Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μάθημα Θρησκευτικῶν

«ΛΕΜΕ “ΟΧΙ” ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ» [Κυριακὴ 04.03.18]

Advertisements

,

Σχολιάστε

«ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» (Ἀρχιεπ. Ἱερώνυμος)

Παρέμβαση Ἱερώνυμου:
Τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ φέρουν τὴ σφραγίδα τῆς Ἐκκλησίας

ΠΗΓΗ: protothema.gr,
Ἰσμήνη Χαραλαμποπούλου 12.02. 2018, 14:34

.            Αἰχμές κατὰ τῆς πολιτείας -«Μᾶς παραβλέπει καὶ βιάζεται, ἤδη κυκλοφοροῦν τὰ νέα βιβλία», ἀνέφερε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  Τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ φέρουν τὴ σφραγίδα τῆς Ἐκκλησίας», δήλωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἀναφερόμενος στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
.           Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπενθύμισε πρὸς τὴν ἡγεσία τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς καὶ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας τὴν πρόβλεψη τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν ἁρμοδιότητα τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐλέγχει τὰ βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ὡς πρὸς τὸ δογματικό τους περιεχόμενο κατὰ τὴ διάρκεια κοινῆς σύσκεψης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μὲ τοὺς καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν.
.               Ἡ σύσκεψη ἔγινε στὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ συμμετεῖχε ἐκπροσωπώντας τὸ ΙΕΠ ὁ σύμβουλος τοῦ ΙΕΠ Εὐστράτιος Ψάλτου.
.             Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀναφέρθηκε στὶς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες «αὐτὸ τὸ κείμενο ποὺ θὰ διδαχθεῖ στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ φέρει τὴ σφραγίδα τῆς Ἐκκλησίας ὅτι δὲν εἶναι ἀνορθόδοξο καὶ ἀντιχριστιανικό. Αὐτὸ εἶναι βασικὸ πράγμα ποὺ πρέπει νὰ τὸ λάβουμε ὑπόψη».
.             Προσέθεσε μάλιστα ὅτι «ἐδῶ πρέπει νὰ παραδεχτοῦμε ὅτι μᾶς παραβλέπει ἡ πλευρὰ τῆς Πολιτείας. Τὰ συζητᾶμε ὅμως αὐτὰ καὶ πρέπει νὰ πῶ ὅτι ὑπάρχει προαίρεσις».
.               Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, κάνοντας παρέμβαση στὸ θέμα τῶν Θρησκευτικῶν ἑστίασε στὴν στάση τῆς Συνόδου ἀπέναντι στὶς τρέχουσες ἐξελίξεις γύρω ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία, ὡς Ἱερὰ Σύνοδος μολονότι μᾶς ἐπιτίθενται, μᾶς πληγώνουν, μᾶς καταλογίζουν ὅτι εἴμαστε ἀδιάφοροι κλπ, ἔχουμε ὑπομονή. Καὶ περιμένουμε. Καὶ θὰ περιμένουμε νὰ δοῦμε αὐτὰ τὰ τετράδια. Καὶ θὰ συμβουλευτοῦμε τοὺς καθηγητὲς πανεπιστημίου, τοὺς θεολόγους ὥστε ἡ κρίσις μας νὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ πρέπει νὰ εἶναι. Καὶ ἐκεῖ θὰ δοῦμε ἂν συμφωνοῦμε ἢ δὲν συμφωνοῦμε γιὰ τὰ περαιτέρω. Ὅμως ἐνῶ ἐμεῖς ἔχουμε ὑπομονὴ σὰν Σύνοδος, βλέπουμε ἀπὸ πλευρᾶς πολιτείας βιασύνη. Γιατί ἤδη κυκλοφοροῦν τὰ νέα τετράδια (βιβλία Θρησκευτικῶν) καὶ γίνεται τὸ μάθημα στὰ σχολεῖα. Αὐτὸ πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι μᾶς ἀνησυχεῖ λίγο».
.               Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κάλεσε τὸν σύμβουλο νὰ μεταφέρει στὸ ΙΕΠ τὴν ἀγωνία τῆς Συνόδου καὶ συγκεκριμένα ὅτι: «Πρῶτον, ὁ Καταστατικός μας Χάρτης, ποὺ βασίζεται στὸ Σύνταγμα, λέει ὅτι ἔχουμε ἁρμοδιότητα ἐμεῖς -καλῶς ἢ κακῶς, τὸ ἔχουμε – νὰ ποῦμε τὴ γνώμη μας ἂν τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ὄχι μὲ τὴ δική μας γνώμη. Καὶ τὸ δεύτερο, ἀφοῦ τέθηκε γιὰ κάποιο χρόνο σὲ δοκιμασία τὸ νέο αὐτὸ ὑλικό, νὰ ἔχουμε ὑπομονὴ ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές, ὥστε νὰ τὰ δοῦμε μὲ ἠρεμία καὶ νὰ ἀποφασίσουμε. Καὶ ἡ Σύνοδος αὐτὸ κάνει. Καὶ τελικὰ τότε θὰ φανεῖ ξάστερα τί ἐπιδιώκουμε ἐμεῖς καὶ τί ἐπιδιώκει κάποιος ἄλλος χῶρος. Γι’ αὐτὸ πιστεύω ὅτι εἶναι ἕνας ἀγώνας ποὺ πρέπει μὲ τιμιότητα καὶ συνέπεια νὰ τὸν συνεχίσουμε».

,

Σχολιάστε

ΕΠΙΜΟΝΗ στὴν ΑΛΛΑΞΟΠΙΣΤIΑ ΤΩΝ ΕΛΛHΝΩΝ ΟΡΘΟΔOΞΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ἐπιμένει ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας στὴν ἀλλαξοπιστία
τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων μαθητῶν!!

