Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος

Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ! ΘΕΜΑ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!

ΘΕΜΑ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ!

τοῦ Μητροπ. Καλαβρύτων Ἀμβροσίου

.                 Τὸ θέμα τῆς ἀργίας κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, τὸ ὁποῖο μὲ πολὺ ἐλαφρὰ συνείδηση ἐψήφισε ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ἐλύθη προσωρινῶς! Τὸ Σ.τ.Ε. ἔπειτα ἀπὸ προσφυγὴ Συλλόγου ἐργαζομένων ΓΣΕΒΕΕ, μὲ τὴν ὑπ᾽ ἀριθ. 307/2014 ἀπόφαση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀναστολῶν, ἀνέστειλε τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Νόμου περὶ καταργήσεως τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Ἔτσι προσωρινὰ τουλάχιστον τὸ θέμα ἐλύθη.
.                 Στὸ ζήτημα αὐτὸ θὰ ἠθέλαμε νὰ ὑπογραμμίσουμε δύο σημεῖα:
.                 κατάργηση τς ργίας τς Κυριακς εναι να π τ σχέδια, τ ποα προωθε “παγκοσμιοποίηση”, δηλ. ἕνα κοινωνικό, σκοτεινὸ καὶ ὕπουλο, σύστημα, τὸ ὁποῖον στρέφεται εὐθέως κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ δὴ κατὰ τῆς Χριστιανικῆς Ἑλλάδος.  Τὸ σύστημα τοῦτο ἐκπορεύεται ἀπὸ τὸν διεθνῆ Σιωνισμό, δηλ. ἀπὸ τὸ Ἑβραϊκὸ  Λόμπυ! Μὲ ἄλλα λόγια ἡ Διεθνὴς Μασσωνία εἶναι αὐτή, ποὺ θέλει τὴν διάλυση τῆς χριστιανικῆς Ἑλλάδος!
.                 Στὸ ὑψίστης σημασίας ζήτημα αὐτὸ πολλοὶ κινητοποιήθηκαν, γιὰ νὰ ἐκδηλώσουν τὴν ἀντίθεσή τους! Καταστηματάρχες, Ἐπιχειρηματίες, Ἐργαζόμενοι, Ἐμπορικοὶ Σύλλογοι Ἐργαζομένων κλπ. προέβησαν σὲ κινητοποιήσεις, ἔκαμαν πορεῖες, δημοσίευσαν Ψηφίσματα κλπ! Μεταξὺ αὐτῶν συγκαταλέγεται καὶ ὁ Ἐμπορικὸς Σύλλογος Αἰγίου, τὰ Μέλη τοῦ ὁποίου ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ συγχαίρουμε καὶ εὐχαριστοῦμε! Πολλοί, λοιπόν, καὶ μὲ πολλοὺς τρόπους ἐξέφρασαν τὴν ἀντίθεσή τους! Τελικὰ κατέθεσαν Προσφυγὴ στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας κατὰ τῶν διατάξεων τοῦ σχετικοῦ Νόμου!
.                 Τὴν γενικὴ αὐτὴ κινητοποίηση, δυστυχῶς, ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΡΙΣΘΗΚΕ ἡ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ! Ὤφειλε ἔντονα νὰ διαμαρτυρηθῆ γιὰ τὴν κατάφωρη αὐτὴ καταπάτηση τῆς 4ης Ἐντολῆς! Ὤφειλε νὰ σταθῆ στὸ πλευρὸ τῶν πνευματικῶν της τέκνων, δηλ. τῶν πιστῶν χριστιανῶν! Ὤφειλε νὰ ἡγηθῆ μιᾶς ἀντιστάσεως ἐναντίον ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ἀλλάξουν τὸν χαρακτήρα τῆς Χώρας! Ὤφειλε νὰ προστατεύσει τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς. Ὤφειλε νὰ ὑπερασπισθῆ τὴν ἡμέρα τοῦ Κυρίου, τὴν ΚΥΡΙΑΚΗ! Ὤφειλε….! Ὤφειλε….! Ὤφειλε…..! Ἀλλὰ ΔΕΝ ἐξεπλήρωσε τὴν ἀποστολή Της! Ἡ φωνὴ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας ΔΕΝ ἀκούσθηκε!
.                 Ἡ Θεία Πρόνοια ἠθέλησε, ὥστε τὸ Σ.τ.Ε. νὰ ἀρθῆ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων! Μὲ τὴν ὑπ᾽ ἀριθμ. 307/2014 ἀπόφασή του ἦλθε νὰ καλύψει τὸ κενό, ποὺ ἄφησε ἡ ἀπουσία καὶ ἡ σιγὴ ἰχθύος  τῆς Ἐκκλησίας.   Ἰδοὺ ἕνα μέρος ἀπὸ τὸ σκεπτικὸ τῆς Ἀποφάσεως:  “…..ἡ …. ἠθικὴ βλάβη τῶν αἰτούντων ἡ ἀναφερόμενη στὸ δικαίωμα τοῦ ἐλευθέρου χρόνου καὶ τῆς ἀπολαύσεώς του ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν οἰκογένειά τους κατὰ τὴν κοινὴ ἀργία τῆς Κυριακῆς, καθὼς καὶ στὸ δικαίωμα στὴν ἄσκηση τῆς θρησκευτικῆς λατρείας, παρίσταται αὐτονοήτως δυσεπανόρθωτη…”.
.                 Ὡς Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ζητῶ δημοσίως συγγνώμην πρωτίστως ἀπὸ τὸν Φιλάνθρωπον Θεόν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν φιλόχριστον Ἑλληνικὸν Λαὸν γιὰ τὴν σιωπὴ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ τὴν ἔνοχη ἀπουσία Της ἀπὸ τὸν ἔντιμο αὐτὸ ἀγώνα τῶν ἐργαζομένων!
.                 Στὴ συνέχεια σᾶς προσφέρουμε ἕνα δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος “ΤΟ ΠΑΡΟΝ” καὶ ἕνα ἐκπληκτικὸ κείμενο τοῦ κ. Ἀνδρέα Θ. Μάντη, Μηχανολόγου-Ἠλεκτρολόγου τοῦ Ε.Μ.Π., δηλ. ἑνὸς πιστοῦ τέκνου τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ κείμενο αὐτὸ ἀποτελεῖ κόλαφον δι᾽ Ἡμᾶς τοὺς ἐν σιωπῇ διατελοῦντας Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!  Ἡ Ὀρθοδοξία βάλλεται, ἡ Ἑλλὰς κινδυνεύει. ἀλλ᾽  Ημεῖς “καθεύδομεν ὑπὸ τὸν μανδαγόραν” (Τὸ ὀρθὸν”ἐκ μανδραγόρου καθεύδειν”, βλ. Ξενοφῶντος, “Συμπόσιον” ΙΙ, 24)

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αἴγιον, 16 Δεκεμβρίου 2014

*****************

Τολμηρὴ ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας
Ἠθικὴ καὶ οἰκονομικὴ θὰ ἦταν ἡ βλάβη ἀπὸ τὴ λειτουργία τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακὲς
Ποιοὺς λόγους ἐπικαλεῖται γιὰ τὴν ἀναστολὴ τῆς πιλοτικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ μέτρου

Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀποδεικνύει ὅτι δὲν ἀποφασίζει ἔχοντας κλειστὰ τὰ μάτια, ἀδιαφορώντας γιὰ ὅ,τι συμβαίνει ἔξω, μὲ προσήλωση μόνο στὸ ἄψυχο γράμμα τοῦ νόμου. Αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ τὴν ὑπ’ ἀριθ. 307/2014 ἀπόφαση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀναστολῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, μὲ τὴν ὁποία ἀναστέλλεται ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀπόφασης τοῦ ὑπουργείου Ἀνάπτυξης γιὰ πιλοτικὴ προαιρετικὴ λειτουργία -γιὰ ἕνα ἔτος- τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές, πέραν τῶν ἑπτὰ ποὺ ἔχουν ἤδη ὁρισθεῖ.

Ἐναντίον τῆς ἐκτέλεσης τῆς ὑπουργικῆς ἀπόφασης εἶχαν προσφύγει στὸ ΣτῈ φορεῖς τῆς ἀγορᾶς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ ΓΣΕΒΕΕ, μέχρι τὴν ἔκδοση τῆς ἀπόφασης ἐπὶ τῆς αἴτησης ἀκύρωσης ποὺ ἔχει ἀσκηθεῖ.

Θὰ εἶναι δυσεπανόρθωτη ἡ ἠθικὴ βλάβη τῶν αἰτούντων στὸ δικαίωμα τῆς ἄσκησης τῆς θρησκευτικῆς λατρείας καὶ ἀνεπανόρθωτη ἡ οἰκονομικὴ βλάβη.

 Συγκεκριμένα, ἡ ἀπόφαση ἔχει ὡς ἑξῆς:

«7. Ἐπειδή, ἡ Ἐπιτροπὴ κρίνει ὅτι ἡ μὲν ἠθικὴ βλάβη τῶν αἰτούντων ἡ ἀναφερόμενη στὸ δικαίωμα τοῦ ἐλευθέρου χρόνου καὶ τῆς ἀπολαύσεώς του ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν οἰκογένειά τους κατὰ τὴν κοινὴ ἀργία τῆς Κυριακῆς, καθὼς καὶ στὸ δικαίωμα στὴν ἄσκηση τῆς θρησκευτικῆς λατρείας, παρίσταται αὐτονοήτως δυσεπανόρθωτη. Ἡ δὲ οἰκονομικὴ βλάβη πιθανολογεῖται ἐπίσης ὡς ἀνεπανόρθωτη ἢ πάντως δυσχερῶς ἐπανορθώσιμη, ἀπὸ τὰ προσκομισθέντα ἀπὸ αὐτοὺς στοιχεῖα καὶ μελέτες ἁρμοδίων ἐρευνητικῶν φορέων τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐκτιμώμενα ὑπὸ τὸ φῶς τῆς κοινῶς γνωστῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τὰ στοιχεῖα δὲ αὐτὰ δὲν ἀμφισβητοῦνται οὔτε ἀποκρούονται ἀπὸ τὴ Διοίκηση. Ἐξάλλου, ἡ ἐπίκληση ἐκ μέρους τῆς Διοικήσεως τῆς ἐξαγωγῆς συμπερασμάτων ἀπὸ τὴν πιλοτικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ μέτρου ὡς λόγου δημοσίου συμφέροντος κωλύοντος τὴ χορήγηση τῆς αἰτούμενης ἀναστολῆς, δὲν δύναται νὰ ἀντισταθμίσει τὴν πιθανολογούμενη βλάβη τῶν αἰτούντων, πολλῶ μᾶλλον καθ’ ὅσον ἡ Διοίκηση δὲν ἐπικαλεῖται οὔτε προσκομίζει στοιχεῖα ἢ μελέτες ἐπὶ τῶν ὁποίων δύναται νὰ θεμελιωθεῖ προσδοκία θετικῶν ἀποτελεσμάτων ἀπὸ τὸ ἐπίμαχο μέτρο.
Τέλος, ἡ ἀνάγκη ἐξυπηρέτησης τοῦ αὐξημένου ἀριθμοῦ τῶν τουριστῶν τῆς χώρας καὶ τὶς Κυριακὲς δύναται νὰ καλυφθεῖ μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς προμνημονευθείσας πάρ. 2 τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ ν. 4177/2013, δυνάμει τῆς ὁποίας ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης ἐξουσιοδοτεῖται νὰ ἐκδώσει ἀπόφαση γιὰ τὸν ὁρισμὸ περιοχῶν τῆς περιφερείας του στὶς ὁποῖες ἐπιτρέπεται ἡ λειτουργία καὶ τὶς Κυριακὲς καταστημάτων μέχρι 250 τ.μ., ὑπὸ τὸν ὄρο νὰ μὴν ἀνήκουν σὲ ἁλυσίδα καταστημάτων, νὰ μὴ λειτουργοῦν ὡς «κατάστημα ἐντὸς καταστήματος» καὶ νὰ μὴ βρίσκονται σὲ ἐκπτωτικὰ καταστήματα, ἐκπτωτικὰ κέντρα ἢ ἐκπτωτικὰ χωριά».
Στὴν Ἐπιτροπὴ ποὺ συνεδρίασε σὲ συμβούλιο μετεῖχαν ὁ πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας Σώτ. Ρίζος καὶ οἱ σύμβουλοι Δ. Μαρινάκης καὶ Μ. Καραμανώφ, μὲ γραμματέα τὴ Μ. Παπασαράντη.

 Πηγή:  Ἐφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» Κυριακὴ 26/10/2014

***********************

 ΚΥΡΙΑΚΗ  ΑΡΓΙΑ  Η  ΟΧΙ ;
Ἀνδρέα Θ. Μάντη
Μηχ/γου – Ἠλ/γου Μηχανικοῦ Ε.Μ.Π
Ἐκτιμητῆ Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος

.                 Παρακολουθῶ ἐδῶ καὶ ἀρκετὲς ἡμέρες,τὴ σχετικὴ ἀρθρογραφία τῶν ἐφημερίδων καὶ τὶς συζητήσεις στὰ ἠλεκτρονικὰ ΜΜΕ – πάνω στὸ θέμα τοῦ ἀνοίγματος τῶν καταστημάτων ὅλες τὶς Κυριακές του χρόνου, ὅπως τοῦτο προβλέπει ὁ Ν. 4677/2013 – μὲ ἐκτεταμένα ἄρθρα καὶ σχόλια ποὺ ἀποπνέουν κατὰ τὴν ἄποψή μου, ὑπερβολικὴ σιγουριὰ καὶ ἀπόλυτη βεβαιότητα γιὰ τὴ θετικὴ ἀποτίμηση τῶν ἐπιπτώσεων καὶ των  ἀποτελεσμάτων στὴν Ἐθνική μας Οἰκονομία.
.                 Διάβασα ἐπίσης πολλὲς ἐπιστολὲς ἀναγνωστῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐντελῶς ἀντιθετοι  στὸ παραπάνω μέτρο καὶ ἐκφράζουν καθαρὰ τὴν πλήρη διαφωνία τους γιὰ θρησκευτικούς, ἠθικούς,παραδοσιακούς,κοινωνικοὺς καὶ ἐθνικοὺς λόγους (θρησκευτικὰ καθήκοντα, καταστροφὴ οἰκογένειας, σωματικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση τῶν ἐργαζομένων, σύνθλιψη τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, ἀλλαγὴ τρόπου ζωῆς καὶ συμπεριφορᾶς, κ.λ.π.).
.                 Ἐπειδὴ δὲν γνωρίζω ἂν ἀποτελεῖ, ὅπως λέγεται, μνημονιακὴ ἀπαίτηση τῶν δανειστῶν μας, στηρίζομαι σὲ λογικὲς ἐπεξεργασίες καὶ σκέψεις πού μου γεννήθηκαν, καθὼς βρέθηκα εἰλικρινὰ σὲ πλήρη ἀδυναμία νὰ κατανοήσω τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ ὠφελιμότητα τοῦ μέτρου, τὴν ὁποία ἐπικαλοῦνται ὅτι θὰ προκύψει γιὰ τὴ χώρα μας καὶ ὡς ἐκ τούτου,νὰ δώσω ὁποιαδήποτε εὔλογη ἑρμηνεία στὴν πεισματικὴ ὑπεράσπιση καὶ τὴν ἀκραία ἐμμονὴ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως.
.                 Θὰ σταθῶ ἐπίσης,σὲ ὅσα ἔχουν ἀναπτυχθεῖ καὶ σὲ ὅσα ἔχουν γραφεῖ σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς Κυριακῆς ἀργίας, ἀπὸ πλευρᾶς ἱστορικῆς, θεολογικῆς, ἰατροκοινωνικῆς, φιλοσοφικῆς, οἰκονομικῆς,νομικῆς καὶ συνδικαλιστικῆς -ἀφοῦ κάποιες ἀναφορὲς εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων ἐπιβεβλημένες – καὶ θὰ ἐκθέσω μερικὲς προσωπικὲς περιβαντολογικὲς εὐαισθησίες καὶ σκέψεις μου.

.                 Ἔτσι λοιπόν, ἂς ἐρευνήσουμε ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές, τὸ συγκεκριμένο μέτρο.

Α) Ἀπὸ ἱστορικῆς ἀπόψεως :

.                 Μετὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὸ διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (313) ὁ Μέγας Κων/νος, ὑπέγραψε τὸν πρῶτο του νόμο μὲ τὸ διάταγμα τῆς 3ης Μαρτίου 321, μὲ τὸν ὁποῖον ἐντέλλεται, ὅπως «ὅλοι οἱ Δικασταί, ὁ Λαὸς τῆς πόλεως καὶ αἱ λοιπαὶ ἐργασίαι ὀφείλουν νὰ καταπαύουν κατὰ τὴν ἀξιοσέβαστον ἡμέραν τοῦ Ἡλίου» (C 111,12  2, in Corpus Juris Civilis τ. II, Codex Justinianus, Berlin 1927), ἀφοῦ μὲ τὴν ἐν λόγῳ φράση «σεβαστὴ ἡμέρα τοῦ ἡλίου» ἀποκαλοῦσε τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς.
.                 Ἡ ἐν Λαοδικείᾳ Σύνοδος τῆς Φρυγίας (364μ.χ) μὲ τὸν 29ο Κανόνα της, ὅρισε «οὐ δεῖ χριστιανοὺς ἰουδαΐζειν, τὴν δὲ Κυριακὴν προτιμῶντες σχολάζειν ὡς χριστιανοὶ» (Omnes judices urbanaeque pledes et atrium officia cunctarum venerabili die solis quiescant) τὸν ὁποῖο κανόνα μάλιστα, ἐπεκύρωσε καὶ ὁ διάδοχός του Μ. Θεοδόσιος, μὲ τὸν κώδ. VIII 8, 3 καὶ XV 5, 2, ἀλλὰ καὶ στὴ συνέχεια μία σειρὰ ἀπὸ «Νεαρὲς» καὶ Διατάξεις τῶν Αὐτοκρατόρων Θεοδοσίου Α´, Θεοδοσίου Β´, Ἰουστινιανοῦ καὶ Λέοντος Γ´, ὅρισαν ὅπως: «Δικασταὶ μὲν καὶ Δῆμοι τῶν πόλεων καὶ οἱ ἐκ τεχνῶν βιούντες  ἀργείτωσαν ἐν Κυριακῇ, μόνοι δὲ γεωργοὶ ἐργαζέσθωσαν καὶ ἡ αἰτία τῆς λύσεως τῆς τιμῆς τῆς ἡμέρας ἄλογος. Δοκεῖ γὰρ σωτηρίας τῶν καρπῶν, ἔστι δὲ ἀληθῶς οὐδέν. Οὐ γὰρ τὸ σπουδαῖον τῆς γεωργίας, ἀλλὰ τοῦ καρποδότου ἔλεος τὴν εὐθυνίαν παρέχεται τῶν καρπῶν» (ΝΕ’ ΙΙ COLL.NOV.LV).
.                 Ἡ ϛ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος τοῦ 680 μ.χ., ποὺ συνεκλήθη στὸ παλάτι τῶν Τρούλων τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στὴν Ἀνατολή, καὶ ὁ πατέρας τῆς Εὐρώπης αὐτοκράτορας Καρλομάγνος (800μ.χ),στὴ Δύση, καθιέρωσαν τελικῶς ὡς πλήρη ἀργία τὴν Κυριακή, μὲ ἀπολύτως αἰτιολογημένο σκοπό, τὴν συμμετοχὴ τῶν Χριστιανῶν στὴ λατρευτικὴ σύναξη στοὺς Ναοὺς καὶ τὴν οἰκογενειακή  τους ἀνάπαυση καὶ γαλήνη.
.                 Καὶ βέβαια, στὰ νεότερα χρόνια του Ἑλληνικοῦ Κράτους, ἡ ἀπόφαση γιὰ ἐφαρμογὴ τῆς Κυριακῆς ὡς ἀργίας, ἦταν προϊὸν πολύχρονων διεργασιῶν τῆς κυβερνήσεως Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, ποὺ ψήφισε εἰδικὸ Νόμο, ὁ ὁποῖος δημοσιεύθηκε στὰ τέλη Δεκεμβρίου 1909 καὶ ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζεται τὴν πρώτη Κυριακή του νέου χρόνου, 4 Ἰανουαρίου 1910,γιὰ νὰ ἑδραιωθεῖ ἀργότερα μὲ ἀποφάσεις τῆς δημοκρατικῆς κυβερνήσεως τοῦ Ἐλευθερίου. Βενιζέλου (1928 -1932) , ἀλλὰ κι αὐτῆς ἀκόμη τῆς δικτατορικῆς τοῦ Ἰωάννου Μεταξὰ(1936 -1940).

Β) Ἀπὸ Θεολογικῆς πλευρᾶς:

.                 Οἱ Βιβλικὲς ἐπιταγὲς τῆς Ἁγίας Γραφῆς, κατὰ τὴν ἔκφραση «αὔτη ἡ ἡμέρα, ἢν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτὴ» (Ψάλμ. 117,24) καί, λέγεται «Κυριακὴ» ἡ ἡμέρα αὐτή, γιατί ἀνήκει στὸν Κύριο, τὸν Θεό μας, καθόσον εἶναι ἡ «ἡμέρα μία», ὅπως τὴν λέγει ἡ Γένεση στὸ πρῶτο της κεφάλαιο, ποὺ ὁμιλεῖ γιὰ τὴν δημιουργία: «καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα,καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία» (Γέν. 1,5).
.                 Κατὰ τὴν τέταρτη ἐντολὴ τοῦ Δεκαλόγου «ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον.» (Ἐξ. κ´ [20] 9-11), «φύλαξαι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν, ὂν τρόπον ἐνετείλατο σοὶ Κύριος ὁ Θεός σου» (Δευτ. ε´ 12-14), δήλ.ἐπὶ ἔξι ἡμέρες θὰ ἐργάζεσαι καὶ θὰ κάνεις ὅλες τὶς ἐργασίες σου, ὅμως τὴν ἑβδόμη ἡμέρα θὰ διακόπτεις τὴν ἐργασία σου, πρὸς τιμὴν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου καὶ τὴν ἡμέρα αὐτὴ δὲν θὰ κάνεις καμιὰ βιοποριστικὴ ἐργασία . Γιὰ αὐτὸ λοιπὸν τὸ λόγο εὐλόγησε τὴν ἕβδομη ἡμέρα καὶ τὴν ξεχώρισε ὥστε νὰ εἶναι ἁγία καὶ ἱερὴ πρὸς τιμήν Του.
.                 Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἐπεσήμανε στὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του, ὅταν ἐδίδαξε: «Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ» (Ματθ. ϛ´ 24) δὲν μπορεῖτε δήλ. νὰ εἶσθε συγχρόνως δοῦλοι καὶ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ μαμωνᾶ, ἐνῶ καὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης (67-70 μ.Χ.) ἀναφέρει στὴν Ἀποκάλυψη τὸ ὄνομα Κυριακή, «Ἐγενόμην, λέει, ἐν πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ» (1,10), καὶ μάλιστα νωρίτερα, ἡ Κυριακὴ προσδιοριζόταν ὡς ἡ μία τῶν σαββάτων (Ἰω κ´ 1· 19· Α´ Κορ. ιϛ´2), κατὰ τὴν ὁποία οἱ Χριστιανοὶ ἐνθυμούμενοι ὅτι ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε τὴ «μία τῶν Σαββάτων» δηλ.τὴν ἑπομένη ἡμέρα, καὶ θέλοντας νὰ τὴν τιμήσουν, δὲν τὴν ὀνόμασαν ἡμέρα ἀργίας ἀλλὰ ἡμέρα ἁγιασμοῦ, καὶ κατὰ τὴν ὁποία συγκεντρώνονταν γιὰ νὰ τελέσουν τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας μὲ τὴν κλάσιν τοῦ ἄρτου, τὴν ἀκρόασι τοῦ λόγου (Πράξ κ´7), καὶ τὸ Κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν Α´ Κορ. ια´20). Ἡ πράξη αὐτὴ ἔμεινε ὡς τὸ μέγα  μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας, γιὰ πάντα, στὴν Ἐκκλησία μας.
.                 Ἡ Κυριακή, λοιπὸν εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Κύριο, γιατί τὴν ἡμέρα τούτη ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν καὶ (μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ) μας ἔκανε γνωστὴ καὶ βέβαιη τὴν κοινὴ σὲ ὅλους μας, ἀνάσταση.

Γ) Ἀπὸ κοινωνιολογικῆς σκοπιᾶς:

.                 Ὡς γνωστόν, στὴν ἀνθρώπινη κοινωνία γενικά, οἱ ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος ἔχουν καταχωρισθεῖ ἡ μὲν Κυριακή, ὡς ἡμέρα τῶν Ὀρθοδόξων, τὸ δὲ Σάββατο, ὡς ἡ ἡμέρα τῶν Ἑβραίων καὶ τέλος ἡ Παρασκευή, ὡς ἡ ἡμέρα τῶν Μουσουλμάνων.
.                 Οἱ δύο τελευταῖες κατηγορίες, δήλ. οἱ Ἑβραῖοι καὶ οἱ Μουσουλμάνοι, τηροῦν μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια τὴν ἀργία τῆς θρησκείας τους, ἐνῶ οἱ ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ  καταπατοῦμε συχνὰ τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, τὴν ἡμέρα δηλαδὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
.                 Κατὰ δὲ τὸν Μωσαϊκὸ Νόμο, καθορίζεται ὡς ἀργία γιὰ τοὺς Ἑβραίους – μὲ τὴν προαναφερθεῖσα τετάρτη ἐντολὴ – ἡ ἡμέρα τοῦ Σαββάτου, ὡς ἡμέρα εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸ Θεὸ ποὺ τοὺς ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὴ δουλεία τῆς Αἰγύπτου.
.                 Ἐνῶ τέλος ἡ Παρασκευή, ὁρίζεται ἀπὸ τὸν Μωάμεθ στὸ Κοράνι, ὡς ἡμέρα προσευχῆς καὶ ἀργίας γιὰ τοὺς μουσουλμάνους, στοὺς ὁποίους συμπεριλαμβάνονται καὶ οἱ ἀκραῖες σουνητικὲς φονταμενταλιστικὲς κοινωνίες τῶν Τζιχαντιστῶν ΙΚΙΛ τοῦ Ἰρὰκ καὶ τοῦ Λεβάντε (Συρίας), τῆς Ἂλ Κάιντα, τῶν Ταλιμπὰν τοῦ Ἀφγανιστάν, τῆς Ἂλ Νούσρα, τῆς Μπόκο χαρὰμ, τῆς σιιτικῆς Χεζμολὰχ τοῦ Λιβάνου ,τῆς Χαμὰς τῆς Γάζας, τῆς Φατὰχ τῆς Δυτ. Ὄχθης καὶ βέβαια, τῶν κοσμικῶν θεοκρατικῶν σουνητικῶν κρατῶν τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων, τοῦ Κατάρ, τοῦ Ντουπάι, τῆς Ὑεμένης, τοῦ σιιτικοῦ Ἰρᾶν καὶ τῆς μετριοπαθοῦς σουνιτικῆς Τουρκίας  κ.λ.π.

