Ἄρθρα σημειωμένα ὡς μετανάστες

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ καὶ “ΕΞΩΣΕΙΣ” ΒΡΕΦΩΝ (ἐκτρώσεις)! [Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης]

Μετανάστες καί φιλοξενία

 τοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πολὺ σημαντικὴ ἡ ἐπισήμανση στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου, ἐπειδὴ ἐπισημαίνει τὴν ΑΘΛΙΑ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ τῆς συντεταγμένης κοινωνίας μας καὶ τὴν ἐγκληματικὴ ἐπιπολαιότητα τῶν ἀρχόντων. 

.           Ἡ ἰστορία εἶναι γεμάτη ἀπό κύματα, ἀπό λαούς ὁλόκληρους, πού μετακινοῦνται ἀπό τόπο σέ τόπο. Και μεῖς, ὡς λαός, ζήσαμε τήν προσφυγιά, ἀλλά καί μέχρι πρίν ἀπό σαράντα, περίπου, χρόνια καταφεύγαμε ὡς μετανάστες για ἐργασία κυρίως στή Γερμανία, την Ἀμερική, τόν Καναδᾶ, την Αὐστραλία.

.           Κατανοοῦμε, λοιπόν, την ταλαιπωρία ἀλλοδαπῶν ἀδελφῶν μας, πού μέ σαπιοκάραβα καταφθάνουν στά νησιά μας. Ἄνθρωποι εἶναι, στοργἠ θἐλουν, στέγη καί φιλοξενία ἀναζητοῦν. Ἀλλά!…

  • Πρῶτον: Γιατί φεύγουν ἀπό τίς πατρίδες τους, ἰδίως ἀπό τη Συρία; Διότι ὑπάρχει ἐμπόλεμη κατάστασις. Κάποιοι, λοιπόν, οἱ «μεγάλοι» τῆς γῆς, θά ἔπρεπε νά στείλουν εἰρηνευτικές δυνάμεις, ὥστε νά μήν ἀναγκάζονται πληθυσμοί ὁλόκληροι νά φεύγουν ἀπό τά σπίτια καί τόν τόπο τους.

  • Δεύτερον: Πῶς ἔρχονται στά νησιά μας; Κάποιοι τούς μεταφέρουν… Εἶναι οἱ δουλέμποροι. Δέν μποροῦν οἱ Τοῦρκοι νά ἐλέγξουν τά παράλιά τους καί νά τιμωροῦν παραδειγματικά τούς δουλεμπόρους, πού ἐκμεταλλεύονται τόν πόνο καί τή δυστυχία τῶν ἀλλοδαπῶν;

  • Τρίτον: Ἀντέχει ἡ Ἑλλάδα νά φιλοξενήση ἑκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων; Πού κάποτε δίνουν καί τήν εἰκόνα τῆς ἐπιδρομής…

Καί ἐδῶ γεννιῶνται ἐρωτήματα:

  • Εἶναι ἆραγε φιλοξενία τό νά παραδώσουμε τά νησιά καί τά σύνορά μας στίς ὀρδές ποικίλης φύσεως ἀλλοδαπῶν;

  • Εἶναι ἆραγε φιλοξενία τό νά δεχώμαστε ἄνευ ὅρων τά θύματα τῶν δουλεμπόρων πού ὑπερφορτώνουν σαπιοκάραβα (ἀκόμα καί φουσκωτά) γιά τίς ἑλληνικές ἀκτές καί συγχρόνως ὑπερφορτώνουν τίς τσέπες τους μέ ἄτιμο χρῆμα;

  • Ἀγάπη εἶναι νά ξενίζης τόν ξένο (τόν ὄντως ξένο…), πού εἶναι εὐγενής στά αἰτήματά του καί δέν ἀπαιτεῖ νά σοῦ πάρη καί τό σπίτι! Τό «ξένος ἤμην καί συνηγάγετέ με» (Ματθ. κε´ 35) εἶναι κανόνας ἔμπρακτης ἀγάπης καί προϋπόθεσις σωτηρίας καί ξενίας μας στήν αἰώνια Βασιλεία. Μήπως ὅμως ὁ ξένος, γιά τόν ὁποῖον μιλάει ὁ Κύριος, ταυτίζεται μέ τόν ἑαυτό Του;

  • Τό πρόβλημα τῶν μεταναστῶν εἶναι καί διπλωματικό καί διακρατικό καί οἰκονομικό καί ὑγειονομικό και στρατιωτικό. Κινδυνεύουν οἱ λίγοι ἡμεδαποί νά ὑπερκερασθοῦν ἀπό τούς ὑπεραρίθμους μετανάστες. Κινδυνεύουν και ἀπό τή διάδοσι μολυσματικῶν ἀσθενειῶν.

  • Τό πρόβλημα εἶναι καί πνευματικό. Νά δείξουμε χριστιανική ἀγάπη στούς μετανάστες. Ἀλλά, κυρίως, νά φιλοξενοῦμε τά δικά μας παιδιά, πού τούς κάνουμε ἔξωσι ἀπό τή ζωή μέ τή φρικτή ἔκτρωσι. Ἑλλάδα χωρίς παιδιά θά παραδοθῆ στούς ξένους.

Advertisements

, , , ,

Σχολιάστε

Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΤΗΣ ΚΩ ΠΟY EΓΙΝΕ ΣΥΜΒΟΛΟ τῆς Εὐρώπης

