Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μητροπολίτης Κισάμου καὶ Σελίνου Ἀμφιλόχιος

Η «ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ» ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ καὶ Η ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ποινικοποιεῖται καὶ ἡ Θεία Εὐχαριστία;
τοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καὶ Σελίνου Ἀμφιλοχίου

«Μὴν φοβηθεῖς αὐτὸν ποὺ στήριξε στὴν πίστη τὴν ἐλπίδα» (Ι. Πολέμης)

ΠΗΓΗ: imks.gr

.                    Τὸ εἴδαμε καὶ αὐτό, ἐν ἔτει 2022! Διευθυντὴς Α/βάθμιας Ἐκπαίδευσης νὰ διατάσει προκαταρκτικὴ ἐξέταση, «μὲ ἀφορμὴ τὴ μετάληψη μαθητῶν Δημοτικοῦ Σχολείου σὲ Ἐκκλησία τῆς πόλης, χωρὶς τὴν ἄδεια τῶν γονιῶν τους», σύμφωνα μὲ ὅσα εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας τὶς τελευταῖες ἡμέρες. Μαθητὲς Δημοτικοῦ Σχολείου, συνοδευόμενοι ἀπὸ τὴν Διευθύντρια καὶ διδακτικὸ προσωπικό, ἐκκλησιάστηκαν κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί, σύμφωνα μὲ τὰ δημοσιεύματα, κάποια ἀπὸ τὰ παιδιὰ προσῆλθαν στὴν Θεία Εὐχαριστία, δηλ. κοινώνησαν Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ· μάλιστα τὸ ἕνα ἐξ αὐτῶν δήλωσε στὴν δασκάλα του ὅτι τοῦ εἶπε ἡ μητέρα του νὰ κοινωνήσει. Κοινώνησαν καὶ κάποια ἄλλα παιδιὰ καί, ἀπὸ φωτογραφία ποὺ ἀναρτήθηκε, περιῆλθε στὴν γνώση τοῦ Διευθυντῆ τῆς Α/βάθμιας Ἐκπαίδευσης, ὁ ὁποῖος ἐκίνησε διαδικασία «προκαταρκτικῆς ἐξέτασης», μὲ ἀπολογούμενους τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ συνόδευαν τὰ παιδιά, δηλώνοντας ὁ ἴδιος ὅτι ἡ ἐλεύθερη συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν στὴν Θεία Κοινωνία «ἔπρεπε νὰ ἔχει ἀποφευχθεῖ, σὲ περίοδο πανδημίας», καθὼς δὲν ὑπῆρχε ἡ συγκατάθεση τῶν γονέων τῶν παιδιῶν. «Τυχὸν κυρώσεις στοὺς δασκάλους θὰ ἐξαρτηθοῦν ἀπὸ τὴ διαδικασία, τὶς ἔγγραφες ἐξηγήσεις, τὶς διαμαρτυρίες τῶν γονέων καὶ φυσικὰ ἀπὸ τυχὸν ἐπιμολύνσεις μεταξὺ τῶν μαθητῶν ἢ σχετιζόμενου μὲ αὐτοὺς πληθυσμὸ ποὺ μετεῖχαν στὸ ἐκκλησίασμα», καταλήγει τὸ δημοσίευμα!
.                    «Τυχὸν ἐπιμολύνσεις μεταξὺ τῶν μαθητῶν ποὺ μετεῖχαν στὸ ἐκκλησίασμα», θὰ ἐπιφέρουν καὶ πιθανὲς «κυρώσεις» στοὺς δασκάλους ποὺ τὰ συνόδευσαν λοιπόν! Ἀλήθεια, τί ἄλλο χρειάζεται νὰ ζήσουμε καὶ νὰ δοῦμε γιὰ νὰ καταλάβουμε ὅτι «λάθος τὸν δρόμο πήραμε», ὅπως λέει καὶ ὁ ποιητής; Ὅταν διατάσσονται προκαταρκτικὲς ἐξετάσεις, ἐγκαλοῦνται ἐκπαιδευτικοὶ καὶ ἀπειλοῦνται μὲ «κυρώσεις», ἐπειδὴ ἐπέτρεψαν σὲ Ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα νὰ μεταλάβουν, τὰ ὁποῖα μὲ δική τους θέληση ζήτησαν νὰ μετέχουν στὴν Θεία Κοινωνία; Ὅταν οἱ ἐμπλεκόμενοι μιλοῦν γιά.. «τυχὸν ἐπιμολύνσεις», ἀναφερόμενοι στὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ; Συνεπῶς… «μολύνει» ὁ Χριστός, σύμφωνα μὲ τὴν ἄποψή τους! Τὸ φάρμακο τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀθανασίας, ἡ Θεία Κοινωνία, «ἑστία μόλυνσης», κατὰ τὴν λογική τους! Ὄχι μόνο ἑστία μόλυνσης, ἀλλὰ καὶ αἰτία προκαταρκτικῆς ἐξέτασης!
.                    Τί τραγωδία καὶ τί ὑποκρισία ἀλήθεια! Τραγωδία γιατί ἀδειάσαμε, ἀδειάζομε τὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν μας ἀπὸ τὸν Χριστό, τὴν πίστη, τὴν ἐλπίδα καί, ὅπως λέει ὁ Σάρτρ, μοιάζουμε σὰν «ζωντανοὶ νεκροί», καθὼς τὸ ὑπαρξιακὸ αὐτὸ κενὸ θὰ καλυφθεῖ ἀπὸ τὴν κόλαση τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ἐξαρτήσεων. Τραγωδία, γιατί κάναμε κέντρο τῆς ζωῆς μας τὸν κορωνοϊὸ καὶ ὄχι τὸν Χριστό! Ὑποκρισία; Γιατί ἡ εὐαισθησία τῶν ἁρμοδίων καὶ οἱ «προκαταρκτικὲς ἐξετάσεις» ἐξαντλοῦνται στὸ ἂν κάποια παιδικὰ προσῆλθαν, ἐλεύθερα καὶ ἀβίαστα, στὴν Θεία Εὐχαριστία καὶ ὄχι στὰ ὅσα, κατὰ καιρούς, θλιβερὰ καὶ τραγικά, φαίνεται νὰ συμβαίνουν σὲ πολλὲς Σχολικὲς Μονάδες. Ποῦ ἡ εὐαισθησία γιὰ τὴν αὔξηση τῆς βίας; τὰ ναρκωτικά; τὶς καταγγελίες γιὰ χρήση καὶ διακίνησή τους, ποὺ κατὰ καιροὺς βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας; τὶς παραβατικὲς συμπεριφορές, ὡς καὶ τόσα ἄλλα ποὺ φαίνεται νὰ συμβαίνουν σὲ σχολεῖα (προαύλιους χώρους τους καὶ στοὺς γύρω ἀπὸ αὐτούς); Γιατί, τὸ γεγονὸς ὅτι, σὲ περίοδο πανδημίας, ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν δὲν ἔχει μειωθεῖ στὰ τμήματα, ὁ συνωστισμὸς αὐτὸς δὲν προκαλεῖ διασπορὰ τοῦ ἰοῦ; Ἀρκετὰ σχολεῖα, ὅπως καὶ ἐδῶ στὴν Κίσαμο δύο πολυπληθῆ Λύκεια (Ἑνιαῖο καὶ ΕΠΑΛ), χρόνια τώρα λειτουργοῦν σὲ λυόμενα, καθὼς τὰ κτίρια κρίθηκαν ἀκατάλληλα λόγῳ σεισμῶν. Σὲ λίγα μόλις τετραγωνικὰ μίας λυόμενης αἴθουσας οἱ μαθητές, χωρὶς καμία ἀπόσταση μεταξύ τους, γιὰ νὰ χωρέσουν. Χειμώνας, πόρτες καὶ παράθυρα κλειστά. Γιατί σὲ αὐτές, ὡς καὶ σὲ τόσες ἄλλες περιπτώσεις οἱ «ἁρμόδιοι» δὲν διαμαρτύρονται; Γιατί δὲν ζητοῦν «προκαταρκτικὲς ἐξετάσεις»; γιατί δὲν «ἐγκαλοῦν» τοὺς ὑπαίτιους; Ὄχι φυσικά! Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, ὡς καὶ σὲ τόσες ἄλλες πιθανόν, οἱ.. «ἁρμόδιοι» τὰ βρίσκουν ὅλα καλά! Ἡ μετοχὴ λίγων μαθητῶν στὴν Θεία Κοινωνία θὰ προκαλέσει «ἐπιμολύνσεις» στὴν Σχολικὴ Κοινότητα! «Κυρώσεις» στοὺς ὑπαίτιους ἐκπαιδευτικούς! Οἱ… ὑπόλοιποι; ἂς κοιμίζουμε τὴν συνείδησή μας ὅτι τὰ πράγματα στὴν Παιδεία λειτουργοῦν σωστά!
.                    Μὰ ἂν ἡ Συνθήκη τῆς Λισσαβόνας ὁρίζει ὅτι ἡ παιδεία καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς ρυθμίζεται ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ νομοθεσία κάθε Χώρας ὡς φορέας Ἐθνικῆς ταυτότητας· ἂν τὸ ἄρθρο 16 παρ. 2 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος διακηρύσσει ὅτι: «Ἡ Παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κράτους καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴ διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες», ἂν τέλος, τὸ ἄρθρο 13 παρ. 1, διαφυλάσσει τὴν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης, θεωρώντας την «ἀπαραβίαστη», καὶ προστατεύοντας στὴν παρ. 2 τὴν ἀνεξιθρησκία, καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς λατρείας, καθὼς ὡς ἀναφέρει: «Κάθε γνωστὴ θρησκεία εἶναι ἐλεύθερη καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὴ λατρεία της τελοῦνται ἀνεμπόδιστα ὑπὸ τὴν προστασία τῶν νόμων», τότε… διερωτῶμαι: Οἱ τυχὸν «κυρώσεις», ὅπως διατείνονται οἱ ἐπαΐοντες, σὲ ποιοὺς θὰ πρέπει νὰ ἐπιβληθοῦν; Σὲ ὅσους διαφυλάσσουν τὴν ἐθνικὴ ταυτότητα τῆς παιδείας ἀναπτύσσοντας τὴν ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν μαθητῶν, δηλ. ἐφαρμόζουν τὸ Σύνταγμα; ἢ σὲ ὅσους θεωροῦν ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία προκαλεῖ… «ἐπιμολύνσεις» στὴν σχολικὴ κοινότητα!
.                    Κλείνω τὸν φτωχὸ αὐτὸ συλλογισμό μου μὲ τὰ λόγια ἑνὸς μεγάλου Ἕλληνα ποιητῆ καὶ πεζογράφου, τοῦ Γ. Δροσίνη: «Δὲν ἔχεις Πίστη, ὅταν, πιστεύοντας, ρωτᾶς τὴν κρίση καὶ τὴ γνώση. Δὲν ἔχεις Πίστη, ὅταν τὴν πίστη σου στὸ λογικὸ ἔχεις θεμελιώσει! Πίστη ἔχεις, ὅταν κάθε σου ὄνειρο τὸ ἀνάφτεις στὸ βωμό της τάμα, κι ἂν κάποιο τάμα σου εἶναι ἀδύνατο, προσμένεις νὰ γενεῖ τὸ θάμα».

