Ἄρθρα σημειωμένα ὡς μετανάστες

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ- ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ

Τὸ κράτος – σκαντζόχοιρος…

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

.                      Ἡ λέξη σκαντζόχοιρος παράγεται ἐτυμολογικῶς ἀπὸ τὴν «ἄκανθα», τὸ ἀγκάθι καὶ τὸν «χοῖρο». Ἂν τὸν πιάσεις, πληγώνεσαι καὶ πονᾶς. Εἶναι σχεδὸν ἄτρωτος. Ἐχθρός του τρομερὸς εἶναι ἡ πονηρὴ ἀλεποῦ. Πῶς κατορθώνει ὅμως καὶ  τὸν καταβροχθίζει; Διαβάζω στὴν ὡραία καὶ στρωτὴ «καθαρεύουσα» τοῦ ἐγκυκλοπαιδικοῦ λεξικοῦ τοῦ«Ἡλίου» τοῦ 1948: «Ὅταν συναντήση ἀκανθόχοιρον πλησίον ὕδατος, ὠθεῖ αὐτὸν διὰ τῶν ποδῶν της καὶ τὸν ρίπτει ἐντὸς ὕδατος, ὅπου οὗτος κινδυνεύων ἀπὸ ἀσφυξίαν ἀνοίγει καὶ τότε ἡ ἀλώπηξ τὸν συλλαμβάνει ἀπὸ τοῦ ρύγχους καὶτὸν κατατρώγει». Ὡραία μέχρι ἐδῶ. Ἂν δὲν ὑπάρχει ὕδωρ κοντὰ τότε τί γίνεται; Ἡ λύση εἶναι πολὺ ἔξυπνη καὶ νόστιμη. «Τὸν ραντίζει ἡ ἀλώπηξ μὲ τὸ οὖρος της, ὅπερ (=τὸ ὁποῖο), ἔχει τὰ αὐτὰ ἀποτελέσματα».
.                      (Ἂς μοῦ συγχωρεθεῖ τὸ φαιδρὸ ὕφος, ἀλλὰ πῶς ἀλλιῶς νὰ ἑρμηνεύσεις τὴν περιρρέουσα παράνοια; «Κάνε μία κρούστα τρέλας γύρω ἀπὸ τὸ μυαλό σου, ἀλλιῶς δὲν θὰ ἀντέξεις», λέει ὁ ποιητής).
.                      Ἡ ἱστορία τοῦ ἀκανθόχοιρου εἶναι διδακτικότατη. Θὰ μποροῦσε τὸ νεοελληνικὸ κράτος νὰ ἔχει ὡς ἔμβλημα τὸ συμπαθὲς τετράποδο. Ζοῦμε σὲ κράτος «σκαντζόχοιρο». Ὅπου καὶ νὰ τὸ ἀκουμπήσεις, πονᾶς καὶπληγώνεσαι. Ἕνα κράτος γεμάτο φαρμακερὲς ἄκανθες.
.                      Ἀγκάθι δηλητηριῶδες ἡ παιδεία του. Φέρνει νομοσχέδια ὁ σκαντζόχοιρος, μὲ κεντρικὸ σύνθημα τὴν «ἀξιολόγηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν», ποὺ καταπῶς ὑποστηρίζει, θὰ λύσει τὰ προβλήματα. Μάλιστα προβλέπονται συνέπειες γιὰ ὅποιον δὲν συμμετέχει, οἱ ὁποῖες θὰ εἶναι, κατὰ τὴν χαριτόβρυτο κ. ὑπουργὸ «ἡ μὴ μισθολογικὴ ἐξέλιξη καὶ ἡ παρακράτηση τοῦ μισθοῦ γιὰ περίοδο ἕως καὶ ἑνὸς μηνός». Ἡ ἀξιολόγηση, κατ’ ἐμέ, εἶναι τὸ δελεαστικὸ καρύκευμα γιὰ νὰ «κρυφτεῖ» τὸ ἀληθινὸ καὶ μόνιμο πρόβλημα τῆς Παιδείας. Ὑπὲρ τῆς ἀξιολόγησης –μνημονιακὴ ἐξ ἄλλου ἀπαίτηση– εἶναι ὅλη ἡ κοινωνία καὶ οἱ ὅποιες ἀντιδράσεις μόνο τὴν περιφρόνηση τοῦ κόσμου ἐπιφέρει εἰς βάρος ἡμῶν τῶν δασκάλων. Οἱ δὲ ἀπειλὲς γιὰ ὅσους τὴν ἀρνηθοῦν εἶναι ἡ «νέα μορφὴ διακυβέρνησης». Ὁ σκαντζόχοιρος ἐπιτίθεται σὲ ὅλα τὰ μέτωπα, ἐξαπολύει τὰ ἀγκάθια του: Ἀνεμβολίαστος; μετάταξη ἢ ἀπόλυση. Ἀρνεῖσαι τὴν ἀξιολόγηση; Παρακράτηση μισθοῦ. Καὶ ἕπονται καὶ ἄλλα… Ὡραία δημοκρατία, ἀγγελικὰ πλασμένη. Τὸ πρόβλημα στὴν Παιδεία, γιὰ νὰ ἐπανέλθω, ποὺ οὐδεὶς ὑπουργὸς τὸ θίγει, εἶναι ἕνα: ὅτι δὲν ἔχει ἰθαγένεια, εἶναι ἐθνομηδενιστική, ποὺ τρανεύει παιδιὰ χωρὶς τὶς ἀνοξείδωτες ἀρετές μας. Εἶναι μία παιδεία ποὺ δὲν συναντᾶς στὰ βιβλία της λέξεις ριζιμιές, ὅπως πατρίδα, ἔθνος, Παναγία, φιλότιμο, λεβεντιά, θυσία. Παιδεία ποὺ ἀπροκάλυπτα τὴν ὀνομάζω σύγχρονο παιδομάζωμα.  Θὰ τὸ ξαναγράψω κι ἂς γίνομαι κουραστικός. Μόνο ἡ Παιδεία ποὺ ἀρδεύεται ἀπὸ τὴν Παράδοση τοῦ Γένους μπορεῖ νὰ μᾶς σώσει!! Αὐτὴ ἡ Παιδεία θὰ ὁδηγήσει στὸν ἐπαναγνισμό μας. Ὅμως δὲν θέλουμε ἀνθρώπους μὲἦθος καὶ ἀρετή. Θέλουμε μάζες ἱκανὲς γιὰ κάθε παλιανθρωπιά. νθρώπους χωρς μνήμη. Καὶ χωρὶς μνήμη, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ὅμηρο, μεταμορφώνεσαι σὲ χοῖρο, λησμονεῖς τὴν πατρίδα, ξεχνᾶς ποιὸς εἶσαι. Ἡ Κίρκη εἶναι παροῦσα στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο…
.                      Κεντρὶ φαρμακωμένο τοῦ κράτους-σκαντζόχοιρου εἶναι ἡ ἐθνική του ἄμυνα. Στὴν Κύπρο, ὁ μεμέτης «γκρίζος λύκος», σταμάτησε τὸν χρόνο καὶ ἐπαναλαμβάνει, συνεχίζει τὸ ἔργο τοῦ «Ἀττίλα» τὸν Ἰούλιο τοῦ 1974. Πῶς ἀντιδρᾶ ὁ σκαντζόχοιρος; κρύβει τὸ κεφάλι του, «συσφαιροῦται», ὅπως λέει τὸ λεξικό. (Ἕτοιμος εἶμαι νὰ γράψω κάτι γιὰ τὸ «οὖρος» καὶ τὶς συνέπειές του, ἀλλὰ σέβομαι τοὺς ἀναγνῶστες). Νὰ θυμίσω ποιὰ χώματα καὶ ἱερὰ κόκαλα εἶναι θαμμένα σ’ αὐτά, ποὺ ἀπειλεῖ ἀνατολίτικη κτηνωδία. Στὰ «Φυλακισμένα Μνήματα» εἶναι θαμμένος ὁ Γρηγόρης Αὐξεντίου, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε ὡς ἔφεδρος ἀξιωματικός τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ στὸ χωριὸ Ἀκρίτας τοῦ Κιλκὶς γύρω στὸ 1952. Προσπάθησε νὰ μπεῖ στὴ σχολὴ Εὐελπίδων, ἀλλὰ ἀπορρίφθηκε λόγῳ… ὀρθογραφίας! Δὲν γνώριζε τὴν καθαρεύουσα γλῶσσα. Ἤξερε ἄλλη γλῶσσα… Δὲν φωτίζει μὲ τὸν λόγο του, ἀλλὰ μὲ τὸ κορμί του. Δὲν λέει λόγια ἐμπρηστικά, γίνεται ὁ ἴδιος λαμπάδα. «Βγὲς ἔξω, παραδώσου νὰ σωθεῖς», τοῦ φώναζαν 1000 Ἄγγλοι ἔξω ἀπὸ τὸκρησφύγετό του κοντὰ στὴ Μονὴ Μαχαιρᾶ. «Μολὼν λαβὲ» ἀποκρινόταν. Τὸν ἔκαψαν καὶ ἔγινε ὁλοκαύτωμα. ΟἱἌγγλοι δολοφόνοι καὶ κατακτητές, καλοῦν τὸν Πιερὴ Αὐξεντίου – τὸν πατέρα τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου, τοῦ θρυλικοῦἀητοῦ τοῦ Μαχαιρᾶ– στὶς Κεντρικὲς Φυλακὲς τῆς Λευκωσίας, γιὰ νὰ ἀναγνωρίσει δῆθεν τὸν νεκρὸ γιό του. Ἤθελαν νὰ τὸν δοῦν νὰ λυγίζει. Ὁ τραγικὸς πατέρας δὲν λύγισε. Ἀντικρίζει ἀγέρωχα τὸ λαμπαδιασμένο λείψανο τοῦμοναχογιοῦ του καὶ ἀπαγγέλει τοὺς παρακάτω αὐτοσχέδιους στίχους, ποὺ μοσχοβολοῦν καὶ κρύβουν στὶς φυλλωσιές τους ὅλες τὶς ἡρωικὲς σελίδες τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας:

Δὲν κλαίω ποὺ σὲ ἔχασα
ποὺ σ’ εἶχα γιὰ καμάρι
Κλαίω ποὺ δὲν ἔχω ἄλλο γιὸ
τὴ θέση σου νὰ πάρει!

