Ἄρθρα σημειωμένα ὡς μισθοδοσία Κλήρου

ΙΣΤΟΡΙΚΗ «ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ»: «Ἡ παραμονὴ τῶν κληρικῶν στὴν Ἑνιαία Ἀρχὴ Πληρωμῶν δὲν εἶναι στὶς προθέσεις τῆς Κυβερνήσεως»

Γαβρόγλου δειάζει ερώνυμο
γι
συνταγματικ κατοχύρωση μισθοδοσίας κλήρου

.             Τὴν δυσκολία νὰ ὑπάρξει συμφωνία μεταξὺ πολιτείας καὶ τῆς ἐπιτροπῆς ποὺ θὰ συγκροτήσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ ὑπάρξει συμφωνία γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑπηρεσίας καὶ τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν, ἀπέδειξε ὁ ὑπουργὸς παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, ἀδειάζοντας οὐσιαστικὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, λίγες ὧρες μετὰ τὴ συνάντησή του μὲ τὸν ΙΣΚΕ.
.             Ὁ κ. Γαβρόγλου ξεκαθάρισε πὼς ἡ πρόταση γιὰ συνταγματικὴ διασφάλιση τῆς συμφωνίας «δὲν εἶναι στὸ τραπέζι» σημειώνοντας πὼς «Κάτι τέτοιο θὰ ἐνισχύσει τοὺς φόβους καὶ τὴν ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης ποὺ ἔχει ὁ κόσμος στὸ δημόσιο» ἀλλὰ καὶ πὼς «Δὲν μποροῦν ὅλα νὰ ἐξασφαλίζονται στὸ Σύνταγμα», ὑπεραμύνθηκε τῆς πρωτοβουλίας τῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία ἐντάσσεται, ὅπως ὑποστήριξε, στὴν γενικότερη στρατηγικὴ τῆς ἐνισχύσεως τῶν διακριτῶν ρόλων.
.             Τὴν ἴδια στιγμὴ καὶ λίγες ὧρες νωρίτερα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, στὴ συνάντησή του μὲ τοὺς κληρικούς, τοὺς μοίρασε δισέλιδο ὑπόμνημα, βάσει τοῦ ὁποίου προϋπόθεση, γιὰ νὰ συνεχιστεῖ ὁ διάλογος, εἶναι νὰ διασφαλιστεῖ συνταγματικῶς ἡ μισθοδοσία τοῦ κλήρου, ὡς ὑποχρέωση τῆς πολιτείας. (βλ. σχετ.: ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν πρὸς ΙΣΚΕ) )
.           Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν συνέντευξη τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας στὸ orthodoxia.info, ἡ παραμονὴ τῶν κληρικῶν στὴν Ἑνιαία Ἀρχὴ Πληρωμῶν, δν εναι στς προθέσεις τς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία προτίθεται νὰ ἐξασφαλίσει πλήρως τὰ δικαιώματα τῶν κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἐπιμένουν πὼς γι᾽ αὐτοὺς ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν Ἑνιαία Ἀρχὴ ἀποτελεῖ «κόκκινη γραμμή».
.             Στὴ συνέντευξή του ὁ ὑπουργὸς Παιδείας τόνισε πὼς ἡ ὅποια συμφωνία προκύψει μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας γιὰ τὸ θέμα τῆς μισθοδοσίας τοῦ Κλήρου καὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας θὰ κυρωθεῖ στὸ σύνολό της ἀπὸ τὴ Βουλὴ στὸ μοντέλο τῶν διακρατικῶν συμφωνίων

 

ΠΗΓΗ: skai.gr

 

Advertisements

,

Σχολιάστε

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν πρὸς ΙΣΚΕ)

Τ «παράπονο» ερωνύμου
κα
διαβεβαίωση σ κληρικος τι θ διασφαλιστον

.               Μὲ χιοῦμορ, ὅπως τὸ ἀπέδωσε ὁ ἴδιος, ἀλλὰ καὶ μὲ οὐσία ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ποὺ συναντήθηκε μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος (ΙΣΚΕ), ἐξέφρασε τὸ παραπονό του, γιατί τοὺς συνάντησε τελευταῖος, καθὼς εἶχαν προηγηθεῖ οἱ ἐπαφὲς μὲ τὰ πολιτικὰ κόμματα
.               Ὁ κ. Ἱερώνυμος μιλώντας στοὺς ἐκπροσώπους τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν εἶπε ὅτι: «Τὰ δικαιώματα τοῦ Κλήρου ἦταν πάντα γιὰ μένα πρωταρχικῆς σημασίας ζήτημα. Ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἐπίσης ἦταν πάντα τὸ ζητούμενο. Δώσαμε ἀγώνα γι᾽ αὐτὴν τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία. Πενήντα χρόνια δίνω ἀγώνα γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, ποὺ διασφαλίζει τὴ λειτουργία τῶν ἱδρυμάτων τῆς Ἐκκλησίας. Πενήντα χρόνια δίνω ἀγώνα, γιὰ νὰ διασφαλίσουμε τὰ δικαιώματα τῶν κληρικῶν μας, αὐτὴ εἶναι ἡ προτεραιότητά μας πάντοτε», εἶπε.
.           Ὁλοκληρώνοντας τὴν συνάντησή του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὸν ΙΣΚΕ παρέδωσε στὰ μέλη του, ὑπόμνημα τὸ ὁποῖο διευκρινίζει, πὼς ὁποιαδήποτε ἀπόφαση ληφθεῖ θὰ διασφαλίζει τὰ δικαιώματα τοῦ κλήρου κι ἐννοεῖ : (μισθοδοσία, ἀσφάλεια, συνταξιοδότηση, ὀργανικὲς θέσεις κλπ) καὶ νὰ κατοχυρωθεῖ καὶ συνταγματικὰ ἡ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν.
.               Ἡ ἁρμόδια ἐπιτροπὴ νομικῶν καὶ τεχνοκρατῶν μάλιστα θὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ θὰ ἐξετάσει ὅλα τὰ θέματα καὶ θὰ προτείνει ἀλλὰ θὰ ὑποβάλλει καὶ τὴν πρότασή της στὴν ΔΙΣ ἀλλὰ καὶ στὴν Ἱεραρχία ποὺ θὰ πάρει τὶς τελικὲς ἀποφάσεις.

ΠΗΓΗ: skai.gr

 

Σχολιάστε

ΠΟΙΑ Η ΑΛHΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ καὶ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

Ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ἱερὴ περιουσία
καὶ τοὺς μισθοὺς τοῦ κλήρου

Ὁ καθηγητὴς στὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ π. Βασίλειος Καλλιακμάνης ἐξηγεῖ ἀναλυτικὰ τί ἰσχύει καὶ τί ὄχι σὲ σχέση μὲ τὸ ἐπίμαχο αὐτὸ θέμα, ποὺ ἀπασχολεῖ καὶ πάλι τὴν ἐπικαιρότητα

Ἀπὸ τὸν
Γιάννη Ζάννη
ἐφημ. «Δημοκρατία», 26. 11.18

.             Τὸ ζήτημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καὶ τῆς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου βρίσκεται ξανὰ στὴν ἐπικαιρότητα. Ἡ «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια» προσπαθεῖ νὰ ἐνημερώσει γιὰ τὸ θέμα αὐτό, ζητώντας τὴν πολύτιμη βοήθεια τοῦ π. Βασιλείου Καλλιακμάνη, καθηγητῆ τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ.
.             «Τό ζήτημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας δέν ἀπασχόλησε τήν ἀκαδημαϊκή θεολογική σκέψη γενικότερα οὔτε ἦταν καί ἐντός των δικῶν μου ἐρευνητικῶν ἐνδιαφερόντων. Ἤθελα νά βλέπω τήν Ἐκκλησία πέρα καί πάνω ἀπό τά ὅρια μιᾶς μή κυβερνητικῆς ὀργάνωσης ἤ μιᾶς ἐπιχείρησης. Ἐξ ἄλλου οἱ κληρικοί, σύμφωνα μέ τούς ἱερούς κανόνες, δέν ἐπιτρέπεται νά ἀσχολοῦνται μέ τό ἐμπόριο. Πράγματι, ἐάν ἡ Ἐκκλησία χάσει τόν ἐσχατολογικό προσανατολισμό της, κινδυνεύει ἀπό χῶρος φανερώσεως χάριτος καί ἁγιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων νά μεταβληθεῖ μόνο σέ χῶρο ἐξυπηρέτησης θρησκευτικῶν ἀλλά καί πάσης φύσεως ἀνθρώπινων ἀναγκῶν. Ἀπό εἰκόνα καί σημάδι τοῦ Παραδείσου καί χῶρος δράσεως τοῦ Παρακλήτου, ποὺ συγκροτεῖ τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας, νά μετατραπεῖ σέ συμβατική δημόσια ὑπηρεσία» σημειώνει ο π. Βασίλειος.

Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

.                  Καί προσθέτει: «Αὐτή ἡ θεώρηση ἐνδέχεται νά εἶναι μονομερής, ἀφοῦ μπορεῖ νά ὑποκρύπτει καί μανιχαϊστικά στοιχεῖα. Διότι ἡ Ἐκκλησία, καί ὡς ἀνθρώπινος ὀργανισμός πού δραστηριοποιεῖται ἐντός του κόσμου, προσλαμβάνει, ἐκκλησιοποιεῖ καί μεταμορφώνει τή ζωή τῶν ἀνθρώπων καί τά πράγματα τοῦ κόσμου. Ἔτσι, πρέπει νά οἰκοδομήσει, νά συντηρήσει καί νά ἀνακαινίσει ἱερούς ναούς, ὅπου συνάγεται ὁ λαός τοῦ Θεοῦ. Καί οἱ ναοί αὐτοί ἀποτελοῦν κατεξοχήν πνευματικά καί πολιτιστικά κέντρα. Χρειάζεται, ἐπίσης, νά ἀπασχολήσει προσωπικό, νά τό ἀσφαλίσει καί παράλληλα νά φανερώσει ἔστω ἀμυδρά ἀλλά ἐμπειρικά τό πρόσωπο τῆς ἔμπονης ἀγάπης, πού ἀποτελεῖ κεντρικό εὐαγγελικό μήνυμα. Ὁπότε τό ζήτημα εἶναι πιό σύνθετο ἀπό ὅ,τι φαίνεται. Ἐξ ἄλλου, ὅπως σέ ὅλα τά σύγχρονα θέματα, συχνά στή δημόσια σφαῖρα χάνεται κι ἐδῶ τό μέτρο μέ τήν ἀριστοτελική ἐκδοχή του».
.                 Ποιά εἶναι ὅμως ἡ θεολογική διάσταση τοῦ θέματος; «Ὁρισμένοι σύγχρονοι θεολόγοι», λέει ο π. Βασίλειος, «ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία σώζει τόν κόσμο μέ αὐτό πού εἶναι κι ὄχι μέ αὐτό πού κάνει. Ἡ θέση αὐτή εἶναι καταρχήν ὀρθή, ἀρκεῖ νά μήν αὐτονομεῖται. Διότι ἔχει μεγάλη σημασία καί “αὐτό πού κάνει”. Ἀπό τό ἄλλο μέρος, δημοσιογράφοι καί σχολιαστές τῆς σύγχρονης κοινωνικῆς πραγματικότητας βλέπουν τήν Ἐκκλησία ὡς κοσμική κοινωνική ὀργάνωση, ἀναζητώντας καί ἀναγνωρίζοντας σέ αὐτή μόνο τό κοινωνικό ἔργο, παραβλέποντας προφανῶς ὅτι τό πνευματικό καί τό μυστηριακό ἔργο της ἔχει κοινωνικές διαστάσεις».
.                 Ὁ π. Βασίλειος Καλλιακμάνης ὑπογραμμίζει: «Στά πρῶτα χριστιανικά χρόνια ὑπῆρξε προβληματισμός σχετικά μέ τήν προτεραιότητα ἤ μή τοῦ ἀποστολικοῦ κηρύγματος, πού συνοψίζεται στήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο ἔναντι τῆς ἀνάπτυξης κοινωνικοῦ ἔργου, στό πλαίσιο τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας τῶν Ἱεροσολύμων. Τελικά ἐξελέγησαν οἱ ἑπτά διάκονοι γιά τό ἔργο αὐτό, ἀφήνοντας ἀπερίσπαστους τούς Δώδεκα Ἀποστόλους στήν προσευχή καί τή διακονία τοῦ λόγου. Ἐδῶ δίδεται προτεραιότητα στή διδαχή, ἐνῶ ἡ ἐνασχόληση μέ τήν κοινωνική προσφορά ἀκολουθεῖ. Ὅμως οἱ ἐκλεγμένοι διάκονοι δέν εἶναι τυχαῖοι ἄνθρωποι ἀλλά “πλήρεις Ἁγίου Πνεύματος καί σοφίας”. Κι αὐτή ἡ προϋπόθεση τούς καθιστά ἱκανούς νά διαχειρίζονται δίκαια τά οἰκονομικά καί κοινωνικά ζητήματα τῆς κοινότητας. Ἀντίστοιχα, ἡ διακονία πού τούς ἀνατίθεται δέν θεωρεῖται ὑποδεέστερη καί δευτερεύουσα, ἀλλά λογίζεται ὡς μιά σημαντική καί βασική λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας.
.                 Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου καί μέ τήν ἀναγνώριση στίς χριστιανικές κοινότητες ἀκόμη καί ἀπό Ρωμαίους αὐτοκράτορες, ὅπως ὁ Σεβῆρος, νά διαθέτουν συλλογική ἰδιοκτησία γιά τίς ἀνάγκες τους, θεμελιώθηκε ἡ ἀντίληψη περί ἱερῶν κτημάτων καί πραγμάτων. Κύριος ὑπεύθυνος γιά τή διαχείρισή τους ἔγινε ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος εἶχε ὡς βοηθό τόν “οἰκονόμο”, “ὥστε μή ἀμάρτυρον εἶναι τήν οἰκονομίαν τῆς ἐκκλησίας, καί ἐκ τούτου σκορπίζεσθαι τά τῆς ἐκκλησίας πράγματα, καί λοιδορίαν τή ἱερωσύνη προστρίβεσθαι”. Ἀκόμη, στήν πατερική παράδοση γίνεται ἔντονη κριτική τοῦ ἔντοκου δανεισμοῦ, καταγγέλλονται ὡς αἰτίες οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης ἡ βαριά φορολογία καί ἡ τοκογλυφία, καί ἀπαγορεύεται στούς κληρικούς νά ἀποδέχονται χορηγίες γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἐκκλησίας οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπό ἐκμετάλλευση καί ἀδικία».

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

.                 Πῶς ὅμως ἀποκτήθηκε ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία; Ὁ π. Βασίλειος ἀπαντᾶ: «Ἡ χρησικτησία, ποὺ ἀφορᾶ τήν καλλιέργεια καί τή χρήση κτημάτων πάνω ἀπό 40 χρόνια, ἀποτελεῖ πάγια πρακτική ἀναγνώρισης κυριότητας. Γιά τούς ἰδιῶτες τό διάστημα ἦταν μικρότερο. Τά μοναστήρια ἀπέκτησαν περιουσία καί ἀπό τήν ἐργασία τῶν μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι, ἐκτός ἀπό τήν καλλιέργεια τῆς γῆς, κατασκεύαζαν πλῆθος ἐργοχείρων καί τά πωλοῦσαν γιά τή συντήρησή τους. Σημαντικό μέρος τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας ὀφείλεται καί σέ δωρεές ἀκινήτων καί χρημάτων, ἀφοῦ μέ τήν εὐθύνη τῶν μοναστηριῶν συντηροῦνταν σχολεῖα, συγκροτοῦνταν βιβλιοθῆκες καί φυλάσσονταν κειμήλια μεγάλης ἀξίας. Οἱ δωρητές προέρχονταν ἀπό ὅλες τίς τάξεις τῆς κοινωνικῆς ζωής. Βυζαντινοί αὐτοκράτορες καί μέλη τῶν οἰκογενειῶν τους, ἡγεμόνες, κληρικοί ὅλων των βαθμῶν ἀλλά καί ἁπλοί χριστιανοί προσέφεραν διάφορες δωρεές».

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

.                 Ὅπως τονίζει ὁ π. Βασίλειος, «ἄλλη πηγή ἀπόκτησης τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας εἶναι ἡ προσωπική ἰδιοκτησία τῶν μοναχῶν, τήν ὁποία μετά τήν κουρά τους συνήθως διαθέτουν στό μοναστήρι. Μέ τόν ἴδιο τρόπο τά μοναστήρια κληρονομοῦν τήν περιουσία πλήθους μοναχῶν πού ἐγκαταβιώνουν σέ αὐτά. Μαρτυροῦνται ἀκόμη ἀγοραπωλησίες γιά ἀπόκτηση καλλιεργήσιμης γῆς, ἐργαστηρίων, μύλων κ.λπ. Καί ἀκόμη, πολλοί ὑπόδουλοι κατά τήν Τουρκοκρατία ἀφιέρωναν ἐθελουσίως τίς περιουσίες τους σέ ἐκκλησιαστικές κοινότητες, ναούς καί μοναστήρια καί οἱ ὀθωμανικές Ἀρχές τά ἀναγνώριζαν ὡς βακούφια, δηλαδή ὡς κοινωφελῆ ἱδρύματα. Ἄραγε αὐτό ἀποτελεῖ λόγο ἀφαίρεσής τους ἀπό τήν Ἐκκλησία κατά τήν Ἀπελευθέρωση; Ποιός θά μποροῦσε νά διερμηνεύσει τήν ἐπιθυμία τῶν δωρητῶν; Ἀλλά καί ἡ Ἐκκλησία γιά ποιόν ἀξιοποιεῖ τήν περιουσία, γιά τόν ἑαυτό της ἤ γιά τό κοινωνικό σύνολο, τόν λαό τοῦ Θεοῦ;»

Πῶς τό σπάταλο κράτος «ἔγδυνε» σταδιακά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