Μητροπολίτης
Κισάμου καὶ Σελίνου
Ἀμφιλόχιος

, , ,

Σχολιάστε

«ΚΑΘΙΣΤΕ ΗΣΥΧΑ»

«Καθίστε συχα»

τοῦ Μητροπολίτου Κισάμου & Σελίνου Ἀμφιλοχίου

.                   «Ὁ καθένας εἶναι ἔνοχος γιὰ ὅλα καὶ ἀπέναντι σὲ ὅλους», θὰ πεῖ ὁ μεγάλος Ντοστογιέφσκι, μὲ τὸ στόμα τοῦ γέροντα Ζωσιμᾶ. Ὑπερβολικὸς καὶ παράλογος ὁ λόγος αὐτὸς θὰ ἀπαντήσει ἡ προσβεβλημένη λογική μας, ὁ… «ἐξωτερικὸς» νοῦς, ὁ ὁποῖος θέλει τὰ πάντα νὰ ἑρμηνεύει καὶ νὰ ἐξηγεῖ, σύμφωνα μὲ τὸ πεπερασμένο ὅριό του. Νοῦς ποὺ μοιάζει σὰν ὅλους ἐκείνους τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι λίγο πρὶν τὸ Πάθος Τὸν ἐνέπαιζαν καὶ Τὸν εἰρωνευόταν, λέγοντας: «ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι» (Ματθ. 27,42), μὴ μπορώντας καὶ ἡ δική τους λογικὴ νὰ κατανοήσει ὅτι αὐτοὶ οἱ…. «ἄλλοι», εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός. Καὶ πῶς ὅταν ὁ Χριστὸς ἔσωζε καὶ σώζει τοὺς «ἄλλους», ἐλευθερώνοντάς τους, ἐλευθερώνοντάς μας, ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἁμαρτίας, σώζει τὸν ἑαυτό Του. Καθὼς οἱ.. «ἄλλοι» εἶναι Ἐκεῖνος.
.                   Γιὰ τοῦτο καὶ στὶς μέρες μᾶς βλέπουμε νὰ μὴν μπορεῖ νὰ γίνει κατανοητὸ οὔτε ἀποδεκτὸ ἀπὸ πολλοὺς ἡ ἀλήθεια πώς, σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν πίστη, ὁ πιὸ θανατηφόρος ἰὸς εἶναι νὰ ζεῖ ὁ πιστὸς μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό. Νὰ στερεῖται δήλ. τὴν Θεοκοινωνία, ἡ ὁποία βιώνεται ὡς τρόπος καὶ στάση ζωῆς καὶ κορυφώνεται διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τῆς Θείας Κοινωνίας. Μυστήριο διὰ τοῦ ὁποίου ὁ πιστὸς γίνεται «σύσσωμος καὶ σύναιμος» Χριστοῦ. «Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου του αἷμα, ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ» (Ἰω. 6,56). Ταυτόχρονα δέ, ὁ πιστός, ἑνώνεται καὶ μὲ τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς του. «Ἵνα πάντες ἓν ὦσιν». Αὐτὴ ἡ ἑνότητα πραγματώνεται μόνο ἐντὸς τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
.                   «Δύσκολα πράγματα», ἀνταπαντᾶ ἡ λογική, ὁ «ἐξωτερικὸς» νοῦς. «Δὲν βλέπεις τί γίνεται στὶς μέρες μας μὲ τὸ θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας; Μὲ τὴν Θεία Εὐχαριστία; Ὅλο αὐτὸ τὸν πόλεμο καὶ τὴν ἐπιχειρηματολογία»; Θὰ συμφωνήσω μὲ τὴν φωνὴ τῆς λογικῆς, ὅτι δηλ. καὶ στοὺς καιρούς μας ὁ Χριστός, ἡ πίστη, εἶναι «σημεῖον ἀντιλεγόμενον». Πότε δὲν ἦταν ἐξ ἄλλου; Ὅμως θὰ πρέπει νὰ γίνει κατανοητὸ ἀπὸ ὅλους μας καὶ κυρίως ἀπὸ ὅσους δὲν θέλουν ἢ δὲν μποροῦν νὰ γευθοῦν αὐτῆς τῆς… «ἄλλης λογικῆς», δηλ. τῆς πίστης, ἡ ὁποία δὲν καταργεῖ τὴν λογικὴ ἀλλὰ τὴν ὑπερβαίνει. Χρειάζεται, νομίζω, ὅλοι μας κατ᾽ ἀρχήν, νὰ προσλάβουμε ἕνα κυρίαρχο μήνυμα ἀπὸ αὐτὸ τὸν ἰό, τὴν λοιμικὴ νόσο ἐννοῶ. Ποιό; «Ταπεινωθεῖτε», «καθίστε ἥσυχοι», «σᾶς ἐνέπαιξα καὶ σᾶς ἀπογύμνωσα». Φωνάζει καὶ κραυγάζει τί; Ἕνα ἀόρατο εἶδος μήκους 90 ἕως 100 δισεκατομμυριοστῶν τοῦ μέτρου, κατὰ τοὺς ἐπιστήμονες. Δηλαδή, γιὰ νὰ γίνει πιὸ κατανοητό, χρειάζονται ἀπὸ 30.000 ἕως 75.000 κορωνοϊοὶ στὴν σειρὰ γιὰ νὰ φτάσουν τὸ 1 ἑκατοστὸ (cm) τοῦ μέτρου! Αὐτὸ λοιπὸν τὸ ἀόρατο εἶδος ταπείνωσε καὶ εὐτέλισε τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς, τὴν ἀνθρώπινη παντοδυναμία. Χαστούκισε καὶ ἀπογύμνωσε τὴν ἀνθρώπινη ἔπαρση καὶ ἀλαζονεία. Καθήλωσε ἕνα ὁλόκληρο κόσμο! Διέσπειρε τὸν φόβο, τὸν τρόμο καὶ τὸν πανικό!   Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ δὲ τὰ καθ᾽ ἡμᾶς, τὰ ἐκκλησιαστικά: Ταπείνωσε ὄχι μόνο τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ κάθε εἴδους Θρησκεία. Σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση, Βορρά καὶ Νότο. Δίχασε. Ὁδήγησε σὲ προφητολογίες, συνωμοσίες. Γίναμε ὅλοι τιμητὲς τῶν ἄλλων. Κριτὲς τῶν πάντων. Κάποιοι, ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, δικάσαμε καὶ καταδικάσαμε τοὺς ἄλλους. Σὰν νὰ βαλθήκαμε νὰ διαρρήξουμε τὸν ἄραφο χιτώνα τοῦ Κύριου. Μέσα δὲ σὲ ὅλα αὐτά, ἐμπαίχθηκε ἡ πίστη. Λοιδορήθηκε. Ὄχι μόνο ἀπαξιώθηκε ἀκόμα καὶ αὐτὸ τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀλλὰ θεωρήθηκε αἰτία τοῦ κακοῦ! «…ὀφείλουν νὰ πάρουν δημόσια μία ξεκάθαρη θέση καὶ νὰ μὴ θυσιάζουν τὴ Δημόσια Ὑγεία στὸ βωμὸ τοῦ πολιτικοῦ κόστους. Συμφωνοῦν ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία δὲν ἐγκυμονεῖ κινδύνους μετάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ»; ἐρωτᾶται ἡ Κυβέρνηση! «Συμφωνεῖ ὁ κ. Μητσοτάκης καὶ ἡ κυβέρνηση ὅτι ὁ κορωνοϊὸς δὲν μεταδίδεται μὲ τὴ Θεία Κοινωνία»; Ἄλλη ἐρώτηση! Ἀναδύθηκε δηλαδὴ ἕνας ἰδιότυπος ρατσισμός, ἴσως πιὸ ἐπικίνδυνος ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἰό! Σὰν ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς χώρας νὰ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας!
