Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μητροπολίτης Σισανίου Παῦλος

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ (Μητροπολ. Σισανίου Παῦλος)

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ

τοῦ Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης Παύλου

.             Τὸ κείμενο τῶν 22 Μητροπολιτῶν τῆς Μακεδονίας πού ἀφορᾶ τήν Συμωνία τῶν Πρεσπῶν ἔχει ἤδη περάσει στήν Ἱστορία καί θά παραμείνει στή μνήμη τοῦ κάθε σκεπτόμενου ἀνθρώπου, ἀλλά καί τῶν μελλοντικῶν γενεῶν σάν ἕνα κείμενο εὐθύνης καί ἀξιοπρέπειας γιά τόν λαό μας σέ μιά ἀπό τίς πιό κρίσιμες στιγμές τῆς ἱστορίας Του. Εἶναι βέβαια σέ συνέχεια καί συνέπεια τῆς ἀρχικῆς στάσης ὅλης τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά πιό ἐξειδικευμένο ἀπό αὐτούς πού θά γνωρίσουν ἄμεσα τίς συνέπειες. Μέ γλῶσσα εὐπρεπῆ, μέ ἐπιχειρήματα σαφέστατα, δείχνοντας καθαρά τίς παρενέργειες ἀπό τώρα μιᾶς μειοδοτικῆς γιά τήν Πατρίδα συμφωνίας θά εἶναι στό μέλλον μιά ἀκόμη βεβαίωση τῆς διαρκοῦς συνοδοιπορίας τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας μέ τόν Λαό, μία ἀκόμη φανέρωση ὅτι ἡ ποιμαίνουσα Ἐκκλησία βρίσκεται σέ ἀπόλυτη ταύτιση μέ τήν συνείδηση τοῦ λαοῦ καί σέ ἀντίθεση μέ τήν ὀλιγαρχία τῶν ἐξουσιαστῶν, τούς ὁποίους ἡ ἐξουσία καί ἡ νομή της ἐνδιαφέρει περισσότερο ἀπό τήν Πατρίδα
.             Ποιά ἀξία μπορεῖ νά ἔχει ἡ δῆθεν ἀλλαγή τοῦ Συντάγματος στά Σκόπια, ὅταν τά βασικά σημεῖα τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ τῆς χώρας τά προσφέρουμε ἐμεῖς στό πιάτο, δηλαδή τήν ἀναγνώριση τῆς γλώσσας καί τῆς Ἐθνότητας; Γιά ποιά ὑπέρβαση τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ μιλᾶμε ἀπό τούς γείτονές μας ὅταν πρίν ἀκόμη ὑπογραφεῖ ἡ συμφωνία διακηρύττουν ὅτι αὐτοί καί μόνον, καί μέ τήν δική μας συγκατάθεση, εἶναι οἱ Μακεδόνες. Ὅταν τίς παραμονές πού θά ψηφίσουν τήν δῆθεν ἀλλαγή τοῦ ὀνόματός τους σέ «Βόρεια Μακεδονία», ἐκεῖνοι τυπώνουν χιλιάδες διαβατήρια μέ τό ὄνομα «Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας»; Ποιά εἶναι ἡ ἀντίδραση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως σέ ὅλα αὐτά. Οὐσιαστικά καμμία. Ἡ ἐντύπωση πού δίνουν σέ μένα οἱ ἀντιδράσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ εἶναι σάν νά λέει: «Ἀφῆστε ρέ παιδιά νά τελειώνουμε καί μετά κάντε τα ὅλα αὐτά!!!» Μήπως δέν γνωρίζει ὁ δῆθεν ἐξανιστάμενος Πρωθυπουργός ὅτι διά τῆς δικαστικῆς ὁδοῦ μετά τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας θά διεκδικήσουν καί θά ἐπιτύχουν τήν ἀναγνώριση ἐντός τῆς Ἑλλάδος «Μακεδονικῆς Μειονότητας» καί θά ἀπαιτήσουν γιά χάρη της τήν διδασκαλία τῆς «Μακεδονικῆς γλώσσας»; Παλιά μας τέχνη κόσκινο. Καί ὅταν οἱ ὑπερβάσεις θά γίνονται πιό ἔντονες καί ἐμεῖς τάχα θά καταφεύγουμε διαμαρτυρόμενοι στό ΝΑΤΟ καί στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, θά μᾶς λένε, ὅπως μᾶς λένε γιά τήν Τουρκία, «βρέστε τα μόνοι σας».
.             Ὅσο γιά τόν κ. Καμμένο μία μόνο πρόταση. Ὁ ρόλος τοῦ Πόντιου Πιλάτου εἶναι πάντα ἕνας ἀπεχθής καί στιγματισμένος ἀπό τήν ἱστορία ρόλος. Ἡ μειοδοσία ἔχει καί τήν δική του συγκατάθεση. Ἀργά πλέον γιά δάκρυα.
.             Τά γεγονότα ὅμως ἀπέδειξαν καί κάτι ἄλλο πολύ σημαντικό. Δέν ὑπάρχει Ἀριστερά καί δέν ὑπάρχει «πρώτη φορά ἀριστερά». Αὐτά εἶναι γιά τούς ἀφελεῖς. Ὑπάρκει μόνον Ἐξουσία. Ἡ Ἐξουσία ὡς ἄλλη Κίρκη διαμορφώνει ὅλους, δεξιούς, ἀριστερούς κλπ. ὥστε νά ἀποκτήσουν τήν ἴδια μούρη. Ἡ λαγνεία τῆς ἐξουσίας ἐξαφανίζει δῆθεν ἰδεολογίες καί διαχωριστικές γραμμές καί τούς ἰσοπεδώνει ὅλους καί τούς μεταποιεῖ σέ λακέδες τῶν μεγάλων συμφερόντων. Νά εἴμαστε ἀρεστοί στά ἀφεντικά μας καί ἄσε τήν Πατρίδα.
.             Ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν σέ τίποτα δέν ἐξυπηρετεῖ τήν Ἑλλάδα. Ἄν κάποιος ἐξυπηρετεῖται εἶναι τά Σκόπια, ἀλλά οὔτε καί αὐτά. Ἐξυπηρετεῖται κυρίως τό παιχνίδι ἤ μᾶλλον ὁ ἀνταγωνισμός τῶν Μεγάλων Δυνάμεων καί κανείς ἄλλος. Γιά τήν Πατρίδα μας ὅμως ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἔχει ἕνα ἄλλο μειοδοτικό στοιχεῖο. Τήν ἀπόλυτη περιφρόνηση τοῦ Λαοῦ. Στά Σκόπια τουλάχιστον ἔγινε Δημοψήφισμα. Κατά τήν ἑλληνική Κυβέρνηση ὅμως ὁ Ἑλληνικός Λαός εἶναι ἀνώριμος. Δέν τοῦ ἐπιτρέπεται νά ἐκφράσει τήν γνώμη του. Αὐτό μπορεῖ νά συμβαίνει στίς Δημοκρατίες, ἀλλά ἐμεῖς δέν ἔχουμε Δημοκρατία. Πόσο δίκαιο εἶχε ὁ μακαρίτης ὁ Γιάννης ὁ Τσαρούχης, ὅταν πρίν πολλά χρόνια ἕνα βραδάκι στήν Χαλκίδα ἔλεγε: «Ἡ Ἑλλάδα πέρασε πολλές κατοχές. Ἡ χειρότερη ἀπό ὅλες εἶναι ἡ ἑλληνική κατοχή».
.             Ξέρω τήν ἀντίδραση τοῦ ἐξουσιαστικοῦ κατεστημένου. «Κάνεις πολιτική, δέν σοῦ ἐπιτρέπεται». Ἡ συκοφαντία ἦταν πάντα τό ὅπλο τῶν ἐξουσιαστῶν. Μέ τήν γραφίδα μου ὑπερασπίζομαι τήν Πατρίδα μου, αὐτό κάνω. Γίνομαι ἡ φωνή τῶν συμπολιτῶν μου, τῶν ἀνθρώπων τοῦ ποιμνίου μου. Ἴσως μέ ἐρωτήσετε: «Καί ἐμεῖς εἴμαστε προδότες;». Σᾶς ἀπαντῶ λοιπόν εὐθέως. Σήμερα πιστεύω ὅτι ἔχετε κάνει μεγάλο λάθος μέ αὐτή τή συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Πιστεύω ὅτι εἶσθε σέ λάθος δρόμο. Σᾶς τό φωνάζει ὅλος ὁ λαός. Ἄν ὅμως τήν ψηφίσετε καί αὐτά πού φοβόμαστε ὅλοι ἐμεῖς, ἔλθουν στήν Πατρίδα μας, τότε θά σᾶς τό ποῦμε ξεκάθαρα ὅτι ὑπογράψατε μιά συμφωνία προδοτική γιά τήν Πατρίδα.
.             Ἐμεῖς σᾶς προτείνουμε νά μοιραστεῖτε τήν εὐθύνη τῆς ἀπόφασης μέ τόν Λαό. Σᾶς προτείνουμε Δημοψήφισμα, ἐδῶ καί τώρα. Δέν εἶναι οἱ κάτοικοι τῆς γειτονικῆς Χώρας ὡριμότεροι τῶν Ἑλλήνων. Ἀλλοιῶς ἐκφράζετε περιφρόνηση ἀπέναντι στό λαό. Μακάρι νά σᾶς φωτίσει ὁ Θεός αὐτή τήν ἔσχατη ὥρα.

ΠΗΓΗ:  siatistaagiosnikolaos.gr

,

Σχολιάστε

ΑΡΑΓΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ ἢ ΜΟΥΜΙΕΣ;

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἆραγε πόση ἐξηλιθίωση ἔχει ὑποστεῖ ὁ λαός, ὥστε νὰ χρειάζεται διαφώτιση γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μέσα στὰ σχολεῖα  διακορεύουν τὰ μυαλὰ καὶ σὲ λίγο καὶ τὰ σώματα τῶν παιδιῶν του; Ὑπάρχουν ἆραγε γονεῖς ἢ ἔχουν μουμιοποιηθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐργολαβία τῆς Ἀλλοτριώσεως;
.           
«Ἀποδόμηση τῶν ἔμφυλων στερεοτύπων» ὀνομάζεται ἡ τελευταία ἔμπνευση τῶν Ἐργολάβων τῆς Ἀλλοτριώσεως. Καὶ τὴν διδάσκουν στὰ παιδιά. Ἂς ξεκινήσουν ὅμως νὰ δίνουν οἱ ἴδιοι τὸ παράδειγμα. Ἀπὸ τὴν κορυφή. Ἂς ξυρίσει τὸ μουστάκι του καὶ ἂς κυκλοφορεῖ ὡς «Τούλα» ἢ «Ἀλέκα». Γιὰ νὰ τὸ δοῦν τὰ παιδιὰ μὲ τὰ μάτια τους τὸ μάθημα [τὴν «θεματικὴ ἑβδομάδα»] ζωντανό, ἐφαρμοσμένο καὶ νὰ «εὐαισθητοποιηθοῦν τὰ μέλη τῆς σχολικῆς κοινότητας σὲ ζητήματα ποὺ ἅπτονται τῆς Ἐκπαίδευσης γιὰ τὴν Ἀειφόρο Ἀνάπτυξη στοὺς τρεῖς βασικοὺς ἄξονες α) διατροφή, β) ἐξαρτήσεις, γ) ἔμφυλες ταυτότητες».

