Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰγνάτιος

«ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΜΑΥΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» (Μητροπολ. Δημητριάδος Ἰγνάτιος)

Ο ποφάσεις τς Πολιτείας
μ
ς δηγον σ μα
ρα Χριστούγεννα –

ρθρο το Μητροπολίτου Δημητριάδος γνατίου
στ
ν φημερίδα “Τ Παρόν 13/12/2020

ΠΗΓΗ: imd.gr

.                    Καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας, ἡ Ἐκκλησία μας ἐπιδεικνύει στάση ὑπεύθυνη καὶ ἐποικοδομητική, συντάσσεται μὲ τὴν Πολιτεία στὴν λήψη καὶ ἐφαρμογὴ ἀκόμα καὶ τῶν πλέον ἀκραίων μέτρων γιὰ τὴν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας, ἄσκησε προωθημένη καὶ ἀσυνήθιστη οἰκονομία σὲ ζητήματα ὅπως ἡ Θεία Λατρεία, ἡ ἀπρόσκοπτη συνέχιση τοῦ Ἱεραποστολικοῦ καὶ κοινωνικοῦ Της ἔργου. Καὶ ὅλα αὐτά, γνωρίζοντας ὅτι ἀντιστρατεύεται τὴν ἐπιθυμία μίας πολὺ σημαντικῆς μερίδας τοῦ πληρώματός Της, ποὺ βλέπει, πίσω ἀπὸ τὶς Κυβερνητικὲς ἀποφάσεις καὶ πρωτοβουλίες, διάθεση περιορισμοῦ ἢ ἀκόμα καὶ διωγμοῦ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου. Ἡ Ἐκκλησία μας σέβεται τὴν ἀνάγκη προστασίας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἀλλὰ θυμίζει πάντοτε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνο σάρκα καὶ αἷμα, ἀλλὰ καὶ ψυχὴ καὶ πνεῦμα, τὰ ὁποῖα τούτη τὴν δύσκολη περίοδο βαρέως ἀσθενοῦν καὶ ἔχουν ἀπόλυτη ἀνάγκη βοήθειας καὶ θεραπείας.
.                    Ἀναμέναμε, λοιπόν, ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ὅτι ἡ Κυβέρνηση θὰ ἐκτιμοῦσε ἐμπράκτως τὴν μέχρι σήμερα ἐκκλησιαστικὴ πράξη καὶ δὲν θὰ ἔμενε στὰ λόγια, ὅπως πληθωρικὰ πράττει αὐτὸν τὸν καιρό. Θὰ σεβόταν δηλαδὴ τὴν ἀνάγκη τῶν Χριστιανῶν μας, στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, νὰ γιορτάσουν Χριστούγεννα, ἔστω καὶ μὲ αὐστηροὺς περιοριστικοὺς ὅρους, σὲ πλαίσιο λογικῆς κατανομῆς τῶν πιστῶν στοὺς Ναούς μας, ἔτσι ὥστε καὶ τὸ θρησκευτικό μας αἴσθημα, ἔστω καὶ στὸ ἐλάχιστο νὰ ἱκανοποιηθεῖ καὶ νὰ μὴ ματαιωθεῖ ὁ ἀγώνας τῆς Κοινωνίας καὶ τῶν Ἀρχῶν γιὰ τὴν πάταξη τοῦ κακοῦ. Ὅμως, οἱ ἀποφάσεις ποὺ ἀνακοινώθηκαν γιὰ τὴν λειτουργία τῶν Ναῶν μόνο τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Φώτων εἶναι ἀκατανόητες, ἀκραῖες, προσβλητικὲς πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀνεφάρμοστες. Μᾶς ὁδηγοῦν σὲ μαῦρα Χριστούγεννα καὶ ἐπὶ πλέον ψυχολογικὴ ἐπιβάρυνση τοῦ λαοῦ, ποὺ ἀναζητοῦσε στὶς ἑορτὲς ποὺ ἔρχονται μία ἀχτίδα φωτός, μία ἀμυδρὴ διέξοδο, μία στάλα αἰσιοδοξίας καὶ πνευματικῆς ἀναψυχῆς, γι ν ντέξουν τν συνέχεια το μαραθωνίου κατ τς πανδημίας.
.                    Πιστεύω ὅτι ὑπάρχει περιθώριο οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς νὰ ἀναθεωρηθοῦν. Σὲ κάθε περίπτωση, ὅμως, ἀναμένουμε τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ποὺ συνεδριάζει τὴν Τρίτη 15/12. Πρόκειται γιὰ συνεδρία πο μπορε ν ποβε στορική, καθὼς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καλεῖται νὰ πάρει στὰ χέρια Της τὴν κατάσταση, νὰ ἀποκαταστήσει τὸ πληγωμένο καὶ παραβιασμένο αὐτοδιοίκητό Της καὶ νὰ δώσει τὸ σύνθημα γιὰ Χριστούγεννα μ τν Χριστ κα χι χωρς Ατόν. Ὅλοι μας περιμένουμε μὲ προσμονὴ καὶ ἐλπίδα τὶς ποφάσεις Της κα ατς θ κολουθήσουμε, καθς ατς κα μόνο μς δεσμεύουν ναντι το Θεο κα το λαο.