.                   Μοιάζει σὰν νὰ μὴν ὑπάρχει, τελικά, διάθεση ἀπὸ κανένα μας νὰ συνειδητοποιήσει τὸ μήνυμα τοῦ ἰοῦ! «Καθίστε ἥσυχα», «ταπεινωθεῖτε», φωνάζει ἀλλὰ κανείς μας δὲν ἀκούει! Ἔτσι λοιπὸν συνεχίζεται τό… γαϊτανάκι. «Προφανῶς καὶ ὁ ἰὸς μεταδίδεται μὲ τὴν Θεία Κοινωνία»!, δηλώνουν. «Ντρέπομαι γιὰ τὴ Γιαμαρέλλου, ποὺ ἐνῶ ξέρει γράμματα λέει αὐτὰ ποὺ λέει»! Ποιά εἶναι ἡ «Γιαμαρέλλου»; Γιὰ ὅσους δὲν τὴν γνωρίζουν πρόκειται γιὰ κορυφαία ἐπιστήμονα στὸ εἶδος της. Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμώξεων τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ μέλος τῆς ἐπιτροπῆς ἐπιστημόνων γιὰ τὴ διαχείριση τῆς πανδημίας στὴν Ἑλλάδα. Τί εἶπε; Τὸ αὐτονόητο γιὰ ὅσους ἔχουν μέσα τους πίστη καὶ φόβο Θεοῦ! «… τὸ θέμα δὲν εἶναι ἐπιστημονικό, εἶναι καθαρὰ θεολογικό. Ὅποιος πιστεύει στὰ Θεῖα Μυστήρια καὶ ὅτι μὲ τὴ Θεία Κοινωνία λαμβάνει μόνο Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, δὲν ἔχει νὰ φοβᾶται τίποτα. Ἐγὼ προσωπικὰ θὰ προσπαθήσω νὰ κοινωνήσω ἀπὸ τὴν πρώτη Κυριακὴ ποὺ θὰ ἐπιτρέπεται». «Ὄνειδος» καὶ «ντροπὴ» λοιπὸν τὸ ὅτι τόλμησε νὰ ὁμολογήσει τὴν πίστη της! Γιατί περὶ ὁμολογίας πίστεως πρόκειται!
.                   «Ἐπιστημονικὰ γνωρίζουμε καὶ ὑπάρχουν ὁδηγίες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν πρόληψη τῶν νοσημάτων πῶς σὲ περιόδους ἐπιθυμίας δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸ ἴδιο ποτήρι καὶ τὸ ἴδιο κουτάλι μὲ ἄλλους ἀνθρώπους. Παρόλα αὐτὰ ἡ Θεία Μετάληψη εἶναι καθαρὰ λειτουργικὸ ζήτημα τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὲν ἔχουν ληφθεῖ ἀκόμα ἀποφάσεις ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία, οὔτε ὑπάρχει εἰσήγηση ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐπιτροπή», δηλώνει σὲ συνέντευξη τοῦ ἕτερο ἐπίσης κορυφαῖο μέλος τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας, τὸ ὁποῖο ὅμως εἶχε τὴν διάκριση νὰ συμπληρώσει: «Φαντάζομαι ὅμως ὅτι θὰ ἀφεθεῖ στὴν διακριτικὴ εὐχέρεια τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν πιστῶν». Ἐρωτηθεῖσα δὲ ἡ κα Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων περὶ τοῦ θέματος, δήλωσε: «δὲν ὑπεισερχόμαστε σὲ θέματα πίστης, οἱ εἰδικοὶ ἔχουν τοποθετηθεῖ γιὰ τοὺς τρόπους μετάδοσης τοῦ ἰοῦ καὶ αὐτοὶ περιλαμβάνουν καὶ τὸ σάλιο». Χαιρόμεθα ποὺ οἱ ἁρμόδιοι καὶ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν σωματική μας ὑγεία καὶ τοὺς ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη καὶ εὐχαριστίες πολλές, χαιρόμεθα ποὺ θέτουν ὅριο καὶ διαχωρίζουν τὴν δική τους εὐθύνη ἀπὸ αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας. Διαχωρίζουν δηλ. «τὸ ἴδιο ποτήρι καὶ τὸ ἴδιο κουτάλι», ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία. Καθὼς τὸ θέμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας δὲν εἶναι ὑπόθεσις καμίας «ἐπιστημονικῆς κοινότητας», καὶ καμίας «πολιτικῆς ἡγεσίας». Ἀλλοίμονο, ἐξ ἄλλου, ἐὰν ἡ Ἐκκλησία περιμένει ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα «ὁδηγίες» περὶ τοῦ θέματος τῆς Θείας Κοινωνίας! Ἡ πίστις εἶναι ὑπόθεσις τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Δὲν ὑπόκειται οὔτε στὰ.. «δικαιώματα», οὔτε στὶς «ὑποχρεώσεις» τοῦ πολίτη, σὲ σχέση μὲ τὸ Κράτος του. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ δὲ τὰ θέματα τῆς πίστεως, ὁ πιστὸς λογοδοτεῖ καὶ ἀναφέρεται εἰς τὴν Ἐκκλησία του καὶ ὄχι στὴν «ἐπιστημονικὴ κοινότητα».
.                  Ὅσοι λοιπὸν καλοῦν τὴν Ἐκκλησία νά… «ἀναθεωρήσει κάποια πράγματα» καὶ μιλοῦν γιὰ «ἐπικινδυνότητα ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία», φρόνιμο εἶναι οἱ ἴδιοι νὰ «ἀναθεωρήσουν» τὶς θέσεις καὶ ἀπόψεις τους εἰς ὅτι ἀφορᾶ τὰ θέματα τῆς πίστεως ἤ, ἐὰν δὲν τὸ ἐπιθυμοῦν, τότε νὰ μὴν ἐμπλέκονται σὲ θέματα ποῦ ἀφοροῦν τὴν πίστη. «Καθίστε ἥσυχα» ἰσχύει ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ἐκκλησία ποῦ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, ἐν ταπεινώσει πολύ, ὑπέμεινε καὶ ὑπόμεινε «τὸν κόλαφο», «τοὺς ραπισμοὺς» καὶ τοὺς «ἐμπαιγμούς». Τό.. «καθίστε ἥσυχα» ἰσχύει καὶ γιὰ ὅλους ἐκείνους ποῦ μοιάζει σὰν νὰ βρῆκαν εὐκαιρία νὰ θέσουν τὴν Ἐκκλησία στὸ περιθώριο τῆς κοινωνίας. Σὰν ἡ Ἐκκλησία νὰ εἶναι ἡ αἰτία καὶ πηγὴ τοῦ κακοῦ!
.                   Ἀδειάσαμε τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων μας ἀπὸ πίστη, ἐλπίδα καὶ Θεὸ καὶ μοιάζουμε σὰν «νεκροὶ χωρὶς τάφο» (Σαρτρ). Ἕνας στοὺς τέσσερις θανάτους ἀπὸ ναρκωτικὰ ἀφορᾶ νέους ἡλικίας 15-19 ἐτῶν, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τοῦ ΚΕΘΕΑ. Τί καὶ ποιὸς νὰ φταίει ἄραγε ποὺ ἄδειασαν οἱ ψυχὲς τῶν νέων μας ἀπὸ ἐλπίδα, πίστη καὶ ἰδανικὰ καὶ ἀναζητοῦν νὰ τὶς γεμίσουν ἀπό.. ὑποκατάστατα ποὺ ὁδηγοῦν στὸν θάνατο; Ἂς ταπεινωθοῦμε ὅλοι μας λοιπὸν ἂς «καθίσουμε ἥσυχα» καὶ ἂς συνειδητοποιήσουμε πὼς «ὁ καθένας μας εἶναι ἔνοχος γιὰ ὅλα καὶ ἀπέναντι σὲ ὅλους». Αὐτὲς τὶς δύσκολες ὧρες γιὰ τὴν Χώρα μας καὶ τὴν παγκόσμια κοινότητα εἶναι πολυτέλεια οἱ διαξιφισμοί, ἀντιπαλότητες καὶ διαχωρισμοί. Ἂς ἔχει ὁ καθένας μας (Πρόσωπα καὶ Φορεῖς) γνώση καὶ ἐπίγνωση τῶν ὁρίων καὶ τῶν εὐθυνῶν του καὶ ἂς γίνει σεβαστὴ ἡ ἐσωτερικὴ ἀνάγκη τῆς πλειονοψηφίας ἑνὸς λαοῦ, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται σὲ πνευματικὴ λιμοκτονία, καθὼς στερεῖται ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα τῆς συμμετοχῆς του εἰς τὴν λατρευτικὴ καὶ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας του, τὴν Ὁποία πιστεύει καὶ ἐμπιστεύεται.