Δ) Ἀπὸ οἰκονομικῆς θεωρήσεως:

.                 Ἐπιστημονικὲς ἔρευνες δείχνουν ὅτι τὸ οἰκονομικὸ ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὴν κυριακάτικη ἐργασία, εἶναι πενιχρὸ ἕως ἀρνητικό, ἐκτὸς ἀπὸ ἁλυσίδες πολυκαταστημάτων, ποὺ ἀπευθύνονται κυρίως στοὺς τουρίστες. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος πού, παρὰ τὸ νόμο στὴ Γαλλία καὶ τὰ κίνητρα στὴν Ἀγγλία καὶ στὶς ΗΠΑ, λίγα εἶναι τὰ καταστήματα ποὺ ἐργάζονται τὶς Κυριακές.
.                 Ἐξ ἄλλου σὲ καμία περίπτωση οἱ ἐπιχειρηματικὲς αὐτὲς κινήσεις στὴν Πατρίδα μας,δὲν ἐξασφαλίζουν οἰκονομικὴ ἐπιτυχία, ἀφοῦ εἶναι γνωστὸν ὅτι σήμερα μία καθαρὰ Ἑλληνικὴ Ἐπιχείρηση μὲ ἁλυσίδα 110 καταστημάτων – ποὺ δραστηριοποιεῖται στὸ λεκανοπέδιο τῶν Ἀθηνῶν – μὲ ἀμετάκλητη ἀπόφασή της, ὄχι μόνον δὲν ἀνοίγει τὶς Κυριακές, ἀλλὰ συνάμα καὶ τὸ προσωπικό της διατηρεῖ καὶ δὲν ἀπολύει, ἀλλὰ καὶ τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ μάλιστα, προσλαμβάνει νέο προσωπικὸ !
.                 Δὲν σκέπτονται συνεπῶς οἱ ἰδιοκτῆτες της, τὴν αὔξηση τῶν κερδῶν τῆς ἐπιχείρησής τους, μέσα στὸν ἀνελέητο καὶ σκληρὸ ἀνταγωνισμὸ τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς ;
.                 Ἐξ ἄλλου μὴ ξεχνᾶτε τοὺς Χρηματοπιστωτικοὺς Ὀργανισμοὺς καὶ Τράπεζες (Ἑλληνικὲς καὶ Ξένες) οὐδόλως συζητοῦν τὴ λειτουργία τοὺς κατὰ  τὶς ἡμέρες  τῶν Κυριακῶν, γιατί λοιπόν;
.                 Ἂς δοῦμε λοιπόν, τί συμβαίνει μὲ τὸ κράτος τοῦ Ἰσραὴλ ( τὴ μοναδικὴ  χώρα μὲ δημοκρατικοὺς θεσμοὺς σὲ ὅλη τὴν  περιοχὴ  τῆς Μ. Ἀνατολῆς).
.                 Ὅταν λέμε ἀργία στὸ Ἰσραήλ, ἐννοοῦμε ὅτι κατὰ τὸ προαναφερθὲν 24ωρο ἀπαγορεύονται 39 κατηγορίες δραστηριοτήτων, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸ μαγείρεμα σὲ φωτιὰ ἡ ἡ παρασκευὴ ὁποιουδήποτε φαγητοῦ μὲ ἑστία, ποῦ νὰ ἔχει θερμοκρασία ἄνω τῶν  40 βαθμῶν Κελσίου.
.                 Πρακτικὰ στὰ ξενοδοχεῖα δὲν λειτουργοῦν κανονικὰ οἱ ἀνελκυστῆρες, φαγητὸ δὲν προσφέρεται παρὰ κάποιο σάντουιτς, δὲν βρίσκει κανεὶς οὔτε φαρμακεῖο ἀνοικτό, οὔτε περίπτερο. Ἓξ ἄλλου ὁ ἐθνικὸς ἀερομεταφορέας  ΕL ΑL ,δὲν ἔχει πτήσεις τὸ Σάββατο.
.                 Ἡ ἀργία τοῦ Σαββάτου γιὰ τοὺς Ἕβραιους εἶναι ἱερὴ καὶ οὔδεις μπορεῖ νὰ τὴν παραβιάσει. Μέχρι καὶ διεθνεῖς ἀθλητικὲς ἐκδήλωσεις ἀναβάλλονται, ἡ τὸ πρόγραμμά τους προσαρμόζεται στὴν ἑβραϊκὴ ἄργιά του Σαββάτου!

 .                 Τό Ἰσραηλ, ὅπως ἤδη σημειώθηκε, εἶναι μέλος τοῦ ΟΟΣΑ ἀπὸ τὸ 2010. Εἶναι κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία, χωρὶς Σύνταγμα, ἀφοῦ οἱ ἰσχυρότατοι θρησκευτικοὶ κύκλοι του, ἔχουν ἐπιβάλλει τὴν ἄποψη ὅτι δὲν χρειάζεται, ἀφοῦ ὑπάρχει ὁ Μωσαϊκὸς Νόμος. Τὸ κατὰ κεφαλὴν εἰσόδημα τὸ 2011 ἦταν 29.672 $ (28η θέση παγκοσμίως). Πρὸς σύγκριση τὸ κατὰ κεφαλὴν ΑΕΠ τῆς Ἕλλαδος τὸ 2011 ἦταν 28.610 $ (30ή θέση). Τὸ 2012 τὸ Ἴσραηλ εἶχε ἀνάπτυξη 3,2% καὶ τὸ δημόσιο χρέος του, τὴν ἴδια χρονιά, ἦταν 84,2%. Ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν αὐστηρὴ τήρηση τῆς ἀργίας τοῦ Σαββάτου

.                 Ὁ τουρισμὸς ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς προτεραιότητες τῆς κυβέρνησης τοῦ Ἴσραηλ. Τὸ 2013 στὴ στενὴ ἔκτασή του (20.770 τετρ. χλμ, μικρότερή της Στερεᾶς Ἕλλαδος – 24. 910 τετρ. χλμ) τὸ  Ἴσραηλ δέχθηκε 3.540.000 τουρίστες καὶ προσκυνητές, ποῦ ἄφησαν στὴ χώρα 11,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Ἑπομένως τὸ Ἴσραηλ ἐνδιαφέρεται τουλάχιστον ὅσο καὶ ἡ Ἕλλαδα γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν τουριστῶν. Ὄμως δεν ἀνταλλάσσει τὸ χρῆμα ἀπὸ τὸν τουρισμὸ μὲ τὴν ἱερότητα τῆς ἥμεράς του Σαββάτου.

Ε) Ἀπὸ νομικῆς & συνδικαλιστικῆς  ἑρμηνείας:

.                 Ὑπάρχει σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, (12.09.2014),ποὺ θεωρεῖ παράνομη τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς,ἀφοῦ τὸ ΣτΕ ἀναγνωρίζει πὼς γιὰ λόγους ”οἰκογενειακῆς συνοχῆς” καὶ ”ἐκκλησιασμοῦ” δὲν πρέπει νὰ καταργηθεῖ ἡ ἀργία τῶν Κυριακῶν, ὅπως ζητοῦσαν τοῦτο μὲ προσφυγή τους στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, οἱ Σύλλογοι τῶν Ἐμποροϋπαλλήλων.
.                 Ἂς ἐλπίσουμε βέβαια ὅτι  δὲν θὰ ὑπάρξει καμμία ἀλλαγὴ μὲ νεώτερη ἀπόφαση, ἡ σὲ εἰκαζομένη  προσφυγὴ τῆς Κυβερνήσεως,ἂν ληφθεῖ ὑπόψη, ἡ πρὸ ὀλίγων μόλις ἡμερῶν διατυπωθείσα  πρόταση τοῦ Προέδρου τοῦ ΣτΈ, μὲ τὴν ὁποία  εἰσηγεῖται τὴν ἀποδοχὴ τῆς ἐν λόγω προσφυγῆς καὶ τὴν ἀπόρριψη τῆς ἀπόφασης τοῦ τ. ὑπουργοῦ ἀνάπτυξης, γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακὲς καὶ ἤδη ἀναμένουμε σὲ λίγες ἡμέρες τὴν ἀπόφαση τῆς ὁλομέλειας τοῦ Σώματος!
.                 Σημειώνεται ὅτι στὸν κατάλογο τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Συνδικαλιστικὴ Ὁμοσπονδία, τῆς ὁποίας, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, εἶναι μέλη ἡ ΓΣΕΕ καὶ ἡ ΑΔΕΔΥ. Συμμετέχουν ἀκόμη συνδικάτα ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες μέλη τῆς ΕΕ. Ἐπίσης ὑποστηρίζει τὴ Συμμαχία, ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων της ΕΕ, ἡ Ὁμοσπονδία τῶν Καθολικῶν Ὀργανώσεων γιὰ τὴν Οἰκογένεια καὶ ἡ Προτεσταντικὴ Ἐκκλησία τῆς Γερμανίας.
.                 Στὸν κατάλογο τῶν μελῶν τῆς Συμμαχίας περιλαμβάνονται ἐπίσης τὸ Συμβούλιο τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, στὸ ὁποῖο συμμετέχουν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἐπίσης ἡ μεγάλη Γαλλικὴ Ἐργατικὴ Συνομοσπονδία Χριστιανῶν Ἐργατῶν (CFTC) καὶ οἱ συνδικαλιστικὲς ὀργανώσεις τῆς Γερμανίας, τοῦ Βελγίου, τῆς Αὐστρίας, τῆς Ἐσθονίας, τοῦ Λουξεμβούργου, τῆς Σλοβακίας, ἀπὸ δὲ τὴν Πολωνία ἡ γνωστὴ «Ἀλληλεγγύη», ἀλλὰ καὶ ἄλλες ὀργανώσεις Εὐρωπαίων πολιτῶν.
.                 Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὑπάρχει μία τέτοια συμμαχία Ἐκκλησίας καὶ συνδικάτων σὲ Πανευρωπαϊκὸ ἐπίπεδο.
.                 Σὲ πρόσφατο μάλιστα  συνέδριο  ἐπιστήμονες ὁμιλητὲς τόνισαν ὅτι ἡ Εὐρώπη ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἕνα κοινωνικὸ μοντέλο ποὺ νὰ μὴ στηρίζεται μόνο στὴν παραγωγὴ καὶ στὴν κατανάλωση, ἀλλὰ ἐπίσης στὸν ἐλεύθερο χρόνο γιὰ τὶς προσωπικὲς ἐπιλογὲς τοῦ κάθε πολίτη -ἐργαζομένου.
.                 Μεταξύ τῶν ὁμιλητῶν της σχετικῆς  διάσκεψης ,ἦταν καὶ ὁ Γερμανὸς καθηγητὴς Ψυχολογίας κ. Friedhelm Nachreiner, ὁ ὁποῖος ἐπισήμανε τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Γερμανικὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο μὲ πρόσφατη ἀπόφασή του κατήργησε τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων τὴν Κυριακή, στὴ Χώρα.
.                 Ἐπίσης ὁ κοινωνικὸς ἐρευνητὴς δρ. Ζὶλ Ἔμπρεϊ παρουσίασε τὸ ἀποτέλεσμα ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, ποὺ ἔδειξε ὅτι τὰ ἄτομα ποὺ ἐργάζονται τὴν Κυριακή, ἐπηρεάζονται ἀρνητικὰ τόσο στὸν τομέα τῆς ὑγείας τους, ὅσο καὶ σ’ αὐτὸν τῆς ἀσφάλειας στὴν ἐργασία τους.
.                 Στὶς 20 Ἰουνίου 2011 ἐκπρόσωποι (65) Πανευρωπαϊκῶν Ὀργανώσεων πολιτῶν, συνδικάτων, τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν, ποὺ ὅλοι μαζὶ ἀποτελοῦν τὴν «Εὐρωπαϊκὴ Συμμαχία γιὰ τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς» συναντήθηκαν στὶς Βρυξέλλες, μὲ πρωτοβουλία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς καὶ Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς. Στὸ τέλος τῆς συναντήσεως ὑπέγραψαν ἀνακοίνωση, μὲ τὴν ὁποία δεσμεύτηκαν νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ τὴν διατήρηση ὡς ὑποχρεωτικῆς της ἀργίας τῆς Κυριακῆς καὶ γιὰ ἕνα ἀνθρώπινο ὡράριο ἐργασίας.
.                 Τὰ μέλη τῆς Συμμαχίας στὴν ἴδια ἀνακοίνωση ζητοῦν, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Νομοθεσία, ὅπως ἐπίσης καὶ αὐτὲς τῶν κρατῶν μελῶν, νὰ σέβονται τοὺς ἐργαζόμενους πολίτες καὶ τὴν ἰδιωτική τους ζωή, ποὺ περιλαμβάνει καὶ τὸν ἐλεύθερο χρόνο ποὺ πρέπει νὰ ἔχουν καὶ νὰ μοιράζονται μὲ τὰ ἄλλα μέλη τῆς οἰκογένειάς τους.
.                 Γνωστὸν εἶναι ἐπίσης ὅτι ἡ μὲν Ἐθνικὴ Συνομοσπονδία Ἑλληνικοῦ Ἐμπορίου (ΕΣΕΕ),ἀναφέρεται στὴ μακροχρόνια κάμψη καὶ τὰ χιλιάδες «λουκέτα» (214.000)  των  μικρῶν καταστημάτων καὶ ὑποστηρίζει ὅ,τι οὔτε αὔξησαν τὸν τζίρο , οὔτε τὸν ὄγκο τῶν πωλήσεων ,οὔτε τὴν ἀπασχόληση καὶ τοὺς μισθοὺς στὴ Ἑλληνικὴ ἀγορὰ , ὅπως ἐξ ἄλλου τοῦτο προκύπτει καὶ ἀπὸ τὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν Δείκτη Ἀξίας Κύκλου Ἐργασιῶν τοῦ Λιανικοῦ Ἐμπορίου –  τῆς ΕΛ.ΣΤΑΤ., ποῦ ἔδειξε ὅ,τι ὁ τζίρος τῶν ἐμπορικῶν ἐπιχειρήσεων ὑποχώρησε κατὰ 2,2% τὸ τελευταῖο ἑξάμηνο Νοεμβρίου 2013 – Ἀπρίλιος 2014, συγκριτικὰ  μὲ τὸ ἀντίστοιχο περσινὸ ἑξάμηνο
.                 Ὅι δὲ ἁλυσίδες – κατὰ βάση πολυεθνικῶν καταστημάτων καὶ μεγάλων ἐμπορικῶν κέντρων – ὑποστηρίζουν, ἄκουσον–ακουσον ,ὅτι ἡ μείωση ὀφείλεται στὶς κακὲς συγκυρίες  καὶ τὸ διεθνὲς ἄσχημο κλίμα, ἀλλὰ καὶ  στὴ δυσμενῆ ἀκολουθουμένη  καὶ ἐφαρμοζόμενη σὲ βάρος τοὺς φορολογικὴ πολιτικὴ τῆς Κυβερνήσεως !

Ἐκτὸς λοιπὸν τῶν παραπάνω λόγων ποὺ ποὺ παρατέθηκαν, ὑπεισέρχεται καὶ μία ἄλλη σειρὰ τεχνικοεπιστημονικῶν ὡστόσο παραγόντων, τοὺς ὁποίους ἐν τάχει, ἀναπτύσσω:

Ζ) Περιβαλλοντολογικὴ ἑρμηνεία:

 .                 1. Ὡς γνωστὸν στὴν Πατρίδα μας, καθὼς βρίσκεται στὴ Νότιο Μεσόγειο καὶ στὴ Ἀνατολικὴ Μεσογειακὴ Λεκάνη, οἱ ἀναπτυσσόμενες κατὰ τὸ καλοκαίρι θερμοκρασίες εἶναι πολὺ ὑψηλὲς καὶ ἡ ἐξαιρετικὴ χαμηλὴ κάλυψη πρασίνου τῶν Ἑλληνικῶν πόλεων (ἡ μικρότερη ὅλων τῶν εὐρωπαικῶν πόλεων,λιγότερη μάλιστα  καὶ αὐτοῦ του 2% ),σημαίνει συνεχῆ χρήση τῶν ἐνεργοβόρων κλιματιστικῶν μηχανημάτων καὶ τῶν κεντρικῶν ἐγκαταστάσεων κλιματισμοῦ γιὰ τοὺς καλοκαιρινοὺς μῆνες,ἐνῶ δὲν πάει πίσω ἡ χρήση τους καὶ κατὰ τὸ χειμώνα .
.                 Συνεπῶς τὸ κόστος τῆς ἐπιχείρησης αὐξάνει  λόγω τῆς λειτουργίας τοῦ κλιματισμοῦ, τοῦ ἐξαερισμοῦ , τοῦ φωτισμοῦ, τῶν  ἀνελκυστήρων, τῶν κυλιομένων κλιμάκων καὶ τῶν λοιπών  καταναλώσεων (τηλέφωνα,νερό, ἐπιγραφές, ἠλεκτρ. ὑπολογιστές, κ.λ.π) καὶ τῆς προκύπτουσας πρόσθετης δαπάνης ἕνεκα τῆς ἀγορᾶς νέων μηχανημάτων πρὸς βελτίωση των  συνθηκῶν ἀνέσεως ,τῆς συντήρησης  καὶ ἀποκατάστασης τῶν τυχόν  βλαβῶν καὶ ζημιῶν ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ την  ἀδιάκοπη λειτουργία τῶν συσκευῶν ὡς καὶ ὅλων τῶν ἠλεκτρομηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων χωρὶς τὴν  ἐπιβάρυνση  καὶ τῶν  οἰκοδομικῶν  στοιχείων τῶν  κτηρίων ( ἀποκαταστάσεις τοίχων,κλιμάκων, δαπέδων,ὀροφῶν , ψευδοροφῶν , ξύλινων καὶ μεταλλικῶν  κουφωμάτων , σιδηρῶν κατασκευῶν ,χρωματισμῶν, ὑαλοπινάκων, κ.λ.π.).
.                 Δύσκολο νὰ πεῖ κανεὶς μὲ βεβαιότητα ὅτι προκύπτουν  κέρδη  μετὰ τὶς νέες προσθετες  αὐξημένες λειτουργικές  δαπάνες καὶ  ἐπιβαρύνσεις .
Σὲ αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ προστέσετε τὶς προσαυξήσεις  στὰ ἡμερομίσθια τῶν ἐργαζομένων λόγω τῆς ἀπασχόλησης τοὺς κατὰ τὶς Κυριακὲς ( πρὶν τὴν οἰκονομικὴ κρίση  βέβαια,ὑπῆρχε ἕνα ἐπὶ πλέον 75% κόστος στὰ ἡμερομίσθια).

.                 2. Ἡ ἐκτεταμένη χρήση τῶν κλιματιστικῶν μηχανημάτων καὶ τῶν κεντρικῶν ἐγκαταστάσεων , συμβάλλει στὴν περιβαλλοντικὴ ὑποβάθμιση  μὲ τὴ δημιουργία ἑστιῶν μικροκλιμάτων δήλ. μικρῶν διαφοροποιουμένων  θερμοκρασιών  σὲ πλατεῖες καὶ δρόμους, ἤτοι  μεταβολὴ ἐπὶ τὰ χειρίστω, τῆς συνθηκῶν ἄνεσης καὶ διαβίωσης,  τῶν κατοίκων τῶν πόλεων.Μάλιστα  πρὸ ἡμερῶν , ὁ Γ.Γ. Δημοσίων Ἔργων σημείωσε  ὅτι μὲ τὴν ἀνάπλαση κσὶ μόνον τῆς Λεωφ.Πανεπιστημίου-ποὺ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ ἵδρυμα Ὠνάση – θὰ δημιουργηθεῖ ἕνα μεγάλο γραμμικὸ πάρκο, στὸ ὁποῖο θὰ φυτευτοῦν 800 δένδρα καὶ φυτὰ καὶ σύμφωνα μὲ τὶς μελέτες, τὸ καλοκαίρι π.χ. θὰ ὑπάρξει  μία μέση πτώση τῆς θερμοκρασίας ἕως καὶ 2-3 βαθμούς!
.                 Ὅμως καὶ κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνες, ὄτε λειτουργοῦν οἲ  κεντρικὲς θερμάνσεις  ( ὅσες δήλ.χρησιμοποιοῦν πετρέλαιο θέρμανσης στοὺς λέβητές τους) προκύπτουν ρύποι αἰθάλης καὶ μικροσωματιδίων ποὺ καθιστοῦν ἀποπνικτικὴ τὴν ἀτμόσφαιρα μὲ τὸ φωτοχημικὸ νέφος καὶ  τὴν αἰθαλομίχλη.

 .                 3. Ἡ αὐξημένη κυκλοφοριακὴ κίνηση – λόγῳ τῆς λειτουργίας τῶν καταστημάτων – συμβάλλει στὴν ἐπιβάρυνση τῆς ἀτμόσφαιρας μὲ καυσαέρια, στὴν αὔξηση δήλ.τῶν ἀερίων ρύπων τῶν πόλεων καὶ τῆς ὑγρασίας καὶ ἐν τέλει τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου,μὲ τὴ συσσώρευση CO2, CO, ὀξειδίων τοῦ ἀζώτου, μικροσωματιδίων καὶ αἰθάλης ( κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνες), καὶ λοιπῶν ἐπικινδύνων γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου ρύπων.

.                 4. Ἡ αὐξημένη χρήση τῶν μέσων μαζικῆς μεταφορᾶς (μετρό, λεωφορεῖα, τράμ, τρόλευ) σημαίνει περισσότερες πληρωμὲς γιὰ μισθοὺς ἐργαζομένων καὶ εἰσαγωγὴ ὑγρῶν καυσίμων (πετρέλαιο, ὑγραέριο, φυσικὸ ἀέριο) καὶ χρήση στερεῶν καὶ ὑγρῶν καυσίμων ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας (ἐπὶ τοῦ προκειμένου, τῆς ΔΕΗ) ἀλλὰ καὶ ἀναγκαστικὴ ἐξαγορὰ ἐκπεμπομένων ρύπων.

.                 5. Ὁ ἀέρας τῶν πόλεων – ποὺ ἔχουν ἐπιβαρυνθεῖ ἀπὸ τὴν ἐν πολλοῖς ἄναρχη καὶ χωρὶς μέτρο δόμησή τους – θὰ πρέπει νὰ ἀνανεώνεται μὲ συχνότητα 2-5 φορὲς τὴν ἡμέρα, ἡ ὁποία ὡστόσο δυσχεραίνεται κατὰ πολὺ ἀπὸ τὰ ἐμπόδια ποὺ ἔχουν παρεμβληθεῖ στὶς διόδους τοῦ φρέσκου ἀέρα ( βλ. παρεμβαλλόμενα οἰκοδομικὰ ἐμπόδια στὸ «βορειαδάκι» τῆς Παρνηθος καὶ στὴν αὔρα τοῦ Φαλήρου, γιὰ τὸ λεκανοπέδιο τῶν Ἀθηνῶν), πράγμα ποὺ ἐξασφαλίζεται μερικῶς μὲ τὴν «ἀνάπαυση» καὶ ξεκούραση τῶν πόλεων – ἔστω καὶ μία ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος- ὅταν δηλαδὴ περιορίζεται ἡ καθημερινὴ ἔντονη ἀνθρώπινη δραστηριότητα καὶ κίνηση.

.                 6. Ἡ λειτουργία τῶν μηχανημάτων, τῶν αὐτοκινήτων καὶ τῶν λοιπῶν ὀχλουσῶν ἐπιχειρήσεων, βιομηχανιῶν, βιοτεχνιῶν, προσθέτει νέα  ἠχορύπανση,  τῶν ὁποίων τὰ Decibels τῆς, ἐπιβαρύνει σημαντικὰ τὴ ἤδη βεβαρυμένη σωματικὴ καὶ ψυχικὴ  ὑγεία τῶν πολιτῶν .

 Τελικὸ συμπέρασμα:

Ὅλα τὰ παραπάνω, θὰ πρέπει νὰ μᾶς βάλουν σὲ σκέψεις γιὰ τὸ ποιοὶ ἀκριβῶς ἐπιμένουν  στὴν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας .

.                 Ἂς μᾶς προβληματίσει ἰδιαιτέρως τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ μεγάλες Πολυεθνικὲς Ἑταιρεῖες,διαγκωνίζονται ποιὸς θὰ ἐπικυριαρχήσει τοῦ ἄλλου καὶ ἐν τέλει ποιὸς θὰ κερδίσει τὴν Ἑλληνικὴ ἀγορά.

.                 Στὸ βωμὸ τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τοῦ ὠφελιμισμοῦ, θυσιάζεται ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς,ἀφοῦ δὲν εἶναι ἀσφαλῶς κύριος σκοπὸς καὶ στόχος τὸ κέρδος, ὅπως θέλουν κάποιοι νὰ ἐμφανίζουν,ἀλλὰ μία καθαρὰ Ἀντιλαϊκή, Ἀντεργατικὴ καὶ Ἀντιχριστιανικὴ ἐνέργεια, ποὺ θὰ ὁδηγήσει μὲ βεβαιότητα, τὴ χειμαζόμενη καὶ πολλαπλῶς ὑποφέρουσα Ἑλληνικὴ Κοινωνία,σὲ νέα ἀποσύνθεση καὶ ἐπιπρόσθετο μαρασμό!

.                 Δὲ χρειάζεται νομίζω,νὰ ἀναφερθοῦμε στὴν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν αὐτοκτονιῶν, στὴν ἀνάπτυξη τόσο πλήθους ψυχοσωματικῶν ἀσθενειῶν στὸ γενικὸ πληθυσμό, στὶς δραματικὲς ἐπιπτώσεις τῆς φυγῆς νέων ἀνθρώπων (καὶ δὴ ἐπιστημόνων) στὸ ἐξωτερικὸ καὶ στὴν ἀνεξέλεγκτη εἴσοδο ἀκραίων μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν, γιὰ τοὺς ὁποίους εἴμαστε ὑποχρεούμαστε  – ἀπὸ τὸ Διεθνὲς καὶ Κοινοτικὸ Δίκαιο – νὰ παρέξουμε διευκολύνσεις γιὰ τὴν ἀνέγερση τεμενῶν, τζαμιῶν ἢ πολιτιστικῶν κέντρων,ποὺ πιθανὸν νὰ ἀποτελέσουν θέρετρα βιαίων συγκρούσεων τῶν ἀλληλοσπαρασσομένων μουσουλμανικῶν σεχτῶν,φατριῶν,πτερύγων καὶ δογμάτων τοῦ Ἰσλὰμ ( Σιίτες, Σουνίτες, Ἀλεβίτες, Δροῦζοι, Τζιχαντιστές, Ἂλ Καιντιστές, κ.λ.π.).

.                 Σημειώσατε ὅτι ἐπίσημες δημογραφικὲς μελέτες ὁμιλοῦν γιὰ συρρίκνωση τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τὸ ἔτος 2035 , στὶς 7.500.000 ψυχὲς !
.                 Πρὸς ἐπίρρωση τούτου, σήμερα μάλιστα ἡ Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ Ἀρχὴ ἀνακοίνωσε ὅτι οἱ γεννήσεις  τὸ 2013 μειώθηκαν κατὰ 6,21% σὲ σχέση μὲ τὴν προηγούμενη χρονιά,ἐνῶ ἀντίστροφη εἰκόνα παρουσιάζεται στὶς γειτονικὲς χῶρες τῆς Τουρκίας , τῆς Ἀλβανίας καὶ τῶν Σκοπίων.
.                 Θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ συναινέσουμε κι ἐμεῖς,σ΄ αὐτὴ τὴ νέα διάλυση τῆς Οἰκογένειας, τοῦ πραγματικοῦ κυττάρου τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας, ὅταν βλέπουμε τὶς συνέπειες καὶ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς πολιτικῆς ;
.                 Ἂς ὑπενθυμίσουμε ἐν τέλει σὲ κάποιους, τὴ γνωστὴ παλαιὰ λαϊκὴ ρήση ποὺ λέγει «Δύο τρόπους ξέρω νὰ γίνει κάποιος στὴ ζωὴ τοῦ φτωχὸς καὶ δυστυχισμένος. Ὁ ἕνας εἶναι νὰ κλέβει κι ὁ ἄλλος νὰ δουλεύει τὴν Κυριακή!»

