Ἄρθρα σημειωμένα ὡς μεσογειακὴ διατροφή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Σημαντικ διατροφικ ξία τς λις

olive.medium.jpg

.               Πρόκειται γιὰ ἕνα χαρακτηριστικὸ καρπὸ τῆς Μεσογείου καὶ ἀγαπημένο τρόφιμο τῶν Ἑλλήνων, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἕως σήμερα. Ἡ ἐλιὰ καταναλώνεται ὀρεκτικό, συνοδεύει ὄσπρια, σαλάτες, μεζέδες καὶ ἄλλα παραδοσιακὰ πιάτα καὶ χρησιμοποιεῖται ὡς συστατικὸ σὲ μεγάλο ἀριθμὸ συνταγῶν τῆς σύγχρονης μεσογειακῆς -καὶ ὄχι μόνο- κουζίνας.
.               Πέρα ὅμως, ἀπὸ τὴ μοναδικὴ γεύση ποὺ προσδίδει στὸ φαγητό, ἡ ἐλιὰ προσφέρει καὶ πλῆθος εὐεργετικῶν συστατικῶν, ἐνῶ δὲν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι ποὺ τὴν χαρακτηρίζουν ὡς «superfood», λόγῳ τῆς ὑψηλῆς διατροφικῆς της ἀξίας.
.               Ἀρχικά, οἱ ἐλιές, ἂν καὶ ἔχουν ὑψηλὴ περιεκτικότητα σὲ λίπος, αὐτὸ προέρχεται κυρίως ἀπὸ μονοακόρεστα λιπαρὰ ὀξέα, τὰ ὁποῖα φαίνεται ὅτι ἀσκοῦν καρδιο-προστατευτικὴ δράση, μειώνοντας τὰ ἐπίπεδα «κακῆς» χοληστερόλης καὶ τριγλυκεριδίων καὶ αὐξάνοντας τὴν «καλὴ» χοληστερόλη, εἰδικότερα δέ, ὅταν καταναλώνονται σὲ ἀντικατάσταση τῶν κορεσμένων.
.               Ὅσον ἀφορᾶ στὴν περιεκτικότητά της σὲ μικροθρεπτικὰ συστατικά, ἡ ἐλιὰ παρέχει βιταμίνη Ε, ἂν καὶ σὲ μικρότερη συγκέντρωση συγκριτικὰ μὲ τὸ ἐλαιόλαδο, βιταμίνη Α καὶ μικρὲς ποσότητες βιταμινῶν τοῦ συμπλέγματος Β, ἐνῶ περιέχει καὶ σημαντικὰ ποσὰ καλίου, ἀσβεστίου, φωσφόρου, μαγνησίου καὶ σιδήρου.
.               Μεταξὺ τῶν εὐεργετικῶν συστατικῶν της περιλαμβάνονται ἐπίσης τὰ ἀντιοξειδωτικά, μὲ κύριο ἐκπρόσωπο τὶς πολυφαινόλες, ποὺ διαδραματίζουν σημαντικὸ ρόλο στὴ διατήρηση τῆς ὑγείας, καὶ τὴν προστασία τοῦ ὀργανισμοῦ ἀπὸ τὴν ἐπιβλαβῆ δράση τῶν ἐλευθέρων ριζῶν καὶ σχετίζονται μὲ μείωση τοῦ κινδύνου ἐμφάνισης χρονίων νοσημάτων, ὅπως τὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα καὶ ὁρισμένες μορφὲς καρκίνου.
.               Σὲ κάθε περίπτωση, οἱ ἐλιὲς ἀποτελοῦν ἕνα τρόφιμο ποὺ θὰ πρέπει νὰ καταναλώνεται σὲ ἐλεγχόμενη ποσότητα, ἀφ᾽ ἑνὸς λόγῳ τοῦ θερμιδικοῦ τους περιεχομένου καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ἐξ αἰτίας τῆς σημαντικῆς συνεισφορᾶς ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν στὴν ἡμερήσια πρόσληψη νατρίου-ἁλατιοῦ, δεδομένων τῶν τεχνικῶν ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴ συντήρησή τους.

