Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μακεδονία

Η ΜΕΓAΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ ΜΑΣ (Δ. Νατσιός)

Μεγάλη Παρασκευ τς Μακεδονίας μας 

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

(Ὁ πανηγυρικὸς γιὰ τὴν 105η Ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ Κιλκίς, ποὺ ἐκφωνήθηκε στὴν Μητρόπολη Κιλκίς, τὴν 21 Ἰουνίου 2018) 

.           Τὸ Κιλκὶς εἶναι ὁ πιὸ εὔφορος τόπος τῆς Μακεδονίας μας. Δὲν ἔχει νερά, δὲν ἔχει ποτάμια, γιὰ νὰ ἀρδεύουν τὰ χωράφια του. Καὶ ὅμως εἶναι ἡ πλουσιότερη γῆ. Γιατί;
.           Διαβάζω ἕνα ὡραῖο κείμενο, γραμμένο πρὶν ἀπὸ 30 χρόνια. Ὁ συγγραφέας του, Σταῦρος Λίβας, ζεῖ, γύρω στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 20, τὰ παιδικά του χρόνια στὸ Κιλκίς. «Ἕνα ἀπέραντο “Ἐθνικὸ Νεκροταφεῖο”, ποὺ κρύβει στὰ σπλάχνα του τὰ κορμιὰ χιλιάδων παλληκαριῶν, εἶναι ὁ τόπος μας. Καὶ πάνω στὰ κορμιὰ αὐτὰ στήθηκαν τὰ θεμέλια αὐτῆς τῆς πόλης. Καὶ τὸ σιτάρι ποὺ φτιάχνει τὸ ψωμί μας, θεριεύει καὶ μεστώνει, ρουφώντας ἀπὸ τὴ γῆ αἷμα ἀντὶ γιὰ νερό. Κάθε λόφος γύρω μας κι ἕνας “κρανίου τόπος”. Κάθε χωράφι κι ἕνας “ἀγρὸς αἵματος”, γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω τοὺς χαρακτηρισμοὺς τοῦ Εὐαγγελίου, ποὺ τόσο ταιριάζουν στὴν περίπτωση.
Τὰ πρῶτα χρόνια, τ’ ἀλέτρια ποὺ ὄργωναν τὴ γῆ, ἔφερναν στὴν ἐπιφάνεια λευκὰ κόκκαλα, “κόκαλα Ἑλλήνων ἱερά”, μαζὶ μὲ σκουριασμένες ξιφολόγχες καὶ δερμάτινες παλάσκες περασμένες σὲ ζωστῆρες ποὺ ἔζωναν, κάποτε, λυγερὰ σώματα παλληκαριῶν. Κι ὅλοι μας, λίγο – πολύ, ἔχουμε νὰ θυμόμαστε πὼς κάποτε, σκάβοντας τὶς αὐλὲς τῶν σπιτιῶν μας, εἴχαμε βρεῖ σκουριασμένα ὅπλα κι ἀνθρώπινα κρανία.
Θυμᾶμαι τοὺς πρώτους περιπάτους ποὺ κάναμε μὲ τὸ σχολεῖο ἐκεῖ κοντὰ στοὺς πρόποδες τοῦ Ἅη-Γιώργη. Ἡ δασκάλα μας ἔλεγε ὅτι οἱ παπαροῦνες στὸν τόπο μας εἶναι πιὸ κόκκινες ἀπὸ ἀλλοῦ, “γιατί παίρνουν τὸ χρῶμα τους ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν σκοτωμένων παλληκαριῶν”. Κι ἐμεῖς διστάζαμε νὰ τὶς κόψουμε, ἀπὸ φόβο, μήπως καὶ ματώσουμε τὰ χέρια μας».
.           Ναί, καὶ σήμερα οἱ λόφοι μὲ τὶς παπαροῦνες, ναί, καὶ σήμερα ἡ ἱστορία τῆς Μακεδονίας μας ποτίζεται ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν 8.500 χιλιάδων περίπου ἀξιωματικῶν καὶ στρατιωτικῶν, ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος κατὰ τὴν τριήμερο μάχη τοῦ Κιλκὶς
.           Οἱ “κόκκινες γραμμς” στν πατρίδα μας δν χαράσσονται μ μελάνι. χι. Χαράσσονται μ τ αμα κα τος γνες τν λλήνων γι τν λευθερία. Ὁ ἐθνικός μας ὕμνος εἶναι ὕμνος γιὰ τὴν Ἐλευθερία, γιατί Ἑλλὰς καὶ ἐλευθερία εἶναι λέξεις ταυτόσημες. Ἡ μάχη τοῦ Κιλκίς, στὶς 19 μὲ 21 Ἰουνίου τοῦ 1913, ὑπῆρξε ἡ φονικότερη, ἐνδοξότερη, ἀλλὰ καὶ ἡ κρισιμότερη τῆς νεότερης ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ὄχι μόνο σώθηκε ἡ Μακεδονία, σώθηκε ἡ Ἑλλάδα, κατὰ τὴν εὔστοχη ρήση τοῦ Ἴωνα Δραγούμη, ἀλλὰ ἡ Ἤπειρος, τὰ νησιὰ τοῦ Ἀν. Αἰγαίου καὶ ἡ Κρήτη ἐνσωματώνονται ὁριστικὰ στὸν ἐθνικὸ κορμό.
.           Ταυτόχρονα ξεπλένεται ἡ ντροπὴ τοῦ 1897, ἡ πατρίδας μας ἀποκτᾶ κύρος καὶ ὑπόληψη μεταξὺ τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν καὶ τῶν Μεγάλων τότε Δυνάμεων. Διότι οἱ Μεγάλες Δυνάμεις συνάγουν συμπεράσματα γιὰ τὴν πολιτική τους, ὄχι μὲ κριτήριο τὴν ἑτοιμότητα ὑποκλίσεων καὶ τὰ πλατιὰ χαμόγελα (ἢ χαχανητά), ἀλλὰ μὲ κριτήριο τὴν ἱκανότητα καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα τῶν κυβερνήσεων νὰ ὑπερασπιστοῦν τὰ ἐθνικά τους συμφέροντα. Στὴν μάχη τοῦ Κιλκὶς ἔλαμψε ὁ ἡρωισμὸς καὶ ἡ γενναιότητα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ. Νὰ παραπέμψω σὲ ἕνα κείμενο ἑνὸς αὐτόπτη μάρτυρα. Εἶναι τοῦ Δημητρίου Καλλίμαχου, ἐθελοντῆ ἱερέως τῆς Ε´ Μεραρχίας, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ τὴν γιγαντομαχία καὶ καταγράφει τὶς ἡρωικὲς μάχες. Τὸ βιβλίο κυκλοφορήθηκε πρὶν ἀπὸ 80 περίπου χρόνια μὲ τίτλο “Ἀθάνατη Ἑλλάς”
.           Νὰ σημειώσω παρενθετικὰ ὅτι ἡ μάχη διεξήχθη ἐν μέσῳ φοβεροῦ καύσωνος (περίπου 40 βαθμοὺς κελσίου). Τὰ σιταροχώραφα τοῦ κάμπου τοῦ Κιλκίς, ἐξ αἰτίας τῶν ὀβίδων πῆραν φωτιά. Πολλοὶ βαριὰ τραυματισμένοι στρατιῶτες, μὴ μπορώντας νὰ μετακινηθοῦν, κάηκαν ζωντανοί…
Διαβάζω στὴν σελ. 76 τοῦ πονήματος: «Στρατιώτης τοῦ 22ου ἐτραυματίσθη εἰς τὸν βραχίονα. Τυχερὸς ἤσουνα, συνάδελφε, ποὺ πῆρες τὸ παράσημο, τοῦ λέγει ὁ παραπλεύρως του, ἄιντε τράβα τώρα στὸ χειρουργεῖο… Τί ἔκανε, λέει; Μὲ μία γρατσουνιὰ νὰ φύγω; Τὸ παληοτόμαρό μου βαστάει ἀκόμα, ἔχω νὰ φάω καὶ ἄλλους ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς ἄτιμους ποὺ σφάξανε γυναικόπαιδα! Καὶ συνεχίζει τὸν ἀγώνα. Παίρνει δεύτερο βόλι καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ μάχεται καὶ τὸ δεύτερον τραῦμα γίνεται τρίτον καὶ ἕπεται συνέχεια… Καὶ ὅταν πλέον ἡ δυνατὴ αἱμορραγία τὸν ἀναγκάζη νὰ πέση κάτω, οἱ τραυματοφορεῖς, ὅταν ἐπλησίασαν νὰ τὸν παραλάβουν, ἐπέδεσαν ἐν ὅλῳ ἑπτὰ τραύματα! Καὶ παρεπονεῖτο ὁ Ρουμελιώτης στρατιώτης, διότι δὲν ἦτο δυνατὸν πλέον νὰ συνεχίση τὸν ἀγώνα του, λέγοντας: Μώρ᾽ δὲν μποροῦσε νὰ εἶχα κι᾽ ἄλλο παληοτόμαρο, νὰ βγάλω αὐτὸ τὸ τρυπημένο καὶ νὰ βάλω τὸ καινούργιο!».
.           Μὲ αὐτὰ τὰ ἐντὸς εἰσαγωγικῶν “παλιοτόμαρα”, εἶναι κεντημένη ἡ γαλανόλευκη σημαία μας, μὲ τὰ κομμένα πόδια τῶν χιλιάδων τότε ἀναπήρων περπατᾶ ἡ Ἑλλάδα. (Κάποια ἄλλα, ὄντως παλιοτόμαρα, σήμερα καῖνε τὸ ἐθνικό μας σύμβολο).
.           Στὴ μάχη τοῦ Κιλκὶς συμμετέχουν Ἕλληνες ἀπ᾽ ὅλη τὴν Οἰκουμένη. Ἀπὸ τὸν ἀκμαῖο τότε Ἑλληνισμὸ τῆς Αἰγύπτου, ἀπὸ τὴν Ἀμερική, τὴν Εὐρώπη, τὴν Αὐστραλία, τὰ νιάτα τοῦ ἔθνους σπεύδουν ὄχι γιὰ νὰ σκοτώσουν ἀλλὰ νὰ πεθάνουν γιὰ τὴν πατρίδα.
.           Μὲ τὴν ὁμόνοια καὶ τὴν ὁμοψυχία ἀγγίζουμε τὸ θαῦμα. “Έλληνας ὁμοφρονέοντας χαλεποὺς εἶναι περιγίγνεσθαι”, ὅταν ὁμονοοῦν οἱ Ἕλληνες εἶναι ἀνίκητοι, διαλαλεῖ ὁ Ἡρόδοτος, ρήση ἐπικαιρότατη. Δύο καὶ πλέον χιλιάδες, Κύπριοι ἐθελοντὲς σκλάβοι ἐλευθερωτές, ὅπως προσφυῶς ὀνομάστηκαν, ἀφήνουν τὴν πολύπαθη μεγαλόνησο καὶ
«παίρνουν τὴν ἀνηφοριά,
παίρνουν τὰ μονοπάτια,
νὰ βροῦν τὰ σκαλοπάτια
ποῦ πᾶν στὴ λευτεριά»,
ὅπως τραγουδοῦσε ὁ ἥρωας τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ, 18χρονος Εὐαγόρας Παλληκαρίδης. 20 περίπου ἀπὸ αὐτοὺς σκοτώνονται ἢ τραυματίζονται ἐδῶ στὸ Κιλκίς.
.             Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἥρωες, ὁ Κων. Κοιλανιώτης ἀπὸ τὴν Λεμεσσὸ τῆς Κύπρου, φοιτητὴς τῆς Νομικῆς Ἀθηνῶν, θὰ γράψει: “Θὰ ἦτο ντροπὴ διὰ πάντα Κύπριον νὰ μὴν σπεύσει εἰς τὴν φωνὴν τῆς Πατρίδος”. Σκοτώθηκε στὶς 20 Ἰουνίου τοῦ 1913, ἐδῶ στὸ Κιλκίς. Αἰωνία τους ἡ μνήμη καὶ τῶν Κυπρίων καὶ τῶν Κρητικῶν καὶ τῶν Ἑπτανησίων καὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων ποὺ πρόσφεραν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας μας.