 

 

,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ, Η ΕΚΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ»

Μητροπολ. Δημητριάδος γνάτιος:
«Πρέπει ν
ποφύγουμε σύγκρουση κκλησίας – Πολιτείας»
– Συνέντευξη στ
«Βμα τς Κυριακς» 25.11.2018

Βαρυσήμαντη συνέντευξη τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος Ἰγνατίου δημοσιεύεται σήμερα στὴν ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς», 25.11.2018. Ὁλόκληρη ἡ συνέντευξη ἔχει ὡς ἑξῆς:

­— Σεβασμιώτατε, μετὰ τὸ «κοινὸ ἀνακοινωθὲν» πρωθυπουργοῦ καὶ Ἀρχιεπισκόπου γνῶστες τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑποστήριζαν ὅτι «ἡ κρίση τῶν ταυτοτήτων» θὰ φαίνεται παιδικὴ χαρὰ μπροστὰ σὲ αὐτὸ ποὺ ἔρχεται στὴν Ἐκκλησία. Θεωρεῖτε ὅτι ἔχει ξεσπάσει «ἱερὸς πόλεμος» τόσο στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἱεραρχίας ὅσο καὶ μὲ τὴν Πολιτεία;

.             Τὸ κοινὸ ἀνακοινωθὲν Πρωθυπουργοῦ καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἔχει καὶ θετικὰ στοιχεῖα, ὅπως τῆς ἀναγνώρισης τοῦ χρέους τῆς Πολιτείας ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας, λόγῶ τῆς περιουσίας ποὺ ἔχει κατὰ καιροὺς δημεύσει ἢ ἀποκτήσει σὲ τιμὴ πολὺ κατώτερη τῆς πραγματικῆς. Αὐτό, ὅμως, ἤδη ἡ Πολιτεία τὸ ἀναγνωρίζει στὴν πράξη ἀπὸ τὸ 1945. Δὲν πρόκειται γιὰ ἕνα ἱστορικὸ βῆμα ἀλλὰ ἁπλῶς γιὰ τὴν ἀναγκαία προϋπόθεση, ὥστε νὰ μπορέσει ἡ Κυβέρνηση νὰ δικαιολογήσει στοὺς ἀντικληρικαλιστὲς γιὰ ποιὸ λόγο, ἀφοῦ ὑποστηρίζει τὸν διαχωρισμὸ Πολιτείας – Ἐκκλησίας, θὰ ἐξακολουθήσει νὰ πληρώνει τοὺς μισθοὺς τῶν Κληρικῶν. Ἡ κυβέρνηση, μὲ τὴν πρότασή της, προσπαθεῖ νὰ μιλήσει καὶ νὰ ἱκανοποιήσει ταυτοχρόνως καὶ ἐκείνους ποὺ σέβονται καὶ ἀγαποῦν τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ ἐκείνους ποὺ εἶναι σταθερὰ πολέμιοί της. Καὶ μὲ τὸν «ἀστυφύλαξ καὶ μὲ τὸν χωροφύλαξ», προσωρινὰ βέβαια.

— Σεβασμιώτατε, γιατί λέτε «προσωρινά»;

.              Δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησία χωρὶς λαό, ἀλλὰ καὶ δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησία χωρὶς Κληρικούς. Αὐτὸ ποὺ μᾶς προτείνει ἡ Κυβέρνηση εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα ὥστε, μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια, οἱ Κληρικοὶ νὰ βρεθοῦν στὴν κατάσταση ποὺ ἦταν πρὶν τὸ 1945 καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀναλάβει τὴ μισθοδοσία τους χωρὶς νὰ πάρει πίσω τὴν περιουσία της, ἀφοῦ ἤδη θὰ ἔχει παραιτηθεῖ ὁριστικὰ ἀπὸ κάθε σχετικὴ ἀξίωση. Πόσο προοδευτικὸ εἶναι νὰ σοῦ ζητοῦν νὰ γυρίσεις στὸ 1909;

—Μὰ ἡ Κυβέρνηση λέει ὅτι θὰ ἐξασφαλίσει ὅλα τὰ δικαιώματα τῶν Κληρικῶν, ἁπλῶς θὰ ἀλλάξει ὁ ἐργοδότης καὶ δὲν θὰ εἶναι τὸ Κράτος ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία.

.           Ἡ Κυβέρνηση προσπαθεῖ νὰ μᾶς πείσει οἰκειοθελῶς νὰ συνυπογράψουμε 10.000 ἀπολύσεις Κληρικῶν, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ πεῖ στοὺς Κληρικοὺς «δὲν φταίω ἐγώ, φταῖνε οἱ Μητροπολίτες σας ποὺ νοιάζονται γιὰ τὰ οἰκόπεδα περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι νοιάζονται γιὰ σᾶς» καὶ νὰ μπορεῖ νὰ πεῖ καὶ στοὺς ἀντικληρικαλιστὲς «ὁρίστε, κανα τ πρτο βμα, τος διωξα π τ δημόσιο». Θέλει νὰ ἱκανοποιήσει καὶ τὶς δύο πλευρές, γι’ αὐτὸ καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ κοροϊδέψει καὶ τὶς δύο πλευρές. Γιατί δὲν δίνει μία καθαρὴ λύση; Γιατί φτιάχνει πολύπλοκα σχήματα καὶ περίεργες διαδρομές, ὥστε τὰ χρήματα τῶν φορολογουμένων νὰ καταλήγουν πάλι στὴ μισθοδοσία τῶν Κληρικῶν, ἀλλὰ ὄχι μὲ ἕνα τρόπο διαφανῆ, καθαρὸ καὶ τίμιο, ὅπως σήμερα, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ περίεργες διαδρομὲς εἰδικῶν ταμείων ποῦ θὰ εἶναι Νομικὰ Πρόσωπα Ἰδιωτικοῦ Δικαίου (ΝΠΙΔ);