σχετ.: «ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»

ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΠΑΡΑΦΡΟΝΗΣΕΙ

Σχολιάστε

«ΟΣ. ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ: ΣΗΜΕΙΟΝ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ» (Μητρ. Σισανίου Παῦλος) [Μαγνητοσκόπημα]

 

 

 

aganargyroi.gr

,

Σχολιάστε

ΔΙΕΦΘΕΙΡΑΝ ΤΟΝ ΛΑΟ γιὰ νὰ τὸν ἀναγκάσουν σὲ σιωπὴ καὶ σὲ ὑποταγὴ καὶ ΛΕΗΛΑΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ (Μητρ. Σιατίστης Παῦλος)

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
τοῦ Μητροπολίτου Σιατίστης ΠΑΥΛΟΥ

.                  Δέν ξέρω ἐάν ἐδῶ πού φτάσαμε ὑπάρχει ἐλπίδα καί ἔξοδος ἀπό τή δύσκολη ὥρα πού περνᾶμε. Ἐάν ὑπάρχει ὅμως ἕνα ἐνδεχόμενο ἐλπίδας, αὐτό μόνο ἀπό τό λαό μπορεῖ νά προέλθει, ἐάν μπορέσει νά συνετισθεῖ, ἐάν μπορέσει νά μετανοήσει, ἐάν μπορέσει νά ἀναλάβει τίς εὐθῦνες του.
.              Οἱ ἐξουσίες στάθηκαν ἀδύνατες, γιατί ὑπῆρξαν λίγες σέ ποιότητα. Οἱ κατά καιρούς ἐξουσίες πού κυβέρνησαν αὐτό τόν τόπο, στάθηκαν ἀνίκανες καί ἕνα καθαρό μάτι διαβλέπει ὅτι δέν ἔχουν πλέον τήν δυνατότητα νά βοηθήσουν τήν Πατρίδα. Ἐάν μποροῦσαν θά τό εἶχαν κάνει.
Ὄχι δέ μόνον δέν ἔκαναν καλό, ἀλλά ἔκαναν κακό, γιά τήν ἀκρίβεια κακούργησαν ἐναντίον τῆς Πατρίδας καί τοῦ λαοῦ. Τό κακούργημα δέν εἶναι μόνο ὅτι τόν κατάστρεψαν οἰκονομικά, ἀλλά τόν διέφθειραν ψυχικά. Προκειμένου νά μποροῦν νά ἀπολαμβάνουν τήν ἐξουσία τους καί τά λάφυρά της, διέφθειραν τήν ψυχή αὐτοῦ τοῦ λαοῦ καί μάλιστα μέ τέτοιο τρόπο πού καταντᾶ δαιμονικός.
.               Ἐκμεταλλεύθηκαν τά ἀνθρώπινα πάθη μέ στόχο νά ἐκμαυλίσουν συνειδητά τόν λαό. Μέ ὑποταγμένα στήν ἐξουσία τά τηλεοπτικά κανάλια διαμόρφωσαν τίς εἰδήσεις διά νά διαφθείρουν τόν λαό καί νά κλονίσουν συνειδήσεις ὥστε κάποτε νά μποροῦν νά τοῦ πετάξουν στά μοῦτρα τό «μαζί τά φάγαμε».
.              Ὁ λαός διαβρωμένος ἔγινε αἰχμάλωτος τοῦ δικοῦ του ὁράματος, αὐτοῦ πού τοῦ καλλιέργησαν καί τώρα κάποιοι ἔχουν τήν ἐλπίδα ὅτι θά ξανάρθουν ἐκεῖνες οἱ «καλές ἡμέρες» τῆς καλοπέρασης καί κανείς ἀπό τούς πολιτικούς δέν ἔχει τό θάρρος νά τούς πεῖ ὅτι αὐτές δέν θά ξανάρθουν, γιατί ἦταν μέρες ἀνομίας, καί δέν πρέπει νά ξανάρθουν.
.            Ἡ κατάρρευση τῆς Πατρίδας μας ἦταν σχεδιασμένη μέ βασικούς συνεργάτες τούς πολιτικούς, πού ἀφιονισμένοι μέ τό ἀφιόνι τῆς ἐξουσίας στάθηκαν ἀνίκανοι νά ἀντιδράσουν. Τό σκάνδαλο τοῦ Χρηματιστηρίου δέν ἦταν μιά καλοστημένη παγίδα μέ τόν τότε Πρωθυπουργό νά σπρώχνει τό λαό νά παίρνει δάνεια γιά νά ἀγοράζει μετοχές; Ποιός λογοδότησε γι’ αὐτό;
.               Ὁ καταναλωτισμός ἔγινε ὅραμα ζωῆς. Μέ κάθε τρόπο οἱ Ἕλληνες ὠθοῦντο πρός τήν κατεύθυνση αὐτή. Δάνειο γιά διακοπές, δάνειο γιά Χριστούγεννα σέ ἐξωτικούς προορισμούς, δάνεια, δάνεια, δάνεια. Οἱ ἐξουσίες δέν γνώριζαν ποῦ πήγαινε αὐτή ἡ ἱστορία; Ἄν γνώριζαν ἔχουν τήν πρώτη εὐθύνη καί πρέπει νά ἀναζητηθεῖ. Ἐάν δέν γνώριζαν ἦταν ἔνοχοι γιά λόγους βλακείας. Ἤξεραν, ὅμως, τά πάντα.
.                  Παράλληλα μέ τόν εὐδαιμονισμό, ἕνα πνεῦμα λοιδωρίας ἀπέναντι σέ ὅ, τι πνευματικό, ὅ, τι παραδοσιακό καί ταυτόχρονα ἕνα τσουνάμι ἐπιθέσεων ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας. Συνασπισμένα κανάλια, ὑπηρέτες ξένων πρῶτα συμφερόντων καί τῆς ἑλληνικῆς ἐξουσίας μετά, προσπαθοῦσαν νά γκρεμίσουν τή σχέση τῶν νεοελλήνων μέ τήν πηγή τῆς δυνάμεως. Ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον θέμα πρός μελέτη θά ἦταν ἡ στάση τῶν ΜΜΕ ἀπέναντι στόν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Ὀφειλόταν σέ καθαρό δημοσιογραφικό ἐνδιαφέρον ἤ ἐκτελοῦσαν διατεταγμένη ὑπηρεσία μέ διατάκτες ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος; Μόνον ἠλίθιοι δέν καταλάβαιναν τότε ὅτι ἑτοιμαζόταν ἡ μεγάλη ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ λαοῦ. Μόνον ἠλίθιοι δέν μποροῦσαν νά καταλάβουν ὅτι στόχος δέν ἦταν ὁ Θεός, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος. Δέν καταλάβαιναν ὅτι προσπαθοῦσαν νά καταστρέψουν τό καταφύγιο τῶν ἀνθρώπων γιά νά τούς ἐξουδενώσουν.
.                 Μιλοῦσαν γιά τήν «μεγάλη Ἐκκλησιαστική περιουσία»,  πού αὐτοί καί τό συνάφι τους τήν εἶχαν ληστέψει. Ἡ Ἐκκλησία εἶχε παραχωρήσει τό 96% τῆς περιουσίας της πρός χάριν τοῦ λαοῦ. Προκάλεσα ἀρκετές φορές τούς δημοσιογράφους, ὅτι μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα ἔρευνα θά ἦταν νά ἐρευνήσουν ἄν αὐτή ἡ ἐκκλησιαστική περιουσία, πού δόθηκε κατά καιρούς γιά χάρη τοῦ λαοῦ, πῆγε πραγματικά στό λαό ἤ πῆγε στίς τσέπες τῶν ἀδίστακτων. Ἀλλά κανείς δέν τόλμησε. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἐξέδωσε ἕνα βιβλίο, γιά τό κομμάτι τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί τήν τύχη του, πού ἀφοροῦσε τήν πρώτη Μητρόπολή του, Θηβῶν καί Λεβαδείας. Ἀντιμετωπίσθηκε ἀπό ὅλους διά τῆς σιγῆς. Ἡ ὑπόθεση κάνει «τζίζ».
.                    Αὐτό πού στόχευσε ἡ ἐξουσία τό πέτυχε, ἀλλά αὐτό εἶναι καί τό μεγάλο ἔγκλημά της. Νά διαφθείρει τό λαό, γιά νά τόν ἀναγκάσει σέ σιωπή καί σέ ὑποταγή. Καί κατάφερε, ἐπίσης, ἔν τινι μέτρῳ νά συκοφαντήσει τήν Ἐκκλησία γιά νά τήν τρομάξει, γιά νά στρέψει τόν λαό ἐναντίον της, σάν τόν Νέρωνα πού ἔκαψε τήν Ρώμη καί μετά κατηγόρησε τούς χριστιανούς σάν ὑπαίτιους. Ὅταν κάποια στιγμή ὁ λαός θά καταλάβει, παρόλο πού προσπαθοῦν νά τόν ἀποπροσανατολίσουν, τότε θά δεῖ τό μεγάλο καί σκληρό παιχνίδι πού ἔπαιξαν εἰς βάρος του.