φούρναρης τς Κ πο γινε σύμβολο
τῆς Εὐρώπης

.             Ἔγινε ἄθελά του ὁ πρωταγωνιστὴς τῶν ἡμερῶν… Μία δήλωση τοῦ προέδρου τῆς Κομισιὸν Ζὰν-Κλὸντ Γιοῦνκερ, ὅτι ἡ «Εὐρώπη εἶναι ὁ φούρναρης τῆς Κῶ ποὺ δίνει τὸ ψωμὶ στοὺς πρόσφυγες», ἦταν ἀρκετὴ γιὰ νὰ μάθουμε ὅλη τὴν ἱστορία τοῦ 76χρονου Διονύση Ἀρβανιτάκη καὶ τῆς οἰκογένειάς του.
.             Ἁπλὸς στρατιώτης, χωρὶς ἀνταλλάγματα καὶ προσδοκία ὑλικῆς ἀμοιβῆς ἢ προσωπικῆς προβολῆς, βοήθησε καὶ συνεχίζει νὰ βοηθάει τοὺς χιλιάδες πρόσφυγες ποὺ βρίσκουν καταφύγιο στὸ νησί. Μὲ ποιόν τρόπο; Γεμίζοντας, σχεδόν, κάθε μέρα ἕνα βὰν μὲ φρέσκο ψωμὶ ποὺ φτιάχνει ὁ ἴδιος καὶ τὰ παιδιά του καὶ τοὺς τὸ προσφέρει!
.             Πάνω ἀπὸ ἑκατὸ κιλὰ ψωμὶ φτάνει στοὺς πρόσφυγες μόνο ἀπὸ τὸν κ. Διονύση! Τὸ ἴδιο, ὅπως μᾶς ἀποκάλυψε ὁ κ. Ἀρβανιτάκης μιλώντας στὸ «Ἔθνος», κάνουν καὶ ἄλλοι ἰδιοκτῆτες φούρνων στὸ νησί, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἐθελοντὲς ποὺ ἔχουν ἀγκαλιάσει ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀναγκάστηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν συγγενεῖς, πατρίδα καὶ ἀγαπημένα χώματα γιὰ τὸ ταξίδι τῆς ἐλπίδας, τῆς διαφυγῆς, τῆς ζωῆς…
.             Μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸν Πύργο Ἠλείας, ὁ 76χρονος Διονύσης ἔχει ζήσει στὸ πετσί του, ὅπως λέει, τί σημαίνει ξεριζωμὸς καὶ προσφυγιά. Πέρα ἀπὸ τὴν ἐνσυνείδητη καὶ ἀνιδιοτελῆ προσφορὰ στὸ συνάνθρωπο, γιὰ τὸν κ. Διονύση ἡ ἔννοια τῆς ἀλληλεγγύης εἶναι βαθιὰ ριζωμένη μέσα του.
.             «Θυμᾶμαι, μικρὸ παιδὶ ἤμουν ἀκόμη, ὅταν ἀναγκάστηκα γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο, νὰ φύγω ἀπὸ τὸν τόπο μου καὶ νὰ πάω μετανάστης στὴν Αὐστραλία. Ἡ ξενιτιὰ εἶναι δύσκολη. Ἔπιασα δουλειὰ ὡς ζαχαροπλάστης-ἀρτοποιός, αὐτὴν τὴν τέχνη γνώριζα, καὶ τὰ κατάφερα μὲ πολὺ κόπο καὶ δουλειά. Ἐκεῖ γνώρισα τὴ γυναίκα μου, τὴν Εὐαγγελία, καὶ τὸ ᾽70, ὅταν εἴχαμε κάνει ἕνα γερὸ κομπόδεμα, ἀποφασίσαμε νὰ ἔρθουμε καὶ νὰ ζήσουμε στὴν Κῶ, στὸν τόπο καταγωγῆς τῆς συζύγου, φτιάχνοντας τὴ δική μας ἐπιχείρηση. Ἐδῶ μένουν καὶ οἱ τρεῖς μου γιοὶ μὲ τὶς οἰκογένειές τους, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κόρη μας ποὺ ζεῖ στὸν Βόλο. Αὐτὴν τὴ στιγμὴ ἔχουμε ἑπτὰ καταστήματα στὸ νησί, ἀλλὰ τὰ ἔχουν ἀναλάβει τὰ παιδιά μου», ἀναφέρει συγκινημένος ὁ 76χρονος.
.             Ὅταν τὸν ρωτᾶμε πῶς πῆρε τὴν ἀπόφαση νὰ βοηθήσει τοὺς πρόσφυγες, ἡ ἀπάντησή του ἀποκαλύπτει τὸ μεγαλεῖο ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀναδεικνύει καὶ τὴ δύσκολη κατάσταση ποὺ βιώνουν ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα οἱ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ ἀπὸ τὴν προσέλευση τῶν προσφύγων.
.             «Αὐτὰ ποὺ βλέπουμε καὶ ζοῦμε τόσους μῆνες τώρα δὲν μεταφέρονται εὔκολα. Μικρὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴ Συρία, τὸ Ἀφγανιστὰν πέφτουν κάτω καὶ φωνάζουν “μάμ”. Μᾶς δείχνουν μὲ τὰ χεράκια τους τὸ ψωμί. Δὲν γνωρίζουν τὴ λέξη φαγητό. Ποιός ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ μείνει ἀσυγκίνητος ὅταν βλέπει ἕνα μικρὸ παιδὶ νὰ τρώει χῶμα; Πεῖτε μου… Χωρὶς κανένα δισταγμό, καμία δεύτερη σκέψη, εἶπα κάθε μέρα θὰ τοὺς φτιάχνω ψωμὶ καὶ μὲ τὸ βᾶν θὰ τοὺς τὸ πηγαίνω. Ὁποῖος δὲν ἔχει πεινάσει, δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ στὴ θέση αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Πρόσφυγες… “Ἐμεῖς” καὶ “ἐκεῖνοι” στὸ ἴδιο νησί, βίοι παράλληλοι ποὺ συγκλίνουν στὴν ἔννοια ἄνθρωπος», προσθέτει ὁ κ. Ἀρβανιτάκης.

Μαρίνα Ζιώζιου

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

, ,

Σχολιάστε

ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠ. ΚΩΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΕΥΡΩΠΗ” «νά βοηθήσει στήν ἀντιμετώπιση τῆς πρωτοφανοῦς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως πού θέτει σέ δοκιμασία τόν πολιτισμό τῆς Εὐρώπης».