— Σεβασμιώτατε, τελικὰ ἔχει ξεσπάσει «ἱερὸς πόλεμος»;

.             Κρίσεις τόσο ἐπικίνδυνες ὅσο αὐτή, ποὺ ἀκόμα βιώνει ἡ χώρα, δὲν ξεπερνιοῦνται μὲ τὴν δημιουργία νέων κρίσεων καὶ μάλιστα θεσμικοῦ καὶ ταυτοτικοῦ χαρακτήρα, ὅπως θὰ ἦταν μία κρίση μεταξύ τῆς Κυβέρνησης καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ὁδὸς τοῦ διαλόγου εἶναι πάντοτε προτιμότερη ἀπὸ μία ὁλοκληρωτικὴ σύγκρουση, ὅταν ἔχεις βέβαια τὴν ἐπιλογή. Αὐτὴ τὴν ἐπιλογή, ἐλπίζουμε νὰ μᾶς τὴν δώσει ἡ Κυβέρνηση. Νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι στὸ κοινὸ ἀνακοινωθὲν ἀναφέρεται ὅτι θὰ ἰσχύσει ὑπὸ τὴν αἵρεση τῆς ἀποδοχῆς του ἀπὸ τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Γιατί ἡ Κυβέρνηση ἀρνεῖται νὰ σεβαστεῖ τὴν ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Ἴσως δὲν ἔχει γίνει κατανοητὸς ὁ διαφορετικὸς χαρακτήρας τοὺ  Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὸ Ὑπουργικὸ Συμβούλιο διορίζεται ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργό, ἐνῶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποτελεῖται ἀπὸ ἐκλεγμένα μέλη, ὂ  Ἀρχιεπίσκοπος προεδρεύει ως ἴσος πρὸς ἴσους καὶ ἰσχύει ἡ ἀπόφαση τῆς πλειοψηφίας. Ἡ πρώτη ἀντίδραση τῆς Κυβέρνησης στὴν ὁμόφωνη ἀπόφασή μας ἦταν νὰ ἀνακοινώσει ὅτι θὰ προχωρήσει μόνη της στὴ λογική του «ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν». Τότε, γιατί μᾶς ρώτησε; Τώρα, φαίνεται ὅτι ἀλλάζει τακτικὴ καὶ ξεκινᾶ ἕναν διάλογο. Εἶναι εἰλικρινής; Θὰ φανεῖ ἀπὸ τὸ ἂν θὰ δεχθεῖ τὴν ὁμόφωνη θέση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴ μισθοδοσία τῶν Κληρικῶν.

— Ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας καὶ μετὰ ἔχουμε ἕνα μπαρὰζ «ποσοστῶν» ποὺ δημοσιοποιοῦνται καὶ ἀπὸ Μητροπολίτες γιὰ τὸ πόσοι εἶναι ὑπὲρ καὶ κατὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ὑπάρχει ζήτημα γιὰ τὸν κ. Ἱερώνυμο;

.                     Δὲν ὑπῆρξε καὶ δὲν ὑπάρχει κανένα τέτοιο ἐρώτημα ὥστε νὰ χρειαστεῖ νὰ ἀπαντηθεῖ. Πρόκειται γιὰ μία προσπάθεια νὰ ἀσχολούμαστε μὲ κουτσομπολιὰ καὶ ὄχι μὲ τὴν οὐσία τοῦ θέματος. Τὸ μόνο ἐρώτημα ποὺ ὑπῆρξε στὴν Ἱεραρχία ἀπαντήθηκε ὁμόφωνα, διότι σὲ μία ἐποχὴ διχασμῶν καὶ κρίσης, ἡ Ἱεραρχία ἐπιδίωξε μὲ ἐπιμονὴ νὰ διαφυλαχθεῖ ἡ ἀρχὴ τῆς συνοδικότητας, ἡ πατρικὴ σχέση Ἀρχιεπισκόπου καὶ Ἱεραρχῶν μὲ τὸν ἁπλὸ παπὰ καὶ τὴν οἰκογένειά του, ποὺ ἐνίωσε πρὸς στιγμὴν νὰ ἀποφασίζουν κάποιοι γι’ αὐτὸν χωρὶς αὐτόν. Ἡ ἐπιλογὴ ποὺ ἔκανε ἡ Κυβέρνηση νὰ  πεῖ «διώχνω 10.000 παπάδες γιὰ νὰ προσλάβω 10.000 ἀνέργους», σήμερα φορ τος παπάδες, λλ αριο θ φορ κάποιους λλους. Ἂν ὑπερισχύσει ἡ ἀντίληψη ὅτι γιὰ νὰ βρεῖ κάποιος δουλειά, ὁ δρόμος δὲν εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας ἀλλὰ ἡ ἀπόλυση κάποιου ποὺ ἤδη δουλεύει, τότε πᾶμε σὲ μία κατάσταση ζούγκλας. Ο νεργοι θ βλέπουν ς θανάσιμους χθρος τος ργαζομένους. Εἶναι μία σκληρὴ καὶ ἀπάνθρωπη τακτικὴ ποὺ ἐξυπηρετεῖ ὅποιον θέλει νὰ ἐξασφαλίζει φτηνὰ μεροκάματα καὶ νὰ ἐκμαυλίζει συνειδήσεις.