.                 Ἡ εὐθύνη τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐξουσίας, γιά τήν καθυστέρηση σ’ αὐτόν τόν τόπο, σέ νευραλγικούς τομεῖς τῆς δημόσιας ζωῆς, εἶναι καί μεγάλη καί ἐγκληματική. Ἡ κατάσταση καί τό κατάντημα τῆς δημόσιας ὑγείας, τῆς δημόσιας Παιδείας, τῆς διεφθαρμένης διοίκησης καί τόσοι ἄλλοι τομεῖς, ὀφείλουν τήν ὑπανάπτυξή τους στούς ἀνθρώπους τῆς ἐξουσίας. Αὐτούς δέν τούς ἔνοιαξε ἡ Πατρίδα, τούς ἔνοιαζε μόνο ἡ ἐξουσία. Δέν τούς ἔνοιαζε οὔτε κἄν τό κόμμα τους, πού γι’ αὐτούς ἦταν μέσο προσωπικοῦ πλουτισμοῦ καί μέσο διατήρησης τῆς ἐξουσίας. Πόσοι καί πόσο κατάλαβαν αὐτό τόν τόπο, τήν ἱστορία του καί τήν παράδοσή του; Εὔκολοι σέ δεκάρικους λόγους, θεώρησαν ὡς πολιτική τοποθέτηση καί πολιτικό διάλογο τά διάφορα σλόγκαν μέ τά ὁποῖα νόμιζαν ὅτι ἀσκοῦν πολιτική. Τό πρῶτο μνημόνιο εἶχε 234 σελίδες. Τό ὑπέγραψαν ὅλοι, χωρίς κανείς νά τό διαβάσει. Τό ὑπέγραψαν μέσα σέ τρεῖς ὧρες, χωρίς νά ξέρουν τί ὑπογράφουν. Ὑψηλόβαθμα στελέχη ἐπισκέπτονται ξένους ὀργανισμούς γιά νά ὑπερασπίσουν ὑποτίθεται τά συμφέροντα τῆς Πατρίδας καί οἱ συνομιλητές τους δέν μποροῦν νά καταλάβουν γιατί ἀκριβῶς πῆγαν καί τί ἀκριβῶς ἤθελαν. Αὐτό εἶναι τό ἐπἰπεδο τους, τῶν περισσοτέρων τουλάχιστον. Γιατί ἄν αὐτοί πού πηγαίνουν ἔχουν «τέτοιες» ἱκανότητες, μπορεῖτε νά καταλάβετε πόσες ἔχουν αὐτοί πού τούς στέλνουν.
.                Ἡ ἀνικανότητα, ἀλλά καί ἡ ἰδιοτέλεια τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐξουσίας φαίνεται στήν ἀνικανότητα ἤ τήν ἄρνηση τους νά συναινέσουν σέ ἕνα κοινό τόπο, σέ μιά κοινή συνισταμένη, γιά σοβαρά προβλήματα πού ἀπασχολοῦν τούς ἀνθρώπους. Ἔτσι ἄν μιά Κυβέρνηση πάρει μιά νομοθετική πρωτοβουλία π.χ. γιά τήν Παιδεία, ἡ ἀντιπολίτευση θά ἀντιδράσει καί θά καταψηφίσει. Θά ξεσηκώσει ὀργανωμένες ὁμάδες γιά νά ματαιώσει τά πάντα. Ἐάν ἡ ἀντιπολίτευση αὐτή γίνει αὕριο Κυβέρνηση καί πάρει γιά τό ἴδιο θέμα τήν ἴδια ἀκριβῶς ἤ περίπου πρωτοβουλία, ἡ νέα ἀντιπολίτευση θά καταψηφίσει αὐτό πού ὡς Κυβέρνηση θέλησε νά ψηφίσει. Γιατί νά τό κάνει ὁ ἅλλος καί νά μήν τό κάνουμε ἐμεῖς; Δέν μπόρεσαν ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων νά κάνουν κάτι μαζί. Αὐτό τό ὀνομάζουν πολιτική. Ἀλλά αὐτή ἡ συμπεριφορά πού εἶναι σχεδόν πάντα ἡ ἴδια στίς ἐναλλασσόμενες ἐξουσίες δείχνει τήν ἀληθινή ποιότητά τους καί τό ποιοί εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τό κατάντημα τῆς Πατρίδος.
.              Ἦταν Νομάρχης. Γνώρισε τήν τοπική αὐτοδιοίκηση καί τίς ἀνάγκες της. Γίνεται βουλευτής. Ὡς βουλευτής μέ τό κόμμα του νομοθετεῖ σωστά μέτρα γιά τήν τοπική αὐτοδιοίκηση. Ἔλα ὅμως πού στίς ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη τοπικῶν ἀρχόντων ἡ ἀντιπολίτευση ἐκλέγει πολλούς νέους δημοτικούς καί Νομαρχιακούς ἄρχοντας. Καί πηγαίνει στήν Βουλή μέ τήν ἐντολή ἀπό τό κόμμα του πού κυβερνᾶ νά εἰσηγηθεῖ τό κουτσούρεμα τῶν ἁρμοδιοτήτων γιά νά μήν ὠφεληθοῦν οἱ ἀντίπαλοι. Αὐτοί εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα, γι’ αὐτό καί τήν ἄφησαν ὑποανάπτυκτη, γι’ αὐτό καλλιέργησαν τήν διαφθορά, τήν ἄντληση μίζας, γι’ αὐτό τήν ἔφεραν σέ αὐτό τό σημεῖο. Ποιός ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς ἐξουσίας ἔνοιωσε στό πετσί του τήν οἰκονομική κρίση; Ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τους δέν δείχνει κάτι τέτοιο. Καί ἡ σημερινή ἐξουσία δέν κάνει τίποτα ἄλλο παρά νά θερίζει τούς καρπούς πού ἔσπειρε. Μέ τήν ἀνευθυνότητα τῆς ἀντιπολίτευσης ἔσπειρε ἀνέμους καί τώρα θερίζει θύελλες. Καί προσπαθεῖ νά ἀποπρασανατολίσει γιά μιά ἀκόμη φορά τήν κοινωνία πού ζεῖ σέ ἔκτακτες ἀνάγκες, ψηφίζοντας νόμους καί νομοσχέδια γιά νά διατηρήσει τά κουρέλια τῆς προοδευτικότητας καί ἀντί νά ζητᾶ συγγνώμη γιά τό κατάντημα τῶν ἀνθρώπων, ζητᾶ συγγνώμη γιά τά νομοσχέδια τῆς ντροπῆς πού ἄργησε τάχα νά ψηφίσει.
.               Ἕνα ἄλλο κλασικό παράδειγμα τῆς ἀνίκανης ἐξουσίας εἶναι αὐτό πού ζοῦμε αὐτές τίς ἡμέρες μέ τούς ἀγρότες. Σχεδόν κάθε χρόνο ἔχουμε καταλήψεις δρόμων. Πρίν ἡ σημερινή ἐξουσία γίνει κυβέρνηση ἔτρεχε στά μπλόκα γιά νά στηρίξει τά αἰτήματα τῶν ἀγροτῶν. Τότε εἶχαν δίκαιο καί μόνο ἐφέτος ἔχουν ἄδικο; Κάποιοι λένε ὅτι ἔχουν μέν δίκαιο, ἀλλά οἱ συνθῆκες εἶναι δύσκολες. Πρίν δύο χρόνια δέν ἦταν καί μόνον τώρα ἔγιναν; Ἔχουν δίκαιο οἱ ἀγρότες; Ἐάν ναί, νά τό παραδεχθοῦν ὅλοι. Ἐάν ἔχουν ἄδικο ἤ εἶναι ὑπερβολικοί, νά τούς τό ποῦν ΟΛΟΙ, διαφορετικά εἶναι ἀνεύθυνοι. Ἔπειτα ἀπό τόσες ἡμέρες πού ἡ χώρα παρουσιάζει παράλυση, ἡ ἐξουσία καί τώρα καί στό παρελθόν κάνει κάποιες παραχωρήσεις. Γιατί ἔπρεπε νά ρεζιλεύεται ἔτσι ἡ Πατρίδα μας; Δέν μποροῦσαν ἀπό τήν ἀρχή νά διαλεχθοῦν μέ εὐθύνη, νά τοποθετηθοῦν ὅλοι καί νά ἀποφύγουμε κάθε λίγο καί λιγάκι αὐτό τό μπάχαλο; Αὐτό λέγεται ὑπεύθυνη διακυβέρνηση τῆς χώρας ἀπό ὅλες τίς ἐξουσίες πού πέρασαν;
.            Ἡ ἐξουσία κατέστρεψε αὐτό τόν τόπο, τόν λεηλάτησε γιά πάρτη της, τόν διέφθειρε ἐκμεταλλευόμενη τά πάθη τῶν ἀνθρώπων, τόν δίχασε καί ἔστρεψε τόν ἕνα μετά τόν ἄλλο, ἔστρεψε τήν μία ὁμάδα ἐναντίον τῆς ἄλλης. Σήμερα ἡ ὑπενθύμιση τῶν μπλέ, πράσινων καί κόκκινων καφενείων τοῦ παρελθόντος μόνο ντροπή μπορεῖ νά προκαλέσει σέ κάθε νοήμονα ἄνθρωπο. Ὄργανο στά χέρια ξένων προσπάθησε νά καταστρέψει τήν γλῶσσα, τήν ἱστορία, τήν πίστη στόν Θεό, μέ στόχο τήν ἐξουδένωση καί τήν πλήρη ὑποταγή τοῦ λαοῦ, αἰχμάλωτου ἀπατηλῶν ὀνείρων καί ψεύτικων ὑποσχέσεων. Καμιά ἐξουσία δέν εἶπε ποτέ τήν ἀλήθεια στόν λαό. Τήν λύση πού ὑπῆρχε δέν τήν εἶπε κανείς στόν λαό, γιατί δέν συνέφερε τίς ἐξουσίες.
.               Ἡ λύση δέν θά ἔλθει ἀπό καμία ἀπό τίς συνηθισμένες ἐξουσίες. Ἡ λύση θά προέλθει ἀπό τόν λαό, ὅταν πρῶτα συνειδητοποιήσει τίς δικές του τεράστιες εὐθύνες, ὅταν καταλάβει ὅτι ἔχει καί ἐκεῖνος εὐθύνη γιά τό σημερινό κατάντημα του. Ὅταν καταλάβει ὅτι καμμία λύση δέν θά εἶναι ἀνώδυνη πλέον. Ὅταν ἀποφασίσει νά λειτουργήσει ἑνωτικά καί ὄχι διασπαστικά. Ὅταν ἀποφασίσει νά γονατίσει ὁλόκληρος, γιά νά γίνει ὁ καθένας ἀλληλέγγυος μέ τόν ἄλλο. Τέλος ὅταν ἀποφασίσει ἐθελούσια καί ὄχι ἀναγκαστικά νά δυσκολευτεῖ, γιά νά σηκωθεῖ καί πάλι ὁλόκληρος.