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

τοῦ Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

.               Τούς τελευταίους μῆνες γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες μιᾶς τραγικῆς πραγματικότητας, ἡ ὁποία διαμορφώνεται ὡς συνέπεια τῶν στρατιωτικῶν συγκρούσεων καί τῆς διόγκωσης τοῦ φανατισμοῦ στήν περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καί τῆς Ἐγγύς καί Μέσης Ἀνατολῆς.
.               Χιλιάδες ξεριζωμένοι, ἄνθρωποι πού λόγῳ τοῦ πολέμου ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τίς ἑστίες καί τή γῆ τῶν προγόνων τους, ἀλλά καί ἀμέτρητοι ἄλλοι, θύματα τῶν οἰκονομικῶν δυσκολιῶν στίς πατρίδες τους, ἀναζητοῦν μιά πιό ἀσφαλή ζωή καί καλύτερες συνθῆκες διαβίωσης στήν Εὐρώπη. Ἀγωνίζονται, μέ κάθε τρόπο, νά φτάσουν στό ἔδαφός της, πού στά μάτια τους φαντάζει ὡς ἡ νέα «Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας» μέ ἀποτέλεσμα νά γίνονται θύματα ἑνός ἄλλου «πολέμου», ἐκείνου τῶν διακινητῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι, μετά τήν τραγωδία πού βίωσαν στίς πατρίδες τους, γίνονται πρωταγωνιστές ἑνός ἄλλου δράματος, ὡς ἀνθρώπινα ναυάγια τῆς Μεσογείου.
.               Ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου δοκιμάζεται πάλι καί πάλι. Τό δημιούργημα τοῦ Θεοῦ βασανίζεται, διώκεται εὐτελίζεται καί ἀδικεῖται. Τήν ἴδια στιγμή οἱ ἰσχυροί τῆς Εὐρώπης μοιάζουν νά μήν κατανοοῦν τίς διαστάσεις τοῦ δράματος πού ἐκτυλίσσεται στήν Κῶ καί σέ ἄλλα νησιά τῆς σκληρά δοκιμαζόμενης Ἑλλάδας, ἀλλά καί στά παραμεθόρια χερσαῖα σύνορα τῆς πολιτισμένης Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
.               Οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς λησμονοῦν ὅτι κάθε ἄνθρωπος, ἀνεξαρτήτως γένους, φυλῆς καί θρησκείας, ἔχει δημιουργηθεῖ ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μέ σκοπό νά Τοῦ ὁμοιάσει καί νά ἑνωθεῖ κατά χάριν μαζί Του. Γιά τό λόγο αὐτό πρέπει νά ἀπολαμβάνει τόν ἴδιο σεβασμό καί τήν ἴδια τιμή μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους.
.               Προτάσσοντας πολλές φορές διαδικασίες ὑπαγορευμένες ἀπό μιά γραφειοκρατική λογική θέτουν σέ δοκιμασία τόν πολιτισμό μας, τίς ἀξίες καί τίς ἀρχές πού ἀπετέλεσαν τό θεμέλιο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ οἰκοδομήματος.
.               Ὡς πνευματικός πατέρας δέν μπορῶ νά στέκομαι ἀπαθής ἀπέναντι στό διασυρμό τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.
.               Δέν μπορῶ νά συνεχίσω νά καταμετρῶ θύματα καί νά καταγράφω ἐπιζῶντες ἀπό τά ναυάγια.
.               Δέν μπορῶ νά βοηθήσω τήν πολύπλευρα δοκιμαζόμενη τοπική κοινωνία νά βρεῖ λύσεις, ὅταν οἱ ἡγέτες τῆς Εὐρώπης μοιάζουν νά μήν ἔχουν ἀποτελεσματικές πολιτικές ἀντιμετώπισης ἑνός τόσο σοβαροῦ καί συνθέτου προβλήματος, ἐκτός καί ἄν κάποιοι ἀποφάσισαν τά νησιά μας νά μετατραποῦν σέ χῶρο στάθμευσης ψυχῶν.
.               Ἕνα ἐνδεχόμενο πού δέν θέλω καί δέν μπορῶ νά πιστέψω.
.               Γι᾽ αὐτό ἀπευθύνω ἔκκληση πρός τά Εὐρωπαϊκά Κέντρα λήψεως ἀποφάσεων καί πρός τή διεθνῆ κοινότητα νά βοηθήσουν μέ ὁμοψυχία στήν ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς πρωτοφανοῦς ἀνθρωπιστικῆς κρίσης πού, ἐπιτρέψτε μου νά ἐπαναλάβω, θέτει σέ δοκιμασία τόν πολιτισμό τῆς Εὐρώπης.
.               Καλῶ κάθε ἄνθρωπο καλῆς θέλησης νά συνδράμει τίς ἑλληνικές ἀρχές καί τίς τοπικές κοινωνίες, στίς ὁποῖες καταφθάνουν τά θύματα τῶν πολέμων καί τῆς βίας, κάθε εἴδους φανατισμοῦ καί οἰκονομικοῦ ἀνταγωνισμοῦ.
.               Εἶναι ἀνάγκη νά ἐπιδείξουμε ὅλοι ἄμεσα τήν ἀλληλεγγύη μας, ὄχι μέσα ἀπό ἕνα γενικό, θεωρητικό καί ἀπροσδιόριστο πλαίσιο, ἀλλά μέ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες πού θά ὁδηγήσουν σέ μετρήσιμα ἀποτελέσματα ὥστε νά ἀνακουφιστεῖ ὁ πόνος τῶν συνανθρώπων μας καί νά κατορθώσουν νά ξεκινήσουν μιά νέα ζωή.
.               Οὐδέποτε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ὑπήρξαμε ρατσιστές! Οὔτε σήμερα ἔχει ἀλλάξει κάτι στή στάση τῆς χριστιανικῆς Ἑλλάδας. Ὡς ὀρθόδοξοι δέ χριστιανοί, μέ τήν ἀναφορά μας στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔχουμε μιά ἰδιαίτερη ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο χωρίς νά μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ πίστη του καί τό χρῶμα του.
.               Μέ τή στάση καί τόν ἀγῶνα μας θέλουμε νά διασφαλίσουμε τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου γιά ὅλους, γι᾿ αὐτό προσευχόμαστε καί προσπαθοῦμε ἐπικαλούμενοι τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη Του, καί τίς εὐχές τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.

Μέ ἀγάπη ἀνυπόκριτη

Ἐν Κῷ, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

ΠΗΓΗ: imkn.gr

 

, , , ,

Σχολιάστε

TO ΜΥΣΤHΡΙΟ ΤOY ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟY «Κάποιοι ἔχουν σχεδιάσει ὅλη αὐτὴ τὴν κατάσταση, προκειμένου νὰ διευκολυνθοῦν στὰ σκοτεινὰ σχέδιά τους»