.           Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, μέχρις ἐδῶ ὁ λόγος μου ἦταν πανηγυρικός, γιὰ νὰ τιμήσω τὰ λαμπρὰ παλληκάρια τῆς μάχης τοῦ Κιλκίς. Ἀπὸ δῶ καὶ στὸ ἑξῆς εἶναι ἐπικήδειος.
.           Περίλυπός ἐστι ἡ καρδία μου ἕως θανάτου. Φαρμακώθηκε ἡ ψυχή μας…
.         Ἡ Κυριακὴ ποὺ μᾶς πέρασε δὲν ἦταν Κυριακή, ἦταν ἡ Μεγάλη Παρασκευὴ τῆς Μακεδονίας μας, τῆς πατρίδας μας. Πένθιμα πρέπει νὰ χτυποῦν καὶ σήμερα οἱ καμπάνες καὶ ἀντὶ γιὰ δοξολογία μνημόσυνο νὰ τελέσουμε. Σταυρώθηκε ἡ Μακεδονία μας… Οἱ γέροντες γονεῖς μας ἔκλαιγαν στὰ χωριά μας γιὰ τὴν ἀτιμωτική, προδοτικὴ συμφωνία. Καὶ ὄχι, δὲν εἶναι ἀκραῖοι οὔτε ἐθνικιστὲς πατριδοκάπηλοι, «ἐθνίκια» – λέξη χαμερπὴς- ὅπως διατείνεται ἡ κάθε κρανιοκενὴς ἀσημαντότητα ποὺ βρέθηκε σὲ ἕνα ἀξίωμα. Εἶναι ἡ καθάρια καὶ ἀγέρωχη φωνὴ τῶν προγόνων μας, ποὺ βροντοφωνάζει: ἡ Μακεδονία, τῶν Ἑλλήνων τὸ καμάρι, εἶναι μία καὶ Ἑλληνική.
.              “Ἕκαστος ἑρμηνεύει τὰ πράγματα κατὰ τὸ ἴδιον νόσημα”, λέει ἕνας ἅγιος. Μὲ βάση τὴν ἀσθένειά σου κρίνεις καὶ τοὺς ἄλλους. Ὁ ἀκραῖος καὶ ὁ φασίστας, ὅσους διαφωνοῦν μαζί του, τοὺς χαρακτηρίζει ἀκραίους καὶ φασίστες. Καὶ στὰ μεγάλα συλλαλητήρια δὲν πῆγε ἑτερόκλητος ὄχλος, ἀλλὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς γιὰ νὰ βροντοφωνάξει, δημοκρατικότατα, τὴν ἀντίστασή του στὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας μας. Τὴν ἱστορία τὴν σηκώνει στοὺς ὤμους του ὁ λαός, ὅταν γονατίζει ἡ ἡγεσία. Καὶ οἱ γονατισμένοι, οἱ προσκυνημένοι συνήθως προσπαθοῦν νὰ ταπεινώσουν καὶ τοὺς ὄρθιους. Ξέρουμε, ἐμεῖς οἱ δάσκαλοι ὅτι οἱ μαθητές μας βγάζουν φτεροῦγες κι ἀνθίζουν, ὅταν τοὺς διδάσκουμε μὲ ταπείνωση καὶ ὄχι ταπεινώνοντάς τους. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς ἡγέτες. Οἱ λαοὶ ἀνθίζουν, ὅταν ἔχουν ἡγεσία ποὺ τοὺς κυβερνᾶ μὲ σεβασμὸ καὶ ταπείνωση.
.         Σήμερα ὁ λαός μας, στὴν συντριπτική του πλειοψηφία, αἰσθάνεται προδομένος, ντροπιασμένος καὶ ταπεινωμένος. Ὁ Μίκης Θεοδωράκης δήλωσε στὶς 12 Ἰουνίου 2018: «Ἡ χώρα μας σύρθηκε σὲ μία πράξη ἱστορικῆς ἥττας καὶ ἐθνικῆς μειοδοσίας μὲ ἀπρόβλεπτες ἐπιπτώσεις σὲ βάρος τῆς χώρας καὶ τοῦ λαοῦ μας. Συνάμα ποδοπατήθηκε ἡ θέληση τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ τὸ μεγάλο “ΝΑΙ” τοῦ κ. Τσίπρα ἐκείνου ποὺ πονάει πιὸ πολὺ δὲν εἶναι μόνοι οἱ κίνδυνοι ποὺ ἀνοίγονται μπροστά μας, ἀλλὰ προπαντὸς ἡ μεγάλη Ντροπὴ ποὺ θὰ μᾶς στιγματίζει γιὰ πάντα».
.         Μήπως μᾶς νίκησαν οἱ Σκοπιανοὶ στὸ πεδίο τῆς μάχης; Ὄχι. Τότε γιατί, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία μας, παραδίδουμε τὸ ἅγιο ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας καὶ – ἀκόμη χειρότερα – ἀναγνωρίζουμε μακεδονικὴ ἐθνότητα καὶ γλῶσσα, πράξη ποὺ ὄχι μόνο δὲν ἀναχαιτίζει, ἀλλὰ ἀποτελεῖ τὴν ρίζα καὶ ἐκτρέφει τὸν σκοπιανὸ ἀλυτρωτισμό; Μὲ λίγα λόγια δεχθήκαμε τι εμαστε, μες ο Μακεδόνες -ο μοναδικοί, ο λλοι εναι ψευτομακεδόνες- τι εμαστε να ποσύνολο το μακεδονικο θνους πο δρεύει στ Σκόπια. Ὑπάρχει μακεδονικὴ ταυτότητα καὶ γλῶσσα; Ὑπάρχει Μακεδονία κι ἄλλη ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἑλληνική; Ὄχι. Δὲν κατάλαβαν, οἱ προδότες, ὅτι μ τν πογραφή τους κυρώνονται ο Βαλκανικο Πόλεμοι κα νομιμοποιεται πλαστογράφηση ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸν Τίτο τὸν ὁποῖο, προφανῶς κάποιοι ἡμέτεροι νοσταλγοῦν.
.         Διαβάσαμε ὅτι ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἐπιχαίρει γιὰ τὴν συμφωνία καὶ ὁ Σόρος, τὸ συνώνυμο τῆς δολοπλοκίας. “Ἐπαινούμενος γὰρ ἀπὸ τῶν ἐναντίων ἀγωνιῶν μή τι κακὸν εἴργασμαι”, ἔλεγε ὁ Δημοσθένης. Ὅταν σὲ ἐπαινοῦν οἱ ἐχθροί σου, σημαίνει ὅτι διαπράττεις κάτι πολὺ κακό. Τὸ ζήσαμε τὴν Κυριακὴ στὶς Πρέσπες, ὅπου ὁ κ. Ζάεφ μίλησε ἀπροκάλυπτα γιὰ Ἕλληνες καὶ Μακεδόνες χωρὶς καμμία ἐνόχληση. Ὀρθῶς γράφτηκε, δώσαμε τὴν Μακεδονία μὲ ἀντάλλαγμα μία γραβάτα καὶ στήσαμε παιδικὸ πάρτι γιὰ τὰ γενέθλια τοῦ Νίμιτς. Εἶναι ἢ δὲν εἶναι αὐτὸ ἐμπαιγμὸς καὶ περιφρόνηση τοῦ ἐμπερίστατου λαοῦ μας;
.         Βλέπουμε ἐδῶ, γύρω μας, τοὺς μαθητές μας, τὰ νιάτα τῆς Μακεδονίας νὰ κρατοῦν τὴ γαλανόλευκη σημαίας μας, γιὰ τὴν ὁποία ἀπαγορεύτηκε ἡ ἔπαρσή της καὶ ἡ ἀπαγγελία τοῦ ἐθνικοῦ μας ὕμνου στὸ δημοτικὸ σχολεῖο. Ποιόν ἐνοχλεῖ ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος; Μόνο τοὺς ἐχθρούς μας.
.         Ἐρωτῶ: Τί θὰ ἀπολογηθῶ ἐγὼ ὁ δάσκαλος στοὺς μαθητές μου, ὅταν δοῦν στὴν αἴθουσα χάρτες μὲ Βόρεια Μακεδονία, ὅταν τόσα χρόνια διδάσκω μία καὶ μοναδικὴ Μακεδονία; Θὰ μᾶς τοξεύει ἀλύπητα τὸ γεμάτο πίκρα καὶ ἀπογοήτευση βλέμμα τῶν παιδιῶν μας. Ἀλήθεια τί τὸ ἀλυτρωτικὸ θὰ ἀφαιρέσουν οἱ ἐπιτροπές, ποὺ θὰ ἐλέγξουν καὶ θὰ ἀναθεωρήσουν τὰ βιβλία ἱστορίας μας, ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τὴν συμφωνία; Θὰ σβήσουμε τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο καὶ τὸν Φίλιππο, θὰ διαγράψουμε τὸν Μακεδονικὸ ἀγώνα; Θὰ ἀπαλείψουμε τὸν τίτλο μακεδονομάχοι δίπλα ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Παύλου Μελᾶ ἢ τοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη; Ἀναθυμιάσεις τοῦ τύπου “συνωστισμός, στὸ λιμάνι τῆς Σμύρνης”, θὰ εἰσπνέουμε πάλι, Ντροπή, νὰ ντροπιαστοῦμε… Φτάνει πι μ τος θνομηδενιστς κα τς δεοληψίες τους. Ὁ κ. Ζάεφ ἔγραψε, ἅγιοι ἀρχιερεῖς, τὴν ἀποφράδα ἡμέρα, ὅτι στέκεται μὲ ὑπερηφάνεια μπροστὰ στὸν Κύριλλο καὶ τὸν Μεθόδιο. Τοὺς παραδώσαμε τοὺς Ἕλληνες, ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη, ἁγίους φωτιστὲς τῶν Σλάβων, παραδίδουμε, δηλαδή, τὴν ἱστορία τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὴν κτίση τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ ἐντεῦθεν.
.         Τὴν μακεδονικὴ δυναστεία τοῦ Βασιλείου τοῦ Βουλγαροκτόνου, τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, τοὺς ἑκατοντάδες ἁγίους, μάρτυρες καὶ νεομάρτυρες. Παραδίδουμε τὰ ἱερὰ καὶ ὅσιά μας στοὺς ἀπόγονους τῶν Κομιτατζήδων. Αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν…
.         Νὰ θυμηθεῖτε, Σεβασμιώτατε ποιμενάρχα μας, κ. Ἐμμανουήλ, ὅτι σὲ κάποια στιγμή, θὰ ἀπαιτήσουν οἱ Σκοπιανοὶ νὰ διαγράψετε τὸ “ὑπερτίμου καὶ ἐξάρχου Μακεδονίας”, ἐφ᾽ ὅσον προωθοῦν γιὰ τὴν σχισματική τους Ἐκκλησίας τό: Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος καὶ πάσης Μακεδονίας.
.         Μήπως ἀπαιτήσουν καὶ τὴν κατάργηση τῆς ἑορτῆς τῶν Πολιούχων μας Πεντεκαίδεκα Ἱερομαρτύρων, γιατί μαρτύρησαν στὴν Στρώμνιτσα, ἡ ὁποία, κατὰ τοὺς θλιβεροὺς πρωταγωνιστὲς τῆς Πρέσπας, ἀνήκει στὸ μακεδονικὸ ἔθνος;
.         Ἡ ἐπαίσχυντη συμφωνία ἄνοιξε τὸν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου καὶ τὶς ἴδιες παρανοϊκὲς διεκδικήσεις θὰ ζήσουμε καὶ γιὰ τὰ προϊόντα τῆς Μακεδονίας καὶ τὸ ἀεροδρόμιο “Μακεδονία” καὶ γιὰ τὸ ἵδρυμα καὶ τὸ Μουσεῖο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα. Ἑνὸς κακοῦ μύρια ἕπονται… Ἡ ἱστορία εἶναι φωνὴ νεκρῶν διδάσκουσα τοὺς ζῶντας. Ὅλοι μαζί, ζωντανοὶ καὶ πεθαμένοι, εἴμαστε ἀλληλέγγυοι καὶ συνυπεύθυνοι, ἔλεγε ὁ Σεφέρης.
.         Ἡ ἱστορία, ἐξ ὁρισμοῦ, εἶναι μία συμφωνία μεταξὺ τῶν νεκρῶν, τῶν ζώντων καὶ τῶν ἀγέννητων. Κι ἀφοῦ εἶναι τριμερὴς ἡ συμφωνία, δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξει ἐν ἀπουσίᾳ τῶν δύο μερῶν τῶν νεκρῶν καὶ τῶν ἀγέννητων.
“Χρωστᾶμε σ᾽ ὅσους πέρασαν
θὰ ᾽ρθοῦνε, θὰ περάσουν
κριτὲς θὰ μᾶς δικάσουν
οἱ ἀγέννητοι καὶ οἱ νεκροὶ”, γράφει ὑπέροχα ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς Κωστὴς Παλαμᾶς.
.         Οἱ πρῶτοι Κριτές, οἱ νεκροί, ὅπως οἱ χιλιάδες μαχητὲς τοῦ Κιλκὶς ἔγραψαν μὲ τὸ αἷμα τους: Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ ἑλληνική. Οἱ δεύτεροι, οἱ ἀγέννητοι, θὰ μᾶς δικάσουν, ἂν ἀνεχτοῦμε τὸ ἀνοσιούργημα: τὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας. Ὄχι. Ὁ Λαὸς θὰ ἀποτινάξει ἀπὸ πάνω του αὐτὸ τὸ στίγμα, αὐτὸν τὸν λεκὲ τῆς ἱστορίας μας. Οἱ Μακεδόνες δὲν μποροῦν νὰ ζοῦν σκλαβωμένοι καὶ προδομένοι. Ἐμεῖς οἱ Μακεδόνες, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ξέρουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε, ξέρουμε νὰ νικᾶμε.
.         Τὴν μόνη συμφωνία γιὰ τὴν Μακεδονία ποὺ ἀναγνωρίζει ὁ λαὸς εἶναι αὐτὴ ποὺ ὑπογράφτηκε μὲ τὸ αἷμα τῶν Ἑλλήνων στρατιωτικῶν καὶ ἀξιωματικῶν γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία, γιὰ τῆς πατρίδος τὴν Ἐλευθερία καὶ γιὰ τὴν τιμὴ τῆς Μακεδονίας ἐδῶ στὸ Κιλκίς, πρὶν ἀπὸ 105 χρόνια. Καὶ ὅ,τι κερδήθηκε μὲ αἷμα, δὲν μπορεῖ νὰ ξεπουληθεῖ μὲ τὸ μελάνι μίας ὑπογραφῆς.