ΠΗΓΗ: siatistaagiosnikolaos.gr

, ,

Σχολιάστε

«ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ …ΑΣΧΕΤΟΙ»

«ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ …ΑΣΧΕΤΟΙ

τοῦ Μητροπ. Σισανίου καὶ Σιατίστης Παύλου

.             Σήμερα γίνεται πολύς λόγος γιά σχέσεις, γιά σχέση, γιά τίς ἀνθρώπινες σχέσεις. Ζώντας ὅμως σε ἐποχή μιᾶς ἄλλης Βαβέλ, διαπιστώνουμε ὅτι μιλοῦν γιά σχέσεις οἱ ἄσχετοι. Μιλοῦν γιά σχέσεις οἱ ἀδύναμοι νά σχετισθοῦν σέ μιά σχέση οὐσίας καί μιλοῦν αὐτοί πού μόνο ἐπιδερμικά σχετίζονται.
.             Ποιά ὅμως εἶναι ἡ σχέση καί μάλιστα σχέση οὐσίας; Ἡ σχέση οὐσίας εἶναι μόνον ἡ ΑΓΑΠΗ. Χωρίς αὐτήν δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει οὐσιαστική σχέση. Ἡ πιό τρανή ἀπόδειξη τῆς ἀδυναμίας σχέσης εἶναι ἡ θεοποίηση αὐτῶν πού ὀνομάζονται «ἀνθρώπινα δικαιώματα». Ὁ καθένας διεκδικεῖ τό «δικαίωμά» του νά κάνει ὅ, τι ἀπολύτως θέλει. Ἐπειδή ὅμως τό θέλει, τό θεωρεῖ καλό, καί δικαίωμά του. Δέν ὑπάρχει πλέον καλό καί κακό. Ὑπάρχει τό δικαίωμά μου καί ἐπειδή ἐγώ τό θἐλω εἶναι «καλὀ». Στήν πραγματικότητα ζοῦμε στόν ἀπόλυτο ἐγωϊσμό καί ἐπί τῆς οὐσίας στήν ἀπόλυτη μοναξιά. Ὁ ἐγωϊσμός συνιστᾶ ἀδυναμία καί ἀνικανότητα ἐπικοινωνίας καί γεννάει τήν ἐπιθυμία ὄχι σχέσης, ἀλλά μόνο χρήσης τοῦ ἄλλου. Ὁ ἐγωϊσμός συνιστᾶ τήν ἀχρήστευση τῆς σχέσης, τῆς ἐπικοινωνίας, τῆς ἀλληλεγγύης, τήν ἀδυναμία τῆς θυσίας, τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς. Ὁ ἐγωϊσμός γεννᾶ τήν ἀνικανότητα τῆς ἀγάπης, τήν ἀνικανότητα νά ἀγαπᾶς. Μέ ἀπίστευτη εὐκολία ὁ ἄνθρωπος, ὁ ἄνδρας ἤ ἡ γυναίκα, ἐγκαταλείπουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο, ἀλλά καί τά παιδιά τους, στό «δικαίωμα» μιᾶς εἰκονικῆς εὐτυχίας, στό «δικαίωμα» μιᾶς ἀπόλαυσης, χωρίς τήν παραμικρή προσπάθεια προβληματισμοῦ, ἀλλά καί ἔννοιας γιά τόν ἄλλο. Δέν ὑπάρχει πλέον, παρά τό ἀπόλυτο ἐγώ.
.             Στήν Ἐκκλησία ὅμως μιλᾶμε γιά ἄλλα δικαιώματα. «Εὐλογητός εἶ Κύριε, δίδαξόν με τά δικαιώματά Σου», λέμε στή δοξολογία πρός τόν Θεό. Δέν μιλᾶμε γιά τά δικά μας δικαιώματα, ἀλλά γιά τά δικαιώματα τοῦ Θεοῦ. Αὐτό φαίνεται περίεργο γιά τό σημερινό ἄνθρωπο πού βλέπει καί κρίνει ἐπιδερμικά. Ποιό ὅμως εἶναι τό δικαίωμα τοῦ Θεοῦ πού ζητᾶμε νά γίνει; Τό δικαίωμα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη. Μᾶς τό δίδαξε ξεκάθαρα. Δύο εἶναι οἱ ἐντολές ἀπό τίς ὁποῖες ὅλος ὁ Νόμος καί οἱ Προφῆτες κρέμονται. «Νά ἀγαπήσεις τόν Θεό μέ ὅλη σου τήν ὕπαρξη καί τόν πλησίον σου σάν τόν ἑαυτόν σου». Σέ αὐτή τήν τόσο μικρή πρόταση βρίσκεται ὅλη ἡ οὐσία τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη εἶναι μιά κίνηση δική μου, ἡ ὁποία ὅμως μέ βγάζει ἀπό τον ἑαυτό μου. Μιά κίνηση πού στρέφεται στόν Θεό καί διά τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Ἀλλά αὐτή ἡ κίνηση ὑπάρχει μόνον ὅταν ἐγώ ζῶ. Ὅταν δέν ἀγαπῶ, δέν ζῶ. Αὐτή ἡ ἀγάπη εἶναι ἑνιαία. Ὅταν ὅμως ὁ ἄνθρωπος «ζεῖ» στό ἀπόλυτο ἐγώ, τότε δέν ζεῖ, δέν κινεῖται, δέν μπορεῖ νά ἀγαπήσει.
.             Ὁ ἐγωϊσμός ἀποκλείει τήν ἀγάπη. Τήν ἀποκλείει, θά ἔλεγα, ἐκ φύσεως. Στόν ἐγωϊσμό ὁ Θεός καί ὁ ἄλλος εἶναι ἡ κόλαση μου καί ὄχι ἡ χαρά μου. Ὁ κάθε ἄλλος εἶναι ὁ ἐχθρός μου. Σήμερα ὁ ἄνθρωπος διεκδικεῖ τά «δικαιώματά» του ἀπέναντι καί στόν Θεό, ἀλλά καί στήν ἴδια τή φύση, στήν ἴδια τή ζωἠ. Σήμερα διεκδικεῖ τό «δικαίωμά» του νά διαστρέψει καί τή φύση καί τή ζωή. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ζεῖ στή δυστυχία. Στήν ἀπόλυτη δυστυχία. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιἀ τόν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος γίνεται προκλητικός. Προκλητικός γίνεσαι, ὅταν δέν νοιώθεις ἀσφαλής. Προκαλεῖς, γιά νά νιώσεις ὅτι ὑπάρχεις, ὅτι εἶσαι κάποιος. Οἱ διαδηλώσεις «ὑπερηφάνειας» εἶναι ἡ πιό τρανή ἀπόδειξη. Βαπτίζοντας τήν κίνησή μου ὡς «ὑπερηφάνεια», ὁ πρῶτος πού θέλω νά πείσω, εἶναι ὁ ἑαυτός μου. Ὁ τίτλος εἶναι ἀπόλυτα χαρακτηριστικός τῆς ἀνασφάλειας.
.             Ὁ ἄνθρωπος πού πραγματικά ἀγαπᾶ, ὁ ἄνθρωπος πού νιώθει ὅτι δέν ὑπάρχει ἀγάπη χωρίς ἀλήθεια, ὁ ἄνθρωπος πού συνειδητοποιεῖ ὅτι μόνο ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώνει, δέν εἶναι προκλητικός. Δέν εἶναι προκλητικός, ἐπειδή χαίρεται καί ἡ χαρά τόν πληρώνει καί τόν κάνει ἀσφαλή. Δέν χρειάζεται τήν ἐπιβεβαίωση, ἐπειδή νοιώθει ἀσφαλής, πλήρης καί γι’ αὐτό χαρούμενος. Δέν τόν νοιάζει ἄν ὁ ἄλλος τόν ἀπορρίπτει, ἐπειδή δέν ζεῖ ἀπό τήν σάρκα τοῦ ἄλλου, ἀλλά ἀπό τό αἷμα τοῦ Θεοῦ.
.             Ξέρω ὅτι αὐτά δέν τά καταλαβαίνουν πολλοί, γιατί δέν θέλουν νά τά καταλάβουν, γιατί θά καταρρεύσουν ἄν τά καταλάβουν. Τά σύμφωνα συμβίωσης, δηλαδή ἕνας ἐξεζητημένος τρόπος ὕπαρξης, τή στιγμή πού ὑπάρχει ὁ γάμος ὁ πολιτικός, γιά ὅσους δέν πιστεύουν, ὁ ἐκκλησιαστικός γιά ὅσους μποροῦν νά ἐμπιστεύονται καί τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους, δέν φέρνουν εὐτυχία, ἀλλά πλήξη. Πιστεύω πώς γνώρισα ἀρκετά τούς ἀνθρώπους καί προπαντός ὄχι στό προσκήνιο τῆς ὑποκρισίας, ἀλλά στό παρασκήνιο, ὅπου βιώνει κανείς τίς ἀποτυχίες του. Πιστεύω ὅτι αὐτός ὁ «ἄλλος σεξουαλικός προσανατολισμός» εἶναι μιά ἀπεγνωσμένη προσπάθεια ὑπέρβασης τῆς πλήξης, μιά ἀπεγνωσμένη προσπάθεια μιᾶς «ἄλλης ἐμπειρίας», πού θά ὁδηγήσει ὅμως καί πάλι στόν ἀπόλυτο ἐγωϊσμό καί τήν ἀπόλυτη μοναξιά.

ΠΗΓΗ: siatistaagiosnikolaos.gr

, , ,

Σχολιάστε

Η “ΟΜΟΦΟΒΙΑ”, Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ, Ο ΕΚΦΑΣΙΣΜΟΣ καὶ Ο ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΛΙΒΕΡΟΥ Βουλευτοῦ