 

 

,

Σχολιάστε

«Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» (Μητρ. Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος)

ΕΞΑΧΡΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

τοῦ Μητροπ. Καλαβρύτων Ἀμβροσίου

.                 Μὲ πόνο ψυχῆς καταγράφουμε ἐδῶ μερικὰ ἀπαράδεκτα φαινόμενα, τὰ ὁποῖα ἔχουν σχέση μὲ τὴν νεολαία μας. 
.                 Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ ἀσεβέστατη συμπεριφορὰ μιᾶς ὁμάδος νέων, Φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,  στὸν Πρύτανη καὶ σὲ Μέλη τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἡ παρεμπόδιση τῶν ἐργασιῶν τοῦ Σώματος.
.                 Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ ἀπεργία ἑνὸς νέου ἀνθρώπου, φυλακισμένου καὶ καταδικασμένου σὲ δεκαπέντε χρόνια φυλακῆς γιὰ ἐγκλήματα ληστείας κλπ., ἐπειδὴ ἡ Πολιτεία δὲν τοῦ παραχωρεῖ ἄδεια πραγματοποιήσεως Σπουδῶν σὲ ΤΕΙ τῆς Χώρας, ὅπου κατόπιν ἐξετάσεων ἐπέτυχε, ὁ ὁποῖος στὴν οὐσία ἐπιδιώκει τὴν ἀκύρωση τῆς καταδικαστικῆς ποινῆς μὲ αἰτιολογία τὴν φοίτησή του σὲ κάποια ἀνώτερη Σχολή. Καθὼς λέγεται, σήμερα ὁ Πρωθυπουργὸς θὰ δεχθῆ σὲ ἀκρόαση ….τὸν Πατέρα τοῦ κατάδικου αὐτοῦ νέου!
.                 Στὸ περιθώριο τῶν παραπάνω γεγονότων ἐφάνηκαν καθαρὰ μερικὰ προβλήματα τῆς καθημερινῆς πραγματικότητος, ὅπως π.χ. ἡ μεγάλη δημοσιότης, ποὺ ἐδόθη ἀπὸ μερικὰ ΜΜΕ, ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετωπίζουν τὰ γεγονότα. Στὸ Studio  τους οἱ ὑπεύθυνοι Δημοσιογράφοι δὲν προσκαλοῦν κάποια σοβαρὰ καὶ ἀξιοσέβαστα πρόσωπα! Προσκαλοῦν, δυστυχῶς, μερικοὺς περιθωριακοὺς Τύπους, ἱκανοὺς μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ γίνεται “χαβαλές”!!!!!!! 
.                 Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ  τὸ Κοινωνικὸ Σύνολο, ὄχι μόνον ἀπὸ προσανατολίζεται ἀπὸ τὰ μεγάλα καὶ καυτὰ προβλήματα τῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ ὑποβάλλεται, ἀθελήτως, σὲ μία πνευματικὴ διαστροφή! Ἀναγκάζεται δηλ. νὰ ἀναστέλλει τὴν λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου του καὶ ὡς ἐκ τούτου συνηθίζει νὰ βλέπει τὸ μαῦρο ὡς ἄσπρο καὶ τὸ ἄσπρο ὡς μαῦρο!
.                 Ἔτσι ἡ Κοινωνία, δηλ. ἐσεῖς καὶ ἐγώ, θεωροῦμε πιὰ πολὺ φυσικὸ τὸ νὰ εἰσβάλουν μερικὰ νέα παιδιὰ-φοιτητὲς στὴν Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Συγκλήτου καὶ μὲ τὶς φωνασκίες τους νὰ παρεμποδίζουν τὶς ἐργασίες τοῦ Σώματος, ἢ νὰ παρεμποδίζουν τὴν εἴσοδο τοῦ Πρυτάνεως στὴν Αἴθουσα ἢ καί, ἀντιθέτως, νὰ κρατοῦν τὸν Πρύτανη ὡς ὅμηρο μέσα στὴν Αἴθουσα κλπ. κλπ. 
.                 Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ  σὲ σημερινὴ πρωϊνὴ ἐκπομπὴ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ ἀκούσαμε τὸν Δικηγόρο τοῦ καταδικασμένου σὲ δεκαπενταετῆ φυλάκιση ἀπεργοῦ πείνας νέου νὰ ἰσχυρίζεται, ὅτι ὁ νέος αὐτὸς ἀξίζει τῆς προστασίας τοῦ Κράτους καὶ τῆς συμπαθείας μας, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ σὲ κάποιο περιστατικὸ ληστείας, ποὺ διέπραξε, ΔΕΝ ΕΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ τὸ ὅπλο καλάσνικωφ, ποὺ εἶχε μαζί του!!!!!!!!! 

.                 Μὲ πόνο ψυχῆς καταγράφουμε τὰ γεγονότα αὐτά, γιὰ νὰ ποῦμε ὅτι ἐὰν δὲν προσέξουμε τὴν νεότητα, ἐὰν δὲν προσπαθήσουμε νὰ τῆς δώσουμε Ἀρχὲς γιὰ τὴ ζωή της, ἐὰν δηλ. δὲν ξαναγυρίσουμε στὶς αἰώνιες Ἀξίες τοῦ “εὐσεβῶς ζεῖν”, στὶς Ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τότε ἡ Ἑλλάδα μας ὁδηγεῖται σὲ αὐτοδιάλυση!
.                 Σκεφθῆτε! Τὰ πρῶτα φαινόμενα παρακμῆς εἶναι ἤδη μπροστά μας:

Στὸ Κοινοβούλιο ὁ ἕνας ὑβρίζει τὸν ἄλλο μὲ χυδαῖες ἐκφράσεις!
Στὸ Πανεπιστήμιο βασιλεύει ἡ ἀσυδοσία!
Στὴν Κοινωνία ὁ ἕνας προσπαθεῖ νὰ κατασπαράξει τὸν ἄλλο!
Ἡ ἀλητεία κυριαρχεῖ! 
Ἡ σοβαρότητα δολοφονήθηκε! 
Τὸ Πολιτικὸ Σύστημα ἔχει ὁδηγηθῆ σὲ πλήρη ἀπαξίωση!
Διώξαμε τὸν Σωτήρα Χριστὸ ἀπὸ τὴν ζωή μας!
Τώρα πιὰ κυριαρχεῖ ὁ Διάβολος στὴν καθημερινή μας ζωή!
Ἡ Ἑλληνικὴ Κοινωνία δαιμονίζεται!  
Στὴν οἰκογένεια ζοῦν κάποιοι ξένοι, ποὺ τώρα πιὰ εἶναι ἀδιάφοροι ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλο!
Ἡ Οἰκογένεια δὲν εἶναι πιὰ οὔτε κἂν ἕνα Ξενοδοχεῖο Ὕπνου! 
Στὴν Ἐκκλησία βασιλεύει ἡ ἐκκοσμίκευση! 
Ἀπὸ τὸν χριστιανικὸ Ναὸ ἐδραπέτευσε πιὰ ἡ κατάνυξη, ἡ μεταρσίωση τῆς ψυχῆς! Ἡ ἁγιοτρόφος χριστιανικὴ λατρεία μας δὲν εἶναι πιὰ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ! Ὁ χριστιανικὸς ναὸς ἔγινε πιὰ τόπος καὶ τρόπος ματαιοδοξίας καὶ ἐπιδείξεως! 

.                 Ποῦ, λοιπόν, βαδίζουμε; Αὐτὸ ἀφήνω νὰ τὸ σκεφθῆτε ἐσεῖς, ἀγαπητοί μου φίλοι καὶ ἀναγνῶστες αὐτοῦ τοῦ Blog;  Γιὰ νὰ σᾶς δώσουμε περισσότερη ὤθηση σὲ ὥριμες σκέψεις σᾶς παραθέτουμε ἐδῶ ἕνα πρόσφατο ἄρθρο τοῦ κ. Βασ. Κόκκινου, τέως Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου.

Αἴγιον, 8 Δεκεμβρίου 2014
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΠΗΓΗ: mkka.blogspot.gr

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἂς σημειωθεῖ ἐπίσης ὅτι σήμερα ἄρθρο τῆς ἐφημ. «ΤΟ ΒΗΜΑ» ἀναδεικνύει ΠΟΛΥ ΛΥΠΗΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ἐκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἀπαλλοτρίωση τῆς Παναγίας»! ! !

*****************

 

Η ΕΞΑΧΡΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ὅταν οἱ φοιτητὲς γίνονται ὄργανα πολιτικῶν κομμάτων, ἡ ἐπιβολὴ τῆς τάξεως δὲν εἶναι εὔκολη.

ΣΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑ ΤΩΝ σκανδάλων καὶ τῆς διαφθορᾶς πρωτοστατοῦν μερικοὶ πολιτικοί, ἀναμειχθέντες στὰ ἐξοπλιστικὰ προγράμματα καὶ ἐμφανίζοντας  περιουσιακὰ στοιχεῖα μὴ δικαιολογούμενα ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν νομίμων εἰσοδημάτων τους.  Ὅταν ὅμως κορυφαῖοι τῆς πολιτείας ἐμφανίζονται βουτηγμένοι στὴ διαφθορά, ἡ κοινωνία σήπεται.  Καὶ ἡ σήψη αὐτῆς ἐπεκτείνεται καὶ σὲ τομεῖς ὅπου ἡ νομιμότητα καὶ ἡ ἠθικὴ ἀποτελοῦν αὐτονόητες προϋποθέσεις τῆς ὑπάρξεως τῶν θεσμῶν τους.

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος διατιμοῦσε τοὺς βαθμοὺς τῶν ὑπ’ αὐτοῦ ἐξεταζομένων φοιτητῶν στὸ ποσὸ τῶν 200 ἕως 500 εὐρώ, μὲ συνέπεια νὰ τὸν ἀποκαλοῦν οἱ φοιτητὲς «ψιλικαντζή», κατέπληξε τοὺς Ἕλληνες γονεῖς, οἱ ὁποῖοι ὑποβάλλονται σὲ θυσίες γιὰ νὰ σπουδάσουν τὰ παιδιά τους.  Εὐθύνη, ὅμως γιὰ τὰ κρούσματα αὐτὰ ἔχει καὶ ἡ δικαιοσύνη, οἱ λειτουργοί της ὁποίας σπανίως ἐξαντλοῦν τὴν αὐστηρότητά τους σὲ παρόμοιες πράξεις καὶ ἐπιβάλουν συχνὰ ἐπιεικεῖς ποινές.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ἑλληνικῶν πανεπιστημίων ὑποτίθεται ὅτι ἀποτελοῦν τὸ ἄνθος τῆς ἑλληνικῆς νεότητας.  Ὅταν, ὅμως, φθάνουν στὸ σημεῖο νὰ ἐπιτίθενται κατὰ τῶν πρυτάνεων προσβλητικῶς καὶ ποικιλοτρόπως, ἀποδεικνύουν ὅτι στεροῦνται παιδείας, ἤθους καὶ ἀρετῆς.  Πρὸ ὀλίγων ἐτῶν φοιτητὲς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἔκτισαν τὸν πρύτανη στὸ γραφεῖο του, χωρὶς νὰ ἀποβληθοῦν ἀπὸ ὅλα τὰ πανεπιστήμια τῆς χώρας γιὰ τὴν πράξη τους.

ΩΣΤΟΣΟ ΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ καὶ οἱ συνεργοί τους βιντεοσκοπήθηκαν καὶ ἡ σχετικὴ εἰκόνα δημοσιεύθηκε, ὄχι μόνον σὲ ὅλα τὰ τηλεοπτικὰ δίκτυα ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὲς ἐφημερίδες.  Κατὰ συνέπεια εἶναι δυνατὸς ὁ προσδιορισμὸς αὐτῶν.  Πρέπει, ἑπομένως, νὰ κινηθεῖ ἡ νόμιμη διαδικασία γιὰ τὴν πειθαρχικὴ τιμωρία τους καὶ τὴν ἀποβολή τους ἀπὸ ὅλα τὰ πανεπιστήμια.  Ἐπίσης πρέπει νὰ διωχθοῦν ποινικῶς γιὰ τὶς ἀξιόποινες πράξεις τους καὶ νὰ ζητήσει ὁ κ. ἀντιπρύτανης δι’ ἀγωγῆς του χρηματικὴ ἱκανοποίηση λόγῳ ἠθικῆς βλάβης διὰ τὴν ἔργῳ προσβολὴ τῆς τιμῆς καὶ ὑπολήψεώς του.

Ο ΑΞΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ τοῦ πανεπιστημίου, κ. Φορτσάκης, ἀγωνίζεται νυχθημερὸν νὰ ἐπιβάλει τάξη στὸ πανεπιστήμιο. Ἀλλ’ ὅταν οἱ φοιτητὲς γίνονται ὄργανα πολιτικῶν κομμάτων, ἡ ἐπιβολὴ τῆς τάξεως δὲν εἶναι εὔκολη.  Ἐν τούτοις ὁ κ. Φορτσάκης ἀπεκάλυψε μία σπουδαία προσωπικότητα, πολυδιάστατη, μὲ ἐξαιρετικὴ παιδεία, μόρφωση καὶ ἀτσάλινη θέληση.  Ἔχει συνεπῶς ὅλα τὰ προσόντα γιὰ νὰ τιμηθεῖ ἀπὸ τὴν πολιτεία καὶ μὲ ἄλλα ἀξιώματα.  Αὐτὸ τουλάχιστον ὑποστηρίζουν πάρα πολλὲς κοινωνικὲς ὁμάδες.

Σχολιάστε

ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ, ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ! ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΑΓΕ ΛΑΟΣ;

ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ, ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ!

τοῦ Μητροπολ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΟΓΡ.»: Οἱ κατωτέρω τοποθετήσεις ὀρθές. Παραλείπεται ὅμως ἡ συμπερίληψη μιᾶς βασικῆς παραμέτρου: Μὲ θεσμικὰ μέτρα (δηλ. μὲ τὸ στανιό!) ὁ λαὸς δὲν θὰ γίνει ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ, οὔτε θὰ ἀποσοβηθεῖ ἡ πνευματική του ἐξαθλίωση.
Γιὰ νὰ γίνει σαφέστερο, πράγματι ἰσχύει ἡ κεντρικὴ ἰδέα ποὺ ὑποστηρίζει ὁ Σεβ. Καλαβρύτων: «ἂν τελικῶς διὰ νόμου καταργηθῆ ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, ὁ πιστὸς χριστιανὸς θὰ στερηθῆ τῆς δυνατότητος νὰ ἐκτελέσει τὰ θρησκευτικά του καθήκοντα τῆς Κυριακῆς, δηλ. νὰ ἐκκλησιασθῆ, νὰ ἐπισκεφθῆ ἕνα ἄρρωστο στὸ νοσοκομεῖο, νὰ μελετήσει τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀσχοληθῆ μὲ τὴν γυναίκα του καὶ τὰ παιδιά του, δηλ. νὰ ἐξανθρωπισθῆ, κυρίως ὅμως νὰ ἑνωθῆ μὲ τὸν Θεόν, τὸν Σωτήρα καὶ Λυτρωτήν του, τὸν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν». Πράγματι ἔτσι εἶναι.
.             Τὸ ἐρώτημα ὅμως εἶναι τὸ ἑξῆς: ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΑΟΣ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ καὶ ὅλα τὰ ἄλλα διαμφισβητούμενα πρωτοτόκιά του καὶ τὰ ὑπονομευόμενα δικαιώματά του; Ὑπάρχει Λαὸς ποὺ νὰ ἐκκλησιάζεται τὶς Κυριακὲς καὶ νὰ μελετᾶ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ; Ὑπάρχει Λαὸς ποὺ νὰ ἔχει ἀντιληφθεῖ τί “παίζεται” εἰς βάρος τῆς ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του (πνευματικῆς καὶ σωματικῆς); Ὑπάρχει Λαὸς ἐν ἐγρηγόρσει πνευματικῇ ποὺ νὰ καταλαβαίνει ὅτι ἡ Κρίση στρώθηκε μὲ τὴν δική του ἔνοχη ἀνοχὴ ἐδῶ καὶ τέσσερις δεκαετίες; Ὑπάρχει Λαὸς ΕΞ-ΥΠΝΟΣ ποὺ νὰ ἐννοεῖ ὅτι μόνος τρόπος διεξόδου εἶναι ἡ ἀλλαγὴ νοοτροπίας καὶ ἡ ἐπιστροφὴ στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ στὶς Πατροπαράδοτες Ἀξίες του;
.              Ἀλλὰ ποῦ νὰ ὑπάρξει Λαός, ὅταν αὐτὸς παραιτήθηκε οἰκειοθελῶς ἀπὸ τὴν πνευματική του ἀρχοντιὰ γιὰ τὰ ξυλοκέρατα τῆς Δύσεως; Ποῦ νὰ ὑπάρξει Λαός, ὅταν μὲ βλακώδη κομπασμὸ κλώτσησε τὰ πρωτοτόκια τῆς ΕΥ-ΓΕΝΕΙΑΣ του γιὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ πακέτα; Ποῦ νὰ ὑπάρξει Λαός, ὅταν προσκολλήθηκε στοὺς Ἐργολάβους τῆς Ἀλλοτριώσεως καὶ ἔχασε τὴν προσωπικότητά του; Ποῦ νὰ ὑπάρξει Λαός, ὅταν ὁ λαὸς πίστεψε στοὺς Λαοπλάνους ποὺ τοῦ ὑπόσχονταν “ἀλλαγή”, “ἀνάπτυξη”, “ἐκσυγχρονισμό”, “ἐπανίδρυση” καὶ ἄλλες τέτοιες ψευδομεσσιανικὲς σαπουνόφουσκες; Ποῦ νὰ ὑπάρξει Λαός, ὅταν οἱ πνευματικοί του πατέρες ἀντὶ γιὰ στερεὰ τροφὴ τὸν ταΐζουν μὲ τὸ «κομμένο γάλα» τῶν οἰκουμενισμῶν, τῶν “συμπροσευχῶν”, τῶν πολυαρχιερατικῶν φεστιβάλ, τῶν μεταπατερικῶν θεολογιῶν, τῶν λειτουργικῶν μεταφράσεων καὶ τῶν θεσμικῶν ἐξαλλαγῶν, τῶν παρασκηνιακῶν μεθοδεύσεων, τῶν ἀλληλολιβανισμῶν, τῶν παρασημοφορήσεων, τῶν δημοσίων σχέσεων καὶ ὅλων τῶν ἐκκοσμικευμένων φερσιμάτων; Ποῦ νὰ ὑπάρξει ΛΑΟΣ!.                  
.                Λαὸς μὲ ξύπνια συνείδηση χρειάζεται νὰ ὑπάρξει. Καὶ τότε ἡ φωνή του θὰ εἶναι ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ!
.         Ὁ Λαὸς ἐν τούτοις τοῦ Θεοῦ, τὸ «ἅγιον λεῖμμα» ἀμετακίνητο θὰ ἐκκλησιάζεται πλέον ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ τὰ σαββατόβραδα. Καὶ θὰ ξαναβρεῖ τὸν ἅγιο βηματισμὸ τῆς ΙΕΡΑΣ καὶ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗΣ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ ὄπως θέλουν τὰ παλιὰ Τυπικά (ἐκεῖνα, ναί, τὰ “ἀπολιθωμένα” τῆς “βυζαντινῆς φορμόλης”… ) καὶ τὴν μέσα ἀνακαίνιση τοῦ λειτουργικοῦ καὶ πνευματικοῦ του βίου. 

 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

.                     […] Μᾶς βομβαρδίζουν μὲ ἐπιστολές,  μέσα ἀπὸ τὶς γραμμὲς τῶν ὁποίων ἀφήνουν νὰ διαχέεται ἡ ἀγωνία τῆς ψυχῆς των γιὰ τὰ σύγχρονα προβλήματα, ἀκόμη καὶ γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἱεράρχες.
.                     Τὰ πρόσωπα, ποὺ μᾶς ἀπευθύνουν τὶς ἐπιστολές των, κατὰ τὸ πλεῖστον μας εἶναι ἄγνωστα. Καταφεύγουν ὅμως σὲ μᾶς μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ ζητοῦν μία φωνὴ διαμαρτυρίας! Τὴν φωνὴ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ προκαλέσει σεισμὸ στὸ πολιτικὸ-οἰκονομικὸ κατεστημένο!
.                     Δυστυχῶς αὐτὴ ἡ φωνὴ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!  Μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς τακτικῆς τῶν ἠπίων τόνων ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, δηλ. ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, ἀφήνει ἐλεύθερο τὸ πεδίο δράσεως σ᾽ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔβαλαν σκοπὸ τῆς ζωῆς των νὰ καταστρέψουν τὴν Ἑλλάδα μας.
.                     Ἂς καταφύγουμε σὲ ἕνα ἁπλὸ παράδειγμα.  Ἀπὸ καιρὸ τώρα ἀκούγεται, ὅτι ἡ Κυβέρνηση προτίθεται νὰ καταργήσει τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς καὶ γι᾽ αὐτὸ ἑτοιμάζει σχετικὸ νόμο! Στὴν κίνηση αὐτὴ ἔχουν δηλώσει τὴν κάθετη διαφωνία τους  τὰ κατὰ τόπους Συλλογικὰ Ὄργανα τοῦ ἐμπορικοῦ κόσμου, πολλοὶ χριστιανοί, καὶ κάποιοι -ἐλάχιστοι- Ἀρχιερεῖς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ὑποσημειούμενος. ΟΧΙ ὅμως καὶ ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας! Ἁπλῶς λίγες ἡμέρες πρὶν ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὴν Ἀθήνα προέβη σὲ μία νερόβραστη Δήλωση, ἡ ὁποία οὔτε κἂν ἀκούσθηκε! ΟΥΔΟΛΩΣ ΕΝΩΧΛΗΣΕ τὰ ὦτα τῶν Κυβερνώντων! Καμμιά, ἢ σχεδὸν καμμιά, ἐφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας δὲν ἔγραψε, οὔτε καὶ ἐσχολίασε τὸ γεγονός! Ἡ ἀντίδραση, λοιπόν, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου  πέρασε ἀπαρατήρητη!
.                     Καὶ ὅμως τὸ ζήτημα εἶναι πολὺ-πολὺ σοβαρό! Διότι

Κατ᾽ ἀρχὴν παραβιάζεται εὐθέως ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπιβάλλει τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς.
.                     Ἀφαιρεῖται ἕνα κεκτημένο δικαίωμα τῶν ἐργαζομένων, δηλ. νὰ ἔχουν μία μέρα τῆς ἑβδομάδος δική τους, κατάδική τους!
.                     Ὁδηγεῖ στὴν πλήρη ἀποδόμηση καὶ τὴν ἀποδιοργάνωση τῆς παραδοσιακῆς ἑλληνικῆς οἰκογενείας. Ὅπως ἔχουν τὰ πράγματα σήμερα μὲ τὴν ὑπερ-ἀπασχόληση ὅλων τῶν Μελῶν τῆς οἰκογενείας, δηλ. τοῦ Πατέρα, τῆς Μητέρας καὶ τῶν παιδιῶν (μὲ τὰ φροντιστήρια κλπ), μόνον ἡ Κυριακὴ ἔχει ἀπομείνει γιὰ νὰ συναντηθοῦν μεταξύ τους τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας, μικροὶ καὶ μεγάλοι, καὶ νὰ νοιώσουν τὴν οἰκογενειακὴ θαλπωρή, τόσο ἀπαραίτητη σὲ ὅλους! Ὥστε λοιπὸν ἡ κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς ὁδηγεῖ ὁλοταχῶς στὴν διάλυση τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας! Ἐπιφέρει τὴν χαριστικὴ βολή!
.                     Ἂν τελικὰ συμβεῖ αὐτό, ἂν δηλ. διὰ νόμου καταργηθῆ ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, ὁ πιστὸς χριστιανὸς θὰ στερηθῆ τῆς δυνατότητος νὰ ἐκτελέσει τὰ θρησκευτικά του καθήκοντα τῆς Κυριακῆς, δηλ. νὰ ἐκκλησιασθῆ, νὰ ἐπισκεφθῆ ἕνα ἄρρωστο στὸ νοσοκομεῖο, νὰ μελετήσει τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀσχοληθῆ μὲ τὴν γυναίκα του καὶ τὰ παιδιά του, δηλ. νὰ ἐξανθρωπισθῆ, κυρίως ὅμως νὰ ἑνωθῆ μὲ τὸν Θεόν, τὸν Σωτήρα καὶ Λυτρωτήν του, τὸν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν! Ἡ κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς παραδίδει τὸν ἄνθρωπο στὴν τυραννία τοῦ Διαβόλου!
.                     Εἴδατε ἄραγε κάποια ὑπεράσπιση τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ ἀπὸ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία; Ἀκούσατε μήπως ἕνα “κὶχ” ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο; Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν ἀσχολήθηκε βέβαια μὲ τὶς ….καμπάνες!!!  Πολὺ ……σοβαρὸ αὐτὸ τὸ ζήτημα! Ἐζήτησε ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς τῆς δικαιοδοσίας της νὰ φροντίσουν, ἔτσι ὥστε νὰ μειωθῆ ἡ ἔνταση  τῶν κωδώνων καὶ νὰ περιορισθῆ ὁ χρόνος κρούσεως τῶν!!!!!!! Ἀλλὰ οἱ ἁρμόδιοι παράγοντες δὲν σκέφθηκαν καθόλου τὸν ἐπερχόμενο πνευματικὸ …… κατακλυσμό, ὅτι δηλ. ἐὰν καταργηθῆ ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, τότε ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΕΝΟΙ! Τότε οἱ ναοὶ ἀναγκαστικὰ θὰ κλείνουν προεχόντως μὲν ἀπὸ τὴν ἔλλειψη ἐκκλησιάσματος, δευτερευόντως δὲ ἀπὸ τὴν ἀπώλεια τῶν ἀναγκαίων οἰκονομικῶν πόρων, ἀναγκαίων ὄχι μόνον γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς φιλανθρωπικῆς των δραστηριότητος, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τῶν στοιχειωδῶν ἀναγκῶν των, ἤτοι τὴν μισθοδοσία τῶν ἱεροψαλτῶν, τῶν νεωκόρων ἢ τὶς δαπάνες γιὰ τὸν ἠλεκτροφωτισμό, τὴν θέρμανση τοῦ ναοῦ κλπ.
.                     Καὶ μόνον ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτή, ἂν σκεπτόταν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος,  θά ᾽πρεπε νὰ βροντοφωνάξει ἕνα μεγάλο ΟΧΙ! καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ ἀποτρέψει τὸν ἐπαπειλούμενο κίνδυνο καταπατήσεως τοῦ θείου Νόμου, ἀπο-ἱεροποιήσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ μετατροπῆς του ἀπὸ πνευματικο-σωματικὴ ὀντότητα σὲ μία ἀμιγῶς παραγωγικὴ μηχανή, καὶ ἐπὶ πλέον τῆς διαλύσεως τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας!!!!!!!!
.                     Ἔναντι ὅλων αὐτῶν ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ΑΔΙΑΦΟΡΕΊ!!! Ἄρα οἱ Πνευματικοὶ Πατέρες ἐγκαταλείπουν ἀνυπεράσπιστο τὸ χριστεπώνυμο Πλήρωμα. Ἂν τελικὰ ἔτσι συμβοῦν τὰ πράγματα, τότε μόνον οἱ Χριστιανοὶ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ! Ἀντιθέτως οἱ ἀντίχριστοι Ἑβραῖοι θὰ συνεχίσουν νὰ τηροῦν πιστὰ  τὴν ἀργία τοῦ Σαββάτου, (στὰ ξενοδοχεῖα τους οἱ Ἑβραῖοι τῶν Ἱεροσολύμων οὔτε καφὲ δὲν σερβίρουν τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου), οἱ δὲ Μουσουλμάνοι θὰ τηροῦν τὴν ἀργία τῆς Παρασκευῆς! Ὅλα αὐτὰ πρὸς ὄνειδος ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων! Ἡ παγκοσμιοποίηση, δυστυχῶς, ἐπιτίθεται ἀκάθεκτη στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας! Προωθεῖ τὰ σχέδιά της Μήπως, λοιπόν, ἐμεῖς οἱ ἐκκλησιαστικοὶ Ταγοὶ θὰ πρέπει νὰ πᾶμε νὰ “φουντάρουμε” καὶ νὰ πνιγοῦμε σὲ κάποιο πέλαγος, ἔστι ὥστε κάποιοι ἄλλοι, ποὺ θὰ εἶναι περισσότερο συνεπεῖς μὲ τὰ κελεύσματα τοῦ Χριστοῦ μας, νὰ μᾶς διαδεχθοῦν;
.                     Μᾶς βομβαρδίζουν, λοιπόν, οἱ χριστιανοί μας μὲ διαβήματα διαμαρτυρίας των καὶ μᾶς ἀποθέτουν ἕνα μέρος τοῦ πόνου των. Κι ἐμεῖς, κατ᾽ ἀναγκην, μεταφέρουμε ἐδῶ τὴν ἀγωνιώδη κραυγή τους.