ΠΗΓΗ: medicalnews.gr (ἀπὸ neadiatrofis.gr)

, ,

Σχολιάστε

ΥΨΗΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ λόγῳ διατροφῆς

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΥΨΗΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Μᾶς σώζει ἡ μεσογειακὴ διατροφὴ

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἀκριβέστερα Η ΝΗΣΤΕΙΑ (ἀντὶ τῆς «μεσογειακῆς διατροφῆς»). Ἀπὸ δῶ καὶ πέρα ὅμως ἡ ἁγία παραδοσιακὴ αὐτὴ «συνήθεια» “κόβεται” (ὑπὸ τοὺς παιάνες τῆς ἀντιχριστιανικῆς προπαγἀνδας καὶ τῆς ἐκκλησιομαχίας).  Καὶ οἱ δεῖκτες ὑγείας θὰ ἔχει ἐνδιαφέρον νὰ μελετηθοῦν σὲ 10 χρόνια.
Τότε ποὺ θὰ ἔχουμε πλήρως «ἐκπολιτισθεῖ» ἀπὸ τὴν Δύση. Πρὸς μεγάλην χαρὰν φυσικὰ ἐκτὸς τῶν «φίλων» μας στὴν ἑσπερία (!) καὶ ὅλων τῶν “οἰκείων: οἰκουμενιστῶν, νεοπατερικῶν, “μεταφραστῶν” καὶ ἄλλων μεταπρατῶν.  

.             Τὸ καλό μας γονίδιο καὶ ἡ ἀρκετὰ ὑψηλὴ κατανάλωση λαχανικῶν μᾶς κρατοῦν ὡς λαὸ ἀρκετὰ ψηλὰ στὴν παγκόσμια κατάταξη ἀπὸ πλευρᾶς δεικτῶν ὑγείας.
.           Ἡ Ἑλλάδα, βέβαια, ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν πρώτη εὐρωπαϊκὴ θέση στὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης, καθὼς υἱοθετοῦνται ἐπικίνδυνες συνήθειες, ὅπως τὸ κάπνισμα καὶ ἡ κακὴ διατροφή. Ἡ χώρα μας βρίσκεται στὴν τελευταία θέση σὲ ἐπενδύσεις στὴν πρόληψη τῶν παθήσεων καὶ ἀντιλαμβάνεται κανεὶς πὼς τίποτε δὲν εἶναι τυχαῖο…
.             Τὰ συμπεράσματα αὐτὰ προκύπτουν ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση πρόσφατης μελέτης εἰδικῶν του Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καὶ Ἀνάπτυξης (ΟΟΣΑ), ἡ ὁποία ἀφορᾶ 35 χῶρες – μέλη τοῦ Ὀργανισμοῦ.
.              Στοὺς πίνακες τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Ἑλλάδα ἔχει πολὺ καλὴ ἕως ἀξιοπρεπῆ κατάταξη στὴν κατανάλωση ἀλκοόλ, στὴ συχνότητα διαβήτη σὲ παιδιὰ καὶ ἐνηλίκους, στὴν καθημερινὴ κατανάλωση λαχανικῶν καὶ στὴ θνησιμότητα ἀπὸ καρκίνο καὶ ἐμφράγματα. Ἔχει καλύτερους δεῖκτες θνησιμότητας καρκίνου ἀπὸ 29 ἄλλες χῶρες καὶ τὴν ἕκτη καλύτερη θέση σὲ θανάτους ἀπὸ ἰσχαιμικὴ καρδιοπάθεια.
.               Στὸν ἀντίποδα, κατέχει τὴ χειρότερη θέση σὲ καπνιστὲς καὶ συνταγογράφηση ἀντιβιοτικῶν. Τὸ μεγάλο ποσοστὸ καπνιστῶν (38,9% τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ) σπρώχνει πρὸς τὰ πάνω καὶ τοὺς θανάτους ἀπὸ καρκίνο τοῦ πνεύμονα, στοὺς ὁποίους ἡ Ἑλλάδα ἔχει τὴ 19η χειρότερη θέση, μὲ 60 θανάτους ἀνὰ 100.000 ἀνθρώπους στὸν γενικὸ πληθυσμό.
Ἀξιοπρεπὴς πρὸς ὑψηλὴ μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ἡ θέση ποὺ κατέχουμε στὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης. Οἱ Ἕλληνες ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ ζήσουν 80,7 ἔτη, ξεπερνώντας αἰσθητὰ τὸν μέσο ὄρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης τῶν 28 (79,2 ἔτη). Τὰ περισσότερα χρόνια ζωῆς ἐμφανίζονται νὰ ἔχουν οἱ Ἰσπανοὶ (82,5) καὶ οἱ Ἰταλοὶ (82,5), ἐνῶ πάνω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα εἶναι καὶ ἡ Γερμανία, μὲ προσδόκιμο τὰ 81 ἔτη.

