Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος

ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ «Περιμένουμε τὴν δυνατότητα συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες, τὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου καὶ τὴν Ἀνάσταση! ἀσφαλῶς μὲ τὴν δέουσα προσοχὴ καὶ τὴν ἀξιοποίηση μάλιστα καὶ τῶν εὐρύχωρων αὐλῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν»

ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ
Ο ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ!

Τοῦ Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου

ΠΗΓΗ: imchalkidos.gr

.                      Εἶναι ἀλήθεια ὅτι, μετὰ τὴν ἐπιτυχῆ διεξαγωγὴ τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων στὴν Ἀθήνα, μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως τὸ 1821, μὲ τὶς ὁποῖες ἀναπτερώθηκε ἀρκετὰ τὸ φρόνημά μας (καίτοι νομίζω πὼς δὲν τονίσθηκε ὅσο θὰ μποροῦσε ἢ καὶ θὰ ἔπρεπε ἡ συμβολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως στὴν διατήρηση τῆς ταυτότητος καὶ τοῦ πόθου τῆς Ἐλευθερίας στὶς καρδιὲς τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων καὶ ἡ συνδρομή της στὸν ἱερὸ ἀγώνα, καὶ εἴχαμε εὐκαιρία προβολῆς σὲπαγκόσμιο μάλιστα ἐπίπεδο) ἀναμέναμε ὅτι ἐπιτέλους θὰ ἄνοιγαν οἱ Ἱεροὶ Ναοί, γιὰ νὰ δεχθοῦν τοὺς πιστοὺς στὶς Θεῖες Λειτουργίες καὶ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, στω μ προϋποθέσεις, τς ποες κα λόγῳ τοῦ φισταμένου κινδύνου σχολαστικ τηρομε.
.                        Ἀντ’ αὐτοῦ, κυριολεκτικὰ μὲ τὸ σταγονόμετρο τῆς γενναιοδωρίας τῶν ἁρμοδίων, ἐπιτρέπεται, σὲ ἐπίπεδο πολὺ αὐξημένου κινδύνου, μόνο τὴν Παρασκευὴ τῶν Γ´ Χαιρετισμῶν, ἡ προσέλευση μέχρι 20 ἀνθρώπων, μὲ τὴν πρόβλεψη ἕκαστος νὰ ἔχει στὴν διάθεσή του 25 τ.μ.!!! καὶ αὐτὸ μόνο γιὰ τοὺς Καθεδρικοὺς Ι. Ναοὺς τῆς ἕδρας τῶν Δήμων!
.                           Καὶ ἂν ἕνας Ι. Ναός, ἀφοῦ ἐξασφαλίσει τὰ 25 τ.μ. γιὰ κάθε πιστό, ἔχει τὴν δυνατότητα καὶχῶρο νὰ δεχθεῖ καὶ περισσοτέρους τῶν 20, ἀπαγορεύεται!
.                           Προσωπικὰ δὲν πῆγα στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Χαλκίδος, οὔτε τὸ προηγούμενο διάστημα, ποὺ εἴχαμε τὴν ἴδια πρόβλεψη, γιατί θεωρῶ ἄδικο τὸ μέτρο, ἄνιση τὴν μεταχείριση καὶ γιατί θέλησα νὰ μὴν ξεχωρίσω τὴν θέση μου ἀπὸ τοὺς Ἱερεῖς μου, ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ λειτουργοῦν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν! Στὸν Δῆμο Χαλκιδέων πάντως, ποὺ ἔχει 102.223 κατοίκους πληθυσμό, μὲ τὴν πρόβλεψη καὶ τῆς νέας Κ.Υ.Α, θὰ ἐκκλησιασθοῦν μόνο στοὺς Γ΄ Χαιρετισμοὺς καὶ ὄχι στὴν Λειτουργία μέχρι 20 ἄνθρωποι!!! (ποσοστὸ 0,001%;). Καὶ βέβαια ὑπάρχουν Δημοτικὲς Κοινότητες, ποὺ ἀνήκουν στὸν Δῆμο καὶ ἀπέχουν καὶ πολλὰ χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν ἕδρα καὶ φυσικὰ δὲν θὰ λειτουργηθοῦν….