Tὸ μυστήριο τoῦ μεταναστευτικοῦ

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                   Τὸ μεγάλο, τὸ ἀναπάντητο ἐρώτημα ­γύ­ρω ἀπὸ τὸ μεταναστευτικὸ ζήτημα, ποὺ τὸ τελευταῖο πλέον διάστημα ἐξελίσσεται μὲ φρε­νήρη ρυθμό, εἶναι ἡ αἰτία ποὺ τὸ προκα­λεῖ. Ἀσφαλῶς αὐτὸ ποὺ ἐκ πρώτης ὄψεως διαπιστώνεται εἶναι ὅτι τὴ μετακίνηση τῶν μεταναστῶν τὴν προκαλοῦν οἱ ἔκρυ­θμες συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν στὶς χῶρες προελεύσεώς τους. Αὐτὸ εἶναι ὀφθαλμοφανές, ἰδίως ὅσον ἀφορᾶ στὴ Συρία, ἡ ὁποία βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴ ­μανιακὴ ἐπίθεση τοῦ τέρατος ποὺ ὀνομάζεται Ἰσλαμικὸ Κράτος.
.                   Τὸ ἐρώτημα ὅμως παραμένει καὶ ἐπιτεί­νεται: Ποιός δημιούργησε αὐτὸ τὸ τερατῶ­­δες μόρφωμα, ποὺ σφάζει ἀλύπητα ἀθώ­­ους ἀνθρώπους, ἰσοπεδώνει ­πόλεις καὶ χω­­ριά, καταστρέφει μὲ ἀπίστευτη βαρβαρό­τητα πανάρχαια ἱστορικὰ μνημεῖα καὶ ἀναγκάζει ἑκατομμύρια ἀνθρώπους νὰ παίρνουν τὸν δραματικὸ δρόμο τῆς ­προσφυγιᾶς; Καὶ ἐπιπλέον ποιός τὸ συντηρεῖ καὶ τὸ ἐξοπλίζει; Ἕνα ἀνύπαρκτο μέχρι χθὲς κράτος πῶς βρίσκει σύγχρονα ὅπλα;
.                   Καὶ τὸ ἄλλο ἐπακόλουθο ἐρώτημα εἶναι τοῦτο: Γιὰ ποιό λόγο ἡ Εὐρώπη καὶ ἡ πλανηταρχεύουσα Ἀμερικὴ παρακολουθοῦν ἀπαθεῖς τὴ συνεχιζόμενη ὠμότητα καὶ τὴ συντελούμενη καταστροφή; Ποιός ἀόρατος κυβερνήτης τοὺς ἐπιβάλλει τέτοια προκλητικὴ ἀδράνεια; Δύο πολέμους ἔκαναν πρὶν ἀπὸ λίγα μόλις χρόνια κατὰ τοῦ Ἰρὰκ μὲ πλῆθος ψευδοεπιχειρήματα, προκειμέ­νου νὰ θέσουν ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους τὰ πετρέλαιά του. Γιατί τώρα ἀδρανοῦν; Γιατί ὁ ΟΗΕ μένει ἀμέτοχος στὸ συντελούμενο ἔγκλημα;
.                   Καὶ γιὰ μὲν τὴν Ἀμερικὴ τὸ πράγμα ἔχει κάποια ἐξήγηση. Ἐξασφάλισε τὰ πετρέλαια τοῦ Ἰράκ, δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τὸ κύμα τῶν προσφύγων, κερδίζει ἀνταγωνιστικὰ ἔναν­τι τῆς Εὐρώπης. Ἡ Εὐρώπη ὅμως γιατί δὲν δραστηριοποιεῖται; Γιατί ἀδρανεῖ καὶ ἀδιαφορεῖ; Τί ρόλο ἔχει ὁ στρατὸς τοῦ ΝΑΤΟ, μὲ τὸν ὁποῖο πρὸ ἐτῶν ἰσοπέδωσε τὴ Σερβία καὶ τὸν ὁποῖο ἀφειδῶς συντηρεῖ, παρόλο ποὺ ἐδῶ καὶ 25 χρόνια ἔχει ἐκλείψει ὁ λόγος ὑπάρξεώς του; Γιατί δὲν τὸν χρησιμοποιεῖ καὶ τώρα γιὰ νὰ ἐξαφανίσει τὴ λαίλαπα τοῦ τυφλοῦ φανατισμοῦ καὶ νὰ ἐπιτρέψει στοὺς ἀνθρώπους νὰ ζήσουν ἤρεμα στὸν τόπο τους; Δὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὅλο αὐτὸ τὸ τεχνη­τὸ μεταναστευτικὸ κύμα στὸ τέλος θὰ τὴν πνίξει;
.                   Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα μένουν ἀναπάν­τητα. Καὶ τελικὰ ἴσως ἡ μόνη ἐξήγηση ποὺ ἀπομένει εἶναι αὐτὴ ποὺ σιωπηλὰ κυκλοφορεῖ στὰ στόματα τῶν ἀνθρώπων: Κάποιοι ἔχουν σχεδιάσει ὅλη αὐτὴ τὴν κατάσταση, προκειμένου νὰ διευκολυνθοῦν στὰ σκοτεινὰ σχέδιά τους γιὰ τὴ διάλυση τῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν ἐπιβολὴ παγκόσμιας διακυβέρνησης κάτω ἀπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχό τους.
.                   Ὅμως ἔχουν ξεχάσει ἕνα πράγμα. Λογαριάζουν χωρὶς τὸν πραγματικὸ Κυβερ­νήτη, ὁ Ὁποῖος «διασκεδάζει βουλὰς ἐ­­θνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων» (Ψαλ. λβ´ [32] 10)· χωρὶς δηλαδὴ Ἐκεῖνον ποὺ κατευθύνει μὲ ἄπειρη σοφία τὶς τύχες τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ κόσμου καὶ εἶναι ὁ μοναδικὸς Κύριος τοῦ σύμπαντος.

,

Σχολιάστε

Η ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΙΣ ΒΑΡΒΑΡΙΚΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΣ ἐξ αἰτίας ἑνὸς τεχνητοῦ συμπλέγματος ἐνοχῆς, ἀφέλειας καὶ ἐλλιποῦς γνώσεως τῆς ἱστορίας