Λιγότερο ποιοτικὴ

.             Προβληματισμὸ προκαλοῦν τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς τῶν ἡλικιωμένων. Στὴν ἡλικία τῶν 65 ἐτῶν, οἱ Ἑλληνίδες ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ ζήσουν 21 χρόνια ἀκόμη καὶ οἱ Ἕλληνες 18,1. Ἀπὸ αὐτά, ὅμως, ὑγιῆ χρόνια εἶναι μόλις τὰ 7, καθὼς στὰ ὑπόλοιπα ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ ὑπάρχουν διάφορα προβλήματα.
.             Διπλάσια ἀναμενόμενα χρόνια ὑγιοῦς ζωῆς ἔχουν ἄλλες χῶρες, ὅπως ἡ Σουηδία. Πολὺ ψηλὰ βρίσκονται στὸν συγκεκριμένο δείκτη οἱ περισσότερες σκανδιναβικὲς χῶρες, στοιχεῖο τὸ ὁποῖο δείχνει ὅτι ἡ ποιότητα ζωῆς στὴν τρίτη ἡλικία σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὴν ἀποδοτικότητα τοῦ συστήματος Ὑγείας.
.             Ἡ Ἑλλάδα φαίνεται πὼς ὑστερεῖ σημαντικὰ στὴν ἀποτύπωση τῶν ποιοτικῶν δεικτῶν τοῦ συστήματος. Διαθέτει, μέν, στοιχεῖα γιὰ νοσηλεῖες καὶ κόστη, ἀλλὰ δὲν περιλαμβάνεται μεταξὺ τῶν χωρῶν οἱ ὁποῖες ἔχουν δώσει στὸν ΟΟΣΑ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς νοσηλείας: ἐάν, δηλαδή, ὑπῆρξαν ἐπιπλοκὲς μετὰ τὴν ἐπέμβαση ἢ τὴ θεραπεία, στὴν ὁποία ὑποβλήθηκε ὁ ἀσθενής.
.               Δὲν διαθέτουμε ὡς χώρα ἐπίσημα στοιχεῖα γιὰ τὴ θνησιμότητα τῶν ἐπεμβάσεων ἀνοικτῆς καρδιᾶς, ὅπως πράττουν χῶρες, ὅπως ἡ Τουρκία, ἡ Οὐγγαρία, ἡ Μάλτα καὶ ἡ Ἱσπανία. Δὲν γνωρίζουμε δέ πόσοι ἀσθενεῖς μὲ ἔμφραγμα ἢ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο ἔχασαν τὴ ζωή τους ἕναν μήνα μετὰ τὴν εἰσαγωγή τους γιὰ νοσηλεία.
.             Τὸ ἔλλειμμα στοιχείων δὲν δικαιολογεῖται ἀπὸ τὸν «νοσοκομειοκεντρικὸ» χαρακτήρα ποὺ ἔχει τὸ ἑλληνικὸ ΕΣΥ. Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τοῦ ΟΟΣΑ, τὸ 47% τῶν συνολικῶν δαπανῶν Ὑγείας στὴ χώρα μᾶς διατίθεται γιὰ νοσοκομειακὴ περίθαλψη, ποσοστὸ ποὺ ξεπερνάει κατὰ πολὺ τὴ δεύτερη Γαλλία (38%).
.         Ἀντιστρόφως ἀνάλογη εἶναι ἡ εἰκόνα στὶς δαπάνες γιὰ πρόληψη, στὶς ὁποῖες ἡ Ἑλλάδα κατέχει τὴν τελευταία θέση (μόλις 3% τῶν συνολικῶν δαπανῶν), ὅταν χῶρες ὅπως ἡ Ρουμανία, Ὀλλανδία καὶ Γερμανία διαθέτουν γιὰ πρόληψη τὸ 9% τῶν δαπανῶν τους. Τὸ ἴδιο (χαμηλὸ) ποσοστὸ μὲ τὴ χώρα μᾶς ἔχουν ἡ Κύπρος, ἡ Πολωνία καὶ ἡ Λιθουανία.
.          Μὲ τόσο χαμηλὲς δαπάνες γιὰ πρόληψη, εἶναι ἀπολύτως δικαιολογημένες οἱ ἀρνητικὲς πρωτιὲς τῆς Ἑλλάδας στὸ κάπνισμα καὶ στὴν κατανάλωση ἀντιβιοτικῶν. Πρωτιὲς ἀναμένονται τὰ ἑπόμενα χρόνια καὶ στὴν παχυσαρκία τῶν ἐνηλίκων, μὲ τὰ παιδιὰ νὰ ἔχουν ἤδη πιάσει τὴν εὐρωπαϊκὴ κορυφή.

Δημήτρης Καραγιῶργος

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

, ,

Σχολιάστε

ΤΑΧΙΝΙ: “ΥΠΕΡ”-ΤΡΟΦΙΜΟ! Συμβάλλει πολλαπλῶς στὴν θωράκιση τῆς ὑγείας.

ΤΑΧΙΝΙ: “ΥΠΕΡ”-ΤΡΟΦΙΜΟ!
Συμβάλλει πολλαπλῶς στὴν θωράκιση τῆς ὑγείας.