Περί Ὁμοφοβίας ἤ περί Ὑποκρισίας 

τοῦ Μητροπ. Σισανίου καὶ Σιατίστης  Παύλου

.           Νά λοιπόν πού μιά καινούργια λέξη πέρασε στό ἑλληνικό λεξιλόγιο. Μιά λέξη γεμάτη δυναμισμό καί μέ τήν ἀπειλή νά ἐκτοπίσει πολλές ἄλλες λέξεις πού τώρα πιά πρέπει νά πεταχτοῦν στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων. Πρόκειται γιά τίς λέξεις ὁμοφοβία καί ὁμοφοβικός. Τώρα πιά οἰ λέξεις καλό καί κακό, ἁμαρτία καί ἁγνότητα, ἀρετή καί κακία, ἀλλά καί πολλές ἄλλες εἶναι περιττές καί ἴσως καί ἐπικίνδυνες γιατί προκαλοῦν διακρίσεις. Θαυμᾶστε λοιπόν καί ὑποδεχθεῖτε τήν καινούρια λέξη, μιά λέξη πού μπορεῖς νά τήν κολλήσεις σέ ὁποιονδήποτε δέν σοῦ ἀρέσει καί νά τόν ἐξοντώσεις. Μιά λέξη στιλέτο. Ὁ ἐκφασισμός πλέον τῆς δημόσιας ζωῆς ἀλλά καί ἡ καλλιέργεια τοῦ φόβου γιά νά ἐκφράσεις τήν γνώμη σου καί τήν ἀποψή σου εἶναι σέ ἐξέλιξη.
.           Ἐπί τῇ εὐκαιρία ὅμως νά ἐρωτήσω τόν κ.Πρωθυπουργό καί τόν κ. Ὑπουργό τῆς Δικαιοσύνης, τό παραλήρημα ἐκείνου τοῦ θλιβεροῦ προσώπου, τοῦ βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Καραγιαννίδη ἐναντίον μιᾶς ἀπό τίς πλέον πολύτιμες ὁμάδες τοῦ λαοῦ μας, αὐτῆς τῶν Πολυτέκνων ἐντάσσεται ἤ ὄχι στήν ὁμοφοβία; Αὐτές οἰ λέξεις «ἀπεχθάνομαι» καί «βδελύσσομαι» τούς Πολυτέκνους δέν θεωροῦνται ρατσιστικές; δέν προκαλοῦν τήν ἐχθρότητα καί τό μῖσος; Μήπως ὁ ἐν λόγῳ κύριος ἀνεκλήθη ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς στήν τάξη, μήπως τόν ἐπέπληξε δημοσίως ὁ κ. Πρωθυπουργός (μιά καί τόν δημοσίως ἁμαρτάνοντα, δημοσίως δεῖ καί ἐλέγχεσθαι) ἤ μήπως ἀπεδοκιμάσθη δημοσίως ἀπό τό κόμμα του καί δέν τό ἀντελήφθην; Μήπως συνῆλθε ἡ κοινοβουλευτική ὁμάδα τοῦ κυβερνῶντος κόμματος καί διέγραψε αὐτόν τόν κύριο πού ἐκφράζει τόσο μίσος ἀπέναντι στά παιδιά; Γιατί προφανῶς ἡ ὀργή τοῦ ἀπαράδεκτου αὐτοῦ κυρίου ἀπέναντι στούς Πολυτέκνους εἶναι ἀκριβῶς γιατί ἔχουν πολλά τέκνα, πολλά παιδιά τά ὁποῖα ἀσφαλῶς καί θέλουν νά ζήσουν.
.           Μήπως λοιπόν ἑτοιμάζεται ἕνα προγκρόμ ἐναντίον τοῦ κάθε ἐλεύθερου πολίτη πού ἔχει δικαίωμα στήν γνώμη, τήν ἄποψη, τήν διαφορά μέ στόχο τήν ἀπόλυτη ἐπιβολή καί τόν ἀπόλυτο ἐκφοβισμό; Μἠπως ἐν μέσῳ δημοκρατίας ἐπανερχόμεθα σέ ἀλήστου μνήμης σταλινικές πρακτικές;
.           Προσπάθησα νά βρῶ μιά ἑρμηνεία γιά τήν λέξη ὁμοφοβία καί τουλάχιστον στό διαδίκτυο δέν βρῆκα. Ἡ μόνη ἑρμηνεία ἀφορᾶ τήν ἀπόρριψη τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Δέν νομίζω ὅμως ὅτι ταιριάζει μιά τέτοια λέξη σέ ἕνα τέτοιο θέμα. Ἔχει ὁ κάθε πολίτης τό δικαίωμα καί τήν ἐλευθερία νά διαφωνεῖ μέ τήν ὁμοφυλοφιλία σάν τρόπο ζωῆς καί σάν σχέση καί νά τήν ἀπορρίπτει. Καμμιά διαφωνία δέν καλλιεργεῖ τό μῖσος. Τότε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θά ἔπρεπε νά εἴμαστε τό ἀποτέλεσμα ἑνός καρμπόν. Ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων εἶχε, ἔχει καί θά ἔχει ξεκάθαρη ἄποψη, ἄποψη διαχρονική διά τήν φυσιολογία τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων. Ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων ἐπίσης σέβεται τό δικαίωμα τοῦ καθενός νά ζεῖ μέ τό δικό του τρόπο τήν ἰδιωτική του ζωή. Τό ἐρώτημα εἶναι γιατί ἡ Πολιτεία μιά προσωπική σχέση καί ἐπιλογή τήν ἀνάγει σέ δημόσιο ἀγαθό καί τήν ἐξισώνει μέ τόν εὐλογημένο θεσμό τῆς Οἰκογένειας.
.           Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Κουμουνιστικοῦ κόμματος στήν ἁρμόδια ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς ἀπεκάλυψε, αὐτό μέ τό ὁποῖο ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργός ἐπεχείρησε νά ἐξαπατήσει τόν ἑλληνικό λαό. Μᾶς εἶπε: Ψηφίζουμε τό νομοσχέδιο γιατί καταδικασθήκαμε ἀπό τό εὐρωπαϊκό Δικαστήριο. Ἀλλά ἀπό τό εὐρωπαϊκό δικαστήριο καταδικασθήκαμε ὄχι γιατί δέν ψηφίσαμε αὐτό καθ’ ἑαυτό τό νομοσχέδιο, ἀλλά γιατί νομοθετήσαμε ἤδη τό σύμφωνο συμβίωσης τῶν ἑτερόφυλων καί ἄρα κάναμε διάκριση εἰς βάρος τῶν ὁμοφυλόφιλων. Ἐτόνισε λοιπόν ὅτι ἄν δέν εἴχαμε ψηφίσει τό πρῶτο, ΔΕΝ θά καταδικαζόμασταν γιά τίποτα. Διερωτήθηκε δέ καί δικαίως, σέ τί χρειάζεται τό σύμφωνο συμβίωσης, τήν στιγμή πού ὑπάρχει ὁ πολιτικός Γάμος;
.           Ἀπό ὅλα αὐτά ὅμως ἀποδεικνύεται ἀκόμη ἕνα κρίσιμο σημεῖο τό ὁποῖο προσεπάθησε νά διασκεδάσει ὁ κ. Ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης καί νά ἀποκρύψει τήν παγίδα πού κρύβει. Ἐνῶ λοιπόν μᾶς εἶπε ὅτι νομοθετεῖ τίμια, βαρειά ἡ λέξη κ. Ὑπουργέ, καί ὅτι δέν νομοθετεῖται ἡ τεκνοθεσία παιδῶν σέ ὁμόφυλα ζευγάρια, κάνει πώς δέν καταλαβαίνει ὅτι θά τό νομοθετήσει καί αὐτό, ἀφοῦ αὐτό ἐπιτρέπεται σέ ἑτερόφυλα ζευγάρια; Ἀφήνει δηλαδή νά προκύψει ἡ τεκνοθεσία πάλι ὡς καταδίκη ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς διάκρισης. Ἀπό τό νομοσχέδιο λοιπόν αὐτό, ἐφ᾽ ὅσον ψηφισθεῖ, ἡ τεκνοθεσία εἶναι δεδομένη. Ἄς τό ἔχουν καλά ὑπ’ ὄψη τους οἱ κ. Βουλευτές καί ἄς μή παριστάνουν μετά τόν ἐξαπατημένο. Τό μόνο πού θέλω νά συγχαρῶ τόν κ. Ὑπουργό εἶναι γιά τήν ἐπιλογή τῆς λέξης «τεκνοθεσία» ἀντί γιά τήν λέξη «υἱοθεσία». Ἡ υἱοθεσία προϋποθέτει ἀνδρόγυνη σχέση. Ἡ λέξη ὅμως «τεκνοθεσία» σημαίνει τοποθέτηση παιδιοῦ καί αὐτό σημαίνει ὅτι τό παιδί τοποθετεῖται σέ μιά τέτοια σχέση, ὅπως τοποθετεῖται ἕνα ἔπιπλο σέ ἕνα δωμάτιο. Νά λοιπόν πού ξαναζοῦμε τήν ἱστορία τῶν Χριστουγέννων μέ ἕνα ἀλλόκοτο τρόπο. «Φωνή ἐν Ραμᾶ ἠκούσθη. Θρῆνος, κλαυθμός καί ὀδυρμός. Ραχήλ κλαίουσα τά τέκνα αὐτῆς καί οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι ὅτι οὐκ εἰσί».

 

ΠΗΓΗ: siatistaagiosnikolaos.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ: «ΓΙΑ ΠΟΙΑ “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ” ΜΙΛΑΝΕ; ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ἢ ΤΗΝ “ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ”;»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐδῶ καὶ πέντε τουλάχιστον δεκαετίες μοσχοπουλάει τὸ προϊὸν “Ὀρθοδοξία”. Τὸ ἐμπορεύθηκαν πολλοὶ καὶ μὲ ἀρκετὴ ἐπιτυχία τὸ λανσάρισαν στὴν «κοινωνία». Ἡ κατωτέρω Ἀπάντηση τοῦ Μητροπ. Σισανίου καὶ Σιατίστης εἶναι περιεκτικὴ καὶ σαφής. Καὶ δίδει τὴν εὐκαιρία νὰ τονισθεῖ ὄχι μόνο πρὸς τὰ “Ἔξω” ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ “Μέσα” ὅτι ΑΛΛΗ ἡ «Ὀρθοδοξία» (ἰδεολόγημα καὶ κακοσυσκευασμένο ἀναλώσιμο) καὶ ΑΛΛΗ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης Παύλου
στὴν ἀνακοίνωση ποὺ ἐξέδωσε ἡ “Χρυσὴ Αὐγή”.

.            «Διάβασα μὲ πολλὴ προσοχὴ τὸ Δελτίο Τύπου τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ στὸ πρόσφατο κείμενό μου καὶ θέλω νὰ παρατηρήσω τὰ κάτωθι.
.            Εἶναι ἕνα κείμενο ἤρεμο, πολὺ μελετημένο, ἀλλὰ καὶ πολὺ ἀποκαλυπτικό. Τώρα μπορῶ νὰ εἶμαι ἀπολύτως βέβαιος γιὰ τὴν ὀρθότητα καὶ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς παρεμβάσεώς μου.
.            Τονίζεται στὸ κείμενο καὶ μάλιστα δύο φορὲς ὅτι “ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ στηρίζει τὴν ὀρθοδοξία σὰν ἀπαραίτητο συστατικὸ τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας”. Τὸ πρῶτο ὅμως ἐρώτημα ποὺ γεννιέται εἶναι γιὰ ποιά “Ὀρθοδοξία” μιλάει ἡ Χρυσὴ Αὐγή; Γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία τῆς Ἐκκλησίας ἢ γιὰ τὴν “ὀρθοδοξία” τὴ δική Της;
.            Βασικὸ περιεχόμενο τῆς Ἑκκλησίας εἶναι ἀγάπη. Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὲς μερικὲς ἐπισημάνσεις ἀπὸ τὸ Εὐαγγελικὸ κείμενο:

Ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη!
Ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων ΕΜΟΙ ἐποιήσατε!
Ἤμουν ΞΕΝΟΣ καὶ συνηγάγετέ με!
Εἶδες τὸν ἀδελφό σου, εἶδες Κύριον τὸν Θεόν σου!

.            Ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος δὲν μᾶς ἀφήνει περιθώρια ψευδαισθήσεων: “Αὐτὸς ποὺ λέει ὅτι ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ καὶ μισεῖ τὸν ἀδελφό του εἶναι ψεύτης! Πῶς μπορεῖς νὰ ἀγαπᾶς τὸν Θεὸ ποὺ δὲν τὸν εἶδες καὶ νὰ κακοποιεῖς τὸν ἀδελφό σου ποὺ τὸν βλέπεις καθημερινά; “(Α´ Ἰωάννου δ´ 20).
.            Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα συνιστοῦν τὴν ὀρθοδοξία τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ πιὸ χαρακτηριστικὴ διαφοροποίηση τοῦ παλαιοῦ ἀπὸ τὸν νέο κόσμο ἐκφράζεται μὲ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ: “ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις: ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς” (Ματθ. ε´ 43-44).
.            Τὸ ἐρώτημα λοιπὸν τὸ ἁπλὸ καὶ καίριο πρὸς κάθε κατεύθυνση εἶναι ποιά σχέση ἔχουν ὅλα αὐτὰ μὲ τὶς πρακτικὲς καὶ τὶς συμπεριφορὲς τῆς Χ.Α; Ἔχει καμμία σχέση ἡ “ὀρθοδοξία” τῆς Χ.Α. μὲ τὴν πίστη, τὸ βίωμα καὶ τὴν ὀρθοδοξία τοῦ Εὐαγγελίου; Εἶναι εὐθέως ἀντίστροφες καὶ ἀλληλοαποκλειόμενες.
.            Ἡ παρέμβασή μου λοιπὸν ἦτο ἄκρως ἀπαραίτητη, διότι ὁριοθετοῦσε τὴν ἀληθινὴ εὐαγγελικὴ ἀλήθεια ἀπὸ τὴν πλάνη καὶ ἀποκάλυπτε τὸ γιατί δὲν συμβιβάζεται ἡ ὀρθόδοξη πίστη μὲ τὶς ἀπόψεις καὶ τὶς πρακτικὲς τῆς Χ.Α.
.            Δὲν πολιτικολογῶ λοιπὸν ἀπέναντι ἑνὸς ὁρισμένου κόμματος, ὅπως μὲ κατηγορεῖτε, ἀλλὰ θεολογῶ ὑπερασπιζόμενος τὴν ἀληθινὴ ὀρθοδοξία. Τὰ ἐπιχειρήματά μου δὲν τὰ ἀντλῶ ἀπὸ τὴν τοποθέτηση καὶ τὶς ἀρχὲς ἑνὸς ἄλλου κόμματος, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Τὸ παραμύθι περὶ πολιτικολογίας καιρὸς νὰ σταματήσει ἀπὸ ὅλους. Δὲν πρόσεξαν ἄραγε οἱ συντάκτες τοῦ Δελτίου Τύπου ὅτι στὸ ἴδιο τὸ κείμενο ἀσκῶ δριμύτατη κριτικὴ καὶ σὲ ἄλλους πολιτικοὺς σχηματισμούς; Ἂς διαβάσουν τουλάχιστον παλαιότερα κείμενά μου καὶ θὰ τὸ διαπιστώσουν.
.            Μία ἀκόμη παρατήρηση: ἡ Ἐκκλησία εἶναι τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι τοῦ Ἔθνους. Μία ἐθνικὴ ἐκκλησία ποὺ μπορεῖ νὰ μάχεται τὰ μέλη μιᾶς ἄλλης ἐκκλησίας λόγῳ τοῦ χρώματος τῶν μελῶν της εἶναι μία αἱρετικὴ ἐκκλησία. Ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι σαφὴς “οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ, πάντες γὰρ ἡμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ”. (Γαλάτ. β´ 28).
.            Εἶναι προτιμότερο νὰ εἶσαι ἄθεος ἀπὸ τὸ νὰ μπερδεύεις ἢ νὰ χρησιμοποιεῖς τὴν πίστη καὶ τὴν ἐκκλησία, γιὰ νὰ παγιδεύσεις τοὺς ἀνθρώπους.
.            Χαίρομαι ποὺ ἀποδοκιμάζετε τὶς ἀπειλὲς καὶ τὶς χυδαιολογίες οἱ ὁποῖες ἄλλωστε δὲν μὲ φοβίζουν, ἀλλὰ ἐκθέτουν ὅσους τὶς ἐξακοντίζουν.
.            Βέβαια προσφέρετε καὶ μία σημαντικὴ εἴδηση. Ὅτι στὶς ἐκδηλώσεις συμμετείχατε προσκεκλημένοι ἀπὸ τοὺς διοργανωτές. Εἶναι πλέον εὐθύνη δική τους νὰ ἀπαντήσουν, ἂν τὸ ἐπιχείρημά σας εἶναι ἀληθὲς ἢ ψευδές.
.            Ἀσφαλῶς ἔχετε κάθε δικαίωμα νὰ ἔχετε τὶς ἀπόψεις σας καὶ ἀσφαλῶς ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔχει ὑποχρέωση νὰ ὁριοθετεῖ τὴν ἀλήθειά Της.”