 

ΠΗΓΗ: imks.gr

 

, ,

Σχολιάστε

ΕΛΛΑΔΑ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ-ΘΑΝΑΤΟΣ!

λλάδα SOS

Τοῦ Μητροπολίτου Κισάμου καὶ Σελίνου Ἀμφιλοχίου

.                     Σὸκ προκαλοῦν τὰ στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ ἀναφορικὰ μὲ τὴν.. μὴ ἀναστρέψιμη;; μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Πατρίδας μας. Τὸ 2018, σύμφωνα μὲ τὴν ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφηκαν στὴν Χώρα μας 33.857 περισσότεροι θάνατοι ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν γεννήσεων. Εἰδικότερα, σύμφωνα μὲ τὰ δημογραφικὰ στοιχεῖα ποὺ συγκέντρωσε ἠ ΕΛΣΤΑΤ,  οἰ γεννήσεις τὸ 2018 ἀνῆλθαν σὲ 86.440 (44.525 ἀγόρια καὶ 41.915 κορίτσια) καταγράφοντας μείωση 2,4% σὲ σχέση μὲ τὸ 2017, ποὺ ἦταν 88.553 (45.686 ἀγόρια καὶ 42.867 κορίτσια). Οἱ θάνατοι, κατὰ τὸ 2018, ἀνῆλθαν σὲ 120.297 (61.387 ἄνδρες καὶ 58.910 γυναῖκες). Οἱ γάμοι ἀνῆλθαν σὲ 47.428 παρουσιάζοντας μειωση 5,4% σε σχέση μὲ τὸ 2017, κατὰ τὸ ὁποῖο εἶχαν πραγματοποιηθεῖ 50.138. Παράλληλα, ὅπως ἐπισημαίνει πρόσφατη ἔρευνα τῆς Ἑλληνικῆς Γεροντολογικῆς καὶ Γηριατρικῆς Ἑταιρείας μὲ ἀφορμὴ τὴν παγκόσμια ἡμέρα Ἡλικιωμένων (1 Ὀκτ.), γιὰ τὰ ἑπόμενα 30 χρόνια προδιαγράφεται γιὰ τὴν Χώρα μας ζοφερὸ μέλλον, καθὼς τὰ παιδιὰ καὶ οἱ ἔφηβοι δὲν θὰ ξεπερνοῦν τὸ 12% τοῦ πληθυσμοῦ. Ἡ μέση ἡλικία θὰ ἀγγίζει τὰ 50 ἔτη καὶ οἱ οἰκονομικὰ ἐνεργοὶ πολίτες θὰ εἶναι στὴν καλύτερη περίπτωση περὶ τὰ 3.7 ἑκατομμύρια. Σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις τῆς Ἑλληνικῆς Γεροντολογικῆς καὶ Γηριατρικῆς Ἑταιρείας, τὸ 2050 ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας μας δὲν θὰ ξεπερνᾶ –μὲ τὶς αἰσιόδοξες προβλέψεις- τὰ 10 ἑκατομμύρια, ἤ –μὲ βάση τὸ κακὸ σενάριο- τὰ 8,3 ἑκατομμύρια. Ὁ πληθυσμὸς τῶν παιδιῶν ἡλικίας 3 ἕως 17 ἐτῶν θὰ μειωθεῖ ἀπὸ 1,6 ἑκατομμύριο, ποὺ εἶναι σήμερα, σὲ 1-1,4 ἑκατομμύριο, τὰ ἄτομα ἡλικίας ἄνω τῶν 65 ἐτῶν θὰ ἀποτελοῦν τὸ 1/3 τοῦ πληθυσμοῦ, ἐνῶ τὸ 2020 1 στὰ 7 παιδιά, ποὺ θὰ γεννῶνται στὴν Ἑλλάδα, θὰ ἔχουν ἕνα τουλάχιστον ἀλλοδαπὸ γονέα.
.                     Δεύτερη πιὸ γερασμένη χώρα στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἡ Ἑλλάδα, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Eurostat, ποὺ δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, καθὼς γιὰ κάθε τρία ἄτομα σὲ παραγωγικὴ ἡλικία, τὸ 2018 ἀντιστοιχοῦσε ἕνας ἡλικιωμένος ἄνω τῶν 65 ἐτῶν. Στὴν πρώτη θέση βρίσκεται ἡ Ἰταλία. Σὲ παγκόσμια κατάταξη γήρανσης ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται στὴν 7η θέση μὲ τὸ 20,4% τῶν κατοίκων νὰ εἶναι ἡλικίας ἄνω τῶν 65 ἐτῶν καὶ νὰ ἐμφανίζει αὔξηση 189% σὲ σχέση μὲ τὸ 1960.  Στοὺς σημαίνοντες συναγερμὸ προστέθηκε πρόσφατα καὶ τὸ think tank διαΝΕΟσις, τὸ ὁποῖο παρουσίασε μία ἐξαιρετικὰ ἀνησυχητικὴ μελέτη σχετικὰ μὲ τὴν ἐξέλιξη τοῦ δημογραφικοῦ στὴ χώρα. Βάσει τῶν σεναρίων ποὺ ἐξετάζει ἡ ὁμάδα ἐπιστημόνων ἀπὸ τὸ Ἐργαστήριο Δημογραφικῶν καὶ Κοινωνικῶν Ἀναλύσεων τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ καθηγητῆ Βύρωνα Κοτζαμάνη, ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας συρρικνώνεται, μετὰ ἀπὸ μία «ἔκρηξη» ἕως τὸ 2010, καὶ ἡ συρρίκνωση αὐτὴ μᾶλλον θὰ συνεχιστεῖ ἕως καὶ τὸ 2050, μὲ τὴν ἔντασή της νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ πολλοὺς παράγοντες. Ἡ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ, ὅπως σημειώνει ἡ μελέτη αὐτὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δὲν ὁδηγεῖ μόνον τὸ ἐκπαιδευτικό, τὸ σύστημα ὑγείας ὡς καὶ τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα σὲ κατάρρευση, ἀλλὰ ἡ δημογραφικὴ αὐτὴ κάμψη μπορεῖ νὰ ἔχει σημαντικὲς συνέπειες τόσο στὴν γεωπολιτικὴ στρατηγικὴ τῆς χώρας, ὅσο καὶ στὴν ἐθνική της ἄμυνα.
.                     SOS λοιπὸν γιὰ τὴν πληθυσμιακὴ συρρίκνωση τῆς Χώρας καὶ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν ἀπὸ τὸ λίαν ἀνησυχητικὸ αὐτὸ φαινόμενο ἐκπέμπουν ἐγνωσμένου κύρους ἐρευνητικὰ κέντρα, Πανεπιστημιακὰ Ἱδρύματα καὶ καθ᾽ ὕλην Φορεῖς. Ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ οἱ πιὸ ἀπαισιόδοξοι, οἱ ὁποῖοι μιλοῦν γιά… «ἐξαφάνιση» τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴν Χώρα, καθώς, ὅπως ἰσχυρίζονται, ἡ συρρίκνωση τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὶς οἰκογένειες τῶν ἀλλοδαπῶν ὁδηγεῖ σὲ ἀλλοίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου. Τί μέλλει γενέσθαι λοιπόν; Ποιός καὶ πῶς θὰ ἀνατραπεῖ ἡ ζοφερὴ αὐτὴ πραγματικότητα; Ἀρκοῦν οἱ ἐπισημάνσεις, δηλώσεις καὶ ἀναφορὲς ἢ χρειάζονται ἄμεσα, ἐδῶ καὶ τώρα, ἄμεσα μέτρα ἀνατροπῆς καὶ ἀνάταξης ἐνάντια στὴν ὑπογεννητικότητα;;
