Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μακεδονία

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΑΠΙΛΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Οἱ μουτζαχεντὶν τῆς ἀθεΐας καὶ ὅσοι ἐπιδιώκουν νὰ ἐπιβάλουν τὸν ὁλοκληρωτισμὸ τοῦ Ροβεσπιέρου καὶ τοῦ Λένιν»!

Ὡρίμανση καὶ σαπίλα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ χαιρετίζοντας μὲ ἱκανοποίηση τὴν ὑπερψήφιση στὴ Βουλὴ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν δήλωσε ὅτι αὐτὴ ἀποδεικνύει τὴν «ὡρίμανση» τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στὸ Μακεδονικὸ ζήτημα. Παραγνώρισε ὅτι οὐδεμία συμμετοχὴ εἶχε ὁ λαὸς στὴν ἀπόφαση τῆς Βουλῆς, ὅτι περὶ τὸ 80% τοῦ λαοῦ εἶναι ἐναντίον τῆς συμφωνίας, ὅτι τὰ συλλαλητήρια ἦσαν ὅλα κατὰ τῆς συμφωνίας καὶ οὔτε ἕνα ὑπέρ, ὅτι ἡ ἰσχνὴ πλειονοψηφία τῆς Βουλῆς ἦταν ἐναντίον τῆς θελήσεως τοῦ λαοῦ καὶ προϊὸν ψήφων βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ προθύμων ἄλλων Κομμάτων.
.           Ἡ λέξη «ὡρίμανση» δείχνει τὴ θρησκευτικὴ ἀντίληψη τῆς Ἀριστερᾶς. Πιστεύει ὅτι κατέχει τὴν ἰδεολογικὴ Ἀλήθεια, τὴν ὁποία ὁ λαός, σὺν τῷ χρόνῳ, «ὡριμάζει» καὶ ἀποδέχεται. Ἡ Ἀριστερὰ στὴν πραγματικότητα ἔχει πεθάνει ἰδεολογικά. Ἡ κυβέρνησή της στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἕρμαιο τοῦ διεθνοῦς τραπεζικοῦ συστήματος, τῶν παγκόσμιων ἰσχυρότατων οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ λόμπις καὶ τῶν συμφερόντων τῶν μεγάλων δυνάμεων. Ἀπόδειξη τὸ Μακεδονικό.
.           Ἡ Κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς στὴν Ἑλλάδα, ἐπειδὴ ἀντιμετωπίζει τὰ κοινωνικὰ ζητήματα καθ’ ὑπαγόρευση τῶν δανειστῶν της, γιὰ νὰ δείξει ὅτι διατηρεῖ κάποια ἰδεολογία, ταυτίζεται μὲ τὶς ἐπιδιώξεις τῆς μηδενιστικῆς, ἡδονιστικῆς καὶ ὑλιστικῆς ἰντελιγκέντσιας. Αὐτὴ κυρίως ἀποτελεῖται ἀπὸ καθηγητὲς πανεπιστημίου, ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸν τίτλο καὶ τὴ θέση τους, γιὰ νὰ προωθήσουν τὶς ξένες πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Παράδοση καὶ Ἰδιοπροσωπία ἀντιλήψεις τους. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐργάζονται μὲ μέθοδο ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Μεταπολίτευσης καὶ ἡ προσπάθειά τους βρῆκε πρόσφορο ἔδαφος καὶ ἐντάθηκε ἐπὶ κυβερνήσεων Σημίτη.
.           Ἕως τὴν Κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δὲν κατάφεραν ὅλα ὅσα ἐπιδίωκαν. Ἡ ἀντίδραση ἦταν ἰσχυρή. Πρῶτα τοῦ λαοῦ καὶ τῶν βουλευτῶν κατόπιν. Ἡ κυβέρνηση Τσίπρα χωρὶς ἀναστολὲς πῆρε τὶς πρωτοβουλίες γιὰ τὴν ἀποδόμηση τῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων ἐπιχειρώντας καίρια κτυπήματα στοὺς πυλῶνες της: στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, στὴν Ἱστορία, στὴν Ὀρθοδοξία, καὶ γενικὰ στὴν ὀντολογία τοῦ ἀνθρώπου. Θεωρεῖ ὅτι ὁ λαὸς «ὡρίμασε» καὶ πλέον εἶναι ἕτοιμος νὰ δεχθεῖ αὐτὰ ποὺ τοῦ ἐπιβάλλει.
.           Ο ξουσιαστς κα ο κπρόσωποι το θεου κα δονιστικο Γαλλικο Διαφωτισμο στν οσία μισον κα περιφρονον τ λαό. Θεωροῦν δογματικὰ ὅτι ἐκφράζουν τὴν Ἀλήθεια, ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀκολουθήσει. Γιὰ νὰ «φωτισθεῖ». Πρόκειται γιὰ μίαν ἄθεη καὶ μηδενιστικὴ ὀλιγαρχία, ποὺ θέλει νὰ διαμορφώσει τὴ συνείδηση τοῦ λαοῦ, κοιτάζοντάς τον ἀφ᾽ ὑψηλοῦ. Ὅμως παραγνωρίζει ὅτι τὴν ὡρίμανση ἀκολουθεῖ ἡ σαπίλα. Δὲν τὸ δέχεται, ἀλλὰ ἐκεῖ θὰ ὁδηγήσει τοὺς Ἕλληνες, ἂν τὴν ἀκολουθήσουν. Τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἀπὸ πρόσωπα ἐπιδιώκει νὰ τοὺς μετατρέψει σὲ ἄβουλα ἄτομα.
.           Ἡ προπαγάνδα τῶν ἡδονιστῶν καὶ ὅσων ἀπεργάζονται τὴν ἀποδόμηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ἰσχυρή. Τὸ ἴδιο ἡ ἀποπληροφόρηση καὶ ἡ διαστροφὴ τῆς Ἀλήθειας. «Δημοκράτες» καὶ «προοδευτικοὶ» εἶναι οἱ μουτζαχεντὶν τῆς ἀθεΐας καὶ ὅσοι ἐπιδιώκουν νὰ ἐπιβάλουν τὸν ὁλοκληρωτισμὸ τοῦ Ροβεσπιέρου καὶ τοῦ Λένιν, ἢ τὸν τρόπο ζωῆς τοῦ Ντὲ Σὰντ καὶ τοῦ Ντιντερό. Αὐτὴ εἶναι ἡ «ἐλευθερία» στὴν ὁποία πιστεύουν. Ἡ «ἐλευθερία» ποὺ ἀποπνέει θανατίλα καὶ ὁδηγεῖ στὸν θάνατο, ὅπως ὁδήγησε τὸν Κυρίλοφ τοῦ Ντοστογιέφσκι.-

