Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μάνη

Η ΜΑΝΗ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΕΟΙ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Ἡ Μάνη, ἡ Ἐκκλησία καὶ οἱ ἄθεοι

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἡ Μάνη ἑόρτασε καὶ φέτος, μὲ τὴν δέουσα ἐπισημότητα καὶ τὴν ἀθρόα συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ, τὴν ἐκεῖ ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης, στὶς 17 Μαρτίου 1821. Ἡ Ἐπανάσταση τῶν Μανιατῶν, ὅπως γράφει καὶ ἡ σημαία τους, ξεκίνησε γιὰ τὴ νίκη ἐπὶ τῶν ὀθωμανῶν καὶ ὄχι γιὰ τὴν ἐλευθερία. Οἱ Μανιάτες δὲν γνώρισαν σκλαβιά, γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦν. Καὶ βεβαίως στὴ σημαία τους κυριαρχεῖ ὁ Σταυρός, σύμβολο τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τῆς νίκης Του ἐπὶ τοῦ θανάτου.
.           Ἀκράδαντη καὶ βαθιὰ ἦταν ἡ πίστη τῶν Μανιατῶν στὴν Ὀρθοδοξία. Ὅλοι ἦσαν συσπειρωμένοι περὶ τὸν Ἐπίσκοπο καὶ τοὺς παπάδες τους, πρωτοπόρους στὸν Ἀγώνα καὶ στὶς θυσίες. Τὸ ὁμολογεῖ καὶ ὁ Τοῦρκος ἱστορικὸς Μώραλη Μελὶκ Μπέη: «Τὸν λαὸ τῆς Πελοποννήσου ὑποκίνησαν… κυρίως οἱ Μητροπολίτες καὶ γενικῶς οἱ κληρικοί, δηλαδὴ οἱ πραγματικοὶ ἡγέτες τοῦ ἔθνους τῶν γκιαούρηδων».
.           Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλοι ὅσοι ἀπεικόνισαν τὰ γεγονότα τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, ὅσοι τὰ περιέγραψαν ἢ ἔγραψαν ἀπομνημονεύματα ἔχουν σὲ κυρίαρχη θέση τοὺς κληρικούς. Φυσικὰ ὅσοι εἶχαν ἄμεση σχέση μὲ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ ὅσοι ἔγραψαν – ἐκ τῶν ὑστέρων ἕως καὶ σήμερα– μὲ ἐπιστημοσύνη καὶ χωρὶς ἰδεολογικὲς ἀγκυλώσεις.
.           Ἡ Μάνη εὐτύχησε νὰ ἔχει διακεκριμένους Ἱεράρχες κατὰ καὶ μετὰ τὸν Ἀγώνα τοῦ 1821. Ὁ Ἐπίσκοπος Μαΐνης Νεόφυτος (1821-1823) ὑπῆρξε Φιλικὸς καὶ μετέσχε ἐνεργῶς στὸν Ἀγώνα κατὰ τῶν Ὀθωμανῶν. Ὁ στὴ συνέχεια Ἐπίσκοπος Μαΐνης καὶ μετὰ Οἰτύλου Ἰωσὴφ μυήθηκε ἐπίσης στὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία καὶ ἐργάσθηκε ἀόκνως πρὸς διάδοση τῶν σκοπῶν Της μεταξὺ τῶν ὁπλαρχηγῶν τῆς Μάνης.
.           Ἀργότερα, πρῶτος Ἀρχιερέας τῆς Μητροπόλεως Γυθείου καὶ Οἰτύλου ἦταν ὁ Τριπολιτσιώτης Ἰερόθεος (Ἀθανασόπουλος). Καὶ αὐτὸς ἦταν Φιλικὸς καὶ στὸν Ἀγώνα ἔδειξε τὸ μεγάλο ψυχικὸ προσὸν νὰ εἶναι ἀγαπητὸς ἀπὸ ὅλους, ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν δίνη τῶν ἐμφυλίων συγκρούσεων. Ἕνας ἄλλος σημαντικὸς Μητροπολίτης ἦταν ὁ Παρθένιος (Δημητρόπουλος). Εὐρυμαθὴς κληρικός, μὲ σπουδὲς στὴν Εὐρώπη, ὑπηρέτησε ἐπὶ χρόνια ὡς ἱεροκήρυκας στὸν Καθεδρικὸ ναὸ τῶν Ἀθηνῶν. Εἶναι μία εὐλογημένη σύμπτωση ἡ βιοτὴ τοῦ νεοεκλεγέντος Μητροπολίτου Χρυσοστόμου (Παπαθανασίου) μὲ τοῦ προκατόχου του Παρθενίου: Εὐρυμαθής, μὲ σπουδὲς στὴν Εὐρώπη καὶ ἐπὶ χρόνια ἱεροκήρυκας στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ κ. Χρυσόστομος ἔδωσε σήμερα (22.03.18) τὴν διαβεβαίωσή του ἐνώπιόν του Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ στὶς 12 τὸ μεσημέρι τῆς 28ης Μαρτίου θὰ ἐνθρονισθεῖ, μὲ κάθε ἐπισημότητα, στὸ Γύθειο.
.           Ἡ Ἐκκλησία προσέφερε καὶ προσφέρει στὸ Ἔθνος. Ὅσοι πολιτικοὶ καὶ διανοητὲς ἀκολουθοῦν τὴν ὑλιστικὴ καὶ μηδενιστικὴ ἰδεολογία, ἐπιδιώκουν νὰ σβηστεῖ ὅλη αὐτὴ ἡ προσφορὰ καὶ νὰ ἀποκοπεῖ ὁ λαὸς ἀπὸ τὶς ρίζες του καὶ τὴν ἰδιοπροσωπία του. Προπαγανδίζουν τὸ πόσο μοντέρνος εἶναι ἕνας λαὸς χωρὶς ἀρχὲς καὶ χωρὶς ἰδανικά… Τὸ πιστεύω τους εἶναι: «Ἂν ὁ λαὸς δὲν σκέπτεται ὅπως ἐμεῖς, θὰ ἀλλάξουμε τὸν λαό». Ματαιοπονοῦν. Οἱ Μανιάτες, οἱ Τσάκωνες, ποὺ καὶ αὐτοὶ γιόρτασαν στὶς 16 Μαρτίου τὴν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασής τους κατὰ τῶν Ὀθωμανῶν, καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες δὲν ἀλλάζουμε. Δὲν πουλᾶμε τὴν πνευματικὴ καὶ πατριωτικὴ κληρονομιά μας, ὄχι γιὰ ἕνα πιάτο φακή, ἀλλὰ γιὰ ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου.-