Ζήτω ὁ ἔνδοξος ἑλληνικὸς στρατός
Ζήτω ἡ μία καὶ μοναδικὴ Μακεδονία μας
Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν

 

Δημήτρης Νατσιὸς
δάσκαλος-Κιλκὶς

Advertisements

,

Σχολιάστε

ΤΟΥΣ ΣΩΖΟΥΝ ΟΜΩΣ ΟΙ … «ΧΗΜΕΙΕΣ»! (τὰ… «ἀριστερὰ» δακρυγόνα)

 Τί εναι τ χημικ πο ριξαν στος διαδηλωτς
γι
τ
Μακεδονία

Τί ἐπιπτώσεις ἔχει τὸ δακρυγόνο CS στὴν ὑγεία

EIΣ. ΣΧ.: ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΩΖΟΥΝ ΟΙ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος), ΤΟΥΣ ΣΩΖΟΥΝ ΟΜΩΣ ΟΙ … «ΧΗΜΕΙΕΣ»! (τὰ «ἀριστερὰ» δακρυγόνα)

ΠΗΓΗ: in.gr

.                 Τὰ δακρυγόνα ποὺ ἔπεσαν στὸ Πισοδέρι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς διαμαρτυρίας τῆς Κυριακῆς, δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἐναντίων διαδηλωτῶν.
.                 Πρόκειται γιὰ τὸ γνωστὸ δακρυγόνο CS, ποὺ ἔχει πέσει ἀρκετὲς φορὲς στοὺς δρόμους τῆς Ἀθήνας καὶ ἄλλων πόλεων. Το CS εἶναι ἡ ὀνομασία κάλυψης τῆς χημικῆς ἕνωσης ὀρθὸ-χλωρὸ-βενζαλμηλονικὸ νιτρίλιο, μὲ τὸν τύπο C10Η5. Πρόκειται γιὰ στερεὰ λευκὴ κρυσταλλικὴ σκόνη μὲ ὀξεία πιπεράτη μυρωδιά.
.                 Ἔχουν κατασκευαστεῖ στὰ ὁμοσπονδιακὰ ἐργαστήρια στὴν Πενσυλβάνια τῶν ΗΠΑ καὶ ὑπάρχουν πάνω ἀπὸ 20 τύποι συσκευασίας. Ὑπάρχουν καὶ διαφορετικῆς ἰσχύος τύποι δακρυγόνων, ἀφοῦ ἄλλα ἔχουν σχεδιαστεῖ γιὰ νὰ ἐπηρεάζουν τὸ ἀναπνευστικό, ἐνῶ ἄλλα δροῦν κυρίως στὰ μάτια.
.                 Στὴν ἐπιστημονικὴ βιβλιογραφία ἀναφέρονται πάνω ἀπὸ 150 ἔρευνες ποὺ ἀφοροῦν στὴ δραστηριότητα, τὴ σύγκριση μὲ ἄλλα δακρυγόνα, τοὺς τρόπους καὶ τὶς συσκευὲς ἐκτόξευσης, καθὼς καὶ τοὺς βιολογικοὺς μηχανισμοὺς δράσης καὶ διάσπασης τοῦ CS μέσα στὸν ὀργανισμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν πειραματόζωων.