[Πρώτη παρατίθεται ἐδῶ ἡ Διαμαρτυρία τοῦ Ἐμπορικοῦ καὶ Εἰσαγωγικοῦ Συλλόγου τῆς πόλεως τοῦ Αἰγίου, τὸ Δ.Σ. τοῦ ὁποίου μᾶς ἐπεσκέφθη προχθὲς γιὰ νὰ μᾶς ἐπιδώσει ἕνα Ὑπόμνημα κατὰ τῆς καταργήσεως τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Τὸ Ὑπόμνημα αὐτὸ ἔχει τύχει τῆς ἐγκρίσεως ἀπὸ τὸ Πανελλήνιο Συλλογικὸ Ὄργανο τοῦ Ἐμπορικοῦ κόσμου. 

Δεύτερο κείμενο εἶναι τὸ ἄρθρο τοῦ κ. Νικ. Χειλαδάκη μὲ τίτλο”Ἱεράρχες ἀνάξιοι-Ἕρμαιο ποίμνιο”, ποὺ δημοσιεύθηκε (http://www.pentapostagma.gr/2013/06/ierarxes-anaxioi-ermaio pimnoio.html#ixzz2XKIKV5PF)

Τρίτο κείμενο εἶναι τὸ ἄρθρο τοῦ κ. Μάκη Κουρῆ μὲ τίτλο: ” Ποῦ πᾶμε, ποῦ μᾶς πάτε;” ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα “ΤΟ ΠΑΡΟΝ” τῆς 14.04.2013.

Τέταρτο κείμενο  ἕνα βαθυστόχαστο κείμενο διαμαρτυρίας τοῦ κ. Δημ. Λογοθετίδη πρὸς τὸν τέως Πρωθυπουργὸ κ. Γεώργ. Παπανδρέου γιὰ τὸ θέμα τῆς Μακεδονίας μας.

Πέμπτο καὶ τελευταῖο κείμενο εἶναι μία προσωπικὴ σὲ μᾶς ἐπιστολὴ τῆς Κυρίας Ἐλισσάβετ…..,Φιλολόγου Καθηγητρίας σὲ ἕνα νησὶ τῶν κυκλάδων, τῆς ὁποίας τὸ ὄνομα δὲν ἀναγράφουμε  γιὰ κατανοητοὺς λόγους. 

.                     Ὡς ταπεινὸς ὑπηρέτης Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταγμένος νὰ ὑπηρετῶ τὸ Χριστό μας καὶ τὴν ἀλήθεια, σᾶς παραδίδω τὰ κείμενα αὐτά. Τὰ συμπεράσματα δικά σας. ]

+Ο  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ καὶ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αἴγιον, 8 Ἰουλίου 2013

ΠΗΓΗ: mkka.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε

«ΤΟ “ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ” ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ!» ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΔΕΝ ΗΣΥΧΑΖΟΥΝ!

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
 ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΔΕΝ ΗΣΥΧΑΖΟΥΝ!

Τοῦ Μητροπ. Καλαβρύτων Ἀμβροσίου

.                 Παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι τὸ ἀντιρατσιστικὸ Νομοσχέδιο ἀποσύρθηκε, οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους, οἱ ὁποῖες κυβερνοῦν τὸν κόσμο δὲν ἡσύχασαν! Τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὰ ἀριστερόστροφα Κόμματα ἐπιμένουν στὸ νὰ ἐπιβάλουν τὸ φίμωτρο στὸν Ἑλληνικὸ Λαό, δηλ.νὰ μᾶς ἀπαγορεύσουν νὰ ἐκφράζουμε καὶ νὰ λέμε ἐλεύθερα τὴν γνώμη μας! Ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, ὑπεραμυνόμενος τοῦ Νομοσχεδίου, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνακοίνωση, ὅτι ἀποσύρεται, ἐνώπιον τῶν τηλεοπτικῶν μηχανῶν ὡμολόγησεν χωρὶς νὰ κοκκινίζει ὁ δυστυχής, ὅτι τὸ κείμενο τοῦ Νομοσχεδίου ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΗ ἀπὸ ἑλληνικοὺς παράγοντες, ΑΛΛΑ μᾶς ἀπεστάλη ἀπὸ Κέντρα Ἀποφάσεων τοῦ Ἐξωτερικοῦ μὲ τὴν ἐντολὴ  νὰ τὸ ψηφίσουμε καὶ νὰ τὸ ἐφαρμόσουμε!!!!!! Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν στὴν αἰχμάλωτη Χώρα μας πρὸς δόξαν τῆς Δημοκρατίας! Τῆς Δημοκρατίας, ποὺ γεννήθηκε σ᾽ αὐτὸν ἐδῶ τὸν τόπο! Τῆς Δημοκρατίας, τὴν ὁποίαν καταπατοῦν καὶ δολοφονοῦν κάποια πολιτικὰ σχήματα καὶ Κόμματα, τῆς ἐποχῆς μας, τὰ ὁποῖα διεκδικοῦν τὸ δικαίωμα νὰ λέγωνται “Δημοκρατικά”, ἐνῶ στὴν πράξη ἀποδεικνύονται ἀπολυταρχικά!
.                 Ὁ κ. Βενιζέλος, λοιπόν, ἄθελά του ἴσως, μᾶς ἀποκάλυψε τὸ μεγάλο μυστικό, ὅτι δηλ. τὰ ξένα Ἀφεντικά μας θέλουν νὰ ψηφισθῆ τὸ Νομοσχέδιο κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς ξενοφοβίας. Ἄρα κερδισαμε μὲν τὴ μάχη, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα ὁ πόλεμος δὲν ἐτελείωσε! Εἶναι δὲ ἄκρως λυπηρό, ἂς τὸ ποῦμε εὐγενικά, τὸ γεγονός, ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ δηλώσεις τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου κ. Κονιδάρη, καυχᾶται πὼς δὲν ἔχει ἀντιταχθῆ κατὰ τοῦ διαβολικῆς ἐμπνεύσεως καὶ διατυπώσεως κατάπτυστου αὐτοῦ Νομοσχεδίου!
.                 Ὥστε λοιπόν, μόνο καί μόνο, γιὰ νὰ ξυπνήσουν ἀπὸ τὸν λήθαργο οἱ ἁρμόδιοι ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες, οἱ ὁποῖοι ὡς φαίνεται μὲ τὶς λανθασμένες  εἰσηγήσεις τους, ἔχουν παραπληροφορήσει τὸν κατὰ τὰ ἄλλα εὐγενῆ καὶ νηφάλιο  Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, προβαίνουμε στὴν δημοσίευση τῆς ἀνοικτῆς αὐτῆς ἐπιστολῆς τοῦ κ. Γρυπαίου,  (βλ. σχετ.: http://mkka.blogspot.gr/2013/06/blog-post_12.html) ἐπικαλούμενοι καὶ τὴν μεσιτεία τοῦ σήμερον ἑορταζομένου Ἁγίου Λουκᾶ, τοῦ Ἰατροῦ, Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας, τοῦ Ὁποίου ταπεινὸς προσκυνητὴς καὶ ἱκέτης ἤλθαμε στὴν πόλη Του. Ἡ μάχη κερδήθηκε, ὁ πόλεμος ὅμως συνεχίζεται!

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Συμφερούπολις τῆς Κριμαίας, 11 Ἰουνίου 2013

,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: «ΚΑΘΗΣΤΕ ΣΤ᾽ ΑΥΓΑ ΣΑΣ. Ποιός, κυρά μου, δημιούργησε τὶς τόσες μυριάδες ἀνέργων; Ὄχι βέβαια ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ὁποία προσπαθεῖ νὰ καλύψει τὶς δικές σας -ὅλων δηλ. τῶν πολιτικῶν- ἐγκληματικὲς πράξεις!» (Ἀπάντηση στὴν βουλευτὴ κ. Κανελλοπούλου)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ

ΑΠΑΝΤΩ ΣΤΗΝ κα Μ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

τοῦ Μητροπ. Καλαβρύτων Ἀμβροσίου

Ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, ἀναφερόμενος στὶς Δηλώσεις τῆς κας Κανελλοπούλου, ἐδήλωσε τὰ ἑξῆς:

.            «Μὲ ἐνδιαφέρον ἀνέγνωσα τὶς δηλώσεις τῆς κας Κανελλοπούλου, ὅπως αὐτὲς δημοσιεύονται στὸ Πρακτορεῖο Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων «Romfea.gr» (21.05.2013). Εἶναι φανερό, ὅτι ἡ Κυρία Βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐφαρμόζει τὸ Νομοσχέδιο κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ, πρὶν κἂν αὐτὸ ψηφισθεῖ ἀπὸ τὴν Βουλή!  Μᾶς ἀπαγορεύει δηλ. νὰ ἔχουμε ἄποψη στὰ καθημερινῶς δρώμενα!
.             Κατ’ ἀρχὴν θερμὲς ἀπευθύνω τὶς εὐχαριστίες μου στὴ λαλίστατη αὐτὴ Κυρία, ἐπειδὴ πολὺ συχνὰ κάνει τὸν κόπο νὰ ἀσχολεῖται μαζί μας. Ἂς πάρει λοιπὸν σήμερα τὴν δέουσα ἀπάντηση.
.           «Δὲν ἔχει καμμιὰ δουλειὰ ἡ Ἐκκλησία ἐπὶ νομοσχεδίων ποὺ ψηφίζονται ἢ καταψηφίζονται ἀπὸ ἐκλεγμένους βουλευτές», λέγει ἡ κα Κανελλοπούλου. Ἀλλὰ μὲ τὸν τρόπο αὐτό: Συλλαμβάνεται, ὅτι διακατέχεται ἀπὸ φασιστικὴ νοοτροπία! Ἀγνοεῖ, ὅτι στὴν Δημοκρατία ὅλοι οἱ πολίτες ἔχουν λόγο! Ποῦ ἀνήκει ἄραγε; Μήπως στὸ σύστημα «ἀποφασίσαμε καὶ διατάζουμε»;
.              Οἱ Βουλευτὲς ἐκλέγονται ἀπὸ τὸν Λαό. Μεταξὺ ὅλων τῶν ἄλλων καὶ οἱ Ἐπίσκοποι ψηφίζουν! Ἄρα, κα Κανελλοπούλου, ἀφοῦ σᾶς ψηφίζουμε, ἔχουμε τὸ δικαίωμα καὶ νὰ σᾶς ἐλέγχουμε! Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ἀναγνωρίζει καὶ ἐπιτρέπει τὶς Διαμαρτυρίες, τὶς Διαδηλώσεις, τὶς Ἀπεργίες κλπ.! Μὴ ποὺ πεῖτε, ὅτι ἐκεῖ στὴν Βουλὴ τὰ κάνετε ὅλα ἀγγελικά, ὅλα τέλεια!  Εἴτε λοιπὸν σᾶς ἀρέσει, εἴτε ὄχι ἐσεῖς οἱ Βουλευτὲς λογοδοτεῖτε σὲ ἐμᾶς τοὺς ψηφοφόρους, σὲ ἐμᾶς τὸν φτωχὸ Λαό! Λογοδοτεῖτε δὲ κάθε ὥρα καὶ κάθε στιγμὴ γιὰ κάθε πράξη καὶ κάθε λόγο σας!
.              Μὲ τὴν νοοτροπία σας ἀποδεικνύετε, ὅτι εἶσθε μιὰ σχέτη φασίστρια! Ὡς Βουλευτὴς δὲν δέχεσθε κριτική!
.              Σᾶς ἐρωτῶ λοιπόν: Ἂν εἶσθε ἀλάθητοι, γιατί ἄραγε ὁ Ἀρχηγός σας κ. Τσίπρας ἀλλάζει συνεχῶς γνῶμες καὶ θέσεις, ὅπως ἐμεῖς ἀλλάζουμε τὰ πουκάμισα;
.              Τὰ περὶ συμμετοχῆς μας στὴν κηδεία τοῦ Στρατηγοῦ Ντερτιλῆ εἶναι πιὰ πολὺ παληὸ ἀνέκδοτο! Δὲν ἔχετε κάτι νεώτερο νὰ μᾶς πεῖτε; Δὲν ἀκούσατε ὅτι ὁ κ. Ζίζεκ, ἕνας φιλόσοφος τοῦ δικοῦ σας χώρου, προχθὲς μπροστὰ στὸν Ἀρχηγό σας καὶ προσωπικό του φίλο κ. Τσίπρα εἶπε τὰ ἑξῆς συγκλονιστικὰ περὶ Γκουλάγκ; Ἀκοῦστε τα: «Τὸ τέστ ποὺ πρέπει νὰ γίνεται στοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἑξῆς: Ἀντὶ νὰ τοὺς ρωτᾶμε τί πιστεύουν γιὰ τὴν Εὐρώπη, πρέπει νὰ τοὺς ρωτᾶμε τί πιστεύουν γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Ἂν δὲν ὑποστηρίζουν τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ….τὸ δημοκρατικὸ μέλλον πρέπει νὰ ἔχει ὡς ἑξῆς: Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ πάρουν εἰσιτήριο πρώτης θέσης  χωρὶς ἐπιστροφὴ στὰ γκουλάγκ» !!!!!! (βλ. ἐφημερίδα “Δημοκρατία”, 21.05.2013)
.              Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, τὰ «γκουλὰγκ» ἦσαν τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως καὶ ἐξοντώσεως στὸ ἄλλοτε Σοβιετικὸ μπλόκ!!! Ἐρωτῶ τὴν κα Κανελλοπούλου: προέβη ἄραγε σὲ κάποια δήλωση, διὰ τῆς ὁποίας νὰ καταδικάζει ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν μέσα στὸ κόμμα της, τὸν ΣΥΡΙΖΑ; Ὄχι, βέβαια! Οἱ δικές μας δηλώσεις τὴν ἐμάραναν!
.              Κυρία Κανελλοπούλου, λίγη σεμνότης καὶ λίγη ντροπὴ σᾶς χρειάζονται! Ἀποτελοῦν στολίδι γιὰ τὴν γυναίκα! Ἄλλωστε στὰ καθαρῶς ἐπισκοπικά μας καθήκοντα δὲν σᾶς διορίσαμε οὔτε Σύμβουλο, οὔτε πολὺ περισσότερο ἐλεγκτή! Καθῆστε, λοιπόν,  κυρία μου, στ’ αὐγά σας! «Μή, πέρα τῶν πεδίλων!» Ἐὰν δὲν ἤμουνα Ἱεράρχης, θὰ σᾶς ἔλεγα τὸ λαϊκὸ ρητὸ «κυττάξτε τὴ στραβομάρα σας». Ἀλλὰ ὡς Ἱεράρχης δὲν μπορῶ νὰ χρησιμοποιήσω αὐτὴ τὴν ὁρολογία! Ἐπαναλαμβάνω: Καθῆστε στ’αὐγά σας!
.              Εὐχαριστήθηκα πολύ, διότι ἡ κρούση τῶν κωδώνων τῶν ἱερῶν ναῶν σᾶς ἐνόχλησε πολύ! Γι᾽ αὐτὸ ἄλλωστε καὶ τὸ ἀποφασίσαμε! Γιὰ νὰ σᾶς συνταράξουμε! Γιὰ νὰ σᾶς κάνουμε, νὰ ἀνησυχήσετε! Τελικά, ὅπως ἀποδείχθηκε, τὸ κατορθώσαμε!  Ταράξαμε τὴν μακαριότητά σας καὶ …. τρομάξατε! Χτυπήσαμε καὶ θὰ ξαναχτυπήσουμε τὶς καμπάνες μας,  γιὰ νὰ ξυπνήσει Ἑλληνικὸς Λαός. Αὐτὸς ὁ χιλιοπροδομένος Λαός, ποἐσεῖς οἱ πολιτικοὶ τὸν ἀποκοιμίζετε μὲ τὰ παραμύθια σας, τὸν ἐκμεταλλεύεσθε μὲ τὴν ἄσκηση τῆς Ἐξουσίας, τὸν φορολογεῖτε ἀλύπητα, τὸν  φέρατε σἔσχατη ἔνδεια!  

.                Μὲ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν τελευταίων βουλευτικῶν ἐκλογῶν ὁ Λαός μας ἀπέδειξε πόση ἐκτίμηση σᾶς ἔχει! Ὄχι προσωπικὰ σὲ σᾶς, ἀλλὰ στὸ σύνολο τοῦ πολιτικοῦ κόσμου! Γιὰ πρώτη φορὰ μεταπολεμικὰ ἔχουμε μία τρικομματικὴ Κυβέρνηση! Εἶσθε ἄδικοι! Σὲ μᾶς ἐπιβάλλετε τὴν λιτότητα, ἐνῶ ἐσεῖς ἀμείβεσθε μὲ παχυλοὺς μισθούς! Τὸ «κούρεμα» τῶν μισθῶν δὲν σᾶς ἄγγιξε! Τὰ χειρότερα, λοιπόν, γιὰ σᾶς ἔρχονται! Ἄν, ὃ μὴ γένοιτο, ἄν, λέγω, σεῖς προσωπικὰ κάποια στιγμὴ περιέλθετε σἔνδεια, ἐμεῖς οἐκκλησιαστικοὶ θὰ σᾶς συνδράμουμε! Θυμηθεῖτε το! Δὲν κρατᾶμε κακία! Δὲν κρατᾶμε ὑπόλοιπα! Συγχωροῦμε καὶ λησμονοῦμε! Λησμονοῦμε καὶ συγχωροῦμε! Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλεῖο μας! Ἀλλὰ καὶ δὲν σκύβουμε τὸ κεφάλι σὲ κάποιες κυρίες, ὁσάκις μᾶς ὑβρίζουν καὶ μᾶς εὐτελίζουν!
.                Τὸ Νομοσχέδιο κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ, ποὺ σεῖς τόσο πολὺ ὑποστηρίζετε, βάζει στὸν γύψο τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα! Μᾶς ἀπαγορεύει νὰ ἐκφράζουμε τὴν γνώμη μας δημοσίως! Μᾶς μετατρέπει σὲ φανταράκια! Μᾶς μεταβάλλει σὲ ραγιάδες! Ὑποστηρίζετε, λοιπόν, τὸν φασισμὸ καὶ θέλετε νὰ λέγεσθε Δημοκράτισα;
.                Ἂς ἔλθουμε τώρα καὶ στοὺς ἀνέργους! Ποιός, κυρά μου, δημιούργησε τὶς τόσες μυριάδες ἀνέργων; Ὄχι βέβαια Ἐκκλησία, Ὁποία προσπαθεῖ νὰ καλύψει τὶς δικές σας –ὅλων δηλ. τῶν πολιτικῶν- ἐγκληματικὲς πράξεις! Ἐμεῖς ἐδῶ στὴν μικρή μας Μητροπολιτικὴ Περιφέρεια χρόνια τώρα ἔχουμε ἱδρύσει Γηροκομεῖα, Μονάδες Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, Συσσίτια, Κοινωνικὸ Παντοπωλεῖο, Βρεφονηπιακὸ Σταθμ κ.λπ.
.                Ἀλλὰ σεῖς, κα Κανελλοπούλου, οὐδέποτε μέχρι σήμερα καταδεχθήκατε νὰ δρασκελίσετε τὸ κατώφλι τῶν Γηροκομείων μας! Ποτὲ δὲν ἤλθατε νὰ μᾶς ἐπισκεφθεῖτε! Καὶ κάτι παραπάνω: Ποτὲ δὲν μᾶς καταδεχθήκατε νὰ μᾶς προσφέρετε ἔστω ἕνα εὐρὼ ἀπὸ τὸ παχυλὸ προσωπικό σας βαλάντιο σὰν δωρεά, ἔτσι γιὰ νὰ ἐνισχύσετε συμβολικὰ τουλάχιστον τὴν φιλανθρωπική μας προσπάθεια! Ὅταν ἀκοῦτε «Ἐκκλησία», συνταράσσεσθε, χάνετε τὸ κέφι σας! Γιατί ἄραγε; Ὁ Ἀρχηγός σας μὲ ὑπερηφάνεια διακηρύσσει, ὅτι εἶναι ἄθεος! Οὔτε πολιτικό, οὔτε καὶ θρησκευτικὸ γάμο ἔχει τελέσει, ὅπως διαδίδεται χωρὶς καὶ νὰ διαψεύδεται! Δὲν ἔχει κάνει γάμο «μὲ παπὰ καὶ μὲ κουμπάρο», ὅπως ἤθελε παλαιότερα τὸ λαϊκὸ τραγούδι! Οὔτε ἐπίσης τὰ παιδάκια του τὰ ἔχει βαπτίσει χριστιανικά! Τί θέλετε, λοιπόν, καὶ ἀσχολεῖσθε μὲ τὴν Ἐκκλησία;  Ἂς μείνουν οἱ ἄθεοι μὲ τὴν ἀθεΐα τους καὶ οἱ χριστιανοὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία τους! Δὲν νομιμοποιεῖσθε, ὥστε νἀσχολεῖσθε μαζί μας.
.           Λοιπόν, γιὰ νὰ τελειώνουμε, Σᾶς ἐπαναλαμβάνω, ὅτι τὸ Νομοσχέδιο κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς ξενοφοβίας εἶναι τὸ πιὸ αἰσχρὸ καὶ τὸ πιὸ ἀπολυταρχικὸ νομοσχέδιο, ποὺ πέρασε ποτὲ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλή! Πρέπει νὰ ντρέπεσθε, διότι τὸ ὑποστηρίζετε!
.          Ἀγαπητή μου Κυρία Κανελλοπούλου, περαστικά σας! Συνέχεια στὸν ἄχαρι αὐτὸ διάλογο δὲν πρόκειται νὰ δώσουμε. Τελεία καὶ παύλα. Σεβασθεῖτε μας, γιὰ νὰ σᾶς σεβασθοῦμε!»

 Ἐκ τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως  

, , ,

Σχολιάστε

ΓΥΨΟΣ ΚΑΙ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ! ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ! ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ («Θὰ φιμώσουν τὸν ἱερὸν ἄμβωνα! Ἀπαγορεύεται στὸν Ἐπίσκοπο νὰ διδάσκει τοὺς πιστούς του! Ἀπαγορεύεται στὸν ἱεροκήρυκα νὰ ἀναπτύσσει τὸν Εὐαγγελικὸ Νόμο!»)

ΓΥΨΟΣ ΚΑΙ ΦΙΜΩΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!
ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ!

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

Τοῦ Μητροπολ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβροσίου

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΥΠΝΗΣΤΕ!

 «Ὑπὸ τὸ πρόσχημα τοῦ ἀντιρατσισμοῦ, ἐπιχειρεῖται μία ἐπίθεση στὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου…». (Πάσχος  Μανδραβέλης)

ΞΥΠΝΗΣΤΕ, ΡΑΓΙΑΔΕΣ!
ΞΥΠΝΗΣΤΕ, ΔΙΑΚΟΙ!
ΞΥΠΝΗΣΤΕ, ΠΑΠΑΔΕΣ!
ΞΥΠΝΗΣΤΕ, ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!