.                 Καί πῶς ἀντιμετώπισε τό θέμα ἡ ἑλληνική Πολιτεία; «Ὑπάρχουν πολλοί σταθμοί στήν πορεία τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους» ἀπαντᾶ ὁ π. Βασίλειος «κατά τούς ὁποίους μέ τόν ἕναν ἤ τόν ἄλλο τρόπο ἡ ἑλληνική Πολιτεία ἀπαλλοτρίωσε, οἰκειοποιήθηκε, δήμευσε, δέσμευσε, φορολόγησε ἤ “ἀξιοποίησε” τήν ἐκκλησιαστική περιουσία. Θά ἀναφερθοῦν τρεῖς ἀπό αὐτούς. Ἀπό τό 1917 μέχρι τό 1930 ἀπαλλοτριώθηκαν ἐκκλησιαστικές ἐκτάσεις ἀξίας ἄνω του 1.000.000.000 προπολεμικῶν δραχμῶν γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν προσφύγων τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Τό κράτος κατέβαλε στό τότε Γενικό Ἐκκλησιαστικό Ταμεῖο, πού εἶχε ἱδρυθεῖ ἀπό τό ἴδιο γιά τή συντήρηση τοῦ κλήρου, μόνο 40.000.000. Τά ὑπόλοιπα 960.000.000 ὀφείλονται ἀκόμη. Τό 1952 τό κράτος, μέ τήν ἀπειλή τῆς διακοπῆς μισθοδοσίας τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου καί ὕστερα ἀπό ἀφόρητες πιέσεις, ὑπέγραψε μέ τήν Ἐκκλησία “Σύμβασιν περί ἐξαγορᾶς ὑπό τοῦ Δημοσίου κτημάτων […] τῆς Ἐκκλησίας […] πρός ἀποκατάστασιν ἀκτημόνων καλλιεργητῶν καί ἀκτημόνων κτηνοτρόφων”. Ἔτσι παραχωρήθηκαν στό κράτος τά 4/5 τῆς καλλιεργούμενης ἤ καλλιεργήσιμης ἀγροτικῆς περιουσίας καί τά 2/3 τῶν βοσκοτόπων, μέ ἀντάλλαγμα νά λάβει ἡ Ἐκκλησία τό 1/3 τῆς πραγματικῆς ἀξίας, κάποια ἀστικά ἀκίνητα ἀμφίβολης ἀξίας καί 45.000.000 προπολεμικές δραχμές».
.                 Ὅπως σημειώνει, «στή σύμβαση αὐτή (1952) ἀναφέρεται ρητά, πρῶτον, ὅτι “ἡ ἀπαλλοτρίωση αὐτή εἶναι ἡ τελευταία, δέν πρόκειται νά ὑπάρξει νεότερη στό μέλλον” καί, δεύτερον, τό κράτος δεσμεύεται νά παρέχει κάθε ἀναγκαία ὑποστήριξη (ὑλική καί τεχνική), ὥστε ἡ Ἐκκλησία νά ἀξιοποιήσει τήν ἐναπομείνασα περιουσία της. Καί οἱ δύο ὅροι τῆς σύμβασης δέν τηρήθηκαν ποτέ. Ἀντίθετα, οἱ ὑπηρεσίες τοῦ κράτους, ἄλλοτε ἀμφισβητώντας τήν κυριότητα, ἄλλοτε χαρακτηρίζοντας δασικές ἤ “διακατεχόμενες” τίς μοναστηριακές ἐκτάσεις, ἄλλοτε κωλυσιεργώντας τήν ἔκδοση σχετικῶν ἀποφάσεων, ἐμπόδισαν τήν ἀξιοποίησή της σέ βάρος τοῦ λαοῦ».

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΤΣΗ

.                 Ὁ π. Βασίλειος συνεχίζει: «Ὁ τρίτος σταθμός τῆς πορείας αὐτῆς ἦταν τό 1987, μέ τόν νόμο 1700, τόν γνωστό ὡς νόμο Τρίτση. Μέ τίς διατάξεις του ἔγινε ἀπόπειρα ἀλλαγῆς τῶν κανόνων διαχείρισης καί διοίκησης τοῦ ΟΔΕΠ. Στόν ΟΔΕΠ, ποὺ τά μέλη του θά διορίζονταν ἀπό τό κράτος, “περιέρχεται αὐτοδικαίως ἡ ἀποκλειστική διοίκηση, διαχείριση καί ἐκπροσώπηση ὁλόκληρης της ἀκίνητης περιουσίας τῶν Ἱερῶν Μονῶν”. Στόν νόμο αὐτό προβλέπονταν ὅτι “μέσα σέ ἀποκλειστική προθεσμία ἕξι μηνῶν ὁ ΟΔΕΠ καί οἱ ΟΔΜΠ (Κρήτης) μποροῦν νά μεταβιβάσουν πρός τό ἑλληνικό Δημόσιο […] τήν κυριότητα τῆς ἐν λόγω περιουσίας”».
.                 Καί προσθέτει: «Τό 1988 ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας ὑποχώρησε καί, παρά τούς ἱερούς κανόνες, δέχθηκε νά ὑπογραφεῖ σύμβαση παραχώρησης στό Δημόσιο τῆς δασικῆς καί ἀγροτολιβαδικής περιουσίας τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τή σύμβαση ὑποχρεώθηκαν καί ὑπέγραψαν 149 μονές, ἐνῶ ἄλλες ἀρνήθηκαν νά τήν ὑπογράψουν. Ἐννέα ἀπό αὐτές προσέφυγαν στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης καί δικαιώθηκαν. Ἡ ἱστορία δείχνει ὅτι τό κράτος μέχρι τώρα δέν τήρησε τίς δεσμεύσεις του. Ἁπλῶς ἀπογύμνωνε σταδιακά τήν Ἐκκλησία ἀπό τά περιουσιακά της στοιχεῖα, τά ὁποῖα “χάνονταν” μέσα στή γενικότερη σπατάλη. Τό μέλλον θά δείξει ἐάν θά σεβασθεῖ τούς ὅρους τῆς συμφωνίας πού ἀνακοινώθηκε στις 6/11/2018».

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

.                 Ἐν τέλει εἶναι ἀμύθητη ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία ἢ πρόκειται γιὰ ἀκόμη ἕνα μύθευμα; «Γιά νά ὑπάρχει σαφέστερη εἰκόνα γιά τό μέγεθος τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ἡ ὁποία ἀνήκει σέ πολλά ΝΠΔΔ (πού δημοσιογραφικές πληροφορίες τά ἀνεβάζουν σέ 10.000, ἐννοεῖται προφανῶς ὅτι κάθε ἐνορία ἔχει καί μιά αὐλή στήν ὁποία παίζουν τά παιδιά καί πρέπει νά φορολογηθεῖ!), θά ἤθελα νά ἀναφέρω κάποια στοιχεῖα ἀπό μελέτη τῆς Ἀγροτικῆς Τράπεζας τοῦ 1983 πού δημοσιεύτηκε τό 1986» λέει ο π. Βασίλειος και συνεχίζει: «Ἡ Ἑλλάδα ἔχει συνολική ἔκταση 131.957.4004 στρέμματα. Ἀπό αὐτά ἀγροτική γῆ γεωργοκτηνοτροφικοῦ ἐνδιαφέροντος εἶναι 29.500.000 στρέμματα δάση (22%), 52.500.000 στρέμματα βοσκότοποι (40%), 39.500.000 στρέμματα γεωργική γῆ (30%). Ἀπό τίς παραπάνω ἐκτάσεις τά 61.441.900 στρέμματα ἀνήκουν κατά κυριότητα 43.598.000 στό Δημόσιο, 15.553.200 στήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση, 1.098.400 στίς συνεταιριστικές ὀργανώσεις, 1.292.300 στήν Ἐκκλησία. Δηλαδή στήν Ἐκκλησία ποσοστιαία ἀνήκει τό 1,4% τῶν δασικῶν ἐκτάσεων, τό 2,3% τῶν βοσκοτόπων καί τό 2,19% τῆς γεωργικῆς γῆς (ὅπου ὅμως τό Δημόσιο κατέχει τό 45,6% καί ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκηση τό 30,8%). Ἀπό τίς ἐκτάσεις πού ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία (δηλαδή ἀπό τό 1.292.300), 367.000 στρέμματα εἶναι δάση, 735.300 βοσκότοποι καί 189.900 γεωργική γῆ. Τά δάση καί οἱ βοσκότοποι εἶναι σχεδόν ἀνεκμετάλλευτα καί τό 53% τῆς καλλιεργήσιμης γῆς βρίσκεται σέ ὀρεινές ἤ ἡμιορεινές περιοχές. Σημαντικό στοιχεῖο τῆς ἐν λόγω ἔρευνας εἶναι ὅτι κατά τή δεκαετία 1974-1983 “ἐγκαταλείπονται κάθε χρόνο καί κατά μέσο ὅρο 162.400 στρέμματα ἀγροτικῆς γῆς, πού περιλαμβάνουν 117.500 στρέμματα βοσκοτόπους, 32.800 στρέμματα δάση, 9.300 στρέμματα γεωργικῆ γῆ». Κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες οἱ ρυθμοί καί τά ποσοστά τῆς ἐγκαταλελειμμένης ἀγροτικῆς γῆς ἔχουν αὐξηθεῖ ἀκόμη περισσότερο λόγω τῆς γήρανσης τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ καί ἄλλων παραγόντων. Ὅταν μελετοῦσα τά στοιχεῖα αὐτά, ἄκουσα τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος νά ἀνακοινώνει τήν πρόθεσή του νά δοθοῦν γιά καλλιέργεια ἐκτάσεις πού ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία, καί ἀναρωτήθηκα: Ποιός θά ἐπιστρέψει στήν ἐπαρχία νά καλλιεργήσει τή γῆ πού ἀνήκει στήν Ἐκκλησία; Ἐδῶ οἱ Νεοέλληνες ἔχουν ἐγκαταλείψει τίς δικές τους καλλιεργήσιμες ἐκτάσεις…»

Πῶς δικαιολογοῦνται οἱ μισθοί τῶν ἱερέων, τί ισχύει στήν Ε.Ε. καί τό τεράστιο κοινωνικό ἔργο

.                  Στό ἐρώτημα πῶς αἰτιολογεῖται ἡ μισθοδοσία τοῦ κλήρου ἀπό τό κράτος ὁ π. Βασίλειος ξεκαθαρίζει: «Ὡς ἀντιστάθμισμα τῶν ἀπαλλοτριώσεων χωρίς οὐσιαστική ἐξόφληση ἀλλά καί τῶν παραχωρήσεων μέ συμβάσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἦταν ἡ μισθοδοσία τοῦ κλήρου ἀπό τό κράτος. Παράλληλα, εἶχε ὁρισθεῖ ἀρχικά φορολόγηση κατά 25% καί ἀργότερα 35% τῶν εἰσπράξεων τῶν ναῶν γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ σχετικοῦ ταμείου. Ἡ φορολόγηση αὐτή καταργήθηκε τό 2004. Ἰσχύουν ὅμως ἄλλες φορολογήσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, οἱ ὁποῖες ἔφτασαν τό 2011 τό ποσό τῶν 12.584.139,92 ευρώ.
.                 Ἐπειδή ἡ μισθοδοσία τοῦ κλήρου εἶναι ἀποτέλεσμα συμβάσεων, σημαίνει ὅτι ὁποιαδήποτε διακοπή της θά ἔχει ἀποτέλεσμα τή λύση τῶν συμβάσεων καί τήν ἐπιστροφή τῶν παραχωρηθέντων στήν Ἐκκλησία. Ὁπότε θά προκύψει τεράστιο πρόβλημα».