« Δύση πρόκειται ν παραδοθε
στς βαρβαρικς εσβολς τς ποχς μας», λέει Δανς στορικς

.               Ἐξέχοντα ἔθνη τῆς Εὐρώπης πρόκειται νὰ διαπράξουν συλλογικὴ αὐτοκτονία καὶ ἐμεῖς θὰ γίνουμε μάρτυρες τῆς ἑκούσιας παράδοσης ἑνὸς ὁλόκληρου πολιτισμοῦ, σύμφωνα μὲ ἕναν Δανὸ ἱστορικό. Στὴ Δανία, ἡ μετανάστευση ἦταν μία ὑπόθεση τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ ὄχι πιά, λέει ὁ Μπὲντ Τζένσεν (Bent Jensen), Ph.D., ἕνας πολὺ γνωστὸς Δανὸς ἱστορικός.
.         «Ἡμέρα καὶ νύχτα, ὀρδὲς ἀνθρώπων χωρὶς ταυτότητες ἐπιτίθενται στὰ ἀνυπεράσπιστα σύνορα τῆς Εὐρώπης. Παλιότερα θὰ τοὺς σταματοῦσε ἡ ἀστυνομία, ὁ στρατὸς ἢ οἱ διασυνοριακοὶ φύλακες καὶ θὰ τοὺς ἀνάγκαζαν νὰ πᾶνε πίσω. Τώρα ὅμως, τὰ εὐρωπαϊκὰ πολεμικὰ πλοῖα χρησιμοποιοῦνται νὰ συνοδεύουν μὲ ἀσφάλεια τοὺς μετανάστες σὲ ἀσφαλῆ λιμάνια, ὅπου τοὺς δίδεται τροφή, στέγη καὶ τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ ἐξασφαλίζουν τὸ καθεστὼς τοῦ πρόσφυγα», λέει ὁ καθηγητής.
.             Ὁ κ. Jensen τονίζει ὅτι, ἐνῶ ἔχουν λάβει χώρα πολλὲς μεταναστεύσεις στὸ παρελθόν, ὅπως οἱ μεταναστεύσεις τῶν Εὐρωπαίων στὶς ΗΠΑ, τὸν Καναδὰ καὶ τὴν Αὐστραλία, καθὼς καὶ μεταναστεύσεις ἐντός τῆς ἴδιας τῆς Εὐρώπης, τὰ πράγματα εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὰ καθὼς οἱ μετανάστες δὲν εἶχαν κανένα σύστημα κοινωνικῆς πρόνοιας, στὸ ὁποῖο νὰ στηρίζονται καὶ ἔπρεπε νὰ φροντίσουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους.
.               Τόνισε ἐπίσης, ὅτι ἡ συνεχιζόμενη μετανάστευση εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὲς ποὺ συνέβησαν στὸ παρελθόν. «Μιλᾶμε γιὰ ἀνθρώπους ἀπὸ μία διαφορετικὴ κουλτούρα ποὺ εἶναι ριζικὰ διαφορετικὴ ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν θέλουν νὰ ἀφομοιωθοῦν καὶ ἀπαιτοῦν εἰδικὴ μεταχείριση γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Μιλᾶμε γιὰ ἕνα ἀτέλειωτο ἀνθρώπινο ποτάμι τὸ ὁποῖο, ἂν ἀφεθεῖ ἀνεξέλεγκτο, θὰ καταστρέψει τὴν εὐρωπαϊκὴ κοινωνία», προειδοποιεῖ ὁ Τζένσεν.
.               Σύμφωνα μὲ τὸν καθηγητὴ Τζένσεν, ἡ τρέχουσα μετανάστευση εἶναι ἀποτέλεσμα τριῶν κυρίων παραγόντων: Τῆς ἀπότομης αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ σὲ ἐμπόλεμες περιοχὲς γειτονικὲς πρὸς τὴν Εὐρώπη, τῆς σχετικῆς εὐκολίας τῶν μεταφορῶν καὶ τῆς ἔλλειψης συνοριακῶν ἐλέγχων καὶ ἀσφαλείας στὴν Εὐρώπη. «Μπορεῖς ὁ καθένας νὰ πάρει πληροφορίες γιὰ ὅλα τὰ δικαιώματα ποὺ δικαιοῦται ἕνας νεοεισερχόμενος», τονίζει ὁ Τζένσεν. «Πολλοὶ ὀργανισμοὶ στέκονται ἕτοιμοι νὰ βοηθήσουν μὲ χρήματα ἢ μὲ συμβουλές. Στοὺς πρόσφυγες παρέχονται καταλύματα, ρουχισμός, χρήματα, μεταφραστὲς καὶ νομικὲς συμβουλές, κλπ. Καὶ αὐτοὶ ποὺ κάνουν κριτικὴ φιμώνονται γρήγορα ἀπὸ τὴν ἀφρόκρεμα τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν ΜΜΕ».
.               «Πρόσφατα μοῦ εἶπε μία κυρία, ὅτι ἔτσι ‘ἐξιλεωνόμαστε’ γιὰ τὴν ἐποχὴ τῆς ἀποικιοκρατίας», προσθέτει. Πρόκειται γιὰ μία ἀπόλυτη ἀνοησία ποὺ δὲν ἔχει τίποτε νὰ κάνει μὲ τὴν ἱστορία, μία ἐκδήλωση συμπλέγματος μαζοχιστικῆς ἐνοχῆς ποὺ τροφοδοτεῖται ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα».
.             «Θὰ μποροῦσες νὰ πεῖς ὅτι εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὸν ὑπερπληθυσμὸ στὴ Βόρεια Ἀφρική, καθὼς οἱ ἀποικιακὲς ἀρχὲς προκάλεσαν μεγάλη πρόοδο στὴν παροχὴ ὑγείας», παραδέχεται ὁ Τζένσεν. «Δὲν μιλᾶμε γιὰ πρόσφυγες καὶ μετανάστευση. Τὸ θέμα εἶναι ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν προβάλλουν καμία ἀντίσταση σὲ μία ξένη κουλτούρα ποὺ προσδοκᾶ νὰ τοὺς ἀποικήσει, μία κουλτούρα ποὺ δὲν ἀνήκει στὴν Εὐρώπη ἀλλὰ σκοπεύει νὰ δρέψει τοὺς καρποὺς τῶν κόπων τῶν σκληρὰ ἐργαζομένων Εὐρωπαίων».
.                 Ὁ καθηγητὴς πιστεύει ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι αὐτοβούλως παραδίδονται σ’ αὐτὴν τὴν «ατοκτονία» χάρις σ να τεχνητ σύμπλεγμα νοχς, φέλειας κα λλιπος γνώσης τς στορίας. «Ἡ Σουηδία ἀποτελεῖ ἕνα καλὸ παράδειγμα αὐτῆς τῆς ἀτυχοῦς καταστάσεως. Εἶναι μία εἰδικὴ περίπτωση βέβαια, ἀλλὰ ἡ «Σουηδικὴ ἀσθένεια» ἐπηρεάζει ὅλα τὰ Δυτικοευρωπαϊκὰ κράτη. Στὴ Σουηδία, μία συμμαχία πολιτικῶν καὶ μέσων ἐνημέρωσης χωρὶς ἀνοχὴ (πρὸς τοὺς Σουηδοὺς) κατάφεραν νὰ μετατρέψουν μία πρώην καλὰ ὀργανωμένη κοινωνία σὲ ἕνα μέρος ποὺ κανένας δὲν μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται ἀσφαλής», τονίζει ὁ Τζένσεν. «Δὲν πρέπει νὰ ἐκπλησσόμαστε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μεσανατολικοὶ κανόνες καὶ ἔθιμα ἑδραιώνονται σὲ εὐρωπαϊκὲς πόλεις καθὼς ταυτόχρονα εἰσάγουμε ἑκατομμύρια μετανάστες ἀπὸ τὴ Βόρεια Ἀφρικὴ καὶ τὴ Μέση Ἀνατολή». «Γινόμαστε μάρτυρες ἑνὸς πράγματος ποὺ δὲν ἔχει ξανασυμβεῖ στὴν ἱστορία», προειδοποιεῖ ὁ Τζένσεν. «τῆς ἑκούσιας παράδοσης ἑνὸς ὁλόκληρου πολιτισμοῦ».

ΠΗΓΗ: redskywarning.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε

ΟΙ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΩ» ΛΕΝΕ “ΟΧΙ” ΣΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ «Μὲ πρόφαση ἀνθρωπιστικὰ αἴτια μὲ χυδαῖο πλέον τρόπο βιάζονται καθημερινῶς τὰ σύνορά μας καὶ ἀλλοιώνεται πληθυσμιακῶς καὶ πολιτιστικῶς ἡ Ἑλλάδα μας».

