Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μεσοπρόθεσμο

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ …«ΣΠΕΣΙΑΛ» ΚΑΤΟΧΗΣ!

Τὸ ἐπίσημο ἀνακοινωθὲν τῆς ἐνάρξεως τῆς κατοχῆς,
ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου καὶ ἡ …ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση

 Ζὰν Κλὸντ Γιοῦνκερ (Πρόεδρος τοῦ Eurogroup): «Ἡ  ἐθνικὴ κυριαρχία τῶν Ἑλλήνων  θὰ περιοριστεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς κοινοτικῆς βοηθείας».

.    Μ  τόσο πλ  κα  λακωνικ τρόπο κ. Γιονκερ,  π τς οσίας γνωστοποίησε  τ πρτο  νακοινωθν τς “κομαντατούρας”  λίγες ρες  μετ τὴν συνθήκη  παραδόσεως τς χώρας  μας, τν ποία  ο  μαυραγορίτες  τς πολιτικῆς  περιέγραφαν  ς  “δυνηρ πλν ναγκαστικ  πράξη σωτηρίας” (Μεσοπρόθεσμο – ἐφαρμοστικὸς νόμος).
.    Ὅποιος  ἐξ ἡμῶν νοιώθει σήμερα “μουδιασμένος”  ἀπὸ αὐτὸ τὸ  φρικτὸ  ἀνακοινωθὲν τῆς  ἐπίσημης ἐνάρξεως τῆς κατοχῆς,  μᾶλλον  τὸν Φεβρουάριο τοῦ  2005 κοιμόταν  τὸν  “ὕπνο τοῦ δικαίου”. Μιλᾶμε γιὰ τότε ποὺ ἡ τέως  πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ψαρούδα – Μπενάκη προσφωνώντας τὸν νεοεκλεγέντα  πρόεδρο  τῆς  “Δημοκρατίας”  κ. Παπούλια  ἔλεγε,  χωρὶς νὰ ἔχει ὑπάρξει κάποια αἰτία : «Ἀναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, τὴν Προεδρία τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας γιὰ μία πενταετία, ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις: Ἡ Εὐρωπαϊκὴ ἐνοποίηση θὰ προωθηθεῖ μὲ τὴν ψήφιση ἐνδεχομένως καὶ τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕνα μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφάλειας στὴν διευρυμένη Εὐρώπη, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολὲς καθὼς θὰ μποροῦν νὰ προστατεύονται, ἀλλὰ καὶ νὰ παραβιάζονται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσει προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθεῖ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφὲς διακυβέρνησης».
.    Αὐτὴ ἦταν  ἡ πρώτη ἐπίσημη “κρυάδα” ποὺ ἔπαιρναν  οἱ Ἕλληνες,  ἀνυποψίαστοι βέβαια τότε γιὰ τὸ τί ἐννοῦσε ἡ “Κασσάνδρα” τῆς ΝΔ.
.    Ἐμεῖς καὶ ἄλλα ἱστολόγια πολὺ πιὸ πρὶν εἴχαμε ἀρχίσει νὰ καταγγέλλουμε  τὰ σχέδια  τῆς “Νέας Τάξης Πραγμάτων” γιὰ τὴν ἐπιβολὴ μίας παγκόσμιας κυβέρνησης μέσω  της  φθορᾶς καὶ κατόπιν τῆς κατάργησης τῶν Ἐθνικῶν κρατῶν.
.    Ἡ φθορὰ βέβαια εἶχε ξεκινήσει  ἐδῶ καὶ χρόνια μέσῳ τῆς… συστηματικῆς  ἀλλοιώσεως τοῦ πατριωτικοῦ φρονήματος τῶν Ἑλλήνων καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν  μεθοδικὴ ἀπαξίωση ὅλων ἐκείνων τῶν στοιχείων ποὺ  κρατοῦσαν ζωντανὲς τὶς βασικὲς ἴνες τοῦ κοινωνικοὺ ἱστοῦ.
.    Ὅταν λοιπὸν ξεκίνησε ἡ ἐπίθεση ἐναντίον τῆς χώρας μας  μὲ πρόσχημα τὴν προκατασκευασμένη  οἰκονομικὴ κρίση, ὁ λαός, παιδαγωγημένος συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα στὰ δόγματα τῆς “Νέας Ἐποχῆς”, δὲν εἶχε οὔτε τὴν γνώση ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ ἀγωνιστικὸ φρόνημα, γιὰ νὰ ἀντιδράσει  ἄμεσα καὶ ἀποτελεσματικά.
.    ντιθέτως γι δεύτερη φορ μισοπίστεψε τοὺς θλίους ψεῦτες, πο  λίγους μνες πρίν  το χάιδευαν τ ατι  κα λπιζε  τι  ξ  σπερίας “π μηχανῆς  θες”  θ  τν γλυτώσει πο  τ χειρότερα.
.    Τὸ ὅτι ἐν μέσῳ αὐτῆς τῆς λαίλαπας  ἡ παροῦσα κυβέρνηση  κατασκεύαζε στὴν Ἑλλάδα μὲ γοργοὺς  μάλιστα  ρυθμοὺς  τὰ ἠλεκτρονικὰ συρματοπλέγματα  μιᾶς παγκόσμιας φυλακῆς (βλ. Κάρτα τοῦ Πολίτη- ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση), θεωρήθηκε ἀπὸ πολλούς ὡς ἕνα ἥσσονος σημασίας θέμα γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ μπορούσαμε νὰ μιλήσουμε μετὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως.