9.500 ΚΛΗΡΙΚΟΙ

.                 Συνεχίζοντας, προσθέτει: «Ἀλλά πόσοι εἶναι οἱ κληρικοί ποὺ μισθοδοτοῦνται ἀπό τό κράτος; Σήμερα ὑπολογίζονται σέ 8.500 στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί περίπου 1.000 στήν Κρήτη καί στά Δωδεκάνησα, ἐνῶ ὑπάρχει ἱκανός ἀριθμός ἀποσπασμένων πού ὑπηρετοῦν τούς Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ. Σέ ὁρισμένες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης οἱ θρησκευτικοί λειτουργοί ἀμείβονται ἀπό τό κράτος, ὅπως στό Βέλγιο, στήν Τσεχία, ὅπου ἔχουν μάλιστα ἀνταποδοτικό χαρακτήρα καί ἀφοροῦν τίς κατασχέσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ἀπό τό πρώην κομμουνιστικό καθεστώς. Στή Γαλλία, στίς περιφέρειες τῆς Ἀλσατίας καί της Μοζέλ, μέ 3.500.000 πληθυσμό, οἱ κληρικοί τῶν ρωμαιοκαθολικῶν, τῶν προτεσταντῶν καθώς καί οἱ ραβίνοι πληρώνονται ἀπό τό δημόσιο ταμεῖο τοῦ κράτους. Στό Λουξεμβοῦργο οἱ κληρικοί καί οἱ ραβίνοι πληρώνονται ἀπό τό κράτος. Στή Ρουμανία οἱ λειτουργοί τῶν ἀναγνωρισμένων θρησκειῶν πληρώνονται ἀπό τό κράτος. Στή Σλοβακία τό κράτος ἐπιδοτεῖ τούς μισθούς τῶν κληρικῶν.
.                  Στήν Ἑλβετία, στά περισσότερα ἀπό τά 26 καντόνια, οἱ ἰδιωτικές ἑταιρεῖες πληρώνουν ὑποχρεωτικά φόρο ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας. Στήν Ἑλλάδα οἱ ἐφημέριοι, ἄν καί μισθοδοτοῦνται ἀπό τό Δημόσιο, δέν ἀποκτοῦν τή δημοσιοϋπαλληλική ἰδιότητα οὔτε καί τήν ἰδιότητα ὑπαλλήλου ΝΠΔΔ, παρότι ἡ Ἐκκλησία καί τά νομικά της πρόσωπα εἶναι δημοσίου δικαίου, ἀφοῦ οἱ ἐφημέριοι εἶναι κυρίως θρησκευτικοί καί πνευματικοί λειτουργοί καί ὄχι συνήθεις διοικητικοί ὑπάλληλοι. Καί ἡ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν ἀπό τό Δημόσιο δέν τούς προσδίδει τήν ἰδιότητα δημοσίου ὑπαλλήλου. Καταβάλλεται ἀπό τήν Πολιτεία γιά χάρη τῆς Ἐκκλησίας, δέν ἀποτελεῖ ὅμως ἀντιπαροχή γιά τήν ἐπιτέλεση τῶν ἱερατικῶν τους καθηκόντων, ἀλλά κάλυψη ἀπό τήν Ἐκκλησία τῶν βιοτικῶν τους ἀναγκῶν».
.                 Ἀποδίδουν στήν κοινωνία οἱ κληρικοί ὅσα εἰσπράττουν; Ἐδῶ ὁ π. Βασίλειος ἐπισημαίνει καί ἕνα ἄλλο γεγονός, πού δέν ἔχει προσεχθεῖ: «Οἱ κληρικοί εἶναι οἱ μόνοι στόν δημόσιο χῶρο πού μέ πρωτοβουλία τους χτίζουν, διακοσμοῦν, συντηροῦν, ἀνακαινίζουν καί γενικά φροντίζουν τό χῶρο στόν ὁποῖο ἐργάζονται. Σέ κάθε Μητρόπολη ὑπάρχουν ἀνοιχτά πολλά ἐργοτάξια γιά δεκαετίες, ὅπου ἀπασχολοῦνται οἰκοδόμοι ὅλων των εἰδικοτήτων, τεχνίτες ἀλλά καί μαραγκοί, ξυλογλύπτες, ἁγιογράφοι, ἀργυροχόοι καί ἄλλοι. Τά χρήματα γιά ὅλα αὐτά τά ἔργα δέν προέρχονται ἀπό ἐπιχορηγήσεις τοῦ κράτους, ἀλλά κατά κανόνα ἀπό τόν λαό τοῦ Θεοῦ καί μικρούς δωρητές, πού βλέπουν τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας νά προάγεται. Οἱ Ἐπίσκοποι καί ἐφημέριοι πού ἀναλαμβάνουν τό ἔργο αὐτό γίνονται συχνά “ζητιάνοι”, γιά νά τό ὁλοκληρώσουν. Νά σημειωθεῖ ὅτι τά τελευταῖα χρόνια πολλοί ναοί, λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ἔχουν ἀναστείλει τίς οἰκοδομικές ἐργασίες τους, δίνοντας προτεραιότητα στό κοινωνικό ἔργο. Ἀκόμη, σέ κάθε ναό ἀπασχολοῦνται μέ ἔμμισθη σχέση καί ἀσφάλιση ψάλτες, νεωκόροι, καθαριστές κ.λπ. Δέν εἶναι εὔκολο νά ὑπολογίσει κάποιος πόσες χιλιάδες οἰκογένειες ζοῦν σήμερα ἀπό τά “ἐργοτάξια τῆς Ἐκκλησίας”, χωρίς τήν παραμικρή ἐπιβάρυνση γιά τό κράτος».
.                 Ὁ π. Βασίλειος σημειώνει ἐπίσης: «Ἀνάλογο ἔργο γίνεται στά μοναστήρια ἀπό τούς μοναχούς, ποὺ ὄχι μόνο ἀνακαινίζουν καί συντηροῦν τίς κτιριακές ἐγκαταστάσεις καί διαφυλάσσουν τό φυσικό περιβάλλον, ἀλλά γίνονται ταυτόχρονα καί ἄμισθοι φύλακες τῶν μνημείων καί τῶν κειμηλίων μεγάλης ἀξίας πού θησαυρίζονται ἐκεῖ».
.               Παράλληλα, επισημαίνει: «Ἁφοῦ τόσα λέγονται ἔνθεν κἀκεῖθεν, ἄς ἀναφερθεῖ καί μιά ὑπόθεση ἐργασίας γιά τό μέλλον, πού εὔχομαι νά διαψευσθεῖ: Οἱ ἱεροί ναοί καί τά μοναστήρια πού χτίζονται σήμερα θά ἀποτελοῦν μετά ἀπό 150 καί πλέον χρόνια μέρος τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τοῦ τόπου. Τότε πιθανὸν νά ἐρίζουν οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Πολιτείας (ἀρχαιολόγοι, συντηρητές, ἀρχιτέκτονες, τοπικοί παράγοντες καί φορεῖς μέ ἀρκετή πονηρία) μέ τούς ἐφημερίους καί τούς μοναχούς γιά την προστασία τῶν πολιτισμικῶν αὐτῶν θησαυρῶν, γιά τό “πῶς καί τό γιατί τῶν μνημείων”! Τότε θά “τρέχουν” οἱ “πολιτιστικά εὐαίσθητοι ὑπάλληλοι” πού ζοῦν ἀπό τόν πολιτισμό τῆς Ἐκκλησίας νά ἐπιτιμήσουν τούς κληρικούς, διότι “καταστρέφουν τά μνημεῖα πού ἀνήκουν στόν λαό”. Βέβαια, αὐτό συμβαίνει καί σήμερα, διότι ὑπάρχει διαφορετική θεώρηση: Οἱ μέν κρατικοί ὑπάλληλοι τά βλέπουν ὡς ἀπολιθώματα καί μνημεῖα τοῦ παρελθόντος, οἱ δέ κληρικοί καί ὁ πιστός λαός, ὡς χώρους ζωντανῆς ἔκφρασης τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί ἀνάπτυξης ὑψηλοῦ πολιτισμοῦ».

Ο ΑΔΑΠΑΝΗΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

.                 Ὁλοκληρώνοντας, τονίζει τὰ ἑξῆς: «Σε κάθε περίπτωση, ἡ μεγαλύτερη περιουσία τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι τά κτήματα καί τά χρήματα, ἀλλά τό Εὐαγγέλιο τῆς ἀγάπης καί τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ λαοῦ της. Σέ ἕναν κόσμο πού μετά τόν “θάνατο τοῦ Θεοῦ” ἀκολούθησε δυστυχῶς καί ὁ “θάνατος τοῦ πλησίον”, ἡ πίστη στόν Τριαδικό Θεό ἀποτελεῖ ἀδαπάνητο θησαυρό. Κι ἀκόμη περιουσία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ στενή σύνδεσή της μέ τόν λαό καί τό συλλογικό του ὑποσυνείδητο. Οἱ πρωτογενεῖς σχέσεις τῶν κληρικῶν μέ τούς ἁåπλούς ἀνθρώπους σέ ἐπίπεδο ἐνορίας καί γειτονιᾶς, καί κυρίως ἡ παντοειδής στήριξη στά ἀδύναμα καί ἀπροστάτευτα μέλη τῆς κοινωνίας εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐπένδυσή της. Περιουσία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τό κεφάλαιο τῆς πίστης, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλπίδας. Τῆς ἐλπίδας πού χάνεται. Καί χωρίς ἐλπίδα, ἡ κοινωνία μας δέν μπορεῖ νά προαχθεῖ καί δέν μπορεῖ νά προοδεύσει καί νά ἀναπτυχθεῖ. Τήν ἐλπίδα αὐτή καλεῖται νά ἀναστήσει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μέ τόν προφητικό της λόγο, τήν ἐνοποιό κοινωνική της πρακτική καί τή διαυγῆ διδασκαλία της εἴτε τήν ἐμποδίζει εἴτε τή διευκολύνει τό κράτος».