—Ἡ «κόκκινη γραμμὴ» στὴ διαπραγμάτευση Ἐκκλησίας-Πολιτείας εἶναι μόνο τὸ καθεστὼς τῶν κληρικῶν;

.                     Ἡ πρώτη «κόκκινη γραμμὴ» εἶναι ἡ ἀνάγκη οἱ συμφωνίες γιὰ τόσο σημαντικὰ ζητήματα νὰ εἶναι ἀποτέλεσμα θεσμικῶν διαδικασιῶν, ὄχι προσωπικῶν σχέσεων. Εἶναι σημαντικὸ νὰ ἀποφύγουμε μία σύγκρουση μεταξὺ Πολιτείας – Ἐκκλησίας, γιατί θὰ ἀφήσει βαθιὲς πληγὲς στὸ λαό μας. Πρέπει νὰ ἐπιδιωχθεῖ ἡ μέγιστη δυνατὴ συναίνεση, ἄρα χρειάζεται χρόνος, ψυχραιμία, ὄχι αἰφνιδιασμοὶ καὶ ἔγκαιρη ἐνημέρωση ὅλων τῶν θεσμικῶν παραγόντων, ὅπως π.χ. τῶν κομμάτων ἢ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Καί, βέβαια, εἶναι ἀδιανόητη μία τέτοια συζήτηση χωρὶς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο.

.                     Ἡ δεύτερη «κόκκινη γραμμὴ» εἶναι ἡ μισθοδοσία τῶν Κληρικῶν. Τ ν χει πάρει τ Κράτος τν περιουσία τς κκλησίας στερώντας της τν δυνατότητα ν μισθοδοτήσει τος κληρικούς της κα μετ ν τς πε, «τώρα πλήρωσε μόνη σου τος Κληρικούς σου», δν εναι πλ δικο, εναι θρησκευτικς διωγμός. Ἐπιμέρους ζητήματα ἐξορθολογισμοῦ, ὅπως ὁ ἀριθμὸς τῶν ὀργανικῶν θέσεων, μποροῦμε, φυσικά, νὰ τὰ ἐπιλύσουμε, λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψη καὶ τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα.

—Ποιά ἐθνικὰ συμφέροντα ἐννοεῖτε ὅτι πρέπει νὰ λάβουμε ὑπ᾽ ὄψη μας;

.                     Ἡ πρόταση τῆς Κυβέρνησης δὲν ἀγνοεῖ μόνο τὴν Κρήτη καὶ τὰ Δωδεκάνησα. Ὁδηγεῖ στὴν κατάργηση ἐνοριῶν τοῦ ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ στὴν Εὐρώπη, ὅπου ὑπηρετοῦν κληρικοὶ ἀποσπασμένοι ἀπὸ τὶς Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος. Καταλαβαίνετε τί πλῆγμα εἶναι αὐτὸ γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας, ποὺ ἀναγκάστηκαν νὰ ξενιτευτοῦν, κυνηγημένοι ἀπὸ τὴν κρίση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο; Αὐτοὶ οἱ Ἕλληνες εἶναι τὸ ποίμνιό του, καθὼς στὴν Πόλη, ἐξ αἰτίας τῶν διωγμῶν, ἔμειναν μόνο 2.500. Καὶ ξέρετε καὶ ποιοὶ καὶ γιατί λένε ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο δὲν ἔχει ποίμνιο. Χάρη στὸ ὑπάρχον καθεστὼς μισθοδοσίας τὸ 2012 ἄρχισαν νὰ δίνονται θέσεις Ἱερέων ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴ Θράκη. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικὸ εἶναι νὰ χτυπάει ἡ καμπάνα ἐκεῖ ἢ π.χ. στὶς Οἰνοῦσσες; Μὲ τὴν πρόταση τῆς Κυβέρνησης τέτοιες δυνατότητες θὰ χαθοῦν ὁριστικά.