.    Τί κι ἂν ἑκατοντάδες χιλιάδες  πολίτες  εἴτε μέσῳ τῆς συλλογῆς ὑπογραφῶν , εἴτε  μὲ τὶς  μεγάλες συγκεντρώσεις  ἐκδήλωναν  πρωίμως καὶ ὥριμα  τὴν ἀγανάκτηση καὶ τὴν  ἀντίρρησή  τους. Γιὰ τοὺς  “νανουρισμένους” τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς  Ἐκκλησίας καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τοὺς κυβερνητικούς ἐντολοδόχους τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, εἴμαστε  κάποιοι γραφικοὶ  θρησκόληπτοι ποὺ φοβοῦνται τὸν  ἀντίχριστο καὶ τὸ 666.
.    Μὲ τέτοιου εἴδους πονηρές  ὑπεραπλουστεύσεις  τῶν  ἐπιχειρημάτων μας, καταφεραν  νὰ  κρατήσουν μακρυὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ μέτωπο τὴν πλειοψηφία  τῶν τρομοκρατημένων συμπολιτῶν μας.
.    Φυσικὰ τὸ ἔδαφος στὴν Ἑλλάδα  εἶχε προλειανθεῖ  ἀπὸ τοὺς  αἱρετοὺς “ἐθνοσωτῆρες” μας, οἱ ὁποῖοι μέσῳ τῶν εὐρωπαϊκῶν συνθηκῶν (βλ. Σένγκεν) ἔθεσαν τὰ θεμέλια, ἐνῶ δὲν ξεχνᾶμε  πὼς ἡ ἀνοικοδόμηση  αὐτῆς τῆς ἠλεκτρονικῆς  φυλακῆς  (βλ. “ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση”) ἄρχισε, ὅταν ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ ἀριθμοποίησε  μὲ ἕναν ΑΜΚΑ ὑποχρεωτικὰ  καὶ μὲ τὴν ἀπειλὴ μάλιστα τοῦ ἀπολύτου κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ  (ἀκόμα καὶ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν γεννηθεῖ).
.    Καὶ φτάσαμε στὸ σήμερα  ὄπου  ἀκοῦμε τὸν  πρόεδρο τοῦ Eurogroup νὰ μᾶς λέει  πὼς τὰ ψέματα τελείωσαν καὶ ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα νὰ  καταλάβουμε πὼς  ἔπαψε ἡ Ἑλλάδα  νὰ εἶναι ἀνεξάρτητο καὶ ἐλεύθερο κράτος, μιᾶς  καὶ «ἡ  ἐθνικὴ κυριαρχία τῶν Ἑλλήνων  θὰ περιοριστεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς κοινοτικῆς βοήθειας». Ἐπανέλαβε δηλαδὴ  ὡς ἀνακοινωθὲν ὅσα εἶχε πεῖ  ἡ κ. Ψαρούδα-Μπενάκη  πολὺ πρὶν  ἐκδηλωθεῖ  ἡ σημερινὴ ἐπίθεση.
.    Ὁ κ. Γιοῦνκερ  δὲν ἐπανέλαβε βέβαια  τὴν ὑπόλοιπη  “προφητεία” τῆς κ. Μπενάκη  ποὺ ἔλεγε  ὅτι : «…τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολὲς καθὼς θὰ μποροῦν νὰ προστατεύονται, ἀλλὰ καὶ νὰ παραβιάζονται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσει προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθεῖ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφὲς διακυβέρνησης».
.    Tὸ πιθανώτερο εἶναι πὼς θεώρησε περιττὸ νὰ ἀνακοινώσει ξανὰ κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο μᾶς ἔχει μιλήσει τόσες φορές τὸ ἐπιτελεῖο τῆς κατοχικῆς  κυβέρνησης  καὶ ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργεύων.
.    Θὰ λέγαμε  πὼς ὁ κ. Γιοῦνκερ θεωρεῖ αὐτονόητο τὸ ὅτι μετὰ τὴν  ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ χάσει καὶ τὴν προσωπική του ἐλευθερία  ἔχοντας παραχωρήσει  τὴν διαχείριση  τῶν ἀτομικῶν του δικαιωμάτων στὰ “ἄξια” χέρια τῶν τεχνικῶν  τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.
.    Τί θὰ ποῦμε αὔριο στὸν ἑαυτό μας καὶ στὰ παιδιά μας;  Ὅτι  γιὰ χάρη μιᾶς  παπανδρεϊκῆς  “εὐνομίας” καὶ γιὰ νὰ μὴν στενοχωρήσουμε  τοὺς εὐρωαντλαντικούς “ἑταίρους”  μας (μτφ= δημίους), παραδώσαμε ἀμαχητὶ  μία χώρα,  γιὰ τὴν ἐλευθερία  καὶ τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία τῆς ὁποίας ἑκατοντάδες χιλιάδες  προγόνων μας  σκοτώθηκαν, βασανίστηκαν, διώχθηκαν,ταλαιπωρήθηκαν, ἔχασαν  τὸ βιός τους ;
.    Τί λλο περιμένουμε ν δομε, γι ν  καταλάβουμε πς δν βιώνουμε πλς μιὰ π τς μεγαλύτερες πολιτικς κρίσεις στν νεώτερη στορία,  στω τὴν  χειρότερη οκονομικ κρίση π τότε πο λευτερωθήκαμε  πο  τν τουρκικ ζυγό, λλ  μία περχόμενη βαρι κα πάνθρωπη νεοταξικ κατοχή;
.    Δν χουμε πλέον χρόνο  γι σκέψεις κα κινήματα  γενικς κα όριστης “γανάκτησης”. Αὐτὸ ποὺ χάσκει μπροστὰ μας δὲν εἶναι  ἡ πύλη τοῦ παραδείσου  ἀλλά ἡ σιδερένια  πόρτα  μιᾶς  φυλακῆς ποὺ θὰ κλείσει  ἅπαξ καὶ διὰ παντός, ἂν δεχτοῦμε νὰ τὴν διαβοῦμε.
.    Θὰ  γίνουμε ὅλοι μας σὰν  ἐκείνους ποὺ πρόδωσαν  τὴν χώρα τους  καὶ τὴν παρέδωσαν  δεμένη καὶ ταπεινωμένη στοὺς ἐχθρούς της;
.    Θὰ προδώσουμε  δηλαδὴ τὴν πίστη καὶ τὶς ἀξίες  μας  καὶ θὰ παραδώσουμε  τὴν ἐλευθερία μας  στὴν διαχείριση  τοῦ κάθε  ξένου ἢ ντόπιου “σωφρονιστικοῦ  ὑπαλλήλου” τῆς ἠλεκτρονικῆς  αὐτῆς φυλακῆς;