.               Μὲ πρωτοβουλία τοῦ τραγουδιστῆ Νότη Σφακιανάκη, ἐκδόθηκε ἀνακοίνωση ποὺ στρέφεται κατὰ πάντων γιὰ τὴν κατάσταση μὲ τοὺς μετανάστες στὴν Κῶ. Χαρακτηριστικὰ τοῦ ὕφους της, τὸ σημεῖο περὶ “βιασμοῦ τῶν συνόρων”
.         Ὁ ἀοιδός, γνωστὸς γιὰ τὶς ρηξικέλευθες ἀπόψεις του ἀλλὰ καὶ τὶς πολιτικὲς θέσεις του, ποὺ τὶς μοιράζεται δημοσίως, ἀνέλαβε τὴν πρωτοβουλία νὰ κινητοποιήσει τοὺς πολίτες τοῦ νησιοῦ καὶ νὰ τοὺς προτρέψει νὰ κοινοποιήσουν ἐγγράφως πρὸς τὶς Ἀρχὲς τὴν ἀπαίτηση νὰ λυθεῖ ἄμεσα τὸ μεταναστευτικὸ πρόβλημα.
.         «Βιώνουμε καθημερινῶς τὸ μέγιστο πρόβλημα τῆς λαθραίας εἰσόδου στὴν πατρίδα μας χιλιάδων ἀνθρώπων ποὺ μὲ πρόφαση ἀνθρωπιστικὰ αἴτια μὲ χυδαῖο πλέον τρόπο βιάζουν καθημερινῶς τὰ σύνορά μας καὶ ἀλλοιώνουν πληθυσμιακῶς καὶ πολιτιστικῶς τὴν Ἑλλάδα μας! (…)» Στοὺς “βιαστές” τῶν συνόρων μας καὶ γενικῶς τῆς ζωῆς μας λέμε ΟΧΙ !!!» ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ στὴν ἐπιστολή.

Ἀναλυτικὰ ἡ ἐπιστολὴ ἔχει ὡς ἑξῆς:
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ

“Πρὸς ὅλους τοὺς βουλευτὲς Δωδεκανήσου, τὸν περιφερειάρχη, τὸν ἔπαρχο Κῶ, τὸν δήμαρχο Κῶ, τὸν ἀστυνομικὸ διευθυντὴ Κῶ, τὸν λιμενάρχη Κῶ καὶ πρὸς πᾶσαν ἄλλην ὑπεύθυνη ἀρχή:

.             Σᾶς καθιστοῦμε ὑπευθύνους γιὰ τὴν ἄκρως ἀπαράδεκτη καὶ ἐπικίνδυνη κατάσταση ποὺ ἐπιτρέψατε σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν κεντρικὴ ἐξουσία νὰ βιώνουμε καθημερινῶς τὸ μέγιστο πρόβλημα τῆς λαθραίας εἰσόδου στὴν πατρίδα μας χιλιάδων ἀνθρώπων ποὺ μὲ πρόφαση ἀνθρωπιστικὰ αἴτια μὲ χυδαῖο πλέον τρόπο βιάζουν καθημερινῶς τὰ σύνορά μας καὶ ἀλλοιώνουν πληθυσμιακῶς καὶ πολιτιστικῶς τὴν Ἑλλάδα μας!
.         Ἐὰν ξεσηκωθεῖ ὁ λαός μας (ποὺ δυστυχῶς φοβούμεθα ὅτι σύντομα μπορεῖ νὰ εἶναι ἀναπόφευκτο) μία σπίθα θὰ εἶναι ἀρκετή, γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ ἀνεξέλεγκτη πυρκαγιὰ καὶ οἱ συνέπειες θὰ εἶναι τραγικὲς ποὺ ὅλοι ἀπευχόμεθα!
.            Στοὺς “βιαστὲς” τῶν συνόρων μας καὶ γενικῶς τῆς ζωῆς μας λέμε ΟΧΙ !!!
.           Γιὰ τοὺς λόγους αὐτούς σας καθιστοῦμε ὑπεύθυνους γιὰ ὅσα ἔχουν συμβεῖ ,ὅτι συνεχίζεται νὰ συμβαίνει καὶ ἐλπίζουμε αὐτὴ τὴν ὑστάτη στιγμὴ νὰ βρεῖτε τρόπους νὰ προλάβετε τὸ κακὸ ποὺ κανεὶς δὲν ἐπιθυμεῖ καὶ καταλαβαίνετε τί ἐννοοῦμε.
.                 Δὲν ζητοῦμε ἀλλὰ ἀπαιτοῦμε ἀπὸ ὅλους ἐσᾶς τοὺς “λειτουργοὺς ὑπαλλήλους” τοῦ λαοῦ νὰ ἐπιβάλλετε τὴν νομιμότητα, ὅπως μὲ πολὺ ζῆλο τὴν ἐπιβάλλετε πρὸς κάθε Ἕλληνα!

Υ.Γ. Οἱ ὅποιες συνέπειες ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις θὰ βαραίνουν ἐσᾶς καὶ μόνον ἐσᾶς, διότι μέχρι τώρα δὲν σταθήκατε ἀντάξιοι τῶν περιστάσεων προστατεύοντας τὴν πατρίδα μας.

Οἱ “ἐλεύθεροι πολιορκημένοι” πολίτες τῆς Κῶ τῆς ἀρχαίας Μεροπίδος τῆς πατρίδος τοῦ Ἱπποκράτους”.

ΠΗΓΗ: news247

,

Σχολιάστε

Η ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Ἡ Εὐρώπη δέχεται τοὺς μουσουλμάνους στὸ ἔδαφός της ἐφαρμόζοντας τὶς παραδοσιακὲς δημοκρατικὲς ἀρχές της καὶ σεβόμενη τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὶς θρησκευτικὲς ἐλευθερίες τῶν μεταναστῶν, χωρὶς ὅμως νὰ διατηρεῖ τὰ πνευματικὰ θεμέλια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προῆλθαν αὐτὲς οἱ ἀξίες».