Ἔντονη κριτικὴ ἀσκεῖ στὸν ὑπουργὸ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων μὲ ἀφορμὴ ἔγγραφό του πρὸς τοὺς Διευθυντὲς τῶν Σχολείων τῆς χώρας μὲ τὸ ὁποῖο ζητᾶ νὰ πληροφορηθεῖ τὸν ἀριθμὸ τῶν βιβλίων-Φακέλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ ἔχουν ἐπιστρέψει στὰ σχολεῖα οἱ γονεῖς τῶν μαθητῶν. (protothema.gr)

Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας μέσῳ τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων του, μὲ ἔγγραφό του πρὸς τοὺς Διευθυντὲς τῶν Σχολείων τῆς χώρας ζητᾶ νὰ πληροφορηθεῖ  τὸν ἀριθμὸ τῶν βιβλίων-Φακέλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ ἔχουν ἐπιστρέψει στὰ σχολεῖα οἱ γονεῖς τῶν μαθητῶν. Ἡ κίνηση αὐτὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας σημαίνει ὅτι:

1. Ἀναγνωρίζει ὅτι ἔχει δημιουργηθεῖ μεῖζον θέμα στὰ σχολεῖα, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου, στὶς ἀρχὲς Ὀκτωβρίου 2017, καταφερόταν ἀπαξιωτικὰ ὡς πρὸς τὸ θέμα, χαρακτηρίζοντας ἀσήμαντες μειοψηφίες τοὺς γονεῖς ποὺ ἐπιστρέφουν στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τὰ βιβλία-Φακέλους τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

2. Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας θὰ προσπαθήσει πιθανὸν καὶ πάλι, χρησιμοποιώντας τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ συγκεντρώσει, νὰ μιλήσει γιὰ μειοψηφίες καὶ νὰ παραπλανήσει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ μὲ ψευδῆ καὶ ἐλλειπτικὰ στοιχεῖα, ἀγνοώντας ἢ ἀποσιωπώντας  ἠθελημένα τὰ παρακάτω:

α) Τὸ θέμα τῆς ἐπιστροφῆς τῶν βιβλίων-Φακέλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν δὲν εἶναι ποσοτικό, ἀλλὰ καθαρὰ ποιοτικό. Ἡ κίνηση αὐτὴ τῶν γονέων, δηλαδή, φανερώνει τὴν κάθετη ἀντίθεσή τους ἀπέναντι στὴν ἰδεοληπτικὴ καὶ ἀπεγνωσμένη προσπάθεια τῆς σημερινῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, νὰ ἐπιβάλει διὰ τῆς βίας καὶ ἐξαναγκαστικά, διὰ μέσου ἑνὸς ἰδιότυπου νέου γενιτσαρισμοῦ, στοὺς μικροὺς μαθητὲς/τριες  τῶν σχολείων τῆς πατρίδας μας, ἕνα μοντέλο μαθήματος Θρησκευτικῶν ποὺ ἀποδομεῖ εὐθέως στὰ μάτια τους, τὴν ἀποκεκαλυμμένη πίστη τῶν γονέων τους, ἐξισώνοντάς την μὲ τὶς ἀνθρωποκατασκευασμένες θρησκεῖες τοῦ κόσμου. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐπιστραφέντων βιβλίων-Φακέλων εἶναι συμβολικὸς καὶ δείχνει σαφῶς τὴν παταγώδη ἀποτυχία τοῦ μεθοδευμένου ἐγχειρήματος νὰ μετατραπεῖ βιαίως καὶ παρανόμως ἡ πίστη τῶν μαθητῶν σὲ ἕνα συγκεχυμένο καὶ πολτοποιημένο συνονθύλευμα θρησκειῶν ποὺ ἀντιτίθενται στὴ χριστιανικὴ ἀλήθεια καὶ πίστη τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν.

β) Στὴν ἀνακοίνωσή του τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας δὲν ἀναφέρεται καθόλου σὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς Διευθυντὲς Α/θμιας καὶ Β/θμιας Ἐκπαίδευσης καὶ τοὺς  Διευθυντὲς τῶν Σχολικῶν μονάδων ποὺ ἀρνοῦνται, κατὰ παράβαση τῆς κείμενης νομοθεσίας, νὰ παραλάβουν τὰ ἐπιστρεφόμενα ἀπὸ τοὺς γονεῖς βιβλία-Φακέλους τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

γ) Ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας συμπεραίνουμε ὅτι ἐσκεμμένα δὲν προσμετροῦνται, στὴν καταμέτρηση ποὺ ἐπιχειρεῖται, τὰ βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ ἔχουν ἐπιστραφεῖ ἀπὸ τοὺς γονεῖς ταχυδρομικῶς ἀπευθείας στὸ Ὑπουργεῖο.

δ) Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας δείχνει νὰ ἀγνοεῖ ἀκόμη, τὶς ἑκατοντάδες τῶν βιβλίων-Φακέλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ συγκεντρώνουν ὁρισμένες Μητροπόλεις διὰ μέσου τῶν Ἱερῶν Ναῶν τους γιὰ νὰ ἐπιστραφοῦν μαζικὰ στὸ Ὑπουργεῖο.

ε) Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἐπίσης, περιφρονεῖ ἐπιδεικτικὰ τὶς χιλιάδες τῶν δηλώσεων ποὺ ἔχουν ὑπογραφεῖ καὶ δημοσιευθεῖ στὸ διαδίκτυο ἀπὸ ἀγανακτισμένους γονεῖς, οἱ ὁποῖοι διαμαρτύρονται ἐντονότατα γιὰ τὰ νέα βιβλία-Φακέλους τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, χωρὶς νὰ τὰ ἔχουν ἐπιστρέψει μέχρι στιγμής  στὸ Ὑπουργεῖο.

ϛ) Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ἐπίσης, φαίνεται νὰ μὴν λαμβάνει σοβαρὰ ὑπ᾽ ὄψη του τὸ γεγονὰς  ὅτι μέχρι τώρα οἱ ὅποιες ἐπιστροφὲς στὸ Ὑπουργεῖο βιβλίων-Φακέλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ γονεῖς ἔγιναν αὐτοβούλως καὶ χωρὶς καμιὰ κεντρικὴ καθοδήγηση. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ποικιλία τῶν μορφῶν τῆς ἀντίδρασής τους.

