Ἄρθρα σημειωμένα ὡς λαθρομετανάστευση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΡΧΙΕΠ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Παρέμβαση ερωνύμου
γι
τν κατανομ μεταναστν σ λη τν Ερώπη

.           Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ὑποστήριξε ὅτι οἱ μετανάστες ποὺ φτάνουν στὰ σύνορα τῆς Εὐρώπης πρέπει «νὰ προωθοῦνται καὶ νὰ φιλοξενοῦνται καὶ στὶς ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Ε.Ε., ἀναλογικὰ μὲ τὸν πληθυσμὸ τῆς καθεμίας».
.           «Οἱ ζωὲς τῶν μεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα δὲν ἀφοροῦν μόνο τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Ε.Ε.», τόνισε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος, σὲ συνάντησή του στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ μὲ ἀντιπροσωπεία Γερμανῶν βουλευτῶν τοπικῶν Κοινοβουλίων, τὴ γ.γ. τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἐκκλησιῶν γιὰ τοὺς Μετανάστες στὴν Εὐρώπη (CCME) καὶ ἄλλους ὑπηρεσιακοὺς παράγοντες ποὺ φιλοξενοῦνται ἀπὸ τὸ Κέντρο Μεταναστῶν καὶ Προσφύγων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
.           Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ὑποστήριξε ὅτι οἱ μετανάστες ποὺ φτάνουν στὰ σύνορα τῆς Εὐρώπης πρέπει «νὰ προωθοῦνται καὶ νὰ φιλοξενοῦνται καὶ στὶς ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Ε.Ε., ἀναλογικὰ μὲ τὸν πληθυσμὸ τῆς καθεμίας». Μάλιστα, ἐπισήμανε ὅτι «ὅλοι αὐτοὶ οἱ μετανάστες προέκυψαν ἀπὸ τὶς δικές μας ἐνέργειες, ἐμᾶς τοὺς ἀποκαλούμενους τοῦ ‘δυτικοῦ κόσμου’» καὶ προσέθεσε: «Ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, μὲ τὶς ἐνέργειές μας, τοὺς ἐξαναγκάσαμε νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς πατρίδες τους καὶ τώρα τοὺς στοιβάζουμε σὰν πρόβατα ἐπὶ σφαγήν».
.           Τέλος, ὑπογράμμισε πὼς «ἐὰν οἱ ὁραματιστὲς καὶ ἐμπνευστὲς τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης, ἐκεῖνοι ποὺ προάσπισαν μὲ σθένος τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ στηρίχτηκαν στὴ διακήρυξη τῆς συνθήκης τῆς Ρώμης, ποὺ ζητοῦσε τὴ βαθύτερη ἕνωση τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, ἔβλεπαν τὴ σημερινή της κατάληξη, εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ τὴν εἶχαν διαλύσει μόνοι τους!». […]

ΠΗΓΗ: skai.gr

, ,

Σχολιάστε

ΔΙΑΤΑΓΗ: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ!

Γιατί πρέπει νὰ νομιμοποιηθεῖ ἡ  μετανάστευση

Γιατί πρέπει νὰ νομιμοποιηθεῖ ἡ
 μετανάστευση

ΔΙΑΤΑΓΗ ΡΟΤΣΙΛΝΤ:
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Γράφει ὁ Θεόδωρος Λάσκαρης

.           Τὸ εὐρωπαϊκὸ καὶ ἀτλαντικὸ establishment, ὡς συνήθως,
κοροϊδεύει τοὺς ὑπηκόους του καὶ ταυτόχρονα ἐφαρμόζει τὰ μυστικά του σχέδια χρησιμοποιώντας κάθε μέσον. Ἐδῶ δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ πολεμικὲς συρράξεις καὶ ἐπαναστάσεις, ποὺ οἱ ἀτλαντικὲς ὑπηρεσίες δημιουργοῦν στὶς διάφορες χῶρες τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Ἀφρικῆς, εἶναι αὐτὲς ποὺ συμβάλλουν στὴν δημιουργία μεταναστευτικῶν ρευμάτων.
.           Σὲ αὐτὸ τὸ ἄρθρο θέλουμε ἁπλῶς νὰ ποῦμε τὰ αὐτονόητα (στὴν ἐποχὴ μας ὅποιος  λέει τὸ αὐτονόητο ἐπιτελεῖ… ἱεραποστολὴ) ὅσον ἀφορᾶ στὶς δικαιολογίες ποὺ τὸ σύστημα προβάλει γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ πρόβλημα: «τί μποροῦμε νὰ κάνουμε;», «πῶς νὰ τοὺς ἐμποδίσουμε;», «δὲν ὑπάρχουν ἀποτελεσματικοί τρόποι», κλπ. Ἀμέσως μετά, ἀρχίζουν τα σπαρακτικὰ καὶ μελοδραματικὰ  σόου τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης.
.           Καὶ τώρα ἐρχόμαστε στὰ μέτρα ποὺ περιλαμβάνει τὸ σχέδιο δράσης γιὰ τὴ μετανάστευση, ποὺ ἀποφασίστηκε ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση: γενικολογίες καὶ χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀποτελεσματικότητα, ἁπλῶς γιὰ νὰ καθησυχάζουν τὸν κόσμο καὶ τὶς ὅποιες πολιτικὲς ἀντιδράσεις. Μάλιστα, ὁ Jean-Claude Juncker προσπάθησε νὰ περάσει αὐτὸ ποὺ συμβουλεύει  ἡ ἐφημερίδα Liberation, (ἰδιοκτησίας E. Ρότσιλντ): δηλαδὴ τὴν νομιμοποίηση τῆς μετανάστευσης. Μπορεῖ νὰ μὴν τὰ κατάφερε, ἀλλὰ ἡ κίνησή του εἶναι ἐνδεικτικὴ τῶν πιέσεων ποὺ ἀσκοῦνται πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση.

.           Πρώτη ἐρώτηση: εἶναι δυνατὸν ἡ εὐρωπαϊκὴ ἕνωση νὰ μὴν μπορεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ στὴν Τουρκία ἢ τὴν Λιβύη καὶ νὰ τὶς ἀναγκάσει νὰ ἐλέγχουν τὰ σύνορά τους; Στὴν Ρωσία ἐπέβαλαν κυρώσεις καὶ ἐμπάργκο, κυρώσεις ποὺ δημιούργησαν οἰκονομικὰ προβλήματα καὶ στὴν ἴδια τὴν εὐρωπαϊκὴ ἕνωση. Γιατὶ  λοιπὸν δὲν ἐφαρμόζει κυρώσεις καὶ ἐμπάργκο στὶς χῶρες ποὺ ἐπιτρέπουν τὴν μαζικὴ διέλευση μεταναστῶν ἀπὸ τὰ σύνορά τους;
.           Δεύτερη ἐρώτηση: Δὲν μποροῦν οἱ μεγάλες στρατιωτικὲς δυνάμεις τῆς Εὐρώπης νὰ ἐπιβάλουν, ἐὰν χρειαστεῖ, ἀκόμη καὶ στρατιωτικὸ  ναυτικὸ ἀποκλεισμὸ τῶν χωρῶν ἀπὸ τὶς ὁποῖες προέρχονται τὰ μεταναστευτικὰ ρεύματα; φυσικὰ καὶ ἔχουν αὐτὴν τὴν δυνατότητα. (Ἕνα κόμμα τῆς ἀντιπολίτευσης στὴν Ἰταλία πρότεινε τὸν ναυτικὸ ἀποκλεισμὸ τῆς Λιβύης, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση ἀρνήθηκε. Σημ.: στὴν Ἰταλία Μαγκρεμπίνοι σφάζουν καὶ βιάζουν). Στὴν Ἱσπανία, ὅπως ἀναφέρει ἡ ἐφημερίδα μιὰ ἔκθεση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἀποκαλύπτει ὅτι στὴν Καταλονία, ἰσλαμιστὲς σχηματίζουν παράνομα δικαστήρια ποὺ ἐφαρμόζουν τὸν ἰσλαμικὸ νόμο γιὰ νὰ δικάζουν τοὺς μουσουλμάνους, καὶ ἔφθασαν μάλιστα στὸ σημεῖο στὴν Βαρκελώνη νὰ σχηματίσουν μονάδες θρησκευτικῆς ἀστυνομίας.
.           Συμπεράσματα: δὲν κάνουν τίποτε για  νὰ σταματήσουν τὴν λαθρομετανάστευση,  διότι ἔνα  “ἀόρατο κέντρο” ἐπιθυμεῖ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου γιὰ τὴν «μιγαδικὴ εὐρώπη» τοῦ Coudenhove-Kalergi. Τὸ σχέδιο αὐτὸ τὸ πρωτοπαρουσιάσαμε στὴν Ἑλλάδα στὸ “Θεόδοτο” μερικὰ χρόνια πρίν. Ὡστόσο, αὐτὸ τὸ “κέντρο” δὲν εἶναι τόσο ἀόρατο, μιὰ ποὺ ὁ ἴδιος ὁ  Coudenhove-Kalergi  φρόντισε νὰ μᾶς τὸ σκιαγραφήσει  στὶς  “Ἀναμνήσεις” του. Ἂς δοῦμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ αὐτές: «Στὶς ἀρχὲς τοῦ 1924, λάβαμε ἕνα τηλεφώνημα ἀπὸ τὸ Βαρῶνο Louis de Rothschild. Ἕνας ἀπὸ τοὺς φίλους του, ὁ Max Warburg ἀπὸ τὸ Ἀμβοῦργο, εἶχε διαβάσει τὸ βιβλίο μου καὶ ἐπιθυμοῦσε νὰ μάθει γιὰ ἐμᾶς [τὸ κίνημα τῆς Πανευρώπης]. Πρὸς μεγάλη μου ἔκπληξη, ὁ Warburg μᾶς προσέφερε ἀμέσως 60.000 χρυσὰ μάρκα γιὰ νὰ συντηρήσει καὶ ὑποστηρίξει τὸ κίνημά μας τὰ πρῶτα τρία χρόνια… Ὁ Max Warburg, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ πιὸ διακεκριμένος καὶ σοφὸς ἄνδρας μὲ τὸν ὁποῖο ἦρθα ποτέ μου σὲ ἐπαφή, εἶχε ὡς ἀρχὴ νὰ χρηματοδοτεῖ αὐτὰ τὰ κινήματα. Παρέμεινε εἰλικρινῶς ἐνδιαφερόμενος γιὰ τὴν Πανευρώπη (Pan-Europe) σὲ ὅλη του τὴ ζωή. Ἦταν ὁ Max Warburg ὁ ὁποῖος πραγματοποίησε τὸ ταξίδι του στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τὸ 1925, ὥστε νὰ μὲ παρουσιάσει στὸν Paul Warburg καὶ στὸ χρηματοδότη Bernard Baruch.»
.               Γιὰ τοὺς Ρότσιλντ δὲν χρειάζονται ἰδιαίτερες συστάσεις, οἱ ἀδελφοὶ Warburg ἦταν ἑβραϊκῆς καταγωγῆς τραπεζίτες στὴ Γερμανία καὶ τὴν Ἀμερικὴ καὶ ὁ Bernard Baruch ἦταν ὁ ἑβραϊκῆς καταγωγῆς ἑκατομμυριοῦχος ποὺ διετέλεσε σύμβουλος τῶν προέδρων Woodrow Wilson  καὶ  Franklin D. Roosevelt.