Ἡ παραδεισιακὴ ἐποχὴ τῆς Ἐκκλησίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Παραδεισιακὴ ἐποχὴ τῆς Ἐκκλησίας χαρακτήρισε ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς Παν. Τρεμπέλας αὐτὴ τῶν πρώτων τριῶν χριστιανικῶν αἰώνων. Στὸ σχετικὸ κείμενό του -εἰσαγωγὴ στὸ βιβλίο τοῦ Βασ. Μουστάκη «Οἱ Ἀποστολικοὶ Πατέρες» (Ἔκδ. Αλ. καὶ Ε. Παπαδημητρίου, Β´ Ἔκδοση, Ἀθῆναι, 1986) τονίζει: «Δικαίως οἱ πρῶτοι αἰῶνες τῆς Ἐκκλησίας ἐχαρακτηρίσθησαν ὡς ἡ παραδεισιακὴ ἐποχὴ αὐτῆς, πρὸς τὴν ὁποίαν ἀτενὲς δέον νὰ ἔχωσι τὸ βλέμμα αἱ μετέπειτα γενεαὶ αὐτῆς».
.             Εἶναι παράδοξο νὰ χαρακτηρίζονται οἱ τρεῖς πρῶτοι χριστιανικοὶ αἰῶνες παραδεισιακοί. Στὴν τότε κατεστημένη κατάσταση εἰδωλολατρίας, αὐταρχικῆς ἐξουσίας καὶ προσωπολατρίας πρὸς τοὺς αὐτοκράτορες ἑκατομμύρια Χριστιανῶν ὁδηγήθηκαν στὸ μαρτύριο. Τὸ παράδοξο ἐξηγεῖται μὲ τὴ ζωή τους, ποὺ ὡς κύρια στοιχεῖα εἶχε τὴν Πίστη, τὴν Ἁγία Ζωὴ καὶ τὴν Ἀγάπη, ἀκόμη καὶ σὲ ὅσους τοὺς μισοῦσαν, τοὺς ἀδικοῦσαν, καὶ τοὺς ὁδηγοῦσαν στὸν μαρτυρικὸ θάνατο. Καὶ τὸ θαῦμα ἔγινε: Δώδεκα ἁπλοϊκοὶ ψαράδες ἀπὸ ἕνα ἐδαφικὸ πολλοστημόριο τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας κήρυξαν τὸ σωτηριῶδες Εὐαγγελικὸ μήνυμα τοῦ Ἀναστάντος Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὑπέστησαν διωγμοὺς καὶ μαρτυρικὸ θάνατο. Τὸ Εὐαγγελικὸ μήνυμα ὅμως διαδόθηκε μέσα ἀπὸ τὶς κατακόμβες καὶ ὁ σπόρος τοῦ βίου τῶν Μαρτύρων κατέστη γόνιμο λίπασμα γιὰ τὴν ἀνάπτυξή Του στὶς ψυχὲς ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων.
.             Στὴν πρὸς Διόγνητον ἐπιστολή, ποὺ γράφτηκε στὰ τέλη τοῦ 2ου αἰώνα, ὁ συγγραφέας της περιγράφει τὴν παραδεισιακὴ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν: «Μετέχουν σὲ ὅλα ὡς πολίτες καὶ ὅλα τὰ ὑπομένουν ὡς ξένοι…Ἐν σαρκὶ βρίσκονται, ἀλλὰ ζοῦν ὄχι κατὰ σάρκα…Ὑπακούουν στοὺς νόμους τοῦ κράτους, ἀλλὰ μὲ τὴ ζωή τους νικοῦν τοὺς νόμους. Ἀγαποῦν ὅλους καὶ ὅλοι τοὺς καταδιώκουν. Δὲν τοὺς ξέρουν καὶ ὅμως τοὺς καταδικάζουν. Τοὺς θανατώνουν καὶ ζωοποιοῦνται…Λοιδοροῦνται καὶ εὐλογοῦν. Ὑβρίζονται καὶ τιμοῦν. Ἀγαθοποιοῦν καὶ τιμωροῦνται ὡς κακοποιοί…».
.             Πάρα κάτω ὁ ἴδιος ἐξηγεῖ ὅτι ὁ κόσμος μισεῖ τοὺς Χριστιανούς, ὅπως ἡ σάρκα μισεῖ τὴν ψυχή: «Μισεῖ ἡ σάρκα τὴν ψυχὴ καὶ τὴν πολεμᾶ ἐνῶ σὲ τίποτε δὲν τὴν ἀδικεῖ, μόνο καὶ μόνο γιατί τὴν ἐμποδίζει νὰ ριφθεῖ στὶς ἡδονές. Ἔτσι καὶ ὁ κόσμος μισεῖ τοὺς χριστιανούς, ἐνῶ σὲ τίποτε οἱ χριστιανοὶ δὲν τὸν ἀδικοῦν, μόνο καὶ μόνο γιατί ἀντιτάσσονται στὶς ἡδονές». Γι’ αὐτὸ ὁ κόσμος καὶ στὶς ἡμέρες μας ἐπιδιώκει οἱ Χριστιανοὶ νὰ συσχηματισθοῦν μαζί του καὶ νὰ ἀποδεχθοῦν τοὺς κανόνες ποὺ ἐπιβάλλει, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει τὸ παράδειγμα καὶ ἑπομένως ὁ ἔλεγχος ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὴν παραδείσια ζωή…
.             Τὸ θαῦμα τῆς εἰρηνικῆς ἐξάπλωσης τοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου στοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνες, ἔχει χαώδη διαφορὰ μὲ τὴ γέννηση καὶ ἐξάπλωση τοῦ Μωαμεθανισμοῦ. Ὁ ἱδρυτής του διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου ἐπέβαλε τὴ θρησκεία του στὴ Μέκκα. Διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου τὴν ἐξάπλωσαν οἱ διάδοχοί του. Ὑπέταξαν λαοὺς πανάρχαιους καὶ οὐσιαστικὰ τοὺς ἐξαφάνισαν. Οἱ Χριστιανοὶ Ἀσσύριοι, Ἀραμαῖοι, Αἰγύπτιοι, Φοίνικες, Καρχηδόνιοι, κάτοικοι ὅλοι τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς, βιαίως ἐξισλαμίστηκαν. Ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς ἐπιβίωσαν μέσα στοὺς αἰῶνες, ἀφοῦ δοκιμάστηκε ἡ Πίστις τους ὡς χρυσὸς σὲ καμίνι, σήμερα ἐξοντώνονται ἀπὸ τοὺς σύγχρονους αἰμοδιψεῖς ἰσλαμιστὲς τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους», ὑπὸ τὴν ἀνοχὴ τῶν λεγομένων χριστιανικῶν κρατῶν. Εἶναι οἱ σύγχρονοι μάρτυρες.