Homemade-Tahini-paste-recipe-300x225.             Τ ταχίνι εναι μία τροφ πόλυτα ντεταγμένη στ μεσογειακ διατροφ κα τ τελευταῖα χρόνια χει συμπεριληφθε στ σοπερ τρόφιμα, καθς κατανάλωσή του ποδεδειγμένα μπορε ν συμβάλει στν προαγωγ τς γείας κα τν ντιμετώπιση χρονίων νόσων.
.             Σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις, ἡ δράση τοῦ σουσαμιοῦ, ἀπὸ τὸ ὁποῖο προέρχεται καὶ τὸ ταχίνι, συγκρίνεται μὲ ἐκείνη τῶν φαρμάκων στὴν ἀντιμετώπιση συμπτωμάτων συγκεκριμένων παθολογικῶν καταστάσεων.
.             Τὸ ταχίνι εἶναι 100% ἀλεσμένο σουσάμι καὶ γιὰ τὶς ἰδιαίτερες γεύσεις του προστίθεται κακάο, πορτοκάλι ἢ μέλι. Περιέχει σημαντικὲς ποσότητες μικροστοιχείων ἀπαραίτητων στὴν καθημερινὴ διατροφὴ τοῦ ἀνθρώπου.
.             Ἀρκετὲς ἔρευνες συσχετίζουν τὴν τακτικ κατανάλωση ταχινιο μ δεκτες κα βιοχημικς διεργασίες πο μειώνουν τν κίνδυνο γι καρδιαγγειακς νόσους. Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ καθημερινὴ κατανάλωσή του αὐξάνει τὴν πρόσληψη φυτοστερολῶν. Οἱ φυτοστερόλες εἶναι στοιχεῖα μὲ δομὴ παρόμοια τῆς χοληστερόλης, ποὺ μειώνουν ὅμως τὴν ἀπορρόφησή της στὸ πεπτικὸ σύστημα. Μάλιστα χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὸν ἐμπλουτισμὸ ἄλλων τροφίμων, μὲ σκοπὸ τὴν μείωση τῆς χοληστερόλης. Τὸ σουσάμι, σύμφωνα μὲ ἔρευνα ποὺ δημοσιεύθηκε σὲ ἐπιστημονικὸ περιοδικό, εἶναι ὁ ξηρὸς καρπὸς μὲ τὴν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σὲ φυτοστερόλες.
.             Ἐπιπλέον, τὸ σουσάμι εἶναι πηγὴ δύο ἀντιοξειδωτικῶν συστατικῶν, τῆς σησαμίνης καὶ τῆς σεσαμολίνης. Ἡ πρόσληψή τους φαίνεται νὰ μειώνει τὸν ρυθμὸ ὀξείδωσης τῆς LDL στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ἀγγείων, μειώνοντας ἔτσι καὶ τὸν κίνδυνο δημιουργίας ἀθηρωματικῆς πλάκας. Τέλος, ἔρευνα ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ Hypertension πρὶν ἀπὸ 2 χρόνια, καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι τὰ λιπαρὰ ὀξέα τοῦ σουσαμιοῦ συμβάλλουν σημαντικὰ στὴ μείωση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης σὲ ὑπερτασικὰ ἄτομα.
.             Συνοψίζοντας, κατανάλωση ταχινιο μπορε ν μειώσει τν λικ κα τν κακ χοληστερίνη αματος, ν μειώσει τν κίνδυνο δημιουργίας θηρωματικς πλάκας κα ν συμβάλει στν ντιμετώπιση τς πέρτασης. Συμβάλλει, δηλαδή, σὲ πολλαπλὰ ἐπίπεδα στὴν θωράκιση τῆς ὑγείας ὅσων τὸ καταναλώνουν, προσθέτοντάς το στὶς σαλάτες τους, στὶς συνταγές τους ἢ ἁπλὰ ἀλείφοντας μερικὲς φρυγανιὲς ἢ φέτες ψωμὶ καθημερινά.