, , , , , ,

Σχολιάστε

«ΕΦ᾽ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ»: ΠΑΤΡΙΔΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ἀμαχητὶ τῆς ἐμβληματικότερης περιόδου τῆς ἱστορίας μας [μαγνητοσκόπημα, Δ. Νατσιός- Ἀπ. Χατζητόλιος]

 

 

Ἀπόστολος Ι. Χατζητόλιος, Καθηγητὴς Παθολογίας
Διευθυντὴς A´ Προπαιδευτικῆς Παθολογικῆς Κλινικῆς, Νοσοκομεῖο ΑΧΕΠΑ, Ἰατρικὴ Σχολή, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Ἀντιπρόεδρος Ἑταιρείας Παθολογίας Ἑλλάδος (Ε.Π.Ε.)
Ἀντιπρόεδρος Ἐπαγγελματικῆς Ἕνωσης Παθολόγων Ἑλλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.)
Πτυχιοῦχος Νομικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. μὲ εἰδίκευση στὸ Δημόσιο Δίκαιο & τὶς Πολιτικὲς Ἐπιστῆμες
τ. Διοικητὴς Ὑγειονομικῆς Περιφέρειας Κεντρικῆς Μακεδονίας
τ. Γ.Γ. Ἑνιαίου Συλλόγου Διδακτικοῦ Ἐρευνητικοῦ Προσωπικοῦ (Ε.Σ.Δ.Ε.Π.) Α.Π.Θ.

 

, ,

Σχολιάστε

ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ «ΣΚΟΠΙΑ»

Τζιτζικώστας: σο εμαι περιφερειάρχης,
ο πινακίδες θ
γράφουν «Σκόπια»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Εἰς τὸ ἑξῆς ὑπάρχουν «ὀνοματεπώνυμα».

.               Ξεκαθάρισε ὅτι δὲν θὰ ἀλλάξει τὶς πινακίδες ποὺ βρίσκονται στὴν ἁρμοδιότητά της Περιφέρειας Κεντρικῆς Μακεδονίας ἀπὸ ΠΓΔΜ σὲ Βόρεια Μακεδονία
.           «Ἀντάρτικο» σὲ ὅσα προβλέπει ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν προανήγγειλε ὁ περιφερειάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας Ἀπόστολος Τζιτζικώστας μιλώντας σὲ ἐκπομπὴ τοῦ ΣΚΑΪ. Ὁ Περιφερειάρχης ὁ ὁποῖος ἔχει πολλάκις ἔχει ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή του στὴ Συμφωνία δήλωσε πὼς δὲν θὰ ἀλλάξει τὶς πινακίδες που βρίσκονται στὴν ἁρμοδιότητά της Περιφέρειας Κεντρικῆς Μακεδονίας απο ΠΓΔΜ σὲ Βόρεια Μακεδονία.
.               «Γιὰ μένα ἦταν εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν Σκόπια ἐφόσον ἐπιλέγουν ἕνα ὄνομα ποὺ δὲν περιγράφει τὴν ἱστορία τους. Στοὺς δρόμους τῆς Περιφέρειάς μας, ποὺ βρίσκονται στὴν ἁρμοδιότητά μας, οἱ πινακίδες θὰ γράφουν Σκόπια ἐφόσον ἐπιλέγουν ἕνα ὄνομα ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκει» ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὁ Ἀπόστολος Τζιτζικώστας.
.               Σὲ ἐρώτηση γιὰ τὸ πῶς θὰ ἀντιδράσει ἂν ἡ κυβέρνηση καὶ ὁ πρωθυπουργὸς τὸν ὑποχρεώσουν νὰ ἀλλάξει τὶς πινακίδες στὸ ὁδικὸ δίκτυο ἁρμοδιότητάς του, ὁ περιφερειάρχης ἀπάντησε ὅτι «εἶναι γνωστὸ ὅτι δὲν ὑποκύπτω σὲ τέτοιες πιέσεις».

ΠΗΓΗ: protothema.gr (ἀπὸ voria.gr)

Σχολιάστε

«ΤΟ ΜΟΝΟ ΟΝΟΜΑ: ΨΕΥΔΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Σχολιάστε

«ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ, Η ΠΛΗΓΗ ΜΕΝΕΙ»

Μητροπολίτης Μεσσηνίας:
Τ
Σκόπια μπαίνουν στ ΝΑΤΟ
λλ πληγ γι τν λλάδα μένει νοιχτ

.               Τὰ Σκόπια μπαίνουν στὸ ΝΑΤΟ, ἀλλὰ ἡ πληγὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα μένει ἀνοιχτή, εἶπε ὁ μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος σχολιάζοντας τὴν ὁλοκλήρωση τῆς διαδικασίας ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Βουλή. «Τὸ θέμα κλείνει σὲ ἐπίπεδο πολιτικὸ – διεθνές, ἀλλὰ θὰ μένει ὡς ἐρώτημα, τί μένει πίσω ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐννοοῦνται καὶ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν γλώσσα καὶ τὴν ἐθνότητα», ἀνέφερε. «Οἱ Σκοπιανοὶ κερδίσανε», εἶπε καὶ σημείωσε ὅτι «ἀμέσως ἐμφανίστηκαν κάποιες ὁμάδες στὴν Ἑλλάδα ποὺ λένε ὅτι ὑπερασπίζονται κάποιες Μακεδονικὲς μειονότητες». Ὁ μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ἔφερε καὶ τὸ παράδειγμα τῆς «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας». «Ὅλοι εἴχαμε τὶς ἐνστάσεις μας καὶ γιὰ τὸ ὄνομα, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὸ τί συνεπάγεται μὲ τὴν γλώσσα καὶ τὴν ἐθνότητα», εἶπε σχολιάζοντας ὅτι, «σιγὰ – σιγὰ καλλιεργεῖται ἕνα κλίμα, μία κατάσταση, ὅπου πᾶνε νὰ ἐπιβληθοῦν κάποια πράγματα».
.                 Ὁ μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, σχολιάζοντας, τὸ ταξίδι τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στὴν Τουρκία, εἶπε ὅτι «θεωρῶ ὅτι τὸ μόνο θετικὸ αὐτῆς τῆς ἐπίσκεψης εἶναι ὅτι ἀναγνωρίστηκε ἀκόμα μία φορὰ ἡ διεθνὴς θέση τοῦ Πατριαρχείου, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὸ θέμα τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς σχολῆς τῆς Χάλκης, εἶναι ἕνα θέμα ποὺ ἀφορᾶ τὴν παγκόσμια κοινότητα».