ΠΗΓΗ: imd.gr

 

 

Σχολιάστε

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ»

Ἐπιστολὴ τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
γιὰ τὴν ἐκπομπὴ «Ἀρχονταρίκι»

Ἀξιότιμε κ. Ταγματάρχη,

.      Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 29ης μηνός Μαρτίου 2011, μετά λύπης ἐπληροφορήθη τήν ὁριστικήν διακοπήν τῆς ἐκπομπῆς «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ» ἀπό τό πρόγραμμα τῆς ΕΤ1 καί ἀπεφάσισεν νά ἐκφράσῃ τήν δυσάρεστον ἔκπληξιν καί τήν βαθεῖαν θλίψιν διά τήν ἀπόφασιν αὐτήν, ἡ ὁποία στερεῖ τήν δημοσίαν τηλεόρασιν ἀπό τήν μοναδικήν ἐκπομπήν Ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικοῦ καί πνευματικοῦ περιεχομένου.
.       Μεταφέρομεν ἐπίσης τάς ἐντόνους διαμαρτυρίας πολυαρίθμων Ἑλλήνων ἀπό ὅλα τά σημεῖα τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν τήν διακοπήν τῆς ἐκπομπῆς ὡς ἐχθρικήν πρᾶξιν πρός τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.
.      Πιστεύομεν ὅτι εἰς μίαν ἐποχήν ἠθικῆς, πνευματικῆς καί οἰκονομικῆς κρίσεως ὁ Ἑλληνικός λαός ἔχει ἀνάγκην νά ἀκούῃ τόν λόγον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπί μιᾶς σειρᾶς διαφόρων θεμάτων, θεολογικῶν, ἱστορικῶν, κοινωνικῶν κ.ἄ. ὥστε νά λαμβάνῃ μηνύματα αἰσιοδοξίας καί ἠθικῆς ἀνατάσεως.
.     Εἰς μίαν χώραν μέ συντριπτικήν πλειονοψηφίαν Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ δέν εἶναι λογικόν, οὔτε δίκαιον, νά ἀπουσιάζῃ ἀπό τό πρόγραμμα τῶν κρατικῶν τηλεοπτικῶν διαύλων μία ἐκπομπή διαλόγου καί προβληματισμοῦ βασιζομένη εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Παράδοσιν.
.      Ἐκφράζομεν τήν ἐπιδοκιμασίαν ἡμῶν πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον διά τήν ἐπιτυχῆ ἐπί 19 ἔτη διεύθυνσιν τῆς ἐκπομπῆς «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ» καί παρακαλοῦμεν νά ἀναθεωρήσητε τήν ἀρχικήν ἀπόφασιν, ὥστε ἡ ἐν λόγῳ ἐκπομπή νά συνεχίσῃ ἀπροσκόπτως τήν πορείαν της.
.        Ἐπί δέ τούτοις, εὐελπιστοῦντες ἀφ’ ἑνός μέν ὅτι θέλετε κατανοήσει τήν σημασίαν τῶν ὡς ἄνω ἐκτεθέντων καί ἀφ’ ἑτέρου ὅτι εἰς τάς τελικάς ἀποφάσεις ὑμῶν θά λάβητε ὑπ’ ὄψιν τάς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς πλουσίαν τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ἀρχιμ. Μᾶρκος Βασιλάκης

 

, ,

Σχολιάστε

“ΕΦΑΓΑΝ”… ΤΟ «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ»

.         Ὅπως ἔγινε ἤδη γνωστό, ἡ 19ετὴς κυριακάτικη ἐκπομπή ‘‘APXONTAPIKI’’  (ΕΤ 1) τοῦ Μητρ. Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου ἔπεσε θύμα τῆς ἀναμορφώσεως τοῦ προγράμματος ὑπὸ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Λάμπη Tαγματάρχη.

.          Φυσικὰ ἡ εἴδηση αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ συνιστᾶ οὔτε κατ᾽ ἐλάχιστον αἰφνιδιασμό. Ἀντιθέτως παράξενη θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ἡ “ἀνοχὴ” τοῦ Καθεστῶτος ἀπέναντι σὲ μιὰ ἐκκλησιαστικὴ ἐκπομπὴ μὲ πλῆθος κοινωνικῶν θεμάτων ποικίλου ἐνδιαφέροντος (ὄχι μόνο θεολογικοῦ). Τὸ Κράτος εἶναι ὁλοφάνερο πὼς ἔχει κάνει τὶς ἐπιλογές του. Δὲν ἔχει ἀναστολές. Καὶ βιάζεται. Πολύ!
.       Ἑπόμενο στάδιο τοῦ ἀναθεωρημένου προγράμματος θὰ εἶναι ἡ διακοπὴ τῆς ἀναμεταδόσεως τῆς Θ. Λειτουργίας (παρεμπιπτόντως, ἡ ἀναμετάδοση τῆς Θ. Λειτουργίας ἔχει “ἐναντίον” της καὶ ἰσχυρότατες θεολογικὲς ἀντιρρήσεις).

.          Τὸ γεγονὸς τῆς διακοπῆς τῆς ἐν λόγῳ ἐκπομπῆς μὲ ὑψηλὴ ἀκροαματικότητα καὶ στὸν Ἀπόδημο Ἑλληνισμὸ εἶναι ἄλλο ἕνα καθαρὸ δεῖγμα πὼς οὐ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις. Καὶ πὼς ἡ ΣΥΝΑΦΕΙΑ…! μὲ τοὺς Ἐργολάβους τῆς Ἀλλοτριώσεως καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους Ἐπιβούλους τῆς Πίστεως καὶ τῆς Αὐτοσυνειδησίας  εἶναι αὐστηρῶς περιορισμένη.