Πῶς ἐπιδρᾶ στὸν ὀργανισμὸ

.                 Τὸ CS προκαλεῖ ἐρύθημα στὰ μάτια καὶ βαριᾶς μορφῆς ἐπιπεφυκίτιδα, καθὼς καὶ βήχα, κάψιμο στὸν λαιμὸ καὶ στένωση στὸ στῆθος. Ὅταν ἐπιδράσει μεγαλύτερη ποσότητα στὸ δέρμα, δημιουργεῖ ἐρύθημα καὶ φουσκάλες ποὺ μοιάζουν μὲ ἔγκαυμα δευτέρου βαθμοῦ. Ἡ ὀπτικὴ ὀξύτητα δὲν ἐξασθενίζει αἰσθητά, ἀλλὰ τὰ ἄτομα ἔχουν δυσκολία νὰ κρατήσουν τὰ μάτια τοὺς ἀνοιχτὰ ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ ἔκθεση στὸ CS. Σύμφωνα μὲ ἰατρικὴ ἔρευνα Ἰσραηλινῶν γιατρῶν, σὲ μεγάλες δόσεις ἢ σὲ κλειστοὺς χώρους τὸ CS εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπιβλαβὲς γιὰ τὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό.

Ἡ ἱστορία

.                 Τὸ συγκεκριμένο δακρυγόνο παρασκευάστηκε ἀπὸ ἀμερικανοὺς χημικοὺς τὸ 1929 καὶ χρησιμοποιήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1964 στὸ Βιετνάμ. Ἔχει χρησιμοποιηθεῖ εὐρέως καὶ στὴν Β. Ἰρλανδία κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πολέμου, ἐνῶ ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὴ Συνθήκη τῆς Γενεύης, κατὰ τὴν ὁποία ὁρίζεται πὼς ὅλα τὰ χημικὰ ὄπλα ἀποτελοῦν μέσα μαζικῆς καταστροφῆς. Ὡστόσο οἱ ἀστυνομικὲς δυνάμεις σὲ δεκάδες χῶρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ Ἑλλάδα, χρησιμοποιοῦν τὰ δακρυγόνα ὡς μέσο καταστολῆς.

 

 

Σχολιάστε

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΩΖΟΥΝ ΟΙ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Δὲν τοὺς σώζουν οἱ ἀλχημεῖες

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Ἡ Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ εἶναι σὲ πολὺ δυσχερῆ θέση ἔναντι τῶν Ἑλλήνων. Αὐτὴ ἡ κυβέρνηση καὶ μόνον αὐτὴ χαρίζει τὸ ὄνομα «Μακεδονία» στὸ γειτονικὸ Κράτος, αὐτὴ καὶ μόνον αὐτὴ τοῦ χαρίζει τὴ «μακεδονικὴ γλῶσσα», αὐτὴ καὶ μόνον αὐτὴ τοῦ χαρίζει τὴν «μακεδονικὴ ἐθνότητα». Πρόκειται γιὰ ἐθνικὴ ἧττα, καὶ αὐτή, ὡς ἀνεξίτηλο στίγμα, θὰ συνοδεύει τὴν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ὅσο θὰ ὑπάρχει Ἑλληνικὴ Ἱστορία.
.               Τὴν πολιτικὴ Τσίπρα περιγράφει στὸ ἀμερικανικὸ περιοδικὸ Foreign Policy, ὁ Edward P. Joseph, ποὺ τὸν πρότεινε καὶ γιὰ τὸ Νόμπελ Εἰρήνης!. Γράφει: «Ἀντίθετα ἀπὸ τοὺς προκατόχους του, ὁ Τσίπρας δράττεται τῆς εὐκαιρίας νὰ ἔχει τὸ κέρδος νὰ ἀπαλλάξει τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ἕνα περιττὸ βάρος στὶς σχέσεις της μὲ τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν ΕΕ…».
.               Ὁ ἀρθρογράφος προβλέπει ὅτι ἡ συμφωνία θὰ προκαλέσει «σκληρὲς ἀντιδράσεις» ἀπὸ τὸ μέρος τῶν «ἐθνικιστῶν» καὶ στὶς δύο χῶρες καὶ ὑποστηρίζει: «Γιὰ νὰ προληφθοῦν αὐτές, εἶναι ἐπεῖγον οἱ Τσίπρας καὶ Ζάεφ ὄχι μόνο νὰ ὑποστηριχθοῦν, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπευφημηθοῦν παγκοσμίως….Ὅλος ὁ κόσμος πρέπει νὰ σταθεῖ στὸ πλευρό τους καὶ στὸ πλαίσιο αὐτὸ δὲν εἶναι καθόλου νωρὶς νὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ Νόμπελ Εἰρήνης»!… Ὁ Ἔντουαρντ θεωρεῖ τὸν «Ἀριστερὸ» Τσίπρα ὡς τὸν πολιτικό, ποὺ ἐξυπηρετεῖ στὴ Βαλκανικὴ τὴ γεωστρατηγικὴ τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν λοιπῶν φίλων τους….
.               Ὁ Ἀμερικανὸς ἀρθρογράφος γράφει λανθασμένα, πὼς τὸ «κυρίαρχο ἀφήγημα», ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλληνικὴ ὑπὸ τὴν ἀποκλειστικὴ ἔννοια, «ἔχει τὶς ρίζες του στὸν ἄγριο ἐμφύλιο πόλεμο». Δείχνει ὅτι οὐδὲν γνωρίζει γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ Μακεδονικοῦ ζητήματος. Στὴ συνέχεια ἐκτίθεται μὲ τὸν ἁπλοϊκὸ συλλογισμό: «Ἐὰν οἱ Μακεδόνες (Σημ. Ἔτσι τοὺς ἀναφέρει) δὲν ἔχουν γλῶσσα, ἐκκλησία καὶ ἀληθινὴ ἐθνικὴ ταυτότητα, κάποιος μπορεῖ νὰ συμπεράνει ὅτι δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἀποτελοῦν ἔθνος – κράτος»…. Ἡ λογική του εἶναι δηλαδὴ πὼς ὅταν κάποιοι δὲν ἔχουν δική τους γλῶσσα καὶ ἐθνότητα μποροῦν νὰ λαφυραγωγήσουν τοῦ γείτονα, γιὰ νὰ ἀποκτήσουν!
.               Τὸ γειτονικὸ κράτος ὑπάρχει. Ἂς δημιουργήσει τὴ δική του παράδοση. Ἀποτελεῖται ἀπὸ Σλάβους καὶ Ἀλβανούς. Μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει πρότυπο μεταξύ τους εἰρηνικῆς συμβίωσης σὲ μία σύγχρονη δυτικοῦ τύπου δημοκρατία. Γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν δὲν χρειάζονται τὸν ἀλυτρωτισμὸ καὶ τὴν ἐπιθετικότητα σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος. Μὲ τὴ λύση ποὺ προωθεῖται καὶ μὲ τὴ συναίνεση τῆς κυβέρνησης Τσίπρα θὰ ἐνταθοῦν τὰ ὑπάρχοντα προβλήματα,….
.               Ὁ Edward P. Joseph εἶναι ἰσόβιο διοικητικὸ μέλος τοῦ Ἑβραϊκοῦ Συμβουλίου τῆς Οὐάσινγκτον, μὲ σπουδὲς στὰ πανεπιστήμια τῆς Βιρτζίνια καὶ Τζὸν Χόπκινς, ὅπου εἶναι συνεργάτης καθηγητής. Ἐκτελεστικὸς διευθυντὴς τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῶν σχέσεων ΗΠΑ – Λιβύης. Ὑπηρέτησε ὡς ἐπαγγελματίας τοῦ χώρου σὲ ἐμπόλεμες περιοχές, μεταξὺ τῶν ὁποίων στὰ Βαλκάνια. Ἡ ὑπηρεσία του σὲ αὐτὰ περιέλαβε τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἀμερικανικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων στὴ Βοσνία… Ὁ Ἐντουαρντ δείχνει ὅτι φιλοδοξία τοῦ εἶναι στὸ Μακεδονικὸ νὰ κάνει τόσο καλὰ τὴ δουλειά του, ὅσο στὴ Βοσνία καὶ στὴ Λιβύη…-

,

Σχολιάστε

ΚΥΡΙΛΙΤΣ καὶ ΜΕΘΟΝΤΕΦΣΚΙ!