.                      Γιορτὴ Δημοκρατίας (ἢ Δειμοκρατίας, «δεῖμος» σημαίνει φόβος στὰ ἀρχαιοελληνικά), γιόρτασε τὸκράτος-σκαντζόχοιρος τὶς προάλλες. Κάλεσε καὶ «πρόσφυγες καὶ μετανάστες» ἡ κεφαλή. Σαφὲς τὸ μήνυμα, τὸφαρμακερὸ ἀγκάθι ποὺ μᾶς ματώνει: «Τούτη τὴν πατρίδα δὲν τὴν ἔχομεν ὅλοι μαζὶ» οἱ Ἕλληνες. Τὴν μοιραζόμαστε πιὰ μὲ τοὺς μωαμεθανούς. Ἀχνίζει ἀκόμη τὸ αἷμα τῶν ἀγωνιστῶν ποὺ θυσιάστηκαν νὰ γλιτώσουμε ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ. Ἔδιωξε τὸ κράτος-σκαντζόχοιρος ἴσως καὶ 800.000 «Ἑλληνάκια», ποὺ λέει καὶ ὁ Ἐλύτης, καὶ τὰ ἀντικαθιστᾶ μὲἑκατομμύρια ὀπαδῶν τῆς σαρίας καὶ τοῦ «ἱεροῦ πολέμου».  (Ἂν δὲν ἀπαλλαχθοῦμε ἀπὸ τοὺς προσκυνημένους σκαντζόχοιρους, νὰ ἑτοιμαζόμαστε γιὰ ἱστορικὴ εὐθανασία. Ἔφυγε ὁ ἀνθὸς τῆς πατρίδας, μία κανονικὴ «λεηλασία ἐγκεφάλων», ποὺ μὲ αἷμα καὶ δάκρυα σπούδασαν οἱ γονιοί τους καὶ μᾶς ἦρθαν Σομαλοί, Ἀλγερινοί, Πακιστανοὶ καὶ Ἀφγανοὶ ποὺ τὰ κράτη τους, εἶναι ἐχθρικά, μᾶς μισοῦν καὶ συμμαχοῦν μὲ τὴν Τουρκιά. Ἔρχονται δηλητηριασμένοι, χωρὶς ἴχνος εὐγνωμοσύνης γιὰ τὴν φιλοξενία. Παράνοια ἀπερίγραπτη. Ἐσχάτη ὥρα ἐστι!!).
.                     Ὁ στόχος, ὅσοι Ἕλληνες ἀπομείναμε στὸ ἁλίκτυπο αὐτὸ γαλάζιο ἀκρωτήρι τῆς Μεσογείου, πρέπει νὰ εἶναι ἕνας: «Νὰ βουλιάξουμε»  τὸν σκαντζόχοιρο, νὰ «φαγωθεῖ» ἡ κεφαλή του. Τὰ διλήμματα ἀριστεροὶ ἢ δεξιοὶσκαντζόχοιροι εἶναι γιὰ τοὺς ἀφελεῖς ἢ τοὺς ἰδιοτελεῖς.
.                      Μόνο ἔτσι θὰ γιορτάσει ὁ Ἑλληνισμὸς τὴν ΝΙΚΗ του.

, , ,

Σχολιάστε

«ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ. Ἡ πολυ-πολιτισμικότητα εἶναι στρατηγικὴ ΜΗ ἐνσωμάτωσης!»

λληνικότητα σημαίνει

Γράφει ὁ Θανάσης Κ., antibaro.gr

.               Ἀκοῦμε τελευταῖα ὅτι πρέπει, λέει, νὰ «ἐνσωματώσουμε» τοὺς …λαθρομετανάστες ποὺ μᾶς ἔρχονται πιὰ κατὰ μιλιούνια (κυριολεκτικὰ) – συνεχῶς καὶ ἀνεξέλεγκτα. Κι ὅσοι διαφωνοῦν μὲ αὐτό, εἶναι, λέει… «ρατσιστὲς» καὶ «Ἑλληναράδες»! (Συμπλ. Σχόλιο «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: καὶ «δὲν εἶναι ἀληθινοί χριστιανοί» κατὰ μία εὐφάνταστη ἑρμηνεία !!!)
.               Ὅλα αὐτὰ εἶναι λάθη, ψέματα, διχαστικὰ καὶ ὑβριστικὰ πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ λαό.
Πρῶτον εἶναι λάθη, διότι, ἀφοῦ ἔτσι τὸ θέλουν, πρέπει νὰ ἀπαντήσουν στὸ ἑξῆς ἐρώτημα:
Πόσους νομίζουν ὅτι μπορεῖ νὰ «ἐνσωματώσει» ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία;
Δέκα, εἴκοσι, τριάντα χιλιάδες; Νὰ τὸ συζητήσουμε…
Μήπως 100 χιλιάδες, 200 χιλιάδες, μισὸ ἑκατομμύριο, δύο ἑκατομμύρια; Ἐδῶ τί νὰ συζητήσουμε;
.               Ἂς μᾶς ποῦν πόσους νομίζουν ὅτι πρέπει καὶ ἀντέχει νὰ «ἐνσωματώσει» ὁμαλὰ ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία.
.               Δὲν μποροῦν νὰ μᾶς ποῦν ἕνα ἀνώτατο ἀριθμό, γιατί ἁπλούστατα δὲν τὸν ξέρουν! Ἢ μᾶλλον τὸν ἔχουμε πρὸ πολλοῦ ξεπεράσει.
.               Ἀπὸ τὸ 2012 ὼς τὸ 2015 οἱ ροὲς πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἦταν ἀπολύτως ἐλεγχόμενες (γι’ αὐτὸ καὶ περναγαν τότε ἀπὸ Λιβύη σὲ Μάλτα-Ἰταλία, πρὸς Εὐρώπη…)
.               Τὸ 2015, ἄνοιξαν τὰ σύνορα ἀπὸ τὴν Τουρκία πρὸς τὰ Ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ 9 μῆνες ἀργότερα ἔκλεισαν τὰ σύνορα τοῦ «Βαλκανικοῦ διαδρόμου», ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα πρὸς τὴ Κεντρικὴ Εὐρώπη. Τότε πέρασε συνολικὰ περὶ τὸ 1,5 ἑκατομμύριο, ἐνῶ τελικὰ παγιδεύτηκαν στὴ χώρα γύρω στὶς 70 χιλιάδες!
.               Κι ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ φετινοῦ καλοκαιριοῦ μᾶς ἦλθαν κι ἄλλες 40 χιλιάδες κατὰ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα.
.               Ἐνῶ ὑπῆρχαν ἀπὸ παλαιότερα μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀκόμα (ποὺ στὴν τριετία 2012-15 μειώνονταν).
.               Ἔτσι συνολικὰ βρίσκονται παράνομα στὴ χώρα μας κοντὰ στὸ 1 ἑκατομμύριο! (Ἄλλοι μιλᾶνε γιὰ διπλάσιο ἀριθμό, ἐμεῖς θὰ ἀρκεστοῦμε στὸν πιὸ συντηρητικό: ἂς ποῦμε ἕνα ἑκατομμύριο!)
.               Αὐτὸ ἀπὸ μόνο του ἀντιπροσωπεύει ἕνα παράνομο πληθυσμὸ γύρω στὸ 10% τοῦ κανονικοῦ! Ποὺ δὲν ξέρουμε τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα του, δὲν εἴμαστε σίγουροι κὰν ἀπὸ ποῦ κατάγονται καὶ τί ἀκριβῶς ἐπιδιώκουν.
.               Οἱ τελευταῖες 110 χιλιάδες ποὺ μᾶς ἦλθαν μάλιστα μετὰ τὸ 2015 (68 χιλιάδες ἐπισήμως ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἄλλες 40 χιλιάδες ποὺ ἦλθαν ἀφ᾽ ὅτου ἔπεσε ὁ ΣΥΡΙΖΑ) εἶναι καὶ οἱ πιὸ «ἐπικίνδυνοι». Γιατί σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς παλαιότερους, εἶναι ἀπολύτως ὀργανωμένοι, δικτυωμένοι καὶ ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τὰ κυκλώματα τῶν λαθρο-διακινητῶν ποὺ τοὺς ἔφεραν καὶ τῶν ΜΚΟ ποὺ τοὺς ὑποδέχονται καὶ τοὺς περιθάλπουν ἐδῶ. Καὶ βεβαίως μουσουλμάνοι – κάποιοι καὶ φανατικοί.
.               110 χιλιάδες στὴν συντριπτική τους πλειονότητα ΜΗ πρόσφυγες καὶ λαθρομετανάστες ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων, στὴ συντριπτική τους πλειονότητα νεαροὶ ἄντρες ποὺ ἔχουν ἤδη παρανομήσει μπαίνοντας (ὅλοι ἔχουν πεῖ ψέματα ὅτι ἔχουν… χάσει τὰ διαβατήριά τους) καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουν παρανομήσει πλειστάκις ἀφ᾽ ὅτου μπῆκαν – στὰ hot spots, ἢ μὲ ἐπιθέσεις τους κατὰ ἀστυνομικῶν ἢ κατοίκων στὶς περιοχὲς ὅπου ἐγκαθίστανται.
Ξέρετε τί θὰ πεῖ 110 χιλιάδες νεαροί, ὀργανωμένοι καὶ δικτυωμένοι; Καὶ κάποιοι μὲ τζιχαντιστικὲς διαθέσεις;
.               Ἡ Ἀστυνομία μας δὲν ἔχει πάνω ἀπὸ 50 χιλιάδες μάχιμους (καὶ ἄν…). Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις μας μὲ τὸ ζόρι φτάνουν τοὺς 100 χιλιάδες μάχιμους.
.               Αὐτοὺς θέλουν νὰ «ἐνσωματώσουν»! Αὐτοὺς ποὺ δὲν ξέρουμε μὲ βεβαιότητα κὰν ποιοὶ εἶναι, ἀπὸ ποῦ μᾶς ἦλθαν, τί ἐπιδιώκουν.
.               Καὶ σὲ ἀριθμοὺς ποὺ σίγουρα εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἐλέγξουμε (πρὶν δοῦμε πῶς θὰ τοὺς «ἐνσωματώσουμε»);
.               Πρῶτα-πρῶτα τοὺς ρώτησαν τοὺς ἴδιους, ἂν θέλουν νὰ ἐνσωματωθοῦν;
.               Ἀφοῦ οὔτε τὰ πραγματικά τους στοιχεῖα ταυτότητας δὲν δίνουν καὶ δὲν ξέρουμε. Πῶς εἴμαστε βέβαιοι γιὰ τὶς ἀπώτερες προθέσεις τους;

.               Δεύτερο λάθος: Μέχρι τὰ τέλη τοῦ 2015 ὅσοι ἔρχονταν στὴν Ἑλλάδα ἤθελαν νὰ προχωρήσουν πιὸ πέρα, νὰ πᾶνε στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη. Ὕστερα ἔκλεισε ὁ «Βαλκανικὸς διάδρομος» πρὸς τὰ βόρεια, ἀλλὰ συνέχισαν νὰ μᾶς ἔρχονται.
.               Αὐτοὶ εἴτε θέλουν νὰ φύγουν (ὅπως οἱ προηγούμενοι), εἴτε κάτι ἄλλο ἐπιδιώκουν ἐδῶ. Λαθρο-ἐποικισμό; Δὲν ξέρουμε. Ξέρουμε ὅμως ὅτι αὐτὸ τὸ ἀπαγορεύει ἡ Συνθήκη τῆς Γενεύης γιὰ τοὺς Πρόσφυγες (ἄρθρο 49).
.               Σὲ ὅλες τὶς ἄλλες χῶρες, οἱ μετανάστες ποὺ πῆγαν ἐκεῖ ἔφτασαν νόμιμα, ἦταν ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, ὅταν δὲν συμπεριφέρονταν σωστά, στέλνονταν πίσω στὶς πατρίδες τους ἀμέσως – καὶ πάντως ἐκεῖνοι ποὺ παρέμειναν ἤθελαν νὰ μείνουν ἐκεῖ.
Οὔτε μπῆκαν παράνομα, οὔτε ἔμειναν ἐκεῖ παρὰ τὴ θέλησή τους! Ἐδῶ ὅσοι μᾶς ἦλθαν μπῆκαν ὅλοι παράνομα καὶ θέλουν νὰ πᾶνε ἀλλοῦ!
.               Ἑπομένως δὲν μποροῦν νὰ ἐνσωματωθοῦν! Τελεία καὶ παύλα.-
.               Γιατί οὔτε οἱ ἴδιοι ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν ἐδῶ, οὔτε οἱ τοπικὲς κοινωνίες τοὺς θέλουν, ἀφοῦ δὲν ξέρουν κὰν ποιοὶ εἶναι.
.               Τί δὲν καταλαβαίνουμε;