,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡΟΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ: «Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ»

«Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.
Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ – Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΤΗ»

Μητροπολ. Δημητριάδος  Ἰγνάτιος:

«…τ γεγονς τι τ Κράτος νέλαβε τν μισθοδοσία το Κλήρου δν εναι δωρεά, οτε προσφορά. Εναι ποχρέωση πο νέλαβε κα πέγραψε, γιατί παρέλαβε ν διαχειρισθε τ 95% τς κκλησιαστικς περιουσίας. Ατ εναι λήθεια. Τ Κράτος πρε σχεδν λη τν περιουσία καί, πως πίσημα καταγράφεται, στν κκλησία μεινε λάχιστη. Κι μως, τ Κράτος τὴν διαχειρίζεται μ τρόπο τέτοιο πο δήγησε σ τραγικ ποτελέσματα, ν κινδυνεύει σήμερα πορεία το τόπου κα το λαο μας… μες διαχειριζόμαστε μόνο τ 3%, τ πόλοιπα εναι δεσμευμένα. Μ ατ οτε χρεωκοπήσαμε τν κκλησία, οτε δανειστήκαμε, οτε θ δανειστομε. πλοτος μας εναι λαός μας κα χρηστ διαχείριση πο σώζει τ πράγματα τς κκλησίας. Κα τσι θ πορευθομε… Μαζ θ γωνιστομε, μ τ λαό μας πο συλλειτουργομε, πο μς μπιστεύεται κα τν μπιστευόμαστε κα τσι θ ποδειχθε, γι λλη μία φορά, τι κκλησία παραμένει μάνα ατο το λαο. Μία μάνα πο φύλαξε τν γλώσσα, [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: ἀλλὰ τώρα μερικοὶ ἐκκλησιαστικοὶ βάλθηκαν νὰ τὴν ξεπαστρέψουν…!, συμμαχώντας ἀσυναίσθητα μὲ τοὺς Ἐργολάβους τῆς Ἀλλοτριώσεως] τν στορία κα τν πίστη του 400 λόκληρα χρόνια μέσα στ σκλαβι κα σο κι ν θέλουν ο σύγχρονοι, πο ξαναγράφουν δθεν τν στορία, ν μφισβητήσουν ατ τν προσφορά, ατ εναι μοναδικ λήθεια κα λαός μας τν γνωρίζει…»

ΠΗΓΗ: romfea.gr

 

, , , ,

Σχολιάστε

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

.       Θεολογικὴ Ἡμερίδα πραγματοποιήθηκε σήμερα στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας, μὲ θέμα «Θρησκευτικά: Ἡ ἀναγκαία ἀπάντηση γιὰ τὸ νόημα τῆς γνώσης», μὲ συνδιοργάνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ τῆς Ἕνωσης Θεολόγων Μαγνησίας.
.       Τὴν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος, μεταξὺ ἄλλων, ἐπεσήμανε ὅτι «Σκοπὸς τῆς σημερινῆς ἐκδήλωσης, δὲν εἶναι ἡ ὑπεράσπιση κάποιων συντεχνιακῶν αἰτημάτων. Κίνητρο ὅλων καὶ δικό μου προσωπικά, εἶναι ὁ πόνος γιὰ ἕνα σχολεῖο ποὺ κινδυνεύει νὰ χάσει ὁριστικὰ κάθε ἐπαφὴ μὲ τὴν ἑνοποιὸ οὐσία τῶν πραγμάτων καὶ νὰ καταντήσει ἕνα πλ γρανάζι στ μηχαν παραγωγς διασπασμένων προσωπικοτήτων, τοιμων ν νταχτον σ μία κοινωνία, μλλον σ μία γέλη, διαρκς νικανοποίητων καταναλωτν...» Σὲ ἄλλο σημεῖο τοῦ Χαιρετισμοῦ του ὁ κ. Ἰγνάτιος τόνισε: «Ἂς μὴ γελιόμαστε! Ἡ ἀναγκαιότητα -καὶ ὄχι ἁπλὴ ὑποχρεωτικότητα- τῶν θρησκευτικῶν δὲν ἀφορᾶ μόνο τὴν Ἐκκλησία ἢ τοὺς θεολόγους. Ἀφορᾶ στόχους καὶ προτεραιότητες μίας ὁλόκληρης κοινωνίας. φορ τ διατήρηση ρωτημάτων γι τ νόημα τς γνώσης, τ νόημα το τόσου κόπου μαθητν κα διδασκόντων, τ νόημα τς ζως στ σύνολό της. φορ τν νάγκη παρξης σημείου ναφορς, τν νάγκη παρξης προτύπων, τν νάγκη παρξης σταθερν ρχν κα ξιν. Ἀφορᾶ ὅμως καὶ ἐμᾶς. Καὶ μάλιστα σὲ ὅλο τὸ φάσμα τῶν ρόλων μας. Ἐκεῖνο τοῦ ποιμένα, τοῦ λειτουργοῦ, τοῦ θεολόγου, τοῦ δασκάλου, τοῦ προτύπου. Ἀναμφίβολα εἴμαστε μέρος τοῦ προβλήματος μίας κοινωνίας, ποὺ ἐθίστηκε στὶς εὔκολες λύσεις, τὰ κεκτημένα, τὸν ἄνευρο θεολογικὸ λόγο, τὴν ἐξ ἀποστάσεως διαποίμανση, τὴν ὀμφαλοσκοπία. [ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: τὴν καταφρόνηση τῶν παραδοσιακῶν ἀρχῶν, τὴν ἀπεμπόληση τῶν «παλαιῶν» προτύπων καὶ τὴν μανιώδη καὶ ἄκριτη υἱοθέτηση καινοτομιῶν καὶ μεταφράσεων, τὴν ἀπροθυμία νὰ ποῦμε τὰ σῦκα σῦκα καὶ τὴν σκάφη σκάφη, τὸν μυκτηρισμὸ τῆς ὁμολογιακῆς διαυγείας, τὴν εἰσαγωγὴ ἄλλων κριτηρίων κ. ἄ.] Καὶ ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἴμαστε μέρος τοῦ προβλήματος, μποροῦμε νὰ γίνουμε καὶ μέρος τῆς λύσης του. Ἐὰν στὶς παραλείψεις καὶ τὰ σφάλματα προστεθεῖ ἡ ἀδράνεια, ἡ μοιρολατρία καὶ ἡ ἀναβολή, θὰ βρεθοῦμε ἀναπολόγητοι μπροστὰ σὲ μία γενεά, ποὺ θὰ μεγαλώσει στερημένη ἀπὸ ἰδανικά, προοπτικές, ἀνοιχτοὺς ὁρίζοντες καὶ ἀνοιχτοὺς οὐρανούς. Μία γενεὰ ποὺ θὰ ἀναζητεῖ τὸ ἀπόλυτο καὶ τὸν ἡρωισμὸ στὶς ὀθόνες, στὶς κερκίδες καὶ στὴν κατανάλωση. Μία γενιὰ χωρὶς μέτρα καὶ σταθμὰ στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις, στὸν ἐργασιακὸ χῶρο, στὴν κοινωνική της ζωή. Μία γενιὰ χωρὶς ταυτότητα, οὔτε προσωπική, οὔτε ἐθνική, τελικὰ οὔτε ἀνθρώπινη…»

