Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μάθημα Θρησκευτικῶν

«ΣΦΑΧΤΑ» ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ…!

πικίνδυνες λλαγς στ μάθημα τν Θρησκευτικν

Τῆς Μαρίας Γιαχνάκη

Μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ ἐκμοντερνισμοῦ,
«ἀλλάζουν τὴν πίστη» ὁδηγώντας τὰ Ἑλληνόπουλα στὴν παγκοσμιοποίηση.

.           Μελετώντας τὶς ἀλλαγὲς ποὺ ἐπιχειροῦνται στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο καὶ παρακολουθώντας τὶς συνεδριάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὸ ἴδιο θέμα ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ὅτι ἐπιχειρεῖται ἄλλο ἕνα χτύπημα στὴν βάση τῆς κοινωνίας ποὺ ἤδη πλήττεται ἀνελέητα ἀπὸ τὴν κρίση.
.           Τὸ πλῆγμα αὐτὸ γίνεται μὲ τέτοιον τρόπο καὶ μὲ τέτοιες δικαιολογίες, ποὺ ὁποιοσδήποτε προσπαθήσει νὰ ἀντιδράσει, κινδυνεύει νὰ χαρακτηρισθεῖ ὀπισθοδρομικὸς καὶ γραφικός.
.           Ἔφτασαν τὴν κοινωνία στὸ σημεῖο νὰ φοβᾶται νὰ ἀντιδράσει σὲ ὁτιδήποτε τῆς ξεριζώνει τὰ ἤθη κι ἔθιμα, τὶς παραδόσεις ἀκόμη καὶ τὴν πίστη της, δηλαδὴ ὅλα αὐτὰ ποὺ τὴν χαρακτηρίζουν, θέλοντας νὰ τὴν μετατρέψουν σὲ ἕνα «σφαχτὸ» στὸν βωμὸ τῆς παγκοσμιοποίησης.
.           Εἶναι φανερὸ ὅτι μὲ τὸ πρόσχημα τῆς καινοτομίας καὶ τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ἐπιχειρεῖται νὰ μᾶς ἀλλοιώσουν κι ἐπισήμως.
.           Προσπαθοῦν νὰ δημιουργήσουν ἀμφιβολίες στὶς νέες γενιὲς ποὺ βρίσκονται ἀκόμη σὲ κατάσταση ἀμφισβήτησης λόγῳ νεότητας (δὲν εἶναι τυχαῖες οἱ ἀλλαγὲς στὸ μάθημα αὐτῶν τῶν ἡλικιῶν) «φυτεύοντάς» τους ἰδέες, πιὸ εὔκολες καὶ πιὸ εὔπεπτες.
.           Ἐπιχειροῦν νὰ δημιουργήσουν ἄλλες γενιὲς ἄθεες ἢ καὶ γενιὲς μὲ «λίγο ἀπὸ ὅλα» ποὺ δὲν θὰ ἔχουν κανένα σημεῖο ἀναφορᾶς στὴ ζωή τους, ἀκυρώνοντας τὴν ἔννοια τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς πατρίδας πολὺ σύντομα, ἀφοῦ ξεριζώνουν τὴ θρησκευτική τους παράδοση.
.           Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ νέα τάση θέλει νὰ ἐπιβάλει στὰ Ἑλληνόπουλα τὸν θρησκειολογικὸ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος προωθώντας τὴν παγκοσμιοποίηση.
.           Δὲν χρειάζεται νὰ εἶσαι ἱερέας, οὔτε θεολόγος γιὰ νὰ καταλάβεις τί ἐπιχειρεῖται μέσα ἀπὸ τὶς ἐκμοντερνισμένες ἀλλαγὲς στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἀφιερώνουν ἐσκεμμένα χρόνο μέσα στὰ βιβλία γιὰ τὸ κοράνι, τὸν ἀθεϊσμό, τὸ βουδισμό, προτάσσοντας κυρίως τὰ ὑποτιθέμενα δυνατά τους σημεῖα. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ ἐπιφέρουν τὴν σύγχυση στὴ σκέψη τοῦ μαθητῆ, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει ἀκόμη καλὰ-καλὰ συνειδητοποιήσει τὴν ἔννοια τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης.
.           Ἂν τὸ πρόσχημα εἶναι ὅτι στὴν Ἑλλάδα πλέουν ζοῦν καὶ μετανάστες ἀπὸ διάφορες θρησκεῖες καὶ πολιτισμοὺς καὶ πρέπει τὸ μάθημα νὰ εἶναι ἀρεστὸ καὶ σὲ αὐτοὺς , ἡ ἀπάντηση εἶναι: Θὰ προσαρμόζεται ἡ κοινωνία ποῦ φιλοξενεῖ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους στὰ δικά τους πιστεύω; Θὰ ἀλλοιώνει τὴν παράδοσή της καὶ θὰ υἱοθετεῖ τὶς δικές τους γραμμές; Κάνουν τὸ ἴδιο καὶ ἄλλες χῶρες στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀνατολή; Προσαρμόζουν γιὰ παράδειγμα τὸ περιεχόμενο τῶν βιβλίων τους καὶ τὴν θρησκεία τοὺς σύμφωνα μὲ τὸ μεταναστευτικὸ ρεῦμα; Οἱ Ὀρθόδοξοι ποῦ ζοῦν σὲ ἀλλόθρησκες χῶρες τυγχάνουν αὐτῆς τῆς ἀντιμετώπισης; Δὲν θὰ θέλαμε σὲ καμία περίπτωση νὰ μιμηθοῦμε βεβαίως τὴν κακὴ τακτικὴ ἄλλων χωρῶν ἀλλὰ οὔτε νὰ θυσιάσουμε τὰ κεκτημένα μας. Τὴν περίπτωση νὰ διδάσκονται χωριστὰ αὐτὸ τὸ εὐαίσθητο μάθημα γιατί δὲν τὸ ἔχει σκεφθεῖ κανεὶς ἄραγε;
.           Ἡ ἐπίσημη ἐκκλησία διὰ τοῦ Προκαθημένου της καὶ τῆς ἐπίσημης ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ θέμα, προέβησαν σὲ κάποιες δηλώσεις ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ ὅτι ἔδειξαν ἔντονα τὴν δυσαρέσκειά τους καὶ τὶς ἀντιθέσεις τους. Ἀρκεῖ ὅμως μόνο αὐτό; Ἡ Ἐκκλησία ἔχει δύναμη λόγῳ τοῦ ποιμνίου της, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει πολὺ καλὲς σχέσεις μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τῆς χώρας καὶ οἱ περισσότεροι ἱεράρχες συνδέονται μὲ πολιτικὰ πρόσωπα ἰσχυρὰ ἐντὸς κι ἐκτὸς κυβέρνησης.
.           Ἀφοῦ λοιπὸν βλέπουν ὅτι οἱ ἀλλαγὲς ποὺ ἐπιχειροῦνται ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο εἶναι τέτοιες ποὺ ἀλλοιώνουν τὴν κοινωνία καὶ πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἐπικίνδυνες, γιατί ἆραγε δὲν ὑπάρχει μία πιὸ συντονισμένη ἀντίδραση καὶ ἐπικοινωνία μὲ τὸ ἐπίσημο κράτος ὥστε νὰ περισωθεῖ ἡ παράδοσή μας πρὶν αὐτὴ κατακρεουργηθεῖ;
.           Εἶναι τουλάχιστον λυπηρό, ποὺ σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ὁ ἄνθρωπος δοκιμάζεται καὶ ὁ Χριστιανισμὸς διώκεται, νὰ ἐπιτρέπεται νὰ γίνουν τέτοιες ἀλλαγὲς στὰ βιβλία τῶν θρησκευτικῶν. Ἀλλὰ δυστυχῶς εἶναι ἡ καλύτερη ἐποχὴ ἀφοῦ ὁ Ἕλληνας τώρα «πεινάει» ὅποτε δὲν θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ θρησκευτικά.
.           Ἂς ἄφηναν τὸ μάθημα ὅπως ἦταν, ἢ ἴσως πιὸ κατανοητὰ γραμμένο καὶ ἂς ἔγραφαν ἄλλο βιβλίο ποὺ νὰ ἐνημερώνει γιὰ τὶς παραδόσεις καὶ τὸν πολιτισμὸ τοῦ ὑπόλοιπου κόσμου ἀφοῦ πρέπει νὰ ὑπάρχει ἐνημέρωση.
.           Αὐτὸ ποὺ ἔκαναν ὅμως εἶναι μία καθαρ μφισβήτηση το χριστιανισμο κεκαλυμμένη βέβαια λλ γι σους ξέρουν, ξεδιάντροπη, πουλη κα πικίνδυνη.