.               Τρίτον, ἀκόμα καὶ στὶς χῶρες ὅπου οἱ μετανάστες πῆγαν νόμιμα καὶ ἦταν ἐξ ἀρχῆς ἐλεγχόμενοι – χῶρες ὅπως ἡ Βρετανία, ἡ Γαλλία καὶ ἡ Γερμανία – ἡ «ἐνσωμάτωσή» τους ἀπέτυχε! Ἰδιαίτερα, μάλιστα, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ παιδιά τους ποὺ γεννήθηκαν ἐκεῖ.
.               Τὸ ὁμολόγησαν ἤδη ἀπερίφραστα, ἡγέτες ὅπως ἡ Ἄγγελα Μέρκελ (ἡ πολυ-πολιτισμικότητα ἀπέτυχε πλήρως στὴ Γερμανία!), ὁ Νικολὰ Σαρκοζὶ κι ὕστερα ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν στὴ Γαλλία, ὁ Τόνυ Μπλὲρ καὶ ὁ Νταίηβιντ Κάμερον στὴ Βρετανία. Εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι ἡ «ἐνσωμάτωση» στὴν «πολυ-πολιτισμιτικότητα» ἀπέτυχε παντοῦ!
.               Γιατί ἁπλούστατα ἀκόμα καὶ κάποιοι ἀριστεροὶ δυτικοευρωπαῖοι κατάλαβαν (ἤδη ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 2000) ὅτι πολυ-πολιτισμικότητα εναι στρατηγικ ΜΗ νσωμάτωσης!
.               Εναι πιλογ δημιουργίας χωριστν πολιτισμικν γκέτο πο ναπαράγουν συνεχς τν ντιπαλότητά τους: κα μεταξύ τους (δι-φυλετικς τριβς) κα μ τν πλειοψηφία τς πόλοιπης κοινωνίας.

.               Μεταξὺ αὐτῶν, ὁ ὑπεύθυνος μεταναστευτικῆς πολιτικῆς τῶν Ἐργατικῶν της Βρετανίας, ὁ ἔγχρωμος καὶ ἀριστερῆς προέλευσης Trevor Phillips ποὺ ἔδωσε μάχη ἤδη ἀπὸ τὸ 2005 νὰ καταργηθεῖ ἡ πολυ-πολιτισμικότητα!
.               Ἀκριβῶς γιατί εἶναι πολιτικὴ ΜΗ ἐνσωμάτωσης.
.               Καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ τῆς ἐνσωμάτωσης στὴ Βρετανικότητα: στὴν κοινὴ ταυτότητα τῶν Βρετανῶν πολιτῶν!
.               Τὸ ἀντίστοιχο θὰ λέγαμε σήμερα: Ν νσωματωθον σοι εναι νόμιμοι, στν λληνικότητα: στν κοιν ταυτότητα τν λλήνων.
.               Ἡ πολυ-πολιτισμικότητα δὲν λειτούργησε! Ἀκόμα καὶ ἐκεῖ ποὺ χρηματοδοτήθηκε ἀφειδῶς (Γαλλία), ἀκόμα κι ἐκεῖ ποὺ ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ τέλεια ὀργανωμένες κρατικὲς δομὲς (Γερμανία).
.               Καὶ μὴ ξεχνᾶτε, ἐκεῖνοι προσπάθησαν νὰ ἐνσωματώσουν πληθυσμοὺς ποὺ τοὺς ἔφεραν νόμιμα, οἱ κοινωνίες τους τοὺς ἀποδέχθηκαν καὶ οἱ ἴδιοι ἤθελαν νὰ μείνουν.
.               Κι ἐρχόμαστε ἐμεῖς σήμερα, νὰ θέλουμε νὰ υἱοθετήσουμε ἕνα «πανθομολογούμενο» λάθος, γι νά «νσωματώσουμε» λαθρομετανάστες πο οτε νόμιμα μπκαν, οτε λέγχονται φ᾽ ὅτου μπκαν, οτε ο τοπικς κοινωνίες τος θέλουν. Κα – τ κυριότερο: – οτε θέλουν ο διοι ν μείνουν κα ν νσωματωθον στν λλάδα.

.               Τέταρτον, εἴδαμε τὴ συγκινητικὴ φωτογραφία ἀπὸ τὴν (προχθεσινὴ) μαθητικὴ παρέλαση μὲ τὸν ὄμορφη 17χρονη μαθήτρια ἀπὸ τὴ Νιγηρία, τὴ Μερσὶ Οὐζόρ, νὰ παρελαύνει ἀγέρωχη καὶ σοβαρή, σημαιοφόρος μὲ τὴ γαλανόλευκη. Καὶ παραδίπλα τὴ μητέρα της, νὰ τὴν καμαρώνει δακρυσμένη.
.               Ποιός δὲν συγκινήθηκε μὲ αὐτὴ τὴν εἰκόνα; Ὅλοι μας τὴν εἴδαμε καὶ τὴν καμαρώσαμε!
.               Ἀλλὰ περίπτωσή της δείχνει τι «νσωματώσαμε» να ξένο παιδ πο γεννήθηκε δ. Κα τ νσωματώσαμε πο; στν λληνικότητα!
Τν κάναμε ν νιώθει περηφάνεια πο παρελαύνει μ τ θνικό μας σύμβολο. Ατ εναι «νσωμάτωση» στν λληνικότητα!
Δ
ν εναι πολυ-πολιτισμικότητα!
Πολυ-πολιτισμικότητα εναι ΜΗ
νσωμάτωση.
.               Ἡ Μερσὶ Οὐζὸρ ποὺ παρέλασε προχθὲς – ὅπως καὶ ὁ Γιάννης Ἀντεντεκοῦμπο ποὺ ἔδινε μαθήματα σεβασμοῦ τῆς ἑλληνικῆς σημαίας πρὶν λίγα χρόνια – ατ τ δύο παιδι εναι πολ πι λληνες στν ψυχή, π τ σούργελα πο πγαν προχθς ν διακωμωδήσουν τν παρέλαση στ Νέα Φιλαδέλφεια, δίνοντας βλακώδη παράσταση silly walk.
.               Ἂν εἶχα νὰ διαλέξω μὲ ποιοὺς θὰ ἤθελα νὰ νιώθω «συμπατριώτης»– δηλαδὴ μέλος τῆς ἴδιας ἐθνικῆς κοινότητας – θὰ προτιμοῦσα χίλιες φορὲς τὸν Γιάννη Ἀντεντοκοῦμπο καὶ τὴν 17χρονη Μερσὶ Οὐζόρ, ἀπὸ τὶς «βλαμμένες»… μεγαλοκοπέλες (κι ὄχι βέβαια, «μαθήτριες») ποὺ πῆγαν νὰ χλευάσουν τὴν παρέλαση.
.               Ὅμως, ἂν υἱοθετούσαμε τὴν πολυ-πολιτισμικότητα, δὲν θὰ βγάζουμε ἄλλα τέτοια Ἑλληνόπουλα σὰν τὸν Γιάννη καὶ τὴν Μερσί. Θὰ βγάζουμε περισσότερες ἀπὸ τὶς «βλαμμένες», ποὺ μισοῦν τὴν Ἑλληνικότητα.
.               Ἕλληνες εἶναι οἱ τῆς ἡμετέρας παιδείας συμμετέχοντες! Ἡμετέρα Παιδεία εἶναι ἡ Ἑλληνικότητα.
.               Ἡ πολυ-πολιτισμικότητα δὲν ἐνσωματώνει στὴν ἡμετέρα Παιδεία. Καταργεῖ τὴν ἡμετέρα Παιδεία!
.               Οἱ γονεῖς τῆς Μερσὶ ἦλθαν πρὶν 20 χρόνια. Κι ἐκείνη γεννήθηκε ἐδῶ. Δὲν τοὺς δώσαμε ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἦλθαν ἐπιδόματα καὶ δουλειές. Πάλεψαν κι ἔμειναν ἐδῶ γιατί τὸ ἤθελαν. Ὄχι γιατί ξέμειναν καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ πᾶνε ἀλλοῦ. Ἔμαθαν τὴ γλώσσα, ἀγάπησαν τὴν Ἑλλάδα, ἔκαναν οἰκογένεια ἐδῶ καὶ νεθάρρυναν τ παιδιά τους ν νσωματωθον! Κα ν σέβονται τ χώρα που λθαν κα τος δέχθηκε.
.               Τί σχέση ἔχουν αὐτὰ τὰ λαμπρὰ παραδείγματα μὲ ὅσους ἦλθαν παράνομα, λένε ψέματα, παρανομοῦν συνεχῶς, διακινοῦν παράνομα πράγματα, θέλουν νὰ πᾶνε ἀλλοῦ – καὶ πρὶν πᾶνε ἀλλοῦ, θέλουν νὰ φέρουν καὶ ὅλη τὴν εὐρύτερη φαμίλια τους, σὲ μία χώρα ποὺ δὲν χωράει αὐτοὺς ποὺ ἤδη ἔχει;
.               Μερσ κα Γιάννης νσωματώθηκαν, γιατί θέλησαν ν γίνουν μέρος τς μετέρας Παιδείας. Κι εμαστε περήφανοι κα γι τος δύο.
.               Ἀλλὰ ὁ Χασὰν μὲ τὰ τρία διαφορετικὰ ὀνόματα, ἀπὸ τέσσερις διαφορετικὲς χῶρες, ποὺ θέλει νὰ πάει ἀλλοῦ, ποὺ ὅσο εἶναι ἐδῶ παραβίασε ἤδη τὸν
μισὸ Ποινικὸ Κώδικα καὶ δὲν ξέρουμε οὔτε ποιὸς εἶναι, οὔτε ποῦθε κρατάει ἡ σκούφια του, δὲν θὰ ἐνσωματωθεῖ ποτέ!
.               Καὶ στὸ μεταξὺ οἱ διάφοροι Χασάν, ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων, κάνουν καὶ δηλώσεις: ὅτι θέλουν ἐμεῖς λέει, νὰ προσαρμοστοῦμε στὰ δικά τους!
.               Ὅτι δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει ἡ δημοκρατία, ἀλλὰ ἡ ἐπιβολὴ τῆς Σαρίας! Δηλαδὴ τοῦ ἰσλαμικοῦ Νόμου, ποὺ παραβιάζει τὸ δημοκρατικό μας Σύνταγμα, ἀπὸ τὸ πρῶτο ἄρθρο (καὶ τὸ Προοίμιο) ὼς τὸ τελευταῖο!
.               Ὅποιος ταυτίζει τὸ Γιάννη καὶ τὴν Μερσὶ μὲ τοὺς λαθρο τῆς τελευταίας πενταετίας, ἁπλῶς τοὺς προσβάλλει βάναυσα.
.               Καὶ ἐκείνους καί μᾶς. Καὶ κυρίως προσβάλλει τὴν Ἑλληνικότητα, ποὺ σμιλεύεται ἐδῶ καὶ χιλιετίες καὶ γνωρίζει πολὺ καλὰ τί νὰ ἀγκαλιάζει καὶ νὰ ἐνσωματώνει μὲ ἀγάπη καὶ τί νὰ ἀποβάλει ἀμείλικτα. Καὶ ἀδυσώπητα.