.               Ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω, συνάγεται ἀβίαστα τὸ συμπέρασμα  ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ ὁ σημερινὸς Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου ἐθελοτυφλοῦν μπροστὰ στὸ τεράστιο πρόβλημα, ποὺ ὡς ὑπεύθυνοι ἔχουν δημιουργήσει στὰ παιδιά, στοὺς γονεῖς καὶ στοὺς ἐκπαιδευτικούς, μὲ τὰ νέα Προγράμματα καὶ τὰ νέα βιβλία-Φακέλους τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τὰ ὁποία εἰσήγαγαν στὰ σχολεῖα καὶ ἐπιβάλουν στοὺς μαθητὲς νὰ τὰ διδαχθοῦν.
.               Εἶναι πλέον φανερὸ ὅτι ὁ κ. Κ. Γαβρόγλου ἐπιμένει νὰ προχωράει αταρχικ κα φασιστικ στν φαρμογ τς πολιτικς τς Κυβέρνησής του στν εαίσθητο χρο τς Παιδείας, διαίτερα μάλιστα στν τομέα τς θρησκευτικς γωγς μὴ λαμβάνοντας ὑπόψη του τὶς ἀντιδράσεις ποὺ αὐτὴ προκαλεῖ -ὅπως ἀκριβῶς πράττει ἡ Κυβέρνησή του καὶ στὸ μέγα ἐθνικὸ θέμα τῆς Μακεδονίας- προφανῶς, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἱκανοποιήσει ἰδεοληπτικὲς σκοπιμότητες, ἄγνωστης γιὰ τὸν λαό μας προέλευσης, ποὺ ἀφοροῦν ὅμως ἄμεσα τὴν πνευματικὴ ἐξέλιξη τῶν ἑλλήνων ὀρθοδόξων μαθητῶν.
.           Τελικά, ὅμως, αὐτὸ ποὺ πετυχαίνει τὸ Ὑπουργεῖο στὴν πράξη, μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀπεργάζεται, εἶναι νὰ δημιουργεῖ κύμα ἀντιδράσεων, ποὺ τείνουν νὰ λάβουν χαρακτηριστικὰ μαζικοῦ κινήματος –ὅπως ἀκριβῶς συνέβη καὶ στὸ Μακεδονικὸ ζήτημα- ἐναντίον τῆς ἀντορθόδοξης ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς τῆς Κυβέρνησής του,  μὲ πρώτη στὴ σειρὰ τν παναστατικ κα πρωτοφαν στ παγκόσμια κπαιδευτικ χρονικά, πρωτοβουλία τν λλήνων γονέων ν πιστρέφουν πίσω στ πουργεο τ βιβλία-Φακέλους το μαθήματος τν Θρησκευτικν.
.             Σύντομα, ἐπίσης, πιστεύουμε θὰ ἀντιληφθοῦν οἱ ὑπεύθυνοι πρωτεργάτες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν εὐθύνη ἔγκρισης καὶ προώθησης ὅλων αὐτῶν τῶν «ἐπικίνδυνων καὶ ἀπαράδεκτων» πολιτισμικῶν καὶ θρησκευτικῶν ὑποπροϊόντων, ὅτι ἡ φασιστική τους ἀσέβεια πρὸς τοὺς γονεῖς καὶ ἡ μέσῳ τῶν νέων Θρησκευτικῶν μεθόδευση ἀποορθοδοξοποίησης τῶν παιδιῶν, θὰ λάβει καὶ τὴν ἀνάλογη ἀπάντηση!

 

Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο

ΠΗΓΗ: «ΠΕΘ»

,

Σχολιάστε

ΜΙΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ ΣΥΓΧΥΣΗ

Βροντερὸ ΟΧΙ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Κρήτης
στοὺς φακέλους τῶν Θρησκευτικῶν

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.           Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης ἀπέστειλε ἐπίσημο ἔγγραφο στὶς 15-11-2017 πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Κωνσταντῖνο Γαβρόγλου, τὸ ὁποῖο κοινοποίησε καὶ πρὸς τὸν Πρόεδρο τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Παγκρήτιου Συνδέσμου Θεολόγων μὲ τὴν προτροπὴ νὰ τὸ κοινοποιήσει σὲ ὅλους τοὺς θεολόγους τῆς Κρήτης.
.           Τὸ ὑπ’ ἀριθ. Πρωτ. 809/15-11-2017 ἔγ­γραφο τῆς Συνόδου πρὸς τὸν κ. Ὑπουργὸ τῆς Παιδείας περιέχει τὰ ἑξῆς:

«Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,

.           Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἀφουγκραζομένη τὰ ἐρωτήματα καὶ τὴν ἀπορίαν πολλῶν ἀν­θρώπων γονέων καὶ κηδεμόνων μαθητῶν, ἐν τῇ Μεγαλονήσῳ Κρήτῃ, διατυπώνει διὰ τοῦ παρόντος Γράμματος Αὐτῆς ὅτι ἐπιθυμεῖ τὸν Ὀρθόδοξον χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς πάσας τὰς βαθμίδας τῆς Ἐκπαιδεύσεως καὶ ἐκφράζει τὴν ρητὴν διαφωνίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡς πρὸς τὸν ἐπιχειρούμενον καὶ μάλιστα εἰς μαθητὰς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, “θρησκευτικὸν συγκρητισμόν”.
.           Ὡς ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης θεωροῦμεν ἀπαραίτητον τὴν προβολὴν τῆς ἡμετέρας ταυτότητος καὶ τοῦ πολιτισμοῦ ἡμῶν μέσῳ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν…

Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,

.           Εἰς καιροὺς κατὰ τοὺς ὁποίους πολλῶν εἰδῶν συγχύσεις ἐπικρατοῦν ἐν τῇ κοινωνίᾳ ἡμῶν, θεωροῦμεν λανθασμένην τὴν ἐπιλογὴν τῆς εἰσαγωγῆς μιᾶς ἐπὶ πλέον “συγχύσεως” εἰς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν διὰ τῆς ἀδιακρίτου προβολῆς τῶν θρησκειῶν καὶ τῆς ἄνευ τῆς δεούσης προσοχῆς καὶ διακρίσεως ἐξαγωγῆς βεβιασμένων συμπερασμάτων καὶ μάλιστα εἰς τὸ κομβικὸν ζήτημα τῆς πίστεως ἑνὸς ἀνθρώπου καὶ μάλιστα ἀνηλίκου.
.           Ἐπὶ πλέον γνωρίζομεν εἰς τὴν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα ὅτι Τριμελὴς Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἔχει ἀναλάβει τὸ ἔργον τῆς λεπτομεροῦς μελέτης τῶν φακέλλων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ θὰ ἐπανέλθωμεν διὰ συγκεκριμένων στοιχείων, τὰ ὁποῖα θεωροῦμεν ὅτι χρήζουν ἀμέσου ἀλλαγῆς καὶ ἐπαναπροσδιορισμοῦ…
.           Ἐπὶ τούτοις, εὐχόμενοι τὴν παρὰ Θεοῦ δύναμιν καὶ ἐνίσχυσιν εἰς τὸ εὐθυνοφόρον ἔργον Ὑμῶν, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆς Ἑλληνικῆς Παι­δείας καὶ τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος, διατελοῦμεν

Μετ᾿ εὐχῶν καὶ ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ὁ Πρόεδρος
Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος».

.           Τί νὰ προσθέσουμε ἐμεῖς σ᾿ αὐτὸ τὸ ἐμ­περιστατωμένο ἱερὸ καὶ γενναῖο κείμενο; Μία θερμὴ μόνο προσευχὴ πρὸς τὸν Ἀρ­χηγὸ τῆς Ἐκκλησίας μας Κύριο νὰ ἐνδυναμώνει τοὺς ἁγίους ποιμένες τῆς Κρήτης μας ποὺ ὀρθοτομοῦν τὸν λόγο τῆς ἀληθείας στοὺς δυσχείμερους καιρούς μας, καὶ οἱ ἄρχοντες νὰ ὑπολογίζουν τὴ φωνή τους.

 

,

Σχολιάστε

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ:
Δύο τρόποι γιά νά προστατεύσουμε τά παιδιά μας

Τῆς «ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»

.           Μετά τήν ἐπιστροφή τῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν στό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἤ στά σχολεῖα μέ τήν σχετική ἐπιστολή κυριαρχεῖ μία ἀμηχανία. Χρειάζεται κάτι ἀκόμη νά γίνει. Τί θά κάνουν τά παιδιά πού δέν ἔχουν βιβλία μέσα στήν τάξη τήν ὥρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν;
.           Κατά πρῶτον τό παιδί πρέπει νά ἐνισχυθεῖ στήν πίστη του ἀπό τούς γονεῖς ἤ καί τόν Πνευματικό του, ὥστε νά ἀποκτήσει δύναμη Ὁμολογίας. Νά μή φοβᾶται ἤ νά ντρέπεται ἤ νά δειλιάζει ἀπαντώντας σέ ἐρωτήματα τοῦ τύπου : « Ποῦ εἶναι τό βιβλίο σου; Γιατί δέν τό ἔχεις;» Μπορεῖ νά ἀπαντήσει : «Δέν συμφωνοῦν οἱ γονεῖς μου μέ τό περιεχόμενό του. Ἀλλά καί ἐγώ δέν συμφωνῶ καί γι΄ αὐτό γιά λόγους θρησκευτικῆς συνειδήσεως τό ἔχουμε ἐπιστρέψει».
.              Βέβαια αὐτή ἡ στάση Ὁμολογίας προϋποθέτει διαρκῆ πνευματική καλλιέργεια, κατά τήν ὁποία τό παιδί φωτιζόμενο ἀπό τό ἅγιο Πνεῦμα ἔχει ἀγαπήσει τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία καί θεωρεῖ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη τήν ἀνώτερη ἀξία στή ζωή του. Διαβάζουμε στά Συναξάρια καί τῶν παλαιῶν καί τῶν νεωτέρων Ἁγίων Μαρτύρων γιά τή δύναμη τῆς πίστεως τῶν μικρῶν Μαρτύρων. Βλέπουμε ἐπίσης ἐκεῖ ὅτι, ὅταν οἱ Μάρτυρες δείλιαζαν μπροστά στό μαρτύριο, οἱ σύζυγοι, οἱ συγγενεῖς, οἱ πνευματικοί δέν τούς ἄφηναν σέ μιά ἡττοπαθῆ στάση , ἀλλά τούς ἐνεθάρρυναν σέ Ὁμολογία.
.           Κατά δεύτερο λόγο, ὡς ἐνίσχυση στήν προσπάθεια τῶν παιδιῶν ἤ ἄν νιώθουμε ὅτι τά παιδιά μας δυσκολεύονται νά ἀντιμετωπίσουν τούς δασκάλους τους, πού πολλές φορές ἀπό φόβο ταυτίζονται μέ τίς κρατικές ἐπιταγές, ὀφείλουμε νά τά προστατεύσουμε.

.           Δύο τρόπους προτείνει ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, οἱ ὁποῖοι προϋποθέτουν συμφωνία τῶν γονέων :

.           α) Προσωπική παράσταση στόν δάσκαλο, ὅπου θά τοῦ ἐξηγήσουμε τή στάση μας. Θά ἐκθέσουμε τό δικαίωμά μας γιά ὀρθόδοξη διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καί θά ἀπαιτήσουμε εὐγενικά: Νά σεβαστεῖ τό παιδί μας. Νά μήν τοῦ δημιουργεῖ κανένα πρόβλημα μέ ἄστοχες παρατηρήσεις. Νά τό προστατεύει ἀπό τυχόν ἐπιθετικότητα ἐκ μέρους τῶν συμμαθητῶν του. Νά τό ἐξετάζει γραπτά ἤ προφορικά μέ βάση τήν παράδοση τοῦ μαθήματος μέσα στήν τάξη.