Κύριλιτς καὶ Μεθοντέφσκι

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ

.           Ὁ ὀρυμαγδὸς ἐπικοινωνιακῶν τεχνασμάτων καὶ προπαγάνδας στὸ ἐθνικὸ ζήτημα τῆς συμφωνίας μεταξὺ τῶν κυβερνήσεων τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ γειτονικοῦ κράτους θὰ ἀφήσει τὸν ἱστορικό του μέλλοντος ἄφωνο. Σὲ μία ἐπιχείρηση ἐπικῶν διαστάσεων οἱ ρόλοι ἔχουν μοιραστεῖ, καὶ πιόνια κάθε χρώματος καὶ μεγέθους κουνιοῦνται –ἢ μένουν ἀκίνητα– στὴ σκακιέρα ἀριστοτεχνικά.
.           Τελικά, ἕνα καθαρὸ μυαλὸ ποὺ εἶναι ἄνοσο στὴν προπαγάνδα καὶ βλέπει τὰ πράγματα ὅπως εἶναι, δικαιοῦται νὰ ἀνησυχήσει καὶ μάλιστα πολύ. Ἡ πραγματικότητα εἶναι ἁπλή. Ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ δημοκρατία πλήττονται βάναυσα. Τὸ γεγονός, μάλιστα, ὅτι αὐτὸ συμβαίνει στὴ χώρα ποὺ τὶς γέννησε, ἔχει ἐμβληματικὸ χαρακτήρα· ὁ συμβολισμὸς εἶναι ἀδιαμφισβήτητα δυσοίωνος.
Ἡ ἐξακριβωμένη, ἀποδεδειγμένη σὲ ἱκανὸ βάθος χρόνου καὶ κοινὰ παραδεκτὴ ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια δὲν ἐπιδέχεται σχετικότητες, ὑποσημειώσεις, ἤξεις-ἀφίξεις καὶ ἀμφίσημες ἑρμηνεῖες. Ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμὸς ἐξελίχτηκε μὲ βάση αὐτὴν τὴ λογική. Ὁ λεγόμενος, μάλιστα, Δυτικὸς πολιτισμὸς ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν ἀρχὴ προτάσσει ὡς καύχημα καὶ γνώρισμα χαρακτηριστικό του. Δηλαδὴ τὴν πολιτειακὴ συγκρότηση, τὸ κοινωνικὸ γίγνεσθαι, τὸν νομικὸ πολιτισμό, τὸ ἀξιακὸ σύστημα καὶ τὴ νοοτροπία τους οἱ Δυτικὲς κοινωνίες τὰ βασίζουν κατ᾽ ἐξοχὴν στὴν ἐπιστήμη.
.            Ἡ ἔμπρακτη ἀμφισβήτηση καὶ ἡ παραποίηση τῆς δεδομένης καὶ πάγιας ἐπιστημονικῆς γνώσης παραπέμπει σὲ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα, σὲ φανατικὲς κι ἀφώτιστες θρησκευτικὲς ὁμάδες καὶ σὲ γκουρουιστικοῦ τύπου αἱρέσεις. Ὁπωσδήποτε, σὲ καμία περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει θέση στὸν σύγχρονο, προοδευτικὸ καὶ πολιτισμένο δυτικὸ κόσμο. Ὁ Χίτλερ εἶχε βάλει, γιὰ παράδειγμα, τοὺς ἀπαράδεκτους γιατροὺς καὶ τοὺς ἀνθρωπολόγους του νὰ μετρᾶνε τὶς μύτες καὶ τὰ μέτωπα γιὰ ν’ ἀποδείξουν ὅτι δῆθεν κάποιοι συνάνθρωποί μας εἶναι ὑπάνθρωποι. Μὲ τέτοια ἀπαίσια κι ἐγκληματικὰ πράγματα συνταιριάζει ἡ παραποιημένη κι ἀνυπόστατη ἐπιστήμη.
.           Γιὰ θέματα ποὺ εἶναι ἀντικείμενο τρέχουσας ἔρευνας, ὅπως οἱ μαῦρες τρύπες στὸ διάστημα καὶ τὰ βαρυτικὰ κύματα, μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ γίνεται μεγάλη συζήτηση. Τὸ ὅτι ὅμως ἡ Γῆ κινεῖται γύρω ἀπὸ τὸν Ἥλιο, εἶναι πάγια ἐπιστημονικὴ γνώση καὶ δὲν ἐπιδέχεται κουβέντα. Ἐδῶ τὰ πράγματα εἶναι σὰν τὴν ἐγκυμοσύνη. Ἢ εἶσαι ἔγκυος ἢ δὲν εἶσαι. Ὀλίγον ἔγκυος, ὡς γνωστόν, δὲν ὑπάρχει. Καὶ ὅπως ἡ Γῆ κινεῖται («κι ὅμως κινεῖται»), ἔτσι καὶ ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ –μόνον– ἑλληνική.
.           Μὲ τὶς εὐλογίες, λοιπόν, τοῦ σύγχρονου, εὐαίσθητου, προοδευτικοῦ, πολιτισμένου Δυτικοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀξιοζήλευτου πολιτικοῦ πολιτισμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, οἱ ἐπιστῆμες τῆς Ἱστορίας, τῆς Ἀρχαιολογίας καὶ τῆς Γλωσσολογίας γίνονται ρετάλια. Καὶ μάλιστα ὄχι γιὰ κανένα ζήτημα σκοτεινὸ κι ἀμφιλεγόμενο, ἀλλὰ γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ καλύτερα μελετημένα καὶ ξεκάθαρα θέματα τῆς παγκόσμιας ἱστορίας. Τὸ τί ἦταν οἱ Μακεδόνες καὶ τὸ ἂν μιλοῦσαν ἑλληνικὰ ἢ σλάβικα τὸ ξέρουν κι οἱ πέτρες.
.           Ἂχ Εὐρώπη… γιὰ γέλια εἶσαι καὶ γιὰ κλάματα. Ξεφτιλίζεις τὴν ἐπιστήμη κατὰ παραγγελία. Αὐτὸ δὲν εἶναι πολιτισμός, ἀλλὰ φαρισαϊσμὸς καὶ ὑποκρισία. Ἀπὸ πότε δὲν λαμβάνεις ὑπ᾽ ὄψιν σου τὴν ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια στὴν ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς σου; Καὶ γιατί νὰ ἐμπιστευτεῖ ὁ Εὐρωπαῖος πολίτης τὶς ντιρεκτίβες σου γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν τροφίμων καὶ τὰ χημικὰ κατάλοιπα στὰ νερά; Ἀφοῦ μᾶς ἔδειξες ὅτι ξεπουλιέσαι καὶ κάνεις τὴν ἐπιστήμη πατσαβούρα κατὰ τὸ δοκοῦν. Ἢ μήπως ἡ Χημεία μόνον εἶναι ἐπιστήμη καὶ ἡ Ἱστορία κι ἡ Γλωσσολογία δὲν εἶναι;
.            
Μὲ λόγια τοῦ ἀέρα, κάποια φερέφωνα αὐθαίρετα χαρακτηρίζουν φασίστες, ἐθνικιστὲς κι ὀπισθοδρομικοὺς ὅσους ὑπενθυμίζουν πὼς «κι ὅμως κινεῖται». Ἐεε… Ἅμα εἶναι νὰ μᾶς κάψεις βρὲ μεγάλε ἱεροεξεταστή… ἄσ’ το καλύτερα. Δὲν εἴπαμε καὶ τίποτα… Ἀκίνητη εἶναι ἡ Γῆ. Λίγο εἴπαμε πὼς κινήθηκε μία φορούλα μόνον… Τόσο δὰ λιγουλάκι κουνήθηκε κι ἦρθε στὴ θέση της πάλι. Ἐπιστήμη τώρα καὶ σαχλαμάρες…
.            Ὅταν ἡ πολιτική, ὅμως, ἀγνοεῖ τὴν ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια, σπέρνει ἀνέμους κι ὕστερα ἀπὸ κάποιον καιρὸ θερίζει θύελλες. Μὲ πόνο ψυχῆς κάνω αὐτὲς τὶς διαπιστώσεις καὶ μὲ πνεῦμα ἀγάπης γιὰ ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς ταλαίπωρης Βαλκανικῆς χερσονήσου μας. Κουβαλήσατε κι ἄλλη πυρίτιδα μὲ τὴ συμφωνία σας στὴν πυριτιδαποθήκη τῆς Εὐρώπης. Ἐδῶ ποὺ κάποιοι ἄλλοι γείτονες παίζουν συνεχῶς μὲ τὶς τσακμακόπετρες.
.           Ἀλλὰ μαζὶ μὲ τὴν ἐπιστήμη μπῆκε κι ἡ δημοκρατία κακοποιημένη κι ἐξευτελισμένη στὴ γωνία. Ὁ λαὸς στὶς δημοκρατίες δὲν δίνει λευκὲς ἐπιταγὲς στὶς κυβερνήσεις μὲ τὴν ψῆφο του στὶς ἐκλογές. Εἰδικὰ γιὰ ζητήματα ὕψιστης ἐθνικῆς σημασίας, τῶν ὁποίων ὁ χειρισμὸς δὲν ἐξαγγέλθηκε προεκλογικὰ καὶ ἄρα δὲν ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸ λαό. Ἐξ ὀνόματος τίνος ὑπογράφουν οἱ κυβερνῆτες μας αὐτὴν τὴ ζωτικῆς σημασίας συμφωνία; Προφανῶς ὑπογράφουν στὸ ὄνομα τοῦ λαοῦ ποὺ ὑπηρετοῦν. Ἐάν, λοιπόν, ὑπογράφεις στὸ ὄνομα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν τὸν ρωτᾶς ἂν ἐπιθυμεῖ νὰ ὑπογράψεις τὴ συγκεκριμένη συμφωνία ἢ ὄχι;
.           Κι ἀκόμα χειρότερα: ἐπειδὴ ξέρεις ὅτι ὁ λαὸς δὲν συμφωνεῖ, ἀποφεύγεις ἑκούσια τὸ δημοψήφισμα.
.           Ποιά δικαιολογία, ποιά ὑπόσχεση ἀνταλλαγμάτων (ἀληθινὴ ἢ ψεύτικη) ποῦ ἐνδεχομένως νὰ εἶναι προϊὸν μυστικῆς διπλωματίας, ποιὸ μυστικὸ πολιτικὸ παιχνίδι μπορεῖ νὰ δικαιολογήσει τὴν κατάλυση τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας; Γιατί καὶ ἡ δημοκρατία εἶναι κι αὐτὴ σὰν τὴν παγιωμένη ἐπιστήμη καὶ –ἐπομένως– σὰν τὴ ἐγκυμοσύνη. Ὀλίγη δημοκρατία δὲν ὑπάρχει.
.           Ἂς βάλει ὁ Θεὸς τὸ χέρι Του κι ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἁπλοὺς πολίτες μία ψῆφο σύμφωνη μὲ τὸ μακρυγιανναίικο «ἐμεῖς». Γιατί ἡ δημοκρατία εἶναι ποὺ δὲν ἔχει ἀδιέξοδα. Ὁ κομματικὸς φεουδαλισμὸς (ἀλίμονο!) ἔχει.