Ἀπό τήν Ἐφημερίδα Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια

 

 

, , ,

Σχολιάστε

ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΣΙΠΡΑ – ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ( ἐκεῖνο ποὺ ἐξ ἀρχῆς ἐπιδιωκόταν ἦταν νὰ ἀπελευθερωθοῦν 10 χιλιάδες θέσεις ἐργασίας, γιὰ νὰ διοριστοῦν δημόσιοι ὑπάλληλοι)

Ἀδύνατη ἡ συμφωνία Τσίπρα- Ἱερωνύμου

Γ. Παπαδόπουλος- Τετράδης

.           Ἡ ἄγνοια ἢ ἡ ἀποσιώπηση τῆς πραγματικότητας ἐκ μέρους τοῦ ἀρχιεπισκόπου, τοῦ πρωθυπουργοῦ, τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπρόσωπου καὶ μέρους τῶν μητροπολιτῶν μαρτυρᾶνε ὅτι ἡ συμφωνία Τσίπρα- Ἱερωνύμου ἔχει γίνει στὸ πόδι. Γιατί οἱ ἱερεῖς, ὡς δημόσιοι ὑπάλληλοι, δὲν μποροῦν νὰ μετακομίσουν ἐργασιακά! Οὔτε μποροῦν νὰ μετακομίσουν οἱ μισοί, ὅπως ὁδηγεῖται τὸ πράγμα!
.           Ἡ ἐπιπολαιότητα μὲ τὴν ὁποία ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος, χτές, ἐπέμεινε στὴν ἐφαρμογὴ τῆς συμφωνίας, ἀλλὰ καὶ ἡ αὐταρχικὴ ἐπιμονὴ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Γαβρόγλου ὅτι καὶ τὰ 15 σημεῖα θὰ ἔρθουν στὴ Βουλὴ καὶ θὰ ψηφιστοῦν (!) ἀποδεικνύουν προχειρότητα καὶ ἀδιαφορία γιὰ τὸ θέμα ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἐγείρουν. Δηλαδὴ τὸ χωρισμὸ Κράτους- Ἐκκλησίας.
.           Ὁ μόνος ποὺ ἐπιμένει νὰ ἀναδεικνύει κυνικὰ τὸ σημεῖο, ποὺ ἐνδιαφέρει τὴν κυβέρνηση, εἶναι ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν κ. Χαρίτσης ποὺ χτὲς στὴν ΕΡΤ δὲν ἔκρυψε ὅτι ἐκεῖνο ποὺ ἐξ ἀρχῆς ἐπιδιωκόταν ἦταν νὰ ἀπελευθερωθοῦν 10 χιλιάδες θέσεις ἐργασίας, γιὰ νὰ διοριστοῦν δημόσιοι ὑπάλληλοι. Καὶ μάλιστα τοὺς προσδιόρισε στοὺς τομεῖς ὑγείας καὶ παιδείας. Πιάνουν αὐτὰ τὰ εὐαισθητούλικα στὸ λαό.
.           Ὅλοι αὐτοί, ὅμως, οἱ κυβερνητικοί, καθὼς καὶ οἱ τρεῖς-τέσσερις μητροπολίτες, ποὺ δὲν ἀντιδροῦν στὴ συμφωνία Τσίπρα- Ἱερώνυμου, δὲν μᾶς λένε πῶς θὰ λύσουν τὸ μεῖζον. Καὶ δὲν μᾶς τὸ λέει καὶ ἡ συμφωνία! Πῶς δηλαδὴ θὰ μεταφέρουν τὸν κλῆρο καὶ τοὺς διοικητικοὺς 10.000 ἀπὸ τὸ δημόσιο στὸ Ταμεῖο Διαχείρισης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Δεδομένου ὅτι δὲν μποροῦν νὰ τὸ κάνουν!

Καὶ δὲν μποροῦν γιὰ ἁπλοὺς λόγους:

.           Κανεὶς δημόσιος ὑπάλληλος δὲν μπορεῖ νὰ χάσει τὴν ἰδιότητά του αὐτὴ παρὰ μόνο μὲ ἕναν τρόπο. Νὰ ἀπολυθεῖ. Αὐτὸ προβλέπει ὁ νόμος καὶ ὁ νόμος αὐτὸς δὲν ἀλλάζει χωρὶς νὰ γκρεμιστεῖ ἡ κυβέρνηση ποὺ θὰ τὸ ἀλλάξει. Ἡ δημοσιοϋπαλληλία δὲν θὰ ἐπιτρέψει τέτοια ἀλλαγὴ σὲ βάρος της.
.           Οἱ θέσεις τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἀνήκουν στὸ δημόσιο εἶναι προσωποπαγεῖς. Ἑπομένως γιὰ νὰ ἀπολυθεῖ κάποιος πρέπει νὰ καταργηθεῖ ἡ θέση του. Κι αὐτὸ πρέπει νὰ γίνει γιὰ 10.000 παπάδες ἐνοριῶν, διακόνους, ἀρχιμανδρίτες, μητροπολίτες καὶ λαϊκούς. Νὰ καταργηθοῦν οἱ θέσεις στὶς ἐκκλησίες καὶ τὶς ἐνορίες!
.           Ἡ ἀπόλυση δὲν μπορεῖ νὰ γίνει χωρὶς ἀποζημίωση. Ὅπως ἰσχύει γιὰ κάθε ἐργαζόμενο. Ἑπομένως, τὸ κόστος τοῦ δημοσίου δὲν θὰ εἶναι μηδενικὸ μὲ τὴν ἀλλαγὴ «στέγης» στοὺς διακόνους τῆς Ἐκκλησίας. Θὰ ἐπισύρει καὶ ἀποζημιώσεις.
.           Κατ᾽ ἀντιστοιχία, ὁ ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ μητροπολίτες ὄχι μόνο πρέπει νὰ παραιτηθοῦν ἀπὸ τὰ οἰκονομικά τους δικαιώματα, ἀλλὰ πρέπει νὰ πείσουν καὶ τοὺς 10.000 «συναδέρφους τους» νὰ κάνουν τὸ ἴδιο!
.           Οἱ κληρικοί, ὡς δημόσιοι ὑπάλληλοι, ὑπόκεινται σὲ κρατήσεις γιὰ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορές, ἐπικούρηση καὶ ἐφορία. Εἶναι ἀσφαλισμένοι στὸ Ταμεῖο τοῦ Δημοσίου γιὰ ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη καὶ στὸν ΕΦΚΑ γιὰ σύνταξη. Ταυτόχρονα, ὑπάγονται σὲ μία συγκεκριμένη φορολογικὴ μερίδα καὶ σὲ μία συγκεκριμένη κλίμακα.
.           Ὅλα τὰ παραπάνω θὰ χαθοῦν ἀμέσως μόλις ὅλος ὁ Κλῆρος χάσει τὴν ἰδιότητα τοῦ δημόσιου ὑπάλληλου, ποὺ ἔχει σήμερα.
.           Ὁ κλῆρος, ὡς δημόσιος ὑπάλληλος, ἀπολαμβάνει καὶ τὸ προνόμιο τῆς μονιμότητας. Τὸ ὁποῖο θὰ χάσει αὐτοδικαίως, μόλις χάσει τὴ δημοσιοϋπαλληλικὴ ἰδιότητα. Γιατί, ἡ ἐνδεχόμενη μεταφορά του σὲ ἄλλο ἐργασιακὸ καθεστώς, σὰν αὐτὸ ποὺ λένε στὸ πόδι Τσίπρας καὶ ἀρχιεπίσκοπος, θὰ σημαίνει ὅτι θὰ εἶναι ἐργαζόμενοι σὲ ἕνα νομικὸ πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σὰν τὴν ἐταιρία διαχείρισης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, δηλαδὴ σὲ μία ΔΕΚΟ. Μὲ συμβάσεις ἀορίστου χρόνου.
.           Μὲ τὴν ἀντίρρηση τοῦ Πατριαρχείου στὴ συμφωνία, ἡ μισὴ Ἑλλάδα τῶν κληρικῶν (Θράκη, Μακεδονία, Δωδεκάνησα, Κρήτη) ποὺ ὑπάγεται στὸν Πατριάρχη, θὰ παραμείνει στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο! Θὰ παραμείνουν δημόσιοι ὑπάλληλοι. Διότι ἡ συμφωνία περιλαμβάνει μόνο ὅσους ὑπάγονται στὴν Παλιὰ Ἑλλάδα! Στὸν ἀρχιεπίσκοπο!
.           Ἑπομένως, καὶ οἱ θέσεις στὸ δημόσιο, γιὰ νὰ ψηφοθηρήσει ἡ κυβέρνηση δὲν εἶναι 10.000, ἀλλὰ λιγότερες! Πόσες; Κανεὶς δὲν ξέρει μέχρι στιγμῆς.
.           Καὶ ἐπειδὴ οἱ κληρικοί, ποὺ θὰ φύγουν ἀπὸ τὸ δημόσιο, θὰ εἶναι δεύτερης μοίρας σὲ σχέση μ᾽ αὐτοὺς ποὺ θὰ μείνουν, θὰ πέσουν σύννεφο οἱ προσφυγές. Γιατί δὲν μπορεῖ γιὰ ἴδια ἐργασία καὶ ἴδια ἰδιότητα νὰ ὑπάρχουν δύο μορφὲς ἐργασιακῆς ἰδιότητας! Παπάδες ἐσωτερικοῦ καὶ παπάδες ἐξωτερικοῦ! Γελοῖο.
.          Συμπέρασμα: Ἂν δὲν συμφωνήσει ὁ Πατριάρχης μὲ τὸν Ἱερώνυμο δὲν μποροῦν νὰ κουνηθοῦν οἱ ἱερεῖς!
.           Μὲ τὰ λίγα παραπάνω, εἶναι ἀπορίας ἄξιο ποιὸς μητροπολίτης θὰ πείσει ποιὸν ἱερέα ἢ διοικητικὸ νὰ χάσει τὴ χρυσὴ καὶ σίγουρη θέση του γιὰ μία ἀόριστη καὶ ἀπόλυτα ἀνασφαλῆ.
.           Γιατί, τὸ Ταμεῖο Διαχείρισης Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας θὰ τὸ διαχειρίζεται ἡ ἐκκλησία. Δηλαδὴ οἱ μητροπολίτες. Καὶ κάθε ἱερέας θὰ εἶναι ὑποκείμενο πίεσης στὰ γοῦστα τοῦ μητροπολίτη του. Ἀπὸ τὸν ὁποῖο θὰ ἐξαρτᾶται ὄχι μόνο ἡ ἀνέλιξή του, ἢ ἡ ἐνορία του ὅπως σήμερα. Ἀλλά, καὶ ὁ ἐπιούσιός του. Ἡ ἐπιβίωσή του. Ἐνῶ σήμερα ὁ ἱερέας ἢ ἀρχιμανδρίτης μπορεῖ μὲν νὰ συγκρούεται ἢ νὰ διαφωνεῖ ἢ νὰ μὴν ὑποτάσσεται στὶς ἰδιοτροπίες τοῦ μητροπολίτη του, ἀλλὰ δὲν χάνει τὸν μισθό του, τὴ σύνταξή του, τὰ φάρμακά του καὶ τὴ θέση του. Αὐτὰ πληρώνονται ἀπευθείας ἀπὸ τὸ Λογιστήριο τοῦ Κράτους.
.           Τέλος, ἐπίσης σημαντικὸ εἶναι τὸ ἀόριστο τοῦ μέλλοντος τοῦ ἴδιου τοῦ ταμείου Διαχείρισης. Τοῦ ὁποίου τὰ οἰκονομικὰ θὰ εἶναι ἀδιαφανῆ γιὰ τὸν κλῆρο καὶ ἴσως ὄχι μόνο. Τὸ ταμεῖο αὐτό, ὅπου θὰ ἐνταχθεῖ ἡ περιουσία ἀπὸ τὴν ὁποία οὐσιαστικὰ παραιτεῖται τὸ κράτος καὶ τὴν παίρνει ἡ Ἐκκλησία (καὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ θέλει νὰ κερδίσει ὁ Ἱερώνυμος), θὰ ἔχει γιὰ πόρο μόνο ἕναν: Τὰ 200 ἑκ. τὸ χρόνο ποὺ θὰ βάζει τὸ κράτος γιὰ νὰ πληρώνονται οἱ κληρικοί. Καὶ μία ἀκίνητη περιουσία.
.         Ὅμως, αὐτὴ ἡ ἀκίνητη περιουσία πρέπει νὰ ἀποκτήσει χαρτιὰ κτήσης καὶ νομιμότητας. Ποὺ δὲν ἔχει. Μὲ τὶς ταχύτητες ποὺ τρέχει τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἶναι ἄγνωστο πότε θὰ ἔρθουν στὰ χέρια τῆς Ἐκκλησίας. Μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε!
.         Σύμφωνα μὲ τὴ συμφωνία Τσίπρα- Ἱερώνυμου καὶ μὲ τὶς δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, τὸ ζητούμενο γιὰ τὸ κράτος εἶναι νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴ μισθοδοσία τῶν ἱερέων καὶ ἡ πληρωμή τους ἀπὸ τὴν ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας τοῦ Ταμείου. Δηλαδή, τὸ κράτος θὰ φέρει τὰ 200 ἑκατ. τὸ χρόνο σὰν βάρος καὶ ὄχι σὰν ὑποχρέωση. Καὶ θὰ πιέζει τὴν Ἑκκλησία νὰ ἀρχίσει νὰ βγάζει κέρδη, γιὰ νὰ πληρώνει αὐτὴ τοὺς ἱερεῖς της!
.         Ἔχω ἕνα ἐρώτημα σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, λαϊκοὺς καὶ ἱερεῖς: Κορόιδο εἶναι ἡ Ἑκκλησία νὰ σταματήσει νὰ παίρνει τὰ 200 ἐκ εὐρὼ κάθε χρόνο; Ὑπάρχει τέτοια πιθανότητα; Κατὰ τὴ γνώμη μου καμμία. Οἱ τριβὲς ποὺ θὰ δημιουργηθοῦν θὰ εἶναι συχνὲς καὶ ἀναπόφευκτες.
.         Ἐπιπλέον αὐτῶν, ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας σημαίνει ὅτι θὰ ὑπάρχει ἕνα ταμεῖο ἐσόδων, τὸ πραγματικὸ μέγεθος καὶ ἡ πραγματικὴ κίνηση τοῦ ὁποίου θὰ εἶναι μακριὰ ἀπὸ τὰ βλέμματα τῶν 9.900 ἀπὸ τοὺς 10.000 τοῦ κλήρου καὶ τῶν λαϊκῶν. Τὸ διοικητικὸ συμβούλιο καὶ οἱ περὶ αὐτὸ θὰ κάνουν κουμάντο, δηλαδὴ δύο κρατικοὶ καὶ δύο κληρικοὶ μὲ ἕνα φιλοκληρικὸ πρόεδρο. Καὶ τρέχα βρὲς τὶς πραγματικὲς ἀξίες καὶ τὰ πραγματικὰ λεφτὰ ποὺ θὰ χορεύουν γύρω ἀπὸ τὰ τυπικὰ καὶ νόμιμα συμβόλαια.
.         Γίνονται αὐτὰ ἀπὸ τὴν Ἑκκλησία ἀθεόφοβε; Γίνονται καὶ παραγίνονται. Καὶ ἐπειδὴ θὰ εἶναι ἀνακατεμένο καὶ τὸ κράτος, παραγίνονται ἀκόμα περισσότερο.
.         Ὅλα αὐτὰ ὄχι ἁπλῶς δὲν τὰ ἔχουν λύσει Τσίπρας καὶ Ἱερώνυμος, ἀλλὰ πολλὰ τὰ ἀγνοοῦσαν κι ὅλας. Κυρίως ὁ πρωθυπουργός. Καὶ ἐπειδὴ εἶναι μεγάλα καὶ δυσεπίλυτα, γίνεται φανερὸ ὅτι οἱ δύο ἄντρες ἐνδιαφέρονταν γιὰ δύο πράγματα μόνο: Ὁ ἀρχιεπίσκοπος νὰ πάρει τὰ ἀκίνητα ἀπὸ τὸ κράτος καὶ ὁ πρωθυπουργὸς νὰ πάρει 10.000 κενὲς θέσεις γιὰ διορισμοὺς στὸ δημόσιο.
.         Ἔτσι, ἡ συμφωνία εἶναι στὸν ἀέρα, ἀκόμα περισσότερο καὶ γιατί ὁ κυβερνητικὸς ἑταῖρος κ. Καμμένος δὲν ἔχει μετρήσει ἀκόμα κατὰ ποῦ γέρνει ἡ πλάστιγγα τῶν 10.000 κληρικῶν ψήφων, γιὰ νὰ ἀποφασίσει ἂν θὰ ψηφίσει τὸ νόμο ποὺ θὰ φέρει ὁ ὑπουργὸς Παιδείας!
.         Καὶ καλά. Ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔχει κανέναν ἐνδοιασμὸ νὰ βάλει τοὺς πολίτες ποὺ εἶναι σὲ κακὴ οἰκονομικὴ κατάσταση νὰ πληρώσουν καὶ τοὺς ἱερεῖς, ποὺ πληρώνουν, καὶ τοὺς ἑπόμενους 10.000 καρεκλοκένταυρους τοῦ δημοσίου. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἐκπροσωπεῖ τὴν ἐλεημονοῦσα Ἐκκλησία πῶς τὸ σκέφτεται; Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα; Στὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν;

 

ΠΗΓΗ: liberal.gr

 

Σχολιάστε

«ΑΣΧΗΜΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΣ τῆς Κυβερνήσεως»