Γιάννης Χρύσου

Κλινικὸς Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

ΠΗΓΗ: invitromagazine.gr

, , , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΟΣ

σπίδα στ μφραγμα τ λαιόλαδο

Περιέχει σπουδαῖα θρεπτικὰ συστατικά, μὲ εὐεργετικὴ δράση στὴν καρδιά, στὰ ἀγγεῖα, στὸ δέρμα καὶ στὸ πεπτικό. Ὡστόσο, πρόσφατα οἱ ἐπιστήμονες ἀπομόνωσαν ἀπὸ τὴν ἐλιὰ μία οὐσία, τὴν «ἐλευρωπαΐνη». Οἱ λέξεις περιγράφουν δύσκολα τὴν ἀξία τοῦ ἐλαιολάδου. Ἡ ὀσμή, ἡ γεύση καὶ τὸ χρῶμα του εἶναι δῶρα στὶς ἀνθρώπινες αἰσθήσεις. Τὸ δέλεαρ. Οἱ οὐσίες ποὺ περιέχει εἶναι δῶρα στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό. Τὸ ἐλαιόλαδο βρίσκεται στὸ τραπέζι μᾶς πολλοὺς αἰῶνες, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σήμερα γίνονται γνωστὲς νέες πτυχὲς τῆς προσφορᾶς του στὴν ὑγεία.
Ὁμάδα Ἑλλήνων ἐπιστημόνων, ὑπὸ τὸν καθηγητὴ Καρδιολογίας κ. Δημήτρη Κρεμαστινό, ἔχουν ἐπιβεβαιώσει τὸν καθοριστικὸ ρόλο τῆς οὐσίας «ἐλευρωπαΐνη», ἡ ὁποία περιέχεται στὸν καρπὸ καὶ στὰ φύλλα τῆς ἐλιᾶς. «Κάθε φυτικὸ λάδι, ἀπὸ ὁποιοδήποτε φυτὸ κι ἂν προέρχεται, περιέχει συστατικὰ τὰ ὁποῖα χαρακτηρίζονται ἰατρικὰ ὡς ἀντιοξειδωτικὲς οὐσίες», σημειώνει ὁ κ. Κρεμαστινός, γιὰ νὰ ἐξηγήσει: «Εἶναι οὐσίες οἱ ὁποῖες ἀντιστρατεύονται τὴν καταστροφὴ τῆς ἀρτηρίας ἐσωτερικά, πολεμοῦν δηλαδὴ τὴν ἀθηροσκλήρυνση. Ἂν αὐτὸ τὸ ἐπεκτείνουμε, σημαίνει ὅτι ἐλαττώνουν τὰ ἐγκεφαλικὰ καὶ καρδιακὰ ἐπεισόδια».
Σύμφωνα μὲ τὸν καθηγητή, τὸ ἐλαιόλαδο συμπληρώνει τὸν ὀργανισμὸ ἀπὸ πλευρᾶς θερμίδων, ρίχνοντας τὴν χοληστερίνη, περισσότερο ἀπὸ ἄλλες φυτικὲς στερόλες ποὺ περιέχονται στὰ τρόφιμα. Προσθέτει, ὅμως, θερμίδες καὶ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ παχυσαρκία. Ἡ ἀπομόνωση, λοιπόν, τῶν οὐσιῶν, τὶς ὁποῖες μπορεῖ κανεὶς νὰ λαμβάνει χωρὶς νὰ αὐξάνει τὸ βάρος του, εἶναι σημαντική. Οἱ μελέτες ποὺ ἔχουν γίνει τὰ τελευταῖα χρόνια ἀπὸ τὴν πανεπιστημιακὴ ὁμάδα τοῦ νοσοκομείου «Ἀττικόν», ὁδήγησαν στὴν ἀπομόνωση ἀπὸ τὴν ἐλιὰ μίας οὐσίας ἡ ὁποία λέγεται «ἐλευρωπαΐνη». Χωρὶς νὰ αὐξάνει τὸ σωματικὸ βάρος -τονίζει ὁ κ. Κρεμαστινὸς- δίνει πολλαπλάσια δύναμη ἀπ᾽ ὅ,τι τὸ ἴδιο τὸ ἐλαιόλαδο. Πρέπει νὰ καταναλώσεις πολὺ μεγάλη ποσότητα ἐλαιολάδου προκειμένου νὰ ἔχεις τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα ποὺ ἔχεις μὲ δύο γραμμάρια τῆς συγκεκριμένης οὐσίας. Στὰ πειραματόζωα ποὺ χρησιμοποιήθηκε ἔδειξε ὅτι προστατεύει σημαντικά. Ἕνα πειραματόζωο ποὺ λάμβανε τὴ συγκεκριμένη οὐσία καὶ τοῦ προκαλούσαμε πειραματικὸ ἔμφραγμα, ἡ ἔνταση τοῦ ἐμφράγματος ἦταν τὸ ἕνα τρίτο τῆς ἔντασης ποὺ προκαλοῦνταν σὲ ἄλλο πειραματόζωο ποὺ δὲν λάμβανε τὴν οὐσία.