ΥΓ.1 Ὁ γράφων ἔχει γεννηθεῖ ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἔχει ἀνιόντες συγγενεῖς ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἡ ἑλληνικὴ ΔΕΝ ἦταν ἡ πρώτη γλῶσσα ποὺ ἔμαθε, ἔχει ζήσει πολλὰ χρόνια ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἔχει δεύτερου βαθμοῦ συγγενεῖς (ξαδέλφια κλπ.) ποὺ δὲν εἶναι Ἕλληνες καὶ δὲν ζοῦν στὴν Ἑλλάδα, ὁπότε μαθήματα Οἰκουμενικότητας δὲν δέχεται…

ΥΓ.2 Θὰ μποροῦσα νὰ ΜΗΝ εἶμαι Ἕλληνας. Ἐπέλεξα νὰ εἶμαι.
Οἱ περισσότεροι γεννήθηκαν Ἕλληνες ἀπὸ τύχη. Ἐγὼ ἔγινα κατ’ ἐπιλογήν. Ὁπότε καὶ μαθήματα Ἑλληνικότητας δὲν δέχομαι.

ΥΓ.3 Ὁ χειρότερος ρατσισμὸς σήμερα εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀσκεῖται σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων! Μέσα στὴν ἴδια τὴν πατρίδα τους. (Καὶ σᾶς τὸ λέω ἐγώ, ποὺ ἡ πρώτη σχέση ποὺ εἶχα μὲ τὸ Ἑλληνικὸ δημόσιο, ἦταν μὲ τὸ Τμῆμα Ἀλλοδαπῶν, ὅταν μὲ ἔφερε, μικρὸ παιδὶ στὴν Ἑλλάδα, ἡ «ξένη» μάνα μου…)

 

ΠΗΓΗ: antibaro.gr

 

 

,

Σχολιάστε

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ καὶ “ΕΞΩΣΕΙΣ” ΒΡΕΦΩΝ (ἐκτρώσεις)! [Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης]

Μετανάστες καί φιλοξενία

 τοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πολὺ σημαντικὴ ἡ ἐπισήμανση στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου, ἐπειδὴ ἐπισημαίνει τὴν ΑΘΛΙΑ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ τῆς συντεταγμένης κοινωνίας μας καὶ τὴν ἐγκληματικὴ ἐπιπολαιότητα τῶν ἀρχόντων. 

.           Ἡ ἰστορία εἶναι γεμάτη ἀπό κύματα, ἀπό λαούς ὁλόκληρους, πού μετακινοῦνται ἀπό τόπο σέ τόπο. Και μεῖς, ὡς λαός, ζήσαμε τήν προσφυγιά, ἀλλά καί μέχρι πρίν ἀπό σαράντα, περίπου, χρόνια καταφεύγαμε ὡς μετανάστες για ἐργασία κυρίως στή Γερμανία, την Ἀμερική, τόν Καναδᾶ, την Αὐστραλία.

.           Κατανοοῦμε, λοιπόν, την ταλαιπωρία ἀλλοδαπῶν ἀδελφῶν μας, πού μέ σαπιοκάραβα καταφθάνουν στά νησιά μας. Ἄνθρωποι εἶναι, στοργἠ θἐλουν, στέγη καί φιλοξενία ἀναζητοῦν. Ἀλλά!…

  • Πρῶτον: Γιατί φεύγουν ἀπό τίς πατρίδες τους, ἰδίως ἀπό τη Συρία; Διότι ὑπάρχει ἐμπόλεμη κατάστασις. Κάποιοι, λοιπόν, οἱ «μεγάλοι» τῆς γῆς, θά ἔπρεπε νά στείλουν εἰρηνευτικές δυνάμεις, ὥστε νά μήν ἀναγκάζονται πληθυσμοί ὁλόκληροι νά φεύγουν ἀπό τά σπίτια καί τόν τόπο τους.

  • Δεύτερον: Πῶς ἔρχονται στά νησιά μας; Κάποιοι τούς μεταφέρουν… Εἶναι οἱ δουλέμποροι. Δέν μποροῦν οἱ Τοῦρκοι νά ἐλέγξουν τά παράλιά τους καί νά τιμωροῦν παραδειγματικά τούς δουλεμπόρους, πού ἐκμεταλλεύονται τόν πόνο καί τή δυστυχία τῶν ἀλλοδαπῶν;

  • Τρίτον: Ἀντέχει ἡ Ἑλλάδα νά φιλοξενήση ἑκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων; Πού κάποτε δίνουν καί τήν εἰκόνα τῆς ἐπιδρομής…

Καί ἐδῶ γεννιῶνται ἐρωτήματα:

  • Εἶναι ἆραγε φιλοξενία τό νά παραδώσουμε τά νησιά καί τά σύνορά μας στίς ὀρδές ποικίλης φύσεως ἀλλοδαπῶν;

  • Εἶναι ἆραγε φιλοξενία τό νά δεχώμαστε ἄνευ ὅρων τά θύματα τῶν δουλεμπόρων πού ὑπερφορτώνουν σαπιοκάραβα (ἀκόμα καί φουσκωτά) γιά τίς ἑλληνικές ἀκτές καί συγχρόνως ὑπερφορτώνουν τίς τσέπες τους μέ ἄτιμο χρῆμα;

  • Ἀγάπη εἶναι νά ξενίζης τόν ξένο (τόν ὄντως ξένο…), πού εἶναι εὐγενής στά αἰτήματά του καί δέν ἀπαιτεῖ νά σοῦ πάρη καί τό σπίτι! Τό «ξένος ἤμην καί συνηγάγετέ με» (Ματθ. κε´ 35) εἶναι κανόνας ἔμπρακτης ἀγάπης καί προϋπόθεσις σωτηρίας καί ξενίας μας στήν αἰώνια Βασιλεία. Μήπως ὅμως ὁ ξένος, γιά τόν ὁποῖον μιλάει ὁ Κύριος, ταυτίζεται μέ τόν ἑαυτό Του;

  • Τό πρόβλημα τῶν μεταναστῶν εἶναι καί διπλωματικό καί διακρατικό καί οἰκονομικό καί ὑγειονομικό και στρατιωτικό. Κινδυνεύουν οἱ λίγοι ἡμεδαποί νά ὑπερκερασθοῦν ἀπό τούς ὑπεραρίθμους μετανάστες. Κινδυνεύουν και ἀπό τή διάδοσι μολυσματικῶν ἀσθενειῶν.

  • Τό πρόβλημα εἶναι καί πνευματικό. Νά δείξουμε χριστιανική ἀγάπη στούς μετανάστες. Ἀλλά, κυρίως, νά φιλοξενοῦμε τά δικά μας παιδιά, πού τούς κάνουμε ἔξωσι ἀπό τή ζωή μέ τή φρικτή ἔκτρωσι. Ἑλλάδα χωρίς παιδιά θά παραδοθῆ στούς ξένους.

, , , ,

Σχολιάστε

Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΤΗΣ ΚΩ ΠΟY EΓΙΝΕ ΣΥΜΒΟΛΟ τῆς Εὐρώπης

φούρναρης τς Κ πο γινε σύμβολο
τῆς Εὐρώπης

.             Ἔγινε ἄθελά του ὁ πρωταγωνιστὴς τῶν ἡμερῶν… Μία δήλωση τοῦ προέδρου τῆς Κομισιὸν Ζὰν-Κλὸντ Γιοῦνκερ, ὅτι ἡ «Εὐρώπη εἶναι ὁ φούρναρης τῆς Κῶ ποὺ δίνει τὸ ψωμὶ στοὺς πρόσφυγες», ἦταν ἀρκετὴ γιὰ νὰ μάθουμε ὅλη τὴν ἱστορία τοῦ 76χρονου Διονύση Ἀρβανιτάκη καὶ τῆς οἰκογένειάς του.
.             Ἁπλὸς στρατιώτης, χωρὶς ἀνταλλάγματα καὶ προσδοκία ὑλικῆς ἀμοιβῆς ἢ προσωπικῆς προβολῆς, βοήθησε καὶ συνεχίζει νὰ βοηθάει τοὺς χιλιάδες πρόσφυγες ποὺ βρίσκουν καταφύγιο στὸ νησί. Μὲ ποιόν τρόπο; Γεμίζοντας, σχεδόν, κάθε μέρα ἕνα βὰν μὲ φρέσκο ψωμὶ ποὺ φτιάχνει ὁ ἴδιος καὶ τὰ παιδιά του καὶ τοὺς τὸ προσφέρει!
.             Πάνω ἀπὸ ἑκατὸ κιλὰ ψωμὶ φτάνει στοὺς πρόσφυγες μόνο ἀπὸ τὸν κ. Διονύση! Τὸ ἴδιο, ὅπως μᾶς ἀποκάλυψε ὁ κ. Ἀρβανιτάκης μιλώντας στὸ «Ἔθνος», κάνουν καὶ ἄλλοι ἰδιοκτῆτες φούρνων στὸ νησί, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἐθελοντὲς ποὺ ἔχουν ἀγκαλιάσει ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀναγκάστηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν συγγενεῖς, πατρίδα καὶ ἀγαπημένα χώματα γιὰ τὸ ταξίδι τῆς ἐλπίδας, τῆς διαφυγῆς, τῆς ζωῆς…
.             Μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸν Πύργο Ἠλείας, ὁ 76χρονος Διονύσης ἔχει ζήσει στὸ πετσί του, ὅπως λέει, τί σημαίνει ξεριζωμὸς καὶ προσφυγιά. Πέρα ἀπὸ τὴν ἐνσυνείδητη καὶ ἀνιδιοτελῆ προσφορὰ στὸ συνάνθρωπο, γιὰ τὸν κ. Διονύση ἡ ἔννοια τῆς ἀλληλεγγύης εἶναι βαθιὰ ριζωμένη μέσα του.
.             «Θυμᾶμαι, μικρὸ παιδὶ ἤμουν ἀκόμη, ὅταν ἀναγκάστηκα γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο, νὰ φύγω ἀπὸ τὸν τόπο μου καὶ νὰ πάω μετανάστης στὴν Αὐστραλία. Ἡ ξενιτιὰ εἶναι δύσκολη. Ἔπιασα δουλειὰ ὡς ζαχαροπλάστης-ἀρτοποιός, αὐτὴν τὴν τέχνη γνώριζα, καὶ τὰ κατάφερα μὲ πολὺ κόπο καὶ δουλειά. Ἐκεῖ γνώρισα τὴ γυναίκα μου, τὴν Εὐαγγελία, καὶ τὸ ᾽70, ὅταν εἴχαμε κάνει ἕνα γερὸ κομπόδεμα, ἀποφασίσαμε νὰ ἔρθουμε καὶ νὰ ζήσουμε στὴν Κῶ, στὸν τόπο καταγωγῆς τῆς συζύγου, φτιάχνοντας τὴ δική μας ἐπιχείρηση. Ἐδῶ μένουν καὶ οἱ τρεῖς μου γιοὶ μὲ τὶς οἰκογένειές τους, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κόρη μας ποὺ ζεῖ στὸν Βόλο. Αὐτὴν τὴ στιγμὴ ἔχουμε ἑπτὰ καταστήματα στὸ νησί, ἀλλὰ τὰ ἔχουν ἀναλάβει τὰ παιδιά μου», ἀναφέρει συγκινημένος ὁ 76χρονος.
.             Ὅταν τὸν ρωτᾶμε πῶς πῆρε τὴν ἀπόφαση νὰ βοηθήσει τοὺς πρόσφυγες, ἡ ἀπάντησή του ἀποκαλύπτει τὸ μεγαλεῖο ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀναδεικνύει καὶ τὴ δύσκολη κατάσταση ποὺ βιώνουν ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα οἱ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ ἀπὸ τὴν προσέλευση τῶν προσφύγων.
.             «Αὐτὰ ποὺ βλέπουμε καὶ ζοῦμε τόσους μῆνες τώρα δὲν μεταφέρονται εὔκολα. Μικρὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴ Συρία, τὸ Ἀφγανιστὰν πέφτουν κάτω καὶ φωνάζουν “μάμ”. Μᾶς δείχνουν μὲ τὰ χεράκια τους τὸ ψωμί. Δὲν γνωρίζουν τὴ λέξη φαγητό. Ποιός ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ μείνει ἀσυγκίνητος ὅταν βλέπει ἕνα μικρὸ παιδὶ νὰ τρώει χῶμα; Πεῖτε μου… Χωρὶς κανένα δισταγμό, καμία δεύτερη σκέψη, εἶπα κάθε μέρα θὰ τοὺς φτιάχνω ψωμὶ καὶ μὲ τὸ βᾶν θὰ τοὺς τὸ πηγαίνω. Ὁποῖος δὲν ἔχει πεινάσει, δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ στὴ θέση αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Πρόσφυγες… “Ἐμεῖς” καὶ “ἐκεῖνοι” στὸ ἴδιο νησί, βίοι παράλληλοι ποὺ συγκλίνουν στὴν ἔννοια ἄνθρωπος», προσθέτει ὁ κ. Ἀρβανιτάκης.