ΠΗΓΗ: «ΚΛΑΣΣΙΚΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ»

, , , , ,

Σχολιάστε

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΥΣ

χι λλους Μαυροκορδάτους κα Μαυρογιαλούρους

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας
– Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

.     Ψηφίσθηκε, λοιπόν, τὸ Μεσοπρόθεσμο καὶ ὁ Ἐφαρμοστικὸς Νόμος καὶ ἀποκτήσαμε τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Ἀξιοποίηση τῆς Περιουσίας τοῦ Δημοσίου καὶ τὸ περιβόητο Συμβούλιο Ἐμπειρογνωμόνων. Τὸ ἑπταμελὲς αὐτὸ ὄργανο, στὸ ὁποῖο τὰ τρία μέλη θὰ διορίζονται ἀπὸ τὴν τρόϊκα, θὰ μπορεῖ νὰ ἐκποιεῖ ὄχι μόνο τὴν περιουσία τοῦ στενοῦ δημοσίου τομέως, ἀλλὰ καὶ τῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δηλαδὴ καὶ τῶν Δήμων καὶ τῶν Πανεπιστημίων! Χωρὶς νὰ ἐρωτοῦν κανέναν οἱ ἑπτὰ αὐτοὶ ἄνθρωποι, ἐκ τῶν ὁποίων τουλάχιστον τρεῖς ξένοι, θὰ πουλοῦν ὅσο-ὅσο τὴν δημόσια περιουσία μας γιὰ νὰ ξεπληρώσουν τοὺς δανειστές μας. λπίζω ν μν ρχίσουν ν πουλον κα Ναος κα Μοναστήρια, μ τὴν δικαιολογία τι κα τ θρησκευτικ καθιδρύματα εναι Ν.Π.Δ.Δ. Εὔχομαι νὰ θυμοῦνται τὴν ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κατὰ τοῦ Νόμου Τρίτση τοῦ 1987, μὲ τὴν ὁποία δικαιώθηκαν ἑπτὰ μοναστήρια ποὺ εἶχαν προσφύγει. Τὸ Δικαστήριο ἀποδέχθηκε ὅτι ἡ ἰδιοκτησία τῶν Μονῶν δὲν μπορεῖ νὰ ἐκποιηθεῖ, ἂν περιέλθει στὸ Δημόσιο καὶ ἐπιδίκασε μία μεγάλη ἀποζημίωση εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, τὴν ὁποία ἀκόμη τὸ Κράτος χρωστᾶ στὶς Μονές!
.     Τὸ ἑπταμελὲς αὐτὸ Συμβούλιο θὰ μπορεῖ μεταξὺ ἄλλων νὰ ξεπουλᾶ καὶ τὸν αἰγιαλό, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰουστινιανοῦ θεωρεῖται δημόσιο ἀγαθό. Ἐπιπλέον τὸ Συμβούλιο Ἐμπειρογνωμόνων θὰ μπορεῖ νὰ ξεπουλᾶ καὶ ἀκίνητα ποὺ ἀνήκουν σὲ ΝΠΔΔ, ἐντὸς τῶν ὁποίων διαμένει ἐνοικιαστής. Δηλαδή, ἂν ὁ τάδε Δῆμος ἔχει βάλει μία φτωχὴ γριούλα σὲ ἕνα ἀκίνητό του μὲ συμβολικὸ ἐνοίκιο γιὰ κοινωνικοὺς λόγους, τὸ Συμβούλιο Ἐμπειρογνωμόνων δικαιοῦται νὰ ἀποφασίσει τὴν ἄμεση ἔξωση τῆς γιαγιᾶς καὶ τὴν πώληση τοῦ ἀκινήτου. Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα ἐνδιαφέροντα ἀποφασίσθηκαν στὴ Βουλὴ τὶς τελευταῖες ἡμέρες.
.   Ὅσοι πολιτικοὶ καὶ πολίτες λένε ΟΧΙ στὸ Μεσοπρόθεσμο καὶ στὸ ἐπερχόμενο Μνημόνιο ΙΙ ἀπειλοῦνται ἀπὸ τοὺς ἠττοπαθεῖς μὲ τὸ γνωστὸ ἐπιχείρημα: Μά, τὸ ζητοῦν οἱ δανειστές μας, τὸ εἶπε ἡ τρόϊκα. Πρέπει νὰ ὑπακούσουμε, νὰ ξεπουληθοῦμε μισοτιμῆς, γιὰ νὰ μὴ μᾶς μαλώσουν οἱ δανειστές μας! στορία το Νέου λληνισμο, μως, ποδεικνύει, τι μεγαλύτερο φελος εχαμε π πολιτικούς, ο ποοι επαν ΟΧΙ στ κβιαστικ διλήμματα, παρ π τος πρόθυμους σφυοκάμπτες νώπιον τν κάστοτε σχυρν.
.     Κλασικὸ παράδειγμα ὀπαδοῦ τῶν ἐθνικῶν ὑποχωρήσεων καὶ ἀρνητοῦ τῆς ἐθνικῆς μας ἀξιοπρέπειας εἶναι ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Φαναριώτης ποὺ ἔδρασε κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Στὸ ἀποκορύφωμα τοῦ Ἀγῶνος καὶ συγκεκριμένα τὸ 1823 ἐξέδωσε ἕνα πολιτικὸ μανιφέστο ὑποταγῆς καὶ ξενοδουλείας, τὸ ὁποῖο ἔλεγε ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἔχει ἡ νέα Ἑλλὰς ἀνεξαρτησία γνώμης καὶ διπλωματικῶν χειρισμῶν, ἀλλὰ νὰ παραχωρήσει ὅλες αὐτὲς τὶς ἀποφάσεις στὴν Ἀγγλία. Ὁ Μαυροκορδάτος ἀνῆκε στὴν χορεία ἐκείνη τῶν ἡττημένων μυαλῶν ποὺ οὐδέποτε πίστεψαν στὶς δυνάμεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ προτιμοῦσαν πάντα τὴν ὑποτέλεια καὶ τὴν μετατροπή μας σὲ προτεκτοράτο. Ἔβλαψε ποικιλοτρόπως μὲ τὴν στάση του. Δίχασε τοὺς ἀγωνιζομένους Ἕλληνες ὁδηγώντας τους σὲ ἐμφύλιες συρράξεις κατὰ τὴν διάρκεια τῶν μαχῶν. Ἔπαιξε ρόλο στὴν πρώτη φυλάκιση τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη. Ἵδρυσε τὸ ἀγγλικὸ κόμμα ἀναγκάζοντας τοὺς ἀντιπάλους του νὰ ἱδρύσουν τὸ ρωσικὸ καὶ τὸ γαλλικὸ ἀντιστοίχως καθιστώντας τὴν μικρὴ Ἑλλάδα πλῆρες προτεκτοράτο. Ὅταν ἀνέλαβε τὴν διακυβέρνηση ὁ ἔμπειρος Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ Ἀλ. Μαυροκορδάτος, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὰ ἀγγλικὰ συμφέροντα, παρακίνησε τὸν Μιαούλη νὰ κάψει τὸν ἑλληνικὸ στόλο! Ἡ ἐθελοδουλεία του καὶ ἡ πρόταξη τοῦ ἀγγλικοῦ συμφέροντος πάνω ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ τὸν κατέστησαν ὀλέθριο παράγοντα τῆς πολιτικῆς ζωῆς στὰ πρῶτα βήματα τοῦ κρατιδίου.
.     Αὐτὸν ἔχουν ὡς πρότυπο οἱ ὀπαδοὶ τοῦ συνθήματος: «Θὰ ψηφίσουμε ὅ, τι μᾶς ζητήσουν οἱ ξένοι. Θὰ τὰ πουλήσουμε ὅλα ἀφοῦ τὸ θέλει ἡ τρόϊκα». Αὐτὴ ἡ φιλοσοφία δυστυχῶς διέπει τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Μεσοπροθέσμου Προγράμματος. Δν εναι τυχαο τι πρόσφατη τηλεοπτικ σειρά, πο διαστρέβλωνε τν στορία το 1821, προέβαλε ς πρότυπο τν Μαυροκορδάτο. κριβς γι ν μς προτρέψει σ θνικς κα οκονομικς ποχωρήσεις κα παραχωρήσεις. Γι ν μς πείσει ν δικαιολογήσουμε μέτρα πιβλαβ κα ναξιοπρεπ.
.     Ἀντιθέτως ὁ Ἑλληνισμὸς βοηθήθηκε μακροπρόθεσμα καὶ οὐσιαστικὰ ἀπὸ πολιτικοὺς ποὺ ἀρνήθηκαν νὰ ἐνδώσουν στοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν ξένων καὶ εἶπαν ὑπερήφανα ΟΧΙ. Τὸ 1893 ὁ Χαρίλαος Τρικούπης ζήτησε δάνειο ἀπὸ τὴν Ἀγγλία καὶ ἐκείνη τοῦ ἀπήντησε ὅτι θὰ τὸ δώσει ἀρκεῖ νὰ παραχωρήσουμε τὴν ἐξωτερική μας πολιτικὴ στὰ βρετανικὰ συμφέροντα. Νὰ γίνουμε ἕνα ἑτερόφωτο προτεκτοράτο γιὰ νὰ βροῦμε λεφτά. Τρικούπης προτίμησε ν φωνάξει μέσα στὴν Βουλ τι δυστυχς πτωχεύσαμεν, παρ ν καταστήσει τν λλάδα κολοβωμένη κα ναξιοπρεπ. Ἡ ὑπερήφανη στάση του ἀνέβασε τὸ ἐθνικὸ φρόνημα. Παρὰ τὸν Διεθνῆ Οἰκονομικὸ Ἔλεγχο ποὺ μᾶς ἐπεβλήθη, τοῦ 1898, ἡ Ἑλλὰς πέτυχε μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια (1912-13) νὰ ἀπελευθερώσει ἑκατομμύρια ἀλυτρώτων ἀδελφῶν. Ἐξ ἴσου ἐπιτυχὴς ἦταν ἡ στάση τοῦ Κυπρίου Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου τὸ 2004. Ἀρνήθηκε τοὺς ἐκβιασμοὺς Ἑλλήνων καὶ ξένων καλοθελητῶν καὶ εἶπε ΟΧΙ στὸ σχέδιο Ἀνάν. Δικαιώθηκε πλήρως. Ἡ Κύπρος εἶναι μέλος τῆς Ε.Ε. καὶ οἱ Κασσάνδρες ποὺ προέβλεπαν καταστροφὲς διαψεύσθηκαν.
.        Φτάνει πι μ τος Μαυροκορδάτους ποὺ ἡδονίζονται νὰ ὑποκύπτουν στοὺς ἔξωθεν ἐκβιασμοὺς κα μ τος Μαυρογιαλούρους, ποὺ μᾶς θυμίζουν τὸν ρουσφετολόγο πολιτικό, τὸν ὁποῖο ἐνσάρκωσε στὸν ἑλληνικὸ κινηματογράφο ὁ Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ν τος ποβάλουμε π τν πολιτική μας ζω γι ν δομε … σπρη μέρα!

Κ.Χ. 2.7.2011

ΠΗΓΗ: antibaro.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ: «Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΘΕΛΗΣΟΥΜΕ»

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 

MΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥΣ,
ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ,
ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ,
ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ.

