Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Λυτρωτής

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΛΥΤΡΩΤΟΥ (Ἀποστ. Ἀνάγν. Κυρ. Ε´ Νηστ.)

, ,

Σχολιάστε

«ΕΑΝ ΥΣΤΕΡΗΣῌ, ΥΠΟΜΕΙΝΟΝ ΑΥΤΟΝ». Δὲν θὰ σὲ ἀφήσω. Μὲ ζήτησες. Ἰδοὺ ἔρχομαι. Περίμενέ με λοιπόν.

, , ,

Σχολιάστε