.             Παράλληλα μὲ τὴν ἐξόντωση τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ ἕνα γιγάντιο κύμα μουσουλμάνων ἐγκαθίσταται στὴν Εὐρώπη, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι παρακμάζουν ὡς πρὸς τὶς παραδοσιακές τους ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικά τους. Τὸ ἀξιοπερίεργο εἶναι ὅτι γιὰ νὰ φτάσουν στὴν Εὐρώπη οἱ μουσουλμάνοι διέρχονται ἀκωλύτως ἀπὸ μουσουλμανικὲς χῶρες καὶ εἰδικότερα, μὲ ἀφορμὴ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴ χώρα μας, ἀπὸ τὴν αὐτοανακηρυσσόμενη ἀνεπτυγμένη οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ Τουρκία, ἀλλὰ δὲν ἐγκαθίστανται ἐκεῖ. Οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς ὄχι μόνο ἀνέχονται, ἀλλὰ διευκολύνουν τοὺς ἐμπόρους τῆς ἀνθρώπινης σάρκας νὰ διασχίσουν τὴ χώρα, περνώντας μαζὶ μὲ τὸ ἀνθρώπινο ἐμπόρευμά τους χωρὶς ἐπιπτώσεις χιλιάδες χιλιόμετρα! Καὶ χωρὶς ἡ γειτονικὴ χώρα νὰ ἔχει ὁποιαδήποτε ἐπίπτωση ἀπὸ τὶς θιγόμενες χῶρες τῆς Εὐρώπης…
.             Ἡ Εὐρώπη συνολικὰ καὶ ἡ Ἑλλάδα εἰδικότερα ἐπιχειροῦν χωρὶς ἐπιτυχία νὰ διαχειριστοῦν τὸ ζήτημα τῆς παράνομης καὶ ἄναρχης μαζικῆς μετανάστευσης ἑκατομμυρίων μουσουλμάνων, ἀλλὰ ἀποτυγχάνουν. Ἡ ριζικὴ λύση θὰ ἦταν νὰ ὑπάρξουν στὶς χῶρες ἀπὸ τὶς ὁποῖες προέρχονται τόσο καλὲς συνθῆκες, ποὺ νὰ τοὺς κάνουν νὰ μὴν θέλουν νὰ φύγουν ἀπὸ τὶς πατρίδες τους. Ὅταν ὅμως οἱ ἴδιες οἱ δυτικὲς χῶρες προκαλοῦν, εὐνοοῦν ἢ ἀνέχονται τὴν ἐξαθλίωση αὐτῶν τῶν λαῶν καὶ τοὺς ἐμφυλίους πολέμους, ποὺ ἐπὶ δεκαετίες ἐξελίσσονται μὲ ὅλη τὴν ἀγριότητά τους, δυσκολεύονται νὰ μὴν δέχονται τὰ θύματα αὐτῶν τῶν καταστάσεων, ποὺ διακινδυνεύουν τὴ ζωή τους καὶ πληρώνουν ἁδρά τοὺς ἐκμεταλλευτὲς ἐμπόρους γιὰ τὴ διαφυγή τους στὴν Εὐρώπη.
.             Συνέπεια τοῦ ὁλοένα αὐξανομένου κύματος μουσουλμάνων μεταναστῶν εἶναι καθημερινὰ νὰ ἀλλάζει ἡ σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Εὐρώπης. Ἕνας μουσουλμάνος στοχαστὴς προβλέπει ὅτι στὸ τέλος τοῦ 21ου αἰώνα οἱ μουσουλμάνοι θὰ εἶναι περισσότεροι ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς στὴν Εὐρώπη καὶ ἔτσι αὐτὴ θὰ καταστεῖ μία μουσουλμανικὴ ἤπειρος. Ἤδη ὑπάρχουν ἁπτὰ σημεῖα τῆς ἔντονης παρουσίας τῶν μουσουλμάνων σὲ ὁρισμένα εὐρωπαϊκὰ κράτη. Στὴ Μεγ. Βρετανία λ.χ. Ἀγγλικανὸς Ἐπίσκοπος πρότεινε ὁ Βασιλιὰς νὰ ὁρκίζεται καὶ στὸ Κοράνιο, γιὰ ἔνδειξη σεβασμοῦ πρὸς τοὺς μουσουλμάνους πολίτες τῆς χώρας…
.             Ερώπη δέχεται τος μουσουλμάνους στ δαφός της φαρμόζοντας τς παραδοσιακς δημοκρατικς ρχές της κα σεβόμενη τ νθρώπινα δικαιώματα κα τς θρησκευτικς λευθερίες τν μεταναστν, χωρς μως ν διατηρε τ πνευματικ θεμέλια, π τ ποῖα προλθαν ατς ο ξίες. π τν λλη πλευρ ο μουσουλμάνοι δν φομοιώνονται στος κανόνες ζως τς Ερώπης κα κμεταλλευόμενοι τ Ερωπαϊκ Δίκαιο διοργανώνουν τ ζωή τους κατ τ δικά τους θρησκευτικ πρότυπα. Τὴν ὥρα λοιπὸν ποὺ οἱ ὅπου γῆς μουσουλμάνοι ἔχουν στέρεες ἀπόψεις περὶ ζωῆς καὶ περὶ τῆς τύχης τῶν «ἀπίστων», οἱ περισσότεροι Εὐρωπαῖοι ἔχουν χάσει τὴ χριστιανική τους πίστη καὶ ἐπιδίδονται μόνο στὶς σαρκικὲς ἡδονὲς τοῦ σήμερα, ποὺ δὲν ἔχει αὔριο…
.           Παραδείσια ἦταν ἡ ζωὴ τῶν χριστιανῶν τῶν αἰώνων τῶν διωγμῶν, γιατί ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἦταν μέσα τους, γιατί ἦταν ἀνεξάρτητη ἀπὸ τοὺς ἐξωτερικοὺς παράγοντες. Σήμερα ο Χριστιανο ζον σ μία νεοειδωλολατρικ Ερώπη, ἡ ὁποία, σὲ μεγάλο βαθμό, βρίσκεται σὲ ἠθική, κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ παρακμή, ποὺ συνοδεύεται μὲ τὴν εἴσοδο σ’ αὐτὴν ἑκατομμυρίων μουσουλμάνων, μὲ ἔντονα βιώματα σὲ μία θρησκεία ποὺ ἐμπνέει φανατισμό. Καὶ δύσκολα, πλὴν κάποιων ἁγίων ἐξαιρέσεων, μποροῦν οἱ Χριστιανοὶ νὰ ποῦν ὅτι ζοῦν παραδείσια ζωὴ καὶ ἀποτελοῦν ἑστίες ἀντίστασης στὴν παρακμὴ τῆς Εὐρώπης…
.           Ὁ Χάντινγκτον προέβλεψε ὅτι ὁ νέος παγκόσμιος πόλεμος θὰ εἶναι τῆς σύγκρουσης τῶν θρησκειῶν – πολιτισμῶν. Πιθανότατα ἡ πρόβλεψή του νὰ βγεῖ ἀληθινή, μὲ μία πρόσθετη λεπτομέρεια. Ὁ πόλεμος στὴν Εὐρώπη θὰ εἶναι ἄνισος: Οἱ φανατικοὶ μουσουλμάνοι, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, θὰ ἀντιμετωπίσουν ἄχρωμους θρησκευτικὰ Εὐρωπαίους, ἀποκομμένους ἀπὸ τὶς ρίζες τους …-

 

, , , , ,

Σχολιάστε