Ἀδελφοί μου,

.        Θέλω νὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ Νομοσχέδιο κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ, τὸ ὁποῖον ἔχει ἤδη κατατεθῆ στὴν Νομοπαρασκευαστικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς. Ἐξ ἀρχῆς πρέπει νὰ δηλώσουμε, ὅτι ἐξ ὁρισμοῦ εἴμεθα ἀντίθετοι καὶ συνεπῶς ἀπεριφράστως καταδικάζουμε κάθε μορφὴ ρατσισμοῦ καὶ κάθε μορφὴ βιαιοπραγίας ἐναντίον τῶν συνανθρώπων μας, ποὺ προσβάλλουν τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια, ὁποθενδήποτε καὶ νὰ προέρχεται! Ἀλλὰ τοῦτο δὲν σημαίνει, ὅτι δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ ἀγαπᾶμε τὴν Πατρίδα μας, νὰ ὁμιλοῦμε γιὰ τὴν Πατρίδα μας καὶ νὰ ἐκφέρουμε τὴν γνώμη μας γιὰ ὅσα συμβαίνουν ὁλόγυρά μας!
.        Ὡστόσο μὲ τὸ Νομοσχέδιο, ποὺ προωθεῖται τώρα πρὸς ψήφιση στὴν Βουλὴ καταλύονται ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ! Θέτουν ΦΙΜΩΤΡΟ στὸ στόμα τοῦ νομοταγοῦς Ἕλληνος, ἐνῶ δὲν λαμβάνουν κανένα μέτρο γιὰ τοὺς ἐγκληματίες ἀλλοδαπούς, οἱ ὁποῖοι ἐν πολλοῖς λυμαίνονται τὸν τόπο μας καὶ συχνὰ ἀπειλοῦν τὴν ζωή μας!
.        Μὲ τὸ ἐπίμαχο Νομοσχέδιο, λοιπόν, ἐπιχειροῦν νὰ φιμώσουν τὸν Ἕλληνα! Το παγορεύουν ν χει γνώμη! Κα πίσης το παγορεύουν ν  κφράζει λευθέρως κα δημοσίως τ γνώμη του! Ἂν τολμήσει νὰ ἐκφρασθῆ δημοσίως γιὰ κάτι, ποὺ θὰ τὸν ἐνοχλοῦσε, τὸν περιμένει ἡ φυλακὴ καὶ ἕνα σοβαρὸ χρηματικὸ πρόστιμο. Εἶναι λοιπὸν ὡς ἐὰν οἱ Βουλευτὲς μας νὰ μᾶς λέγουν: “Σκάσε καὶ δούλευε, ραγιὰ”.  Θὰ τὸ δεχθοῦμε;
.        Τὸ τραγικὸ στὴν ὑπόθεση αὐτὴ εἶναι ὅτι ἡ Διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας μας τηρεῖ σιγὴν ἰχθύος ἐπὶ τοῦ ζητήματος αὐτοῦ! Φῆμες μάλιστα λέγουν, ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, παρασυρομένη ἴσως ἀπὸ τὶς ἀπαράδεκτες σχετικὲς θέσεις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου κ. Παύλου,  ὑποστηρίζει τὸ κατάπτυστο αὐτὸ Νομοσχέδιο, ὁ δὲ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος φέρεται ὡς νὰ διαμαρτυρήθηκε στὸν Ἀρχηγὸ τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Εὐάγγελο Βενιζέλο γιὰ τὶς σχετικὲς διαρροές!
.        Ἂς προσεγγίσουμε, λοιπόν, τὸ ζήτημα μὲ περισσότερη προσοχή. Ἔχουμε τὴν γνώμη, ὅτι ἀπ᾽ ἐδῶ καὶ πέρα ὅ,τι στραβὸ κι ἂν συμβαίνει ὁλόγυρά μας, θὰ εἶναι ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Νόμου, ἀφοῦ δηλ. ἐμεῖς δὲν θὰ μποροῦμε νὰ ἐκφράσουμε τὴν γνώμη μας δημοσίως,

Δηλαδὴ

.        Ὁ Γυμνισμὸς θὰ εἶναι ἐλεύθερος!
.        Ἡ Ὁμοφυλοφιλία, ἡ πορνεία καὶ κάθε εἴδους διαστροφὴ θὰ κυριαρχήσουν ὁλόγυρά μας ἀνεμποδίστως, παρασύροντας τοὺς νέους μας στὴν ἠθικὴ πτώση καὶ τὴν ἐξαθλίωση!
.        Οι ἔμποροι ναρκωτικῶν καθὼς καὶ τὰ «βαποράκια» τους θὰ κινοῦνται ἐλεύθερα!
.        Κανείς, μ κανείς, δν θ μπορε ν ρθρώσει να λόγο ναντίον τους, μόνο κα μόνο πειδ θ χαρακτηρίζεται «ρατσιστής»! Ἔτσι ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ διαστροφὴ θὰ δροῦν ἀνενόχλητοι πιά! Τὸ κοινωνικὸ Σύνολο δὲν θὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ διατυπώσει εἴτε προφορικῶς, εἴτε γραπτῶς μιὰ γνώμη ἐναντίον τους! Αὐτὸ χαρακτηρίζεται «ρατσισμός»!
.        Τὸ μέτρο αὐτὸ θὰ ἔχει σοβαρὲς ἐπιπτώσεις γιὰ τὴν Ἐκκλησία! Μεταξ τν λλων θ  φιμώνουν κα τν ερν μβωνα!  Μία πιὸ προσεκτικὴ ἀνάγνωση τοῦ Νομοσχεδίου μᾶς ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα, ὅτι

Ἀπαγορεύεται στὸν Ἐπίσκοπο νὰ διδάσκει τοὺς πιστούς του!
Ἀπαγορεύεται στὸν ἱεροκήρυκα νὰ ἀναπτύσσει τὸν Εὐαγγελικὸ Νόμο!
Ἀπαγορεύεται στὸν Ἐφημέριο νὰ ἐνημερώνει τοὺς Ἐνορίτες του γιὰ τὰ διάφορα ἰδεολογικὰ ρεύματα τῆς ἐποχῆς, γιὰ τὶς αἱρέσεις κλπ. καὶ νὰ ἐφιστᾶ τὴν προσοχή τους. Ἐὰν π.χ. τολμήσει νὰ κηρύξει κατὰ τῶν Χιλιαστῶν, θὰ συλλαμβάνεται!
.         Ἔτσι λοιπόν: Οἱ Χιλιαστὲς ἐλεύθερα θὰ χτυπᾶνε τὴν πόρτα μας! Οἱ ἔμποροι τῆς σάρκας ἀνεμπόδιστοι θὰ παρενοχλοῦν τὰ παιδιά μας!Οἱ ἔμποροι τῶν ναρκωτικῶν θὰ στήνωνται ἔξω ἀπὸ τὰ σχολεῖα, γιὰ νὰ πωλοῦν τὴν πραμάτειά τους!
.        Κανεὶς ἀπὸ αὔριο δὲν θὰ μπορεῖ νὰ πεῖ κάτι ἐναντίον τους, ἀφοῦ ὁ Νόμος μας τὸ ἀπαγορεύει! «Ὅποιος μὲ πρόθεση, δημόσια, προφορικὰ ἢ διὰ τοῦ τύπου, μέσῳ τοῦ διαδικτύου ἢ μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο μέσο ἢ τρόπο, παροτρύνει, προκαλεῖ ἢ διεγείρει σὲ βιαιοπραγίες ἢ μίσος, κατὰ προσώπου ἢ ὁμάδας προσώπων, ποὺ προσδιορίζονται μὲ βάση τὴν φυλή, τὸ χρῶμα, τὴν θρησκεία, τὶς γενεαλογικὲς καταβολές, τὴν ἐθνικὴ ἢ ἐθνοτικὴ καταγωγή, τὸν γενετήσιο προσανατολισμὸ ἢ τὴν ταυτότητα φύλου, τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση τουλάχιστον ἕξι (6) μηνῶν καὶ χρηματικὴ ποινὴ πέντε ἕως εἴκοσι χιλιάδων (5.000-20.000) εὐρώ».

 Παρακαλοῦμε ὅποιον γνωρίζει λίγα ἑλληνικὰ νὰ μᾶς ἐξηγήσει:

Ποιός Δικαστὴς εἶναι τόσο καρδιογνώστης, ὥστε νὰ γνωρίζει τὴν «πρόθεση» κάποιου; 
Ποιός Νόμος θεσπίζει τν καταδίκη τν «προθέσεων»; Μέχρι τώρα κρίνονταν ο πράξεις, χι  μως κα ο προθέσεις τν πολιτν! 
Ποιὰ σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ὁ ρατσισμὸς μὲ «τὴν ἐθνοτικὴ καταγωγὴ» κάποιου; Τί ἀκριβῶς σημαίνει ὁ ὅρος «ἐθνοτικὴ» καὶ σὲ τί διαφέρει ἀπὸ τὸν ὅρο «ἐθνικὴ καταγωγὴ» ἑνὸς προσώπου;
Ποιά σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ὁ ρατσισμὸς μὲ «τὸν γενετήσιο προσανατολισμὸ» ἑνὸς ἀτόμου; Δηλ. δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε γνώμη γιὰ τὶς σεξουαλικὲς διαστροφές; 
Ποιά σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ὁ ρατσισμὸς μὲ «τὴν ταυτότητα φύλου» ἑνὸς προσώπου; Δηλ. δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε γνώμη γιὰ τὸ ἂν εἶναι κοινωνικῶς ἀποδεκτὴ ἡ διὰ τῆς χειρουργικῆς ἰατρικῆς ἀλλαγὴ τοῦ φύλου σὲ ἕνα πρόσωπο;

.        Κατὰ τὴν γνώμη μας, μὲ δυὸ λόγια: Ἐμᾶς τοὺς Κληρικούς, μερικῶς τουλάχιστον, μᾶς καταργοῦν! Μ τ πιχείρημα το ρατσισμο μς παγορεύουν  ν διδάσκουμε πλέον τν θικ νόμο κα μάλιστα μέσα στν ερ Ναό! Ἂν τὸ ἐπιχειρήσουμε, τότε θὰ μποροῦν νὰ μᾶς συλλάβουν! Ὁ Ἐφημέριος, ποὺ θὰ βλέπει τοὺς Χιλιαστὲς νὰ ἁλωνίζουν στὴν Ἐνορία τους, δὲν θὰ μπορεῖ νὰ συστήσει στοὺς χριστιανοὺς τὴν ἁπλὴ αὐτὴ σύσταση: «μὴ τοὺς ἀνοίγετε τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ σας! Μὴ δέχεσθε τὰ βιβλία τους καὶ τὰ περιοδικὰ τους. Εἶναι αἱρετικοί!» Ἂν τὸ τολμήσει, θὰ χαρακτηρίζεται ρατσιστής! Θὰ τοῦ προσάπτεται ἡ κατηγορία, ὅτι «προκαλεῖ ἢ διεγείρει σέ…μίσος, κατὰ προσώπου ἢ ὁμάδας προσώπων» !!!!!!!!
.        Καὶ ὄχι μόνον αὐτό! Ἀλλὰ ἐνῶ θὰ τρῶμε καὶ ξύλο ἀπὸ τοὺς ξένους, θὰ πληρώνουμε ἐμεῖς τὰ σπασμένα! Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ κ. Ἰωσὴφ Κονδυλάκης, πυρηνικὸς φυσικός, ἕνας θαρραλέος ὑπερασπιστής  τῆς Ὀρθοδοξίας: «Ἀλβανὸς κτύπησε Ἕλληνα μαθητὴ καὶ ἀπεβλήθη ὁ Ἕλληνας»!!!! Τὸ περιστατικὸ συνέβη στὶς 14 Ἀπριλίου 2013 σὲ Γυμνάσιο τοῦ Ναυπλίου. «Ἕλληνας μαθητὴς δέχθηκε ἄνανδρη καὶ ἀνελέητη ἐπίθεση μὲ λακτίσματα στὸ κεφάλι καὶ γροθιὲς στὸν αὐχένα ἀμέσως μετὰ τὸ σχόλασμα. Ἡ ἐπίθεση προκλήθηκε ἀπὸ  μαθητὴ Ἀλβανικῆς καταγωγῆς, βρίζοντας παράλληλα τὴν Ἑλλάδα, τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν οἰκογένεια τοῦ θύματος, ποὺ εὐτυχῶς σώθηκε χωρὶς νὰ συμβεῖ τὸ μοιραῖο. Τὸ ἐξοργιστικὸ ὅμως εἶναι, ὅπως ἀνέφερε ὁ Ἕλληνας μαθητής, πὼς ὄχι μονάχα δὲν βρῆκε τὴν ἀπαιτούμενη ψυχολογικὴ καὶ ἠθικὴ συμπαράσταση ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους καθηγητές, μετὰ ἀπὸ ἔντονη καὶ ποικίλη ψυχολογικὴ καὶ ἐνδοσχολικὴ βία, ποὺ δέχεται ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ ἀπὸ ἀλλοδαποὺς μαθητές, ἀλλὰ δέχθηκε κιόλας μία ἡμέρα ἀποβολή! Πρὶν τὸ συμβὰν καὶ τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἡμέρα ὁ τραυματισθεὶς μαθητὴς εἶχε ἐνημερώσει τὸν Γυμνασιάρχη γιὰ χτυπήματα καὶ βρισιὲς καὶ ἀπειλές, ποὺ δεχόταν στὰ διαλείμματα ἀπὸ τοὺς ἀλλοδαποὺς μαθητές, οἱ ὁποῖοι ἐν τούτοις, παρὰ τὸ κάλεσμα τοῦ Γυμνασιάρχη ἀρνήθηκαν νὰ προσέλθουν στὸ Γραφεῖο του. Ὁ δράστης εἶναι ἕνας φανατικὸς Μουσουλμάνος Ἀλβανικῆς καταγωγῆς».
.        Στὸ ὄνομα τοῦ ρατσισμοῦ, λοιπόν, μᾶς ἐπιβάλλεται μία φίμωση καὶ μία πνευματικῆς φύσεως δικτατορία!  Ἀπὸ τώρα καὶ ἑξῆς τὸ πανανθρώπινο, καὶ γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀναφαίρετο, δικαίωμα νὰ ἔχουμε γνώμη καὶ κυρίως νὰ τὴν ἐκφράζουμε δημοσίως “μπαίνει στὸ γύψο”! Μᾶς βάζουν φερμουὰρ στὸ στόμα! Ὥστε οἱ ἀλλοδαποὶ θὰ ἔχουν περισσότερες ἐλευθερίες ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς γηγενεῖς καὶ αὐτόχθονες. Θὰ εἴμαστε, λοιπόν, πρόσφυγες στὸν τόπο μας!

 .              Ἂς τὸ σκεφθοῦμε καλύτερα. Μὲ τὸ κατάπτυστο αὐτὸ Νομοσχέδιο μᾶς ἀπαγορεύουν νὰ σᾶς διδάσκουμε:
Γιὰ τοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβὰ ἢ ἁπλῶς Χιλιαστές!
Γιὰ τοὺς Μασώνους καὶ τὴν Μασωνία!
Γιά τὴν ἀπαράδεκτη συμμετοχή τῶν Τεκτόνων στὶς παρελάσεις τῶν ἐθνικῶν μας Ἐπετείων
Γιὰ τοὺς Ἑβραίους καὶ τὸ Ἑβραϊκὸ λόμπυ!
Γιὰ τὴν παιδοφιλία!
Γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία!
Γιὰ τὴ μοιχεία καὶ τὴν πορνεία!
Γιὰ τὴν παράνομη συμβίωση!
Γιὰ τὴν γενοκτονία, ποὺ συντελεῖται διὰ μέσου τῶν ἐκτρώσεων!
Γιὰ τὸν ἀνάξιο ἐκεῖνο πατέρα, ποὺ κακοποιοῦσε τὴν κόρη τοῦ ἐπὶ μία δεκαετία καὶ μέχρι τὰ 16 τῆς χρόνια, γεγονὸς ποὺ τὴν ἀνάγκασε σὲ ἀπόπειρα αὐτοκτονίας! (“Ἐλ. Τύπος”, 16.05.2013)
Γιὰ τὸν Ὀλλανδὸ ἀνιματὲρ στὴν Κρήτη, ποὺ κατέσφαξε μὲ 20 μαχαιριὲς ἕνα δωδεκάχρονο ἀγόρι-τουρίστα!(“Ἔλ. Τύπος”, 16.05.2013).
Γιὰ τὸ ἐμπόριο τῆς σάρκας!
Γιὰ τὴν προσπάθεια νομιμοποιήσεως τοῦ γάμου τῶν gays!
Γενικῶς, γι ,τι ντιστρατεύεται στ Νόμο το Θεο, δηλ. γι τν ΑΜΑΡΤΙΑ!
.             Μὲ τὸ Νομοσχέδιο γιὰ τὸν ρατσισμὸ ἀναγνωρίζεται καὶ ἐμμέσως νομιμοποιεῖται κάθε εἴδους παληανθρωπιά, παντὸς εἴδους ἁμαρτία καὶ διαστροφή!
.             Ἀπ’ ἐδῶ καὶ ἐμπρὸς καθένας θὰ μπορεῖ νὰ ζήσει ὅπως θέλει καὶ οὐδεὶς πλέον θὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ διαμαρτυρηθεῖ! παρανομία πιβάλλεται μ δικτατορικ τρόπο! Ἡ ἐλευθέρα ἔκφραση τῆς Γνώμης καταργεῖται! Ματαίως τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ὁρίζει (ἄρθρο 14, παρ. 1), ὅτι «ἕκαστος δύναται νὰ ἐκφράζει καὶ νὰ διαδίδει προφορικῶς, ἐγγράφως καὶ διὰ τοῦ τύπου τοὺς στοχασμούς του, τηρῶν τοὺς Νόμους τοῦ Κράτους»!
.             Ἀλλὰ καὶ ἡ ἐκπαίδευση τῶν Ἑλληνοπαίδων ἀνατρέπεται! Ποιός Καθηγητὴς πιὰ μπορεῖ χρησιμοποιήσει τὴν αἴθουσα διδασκαλίας γιὰ νὰ αὐξήσει τὴν Ὀρθόδοξη πίστη στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλληνοπαίδων ἢ καὶ γιὰ νὰ δημιουργήσει τὴν «ἐθνικὴ» συνείδηση στὶς ψυχὲς τῶν μαθητῶν του; Καὶ ὅμως τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ὁρίζει τὰ ἀκόλουθα: «Ἡ Παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴν ἀποστολὴν τοῦ Κράτους, ἔχει δὲ ὡς σκοπὸν τὴν ἠθικήν, πνευματικήν, ἐπαγγελματικὴν καὶ φυσικὴν ἀγωγὴν τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνειδήσεως καὶ τὴν διάπλασιν αὐτῶν ὡς ἐλευθέρων καὶ ὑπευθύνων πολιτῶν» (ἄρθρον 16 παρ. 2).  Ἀπ’ ἐδῶ καὶ πέρα ξεχάστε τελείως ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως!  Μᾶς μεταβάλλουν σὲ ζῶα, οὔτε κὰν παραγωγικά, ἀφοῦ καὶ ἡ ἀνεργία μαστίζει τὴν μετα-μνημονιακὴ κοινωνία μας!

.             Ἐλᾶτε νὰ ξανακοιτάξουμε τὸ Νομοσχέδιο:

Ἄρθρο 3

Δημόσιος ἐγκωμιασμός, ἄρνηση ἢ ἐκμηδένιση ἐγκλημάτων
1.     Ὅποιος μὲ πρόθεση, δημόσια, προφορικὰ ἢ διὰ τοῦ τύπου, μέσῶ τοῦ διαδικτύου ἢ μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο μέσο ἢ τρόπο, ἐγκωμιάζει, ἀρνεῖται κακόβουλα ἢ ἐκμηδενίζει τὴ σημασία ἐγκλημάτων γενοκτονίας, ἐγκλημάτων κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας καὶ ἐγκλημάτων πολέμου, ὅπως αὐτὰ ὁρίζονται στὰ ἄρθρα 6,7 καὶ 8 τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Διεθνοῦς Ποινικοῦ Δικαστηρίου ποὺ κυρώθηκε μὲ τὸ ν. 3003/2002 (Α 75) ἢ τῶν ἐγκλημάτων ποὺ ὁρίζονται στὸ ἄρθρο 6 τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Διεθνοῦς Στρατοδικείου ποὺ προσαρτᾶται στὴν Συμφωνία τοῦ Λονδίνου τῆς 8ης Αὐγούστου 1945, καθὼς καὶ τῶν ἐγκλημάτων τοῦ ναζισμοῦ, καὶ ἡ πράξη αὐτὴ στρέφεται κατὰ ὁμάδας προσώπων ποὺ προσδιορίζεται μὲ βάση τὴν φυλή, τὸ χρῶμα, τὴν θρησκεία, τὴν ἐθνικὴ ἢ ἐθνοτικὴ καταγωγή, τὸν γενετήσιο προσανατολισμὸ ἢ τὴν ταυτότητα φύλου, κατὰ τρόπο ποὺ μπορεῖ νὰ διεγείρει σὲ βιαιοπραγίες ἢ μίσος κατὰ μίας τέτοιας ὁμάδας ἢ μέλους της, τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση τουλάχιστον ἕξι μηνῶν καὶ χρηματικὴ ποινὴ πέντε ἕως εἴκοσι χιλιάδων (5.000 -20.000) εὐρώ.

 Παρακαλοῦμε ὅποιον γνωρίζει λίγα ἑλληνικὰ νὰ μᾶς ἐξηγήσει:

 .             Ποιός ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μᾶς ἀπαγορεύσει νὰ ἔχουμε γνώμη γιὰ ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν σχέση μὲ «ἐγκλήματα γενοκτονίας»;
.             Ποιός ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μᾶς ἀπαγορεύσει νὰ καταδικάσουμε συμπεριφορὲς ἀτόμων, ὁμάδων ἢ καὶ Κρατῶν, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ «ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος»;
.             Ποιός π.χ. ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μᾶς ἀπαγορεύσει νὰ καταδικάσουμε τὸν πρὸ ὀλίγων ἐτῶν βομβαρδισμὸ ἀπὸ τὰ ἀμερικανικὰ ἀεροσκάφη τῆς πόλεως τοῦ Βελιγραδίου, τῶν ἀμάχων, τοῦ Νοσοκομείου κλπ. ἐκεῖ  μὲ «τὶς εἰρηνικὲς ἀμερικανικὲς βόμβες», ὅπως τὶς ὀνόμασαν τότε;
.             Δηλαδή, μόνον οἱ Βουλευτὲς δικαιοῦνται νὰ ἀπολαμβάνουν τῆς ἀσυλίας εἴτε στὰ λόγια τους, εἴτε στὶς πράξεις τους; Ἐμεῖς ὁ φτωχὸς λαός  δὲν ἔχουμε κάποιο δικαίωμα ἔκφρασης γνώμης; Θὰ ἀφεθοῦμε λοιπὸν ἄοπλοι καὶ ἀνυπεράσπιστοι στὴν κρίση κάποιου Δικαστοῦ, ὁ ὁποῖος, ἂν εἶναι γαλάζιος, θὰ κρίνει ἀλλοιώτικα τὶς προθέσεις μας, ἂν εἶναι πράσινος, θὰ τὶς κρίνει ἀλλοιώτικα, ἢ ἂν εἶναι κόκκινος θὰ κρίνει τὶς προθέσεις μας κατὰ τὸ δικό του γοῦστο! Εἶναι Κράτος Δικαίου αὐτό;
.             Πολύ σωστὰ ὁ Δημοσιογράφος κ. Πάσχος Μανδραβέλης  σὲ ἄρθρο του, ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν «Καθημερινὴ» τῆς 14ης Μαΐου 2013, ἐπισημαίνει ὅτι διὰ τοῦ περὶ ρατσισμοῦ καὶ ξενοφοβίας Νομοσχεδίου ἐπεισάγεται ἕνας νέος ὅρος, «ἡ ἐχθροπάθεια»! Καὶ διερωτᾶται: Γιατί χρειάζεται λοιπὸν τὸ ἄρθρο 3 τοῦ σχεδίου νόμου Καστανίδη (ποὺ θὰ ξανασερβίρει ὁ κ. Ρουπακιώτης), τὸ ὁποῖο προβλέπει πὼς «ὅποιος ἀπὸ πρόθεση, δημόσια, προφορικὰ ἢ διὰ τοῦ τύπου ἢ μέσῳ τοῦ Διαδικτύου ἢ μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο μέσο ἢ τρόπο, προκαλεῖ ἢ διεγείρει σὲ βιαιοπραγίες ἢ ἐχθροπάθεια κατὰ ὁμάδας ἢ προσώπου, ποὺ προσδιορίζονται μὲ βάση τὴν φυλή, τὸ χρῶμα, τὴν θρησκεία, τὴν ἐθνικὴ ἢ ἐθνοτικὴ καταγωγή, τὸν γενετήσιο προσανατολισμό, ἢ κατὰ πραγμάτων ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὶς παραπάνω ὁμάδες ἢ πρόσωπα, κατὰ τρόπο ποὺ μπορεῖ νὰ ἐκθέσει σὲ κίνδυνο τὴν δημόσια τάξη, τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση τουλάχιστον ἕξι (6) μηνῶν ἕως τριῶν (3) ἐτῶν καὶ χρηματικὴ ποινὴ χιλίων ἕως πέντε χιλιάδων (1.000 – 5.000) εὐρώ»; Γιὰ νὰ ψάχνουμε νὰ βροῦμε ποιά εἶναι ἡ «ἐχθροπάθεια»; Ἐδῶ οἱ δικαστὲς τὸ 1992 βρῆκαν «ἐχθροπάθεια» ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπῆρχε καὶ καταδίκασαν τοὺς ἀφισοκολλητὲς σὲ φυλάκιση, δὲν μποροῦν μὲ τὸ ὑπάρχον νομικὸ πλαίσιο νὰ τιμωρήσουν τὴν πραγματικὴ προτροπὴ σὲ ρατσιστικὰ ἐγκλήματα ἀκόμη καὶ μὲ τὸ ἄρθρο 189 παρ. 2 τοῦ Π.Κ. (προτροπὴ σὲ διατάραξη κοινῆς εἰρήνης) ἢ τὸ ἄρθρο 46 (ἠθικὴ αὐτουργία);  … Ἡ «Αὐγὴ» ἔγραφε στὶς 9/3/2011: «Οἱ νέες ρυθμίσεις γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ξενοφοβίας καὶ τοῦ ρατσισμοῦ ἀποτελοῦν ἀπαράδεκτους καὶ ἀντισυνταγματικοὺς περιορισμοὺς τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης. Ὑπὸ τὸ πρόσχημα τοῦ ἀντιρατσισμοῦ, ἐπιχειρεῖται μία ἐπίθεση στὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου…».
.             Ὁ Καθηγητής τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου κ. Ἄλκης Δερβιτσιώτης μᾶς δίδει μία ἀκόμη διάσταση τοῦ Νομοσχεδίου. Ἀναφέρεται στὴν κρυφὴ πλευρὰ τοῦ κειμένου καὶ ὑποστηρίζει, ὅτι «πολλαπλῶς προβληματικὴ εἶναι ἡ διάταξη αὐτὴ στὸ μέτρο ποὺ κάτω ἀπὸ τὴν ἕνωση προσώπων ὑποκρύπτει  τὸ πολιτικὸ κόμμα». Καὶ συνεχίζει: «Ἐπιπλέον ἐγείρονται ζητήματα, ὄχι κατ᾽ ἀνάγκην συγκρουσιακά, γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου, τῆς ἔκφρασης καὶ τὴν ἀκαδημαϊκὴ ἐλευθερία ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἔρευνας καὶ τῆς ἀνακοίνωσης τῶν πορισμάτων της» (ΤΑ ΝΕΑ, 17.05.2013).
.             Ἄρα καὶ οἱ Ἀκαδημαϊκοὶ Διδάσκαλοι φτύνουν αὐτὸ τὸ κατασκεύασμα. Τὰ πολιτικὰ κόμματα προσπαθοῦν νὰ λύσουν τὰ ἐσωκομματικά τους ἢ καὶ τὰ ἐσωπολιτικὰ τοὺς προβλήματα καὶ ὁδηγοῦν τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ στὸ γύψο καὶ στὸ φίμωτρο!

     ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μέχρι σήμερα οἱ ἄνθρωποι τοῦ ὑποκόσμου, τῆς ἀνομίας καὶ τῆς φαυλότητος  στὴν μέχρι σήμερα Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἑλλάδα μας ἐθεωροῦντο  “περιθωριακοί “,  “ἀνώμαλοι “,  “ἔκφυλοι “,  “ἔμποροι τῆς σαρκός “,  “ἀποβράσματα τῆς κοινωνίας “ καὶ ἦσαν παραδείγματα πρὸς ἀποφυγήν!  Δυστυχῶς μετὰ τὴν ὑπερψήφιση τοῦ Νομοσχεδίου ὅλοι αὐτοὶ θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ δροῦν ἀνενόχλητοι καὶ μὲ θρασύτητα! Δηλ. θὰ εἶναι ἐλεύθεροι νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν, ὅ,τι τοὺς καπνίσει!
.           Ἀντιθέτως οἱ ἔντιμοι οἰκογενειάρχες, οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς σεμνότητος, οἱ ἠθικοὶ καὶ ἀξιοπρεπεῖς  ἄνθρωποι, θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ φορᾶνε πλέον ἕνα φίμωτρο στὸ στόμα τους! Καὶ ὅλα αὐτὰ γίνονται πρὸς δόξαν τῆς ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!!!!!!!
.           Ἐμπρός, λοιπόν, Ἀδελφοί μας, ἐλᾶτε ἐδῶ στὸ Αἴγιο! Ἐλᾶτε νὰ κάνετε πρόβα τὸ φίμωτρο, ποὺ θὰ σᾶς φορέσουν! Ἐλᾶτε νὰ διαλέξετε τὸ στύλ, τὸ χρῶμα καὶ τὸ μέγεθος στὸ δικό σας φίμωτρο!