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΥΠΕΚΥΨΑΝ

Ὑπέκυψαν

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.               Μὲ 153 ψήφους ἡ Κυβέρνηση καὶ ὁρισμένοι τυχάρπαστοι βουλευτὲς πρόσθεσαν στὶς σκοτεινὲς σελίδες τῆς ἱστορίας ἄλλη μία, αὐτὴ τῆς βεβηλώσεως τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, τὸ ὁποῖο παραχώρησαν στὸ ψευδομόρφωμα τῶν Σκοπίων. Ὑπέκυψαν στὶς πιέσεις τῶν ξένων κέντρων ἐξουσίας. Καὶ ἡ Κυβέρνηση παν­ηγυρίζει γιὰ τὸ «κατόρθωμα» αὐτό, θεωρώντας το κορυφαῖο ἐπίτευγμα.
.               Ἴσως καὶ δὲν ἔχει ἄδικο νὰ πανηγυρίζει, ἀφοῦ ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ ὁ κ. Ζάεφ συζητεῖται ἀπὸ κάποιους κύκλους νὰ προταθοῦν ὡς ὑποψήφιοι γιὰ τὸ βραβεῖο Νομπὲλ εἰρήνης· καὶ ἀφοῦ ὁ Πρωθυπουργὸς ἀπέσπασε τὸν παγκόσμιο ἔπαινο, ὅπως τὸ παρουσιάζει πρωτοσέλιδο φιλοκυβερνητικῆς ἐφημερίδας ποὺ γράφει: «Ὁ Παγκόσμιος Τύπος πλέκει τὸ ἐγκώμιο τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ».
.               Ὅμως ὅσοι διαθέτουν στοιχειώδη γνώση τῆς ἱστορίας καὶ ἁπλὴ λογική, γνωρίζουν καλὰ ὅτι σὲ καιροὺς εἰρήνης ὁ μόνος λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο μπορεῖ κάποιος νὰ εἰσπράξει τὸν ἔπαινο τῶν ἄλλων κρατῶν εἶναι ὅταν ὑποκύπτει στὶς πιέσεις τῶν δικῶν τους συμφερόντων. Ὁπότε αὐτὴ ἡ κατάσταση ἔπρεπε νὰ κάνει τὴν Κυβέρνηση νὰ ἀνησυχήσει σοβαρά.
.               Ἀλήθεια, δὲν ἔπρεπε νὰ ἀνησυχεῖ ἡ Κυβέρνηση, βλέποντας τοὺς δεδηλωμένους ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδας νὰ ἐπαινοῦν μὲ γλοιώδη τρόπο τὸν Πρωθυπουργό; Ἀπὸ πότε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ εἰδικὰ ἡ Γερμανία, ἀπὸ πότε τὸ ΝΑΤΟ καὶ ἡ Ἀλ­βανία ἔγιναν τόσο θερμοὶ φίλοι τῆς Ἑλλάδας, ὥστε νὰ πανηγυρίζουν τὴν ψήφιση τῆς Συμφωνίας;
.               Ἀλλὰ γιὰ ὅσους θέλουν νὰ δοῦν τὴν πραγματικότητα γυμνή, ἀρκεῖ νὰ διαβάσουν τὴν πρόσφατη ἀνταπόκριση τοῦ μεγάλου ἀμερικανικοῦ Περιοδικοῦ Τime, ποὺ γράφει: «Θρίαμβος γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀλλὰ ἀνησυχητικὴ γιὰ τὴ Δημοκρατία ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν». Εὔστοχα τονίζει ὁ ἀρθρογράφος τοῦ Περιοδικοῦ ὅτι ἡ Συμφωνία ἐπικυρώθηκε οὐσιαστικὰ μὲ κατάλυση τῆς Δημοκρατίας. Ἀφοῦ γιὰ νὰ περάσει ἡ Συμφωνία καὶ στὰ δύο Κοινοβούλια, πρῶτον «χρειάστηκε πολιτικὸ παζάρι ποὺ ἔφτασε στὰ ὅρια τῆς νομιμότητας», δεύτερον οἱ δύο Κυβερνήσεις τὴν ψήφισαν «ἐνάντια στὴ βούληση τοῦ μεγαλύτερου μέρους τοῦ λαοῦ τῆς χώρας τους», καὶ τρίτον «τὸ πολιτικὸ μεῖγμα καὶ στὶς δύο χῶρες εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀσταθές».
.               Αὐτὰ τὸ Τime. Καὶ εἶναι νὰ λυπᾶται κανεὶς τοὺς Ἕλληνες Βουλευτές, εἰδικὰ αὐτοὺς τῆς Κυβερνήσεως, ποὺ δέχονται νὰ ὑποστοῦν τέτοιον ἐξευτελισμὸ ψηφί­ζοντας μιὰ Συμφωνία ποὺ γνωρίζουν πο­λὺ καλὰ ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ τὴν ἀπορρίπτει· γι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ Κυβέρνηση δὲν τόλμησε νὰ προκηρύξει Δημοψήφισμα. Ἑνὸς λαοῦ ποὺ ὅμως μένει ἀμετακίνητος στὶς Θερμοπύλες τῆς Ἱστορίας· καὶ ποὺ στὸ τέλος θὰ νικήσει!