Μὲ ἁπλὰ λόγια, ἡ οὐσία προστατεύει τὶς ἀρτηρίες ἀπὸ τὸ νὰ πάθουν ἔμφραγμα καὶ ἂν ἐκδηλωθεῖ ἔμφραγμα, δημιουργοῦνται συνθῆκες προετοιμασίας τοῦ μυοκαρδίου νὰ -ὑποδεχθεῖ- τὸ ἔμφραγμα (preconditioning). Ἔτσι, καταστρέφεται ἕνα μικρότερο μέρος τῆς καρδιᾶς, ἀκόμη κι ἂν ἐκδηλωθεῖ ἔμφραγμα.
Ἡ «ἐλευρωπαΐνη», ποὺ περιέχεται στὴν ἴδια τὴν ἐλιά, ἀλλὰ κυρίως στὰ φύλλα καὶ στὸ κουκούτσι της, δημιουργεῖ αὐτὸ τὸ ἀναμφισβήτητο πλεονέκτημα. Οἱ μελέτες αὐτὲς ἔχουν κριθεῖ καὶ δημοσιευθεῖ σὲ μεγάλα διεθνῆ ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ καὶ ἀναμένεται καὶ ἡ τρίτη φάση τῶν δοκιμῶν στὸν ἄνθρωπο.

Λιπαρὰ ὀξέα. Δῶρο… ἀπὸ καρδιᾶς

«Ἀσπίδα» γιὰ τὴν καρδιὰ εἶναι τὰ λιπαρὰ ὀξέα ποὺ περιέχονται στὸ ἐλαιόλαδο. Τὸ λινελαϊκὸ καὶ τὸ ἀμλινολενικὸ εἶναι ἀπαραίτητα στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ καὶ δὲν μποροῦν νὰ βιοσυντεθοῦν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Συμβάλλουν στὴ βιοσύνθεση σειρᾶς οὐσιῶν (προσταγλαδίνες, προστακυκλίνες, θρομβοξάνες), ἡ παρουσία τῶν ὁποίων μειώνει τὸν κίνδυνο παθήσεων τοῦ καρδιαγγειακοῦ. Ἡ ὑψηλὴ βιολογικὴ ἀξία τοῦ ἐλαιολάδου ἀποδίδεται στὴν καλὴ σχέση τῶν κορεσμένων καὶ τῶν μονοακόρεστων λιπαρῶν ὀξέων, μεταξὺ τῆς βιταμίνης Ε καὶ τῶν πολυακόρεστων λιπαρῶν ὀξέων, καὶ στὴν παρουσία φυσικῶν ἀντιοξειδωτικῶν οὐσιῶν.

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
Γνωστὰ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα τὰ ὀφέλη στὴν ὑγεία

Τὸ ἐλαιόλαδο χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὡς θρεπτικὸ συστατικό, φάρμακο, φορέας φαρμάκων καὶ καλλυντικό. Πρὶν ἀπὸ ἕναν αἰώνα, διαπιστώθηκε ὅτι ἡ προσθήκη ἐλαιολάδου στὸ γεῦμα βοηθᾶ στὴν μείωση τῶν γαστρικῶν ὑγρῶν, μειώνει τὴν δυσπεψία, ἐνῶ μειώνει καὶ τὸν πόνο, ὅταν χορηγεῖται μαζὶ μὲ χυμὸ ἀπὸ πορτοκάλι. Νεώτερες μελέτες ἔχουν δείξει τὴν θεραπευτική του δράση στὸ ἕλκος τοῦ δωδεκαδακτύλου καὶ στὴν βελτίωση τῆς κινητικότητας τοῦ παχέος ἐντέρου. Ἡ ἀντικατάσταση στὸ διαιτολόγιο τοῦ ζωικοῦ λίπους μὲ ἐλαιόλαδο, μειώνει κατὰ 33,4% τὰ περιστατικὰ ἕλκους.
Ἀπὸ πολὺ παλαιά, τὸ ἐλαιόλαδο χρησιμοποιήθηκε σὲ τοπικὲς ἐφαρμογὲς κατὰ τῶν παθήσεων τοῦ δέρματος, μὲ ἱκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα. Ἡ δράση του αὐτὴ ἀποδίδεται στὴν βιταμίνη Ε. Ἑλληνικὲς μελέτες τῆς δεκαετίας τοῦ ’80, ἔδειξαν ὅτι τὸ ἐλαιόλαδο μπορεῖ νὰ προλάβει ὁρισμένες ἀσθένειες τοῦ ἥπατος καὶ παρουσιάζει ἀξιόλογη εὐεργετικὴ δράση στὴ θεραπεία τοῦ διαβήτη. Ἐξ αἰτίας τῆς μεγάλης του περιεκτικότητας σὲ μονοακόρεστο ἐλαϊκὸ ὀξύ, προστατεύει τὸν ὀργανισμὸ ἀπὸ τὴν δημιουργία θρομβώσεων. Ἐπιδρᾶ εὐνοϊκὰ καὶ στὴν ἀνάπτυξη τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήματος, στὴν δομὴ τῶν ὀστῶν, τοῦ ἐγκεφάλου, τοῦ ἀγγειακοῦ συστήματος καὶ στὴν κανονικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