ΠΗΓΗ: http://www.amen.gr/

 

,

Σχολιάστε

Η “ΓΛΩΣΣΑ” ΤΗΣ ΑΦΑΝΤΑΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ


  • Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος: «Ἀποτελεῖ μεγάλο εὐεργέτημα γιὰ τὴν Ἐκκλησία νὰ διαφυλάξει ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τὴν πλουσιότατη καὶ θεολογικὴ καὶ ἐκκλησιαστική της γλῶσσα, ὅπως ἐπίσης καὶ ὅτι ἡ ἁπλούστευσή της πιθανὸν νὰ ἐπισύρει τὸν εὐτελισμὸ τῶν ὑψηλῶν νοημάτων ποὺ ἡ ὑπάρχουσα γλῶσσα μεταφέρει.» (Ἀπὸ τὸν Πρόλογό Του στὰ «Πρακτικὰ τῆς Ἡμερίδος “ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ”» (βλ. σχετ. : https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/12/09/ἐξεδόθησαν-τὰ-πρακτικὰ-τῆς-ἡμερίδο/)

  • Σὲ ἐρώτηση (ἐξ ἀφορμῆς τοῦ γνωστοῦ Ἑσπερινοῦ τὴν παραμονὴ τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου) δημοσιογράφου, ἐὰν ἡ χρήση τῆς δημοτικῆς στὴν Λατρεία «θὰ φέρει περισσότερο κόσμο στὴν Ἐκκλησία, ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος ἀπάντησε: «Δὲν ξέρω ἂν θὰ ἔρθουν περισσότεροι, ἀλλὰ εἶμαι βέβαιος ὅτι  αὐτοὶ ποὺ θὰ εἶναι καὶ εἶναι στὸ Ναό ἐκείνη τὴν ὥρα, ἱκανοποιοῦνται ἀφάνταστα ἀπὸ τὰ κείμενα ποὺ ἔχουν μέσα τὴν σοφία τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔχουν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ».(anagrafes.com).

ΣΧΟΛΙΟΝ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Εἶναι ἡλίου φαεινότερον πὼς στὴν Ἐκκλησία ἔχει εἰσβάλει ἐπιδημία “διγλωσσίας”. Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς χρήσεως μεταφρασμένων κειμένων στὴν Λατρεία δὲν εἶναι διατεθειμένοι νὰ ἀκούσουν ΤΙΠΟΤΑ. Οὔτε τὴν Ἐκκλησία. Οὔτε τοὺς θεοφωτίστους ἄνδρες. (βλ. σχετ. Π.χ.: βλ. σχετ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/11/04/ὁ-ἅγ-γεώργιος-καρσλίδης-γιὰ-τὴν-κατα/) Ἄραγε τὸν ἴδιο τὸν Θεό, ἂν δὲν συντάσσεται μαζί τους, θὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ Τὸν ἀκούσουν; Μόνο τὴν γνώμη τους καὶ τὸ πεῖσμα τους φαίνεται πὼς ὑποστηρίζουν. Καὶ τὴν ἀχαλίνωτη καινοτομία, ποὺ ἔτσι καὶ λάβει διαστάσεις, τότε ἀλίμονο, θὰ εἶναι ἀσυγκράτητη. Κάθε ἐπίσκοπος καὶ κάθε ἱερέας θὰ θεωρεῖ πὼς δικαιοῦται νὰ αὐτοσχεδιάζει, γι᾽ αὐτὸ ποὺ θὰ τοῦ φαίνεται πιὸ κατανοητό, πιὸ σύγχρονο, πιὸ “ἀνοιχτό”. «Ὅποιος σπέρνει ἀνέμους, θὰ θερίσει θύελλες».