Σχολιάστε

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ… (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἀπὸ τὸν Καποδίστρια στὸν Τσίπρα…

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἂν κάποιος θέλει πρακτικὰ νὰ ἀντιληφθεῖ τὴ διαφορὰ μεταξὺ ὑπερήφανης καὶ ἀναξιοπρεποῦς διπλωματίας, ἀρκεῖ νὰ ἀνατρέξει στὶς προσωπικότητες καὶ τὰ ἔργα τοῦ πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Καποδίστρια καὶ τοῦ σημερινοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλ. Τσίπρα. Δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὴν μεταξὺ τῶν δύο ἀνδρῶν χαώδη διαφορὰ ὡς πρὸς τὶς γνώσεις, τὶς ἐμπειρίες, τὶς ἱκανότητες. Δὲν θὰ μείνω στὸ κύρος ποὺ διέθετε διεθνῶς καὶ μεταξὺ τῶν ἡγετῶν τῶν μεγάλων δυνάμεων ὁ πρῶτος καὶ πῶς ἀντιμετωπίζουν τὸν σημερινὸ πρωθυπουργὸ ὁ κ. Τρὰμπ ἢ ἡ κα Μέρκελ. Δὲν θὰ σταθῶ στὸ ὅτι ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος χειριζόταν ἄριστα, πέραν τῆς ἑλληνικῆς, πέντε γλῶσσες: ἀγγλικά, γαλλικά, ἰταλικά, γερμανικὰ καὶ ρωσικά. Θὰ μνημονεύσω, πρὸς σύγκριση, μόνο τὸν χειρισμὸ τῶν ἐθνικῶν θεμάτων ἀπὸ τὸν Καποδίστρια.
.           Ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματα τῆς κυβερνητικῆς προπαγάνδας εἶναι ὅτι ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι ἀποτέλεσμα συμβιβασμοῦ, μὲ τὸ δεδομένο ὅτι οἱ ΗΠΑ, ἡ Γερμανία, τὸ ΝΑΤΟ καὶ ἡ ΕΕ ἤθελαν μὲ κάθε τρόπο αὐτὴ νὰ περάσει. Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας στὸ θέμα τῆς ἱδρύσεως τοῦ ἐλεύθερου καὶ ἀνεξάρτητου Ἑλληνικοῦ κράτους εἶχε ἀπέναντί του ὅλες τὶς μεγάλες δυνάμεις τῆς ἐποχῆς του, ποὺ ἀποτελοῦσαν τὴν Ἱερὰ Συμμαχία καὶ ἐπηρεάζονταν ἀπὸ τὸν ἀνθέλληνα καγκελάριο τῆς Αὐστροουγγαρίας Μετερνιχ.
.           Εἶναι ἀνακρίβεια τὸ ὅτι ἡ Ἐπανάσταση τῶν Ἑλλήνων σώθηκε ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις, μὲ τὴν ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου. Ἡ Ἐπανάσταση σώθηκε ἀπὸ τοὺς διπλωματικοὺς χειρισμοὺς τοῦ Καποδίστρια καὶ τὴ γενναιότητα ἀγωνιστῶν, μὲ πρῶτον τὸν Κολοκοτρώνη. Μπορεῖ νὰ λεχθεῖ ὅτι τὸ Πρωτόκολλο τῆς Πετρουπόλεως (1826) καὶ ἡ Ἰουλιανὴ Σύμβαση τοῦ Λονδίνου (1827), σημαντικοὶ σταθμοὶ στὴ θετικὴ ἔκβαση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ζητήματος, προδιαγράφονται στὴν εἰσήγηση τοῦ Καποδίστρια πρὸς τὸν Τσάρο Ἀλέξανδρο, τὴν ἄνοιξη τοῦ 1822. (Γεωργίου Διον. Πουκαμισᾶ «Ἰωάννης Καποδίστριας – Ἐθνικὸς Ἀγωνιστής, Διπλωμάτης, Θεμελιωτὴς Κράτους», ἐκδ. «Κασταλία», σελ. 37). Ὁ Καποδίστριας πέτυχε νὰ ὑπογραφεῖ, στὶς 6 Ἰουλίου τοῦ 1827, στὸ Λονδίνο, ἡ τριμερὴς Συμφωνία Ἀγγλίας, Ρωσίας καὶ Γαλλίας, ἀπότοκος τῆς ὁποίας ἦταν ἡ ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1827.
.           Ὁ Κυβερνήτης ἔρχεται στὸ Ναύπλιο στὶς ἀρχὲς τοῦ 1828, χωρὶς ἀκόμη νὰ ἔχει ἀναγνωριστεῖ τὸ ἑλληνικὸ κράτος. Στὶς 30 Νοεμβρίου 1829, μὲ τὴ δεύτερη Διάσκεψη τοῦ Λονδίνου, ἀναγνωρίζεται ἀνεξάρτητο Βασίλειο. Ὁ Ἀλ. Δεσποτόπουλος γράφει στὴ σχετικὴ μελέτη του: «Ὁ Κυβερνήτης χειρισθεὶς αὐτοπροσώπως τὸ θέμα τῶν σχέσεων τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὶς τρεῖς μεγάλες Δυνάμεις, ἐνεργήσας ἀκαταπονήτως καὶ εὐστόχως παρὰ ταῖς Κυβερνήσεσιν αὐτῶν διὰ τὴν ἀναγνώρισιν τῶν ἐθνικῶν δικαίων καὶ ἀντιμετωπίσας ἐπιδεξίως καὶ ἀνατρέψας τὰς δυσμενεῖς διὰ τὴν Ἑλλάδα ἀποφάσεις αὐτῶν, ταυτοχρόνως ἐξησφάλισε παρ’ αὐτῶν ἐνισχύσεις ἀποφασιστικὰς ὑπὲρ τοῦ Ἀγῶνος καὶ τῆς Χώρας».
.           Μία σημείωση: Ὁ Καποδίστριας, πέραν τῶν ἱκανοτήτων του, πίστευε σὲ ἀξίες, σὲ ἰδανικά, στὴν Ἑλλάδα, στὴν Ὀρθοδοξία. Ἀντιμετώπισε θέματα καὶ τὰ ἔλυσε ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς Πατρίδας, δὲν τὰ διεκπεραίωσε ὡς ὑποτακτικός. Οἱ ἰσχυροὶ τῆς Γῆς δὲν τοῦ ἐπιδαψίλευσαν ἐπαίνους καὶ τιμὲς οὔτε Νόμπελ, ἂν ὑπῆρχε… Ἡ δολοφονία ἦταν ἡ «ἀμοιβή» του. Ὅμως Αὐτὸς μένει φωτεινὸ παράδειγμα στὴν Ἱστορία μας.-

, ,

Σχολιάστε

ΟΝΟΜΑ ΣΚΟΠΙΩΝ: ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ… (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ὄνομα Σκοπίων
Μετὰ τὸν Τσίπρα τὸ Φανάρι…

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἂς εὐχηθοῦμε τὸ Οἰκουμ. Πατριαρχεῖο (καὶ γενικότερα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία) νὰ μὴ ἐνδώσει στὴν παραχάραξη τῆς ἱστορίας μὲ τὴν ἀναγνώριση οἱασδήποτε τοπικῆς Ἐκκλησίας ὑπὸ τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας ἢ παραγώγων του!