.                     Σὲ μία ἀπόλυτα καταναλωτικὴ κοινωνία, ὅπου τὰ περισσότερα προβλήματα ἀντιμετωπίζονται κυρίως σὲ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ληφθοῦν κυρίως οἰκονομικὰ μέτρα, ἰσχυρίζονται κάποιοι. Δημιουργία παιδικῶν σταθμῶν γιὰ τὶς ἐργαζόμενες μητέρες, ἐξασφάλιση εἰδικῶν προνομίων, κατάργηση τῶν ὁρίων εἰσοδήματος πολυτέκνων, καθιέρωση ἐπιδόματος καὶ συντάξεως στὴν πολύτεκνη μητέρα, φορολογικὴ ἐλάφρυνση στοὺς πολύτεκνους, ἐπιδότηση γεννήσεων κ.ἄ. εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ μέτρα ποὺ προτείνονται. Σαφῶς καὶ εἶναι χρέος τῆς Πολιτείας νὰ σκύψει ἄμεσα στὸ πρόβλημα. Ὄχι μόνον νὰ ἐλαφρύνει τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες ἀπὸ τὸν ζυγὸ καὶ τὰ οἰκονομικὰ βάρη, ἀλλὰ νὰ δώσει κίνητρα καὶ εὐκαιρίες γιὰ τὴν δημιουργία πολυτέκνων οἰκογενειῶν. Αὐτὸ εἶναι χρέος ἀδιαμφισβήτητο τῆς Πολιτείας, τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε ἀπὸ χρόνια νὰ εἶχε πράξει. Ἂς τὸ κάνει λοιπὸν τώρα, καθὼς αὔριο θὰ εἶναι μᾶλλον… ἀργά…
.                     Ἀρκεῖ ὅμως μόνον ἡ λήψη τῶν ἄμεσα ἀναγκαίων καὶ ἀπαραίτητων μέτρων ἀπὸ πλευρᾶς τῆς Πολιτείας; Φτάνει δηλ. ἡ νομοθετικὴ ρύθμιση τῶν θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν τὴν πολύτεκνη οἰκογένεια ἢ μήπως τὸ πρόβλημα θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπιστεῖ σὲ μία βαθύτερη διάσταση καὶ ἀντίληψη;; Πιστεύουμε πὼς ναί. Ἡ Πολιτεία ὀφείλει νὰ πράξει τὸ ἀνεξόφλητο χρέος τῆς ἔναντι στὶς πολύτεκνες οἰκογένειες, δήλ. τὴν Χώρα, παράλληλα ὅμως χρειάζεται νὰ γίνει συνείδηση σὲ ὅλους μας ὅτι αὐτὸ ἀπὸ μόνο του δὲν ἀρκεῖ, δὲν θὰ λύσει τὸ πρόβλημα. Χρειάζεται δηλ. κατὰ τὴν ἄποψή μας, νὰ κατανοήσουμε ὅτι τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα, ποὺ τείνει νὰ γίνει ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γιὰ τὴν Ἑλλάδα, δὲν θὰ λυθεῖ μόνο μὲ τὴν λήψη τῶν ἀναγκαίων καὶ ἀπαραίτητων μέτρων ἀπὸ πλευρᾶς τῆς Πολιτείας. Αὐτὸ εἶναι μία μονοδιάστατη καὶ κοντόφθαλμη ἀντιμετώπιση καὶ λύση. Ἀναγκαία μέν, ἀνεπαρκὴς δέ.
.                     Χρειάζεται, πιστεύουμε, νὰ γίνει συνείδηση σὲ ὅλους ὅτι ἡ λύση στὸ δημογραφικὸ πρόβλημα κρύβεται στὴν ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ εἰδικότερα τὸν νέο ἄνθρωπο, τὸ παιδί. Χρειάζεται ἀνάπλαση τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας, τῆς τόσο βάρβαρα καὶ βάναυσα πληγωμένης ἀπὸ τὰ κατὰ καιροὺς ἐκπαιδευτικὰ συστήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν τὸ παιδὶ ὡς μάζα καὶ ἀριθμὸ καὶ ὄχι ὡς πρόσωπο. Χρειάζεται ἐπιστροφὴ στὶς παραδεδομένες ἀξίες, τὶς ρίζες, τὴν οἰκογένεια ὡς κύτταρο ζωῆς καὶ ἀνθοκήπιο, πηγὴ χαρᾶς καὶ ἐλπίδας. Ἐπιστροφὴ δηλ. στὸν ἄνθρωπο καὶ τὶς ἀνάγκες του. Χρειάζεται, πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα, σεβασμὸς στὴν ζωή. 300.000 φτάνουν ἐτησίως οἱ ἀμβλώσεις στὴν Χώρα μας καθώς, δυστυχῶς, ἡ ἄμβλωση ἔχει ἀναχθεῖ σὲ μέτρο ἀντισύλληψης καὶ οὐδεὶς διαμαρτύρεται γιὰ τὸ θλιβερὸ αὐτὸ φαινόμενο. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα, ὑποστηρίζεται καὶ ἐνθαρρύνεται ὡς «δικαίωμα». Ποιός, ἄραγε, θὰ διαφυλάξει τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ; μιᾶς ζωῆς δηλ. ποὺ μὲ τρόπο βίαιο στερεῖται τὸ δικαίωμα τῆς ζωῆς; Ἢ μήπως ἡ ζωὴ τοῦ ἀδύναμου (ἀγέννητο παιδὶ) ἔχει λιγότερη ἀξία ἀπὸ τὴν ζωὴ τοῦ ἰσχυροῦ; ἐκείνου δηλ. ποὺ ἀποφασίζει; Ἐὰν οἱ 300.000 αὐτὲς ἀμβλώσεις ἐτησίως ἦταν γεννήσεις, θὰ συζητούσαμε σήμερα γιὰ δημογραφικὸ πρόβλημα στὴν Ἑλλάδα; Παράλληλα, ὀφείλομε νὰ βοηθήσομε νὰ ἐνταχθοῦν ὁμαλὰ στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία ὅλοι οἱ συνάνθρωποί μας ποὺ πασχίζουν νὰ ζήσουν μία καλύτερη ζωὴ μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα τους καὶ τοὺς δικούς τους. Τὰ 100 χιλιάδες καὶ πλέον παιδιὰ τῶν μεταναστῶν, ποὺ ἤδη ἀποτελοῦν μέρος τῆς κοινωνίας μας, ποὺ πηγαίνουν στὰ σχολεῖα μας, μεγαλώνουν δίπλα καὶ ἀνάμεσά μας, δὲν μποροῦμε, δὲν ἔχομε τὸ δικαίωμα νὰ τὰ ἀγνοήσομε. Μήπως καὶ ἐμεῖς πρὶν λίγες δεκαετίες δὲν ζητούσαμε τὴν «γῆ τῆς ἐπαγγελίας» στὰ ἐργοστάσια τῆς Δύσης; Αὐτὸ δὲν ἦταν πάντοτε τὸ οἰκουμενικὸ πνεῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Ἀλλαγὴ νοοτροπίας καὶ στάσης ζωῆς λοιπὸν εἶναι ἡ λύση καὶ ἡ πρόταση. Ἄλλωστε κατὰ τὸν Παλαμά: «Οἱ Μαραθῶνες γεννοῦν Παρθενῶνες». Ἆραγε θὰ τὸ πράξουμε;;

 

ΠΗΓΗ: imks.gr

 

 

,

Σχολιάστε

ΟΙ «ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΟΙ» (τῆς ὑποκρισίας) ΠΟΥ ΛΟΓῼ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΡΙΜΩΧΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΔΡΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΡΩΤΟΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ ἀλλὰ ΜΕΜΦΟΝΤΑΙ ΤΟΝ «ΠΑΓΑΝΙΣΜΟ» ΤΟΥ !!!