 Η  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ  ΜΕΘΟΔΟΣ  ΤΗΣ  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ:  

 .               Στὴν Αὐστραλία, ἔλυσαν τὸ πρόβλημα τῆς παράνομης μετανάστευσης μὲ ἕναν ἁπλὸ  ἀλλὰ ἀποτελεσματικὸ τρόπο: Τὰ πλοῖα τοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ ἢ τῆς ἀκτοφυλακῆς ἀναχαιτίζουν τὶς βάρκες μὲ τοὺς μετανάστες, καὶ μία ὁμάδα τῶν εἰδικῶν δυνάμεων ἀνεβαίνει πάνω σὲ αὐτὲς καὶ τὶς συνδέει μὲ ἕνα καλώδιο μὲ τὸ πολεμικὸ πλοῖο. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο οἱ μετανάστες μεταφέρονται στὰ λιμάνια ἀπὸ τὰ ὁποῖα ξεκίνησαν. Σὲ περίπτωση ποὺ κάποιοι μετανάστες καταφέρουν νὰ φθάσουν στὸ ἔδαφος τῆς Αὐστραλίας, συλλαμβάνονται, τοὺς ἐπιβιβάζουν σὲ μεγάλες βάρκες καὶ τοὺς ξαναστέλνουν πίσω. Μάλιστα αὐτὲς οἱ μέθοδοι ἐφαρμόζονται χωρὶς τὴν ἄδεια τῆς Ἰνδονησίας, ἀπὸ τὴν ὁποία ξεκινοῦν οἱ μετανάστες. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ Αὐστραλία παραβιάζει τὰ θαλάσσια σύνορα τῆς Ἰνδονησίας καὶ δὲν δίνει λογαριασμὸ σὲ κανέναν. Αὐτὴ ἡ μέθοδος λειτουργεῖ; Φυσικά: μέχρι σήμερα κανένας μετανάστης δὲν πνίγηκε καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν παράνομων μεταναστῶν ποὺ φθάνουν στὴν Αὐστραλία  μειώθηκε δραματικά: ἀπὸ τὰ 20.000 ἄτομα σὲ ἕνα χρόνο στὰ 1000.
.           Ἐρώτηση: γιατί κανένας διεθνὴς ὀργανισμὸς “δικαιωμάτων”, ἐκτός  τῆς «Διεθνοῦς ἀμνηστίας» ποὺ πάντα  φωνασκεῖ γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα, δὲν κάνει καμία σοβαρὴ καταγγελία ἐναντίον τῆς Αὐστραλίας;
.             Ἀπάντηση: διότι  οἱ γνωστοὶ “κύκλοι” ἔχουν στὸ μάτι τὴν καταστροφὴ τῆς Εὐρώπης, γιὰ τὴν Αὐστραλία ἔχουν προφανῶς ἄλλα σχέδια. Ποιά εἶναι αὐτά; Πιθανὸν τὴν ἔνταξή της στὴ κινεζικὴ σφαίρα ἐπιρροῆς, ὅπως εἶναι ἐμφανῶς πὼς ἔχει ἤδη ἀρχίσει νὰ συμβαίνει μὲ τὴ Νέα Ζηλανδία, ὅπου ὁ πρωθυπουργός της John Key (τραπεζίτης καὶ ἑβραϊκῆς καταγωγῆς) καλεῖ τὰ παιδιὰ τῆς χώρας του νὰ μάθουν κινεζικά.
.           Τὸ πρόγραμμα  λοιπόν  ὅσον ἀφορᾶ  στὸν νέο εὐρωπαϊκὸ ἀνθρωπολογικὸ τύπο (ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Σ᾽ αὐτὴ τὴν μετάλλαξη συμβάλλει καὶ ἡ νέα «“ἐπιστημονικὴ Ὀρθοδοξία, ἡ ἐμπλουτισμένη μὲ νέες ἀνθρωπολογικὲς γνώσεις», ἡ ὁποία ἀνενδοίαστα ὑπονομεύει τὸ Ἦθος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέσῳ περισπούδαστων βιβλίων…!) εἶναι σαφές: Μιγὰς ἢ  πολυπολιτισμικός, ὁμοφυλόφιλος ἢ θηλυκοποιημένος, μὲ τεχνολογικὲς γνώσεις ἀλλὰ χωρὶς κλασικὴ παιδεία, τυπικὰ θρησκευόμενος ἢ καὶ δηλωμένος ἄθεος, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ πλήρως ἐκκοσμικευμένος, ὁ ὁποῖος θὰ  θεωρεῖ  ἀδέλφια του τὰ  ζῶα….Τὰ  Σόδομα τῆς νέας ἐποχῆς, ἢ μᾶλλον, πολὺ χειρότερα .

ΠΗΓΗ: : amethystosbooks.blogspot.gr (ἀπὸ theodotus.blogspot.co.uk)

Σχολιάστε

ΚΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΜΠΡΑΗΜ ΠΑΣΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Δ. Νατσιός) «Εἶμαι περίεργος νὰ μάθω, τί ἔλεγε ἡ ΝΑΣΙΦ-δασκάλα στὰ κοριτσάκια-μαθήτριες γιὰ τὴν “διαθεματικὴ δράση” τοῦ χαρεμιοῦ».

Καὶ ὁ πατέρας τοῦ σφαγέα τῶν Ἑλλήνων Ἰμπραὴμ πασᾶ,
ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος –Κιλκίς

«Νὰ δοῦμε ἀκόμα ποῦ θὰ φτάσουμε! Δὲν ἀφήσαμε βρωμιά, δὲν ἀφήσαμε σιχαμένη πράξη, ποὺ νὰ μὴν κάνουμε, δὲν ἀφήσαμε πονηρὸ διαλογισμὸ ποὺ νὰ μὴν τὸν ποῦμε ἢ νὰ μὴ τὸν γράψουμε μὲ τὴν μεγαλύτερη ἀδιαντροπιά. Ξεχαλινωθήκαμε ὁλότελα» (Φώτης Κόντογλου)

.             Ἐρωτῶ: Θὰ μποροῦσε νὰ διοργανωθεῖ στὴ Δράμα ἕνα ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα, κατάλληλο γιὰ νὰ τὸ παρακολουθήσουν καὶ μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ, μὲ θέμα τὸν Δράμαλη πασά; Θυμίζω ὅτι ὁ Μαχμοὺτ πασάς, καταγόταν ἀπὸ τὴν Δράμα, γι’ αὐτὸ ἔμεινε κοινῶς γνωστὸς ὡς Δράμαλης. «Διέπρεψε» ὡς σφαγέας Χριστιανῶν καὶ στὴν Δράμα καὶ στὴν Λάρισα, ὅπου εἶχε μετατεθεῖ, γιὰ νὰ λάβει, τέλος, τὸν «μισθὸ» ποὺ τοῦ ἄξιζε, ἀπὸ τὸ γιαταγάνι τοῦ Κολοκοτρώνη, στὰ Δερβενάκια. Καυχῶνται, λοιπόν, καὶ ἐπαίρονται οἱ Δραμινοὶ γιὰ τὴν καταγωγὴ τοῦ θηρίου; θὰ ἐπέτρεπαν στὰ παιδιά τους νὰ παρακολουθήσουν ἐκπαιδευτικὴ «δράση», ἡ ὁποία θὰ ἐξυμνεῖ τὸν Δράμαλη; Ὁ κοινὸς νοῦς λέει “ὄχι”. Ἀλλὰ ποῦ νὰ βρεῖς σήμερα κοινὸ νοῦ, λογική, ἰδίως στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ στὸ ἁμαρτωλὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ καταργηθεῖ!
.               Θὰ ἀνέχονταν οἱ κάτοικοι τῶν Ἰωαννίνων, νὰ συμβεῖ κάτι παρόμοιο μὲ τὴν αἱμοσταγῆ τύραννο Ἀλῆ πάσα; (Τὸν ὁποῖο, εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, κάποια σκύβαλα τῆς νεοταξικῆς ἱστοριογραφίας, προσπαθοῦν νὰ τὸν παρουσιάσουν ὡς «Βοναπάρτη τῆς Ἠπείρου»).
.               Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν γενοκτόνο μας Μουσταφὰ Κεμάλ, τὸν ὁποῖο ψευδῶς τὸν παρουσιάζουν ὡς καταγόμενο ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη. (Ἂν καὶ μὲ τὸν νῦν ἀνεκδιήγητο δήμαρχό της ὅλα τὰ περιμένει κανείς).
.               Καὶ ὅμως βρέθηκε πόλη τῆς Ἑλλάδας, ἡ ὁποία τιμᾶ «εὐκλεὲς» τέκνο της, σφαγέα καὶ ἐξολοθρευτὴ τοῦ Γένους μας. Καὶ γιὰ νὰ μὴν παρεξηγηθῶ, δὲν ἐννοῶ τοὺς κατοίκους ἢ τὴν δημοτικὴ ἀρχὴ τῆς πόλης, ἀλλὰ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα τὸ ὁποῖο τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ὑπουργείου Παιδείας.
.               Ἐξηγῶ. Στὴν Καβάλα, κατοικοεδρεύει τὸ Ἰνστιτοῦτο Μωχάμετ Ἀλί, ἐπονομαζόμενο «IMARET», τὸ ὁποῖο στοχεύει στὴν «Ἔρευνα τῆς Ἀνατολικῆς Παράδοσης». (Τί θὰ πεῖ ἀνατολικὴ παράδοση;). Τὸ ἐν λόγῳ Ἰνστιτοῦτο ἐκπόνησε ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα μὲ τίτλο «Στὰ ἴχνη τοῦ Μωχάμετ Ἀλὶ» καὶ πέτυχε τὴν ἔγκριση τοῦ ὑπουργείου, ὅπερ σημαίνει ὅτι σχεδὸν ὑποχρεώνονται νὰ τὸ παρακολουθήσουν καὶ παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ σχολείου.
.               Καὶ αὐτὸ συνέβη, παραμονὲς τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου. Τὸ τί περιλαμβάνει ἡ παρακολούθηση ἀπὸ μαθητὲς καὶ δασκάλους τῆς ἐν λόγῳ δράσης θὰ τὸ δοῦμε παρακάτω. Ἂς «βαδίσουμε» ὅμως, παρενθετικά, στὰ «ἴχνη τοῦ Μωχάμετ Ἄλι», νὰ δοῦμε ποιὸν τιμᾶ ἡ ἑλληνικὴ ἐκπαίδευση.
.                   Γεννήθηκε στὴν Καβάλα τὸ 1769, ἀπὸ οἰκογένεια Τουρκαλβανῶν. Κατόρθωσε, μὲ τὶς πολεμικές του ἱκανότητες, νὰ ἀναγνωρισθεῖ τὸ 1805 «Σελὶμ πασὰς» (τοπάρχης) τῆς Αἰγύπτου. Κατὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ ’21, ἀνταποκρίθηκε στὴν ἔκκληση τοῦ σουλτάνου Μαχμούτ, νὰ τὸν βοηθήσει στὴν κατάπνιξη τῆς ἐξέγερσης τῶν Ἑλλήνων. Γράφει ὁ Σπ. Τρικούπης στὴν «Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως»: «Ἐλέγετο δὲ καὶ ἐπιστεύετο ὅτι συνωμολογήθη νὰ κρατήσῃ, ὁ σατράπης οὗτος, ὑπὸ τὴν ἐξουσία του ὅσους ἐν ἀποστασίᾳ τόπους ὑποτάξῃ καὶ τοῦ μὲν κατοίκους χριστιανοὺς ν’ ἀπαγάγη αἰχμαλώτους εἰς Αἴγυπτον ἢ ἀλλοῦ, αὐτοὺς δὲ τοὺς τόπους νὰ κατοικίσῃ ὑπὸ Αἰγυπτίων καὶ ἄλλων Μωαμεθανῶν». (τόμ. Γ´, ἔκδ. «Γιοβάνης», σελ. 127). Ἔτσι τὴν 7η Ἰουλίου τοῦ 1824 ἀναθέτει στὸν γιό του Ἰμπραήμ, τὴν ὑλοποίηση τοῦ σατανικοῦ σχεδίου: νὰ ἀπαγάγει, ὅσους Ἕλληνες γλιτώσουν τὴν σφαγή, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ τὴν «κατοικίση» ὑπὸ Μωαμεθανῶν. Σχέδιο ποὺ τότε ἀπέτυχε, γιατί σὲ τοῦτο τὸν τόπο ζοῦσαν Κολοκοτρωναῖοι καὶ Καραϊσκάκηδες, ἐνῶ τώρα ἐπιτυγχάνεται, γιατί μᾶς κυβερνοῦν κυρα-Τασίες καὶ λοιποὶ Νενέκοι, Γραικύλοι προσκυνημένοι. Ἂς τὸ χωνέψουμε, μ’ αὐτὰ ποὺ γίνονται μὲ τοὺς μουσουλμάνους λαθρομετανάστες ἀκυρώνεται ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ’21. Τὰ ἐγκλήματα τῶν δυτικῶν συμμοριῶν τύπου Μπούς, Κάμερον καὶ Σαρκοζὶ σὲ Ἰρὰκ καὶ Λιβύη καὶ Συρία, τὰ πληρώνει ἡ πατρίδα μας, ἡ ὁποία καὶ ἐν μέσῳ φρικτῆς κρίσης διατηρεῖ τὴν ἀνθρωπιά της. Ὅμως, ὅπως δηλώνει ἡ κυρία Τασία, θὰ τοὺς «κατοικίση» τοὺς μουσουλμάνους σ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ ἁπλωθεῖ ὁ τρόμος σ’ ὅλη τὴν Ἐπικράτεια καὶ ὅσοι τὸ ἀρνοῦνται αὐτὸ εἶναι -δὲν βρίσκω ἄλλη πιὸ ἀνώδυνη λέξη- ἠλίθιοι.