«Καιρὸς νὰ δείξουμε τὴ διατροφική μας ἀνωτερότητα μὲ τὴν μεσογειακὴ δίαιτα»
Ἡ μεσογειακὴ διατροφὴ ἀποτελεῖ τὸ πρότυπο μοντέλο διεθνῶς. Σειρὰ ἐρευνῶν ἔχει δείξει ὅτι υἱοθετώντας τὴν συγκεκριμένη διατροφή, ἐπιτυγχάνεται πρόληψη κατὰ διαφόρων παθήσεων καὶ μακροζωία. Τὸ ἐλαιόλαδο ἀποτελεῖ τὸν πυρήνα τῆς μεσογειακῆς δίαιτας, σημειώνει ὁ κλινικὸς διαιτολόγος – διατροφολόγος κ. Ἀναστάσιος Παπαλαζάρου. Ἡ προσφορά του στὴν διατροφή, τονίζει, εἶναι σημαντική, καθὼς ἡ περιεκτικότητα τῆς ἐλιᾶς σὲ μονοακόρεστα, βιταμίνη Ε καὶ ἄλλα ἀντιοξειδωτικὰ τὴν καθιστοῦν τροφὴ ὑψηλότατης θρεπτικῆς ἀξίας. Ἡ ἀξία της ἔχει διαπιστωθεῖ, ἐνῶ βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη πολλὲς ἐπιστημονικὲς μελέτες διεθνῶς, προκειμένου νὰ ἀναδειχθοῦν κι ἄλλες πτυχές της:
«Κάθε νέα ἔρευνα, δὲν εἶναι τίποτε παραπάνω ἀπὸ ἕνα ἁπλὸ λιθαράκι στὴν τεράστια ἀξία τοῦ ἐλαιολάδου, ἄρα καὶ τῆς μεσογειακῆς δίαιτας.

Χαρακτηριστικά

Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα, εἶναι καιρὸς νὰ δείξουμε ὡς λαὸς τὴν διατροφική μας ἀνωτερότητα, υἱοθετώντας τὴν μεσογειακὴ δίαιτα καὶ ἀπομακρύνοντας τὰ δυτικὰ πρότυπα διατροφῆς». Σύμφωνα μὲ τὸν κ. Παπαλαζάρου, τὰ ὀργανοληπτικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἐλαιολάδου (ὀσμή, γεύση, χρῶμα) σχετίζονται μὲ τὴν παρουσία περισσοτέρων ἀπὸ 30 φαινολικῶν ἑνώσεων, μὲ βασικότερες τὴν ἐλευρωπαΐνη, τὴν ὑδροξυτυρουσόλη καὶ τὴν τυρουσόλη. Οἱ ἑνώσεις αὐτὲς παρουσιάζουν ἰσχυρὴ ἀντιοξειδωτική, ἀντιθρομβωτικὴ καὶ ἀντιβακτηριδιακὴ δράση, ἀνάγοντας τὸ ἐλαιόλαδο σὲ κάτι παραπάνω ἀπὸ ἕνα ἁπλὸ τρόφιμο. Πρόσφατη μελέτη ἔδειξε ὅτι ἡ ἐλευρωπαΐνη αὐξάνει τὴν κινητικότητα ἑνὸς ἐνζύμου (πεπσίνη), τὸ ὁποῖο προκαλεῖ τὴν πέψη τῆς πρωτεΐνης. Ὁ κ. Παπαλαζάρου ἐξηγεῖ τί σημαίνει πρακτικὰ αὐτό: Ἡ πρωτεΐνη τῆς φέτας στὴν παραδοσιακὴ χωριάτικη σαλάτα μεταβολίζεται καλύτερα μὲ τὴν παρουσία τοῦ ἐλαιόλαδου.

Ἐνδεδειγμένη εἶναι ἡ προσθήκη ἐλαιολάδου σὲ σαλάτες μὲ τόνο, κοτόπουλο καὶ ἄλλες πρωτεϊνοῦχες πηγές.
Τὸ ἐλαιόλαδο ἀντέχει περισσότερο στὶς ὑψηλὲς θερμοκρασίες ἀπὸ ὅ,τι τὰ σπορέλαια καὶ συνεπῶς πρέπει νὰ προτιμᾶται καὶ στὸ μαγείρεμα.