Μαρίνα Ζιώζιου

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

, ,

Σχολιάστε

ΕΚΚΛΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠ. ΚΩΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΕΥΡΩΠΗ” «νά βοηθήσει στήν ἀντιμετώπιση τῆς πρωτοφανοῦς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως πού θέτει σέ δοκιμασία τόν πολιτισμό τῆς Εὐρώπης».

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

τοῦ Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

.               Τούς τελευταίους μῆνες γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες μιᾶς τραγικῆς πραγματικότητας, ἡ ὁποία διαμορφώνεται ὡς συνέπεια τῶν στρατιωτικῶν συγκρούσεων καί τῆς διόγκωσης τοῦ φανατισμοῦ στήν περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καί τῆς Ἐγγύς καί Μέσης Ἀνατολῆς.
.               Χιλιάδες ξεριζωμένοι, ἄνθρωποι πού λόγῳ τοῦ πολέμου ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τίς ἑστίες καί τή γῆ τῶν προγόνων τους, ἀλλά καί ἀμέτρητοι ἄλλοι, θύματα τῶν οἰκονομικῶν δυσκολιῶν στίς πατρίδες τους, ἀναζητοῦν μιά πιό ἀσφαλή ζωή καί καλύτερες συνθῆκες διαβίωσης στήν Εὐρώπη. Ἀγωνίζονται, μέ κάθε τρόπο, νά φτάσουν στό ἔδαφός της, πού στά μάτια τους φαντάζει ὡς ἡ νέα «Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας» μέ ἀποτέλεσμα νά γίνονται θύματα ἑνός ἄλλου «πολέμου», ἐκείνου τῶν διακινητῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι, μετά τήν τραγωδία πού βίωσαν στίς πατρίδες τους, γίνονται πρωταγωνιστές ἑνός ἄλλου δράματος, ὡς ἀνθρώπινα ναυάγια τῆς Μεσογείου.
.               Ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου δοκιμάζεται πάλι καί πάλι. Τό δημιούργημα τοῦ Θεοῦ βασανίζεται, διώκεται εὐτελίζεται καί ἀδικεῖται. Τήν ἴδια στιγμή οἱ ἰσχυροί τῆς Εὐρώπης μοιάζουν νά μήν κατανοοῦν τίς διαστάσεις τοῦ δράματος πού ἐκτυλίσσεται στήν Κῶ καί σέ ἄλλα νησιά τῆς σκληρά δοκιμαζόμενης Ἑλλάδας, ἀλλά καί στά παραμεθόρια χερσαῖα σύνορα τῆς πολιτισμένης Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
.               Οἱ ἰσχυροί τῆς γῆς λησμονοῦν ὅτι κάθε ἄνθρωπος, ἀνεξαρτήτως γένους, φυλῆς καί θρησκείας, ἔχει δημιουργηθεῖ ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μέ σκοπό νά Τοῦ ὁμοιάσει καί νά ἑνωθεῖ κατά χάριν μαζί Του. Γιά τό λόγο αὐτό πρέπει νά ἀπολαμβάνει τόν ἴδιο σεβασμό καί τήν ἴδια τιμή μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους.
.               Προτάσσοντας πολλές φορές διαδικασίες ὑπαγορευμένες ἀπό μιά γραφειοκρατική λογική θέτουν σέ δοκιμασία τόν πολιτισμό μας, τίς ἀξίες καί τίς ἀρχές πού ἀπετέλεσαν τό θεμέλιο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ οἰκοδομήματος.
.               Ὡς πνευματικός πατέρας δέν μπορῶ νά στέκομαι ἀπαθής ἀπέναντι στό διασυρμό τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.
.               Δέν μπορῶ νά συνεχίσω νά καταμετρῶ θύματα καί νά καταγράφω ἐπιζῶντες ἀπό τά ναυάγια.
.               Δέν μπορῶ νά βοηθήσω τήν πολύπλευρα δοκιμαζόμενη τοπική κοινωνία νά βρεῖ λύσεις, ὅταν οἱ ἡγέτες τῆς Εὐρώπης μοιάζουν νά μήν ἔχουν ἀποτελεσματικές πολιτικές ἀντιμετώπισης ἑνός τόσο σοβαροῦ καί συνθέτου προβλήματος, ἐκτός καί ἄν κάποιοι ἀποφάσισαν τά νησιά μας νά μετατραποῦν σέ χῶρο στάθμευσης ψυχῶν.
.               Ἕνα ἐνδεχόμενο πού δέν θέλω καί δέν μπορῶ νά πιστέψω.
.               Γι᾽ αὐτό ἀπευθύνω ἔκκληση πρός τά Εὐρωπαϊκά Κέντρα λήψεως ἀποφάσεων καί πρός τή διεθνῆ κοινότητα νά βοηθήσουν μέ ὁμοψυχία στήν ἀντιμετώπιση αὐτῆς τῆς πρωτοφανοῦς ἀνθρωπιστικῆς κρίσης πού, ἐπιτρέψτε μου νά ἐπαναλάβω, θέτει σέ δοκιμασία τόν πολιτισμό τῆς Εὐρώπης.
.               Καλῶ κάθε ἄνθρωπο καλῆς θέλησης νά συνδράμει τίς ἑλληνικές ἀρχές καί τίς τοπικές κοινωνίες, στίς ὁποῖες καταφθάνουν τά θύματα τῶν πολέμων καί τῆς βίας, κάθε εἴδους φανατισμοῦ καί οἰκονομικοῦ ἀνταγωνισμοῦ.
.               Εἶναι ἀνάγκη νά ἐπιδείξουμε ὅλοι ἄμεσα τήν ἀλληλεγγύη μας, ὄχι μέσα ἀπό ἕνα γενικό, θεωρητικό καί ἀπροσδιόριστο πλαίσιο, ἀλλά μέ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες πού θά ὁδηγήσουν σέ μετρήσιμα ἀποτελέσματα ὥστε νά ἀνακουφιστεῖ ὁ πόνος τῶν συνανθρώπων μας καί νά κατορθώσουν νά ξεκινήσουν μιά νέα ζωή.
.               Οὐδέποτε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ὑπήρξαμε ρατσιστές! Οὔτε σήμερα ἔχει ἀλλάξει κάτι στή στάση τῆς χριστιανικῆς Ἑλλάδας. Ὡς ὀρθόδοξοι δέ χριστιανοί, μέ τήν ἀναφορά μας στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔχουμε μιά ἰδιαίτερη ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο χωρίς νά μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ πίστη του καί τό χρῶμα του.
.               Μέ τή στάση καί τόν ἀγῶνα μας θέλουμε νά διασφαλίσουμε τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου γιά ὅλους, γι᾿ αὐτό προσευχόμαστε καί προσπαθοῦμε ἐπικαλούμενοι τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη Του, καί τίς εὐχές τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.

Μέ ἀγάπη ἀνυπόκριτη

Ἐν Κῷ, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

ΠΗΓΗ: imkn.gr

 

, , , ,

Σχολιάστε

TO ΜΥΣΤHΡΙΟ ΤOY ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟY «Κάποιοι ἔχουν σχεδιάσει ὅλη αὐτὴ τὴν κατάσταση, προκειμένου νὰ διευκολυνθοῦν στὰ σκοτεινὰ σχέδιά τους»