(Καί… βγάλτε τὸ σκασμὸ ὅλοι σας, γιατί εἶστε ρατσιστές, χρυσαυγίτες καὶ θὰ κατηγορηθεῖτε γιὰ Ἰσλαμοφοβία!!
«Καημένε Μακρυγιάννη νά ᾽ξερες/
γιατί τὸ τζάκισες τὸ χέρι σου/
τὸ τζάκισες γιὰ νὰ χορεύουν σέικ
τά… κουκουλόπαιδα», γιὰ νὰ παραλλάξουμε τὸν ποιητή.
Καημένη πατρίδα… θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι γιὰ τὴν κατάντια σου…).

.             Αὐτὲς τὶς διαταγὲς εἶχε τὸ αἱμοσταγὲς κτῆνος, ὁ Μπραΐμης, ἀπὸ τὸν πατέρα του. Καὶ ποιός ἦταν ὁ Ἰμπραήμ; «Ἦταν ὁ Μπραΐμης μεθυσμένος πίνει ρούμι καὶ κρασὶ μποτίλιες. Μπεκρὴς πολὺ καὶ παραλυμένος εἰς γυναῖκες καὶ παιδιά», γράφει ὁ Μακρυγιάννης. («Ἀπομνημονεύματα», ἔκδ. Ζαχαρόπουλος, σελ. 396).
.           Παλαιότερα στὸ Μοριά, ὅταν ἤθελαν νὰ περιγράψουν ἐμφατικῶς κάποια θεομηνία, ἔλεγαν: «Μπραΐμης πέρασε!» Χιλιάδες γυναῖκες καὶ παιδιά, μαγάρισε ὁ διεστραμμένος καὶ τὰ ἔστελνε στὰ χαρέμια τοῦ πατέρα του.
.         Ὅταν ὁ Καποδίστριας ἀργότερα θέλησε νὰ ἐλευθερώσει κάποιες Ἑλληνίδες, πληρώνοντας γιὰ τὴν ἐξαγορά τους, αὐτὲς ἀρνήθηκαν. Ἡ ντροπὴ δὲν τὶς ἄφηνε… Ατούς, λοιπόν, τος κτηνανθρώπους ποφάσισε ν τιμήσει τ πουργεο θνοκτόνου παιδαγωγίας, κα βρέθηκαν, δυστυχς, σχολεα κα δάσκαλοι, στν Καβάλα, πο σπευσαν, παραμονς τς θνεγερσίας ν δηγήσουν λληνες μαθητς στ μουσεο το Μωχάμετ Ἄλι. Διαβάζω ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας γονέων καὶ ἐκπαιδευτικῶν τοῦ νομοῦ Καβάλας.
.                 «Ἐκεῖ τοὺς ὑποδέχτηκε ἡ ὁρισμένη ἐμψυχώτρια τοῦ προγράμματος, μία Ἑλληνίδα δασκάλα, ἡ ὁποία ντύθηκε μὲ ἰσλαμικὴ στολὴ καὶ μάλιστα ζήτησε νὰ ἀπευθύνονται σὲ αὐτὴν οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ μαθητὲς ὄχι μὲ τὸ ἑλληνικὸ-χριστιανικὸ ὄνομά της, ἀλλὰ μὲ τὸ τουρκικὸ-μουσουλμανικὸ ὄνομα ΝΑΣΙΦ καὶ ἀνάμεσα στὶς ἐρωτήσεις, ποὺ ὑπῆρχαν προτυπωμένες καὶ τὶς ὁποῖες ὑπέβαλαν τὰ παιδιά, στὶς 18 Μαρτίου 2015, στὸν νεκρὸ ἐδῶ καὶ δύο αἰῶνες ΜΩΧΑΜΕΤ ΑΛΙ ἦταν καὶ ἡ ἑξῆς 8η ἐρώτηση: “Δὲν σὲ κορόιδευαν ποὺ εἶχες σκοῦρο δέρμα, δὲν σὲ μισοῦσαν ποὺ ἤσουν ΤΟΥΡΚΟΣ”; Αὐτὲς οἱ ἐρωτήσεις ἔγιναν στὰ πλαίσια ἑνὸς θεατρικοῦ δρώμενου ποὺ ἀφοροῦσε ἕνα ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ πρὸς τὸν Μωχάμετ Ἄλι.
.                  Ἐν συνεχείᾳ ἔγινε περιήγηση στὸ Μουσεῖο τοῦ Μωχάμετ Ἄλι, ποὺ εἶναι ἡ παλιὰ οἰκία του στὴν Καβάλα, ἐπισκέφτηκαν στοὺς χώρους ἐνδιαίτησης ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν (σαλαμλὶκ-ἀνδρώνας καὶ χαρεμλὶκ-γυναικωνίτης) καὶ τὸ δωμάτιο τοῦ χαρεμιοῦ, ὅπου ξάπλωναν ὅλες οἱ παλλακίδες, τὰ ἰδιαίτερα δωμάτια τοῦ πασᾶ καὶ τὸ δωμάτιο τῆς εὐνοούμενής του παλλακίδας».
.             Βεβαίως, γιὰ νὰ ἐξοικειωθοῦν τὰ παιδιὰ μὲ τὴν τύχη ποὺ τοὺς περιμένει. Εἶμαι περίεργος νὰ μάθω, τί ἔλεγε ἡ ΝΑΣΙΦ-δασκάλα στὰ κοριτσάκια-μαθήτριες γιὰ τὴν «διαθεματικὴ δράση» τοῦ χαρεμιοῦ;
.               Στὴν δὲ μεθοδολογία τοῦ προγράμματος, διαβάζουμε μεταξὺ ἄλλων νεοταξικῶν ἀερολογιῶν περὶ «βιωματικῆς ἐμπειρίας καὶ τεχνικῶν ἀναστοχασμοῦ, σημειολογιῶν καὶ διακειμενικῶν ἀναφορῶν» τὰ κάτωθι: «Θέλοντας νὰ πᾶμε ἕνα βῆμα πιὸ πέρα ἀπὸ τὸν ἀναμενόμενο σκοπὸ τοῦ προγράμματος, τὴν ἀνάδειξη, δηλαδή, τοῦ προσώπου, τοῦ ἔργου καὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Μωχάμετ Ἄλι, ἐπιδιώξαμε ἡ προσωπικότητά του νὰ λειτουργήσει ὡς ἐρέθισμα, μέσῳ τοῦ ὁποίου οἱ μαθητὲς-τριες καλοῦνται νὰ ἀναμετρηθοῦν μὲ τὰ δικά τους ὅρια, τὴν δική τους ἐπιθυμία γιὰ γνώση, περιπέτεια, ζωή… καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν καθολικὰ καὶ πανανθρώπινα νοήματα».
.             Μάλιστα. Πρότυπο, λοιπόν, γι τ παιδιά, τος μαθητές μας, Μωχάμετ λι, πατέρας το παραλυμένου παιδεραστ μπραήμ, πο το στελνε μικρ παιδι π τ Μορι κα τ Μεσολόγγι γι ν κανοποιήσει τς διαστροφές του.
.               «Ἐπῆγε ὁ Ἰμπραΐμης εἰς τὸ Χελμὸ καὶ τουφέκι δὲν ἀπάντησε πουθενά, καὶ ἐσκλάβωσε περίπου δύο χιλιάδες γυναῖκες καὶ παιδιά…», λέει ὁ Κολοκοτρώνης στὴ «Διήγησιν Συμβάντων». (ἔκδ. ΙΔΕΒ, σελ. 207). Γιὰ τὸ ὑπουργεῖο καὶ τὰ ποικιλώνυμα Ἰνστιτοῦτα γνωρίζουμε ἀπὸ ποῦ παίρνουν γραμμή. Ἡ Στοὰ προωθεῖ τὰ πειθήνια ἐνεργούμενά της σὲ καίριες θέσεις. Ὅμως, οἱ σύλλογοι διδασκόντων, οἱ δάσκαλοι συνάδελφοί μου, γιατί μπλέκονται, σὲ τέτοιες παγίδες; Ντροπὴ νὰ ντροπιαζόμαστε. Ψυχὴ καὶ Χριστὸ θέλουν οἱ μαθητές μας καὶ ὄχι τὰ σκύβαλα ποὺ ρίχνουν στὰ σχολεῖα οἱ μαυραγορίτες τοῦ πνεύματος.
.           Τζαμιὰ στὴν Ἀθήνα, τμήματα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴν Θεολογικὴ Θεσσαλονίκης, «προσκυνήματα» στὸ σπίτι τοῦ Μωχάμετ Ἄλι στὴν Καβάλα, μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες σ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα… ἂς ἑτοιμαστοῦμε γιὰ τὴν νέα Τουρκοκρατία.