.         Ὁλοκληρώθηκε ἡ, κατὰ τὸ καταρτισθὲν πρόγραμμα, ἀναγνώριση τοῦ γειτονικοῦ κράτους τῶν Σκοπίων μὲ τὸ ὄνομα «Βόρεια Μακεδονία» ἀπὸ 153 Ἕλληνες πολίτες – μέλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου. Ἀμέσως ἔρχεται, κατὰ τὸ ἴδιο πρόγραμμα, ἡ σειρὰ τοῦ Φαναρίου νὰ ἀναγνωρίσει τήν, ἕως σήμερα, σχισματικὴ Ἐκκλησία τῆς γειτονικῆς χώρας καὶ νὰ τῆς δώσει τὸ ἀνάλογο ὄνομα.
.         Κυριολεκτικά, «πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτωρ φωνῆσαι» ὁ Πατριάρχης Βουλγαρίας Νεόφυτος δήλωσε στοὺς δημοσιογράφους: «Τὸ ζήτημα τοῦ ὀνόματος τοῦ Μακεδονικοῦ Κράτους μόλις ξεκαθαριστεῖ θὰ ἀκολουθήσει ἀσφαλῶς τὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα». Στὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα τῆς γειτονικῆς χώρας, ἀφορᾶ στὸ νὰ καταστεῖ «κανονικὴ» ἡ, ἕως τώρα αὐτοανακηρυχθεῖσα σχισματικὴ «Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» καὶ νὰ τῆς δοθεῖ ὄνομα, ὅπως νὰ δοθεῖ καὶ ὁ τίτλος στὸν προκαθήμενό της, ὁ ὁποῖος ἕως σήμερα, αὐτοαποκαλεῖται «Ἀρχιεπίσκοπος Μακεδονίας».
.         Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων κανονικὰ ἀνήκει στὴν Σερβικὴ Ἐκκλησία. Τὸ 1967, ἐνῶ ἦταν ἀκόμη ἑνωμένη ἡ Γιουγκοσλαβία πραξικοπηματικὰ ὡς πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη, ἀλλὰ μὲ τὸν σχεδιασμὸ καὶ τὴ βοήθεια τοῦ Τίτο καὶ τοῦ ΚΚΓ αὐτοανακηρύχθηκε Αὐτοκέφαλη. Ὁ Κροάτης ἄθεος Τίτο προώθησε τὴν αὐτοκεφαλία στὰ Σκόπια, γιὰ νὰ περιορίσει τὴν ἰσχὺ τῆς Ὀρθόδοξης Σερβικῆς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ νὰ ἐπανασυνδεθεῖ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστώς του μὲ τοὺς ὁμόφρονές του καὶ κατόπιν σοβινιστὲς σλαβομακεδόνες τῆς διασπορᾶς, κυρίως τοῦ Καναδᾶ, τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Αὐστραλίας. Τότε τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας ἔλαβε τὴν ἀπόφαση νὰ διακόψει τὴν κανονικὴ κοινωνία μὲ τὴν ἱεραρχία τῶν Σκοπίων καὶ νὰ τὴν κηρύξει σχισματική. Ἀπὸ τότε οὐδεμία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὴν ἀναγνωρίζει.
.         Μετὰ τὴ διάλυση τῆς Γιουγκοσλαβίας καὶ τὴν συγκρότηση τῶν γειτόνων σὲ κράτος ἡ ἀντιπαράθεση τῆς σχισματικῆς τους Ἐκκλησίας μὲ τὸ Σερβικὸ Πατριαρχεῖο ἐντάθηκε. Σὲ ἀπάντηση τῶν αὐθαιρεσιῶν τῆς Ἐκκλησίας τῶν γειτόνων ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία ἵδρυσε τὴν ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία της Αὐτόνομη Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδας, μὲ ἕδρα τὰ Σκόπια καὶ πρῶτο Ἀρχιεπίσκοπο τὸν Ἰωάννη. Ὁ τίτλος του εἶναι «Ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καὶ Μητροπολίτης Σκοπίων Ἰωάννης». Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ δὲν ἄρεσε καθόλου στοὺς κυβερνῶντες τὰ Σκόπια. Ἐπὶ χρόνια ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰωάννης εἶναι ὑπὸ διωγμὸν καὶ πολλὰ χρόνια ἔχει περάσει στὴ φυλακή. Ὅμως εἶναι ὁ μόνος κανονικὸς Ἀρχιεπίσκοπος στὰ Σκόπια. Ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία γνωρίζουσα τὴν Ἱστορία καὶ τὴν Ἀλήθεια ἀπέφυγε νὰ δώσει στὸν ὑπ’ Αὐτὴν Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Σκοπίων καὶ στὴν Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας προΐσταται, τὸ ὄνομα Μακεδονία καὶ παράγωγά του.
.         Σὲ ἀπάντηση ἡ κυβέρνηση καὶ ἡ συνεργαζόμενη μὲ αὐτὴν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων ἀγνοεῖ τὴν «Μητέρα Ἐκκλησία» τῆς Σερβίας, ἀνακηρύσσει ὡς «Μητέρα Ἐκκλησία» της τὴν Βουλγαρικὴ καὶ προστρέχει στὸ Φανάρι, γιὰ νὰ τῆς δοθεῖ τὸ αὐτοκέφαλο. Ὅλα αὐτὰ κατὰ παράβαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Βουλγαρίας, μὲ τὴν προτροπὴ καὶ τὴν πίεση τῆς Βουλγαρικῆς κυβέρνησης δέχθηκε νὰ «υἱοθετήσει» τὴν σχισματικὴ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων, ὅμως δὲν πῆρε, ἀκόμη, τὴν πρωτοβουλία νὰ ἔχει κανονικὴ κοινωνία μαζί της. Γνωρίζει ὅτι μία τέτοια ἐκ μέρους τῆς πράξη θὰ εἶναι casus belli γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας καί, ἕνεκα ἄλλων λόγων, γιὰ τὸ Φανάρι.
.         Ἀντιπροσωπεῖες τῆς κυβέρνησης καὶ τῆς ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων ἐπισκέφθηκαν κατ’ ἐπανάληψη τὸ Φανάρι καὶ ὑπέβαλαν τὸ αἴτημα, περὶ αὐτοκεφαλίας καὶ ὀνόματος, στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη. Μέχρι τώρα ὁ κ. Βαρθολομαῖος δὲν ἔχει προχωρήσει σὲ κάποια ἐνέργεια. Στὴ σύναξη τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, στὴν Κωνσταντινούπολη, διὰ λόγου δεσμεύθηκε πρὸς τοὺς Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας ὅτι δὲν θὰ προχωρήσει στὴν ἀναγνώριση τῆς γειτονικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ ὄνομα «Μακεδονία – Μακεδονικός». Αὐτὰ πρὶν ἀπὸ τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν στὸ ὄνομα «Βόρεια Μακεδονία».
.         Ὅπως ὁ Ἀλ. Τσίπρας ἔτσι καὶ ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος γενικὰ ἀκολουθοῦν πολιτικὴ ἐφαρμογῆς τῆς γεωπολιτικῆς στὴν Εὐρώπη τῶν ΗΠΑ, τῆς Γερμανίας καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων τους. Ἑπομένως εἶναι βέβαιο ὅτι, ὅπως στὴν Οὐκρανία, ἔτσι καὶ στὰ Σκόπια θὰ θελήσει νὰ τοὺς ἱκανοποιήσει. Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος στὴν περίπτωση, ποὺ προχωρήσει στὴν ἀναγνώριση τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, θὰ ἀνοίξει νέο μέτωπο μὲ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μετὰ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, σὲ ἐπίπεδο Ἱεραρχίας, ἀπέδειξε ὅτι δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ λάβει ἀπόφαση γιὰ τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Μακεδονίας. Δυστυχῶς. Ἑπομένως πιθανότατα νὰ ὑπάρξουν πάλι φωνὲς διαμαρτυρίας Μακεδόνων Ἱεραρχῶν, καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ποὺ ὅμως δὲν θὰ ἔχουν τὸ κύρος καὶ τὴν βαρύτητα μίας ἀπόφασης τοῦ κορυφαίου διοικητικοῦ ὀργάνου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος…
.         Οἱ περιπτώσεις Οὐκρανίας καὶ Σκοπίων μοιάζουν. Ἡ Σερβία, ὅπως ἡ Ρωσία, εἶναι στὸ στόχαστρο τῆς Δύσης. Στὸ θέμα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας τὸ Σερβικὸ Πατριαρχεῖο κρατᾶ στάση κατὰ τῆς ἀπόφασης τοῦ κ. Βαρθολομαίου. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων εἶναι σχισματική, ὅπως εἶναι καὶ τῆς Οὐκρανίας, ποὺ τὴν ἀναγνώρισε ὁ Οἰκ. Πατριάρχης. Γιὰ τὰ Σκόπια, ὅπως γιὰ τὴν Οὐκρανία, οἱ Δυτικοὶ ἐπιθυμοῦν καὶ διὰ τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν ρωσικὴ ἐπιρροή. Ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία, ὅπως τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, ἀσφαλῶς θὰ ἀντιδράσει, ἂν τὸ Φανάρι ἀναγνωρίσει τὴν ὑπὸ τὴν δικαιοδοσία της γειτονικὴ Ἐκκλησία, ποὺ ἔχει, ὅπως ἡ Οὐκρανία, κανονικὸ Ἀρχιεπίσκοπο, ποὺ ἀναγνωρίζουν ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες…
.         Πρῶτον αἰσθάνονται ὅτι ἐκφράζουν μίαν ἀλάνθαστη αὐθεντία. Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης πιστεύει ὅτι προσωπικὰ ἐκφράζει μίαν αὐθεντία ποὺ οὔτε κὰν στὸν Πατριαρχικὸ θεσμὸ δὲν ἁρμόζει. Στὴν ὁμιλία του, τῆς 25ης Ἰανουαρίου 2019, εἶπε: «Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ὡς πρωτεύθυνος καὶ πρωτόθρονος Ἐκκλησία, μὲ τὴν πείρα καὶ τὴ σοφία αἰώνων ποὺ τὸ χαρακτηρίζει, πράττει τὸ ἑκάστοτε ὀρθὸ καὶ δίκαιο…». Τὸ Πατριαρχεῖο δὲν εἶναι ἰσόκυρο Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ὁ Πατριάρχης, ὡς πρόσωπο, διέπεται ἀπὸ τὴν ἁμαρτωλότητα, ποὺ ἀναγνωρίζει ὁ ἴδιος σὲ κάθε Θεία Λειτουργία.
.         Στὴ συνέχεια εἶπε ὅτι ἀποκατέστησε τὴν δικαιοσύνη στοὺς Οὐκρανοὺς ποὺ ἐπὶ τριάντα χρόνια ἦσαν ἐκτὸς κοινωνίας (σχισματικοί). Καὶ μετὰ γιὰ τὸν καθηρημένο «Πατριάρχη Οὐκρανίας» Φιλάρετο, ὅτι τιμωρήθηκε ἐπειδὴ ζήτησε τὸ Αὐτοκέφαλο καὶ ὅτι κακῶς τὸ ζήτησε ἀπὸ τὴν Μόσχα. Σημειώνεται ὅτι πρῶτον οὐδεμία δικαιοσύνη ἀποκατεστάθη. Ἀντίθετα, μὲ τὴν βοήθεια τῆς οὐκρανικῆς κυβέρνησης Ποροσένκο, υἱοθέτησε τοὺς σχισματικοὺς ὀρθοδόξους καὶ μετέτρεψε τὰ πολὺ περισσότερα ἑκατομμύρια Οὐκρανῶν, ποὺ παραμένουν σὲ κοινωνία μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, σὲ σχισματικούς… Γιὰ τὸν Φιλάρετο ὁ ἴδιος Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἀναγνώρισε τὴν καθαίρεσή του καὶ ἀναγνώριζε ἕως τὸν παρελθόντα Νοέμβριο τὸν ὑπὸ τὸν Μόσχας Μητροπολίτη Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ὀνούφριο! Ἐπίσης ὑποστηρίζει ὅτι ἔφερε τὴν ἑνότητα στὴν Ὀρθοδοξία, ὅταν αὐτὴ σήμερα εἶναι σὲ ἀναστάτωση καὶ στὰ πρόθυρα ὁριστικοῦ σχίσματος…-