Παγανισμς τ γιο Φς;

τοῦ Μητροπολ. Κισάμου και Σελίνου Ἀμφιλοχίου

.               Ὁλόφωτη καὶ λαμπροφορεμένη καὶ πάλι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πλημμύρισε ἀπὸ τὸ Ἀνέσπερο Φῶς ποὺ ἀνέτειλε ἐκ τοῦ Κενοῦ Μνημείου. Τὸ φῶς τῆς ἐλπίδος, τῆς χαρᾶς, τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀλήθειας. Τὸ φῶς ποὺ αἰῶνες τώρα ζεσταίνει, παρηγορεῖ, χαροποιεῖ καὶ ἀναπαύει τὶς ψυχὲς καὶ τὶς καρδιὲς τῶν ἑκατομμύριων ἀνὰ τὴν οἰκουμένη παιδιῶν τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων. Τὸ Ἅγιο Φῶς ποὺ ἀνασταίνει ἐλπίδες, προσδοκίες, ὄνειρα καὶ ὁράματα, ποὺ φωτίζει τὸν δρόμο πρὸς τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἑκατομμύρια πιστῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένη προσμένουν τὸ Μέγα Σάββατο κάθε Μ. Σαρακοστῆς γιὰ νὰ βιώσουν καὶ κοινωνήσουν τῆς μεγάλης αὐτῆς πνευματικῆς, μυστικῆς χαρᾶς. Τῆς ἁφῆς καὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἁγίου Φωτός. Αἰῶνες τώρα ὁ Τάφος τοῦ Χριστοῦ χαρίζει ζωὴ καὶ φῶς στὰ ἑκατομμύρια τῶν Χριστιανῶν ἀνὰ τὸν κόσμο.
.               Μὲ εἰδικὲς πτήσεις μεταφέρεται σὲ πολλὲς χῶρες: Κύπρο, Ρουμανία, κ.ἄ. Στὴν Πατρίδα μας γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία μεταφορᾶς τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ὑπῆρξε «ἐμπλοκή», ὅπως ἀνέφεραν εἰδικοὶ καὶ ἐντεταλμένοι καὶ ἐνημερωθήκαμε ἀπὸ σχετικὲς δηλώσεις ὡς ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὰ Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως. Τὸ πρωὶ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ξαφνικὰ καὶ χωρὶς καμία ἐνημέρωση-συνεννόηση μὲ τὴν Ἐκκλησία, οἱ ἁρμόδιοι ἀποφάσισαν νὰ ἀλλάξουν τὸ ἀεροδρόμιο ἄφιξης τοῦ ἀεροσκάφους ποὺ θὰ μετέφερε τὸ Ἅγιο Φῶς καὶ ἀντὶ τοῦ διεθνοῦς ἀεροδρομίου τῶν Ἀθηνῶν «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», ἀποφασίστηκε τὸ ἀεροσκάφος νὰ προσγειωθεῖ στὸ στρατιωτικὸ ἀεροδρόμιο τῆς Ἐλευσίνας. Ὄχι γιατί δὲν ἐπέτρεπαν οἱ καιρικὲς συνθῆκες, ἀλλὰ μὲ «ἐντολὴ ἄνωθεν», σύμφωνα μὲ ὅσα ἔχουν δημοσιοποιηθεῖ, καθὼς οἱ ἁρμόδιοι καὶ ἐντεταλμένοι τῆς Πολιτείας δήλωναν ὅτι «δὲν γνωρίζουν τοὺς λόγους ἀλλαγῆς τοῦ σχεδίου, καὶ πὼς πρόκειται γιὰ ἄνωθεν ἐντολή». Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προκάλεσε τὴν ἀντίδραση τοῦ ἐπιχώριου Μητροπολίτη, ὅπου ἐκκλησιαστικὰ ὑπάγεται τὸ ἀεροδρόμιο «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», ὁ ὁποῖος, ἐνῶ ἦταν ἕτοιμος νὰ ἐπιβιβαστεῖ εἰς τὸ ἀεροσκάφος ποὺ θὰ ταξίδευε Ἱεροσόλυμα, γιὰ νὰ μεταφέρει τὸ Ἅγιο Φῶς, διαμαρτυρόμενος γιὰ τὴν ξαφνικὴ αὐτὴ καὶ ἄνευ ἐξηγήσεως ἀλλαγή, ἀρνήθηκε νὰ ἐπιβιβαστεῖ, μιλώντας σὲ μέσο ἐκκλησιαστικῆς ἐνημέρωσης γιὰ «περιφρόνηση καὶ ἐμπαιγμὸ τῆς Ἐκκλησίας». «Ποιός κοινὸς νοῦς μπορεῖ νὰ τὸ καταλάβει, θέλουν νὰ ὑποβαθμίσουν τὸ γεγονὸς μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο. Τὸ θεωρῶ ἐμπαιγμὸ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ δὲν πῆγα, γύρισα πίσω», δήλωσε σὲ ἄλλο μέσο ἐνημερώσεως. Ὁ δὲ Μητροπολίτης, στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ὑπάγεται τὸ στρατιωτικὸ ἀεροδρόμιο τῆς Ἐλευσίνας, ποτὲ καὶ ἀπὸ κανένα δὲν ἐνημερώθηκε γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς: «Ἐκπλήσσομαι καὶ ἀπορῶ. Μένω ἐνεός», δήλωσε. Ἀποτέλεσμα: Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία μεταφορᾶς τοῦ Ἁγίου Φωτὸς στὴν Πατρίδα μας νὰ μὴν ὑπάρξει οὐδεὶς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οὔτε στὴν ἀποστολή, οὔτε στὴν ὑποδοχή! Μέχρι τὶς 12 τὸ μεσημέρι τοῦ Μ. Σαββάτου νὰ μὴν ἔχουν ἐνημερωθεῖ τὰ 15 καὶ πλέον ποῦλμαν καὶ τὰ πάνω ἀπὸ 120 αὐτοκίνητα πού, μὲ εἰδικὴ ἄδεια εἰσόδου, θὰ μετέφεραν κόσμο ποὺ θὰ μετεῖχε στὴν τελετὴ ἀφίξεως τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἀλλὰ καὶ θὰ ἔπαιρνε τὸ Ἅγιο Φῶς νὰ τὸ μεταφέρει σὲ πλῆθος Ι. Μητροπόλεων καὶ Ἐνοριῶν τῆς Πατρίδας μας.