.             Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία δὲν στέκεται αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ θὰ συνεχίσει νὰ μὴν στέκεται ἂν δὲν πάρει δραστικὰ μέτρα ἀπαγορεύοντας ἐπιτέλους νὰ γίνονται ἐκπτώσεις ποὺ θὰ στοιχίσουν στὴν κοινωνία. Δὲν ἀρκεῖ ἡ ὑπόσχεση τῆς κυβέρνησης ὅτι δὲν θὰ μειώσει ὧρες στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Δὲν εἶναι οἰκονομικὸ τὸ θέμα γιὰ τὴν τσέπη τῶν Θεολόγων, εἶναι βαθύτερο καὶ οὐσιαστικότερο, εἶναι θέμα ποὺ ἀφορᾶ στὴν Ὀρθοδοξία. Ἡ ἀποτίμηση τοῦ προβλήματος δὲν λύνει τὸ πρόβλημα ἂν δὲν ὑπάρξει ἀντίδραση.
.                 Ὅλες οἱ Ἐκκλησίες ἔχουν λόγο γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν βιβλίων ποὺ ἀφορᾶ στὴ θρησκεία τους. Ἡ ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησία, ἡ ἑβραϊκὴ κοινότητα, ἡ μουσουλμανικὴ κοινότητα ἀσχολοῦνται οὐσιαστικὰ μὲ τὴν ὕλη ποὺ θὰ διδαχθεῖ στὰ σχολεῖα τους.
.           Μόνο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐπιχειροῦνται ἀλλαγὲς χωρὶς τὴν οὐσιαστικὴ συμμετοχὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν συμβούλων της. Γιατί ἄραγε γίνονται αὐτὲς οἱ προσπάθειες ἐκμοντερνισμοῦ καὶ ἰσοπέδωσης τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης καὶ πίστης; Δὲν κάνει σὲ κανέναν ἐντύπωση;
.           Γιατί ὑπάρχει ἐλλιπὴς ἐνημέρωση πρὸς τὴν ἐκκλησία ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο παιδείας καὶ θρησκευμάτων;
.           Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν τροποποιήθηκε γιὰ νὰ εἶναι ἀνεκτὸ ἀπὸ τὶς σύγχρονες ἀθεϊστικὲς συγκριτικὲς ἀντιλήψεις ἐνῶ σὲ πολλὲς περιπτώσεις εἶναι φανερὴ ἡ προσπάθεια ἀλλοίωσης τῆς κοινωνικῆς ἠθικῆς. Διαβάζοντας τό, τὸ καταλαβαίνει κανεὶς ἀμέσως.
.           Πῶς εἶναι δυνατὸν τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν νὰ ὑπογράφεται ἀπὸ ἄθεους ὑπουργοὺς ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ἀγγίξουν τὸ Εὐαγγέλιο;
.           Σαφῶς θὰ ἔπρεπε ἴσως νὰ γίνουν κάποιες ἀλλαγὲς στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὥστε νὰ γίνει πιὸ κατανοητὸ καὶ ποιὸ εὔπεπτο. Ὅμως κάνει ἐντύπωση τὸ γεγονὸς καὶ δημιουργεῖ ἐρωτηματικὰ ὅταν αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς γίνονται μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ μάλιστα σὲ μία περίοδο ποὺ ἡ χριστιανικὴ παράδοση, ἀμφισβητεῖται κατὰ κόρον καὶ πολεμᾶται. Μὴν ξεχνᾶμε τί προσπάθειες ἔχουν γίνει πρὶν τὶς περιβόητες ἀλλαγὲς νὰ ἐξαφανίσουν τὸ μάθημα ἢ νὰ τὸ κάνουν μάθημα ἐπιλογῆς.
.           Βεβαίως ἐδῶ μπαίνει κι ἕνα ἄλλο ἐρώτημα. Εἶναι ἡ Ἐκκλησία ἕτοιμη γιὰ ἀντιπροτάσεις; Διαφωνεῖ καὶ συνεδριάζει ἀλλὰ εἶναι ἕτοιμη νὰ παρουσιάσει ἕνα δικό της σχέδιο; Εἶναι ἕτοιμη ἀκόμη, ἀκόμη νὰ ἀντιδράσει ὅπως πρέπει σὲ περίπτωση ποὺ τὸ ὑπουργεῖο τὴν ἀγνοήσει καὶ τὴν προσπεράσει. Ἔχει τὴν δύναμη. Θὰ τὸ κάνει ὅμως;
.           Τὸ Σύνταγμα τῆς Χώρας στὴν παράγραφο 2 τοῦ ἄρθρου 16 προβλέπει τὰ ἑξῆς: «Ἡ Παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κράτους καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴν διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες».
.           Ἐπίσης ὁ καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας ὁρίζει στὸ ἄρθρο 9, πάρ. Ε´τὰ ἑξῆς: «παρακολουθεῖ (ἡ Δ.Ι.Σ.) τὸ δογματικὸ περιεχόμενο τῶν διὰ τὰ σχολεῖα τῆς Στοιχειώδους καὶ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως προοριζομένων διδακτικῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν».
.           Στὶς 27 Ἰουνίου 2017 ὁ ἀρχιεπίσκοπος στὴν Σύνοδο ποὺ πραγματοποιήθηκε ἐξήγησε ὅτι «τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, Θρησκευμάτων καὶ Ἐρεύνης προέβη εἰς μεταρρύθμιση τῶν ἀναλυτικῶν προγραμμάτων εἰς τὰ Θρησκευτικὰ μαθήματα τῆς στοιχειώδους καὶ μέσης ἐκπαιδεύσεως σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ ἀναγκασθήκαμε νὰ ἀποστείλουμε τὸ ὑπ’ ἀριθ. 4896/2016 ἔγγραφό μας πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργὸ καὶ τοὺς κ. Ἀρχηγοὺς τῶν εἰς τὴν Βουλὴν κομμάτων καὶ νὰ δηλώσουμε δημοσίως ὅτι «τὰ προγράμματα αὐτὰ εἶναι καὶ ἀπαράδεκτα καὶ ἐπικίνδυνα». Γιὰ νὰ ἀποστέλλει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος αὐτὸ τὸ ἔγγραφο στὸν ὑπουργὸ καὶ νὰ χαρακτηρίζει τὶς ἀλλαγὲς ἐπικίνδυνες, φανταστεῖτε τί σημαίνει αὐτό.
.           Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ βέβαια, εἶναι λυπηρὸ τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ μέσα στὴ Σύνοδο σύμφωνα μὲ πληροφορίες, ὑπάρχουν διαφορετικὲς ἀπόψεις γιὰ τὸν χειρισμὸ τοῦ θέματος. Κάποιοι ἀναπαύονται μὲ τοὺς χειρισμοὺς τῆς κυβέρνησης, ἐνῶ κάποιοι ἄλλοι χτυποῦν τὸ χέρι στὸ τραπέζι κρούοντας τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου.
.           Παρόλα αὐτὰ ἐνῶ, τὸ ὑλικὸ μαθητείας ποὺ θὰ ἀποτελέσει τὰ βιβλία, τὰ ὁποῖα θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ τὸ σχολικὸ ἔτος 2018-2019 πρὶν τυπωθεῖ, ἔπρεπε νὰ τεθεῖ εἰς τὴν διάθεση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἀπαιτουμένη δογματικὴ παρακολούθηση, αὐτὸ δὲν ἔγινε μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι δὲν ὑπῆρχε ἀρκετὸς χρόνος κι ἔπρεπε νὰ τυπωθοῦν τὰ βιβλία. Προχειρότητα ἢ σχέδιο ἀδιαπραγμάτευτο;