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ! «Ἐδῶ, στὸ μπάχαλο ποὺ λέγεται χριστιανικὴ καὶ δημοκρατικὴ Ἑλλάδα, σίγουρα θὰ ἔχουμε Ἡμέρες Ἐθνικοῦ Πένθους».

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

 τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.               Οἱ κατὰ καιροὺς ἀνακοινώσεις περὶ ἐλευθέρας διαβάσεως τῶν προσφύγων στὰ σύνορά μας, μὲ ὅση καλὴ διάθεση καὶ ἂν τὶς δοῦμε, κρύβουν τουλάχιστον μία ἐπικίνδυνη ἀφέλεια, ἂν ὄχι καὶ πονηρία. Νὰ βοηθήσουμε τοὺς ἔχοντας ποικίλη ἀνάγκη ναί, ἀλλὰ ὄχι καὶ νὰ τοὺς μαζέψουμε ὅλους ἐδῶ! Δὲν χωρᾶμε ἄλλους. Οἱ περισσότεροι πλέον ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔρχονται μένουν ἐδῶ. Ἔρχονται καὶ δὲν φεύγουν. Δὲν πᾶνε ἀλλοῦ. Ἀσφαλῶς κάποιους λόγους ἔχουν καὶ ξεσπιτώνονται. Ἔρχονται  ὅμως μὲ διαμορφωμένες θρησκευτικὲς πεποιθήσεις. Δὲν ἀλλάζουν. Οἱ χῶρες τους δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνα ἀπέραντο τζαμὶ ἡ κάθε μία. Ἐρχόμενοι ἐδῶ ἀπὸ φόβο ἢ ἀπὸ πίεση γρήγορα ἐντάσσονται στὶς μειονοτικὲς ὀργανώσεις τους καὶ ἀνάλογα σὲ τί μουφτὴ καὶ μουλὰ θὰ πέσουν, ἀντίστοιχα καὶ συμπεριφέρονται. Καθόλου ἀπίθανο αὔριο νὰ εἶναι τρομοκράτες. Τὸ θρησκευτικό τους ὑπόβαθρο εἶναι πολὺ ἰσχυρὸ καὶ τοὺς ὁδηγεῖ ἀναπόδραστα σὲ συγκεκριμένες πράξεις βίας, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὸ στενό τους περιβάλλον. Ἐλάχιστοι βαπτίζονται, κάποιοι, οἱ λιγότεροι, ἴσως ἀπὸ πίστη, οἱ ἄλλοι ἀπὸ ὑπολογισμὸ γιὰ μία δουλειά, κοινωνικὴ ἔνταξη ἢ γάμο. Βρίσκουν δ τ μπάχαλο πο λέγεται χριστιανικ κα δημοκρατικ λλάδα, ἀναπτύσσονται καὶ ἐξελίσσονται ἀπὸ τελείως παράνομα ἕως ἡμιπαράνομα. Ὕστερα εἶναι μεγάλο ζήτημα νὰ ξεχάσουν καὶ νὰ χάσουν τὰ 5-6 χιλιάδες δολλάρια ποὺ ἔδωσαν στοὺς δουλεμπόρους. Αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ ξανακερδίσουν. Στερημένοι καθὼς εἶναι, μένουν ἐδῶ στοιβαγμένοι καὶ μεταχειρίζονται τὸν ὅποιο τρόπο γιὰ νὰ πλουτίσουν. Ἐδῶ ἔρχονται συνήθως οἱ χειρότεροι, γι᾽ αὐτὸ εἶναι οἱ πιὸ ἐπικίνδυνοι. Δὲν μιλᾶμε γιὰ οἰκογένειες κυνηγημένων προσφύγων, ἀλλὰ γιὰ ὅλους ὅσοι κατὰ καιροὺς ξεμπαρκάρουν στὶς ἀκρογυαλιές μας.  Ποτὲ ὅμως δὲν δυσκολεύονται καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ νὰ βροῦν δουλειὰ ποντάροντας στὴν συνήθη ἀδράνεια τῶν Ἑλλήνων καὶ ποτὲ δὲν μένουν μόνοι τους. Συνδέονται μὲ Ἑλληνίδες, οἱ ὁποῖες ἔχουν σιχαθεῖ τοὺς ἑαυτούς τους ἀπὸ τὴν διαρκῆ ἀσύδοτη ζωὴ καὶ θέλουν ὅπως-ὅπως νὰ ζήσουν σὲ κάποιο νοητὸ λιμάνι τῆς Ἀλγερίας καὶ τῆς Ἀραβίας. Τόσο μυαλὸ κουβαλᾶμε δυστυχῶς.
.             Ἂς εἴμαστε ρεαλιστές. Τέτοιοι εμαστε κα γι᾽ ατ τ παθαίνουμε. Ἂν δὲν μάθουμε ἐπιτέλους νὰ ψηφίζουμε, θὰ ἀναπαράγονται τὰ ἴδια φαινόμενα. Ἂς διαβάσουμε κάποτε περὶ τῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς τῆς Ἰαπωνίας, γιὰ νὰ καταλάβουμε τί σημαίνει σοβαρὸ κράτος. Δὲν παίζουμε μὲ τὸ Ἰσλάμ, ἂς τὸ πάρουμε χαμπάρι. Τὸ Ἰσλὰμ δὲν παλεύεται. Δὲν εἶναι μία ἁπλὴ θρησκευτικὴ ἄποψη, εἶναι αἵρεση ποὺ ζητεῖ ἀπολυτότητα καὶ ἀποκλειστικότητα. Δὲν φεύγει κάποιος  ἀνώδυνα ἀπὸ τὸν προφήτη. Οὔτε τὸν προσβάλλει ἀκίνδυνα. Εἶναι πνευματικὸ ντοπάρισμα καὶ φανατισμός. Ἔχει στὸ αἷμα του τὴ βία. Ἐπαναλαμβάνει στὴν ἱστορία ἐξακολουθητικὰ τὴ ζωὴ τοῦ Μωάμεθ. Μὲ αἷμα ἐπικρατεῖ. Πλαννται πλάνην οκτρν σοι εελπιστον σ μία ερηνικ συνύπαρξη μ τ σλάμ. Δαιμονίζονται οἱ ἄνθρωποι οἱ μουσουλμάνοι, εἶναι ὀπαδοί. Γίνονται ὑποχείρια τοῦ ἀνθρωποκτόνου, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουν. Μέσα στὸ Κοράνιο 140 φορὲς ὑπάρχει ἡ προτροπή: «θάνατος στοὺς ἀπίστους».
.               Τὸ Ἰσλὰμ εἶναι ἀπὸ τὰ γενοφάσκια του βία καὶ νοθεία. Δουλεύει μὲ τὸ μαχαίρι, γι᾽ αὐτὸ καὶ φοβίζει. Βέβαια δὲν συνωστίζουμε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους σὲ μία κατηγορία. Ὑπάρχουν καὶ κάποιοι ποὺ ξεπερνοῦν μὲ τὴ καλή τους συνείδηση τὸ μουσουλμανικὸ καθεστώς. Τὸν τρόπο ἀγωγῆς καὶ ἐκπαίδευσης. Δυστυχῶς ὅμως εἶναι ἡ ἐξαίρεση. Ὅλη αὐτὴ τὴν πίεση ποὺ δέχονται τὰ παιδιὰ διαβάζοντας τὸ κοράνιο καὶ ἐφαρμόζοντας τὴ σαρία, τὴν διοχετεύουν μετὰ σὲ μίσος στὸ δυτικὸ τρόπο ζωῆς καὶ στὴ νοοτροπία τῶν ἐλευθέρων ἀνθρώπων. Ἂν θέλουμε νὰ τοὺς βοηθήσουμε, ἂς τὸ κάνουμε στὸ κράτος τους.  Ἐδῶ θὰ βοηθήσουμε πρωτίστως τοὺς συνέλληνες ποὺ ἔχουν ἀνάγκη. Ἀκόμη καὶ ἡ ἁγία Γραφὴ δίνει προτεραιότητα στοὺς “οἰκείους τῆς πίστεως”  καὶ στοὺς συγγενεῖς.
.               Καὶ προσοχὴ στὴν πατρίδα. Δν χρειάζονται συναισθηματισμοί, λλ ρεαλισμς κα ψυχρ λογική, γιατί κάθε μέλεια σήμερα θ πληρωθε φρικτ αριο. Μακάρι νὰ ἤμασταν ἅγιοι καὶ νὰ τοὺς ἐνσωματώναμε ὅλους στὴν χριστιανικὴ πίστη καὶ Ἐκκλησία, αὐτὸ θὰ ἦταν μία κάποια ἀσφάλεια, ἀλλὰ εἶναι οὐτοπικό. Αὐτοί, ποὺ ξεφεύγουν καὶ πραγματικὰ ἀσπάζονται τὸν Χριστιανισμό, εἶναι ἥρωες καὶ τὸ κάνουν μὲ μεγάλο ρίσκο γιὰ τὴ ζωή τους καὶ τὴν οἰκογένειά τους. Ἀρκεῖ νὰ σκεφθεῖ κάποιος ὅτι χρειάστηκε ἡ θυσία τόσων ἁγίων καὶ νεομαρτύρων ἐπὶ τουρκοκρατίας, γιὰ νὰ ἐλευθερωθεῖ αὐτὸς ὁ αἰχμάλωτος τόπος. Χρειάστηκαν οἱ ἀκραῖες παρεμβάσεις τοῦ Κολοκοτρώνη γιὰ τοὺς προσκυνημένους καὶ χρειάστηκε τὸ γενικὸ σύνθημα «μὴ μείνει τοῦρκος στὸ Μοριὰ μηδὲ στὸν κόσμο ὅλο». Τετρακόσια χρόνια ὁ φόβος εἶχε θρονιασθεῖ στὶς καρδιές μας, γιατί δούλευε τὸ μαχαίρι. Ἡ ἰσλαμικὴ αὐτὴ τακτικὴ δὲν ἐγκαταλείφθηκε ποτέ.
.               Ἀσφαλῶς καὶ δὲν ἀντιμετωπίζεται μὲ λουλούδια ἡ ἐπιθετικὴ τακτική του Ἰσλάμ. Κι ἕνα ἄλλο: οἱ ὀπαδοὶ τοῦ προφήτη δὲν φοβοῦνται τὸν θάνατο, γι᾽ αὐτὸ καὶ γίνονται πιὸ ἀπειλητικοί. Ὅσοι δὲν λογαριάζουν θάνατο αὐτοὶ πάντα νικοῦν, ἐπικρατοῦν καὶ ἂς πεθαίνουν τελικά. Ὁ θάνατος γιὰ τὸ Ἰσλάμ, εἴτε λέγεται αὐτοκτονία «ἀποθανέτω ἡ ψυχή μου μετὰ τῶν ἀλλοφύλων», εἴτε λέγεται ἱερὸς πόλεμος «τζιχάντ», εἶναι μία χαρὰ κι ἕνα γεφύρι, γιατί ὁ διανοητικὸς καὶ ψυχολογικὸς βομβαρδισμὸς ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τοὺς ἔχει πείσει ὅτι ὑλικὸς παράδεισος τοὺς περιμένει μὲ ὅλες τὶς ἀπολαύσεις.
.             Ὅταν καταλάβουμε ὅτι ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἕνα τέτοιο σύστημα ἰδεῶν καὶ πρακτικῶν ἐφαρμογῶν, μία ἀπειλὴ γιὰ τὴν κοινωνία τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δημοκρατίας, θὰ συνειδητοποιήσουμε καὶ μεῖς πόσο δυνατὴ πρέπει νάναι ἡ διαλεκτική μας καὶ ἀποφασιστικὴ ἡ στάση μας. Πόσο ἐνημερωτικὸ τὸ κήρυγμά μας καὶ δυνατὴ ἡ φωνὴ τῆς ἐκκλησίας μας. Ποιᾶς Ἐκκλησίας ὅμως; Ὄχι τῆς ἀλλοιωμένης καὶ αἱρετικῆς παπικῆς, προτεσταντικῆς καὶ ἀγγλικανικῆς ὁμοφυλοφιλικῆς καὶ παιδεραστικῆς, μία θρησκείας ποὺ ἔβαλε στὰ ὑποτιθέμενα θυσιαστήριά της τὶς γυναῖκες καὶ παντρεύει τὰ ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου καὶ τὰ προάγει καὶ στὸ βαθμὸ τοῦ Ἐπισκόπου. Ἀλλὰ τῆς ἀληθινῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίαςδο γιατί κατακτ τς μάζες τς δυτικς χριστιανοσύνης, τ σλάμ: διότι κόσμος ζητε κάτι τ γις κα δυνατ κα πεχθάνεται τ ρρωστημένο. Ἡ ἐξασθενημένη Δύση εὔκολα μεταλλάσσεται στὸ ἐξασθενὲς Ἰσλάμ, ποὺ ἔχει νόμους καὶ ὄχι ἀσυδοσία, οἰκογένεια καὶ ὄχι διαστροφή, γυναῖκες καὶ ὄχι κινούμενες καὶ ἀκάλυπτες σάρκες, ἄνδρες καὶ ὄχι κινούμενα σχέδια κι ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἡ δική μας ὀρθόδοξη φωνὴ εἶναι ὑποτονική.