.               Οἱ νέες ἐντολὲς ἦταν τὸ ἀεροσκάφος νὰ προσγειωθεῖ στὸ στρατιωτικὸ ἀεροδρόμιο τῆς Ἐλευσίνας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ ἑλικόπτερο νὰ μεταφερθεῖ στὸ ἀεροδρόμιο « Ἐλευθέριος Βενιζέλος», ὅπου θὰ περίμεναν ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τῶν Δωδεκανήσων καὶ Ι. Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ ἐπιβιβαστοῦν στὴν συνέχεια σὲ πτήσεις, μεταφέροντας τὸ Ἅγιο Φῶς σὲ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας. Ὅμως τὸ ἑλικόπτερο ποτὲ δὲν ἀπογειώθηκε ἀπὸ τὴν Ἐλευσίνα καθώς, σύμφωνα μὲ ὅσα δημοσιοποιήθηκαν, ἀφοῦ κανένα γραπτὸ-ἐπίσημο ἔγγραφο περὶ ὅλων αὐτῶν δὲν ἐστάλη πουθενὰ καὶ ἀπὸ κανένα, κανένα ἑλικόπτερο λοιπὸν δὲν μετέφερε τὸ Ἅγιο Φῶς. Εἶχε νυχτώσει λέει καὶ δὲν πετοῦν νύχτα ἑλικόπτερα. Τὸ Ἅγιο Φῶς, τελικῶς, μεταφέρθηκε ὁδικῶς ἀπὸ τὴν Ἐλευσίνα στὸ «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», προκαλώντας τραγικὲς καὶ μεγάλες καθυστερήσεις, ὧρες ἀναμονῆς καί, σὲ κάποια μέρη τῆς Πατρίδας μας, προφανῶς δὲν ἔφτασε, ἀφοῦ τὰ δρομολόγια θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκτελεστοῦν καὶ οἱ πτήσεις δὲν μποροῦσαν νὰ ἔχουν τόσες πολύωρες καθυστερήσεις.
.               Μετὰ ἀπὸ ὅλη αὐτὴ λοιπὸν τὴν ἀναστάτωση, ταλαιπωρία, καὶ διαμαρτυρία ποὺ προκάλεσε ἡ ὡς μὴ ὄφειλε ξαφνικὴ αὐτὴ ἀλλαγή, εὔλογα γεννῶνται πολλὰ ἐρωτήματα καὶ θέματα τὰ ὁποῖα, πιστεύουμε, θὰ πρέπει νὰ ἀπαντηθοῦν. 1ον Εἶναι γεγονὸς ὅτι δόθηκε «ἄνωθεν ἐντολὴ» γιὰ αὐτὴ τὴν ἀλλαγή; 2ον. Ἐὰν ναί, τότε ποιός καὶ ἀπὸ ποιόν, ποιούς, δόθηκε; 3ον Ἐὰν ὄχι, τότε τί προκάλεσε αὐτὴ τὴν ξαφνικὴ ἀλλαγή; 4ον. Γιατί δὲν ὑπῆρξε ἔγκαιρη ἐνημέρωση τῆς Ἐκκλησίας περὶ τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς; 5ον. Ὑπάρχει σκοπιμότητα ἢ ἦταν συγκυρία ἀτυχῶν καὶ λανθασμένων, ὀργανωτικῶν θεμάτων; 6ον. Ἔχει σχέση τὸ γεγονὸς αὐτὸ μὲ τὶς κατὰ καιροὺς δηλώσεις κάποιων, οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ τελετὲς ἀφίξεως τοῦ Ἁγίου Φωτὸς ἀποτελοῦν «κατάλοιπο παγανιστικῆς περιόδου» καὶ θὰ πρέπει νὰ καταργηθοῦν; 7ον. Πς ξηγεται ο θιαστες ατν τν θεωριν ν ζητον «πρωτοκαθεδρίες» πάνω στς ξέδρες τ βράδυ το Μ. Σαββάτου κα ν εναι ο πρτοι πο νάβουν τς λαμπάδες τους π τό… «κατάλοιπο τς παγανιστικς περιόδου»; Μήπως ἡ συμπεριφορὰ αὐτὴ λέγεται ὑποκρισία; 8ον. Εἶναι «παγανιστὲς» ὁ Ἑλληνικὸς λαός, ὁ ὁποῖος βαθιὰ πιστεύει καὶ ἔντονα ἐξέφρασε τὴν πίστη του τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας; 9ον Τὰ ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων ἀνὰ τὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια ποὺ κατέκλυσαν τὶς Ἐκκλησίες, πλημμύρισαν τοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες στὶς περιφορὲς τῶν Ἐπιταφίων, στὴν τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως, οἱ χιλιάδες νέοι ποὺ ἐπίμονα ἤθελαν νὰ σηκώσουν στοὺς ὤμους τους τὸν νεκρὸ Ἰησοῦ, λιτανεύοντας σὲ κάθε γωνιὰ τῆς Ἑλληνικῆς γῆς τὴν πίστη καὶ εὐσέβεια τῶν προγόνων τους καὶ δηλώνοντας τὴν ταυτότητά τους, εἶναι παγανιστές; 10ον. Ἡ Ἐκκλησία, κάνοντας τὴν αὐτοκριτική μας, δὲν ὀφείλει νὰ ζητήσει ἐξηγήσεις καὶ διευκρινήσεις περὶ τοῦ τί καὶ γιατί ὅλο αὐτό; 11ον. Ὁ λαὸς ποὺ θρησκεύει, ποὺ τρέφεται, γεννᾶται, ἀναγεννιέται καὶ ἀνασταίνεται μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν πίστη τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ, δὲν δικαιοῦται νὰ μάθει τὴν αἰτία ποὺ προκάλεσε τὴν ξαφνικὴ αὐτὴ ἀλλαγή; 12ον καὶ σπουδαιότερο, πιστεύουμε, πάντων: Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τοῦ μνημείου; ἢ μήπως θὰ πρέπει νὰ μείνουμε μέσα στὰ… μνήματά μας;
.               Ἔχοντας ἐπίγνωση ὅτι θὰ σπεύσουν καὶ πάλι οἱ… θιασῶτες καὶ πρόθυμοι νά… ἀντιπελαργήσουν στὰ ἀνωτέρω, δηλώνουμε ὅτι σαφῶς καὶ τὸ Ἅγιο Φῶς δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ὑποδοχές, τελετές, καὶ ἕτερα τινά. Πρόκειται περὶ θέματος ποὺ ἀφορᾶ τὸν σεβασμὸ στὴν πίστη ἑνὸς λαοῦ. Ἑνὸς λαοῦ ποὺ ἡ πίστη στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι βαθιὰ ριζωμένη στὴν ψυχὴ καὶ τὴν καρδιά του. Αὐτὴ λοιπὸν τὴν πίστη ποὺ εἶναι βίωμα καὶ ἐμπειρία, στάση ζωῆς, οὐδεὶς δικαιοῦται νὰ χλευάζει, εἰρωνεύεται, ἀμφισβητεῖ καὶ ἐμπαίζει. Ἐὰν κάποιοι περασπίζονται τ δικαιώματα τν μειονοτήτων κα διαφορετικοτήτων, κα καλς τ πράττουν, πολλ δ μλλον φείλουν ν σέβονται τ δικαιώματα τς πλειονοψηφίας νς λαο πο τ 80% δηλώνει τι πιστεύει στν ναστημένο ησο. Ἐξ ἄλλου δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Χριστὸς πέθανε καὶ ἀναστήθηκε γιὰ ὅλους μας, καθὼς ὅλους μᾶς θεωρεῖ «φίλους καὶ ἀδελφούς» Του.
.               Ἐπιθυμῶ νὰ κλείσω τὸν φτωχὸ αὐτὸ προβληματισμό μου, μὲ μία παράφραση ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ μεγάλου Γ. Σεφέρη: «μή, παρακαλῶ σας, μὴ πειράζετε τὴν πίστη μου».