Σχολιάστε

Η ΜΕΓΑΛΗ ΝΤΡΟΠΗ

«Ἡ μεγάλη Ντροπὴ»

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ

.          Ἡ μικρὴ πατρίδα μας, ὅταν μεγάλες χῶρες τῆς Εὐρώπης, ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη ἔλεγαν τὸ «ναὶ» στὶς δυνάμεις τοῦ Ἄξονα (Γερμανίας – Ἰταλίας – Ἰαπωνίας), ὕψωσε τὸ μικρὸ ἀνάστημά της καὶ βροντοφώναξε τὸ ἡρωικὸ ΟΧΙ ποὺ ἀνέτρεψε τὴν πορεία τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, δοξάσθηκε παγκοσμίως, διότι τὴν κυβερνοῦσαν ἄν­δρες μὲ ἀνδρεία καρδιά, ποὺ ἐνέπνεαν σὲ ἡρωικοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὸν λαό.
.          Κρίνοντας τὴν πρόσφατη συμφωνία, ποὺ ὅ­πως φαίνεται ἔγινε καθ᾿ ὑπαγόρευσιν τῶν ΗΠΑ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ ἐπιδιώκει ὥστε ἡ Ἑλλάδα νὰ ἔχει ρόλο ἰσοδύναμο μὲ ἐκεῖνον τῆς Ἀλβανίας καὶ τῶν Σκοπίων, ὁ διάσημος μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, ποὺ ἦταν καὶ ὁ κεντρικὸς ὁμιλητὴς τοῦ μεγάλου συλλαλητηρίου τῶν Ἀθηνῶν γιὰ τὴν Μακεδονία στὶς 4-2-2018, δήλωσε στὶς 12 Ἰουνίου 2018: «Ἡ χώρα μας σύρθηκε σὲ μιὰ πράξη ἱστορικῆς ἥττας καὶ ἐθνικῆς μειοδοσίας μὲ ἀπρόβλεπτες ἐπιπτώσεις σὲ βάρος τῆς χώρας καὶ τοῦ λαοῦ μας. Συνάμα ποδοπατήθηκε ἡ θέληση τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
.          Ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ τὸ μεγάλο «ΝΑΙ» τοῦ κ. Τσίπρα ἐκεῖνο ποὺ πονάει πιὸ πολὺ δὲν εἶναι μόνο οἱ κίνδυνοι ποὺ ἀνοίγονται μπροστά μας, ἀλλὰ πρὸ παντὸς ἡ μεγάλη Ντροπὴ ποὺ θὰ μᾶς στι­γματίζει γιὰ πάντα».
.          Ἀλλὰ καὶ πολλοὶ δήμαρχοι τῆς Μακεδονίας ἀντέδρασαν ἔντονα γιὰ τὴ συμφωνία. «Πρόκειται γιὰ μιὰ ἄθλια συμφωνία. Θίγει βαθύτατα τοὺς Μακεδόνες καὶ τὶς Μακεδόνισσες», σχολιάζει ἀ­πὸ τὴν πλευρά της ἡ δήμαρχος Καβάλας κ. Δήμητρα Τσανάκα, ποὺ χθὲς τὸ βράδυ ἔστειλε ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας στὸν Πρωθυπουργὸ Ἀλέξη Τσίπρα. «Θίγεται ἡ ὑπερηφάνειά μας. Δὲν μποροῦν νὰ μᾶς κλέβουν τὴν ταυτότητα», ὑποστηρίζει ὁ δήμαρχος Σερρῶν κ. Πέτρος Ἀγγελίδης. «Δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε νὰ ξεπουληθεῖ ἡ Μακεδονία μας», τόνισε ὁ δήμαρχος Ἔδεσσας κ. Δημήτριος Γιάννου. Σὲ ἀνάλογες διαμαρτυρίες προέβη καὶ ὁ δήμαρχος Δοξάτου Δράμας κ. Δημήτριος Δαλακάκης, ὅπου κατέσφαξαν κατὰ τὴν Κατοχὴ οἱ Βούλγαροι τοὺς Ἕλληνες («Δημοκρατία» 15-6-2018). Ὁ δὲ Περιφερειάρχης Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Ἀπόστολος Τζιτζικώστας, σύμφωνα μὲ τὰ δελτία εἰδήσεων τοῦ ραδιοφωνικοῦ στα­θμοῦ ΣΚΑΪ τοῦ Σαββάτου 16 Ἰουνίου, δήλωσε ὅτι: «Ἐὰν ἡ Κυβἐρνηση ὑπογράψει αὐτὴ τὴ συμφωνία μὲ τὰ Σκόπια, πρέπει νὰ παραιτηθεῖ».
.            Παρὰ ταῦτα ἡ συμφωνία ὑπεγράφη τελικὰ στὶς Πρέσπες τὴν Κυριακὴ 17-6-2018. Διότι δὲν ὑπάρχουν διπλωμάτες σὰν τὸν Ἴωνα Δραγούμη καὶ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο.
.          Θὰ τρίζουν τὰ κόκκαλα τῶν Μακεδονομάχων, Παύλου Μελᾶ, καπετάν Κώττα καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων ποὺ ἔπεσαν γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὴν τουρκικὴ σκλαβιά, ἐὰν ἰσχύσει μιὰ τέτοια συμφωνία. Ἡ Ἱστορία θὰ κρίνει ὅσους ἔσπευσαν ν᾿ ἀνάψουν πράσινο φῶς γιὰ τὴν εἴσοδο τῶν Σκοπίων στοὺς εὐρωπαϊκοὺς θεσμούς. Μακάρι νὰ μὴν ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς νὰ θρηνοῦμε τότε πολλὲς ζωές. Διότι ἡ ἀδέκαστη Ἱστορία θὰ κρίνει ὅπως ἀξίζει κάθε καταπατητὴ τοῦ Δικαίου.

Σχολιάστε

ΕΚΕΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ!

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ:
ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

Σάββας Καλεντερίδης

.         Στὸ ἄρθρο μας τῆς Παρασκευῆς («Τὰ πράγματα μὲ τ’ ὄνομά τους») ἔγινε μία προσπάθεια περιγραφῆς τῆς γεωπολιτικῆς κατάστασης ποὺ ἔχει διαμορφωθεῖ στὴν περιοχὴ καὶ τὶς ἀποφάσεις ποὺ ἔχουν ληφθεῖ γιὰ τὴν ἐνσωμάτωση καὶ ἔνταξη τῶν δυτικῶν Βαλκανίων στὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν Ε.Ε.
.             Τὸ 2009, γιὰ νὰ ἄρουμε τὸ βέτο μας καὶ νὰ γίνει ἡ Ἀλβανία μέλος τοῦ ΝΑΤΟ, ὑπογράφηκε ἡ συμφωνία ὁριοθέτησης τῶν θαλασσίων ζωνῶν, τὴν ὁποία στὴ συνέχεια, μὲ δόλιο τρόπο πάγωσε τὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο τῆς χώρας αὐτῆς. Πάντως, ἔστω καὶ μ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἡ Ἑλλάδα τότε διαπραγματεύτηκε καὶ κάτι πῆρε ἀπὸ τὴν Ἀλβανία, τὸ ὁποῖο ὅμως δὲν τὸ κατοχύρωσε, πράγμα ποὺ πρέπει νὰ γίνει μάθημα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ διπλωματία, τώρα ποὺ «παζαρεύεται» ξανὰ ἡ ἴδια συμφωνία, μὲ χειρότερους ὅρους γιὰ τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ ἄρουμε τὸ βέτο καὶ νὰ ἀρχίσουν οἱ ἐνταξιακὲς διαπραγματεύσεις τῆς Ἀλβανίας μὲ τὴν Ἑλλάδα. Δυστυχῶς, στὴ συμφωνία μὲ τὰ Σκόπια, ποὺ ὑπογράφει ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς τὴν ὥρα ποὺ διαβάζει ὁ ἀναγνώστης αὐτὲς τὶς γραμμές, ἡ Ἑλλάδα ὄχι μόνο δὲν πῆρε τίποτα, ἀλλὰ ἔδωσε τὰ πάντα.
.             Τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν ὑπάρχει γεωγραφικὴ Μακεδονία, γλώσσα καὶ ταυτότητα, μὲ τὴν ἐπαίσχυντη αὐτὴ συμφωνία τὰ ἀναγνωρίζουμε, ἀποδυναμώνοντας τὴν ἐθνικὴ ἄμυνα καὶ ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδας στὴ Θράκη καὶ δημιουργώντας προϋποθέσεις ἀκόμα καὶ διαμελισμοῦ τῆς πατρίδας μας.