ΠΗΓΗ: pheme.gr

,

1 Σχόλιο

ΜΗΤΡ. ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ: «ΔΙΕΡΩΤΗΘΗΚΑ ΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ! Μιλοῦσαν σὰν παρατηρητὲς καὶ ὄχι σὰν οἱ κύριοι αἴτιοι γιὰ τὴν καταστροφή»

Συνέντευξη τοῦ Μητρ. Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παύλου
στὸν Δημήτρη Ριζούλη (φημ. «Δημοκρατία»)

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐκφράζει ἰσορροπημένα τὴν μερίδα τῶν ἰσορροπημένων σ᾽ αὐτὴ τὴν «ἀνισόρροπη» χώρα.

Σήμερα οἱ Ἕλληνες ψηφίζουν. Τί εὔχεστε, σεβασμιώτατε;

.       Ἂν θὰ εἶχα νὰ κάνω μία εὐχή, θὰ ἦταν «κανεὶς ἀπὸ τὸ πολιτικὸ σύστημα ποὺ κατέστρεψε τὴν χώρα νὰ μὴν ἦταν ὑποψήφιος». Ἡ εὐχὴ ποὺ μοῦ μένει τώρα νὰ κάνω εἶναι νὰ μᾶς φωτίσει ὁ Θεὸς ὅλους μας νὰ ἀρθοῦμε στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων. Ἡ χώρα βρίσκεται σὲ βαθιὰ κρίση.

Ποιοί ἔχουν τὶς μεγαλύτερες εὐθύνες γι᾽ αὐτὴ τὴν κατάσταση;

.        Τὴν πρώτη καὶ τὴν κύρια εὐθύνη τὴν ἔχουν οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐξουσίας, τὰ στελέχη τοῦ πολιτικοῦ συστήματος. Ταξιδεύοντας αὐτὲς τὶς ἡμέρες, ἄκουσα τὶς συνεντεύξεις πολλῶν καὶ διερωτήθηκα ν λοι ατο πο μιλνε ρθαν π λλο πλανήτη π λλη χώρα. Μιλοσαν σν παρατηρητς κα χι σν ο κύριοι ατιοι γι τν καταστροφ αὐτῆς τῆς χώρας.  Μιλᾶνε γιὰ παθογένειες δεκαετιῶν, γιὰ μεταρρυθμίσεις καὶ διαρθρωτικὲς ἀλλαγὲς ποὺ ἔπρεπε νὰ ἔχουν γίνει ἀπὸ καιρὸ καὶ νιώθεις νὰ θυμώνεις. Θ θελα λους ατούς, πο σήμερα δίδουν συνταγς σωτηρίας, ν τος ρωτήσω: σες, κύριοι, πο σασταν λα ατ τ χρόνια, γιατί δν κάνατε τς μεταρρυθμίσεις, γιατί δν κάνατε τς διαρθρωτικς λλαγές; σες δν κυβερνούσατε; Γιατί λοιπν δν τς κάνατε κα θέλετε ν σς μπιστευθομε πς θ τς κάνετε τώρα; Μ γι τόσο φελες μᾶς περντε; Λέτε: «Τέρμα τὸ πελατειακὸ σύστημα!» Μὰ δὲν εἶστε ἐσεῖς ποὺ τὸ γεννήσατε; Δὲν εἶστε ἐσεῖς ποὺ τὸ ἐκθρέψατε; Βλέπατε τι καταστρέφει τν πατρίδα κα τ φήνατε νέγγιχτο. Δν εστε, λοιπόν, ο κύριοι ατιοι ατο του συστήματος; Κα θ τ καταργήσετε τώρα; Μ πς θ τ καταφέρετε φο χει ταυτιστε μ τ νοοτροπία σας. Τί δὲν ξέρατε; Δὲν ξέρατε καλὰ μαθηματικά, δὲν ξέρατε καλὴ λογιστική, δὲν ξέρατε καλὰ τὴν οἰκονομία καὶ καταστρέψατε τὴν χώρα ἀπὸ ἄγνοια ἢ ἀνικανότητα; Δὲν βλέπατε ἢ δὲν ξέρατε ποῦ πᾶμε; Τὸ ξέρατε καὶ τὸ βλέπατε, ἀλλὰ ἡ ἀλαζονεία καὶ ἡ δίψα γιὰ τὴν ἐξουσία ἦταν πιὸ σημαντικὰ γιὰ σᾶς ἀπὸ τὸ μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου. Θεωρήσατε τὴν πατρίδα ἰδιοκτησία σας καὶ λάφυρο τῆς ἐκλογικῆς σας νίκης.
.         Εθύνη μοια μ ατν το πολιτικο συστήματος χουμε κι μες ο πόλοιποι, λας δηλαδή. Γιατί μες τος ψηφίσαμε κα τος ξαναψηφίσαμε, παρόλο πο ξέραμε τι μπόχα τς διαφθορς διαχεόταν στν κοινωνία. Τος ψηφίσαμε γιατί μασταν μοιοί τους. Τος ψηφίσαμε χι γι τ καλό της πατρίδος, λλ γι τ συμφέροντά μας. Οἱ πολιτικοί μας εἶναι οἱ καθρέφτες μας. Μᾶς ἔριξαν δολώματα καὶ ἐμεῖς τὰ δαγκώσαμε. Τὸ πελατειακὸ σύστημα ἔχει δύο ἄκρες. Ἡ μία ἦταν οἱ πολιτικοί μας καὶ ἡ ἄλλη ἐμεῖς.

Ἔχει εὐθύνες καὶ ἡ Ἐκκλησία;

Ἔχει εὐθύνες γιατί δὲν ἀντιστάθηκε, γιατί δὲν μίλησε μὲ λόγο προφητικό. Ἔχει εὐθύνες γιατί προσαρμόστηκε. Γιατί στὸ καταναλωτικὸ μοντέλο ὑπετάγη μέρος καὶ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ. Γιατί λησμόνησε ὅτι τὸ ὅραμά της εἶναι ὁ ἁγιασμὸς τῶν μελῶν της καὶ ὅτι δρόμος πρὸς αὐτὸν εἶναι ἡ ἄσκηση, ἡ λιτότητα, ἡ ἀποφυγὴ τοῦ περιττοῦ. Γιατί δὲν κήρυξε δυνατὰ ὅτι νόημα ζωῆς δὲν εἶναι ἡ κατανάλωση καὶ ἡ καλὴ ζωή. Ἔχει εὐθύνες γιατί φοβήθηκε τὶς φωνὲς ἐκείνων ποὺ τῆς ζητοῦσαν νὰ μὴν ὁμιλεῖ ἢ νὰ ὁμιλεῖ μόνο γιὰ νὰ ἐπαινεῖ τὸ σύστημα. Ἔχει εὐθύνες γιατί δὲν ἀντέδρασε μὲ ταχύτητα καὶ ἀμεσότητα σὲ λαθεμένες καὶ ἁμαρτωλὲς συμπεριφορὲς μελῶν της καὶ ἄφηνε τὴν ἐντύπωση τῆς συγκάλυψης.

Ὑπάρχουν δυνάμεις στὴν χώρα μας ποὺ ἐχθρεύονται τὴν Ἐκκλησία καὶ μὲ ποιόν τρόπο;

.      Ὑπάρχουν τέτοιες δυνάμεις, ἀπολύτως ὁρατὲς πλέον, οἱ ὁποῖες μέσα στὴν ἐμπάθεια καὶ στὸν σχεδιασμὸ τους ἐπιχειροῦν ἀκόμη καὶ τὴν παραχάραξη καὶ τὴν ἀλλοίωση τῆς Ἱστορίας γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὸν στόχο τους. Αὐτὸ ποὺ ἐνοχλεῖ εἶναι ὅτι ἡ Ἱστορία μαρτυρεῖ ὅτι ἡ σχέση Ἐκκλησίας καὶ λαοῦ σ’ αὐτὸ τὸν τόπο εἶναι ζυμωμένη μέσα στὴ ζωή.
.         Χαρακτηριστικὸ δεῖγμα αὐτῆς τῆς προσπάθειας εἶναι οἱ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς τοῦ ΣΚΑΪ γιὰ τὸ 1821. Θλιβερότατη ἡ εἰκόνα πανεπιστημιακῶν δασκάλων σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία. Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος ἡ ἄλλη προσπάθεια ὑπὸ τὴν κ. Ρεπούση. Ἔκαναν καὶ κάνουν πόλεμο λάσπης στὴν Ἐκκλησία γιὰ νὰ κλονίσουν τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν πιστῶν.
.       Ὁ μακαριστὸς γέροντας π. Παΐσιος εἶχε πεῖ: «Ὅλες οἱ βρομιὲς τοῦ κόσμου θὰ πέσουν πάνω στὴν Ἐκκλησία ὥστε ἀκόμα καὶ οἱ καθαροὶ θὰ φαίνονται ἀκάθαρτοι».
.       Τὸ ζήσαμε. «Θὰ ἔλθει ὅμως γρήγορα ἐποχὴ ποὺ ἡ Ἐκκλησία θὰ καθαριστεῖ τόσο πολὺ ὥστε ἀκόμη καὶ οἱ ἀκάθαρτοι θὰ φαίνονται καθαροί». Νομίζω ὅτι πρὸς τὰ ἐκεῖ πορευόμαστε.