Toῦ Γιώργου Θεοχάρη

.        “Εἶμαι καὶ ἐγὼ ἕνας ἀπὸ τοὺς «ἀγανακτισμένους» γιὰ τὴν ἀδικία ποὺ ὑπάρχει στὴν κοινωνία, τὴν ὑπονόμευση τῶν προτύπων καὶ τῶν παραδόσεών μας”, σημειώνει σὲ ἐφ᾽ ὅλης τῆς ὕλης συνέντευξη στὸ agioritikovima.gr ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου Ἱερόθεος. Ἀναφορικὰ μὲ τὸν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας σήμερα, ὑποστηρίζει, ὅτι ὅποιος πλησιάζει τὴν Ἐκκλησία παρηγορεῖται καὶ γίνεται πιὸ δυνατὸς μὲ τὴν δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Τὸ κακὸ εἶναι ὅτι  περισσότεροι κάθονται ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν κρίνουν γιὰ αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζουν.
.  Ἐρωτηθείς  γιὰ τὴν ὑπόθεση Βατοπαιδίου σὲ σχέση μὲ τὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς τῆς Λίμνης Βιστωνίδας εἶπε “ὑπάρχει ἕνας ἀδήριτος πνευματικὸς νόμος σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖον οἱ ἀδικίες ποὺ προξενεῖ κάποιος στοὺς ἄλλους ἐπιστρέφουν πάνω του.” Ὑποστηρίζοντας κατηγορηματικά, ὅτι βάσει τοῦ Νομοθετικοῦ διατάγματος τοῦ 1926 περὶ τοῦ Καταστατικοῦ χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ ἰσχύει μέχρι σήμερα “ἡ ἀκίνητη περιουσία τῶν Ἱερῶν Μονῶν εἶναι ἀπολύτως ἀναπαλλοτρίωτος”, ποὺ σημαίνει, ἀπόλυτα διασφαλισμένη, καὶ αὐτὸ στηρίχθηκε κυρίως στὰ Βυζαντινὰ Χρυσοβουλα καὶ τὰ Σουλτανικὰ φιρμάνια, τονίζει. «Ὁπότε, τὸ ἴδιο τὸ κράτος εἶχε ἀποδεχθεῖ τὴν νομιμότητα αὐτῶν τῶν ἐγγράφων», συμπληρώνει ὁ Ἱεράρχης.
.    Νὰ σημειώσουμε ὅτι τὰ ἐν λόγῳ ἔγγραφα, μὲ τὰ ὁποῖα, ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ δικαιοσύνη καὶ τὰ ἁρμόδια ὄργανα τοῦ Κράτους, ἡ κυριότητα τῆς Λίμνης Βιστωνίδας στὴν Μονή, ἦταν ἡ “πέτρα τοῦ σκανδάλου” ποὺ προκάλεσε τὸ δῆθεν μεγάλο σκάνδαλο.
.     Ἐρωτηθείς γιὰ τὰ ὅσα ἀκούστηκαν περὶ περικοπῆς τῆς κρατικῆς δαπάνης γιὰ τὴν μισθοδοσία τῶν κληρικῶν, ποὺ θὰ καλύπτεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία εἶπε “ἔχει ἐπικρατήσει ἡ ἄποψη ὅτι ἡ Ἐκκλησία διαθέτει ἀμύθητη περιουσία. Αὐτὸ εἶναι ἕνας μύθος”, καθὼς  ὅπως ὑποστηρίζει “τὸ Κράτος κατὰ καιροὺς ἔχει δεσμεύσει τὸ 96% τῆς ἀρχικῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ἐνῶ  ἀπὸ τὸ ἐναπομεῖναν 4%, τὸ 3% εἶναι δεσμευμένο, δηλαδὴ ἡ  Ἐκκλησία σήμερα διαθέτει τὸ 1% τῆς ἀρχικῆς της περιουσίας.” Ἂν ἐπιστρέψει  τὸ Κράτος τμῆμα τῆς περιουσίας ποὺ δέσμευσε στὴν Ἐκκλησία καὶ ἂν τῆς ἐπιτρέψει νὰ ἀξιοποιήσει τὴν νόμιμη περιουσία της, τότε ἡ  Ἐκκλησία πιθανὸν νὰ μπορέσει νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν μισθοδοσία τῶν Κληρικῶν της ἢ μέρους αὐτῆς.

 Ἐρώτηση: Σεβασμιώτατε,  ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἔχει χτυπήσει σὰν “κεραυνός” ἀφ᾽ ἑνός, τὴν Ἑλληνικὴ Οἰκονομία, ἀφ᾽ ἑτέρου καὶ χιλιάδες συνανθρώπους μας ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ καλύψουν ἀκόμα καὶ τὰ ἔξοδα τοῦ μήνα, 90 χιλ. νοικοκυριὰ ζοῦν χωρὶς ἠλεκτρικό. Χιλιάδες ἀγανακτισμένοι συμπολίτες μας ἔχουν κατασκηνώσει ἔξω ἀπὸ τὴν Βουλή, οἱ Εὐρωπαῖοι μᾶς πιέζουν νὰ δεχθοῦμε τὰ σκληρότερα μέτρα λιτότητας τῶν τελευταίων ἐτῶν. Μήπως βρισκόμαστε μπροστά σὲ ἀδιέξοδο;

Ἀπάντηση: Κατ᾽ ἀρχὰς ἡ οἰκονομικὴ κρίση δὲν κτύπησε τὴν χώρα μας σὰν κεραυνός, ἀφοῦ πολλοὶ εἶχαν προειδοποιήσει γι᾽ αὐτὸ πρὶν ἀπὸ χρόνια. Γνώριζαν τὸ θέμα οἱ πολιτικοί, ἀλλὰ φοβοῦνταν νὰ κάνουν διορθώσεις, τὸ γνώριζαν οἱ εἰδικοὶ οἰκονομολόγοι, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς οἱ Κληρικοὶ τὸ ἐντοπίζαμε, βλέποντας τὴν κατακόρυφη αὔξηση τῆς ψεύτικης εὐμάρειας, τὴν μόδα τῶν καταναλωτικῶν δανείων ποὺ λάμβαναν οἱ ἄνθρωποι, τὴν διαφορὰ μεταξὺ κατανάλωσης καὶ παραγωγῆς, τὴν παραθεώρηση  τῆς πνευματικῆς ζωῆς, αὐτῆς ποὺ δίνει νόημα στὴν ζωή μας. Ἔχουν γραφῆ πολλὲς σελίδες γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ ’60 τοῦ περασμένου αἰῶνος ὁ Μαρκοῦζε  ἔκανε λόγο γιὰ τὴν μονοδιάστατη κοινωνία καὶ τὸν μονοδιάστατο ἄνθρωπο ποὺ στηρίζεται σὲ «πλαστικὲς» ἀνάγκες μιᾶς καταναλωτικῆς ζωῆς καὶ τὴν ὑποδούλωσή του σὲ αὐτές.
.    Σήμερα φαίνονται ἔκδηλα τὰ τραγικὰ αὐτὰ φαινόμενα. Οἱ ἡγέτες ἔπρεπε νὰ ἡγοῦνται τοῦ λαοῦ καὶ ὄχι νὰ ἕπονται, διαφορετικὰ δὲν εἶναι ἡγέτες, ἀλλὰ ἀγόμενοι καὶ φερόμενοι καὶ ὄχι ἄγοντες καὶ φέροντες.
.    Πάντως, ἡ κατάσταση σήμερα εἶναι δύσκολη, χωρὶς νὰ μπορῶ νὰ πῶ ὅτι ἔχει φθάσει στὸ ἀδιέξοδο, γιατί πάντα ὑπάρχουν λύσεις καὶ διέξοδοι. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει μέσα του ἀστείρευτες δυνάμεις, τὸ ἴδιο καὶ ἡ κοινωνία. Ὁ Νίτσε ἔχει πεῖ: «Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἕναν σκοπὸ στὴν ζωή, μπορεῖ νὰ ἀντέξη σχεδὸν τὸ κάθε τί». Ἡ παράδοση τοῦ τόπου μας εἶναι πολὺ δυνατὴ καὶ θὰ μᾶς βοηθήσει, ἀρκεῖ νὰ τὸ θελήσουμε.

Ἐρώτηση: Τί μήνυμα θὰ στέλνατε στοὺς “ἀγανακτισμένους “ τοῦ Συντάγματος;

.     Ἀπάντηση: Εἶμαι καὶ ἐγὼ ἕνας ἀπὸ τοὺς «ἀγανακτισμένους» γιὰ τὴν ἀδικία ποὺ ὑπάρχει στὴν κοινωνία, τὴν ὑπονόμευση τῶν προτύπων καὶ τῶν παραδόσεών μας, τὴν νοοτροπία μιᾶς καταναλωτικῆς κοινωνίας, τὰ ἀποτελέσματα τῆς πολιτιστικῆς παγκοσμιοποίησης ποὺ λειτούργησε σὲ βάρος τῶν παραδόσεών μας καὶ τοῦ λαοῦ. Τελικά, ἡ διαμαρτυρία τῶν ἀνθρώπων ἔξω ἀπὸ κομματικοὺς μηχανισμούς, ἡ προσπάθεια νὰ περιφρουρηθοῦν οἱ συγκεντρώσεις, οἱ συζητήσεις ποὺ γίνονται σὲ αὐτὴν τὴν «ἐκκλησία τοῦ Δήμου», εἶναι μιὰ ἐλπίδα, ἀρκεῖ νὰ γίνονται μὲ σεβασμὸ στὴν δημοκρατία καὶ χωρὶς νὰ ὑπονομευθοῦν οἱ δημοκρατικοὶ θεσμοί. Δὲν θὰ ἤθελα νὰ καταλήξει αὐτὴ ἡ κίνηση σὲ ἀντιδημοκρατικὲς ἐκδηλώσεις, γιατί ἕνας ἀπὸ τοὺς νόμους τῆς ἱστορίας, εἶναι «ἡ ἑτερογονία τῶν σκοπῶν», σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία πολλὲς φορὲς ἕνας ἀγώνας ἀρχίζει μὲ ἀγαθὲς προθέσεις καὶ καταλήγει σὲ διαφορετικὰ ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα. Ἔτσι, ἡ κίνηση τῶν «ἀγανακτισμένων» πρέπει νὰ βοηθήσει στὴν βελτίωση τῶν δημοκρατικῶν καὶ κοινωνικῶν θεσμῶν καὶ ὄχι στὴν ὑπονόμευσή τους.

