Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Μάγοι

ΟΙ ΜΑΓΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ (Ἅγ. Νικόλ. Βελιμίροβιτς)

 Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο

«Θεὸς ἐπὶ γῆς, ἄνθρωπος ἐν οὐρανῷ» (ὁμιλίες Α´)
μετάφρ. Π. Μπότση, Ἀθήνα 2010, σελ. 116-118

Ἠλ. στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ.

.            Ἐκεῖνοι ποὺ προσκυνοῦσαν τὰ ἄστρα μὲ φόβο καὶ τρόμο, πέφτουν μὲ μεγάλη χαρὰ τώρα καὶ προσκυνοῦν τὸν Κύριο ποὺ ἦρθε στὴν γῆ γιὰ νὰ τοὺς ἐλευθερώσει  ἀπὸ τὴν δουλεία τῶν ἄστρων καὶ τὴν πίστη τους στὴν τυφλὴ μοίρα. […]

καί ἀνοίξαντες τούς θησαυρούς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσόν καί λίβανον καί σμύρνα.

.           Δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ βρεθοῦν ἄλλα πιὸ ἀντιπροσωπευτικὰ ἀντικείμενα στὴν γῆ ποὺ νὰ συμβολίζουν τόσο πιστὰ τὴν ἐπίγεια ἀποστολὴ τοῦ Χριστοῦ ἢ νὰ δείχνουν πιὸ καθαρὰ καὶ ἐκφραστικὰ τὸν αἰώνιο χαρακτήρα τοῦ ἔργου του στὴν γῆ. […]
.          Ἔφερε τὴν ἀλήθεια, τὴν προσευχή, τὴν ἀθανασία. […]
.       Οἱ μἀγοι ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ συμβόλισαν ἔτσι ἔστω ἀνεπίγνωστα ὁλόκληρη τὴν χριστιανικὴ πίστη… Δὲν εἶναι ἁπλοὶ προσκυνητές, μὰ πραγματικοὶ προφῆτες.

, ,

Σχολιάστε

«ΠΩΣ ΠΑΜΕ ΣΤΟN ΧΡΙΣΤΟ;»

Πῶς πᾶμε στὸν Χριστό;

Toῦ Μητρ. Νικοπόλεως Μελετίου

στὸ Μηνιαῖο Περιοδικό Ἱ. Μ. Νικοπόλεως & Πρεβέζης
«ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ»
Ἀρ. φ. 341, Δεκέμβριος 2011

.        Ἅγια, εἶναι ἡ νύχτα, ποὺ ἦρθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός. Ἅγια· καὶ ὁλόφωτη. 
.          • Τότε ἦρθε στὸν κόσμο τό ΦΩΣ· τό ΦΩΣ τὸ ἐκ ΦΩΤΟΣ.
.           Μά, αὐτὸ τὸ γενικό, μόνο του ΔΕΝ ἀρκεῖ! Πρέπει καὶ ἐμεῖς, ὁ καθένας μας, νὰ Τὸν δεχθῆ· νά ᾿ρθῆ σὲ σχέση προσωπική μαζί Του. Πρέπει νὰ γίνει πιστός· χριστιανός. Πιστὸς στὸν Χριστό!
.         Τότε κάποιοι Τὸν βρῆκαν. Μποροῦμε νὰ Τὸν βροῦμε καὶ ἐμεῖς. Ἀρκεῖ νὰ Τὸν ἀναζητήσουμε σωστά· ἀκολουθώντας, ὄχι κάποιο δρόμο, ἀλλὰ ἕνα ἐγγυημένο δρόμο.
.      Καὶ δρόμοι ἐγγυημένοι εἶναι δύο:

Ὁ ἕνας εἶναι ὁ δρόμος τῆς Παναγίας.
Ὁ ἄλλος εἶναι ὁ δρόμος τῶν Ποιμένων καὶ τῶν Μάγων.

*          *          *

.         1. Ἡ Παναγία, ἡ Μαρία ἀπό τήν Ναζαρέτ, ἦταν μιά ἁπλῆ κοπέλλα. Δέν ἦταν, οὔτε ἱστοριοδίφης· οὔτε φυσιοδίφης· οὔτε στοχαστής. Πίστευε στήν πραγματικότητα. Καί εἶχε ὁδηγό της, τήν πραγματικότητα.
.       Τῆς μίλησε ὁ ἄγγελος Γαβριήλ. Τῆς εἶπε, ὅτι θά γεννήσει τόν Σωτῆρα τοῦ κόσμου. Μά αὐτή ΔΕΝ χάρηκε. Ἀντέδρασε. Καί ἀπάντησε: Πῶς μπορεῖ γυναίκα νά γεννήσει παιδί, χωρίς συνεύρεση μέ ἄνδρα;
.     Τῆς ἀπάντησε ὁ ἄγγελος: Μπορεῖ! Ὅταν θέλει ὁ Θεός, δέν λειτουργοῦν, πάνε στήν ἄκρη, οἱ νόμοι τῆς φύσης! ΔΕΝ στέκουν ἐμπόδιο στήν θέληση τοῦ Θεοῦ!
.       Καί ἡ Μαρία, τό κατάλαβε. Τό κατάλαβε σωστά. Καί εἶπε:
.        Ἐγώ εἶμαι ΔΟΥΛΗ τοῦ Κυρίου. Γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου! Καί συνέλαβε τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ: «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου».
.         Καί γι᾿ αὐτό ἡ Παναγία ξέροντας, ὅλα αὐτά καί τόν τρόπο πού γέννησε, μόλις ἔτεκε τόν Χριστό, Τόν προσκύνησε! Σάν Θεό της. Σάν σωτήρα της. Σάν σωτήρα ὅλου τοῦ κόσμου.