.               Λοιπόν, μετὰ καὶ τὸ πρόσφατο ἔγκλημα στὴ Γαλλία ἀπὸ τοὺς Ἰσλαμιστὲς δὲν χωράει καμμιὰ ἀμφιβολία γιὰ τὸ ποιὰ στάση πρέπει νὰ κρατήσουν οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἀπέναντι στοὺς Εὐρωπαίους ποὺ μεταστράφηκαν στὸ Ἰσλὰμ π τν χρωμο, γευστο κα οσμο χριστιανισμ τς Δύσης, ἀλλὰ καὶ ἀπέναντι στὸ κύμα τῶν μουσουλμάνων μεταναστῶν. Δὲν ἀλλάζουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι. Καὶ νὰ φανταστεῖ κάποιος ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς τζιχαντιστὲς καὶ ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Εὐρώπης εἶναι πρώην Εὐρωπαῖοι πολίτες, οἱ ὁποῖοι ἔκαψαν τὰ διαβατήριά τους καὶ ἀσπάστηκαν τὸ Ἰσλάμ. Αὐτοὶ ἔγιναν καὶ οἱ χειρότεροι. Γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴ μεταστροφή τους κάνουν τὰ πιὸ ἀκραῖα ἐγκλήματα. Δὲν ὑπάρχει χειρότερος δαιμονισμός, σατανισμὸς καὶ φανατισμὸς ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ. Τὰ ἐγκλήματά του καταργοῦν κάθε φραγμὸ καὶ δεσμὸ αἵματος καὶ πνεύματος, συγγενείας καὶ φιλίας. Ὁ Ἀμερικανὸς πρόξενος στὴ Σμύρνη τοῦ 1922 Τζὸρτζ Χόρτον εἶπε καὶ ἔγραψε μετὰ ἀπὸ ὅσα φρικιαστικὰ εἶδε νὰ γίνονται ἀπὸ τοὺς ντοπαρισμένους μαχητὲς τοῦ Ἰσλὰμ στὴ μικρασιατικὴ καταστροφή, στοὺς ματωμένους δρόμους τῆς Σμύρνης, “ντρέπομαι ποὺ ἀνήκω στὸ ἀνθρώπινο γένος”. Τὸ Ἰσλὰμ ἔχει τὴ δολοφονία στὰ σπλάγχνα του, μέσα στὴν ὁποία ἐμπεριέχει καὶ τὴν αὐτοκτονία τῶν καμικάζι του.
.             Αὐτὰ ὅμως πληρώνουν ὅσοι ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ δὲν λαμβάνουν μέτρα στὰ σύνορά τους καὶ στὴ δομὴ τοῦ κοινωνικοῦ γίγνεσθαι καὶ ἀφήνουν μὲ βλακώδη ἀνεκτικότητα τὴ δημιουργία θυλάκων τρομοκρατίας στὴ χώρα. Ὅσοι μὲ παιδικὴ ἀνωριμότητα καὶ οὐτοπικὸ αὐτοϊδεασμὸ χτυποῦν τὰ χεράκια τους σὲ κάθε κύμα εἰσβολῆς καὶ νομίζουν ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε καλά. Ἂς ρωτήσουν κάποιους ἀπὸ τὴν Πόλη ποὺ ἔζησαν τὰ Σεπτεμβριανά τοῦ 1955…
.             Καλοὶ ἄνθρωποι καὶ φιλάνθρωποι νὰ εἴμαστε, ἀλλὰ ὄχι ἀφελεῖς. Πῶς λαμβάνουμε μέτρα κατὰ τῆς ἐγχώριας τρομοκρατίας, ἔτσι χρειάζεται νὰ δράσουμε καὶ κατὰ τῆς εἰσαγόμενης. Ἡ εἰσαγόμενη δὲν εἶναι πλέον οἱ ἐρυθρὲς ταξιαρχίες καὶ ἡ μαφία τῆς Σικελίας. Εἶναι οἱ συμπαθεῖς κατὰ τὰ ἄλλα μετανάστες ποὺ καταφθάνουν στὴ χώρα μας, οἱ ὁποῖοι ὅμως κουβαλοῦν μαζί τους καὶ ὅλο τὸ θρησκευτικὸ φορτίο ποὺ ἀπὸ τὰ νιάτα τους τοὺς φόρτωσε στὴν πλάτη τὸ κατεστημένο καὶ τὸ ἱερατεῖο τῶν μουφτήδων, μουλάδων καὶ ἰμάμηδων. Αὐτὸ δὲν μποροῦμε καὶ δὲν πρέπει μὲ κανένα τρόπο νὰ τὸ ἀγνοήσουμε, γιατί θὰ τὸ βροῦμε μπροστά μας. Μακάρι ἀνώδυνα καὶ σταδιακὰ νὰ ἐνσωματωθοῦν. Σοβαρὲς χῶρες δὲν δέχονται κανέναν ξένο χωρὶς ὅρια καὶ προϋποθέσεις. Σαφῶς πρέπει νὰ ληφθοῦν κάποια μέτρα. Ἀλλοιῶς ἂν ἀφήσουμε ἀνεξέλεγκτη τὴν εἰσροή, ἀνεξέλεγκτη τὴ διαμονή, ἀσύδοτη τὴ θρησκευτικὴ προπαγάνδα καὶ ζωή, ἐλεύθερους τοὺς μουλάδες νὰ ἁλωνίζουν στὴν ὀρθόδοξη χώρα, δυνατότητα νὰ φτιάξουν κόμμα καὶ νὰ ἱδρύσουν μεγάλο τεμένος, κέντρο ποικίλης ἀνατρεπτικῆς δράσης καὶ φανατικῆς ἐξτρεμιστικῆς προπαγάνδας, μετὰ σίγουρα θ χουμε μέρες θνικο Πένθους, ὅπως στὴ Γαλλία. Καὶ ἡ μὲν Γαλλία πληρώνει τὴν ἀποικιοκρατία της καὶ τὴν ἰσλαμολαγνεία της. μες δ εναι κρίμα ν πληρώσουμε τν βλακεία κα βελτηρία τν θυνόντων μας.
.             Τί φταίει ὁ λαός μας ἐπιτέλους; Ἂς ἐκτιμήσουμε τέλος καὶ τὴν γλυκύτητα τῆς θρησκείας τοῦ Ναζωραίου καὶ τὴν ὑπεροχὴ τοῦ Προσώπου Του καὶ τί πρόσφερε στὸν κόσμο. Πές μου τὸν Θεὸ ποὺ πιστεύεις, νὰ σοῦ πῶ τί ἄνθρωπο φτιάχνει αὐτὴ ἡ πίστη. Αὐτὸ πρέπει νὰ ἀκουστεῖ στὴν διαπασῶν. Ὅταν λέγει ὁ Παῦλος ὅτι «μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ», αὐτὸς ὁ λόγος μᾶς δείχνει τὸ δρόμο, τί πρέπει νὰ κάνουμε, ἂν θέλουμε νὰ διαμορφώσουμε ἕνα πολιτισμὸ ποὺ νὰ εἶναι πολιτισμὸς ψυχῆς καὶ κοινωνίας. Ναί, ἀλλὰ ἡ Εὐρώπη διέγραψε διὰ τὸν φόβο τῶν μουσουλμάνων ἀπὸ τὴ Συνταγματική της Συνθήκη τὴ λέξη Χριστιανισμός, γιὰ νὰ μὴ θιγεῖ ὁ σουλτάνος Ἐρντογὰν καὶ στὴν Ἀγγλία δὲν ἀφήνουν νὰ φοροῦν Σταυρὸ δημόσια οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι οὔτε νὰ  γιορτάζουν Χριστούγεννα δημόσια γιὰ νὰ μὴ θιγοῦν οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ἰσλάμ. Ποῖο τὸ ἀποτέλεσμα; Μαζικὰ συνεχίζουν νὰ ἀσπάζονται τὸ κοράνιο οἱ Εὐρωπαῖοι, τὰ παιδιά τους ἐντάσσονται στὸ χαλιφάτο καὶ στοὺς τζιχαντιστὲς τῆς Ἀνατολῆς καὶ πολεμοῦν  τοὺς χριστιανοὺς σφάζοντας καὶ ρημάζοντας. Τελευταία ἔφεραν τὴ φωτιὰ καὶ τὸ θάνατο στὶς κοινωνίες τῆς Δύσεως. Κι ἐμᾶς ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα στὸ πρόσφατο παρελθὸν ἔκαψαν τὰ δάση μας ὁμοϊδεάτες τους ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους τῶν Βαλκανίων.
.           Βέβαια ὁ παράνομος Ἰούδας τῆς αἱρετικῆς Δύσεως “οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι”. ντ ν ψώσει τ πληγν π τ μουσουλμανικ πυρ σατυρικ περιοδικ τ λάβαρο το Σταυρο κα τ πρόσωπο το γλυκύτατου ησο, δημοσιεύει σ μία κδοση το νς κατομμυρίου ντιτύπων μία κραία βλασφημία κατ τς γίας Τριάδος, γιὰ νὰ φανεῖ δῆθεν ἀμερόληπτο καὶ ὅτι δὲν λογαριάζει θρησκεῖες, ἀλλὰ ἐξ ἴσου τὶς γελοιοποιεῖ μὲ τὴ σειρά τους τὴν κάθε μιά. Οἱ ἄνθρωποι ἢ ἔχασαν ἀπὸ τὸ φόβο τὰ λογικά τους καὶ πελεκᾶνε τὰ ποδάρια τους βλασφημώντας τὸν ἀληθινὸ Θεὸ τῶν πατέρων τους, ποὺ εἶναι ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ τοὺς προστατέψει ἢ εἶναι νεοεποχίτες, σιωνιστὲς καὶ νεοταξίτες καὶ ὑπηρετοῦν  τὶς βρώμικες καὶ σκοτεινὲς ὑποθέσεις τοῦ μέλλοντος δίνοντας δικαιώματα στὸ διάβολο νὰ τοὺς κάνει τὴ ζωὴ σουρωτήρι ἀπὸ τὰ μουσουλμανικὰ καλάσνικοφ.
.               Κι ἕνα τελευταῖο: ἡ ἰσλαμικὴ νοοτροπία, ἐκπαίδευση, συνήθεια ζωῆς καὶ ἡ ἀντίληψη περὶ τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἐνταῦθα καὶ τῆς πέραν τοῦ τάφου εἶναι γιὰ πολλοὺς μελετητὲς ὅ,τι πιὸ καλό, βούτυρο θὰ λέγαμε, στὸ ψωμὶ τοῦ Ἀντιχρίστου, τοῦ μεγάλου σφαγέα. Γιατί ὄχι νὰ μὴ ἀποτελέσουν οἱ ὀπαδοὶ τοῦ προφήτη τὸ στρατὸ τοῦ μεγάλου διωγμοῦ στὸ μέλλον, ἀφοῦ καὶ σὲ πληθυσμὸ καὶ σὲ φανατισμὸ εἶναι οἱ καλύτεροι ἐκδοροσφαγεῖς; Ὀψόμεθα!!