 Αἴγιον, 20 Μαΐου 2013

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΣΗΜ. Ἐλπίζω πὼς σήμερα δὲν θὰ εἶναι ἡ τελευταία φορά, ποὺ μπορῶ νὰ σᾶς γράφω ἔτσι, λίγο ἐπαναστατικά!  

ΠΗΓΗ: mkka.blogspot.gr

, , , ,

Σχολιάστε

ΓΡΟΘΙΑ ΜΗΤΡ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ

ΓΡΟΘΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ!
ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟ  ΝΤΕΡΤΙΛΗ!

 .      Μιὰ αἴτηση ἀδείας πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης γιὰ μία ἐπίσκεψη ἀνθρωπιᾶς στὸν πολιτικὸ κρατούμενο Στρατηγό Κ. Νίκ. Ντερτιλὴ ἦταν ἀρκετή για νὰ ἀναδειχθῆ ἡ ὑποκρισία τοῦ κοινωνικοῦ συστήματος τῆς ἐποχῆς μας. Κατονομάζω ἰδιαιτέρως ὑποκρισία ἑνὸς ἀξιωματούχου τῆς Κυβερνητικῆς Μηχανῆς, μερικῶν δημοσιογράφων καὶ μερικῶν Μ.Μ.Ε., ποὺ ἐστράφησαν ἐναντίον μου μὲ περισσὴ μανία! Σὲ μία περίπτωση μάλιστα δὲν ἐδίστασαν νὰ μὲ χαρακτηρίσουν καὶ «βασανιστή»!!!!

.      Ποιό ἄραγε εἶναι τὸ ἀδίκημά μου; Ἐτόλμησα νὰ θαυμάσω τὸν ἡρωϊσμὸ ἑνὸς ἀξιωματικοῦ -πολιτικοῦ κρατουμένου στὸν Κορυδαλλό-, ὅπως ἀναδύεται ἀπὸ μία Δήλωσή του, ἡ ὁποία εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος. Ἀρνεῖται νὰ προδώσει τὶς Ἀρχές του καὶ τὶς ἰδέες του καὶ προτιμάει νὰ τερματίσει τὴν ἐπίγεια ζωή του μέσα στὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ, ὅπου ἔχει συμπληρώσει ἤδη τριάντα ἑπτὰ (37) χρόνια περιορισμοῦ. Ἐθαύμασα λοιπόν τὴν Δήλωσή του καὶ ἐζήτησα νὰ τὸν ἐπισκεφθῶ στὸν τόπο τῆς ὀδύνης του. ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ! ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ ΤΟΥ! Ἐθαύμασα, ἐπαναλαμβάνω, τὸν ἡρωϊσμὸ ποὺ περιέχει αὐτὴ ἡ ἀπὸ 16ης Ἀπριλίου 2011 Δήλωσή του καὶ ἐζήτησα ΜΟΝΟ ΓΙ᾽ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ νὰ τοῦ σφίγξω τὸ χέρι!

.      Ὁ Ὑφυπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Γ. Πεταλωτὴς χωρὶς ἴχνος ντροπῆς διέστρεψε τὸ περιεχόμενο τῆς αἰτήσεώς μου καὶ προέβη σὲ δηλώσεις διὰ τοῦ Τύπου! Ἔτσι ἐκ τοῦ μηδενὸς δημιουργήθηκε ἕνας σάλος! Ἐπὶ ἡμέρες τώρα τὰ μέσα ἐνημερώσεως ἀσχολοῦνται μαζί μου, μὲ ὑβρίζουν καὶ μὲ ἀδικοῦν.

.      Χωρὶς νὰ πτοοῦμαι τὸ παράπαν ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀπαράδεκτα γιὰ μία Δημοκρατία φαινόμενα, ἀπετόλμησα να πραγματοποιήσω τὴν ἐπίσκεψή μου στὸν Κορυδαλλό, σήμερα Τετάρτη 17 Αὐγούστου, γράφοντας στὰ παληά μου ὑποδήματα τις λυσσαλέες ἀντιδράσεις των! Πηγαίνω σήμερα στὸν Κυρυδαλλὸ ὄχι μόνο γιὰ νὰ ἐπισκεφθῶ τὸν Στρατηγὸ Ντερτιλή, ἀλλὰ καγι ν δώσω μία γροθι στ κατεστημένο, δηλ. στος φασιστο-χουντο-ψευδο-δημοκράτες τς ποχς μας κα στ νοθευμένο Δημοκρατικ πολίτευμα τν μερν μας. Ὥστε ἡ ἐπίσκεψή μου στὸν Κορυδαλλό δεν ἀποτελεῖ μια ἀνθρωπιστικὴ μόνο πράξη, ἀλλὰ καὶ μία γροθιὰ στὴν ψευδεπίγραφη Δημοκρατία τῆς ἐποχῆς μας. Τὰ περισσότερα θὰ τὰ ἐννοήσετε μέσα ἀπὸ τὶς γραμμὲς τῆς ἐπιστολῆς μου πρὸς τὸν κ. Πεταλωτή, ἡ ὁποία παρατίθεται στὸ τέλος!

.      Ἀφορμῆς δοθείσης, θὰ ἤθελα να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα.
Τὸ καθῆκον, ποὺ ἔχω ὡς χριστιανὸς καὶ μάλιστα ὡς Ἐπίσκοπος τοῦ Χριστοῦ, νὰ ἐφαρμόζω πιστὰ τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου μας, δὲν τὸ διαπραγματεύομαι μὲ κανέναν! Κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως ὁ Κριτής μας θὰ μᾶς εἴπει: «Ἤμουνα στὴν φυλακὴ καὶ δὲν ἤλθετε πρὸς μέ!» Δὲν θὰ μπορέσω τότε νὰ δικαιολογηθῶ, λέγοντας: «Κύριε, μόνο τοὺς πολιτικοὺς κρατουμένους δὲν ἐπισκέφθηκα στὴν φυλακή τους, καὶ τοῦτο διότι θα ἀντιδροῦσε τὸ φασιστικὸ κατεστημένο τῆς ἐποχῆς μου!». Ὅλοι εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ!
.      Στὴν Δημοκρατία ΟΥΔΕΙΣ διώκεται γιὰ τὰ φρονήματά του! Μπορῶ νὰ ἔχω τὶς ἰδέες μου καὶ τὶς ἀπόψεις μου! Ἐφ᾽ ὅσον ΔΕΝ ἐνεργῶ ἐπὶ ζημίᾳ τοῦ Κοινωνικοῦ Συνόλου, οὐδεὶς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μὲ ἐνοχλεῖ! Ναί, τὸ φρόνημα ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ! Εναι λοιπν να εδος ΦΑΣΙΣΜΟΥ  λη ατ πιθετικότης μερικν ΜΜΕ κα μερικν Δημοσιογράφων ναντίον μου! Τν χορ βέβαια νοιξε φυπουργς κ. Πεταλωτής, ποος τσι ξετέθη νεπανόρθωτα! Δικαίωμα ν χουμε γνώμη πάνω στ καθημερινς δρώμενα δν χουν μόνον κενοι, λλ κα κάθε λληνας πολίτης.
.      Ἕνα ἀκόμη εδος Φασισμο εναι τ ν πιλέγεις μερικς λέξεις π να κείμενο κα ν τς χρωματίζεις πως σ θέλεις, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ πλήξεις κάποιον, πολὺ δὲ περισσότερο ἕνα ἐκκλησιαστικὸ πρόσωπο ποὺ ἐκτελεῖ τὸ καθῆκον του.
.       Εἶναι τουλάχιστον ἀντιδεοντολικό, ὅταν νας πουργς δημοσιοποιε -χωρς τν συγκατάθεση το ποστολέως τουνα πηρεσιακ γγραφο κα τ σχολιάζει δημοσίως μ σκοπ ν ντλήσει να «ετελς» πολιτικ φελος!
.      Ὅποια καὶ ἂν εἶναι τὰ ἐγκλήματα ἑνὸς καταδίκου, ἔπειτα ἀπὸ ἕνα χρονικὸ διάστημα, τὸν ἀποφυλακίζουν! Πόσοι κατάδικοι σὲ δὶς καὶ τρὶς ἰσόβια δεσμά κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι σήμερα, διότι τοὺς ἀπονεμήθηκε χάρις; Ο ποινς σκοπν χουν τν σωφρονισμ κα χι βέβαια τν ξόντωση νς νόχου!
.      Καὶ τώρα ἂς ἔλθουμε στὴν ἴδια τὴν Δήλωση.  Μιὰ Δήλωση, τὴν ὁποία ἐθεώρησα “γενναία” καὶ ἡ ὁποία δημοσιευθηκε σὲ ἐπαρχιακὴ ἐφημερίδα. Ἐθεώρησα γενναία τὴν Δήλωση αὐτὴ καθ᾽ ἑαυτὴν ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΟΤΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ, στὴν ὁποία καὶ ἀναφέρθηκα. Δικαίωμά μου ἦταν καὶ εἶναι! Ἔγραφε λοιπὸν ὁ Στρατηγός: Μιὰ καὶ μόνη περίπτωση ὑπάρχει γιὰ νὰ ἐξέλθω ἀπὸ τὴν φυλακή. Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ὀφείλει «νὰ αἰτήση συγγνώμην ἀπὸ ἐμὲ διὰ τὸ διαπραχθὲν ὑπὸ ταύτης δικαστικὸν ἔγκλημα  κατ᾽ ἐμοῦ».
.      Ἡ τοποθέτηση του αὐτὴ δὲν μὲ ἐξέπληξε! Διότι καὶ ὁ μηνυτὴς τῶν Πρωταιτίων τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967 ποινικολόγος Δικηγόρος κ. Ἀλέξ. Λυκουρέζος στὴν ἀπὸ 4ης Ἰανουαρίου 1987 Δήλωσή του, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στὴν Ἐφημερίδα «Ἀκρόπολις» παραδέχθηκε τὰ ἑξῆς: «…ἡ ἐθνικὰ σκόπιμη ἐκείνη καταδίκη θεμελιώθηκε στὴν διαστρεβλωτικὴ ἑρμηνεία τῆς ἱστορικῆς καὶ πολιτικῆς  πραγματικότητος……  παράταση το γκλεισμο προσκρούει στ ασθημα το δικαίου…. Ἡ καταδικαστικὴ ἀπόφαση… δὲν ἀντέχει στὴν κριτική.Τὸ σκεπτικό της εἶναι διάτρητο……Θέλω νὰ πιστεύω πὼς καὶ σήμερα κάνω τὸ χρέος μου ζητώντας τὴν ἀποφυλάκιση ἐκείνων ποὺ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ὑπῆρξαν καὶ παραμένουν πολιτικοί μου ἀντίπαλοι”
.      Δὲν ἦταν στὶς προθέσεις μου νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸ ζήτημα αὐτό, δηλ. μὲ τὴν οὐσία τοῦ ζητήματος. Ἂς ὄψεται ὁ Ὑφυπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Γ. Πεταλωτής, μὲ τὶς ἄκριτες καὶ παιδαριώδεις δηλώσεις του στὴν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, μὲ ἐξερέθισε! Πρέπει νὰ μάθει νὰ σέβεται! Τ ξιώματα ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ! ταν μάλιστα κατέχων να ξίωμα δν χει τν νάλογη ξία, τότε ετελίζεται τόσο ο ξιωματοχος, σο κα τ ξίωμά του! Ἔχετε ἀντίρρηση; Σᾶς λέγω λοιπόν, ὅτι ἀκόμη καὶ οἱ ξένοι μᾶς ἐπῆραν χαμπαάρι! «ΤΑ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙΑ ποὺ μᾶς κυβερνοῦν», ἔγραψε ἡ Γαλλικὴ Le Monde στὶς 13 Ἰουλίου ἐ.ἔ.!!!!! φιερώνω τν τίτλο ατ στν πρόσεκτο κ. Πεταλωτή! Καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία τὸν παρακαλῶ, ὡς ἁρμόδιο Ὑφυπουργὸ τῆς Δικαιοσύνης, νὰ δώσει μία ἀπάντηση στὰ ὅσα παραπάνω λέγει ὁ Δικηγόρος κ. Λυκουρέζος.
.    Γροθιά, λοιπόν, στὴ γροθιά! Ἐπειδὴ μερικὲς φορές αυτο ἀπαιτεῖ ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια!  Γροθιὰ στὴν ὑποκρισία! Γροθιὰ καὶ στὸν κ. Πεταλωτή! Τόσο μὲ τὴν ἐπίσκεψή μου στὸν Κορυδαλλό, ὅσο καὶ μὲ τὸ κείμενό μου αὐτὸ θέλω νὰ δώσω μία γροθιὰ στὸ στομάχι τοῦ σύγχρονου φασιστο-χουντικο-ψευδο-δημοκρατικοῦ κατεστημένου, ποὺ τὸ ἀπαρτίζουν καὶ τὸ ἐκφράζουν τὰ ἀρχηγικὰ πολιτικὰ κόμματα, τὰ συγκροτήματα τῆς τηλεοράσεως, τὰ μεγαλοεκδοτικὰ συγκροτήματα, τὸ κεφάλαιο, ὁ ἀρρωστημένος -πολιτικοποιημένος- συνδικαλισμὸς κ.ἄ. Τ Δημοκρατικ Πολίτευμα σήμερα τ συναντμε στ χαρτι κα χι στν πράξη!
.      Σήμερα ἑορτάζω τὴν ἐπέτειο τῆς εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίας μου (17.08.1976) Πέρασαν τριάντα πέντε (35) χρόνια μιᾶς ταπεινῆς ἀρχιερατικῆς διακονίας πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ καὶ ὠφέλειαν τῶν ἀνθρώπων καὶ μιᾶς ἀπροσκύνητης πορείας!  Στὴν πορεία μου ὡς Ἐπίσκοπος οὐδέποτε ἔλαβα ὑπ᾽ ὄψιν τὰ πολιτικὰ φρονήματα ὅσων μὲ ἐπλησίασαν καὶ ἐζήτησαν τὴν ἀρωγή μου. Μάχομαι τὶς ἰδέες, ἀλλὰ ἀγαπῶ τὸν ἄνθρωπο! Εἶμαι οἰκουμενικός, διότι ἀνήκω στὸν Χριστό! Δὲν εἶμαι οὔτε δεξιός, οὔτε ἀριστερός, οὔτε πράσινος, οὔτε γαλάζιος, οὔτε κόκκινος, οὔτε…οὔτε…. οὔτε! Εἶμαι ἁπλῶς ἕνας χριστιανὸς καὶ ἄρα ἐλεύθερος ἄνθρωπος καὶ ἐλεύθερο πνεῦμα!

Καλάβρυτα, 17 Αὐγούστου 2011

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

 ΠΗΓΗ: mkka.blogspot.com

Σχολιάστε

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΣΕ! ΜΑΖΙ ΚΑΙ Ο ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ! (Μητρ. Καλαβρύτων)

ΕΙΣΑΓ. ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «Πάντα ταῦτα δεῖ πληρωθῆναι» (Ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς ἐπιγνώσεως καὶ ὄχι τῆς ἀπογνώσεως). Οἱ Ἐργολάβοι κάνουν τὴν δουλειά τους ἀνενόχλητοι, ἐφ᾽ ὅσον ὁ Λαὸς καθεύδει ἀναισθητοποιημένος καὶ μὲ τὴν θέλησή του ἀποξενωμένος ἀπὸ τὶς Ζωογόνες Πηγές του.

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΣΕ!
Ο ΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ!
ΟΣΟΙ  ΕΣΧΕΔΙΑΣΑΝ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ! 

.               .Σήμερα ἔπεσε στὰ χέρια μου τὸ ἔντυπο της ἀπογραφῆς “κατοικίας-νοικοκυριοῦ”, ἡ ὁποία ἄρχισε ἤδη. Ἀποτελεῖται ἀπὸ δέκα (10) σελίδες. Φυλλομετρώντας  στὴν ἀρχὴ καὶ μελετώτας τὸ ἔντυπο αὐτὸ σὲ δεύτερη φάση ἀνεκάλυψα δύο μαργαριτάρια! Σᾶς τὰ παρουσιάζω.

1. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ!

.               .Παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι τὸ ἐρωτηματολόγιο εἶναι ἐξαντλητικό, καλύπτοντας μύριες ὅσες λεπτομέρειες, γιὰ τὸ θρήσκευμα τοῦ ἀπογραφομένου δὲν ὑπάρχει ἐρώτηση. Γιατί ἄραγε; Μήπως γιὰ νὰ μὴ στενοχωρηθοῦν οἱ Μουσουλμάνοι μετανάστες, ὅπως ἔλεγε ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Καμίνης; Μήπως, ἐπειδὴ τὸ θρήσκευμα ἐντάσσεται στὰ προσωπικὰ δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου;
.               .Ἀσφαλῶς ὄχι! Τότε γιατί παρέλειψαν τὴν σχετικὴ ἐρώτηση: Κατὰ τὴν γνώμη μας οἱ ξένες δυνάμεις, ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, καὶ σχεδιάζουν τὴν “παγκοσμιοποίηση” ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου οἱ πολιτικοί μας, δηλ. οἱ ὑποτακτικοί τους, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὰ ἐκτελεστικά τους ὄργανα στὸ ἑλλαδιστάν, μᾶς ὁδηγοῦν μὲ ἀργά, πλὴν ὅμως σταθερά, βήματα, στὸ λεγόμενο “κοσμικὸ Κράτος”, δηλ. στὸ Κράτος, ὅπου δὲν γίνεται καμμιὰ ἀναφορὰ στὸν Θεό! Στὸ Κράτος αὐτὸ ὁ Θεὸς εἶναι ὁ μεγάλος Ἐξόριστος ἀπὸ τὴν ζωὴ τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας!  Οἱ Κοινωνίες στὰ Κράτη αὐτὰ καὶ δαιμονίζονται καὶ δαιμονοκρατοῦνται!
.               .Στὴν πορεία μας πρὸς συγκρότηση αὐτοῦ τοῦ κοσμικοῦ Κράτους ἐδῶ στὴ Χώρα μας τὰ πρῶτα βήματα ἔγιναν! Ἀρχίσαμε με τὸν πολιτικὸ Γάμο. Προχωρήσαμε μὲ τὴν διαγραφὴ τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὴν ἀστυνομικὴ ταυτότητα ἀπὸ τὴν καταραμένη Κυβέρνηση Κωνστ. Σημίτη. Θεσπίσαμε την πολιτικὴ Κηδεία. Τὸ Πρόγραμμα τῆς Globalization, δηλ. τῆς παγκοσμιοποιήσεως, συμπληρώθηκε μὲ τὸν πολιτικὸ Ὅρκο! Τώρα προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Καὶ ἕπεται συνέχεια!
.               .Ὅ,τι λοιπὸν ἔχει σχέση μὲ τὸν Χριστὸ πρέπει νὰ ἀντικατασταθῆ! Ἑπομένως  δεν χρειάζεται νὰ γνωρίζουμε πόσοι εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ στὴν Ἑλλάδα, πόσοι οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, πόσοι οἱ Ἑβραῖοι, πόσοι Μουσουλμάνοι κλπ. Πρέπει ὅλοι νὰ γίνουμε “ἕνας ἀχταρμάς”, ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος. Προφανῶς, σὲ ἐξυπηρέτηση τῶν παραπάνω σχεδίων τῶν Μασσωνο-Ἑβραίων, τῶν ἀείποτε διωκτῶν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μας, οἱ συντάκτες τοῦ ἀπογραφικοῦ ἐντύπου διέγραψαν τὸ θρήσκευμα στὰ “παληά τους ὑποδήματα”! Ντροπή σας, κύριοι, ὅποιοι κι ἂν εἶσθε, ὅσο ψηλὰ κι  ἂν εὑρίσκεσθε! Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀνατρέπετε τὶς ἑλληνοχριστιανικὲς Ἀρχὲς καὶ Παραδόσεις τοῦ Λαοῦ μας καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ παραβιάζετε θεμελιώδεις διατάξεις τοῦ Συντάγματος, τὶς ὁποῖες θὰ ἐπικαλεσθῶ παρακάτω.
.               .Φθάνει πιὰ ὁ ἐμπαιγμός μας ἀπὸ τὰ ἁρμόδια Ὑπουργεῖα, τὶς διάφορες Ἀρχὲς Προστασίας κλπ. Ὅλοι μᾶς ἐμαίζουν. Ὡς Ἕλλην Πολίτης δια-μαρ-τύ-ρο-μαι!

                 2. ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΟΡΟ “ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ”! 

.               .Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ ἀνεγκέφαλοι συντάκτες τοῦ ἐρωτηματολογίου προέβησαν καὶ σὲ ἕνα δεύτερο ἔγκλημα. Ἰσοπεδώνουν τοὺς ὅρους Σύζυγος καὶ Σύντροφος! Εἶναι ἐξ ἴσου ἀποδεκτοὶ  ὅσοι βιώνουν τὴν νόμιμη συζυγία μὲ ὅσους προτιμοῦν τὴν παράνομη συμβίωση!  Ὠνόμασαν τὴν πορνεία καὶ τὴν μοιχεία ”ἐλεύθερη συμβίωση” γιὰ νὰ τῆς δώσουν ἕνα νομικὸ φόρεμα!
.               .Σύμφωνα μὲ τὶς ἑλληνοχριστιανικὲς παραδόσεις μας ἡ γυναίκα που παντρεύεται “μὲ παπὰ καὶ μὲ κουμπάρο” ὀνομάζεται Σύζυγος, ἐνῶ ἡ γυναίκα ποὺ συζεῖ “ἀστεφάνωτη”, δηλ. αὐτὴ ποὺ πορνεύει ἢ μοιχεύει μὲ κάποιον ἄνδρα, δηλ. ἡ “ἀστεφάνωτη” ὀνομάζεται “Σύντροφος”! Ἡ πρώτη εἶναι νόμιμη, ἐνῶ ἡ δεύτερη εἶναι παράνομη! Μπορεῖ ἴσως τὸ ἀστικὸ δίκαιο νὰ ἀναγνωρίζει κάποια ἀστικὰ δικαιώματα καὶ σ’ αὐτήν, δηλ. τὴν ”ἀστεφάνωτη”, ἢ τὴν “παλλακίδα¨ κατὰ τοὺς ἀρχαίους προγόνους μας, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα κατὰ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ ἡ ἀστεφάνωτη γυναίκα εἶναι ἡ πόρνη τοῦ Εὐαγγελίου, ἂν εἶναι ἄγαμη ἢ ἡ μοιχαλίς, ἂν εἶναι παντρεμένη, ἂν δηλ. παίζει σὲ δύο γήπεδα! Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ ἀντιστρόφως, προκειμένου δηλ. γιὰ τὸν ἄνδρα. Κι αὐτὸς εἶναι πόρνος ἢ μοιχός! Μπορεῖ οἱ λέξεις νὰ εἶναι σκληρές, αὐτὴ ὅμως εἶναι ἡ ἀρχαιόθεν ἐφαρμοσθεῖσα ὁρολογία, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἡ ὁρολογία τῆς “καθὼς πρέπει Κοινωνίας”.  Ὁ ὅρος “Σύντροφος” εἶναι νεώτερη ὁρολογία, εἰσαχθεῖσα κατὰ τὰ τελευταῖα τοῦτα χρόνια ἀπὸ τὴν “μὴ καθὼς πρέπει Κοινωνίαν”, γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα!
.               .Ὁ Νόμος τοῦ Χριστοῦ καταδικάζει ὅλα αὐτὰ τὰ ἀρρωστημένα φαινόμενα. Συνθέτουν τὴν ἀνήθικη μερίδα τῆς Κοινωνίας. Νὰ τί μᾶς λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος: “Μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι, οὔτε μοιχοί, οὔτε μαλακοί, οὔτε ἀρσενοκοῖται, ….Βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν” ( Α΄ Κορ. κεφ. Ϛ´ 9-10)
.               .Καὶ ὅμως τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος, ἡ συντεταγμένη Ἑλληνικὴ Πολιτεία διὰ τοῦ ἐντύπου τῆς ἀπογραφῆς νομιμοποιεῖ αὐτην την ἠθικὴ ἀθλιότητα!  Διότι στὴν δεύτερη σελίδα τοῦ σχετικοῦ ἐντύπου καὶ κάτω ἀπὸ τὸ κεφάλαιο  “Β΄. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ” ὑπάρχουν ἑπτὰ (7) στῆλες, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ τρίτη ἔχει ἐπικεφαλίδα “Σύζυγος” ἡ δὲ τέταρτη στήλη ἔχει ἐπικεφαλίδα τὴ λέξη “Σύντροφος”. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καταπατεῖται ἡ χριστιανικὴ Ἠθικὴ καὶ χλευάζεται ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦπειδ δ στν δια σελίδα ναγράφεται τ νομα κα τ πώνυμο τοῦ ἀπογραφομένου, τ λεγόμενα προσωπικ δεδομένα στν προκειμένη περιπτωση ρίπτονται στν κάλαθο τν χρήστων!
.               .Καὶ ρωτ: Πς εναι δυνατν ν ποτελε πόρρητο στοιχεο τ θρήσκευμα νς τόμου κα δν ποτελε πόρρητο πισης στοιχεο   προσωπικ –νήθικη μως- ζωή του;  

 ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

1. τὸ ἄρθρο 2 παράγρ. 1 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖον ἐπιτάσσει, ὅτι “Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελοῦν τὴν πρωταρχικὴ ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας”. Μὲ τὴν ἰσοπέδωση τῶν ἐννοιῶν Σύζυγος καὶ Σύντροφος εὐτελίζεται ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου!

2. Τὸ ἄρθρο 5 παράγρ. 1, ποὺ ὁρίζει, ὅτι “Καθένας ἔχει διακαίωμα νὰ ἀναπτύσσει ἐλεύθερα τὴν προσωπικότητά του ….ἐφ΄ ὅσον ……..δὲν παραβιάζει …τὰ χρηστὰ ἤθη”.

3. τὸ ἄρθρο 21 παράγρ. 1, ποὺ ὁρίζει ὅτι “ἡ Οἰκογένεια ὡς θεμέλιο τῆς συντήρησης καὶ προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους, καθὼς καὶ ὁ γάμος, ἡ μητρότητα καὶ ἡ παιδικὴ ἡλικία τελοῦν ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Κράτους”

4. Τὸ ἄρθρο 25 παράγαφ. 1, τὸ ὁποῖον ὁρίζει, ὅτι “Τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀτόμου καὶ ὡς μέλους τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου…τελοῦν ὑπὸ τὴν ἐγγύηση τοῦ Κράτους”.

.               .Φθάνει πιὰ ὁ ἐμπαιγμός μας ἀπὸ τὰ ἁρμόδια Ὑπουργεῖα, τὶς διάφορες Ἀρχὲς Προστασίας κλπ. Ὅλοι μας ἐμαίζουν! Ὡς Ἕλλην Πολίτης δια-μαρ-τύ-ρο-μαι!