Advertisements

,

Σχολιάστε

Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ [Ὁ Νέος Μητροπολίτης] (Χαρ. Μπούσιας)

Ὁ πλοῦτος τῆς Μάνης


γράφει γιὰ τὴν «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»

ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

.                Ἂν θέλαμε νὰ σκιαγραφήσουμε τὸν νέο Μητροπολίτη Μάνης κ. κ. Χρυσόστομο Παπαθανασίου θὰ λέγαμε ὅτι εἶναι ὁ Ἱεράρχης μὲ τὴν πλούσια θύραθεν παιδεία, δικαστικὴ καὶ θεολογική, μὲ τὴν πλούσια σὲ αἰσθήματα καρδιά, μὲ τὴν πλούσια πίστη στὸν ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ, μὲ τὴν πλούσια ἱεραποστολικὴ δράση, μὲ τὸν πλούσιο ψυχικὸ κόσμο, μὲ τὸ πλούσιο ταπεινὸ φρόνημα καὶ μὲ τὴν πλούσια ἐπιθυμία διακονίας τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ὁ χρόνος θὰ δείξει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀποδείξει ἡ μέχρι σήμερα ἱστορικὴ πορεία τοῦ νέου Ἱεράρχου, τοῦ γνωστοῦ στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης ἀπὸ τὸν Ἄμβωνα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν.
.              Ὁ νέος Μητροπολίτης Μάνης, Σεβασμιώτατος κ. κ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου, καθίσταται ὁ πλοῦτος τῆς Μάνης, ὁ πλοῦτος τοῦ πλούσιου σὲ ἠρωϊσμό, ἀγάπη, πίστη καὶ φιλοξενία λαοῦ τῆς Μάνης, τῆς καρδιᾶς τῆς Ἑλλάδας μας. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας γίνεται πιὸ πλούσια μὲ τὴν εἴσοδο σὲ αὐτὴ τοῦ πατρὸς Χρυσοστόμου καὶ ἡ Μάνη περιμένει πολλὰ μετὰ τὴν ὁσιακὴ κοίμηση τοῦ κυροῦ Χρυσοστόμου. Στὸν κατηχητικό του Λόγο ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ποὺ διαβάζεται τὸ βράδυ τῆς Ἀναστάσεως, λέει: «Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος. Μηδεὶς θρηνείτω πενίαν». Ἐμεῖς στὴν λογικὴ τῶν Μανιατῶν ποίμνη λέγομεν: «Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος τοῦ νέου σας Ποιμενάρχου. Μηδεὶς θρηνείτω πενίαν λόγων καὶ ἔργων». Ἡ ἐπισκοπικὴ διακονία τοῦ π. Χρυσοστόμου εἶναι ἐγγύς. Ἴδετε!

 

 

, ,

Σχολιάστε