, ,

Σχολιάστε

ΕΛΛΑΣ ΤΕΛΟΣ! «Ἡ χώρα ἔχει προδιαγραφεῖ νὰ τερματίσει τὴν ἱστορική της διαδρομὴ τῶν 3.000 χρόνων στὴν ἑπόμενη τριακονταετία».

λλς τέλος στ πόμενα τριάντα χρόνια

Θεόδωρος Κατσανέβας 

.                  Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἐκτὸς ἀπὸ οἰκονομικὰ ἀδιέξοδα, φτώχεια, ἀνεργία, μιζέρια, ἔχει δημιουργήσει παράλληλα καὶ ἕνα τεράστιο πρόβλημα δημογραφικῆς κατάρρευσης καὶ ἐξάρθρωσης τοῦ ἑλληνισμοῦ. Τὴν ὥρα ποὺ εἰσρέουν μαζικὰ στὴ χώρα ἑκατοντάδες χιλιάδες μὴ ἀφομοιώσιμοι μουσουλμάνοι μετανάστες, ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς μειώνεται δραματικά.
.                  Οἱ γεννήσεις ἔχουν μειωθεῖ κατὰ 15% ἀπὸ τὸ 2008, οἱ θάνατοι ἑλληνογενῶν εἶναι περισσότεροι ἀπὸ τὶς γεννήσεις, ἐνῶ 150.000 συμπατριῶτες μας ἔχουν μεταναστεύσει στὸ ἐξωτερικό. Καὶ τὸ κύμα τῆς μεταναστευτικῆς ἐξόδου αὐξάνεται συνεχῶς, ἀφοῦ ἡ ἀνεργία παραμένει σὲ δυσθεώρητα ὕψη, 27% στὸ σύνολο καὶ 60% γιὰ τοὺς νέους.
.                  Ἡ Ἑλλάδα κατέχει τὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ ἀνεργίας διεθνῶς καὶ δὲν ὑπάρχουν σοβαρὲς ἐνδείξεις ὅτι αὐτὴ ἡ εἰκόνα θὰ ἀνατραπεῖ στὸ προβλεπτὸ μέλλον.
.                  Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὴ βασικὴ οἰκονομικὴ θεωρία καὶ πρακτική, γιὰ νὰ δημιουργηθοῦν νέες θέσεις ἐργασίας σὲ μία χώρα , ἀπαιτεῖται ἀνάπτυξη τοῦ Ἀκαθάριστου Ἐγχώριου Προϊόντος ἄνω του 3,5% ἐτησίως. Ἐπὶ πλέον, γιὰ νὰ ἀποπληρωθοῦν τὰ διαρκῶς αὐξανόμενα χρέη μας, χρειαζόμαστε ἐτήσια ἀνάπτυξη τῆς τάξης τουλάχιστον τοῦ 4%. Συνολικὰ δηλ. ἀπαιτεῖται ἐτήσια ἀνάπτυξη τῆς τάξης τοῦ 8% γιὰ νὰ μπορέσει ἡ χώρα νὰ σταθεῖ στὰ πόδια της καὶ νὰ δημιουργηθοῦν νέες θέσεις ἐργασίας, κάτι ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸ βασικὸ ζητούμενο γιὰ τὴν ἐπιβίωσή της. Ἀλλὰ κάτι τέτοιο δὲν εἶναι πιθανὸ νὰ συμβεῖ οὔτε στὸν πλέον μακρινὸ ὁρατὸ ὁρίζοντα. Κατὰ συνέπεια, μὲ τὰ σημερινὰ οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ δεδομένα, μέσα στὴ μέγκενη τοῦ μνημονίου, τῆς ἀκραίας λιτότητας καὶ τοῦ ὑπερτιμημένου εὐρώ, ἀκόμα καὶ ἂν δεχτοῦμε μερικῶς τὴν ὅποια εἰκονικὴ αἰσιοδοξία τῆς χλωμῆς ἀνάπτυξης ποὺ παρουσιάζουν οἱ ἰθύνοντες κάθε χρόνο τέτοια ἐποχὴ -γιὰ νὰ διαψευστοῦν τὸν ἑπόμενο- κανένας, ἀκόμα καὶ οἱ πλέον ὑπεραισιόδοξοι κυβερνητικοὶ παράγοντες καὶ παπαγαλιστὲς τοῦ συστήματος, δὲν τολμοῦν νὰ ἰσχυριστοῦν ὅτι προβλέπουν στὸ ὁρατὸ μέλλον ἐτήσια ἀνάπτυξη τῆς τάξης τοῦ 8% !
.                  Τὸ γενικὸ συμπέρασμα ἀπὸ ὅλα αὐτὰ εἶναι ὅτι, πως πορεύονται τ πράγματα σήμερα, μ τ μονιμοποίηση το οκονομικο διέξοδου, τ δημογραφικ συρρίκνωση τς χώρας, τν ρμητικ μετανάστευση λλήνων στ ξωτερικ κα τ μαζικ εσβολ μ φομοιώσιμων μεταναστν, χώρα χει προδιαγραφε ν τερματίσει τν στορική της διαδρομ τν 3.000 χρόνων στν πόμενη τριακονταετία. Οἱ ἑπόμενες γενιὲς τῶν παιδιῶν, εἶναι ἀμφίβολο ἂν θὰ ἔχουν θέση στὸν ἥλιο αὐτῆς τῆς ὄμορφης πατρίδας ποὺ μᾶς κληρονόμησαν οἱ πρόγονοί μας. Δυστυχῶς οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ πολιτικὲς ποὺ ἀσκοῦνται σήμερα, ἐπικεντρώνονται στὶς ἑπόμενες ἐκλογές, ἀντὶ γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιές.

ΠΗΓΗ: infognomonpolitics.blogspot.gr

 

 

, , , ,

Σχολιάστε

H ΜΑΧΗ ΤΟY EΛΛΗΝΑ Α/ΓΕΕΘΑ (Σοβαρὴ εἴδηση στὰ «ψιλά»!)

Ἡ Μάχη τοῦ Ἕλληνα Α/ΓΕΕΘΑ στὸ ΝΑΤΟ…
Σοβαρὲς εἰδήσεις στὰ «ψιλά»!