Ἐρώτηση: Θὰ εἶστε στὸ πλευρὸ τους ἔμπρακτα; Θὰ παροτρύνατε κληρικοὺς τῆς Μητροπόλεώς σας νὰ κατέβουν στὸ Σύνταγμα;

.   Ἀπάντηση: Ἡ συμμετοχὴ σὲ κάθε δίκαιη κίνηση εἶναι ποικιλότροπη. Προσωπικά, ἐκφράζοντας τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση, θὰ ἤθελα ἡ Ἐκκλησία νὰ εἰσέρχεται στὴν διηρημένη κοινωνία, γιὰ νὰ τὴν ὁδηγεῖ στὴν ἑνότητα καὶ ὄχι νὰ τὴν διατηρεῖ στὴν διαίρεση. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ μητέρα ὅλων, τῶν δεξιῶν, τῶν ἀριστερῶν, τῶν κεντρώων καὶ σοσιαλιστῶν, τῶν ἀγανακτισμένων καὶ τῶν πονεμένων, τῶν νικητῶν καὶ τῶν ἡττημένων, τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν ὑγιῶν.
.    Διακατέχομαι ἀπὸ ἔντονα δημοκρατικὰ αἰσθήματα, γι’ αὐτὸ δὲν προτρέπω κανέναν νὰ κάνη κάτι, δὲν τὸν κατευθύνω σὲ κάποια ἐνέργεια χωρὶς νὰ τὸ θέλει, δὲν στερῶ τὴν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων οὔτε τοὺς παροτρύνω ἄβουλα σὰν νὰ εἶναι ἄλογα ὄντα. Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἐνεργήσει κατὰ τὸν τρόπο τῆς σκέψεώς του, δημοκρατικά, ἰδίως οἱ Κληρικοὶ πρέπει νὰ ἐνεργοῦν βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς παραδόσεώς μας μὲ ὑπευθυνότητα καὶ διάκριση.

Ἐρώτηση: Κληρικοὶ τῆς Μητρόπολης  Αἰγιαλείας τὶς προάλλες διαδήλωσαν στὸ Σύνταγμα ἐκφράζοντας ἔτσι τὴν συμπαράσταση τους  σὲ ὅλους τοὺς ἀγανακτισμένους πολίτες. Συμφωνεῖτε μὲ αὐτὴ τὴν κίνηση;

.     Ἀπάντηση: Δὲν μπορῶ νὰ σχολιάσω ἐνέργειες ἄλλων Κληρικῶν, ποὺ ἀνήκουν μάλιστα σὲ ἄλλες Μητροπόλεις. Ἐγὼ ἤδη σᾶς εἶπα τὶς ἀπόψεις μου. Ἄλλωστε, ἡ συμπαράσταση σὲ κάθε κίνηση βελτίωσης τῶν κοινωνικῶν πραγμάτων εἶναι πολύτροπη καὶ δὲν ἐξαντλεῖται μόνον σὲ μιὰ ἐνέργεια, δὲν εἶναι μονοσήμαντη. Κάθε μέλος τῆς  Ἐκκλησίας ἔχει τὸν δικό του χαρακτήρα, τὸν δικό του τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἐνεργεῖ καὶ δὲν ἀπολυτοποιοῦνται οὔτε μαζοποιοῦνται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι.

 Ἐρώτηση: Ὁ κόσμος σήμερα δείχνει νὰ ἔχει χάσει κάτι πολύτιμο, τὴν ἐλπίδα. Τί φταίει ἄραγε;

.     Ἀπάντηση: Πράγματι, σήμερα κυριαρχεῖ μιὰ ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ μέλλον, κυρίως ἀπὸ τὰ ἀντιφατικὰ τὰ ὁποῖα ἀκοῦμε καὶ βλέπουμε. Νομίζω σὲ αὐτὴν τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς ἀπογνώσεως εὐθύνονται οἱ ψεύτικες ὑποσχέσεις ποὺ δίνονται καὶ οἱ παταγώδεις διαψεύσεις, ποὺ ἀποτελοῦν μεγάλα προβλήματα καὶ ἐγκυμονοῦν κινδύνους. Πολλὲς φορὲς διερωτῶμαι: Γιατί δὲν εἰσακούονται σώφρονες φωνές, ἀκριβοδίκαιες ἐπισημάνσεις; Γιατί τίθενται στὸ περιθώριο τῆς κοινωνίας καὶ τῆς πολιτικῆς ὅσοι ἀπὸ πολὺ καιρὸ μὲ ἐλευθερία καὶ εὐθύτητα ἔκρουαν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου; Γιατί οἱ διαμορφωτὲς τῆς κοινῆς γνώμης καθοδηγοῦσαν ἐσφαλμένα τὸν λαό, ἀλλὰ καὶ γιατί ὁ λαὸς παρασύρεται ἀπὸ λανθασμένες ἐνέργειες τῆς «τάξης τῶν Εἰδημόνων»; Εἶναι ἐρωτήματα τὰ ὁποῖα δείχνουν ἐνδεχομένως ἔλλειψη παιδείας, κριτικῆς σκέψης, ἀπουσία ὑψηλῶν προτύπων ζωῆς.

 Ἐρώτηση: Ἡ Ἐκκλησία σημερα δὲν φαίνεται νὰ δίνη τὴν ἐλπίδα στὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος ἀναζητᾶ ἕναν λόγο παρηγοριᾶς, ὅπως μᾶς γράφουν πολλοὶ ἀναγνῶστες μας ποὺ ἔχουν δυσαρεστηθεῖ ἀπὸ αὐτό.

.     Ἀπάντηση: Ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐλπίδα ζωῆς, γιατί ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο εἶναι διοργανωμένη καὶ ἡ ὅλη θεολογική της διδασκαλία εἶναι ἡ πραγματικὴ «Ἐκκλησία τοῦ δήμου», εἶναι ἡ εὐρύτερη πνευματική μας οἰκογένεια, εἶναι τὸ πνευματικὸ θεραπευτήριο ποὺ θεραπεύει τὶς πνευματικὲς ἀσθένειες καὶ νοηματοδοτεῖ τὸν ἀνθρώπινο βίο. Συγχρόνως ἡ Ἐκκλησία ἱκανοποιεῖ καὶ τὶς οἰκογένειες καὶ τὶς ὑλικὲς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων. Ἴσως μερικὲς φορὲς νὰ ἀπογοητεύουν οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία.
.   Ὅμως, ὑπάρχει μιὰ βασικὴ ἀρχή, ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς κάνει ὅλες τὶς κοινωνικές του ἐφαρμογὲς κυρίως μέσα στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο. Ὅσοι ἐκλαμβάνουν τὴν Ἐκκλησία ὡς ἰδεολογία, ὡς κοινωνικὸ καὶ θρησκευτικὸ σύστημα ἀπογοητεύονται. Ὅσοι ζοῦν ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ συμμετέχουν ἐλάχιστες φορὲς τὸν χρόνο στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, δὲν γνωρίζουν τί γίνεται μέσα σὲ αὐτήν. Ἀντίθετα, ὅσοι πλησιάζουν τὴν Ἐκκλησία στὸν ἐσωτερικό της χῶρο ὄχι μόνον παρηγοροῦνται, ἀλλὰ γίνονται δυνατοί, γίνονται ἅγιοι μὲ τὴν δύναμη τοῦ Χριστοῦ ὑπερβαίνουν ὅλα τὰ προβλήματα. Τὸ κακὸ εἶναι ὅτι περισσότεροι κάθονται ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν κρίνουν γι’ αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίζουν.

