στὶς ἀποφάσεις μας. Δὲν θὰ κάνουμε πίσω σὲ καμία περίπτωση», εἶπε ὁ ἐκπρόσωπος τῶν κληρικῶν, πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου
.             Ἀμετακίνητοι εἶναι οἱ κληρικοὶ στὸ θέμα τῆς μισθοδοσίας τους, ἐπιμένοντας ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ περάσει τὸ σχέδιο ποὺ ἔχει ἐκπονήσει ἡ κυβέρνηση. Αὐτὸ προέκυψε καὶ ἀπὸ τὴν σημερινὴ γενικὴ συνέλευση τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος, μὲ τὴ συμμετοχὴ περίπου 500 κληρικῶν ἀπ’ ὅλη τὴ χώρα.
.             Ὁ ἐκπρόσωπος τῶν κληρικῶν, πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, δήλωσε ὅτι ἡ ἀπόφασή τους, ἐν ὄψει καὶ τῆς σύγκλησης τῆς Ἱεραρχίας, εἶναι νὰ παραμείνει στὸ Δημόσιο ἡ μισθοδοσία τοῦ κλήρου.
.             «Ὁμόφωνα ἀποφασίσαμε νὰ μὴν δεχτοῦμε καμία ἀλλαγὴ στὰ θέματα τῆς μισθοδοσίας. Μία ἀπόφαση ποὺ εἴχαμε πάρει ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ καὶ ἔκανε ὁμόφωνα ἀπόφασή της καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος στὶς 16 Νοεμβρίου τοῦ 2018 καὶ ἡ ὁποία εἶναι δεσμευτικὴ γιὰ ὅλη τὴν Ἐκκλησία», τόνισαν οἱ κληρικοί, ἐπιβεβαιώνοντας τὴν ἀρχική τους ἀπόφαση.
.             Οἱ ἱερεῖς ἀπορρίπτουν τὴν πρόταση τῆς κυβέρνησης, ἐνῶ τὴν ἀπόφαση τοῦ κλήρου γνωστοποίησε ὁ ἐκπρόσωπος τῶν κληρικῶν, πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κωνσταντίνου, μετὰ τὴ γενικὴ συνέλευση τοῦ ΙΣΚΕ καὶ ἐν ὄψει καὶ τῆς σύγκλησης τῆς Ἱεραρχίας, στὰ τέλη Μαρτίου.
.             «Ὁλοκληρώθηκε ἡ τακτική μας συνέλευση. Ὅσον ἀφορᾶ στὸ θέμα τῆς μισθοδοσίας, ἐμμένουμε στὶς θέσεις μας καὶ στὶς ἀποφάσεις μας. Δὲν θὰ κάνουμε πίσω σὲ καμία περίπτωση» τόνισε ὁ πρωτοπρεσβύτερος.
.             Σὲ ἐρώτηση γιὰ τὸ πῶς θὰ ἀντιδράσουν σὲ περίπτωση ποὺ ἡ κυβέρνηση προχωρήσει μονομερῶς στὸ σχέδιο τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, ἀπάντησε μὲ νόημα: «Ὑπάρχουν καὶ οἱ εἰρηνικὲς κινητοποιήσεις καὶ ἔρχονται καὶ ἐκλογές»…

 

 

 

,

Σχολιάστε

ΣΟΥΤ! Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ… (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Σούτ! Ἡ Ἱεραρχία κοιμᾶται…