Ἰδοὺ οἱ ἀποδείξεις.

.             Κατ’ ἀρχάς, ἡ Ἑλλάδα, προτοῦ ὑπογράψει ὁποιαδήποτε συμφωνία, ἔπρεπε νὰ ἀναζητήσει καὶ νὰ βρεῖ τὴν ἀπάντηση στὸ ἑξῆς ἐρώτημα: Γιατί οἱ Σκοπιανοὶ καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ βρίσκονται ἀπὸ πίσω τους, ἐπιμένουν σὲ κάτι ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι γνωρίζουν ὅτι δὲν τοὺς ἀνήκει; Γιατί ἐπιμένουν στὸ ὄνομα Μακεδονία, τὴ μακεδονικὴ γλώσσα καὶ ταυτότητα, τὴ στιγμὴ ποὺ γνωρίζουν ὅτι ἡ περιοχή τους δὲν εἶναι Μακεδονία, ὅτι ἡ γλώσσα τους εἶναι ἡ βουλγαρικὴ καὶ ὅτι οἱ ἴδιοι εἶναι σλαβοβούλγαροι;
.             Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή. Γιατί θέλουν νὰ διεκδικήσουν τὶς περιοχὲς ποὺ διεκδικοῦσαν στὴ διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, στὶς ὁποῖες κατοικοῦσαν πληθυσμοὶ ποὺ μιλοῦσαν τὴν ἴδια γλώσσα μαζί τους. Πρόκειται γιὰ περιοχὲς τῶν νομῶν Φλώρινας, Κοζάνης, Πέλλας, Ἠμαθίας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρῶν καὶ Δράμας, ὅπου ὑπάρχουν χωριὰ τῶν ὁποίων οἱ κάτοικοι μιλοῦν τὴ γλώσσα ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας, ἀναγνωρίζει ὡς «μακεδονική».
.             Ἔχω στὰ χέρια μου τὴ στιγμὴ ποὺ γράφεται αὐτὸ τὸ ἄρθρο, μία ἔκδοση τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, μὲ τίτλο «Ἀφανεῖς Γηγενεῖς Μακεδονομάχοι (1903-1913), τῶν ἐκδόσεων UNIVERSITY STUDIO PRESS, στὴν ὁποία καταγράφονται τὰ βιογραφικὰ τῶν σπουδαιότερων Μακεδονομάχων ἀπὸ αὐτὲς τὶς περιοχές, οἱ ὁποῖοι πολέμησαν ἐναντίον τῶν κομιτατζήδων καὶ στὸ πλευρὸ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, γιὰ νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἡ Μακεδονία ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ νὰ μὴν περάσει στὰ χέρια τῶν Βουλγάρων. Εἶναι οἱ πρόγονοι τῶν περιοχῶν, ὅπου σὲ κάποιο βαθμὸ μιλιέται ἀκόμα ἀπὸ τοὺς κατοίκους ἡ γλώσσα, ποὺ οἱ κ. Τσίπρας καὶ Κοτζιᾶς ἀναγνωρίζουν ὡς «μακεδονική».
.             Ὁ σεβασμός μου στοὺς πληθυσμοὺς αὐτοὺς εἶναι δεδομένος καὶ γνωρίζω τοὺς ἀγῶνες ποὺ ἔκαναν καὶ τὸ αἷμα ποὺ ἔχυσαν, γιὰ νὰ παραμείνουν Ἕλληνες, ἰδιαίτερα τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς, ὅταν οἱ βουλγαρικὲς ἀρχὲς γυρνοῦσαν ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριὸ καὶ ζητοῦσαν ἀπὸ τοὺς κατοίκους νὰ δηλώσουν ὅτι εἶναι «Βούλγαροι» καὶ νὰ γλυτώσουν τὰ «τάγματα ἐργασίας», νὰ μὴν γίνουν δηλαδὴ ντουρντουβάκια. Ὅσοι δήλωναν, ἔπαιρναν τρόφιμα ἀπὸ τὴν βουλγαρικὴ ἐπιμελητεία καὶ εἶχαν τὴν προστασία τῶν βουλγαρικῶν ἀρχῶν κατοχῆς.
.             Ἐλάχιστοι ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ δήλωσαν καὶ γι’ αὐτὸ δικαιοῦνται τὸν τίτλο τοῦ ἥρωα οἱ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν κατοίκων αὐτῶν τῶν περιοχῶν, ποὺ ἐντοπίζονται ἀνατολικά τοῦ Στρυμόνα ποταμοῦ, ὅπου καὶ ἡ βουλγαρικὴ κατοχή.
.             Ὅμως, στὶς περιοχὲς δυτικά τοῦ Στρυμόνα, ποὺ ἦταν γερμανοκρατούμενες καὶ ἰταλοκρατούμενες, παίχτηκαν παιχνίδια στὶς πλάτες αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, κυρίως ἀπὸ κέντρα ποὺ εἶχαν ὡς στόχο τὸν ἔλεγχο τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, μετὰ τὴ λήξη τῆς Κατοχῆς.
Στὸ πλαίσιο αὐτῶν τῶν γεωπολιτικῶν σχεδιασμῶν, τὸ Νοέμβριο τοῦ 1943, μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ ΚΚΕ ἱδρύθηκε στὴ Δυτικὴ Μακεδονία τὸ «Σλαβομακεδονικὸ Λαϊκὸ Ἀπελευθερωτικὸ Μέτωπο», γνωστὸ καὶ ὡς ΣΝΟΦ, τὸ ὁποῖο αὐτοδιαλύθηκε τὸν Μάιο τοῦ ἑπόμενου ἔτους γιὰ νὰ τὸ διαδεχθεῖ τὸ ΝΟΦ, τὸν Ἀπρίλιος τοῦ 1945, μὲ ἕδρα τὰ Σκόπια καὶ στελεχωμένο ἀπὸ σλαβόφωνους Ἕλληνες ποὺ κατέφυγαν ἐκεῖ.
.             Στόχος καὶ τοῦ ΣΝΟΦ καὶ τὸ ΝΟΦ, ἦταν -καὶ παραμένει- ἡ δημιουργία τῆς «ἑνιαίας ἀνεξάρτητης Μακεδονίας», μὲ πρωτεύουσα τὴ Θεσσαλονίκη.
.             Αὐτὴ εἶναι ἐξαιρετικὰ περιληπτικὰ ἡ ἱστορία καὶ ἐκεῖ κρύβεται τὸ μεγάλο μυστικό, ἡ ἐπιμονὴ τῶν Σκοπιανῶν καὶ ὅσων κρύβονται πίσω τους νὰ διεκδικοῦν κάτι ποὺ δὲν τοὺς ἀνήκει, δηλαδὴ τὴ γεωγραφικὴ Μακεδονία καὶ τὴ «μακεδονικὴ γλώσσα καὶ ταυτότητα».
.             Στόχος τους εἶναι νὰ διεκδικήσουν «πελατεία» ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῆς Μακεδονίας ποὺ κατοικοῦν πληθυσμοὶ ποὺ μιλοῦν τὴν ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα «μακεδονικὴ» γλώσσα, νὰ διεκδικήσουν «μακεδονικὴ ἐθνικὴ ταυτότητα», ποὺ ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἤδη ἀναγνωρίσει, γιὰ νὰ δημιουργήσουν μία ἐθνικὴ «μακεδονικὴ» μειονότητα στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴ συνέχεια νὰ διεκδικήσουν τὰ ἐδάφη αὐτὰ καὶ τὴν Θεσσαλονίκη, ἀφοῦ χρόνια τώρα ὁ κ. Μπουτάρης ἔχει κάνει κατάλληλη προεργασία, ἐλπίζουμε ἄκων, διαλαλώντας ὅτι ἡ Θεσσαλονίκη εἶναι μία πόλη πολυεθνική.

Πᾶμε τώρα στὸ θέμα τῆς ἐθνικῆς ἄμυνας.

.             Στὸ παρελθὸν εἶχαν καταγραφεῖ κινήσεις τοῦ πρέσβη τῆς Τουρκίας στὶς περιοχὲς αὐτὲς καὶ ἐπαφὲς μὲ κύκλους τῶν σλαβόφωνων ποὺ διεκδικοῦν χρόνια τώρα τὸ δικαίωμα νὰ λέγονται «ἐθνικὰ Μακεδόνες».
.             Εἶναι γνωστὴ ἡ σύμπλευση καὶ ἡ συνεργασία κύκλων τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας τῆς Θράκης μὲ τοὺς κύκλους ποὺ ἐπιδιώκουν τὴ δημιουργία «μακεδονικῆς» μειονότητας στὴ Βόρειο Ἑλλάδα.
.             Ἡ συμφωνία ποὺ ὑπογράφει τὴν ὥρα αὐτὴ ὁ κ. Τσίπρας, διευκολύνει τὰ σχέδια αὐτὰ καὶ δημιουργεῖ προϋποθέσεις γιὰ νὰ ἐντείνουν τὴ δράση τους στὴν Ἑλλάδα ντόπιοι καὶ ξένοι κύκλοι, ποὺ ἔχουν στὰ σχέδιά τους τὴ δημιουργία αὐτῆς τῆς μειονότητας, μὲ τελικὸ στόχο τὸν διαμελισμὸ τῆς Ἑλλάδας.
.             Ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, μπορεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ ὁ καθένας, χωρὶς νὰ εἶναι ἐπιτελικὸς ἀξιωματικός, πόσο δύσκολη ἂν ὄχι ἀδύνατη θὰ εἶναι ἡ ἄμυνα στὸν Ἕβρο καὶ τὴ Θράκη. Μὲ ἄλλα λόγια, γκρεμίζονται καὶ πᾶνε στράφι ἐθνικοὶ ἀγῶνες 120 ἐτῶν, μὲ τὴν συμφωνία Τσίπρα-Καμένου-Κοτζιᾶ μὲ τὸν Ζάεφ.
.             Οἱ ἀναγνῶστες γνωρίζουν ὅτι ὁ γράφων δὲν κινδυνολογεῖ. Καὶ γι’ αὐτὸ ἡ συμφωνία αὐτὴ μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ μόνο μὲ μία λέξη: Ἐσχάτη προδοσία.