 

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

 

 

1 Σχόλιο

ΘΑΝΑΤΟΣ καὶ ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ;

Θάνατος καὶ ταφὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν;

 τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.                 Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, μὲ τὴν ὕ­πουλη ἀποκοιμιστικὴ τακτικὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μὲ τὴν ὁποία ἐξουδετέρωσε τὴν ὅποια ἀντίδραση τῆς Ἐκκλησιαστι­κῆς Διοικήσεως, φαίνεται νὰ παραδίδεται στὰ νύχια τῆς Πανθρησκείας καὶ νὰ ὁδηγεῖται σὲ θάνατο.
.                 Καὶ ὅλος αὐτὸς ὁ ὑποτιθέμενος διάλογος ἀπὸ μηδενικὴ βάση μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας τί ἦταν; Τίποτε! Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, ποὺ ἦταν μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου, τὸ εἶπε καθαρά: «Ὑπῆρχε ἡ αἴσθηση ὅτι ἐνῶ μιλούσαμε γιὰ μηδενικὴ βάση, στὴν οὐσία ὑπῆρχε τετελεσμένο». Κάτι ποὺ ἐπιβεβαίωσε ὠμὰ καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) κ. Γεράσιμος Κουζέλης: «Τὰ προγράμματα σπουδῶν ἔμειναν αὐτὰ ποὺ ἦταν… Βέβαια, τὸ ἀποτέλεσμα δίνει τὴ δυνατότητα στὴν Ἐκκλησία νὰ πεῖ ὅτι ἔδωσε μία μάχη καὶ ἄλλαξε τὰ προγράμματα. Δίνει τὴ δυνατότητα σὲ ἄλλους νὰ ποῦν ὅτι ἡ Πολιτεία ὑποχώρησε ἀπέναντι σὲ μία πίεση ποὺ δέχθηκε. Ὁποιοσδήποτε ὅμως συγκρίνει τὰ δύο προγράμματα, θὰ καταλάβει ὅτι δὲν ἄλλαξε κάτι».
.               Θέλετε καὶ ἄλλη ἀπόδειξη; Ὁρίστε οἱ δηλώσεις τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Φίλη: «Οἱ προσπάθειες τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας νὰ δημιουργήσει παραπλανητικὲς ἐντυπώσεις γιὰ ἐσωτερι­κὴ κατανάλωση, ἔχουν ἐξ ἀντικειμένου διαψευστεῖ… Ἐπικαλοῦνται σήμερα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ ἀποκρύψουν τὴ στρατηγι­κὴ ὑποχώρηση στὴν ὁποία ἐξαναγκάζον­ται λόγῳ τῆς ἀποδοχῆς τοῦ νέου μαθήμα­τος ἀπὸ τοὺς μαθητὲς ἀλλὰ καὶ τὴ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν θεολόγων. Ἡ ἀλήθεια ποὺ θέλουν νὰ συσκοτίσουν εἶναι ὅτι τελικὰ ἀποδέχονται τὸ περιεχόμενο τοῦ νέου μαθήματος ποὺ μέχρι χθὲς πολεμοῦ­σαν λυσσαλέα μαζὶ μὲ τὴν Π.Ε.Θ. καὶ τοὺς ἄλλους ἀντιδραστικοὺς καὶ σκοταδιστικοὺς κύκλους, ἐξαπολύοντας ἀναθέματα ἐναν­τίον τοῦ “προβληματικοῦ”, ὅπως μὲ χαρακτήριζαν, Ὑπουργοῦ Παιδείας. Ἡ οὐσία δὲν ἀλλάζει. Τὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἦρθε γιὰ νὰ μείνει».
.                Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Πικρὴ μέν, ἀναμφισβήτητη ὅμως. Ὁ ἀπαράδεκτος σχεδια­σμὸς τοῦ Νέου Προγράμματος Σπουδῶν ἐπεβλήθη μὲ τὴν ἔνοχη ἀνοχὴ πολλῶν. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀποδομεῖται ὁλοσχερῶς. Παραμένει μὲν ὡς μάθημα… Ὅμως…
.                Ὅμως αὐτὸ ποὺ πλέον θὰ διδάσκεται στὰ Σχολειά μας δὲν εἶναι μάθημα Θρησκευτικῶν Ὀρθόδοξο, ἀλλά, ὅπως ἀκριβέστατα τὸ περιέγραψε στὴν παρέμβασή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαί­ας, «κατήντησε νὰ εἶναι οὐδετερόθρησκο… Ἕνα μάθημα μὲ θρησκευτικὲς θερμίδες ποὺ ἀρρωσταίνουν καὶ παχαίνουν καὶ ὄχι μὲ βιταμίνες ποὺ προσφέρουν ζωὴ καὶ ὑγεία. Μπορεῖ νὰ ἱκανοποιεῖ τὴ λαιμαργία, ἀλλὰ δὲν μεταβολίζεται… Εἶναι καρπὸς δειλίας, ἐξισορροπιστικῆς ἀντίληψης, ἴσως καὶ μειονεκτικῆς καὶ ἡττοπαθοῦς προσέγγισης ὡς πρὸς τὸν σχεδιασμό του. Σχεδιάσθηκε ὄχι γιὰ νὰ ἐμπνεύσει στὴν πίστη καὶ νὰ ἀναδείξει τὴ δύναμη τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ γιὰ νὰ εἶναι συμβατὸ μὲ τὸν σύγχρονο ὀρθολογισμὸ καὶ ἀνεκτὸ ἀπὸ τὶς σύγχρονες ἀθεϊστικὲς καὶ συγκρητιστικὲς ἀντιλήψεις».
.                 Παρόμοια ἐπεσήμανε καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος: «Τὸ πρόγραμμα αὐτὸ ἀπὸ τὴ βάση του εἶναι προβληματικό, θὰ μποροῦσα δὲ νὰ πῶ ἐκθεμελιωτικό, διότι ἀποδομεῖ τὰ πάντα».