.           β) Ἐπιστολή τήν ὁποία κλεισμένη σέ φάκελο καί μέ τό ὄνομα τοῦ δασκάλου ἤ τοῦ καθηγητῆ Θρησκευτικῶν θά ἐπιδώση ὁ μαθητής στό δάσκαλο ἤ στόν καθηγητή ἐκ μέρους τῶν γονέων του.
Γιά διευκόλυση τῶν γονέων ἔχουμε συντάξει δύο τύπους ἐπιστολῶν. Γιά τόν δάσκαλο (Δημοτικό) καί γιά τόν Καθηγητή-Θεολόγο (Γυμνάσιο)

Thrisk_Dimotiko   

Thrisk_Gymnasio(1)

  ΠΗΓΗ: orthros.eu

 

,

Σχολιάστε

«ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΧΑΜΑΙΛΕΟΝΤΕΣ, ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΘΗΚΟΥΣ, ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ, ΟΧΙ ΣΤΑ “ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ”» (Μαρ. Μαντουβάλου)


ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μαρία Μαντουβάλου

βλ. σχετ.: «ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ, ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΑ» (Ψήφισμα τῆς Μεγάλης Εἰρηνικῆς Πορείας, 23.10.17)

ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

«ΤΟ ΚΑΚΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΖΕΣΤΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΑΡΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ» Χαιρετισμὸς γιὰ τὴν ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (Δ. Νατσιός)

«Σεβαστοί πατέρες, ἑλληνορθόδοξη λαϊκή θάλασσα, ἄξιοι φορεῖς καί ἐκλεκτοί διοργανωτές αὐτῆς τῆς ἐπιβαλλόμενης, καί ἀπό καιρό ἀναμενόμενης, πορείας διαμαρτυρίας τόσο γιά τόν διαθρησκειακό ἀχταρμά τοῦ κ. Γαβρόγλου, ὅσο καί γιά ὅλες τίς μεθοδεύσεις σέ βάρος τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τοῦ ἑλληνορθόδοξου λαοῦ, καλῶς ἤρθατε στή μεγαλειώδη αὐτή συγκέντρωση.
.           Ἡ εὐλογημένη συμπαράταξη ἐκκλησιαστικῶν καί πνευματικῶν δυνάμεων τοῦ τόπου μας καί ἡ λαϊκή πρόθυμη συμμετοχή ἀποδεικνύουν ὅτι ὅταν ὁ λαός ἐμπνέεται ἀπό ἄξιους ἡγέτες, βγαίνει στούς δρόμους. Ἡ παρουσία σας ἐδῶ ἀνοίγει προοπτικές γιά μία οὐσιαστική σύνδεση ἐθνικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν φορέων μέ τό λαό τῆς πατρίδας μας, ἕνα λαό πού βρίσκεται στά ὅρια τῆς ἀντοχῆς καί ἀνοχῆς του καί πού διψᾶ γιά ἀποκατάσταση τῆς τόσο βάναυσα λεηλατημένης ἑλληνορθόδοξης κληρονομιᾶς του. Ἡ σημερινή πορεία τονώνει τήν ἐλπίδα τῆς διαβεβαίωσης ὅτι ὅλα τά κακῶς κείμενα εἶναι ἀναστρέψιμα καί ὅτι ἀποτελεῖ χρέος μας νά μήν τά ἀφήσουμε νά περάσουν.
.           Στοιχειῶδες καθῆκον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μέ προεξάρχουσα τήν Ἐκκλησία, τούς θρησκευτικούς, ἐθνικούς καί πνευματικούς φορεῖς, καί κυρίως τούς Συλλόγους γονέων, πού ὅλοι μαζί αὐτοί γνωρίζουν καλά καί ἀπό κάθε ἄποψη ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ σχολική διαδρομή στά θέματα Πίστεως, Πατρίδος καί ἠθικῶν ἀρετῶν, εἶναι νά ἀποτρέψουν τόν ἐνταφιασμό τῶν παραδοσιακῶν ἑλληνορθοδόξων ἀξιῶν, πού ἐπιχειρεῖται ἀσύστολα μέ αὐταρχικό καί παραπλανητικό τρόπο, μέ ὑπόγειες συμφωνίες στό σκοτάδι τοῦ ἐπίπλαστου διαφωτισμοῦ, μέ σειρά κατεπειγόντων ἐπονείδιστων νομοθετημάτων τόσο ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὅσο καί ἀπό τό Δικαιοσύνης.
.           Στοιχειώδης αὐτογνωσία καί συνείδηση χρέους δέν μπορεῖ νά ἀφήσει κανέναν ἀδιάφορο σέ ὅ,τι ὕπουλα καί δόλια δρομολογεῖται ἀπό αὐτούς πού, ἐνῶ θά ἔπρεπε νά εἶναι οἱ θεματοφύλακες, ἀντίθετα, προδίδουν. Ἔχουν τήν ἀπατηλή βεβαιότητα, ὅτι ὡς ἄθεοι, μέ τήν αὐτοδιακηρυγμένη, ἐκκωφαντική δήλωση τῆς ἀθεΐας τους, βρίσκονται στό ἀπυρόβλητο καί ὅτι δέν θά λογοδοτήσουν κατά τό Σύνταγμα ὡς ἐπίορκοι, γιατί δέν ἔδωσαν ὅρκο ἤ μᾶλλον ἔδωσαν παρωδία ὅρκου. Καί, εἶναι παράδοξο ὅτι ἐνῶ δηλώνουν ἄθεοι, ξιφουλκοῦν γιά τή θρησκευτική ἐξυπηρέτηση τῶν ἀλλοθρήσκων.
.           Ὅμως, εὐτυχῶς, ὁ ἑλληνικός λαός, μετά ἀπό τήν ἐξάντληση τῆς ὑπομονῆς του, ἔρχεται στό προσκήνιο γιά νά καταστήσει σαφές πρός κάθε κατεύθυνση ὅτι ὁ καιρός τῆς ἀνοχῆς γιά τήν προσαρμογή τῶν ἀπροσάρμοστων παρῆλθε ἀνεπιστρεπτί, καί ἀπό δῶ καί πέρα οἱ Ἐφιάλτες τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας θά ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν τό ἀποφασιστικό καί ἀμετάκλητο ΟΧΙ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μέ πρωτοστάτες καί καθοδηγητές του τούς πνευματικούς ἡγέτες του.
.           Τελείωσε ἡ μεγαλόψυχη καί πλούσια δοσμένη ἀπό τόν ἑλληνικό λαό πίστωση χρόνου στούς φαύλους καί ἀφερέγγυους ὀφειλέτες πολιτικούς, πού φέρονται ὡς φεουδάρχες, θεωρώντας φέουδό τους τήν Ἑλλάδα καί τό λαό της ὑποτακτικό τους, ὑποχρεωμένο νά ἀποδέχεται τίς ἀνίερες καί ἀνόσιες ἐντολές τους καί τά τερατώδη γεννήματα τῆς βαθύτατα συντηρητικῆς, διεστραμμένης καί ὀπισθοδρομικῆς συμπεριφορᾶς τους πρός τούς ἔχοντες ὀρθόδοξη καί ἐθνική συνείδηση, πρός αὐτούς δηλαδή πού σέβονται τήν καταγωγή τους, βέβαιοι ὅτι δέν κατάγονται ἀπό τούς πιθήκους τῆς προσφιλοῦς θεωρίας τῶν ἐκσυγχρονιστῶν ἀνθελλήνων συμβούλων τῆς σημερινῆς κυβέρνησης. Ἐπιχειροῦν, ἐπίσης, οἱ ἴδιοι νά προκαλέσουν θρησκευτικές διχαστικές ἐμφυλιακές διαμάχες, ὡς ἄλλοι Ταλιμπάν, ἐκτελώντας ἐντολές τῶν ὁραματιστῶν τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης καί ἐπιβάλλοντας διά τῆς βίας οὐδετερόθρησκο κράτος, βιάζοντας παράλληλα τίς ψυχές τῶν παιδιῶν. Εἶναι παράδοξο, ἐπίσης, ὅτι ἐνῶ, ἐπαγγέλλονται τούς προοδευτικούς, ἐπαναφέρουν στό προσκήνιο ἰδεολογίες καί πρακτικές χρεωκοπημένες ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰώνα, Μαρξιστικές καί Σοβιετικές.
.           Λοξοδρόμησε τό καράβι τῆς Πολιτείας καί κινδυνεύει νά καταποντισθεῖ καί γί αὐτό ἰδιαίτερη τιμή ὀφείλεται σέ σᾶς, πού σπεύσατε σήμερα νά δώσετε χέρι βοήθειας, ἀνυψώνοντας καί πάλι ἐκεῖ πού τούς ἀξίζει, δηλαδή στό ὑψηλότερο βάθρο, τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, τήν Πατρίδα, τήν ἀληθινή οἰκογένεια καί ὄχι παρωδία οἰκογένειας. Ἀπαιτεῖτε ἐπίσης ἐσεῖς τό αὐτονόητο, δηλαδή νά πρυτανεύσουν στά σχολικά βιβλία οἱ διαχρονικές ἑλληνορθόδοξες ἀξίες καί νά σταματήσει ὁριστικά ὁ σφετερισμός τους.
.           Εὔχομαι νά εἰσακουσθοῦν ἀπό τούς ὑπεύθυνους Ὑπουργούς τά ἀνυποχώρητα αἰτήματα τοῦ ΟΧΙ τῆς σημερινῆς Πορείας-Διαμαρτυρίας, συνδέοντάς τα μέ τό ἀμετάκλητο, σωτήριο ἠχηρό ΟΧΙ τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ κοντά στά ὑπόλοιπα ΟΧΙ, μεταξύ τῶν ὁποίων δεσπόζουσα θέση ἔχουν τά ἀκόλουθα:

ΟΧΙ λοιπόν στό νέο εἶδος ἀνθρώπου πού ἑτοιμάζουν οἱ ἡγετικοί ματαιόσχολοι κομπάρσοι

ΟΧΙ στούς ἐπονείδιστους νόμους πού ἀντιστρατεύονται τίς προαιώνιες ἀξίες τοῦ ἑλληνορθόδοξου ἔθνους

ΟΧΙ στήν τορπίλη στά θεμέλια τῆς θρησκείας μέ τήν ὕπουλη ἐπιλεκτική κατάργηση τῶν ἄρθρων τοῦ Συντάγματος

ΟΧΙ στόν ἐνταφιασμό τοῦ ἠθικοῦ, θρησκευτικοῦ, οἰκογενειακοῦ καί πολιτικοῦ μέλλοντος τῶν παιδιῶν

ΟΧΙ στόν ἀφανισμό τῶν ἱερῶν συμβόλων τοῦ Ἔθνους, τῶν Εἰκόνων, τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῆς Σημαίας, τῶν Ἐθνικῶν ἡρώων.

ΟΧΙ στό ἔγκλημα τῆς ἐθνοκτονίας

ΟΧΙ στήν καταρράκωση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης καί στήν ἀποσιώπηση τῶν Ἑλληνικῶν Ὁλοκαυτωμάτων

ΟΧΙ στό χλευασμό καί τόν ἐκφοβισμό αὐτῶν πού ὑπερασπίζονται τίς ἑλληνορθόδοξες ἀξίες καί τά ἱερά σύμβολά τους.

ΟΧΙ στούς χαμαιλέοντες τῆς πολιτικῆς μέ τίς συνεχεῖς χρωματικές μεταβολές καί προσαρμογές τους».