Χριστὸς Ἀνέστη!

Ὁ Κισάμου & Σελίνου Ἀμφιλόχιος

ΠΗΓΗ: imks.gr

, , ,

Σχολιάστε

«ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΤΟ ΡΙΖΙΤΙΚΟ τοῦ “ΚΕΡΙΤΗ”», ὅταν καταρρέουν τὰ σύμβολα!

ταν καταρρέουν-γκρεμίζονται τ σύμβολα

τοῦ Μητροπολ. Κισάμου καὶ Σελίνου Ἀμφιλοχίου

.             Κίνητρο γιὰ τὸν προβληματισμὸ καὶ τὶς ἀτάκτως ἐρριμμένες σκέψεις ποὺ ἀκολουθοῦν ἡ χθεσινὴ κατάρρευση τῆς ἱστορικῆς γέφυρας τοῦ «Κερίτη». Πρόκειται περὶ ἑνὸς «ἱστορικοῦ διατηρητέου» μνημείου 111 ἐτῶν, ποὺ βρισκόταν στὸ ἱστορικὸ χωριὸ Ἁλικιανὸς τῶν Χανίων. Ἡ ἱστορικὴ αὐτὴ γέφυρα εἶχε δημιουργηθεῖ μὲ τὴν φροντίδα τοῦ μεγάλου Ἐθνάρχη Ἐλευθερίου Βενιζέλου τὸ 1908 καὶ ἦταν σύμβολο γιὰ τὸν τόπο, τὴν Κρήτη καὶ τὸν κόσμο ὅλο, καθὼς ἐκεῖ τὸ 1941, οἱ Κρητικοὶ ἐλεύθεροι ἀγωνιστές ἔγραψαν μία ξεχωριστὴ – μοναδικὴ ἱστορία ποὺ ἐνέπνευσε καὶ συγκίνησε ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ἐκεῖ τὴν 1η Αὐγούστου τοῦ 1941, οἱ Ναζὶ κατακτητὲς ἐκτέλεσαν 118 ἀδούλωτα παλληκάρια τῆς Κρήτης καὶ συνολικὰ στὰ χρόνια τῆς κατοχῆς, στὸν τόπο αὐτό, ἔχασαν τὴν ζωή τους 397 ἄνθρωποι. Αὐτὸ λοιπὸν τὸ κερὶ ποὺ ἄναψε καὶ τὸ λιβάνι ποὺ θυμίασε τοὺς 397 ἀδούλωτους καὶ ἀπροσκύνητους Κρητικοὺς ποὺ ἡ γερμανικὴ βαρβαρότητα πίστεψε ὅτι θανάτωσε, ὁδηγώντας τους στὴν ἀθανασία, ἔδωσε στὸν τόπο καὶ στὸ ποτάμι τῆς κοιλάδας τὸ ὄνομά του: “Κερίτης”. Ἐκεῖ στὰ θεμέλιά της εἶναι θρονιασμένη ἡ δόξα ποὺ ποτίζεται καὶ θεριεύει μὲ τὸ αἷμα ποὺ χύθηκε στὴν ἀντίσταση τῶν Κρητικῶν καὶ στὶς θυσίες ποὺ ἀκολούθησαν, τροφοδοτώντας τὸ αἰώνιο δένδρο τῆς λευτεριᾶς. Δικαιολογημένα θρήνησαν καὶ θρηνοῦν οἱ ἄνθρωποι τοῦ τόπου γιὰ τὴν κατάρρευσή της, καθὼς νιώθουν πὼς ξεριζώνεται καὶ γκρεμίζεται ἡ ἱστορία τους. «Ἐκεῖ, στὸν ἀνοιχτὸ κάμπο, σημειώνει ἀρθρογράφος, παίχτηκε τὸ παιχνίδι τῆς ἀναμέτρησης καὶ τοῦ μεγαλείου, τῆς δόξας τοῦ ἀδούλωτου ἀνθρώπου μὲ τὴ φωτιὰ καὶ τὸ σίδερο τῆς χαμηλῆς καὶ σκοτεινῆς ἀνθρώπινης βαρβαρότητας».
.             Σκέφτομαι καὶ συλλογιέμαι: Στοὺς δικούς μας χρόνους καὶ καιροὺς ποῦ παίζεται ἄραγε τὸ παιχνίδι τῆς ἀναμέτρησης καὶ τοῦ μεγαλείου της δόξας τοῦ ἀδούλωτου ἀνθρώπου;
.             Μεταφέρω μερικὰ ἀπὸ τὰ πολλὰ γεγονότα τῆς ἐπικαιρότητας, τὰ ὁποῖα μοιάζει νὰ μὴ μᾶς προβληματίζουν καὶ νὰ μὴ μᾶς θέτουν ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν μας. Θέμα «μακεδονικῆς μειονότητας» καὶ «μακεδονικῆς γλώσσας» στὴν Χώρα μας θέτουν, τυχαία ἄραγε; διεθνῆ καὶ παγκοσμίου ἐμβελείας εἰδησεογραφικὰ πρακτορεῖα. Τὴν ἴδια ὥρα φωνὲς ἐκ τῶν ἔσω ὑπερασπιζόμενες τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἄρθρου 3 στὸ Σύνταγμα τῆς Πατρίδας μας καὶ τὴν δημιουργία ἑνὸς Κράτους «θρησκευτικὰ οὐδέτερου» ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν θέλουν ἕνα «θρησκευόμενο Κράτος» καὶ ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ ἕνα… «ἐνάρετο» χωρισμὸ μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, μιλώντας γιά… «παρωχημένες» φράσεις τὴν διασφάλιση τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας καὶ ἰδιοπροσωπείας τοῦ Ἕλληνα καὶ χαρακτηρίζοντας ὡς «συντηρητικὲς δυνάμεις» καὶ «σκοταδιστὲς» ὅσους ἀντιστέκονται στὴν ἰσοπεδωτικὴ αὐτὴ λαίλαπα τοῦ ἀφανισμοῦ τῆς ἀδούλωτης ψυχῆς, ποὺ ἀντιστάθηκε στὴν φωτιὰ καὶ τὸ σίδερο. Προτείνουν δὲ πρὸς υἱοθέτηση μοντέλα ὅπως τὸ Γερμανικό, τὸ Γαλλικό, κ.α. Στὴν εὔλογη ἐρώτηση: Γιατί, κύριοι, ἡ Ἑλλάδα νὰ μὴν ἔχει τὸ δικό της μοντέλο, τὸ Ἑλληνικό, καθὼς πρόκειται γιὰ μία Πατρίδα πού, σύμφωνα μὲ πρόσφατη ἔρευνα, ὁ λαός της σὲ ποσοστὸ 80% ταυτίζει τὴν πίστη του μὲ τὴν ἐθνική του ταυτότητα καὶ τὸ ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος ἤδη ἀπὸ τὸ 1975 ὄχι μόνον ἀναγνωρίζει ἀλλὰ καὶ κατοχυρώνει πλήρως τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ κάθε πολίτης αὐτῆς τῆς Χώρας νὰ μπορεῖ ἐλεύθερα νὰ ἐκφράζει τὶς θρησκευτικές του πεποιθήσεις καὶ “πιστεύω”, στὴν ἐρώτηση αὐτή… προκλητικὰ κωφεύουν ἢ εἰρωνικὰ χαμογελοῦν. Κάποιοι δὲ ἀπὸ αὐτοὺς δηλώνουν ὅτι μὲ τὶς ἐπιλογές τους αὐτὲς ὁδήγησαν τὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδας «ὁριστικὰ στὴν σωστὴ κατεύθυνση».
.             Τελικά: Ποιά εἶναι ἡ «σωστὴ κατεύθυνση» αὐτῆς τῆς Πατρίδας; Αὐτὴ ποὺ ἡ ἀδούλωτη ἀνὰ τοὺς αἰῶνες Ἑλληνικὴ καὶ Κρητικὴ ψυχὴ ὑπερασπίστηκε, στὸ ὄνομα τῆς πίστης καὶ τῆς ἐλευθερίας, ποὺ γαλούχησε καὶ ἔθρεψε γενεὲς – γενεῶν, πότισε τὸ δένδρο τῆς ἐλευθερίας καὶ ἀνέστησε τὸ Γένος τῶν Ρωμιῶν ἀπὸ τὴν τέφρα του σὲ κάθε ὁριακὴ στιγμὴ τῆς ἱστορικῆς πορείας του ἢ μήπως αὐτὴ ποὺ ἐπαγγέλλονται οἱ σύγχρονοι, κατὰ τὸν μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη, «ἐθνομηδενιστὲς» τῶν καιρῶν μας; Γιὰ ὅσους δέ, πάλι θὰ σπεύσουν νά.. στοχοποιήσουν πρόσωπα καὶ λογοκρίνουν τὰ γραφόμενα, σαφῶς δικαίωμά τους, ἀπαντᾶμε μὲ τὸ Ριζίτικο τραγούδι τοῦ «Κερίτη».

«Φωνὴ καὶ κλάημα ἄκουσα στὴ γέφυρα Κερίτη, ποιάς νά ᾽ταν ἀποὺ κλαίγανε καὶ τὰ δεντρὰ μαραῖναν…Δὲν ἦταν μιά, δὲν ἦταν δυό, δὲν ἦταν τρεῖς καὶ δέκα, ἦταν τῶν ἑκατὸ ὀχτὼ χαροκαημένες μάνες… Μάνες γυναῖκες κι ἀδερφὲς κακοθανατισμένων… Ἡ μιά ᾽κλαιγε τὸν ἄντρα της, ἡ γι ἄλλη τὸν ὑγυιόν τζη, οἱ ἀδερφὲς τοὺς ἀδερφοὺς τὴ λεβεντιὰ τῆς Κρήτης…»

.             Αὐτὴ ἡ «λεβεντιὰ» τῆς ἀδούλωτης καὶ ἀπροσκύνητης ψυχῆς τοῦ Γένους, πιστεύουμε, θὰ ἀφυπνίσει καὶ θὰ ἀναστήσει, γιὰ ἄλλη μία φορά, τὸν τόπο καὶ τοὺς ἀνθρώπους του.

ὁ Μητροπολίτης
Κισάμου καὶ Σελίνου
Ἀμφιλόχιος

 

ΠΗΓΗ: imks.gr

 

 

,

Σχολιάστε