 Ἐρώτηση: Τὴν ἴδια ὥρα, στὸ πλαίσιο τοῦ Μεσοπροθέσμου Προγράμματος  ἀνακοινώθηκε  μείωση τῆς κρατικῆς δαπάνης γιὰ τὴν μισθοδοσία τῶν κληρικῶν.

.      Ἀπάντηση: Δὲν γνωρίζω νὰ ὑπάρχει κάποια ἐπίσημη ἀνακοίνωση γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Ἐκεῖνο ποὺ γνωρίζω εἶναι ὅτι τὸ Κράτος ἔκανε κατὰ καιροὺς συμβάσεις μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὶς ὁποῖες πῆρε τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία μὲ ἀνταλλαγὴ τὴν μισθοδοσία τῶν Κληρικῶν. Καὶ εἶναι γνωστὸν ὅτι τὸ Κράτος πρέπει νὰ σέβεται τὶς συμβάσεις ποὺ ὑπογράφει, γιατί διαφορετικὰ εἶναι ἀναξιόπιστο, δὲν ἐνεργεῖ μὲ δικαιοσύνη καὶ σεβασμὸ στοὺς θεσμοὺς τῆς κοινωνίας.
.      Ἡ οἰκονομική, ὅμως, κρίση ποὺ μαστίζει τὴν πατρίδα μας δὲν προῆλθε ἀπὸ τοὺς μισθοὺς τῶν Κληρικῶν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀλόγιστη διαχείριση τοῦ δημοσίου χρήματος, ἀπὸ τὴν ἔλλειψη δικαίων νόμων καὶ διαφάνειας, ἀπὸ τὴν διαφθορὰ καὶ τὴν φοροδιαφυγή, ἀπὸ τὴν ἀπάτη τοῦ Χρηματιστηρίου, ἀπὸ τὴν κατασπατάληση τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων κ.. ς εἴμαστε εἰλικρινεῖς καὶ ὄχι ὑποκριτές. Σὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση δὲν εὐθύνονται καθόλου οἱ Κληρικοί, ἀντίθετα μάλιστα, ὅπως πάντα ἔτσι καὶ τώρα, εἶναι συμπαραστάτες τοῦ λαοῦ, πρωταγωνιστοῦν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ καθῆκον τους, καὶ στὸν τομέα τῆς φιλανθρωπίας, λειτουργώντας πάνω ἀπὸ ἑπτακόσια (700) Ἱδρύματα, καθὼς ἐπίσης πρωταγωνιστοῦν σὲ ἔργα πολιτιστικὰ μὲ τὴν συντήρηση τῶν ναῶν ποὺ πολλοὶ εἶναι μνημεῖα πολιτισμοῦ. Οἱ Κληρικοὶ εἶναι οἱ πιὸ θετικοὶ παράγοντες μέσα στὴν κοινωνία. Καὶ στὶς Μητροπόλεις, τὶς Ἐνορίες καὶ τὰ Μοναστήρια ποὺ εἶναι αὐτοχρηματοδοτούμενα, ἐκτὸς ἀπὸ μερικὲς ἐξαιρέσεις, δὲν παρατηρήθησαν  καταχρήσεις καὶ κάποια ὑπέρβαση τοῦ προϋπολογισμοῦ τους. Δηλαδή, ἀπὸ πλευρᾶς διαχειριστικῆς οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ὀργανισμοὶ εἶναι πρότυπα γιὰ τὴν Πολιτεία.

Ἐρώτηση: Τελικά, οἱ μισθοὶ τῶν κληρικῶν κινδυνεύουν νὰ περικοποῦν; Εἶναι διασφαλισμένοι νὰ καταβάλλονται   ἐξ  ὁλοκλήρου ἀπὸ τὸ Κράτος; Δεδομένου ὅτι, τὸ τελευταῖο διάστημα ἐπικρατεῖ μία σύγχυση στοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους.

.   Ἀπάντηση: Αὐτὸ τὸ θέμα θὰ τὸ χειρισθεῖ ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος καί, ἂν χρειασθεῖ, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐγὼ ἔχω ἐμπιστοσύνη στὰ Συνοδικὰ Ὄργανα ποὺ ἀντιμετωπίζουν τὰ θέματα μὲ ψυχραιμία, νηφαλιότητα καὶ ὑπευθυνότητα. Εἶμαι μέλος τῆς Ἱεραρχίας δεκαέξι χρόνια καὶ συμμετεῖχα τρεῖς φορὲς στὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο καὶ μὲ τοὺς τρεῖς τελευταίους Ἀρχιεπισκόπους (Σεραφείμ, Χριστόδουλο, Ἱερώνυμο) καὶ διεπίστωσα  τὸν σοβαρὸ τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετωπίζουν τὰ θέματα, χρησιμοποιώντας κάθε φορὰ τὸν ἀνάλογο τρόπο.
.    Βρίσκω τὴν εὐκαιρία νὰ ὑπενθυμίσω κάτι τὸ ὁποῖο εἶπα πολλὲς φορές, ὅτι δυστυχῶς ἔχει ἐπικρατήσει ἡ ἄποψη στὸν λαὸ ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀμύθητη περιουσία. Αὐτὸ εἶναι ἕνας μύθος. Τὸ Κράτος κατὰ καιροὺς ἔχει δεσμεύσει τὸ 96% τῆς ἀρχικῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ἐνῶ ἀπὸ τὸ ἐναπομεῖναν 4%, τὸ 3% εἶναι δεσμευμένο, δηλαδὴ ἡ Ἐκκλησία σήμερα διαθέτει τὸ 1% τῆς ἀρχικῆς της περιουσίας. Ἕνα μεγάλο μέρος τῆς περιουσίας της τὸ ἔχει δώσει γιὰ φιλανθρωπικοὺς καὶ ἐκπαιδευτικοὺς σκοπούς. Ἡ Ἐκκλησία καὶ οἱ Κληρικοί της εἶναι εὐεργέτες τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Κοινωνίας.
.   Ἂν ἐπιστρέψει τὸ Κράτος τμῆμα τῆς περιουσίας ποὺ δέσμευσε στὴν Ἐκκλησία καί, ἂν τῆς ἐπιτρέψει, νὰ ἀξιοποιήσει  τὴν νόμιμη περιουσία της, τότε ἡ Ἐκκλησία πιθανὸν νὰ μπορέσει νὰ  ἀντιμετωπίσει  τὴν μισθοδοσία τῶν Κληρικῶν της ἢ μέρους αὐτῆς.

 Ἐρώτηση: Ἡ κ. Διαμαντοπούλου στὴν πρόσφατη συνεδρίαση  τῆς μικτῆς ἐπιτροπῆς Διαλόγου Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, οὐσιαστικὰ ζήτησε θυσίες λέγοντας «Αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ἔχει σημασία τί προσφέρεις “ἐσὺ” στὴν πατρίδα, ὄχι τί προσφέρει ἡ πατρίδα σου σὲ “ἐσένα”». Ἡ Ἐκκλησία εἶναι διατεθειμένη νὰ ἀντεπεξέλθει σὲ αὐτὴ τὴν πρόκληση;

.     Ἀπάντηση: Κατ᾽ ἀρχάς, χαίρομαι γιατί σήμερα γίνεται λόγος γιὰ τὴν πατρίδα καὶ ὅλοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν σωτηρία της. [ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Βρε, βρέ, βρέ πόσοι ὄψιμοι πατριδολάτρες !…] Πρὶν τὴν οἰκονομικὴ κρίση ὅλοι μιλοῦσαν γιὰ τὰ ἀγαθὰ τῆς παγκοσμιοποίησης, γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ ὑποχωροῦσε  ὅ,τι  εἶχε σχέση μὲ τὸ ἔθνος καὶ τὴν πατρίδα. Σήμερα ἄλλαξαν τὰ πράγματα πρὸς τὴν σωστὴ κατεύθυνση, δηλαδὴ γίνεται μιὰ ἰσορροπία μεταξὺ Πατρίδας καὶ οἰκουμενικότητας. Ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὴν πατρίδα εἶναι πρωτεῦον ἀγαθό, χωρὶς βέβαια αὐτὸ νὰ μετατρέπεται σὲ σωβινισμό.
.     Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ οἱ κατὰ τόπους Μητροπόλεις μὲ τὴν ὅλη ὀργάνωσή τους κάνουν ὅ,τι μποροῦν περισσότερο γιὰ τὴν ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου. Ὅπου ὑπάρχουν ὀργανωμένες ἐνορίες οἱ ἄνθρωποι βρίσκουν στὴν Ἐκκλησία λύσεις σὲ πολλὰ θέματα, ἤτοι ψυχολογικά, κοινωνικά, ὑπαρξιακὰ καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα πνευματικά. Ὅσοι συνδέονται μὲ τὴν Ἐκκλησία συνήθως ἀγαποῦν στὴν πράξη τὴν Πατρίδα, εἶναι πραγματικοὶ πατριῶτες. Πάνω ἀπ᾽ ὅλα ἀγαποῦν τὸν κάθε πονεμένο ἄνθρωπο καὶ ἀσχολοῦνται μὲ τὸν ἀνθρώπινο πόνο.