Εὐχαριστῶ

ΠΗΓΗ: orthros.eu

 

Σχολιάστε

«ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ, ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΑ» (Ψήφισμα τῆς Μεγάλης Εἰρηνικῆς Πορείας, 23.10.17)

.             Μεγαλειώδης διαδήλωση χιλιάδων ἀτόμων -ἡ μεγαλύτερη ποὺ ἔχει διεξαχθεῖ μέχρι σήμερα στὸ Μαρούσι- ποὺ διοργάνωσαν μὲ ἐπιτυχία ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν», ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων» καὶ ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων», μὲ βασικὸ αἴτημα τὴν κατάργηση τῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ μετατρέπουν τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ μάθημα ὁμολογιακό, σὲ ἁπλὴ Θρησκειολογία, ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο τοῦ  Ἀμαρουσίου στὶς 5 μ.μ. πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Συμμετεῖχαν πλῆθος φορέων καὶ ὀργανώσεων ποὺ διαδήλωσαν εἰρηνικά, ἀλλὰ καὶ σθεναρά, ὑπὲρ τῆς καταργήσεως τῶν ἐκτρωματικῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν ὅλων τῶν βαθμίδων τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου, ποὺ ἐπέβαλε  τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, χωρὶς νὰ προϋπάρξει διάλογος γιὰ τὴν συγγραφή τους μὲ τὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα καὶ κυρίως μὲ τὴν Ἐκκλησία.
.            Βροντώδης ὑπῆρξε ἡ ὁμιλία τῆς καθηγ. Πανεπ. κ. Μ. Μαντουβάλου.

ΠΗΓΗ: tideon.org 

βλ. σχετ.: ΣΤΙΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

«ΤΟ ΚΑΚΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΖΕΣΤΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΡΦΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΑΡΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ» Χαιρετισμὸς γιὰ τὴν ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (Δ. Νατσιός)

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ:
1) Ὑπουργὸν Παιδείας Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντῖνον Γαβρόγλου.
2) Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς.

ΚΟΙΝ:
1) Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον.
2) Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
3) Μητροπολίτην Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κύριλλον
4) Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων

.             Οἱ κάτωθι ἑλληνορθόδοξοι φορεῖς μαζὶ μὲ κληρικούς, θεολόγους καὶ πλῆθος λαοῦ σήμερα 23 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 5μ.μ. πραγματοποιήσαμε συγκέντρωση καὶ πορεία διαμαρτυρίας ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο Ἁμαρουσίου πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων (Ἀνδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι) μὲ σκοπὸ τὴν κατάργηση τοῦ Νέου Προγράμματος διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὴν Πρωτοβάθμια καὶ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. Ἐκδώσαμε δὲ τὸ ἀκόλουθο Ψήφισμα, τὸ ὁποῖο καὶ θυροκολλήσαμε στὴν κεντρικὴ εἴσοδο τοῦ Ὑπουργείου :

ΨΗΦΙΣΜΑ

.            Δηλώνουμε ὅτι ἀρνούμαστε νὰ διδάσκονται τὰ παιδιά μας τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μὲ τὴ μορφὴ ποῦ ἐπιτάσσουν τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν καὶ τὸ διδακτικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὰ βιβλία – φακέλους τοῦ μαθήματος, διότι ὅλα αὐτὰ ὡς πρὸς τὴ φιλοσοφία, τὴ δομή, τὸ σκοπὸ καὶ τὸ περιεχόμενό τους εἶναι ἀντισυνταγματικά, ἀντιπαιδαγωγικὰ καὶ ἀντορθόδοξα.

.             Εἶναι ἀντισυνταγματικὰ διότι:
Τὰ πολυθρησκειακά, νέα Προγράμματα Σπουδῶν καὶ οἱ Φάκελοι τῶν μαθητῶν ἀπευθύνονται καὶ διδάσκονται μόνο στοὺς ὀρθοδόξους μαθητές. Οἱ μαθητὲς ἄλλων θρησκευτικῶν κοινοτήτων στὴν Ἑλλάδα ἀπολαμβάνουν τὸ δικαίωμα νὰ διδάσκονται διδακτικὰ βιβλία, τὰ ὁποῖα ἐπιλέγονται ἀπὸ τὶς θρησκευτικές τους κοινότητες. Κατὰ συνέπεια, παραβιάζεται καταφανῶς ἡ Συνταγματικὴ Ἀρχὴ τῆς Ἰσότητας καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν, ποῦ ἀποτελοῦν τὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τοῦ μαθητικοῦ πληθυσμοῦ καὶ δικαιοῦνται ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος καὶ τῆς Διεθνοῦς Συμβάσεως Προστασίας τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου (Πρόσθετο Πρωτόκολλο ἄρθ. 2) νὰ διδάσκονται τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σύμφωνα μὲ τὶς θρησκευτικὲς καὶ φιλοσοφικὲς πεποιθήσεις τῶν γονέων τους.

.           Εἶναι ἀντιπαιδαγωγικὰ διότι:
1. Καταργεῖται ἡ ἱστορικότητα στὴν παρουσίαση τῶν θεμάτων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργεῖται ἕνα παιδαγωγικό, θεολογικὸ καὶ γνωσιακὸ κομφούζιο στὸ μυαλὸ τῶν μαθητῶν.
2. Τὰ Προγράμματα καὶ οἱ φάκελοι δὲν παρουσιάζουν μὲ πληρότητα, συστηματικότητα καὶ ἐπιστημονικότητα τὰ βασικὰ χαρακτηριστικά της πίστεως, τῆς ἱστορίας, τῆς ζωῆς καὶ τῆς λατρείας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