Μητροπολίτης Μεσσηνίας:
σχημες ξελίξεις ν κυβέρνηση δράσει μονομερς

.         Προειδοποίηση πρὸς τὴν κυβέρνηση καὶ τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο πὼς θὰ ὑπάρξουν «πολὺ ἄσχημες ἐξελίξεις» στὴν Ἱεραρχία ἐὰν ἡ Βουλὴ νομοθετήσει ἀλλαγὲς στὴν δημοσιοϋπαλληλικὴ σχέση τῶν κληρικῶν προτοῦ ὁλοκληρωθεῖ ὁ διάλογος Κράτους – Ἐκκλησίας ἀπηύθυνε, μέσω τοῦ ΣΚΑΪ, ὁ μητροπολίτης Μεσσηνίας.
.           Ὁ κ. Χρυσόστομος, ποὺ ἀποχώρησε ὀργισμένος ἀπὸ τὴν συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας τὴν Παρασκευή, ὑποστήριξε πὼς οἱ προτάσεις τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν μισθοδοσία τοῦ Κλήρου ἔχουν προκαλέσει τὴν ἐνόχληση 73 ἐκ τῶν 82 μητροπολιτῶν, ἀριθμὸς ποὺ μπορεῖ νὰ αὐξηθεῖ, ἐὰν ὁ πρωθυπουργὸς ἐπιμείνει στὶς θέσεις του.
.         Ἐὰν ἡ κυβέρνηση ἐπιχειρήσει νὰ κινηθεῖ μονομερῶς ὅλα τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας θὰ βρεθοῦν πρὸ τῶν εὐθυνῶν τους, συμπλήρωσε ὁ μητροπολίτης Μεσσηνίας, στὸν ἀπόηχο τῆς ἀνακοίνωσης τοῦ Μεγάρου Μαξίμου, πὼς ἡ μισθοδοσία τῶν ἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶν ἐμπίπτει ἀποκλειστικὰ στὴν ἁρμοδιότητα τοῦ Κράτους.
.         Δὲν φάνηκε πάντως νὰ στηρίζει τὸ ἐνδεχόμενο πρότασης μομφῆς σὲ βάρος τοῦ κ. Ἱερωνύμου οὔτε νὰ στηρίζει τὴν συζήτηση περὶ διαδοχῆς του, λέγοντας πὼς ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζει προκλήσεις, οἱ συζητήσεις γιὰ τὴν ἀρχηγία συνιστοῦν «ἀντιπερισπασμό».
.         Ὁ κ. Χρυσόστομος τόνισε πὼς ἡ δημοσιοϋπαλληλικὴ σχέση γιὰ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς λειτουργοὺς συνιστᾶ «κόκκινη γραμμὴ» γιὰ τὴν Ἱεραρχία. Προσέθεσε μὲ νόημα πὼς ὅλα τὰ ὑπόλοιπα σώματα τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλουν νὰ σεβαστοῦν αὐτὴν τὴν τοποθέτηση τῶν μητροπολιτῶν στὶς περαιτέρω διαβουλεύσεις μὲ τὸ Κράτος.
.         Κατηγόρησε τὴν κυβέρνηση πὼς συμπεριφέρεται μὲ «ἀπαράδεκτο» καὶ «ἀπαξιωτικὸ» τρόπο στὴν Ἐκκλησία, ἐνῶ ἐπέκρινε τὸν ἀρχιεπίσκοπο πὼς ἐπέδειξε ὑπερβολικὴ ἐμπιστοσύνη στὸν Ἀλέξη Τσίπρα.
.         Ὁ κ. Χρυσόστομος ἐκτίμησε πάντως πὼς ἡ ὅλη διαβούλευση γιὰ τὴν ἀναμόρφωση τῆς σχέσης Κράτους – Ἐκκλησίας θὰ ἀπαιτήσει πολὺ χρόνο ἀκόμα, ὑπολογίζοντας πὼς δὲν θὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ πρὶν τὶς ἐκλογές.

ΠΗΓΗ: skai.gr

 

 

,

Σχολιάστε

ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΕΝΟΣ …ΝΑΥΑΓΙΟΥ

Τσίπρας – ερώνυμος:
Ο
δύο μεγάλοι χαμένοι νός… ναυαγίου

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018

Τοῦ Τάσου Εὐαγγελίου

ΠΗΓΗ: liberal.gr

.               Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἐπιχείρησαν νὰ φέρουν εἰς πέρας μία συμφωνία πολιτικου – οἰκονομικοῦ χαρακτήρα, ἀφοῦ ὁ Πρωθυπουργὸς ἐξέλαβε ὡς εὐκαιρία τὴ σύμφωνη γνώμη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, προκειμένου νὰ στριμώξει τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη καὶ τὴ Ν.Δ. καὶ ταυτόχρονα νὰ ἐντάξει στὶς προεκλογικές του παροχὲς τὴν ἀνακοίνωση 10.000 νέων προσλήψεων. Ἡ ἱστορικὴ ὅμως συμφωνία μετατρέπεται σὲ φιάσκο ἐκθέτοντας καὶ τοὺς δύο.
.               Ἡ νέα προσπάθεια τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα νὰ ἐμφανιστεῖ ὡς ὁ ἡγέτης ποὺ «λύνει προβλήματα» βρῆκε μὲν ὑποστήριξη στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ἐν τούτοις γιὰ μία ἀκόμη φορὰ δὲν κατόρθωσε νὰ πετύχει τὸν τελικό του στόχο μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σύρεται πλέον σὲ μία ρήξη βάζοντας ἀπέναντί του τὸ σύνολο τοῦ Κλήρου ἀλλὰ καὶ ἕνα μεγάλο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ.
.               Ὁ Πρωθυπουργὸς ἀγνόησε τὸ λαϊκὸ αἴσθημα, κυρίως σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση τὸ θρησκευτικό, ἀλλὰ καὶ μία μεγάλη ὁμάδα ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν ἄμεση ἐπαφὴ μὲ μεγάλο κομμάτι τοῦ πληθυσμοῦ, τοὺς ἱερεῖς. Τὰ βρῆκε μὲ τὴν Ἱεραρχία ὑποσχόμενος οἰκονομικὰ ἀνταλλάγματα, ὅπως ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἀμφισβητούμενης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, μοίρασε «προβλεπόμενα» ἔσοδα καὶ ἔταξε ἐπιδοτήσεις ποὺ θὰ ἀξιοποιοῦνται κατὰ τὸ δοκοῦν γιὰ τὴ μισθοδοσία τοῦ Κλήρου.
.               Ὅπως καὶ στὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, κινήθηκε ἐν κρυπτῷ μὲ στόχο καὶ πάλι νὰ χτυπήσει τὴ Ν.Δ. καὶ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη σὲ ἕνα σημεῖο ποὺ ἐκτίμησε ὅτι θὰ τοῦ δημιουργοῦσε πρόβλημα καὶ ἐσωκομματικὲς ρήξεις. Ὅπως ἀκριβῶς ἔπραξε μὲ τὸ Σκοπιανό, θεώρησε ὅτι ἡ Ν.Δ. θὰ ἔρθει σὲ σύγκρουση μὲ ἕνα τμῆμα της, ἔχοντας ὁ ἴδιος λάβει τὶς ἀπαραίτητες διαβεβαιώσεις ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τοῦ συνόλου τῆς μεταξύ τους συμφωνίας.
.               Ἀπέτυχε καὶ αὐτὴ τὴ φορά. Ἡ Ν.Δ. ἐμφανίσθηκε μὲ συγκεκριμένες θέσεις καὶ ὅπως καὶ στὴν περίπτωση τῆς συμφωνίας τῶν Σκοπίων ἀνέδειξε ἐξ ἀρχῆς τὴν πραγματικότητα. Δηλαδὴ ὅτι πρόκειται γιὰ μία οἰκονομικὴ συμφωνία ποὺ συμφέρει τὴν Ἐκκλησία καὶ ταυτόχρονα ἐπιτρέπει στὸν Ἀλέξη Τσίπρα νὰ τὴ χρησιμοποιήσει γιὰ προεκλογικοὺς σκοπούς.
.               Ὁ πρωθυπουργὸς πλέον ἀναγκάζεται νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ ρήξη ὄχι τόσο μὲ τοὺς Ἱεράρχες ὅσο μὲ τὸ σύνολο τῶν 10000 κληρικῶν γιὰ τοὺς ὁποίους δηλώνει τώρα ὅτι θὰ ἀποφασίσουν ὁ ἴδιος καὶ ἡ κυβέρνησή του καὶ θὰ νομοθετήσουν προκειμένου νὰ τεθοῦν ἐκτὸς δημοσίου.

Ὁ Ἱερώνυμος

.               Τὸ ἕτερο μέλος τῆς συμφωνίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος βγαίνει βαθύτατα πληγωμένος ἀπὸ τὴν ὑπόθεση αὐτή. Ἐμφανίζεται νὰ ἔχει ἀποδεχθεῖ μία οἰκονομικὴ συναλλαγὴ μὲ βάση κυρίως τὴν ἀμφισβητούμενη ἐκκλησιαστικὴ περιουσία σὲ βάρος τοῦ κλήρου ποὺ ἀντιδρᾶ στὴν προσπάθεια νὰ τεθεῖ ἐκτὸς δημοσίου.
.               Οἱ ἀντιδράσεις σημαντικές, ἐνῶ ὁ ἴδιος μὲ τὶς ἐν κρυπτῷ συνομιλίες ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν Μητροπολιτῶν εἶναι ἐκτεθειμένος γιὰ τοὺς χειρισμούς του ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι καταγράφεται νὰ βάζει «πλάτη» προεκλογικὰ στὸν Ἀλέξη Τσίπρα καὶ τὸν ΣΥΡΙΖΑ συνολικά.
.               Ὑπερεκτιμώντας μάλιστα τὶς δυνάμεις του διαβεβαίωσε τὸν Πρωθυπουργὸ πὼς ἡ συμφωνία θὰ περάσει ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ τὴν ἀποδεχθεῖ καὶ ὁ Κλῆρος. Φεῦ. Οἱ ἀντιδράσεις ἦταν καὶ εἶναι τέτοιες, ποὺ εἶναι ἄγνωστο κατὰ πόσο θὰ μπορέσει νὰ τὶς διαχειριστεῖ. Εἶναι ἐνδεικτικὸ πὼς εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἀμφισβητήθηκε μέσα στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια ἀπὸ μεγάλη μερίδα τῶν Μητροπολιτῶν, ὁ ἀριθμὸς τῶν ὁποίων ἦταν τέτοιος ποὺ τὸν ἀπέτρεψε ἀπὸ τὸ νὰ βάλει σὲ ψηφοφορία τὴν πρότασή του. Ἀναγκάστηκε δὲ νὰ ἀποδεχθεῖ στὸ τέλος τῆς χθεσινῆς συνεδρίασης τὴν πρόταση νὰ μὴ τεθεῖ καν πρὸς συζήτηση μὲ τὴν πολιτεία τὸ ζήτημα τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν, ἂν καὶ ἀρχικὰ εἶχε δηλώσει πὼς ἀποτελεῖ βασικὸ παράγοντα στὸ πλαίσιο τῆς συμφωνίας, προκειμένου νὰ ἀποφύγει τὰ χειρότερα.
.               Ὁ Ἱερώνυμος κινήθηκε μὲ γνώμονα μία συναλλαγὴ δίνοντας ὅμως στὸν Πρωθυπουργὸ προεκλογικὸ βῆμα. Καὶ αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ Μητροπολίτες, προσκείμενους σὲ αὐτόν, ποὺ ἐμφανίσθηκαν νὰ βάλουν κατὰ τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος ἐπέκρινε τὴ συμφωνία καὶ κυρίως τὸν τρόπο ποὺ αὐτὴ ἔγινε μέσα ἀπὸ μυστικὲς συνεργασίες καὶ συναντήσεις στενῶν συνεργατῶν τῶν δύο πλευρῶν.
.               Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας προσπάθησε χωρὶς νὰ ἐνημερώσει κανέναν, χωρὶς νὰ ζητήσει τὴ συναίνεση ἔστω τῶν λοιπῶν πολιτικῶν δυνάμεων τοῦ δημοκρατικοῦ τόξου, νὰ ἀνοίξει ἕνα μείζονος σημασίας θέμα ὅπως αὐτὸ τῶν σχέσεων Κράτους Ἐκκλησίας. Δὲν ζήτησε συναίνεση, δὲν κάλεσε σὲ διάλογο καὶ ἁπλὰ ἀνακοίνωσε μία «ἱστορικὴ» συμφωνία μὲ τὴ στήριξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ποὺ ὁδηγήθηκε ὅμως σὲ ναυάγιο.