ΔΗΛΩΣΙΣ

 Ἐπικαλούμενος λοιπὸν τὴν διατάξη τοῦ ἄρθρου 120 παράγρ. 4 τοῦ Συντάγματος, διὰ τῆς ὁποίας θεσπίζεται ὅτι “Ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀντιστέκονται μὲ κάθε μέσο ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ καταλύσει…..”

ΔΗΛΩ ΔΗΜΟΣΙΩΣ
ὅτι γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους, κυρίως δὲ διότι διὰ τοῦ ἐντύπου τῆς Ἀπογραφῆς νομιμοποιεῖται ἡ ἀνήθικη ζωὴ καὶ πολιτεία καὶ χλευάζεται ἡ χριστιανικὴ Ἠθικὴ στὴ Χώρα τούτη τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Ἡρώων ἐκφράζω ὄχι μόνο τὴν ἀγανάκτησή μου, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀποτροπιασμό μου πρὸς τοὺς ἀρμοδίους παράγοντες τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας
ΑΡΝΟΥΜΑΙ
νὰ συμμετάσχω στὴν Ἀπογραφή, διότι παθητικῶς καθίσταμαι συνένοχος στὰ ἑξῆς ἀδικήματα:

α) Στὴν ταπείνωση τῆς Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς μου ἰδιότητος,  καὶ

β) Στὸν εὐτελισμὸ καὶ τὸν  χλευασμὸ τῆς Χριστιανικῆς  Ἠθικῆς

 γ) Στὴν νομιμοποίηση τῆς παρανόμου συμβιώσεως.

Αἴγιον, 10 Μαΐου 2011

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΠΗΓΗ: http://mkka.blogspot.com/

, ,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: «ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ!» (2ον)

“ΜΙΚΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ” ;; Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ (2ον)
ΝΑΙ, Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ! (2ον)

Α)  ΣΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

.           Σὲ προηγούμενη ἀνάρτησή μας ἀναφερθήκαμε στὶς μάσκες, ὅσον ἀφορᾶ στὴν Ἐκκλησία. Ἡ προσοχή μας σήμερα ἑστιάζεται πρὸς τὴν Κυβέρνηση. Μία Κυβέρνηση ποὺ ὑποκρίνεται πὼς τιμᾶ τὴν Ἐκκλησία, προσκαλεῖ τὸν Ἀρχιεπίσκσπο στὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο, τρέχει στὰ ἐγκαίνια καὶ στὶς ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ συγχρόνως νομοθετεῖ καὶ λαμβάνει μέτρα, τὰ ὁποῖα πληγώνουν τὴν Ἐκκλησία καὶ παρεμποδίζουν τὸ λυτρωτικό της ἔργο. Στὸ δρόμο βρίσκεται ἤδη  τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν Δημοσίων Ὑπαλλήλων, τὸ γνωστὸ “ἕνας πρὸς πέντε”, δηλ. πέντε συνταξιοδοτοῦνται καὶ ἕνας διορίζεται. Ἡ Κυβέρνηση ἔχει ἀνακοινώσει, ὅτι στὸ Νομοσχέδιο αὐτὸ ἐντάσσεται καὶ ἡ Ἐκκλησία. Ἀλλὰ παρὰ ταῦτα δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ φύγουν πέντε ἐφημέριοι καὶ θὰ διορισθῆ ἕνας. Τὸ Κυβερνητικὸ σχέδιο ἐντάσσει τὴν Ἐκκλησία στὸ γενικὸ καλάθι μὲ ὅλους τοὺς ὑπαλλήλους τοῦ Δημοσίου Τομέως. Τοῦτο σημαίνει ὅτι θὰ φεύγουν πέντε ἐφημέριοι ἀλλὰ θὰ διορίζεται κάποιος κάπου π.χ. στὸν τομέα τῆς ὑγείας! Καὶ μόνον ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ Ἐφημερίου ὡς “ὑπαλλήλου” εἶναι ὕβρις! Οἱ Κληρικοὶ καὶ ἐκ τοῦ θείου λειτουργήματός των καὶ ἐκ τοῦ Νόμου ὀνομάζονται “θρησκευτικοὶ λειτουργοί”. Εἴμαστε  “λειτουργοί”, δηλ. ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ  καὶ “ὄχι ὑπάλληλοι”, δηλ. ὑπηρέτες τοῦ Κράτους, κύριε Ραγκούση! Νὰ λοιπόν, ὅτι πολὺ σύντομα θὰ πέσουν καὶ οἱ μάσκες τῆς Κυβερνήσεως. Θὰ φανεῖ τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Παπανδρέου. Θὰ φανεῖ ἐὰν ὄντως  σέβεται τὴν Ἐκκλησία ἢ ἐὰν μάχεται τὴν Ἐκκλησία!

Β) ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

.           Τὸ μικροσκόπιό μας σήμερα ἑστιάζεται ἀποκλειστικὰ στὴν Κυβέρνηση ἀπὸ μία ἄλλη σκοπιά. Ἡ Κυβέρνηση ἔχει τὴν εὐθύνη διαχειρίσεως τόσο τῶν ἐθνικῶν, ὅσο καὶ τῶν οἰκονομικῶν ζητημάτων. Τὰ ἐθνικοῦ χαρακτῆρος ζητήματα ἡ σημερινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἡγεσία ἀποφεύγει νὰ τὰ ἐγγίσει, ἐπικαλουμένη τοὺς “διακριτοὺς ρόλους”, μιὰ πρόφαση ἀπαράδεκτη, κατὰ τὴν ταπεινή μας γνώμη. Ἰδοὺ μερικὰ ἀπὸ τὰ ζητήματα αὐτά: ἡ γλώσσα μας, δηλ. ὁ παραγκωνισμὸς τοῦ μαθήματος τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν, τὸ ὁποῖον ὁρίζεται ὡς μάθημα ἐπιλογῆς, ἡ παραποίηση καὶ ἡ παραχάραξη τῆς ἱστορίας μας, π.χ. στρέβλωση τοῦ ἠρωϊκοῦ ἀγῶνος τοῦ 1821, παραποίηση τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς, ὅπως ὁ συνωστισμὸς τῆς Σμύρνης κ.ἄ., ἡ ὑποβάθμιση τοῦ μαθήματος τῆς ἱστορίας μας, τὸ ὁποῖο ὁρίζεται πλέον ὡς μάθημα ἐπιλογῆς, ἡ ἀπώλεια ἐδαφῶν, διὰ τῆς ὁποίας περιορίζεται ἡ ἐθνική μας κυριαρχία, ἡ ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως ἡ “κατάκτηση” τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὰ στίφη τῶν Ἰσλαμιστῶν κ.ἄ.
.           Στὰ ζητήματα αὐτὰ καὶ δὴ τῆς  περιφρουρήσεως τῆς ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητος καὶ ἀνεξαρτησίας οἱ μάσκες θὰ πέσουν πολὺ σύντομα ὅσον ἀφορᾶ στὸν Πρωθυπουργό μας κ. Γεώργιο Παπανδρέου καὶ τὴν Κυβέρνησή του. Πολὺ σύντομα ἐπίσης θὰ φανερωθῆ τὸ περιεχόμενο τῆς πρόσφατης συναντήσεως καὶ τῆς διεξαχθείσης συζητήσεως “κεκλεισμένων τῶν θυρῶν” μεταξὺ τῶν Πρωθυπουργῶν Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας. Ἡ Ἑλλάδα μας πουλήθηκε, ὅπως ἰσχυρίζονται μερικοί; Κάποια νησιὰ τοῦ Αἰγαίου εἶναι ἀκόμη δικά μας ἢ μήπως χαρίσθηκαν στὴν Τουρκία; Ἡ Τουρκία εἶναι πράγματι συγκυρίαρχος στὸ Αἰγαῖο, ὅπως θρυλεῖται; Κάποιοι ὁμιλοῦν γιὰ τὴν ἀπώλεια δέκα τριῶν (13) νησίδων τῆς Ἑλληνικῆς κυριαρχίας. Μιὰ ἀπώλεια, ποὺ μᾶς θυμίζει τὰ  Ἴμια! Τώρα πιὰ γνωρίζουμε τὴν ἐθνικὴ μειοδοσία, ποὺ συνέβη στὰ Ἴμια μὲ Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τότε τὸν λαλίστατο σήμερα καὶ ἀπαράδεκτο ὑβριστὴ τῶν Ἑλλήνων κ. Πάγκαλο!  Στὴ διανομή, ποὺ λέγεται ὅτι ἔγινε πρόσφατα, ἐκτὸς τῶν Τούρκων ἔλαβαν ἄραγε μερίδιο καὶ οἱ Ἰσραηλίτες; Τὰ ὑποθαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου κλπ. στὸ Αἰγαῖο εἶναι δικά μας; Γιατί ἄραγε ἡ κα Χίλαρυ Κλίντον, Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, ἔτσι ξαφνικὰ ἐξεδήλωσε ἐνδιαφέρον νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν Ἑλλαδίτσα μας;
.           Ὅλα αὐτὰ ἔρχονται στὸ νοῦ μας σήμερα, καθὼς ἀναπολοῦμε τὰ ὅσα εἶπεν ἡ κὰ Ψαρούδα-Μπενάκη,  ὡς Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὸ ἔτος 2005 στὸν νεωστὶ -τότε- ἐκλεγέντα Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, ὅτι δηλ. θὰ ὑποστοῦμε περιορισμὸ τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας. Τώρα, δηλ. πολὺ σύντομα, θὰ διαπιστώσουμε ἐὰν ὁ κ. Γεώργιος Παπανδρέου εἶναι Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἑλλήνων ἢ ἁπλῶς ἕνα Ἐκτελεστικὸ Ὄργανο ξένων Κέντρων Ἀποφάσεων! Ὑπέρμαχος καὶ προασπιστὴς τῶν συμφερόντων  τῆς Ἑλλάδος ἢ  Ὄργανο ἐξυπηρετήσεως καὶ προωθήσεως ξένων συμφερόντων; Ἀληθεύει ἄραγε, ὅτι σπεύδει νὰ “τακτοποιήσει” ὅπως-ὅπως τὰ τῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ καταλάβει -σὰν ἀντάλλαγμα- ἀπὸ τὰ Ἀφεντικὰ τὴ θέση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ΟΗΕ; Ὅλα αὐτὰ εἶναι φῆμες; Εἶναι κακοήθειες μικρόψυχων ἀνθρώπων-ἀνταγωνιστῶν τοῦ  Πρωθυπουργοῦ μας στὸν πολιτικὸ στίβο; Ἢ εἶναι προγραμματισμένα ἀπὸ τὰ Μεγάλα Ἀφεντικά μας στὴ γραμμὴ ποὺ χάραξε ὁ μισέλλην Κίσινγκερ;
.           Οἱ μάσκες λοιπὸν γρήγορα θὰ πέσουν καὶ γιὰ τοὺς Πολιτικοὺς Ταγοὺς τῆς Χώρας μας, ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἐθνικά μας ζητήματα.

Γ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΗΣ

.           Ἡ γνωστὴ ὡς “Τρόϊκα”, ἡ ξένη Ἀντιπροσωπεία τῶν οἰκονομικῶν Παραγόντων τοῦ Δ.Ν.Τ. κλπ., δηλ. ἡ τριμελὴς Κυβέρνηση Κατοχῆς, ποὺ μᾶς ἐπιβλήθηκε χωρὶς νομιμοποίηση ἀπὸ τὴν Βουλή, χωρὶς Συνταγματικὴ κάλυψη,  χωρὶς τὴν βούληση τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, προχθὲς Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011, προέβη σὲ Δηλώσεις, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν τὴν ἀγανάκτηση τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, μᾶς εἶπαν δηλ. ὅτι πρέπει νὰ πουλήσουμε τὰ ἀσημικὰ καὶ τὰ χρυσαφικὰ τῆς Χώρας, δηλ. τὴ Δημόσια Περιουσία προκειμένου νὰ συγκεντρωθῆ ἐπειγόντως ἕνα ποσὸν 50 δισ. εὐρώ!
.            Γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα ἡ Κυβέρνηση ἐπεχείρησε νὰ συσκοτίσει τὰ πράγματα. Ἐνῶ δηλ. ὅλα εἶχαν συμφωνηθῆ στὸ παρασκήνιο, ἐξ αἰτίας τῆς γενικῆς  ἐξεγέρσεως, ἡ ὁποία σημειώθηκε αὐτομάτως, διὰ τοῦ ἐκπροσώπου της ἐπὶ τοῦ Τύπου ἔσπευσε τὰ ξημερώματα τῆς Κυριακῆς, τὴν 2α πρωϊνὴ ὥρα-πρωτοφανὲς γεγονὸς ὡς πρὸς τὴν ὥρα- νὰ προβῆ σὲ δηλώσεις, μὲ τὶς ὁποῖες καταδίκαζε τὶς ἀνακοινώσεις τῆς Τρόϊκας. Ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν κ. Παπακωνσταντίνου εἶχε ἀπογυμνωθῆ τελείως. Οὔτε τὸ γνωστὸ “φύλλο συκῆς” δὲν τοῦ ἄφησαν! Ἡ Κυβέρνηση ἀπογυμνώθηκε! Ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἐφ᾽ ὅσον κρατάει στὸ πόστο του τὸν ὑπαίτιο Ὑπουργὸ κ. Παπακωνσταντίνου, καθίσταται αὐτομάτως συνένοχος!
.           Ὅλες οἱ ἐφημερίδες ἔσπευσαν νὰ καταγγείλουν τὴν Κυβέρνηση γιὰ τὴν ἐθνικὴ αὐτὴ μειοδοσία. Ἀκόμη καὶ ἡ ὑπερ-φιλοκυβερνητικὴ “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ” (Δευτέρα 14η Φεβρουαρίου) ἔγραψε χωρὶς περιστροφές: «ΚΩΜΙΚΟ-ΤΡΑΓΩΔΙΑ. Συμφωνημένο τὸ πωλητήριο δημόσιας περιουσίας γιὰ 50 δισ.»  Καταπέλτης ἦσαν καὶ οἱ τίτλοι τῶν ἄλλων ἐφημερίδων τῆς Κυριακῆς 13ης Φεβρουαρίου!
.           «Δεν πρόκειται οἱ Ἕλληνες νὰ ἀπολέσουν βασικὰ στοιχεῖα τῆς ἐθνικῆς τους κυριαρχίας, ἐδήλωσε χθὲς ὁ Πρωθυπουργός…» (ΕΣΤΙΑ 12.02.2011). Ὁ καιρὸς θὰ δείξει ἂν ἡ Πρωθυπουργικὴ αὐτὴ διαβεβαίωση, ποὺ μᾶς παρηγορεῖ καὶ μᾶς ἀνακουφίζει, ἂν λέγω, ἡ Πρωθυπουργικὴ αὐτὴ διαβεβαίωση εἶναι ΑΛΗΘΙΝΗ καὶ δὲν εἶναι κάλπικη. Κάλπικη σὰν μία ἄλλη προγενέστερη διαβεβαίωση τοῦ κ. Παπανδρέου ὅτι “τὰ λεφτὰ ὑπάρχουν!”……………. !
.           Ἐνῶ λοιπὸν ὁλόκληρος ὁ πολιτικὸς κόσμος συγκλονιζόταν ἀπὸ τὸ τραγικὸ αὐτὸ γεγονός, ὅτι πρέπει νὰ πουληθοῦν δημόσια ἀγαθὰ γιὰ νὰ ἐξοικονομηθοῦν 50 δισ.,  τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας ἀπὸ τὸ κεντρικὸ βραδυνὸ Δελτίο Εἰδήσεων τῆς ΝΕΤ ἀκούσθηκε ὁ κ. Ὄλι Ρέν, ἕνας τῆς Τρόϊκα,  νὰ λέγει: «Ἦταν ἕνα μικρὸ ἀτύχημα»! Μὲ ἄλλα λόγια οἱ Κατακτητές μας οὔτε γραμμὴ ἄλλαξαν, οὔτε καὶ γνώμη!  Ἁπλὰ ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ ὥρα ἢ ὁ τρόπος τῆς ἀνακοινώσεως τοὺς ἦταν μικρὸ ἀτύχημα! Ἀλλὰ ἡ πώληση τῆς Δημόσιας γῆς πρέπει νὰ γίνει καὶ θὰ γίνει! Καὶ μόνο γι᾽ αὐτὸ τὸ λόγο ἡ Κυβέρνηση εἶναι ὑπόλογη μπροστὰ στὴν ἱστορία!
.           Σὲ ἐπιβεβαίωση αὐτῆς τῆς θέσεως σᾶς παραπέμπω στὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος ” ΤΑ ΝΕΑ” τῆς 15ης Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. Νὰ τί γράφουν στὴν πρώτη σελίδα: «Τὰ “ἀφεντικὰ” ἐπιμένουν “Βρεῖτε τὰ 50 δισ. εὐρώ”».
.         Ἰδοὺ τώρα καὶ οἱ ἀντικρουόμενες ἀπόψεις:

Ζάν-Κλὸντ Γιοῦνκερ: «Ἐντολὴ στὴν Κυβέρνηση νὰ προχωρήσει σὲ πωλήσεις περιουσιακῶν στοιχείων ὕψους 50 δισ. εὐρώ…ἔδωσε ὁ Ζάν-Κλὸντ Γιοῦνκερ».
Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν: «Ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Γιῶργος Παπακωνσταντίνου δεσμεύτηκε, ὅτι τὸ σχέδιο θὰ προχωρήσει».
Ὁ Πρωθυπουργός: «Οὔτε σπιθαμὴ γῆς στὸ σφυρὶ», διεμήνυσε ὁ Πρωθυπουργὸς Γιῶργος Παπανδρέου”.

.           Τρεῖς ἄνθρωποι μὲ τρεῖς διαφορετικὲς τοποθετήσεις! Ἄλλα λέγει ὁ Ὑπουργὸς τῶν Οἰκονομικῶν καὶ ἄλλα ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Χώρας! Διαλέξτε καὶ πάρτε, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες!
.           Γεμίσαμε, λοιπόν, ἀπὸ μάσκες! Μάσκες παντοῦ! Μάσκες σὲ ὅλους! Μάσκες φοροῦν  Πρωθυπουργὸς καὶ  Ὑπουργοί! «Τὰ λεφτὰ ὑπάρχουν», ἔλεγε πρὸ τῶν ἐκλογῶν ὁ κ. Παπανδρέου! Καὶ νά, τώρα πουλάει τὴ δημόσια γῆ! Ἑτοιμάζεται νὰ ἐκποιήσει τὰ τιμαλφῆ τῆς Ἑλλάδος μας! Ἐπειδὴ ντρεπόταν νὰ μᾶς τὸ πεῖ ὁ ἴδιος, ἔβαλε τὴν Τρόϊκα νὰ τὸ προαναγγείλει! Στὴ συνέχεια  βγῆκαν οἱ Κυβερνητικοὶ νὰ διαμαρτύρωνται!
.        Ἀλλὰ τοὺς πῆραν χαμπάρι! «Συμφωνημένο τὸ πωλητήριο δημόσιας περιουσίας γιὰ 50 δισ.», φωνάζει ἡ Ἐλευθεροτυπία, ἡ δική τους ἐφημερίδα! Τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου λοιπὸν προβάλλει ἐνώπιόν μας σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο! Ἀλλὰ στὸ θέατρο εἶναι ἀπαραίτητες οἱ μάσκες! Μάσκες λοιπὸν στὴ Συμπολίτευση καὶ στὴν Ἀντιπολίτευση! Εὐτυχῶς γιὰ μᾶς τοὺς ἀφελεῖς, ὅτι μερικὲς μάσκες ἄρχισαν ἤδη νὰ πέφτουν! Ναί, μᾶς κοροϊδεύουν, ἀλλὰ ἐπὶ τέλους ἄρχισαν νὰ ἀποκαλύπτωνται! Μακάρι νὰ πέσουν ὅλες οἱ μάσκες μήπως καὶ σωθῆ ἡ Ἑλλάδα μας.

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

ΠΗΓΗ: http://mkka.blogspot.com

 

Σχολιάστε

ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ!

Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ! (1ον)
ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ! (1ον)
τοῦ Μητροπλ. Καλαβρύτων Ἀμβροσίου