Ἐρώτηση:  Νὰ πᾶμε λίγο καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος. Πιστεύετε ὅτι ἔχει πληγεῖ σημαντικὰ ἡ εἰκόνα του, μετὰ τὰ ὅσα ἀκούστηκαν γιὰ τὴν πολύκροτη ὑπόθεση Βατοπαιδίου;

.     Ἀπάντηση: Τὸ Ἅγιον  Ὄρος εἶναι ἕνας μεγάλος θησαυρός, ἕνα διαχρονικὸς φωτεινὸς φάρος. Εἶναι ἕνα λαμπρὸ κομμάτι τῆς Ρωμανίας-Βυζαντίου ποὺ διατηρεῖται στὶς ἡμέρες μας. Διασώζει τὴν ἐμπειρικὴ θεολογία, τὶς προϋποθέσεις τοῦ ὀρθοδόξου δόγματος, τὴν μεγάλη πολιτιστικὴ κληρονομιά. Εἶναι ξεγελασμένος ὅποιος νομίζει ὅτι πλήττεται τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀπὸ μερικὰ λάθη ἢ παραλείψεις, ὅπως ἀνόητος εἶναι αὐτὸς ποὺ πιστεύει ὅτι θὰ σβήση τὸν ἥλιο μὲ τὸν σίελό του. Τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπως καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶναι ἕνας δυνατὸς ὀργανισμὸς ποὺ χωνεύει καὶ τὶς πιὸ σκληρὲς τροφές.
.     Μὲ ἀξίωσε ὁ Θεὸς γιὰ πολλὰ χρόνια νὰ ἐπισκέπτομαι τὸ Ἅγιον Ὄρος, νὰ ζήσω τὴν κοινοβιακή, τὴν σκητιώτικη καὶ τὴν ἐρημικὴ ζωὴ καί, βέβαια, νὰ γνωρίσω τὸν μυστικὸ κτύπο τῆς καρδιᾶς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ποὺ εἶναι ἡ προσευχὴ καὶ μάλιστα ἡ προσευχὴ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Ἐπίσης, γνώρισα ἁγιασμένους ἀνθρώπους ποὺ φανέρωναν ποιὸς εἶναι ὁ φυσικὸς ἄνθρωπος ἀπὸ πλευρᾶς θεολογικῆς. Θὰ μποροῦσα νὰ ἀναφέρω πολλὰ παραδείγματα συγχρόνων Γερόντων ποὺ γνώρισα, ποὺ ἔδειχναν ἀγάπη σὲ ὅλους τοὺς προσκυνητές, ἀλλὰ δὲν θὰ τὸ κάνω, γιὰ ἔλλειψη χώρου. Πάντως αὐτοὶ μᾶς ἔθρεψαν μὲ τὸν λόγο τους καὶ τὴν ἀγάπη τους, μᾶς ἔδειξαν τί εἶναι ὁ Θεὸς καὶ πῶς πρέπει νὰ ζοῦμε ὡς Χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι.
.    Τώρα ποὺ ὑφιστάμεθα τὴν οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες γίναμε ἀντικείμενο χλεύης ὅλου τοῦ κόσμου, ἀφοῦ εἴμαστε τὰ πρωτοσέλιδα τῶν ἐφημερίδων καὶ τῶν τηλεοπτικῶν μέσων, μποροῦμε νὰ καταλάβουμε καλύτερα ὅτι ὡς Χώρα δυστυχῶς δὲν ἔχουμε νὰ παρουσιάσουμε στὸν σύγχρονο κόσμο οὔτε πρωτοπόρα ἐπιστήμη οὔτε ὑψηλὴ τεχνολογία, ἀλλὰ μόνον τὴν ὀρθόδοξη θεολογία, ποὺ τὴν ἀναζητοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση, καὶ τὸν θαυμάσιο ρωμαΐκο  πολιτισμό, δηλαδὴ τὴν ἁγιογραφία, τὴν ὑμνογραφία, τὴν βυζαντινὴ μουσική, τὴν ναοδομία κλπ. Μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν προοπτικὴ θεωροῦμε τὸ Ἅγιον  Ὄρος, μὲ τοὺς ἁγιασμένους μοναχούς του ἀλλὰ καὶ τὰ ἔργα τους, ὡς ἀτίμητο θησαυρὸ ποὺ δέχεται τὸν σεβασμὸ ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων. Εἶναι ὅ,τι ἐκλεκτὸ ἔχουμε νὰ παρουσιάσουμε στὴν Εὐρώπη καὶ τὸν κόσμο, ποὺ δείχνει ποιὸς εἶναι ὁ γνήσιος ὀρθόδοξος ἀνθρωπισμὸς καὶ ποιὸς εἶναι ὁ βαθύτερος σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου. Τουλάχιστον αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ τὸ ξεχνᾶμε.

 Ἐρώτηση: Οἱ Βατοπαιδινοὶ πατέρες ὑποστηρίζουν, βασιζόμενοι σὲ σχετικὰ ἔγγραφα, ὅτι ἡ Λίμνη Βιστωνίδα ἀνήκει στὴν Μονὴ καὶ ὅτι ὅλα ἔγιναν νόμιμα. Μάλιστα, κάνουν λόγο γιὰ σκευωρία. Τί λέτε;

.     Ἀπάντηση: Ἐκεῖνο ποὺ ξέρω εἶναι ὅτι τὸ ἄρθρο 181 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος τῆς 10/16-9-1926 «Περὶ κυρώσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους» διαγορεύει: «Πάσα ἡ ἀκίνητος περιουσία τῶν ἱερῶν Μονῶν εἶναι ἀπολύτως ἀναπαλλοτρίωτος ὡς πράγμα θείῳ δικαίῳ». Καὶ τὸ ἄρθρο 188 τοῦ ἰδίου Νομοθετικοῦ Διατάγματος διαγορεύει: «Ὁ παρὼν Καταστατικὸς Χάρτης τίθεται ἐν ἰσχύι ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως αὐτοῦ ὑπὸ τῆς Κοινότητος καὶ τῆς ἐπικυρώσεως τοῦ Κράτους. Ἀπορρέει δὲ ἐκ τῶν αὐτοκρατορικῶν Χρυσοβούλλων τε καὶ τυπικῶν, Πατριαρχικῶν Σιγιλλίων, Σουλτανικῶν Φιρμανίων, ἰσχυόντων Γενικῶν Κανονισμῶν καὶ ἀρχαιοτάτων Μοναχικῶν θεσμῶν καὶ καθεστώτων». Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ ἴδιο τὸ Κράτος ἀποδέχθηκε νομοθετικῶς τὴν ἰσχὺ τῶν Χρυσοβούλλων, τῶν Σιγιλλίων, τῶν Φιρμανίων, τῶν ἰσχυόντων Γενικῶν Κανονισμῶν καὶ ἀρχαιοτάτων Μοναχικῶν θεσμῶν καὶ καθεστώτων.
.     Βέβαια, ἡ γνησιότητα τῶν ἐγγράφων ἐλέγχεται ἀπὸ ἁρμόδια Κρατικὰ Ὄργανα καὶ ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, βάσει τοῦ 105 ἄρθρου τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, συντάσσεται καὶ ψηφίζεται ἀπὸ τὶς εἴκοσι Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους μὲ σύμπραξη τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Κράτους καὶ ἐπικυρώνεται ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων. Εἶναι φανερό, λοιπόν, ὅτι τὸ περιουσιακὸ καθεστὼς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καθορίζεται μὲ νόμους τοῦ Κράτους καὶ ὄχι μὲ συναισθηματισμούς, προκαταλήψεις καὶ ποικίλες σκοπιμότητες.
.      Τὸ ἐρώτημα τὸ ὁποῖο ὅμως τίθεται εἶναι, μήπως οἱ πολιτικοί, ὅλων των κομμάτων, γιὰ δικούς τους λόγους, ἐνεπλάκησαν στὴν ὑπόθεση τοῦ Βατοπαιδίου ἀρνητικὰ ἢ θετικά. Πιστεύω μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἡ ἱστορία θὰ φανερώση τὸ τί πραγματικὰ συνέβη τὴν περίοδο ἐκείνη. Ἤδη ἔρχονται μερικὰ στοιχεῖα στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος.
.     Πάντως, ὑπάρχει ἕνας ἀδήριτος πνευματικὸς νόμος σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖον οἱ ἀδικίες ποὺ προξενεῖ κάποιος στοὺς ἄλλους ἐπιστρέφουν πάνω του. Αὐτὸ ἰσχύει καὶ γιὰ ἐκκλησιαστικὲς καὶ γιὰ πολιτικὲς ὑποθέσεις. Ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια, βλέπουμε συνεχῶς τὴν ἐκπλήρωση αὐτοῦ το πνευματικοῦ νόμου.