Τοῦ Δημήτρη Κωνσταντάρα

.             Ἕνα πραγματικὸ « θρίλερ» ἦταν αὐτὸ ποὺ παίχτηκε στὴ Λιθουανία πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες, κάτι παραπάνω ἀπὸ μία ἁπλὴ ψηφοφορία διαδικασία Ἐκλογῆς τοῦ νέου Προέδρου τῆς Στρατιωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΝΑΤΟ, μία πραγματικὴ «μάχη σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα», ποὺ ὡστόσο δὲν εἶχε σχεδὸν ΚΑΜΙΑ δημοσιότητα! Καὶ τὸ ἀποκαλύπτει τὸ veteranos.gr.
.               Μιλῶ γιὰ μία ψηφοφορία ποὺ «ἄδειασε» ἕνα ἀκλόνητο φαβορί, τὸν Ἰταλὸ Ἀρχηγὸ ΓΕΕΘΑ. Ὁ Ἕλληνας ΓΕΕΘΑ στρατηγὸς Κωσταράκος «ἔπαιζε» ἁπλῶς γιὰ τὴν δεύτερη θέση μὲ τὸν Τσέχο Στρατηγὸ νὰ μὴν ἔχει καμιὰ τύχη !
.             Ποιό ἦταν τὸ γεγονὸς ποὺ ἐκτόξευσε τὶς μετοχὲς τοῦ Ἕλληνα Ἀρχηγοῦ στὰ ὕψη καὶ παραλίγο νὰ κρίνει τὴν μάχη ἀπὸ τὸν πρῶτο γύρο; Κάτι ποὺ παρὰ «κάτι» νὰ γυρίσει ὅλα τὰ δεδομένα, ἔστω κι ἂν ἡ ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Στρατιωτικῆς Ἐπιτροπῆς παίχθηκε …ἀλλοῦ.
.               Σὲ σύσκεψη τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ὁ Ἰταλὸς ΓΕΕΘΑ ζήτησε ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ νὰ προστατεύσει τὰ θαλάσσια σύνορα τῆς Ἰταλίας μὲ τὴν ἀνάπτυξη Πολεμικῶν Πλοίων ποὺ θὰ προστάτευαν τὴν Ἰταλία ἀπὸ τοὺς λαθροκινητὲς ποὺ ἀποβίβαζαν λαθρομετανάστες στὰ Ἰταλικὰ νησιά. Ἡ πρόταση ἄρεσε σὲ Ἀμερικανοὺς καὶ Βορειοευρωπαίους ποὺ βγῆκαν στὸ πλευρὸ τῆς Ἰταλίας !
.           Τότε ὅμως, ὁ Ἕλληνας Ἀρχηγός ζήτησε τὸ αὐτονόητο, νὰ ἐφαρμόσει δηλαδὴ τὸ ΝΑΤΟ τὸ ἴδιο γιὰ ὅλες τὶς Χῶρες ποὺ ἔχουν τὸ ἴδιο πρόβλημα: Νὰ ἀναπτυχθοῦν πολεμικὰ τοῦ ΝΑΤΟ ἀπὸ τὴν Ἱσπανία ὣς τὴν Κύπρο, ὥστε ἡ συμμαχία νὰ ἔχει τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς λαθρομετανάστευσης!
.           Ἡ πρόταση Κωσταράκου ἔφερε ἐνθουσιασμὸ στὶς Χῶρες τοῦ Νότου (ἀντιμετωπίζουν καθημερινὰ τὸ πρόβλημα) καὶ ἀμηχανία στὴν Ἰταλία. Ὁ Ἰταλὸς καταποντίστηκε στὴν πρώτη ψηφοφορία ἀλλὰ οἱ «Σύμμαχοι» δὲν ἐπιθυμοῦσαν Ἕλληνα. Ἔδωσαν ἐντολὴ νὰ ψηφιστεῖ ὁ ἄχρωμος … Τσέχος.
.           Ἔχασε ὁ Στρατηγὸς Κωσταράκος σὲ μία «στημένη» ψηφοφορία ἀλλὰ μπορεῖ νὰ εἶναι ὑπερήφανος. Ἕνα μόνο νὰ πῶ: Οἱ Τοῦρκοι παραλίγο νὰ πάθουν …ἐγκεφαλικὸ καὶ ἔσπασαν τὰ τηλέφωνα πρὸς τὴν ἀπέναντι ὄχθη. Ἕλληνας πρόεδρος; Οἱ Ἀμερικανοὶ γνώριζαν τὶς ἱκανότητες τοῦ Κωσταράκου ἀλλά …. τὰ κράτη-μέλη τοῦ ΝΑΤΟ ἀνέδειξαν νέο Πρόεδρο τῆς Στρατιωτικῆς Ἐπιτροπῆς τὸν Τσέχο. Μία εἴδηση ποὺ …πέρασε στὰ «ψιλά». Κι ὅποιος καταλαβαίνει… κατάλαβε.

ΠΗΓΗ:olympia.gr

Σχολιάστε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ: «ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ».

Συνολικὴ ἐπανεξέταση τοῦ μεταναστευτικοῦ

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 10.02.2013

.             Στὶς 5 Φεβρουαρίου καθαρογράφηκε καὶ ἰσχύει ἐπισήμως ἡ ἀπόφαση τῆς Ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ἡ ὁποία θεωρεῖ ἀντισυνταγματικὸ τὸν νόμο Ραγκούση περὶ ἰθαγενείας. […]  Ἀναμένεται ἕνας νέος νόμος, ὁ ὁποῖος θὰ καθορίζει πολὺ αὐστηρότερα κριτήρια καὶ μεγαλύτερα χρονικὰ διαστήματα γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγενείας. Ἐπίσης ἡ ἀπόφαση καταργεῖ τὴν δυνατότητα τῶν ἀλλοδαπῶν νὰ ἐκλέγουν καὶ νὰ ἐκλέγονται στὶς δημοτικὲς ἐκλογές.
.             Πιστεύω ὅτι μὲ βάση τὴν δικαστικὴ ἀπόφαση τίθεται ἐν ἀμφιβόλῳ ἡ νομιμότητα πολλῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων στὶς πρόσφατες αὐτοδιοικητικὲς ἐκλογές, διότι ψήφισαν ἀλλοδαποὶ κατὰ τρόπο ἀντισυνταγματικό. Θὰ ἔχει ἐνδιαφέρον νὰ δοῦμε ἂν θὰ προσφύγουν κάποιοι κατὰ τῆς ἐκλογῆς τοῦ δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, ὁ ὁποῖος ἐπικράτησε τοῦ Κ. Γκιουλέκα μὲ διαφορὰ μερικῶν ἑκατοντάδων ψήφων. Ἂν ἀποδειχτεῖ ὅτι ψήφισαν παρανόμως ἀλλοδαποὶ γιὰ τὸν Δῆμο Θεσσαλονίκης, τότε νέα πόφαση το ΣτΕ σως δηγήσει σ σοβαρ μφισβήτηση τς κλογς Μπουτάρη. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι οἱ περισσότεροι δήμαρχοι, ποὺ ἐπωφελήθηκαν ἀπὸ τὴν παράνομη ψῆφο τῶν ἀλλοδαπῶν, ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ὑποστηρίχθηκαν ἀπὸ τὴν Ἀνανεωτικὴ Ἀριστερά, τὴν πέρμαχο τς παγκοσμίως καταδικασμένης πολυπολιτισμικότητας.
.             Τ σημαντικότερο στοιχεο τς ποφάσεως εναι πολλαπλ παραπομπ στς διατάξεις το Συντάγματος, ο ποες ναφέρονται στ θνος. Ὁ ἀλλοδαπὸς γιὰ νὰ πολιτογραφηθεῖ, πρέπει νὰ ἀποδείξει τὸν δεσμό του μὲ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος. Τοὺς τρόπους θὰ τοὺς ὁρίσει ἡ νέα νομοθεσία. Πάντως οἱ ἀξιέπαινοι δικαστὲς θυμίζουν σὲ κάθε κατεύθυνση ὅτι τ σχον Σύνταγμα καθιερώνει μία λλάδα πο εναι θνικ κράτος μ θνικ συνείδηση κα μ ποχρέωση λων τν ξουσιν κα λων τν πολιτν ν πηρετον τ θνος. Τὸ Σύνταγμα δὲν ἐπιτρέπει τὴν μετατροπὴ τῆς χώρας μας σὲ πολυπολιτισμικὸ συνονθύλευμα χωρὶς ἱστορικὲς ρίζες, πολιτιστικὴ ἰδιοπροσωπία καὶ ἐθνικοθρησκευτικὲς ἀξίες. Οἱ θεωρίες τοῦ «μετα-ἐθνικοῦ» κράτους εἶναι καὶ ἀνιστόρητες καὶ ἀντισυνταγματικές.
.             Βεβαίως δὲν ἀρκεῖ νὰ ρυθμιστεῖ μόνο τὸ ζήτημα τῆς ἰθαγένειας. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐπανεξεταστεῖ συνολικὰ ἡ μεταναστευτικὴ πολιτική μας. Κάποια ἀρχικὰ βήματα ἄρχισαν νὰ γίνονται. Πρέπει νὰ ἐμπλέξουμε περισσότερο τὴν Εὐρώπη, γιὰ νὰ θωρακίσουμε τὰ σύνορά μας.

 

 

,

Σχολιάστε

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ντισυνταγματικς νόμος γι τν θαγένεια τν λλοδαπν

.         Σχεδὸν ὁμόφωνη φέρεται νὰ εἶναι ἡ ἀπόφαση τῆς ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ, μὲ τὴν ὁποία κρίνεται ἀντισυνταγματικὴ ἡ διάταξη ποὺ ἔκανε εὐκολότερη τὴν ἀπόκτηση ἰθαγένειας
.         Ἀντισυνταγματικές, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, κρίθηκαν σχεδὸν ὁμόφωνα, ἀπὸ τὴν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, σὲ διάσκεψη κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ἡ διάταξη ἐκείνη τοῦ νόμου 3838/2010, ποὺ ἔδωσε τὴν δυνατότητα στοὺς ἀλλοδαποὺς ὑπηκόους τρίτων χωρῶν νὰ συμμετέχουν στὶς ἐκλογὲς τῶν Ὀργανισμῶν Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως Α´ βαθμοῦ, ὅπως καὶ ἡ διάταξη ποὺ ἔκανε εὐκολότερη τὴν ἀπόκτηση τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγενείας. Ἡ ὑπόθεση παραπέμφθηκε στὴν Ὁλομέλεια τοῦ Ἀνωτάτου Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου ἀπὸ τὸ Δ´ Τμῆμα τοῦ ΣτΕ, τὸ ὁποῖο ἔκρινε ἀντισυνταγματικὸ τὸ νόμο 3838/2010 ποὺ προβλέπει τὴν ἰθαγενοποίηση τῶν ἀλλοδαπῶν ποὺ διαμένουν στὴν χώρα μας.

.         Εἰδικότερα, οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας (πρόεδρος, ὁ ἀντιπρόεδρος Σωτ. Ρίζος καὶ εἰσηγητὴς ὁ σύμβουλος Ἐπικρατείας Ε. Ἀντωνόπουλος) ἔκριναν ὅτι προσκρούει σὲ σειρὰ ἄρθρων τοῦ Συντάγματος ἡ διάταξη Ν. 3838/2010 ποὺ προβλέπει τόσο τὴν ἄσκηση τοῦ δικαιώματος τοῦ ἐκλέγειν ὅσο καὶ τὴν ἄσκηση τοῦ δικαιώματος τοῦ ἐκλέγεσθαι γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν ὀργάνων τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης.
.         Σύμφωνα μὲ τὴν Ὁλομέλεια, τὸ δικαίωμα τοῦ “ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι” ἐπιφυλάσσεται μόνο στοὺς Ἕλληνες πολίτες καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπεκταθεῖ καὶ στοὺς μὴ ἔχοντες τὴν ἰδιότητα αὐτή, χωρὶς ἀναθεώρηση τῆς σχετικῆς διατάξεως τοῦ Συντάγματος.
.         Κατόπιν αὐτῶν, οἱ δικαστὲς ἔκριναν ὅτι οἱ ρυθμίσεις τῶν ἄρθρων 14 ἕως 21 τοῦ Ν. 3838/2010 εἶναι ἀνίσχυρες ὡς ἀντίθετες πρὸς τὰ ἄρθρα 1, 52 καὶ 102 τοῦ Συντάγματος. Παράλληλα, ἡ Ὁλομέλεια ἔκρινε ὅτι ὁ νέος τρόπος κτήσης τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγένειας ποὺ προβλέπει ὁ ἐπίμαχος Ν. 3838/2010 προσκρούει στὶς συνταγματικὲς ἐπιταγές.