,

Σχολιάστε

ΨΗΛΑ ΟΙ ΚΑΡΔΙΕΣ: “ΑΝΥΠΑΚΟΗ” καὶ “ΑΝΑΤΡΟΠΗ”

Κα τώρα νυπακο
κα
γώνας νατροπς

Γ. Παπαδόπουλος- Τετράδης

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Τὸ παρὸν ἄρθρο προσεγγίζει τὴν γενομένη προδοσία τῆς Μακεδονίας ἀπὸ πλευρᾶς ἀνθρώπινων πρωτοβουλιῶν. Αὐτὲς βεβαίως δὲν ἐξαντλοῦν τὶς δυνατότητες, γιατὶ ὁ Χριστὸς ὡς Ἀρχηγὸς τῆς Ἱστορίας εἶναι πανίσχυρος. Αὐτὸς τὴν κατευθύνει καὶ μέσα ἀπὸ ἐπώδυνες διακυμάνσεις. Καὶ συνεπῶς οἱ δυνάστες ἂς μὴ ξενοιάζουν… ΟΛΟΙ οἱ Δυνάστες τῆς ἱστορίας ἐξαφανίστηκαν ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός!  Καὶ τὰ σχέδιά τους ἀνετράπησαν.
Ψηλὰ οἱ καρδιές.

Παρασκευὴ 25 Ἰανουαρίου 2019

.             Σήμερα, μία ἰσχνὴ κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία κάνει νόμο τοῦ κράτους τὴν παραχώρηση μακεδονικῆς ὀνομασίας, μακεδονικῆς γλώσσας καὶ μακεδονικῆς ταυτότητας στοὺς σλαβομακεδόνες τῶν Σκοπίων. Ἐνάντια στὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια, στὰ πιστεύω καὶ στὴν ἐπιθυμία τῆς συντριπτικῆς πλειονότητας τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι: Πῶς θὰ πολεμήσουν οἱ Ἕλληνες αὐτὴν τὴν προδοτικὴ παραχώρηση ἀπὸ σήμερα;
.             Ἡ ἀπάντηση εἶναι τόσο ἁπλὴ ὅσο καὶ δύσκολη. Γιατί οἱ Ἕλληνες μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὴ χώρα, ποὺ προσβάλλονται βάναυσα ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῶν προθύμων της Βουλῆς ἔχουν πλέον μόνοι στὰ χέρια τους αὐτὸν τὸν ἀγώνα. Μόνοι, γιατί τὰ κόμματα τῆς Βουλῆς, μετὰ τὴ σημερινὴ ψηφοφορία, θὰ ἀποδεχτοῦν τὰ τετελεσμένα καὶ δὲν πρόκειται νὰ δώσουν καμιὰ οὐσιαστικὴ μάχη γιὰ τὸ Μακεδονικὸ ζήτημα. Ἂν δὲν πιεστοῦν ἀπὸ τοὺς πολίτες τους. Ἀπὸ τὰ ψηφαλάκια.
.             Ἔτσι, εἶναι οἱ Ἕλληνες πολίτες ποὺ κρατᾶνε στὰ χέρια τους τὴν ἰσχὺ αὐτῆς τῆς συμφωνίας. Ἐπειδὴ καμιὰ συμφωνία δὲν ἔχει πρακτικὴ ἰσχὺ ἂν ἀντιτίθεται σ᾽ αὐτὴν ὁ λαός. Μετατρέπεται ἀργὰ ἢ γρήγορα σὲ ἁπλὸ κουρελόχαρτο.
.             Τὸ λόγο πιὰ τὸν ἔχουν ἡ ἀποφασιστικότητα τῶν πολιτῶν καὶ ἡ ἐνεργὴς πάλη τους γιὰ τὸ δίκιο τους. Τίποτε δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξει καὶ τίποτε δὲν πρόκειται νὰ ἐπιτευχθεῖ ἂν οἱ πολίτες αἰσθανθοῦν ὅτι ἔχασαν καὶ ὅτι τὰ τετελεσμένα τοὺς ξεπερνοῦν.
.             Ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν παράγει παγκόσμια ἀναβάθμιση τῆς σλαβομακεδονίας καὶ ὑποβάθμιση τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας. Σὲ ἐπίπεδο ὀνοματολογικό, ἱστορικό, πολιτιστικό, γεωγραφικό, διαπροσωπικὸ γιὰ τοὺς κατοίκους τῆς Μακεδονίας. Κι αὐτὸ θὰ τὸ ζήσουν στὸ πετσί τους ἔντονα καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες καὶ οἱ Μακεδόνες τὰ χρόνια ποὺ ἔρχονται.
.             Οἱ λύσεις γιὰ τοὺς Ἕλληνες εἶναι δύο ταυτόχρονες. Καὶ ὁ πόλεμος διπλός. Ἡ πρώτη λέγεται ΑΝΥΠΑΚΟΗ (Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: ἀνυπακοὴ συνειδήσεως):

1.Νὰ μὴ ἀποδεχτοῦν ποτὲ στὴ συνείδησή τους, στὴν κουλτούρα τους, στὰ διδάγματα στὰ παιδιά τους, στὴν Παιδεία τους, στὶς σχέσεις τους μὲ ὅσους σφετερίζονται τὴ Μακεδονία, αὐτὸν τὸν σφετερισμό, αὐτὴ τὴν παραχάραξη, αὐτὴ τὴ συμφωνία. Γιατί οἱ μεγάλες ἧττες γίνονται πρῶτα μέσα μας.

2.Νὰ μὴ σταματήσουν νὰ ἀμφισβητοῦν τὴ συμφωνία καὶ τὶς προβλέψεις της σὲ ἐπίπεδο διοικητικό. Σὲ δήμους, κοινότητες, νομαρχιακὰ διαμερίσματα, περιφέρειες, δημόσιες ὑπηρεσίες, κρατικὲς καὶ ἰδιωτικὲς δομές. Ὄχι μόνο σὰν στελέχη ὅλων αὐτῶν τῶν ὑπηρεσιῶν. Ἀλλά, καὶ ὡς ὑπάλληλοι καὶ ἐξυπηρετούμενοι πολίτες. Ἐπειδὴ ἀμέσως μετὰ τὴ συμφωνία θὰ ξεφυτρώνουν σὰν τὰ μανιτάρια οἱ ἐγκύκλιοι καὶ οἱ ἀναπροσαρμογὲς σὲ νόμους, διατάγματα, προβλέψεις συμφωνίες, ἔγγραφα, διατυπώσεις.

Ἡ δεύτερη πλευρὰ τῆς μάχης λέγεται ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ:

1. Νὰ πυκνώσουν τὶς τάξεις τῶν ὀργανώσεων ποὺ ἐπιμένουν νὰ ἀπαιτοῦν ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. Ἐπειδὴ ἡ διαρκὴς ἀπαίτηση καὶ ἡ συλλογὴ ὑπογραφῶν μὲ στόχο τὸ ἕνα ἑκατομμύριο (ἤδη ἔχουν συγκεντρωθεῖ πάνω ἀπὸ 500.000 ἐδῶ καὶ ἔξω ἀπὸ τὴ χώρα καὶ συνεχίζεται ἡ συλλογὴ) θὰ εἶναι ἕνα τεράστιο ὅπλο πίεσης στὶς κυβερνήσεις, ποὺ τὸ μόνο ποὺ ὑπολογίζουν εἶναι τὰ ψηφαλάκια.