Ἐρώτηση: Καὶ νὰ κλείσουμε μὲ τὸ ἔργο στὴν Μητρόπολή σας. Μιλῆστε γιὰ αὐτό.

.      Ἀπάντηση: Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη εἶναι ἀπὸ τὶς μικρότερες καὶ τὶς πτωχότερες Ἱερὲς Μητροπόλεις, ἀλλὰ ἀγωνιζόμαστε νὰ δείξουμε τὸ πραγματικὸ πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας στὴν κοινωνία μας. Αὐτό, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ Μυστήρια, γίνεται μὲ τὸν ὀρθόδοξο θεολογικὸ λόγο ποὺ θεραπεύει τὸν ἄνθρωπο καὶ δίνει φῶς, ζωὴ καὶ προοπτική, μὲ τὴν διοργάνωση τῆς Ἐνορίας ὡς μιᾶς οἰκογένειας καὶ θεραπευτικῆς κοινότητας, μὲ τὴν διατήρηση τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς μὲ τὰ πολλὰ μνημεῖα τὰ ὁποῖα διαθέτει, μὲ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν ἐξάσκηση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου κλπ. Εἰδικότερα, σὲ κάθε Ἐνορία τῆς πόλεως ἔχουν συστηθεῖ  Σύνδεσμοι Ἀγάπης ποὺ ἀσχολοῦνται ἐθελοντικὰ μὲ τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο  σὲ ἐπίπεδο Μητροπόλεως λειτουργοῦν οἱ παιδικὲς Κατασκηνώσεις μὲ τὴν φιλοξενία διαφόρων ποιμαντικῶν ἐκδηλώσεων, εἶμαι πρόεδρος σὲ ἕνδεκα Ἱδρύματα-Κληροδοτήματα, τὰ ὁποῖα ἐξασκοῦν ἀνεγνωρισμένο κοινωνικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο κ.π.α. Γιὰ ὅλες τὶς δραστηριότητες τῆς Μητροπόλεως τὸ κοινὸ ἐνημερώνεται κάθε μήνα ἀπὸ τὴν Ἐφημερίδα μας Ἐκκλησιαστικὴ Παρέμβαση (www.parembasis.gr), ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀρχὴ νὰ παρεμβαίνει σὲ διάφορα θέματα μὲ θεολογικὸ λόγο, ποὺ εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.
.     Βέβαια, ὑπάρχουν σήμερα πολλὰ προβλήματα, ἀλλὰ πάνω ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ ὑπάρχει ὁ Θεὸς ποὺ εὐλογεῖ κάθε προσπάθεια καὶ ἐνδυναμώνει τὴν διάθεσή μας. Πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι δὲν εἴμαστε ὀρφανοὶ πάνω στὴν γῆ, ἀλλὰ ἔχουμε Θεὸ Πατέρα, οὔτε μοναχοπαίδια τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἔχουμε καὶ ἄλλα ἀδέλφια, καθὼς ἐπίσης ἡ πραγματικὴ πατρίδα μας εἶναι ὁ Παράδεισος, ἐνῶ ἐδῶ εἴμαστε ξένοι καὶ πάροικοι. Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ πλαίσια ἀγωνιζόμαστε νὰ ἀποφεύγουμε τὴν φιλαυτία καὶ νὰ ἀποκτοῦμε φιλοθεΐα καὶ φιλανθρωπία. Ἡ ἐπίλυση τῶν θεολογικῶν προβλημάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν ἄνθρωπο ἐπιλύουν καὶ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα, διαφορετικὰ θὰ εἴμαστε δυστυχισμένοι.
>     Εἶναι γνωστὸν ὅτι στὸν Γαλλικὸ Μάη τοῦ ’68 ἐπικρατοῦσαν μερικὰ συνθήματα, ὅπως: «καταναλώνετε περισσότερο, ζεῖτε λιγότερο», «τελικὰ θὰ σκάσετε ὅλοι ἀπὸ τὴν καλοπέραση». Εἶναι χαρακτηριστικὸ δὲ ἕνα ἀπὸ τὰ συνθήματα ποὺ ἐπικρατοῦσε τότε: «ἀρνούμαστε ἕναν κόσμο ὅπου ἡ βεβαιότητα ὅτι θὰ πεθάνουμε ἀπὸ τὴν πείνα ἀνταλλάσσεται μὲ τὸν κίνδυνο νὰ σβήσουμε ἀπὸ ἀνία», «ἡ ἀνία ἐξαπλώνεται, ἡ ἀνία εἶναι ἀντιεπαναστατική». Τὸ ἐρώτημα εἶναι: πείνα ἢ ἀνία; Ἀσφαλῶς πρέπει νὰ φροντίσουμε γιὰ τὸν περιορισμὸ τῆς πείνας, ἀλλὰ χειρότερη εἶναι ἡ ἀνία, ποὺ ἐκδηλώνεται καὶ μέσα στὴν καλοπέραση. Τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα εἶναι ὁ καταναλωτισμός.
>       Κλείνοντας τὴν συνέντευξη αὐτή, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω καὶ νὰ ὑπενθυμίσω στοὺς ἀναγνῶστες ὅτι στὴν καθημερινή μας ζωὴ ἔχουμε πάρα πολλὰ νὰ κάνουμε θετικά, ἀντὶ νὰ κλαῖμε τὴν μοίρα μας. Μποροῦμε νὰ βοηθοῦμε ὅσους ἔχουν ἀνάγκη, νὰ συνεργοῦμε στὴν βελτίωση τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν μὲ τὴν πάταξη τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς φοροδιαφυγῆς, νὰ προσευχόμαστε στὸν Θεό, νὰ ἀπαλλασσόμαστε ἀπὸ τὴν ἀνία καὶ τὴν ἀκηδία, νὰ ἀποκτοῦμε νόημα ζωῆς. Δὲν ταυτίζεται τὸ «εἶναι» τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ «ἔχειν», δὲν ταυτίζεται ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν κατανάλωση καὶ τὴν εὐδαιμονία. Πρέπει νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν ἀνόρθωση τῆς κοινωνίας, ἀλλὰ τελικὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ εἶναι ἐλεύθερος ζωντας καὶ στὶς χειρότερες κοινωνικὲς συνθῆκες ἢ μπορεῖ νὰ εἶναι δοῦλος καὶ ἀπελπισμένος ζωντας στὶς καλύτερες κοινωνικὲς συνθῆκες. Πάντα ὑπάρχει μιὰ δυνατότητα ὑπέρβασης τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου. Ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι αἰχμάλωτος τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν, ἀλλὰ νὰ κυριαρχεῖ πάνω σὲ αὐτές. Τὸ μεγαλύτερο κοινωνικὸ πρόβλημα εἶναι ὁ θάνατος. Καὶ μέσα στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς ὑλικῆς εὐμάρειας, βλέπω τὸν φόβο τοῦ θανάτου. Ποιὸς θὰ μᾶς ἐλευθερώσει ἀπὸ αὐτόν; Εὐτυχῶς ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος τῆς ἀναστάσεως.

ΠΗΓΗ: AGIORITIKOVIMA.GR.

, , , , , , , , , , , , ,

Σχολιάστε