Πρὶν ἀπὸ καιρὸ ἀπαντήσατε μὲ σκληρὸ τρόπο στὸν Νίκο Σηφουνάκη γιὰ τὴν μισθοδοσία τοῦ κλήρου καὶ πρόσφατα ἐξ ἴσου σκληρὰ στὸν Μιχάλη Χρυσοχοΐδη γιὰ τὸ θέμα τῶν μεταναστῶν. Τί προκάλεσε αὐτὴ τὴν ὀργή σας;

Τὴν ὀργή μου τὴν προκάλεσε ἡ ἀλαζονεία τους. Ἡ περιφρόνηση τοῦ λαοῦ καὶ τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν. Ἡ προσπάθειά τους νὰ κρύψουν τὴν ἀνικανότητά τους γιὰ οὐσιαστικὸ ἔργο μὲ ἐπίδειξη ἀλαζονείας. Ἡ περιφρόνησή τους στὸν τίμιο ἀγώνα ἁπλῶν ἀνθρώπων ποὺ προσφέρουν πολὺ περισσότερα πράγματα ἀπὸ τοὺς ἴδιους. Ἡ συνευθύνη τους στὴν καταστροφὴ αὐτοῦ τοῦ τόπου. Ἡ στοχοποίηση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν προσώπων της γιὰ νὰ καλύψουν τὴν δική τους ἀνεπάρκεια. Αὐτὰ προκάλεσαν τὴν ὀργή μου.

Πιστεύετε ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ παρεμβαίνει πιὸ δυναμικὰ στὰ πράγματα;

.       Πιστεύω ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ εἶναι μάρτυς τῆς ἀληθείας πρὸς κάθε κατεύθυνση. Ὁ θεολογικὸς λόγος τῆς Ἐκκλησίας ἑρμηνεύει τὸν κόσμο καὶ τὰ γεγονότα καὶ σὲ μία ἐποχὴ κρίσεως ὀφείλει νὰ ὁμιλεῖ προφητικά, ποὺ σημαίνει δυναμικά, γιὰ νὰ στηρίξει αὐτοὺς ποὺ ὑποφέρουν.
.         Ὁ προφητικὸς λόγος τῆς Ἐκκλησίας μπορεῖ νὰ ἐνοχλεῖ τοὺς κρατοῦντες, ἀλλὰ τὴν ἴδια στιγμὴ παρηγορεῖ ἀφάνταστα τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, καθὼς διαπιστώνει ὅτι οἱ ποιμένες τοῦ γρηγοροῦν καὶ δὲν συσχηματίζονται μὲ τὶς ἐξουσίες τοῦ αἰῶνος τούτου.
.        Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι δίπλα στοὺς ἀδικούμενους καὶ ὄχι δίπλα στοὺς ἰσχυρούς.

Στὴν Μητρόπολή σας πῶς βοηθᾶτε τοὺς φτωχοὺς καὶ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη;

.         Στὴν Μητρόπολή μας, ὅπως καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἐκκλησία, πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν κρίση ὑπῆρχε ἡ μέριμνα γιὰ τοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς ἐμπερίστατους ἀδελφούς.
.        Σήμερα λειτουργεῖ καθημερινὸ συσσίτιο, ὅπου σιτίζονται 60 ἄνθρωποι, μὲ τάσεις αὐξητικές. Δίδονται κάθε μήνα δέματα μὲ τρόφιμα, κυρίως σὲ πολύτεκνες οἰκογένειες, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσες ἔχουν ἀνάγκη. Λειτουργοῦμε ἱματιοθήκη ἀπ’ ὅπου μποροῦν νὰ προμηθεύονται δωρεὰν ροῦχα πολὺ καλῆς ἕως ἀρίστης ποιότητας. Ἔχουμε ὀργανώσει μὲ τοὺς ἱερεῖς ἕνα δίκτυο παρακολούθησης καὶ ἄμεσης ἀντιμετώπισης οἰκογενειῶν μὲ προβλήματα ποὺ ἴσως ντρέπονται νὰ ζητήσουν βοήθεια καὶ συνεργαζόμαστε ἁρμονικότατα μὲ τὸν Δῆμο Βοΐου στὴν λειτουργία Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου. Στόχος μας νὰ μὴν ὑπάρξει σὲ ὅλη τὴ Μητρόπολη ἄνθρωπος μὲ κάποιο πρόβλημα καὶ νὰ μὴν εἴμαστε δίπλα του.

Εἶστε αἰσιόδοξος γιὰ τὸ μέλλον ἢ βλέπετε ἀκόμα χειρότερες μέρες;

.        Δυστυχῶς, δὲν εἶμαι αἰσιόδοξος. Οἱ μέρες ποὺ θὰ ἔλθουν θὰ εἶναι χειρότερες. Πολὺ περισσότερο δὲν μπορῶ νὰ εἶμαι αἰσιόδοξος ὅταν αὐτοὶ ποὺ σήμερα ζητοῦν τὴν ψῆφο μας εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ὁδήγησαν τὸν λαό μας στὴν σημερινὴ κατάσταση. Οἱ ἐξαιρέσεις εἶναι ἐλάχιστες. Μακάρι νὰ διαψευστῶ.

Φοβᾶστε γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα τώρα ποὺ ἡ χώρα βρίσκεται σὲ οἰκονομικὴ ἀδυναμία;

.       Δὲν φοβᾶμαι τώρα, φοβᾶμαι ἀπὸ καιρό. Σὲ ὅλα τὰ κρίσιμα ἐθνικὰ θέματα, Κύπρο, Σκοπιανό, Θράκη, γεγονότα τοῦ 1955 στὴν Πόλη, οἱ ἡγέτες μας ἀπεδείχθησαν κατώτεροι τῶν περιστάσεων.
.       Ἂν κανεὶς ἔχει μιλήσει μὲ Κωνσταντινουπολίτες, μὲ Ἰμβρίους, μὲ ὁμογενεῖς ποὺ ἀπεγνωσμένα προειδοποιοῦσαν γιὰ τὰ ἐπερχόμενα δεινά, ἀλλὰ συναντοῦσαν τὸν χλευασμὸ ἀπὸ τοὺς «ὑπευθύνους» τῆς κάθε ἐποχῆς, θὰ νιώσει τὴν ὀργὴ ποὺ κρατᾶνε μέσα τους αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι.
.        Ἂν θέλω νὰ ἐμπιστευθῶ τὸν λόγο σημαντικῶν ὁμογενῶν μας, ποὺ ξέρουν καλὰ τὰ πράγματα, ἔχω κάθε λόγο νὰ ἀνησυχῶ.

Ὁ κόσμος βρίσκεται πιὸ κοντὰ στὴν Ἐκκλησία τὸ τελευταῖο διάστημα;

.        Ὁ κόσμος τὸ τελευταῖο διάστημα κατάλαβε ποιὰ εἶναι ἡ μάνα του καὶ ποιὰ εἶναι ἡ μητριά του καὶ ἀναζητᾶ τὴν γλυκιὰ θαλπωρὴ τῆς μάνας, ποὺ ξέρει καὶ νὰ συγχωρεῖ καὶ νὰ θυσιάζεται.
.       Μὲ ἐντυπωσίασε τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν σὲ σχέση μὲ ἄλλες χρονιὲς ποὺ παρέμεινε στὴν Ἀναστάσιμη Λειτουργία καὶ κοινώνησε.
.        Μὲ συγκλονίζουν οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι ποὺ μὲ σταματοῦν στὸν δρόμο γιὰ νὰ μοῦ ποῦν «κρατᾶτε ἐσεῖς γιὰ νὰ μὴν καταστραφεῖ αὐτὸς ὁ τόπος» καὶ μὲ τὸ «ἐσεῖς» ἐννοοῦν τὴν Ἐκκλησία.

Πολλὲς φορὲς ἡ Ἐκκλησία δοκιμάστηκε ἀπὸ ἔριδες καὶ διχόνοιες. Σήμερα ὑπάρχουν τέτοια φαινόμενα ἢ ἐπικρατεῖ ἡ ἑνότητα;

.      Διαφορετικὲς γνῶμες ὑπάρχουν καὶ αὐτὸ εἶναι φυσικό, διχόνοια ὅμως δὲν νομίζω ὅτι ὑπάρχει.

ΠΗΓΗ ἠλ. κειμ: romfea.gr

, , ,

Σχολιάστε

«ΙΚΕΣΙΑ»: «Τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ τῆς Πατρίδας μου φοβᾶμαι. Σὲ προδώσαμε, κενὰ κατὰ Σοῦ ἐμελετήσαμε. Θέλουν τὰ παιδιά μας νὰ μὴν μαθαίνουν γιὰ Σένα στὰ σχολεῖα τους. Θέλουν νὰ μὴν βλέπουν οὔτε τὸ πρόσωπό Σου. Θέλουν ἡ πίστη Σὲ σένα νὰ μὴν φαίνεται πουθενά.» (Μητρ. Σιατίστης)

“Ἱκεσία το Μητροπολίτου Σιατίστης Παύλου

 Μεγάλη Παρασκευὴ 13 Ἀπριλίου 2012

.        «Δόξα τῇ  μακροθυμίᾳ σου Κύριε! Δόξα σοι!» Αὐτὸν τὸν λόγο Σοῦ εἴπαμε. Αὐτὸν τὸν λόγο Σοῦ λέμε. Ἡ μακροθυμία Σου εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα μας.
.        Δὲν θέλω, Κύριε, νὰ μιλήσω αὐτὴ τὴν ὥρα στὸν λαό Σου, γιὰ Σένα, γιὰ τὴν ἀγάπη Σου, ποὺ μέτρο της εἶναι ὁ Σταυρός Σου. Θέλω νὰ μιλήσω σὲ Σένα, γιά μᾶς, τὸν λαό Σου. Θέλω νὰ Σοῦ μιλήσω ὡς ποιμένας τοῦ λαοῦ Σου.
.        Μεγάλη Παρασκευὴ σήμερα, ἀλλὰ αὐτὴ τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ δὲν τὴν φοβᾶμαι!
.        Μεγάλη Παρασκευὴ σήμερα, ἀλλὰ αὐτὴ τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ τὴν χαίρομαι, γιατί μετὰ ἀπὸ αὐτὴν ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάσταση!
.        Τὴν κάθε Μεγάλη Παρασκευή, βλέπω τόσο καθαρὰ τὴν ἀγάπη Σου, ποὺ μέτρο της ἔχει τὸν Σταυρό! Πόσο ἀγαπημένος εἶναι ὁ Σταυρός Σου! Ἀφοῦ κάθε  φορὰ μᾶς δείχνει πόσο μᾶς ἀγάπησες. Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἀγάπη Σου, γεννᾶ τὴν ἐλπίδα μέσα στὶς ψυχές μας. Αὐτὸ ποὺ φοβᾶμαι, Κύριε, εἶναι ἡ Μεγάλη Παρασκευὴ τῆς Πατρίδας μου. Γιατί αὐτή, χωρὶς Ἐσένα, δὲν ἔχει τὴν προοπτικὴ τῆς Ἀνάστασης.
.        Τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ τῆς Πατρίδας μου φοβᾶμαι, γιατί φτάσαμε σ’ αὐτὴν ἐπειδὴ «ἀπέστημεν ἀπὸ Σοῦ».
.        Τν Μεγάλη Παρασκευ τς Πατρίδας μου φοβμαι, γιατί δρόμος τς νάστασης θ εναι πολ μακρύς, ν λθει ποτέ!