.          Εἶναι ἀντορθόδοξα διότι:
1.Περιέχουν ὑλικὸ ἀπὸ διδασκαλίες πολλῶν θρησκειῶν, (πολυθρησκειακὸ – πολυθρησκευτικό), οἱ ὁποῖες συνεξετάζονται μὲ τὴν Ὀρθοδοξία. Τὸ ὑλικὸ αὐτό, μὲ τὴ δομὴ καὶ τὶς προτεινόμενες ὁμαδικὲς ἐργασίες του, σπείρει στὴ θρησκευτικὴ συνείδηση τῶν παιδιῶν σύγχυση καὶ ἀμφιβολίες γιὰ τὴν Ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης καὶ τὰ βιώματά τους. Ἔτσι π.χ. ἐπανειλημμένα τὰ βιβλία τοῦ Λυκείου, ποὺ ἐναρμονίζονται μὲ τὰ προγράμματα τῆς νεοβουδιστικῆς ὀργανώσεως Arigatou, ἀναπτύσσουν τὰ βουδιστικὰ καὶ ἰνδουϊστικὰ δόγματα καὶ τὶς πρακτικές τους διδάσκοντας στὰ παιδιά μας ἀλλότριους πνευματικοὺς δρόμους.
2. Διάχυτη εἶναι ἐπίσης ἡ οἰκουμενιστικὴ προσέγγιση τῆς πίστεως (ἐκτενὴς παρουσίαση τοῦ οἰκουμενιστικοῦ «κοινοβίου» Ταιζέ, καὶ τῶν διαθρησκειακῶν συναντήσεων τῆς Ἀσσίζης) καὶ οἱ ἀντίστοιχες φωτογραφίες καὶ εἰκόνες ποῦ δίνουν τὴν ἐντύπωση στὰ παιδιὰ ὅτι δὲν ὑπάρχουν ριζικὲς διαφορὲς μεταξὺ ὀρθοδοξίας, αἱρέσεων καὶ θρησκειῶν.
3. Δὲν λείπει ἡ ἀνάμειξη ἀσχέτων πρὸς τὴν Πίστη θεμάτων (κοινωνικῶν, ψυχολογικῶν, λογοτεχνικῶν) ἡ παράθεση ποιημάτων καὶ στίχων τραγουδιῶν καὶ ἀθεϊστικῶν ἰδεῶν (Φόϊερμπαχ, Καζαντζάκη κλπ.) ποὺ ἀποπροσανατολίζουν τοὺς μαθητὲς καὶ ὑποβαθμίζουν τὴν ἀξία καὶ τὸ νόημα τοῦ μαθήματος στὴ συνείδησή τους.

.           Ὡς ἐκ τούτων ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων:

1.Νὰ ἀποσύρει ἄμεσα τὰ τωρινὰ βιβλία μαζὶ μὲ τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν στὰ Θρησκευτικά, ποῦ ὁδήγησαν σὲ αὐτοῦ του εἴδους τὰ βιβλία (Φακέλους).

 2.Νὰ ἐπαναφέρει τὸν Ὀρθόδοξο χαρακτήρα καὶ προσανατολισμό τοῦ μαθήματος, θέτοντας σὲ ἰσχὺ τὰ προηγούμενα Προγράμματα καὶ Βιβλία, ἕως ὅτου συγγραφοῦν μὲ διαφανεῖς διαδικασίες ὀρθόδοξο φρόνημα καὶ κατάλληλους συγγραφεῖς νέα βιβλία. Ἐννοεῖται ὅτι στὴν ἐν λόγῳ διαδικασία δὲν μποροῦν νὰ συμμετέχουν ὅσοι σχεδίασαν συνέγραψαν καὶ ἐνέκριναν τὰ ὣς τώρα βιβλία, λόγω τῶν πολλαπλῶν δεσμεύσεων καὶ ἰδεοληψιῶν τους.

 3.Νὰ ἀντιμετωπίζει, ὄχι μὲ ἰδεοληπτικά, ἀλλὰ μὲ θεολογικὰ καὶ παιδαγωγικὰ κριτήρια τὸ ὅλο πλαίσιο τῆς ἀγωγῆς τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων μαθητῶν, μέσα ἀπὸ ὅλες γενικὰ τὶς ἐκπαιδευτικὲς καὶ προγραμματικὲς δράσεις, στὶς ὁποῖες τὸν τελευταῖο καιρὸ παρατηρεῖται διαρκῶς καὶ μονίμως μία τάση ὑποτίμησης, προσβολῆς, ὑποβάθμισης, διάβρωσης, στοχοποίησης καὶ διωγμοῦ τῆς ὀρθόδοξης ταυτότητας καὶ κληρονομιᾶς ποὺ πολιτισμικὰ θεωρεῖται ἀναγκαία καὶ ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ὁλόπλευρη ἀνάπτυξή τους.

 4.Νὰ σεβαστεῖ ἐπιτέλους, τὴ συνταγματικὴ νομιμότητα καὶ τὸ ὀρθόδοξο χριστιανικὸ πιστεύω τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
.         Βεβαίως καὶ νὰ μὴν συνιστᾶ σὰν λύση τὴν ἀπαλλαγὴ ἐκ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἢ τὴν προαιρετικὴ παρακολούθησή του, ποὺ εἶναι καὶ ὁ ἀπώτερος σκοπὸς τῆς Νέας Ἐποχῆς.
.           Δηλώνουμε ἐπίσης, ὅτι συμπαραστεκόμαστε ἀλληλέγγυοι στὰ δίκαια αἰτήματα τῶν γονέων ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι μάλιστα, ἐπιθυμώντας νὰ διατηρήσουν ἀλώβητη τὴν ἑλληνορθόδοξη ἰδιοπροσωπία τῶν ἰδίων ἀλλὰ καὶ κυρίως τῶν παιδιῶν τους, προχωροῦν, μαζικά, σὲ μία ἐπαναστατικὴ καὶ πρωτοφανῆ στὰ παγκόσμια ἐκπαιδευτικὰ χρονικὰ κίνηση, στὴν ἐπιστροφὴ στὰ σχολεῖα τῶν βιβλίων-Φακέλων ποῦ δόθηκαν στὰ παιδιὰ γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
.               «ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ» γιὰ νὰ διασώσουμε τὴν Πίστη μας, τὴν οἰκογένειά μας, τὴν Πατρίδα μας. Οἱ Ἕλληνες καλούμαστε πλέον σὲ συνεχῆ καὶ κλιμακούμενη Ἀντίσταση, Ἐγρήγορση, Ὁμολογία καὶ Μαρτυρία. Γιὰ μᾶς καὶ γιὰ τὰ παιδιά μας.

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

 

 

,

Σχολιάστε