.            Εἶναι φανερό, ὅτι στὶς σχέσεις μεταξὺ τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῶν κυβερνητικῶν παραγόντων  ὑπάρχει ἕνα μυστήριο. Ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἐφαρμόζει σταθερὰ καὶ ἀπαρέγκλιτα ἕνα μοντέλο ἠπίων τόνων στὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Σοβαρὰ καὶ μεγάλα θέματα, τὰ ὁποῖα ἀναφύονται, ὅπως π.χ. τὸ θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, τὰ παραπέμπει σὲ Ἐπιτροπὲς γιὰ μελέτη, ἀλλά με τὸν τρόπο αὐτὸ προσφέρει, ἄθελά Του ἴσως,  τὸν ἀπαιτούμενο χρόνο στὴν Κυβέρνηση, ὥστε ἀνενόχλητη νὰ προωθεῖ τὰ σχέδιά της. Δὲν μποροῦμε νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι αὐτὸ γίνεται συνειδητά, συντελεῖται ὅμως!
.        Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ Ἐξοχώτατος Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος κ. Γεώργ. Παπανδρέου δείχνει μία τιμὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ ἄρα πρὸς τὴν Ἐκκλησία ὡς θεσμό. Παρίσταται συχνὰ σὲ ἐκκλησιαστικὲς ἐκδηλώσεις, ἐξωτερικεύει δὲ καὶ ἐκφράζει ἕνα σεβασμὸ πρὸς τὸν “φίλο”  Ἀρχιεπίσκοπο, ὅπως λέγει ὁ ἴδιος. Παρὰ ταῦτα ὁ κ. Πρωθυπουργὸς δὲν ἔχει ἀποκαλύψει τὶς πραγματικές του διαθέσεις ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας, Στὰ μεγάλα ζητήματα, τὰ ὁποῖα ἔχουν τεθῆ ἐπὶ τάπητος σήμερα, ὁ Πρωθυπουργὸς δὲν ἐκφράζεται. Ἡ ἐφημερίδα “Ἐλεύθερη Ὥρα” σὲ πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της (16ης Ἰανουαρίου) ἔγραφε: “ΞΕ-ΚΛΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” Στὴν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα λοιπὸν κυριαρχεῖ μία καχυποψία, ὅτι Πρωθυπουργὸς καὶ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχουν ἐγκαινιάσει μία μυστικὴ ἐπικοινωνία καὶ σχέση μεταξύ τους. Ὁ καιρὸς θὰ δείξει, ἐὰν ἡ σχέση αὐτὴ τελικὰ ἀποβαίνει ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς Ἐκκλησίας ἢ τοῦ ἴδιου Ἀρχιεπισκόπου, ὡς προσώπου.
.            Ἂς ἔλθουμε τώρα στὰ πραγματικὰ γεγονότα. Στὸ ζήτημα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη  π.χ. ὁ Μακαριώτατος ἔχει παραπέμψει μέχρι σήμερα το ζήτημα  σὲ δύο Ἐπιτροπές:  Μιὰ Ἐπιτροπὴ ἀποφασίσθηκε τὸν περασμένο Ὀκτώβριο κατὰ τὴν τακτικὴ Συνοδο της Ἱεραρχίας.  Μία νεώτερη Ἐπιτροπὴ ἀποφασίσθηκε τον περασμένο Ἰανουάριο μὲ ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱεράς Συνόδου.  Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Κυβέρνηση προχωρεῖ ἀνενόχλητη στὴν ἐπεξεργασία τῶν σχεδίων της χωρὶς τὸ παραμικρὸ ἐμπόδιο ἀπὸ τὴν Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας. Ἀντιδράσεις πολλές,  καὶ μάλιστα δυναμικές,  ὑπάρχουν μόνον ἀπὸ τὸ ὀρθόδοξο Πλήρωμα. Χθὲς μόλις ἔλαβε χώρα μία μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστὰ ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο κατὰ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη. Ἱεράρχες ἐπίσης μεμονωμένως ἐκφράζονται καὶ ἀντιδροῦν. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως ὡς θεσμὸς ….διασκέπτεται! Οἱ πιστοὶ διαποροῦν. Τί ἄραγε συμβαίνει; Μήπως ἡ παραπομπὴ τοῦ θέματος στὶς Ἐπιτροπὲς τῶν ἐμπειρογνωμόνων γίνεται γιὰ νὰ “ροκανίζεται” ὁ χρόνος ὑπὲρ τῆς Κυβερνήσεως;  Μήπως ἡ σύσταση Ἐπιτροπῶν θὰ ἀποτελέσει “ἄλλοθι” γιὰ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο; Φοβούμεθα, ὅτι ὅταν ἡ Κυβέρνηση θὰ ψηφίσει τὸ σχετικὸ Νόμο γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἠ Εκκλησία θὰ ἐμφανισθῆ, ὅτι εὑρίσκεται σὲ ἀμηχανία. “Μελετήσαμε, παρεκαλέσαμε, τί ἄλλο μπορούσαμε νὰ κάνουμε;”  θὰ μᾶς εἴπουν! Τότε, ὅπως ὑποθέτω,  θὰ  χύνωνται “κροκοδείλια δάκρυα”. Ἡ ὑποτονικὴ τακτικὴ θὰ ἔχει ὠφελήσει τὴν Κυβέρνηση, ὄχι τὴν Ἐκκλησία. Εὔχομαι νὰ εἶναι λανθασμένοι οἱ ὑπολογισμοί μας. Θὰ ἀποδειχθῆ λιαν συντόμως.
.            Γιὰ νὰ πιστοποιηθῆ ἡ ἀλήθεια τῶν λόγων μας, σᾶς παρουσιάζουμε ἐδῶ τὴν τελευταία Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μὲ ἡμερομηνία 3 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν γιὰ τὸ θέμα τῆς “Κάρτας τοῦ Πολίτη”: “Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος παρακολουθεῖ μὲ ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον τὸ θέμα τῆς “Κάρτας τοῦ Πολίτη” καὶ συμμερίζεται τοὺς προβληματισμοὺς καὶ τὶς ἀνησυχίες τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἔχοντας δηλώσει ἤδη τὶς σχετικὲς ἐπιφυλάξεις του. Ἀναμένει δὲ τὴν διαμόρφωση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης τοῦ ὅλου νομοθετικοῦ πλαισίου γιὰ τὴν τελικὴ τοποθέτησή του, διαβεβαιώνοντας ὅτι προέχει ὁ ἀπόλυτος σεβασμὸς στὸ ἀνεπανάληπτο καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου…. Αὐτὴ ἄλλωστε εἶναι καὶ ἡ ξεκάθαρη στάση σύσσωμης τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία, μὲ ἀπόφασή της, ἔχει ἀναθέσει στὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων καὶ στὴν Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τὴν ἀπὸ κοινοῦ μελέτη τῶν σχετικῶν ζητημάτων ποὺ ἀνακύπτουν μὲ τὴ συνδρομὴ εἰδικῶν ἐπιστημόνων τῆς Θεολογίας, τῆς Νομικῆς καὶ τῆς Πληροφορικῆς”. Τί σημαίνουν ὅλα αὐτά; Μήπως εναι “στάχτη στ μάτια”;
.            Βεβαίως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δὲν μπορεῖ νὰ ὁμιλεῖ ἀνεύθυνα. Ὁ λόγος της πρέπει νὰ εἶναι τεκμηριωμένος. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει, ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἀναμένει τὶς διατάξεις τοῦ Νομοσχεδίου γιὰ νὰ καθορίσει τὴ στάση  της. Θ μποροῦσε προκαταρτικὰ ν χει προαναγγείλει κάποιες μετάκλητες θέσεις της, πως π.χ. τι Κάρτα δν μπορε ν περιέχει “προσωπικ δεδομένα”, τ ποα μάλιστα κάτοχός της δν θ μπορε ν λέγξει, στε ο παρατηρήσεις τς ερς Συνόδου  ν ποτελέσουν ριοθετήσεις κα σημεα πρς ποφυγήν ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση κατ τν πεξεργασία το σχετικο Νομοσχεδίου. Μεταξύ τν παγορευτικν ρων θ μποροσε πίσης ν εναι αριθμς 666  κα ,τι λλο δν θ θελε κκλησία. Γι΄ατ κα σα λλα στοιχεῖα δν χρειάζεται Γνωμοδότηση κάποιας εδικς πιτροπς μπειρογνωμόνων! Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ὤφειλε νὰ καταστήσει σαφὲς τόσο στὴν Κυβέρνηση ὅσο καὶ στὸ “φίλο” του κ. Πρωθυπουργὸ ὅτι ὁ Λαὸς ἐξεγείρεται καὶ ἀντιδρᾶ. Ἐξεγείρονται ὄχι μόνον οἱ πολλοὶ καὶ οἱ ἀνώνυμοι, ἀλλὰ καὶ προσωπικότητες τοῦ ἐπιστημονικοῦ κόσμου, ὅπως π.χ. ὁ Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης κ. Ἰωάννης Τσάνης μὲ τὴν ἐμπεριστατωμένη ἀναφορὰ του πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο,  ἡ ὁποία ἔχει δημοσιευθῆ ἤδη.  Οἱ Ἐμπειρογνώμονες θὰ μποροῦσαν, κατόπιν ἀναθέσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, νὰ παρακολουθοῦν ἁπλῶς ὡς παρατηρητὲς βῆμα πρὸς βῆμα τὴν πορεία τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, ὥστε νὰ ἐνημερώνουν σχετικῶς τὴν Ἐκκλησία. Μᾶς ἐνοχλεῖ τὸ γεγονός, ὅτι ἡ κοινωνία εἶναι ἀναστατωμένη καὶ ἡ Ἐκκλησία σκέπτεται, μελετᾶ καὶ …..παραμένει σιωπηλή.
.            Ὁ Μακαριώτατος ἐκλήθη καὶ τελικὰ ἀποδέχθηκε τὴν πρόσκληση τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ γιὰ νὰ παραστῆ σὲ μία Συνεδρίαση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔδωσε τὸ στίγμα μιᾶς ἀγαστῆς συνεργασίας μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, ὅπως ἤδη τονίσθηκε παραπάνω. Ὀφείλει, λοιπόν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ ἐξαργυρώσει αὐτὴ τὴ φιλικὴ σχέση τόσο μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ ὅσο καὶ μὲ τοὺς Ὑπουργοὺς τῆς Κυβερνήσεως ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ! ν δν συμβ ατό, τότε θ κατηγορηθ, πως δη τονίσθη, τι γίνεται γέφυρα, στε Κυβέρνησις ν περνάει τ σχέδιά της π ζημίᾳ τς κκλησίας.
.            Σοβαρὸ ἐπισης εἶναι τὸ ζήτημα τῆς καταργήσεως τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὰ σχολεῖα μας. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἤδη ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο π.ἔ. ἔχει παραπέμψει τὸ ζήτημα σὲ μία πολυμελῆ Επιτροπη γιὰ νὰ τὸ μελετήσει “σφαιρικά”, ὅπως χαρακτηριστικὰ εἶπε τότε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος. κκλησία λοιπν παραπέμπει να κόμη “καθαρ” στν οσία του θέμα σ πιτροπ γι ν τ “μελετήσει”; Τί ραγε ν μελετήσει; Πς θ καταπιομε κι᾽ ατ τ χάπι; Πῶς θὰ δεχθοῦμε δηλ. μία ἀκόμη ταπείνωση ἀπὸ τὴν Πολιτεία, ποὺ στοχεύει στὴν ἐγκαθίδρυση τοῦ “κοσμικοῦ” Κράτους, δηλ.  ἑνὸς ἀθέου Κράτους; Τὴν ὥρα ποὺ ἡ Ἐκκλησία σκέπτεται καὶ διασκέπτεται ἡ Κυβέρνησις προωθεῖ τὰ σχέδιά της. κα Διαμαντοπούλου, πουργς τς Παιδείας, χωρς τ “Θρησκευμάτων”, δν κρύβει τς σκέψεις της. Ἀπό τὸ Λονδίνο ἐδήλωσε: “Ἐπίσης, ἡ κ. Διαμαντοπούλου ἀναφέρθηκε καὶ στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἐπισημαίνοντας, ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπαλλάσσεται ἀπὸ ἐ-κ-κ-λ-η-σ-ι-α-σ-τ-ι-κ-ε-ς  ἐ-π-ι-ρ-ρ-ο-ές καὶ θὰ ἀναφέρεται πλέον σὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες”
.            Σᾶς ἐρωτῶ, ἀγαπητοί μου φίλοι: Στὰ λόγια αὐτά, τὰ ὁποῖα πλήττουν ἄμεσα τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἐκκλησία μας, εἴδατε κάποια ἀντίδραση; Τ Σύνταγμα τῆς λλάδος στ ρθρο 16 παράγρ. 5 ρίζει, τι παρεχόμενη παιδεία χει “σκοπ τν θική, πνευματική…..γωγ τν λλήνων, τν νάπτυξη τς θνικς κα θρησκευτικς συνείδησης….¨. Χρειάζεται ραγε σύσταση κάποιας εδικς πιτροπς μπειρογνωμόνων, στε ν ποκρουσθ παράδεκτη  ατ τοποθέτηση τς κυρίας Διαμαντοπούλου; Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀποσκοπεῖ στὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τῶν ἑλληνοπαίδων, ὅπως ἐπιτάσσει τὸ Σύνταγμα. Ἀντιθέτως τὸ μάθημα τῆς Θρησκειολογίας ἀποβλέπει ἀπερίφραστα στὴ στρέβλωση τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως τοῦ ἀτόμου! Μὲ βεβαιότητα ὁδηγεῖ στὸν ἀθεϊσμό, δηλ. στὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ “ἐκκλησιαστικὲς ἐπιρροές”, ὅπως εἶπε ἡ κα Ὑπουργός. Εἴδατε, λοιπόν, κάποια ἀντίδραση; Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, βεβαίως δὲ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, τηροῦν αἰδήμονα σιωπήν!
.            Ἂς τὸ ποῦμε, λοιπόν, γιὰ ἀκόμη  φορά. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος μὲ τὴν τακτικὴ τῶν ἠπίων τόνων, τῆς σιωπῆς καὶ τῆς παραπομπῆς τῶν “ΑΥΤΟΝΌΗΤΩΝ¨ θεμάτων σὲ Ἐπιτροπές, χωρς σως ν τ θέλει, χωρς σως ν τ ντιλαμβάνεται, προσφέρει νερ στ μύλο τν Κυβερνώντων, γίνεται γέφυρα γι ν περννε χωρς ντίσταση τ βλαπτικ γι τν κκλησία νομοσχέδια τς Κυβερνήσεως κα τελικ φαίνεται σν ν πονομεύει τ μέλλον κα τ συμφέροντα τς κκλησίας. Ἐκτίθεται, χωρὶς νὰ τὸ ἀντιλαμβάνεται. Ἔχει παγιδευθῆ στὴν ἐφαρμογὴ τῆς τακτικῆς τῶν ἠπίων τόνων, προφανῶς γιὰ νὰ προβάλλεται στὸν ἀντίποδα τοῦ profil ποὺ εἶχε ὁ μακαριστὸς Χριστόδουλος. Αὐτὰ τὰ καταθέτω μόνο σὰν ὑποψία, ὄχι σὰν διαπίστωση! Εἶναι οἱ φόβοι καὶ οἱ φοβίες τῶν σκεπτομένων χριστιανῶν. Εἶναι οἱ ἀπορίες καὶ οἱ ἐρωτήσεις ποὺ δεχόμεθα τακτικὰ ἀπὸ τοὺς πιστούς μας. Στὴ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐμφανίζεται ὡς α-πολιτικός, ἐφαρμόζοντας μὲ ἀκρίβεια τοὺς διακριτοὺς ρόλους, ἔχει καταγραφῆ ὡς “ὁ ἄνθρωπος τοῦ ΠΑΣΟΚ”. Ὅταν ἤμουνα στὴ Νέα Ὑόρκη τῶν ΗΠΑ πολλοί ἐχαρακτήρισαν τὸν κ. Ἱερώνυμο ὡς τὸν ἄνθρωπο “τῆς Κλαδικῆς τοῦ ΠΑΣΟΚ”! Στὶς λιγοστὲς δηλώσεις, ποὺ ἔχει κάμει ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς του μέχρι σήμερα ὁ Μακαριώτατος, εἶναι καὶ οἱ ἑξῆς δύο: α) “οἰ Αριστεροὶ εἶναι πιὸ καλοὶ χριστιανοὶ ἀπὸ τοὺς Δεξιούς”! καὶ β) “στὴν ἀνάγκη μπορῶ νὰ γίνω καὶ ἐγὼ κομμουνιστής”!  Αὐτὰ εἶναι πραγματικὰ περιστατικά, εἶναι δεδομένα. Παρὰ ταύτα δηλώνω ἀπερίφραστα, ὅτι ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ καὶ δὲν ἐπικροτῶ τὶς κατηγορίες αὐτὲς οὔτε γιὰ τὸν Μακαριώτατο κ. Ἱερώνυμο, οὔτε γιὰ ὁποιονδήποτε  ἄλλο ὑπεροχικὸ παραγοντα τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε ἐπίσης γιὰ ὁποιονδήποτε Ἀρχιερέα της Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καταγράφω ὅμως τὴν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα τῆς σήμερον ὡς ἕνας ταπεινός  καὶ ἀσήμαντος ὑπηρέτης τοῦ ἁγίου Θυσιαστηρίου, στὸ ὁποῖον ὅμως ἱερουργῶ ἐπὶ πέντε ἤδη δεκαετίες (ἀπὸ τοῦ Μαΐου 1961).
.            Ἀναφερόμενος στὰ παραπάνω πραγματικὰ περιστατικά, τὰ ὁποῖα προσδιορίζουν τὸν Μακαριώτατο κ.Ἱερώνυμο,  θὰ πρέπει νὰ σημειώσω, ὅτι δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἂν ὁ κάθε Ἀρχιεπίσκοπος εἶναι Πράσινος ἢ Γαλάζιος ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ἀρκεῖ τελικὰ αὐτό να ἀποβαίνει ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῆς Ἐκκλησίας. Ἂν καὶ κατὰ βάθος θὰ ἤθελα τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὸν κάθε Μητροπολίτη νὰ εἶναι α-πολιτικός, δηλ. χωρὶς χρῶμα καὶ ἔνταξη σὲ κάποιο πολιτικὸ σχηματισμό, διότι ἐξ ὁρισμοῦ εἶναι πνευματικὸς πατέρας καὶ ἡγέτης ὅλων τῶν χριστιανῶν, ὅλων τῶν ἀποχρώσεων.
.            Ἕνα ἄλλο ζήτημα ποὺ τρέχει καὶ εἶναι καυτὸ εἶναι τὸ περὶ τοῦ χωρισμοῦ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας. Ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἔχει δηλώσει, ὅτι διεξάγεται ἤδη διάλογος μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας γιὰ τὸ ζήτημα αὐτό. Ὁ Μακαριώτατος κ. Ἱερώνυμος δηλώνει, ὅτι οὐδέποτε συνεζήτησε τὸ θέμα αὐτὸ μὲ τὸν κ. Πρωθυπουργό. Τί ἄραγε συμβαίνει; Η Ὑπουργὸς Παιδείας- ὄχι πιὰ καὶ Θρησκευμάτων-  κα Διαμαντοπούλου,  εὑρεθεῖσα προσφάτως στὸ Λονδίνο καὶ ἐρωτηθεῖσα σχετικῶς, ἀπάντησε: “Ἡ Ὑπουργὸς σὲ ἐρώτηση ποὺ δέχθηκε ὅσο ἀφορᾶ στὸν διαχωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ Κράτους, σχολίασε ὅτι ἡ σωστὴ ἀπάντηση στὸ δίλημμα εἶναι «ναί», ὅτι δηλαδὴ πρέπει νὰ ἐπέλθει διαχωρισμός, ἀλλὰ ὅπως εἶπε τὸ πρόβλημα εἶναι πῶς θὰ ἐφαρμοστεῖ αὐτὸς ὁ διαχωρισμὸς (βλ. Romfea.gr)” .
.            Ἀκούοντας τέτοιες κορῶνες ὁ πιστὸς Λαὸς διερωτᾶται: Τί λοιπὸν συμβαίνει;  Μαγειρεύεται κάτι στὸ παρασκήνιο; Παράλληλα μὲ τὴν μυστικὴ διπλωματία μεταξὺ τῶν Πρωθυπουργῶν Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας κ.κ. Παπανδρέου καὶ Ἐρντογκάν, μήπως ὑπάρχει καὶ  κάποια ἄλλη μυστικὴ “συμφωνία” μεταξὺ Ἀρχιεπισκόπου καὶ Πρωθυπουργοῦ; Ἡ δήλωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὅτι “δὲν συνεζήτησα ποτὲ τὸ ζήτημα αὐτὸ μὲ τὸν κ. Πρωθυπουργὸ” δὲν ἀποκλείει βέβαια μία συζήτηση μὲ κάποιο  ἄλλο κυβερνητικὸ πρόσωπο, “ἐντολῇ τοῦ Πρωθυπουργοῦ”. Μᾶς προβληματίζουν δύο τινά:  ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἡ κατὰ καιρούς, εὐκαίρως-ἀκαίρως,  ἀνακίνηση τοῦ ζητήματος ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τῶν Κυβερνώντων, καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἡ ἀπολυτος  σιωπὴ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τῶν ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων.
.            Ἕνα ἀκόμη καυτὸ ἐπίκαιρο ζήτημα εἶναι αὐτὸ τοῦ Νομοσχεδίου περὶ Δημοσίων Ὑπαλλήλων, τὸ γνωστὸ “ἕνας πρὸς πέντε”, ποὺ ἀφορᾶ στὸν διορισμὸ ὑπαλλήλων στὸν Δημόσιο Τομέα. Στ Νομοσχέδιο ατ Κυβέρνηση ντάσσει κα τς χειροτονίες τν νέων Κληρικν, παρ τ γεγονς τι ο Κληρικο δν εναι Δημόσιοι πάλληλοι λλ “θρησκευτικο λειτουργοί”. Τὸν παρελθόντα Ἰανουάριο συνεδρίασε ἐκτάκτως ἡ Ἱεραρχία γιὰ νὰ ἀποφασίσει ποιά στάση θὰ τηρήσει στὸ καυτὸ αὐτὸ ζήτημα. Μὲ πόνο ψυχῆς τότε παρατηρήσαμε νὰ ἐπικρατεῖ στὴν Αἴθουσα τῆς Ἱεραρχίας μιὰ συγκαταβατικὴ στάση τῶν Ἱεραρχῶν ἔναντι τῆς Πολιτείας, μία διάθεση ὑποτονική. Κατ᾽ ἐξαίρεση ὁ Σεβ. Καρυστίας κ. Σεραφείμ, Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἱεραρχίας, ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Αρχιεπίσκοπο, Τὸν παρεκάλεσε νὰ ἀφήσει πιὰ τὸ πετραχήλι καὶ νὰ πάρει  στὰ χέρια του τὸ “καρυοφύλλι”! Τὸ ἀπαιτοῦν οἱ καιροί, εἶπεν! Τότε νας ἐκ τν εραρχν, π κείνους πο πιδιώκουν ν κατασκευάσουν να γετικ profil στος κόλπους τς εραρχίας, ἀντέτεινε στὸν Σεβ. Καρυστίας, ὅτι σήμερα τὰ ζητήματα “ἐπιλύονται μὲ τὸ διάλογο καὶ ὄχι μὲ τὰ καρυοφύλλια”. Γενικῶς μπροστὰ μας κατὰ τὸν περασμένο μήνα εἴχαμε  μια Ἱεραρχία μὲ ὑποτονικὴ διάθεση, δηλ. μιὰ στάση ζωῆς περίπου ὅπως τὸ “ναὶ σὲ ὅλα”, ὅσον ἀφορᾶ τὴν Κυβέρνηση, γεγονὸς ποὺ ἰδιαίτερα μᾶς ἔθλιψε .
.            Θαρραλέα λοιπὸν καὶ μὲ σθένος ὑποστηρίξαμε ἐνώπιον τῶν Ἀδελφῶν μας Ἱεραρχῶν κατὰ τὸν περασμένο μήνα τὴν ἄποψη, ὅτι μὲ τὸ Νομοσχέδιο αὐτὸ “ἕνα πρὸς πέντε” ἡ Πολιτεία εἰσέρχεται ἀπροκάλυπτα πλέον στὰ ἐσωτερικά τῆς Ἐκκλησίας, διότι μὲ τὴ διαταξη “πέντε φεύγουν, ἕνας διορίζεται” πλήττονται καίρια τόσο ἡ αὐτονομία ὅσο καὶ τὸ αὐτοδιοίκητό της Ἐκκλησίας! Θὰ περιμένουμε δηλ. νὰ χηρεύσουν πέντε Ἐνορίες γιὰ νὰ διορίσουμε ἕνα ἱερέα; Πῆτε μου, παρακαλῶ, τί θὰ κάνουμε μὲ τὰ τέσσερα χωριά, ποὲ δὲν θὰ ἔχουν ἐφημέριο; Εἶναι λοιπὸν ἡλίου φαεινότερο, ὅτι ἡ Κυβέρνηση εἰσέρχεται στὰ ἐσωτερικά τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. χωρὶς δισταγμοὺς καὶ προσχήματα  παρεμποδίζει τὴν Ἐκκλησία στην ὑψηλὴ ἀποστολή Της καὶ μάλιστα στὴν ἐπιτέλεση τοῦ λυτρωτικοῦ ἔργου Της. Εἴπαμε ἐπίσης ἐκεῖ,  ὅτι τώρα πλέον πίθεση τς Κυβερνήσεως κατά τῆς κκλησίας εναι μετωπικὴ κα ς τοιαύτη πρέπει ν ντιμετωπισθῆπὸ τν εραρχία!
.            Δυστυχῶς, ἀπευθυνόμασταν τότε εἰς ὦτα μὴ ἀκουόντων! Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν να εἰσπράξουμε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, (ὁ ὁποῖος κατὰ τὴ στιγμὴ ἐκείνη δὲν ἦταν “μακαριώτατος, δηλ. ἀπαθέστατος, ἀλλὰ θυμωδέστατος) τὴν ἀπαράδεκτα ταπεινωτικὴ ἀπάντηση: “Μὲ τὴ στάση σας αὐτή, Σεβασμιώτατε, τί ἐκερδίσατε μέχρι σήμερα; Ἁπλούστατα  ὁ ἅγιος Θεσσαλονίκης καὶ σεῖς, ἅγιε Καλαβρύτων, ἔχετε  ἀποδοκιμασθῆ ἀπὸ τὸ Λαὸ τῆς Ἐπαρχίας σας!” (Παρενθετικῶς: Στὴν ἀπαράδεκτη αὐτὴ προσβολὴ ἀπαντᾶμε μὲ παρρησίαν: Ἱερουργῶ τὸ ἅγιο Θυσιαστήριο ὡς ἕνας ταπεινός  καὶ ἀσήμαντος ὑπηρέτης τοῦ Κυρίου μας καὶ λειτουργός Του ἐπὶ πέντε ἤδη δεκαετίες (ἀπὸ τοῦ Μαΐου 1961), χωρὶς μέχρι σήμερα, μὲ τὴ Χάρι τοῦ Κυρίου μας,  νὰ ἔχω τύχει ἀποδοκιμασίας ἀπὸ τὸ Λαό, τὸν ὁποῖο ποιμαίνω. “Ἔρχου καὶ ἴδε”, Μακαριώτατε!)
.            Νά, λοιπόν, τώρα “ἔφθασε ὁ κόμπος στὸ χτένι”! Ὁ Ὑπουργὸς κ. Ραγκούσης, ὅπως ἀκούσθηκε, περιεφρόνησε τὴν ἐκ τριῶν Ἀρχιερέων Συνοδικὴ Ἀντιπροσωπεία, τὴν ὁποία δέχθηκε στὸ Γραφεῖο του ἐπὶ δύο (2) καὶ πλέον ὧρες. Ἐπιμελῶς ἀπέφυγε νὰ δεσμευθῆ, ὅτι ἀποδέχεται τὶς προτάσεις τῆς Ἱεραρχίας περὶ παραχωρήσεως 300 θέσεων  στὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν χειροτονία νέων κληρικῶν. Σήμερα πιὰ τὸ αἴνιγμα ἔχει λυθῆ! Ὁ Ὑφυπουργὸς Ἐσωτερικῶν κ. Ντόλιας, ὁμιλῶν στὴ Βουλὴ στὶς 3 Φεβρουαρίου, ἀνεκοίνωσε ὅτι “καὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ ὑπαχθῆ στὸ 1 πρὸς 5″. «Καὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ ὑπαχθεῖ στὸν κανόνα τοῦ ἕνα πρὸς πέντε, σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὶς προσλήψεις καὶ τὶς ἀποχωρήσεις στὸ δημόσιο τομέα, δήλωσε σήμερα στὴν Βουλὴ ὁ ὑφυπουργὸς Ἐσωτερικῶν Γιῶργος Ντόλιος, ἀπαντώντας σὲ ἐπίκαιρη ἐρώτηση τοῦ βουλευτῆ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη. Νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ἀπὸ τὴν πλευρὰ του ὁ Βουλευτὴς κ. Παπαδημούλης κάλεσε τὴν Κυβέρνηση νὰ διαπραγματευτεῖ μὲ τὴν τρόικα γιὰ τὴν ἐξαίρεση κάποιων τομέων ὅπως ἡ ὑγεία καὶ ἡ παιδεία ἀπὸ τὸν «μπαλτὰ» -ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά- τοῦ ἕνα πρὸς πέντε” (βλ. Romfea.gr).
.            Τώρα πι ο διαφορς τς κκλησίας μ τν Κυβέρνηση “χοντραίνουν! Διαδίδεται, μετ᾽ ἐπιτάσεως μάλιστα, ὅτι ἡ Κυβέρνησις δὲν σκοπεύει να συμπεριλάβει τοὺς Κληρικοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς ρυθμίσεις ποὺ θὰ γίνουν μὲ τὸ Νομοσχέδιο γιὰ τὸ ἑνιαῖο μισθολόγιο τῶν Δημοσίων Ὑπαλλήλων. Διαδίδεται εὐρέως, ὅτι  μὲ τὸ νέο μισθολόγιο θὰ διακοπεῖ ἡ μισθοδοσία τῶν Κληρικῶν ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ ὅτι ἀντὶ τοῦ μισθοῦ πρόκειται νὰ χορηγηθῆ στοὺς Κληρικοὺς ἁπλῶς  ἕνα ἐπίδομα, καὶ δή εὐτελές, εὐτελέστατο! Μακάρι να μὴ εἶναι ἀληθῆ ὅλα αὐτά! Ἂν ὅμως καὶ αὐτὸ εἶναι στὸ Πρόγραμμα τοῦ κ. Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν, τότε ἔφθασε ἡ ὥρα νὰ πέσουν οἱ μάσκες!
.            Τὰ γεγονότα ἢ θὰ δικαιώσουν τὸν Μακαριώτατο γιὰ τὴν ἐκ μέρους Του ἐφαρμογὴ τῆς τακτικῆς τῶν ἠπίων τόνων πρὸς τὴν Κυβέρνηση ἢ θὰ Τὸν καταδικάσουν ἀνεπανόρθωτα στὴ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας! Ἐμεῖς εὐχόμεθα ὁλόψυχα νὰ δικαιωθῆ, ἐπειδὴ αὐτὸ ὠφελεῖ τὴν Ἐκκλησία.
.             Τά γεγονότα ἐπισης ἢ θὰ δικαιώσουν τὸν Πρωθυπουργὸ κ. Παπανδρέου γιὰ τὴ στάση Του καὶ θὰ ἐπιβεβαιώσουν τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν προστατευτικὴ ἀγάπη Του πρὸς τὴν Ἐκκλησία ἢ θὰ Τὸν ἀναδείξουν ὡς πολέμιο τῆς Ἐκκλησίας. Τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι ἡ σώτειρα καὶ ἡ τροφὸς τοῦ Γένους!
.            Πολὺ σύντομα λοιπὸν θὰ δοῦμε  ποιός σέβεται τὴν Ἐκκλησία. Ποιός ἐργάζεται γιὰ τὰ συμφέροντα τῆς Ἐκκλησίας ἢ ποιός ὑπονομεύει τὰ τῆς Ἐκκλησίας. Θὰ μάθουμε ποιά τακτικὴ χρειάζεται τούτη τὴν ὥρα γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθῆ ἡ λαίλαπα. Δηλ. τί θὰ χρειασθῆ, τὸ πετραχήλι ἢ τὸ καρυοφύλλι; Θὰ πληροφορηθοῦμε, ἴσως πολὺ ἀργὰ πλέον,  ποιές εἶναι οἱ πραγματικὲς διαθέσεις τῆς Κυβερνήσεως ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας καὶ πολλὰ ἄλλα. Λέγω ἴσως ἀργὰ πλέον, διότι μὲ τὴν μέθοδο τοῦ σαλαμιοῦ οἱ Κυβερνῶντες τὴν Χώρα ἀπὸ τὴ μία μεριὰ  καὶ με τὴν τακτικὴ τῶν ἠπίων τόνων  ἐκ μέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας ἀπὸ τὴν ἄλλη,  ἡ Κυβέρνηση τοῦ κ. Παπανδρέου ἔχει προωθήσει πολλὰ ἀπὸ τὰ σχέδιά της. Ὑπήγαγε π.χ. τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὑπαλλήλους στὴ διαδικασία τοῦ ΑΣΕΠ, κατήργησε τὸ Ποιμαντικὸ Τμῆμα ἀπὸ τὶς Θεολογικὲς Σχολές, ἐπέβαλε μία δυσβάστακτη φορολογία στὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, φορολογεῖ πλέον τὶς δωρεὲς τῶν πιστῶν ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας κα λα ατ γιναν χωρς ν κουσθ να “κίχ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως! Ὁ κ. Παπανδρέου μᾶς θύμισε τὸν πρὸ ἐτῶν Δολοφόνο μὲ τὶς γλαδιόλες!  Ἦλθε λοιπὸν ἡ ὥρα νὰ πέσουν οἱ μάσκες! “Κοντὸς ψαλμός, ἀλληλούϊα!” Ἡ ὥρα τῆς ὑποκρισίας τελειώνει! Γιὰ ὅλους μας, Ἐκκλησιαστικούς τε  καὶ Κυβερνητικούς!

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

ΠΗΓΗ: mkka.blogspot.com

 

, , , ,

Σχολιάστε