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἡ κυβέρνηση ἐπιτίθεται μὲ ὅλα τὰ μέσα σὲ βάρος τῆς ἰδιοπροσωπίας τῶν Ἑλλήνων, ἐνῶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ τὸ σῶμα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σιωποῦν, λὲς καὶ ἀπολαμβάνουν νήδυμο ὕπνο καὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται τὰ συμβαίνοντα. Ἤδη, χωρὶς καμία ἀντίδρασή τους, τὰ Σκόπια ἐπισήμως ὀνομάζονται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα «Βόρεια Μακεδονία», τὸ ἄρθρο 3 ψηφίστηκε ὡς ἀναθεωρητέο καὶ μὲ τὴν πρόταση ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Δημοκρατία εἶναι «θρησκευτικὰ οὐδέτερο κράτος» καὶ ἐπίσης ὅτι καθίσταται ὑποχρεωτικὸς καὶ ἀποκλειστικὸς ὁ πολιτικὸς ὅρκος σὲ ὅλους τοὺς κρατικοὺς ἀξιωματούχους καὶ στοὺς δημοσίους λειτουργοὺς καὶ ὑπαλλήλους. Ἐξ ἄλλου ἀπὸ καιρὸ ἔχει ἀρχίσει, πάντα χωρὶς καμία οὐσιαστικὴ ἀντίδραση τῆς Ἱεραρχίας, ἡ συστηματικὴ ἀποδόμηση τῆς Παιδείας τῶν Ἑλληνοπαίδων, μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῶν νεωτερικῶν ἀντιλήψεων τῆς παγκοσμιοποίησης στὰ βασικὰ στοιχεῖα ποὺ δομοῦν τὴν ταυτότητα, Γλώσσα, Ἱστορία, Θρησκευτικά.
.           Στὸ θέμα τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος (ΔΙΣ) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς 8 Φεβρουαρίου 2019 ἀπέστειλε τὶς θέσεις Της στοὺς Προέδρους τῶν Κοινοβουλευτικῶν Κομμάτων καὶ στοὺς ἀνεξάρτητους Βουλευτές. Σὲ αὐτές, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἐκφράζονται οἱ ἀντιρρήσεις της στὴν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3. Ἀντιρρήσεις ἐξέφρασε καὶ ἡ ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατὰ τὴ συνάντησή της μὲ τὸν κ. Γαβρόγλου στὴν Ἀθήνα, στὶς 13 Φεβρουαρίου. Στὶς 14 Φεβρουαρίου ἡ Κυβέρνηση, μὲ 151 ψήφους, πέρασε ἀπὸ τὴ Βουλὴ ὡς ἀναθεωρητέο τὸ ἄρθρο 3 καὶ μὲ τὸ κείμενο ποὺ περιέχει ὅλα στὰ ὁποῖα ἔχουν ἀντιρρήσεις τὸ Φανάρι καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, χωρὶς ἐκ μέρους τους νὰ ὑπάρξει κάποιο σχόλιο.
.           Στὰ θέματα τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν καὶ τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος ἡ Κυβέρνηση ἐπιμένει καὶ προωθεῖ τὴ συμφωνία Τσίπρα – Ἱερώνυμου, παρὰ τὸ ὅτι αὐτὴ ἔχει ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τοῦ Νοεμβρίου. Στὸ σχέδιο «ὑλοποίησης τῆς Συμφωνίας Πολιτείας – Ἐκκλησίας», ποὺ ἔδωσε ἡ Κυβέρνηση στὴν Ἐπιτροπὴ Διαλόγου τῆς ΔΙΣ στὶς 12 Φεβρουαρίου, ἀναφέρεται σαφῶς ὅτι μὲ αὐτὸ «ἀναιροῦνται ὅλες οἱ ἀνησυχίες ποὺ εἶχαν ἐκφραστεῖ εἴτε λόγῳ ἐλλιποῦς ἐνημέρωσης εἴτε λόγῳ παρανόησης μετὰ τὴν κοινὴ ἀνακοίνωση ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τοῦ σχεδίου Συμφωνίας Πολιτείας – Ἐκκλησίας τῆς 6ης Νοεμβρίου 2018». Καὶ συνεχίζει: «Στὸ σχέδιο καταγράφονται οἱ σημαντικοὶ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους αὐτὴ ἡ ἱστορικῆς σημασίας συμφωνία θὰ εἶναι ἀμοιβαία ἐπωφελὴς καὶ γιὰ τὰ δύο μέρη, καθὼς καὶ γιὰ τὸν ἐφημεριακὸ κλῆρο». Δηλαδὴ ἀπὸ ἄγνοια ἢ παρανόηση οἱ 82 Ἱεράρχες ἀπέρριψαν τὴ συμφωνία Τσίπρα – Ἱερωνύμου καὶ τώρα θὰ ἀντιληφθοῦν τὸ λάθος τους καὶ θὰ προσχωρήσουν σὲ αὐτήν…
.           Οἱ ἀλλαγὲς ὡς πρὸς τὴν μισθοδοσία τῶν κληρικῶν εἶναι λεκτικές. Μετὰ τὴν ἀπόλυση ἀπὸ τὸ Δημόσιο τῶν 10.000 κληρικῶν, ἡ «ἐπιδότηση» γιὰ τοὺς μισθούς τους τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Κράτος, τὴν ὁποία ἀναφέρει ἡ συμφωνία Τσίπρα – Ἱερώνυμου, μετονομάζεται σὲ «ἀφηρημένη ἀποζημίωση» καὶ τὸ «Εἰδικὸ Ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας», ποὺ θὰ πληρώνει τοὺς μισθούς, μετονομάζεται σὲ «Ταμεῖο Μισθοδοσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»… Στὴ συμφωνία ἀναφέρεται ὅτι «δὲν ἐπηρεάζονται οἱ συνταξιοῦχοι κληρικοί», χωρὶς νὰ διευκρινίζεται τί αὐτὸ σημαίνει καὶ ἀπὸ ποῦ θὰ πληρώνονται οἱ παλαιοὶ καὶ οἱ νέοι συνταξιοῦχοι κληρικοί.
.           Τὰ ὀφέλη γιὰ τὸ Κράτος, ποὺ ἀναφέρονται στὸ κυβερνητικὸ σχέδιο συμφωνίας εἶναι ἐνδεικτικὰ τοῦ τί ὑποκρύπτεται σὲ αὐτό. Ἀναφέρει, πρῶτον ὅτι «δὲν ἐπιβαρύνεται εὐθέως μὲ τὴ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Δηλαδὴ ἔχει σημασία ἂν δίδονται εὐθέως ἢ ἐμμέσως τὰ χρήματα… Ποιὸς κοροϊδεύει ποιόν; Εἶναι σοβαρὸ τὸ θέμα μόνο ἂν ἡ «ἀφηρημένη ἀποζημίωση» εἶναι προσωρινή, ἐνῶ ἡ μισθοδοσία ἦταν μόνιμη… Δεύτερο ποὺ ἀναφέρει εἶναι ὅτι «ἀποσείει κάθε ὑπόνοια προνομιακῆς μεταχείρισης σὲ σχέση μὲ ἄλλες θρησκευτικὲς κοινότητες…». Δηλαδὴ μὲ τὸ ὅτι θὰ δίδονται τὰ χρήματα στοὺς κληρικοὺς διὰ μέσου τῆς Ἐκκλησίας, τὸ Κράτος βρῆκε τρόπο νὰ κοροϊδέψει τὶς ἄλλες θρησκευτικὲς κοινότητες… Τὸ τρίτο εἶναι ὅτι «τακτοποιεῖ ὁριστικὰ τὴν ἐκκρεμότητα ἀπὸ ἀπαλλοτριώσεις ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μέχρι τὸ 1939, μὲ τὴν παραίτηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ ὁποιεσδήποτε ἀξιώσεις πέραν τῆς συμφωνημένης ἐτήσιας καταβολῆς ποὺ προορίζεται γιὰ τὴ δαπάνη μισθοδοσίας». Ἡ Ἐκκλησία δηλαδὴ καλεῖται νὰ παραδεχθεῖ ὅτι ἡ μισθοδοσία δὲν εἶναι οὔτε γιὰ τὴν