Tὸ μυστήριο τoῦ μεταναστευτικοῦ

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                   Τὸ μεγάλο, τὸ ἀναπάντητο ἐρώτημα ­γύ­ρω ἀπὸ τὸ μεταναστευτικὸ ζήτημα, ποὺ τὸ τελευταῖο πλέον διάστημα ἐξελίσσεται μὲ φρε­νήρη ρυθμό, εἶναι ἡ αἰτία ποὺ τὸ προκα­λεῖ. Ἀσφαλῶς αὐτὸ ποὺ ἐκ πρώτης ὄψεως διαπιστώνεται εἶναι ὅτι τὴ μετακίνηση τῶν μεταναστῶν τὴν προκαλοῦν οἱ ἔκρυ­θμες συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν στὶς χῶρες προελεύσεώς τους. Αὐτὸ εἶναι ὀφθαλμοφανές, ἰδίως ὅσον ἀφορᾶ στὴ Συρία, ἡ ὁποία βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴ ­μανιακὴ ἐπίθεση τοῦ τέρατος ποὺ ὀνομάζεται Ἰσλαμικὸ Κράτος.
.                   Τὸ ἐρώτημα ὅμως παραμένει καὶ ἐπιτεί­νεται: Ποιός δημιούργησε αὐτὸ τὸ τερατῶ­­δες μόρφωμα, ποὺ σφάζει ἀλύπητα ἀθώ­­ους ἀνθρώπους, ἰσοπεδώνει ­πόλεις καὶ χω­­ριά, καταστρέφει μὲ ἀπίστευτη βαρβαρό­τητα πανάρχαια ἱστορικὰ μνημεῖα καὶ ἀναγκάζει ἑκατομμύρια ἀνθρώπους νὰ παίρνουν τὸν δραματικὸ δρόμο τῆς ­προσφυγιᾶς; Καὶ ἐπιπλέον ποιός τὸ συντηρεῖ καὶ τὸ ἐξοπλίζει; Ἕνα ἀνύπαρκτο μέχρι χθὲς κράτος πῶς βρίσκει σύγχρονα ὅπλα;
.                   Καὶ τὸ ἄλλο ἐπακόλουθο ἐρώτημα εἶναι τοῦτο: Γιὰ ποιό λόγο ἡ Εὐρώπη καὶ ἡ πλανηταρχεύουσα Ἀμερικὴ παρακολουθοῦν ἀπαθεῖς τὴ συνεχιζόμενη ὠμότητα καὶ τὴ συντελούμενη καταστροφή; Ποιός ἀόρατος κυβερνήτης τοὺς ἐπιβάλλει τέτοια προκλητικὴ ἀδράνεια; Δύο πολέμους ἔκαναν πρὶν ἀπὸ λίγα μόλις χρόνια κατὰ τοῦ Ἰρὰκ μὲ πλῆθος ψευδοεπιχειρήματα, προκειμέ­νου νὰ θέσουν ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους τὰ πετρέλαιά του. Γιατί τώρα ἀδρανοῦν; Γιατί ὁ ΟΗΕ μένει ἀμέτοχος στὸ συντελούμενο ἔγκλημα;
.                   Καὶ γιὰ μὲν τὴν Ἀμερικὴ τὸ πράγμα ἔχει κάποια ἐξήγηση. Ἐξασφάλισε τὰ πετρέλαια τοῦ Ἰράκ, δὲν κινδυνεύει ἀπὸ τὸ κύμα τῶν προσφύγων, κερδίζει ἀνταγωνιστικὰ ἔναν­τι τῆς Εὐρώπης. Ἡ Εὐρώπη ὅμως γιατί δὲν δραστηριοποιεῖται; Γιατί ἀδρανεῖ καὶ ἀδιαφορεῖ; Τί ρόλο ἔχει ὁ στρατὸς τοῦ ΝΑΤΟ, μὲ τὸν ὁποῖο πρὸ ἐτῶν ἰσοπέδωσε τὴ Σερβία καὶ τὸν ὁποῖο ἀφειδῶς συντηρεῖ, παρόλο ποὺ ἐδῶ καὶ 25 χρόνια ἔχει ἐκλείψει ὁ λόγος ὑπάρξεώς του; Γιατί δὲν τὸν χρησιμοποιεῖ καὶ τώρα γιὰ νὰ ἐξαφανίσει τὴ λαίλαπα τοῦ τυφλοῦ φανατισμοῦ καὶ νὰ ἐπιτρέψει στοὺς ἀνθρώπους νὰ ζήσουν ἤρεμα στὸν τόπο τους; Δὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὅλο αὐτὸ τὸ τεχνη­τὸ μεταναστευτικὸ κύμα στὸ τέλος θὰ τὴν πνίξει;
.                   Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα μένουν ἀναπάν­τητα. Καὶ τελικὰ ἴσως ἡ μόνη ἐξήγηση ποὺ ἀπομένει εἶναι αὐτὴ ποὺ σιωπηλὰ κυκλοφορεῖ στὰ στόματα τῶν ἀνθρώπων: Κάποιοι ἔχουν σχεδιάσει ὅλη αὐτὴ τὴν κατάσταση, προκειμένου νὰ διευκολυνθοῦν στὰ σκοτεινὰ σχέδιά τους γιὰ τὴ διάλυση τῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν ἐπιβολὴ παγκόσμιας διακυβέρνησης κάτω ἀπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχό τους.
.                   Ὅμως ἔχουν ξεχάσει ἕνα πράγμα. Λογαριάζουν χωρὶς τὸν πραγματικὸ Κυβερ­νήτη, ὁ Ὁποῖος «διασκεδάζει βουλὰς ἐ­­θνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων» (Ψαλ. λβ´ [32] 10)· χωρὶς δηλαδὴ Ἐκεῖνον ποὺ κατευθύνει μὲ ἄπειρη σοφία τὶς τύχες τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ κόσμου καὶ εἶναι ὁ μοναδικὸς Κύριος τοῦ σύμπαντος.

,

Σχολιάστε

Η ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΙΣ ΒΑΡΒΑΡΙΚΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΣ ἐξ αἰτίας ἑνὸς τεχνητοῦ συμπλέγματος ἐνοχῆς, ἀφέλειας καὶ ἐλλιποῦς γνώσεως τῆς ἱστορίας

« Δύση πρόκειται ν παραδοθε
στς βαρβαρικς εσβολς τς ποχς μας», λέει Δανς στορικς

.               Ἐξέχοντα ἔθνη τῆς Εὐρώπης πρόκειται νὰ διαπράξουν συλλογικὴ αὐτοκτονία καὶ ἐμεῖς θὰ γίνουμε μάρτυρες τῆς ἑκούσιας παράδοσης ἑνὸς ὁλόκληρου πολιτισμοῦ, σύμφωνα μὲ ἕναν Δανὸ ἱστορικό. Στὴ Δανία, ἡ μετανάστευση ἦταν μία ὑπόθεση τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ ὄχι πιά, λέει ὁ Μπὲντ Τζένσεν (Bent Jensen), Ph.D., ἕνας πολὺ γνωστὸς Δανὸς ἱστορικός.
.         «Ἡμέρα καὶ νύχτα, ὀρδὲς ἀνθρώπων χωρὶς ταυτότητες ἐπιτίθενται στὰ ἀνυπεράσπιστα σύνορα τῆς Εὐρώπης. Παλιότερα θὰ τοὺς σταματοῦσε ἡ ἀστυνομία, ὁ στρατὸς ἢ οἱ διασυνοριακοὶ φύλακες καὶ θὰ τοὺς ἀνάγκαζαν νὰ πᾶνε πίσω. Τώρα ὅμως, τὰ εὐρωπαϊκὰ πολεμικὰ πλοῖα χρησιμοποιοῦνται νὰ συνοδεύουν μὲ ἀσφάλεια τοὺς μετανάστες σὲ ἀσφαλῆ λιμάνια, ὅπου τοὺς δίδεται τροφή, στέγη καὶ τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ ἐξασφαλίζουν τὸ καθεστὼς τοῦ πρόσφυγα», λέει ὁ καθηγητής.
.             Ὁ κ. Jensen τονίζει ὅτι, ἐνῶ ἔχουν λάβει χώρα πολλὲς μεταναστεύσεις στὸ παρελθόν, ὅπως οἱ μεταναστεύσεις τῶν Εὐρωπαίων στὶς ΗΠΑ, τὸν Καναδὰ καὶ τὴν Αὐστραλία, καθὼς καὶ μεταναστεύσεις ἐντός τῆς ἴδιας τῆς Εὐρώπης, τὰ πράγματα εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὰ καθὼς οἱ μετανάστες δὲν εἶχαν κανένα σύστημα κοινωνικῆς πρόνοιας, στὸ ὁποῖο νὰ στηρίζονται καὶ ἔπρεπε νὰ φροντίσουν γιὰ τὸν ἑαυτό τους.
.               Τόνισε ἐπίσης, ὅτι ἡ συνεχιζόμενη μετανάστευση εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὲς ποὺ συνέβησαν στὸ παρελθόν. «Μιλᾶμε γιὰ ἀνθρώπους ἀπὸ μία διαφορετικὴ κουλτούρα ποὺ εἶναι ριζικὰ διαφορετικὴ ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν θέλουν νὰ ἀφομοιωθοῦν καὶ ἀπαιτοῦν εἰδικὴ μεταχείριση γιὰ τὸν ἑαυτό τους. Μιλᾶμε γιὰ ἕνα ἀτέλειωτο ἀνθρώπινο ποτάμι τὸ ὁποῖο, ἂν ἀφεθεῖ ἀνεξέλεγκτο, θὰ καταστρέψει τὴν εὐρωπαϊκὴ κοινωνία», προειδοποιεῖ ὁ Τζένσεν.
.               Σύμφωνα μὲ τὸν καθηγητὴ Τζένσεν, ἡ τρέχουσα μετανάστευση εἶναι ἀποτέλεσμα τριῶν κυρίων παραγόντων: Τῆς ἀπότομης αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ σὲ ἐμπόλεμες περιοχὲς γειτονικὲς πρὸς τὴν Εὐρώπη, τῆς σχετικῆς εὐκολίας τῶν μεταφορῶν καὶ τῆς ἔλλειψης συνοριακῶν ἐλέγχων καὶ ἀσφαλείας στὴν Εὐρώπη. «Μπορεῖς ὁ καθένας νὰ πάρει πληροφορίες γιὰ ὅλα τὰ δικαιώματα ποὺ δικαιοῦται ἕνας νεοεισερχόμενος», τονίζει ὁ Τζένσεν. «Πολλοὶ ὀργανισμοὶ στέκονται ἕτοιμοι νὰ βοηθήσουν μὲ χρήματα ἢ μὲ συμβουλές. Στοὺς πρόσφυγες παρέχονται καταλύματα, ρουχισμός, χρήματα, μεταφραστὲς καὶ νομικὲς συμβουλές, κλπ. Καὶ αὐτοὶ ποὺ κάνουν κριτικὴ φιμώνονται γρήγορα ἀπὸ τὴν ἀφρόκρεμα τῶν πολιτικῶν καὶ τῶν ΜΜΕ».
.               «Πρόσφατα μοῦ εἶπε μία κυρία, ὅτι ἔτσι ‘ἐξιλεωνόμαστε’ γιὰ τὴν ἐποχὴ τῆς ἀποικιοκρατίας», προσθέτει. Πρόκειται γιὰ μία ἀπόλυτη ἀνοησία ποὺ δὲν ἔχει τίποτε νὰ κάνει μὲ τὴν ἱστορία, μία ἐκδήλωση συμπλέγματος μαζοχιστικῆς ἐνοχῆς ποὺ τροφοδοτεῖται ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα».
.             «Θὰ μποροῦσες νὰ πεῖς ὅτι εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιὰ τὸν ὑπερπληθυσμὸ στὴ Βόρεια Ἀφρική, καθὼς οἱ ἀποικιακὲς ἀρχὲς προκάλεσαν μεγάλη πρόοδο στὴν παροχὴ ὑγείας», παραδέχεται ὁ Τζένσεν. «Δὲν μιλᾶμε γιὰ πρόσφυγες καὶ μετανάστευση. Τὸ θέμα εἶναι ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν προβάλλουν καμία ἀντίσταση σὲ μία ξένη κουλτούρα ποὺ προσδοκᾶ νὰ τοὺς ἀποικήσει, μία κουλτούρα ποὺ δὲν ἀνήκει στὴν Εὐρώπη ἀλλὰ σκοπεύει νὰ δρέψει τοὺς καρποὺς τῶν κόπων τῶν σκληρὰ ἐργαζομένων Εὐρωπαίων».
.                 Ὁ καθηγητὴς πιστεύει ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι αὐτοβούλως παραδίδονται σ’ αὐτὴν τὴν «ατοκτονία» χάρις σ να τεχνητ σύμπλεγμα νοχς, φέλειας κα λλιπος γνώσης τς στορίας. «Ἡ Σουηδία ἀποτελεῖ ἕνα καλὸ παράδειγμα αὐτῆς τῆς ἀτυχοῦς καταστάσεως. Εἶναι μία εἰδικὴ περίπτωση βέβαια, ἀλλὰ ἡ «Σουηδικὴ ἀσθένεια» ἐπηρεάζει ὅλα τὰ Δυτικοευρωπαϊκὰ κράτη. Στὴ Σουηδία, μία συμμαχία πολιτικῶν καὶ μέσων ἐνημέρωσης χωρὶς ἀνοχὴ (πρὸς τοὺς Σουηδοὺς) κατάφεραν νὰ μετατρέψουν μία πρώην καλὰ ὀργανωμένη κοινωνία σὲ ἕνα μέρος ποὺ κανένας δὲν μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται ἀσφαλής», τονίζει ὁ Τζένσεν. «Δὲν πρέπει νὰ ἐκπλησσόμαστε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μεσανατολικοὶ κανόνες καὶ ἔθιμα ἑδραιώνονται σὲ εὐρωπαϊκὲς πόλεις καθὼς ταυτόχρονα εἰσάγουμε ἑκατομμύρια μετανάστες ἀπὸ τὴ Βόρεια Ἀφρικὴ καὶ τὴ Μέση Ἀνατολή». «Γινόμαστε μάρτυρες ἑνὸς πράγματος ποὺ δὲν ἔχει ξανασυμβεῖ στὴν ἱστορία», προειδοποιεῖ ὁ Τζένσεν. «τῆς ἑκούσιας παράδοσης ἑνὸς ὁλόκληρου πολιτισμοῦ».