.              Ἐμεῖς θὰ συμπληρώναμε ὅτι πλέον τὸ μάθημα δὲν εἶναι κὰν οὐδετερόθρησκο, εἶ­ναι μάθημα κατηχητικό. Ὄχι ὅμως κατηχητικὸ τῆς Ὀρθόδοξης Πίστεως, ἀλλὰ τοῦ δαιμονικοῦ βδελύγματος τῆς Πανθρησκείας.
.              Ὁ δημοσιογραφικὸς θόρυβος ἑστιάσθηκε κυρίως γύρω ἀπὸ τὸ ὅτι μὲ τὴν παρέμβαση τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας ἀφαιρέθηκαν δυό-τρία τραγουδάκια. Τὸ πρόβλημα ὅμως τοῦ νέου Προγράμματος δὲν βρίσκεται στὰ ὅποια τραγουδάκια περιέχει. Βρίσκεται στὴν ἐξομοίωση τῆς ἀλήθειας μὲ τὴν πλάνη, τοῦ Χριστοῦ μὲ τοὺς ποικίλους ἱδρυτὲς θρησκειῶν, τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως μὲ ὅλες τὶς θρησκευτικὲς δοξασίες τοῦ κόσμου.
.                 Μιὰ ὁμάδα «θεολόγων» ποὺ δὲν εἶχε τὴν τόλμη ἢ ἀπέτυχε νὰ διεκδικήσει τὴν ἡγεσία τῆς ΠΕΘ (Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων), δημιούργησε ἕνα ρῆγμα μέσα στὸ θεολογικὸ σῶμα μὲ τὸ ὄνομα «Θεολογι­κὸς Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ», εἰσέδυσε μὲ τὴ συνδρομὴ πολιτικῶν προσώπων στοὺς χώρους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ), ἐκμεταλλεύθηκε χρηματοδοτικὰ Προ­γράμ­ματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ δη­μιούργησε αὐτὸ ποὺ ὀνομάσθηκε «Νέο Πρό­­γραμμα Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν», ἕνα δηλαδὴ θρησκευτικὸ μόρφωμα ποὺ εὐνοεῖ τὶς ἐπιταγὲς τῆς Νέας Ἐποχῆς.
.                 «Θεωρῶ ἀνεπίτρεπτο», ἔγραψε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου, «τὸ ὅτι ὁ διάλογος ἔγινε μεταξὺ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς καὶ τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι καὶ μὲ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση τῶν Θεολόγων. Παραγνωρίσθηκαν τελείως οἱ θεολόγοι ποὺ ἐργάζονται τὸ μάθημα στὴν τάξη, καὶ δὲν τοὺς δόθηκε ἡ δυνατότητα νὰ ἐκφράσουν τὶς ἀπόψεις τους, ὅπως δόθηκε ἡ δυνατότητα νά ἐκφράσουν τὶς ἀπόψεις τους ὁ Θεολογικὸς Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ».
.                 Καὶ τώρα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας διαπιστώνει μὲ ὀδύνη: «Τὸ κύριο πρόβλημα δὲν εἶναι ὅτι μὲ ἕνα ἀκατάλληλο ἢ ἐλλιπὲς μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν χάνουμε (ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Διοίκηση) τοὺς μαθητές, ἀλλὰ ὅτι ἤδη χάσαμε τοὺς θεολόγους»…
.                 Ἔτσι τελείωσε αὐτὴ ἡ θλιβερὴ ἱστορία… «Χάσαμε τοὺς θεολόγους». Οἱ θεολόγοι ἔ­­χουν χαθεῖ ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ἀπὸ τότε ποὺ οἱ Θεολογικὲς Σχολὲς μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ συστήματος εἰσαγωγῆς πλημμύρισαν μὲ ἑκατοντάδες ἄσχετους, ἀδιάφορους καὶ ἄθεους φοιτητές ποὺ ἔβλεπαν τὶς σπουδές τους στὴ Θεολογία ὡς βιοποριστικὸ ἐπάγγελμα, τίποτε ἄλλο!
.              Σήμερα ἁπλῶς διαπιστώνουμε τὴν ἀπώλεια. Ἀπώλεια τῶν Θεολόγων καὶ τραγικὴ ὑποβάθμιση τοῦ μαθήματος. Δὲν θέλουμε ὅμως νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι αὐτὸ ὄντως θὰ συμβεῖ. Ἐπιθυμοῦμε τὴ διατήρηση τοῦ ὀρθόδοξου προσανατολισμοῦ τοῦ μαθήματος.
.             Καὶ αὐτὸ εὐχόμαστε· αὐτὴ ἡ δραματικὴ διαπίστωση καὶ ἡ καταστροφικὴ πορεία τοῦ μαθήματος νὰ ὁδηγήσει σὲ ἀφύπνιση… Διότι ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ πρὸ ἔτους ἀντίδραση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου συγκλόνισε συθέμελα τὴν κίνηση ἀποδομήσεως τοῦ μαθήματος, κάτι ποὺ δυστυχῶς ἐξανεμίσθηκε στὴ συνέχεια.

 

,

Σχολιάστε

ΚΑΤΑΧΝΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Καταχνιὰ στὰ Θρησκευτικὰ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.               Σύγχυση προκαλεῖ στὴν κοινὴ γνώμη γιὰ τὸ τί πραγματικὰ ἰσχύει στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Οἱ ἀντικρουόμενες πληροφορίες ποὺ διοχετεύθηκαν ἀπὸ τοῦ Μαξίμου καὶ τὴ Σύνοδο προκαλοῦν καταχνιὰ στὴν ἀλήθεια. Ποιόν ἐξυπηρετεῖ αὐτὴ ἡ σύγχυση; Ἀσφαλῶς τὴν Κυβέρνηση. Αὐτὴ προχωρεῖ τὸ ἀθεϊστικὸ πρόγραμμά Της….

Μερικὰ γεγονότα ποὺ προκάλεσαν τὴ σύγχυση:

.               Στὴν Ἱεραρχία τῆς 27ης Ἰουνίου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος εἶπε ὅτι μὲ βάση τὰ στοιχεῖα, ποὺ τοῦ προσκόμισε ἡ τριμελὴς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπή, «Ἡ συζήτηση ἄρχισε ἀπὸ μηδενικὴ βάση». Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος ἀντίθετα εἶπε: « (Στὰ χέρια μας) Ὑπῆρχε ἡ αἴσθηση ὅτι ἐνῶ μιλούσαμε γιὰ μηδενικὴ βάση, στὴν οὐσία ὑπῆρχε τετελεσμένο».
.               Ἐπίσης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑποστήριξε ὅτι διατηρήθηκε «ὁ Ὀρθόδοξος χαρακτήρας τοῦ μαθήματος». Τὸ ἴδιο ὑποστήριξε καὶ ὁ πρόεδρος τῆς 3μελοῦς Ἐπιτροπῆς, Μητροπολίτης Ὕδρας κ. Ἐφραίμ. Ἀντίθετα ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας, μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς, τόνισε ὅτι τὸ νέο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν «ἀντὶ νὰ εἶναι Ὀρθόδοξο …εἶναι οὐδετερόθρησκο, δηλαδὴ μὲ σαθρὴ ταυτότητα. Ἕνα μάθημα μὲ θρησκευτικὲς θερμίδες ποὺ ἀρρωσταίνουν καὶ παχαίνουν καὶ ὄχι μὲ βιταμίνες ποὺ προσφέρουν ζωὴ καὶ ὑγεία…».
.               Ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας ἐνημέρωσε τὴν Ἱεραρχία ὅτι οἱ τρεῖς Ἱεράρχες – ἐκπρόσωποί Της– ἐξέτασαν τοὺς Φακέλους τῶν Μαθητῶν (ΦΜ) «ἅμα τῇ δημοσιεύσει αὐτῶν» καὶ διαπίστωσαν ὅτι «σὲ ὅλα τὰ κεφάλαια τίθεται μὲ σαφήνεια ἡ σωτηριολογικὴ διάσταση τῆς Ἐκκλησίας». Ἀντίθετα ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας, πέραν τῆς πλήρους ἀμφισβήτησης τῆς διάστασης τοῦ μαθήματος, σημείωσε ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ ζήτησε νὰ δεῖ τοὺς ΦΜ, «οἱ ὁποῖοι τελικὰ δὲν τοὺς δόθηκαν καὶ δημοσιοποιήθηκαν πρὶν ἀπὸ μόλις δέκα μέρες (17/6/2017)».
.               Ἀπὸ τὴ Σύνοδο διοχετεύθηκε ἡ πληροφορία ὅτι ἡ κυβέρνηση ὑποχώρησε πλήρως σὲ ὅσες ἀλλαγὲς καὶ τροποποιήσεις εἶχε ζητήσει ἡ Ἐκκλησία. Ἀντίθετα ἡ πληροφορία ποὺ διοχετεύθηκε ἀπὸ τὸ ΙΕΠ ἦταν ὅτι ἡ Ἱεραρχία ἀποδέχθηκε ὁμόφωνα τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν! Ἡ Πανελλήνια Ἕνωσις Θεολόγων κατάγγειλε τὸ ΙΕΠ, ὅτι προσπαθεῖ νὰ ἐξαπατήσει τὴν κοινὴ γνώμη καὶ τόνισε ὅτι ἡ Ἱεραρχία συγκατένευσε μόνο στὸ νὰ συνεχιστεῖ ὁ διάλογος μὲ τὸ Ὑπουργεῖο καὶ δὲν πῆρε ἀπόφαση γιὰ τὰ νέα προγράμματα τῶν Θρησκευτικῶν.
.               Ὡς πρὸς τὶς διορθώσεις, ποὺ ζήτησε ἡ Ἐκκλησία στὸ πρόγραμμα καὶ κάποιες ἔγιναν δεκτές, δὲν ἀφοροῦν στὴν οὐσία τοῦ μαθήματος. Αὐτὸ παραμένει θρησκειολογικό. Ἡ κυβέρνηση πετυχαίνει τὸ μεῖζον καὶ κάνει «δῶρα» στὴν Ἐκκλησία τὴν ὑποχρεωτικότητα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ τὴν ἐξασφάλιση τῶν θέσεων ἐργασίας στοὺς θεολόγους καθηγητές, γιὰ νὰ κλείσει στόματα. Ἀλλὰ «φοβοῦ τοὺς Δαναοὺς καὶ δῶρα φέροντας»… Γνωρίζει ὅτι σήμερα τὰ δῶρα της δὲν τῆς κοστίζουν τίποτε καὶ εὔκολα μπορεῖ νὰ τὰ πάρει πίσω….
.               Γιὰ τὸ πρόγραμμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ ὑπάρξει, ἔστω τὴν ἐσχάτη ὥρα, ἔντονη καὶ ἀποτελεσματικὴ ἀντίδραση τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλιῶς ἡ Κυβέρνηση θὰ ἐπιβάλει στὰ ἑλληνόπουλα τὸν συγκρητιστικὸ – θρησκειολογικὸ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος καὶ θὰ προωθήσει ἔτσι τὴν παγκοσμιοποίηση στὶς ἑπόμενες γενιές, ὑπονομεύοντας τὴν ἰδιοπροσωπία τους. –

, ,

Σχολιάστε

ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ (Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΥΔΡΑΣ) [Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος]

Ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας ὀφείλει νὰ παραιτηθεῖ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας κ. Ἐφραὶμ ὀφείλει ἄμεσα νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Προέδρου τῆς Τριμελοῦς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία διαλέγεται μὲ τὴν ἀντίστοιχη Ἐπιτροπὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὸ Πρόγραμμα τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Αὐτὸ μετὰ τὴν ἀντίθετη πρὸς τὴν δική του ἐνημέρωση – πρόταση, ἀπόφαση τῆς συνέλευσης τῆς Ἱεραρχίας τῆς 27ης Ἰουνίου 2017.
.           Ἡ Ἱεραρχία ἀποφάσισε ὅτι τὸ θέμα τοῦ προγράμματος τῶν Θρησκευτικῶν δὲν ἔκλεισε καὶ ἑπομένως δὲν τὸ ἔκανε δεκτό. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἀποφάσισε ἡ τριμελὴς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπιτροπὴ νὰ συνεχίσει τὸν διάλογο «διὰ τὴν παρακολούθηση τοῦ ὑλικοῦ τῶν νέων βιβλίων πρὶν αὐτὰ τυπωθοῦν». Ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας στὴν εἰσήγησή του ἀποδέχεται τὸ προτεινόμενο πρόγραμμα γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ χρησιμοποιώντας τὴ συνήθη λογικὴ τῶν ὀρθολογιστῶν. Ὑποστηρίζει ὅτι «ὁ ἐμπνευσμένος διδάσκων θὰ κάνει ὥστε τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νὰ γίνει ἐξαιρετικὰ σπουδαῖο μάθημα, ποὺ μπορεῖ νὰ δώσει ἀπαντήσεις ἀπέναντι σὲ κρίσιμα ὑπαρξιακὰ ζητήματα…καὶ νὰ καταδείξει τὴν τεράστια συμβολὴ τῆς θρησκείας στὸ πνεῦμα στὴν τέχνη καὶ στὸν πολιτισμό». Δηλαδὴ τὸ βάρος τῆς εὐθύνης τῆς ἐπιτυχίας ἢ ὄχι τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν δὲν τὸ ἔχει τὸ ἴδιο τὸ πρόγραμμα, ἀλλὰ οἱ διδάσκοντες, ποὺ ὀφείλουν νὰ εἶναι «ἐμπνευσμένοι»…
.               Ἐπίσης ἀπὸ τὴν ὅλη εἰσήγησή του λείπει παντελῶς ἡ λέξη «Ὀρθοδοξία», λείπει παντελῶς ἡ βοήθεια τῆς Παράδοσής μας ὡς ἀπάντησης στὰ κρίσιμα ὀντολογικὰ ζητήματα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Μητρ. Ὕδρας ὑποστηρίζει ἀκόμη ὅτι μὲ τὸ νέου τύπου μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν «καλλιεργεῖται στοὺς μαθητὲς μία κουλτούρα διαλόγου», ἀγνοώντας ὅτι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὴ οἱ Ἀπολογητὲς καλλιέργησαν τὸν θεολογικὰ καὶ τὸν θρησκευτικὸ διάλογο. Πῶς λοιπὸν μετὰ τὰ ὅσα εἶπε στὴν Ἱεραρχία ὑπὲρ τοῦ νέου προγράμματος τῶν Θρησκευτικῶν θὰ μπορέσει νὰ ὑποστηρίξει στὴν ἐπιτροπὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τὰ ὅσα ἀποφάσισε ἡ Ἱεραρχία; Δὲν θὰ ἔχει πρόβλημα συνειδήσεως;
.              Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς εἰσηγήσεώς του ὁ Μητροπολίτης Ὕδρας ἐλεεινολογεῖ τὴν θεολογικὴ κατάσταση στὴν Ἱεραρχία. Διερωτώμενος γιατί τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὸ 1980 εἶναι ὑπὸ διαρκῆ ἀμφισβήτηση σχολιάζει: «Μήπως τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ὡς Ἐκκλησία καὶ Ἱεραρχία, ἐδῶ καὶ τόσες δεκαετίες δὲν ἔχουμε θεολογικὸ λόγο; Ἡ θεολογία ἀπουσιάζει ἀπὸ τὴν ποιμαντική μας, τὰ κηρύγματά μας, τὴν καθημερινὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας». Στὴ συνέχεια διατυπώνει, χωρὶς κάπου νὰ θεμελιώνει, τὴ διαπίστωση ὅτι «ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία, στὴ συντριπτική της πλειοψηφία δὲν δέχεται τὴν πνευματικὴ ἀξία τοῦ μαθήματος, δηλαδὴ τὸ λόγο ὕπαρξης τοῦ μαθήματος στὰ προγράμματα Σπουδῶν τοῦ Σχολείου…καὶ ἐπὶ πλέον ἡ κρίση ἀντανακλᾶ μία βαθύτερη κρίση ποὺ ἀφορᾶ τὴ θέση καὶ τὸ ρόλο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέσα στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία».
.                 Ὁ Σεβ. Ὕδρας ἔδωσε τὴν ἐντύπωση ὅτι μίλησε στὴν Ἱεραρχία ὡς ἐκπρόσωπος τῶν «ἐκσυγχρονιστῶν» τῆς κοινωνίας. Ὅσα εἶπε εἶναι αὐτὰ ποὺ ὑποστηρίζουν. Ἀλλὰ αὐτοὶ εἶναι ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ὁ κ. Ἐφραὶμ εἶναι ἐντός της Ἐκκλησίας καὶ ἑπομένως εἶναι μέρος αὐτῶν ποὺ παρουσίασε ὡς προβλήματά Της, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποία εἶναι πραγματικά. Τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας καὶ ὁ πιστὸς λαὸς θὰ ἤθελε νὰ ἀκούσει ἀπὸ τὸν Μητρ. Ὕδρας πῶς ἐκεῖνος λ.χ. ἔχει λύσει τὸ πρόβλημα τῆς προσέγγισης τῆς νεολαίας, ἢ τῆς ἀποτελεσματικότερης προσέγγισης τῆς ἰντελιγκέντσιας καὶ ὄχι μόνο νὰ ἐξαπολύει κεραυνοὺς ποὺ ἐντυπωσιάζουν, ἀλλὰ δὲν ὁδηγοῦν σὲ ἀποτέλεσμα. Φυσικὰ δὲν εἶναι λύση ὁ συσχηματισμὸς καὶ ἡ ταύτιση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὸ ὑλιστικὸ φρόνημα τῆς ἐποχῆς καὶ τοὺς ἐκπροσώπους του.

.              Τέλος ὁ Μητρ. Ὕδρας κάλεσε τοὺς Ἀρχιερεῖς – καὶ τὸν ἑαυτό του – νὰ μὴν παρασύρονται ἀπὸ δημοσιογραφικὰ κείμενα, ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικά, «ὑποκινούμενα ὑπὸ ἀμφιβόλου ποιότητος ἐλατήρια συντεχνιακῶν καὶ κομματικῶν συμφερόντων, στερουμένων ἐπιστημονικῆς ἐπάρκειας». Τὸ κάλεσμα εἶναι προσβλητικὸ γιὰ τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας, πού, κατὰ τὴν ἄποψή του, δὲν ἔχει ἐπάρκεια γνώσης καὶ νοῦ, ὥστε νὰ ἀντιληφθεῖ ποὺ σταματᾶ τὸ συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας, κλήρου καὶ λαοῦ, καὶ ποῦ ἀρχίζουν τὰ συντεχνιακὰ καὶ κομματικὰ συμφέροντα.-

,

1 Σχόλιο

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΑΙΣΘΗΣΗ

Ὁ λόγος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.             Ἡ συνέντευξη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου στὸν δημοσιογράφο Ἀλέξη Παπαχελᾶ τὴν 1η Νοεμβρίου δημιούργησε αἴσθηση σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Τόσο μεγάλη ἦταν ἡ ἀπήχηση τῶν λόγων του, ποὺ προκάλεσε τὴν ὀργισμένη ἀντίδραση ὄχι μόνο φιλοκυβερνητικῶν ἀλλὰ καὶ ἀντιπολιτευόμενων ἐφημερίδων καὶ ἄλλων μέσων ἐνημερώσεως.
.             Καὶ τόσο πολύ, ὥστε γνωστὸς σκιτσογράφος, ποὺ ἀρθρογραφεῖ σὲ σημαντικὸ ἐνημερωτικὸ ἱστολόγιο, νὰ γράψει ὠμά: «Ὑπάρχει κράτος. Κι ὅσο ὑπάρχει ρωμαίικο κράτος, ἡ Ἐκκλησία θὰ πρέπει νὰ κάθεται στὰ αὐγά της».
.             Τί ὅμως εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ προκάλεσε τέτοια μανιώδη ἀντίδραση; Εἶπε π.χ. γιὰ τὸ χιλιοβασανισμένο Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: «Ὁ κ. Φίλης θέλει νὰ ὁρίσει τί θὰ διδάσκονται τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα. Ἔχει τὸ δικαίωμα ὡς Ὑπουργὸς Παιδείας. Ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ πεῖ ποιὰ εἶναι ἡ πίστη της; Ὅταν βλέπει ὅτι ὅλα κατακρεμνίζονται καὶ στὸ θέμα τῆς Παιδείας καὶ στὸ θέμα τῶν σχέσεων, στὶς παραδόσεις μας, στὴν Ἱστορία… Δὲν ἔχει λόγο αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία νὰ πεῖ πῶς θέλει τὰ Θρησκευτικά;».
.             Ὑπογράμμισε μάλιστα τὴ μεροληπτικὴ εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας στάση τοῦ τότε Ὑπουργοῦ Παιδείας, ὁ ὁποῖος γιὰ τὸ ἀντίστοιχο Μάθημα Θρησκευτικῶν τῶν Ἑλλήνων Μουσουλμάνων δὲν τολμάει «νὰ πάει νὰ πεῖ ὅτι αὐτὸ ποὺ λέει τὸ Κοράνι δὲν εἶναι καλό, θὰ τὸ ἀλλάξετε καὶ θὰ τὸ κάνετε ἀλλιῶς, ὅπως τὸ λέω ἐγώ». Τὸ ἴδιο ἰσχύει, εἶπε, καὶ γιὰ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ τοὺς Ἑβραίους μαθητές.
.             Ἀναφέρθηκε ἀκόμη ὁ Μακαριώτατος στὸν κίνδυνο ἰσλαμοποίησης τῆς χώρας μας καὶ εἶπε: «Εἶναι μία ἀπόπειρα ἀλλοίωσης αὐτοῦ τοῦ τόπου ἀπὸ κέντρα ποὺ ξέρουμε. Ὁ τόπος μας προχωράει στὸν ἀφελληνισμὸ καὶ τὸν ἀποχριστιανισμό. Ἐκεῖνοι ποὺ δὲν τὸ βλέπουν εἶναι μακριὰ νυχτωμένοι καὶ κεῖνοι ποὺ τὸ βλέπουν χαίρονται, γιατὶ τὸ σχέδιό τους προχωρᾶ».
.             Αὐτὰ καὶ ἄλλα παρόμοια εἶπε μὲ νηφάλιο ἀλλὰ καὶ ξεκάθαρο λόγο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Δηλαδὴ τὰ αὐτονόητα, αὐτὰ ποὺ συζητεῖ καθημερινὰ ὁ μέσος Ἕλληνας πολίτης. Τότε γιατί ἡ τόση ἀντίδραση; Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή: Διότι συνειδητ συνείδητα ποταγμένος στν διεθνισμ πολιτικς κα δημοσιογραφικς κόσμος θέλει τν κκλησία στ περιθώριο. Νὰ μὴν ἀσχολεῖται καὶ νὰ μὴν ἔχει λόγο γιὰ τὰ πράγματα τοῦ τόπου, «νὰ κάθεται στὰ αὐγά της». Νὰ κλεισθεῖ δηλαδὴ μέσα στοὺς ναούς, γιὰ νὰ μπορέσουν ἀνενόχλητοι οἱ ἐχθροὶ τῆς Πατρίδας νὰ τὴν ἐξανδραποδίσουν.
.             Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν θὰ τοὺς περάσει!