.                           Νὰ γιατί καὶ ἡ ἐκ μέρους μου χρήση τῆς εἰκόνας τοῦ σταγονόμετρου, γιὰ τὴν μέτρηση τῆς παροχῆς, νομίζω πὼς εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπιεικής!
.                           Σκέπτομαι, μιᾶς καὶ ζῶ μέσα στὸν κόσμο, πόσα τετραγωνικὰ μέτρα ἔχει ὁ ἐπιβάτης στὰ μέσα μεταφορᾶς τῶν ἀνθρώπων καὶ ποιὸ εἶναι ἐκεῖ τὸ ἀνώτατο ἀριθμητικὸ ὅριο τῶν ἐξυπηρετουμένων… Καὶ αὐτὸτὸ συνωθούμενο πλῆθος μετακινεῖται ὄχι ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος, ἀλλὰ ἀρκετὲς φορὲς τὴν ἡμέρα!
.                           Διερωτῶμαι δέ, γιατί ἡ σκληρὴ στάση ἀπέναντι στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ ἀκόμη, γιατί ἡ νιση ατ μεταχείριση μεταξ τν ερν Ναν κα τν Κληρικν κα τν Πιστν;
.                           Ἔχει λογικὴ μία τέτοια ἀπόφαση, στοὺς πολυάνθρωπους Δήμους νὰ ἀνοίγουν οἱ Ἐκκλησίες, ἔστω καὶ μὲ τὸ σταγονόμετρο, ἐνῶ σὲ μικρότερες Κοινότητες καὶ σὲ χωριά, νὰ παραμένουν κλειστές;
.                           Πῶς ἐξηγεῖται μία τέτοια στάση; Μήπως, ἐπειδὴ στοὺς Καθεδρικοὺς λειτουργοῦν συχνότερα οἱ Μητροπολίτες; Κανείς μας δὲν θὰ ἤθελε, εἶμαι βέβαιος, μία τέτοια προνομιακὴ μεταχείριση…
.                           Ὡστόσο, ἐπειδὴ ἔρχεται καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ Πάσχα, συνεχίζουμε νὰ προσευχόμαστε καὶ νὰ ἐλπίζουμε σὲ ἀληθινὲς καὶ ὄχι μικρόψυχες καὶ μίζερες λύσεις, μετὰ μάλιστα τοὺς πολυάνθρωπους συνωστισμοὺς σὲ ἑορτασμούς, σὲ πορεῖες κ.ἀ., ποὺ εἴδαμε καὶ μάλιστα σὲ τόπους καὶ σὲ χρονικὸ διάστημα ποὺ ἡ πανδημία εὑρίσκεται σὲ μεγάλη ἔξαρση καὶ στὸ ἀποκορύφωμά της! Τὸ παρακολουθοῦμε συχνὰ ἀπὸ τὰΜ.Μ.Ε. καὶ δὴ χωρὶς τὶς συνήθεις αὐστηρὲς ἀρνητικὲς κριτικὲς τῶν ὑπευθύνων τῆς πληροφόρησης. Περιμένουμε τν δυνατότητα συμμετοχς τν πιστν στς ερς κολουθίες, τν περιφορ τοῦ πιταφίου κα τν νάσταση! σφαλς μ τν δέουσα προσοχ κα τν ξιοποίηση μάλιστα κα τν ερύχωρων αλν τν ερν Ναν. Τὸ μέτρο, ὅμως, τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων εἶναι, νομίζω, λίγο γιὰ τὸ Πάσχα.
.                           Πιστεύω πὼς ὅλοι οἱ ἐλεύθεροι ἄνθρωποι συμφωνοῦν στὸ ὅτι καὶ οἱ Χριστιανοὶ ἔχουν δικαίωμα νὰ λατρεύουν τὸ Θεό τους… Συγχωρέστε μου τὸ θάρρος, τοῦτο νὰ τὸ ζητήσω καὶ π σους νομίζουν πς δν χουν πραγματικ δν χουν τ Θεό τους.

,

Σχολιάστε