.        Ἀκούγοντας, χθὲς βράδυ, τὰ  τροπάρια ἔνοιωσα ὅτι, αὐτὰ δὲν μιλοῦσαν πλέον γιὰ τὸ γένος τῶν Ἑβραίων, ἀλλὰ γιὰ μᾶς, γιὰ τὸ δικό μας γένος, ποὺ φάνηκε κάποτε ὅτι θὰ γινόταν ἕνας νέος ἐκλεκτὸς λαός. Χάρηκες κάποτε, ὅταν ἄκουσες ὅτι σὲ ζητοῦσαν νὰ σὲ δοῦν κάποιοι Ἕλληνες καὶ εἶπες: «ἦλθε ἡ ὥρα γιὰ νὰ δοξασθεῖ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου», καὶ  οἱ Πατέρες μας Σὲ δόξασαν.
.        Ἐμεῖς ὅμως σήμερα, οἱ ἄρχοντες καὶ ὁ λαός Σου, σὲ ἀρνηθήκαμε. Σὲ προδώσαμε, «κενὰ κατὰ Σοῦ ἐμελετήσαμε».
.        «Ἄρχοντες λαοῦ συνήχθησαν κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ». Καὶ οἱ δικοί μας ἄρχοντες ἔχουν ἐδῶ καὶ χρόνια συνασπισθεῖ ἐναντίον Σου καὶ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας Σου.
.        Θέλουν τ παιδιά  μας ν μν μαθαίνουν γι Σένα στ σχολεα τους. Θέλουν ν μν βλέπουν οτε τ πρόσωπό Σου. Θέλουν πίστη Σ σένα ν μν φαίνεται πουθενά. Ἄθεοι ἄρχοντες ζητοῦν, ἡ πίστη τοῦ λαοῦ Σου, ἡ πίστη τῶν παιδιῶν Σου, νὰ μὴ φαίνεται πουθενά. Πέρυσι τέτοια ἡμέρα, Μεγάλη Παρασκευή, οἱ ὁρκισμένοι ἐχθροί Σου, ἔπαιξαν ἕνα ντοκιμαντέρ, ἀμφιβόλου ἐπιστημονικῆς τεκμηρίωσης, γιὰ νὰ Σὲ χλευάσουν καὶ νὰ Σὲ ἀμφισβητήσουν καὶ νὰ ἐμπαίξουν τὴν πίστη τοῦ λαοῦ Σου.
.        Ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε μεγάλο γεγονὸς τῆς ζωῆς Σου, γεγονὸς ὅμως ποὺ ἀφορᾶ ἄμεσα καὶ τὴν δική  μας ζωή, προσπαθοῦν ἄλλοτε μὲ κάποιο κώδικα ντὰ Βίντσι, ἄλλοτε μὲ κάποιο κινηματογραφικὸ ἔργο, ἄλλοτε μὲ κάποιο βιβλίο νὰ σὲ ἀμφισβητήσουν, νὰ  κλονίσουν τὴν πίστη τοῦ λαοῦ στὸ εὐλογημένο πρόσωπό Σου.
.        Ἄθεοι ἄρχοντες πολέμησαν καὶ πολεμοῦν μὲ πάθος τὴν Ἐκκλησία Σου. Τὴν ὑπονομεύουν. Τὴν διασύρουν. Λασπολογοῦν ἐναντίον Της. Τοὺς φοβίζει τὸ πνευματικὸ μέγεθος καὶ τὸ μεγαλεῖο Της, τοὺς τρομάζει, γιατί οἱ ἴδιοι εἶναι μικροί, πολὺ μικροί. Τοὺς τρομάζει, γιατί στὸ  χτύπημα τῆς καμπάνας, ὁ λαὸς συνάγεται αὐθόρμητα.
.        Ἀκούσαμε τὸ παράπονό Σου, γιὰ τοὺς Ἰουδαίους: «Λαός μου τί ἐποίησά σοι καὶ τί μοι ἀνταπέδωκας! Ἀντὶ τοῦ μάννα χολήν, ἀντὶ τοῦ ὕδατος ὄξος, ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με Σταυρῷ μὲ προσηλώσατε! Οὐκέτι στέγω, λοιπόν, καλέσω μου τὰ ἔθνη, κἀκεῖνα με δοξάσουσι».
.        Αὐτὸ τὸ παράπονο νοιώθουμε νὰ ἀπευθύνεις καὶ σὲ μᾶς σήμερα: Λαέ μου τί σᾶς ἔκανα καὶ τί μοῦ ἀνταποδίδετε; Σᾶς τίμησα καὶ μὲ ἀτιμάζετε. Τίμησα τὸ γένος σας, ἐπιλέγοντας ἀπὸ αὐτὸ τοὺς μεγάλους πατέρες τῆς Ἐκκλησίας Μου.
.        Τίμησα τὴν γλώσσα σας κάνοντάς την γλώσσα τοῦ Εὐαγγελίου μου. Ἀνέδειξα καὶ δόξασα τὸ γένος σας μέσα ἀπὸ τὴν χιλιόχρονη Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία. Σᾶς στήριξα, ὅταν δουλωθήκατε. Σᾶς χάρισα τὴν πίστη Μου, γιὰ νὰ μὴν ἀλλοιωθεῖτε ὡς γένος καὶ σβήσετε. Σᾶς χάρισα τὴν Ἐκκλησία Μου, γιὰ νὰ γίνει  κιβωτὸς τοῦ λαοῦ σας. Ἀνέδειξα ἀνθρώπους πίστεως, ποὺ μὲ τοὺς ἀγῶνες τους σᾶς ὁδήγησαν στὴν ἐλευθερία. Σὲ κάθε δύσκολη ὥρα τῆς πατρίδας σας, ἡ πίστη σὲ μένα ἦταν τὸ στήριγμά σας, ἡ πηγὴ τῆς ἐμπνεύσεώς σας.
.        Κα σες τί μο νταποδώσατε; Μ προδώσατε κα μ προδίδετε. Πολεμήσατε κα χλευάσατε τν κκλησία Μου. Ἀρνηθήκατε τὸ θέλημά μου. Διώξατε τοὺς πιστούς μου. Βλασφημήσατε τὸ ὄνομά μου. Συναγωνίζεσθε σὲ πράξεις καὶ λόγους ἀπαξίωσης τῆς Πίστεως. Προσπαθεῖτε νὰ ἀρνηθεῖτε κάθε σχέση μαζί Μου. Δὲν διαλέξατε Ἐμένα, διαλέξατε τοὺς Βαραββάδες.
.        Δὲν πιστέψατε σὲ μένα, ἐμπιστευθήκατε τοὺς ληστές. Δν καταλάβατε τι, κενοι πο πολεμοσαν μένα, εχαν στόχο σς. Τος ζητήσατε, τρέξατε πίσω τους, τος πιστέψατε κα κενοι σς πούλησαν, σς κατέστρεψαν. Γίνατε καὶ ἐσεῖς  λαὸς δυσσεβὴς καὶ παράνομος. Δὲν διαλέξατε ἐμένα ὡς Κύριό σας, ἀλλὰ τὸν Καίσαρα. Ζητήσατε μὲ τὸν τρόπο σας, τὸ Αἷμα μου νὰ πέσει ἐπάνω σας καὶ ἐπάνω στὰ παιδιά σας. Σήμερα ζεῖτε τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀποστασίας σας.
.        Εἶχα προειδοποιήσει τοὺς Ἰουδαίους: «Ἰδοὺ ἀφίεται ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος». Λίγο ἀργότερα ὁ Ρωμαῖος αὐτοκράτορας δὲν ἄφησε πέτρα πάνω στὴν πέτρα. Βαδίζετε στὰ ἴχνη τους. Οἱ ἐχθροί σας δὲν εἶναι ἔξω καὶ μακριά, ἀλλὰ μέσα στὸν τόπο σας. Μόνο ἡ μετάνοιά σας θὰ σᾶς σώσει. Τὸ θαῦμα δὲν θὰ ἔλθει ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ ὅπως καὶ τὶς ἄλλες φορές, μόνο ἀπὸ μένα.
.        Ἀλλὰ δὲν τὸ πιστεύετε πιά. Κινδυνεύει καὶ ὁ δικός σας οἶκος νὰ γίνει ἔρημος. Κύριε νοιώθω βαθειὰ τὸ παράπονό Σου. Εἶναι ἀπόλυτα ἀληθινὸ καὶ δικαιολογημένο. Προσδοκῶ Κύριε τὴν Ἀνάστασή Σου. Ἀπὸ ἐκεῖ ἀντλῶ δύναμη. Φοβᾶμαι ὅμως, γιὰ τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ τῆς Πατρίδος μου.
.          Κολόβωσε, Σὲ παρακαλῶ τὴν διάρκειά της. Κάνε, νὰ μὴν εἶναι μακρινὴ ἡ νύχτα.
.         Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ σου, Κύριε! Καὶ χάρισέ μας τὴν μετάνοια, γιὰ νὰ τὴν ἀξιοποιήσουμε.

ΠΗΓΗ: siatistaagiosnikolaos.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ: «ΑΓΝΟΗΣΑΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΡΕΞΑΜΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ».

Ἀπόσπασμα τῆς Ἐγκυκλίου
τοῦ Μητρ. Σισανίου καὶ Σιατίστης Παύλου
ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῆς Ὀρθοδοξίας

[…]   Ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἀποτύχαμε καὶ χρεωκοπήσαμε πρῶτα πνευματικὰ καὶ μετὰ καὶ ὑλικὰ εἶναι γιατί ἀγνοήσαμε τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ ἀσπασθήκαμε θεωρίες ἀνθρώπων. Ἡ Κρίσn τὴν ὁποία περνᾶμε εἶναι καρπὸς τῆς ἀλαζονείας μας καὶ τῆς ἀχαριστίας μας ἀπέναντι στὸν Θεό. Περιφρονήσαμε τὸ θέλημά Του, ἀκολουθήσαμε δικούς μας δρόμους, χλευάσαμε τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, δὲν τὸν ἐμπιστευθήκαμε καὶ τώρα ζοῦμε τὴν ἀποτυχία μας, ζοῦμε τὴν καταστροφή. Τρέξαμε πίσω ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ εἶναι ἀνίκανοι νὰ μᾶς σώσουν.

ΠΗΓΗ: siatistaagiosnikolaos.gr

, , ,

Σχολιάστε