2.Ἡ συμφωνία, ἀκόμα καὶ ἂν ἐπικυρώνεται ἀπὸ τὴ Βουλή, μπορεῖ νὰ ἀνατραπεῖ ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ διαπιστωθεῖ ὅτι ὅροι της παραβιάζουν τὸ πνεῦμα της ἢ τὸ γράμμα της, ὅπως ἡ πρόβλεψη στὸ Μέρος 1, Ἄρθρο 1-γ, ὅπου στηρίζεται σὲ ψευδῆ ἐπιχειρήματα, γιὰ νὰ ἀναγνωριστεῖ ἡ μακεδονικὴ γλώσσα! Τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ κάθε πρόβλεψη καὶ ἀλλαγή, ποὺ ἔκαναν ἢ δὲν ἔκαναν οἱ σκοπιανοὶ ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, γιὰ νὰ μποῦν στὸ ΝΑΤΟ καὶ στὴν ΕΕ, στὶς ὁποῖες ἡ Ἑλλάδα ἔχει δικαίωμα βέτο.

3.Καὶ ἐπειδὴ τὸ μοναδικὸ μέσο πίεσης τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων εἶναι ἡ λαϊκὴ πλειοψηφία -δηλαδὴ οἱ ψῆφοι- οἱ πολίτες χρειάζεται νὰ εἶναι παρόντες καὶ ἐνεργοί, μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο μπορεῖ ὁ καθένας, σὲ ἐκδηλώσεις, ὁμιλίες, διαδηλώσεις, συναντήσεις, κινήσεις καὶ κινήματα, πολιτικά, ἱστορικὰ καὶ πολιτιστικά, ποὺ κρατᾶνε τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια ζωντανὴ καὶ ἀπαιτοῦν μὲ τὴν παρουσία τους τὴ ματαίωση στὴν πράξη καὶ τὴν ἀκύρωση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν.

4.Οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες μποροῦν νὰ ἀπενεργοποιήσουν τὴ συμφωνία δρώντας μὲ πρωτοβουλίες, σπέρνοντας τὰ ἐπιχειρήματα κατὰ τῆς συμφωνίας καὶ τὰ ψεύδη πάνω στὰ ὁποῖα πατάει, σὲ ὅλη τὴ χώρα, ἀλλὰ καὶ στοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς ξένους πολίτες ἔξω ἀπὸ τὴ χώρα.

5.Οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες χρειάζεται νὰ ἀποκτήσουν ἐπαφὴ καὶ νὰ συμπολεμήσουν μὲ τὶς πολυπληθεῖς μακεδονικὲς ὀργανώσεις τῆς διασπορᾶς, ποὺ κρατᾶνε ἐδῶ καὶ χρόνια μόνες τους τὸν ἀγώνα κατὰ τοῦ σκοπιανοῦ ἐθνικισμοῦ τῆς διασπορᾶς. Ἀλλά, καὶ μὲ κάθε Ἕλληνα ἔξω ἀπὸ τὴ χώρα, ποὺ προσβάλλεται ἀπὸ τὴν κατάπτυστη συμφωνία.

6.Ἤδη, σύλλογοι καὶ μεμονωμένες προσωπικότητες ἔχουν στραφεῖ νομικὰ κατὰ τῶν προνοιῶν τῆς συμφωνίας, ἡ ὁποία παράγει καταστροφικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἐμπόριο καὶ τὴ βιοτεχνία τῆς Βόρειας Ἑλλάδας. Ἐπίσης, νομικὰ πρόσωπα καὶ προσωπικότητες στοιχίζονται σὲ νομικὲς προσφυγὲς σὲ ἑλληνικὸ καὶ διεθνὲς ἐπίπεδο κατὰ τῆς συμφωνίας. Οἱ Ἕλληνες πολίτες χρειάζεται νὰ στοιχηθοῦν ὅσο πιὸ μαζικὰ γίνεται σ᾽ αὐτὲς τὶς πρωτοβουλίες γιὰ νὰ διεκδικήσουν τὸ δίκιο τῆς πατρίδας τους.

.             Ἀπέναντι βρίσκεται ὅλη ἡ διεθνὴς ποὺ κυβερνάει τὸν κόσμο. Καὶ ἡ ὁποία στέλνει τοὺς Νίμιτς καὶ Μέρκελ νὰ ἀπειλοῦν μὲ καταστροφὲς καὶ τέρατα. Ἀκριβῶς ὅπως ἔκαναν μὲ τὸ κατάπτυστο σχέδιο Ἀνάν, ποὺ ἀποδείχτηκε χάρτινη τίγρης χάρη στὴν ἀποφασιστικότητα τοῦ Τάσσου Παπαδόπουλου. Ἐδῶ σήμερα δὲν ὑπάρχουν Τάσσοι Παπαδόπουλοι. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Ὑπάρχουν φανεροὶ καὶ κρυφοὶ ὀσφυοκάμπτες. Φανεροὶ καὶ κρυφοὶ φοβισμένοι ταγοὶ τῆς ἐξουσίας. Γιὰ μία καρέκλα.
.             Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ποὺ διαφωνεῖ μὲ τὴ συμφωνία ἔχει νὰ δώσει δύο μάχες. Μία ἐντός του γιὰ νὰ μὴ χάσει τὴν πίστη του καὶ τὴν ἀλήθειά του. Καὶ μία ἐκτός του. Γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ ἔμπρακτα αὐτὴ τὴν πίστη καὶ τὴν ἀλήθεια. Ὁ ἀγώνας δὲν εἶναι ποτὲ εὔκολος. Καὶ δὲν εἶναι ποτὲ προδιαγεγραμμένο τὸ ἀποτέλεσμα. Ἀλλά, καὶ ποτὲ καμιὰ νίκη δὲν ἦρθε χωρὶς ἀγώνα. Ἐκεῖ ἀποδεικνύει κανεὶς ἂν πράγματι καὶ πόσο ἀγαπάει αὐτὸ ποὺ ὑπερασπίζεται.

 

ΠΗΓΗ: liberal.gr

 

 

Σχολιάστε

–––––––––––––––––

1 Σχόλιο