περιουσία Της, ποὺ ἤδη κατέχει τὸ Δημόσιο, οὔτε γιὰ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ προσφέρει στὸ Ἔθνος ὁ Ὀρθόδοξος κληρικός, καὶ νὰ παραιτηθεῖ Αὐτῆς χωρὶς κάποια ἀποτίμηση. Τὸ τέταρτο εἶναι καὶ τὸ καίριο. Ἡ Κυβέρνηση παραδέχεται ὅτι τὸ Κράτος «ἀποκτᾶ πόρους ἀπὸ τὴν ἀξιοποίηση τῆς (ἐκκλησιαστικῆς) περιουσίας, μέχρι σήμερα διαφιλονικούμενης καὶ λιμνάζουσας». Δηλαδὴ παρέχει δωρεὰν ἡ Σύνοδος στὸ Κράτος τὴ μισή Της ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, ἂν βεβαίως συναινέσουν καὶ τὰ ΝΠΔΔ, ποὺ εἶναι οἱ Μονές, στὶς ὁποῖες καὶ ἀνήκει τὸ μέγιστο μέρος αὐτῆς τῆς περιουσίας, ἐπειδὴ ἀποδέχεται τὸν ἐκβιασμὸ ὅτι ἀλλιῶς δὲν θὰ ἀφεθεῖ νὰ τὴν ἀξιοποιήσει μόνη Της! Καὶ αὐτὸ συμβαίνει σὲ Κράτος ποὺ θέλει νὰ λέγεται «δημοκρατικὸ» καὶ «προοδευτικό»…
.         Ἡ ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἐπιτροπὴ συνεδρίασε στὶς 14 Φεβρουαρίου. Κατὰ τὸ Δελτίο Τύπου, τὸ ὁποῖο ἐξέδωσε, «μελέτησε ἐνδελεχῶς» τὸ σχέδιο συμφωνίας ποὺ τῆς ἐπέδωσε ὁ ὑπουργὸς κ. Γαβρόγλου, τὰ μέλη της κατέθεσαν γραπτῶς καὶ προφορικῶς τὶς ἀπόψεις τους καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ θὰ διατυπώσει τὶς θέσεις της στὴ συνάντηση ποὺ θὰ ἔχει τὴν Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου στὴν Ἱερὰ Σύνοδο μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ τοὺς συνεργάτες του. Στὴ συνέχεια θὰ δοθεῖ στὴν ΔΙΣ ἡ τελικὴ ἔκθεση καὶ θὰ ἀναμένεται τὸ πότε θὰ εὐδοκήσει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ συγκαλέσει τὴν Ἱεραρχία…
.         Ὁρισμένοι Ἀρχιερεῖς θέλησαν νὰ συγκληθεῖ ἡ Ἱεραρχία ἐντὸς τοῦ Ἰανουαρίου καὶ πρὶν περάσει στὴ Βουλὴ ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Ἡ μαγιὰ ὑπῆρξε. Ἦσαν οἱ 22 Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Γιὰ τὴν σύγκληση χρειάζονταν 27 ὑπογραφές, ποὺ ὑπῆρχαν. Δὲν συνεκλήθη. Αἰτία; Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν θέλει νὰ συγκληθεῖ… Οὐδὲν ἑπομένως κινεῖται γιὰ Ἱεραρχία, ἕως ὅτου ἀποφασίσει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος…
.           Μητροπολίτης τῆς Ἀττικῆς, ποὺ εἶναι κοντὰ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο ἐκτιμᾶ, ὄχι ὡς πρόβλεψη ἀλλὰ ὡς βεβαιότητα, ὅτι θὰ περάσει ἡ συμφωνία Τσίπρα – Ἱερώνυμου, παρὰ τὴν ὁμόφωνη ἀντίδραση τῆς Ἱεραρχίας, καὶ μετὰ ὁ Τσίπρας θὰ συμπεριφερθεῖ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὅπως σὲ ὅλους ποὺ ἐξυπηρέτησαν τὸν ἴδιο καὶ τὰ σχέδιά του, ἀπὸ τὸν Ἀλαβάνο ἕως τὸν Καμμένο…-

,

Σχολιάστε