, , ,

Σχολιάστε

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (Ἀρχιμ. Δαν. Ἀεράκης)

Ρατσισμὸς εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν

Τοῦ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

.               Εἶναι κακὸ νὰ «παράγη» ὀρθοδόξους τό Θρησκευτικὸ μάθημα! Ἔτσι ὑποστηρίζει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, καὶ γι’ αὐτὸ προέβη σὲ ἀναμόρφωσι τῆς διδακτέας ὕλης. Καὶ βεβαίως οὔτε ἡ Παιδεία οὔτε ἡ Ἐκκλησία «παράγει» πιστούς. Καλλιεργοῦν ὅμως τὴν πίστι στὸ πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.

  • Γιατί ἆραγε τὸ κατηχητικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι διάφορο ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Ἑλληνικοῦ σχολείου στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν; Τὴν ἀπάντησι δὲν τὴν δίνει τὸ ἀποτέλεσμα, ἀλλ’ ἡ ἀναγκαιότητα τῶν θεσμῶν. Βεβαίως δὲν εἶναι θεαματικά τά ἀποτελέσματα τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος, πολλὲς φορὲς δὲ ἔχουμε ἀρνητικὲς ἐμπειρίες ἀπό κάποιο θεολόγο καθηγητή, πού ἢ ἦταν ἀνεπαρκὴς ἢ ἦταν ἄσχετος! Ἀλλὰ μήπως καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κατηχήσεως εἶναι θεαματικά; Ἀκατάρτιστα πολλὲς φορὲς νεαρὰ ἄτομα «βαφτίζονται» κατηχητὲς καὶ τὰ λίγα παιδιὰ τοῦ κατηχητικοῦ δὲν ἐμπνέονται, δὲν οἰκοδομοῦνται.

  • Τὸ πρόβλημα εἶναι: Γιατί οἱ μὲν ἐπίσκοποι δὲν ρίχνουν ὅλο τό βάρος στὴν κατήχησι καὶ γιατί τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας πολεμεῖ μὲ λύσσα κάθε ὁμολογιακὸ χαρακτῆρα τῶν Θρησκευτικῶν;

  • Νὰ διδάσκονται καὶ ἄλλα θρησκεύματα τονίζει (ὑπερτονίζει) τὸ νέο πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου. Στὴν ἐπιστολή του πρὸς τοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ὑπογραμμίζει: «Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν ἔχει τίποτε νὰ φοβηθεῖ ἀπό τή σύγκρισι μὲ τὰ ἄλλα θρησκεύματα καὶ δόγματα. Ἡ σύγκρισις ὅμως προϋποθέτει ὅτι τὸ μάθημα παρέχει στὸ μαθητὴ συνεκτικὴ καὶ πλήρη εἰκόνα τῆς ἰδιαιτερότητας τῆς Ὀρθοδοξὶας, δηλαδὴ ἕνα σύνολο δομημένων γνώσεων μὲ ψύχραιμη ἐπιστημονικὴ προσέγγιση καὶ ὄχι σκόπιμες ψηφίδες κοινωνιολογικοῦ ἢ φιλοσοφικοῦ προβληματισμοῦ. Ἤδη ἀπό τό 2015 ἡ ρητορικὴ τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας συστηματικὰ διαστρέβλωνε, κατὰ βολικὸ τρόπο τὸν ρόλο τοῦ ὑπάρχοντος μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ὡς μιᾶς δῆθεν ἀνελεύθερης καὶ προσηλυτιστικῆς διαδικασίας “παραγωγῆς πιστῶν” τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέσα στὴ σχολικὴ αἴθουσα».

  • Γιὰ ποιό λόγο πρέπει (κατὰ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας) τά Θρησκευτικὰ νὰ εἶναι θρησκειολογικὸ μάθημα; Καὶ γιατί τὸ προτεινόμενο πρόγραμμα νὰ ἐξισώνη Χριστὸ – Ἀλλὰχ – Βούδα – Κομφούκιο κ.λπ.; Καὶ γιατί νὰ κάνη πλύσι ἐγκεφάλου στὰ παιδιὰ ἀπό τὴν Γ´ Δημοτικοῦ μέχρι τὴν Γ´ Λυκείου, ὑποχρεώνοντάς τα νὰ γνωρίζουν ἰσοστάσια τὶς γιορτὲς π.χ. τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὶς γιορτὲς τῶν μουσουλμάνων, τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τοῦ Βουδισμοῦ κ.ο.κ.;

  • Τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας μὲ τὸ ἄρθρο 55 τοῦ νόμου 4386/2016 δίνει τὸ δικαίωμα στοὺς Ἕλληνες Ἰσραηλῖτες καὶ Ρωμαιοκαθολικοὺς νὰ διδάσκουν τὰ παιδιὰ τους τὴ θρησκευτική τους πίστι μὲ ἐκπαιδευτικούς τοῦ δόγματός τους καὶ τῆς ἐπιλογῆς τους. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν μουσουλμάνων συμπολιτῶν μας στὴ Δυτικὴ Θράκη. Σημειώνει ἐν προκειμένῳ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος: «Τὸ ἀναπάντητο ἐρώτημα εἶναι, γιατί τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀποφάσισε νὰ στερήσει τὸ δικαίωμα ἀνάλογης θρησκευτικῆς ἐκπαιδεύσεως στὰ παιδιὰ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανικῶν οἰκογενειῶν τῆς χώρας μας;».