«Σχίσμα» στὴν Ἐκκλησία

.               Ἡ χθεσινὴ σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀποτελεῖ τὴν πρώτη ἀλλὰ μεγάλη ἧττα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου. Οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας ἀντέδρασαν γιὰ πρώτη φορὰ καὶ μάλιστα ἄσκησαν κριτικὴ στὸ πρόσωπο τοῦ πρώτου μεταξὺ ἴσων Ἱερωνύμου κατηγορώντας τον ἀκόμη καὶ γιὰ στήριξη τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μέσα στὴν προεκλογικὴ περίοδο.
.               Οἱ διάλογοι ἦταν ἔντονοι ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ προκάλεσε τὴν ἐξέγερση τῶν Ἱεραρχῶν ἦταν ἡ προσπάθεια τοῦ Ἱερωνύμου νὰ θέσει τοὺς δικούς του ὅρους στὴ συζήτηση γιὰ τὴν… πρόθεση συμφωνίας μὲ τὴν κυβέρνηση.
.               Τὰ ὅσα εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητα εἶναι ἐνδεικτικά. Ἐν τούτοις οἱ Μητροπολίτες στὴν πλειοψηφία τους ἐμφανίσθηκαν στὴν πορεία τῆς συνόδου ἕτοιμοι γιὰ ὅλα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔδειξε νὰ ἀντιλαμβάνεται πὼς οἱ ἐξελίξεις θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι ἀπρόβλεπτες, ἀφοῦ ἡ κριτικὴ ποὺ ἀσκήθηκε στὸ πρόσωπό του ἀλλὰ καὶ σὲ στενούς του συνεργάτες ὅπως ὁ νέος διοικητὴς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀποστολῆς, Κωστῆς Δήμτσας, ἦταν ἔντονες.
.               Οἱ κατηγορίες ἀφοροῦσαν τὶς ἐν κρυπτῷ συνομιλίες, τὴν ἀνακοίνωση τῆς συμφωνίας, χωρὶς νὰ ἔχουν ἐνημερωθεῖ, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀνήκουν στὸ στενό του περιβάλλον, ἀλλὰ καὶ θέματα ὅπως τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἐλήφθη ὑπ᾽ ὄψη ἡ θέση τῶν 10000 κληρικῶν.
.               Μάλιστα δὲν ἔλειψαν καὶ ἀναφορὲς περὶ μίας οἰκονομικῆς συναλλαγῆς μεταξὺ Κράτους καὶ Ἐκκλησίας, ποὺ πλήττει ἐπὶ τῆς οὐσίας τὸ λειτούργημα τῶν ἱερέων δημιουργώντας μία ἄκρως ἀρνητικὴ εἰκόνα.
.               Ἐνδεικτικὸ τῆς κατάστασης ποὺ δημιουργήθηκε κυρίως μετὰ τὴν ἀποχώρηση τοῦ Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου εἶναι τὸ γεγονὸς πὼς ὁ Ἱερώνυμος ἀναγκάστηκε νὰ ὑπαναχωρήσει καὶ νὰ ἀποδεχθεῖ χωρὶς νὰ τεθεῖ σὲ ψηφοφορία τὸ ζήτημα τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν.
.               Σὲ κάθε περίπτωση δὲν εἶναι λίγοι αὐτοὶ ποὺ ὑποστηρίζουν πὼς ἂν ὁ Ἀλέξης Τσίπρας νομοθετήσει, ὅπως ἀνακοίνωσε, τὸ σύνολο τῆς κατ᾽ ἀρχὴν συμφωνίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θὰ κατηγορηθεῖ εὐθέως ἀπὸ συγκεκριμένους Μητροπολίτες ποὺ πλέον ἔχουν στὸ πλευρό τους καὶ τοὺς κληρικούς.

 

 

,

Σχολιάστε

ΟΙ «ΠΑΡΕΝΔΥΤΙΚΕΣ» ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ

Α. 16.11.18:

.           Γραφεῖο Πρωθυπουργοῦ: Ἡ μισθοδοσία κληρικῶν εἶναι ἀπόφαση τῆς πολιτείας. Ἡ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν ἀναδεικνύεται σὲ αἰχμὴ τῆς διαφωνίας ἀνάμεσα σὲ Κράτος καὶ Ἐκκλησία στὴν προσπάθεια γιὰ ἀναμόρφωση τῆς σχέσης τους.
.            Τὸ καθεστὼς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου ἐμπίπτει «σὲ κάθε περίπτωση» στὶς ἁρμοδιότητες τοῦ Κράτους, ὄχι τῆς Ἐκκλησίας, διαμήνυσε τὸ Μέγαρο Μαξίμου, λίγες ὧρες ἀφ’ ὅτου οἱ μητροπολίτες ἀπέρριψαν ὁμόφωνα τὴν κυβερνητικὴ πρόταση γιὰ τερματισμὸ τῆς δημοσιοϋπαλληλικῆς σχέσης τῶν κληρικῶν.
.             Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ γραφείου Τύπου τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀφήνει ξεκάθαρα νὰ ἐννοηθεῖ πὼς ἡ κυβέρνηση εἶναι ἀποφασισμένη νὰ προχωρήσει, στὴν ἀλλαγὴ τοῦ καθεστῶτος μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν, παρὰ τὴν διαφωνία τῆς Ἐκκλησίας.

ΠΗΓΗ: skai.gr

Β. 11.11.18

«Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἔθεσαν ἕνα σημαντικὸ πλαίσιο, ἔβαλαν τὸ νερὸ στὸ αὐλάκι γιὰ τὴν ἀπαρχὴ μίας συζήτησης. Δὲν ζωγράφισαν τὸν πίνακα ποὺ θὰ ἀποτυπώνει μὲ ἐνάργεια τὴν σχέση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν Πολιτεία. Ἔστησαν τὸν καμβὰ καὶ κουβάλησαν τὶς μπογιὲς καὶ τὰ πινέλα. Ἔκαναν ἕνα προσχέδιο μὲ διάφορα ὑλικὰ καὶ φυσικὰ ἀρκετὲς παραδοχές». (ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ Μητροπολ. Ν. Ἰωνίας Γαβριήλ, Ἐφημ. «Καθημερινή», 11.11.18, Ο “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ” ΜΕ ΤΑ ΑΡΑΒΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΗΜΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΜΟΡΑΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ; )

ΣΧ. « ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Φυσικά, δὲν θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἐπιρρίψει εὐθύνες στὸν «μπογιατζὴ» ποὺ μὲ τὶς καραμπογιὲς τοῦ αὐταρχισμοῦ μουτζουρώνει τὴν κοινωνία καὶ πασαλείβει τὸν δημόσιο βίο καὶ τὴν ταυτότητά μας. Θὰ τὶς ἐπέρριπτε σὲ ὁποιονδήποτε παρέχει κάλυψη, δίνει τὰ πινέλα, στὸν Μπογιατζὴ γιὰ νὰ κάνει ὅλη αὐτὴ τὴν βρώμικη δουλειά, δηλαδὴ τὴν παράκαμψη κάθε ἐννοίας νομιμότητας μὲ μόνο σκοπὸ τὴν παραμονὴ στὴν Ἐξουσία. Κι αὐτὸς δὲν εἶναι παρὰ ὁ ἀλλοτριωμένος λαός, ποὺ εὐχαριστιέται νὰ γίνεται τσόλι “λόατκι”.
Ἐν προκειμένῳ δὲν ἔχει τὴν κύρια σημασία τὸ περιεχόμενο τῆς «συμφωνίας», τὸ περιεχόμενο τῆς διαφορᾶς/διαφωνίας Ἐκκλησίας -Πολιτείας (δηλ. ἡ μισθοδοσία τοῦ Κλήρου καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ Περιουσία), ἀλλὰ πρωτίστως ἡ μεθόδευση, ὁ σατανικὰ ἄνανδρος καὶ πανηγυρικὰ “παρενδυτικὸς” τρόπος ποὺ χρησιμοποιήθηκε, ποὺ ὅλο αὐτὸ πλέχτηκε συνωμοτικὰ καὶ σερβιρίστηκε ἐπικοινωνιακὰ καὶ ἐπιβλήθηκε αὐταρχικά, σταλινικά.

 

,

Σχολιάστε