Τὸ βασικότερο πρόβλημα στὸ ὅλο θέμα εἶναι ὅτι  μιλιοῦνται πλέον δύο «διαφορετικὲς γλῶσσες». Ὄχι ἀρχαῖα καὶ νέα ἑλληνικά, ἀλλὰ δύο διαφορετικοὶ τρόποι “συνομιλίας” μὲ τὴν  πραγματικότητα καὶ τὴν Παράδοση καὶ κατανοήσεως τῶν προβλημάτων. Δύο διαφορετικοὶ κόσμοι. Δύο διαφορετικὲς ἐν τέλει “γλῶσσες”.
Ὁ Σεβ. Δημητριάδος σὲ ἕνα πράγμα ἔχει δίκιο: στὸ ὅτι ἡ ὑπόθεση θὰ κρατήσει ἀμείωτο τὸ ἐνδιαφέρον τῶν… “τηλεθεατῶν”. Ἀλλὰ καὶ θὰ προκαλέσει τραύματα στὴν Ἐκκλησία.
Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐν ὀνόματι τῆς θεοποιημένης “κατανοήσεως” καὶ τῆς ἐξ αὐτῆς «ἀφαντάστου (καὶ …ἐγγυημένης) ἱκανοποιήσεως», συμφώνως πρὸς τὶς δηλώσεις τοῦ Σεβ. Δημητριάδος!


 

, , ,

Σχολιάστε

Η «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» ΜΝΗΜΗ

«Ὁ ρατσισμὸς καὶ ὁ ἀντισημιτισμός, ἀπὸ ὅπου καὶ ἀπὸ ὁποιονδήποτε καὶ ἂν προέρχονται, δὲν μποροῦν νὰ ἐκφράζουν τὴν πίστη καὶ τὴν αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλησίας. Ἰδιαίτερα τοῦτες τὶς ἡμέρες, οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ δὲν λησμονοῦμε ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς γεννήθηκε Ἑβραῖος, ἐνῶ κανεὶς δὲν δικαιοῦται νὰ προσβάλλει τὴ μνήμη τῶν 6.000.000 ἀθώων θυμάτων τοῦ ὁλοκαυτώματος. Ἀπὸ τὴ φάτνη τοῦ Θεανθρώπου ποὺ ταπεινὰ γεννᾶται στὴν Βηθλεὲμ ἀνατέλλει ἐλπίδα καὶ φῶς καὶ ὄχι φόβος καὶ συνωμοσιολογίες ἐναντίον τοῦ ὁποιουδήποτε», σημείωσε ὁ Δημητριάδος Ἰγνάτιος κληθεὶς νὰ σχολιάσει τὰ ὅσα εἰπώθηκαν ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς Σεραφείμ.

ΠΗΓΗ: amen.gr

Πραγματικὰ ἐκπληκτικὰ τὰ ἀντανακλαστικὰ τοῦ Σεβ. Δημητριάδος. Βιάστηκε νὰ ταυτίσει τὶς αἰτιάσεις τοῦ Σεβ. Πειραιῶς γιὰ τὸν Διεθνῆ Σιωνισμὸ μὲ τὸν ἀντισημιτισμό. Καὶ ἀμέσως μετὰ βιάστηκε νὰ ὑπερασπισθεῖ τὸ Ὁλοκαύτωμα. Τί σπουδή, τί ἀκαριαία χριστιανικὴ προθυμία κι αὐτή χριστουγεννιάτικα! Ἀλλὰ μέσα στὴν βιαστικὴ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἀναδρομή του στὴν Ἱστορία μᾶλλον ξέχασε πολλὰ ἄλλα ἱστορικὰ μακελέματα, ξέχασε π.χ. τὴν Γενοκτονία τῶν Ποντίων, ξέχασε τὸ Δίστομο, ξέχασε τὰ Καλάβρυτα. Ἔτσι δειγματοληπτικά.
Θὰ ἦταν πάντως ἀξιομνημόνευτο νὰ ἔλεγε ποῦ θὰ μποροῦσε νὰ προμηθευθεῖ ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος τέτοια ἑλκυστικὰ προϊόντα εὐαίσθητης χριστιανικῆς καὶ ἐπιλεκτικῆς μνήμης.
Ὅπως ἐπίσης θὰ εἶχε ἐνδιαφέρον νὰ μάθαιναν καὶ οἱ ἀστοιχείωτοι πότε φοριέται τὸ κουστούμι τῆς «ἐθνικῆς καταγωγῆς/προελεύσεως», καλοκαίρι ἢ χειμώνα; Μήπως θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς βοηθήσει λίγο ἡ Ἀκαδημία;

, , ,

Σχολιάστε