Ἂν τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας τῶν Ἰταλῶν ἐρευνητῶν ἐπιβεβαιωθοῦν, τότε ψήνοντας ἢ τηγανίζοντας μία μπριζόλα, δημιουργοῦμε τὶς καλύτερες προϋποθέσεις γιὰ τὸ πεπτικό μας νὰ ὑποδεχτεῖ, νὰ διασπάσει καὶ νὰ ἀπορροφήσει τὶς πρωτεΐνες τοῦ γεύματος. Τηγανίζοντας μὲ ἐλαιόλαδο μία μπριζόλα μεταφέρονται στὸ τρόφιμο συστατικά του μέσου παρασκευῆς. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ τηγανητὴ μπριζόλα περιέχει περισσότερα ἀντιοξειδωτικὰ συστατικὰ ἀπὸ τὴν ψητὴ καὶ ἔχει τὶς καταλληλότερες προϋποθέσεις γιὰ νὰ μεταβολιστεῖ καλύτερα.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Πρῶτο σὲ προτίμηση τὸ ἑλληνικὸ ἐλαιόλαδο

Ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα εἶναι γνωστὴ ἡ εὐεργετικὴ δράση τοῦ ἐλαιολάδου στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό. Ὅπως ἐπισημαίνουν οἱ εἰδικοὶ τοῦ Ἑνιαίου Φορέα Ἐλέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ἐλαιόλαδο χαρακτηρίζεται τὸ ἔλαιο ποὺ λαμβάνεται ἀπὸ τὸν καρπὸ τῆς ἐλιᾶς τῆς εὐρωπαϊκῆς (olea europea), μὲ μέσα ἀποκλειστικὰ μηχανικὰ καὶ μεθόδους ἢ ἐπεξεργασίες ὁπωσδήποτε φυσικὲς καὶ σὲ θερμοκρασίες ποὺ δὲν προκαλοῦν ἀλλοίωσή του. Χαρακτηριστικὸ τῆς ἀξίας ποὺ ἔχει ὡς προϊὸν εἶναι ὅτι τὸ 80% τῆς παραγομένης ποσότητας καταναλώνεται στὶς χῶρες ὅπου παράγεται. Σὲ αὐτὸ συντελεῖ ἡ μακραίωνη συνήθεια στὰ ἰδιαίτερα ὀργανοληπτικὰ χαρακτηριστικά του καὶ ἡ ἀποδοχὴ τῆς ὑψηλῆς διαιτητικῆς του ἀξίας. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ τρίτη παγκοσμίως σὲ παραγωγὴ ἐλαιόλαδου, καλύπτοντας περίπου τὸ 16% τῆς παραγωγῆς, ἐνῶ τὸ ἑλληνικὸ ἐλαιόλαδο ἔχει τὴν μεγαλύτερη κατανάλωση διεθνῶς.
Τὸ ἐλαιόλαδο εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ φυτικὰ ἔλαια, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ καταναλωθοῦν ἀμέσως μετὰ τὴν παραλαβή τους, χωρὶς καμία ἐπεξεργασία. Στὴν μορφὴ αὐτή, ἐξ ἄλλου, διατηρεῖ τὰ σπουδαία συστατικά του. Ἡ ἀφομοίωσή του ἀπὸ τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ εἶναι πολὺ μεγάλη (σχεδὸν ἰδανικὴ) καὶ -σύμφωνα μὲ μελέτες- μπορεῖ νὰ φτάσει στὸ 98%. Ἡ ὑψηλή του ἀφομοίωση διευκολύνει τὴν ἀπορρόφηση τῶν λιποδιαλυτῶν βιταμινῶν, τὶς ὁποῖες περιέχει. Μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι βοηθᾶ καὶ στὴν πέψη ἄλλων λιπαρῶν ὑλῶν, διευκολύνοντας τὶς ἐκκρίσεις τοῦ πεπτικοῦ συστήματος καὶ τῆς χολῆς καὶ διεγείροντας τὸ ἔνζυμο παγκρεατικὴ λιπάση. Τὸ ἐλαιόλαδο εὐνοεῖ, ἐπίσης, τὸν μεταβολισμὸ τῆς ἐνδογενοῦς χοληστερόλης. Οἱ καλές του πεπτικὲς ἰδιότητες ἀποδίδονται στὴν ἐξισορροπημένη χημική του σύνθεση καὶ στὶς καλὲς ὀργανοληπτικὲς ἱκανότητες.

ΣΧΟΛΙΟΝ «Χ.Β.»: Τουλάχιστον ἂς βρεθεῖ ὁ δρόμος τῆς αὐτοπεποιθήσεως ἔστω καὶ μέσῳ τοῦ …ἐλαιολάδου. Κι ἂς γίνει ἀντιληπτὸ ὅτι ἡ Κληρονομιά μας εἶναι ὑψηλὴ καὶ γι᾽ αὐτὸ βάλλεται τόσο συστηματικά.

(βλ. σχετhttps://christianvivliografia.wordpress.com/2010/11/19/ἄϋλο-πολιτιστικὸ-ἀγαθὸ-ἡ-μεσογειακ/)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ», 04.12.10

 


, , , , , ,

Σχολιάστε