  • Γιατί αὐτὸς ὁ ρατσισμὸς εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων;

.            Πάντως ἡ πολεμικὴ κατὰ τοῦ ὀρθοδόξου χαρακτῆρος τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἄς γίνη ἀφορμὴ νά ἀφυπνισθοῦν oἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν βγαίνει τίποτε μὲ πολυαρχιερατικὲς παραστάσεις καὶ μὲ ποικιλώνυμες προσκυνηματικές ἐκδηλώσεις. Ὁ λαὸς θέλει κατήχησι. Τὰ παιδιὰ θέλουν κατήχησι. Οἱ νέοι θέλουν στιβαρὸ, πειστικὸ λὸγο.

, ,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΜΕΣΑ» (Πανθρησκειακὴ σούπα τὰ “Θρησκευτικά”)

Ἀναπάντητα ἐρωτήματα
γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Φυσικὰ τὰ κατωτέρω ἀναπάντητα ἐρωτήματα δὲν πρόκειται νὰ λάβουν ἐπίσημες ἀπαντήσεις. Λογικὲς καὶ ἔντιμες. Ἁπλῶς ὁ αὐταρχισμὸς καὶ ἡ δολιότητα τῶν «προοδευτικῶν» Ἐπιτελείων θὰ τὶς δώσει σερβιρισμένες καὶ ἐφαρμοσμένες μέσα ἀπὸ «δημοκρατικὲς» διαδικασίες δικτατορικῆς καὶ στανικῆς ἐπιβολῆς τους, μὲ τὸν ἀξεπέραστο τρόπο ποὺ ἄριστα γνωρίζουν καὶ χειρίζονται.
Τὴν σίγουρη ἀπάντηση πάντως θὰ μποροῦσε νὰ τὴν δώσει ὁ Λαός. Ἂν βεβαίως ὑπῆρχε αὐτός!

.                 Μπορεῖ νὰ τελείωσε, ἂν τελείωσε, ἡ διαμάχη γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὅμως ἀπὸ τὴν ἱστορία αὐτὴ ἔχουν μείνει ἀρκετὰ ἀναπάντητα ἐρωτήματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τρία θὰ ὑπογραμμίσουμε ἐδῶ.
.             Τὸ πρῶτο ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ ποιὸς ἀποφασίζει γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ Μαθήματος. Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Φίλης ἐπανέ­λαβε μιὰ φράση πολλὲς φορές. Εἶπε ὅτι γίνεται μὲν διάλογος, ἀκοῦμε τὶς ἀπόψεις τῆς Ἐκκλησίας, ὅμως αὐτὸς ποὺ ἀποφασίζει εἶναι ἡ Πολιτεία.
.           Τὸ πιστεύει ἄραγε αὐτό; Ἢ ἐμπαίζει καὶ ἐμᾶς καὶ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του; Γιατὶ δὲν τολμάει νὰ ὁμολογήσει ὅτι λλοι ξωθεν ποφασίζουν κα Πολιτεία πλς κτελε τς ντολές τους. χι μόνο γι τ οκονομικ τς χώρας, λλ κα γι τν Παιδεία της κα τν πολιτισμό της. Κι ατ εναι τ πι τραγικ κατάντημα ατο το τόπου.
.             Ὁ πρὸ τετραετίας Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτης εἶχε πεῖ εἰλικρινέστατα: «Τὰ μέτρα μοῦ ἐπιβλήθηκαν, δὲν τὰ ἔγραψα ἐγώ! Ἐγὼ μόνο τὰ ὑπέγραψα»! Καὶ πρόσθεσε: «Πεῖτε μου ἕναν ὑπουργὸ ποὺ ἔγραψε ὁ ἴδιος τὰ μέτρα ποὺ ὑπέγραψε»!
.             Ἂς ὁμολογήσει τὴν ἀλήθεια ὁ κ. Ὑπουργός! Ἂς πεῖ ὅτι καὶ τὸ Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἔξωθεν ἐπιβλήθηκε. Ἀπὸ τὴν Εὐρώπη χρηματοδοτήθηκε καὶ ὑπηρετεῖ τοὺς σκοτεινοὺς σκοποὺς τῶν σκοτεινῶν της κύ­­κλων, ὅπως ἡ νεοβουδιστικὴ ὀργάνωση Arigatou, τῆς ὁποίας τὸ ἰδεολογικὸ περιεχόμενο μεταφέρει τὸ ἀντορθόδοξο Πρόγραμμα!
.         Ἄφησε ὅμως καὶ κάτι ἄλλο ἀναπάντητο ὁ κ. Ὑπουργός. Τὸ καταλυτικὸ ἐρώτημα ποὺ ἔθεσε ἐπιτακτικὰ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ: Γιὰ ποιό λόγο μὲ δική του ὑπουργικὴ ἀπόφαση παρέχει τὸ δικαίωμα στὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο καὶ τὴν Ἱεραρχία τῶν Καθολικῶν (ἀντίστοιχα καὶ τῶν Μουσουλμάνων) νὰ καθορίζουν αὐτοὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν (Ἰουδαϊσμοῦ, Παπισμοῦ, Ἰσλαμισμοῦ) καὶ νὰ προτείνουν καὶ τοὺς δασκάλους καὶ καθηγητὲς ποὺ θὰ τὰ διδάξουν; Γιατί δν πιβάλλει κα σ᾿ ατος τν πανθρησκειακ σούπα πο προσφέρει στ ρθόδοξα παιδιά;
.         Τὸ καταλυτικὸ ἐρώτημα τὸ ἀκολουθεῖ «ἄκρα τοῦ τάφου – ἔνοχη – σιωπή».
.         Τὸ τελευταῖο ἐρώτημα εἶναι τὸ «ποιὸς φταίει» γιὰ ὅλη αὐτὴ τὴν ἀναστάτωση; Καὶ εἶναι τὸ μόνο στὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ ἀπαντήσει κλείνοντας ὅλα τὰ στόματα ὁ κ. Ὑπουργός. Θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ: Τί φταίω ἐγώ; Γιὰ ποιό λόγο τὰ βάζετε μὲ μένα; Τὸ Πρόγραμμα δὲν τὸ ἔγραψα ἐγώ. Ἐγὼ μόνο τὸ ὑπέγραψα. Τὸ Νέο αὐτὸ Πρόγραμμα τὸ ἔγραψαν Ὀρθόδοξοι θεολόγοι καὶ μάλιστα κάποιοι μὲ καίριες θέσεις μέσα στὸν ἐκκλησιαστικὸ ὀργανισμό.
.           Ἡ τέτοια ἀπάντηση παγώνει τὶς ψυχές. Διότι ἀποδεικνύει ὅτι τ κάστρο χει προδοθε π μέσα.
.         Παρήγορο γεγονὸς ὡστόσο στὴν ἐπίθεση αὐτὴ κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας ὑπῆρξε ἡ καταλυτικὴ ἀντίσταση ποὺ προέβαλε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὴν ἐπιστολή του πρὸς τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν κομμάτων [βλ. σχετ.: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ] καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ τὶς πρόσφατες ἀποφάσεις της. Θέλουμε νὰ ἐλπίζουμε ὅτι ἡ ἀντίσταση αὐτὴ θὰ συνεχισθεῖ καὶ θὰ φέρει στὸ τέλος κάποιο οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα, ὥστε νὰ μὴν καταντήσει τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὅπως ἐπιδιώκεται μὲ τὸ Πρόγραμμα, «Κατήχηση στὴν εἰδωλολατρία».

 

, ,

Σχολιάστε