ΠΗΓΗ: redskywarning.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε

ΟΙ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΚΩ» ΛΕΝΕ “ΟΧΙ” ΣΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ «Μὲ πρόφαση ἀνθρωπιστικὰ αἴτια μὲ χυδαῖο πλέον τρόπο βιάζονται καθημερινῶς τὰ σύνορά μας καὶ ἀλλοιώνεται πληθυσμιακῶς καὶ πολιτιστικῶς ἡ Ἑλλάδα μας».

.               Μὲ πρωτοβουλία τοῦ τραγουδιστῆ Νότη Σφακιανάκη, ἐκδόθηκε ἀνακοίνωση ποὺ στρέφεται κατὰ πάντων γιὰ τὴν κατάσταση μὲ τοὺς μετανάστες στὴν Κῶ. Χαρακτηριστικὰ τοῦ ὕφους της, τὸ σημεῖο περὶ “βιασμοῦ τῶν συνόρων”
.         Ὁ ἀοιδός, γνωστὸς γιὰ τὶς ρηξικέλευθες ἀπόψεις του ἀλλὰ καὶ τὶς πολιτικὲς θέσεις του, ποὺ τὶς μοιράζεται δημοσίως, ἀνέλαβε τὴν πρωτοβουλία νὰ κινητοποιήσει τοὺς πολίτες τοῦ νησιοῦ καὶ νὰ τοὺς προτρέψει νὰ κοινοποιήσουν ἐγγράφως πρὸς τὶς Ἀρχὲς τὴν ἀπαίτηση νὰ λυθεῖ ἄμεσα τὸ μεταναστευτικὸ πρόβλημα.
.         «Βιώνουμε καθημερινῶς τὸ μέγιστο πρόβλημα τῆς λαθραίας εἰσόδου στὴν πατρίδα μας χιλιάδων ἀνθρώπων ποὺ μὲ πρόφαση ἀνθρωπιστικὰ αἴτια μὲ χυδαῖο πλέον τρόπο βιάζουν καθημερινῶς τὰ σύνορά μας καὶ ἀλλοιώνουν πληθυσμιακῶς καὶ πολιτιστικῶς τὴν Ἑλλάδα μας! (…)» Στοὺς “βιαστές” τῶν συνόρων μας καὶ γενικῶς τῆς ζωῆς μας λέμε ΟΧΙ !!!» ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ στὴν ἐπιστολή.

Ἀναλυτικὰ ἡ ἐπιστολὴ ἔχει ὡς ἑξῆς:
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ

“Πρὸς ὅλους τοὺς βουλευτὲς Δωδεκανήσου, τὸν περιφερειάρχη, τὸν ἔπαρχο Κῶ, τὸν δήμαρχο Κῶ, τὸν ἀστυνομικὸ διευθυντὴ Κῶ, τὸν λιμενάρχη Κῶ καὶ πρὸς πᾶσαν ἄλλην ὑπεύθυνη ἀρχή:

.             Σᾶς καθιστοῦμε ὑπευθύνους γιὰ τὴν ἄκρως ἀπαράδεκτη καὶ ἐπικίνδυνη κατάσταση ποὺ ἐπιτρέψατε σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν κεντρικὴ ἐξουσία νὰ βιώνουμε καθημερινῶς τὸ μέγιστο πρόβλημα τῆς λαθραίας εἰσόδου στὴν πατρίδα μας χιλιάδων ἀνθρώπων ποὺ μὲ πρόφαση ἀνθρωπιστικὰ αἴτια μὲ χυδαῖο πλέον τρόπο βιάζουν καθημερινῶς τὰ σύνορά μας καὶ ἀλλοιώνουν πληθυσμιακῶς καὶ πολιτιστικῶς τὴν Ἑλλάδα μας!
.         Ἐὰν ξεσηκωθεῖ ὁ λαός μας (ποὺ δυστυχῶς φοβούμεθα ὅτι σύντομα μπορεῖ νὰ εἶναι ἀναπόφευκτο) μία σπίθα θὰ εἶναι ἀρκετή, γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ ἀνεξέλεγκτη πυρκαγιὰ καὶ οἱ συνέπειες θὰ εἶναι τραγικὲς ποὺ ὅλοι ἀπευχόμεθα!
.            Στοὺς “βιαστὲς” τῶν συνόρων μας καὶ γενικῶς τῆς ζωῆς μας λέμε ΟΧΙ !!!
.           Γιὰ τοὺς λόγους αὐτούς σας καθιστοῦμε ὑπεύθυνους γιὰ ὅσα ἔχουν συμβεῖ ,ὅτι συνεχίζεται νὰ συμβαίνει καὶ ἐλπίζουμε αὐτὴ τὴν ὑστάτη στιγμὴ νὰ βρεῖτε τρόπους νὰ προλάβετε τὸ κακὸ ποὺ κανεὶς δὲν ἐπιθυμεῖ καὶ καταλαβαίνετε τί ἐννοοῦμε.
.                 Δὲν ζητοῦμε ἀλλὰ ἀπαιτοῦμε ἀπὸ ὅλους ἐσᾶς τοὺς “λειτουργοὺς ὑπαλλήλους” τοῦ λαοῦ νὰ ἐπιβάλλετε τὴν νομιμότητα, ὅπως μὲ πολὺ ζῆλο τὴν ἐπιβάλλετε πρὸς κάθε Ἕλληνα!

Υ.Γ. Οἱ ὅποιες συνέπειες ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις θὰ βαραίνουν ἐσᾶς καὶ μόνον ἐσᾶς, διότι μέχρι τώρα δὲν σταθήκατε ἀντάξιοι τῶν περιστάσεων προστατεύοντας τὴν πατρίδα μας.

Οἱ “ἐλεύθεροι πολιορκημένοι” πολίτες τῆς Κῶ τῆς ἀρχαίας Μεροπίδος τῆς πατρίδος τοῦ Ἱπποκράτους”.

ΠΗΓΗ: news247

,

Σχολιάστε

Η ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Ἡ Εὐρώπη δέχεται τοὺς μουσουλμάνους στὸ ἔδαφός της ἐφαρμόζοντας τὶς παραδοσιακὲς δημοκρατικὲς ἀρχές της καὶ σεβόμενη τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὶς θρησκευτικὲς ἐλευθερίες τῶν μεταναστῶν, χωρὶς ὅμως νὰ διατηρεῖ τὰ πνευματικὰ θεμέλια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προῆλθαν αὐτὲς οἱ ἀξίες».