.           2. Ἄλλος δρόμος, ἁπλούστερος, πιό βατός σέ μᾶς τούς ἀδύναμους, εἶναι ὁ δρόμος τῶν ποιμένων.
.          Ἀγρυπνοῦσαν κοντά στά πρόβατά τους. Καί ἐκεῖ εἶδαν ξαφνικά ἄγγελο. Καί ὁ ἄγγελος τούς μίλησε καί τούς εἶπε:
.        -Σᾶς φέρνω χαρμόσυνο μήνυμα. Γεννήθηκε στήν Βηθλεέμ ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου! Πηγαίνετε νά Τόν ἰδεῖτε· καί νά Τόν προσκυνήσετε!
.        Καί αὐτοί μέ ἁπλότητα· μά ἀποφασιστικά εἶπαν:
.         – Πᾶμε! Ἐπιτρέπεται, μετά ἀπό τέτοιο μήνυμα, νά διστάζει ἄνθρωπος καί νά βαριέται; Νά μετράει βήματα;
.          Καί ξεκίνησαν νά ἰδοῦν. Τί νά ἰδοῦν; Ἕνα νεογέννητο! Καί ἐπῆγαν. Καί τό βρῆκαν στό σπήλαιο. Καί τό εἶδαν. Καί τό προσκύνησαν! Τόσο εὔκολα;
.           Ναί. Γιατί κατάλαβαν, ὅτι τά λόγια τοῦ Ἀγγέλου, ἦταν λόγια σοβαρά. Καί τά δέχθηκαν. Γιατί κατάλαβαν, ὅτι τό βρέφος ἐκεῖνο, δέν ἦταν ἕνα κάποιο βρέφος, ἀλλά ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ συνάναρχος, καί ὁμόθρονος μέ τόν ΠΑΤΕΡΑ. Καί «ἐθαύμασαν». Δηλαδή κατάλαβαν, πόσο μεγάλη εἶναι ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ· καί πόσο ἀπέραντη ἡ ἀγάπη Του γιά μᾶς.
.          Κάτι ἀνάλογο ἔκαμαν καί οἱ μάγοι. Εἶδαν ἀστέρι στόν Οὐρανό. Καί κατάλαβαν. Καί ξεκίνησαν, ψάχνοντας γιά ἕνα μεγάλο βασιλιά, κυρίαρχο στόν κόσμο ὅλο! Καί ἐπῆγαν. Καί Τόν βρῆκαν μικρό παιδί, μωρουδάκι. Καί κατάλαβαν πολύ περισσότερα ἀπό ὅσα ἄφιναν νά φανοῦν τά φαινόμενα. Κατάλαβαν, ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη καί ταπείνωση.
.        Ἀγάπη πού ἦρθε νά μᾶς σώσει μέ τήν ταπείνωσή Του.
.        Καί Τόν προσκύνησαν μέ διπλό πόθο καί μέ ἀπέραντη πίστη!…

*          *          *

.        Γιά τήν Παναγία, γιά τούς μάγους καί γιά τούς ποιμένες, αὐτά ἦταν… αὐτονόητη πορεία!
.        Γιατί γιά μᾶς ἁπλῶς μένουν ἀπορία; Μήπως, γιατί δέν ἔχομε καλή καί καθαρή καρδιά;

.       Ἄς φροντίσωμε, νά κάνωμε τήν καρδιά μας λίγο πιό καθαρή. Γιά νά μπορεῖ νά ᾿ρθῆ ὁ Χριστός κοντά μας, καί νά τήν γεμίσει μέ τήν χάρη Του, μέ τήν εἰρήνη Του, μέ τήν εὐλογία Του.

 ΠΗΓΗ: armenisths

, , , ,

Σχολιάστε

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

τοῦ περιοδ. «ΖΩΗ»
 (ἀρ. τ. 4249, 12.12.2011)


Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

.         Τί ἦσαν, ἀλήθεια, οἱ μάγοι;

,

Σχολιάστε