 

ΠΗΓΗ: infognomonpolitics.blogspot.com

,

Σχολιάστε

ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

 Τὰ πίχειρα τς προδοσίας

Δημήτρης Νατσιὸς

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Εἶναι ἀστεῖο καὶ ἀφελὲς νὰ νομίζει κανένας ὅτι ἔχουν κάποια αἴσθηση «ἠθικῆς» ἢ «ντροπῆς». Ἔχουν μεταλλαγμένη σκέψη, «ἄλλο μυαλό». Δὲν καταλαβαίνουν τίποτα ἀπὸ αὐτά. Δὲν νοιάζονται γιὰ τίποτα. Ἐκτελοῦν τὴν ἐργολαβία ποὺ ἔχουν ἀναλάβει νὰ διεκπεραιώσουν. Ὁλόκληρη ἡ  περιοχή, εἶναι γνωστό, πὼς ἀνακατατάσσεται. Ὑπέρτερα γεωπολιτικὰ συμφέροντα πρέπει νὰ ἐξυπηρετηθοῦν. Ἡ γενικότερη κινητικότητα ἀπὸ εἰκοσαετίας τουλάχιστον τὸ βεβαιώνει. Ἦρθε λοιπὸν καὶ ἡ ὥρα μας. Τὸ ἔκαναν οἱ πιὸ πρόθυμοι. Εἶχε ἤδη ἐπιτυχῶς προλειανθεῖ τὸ ἰδεολογικὸ ἔδαφος μὲ κατάλληλη προπαγάνδα καὶ ἐπικοινωνιακὴ ἀναισθητοποίηση. (Ποιός π.χ. νοιάζεται γιὰ τὴν Μακεδονία, ὅταν “παίζει” τὸ σαρβάϊβορ!) Ὁ λαὸς παραιτήθηκε ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ. Ἕνας, ποὺ τόλμησε νὰ ξεμυτίσει, κατασπαράχθηκε. Ὁπότε ἔπεσαν ὡραῖα καὶ παστρικὰ οἱ ὑπογραφὲς ἀπὸ τοὺς συνταγματικῶς νομίμους ἐκπροσώπους τοῦ Λαοῦ. [ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 2. Θεμέλιo τoῦ πoλιτεύματoς εἶναι ἡ λαϊκὴ κυριαρχία!!! 3. Ὅλες oἱ εξoυσίες πηγάζoυν ἀπὸ τὸν Λαό, ὑπάρχoυν ὑπὲρ αὐτoῦ καὶ τoῦ Ἔθνoυς καὶ ἀσκoῦνται ὅπως ὁρίζει τὸ Σύνταγμα!!! … 120,4. Ἡ τήρηση τoυ Συντάγματoς ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων, πoὺ δικαιoῦνται καὶ ὑπoχρεoῦνται νὰ ἀντιστέκoνται μὲ κάθε μέσo ἐναντίoν ὁπoιoυδήπoτε ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ καταλύσει μὲ τὴν βία (κάθε εἴδους!).
Ἡ ἀθέτηση τοῦ Συντάγματος ἆραγε δὲν ἄρχισε μὲ τὴν περιφρόνηση τῶν τριῶν ἑκατομμυρίων ὑπογραφῶν ποὺ ζητοῦσαν δημοψήφισμα;]

.            Ὁ λαός, εἶναι ὁλοφάνερο, δὲν ἔχει ἐννοήσει καὶ δὲν μπορεῖ πλέον νὰ ἐννοήσει ὅτι τελεῖ ὑπὸ καθεστὼς στιλβωμένης τυραννίας. Ἂν τὸ εἶχε ἐννοήσει, δὲν θὰ ἀνανέωνε διαρκῶς τὴν ἐμπιστοσύνη του στὶς παραπλανητικὲς καὶ ὕπουλες ὑποσχέσεις τῶν ἐχιδνῶν, ποὺ κλέβουν τὴν τιμία ψῆφο καὶ μετὰ πουλᾶνε τὰ πάντα.

.           Ὅπως γίνεται γνωστὸ καὶ μάλιστα ἀπὸ Τουρκία μεριά, οἱ Σκοπιανοὶ μὲ τὴν… εὐγενῆ συνδρομὴ τῆς «φίλης» καὶ «συμμάχου» μας Τουρκίας, ἔχουν σκοπὸ νὰ ἀνασύρουν στὴν ἐπιφάνεια μέσῳ ὀθωμανικῶν ἀρχείων περιουσίες ποὺ ἀνήκουν σὲ Σκοπιανοὺς «Μακεδόνες», μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν νομική τους διεκδίκηση σὲ περιοχὲς τῆς Μακεδονίας ποὺ βρίσκονται ἐντὸς ἑλληνικοῦ ἐδάφους.
.           Τὴν γνωστοποίηση αὐτῆς τῆς κίνησης, τὴν ἔκανε γιὰ πρώτη φορὰ ἡ τουρκικὴ φιλοκυβερνητικὴ ἐφημερίδα, Yeni Safak, καθὼς ἡ προσπάθεια αὐτὴ τὴν Σκοπιανῶν νὰ ἀνακινήσουν θέμα περιουσιῶν μέσῳ τῶν ὀθωμανικῶν ἀρχείων, γίνεται μὲ τὴν ἄμεση συνδρομὴ καὶ συμμαχικὴ συμπαράσταση τῆς Τουρκίας.
.           Σύμφωνα μὲ τὸ τουρκικὸ δημοσίευμα, ἡ Γενικὴ Διεύθυνση Ὑποθηκοφυλακείου τῶν Σκοπίων, μὲ τὴν βοήθεια τῆς Τουρκίας θὰ προχωρήσει στὴν μετάφραση ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ γλώσσα στὴν σύγχρονη σκοπιανὴ-σλάβικη γλώσσα τῶν τίτλων ἰδιοκτησίας τῆς περιόδου 1842-1912, δηλαδὴ μέχρι τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ στρατό.
.           Ὅπως ἀναφέρεται, τὸ θέμα ἀφορᾶ περίπου… 2 ἑκατομμύρια τίτλους ἰδιοκτησίας ἀπὸ ὀθωμανικὰ ἀρχεῖα, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους βρίσκονται σὲ περιοχὲς ἐκτός τῆς σημερινῆς ἐπικράτειας τῶν Σκοπίων καὶ ποὺ ἔχουν περιέλθει στὴν ἰδιοκτησία τοῦ κρατιδίου καὶ ἀπὸ Σκοπιανοὺς ποὺ μετοίκησαν βορειοτέρα κυρίως μετὰ τοὺς βαλκανικοὺς πολέμους.
.           Σὲ σχετικὲς δηλώσεις ποὺ ἔκανε ὁ Διευθυντὴς τοῦ Σκοπιανοῦ Γενικοῦ Ὑποθηκοφυλακείου, Slavce Trpeski, στὸ τουρκικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων, Anadolu Ajansi, μετὰ ἀπὸ διαβουλεύσεις τῶν ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν τῶν Σκοπίων καὶ τῆς Τουρκίας ὑπογράφτηκε συμφωνία συνεργασίας καὶ βοήθειας ἀπὸ τὴν Τουρκία στὴν ἐπιχείρηση μετάφρασης τῶν τίτλων ἰδιοκτησίας ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ γλώσσα στὴν σύγχρονη σκοπιανή, μὲ κύριο σκοπὸ τὴν καταγραφὴ ὅλων τῶν ἰδιοκτησιῶν ποὺ ἀνήκουν σὲ Σκοπιανούς, εἴτε αὐτὲς βρίσκονται στὴν σημερινὴ ἐπικράτεια τοῦ κρατιδίου, εἴτε ἐκτὸς σὲ «σκλαβωμένες» περιοχὲς τῆς Μακεδονίας.
.           Ἡ ἐπιχείρηση αὐτὴ τῆς μετάφρασης τῶν ὀθωμανικῶν τίτλων ἰδιοκτησίας, ὅπως τονίστηκε ἀπὸ τὸν Slavce Trpeski, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ ἔχει καὶ μεγάλη ἱστορικὴ σημασία. Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος καὶ οἱ δηλώσεις τοῦ Dragi Gyorgiev, Προέδρου τοῦ Σκοπιανοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἱστορίας, δηλαδὴ τοῦ ἱδρύματος ποὺ πρωτοστατεῖ στὴν ἀνθελληνικὴ σκοπιανὴ προπαγάνδα καὶ ποὺ προβάλλει διεθνῶς τὴν ἀνιστόρητη θεωρία τῆς καταγωγῆς τῶν Σλάβων-Σκοπιανῶν ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Μακεδόνες.
.           Μάλιστα σύμφωνα μὲ τὸν Dragi Gyorgiev, ἤδη ἔχουν μεταφραστεῖ περὶ τὶς 2000 ὀθωμανικὲς ἰδιοκτησίες Σκοπιανῶν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα καὶ ὅπως ἀναφέρεται, ἡ προσπάθεια αὐτή, ποὺ ἔχει μεγάλη ἱστορικὴ καὶ ἐθνικὴ σημασία, θὰ συνεχιστεῖ μὲ ἐντατικότερους ρυθμούς.

,

Σχολιάστε