Ἡ παραδεισιακὴ ἐποχὴ τῆς Ἐκκλησίας

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Παραδεισιακὴ ἐποχὴ τῆς Ἐκκλησίας χαρακτήρισε ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς Παν. Τρεμπέλας αὐτὴ τῶν πρώτων τριῶν χριστιανικῶν αἰώνων. Στὸ σχετικὸ κείμενό του -εἰσαγωγὴ στὸ βιβλίο τοῦ Βασ. Μουστάκη «Οἱ Ἀποστολικοὶ Πατέρες» (Ἔκδ. Αλ. καὶ Ε. Παπαδημητρίου, Β´ Ἔκδοση, Ἀθῆναι, 1986) τονίζει: «Δικαίως οἱ πρῶτοι αἰῶνες τῆς Ἐκκλησίας ἐχαρακτηρίσθησαν ὡς ἡ παραδεισιακὴ ἐποχὴ αὐτῆς, πρὸς τὴν ὁποίαν ἀτενὲς δέον νὰ ἔχωσι τὸ βλέμμα αἱ μετέπειτα γενεαὶ αὐτῆς».
.             Εἶναι παράδοξο νὰ χαρακτηρίζονται οἱ τρεῖς πρῶτοι χριστιανικοὶ αἰῶνες παραδεισιακοί. Στὴν τότε κατεστημένη κατάσταση εἰδωλολατρίας, αὐταρχικῆς ἐξουσίας καὶ προσωπολατρίας πρὸς τοὺς αὐτοκράτορες ἑκατομμύρια Χριστιανῶν ὁδηγήθηκαν στὸ μαρτύριο. Τὸ παράδοξο ἐξηγεῖται μὲ τὴ ζωή τους, ποὺ ὡς κύρια στοιχεῖα εἶχε τὴν Πίστη, τὴν Ἁγία Ζωὴ καὶ τὴν Ἀγάπη, ἀκόμη καὶ σὲ ὅσους τοὺς μισοῦσαν, τοὺς ἀδικοῦσαν, καὶ τοὺς ὁδηγοῦσαν στὸν μαρτυρικὸ θάνατο. Καὶ τὸ θαῦμα ἔγινε: Δώδεκα ἁπλοϊκοὶ ψαράδες ἀπὸ ἕνα ἐδαφικὸ πολλοστημόριο τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας κήρυξαν τὸ σωτηριῶδες Εὐαγγελικὸ μήνυμα τοῦ Ἀναστάντος Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὑπέστησαν διωγμοὺς καὶ μαρτυρικὸ θάνατο. Τὸ Εὐαγγελικὸ μήνυμα ὅμως διαδόθηκε μέσα ἀπὸ τὶς κατακόμβες καὶ ὁ σπόρος τοῦ βίου τῶν Μαρτύρων κατέστη γόνιμο λίπασμα γιὰ τὴν ἀνάπτυξή Του στὶς ψυχὲς ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων.
.             Στὴν πρὸς Διόγνητον ἐπιστολή, ποὺ γράφτηκε στὰ τέλη τοῦ 2ου αἰώνα, ὁ συγγραφέας της περιγράφει τὴν παραδεισιακὴ ζωὴ τῶν Χριστιανῶν: «Μετέχουν σὲ ὅλα ὡς πολίτες καὶ ὅλα τὰ ὑπομένουν ὡς ξένοι…Ἐν σαρκὶ βρίσκονται, ἀλλὰ ζοῦν ὄχι κατὰ σάρκα…Ὑπακούουν στοὺς νόμους τοῦ κράτους, ἀλλὰ μὲ τὴ ζωή τους νικοῦν τοὺς νόμους. Ἀγαποῦν ὅλους καὶ ὅλοι τοὺς καταδιώκουν. Δὲν τοὺς ξέρουν καὶ ὅμως τοὺς καταδικάζουν. Τοὺς θανατώνουν καὶ ζωοποιοῦνται…Λοιδοροῦνται καὶ εὐλογοῦν. Ὑβρίζονται καὶ τιμοῦν. Ἀγαθοποιοῦν καὶ τιμωροῦνται ὡς κακοποιοί…».
.             Πάρα κάτω ὁ ἴδιος ἐξηγεῖ ὅτι ὁ κόσμος μισεῖ τοὺς Χριστιανούς, ὅπως ἡ σάρκα μισεῖ τὴν ψυχή: «Μισεῖ ἡ σάρκα τὴν ψυχὴ καὶ τὴν πολεμᾶ ἐνῶ σὲ τίποτε δὲν τὴν ἀδικεῖ, μόνο καὶ μόνο γιατί τὴν ἐμποδίζει νὰ ριφθεῖ στὶς ἡδονές. Ἔτσι καὶ ὁ κόσμος μισεῖ τοὺς χριστιανούς, ἐνῶ σὲ τίποτε οἱ χριστιανοὶ δὲν τὸν ἀδικοῦν, μόνο καὶ μόνο γιατί ἀντιτάσσονται στὶς ἡδονές». Γι’ αὐτὸ ὁ κόσμος καὶ στὶς ἡμέρες μας ἐπιδιώκει οἱ Χριστιανοὶ νὰ συσχηματισθοῦν μαζί του καὶ νὰ ἀποδεχθοῦν τοὺς κανόνες ποὺ ἐπιβάλλει, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει τὸ παράδειγμα καὶ ἑπομένως ὁ ἔλεγχος ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὴν παραδείσια ζωή…
.             Τὸ θαῦμα τῆς εἰρηνικῆς ἐξάπλωσης τοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου στοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνες, ἔχει χαώδη διαφορὰ μὲ τὴ γέννηση καὶ ἐξάπλωση τοῦ Μωαμεθανισμοῦ. Ὁ ἱδρυτής του διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου ἐπέβαλε τὴ θρησκεία του στὴ Μέκκα. Διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου τὴν ἐξάπλωσαν οἱ διάδοχοί του. Ὑπέταξαν λαοὺς πανάρχαιους καὶ οὐσιαστικὰ τοὺς ἐξαφάνισαν. Οἱ Χριστιανοὶ Ἀσσύριοι, Ἀραμαῖοι, Αἰγύπτιοι, Φοίνικες, Καρχηδόνιοι, κάτοικοι ὅλοι τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς Βόρειας Ἀφρικῆς, βιαίως ἐξισλαμίστηκαν. Ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς ἐπιβίωσαν μέσα στοὺς αἰῶνες, ἀφοῦ δοκιμάστηκε ἡ Πίστις τους ὡς χρυσὸς σὲ καμίνι, σήμερα ἐξοντώνονται ἀπὸ τοὺς σύγχρονους αἰμοδιψεῖς ἰσλαμιστὲς τοῦ «Ἰσλαμικοῦ Κράτους», ὑπὸ τὴν ἀνοχὴ τῶν λεγομένων χριστιανικῶν κρατῶν. Εἶναι οἱ σύγχρονοι μάρτυρες.
.             Παράλληλα μὲ τὴν ἐξόντωση τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολὴ ἕνα γιγάντιο κύμα μουσουλμάνων ἐγκαθίσταται στὴν Εὐρώπη, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι παρακμάζουν ὡς πρὸς τὶς παραδοσιακές τους ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικά τους. Τὸ ἀξιοπερίεργο εἶναι ὅτι γιὰ νὰ φτάσουν στὴν Εὐρώπη οἱ μουσουλμάνοι διέρχονται ἀκωλύτως ἀπὸ μουσουλμανικὲς χῶρες καὶ εἰδικότερα, μὲ ἀφορμὴ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴ χώρα μας, ἀπὸ τὴν αὐτοανακηρυσσόμενη ἀνεπτυγμένη οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ Τουρκία, ἀλλὰ δὲν ἐγκαθίστανται ἐκεῖ. Οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς ὄχι μόνο ἀνέχονται, ἀλλὰ διευκολύνουν τοὺς ἐμπόρους τῆς ἀνθρώπινης σάρκας νὰ διασχίσουν τὴ χώρα, περνώντας μαζὶ μὲ τὸ ἀνθρώπινο ἐμπόρευμά τους χωρὶς ἐπιπτώσεις χιλιάδες χιλιόμετρα! Καὶ χωρὶς ἡ γειτονικὴ χώρα νὰ ἔχει ὁποιαδήποτε ἐπίπτωση ἀπὸ τὶς θιγόμενες χῶρες τῆς Εὐρώπης…
.             Ἡ Εὐρώπη συνολικὰ καὶ ἡ Ἑλλάδα εἰδικότερα ἐπιχειροῦν χωρὶς ἐπιτυχία νὰ διαχειριστοῦν τὸ ζήτημα τῆς παράνομης καὶ ἄναρχης μαζικῆς μετανάστευσης ἑκατομμυρίων μουσουλμάνων, ἀλλὰ ἀποτυγχάνουν. Ἡ ριζικὴ λύση θὰ ἦταν νὰ ὑπάρξουν στὶς χῶρες ἀπὸ τὶς ὁποῖες προέρχονται τόσο καλὲς συνθῆκες, ποὺ νὰ τοὺς κάνουν νὰ μὴν θέλουν νὰ φύγουν ἀπὸ τὶς πατρίδες τους. Ὅταν ὅμως οἱ ἴδιες οἱ δυτικὲς χῶρες προκαλοῦν, εὐνοοῦν ἢ ἀνέχονται τὴν ἐξαθλίωση αὐτῶν τῶν λαῶν καὶ τοὺς ἐμφυλίους πολέμους, ποὺ ἐπὶ δεκαετίες ἐξελίσσονται μὲ ὅλη τὴν ἀγριότητά τους, δυσκολεύονται νὰ μὴν δέχονται τὰ θύματα αὐτῶν τῶν καταστάσεων, ποὺ διακινδυνεύουν τὴ ζωή τους καὶ πληρώνουν ἁδρά τοὺς ἐκμεταλλευτὲς ἐμπόρους γιὰ τὴ διαφυγή τους στὴν Εὐρώπη.
.             Συνέπεια τοῦ ὁλοένα αὐξανομένου κύματος μουσουλμάνων μεταναστῶν εἶναι καθημερινὰ νὰ ἀλλάζει ἡ σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Εὐρώπης. Ἕνας μουσουλμάνος στοχαστὴς προβλέπει ὅτι στὸ τέλος τοῦ 21ου αἰώνα οἱ μουσουλμάνοι θὰ εἶναι περισσότεροι ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς στὴν Εὐρώπη καὶ ἔτσι αὐτὴ θὰ καταστεῖ μία μουσουλμανικὴ ἤπειρος. Ἤδη ὑπάρχουν ἁπτὰ σημεῖα τῆς ἔντονης παρουσίας τῶν μουσουλμάνων σὲ ὁρισμένα εὐρωπαϊκὰ κράτη. Στὴ Μεγ. Βρετανία λ.χ. Ἀγγλικανὸς Ἐπίσκοπος πρότεινε ὁ Βασιλιὰς νὰ ὁρκίζεται καὶ στὸ Κοράνιο, γιὰ ἔνδειξη σεβασμοῦ πρὸς τοὺς μουσουλμάνους πολίτες τῆς χώρας…
.             Ερώπη δέχεται τος μουσουλμάνους στ δαφός της φαρμόζοντας τς παραδοσιακς δημοκρατικς ρχές της κα σεβόμενη τ νθρώπινα δικαιώματα κα τς θρησκευτικς λευθερίες τν μεταναστν, χωρς μως ν διατηρε τ πνευματικ θεμέλια, π τ ποῖα προλθαν ατς ο ξίες. π τν λλη πλευρ ο μουσουλμάνοι δν φομοιώνονται στος κανόνες ζως τς Ερώπης κα κμεταλλευόμενοι τ Ερωπαϊκ Δίκαιο διοργανώνουν τ ζωή τους κατ τ δικά τους θρησκευτικ πρότυπα. Τὴν ὥρα λοιπὸν ποὺ οἱ ὅπου γῆς μουσουλμάνοι ἔχουν στέρεες ἀπόψεις περὶ ζωῆς καὶ περὶ τῆς τύχης τῶν «ἀπίστων», οἱ περισσότεροι Εὐρωπαῖοι ἔχουν χάσει τὴ χριστιανική τους πίστη καὶ ἐπιδίδονται μόνο στὶς σαρκικὲς ἡδονὲς τοῦ σήμερα, ποὺ δὲν ἔχει αὔριο…
.           Παραδείσια ἦταν ἡ ζωὴ τῶν χριστιανῶν τῶν αἰώνων τῶν διωγμῶν, γιατί ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἦταν μέσα τους, γιατί ἦταν ἀνεξάρτητη ἀπὸ τοὺς ἐξωτερικοὺς παράγοντες. Σήμερα ο Χριστιανο ζον σ μία νεοειδωλολατρικ Ερώπη, ἡ ὁποία, σὲ μεγάλο βαθμό, βρίσκεται σὲ ἠθική, κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ παρακμή, ποὺ συνοδεύεται μὲ τὴν εἴσοδο σ’ αὐτὴν ἑκατομμυρίων μουσουλμάνων, μὲ ἔντονα βιώματα σὲ μία θρησκεία ποὺ ἐμπνέει φανατισμό. Καὶ δύσκολα, πλὴν κάποιων ἁγίων ἐξαιρέσεων, μποροῦν οἱ Χριστιανοὶ νὰ ποῦν ὅτι ζοῦν παραδείσια ζωὴ καὶ ἀποτελοῦν ἑστίες ἀντίστασης στὴν παρακμὴ τῆς Εὐρώπης…
.           Ὁ Χάντινγκτον προέβλεψε ὅτι ὁ νέος παγκόσμιος πόλεμος θὰ εἶναι τῆς σύγκρουσης τῶν θρησκειῶν – πολιτισμῶν. Πιθανότατα ἡ πρόβλεψή του νὰ βγεῖ ἀληθινή, μὲ μία πρόσθετη λεπτομέρεια. Ὁ πόλεμος στὴν Εὐρώπη θὰ εἶναι ἄνισος: Οἱ φανατικοὶ μουσουλμάνοι, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, θὰ ἀντιμετωπίσουν ἄχρωμους θρησκευτικὰ Εὐρωπαίους, ἀποκομμένους ἀπὸ τὶς ρίζες τους …-

 

, , , , ,

Σχολιάστε

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50.000 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΟΝΟΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ!

Πάνω π 50.000 μετανάστες
ε
σλθαν στν λλάδα τν
ούλιο
ριθμς-ρεκόρ.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «Ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι» (Β´ Κορ. ζ´ 5). Ἀπὸ μέσα Κρίση, ἀπὸ ἔξω Λαθρομετανάστευση. Ἐφευρετικὸ καὶ ἀποτελεσματικὸ μεῖγμα.

.              Περισσότερες ἀπὸ 50.000 εἶναι οἱ ἀφίξεις (Σχ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.: «ΑΦΙΞΕΙΣ»…!)  μεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸ μήνα Ἰούλιο, σύμφωνα μὲ νέα στοιχεῖα τῆς Frontex, ποὺ παρουσίασε σήμερα ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή.
.            Ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ ἐπιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Ἀβραμόπουλου, Νατάσσα Μπερτό, ἔκανε λόγο γιὰ «νούμερο-ρεκὸρ» ποὺ ξεπερνάει τὸν ἀριθμὸ τῶν εἰσροῶν στὴν Ἑλλάδα γιὰ ὁλόκληρο τὸ 2014. […]

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

,

Σχολιάστε