 .         Ἀναλυτικότερα, οἱ σύμβουλοι Ἐπικρατείας ἐπισήμαναν ὅτι ἡ πολιτογράφηση ποὺ προβλέπει ὁ Ν. 3838/2010 γίνεται μ βάση μιγς τυπικς προϋποθέσεις (χρόνος νόμιμης διαμονῆς τοῦ αἰτοῦντος ἀλλοδαποῦ ἢ τῆς οἰκογενείας του, φοίτηση σὲ ἑλληνικὸ σχολεῖο ἐπὶ ὁρισμένο χρόνο, ἀνυπαρξία καταδίκης γιὰ ὁρισμένα σοβαρὰ ποινικὰ ἀδικήματα) καὶ χωρς ν γίνεται ξατομικευμένη κρίση γι τ συνδρομ τς οσιαστικς προϋποθέσεως το δεσμο πρς τὸ λληνικὸ θνος τοῦ λλοδαποῦ κείνου ποὺ ποβάλλει ατηση πολιτογραφήσεως. Ὑπενθυμίζεται ὅτι μὲ τὸ Ν. 3838/2010 εἰσάγονται δύο τρόποι ἀποκτήσεως τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγενείας.
.         Ὁ πρῶτος προβλέπει ὅτι “τέκνο ἀλλοδαπῶν ποὺ γεννιέται καὶ συνεχίζει νὰ ζεῖ στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ γονεῖς ποὺ διαμένουν μόνιμα καὶ νόμιμα καὶ οἱ δύο στὴ χώρα ἐπὶ πέντε τουλάχιστον συνεχῆ ἔτη, ἀποκτᾶ ἀπὸ τὴ γέννησή του τὴν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια, ἐφόσον οἱ γονεῖς τοῦ ὑποβάλουν κοινὴ σχετικὴ δήλωση”.
.         Ὁ δεύτερος τρόπος προβλέπει ὅτι “τέκνο ἀλλοδαπῶν ποὺ ἔχει ὁλοκληρώσει ἐπιτυχῶς τὴν παρακολούθηση ἔξι τουλάχιστον τάξεων ἑλληνικοῦ σχολείου στὴν Ἑλλάδα καὶ κατοικεῖ μόνιμα καὶ νόμιμα στὴ χώρα ἀποκτᾶ τὴν ἑλληνικὴ ἰθαγένεια ἀπὸ τὴ συμπλήρωση τοῦ ἑξαετοῦς χρόνου φοίτησης”.
.         Ἡ μειοψηφία τῶν δικαστῶν ὑποστήριξε ὅτι ἡ πενταετὴς μόνιμη καὶ νόμιμη διαμονὴ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν 6ετή φοίτηση στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο ἀποτελοῦν στοιχεῖα ἐπαρκῆ νὰ γιὰ δικαιολογήσουν ἕνα πραγματικὸ καὶ νομικὸ δεσμὸ τοῦ ἀλλοδαποῦ μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ κατὰ συνέπεια τὴ χορήγηση τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγενείας.
.         Στὸ Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ Δικαστήριο ἔχει προσφύγει ἐκλογέας, Ἕλληνας πολίτης καὶ ζητοῦσε νὰ ἀκυρωθεῖ ὡς ἀντισυνταγματικὴ ἡ ἀπὸ 30.4.2010 ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν ποὺ καθορίζει τὰ δικαιολογητικὰ ποὺ πρέπει νὰ προσκομίζονται κατὰ τὴν αἴτηση ἐγγραφῆς στὸ δημοτολόγιο, ὅπως καὶ ἡ ἀπὸ 7.5.2010 ἐγκύκλιος τοῦ ἴδιου ὑπουργοῦ, ἡ ὁποία δίνει τὸ δικαίωμα τοῦ “ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι” (μόνο γιὰ τὶς θέσεις δημοτικῶν συμβούλων, συμβούλων δημοτικῶν διαμερισμάτων καὶ τοπικῶν συμβούλων) στοὺς ὁμογενεῖς καὶ στοὺς νομίμως διαμένοντες στὴν Ἑλλάδα ὑπηκόους τρίτων χωρῶν γιὰ τὴν ἀνάδειξή τους στὴν πρωτοβάθμια τοπικὴ αὐτοδιοίκηση.
.         Σημειώνεται ὅτι παρέμβαση στὴν ἐν λόγῳ ὑπόθεση ὑπὲρ τῆς ἐπίμαχης ὑπουργικῆς ἀποφάσεως εἶχε ἀσκήσει ἡ Ἑλληνικὴ Ἕνωση τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου καὶ ἡ ἀλβανικῆς ἰθαγένειας Ἔντα Γκέμυ, ἡ ὁποία εἶχε ὑποβάλει αἴτηση γιὰ νὰ μετάσχει στὶς νομαρχιακὲς καὶ δημοτικὲς ἐκλογὲς τῆς 7ης Νοεμβρίου 2010 στὸ δῆμο Νίκαιας – Ἁγίου Ἰωάννη Ρέντη.

 ΠΗΓΗ: news247.gr  (ἀπὸ  ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Σχολιάστε

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Μητρ. Ναυπάκτου Ἱερόθεος)

«Ρατσισμς κα Δημοκρατία»

Τοῦ Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου
(γιὰ τὴν Romfea.gr)

.           Συχνὰ ἔρχονται στὴν ἐπικαιρότητα θέματα καὶ προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀπασχόλησαν στὸ παρελθὸν τὴν ἀνθρωπότητα, τὴν κοινωνία καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ χύθηκε πολὺ μελάνι γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθοῦν.  Εἶναι ἕνας ἱστορικὸς νόμος ὅτι γίνεται ἀνακύκληση τῶν ἰδίων φαινομένων, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος ζῆ σὲ κάθε ἐποχὴ καὶ εἶναι ὁ ἴδιος.  Ὁ ἀρχαῖος σοφὸς Ἡράκλειτος κάνει λόγο γιὰ τὸ «κατὰ πάντα κατ’ ἔριν γίνεσθαι», δηλαδὴ τὸ «γίνεσθαι» εἶναι συνέπεια συγκρούσεως τῶν ἀντιθέτων, ὅλα βρίσκονται σὲ διαρκῆ κίνηση καὶ ἀλλαγή.
.           Πολλὲς φορὲς γίνεται λόγος γιὰ τὸν ρατσισμὸ ἢ τὸν φυλετισμὸ ποὺ εἶναι ἡ «κοινωνικὴ ἢ πολιτικὴ πρακτικὴ διακρίσεων ἀπέναντι σὲ φυλετικές, ἐθνικές, κοινωνικὲς κλπ. ὁμάδες ποὺ θεωροῦνται κατώτερες» (Γ. Μπαμπινιώτης). Βέβαια, ἄλλο εἶναι ὁ ἐθνισμός, δηλαδὴ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ Ἔθνος, τὴν Πατρίδα, καὶ ἄλλο εἶναι ὁ ἐθνικισμὸς ἢ ἐθνοφυλετισμός, ποὺ εἶναι τὸ προβάδισμα καὶ ὁ ὑπερτονισμὸς μίας φυλῆς σὲ βάρος τῆς ἑνότητας τῆς κοινωνίας.
.           Ἡ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ ἔτος 1872, ἀντικρούοντας περιπτώσεις ἐθνοφυλετισμοῦ, ποὺ παρατηρήθηκαν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη καὶ δημιουργοῦσαν προβλήματα στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, ἀπεφάνθη ὅτι ὁ ἐθνοφυλετισμὸς εἶναι «ξένος» πρὸς τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι «νεωτερικὴ λύμη», εἶναι «φυλετικὴ παρασυναγωγὴ» καὶ τελικὰ εἶναι «καινὴ δόξα», δηλαδὴ αἵρεση.
.           Ἑπομένως, τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι λελυμένο ἀπὸ πλευρᾶς ὀρθοδόξου πίστεως, ἀλλὰ δυστυχῶς στὸν πρακτικὸ τομέα δημιουργοῦνται παρεκτροπὲς καὶ διάφοροι Χριστιανοὶ διακατέχονται ἀπὸ ρατσιστικὲς καὶ ἐθνοφυλετικὲς ἰδεολογίες ἢ πρακτικές. Τέτοιες καταστάσεις διασποῦν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀλλοιώνουν τὴν οἰκουμενική της ἀποστολὴ ποὺ συμβαδίζει μὲ τὴν ἀγάπη καθενὸς στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πατρίδα.
.           Ἔτσι, οἱ σύγχρονοι Χριστιανοί, Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, δὲν μποροῦμε νὰ διακατεχόμαστε ἀπὸ ρατσιστικὰ ἢ ἐθνοφυλετικὰ ἰδεολογήματα ποὺ λειτουργοῦν εἰς βάρος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς, γιατί ἔτσι καταργοῦμε στὴν πράξη τὴν ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ νὰ διδάξουμε ὅλα τὰ ἔθνη, ἀφοῦ ὅλοι εἶναι κεκλημένοι στὴν θεία ζωὴ καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία.Οὔτε ἐμεῖς οἱ νέοι Ἱεράρχες πρέπει νὰ υἱοθετοῦμε παλαιότερες πρακτικὲς συνεργασίας μὲ ἀντιδημοκρατικὲς νοοτροπίες καὶ καταστάσεις, οἱ ὁποῖες καταργοῦν τὸ πολιτικό, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ σύστημα διοίκησης, ὅπως ἔγινε τὸ 1967.
.           Ἐπίσης, δὲν μποροῦμε νὰ υἱοθετοῦμε πρακτικὲς βίας ἐναντίον συνανθρώπων μας ποὺ δὲν ἀνήκουν στὴν ἴδια μὲ μᾶς φυλὴ καὶ θρησκεία. Ἡ ἀγάπη ποὺ πρέπει νὰ προσφέρουμε σὲ κάθε ἀλλόφυλο καὶ ἀλλοεθνῆ εἶναι βασικὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ.
.           Ἂς θυμηθοῦμε τὴν παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου, στὴν ὁποία ὁ Χριστὸς δίδαξε ὅτι πρέπει νὰ προσφέρουμε βοήθεια σὲ κάθε ἄνθρωπο ποὺ πάσχει καὶ ὑποφέρει, ἔστω καὶ ἂν εἶναι ἀλλοεθνὴς καὶ ἀλλόφυλος, καὶ νὰ θεραπεύουμε τὶς πληγές του μὲ τὸ κρασὶ καὶ τὸ λάδι, ἀλλὰ νὰ τὸν φέρουμε καὶ ἐπάνω «στὸ ἴδιο κτῆνος» καὶ νὰ τὸν ὁδηγοῦμε στὸ «Πανδοχεῖο» γιὰ πλήρη θεραπεία.
.           Ἡ σκληρὴ καὶ ἀπάνθρωπη διαγωγὴ τοῦ «ἱερέα» καὶ τοῦ «λευΐτη», ὅπως παρουσιάζεται στὴν ἴδια παραβολή, καταδικάζεται ἀπὸ τὸν Χριστό.
.           Ὅλα αὐτὰ εἶναι δεδομένα καὶ ἀναμφισβήτητα. Ἀλλὰ ὑπάρχουν δύο ἐπὶ μέρους πραγματικότητες ποὺ πρέπει νὰ τονισθοῦν, ἐπειδὴ πρέπει νὰ ζοῦμε σὲ εὐνομούμενες πολιτεῖες, στὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἐπικρατοῦν καταστάσεις εἰρήνης, δικαιοσύνης καὶ ἀγάπης.

.           Ἡ πρώτη πραγματικότητα εἶναι ὅτι δὲν πρέπει νὰ συμβῆ στὸν χώρα μᾶς αὐτὸ ποὺ ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς «λιβανοποίηση». Κατὰ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο ποὺ γινόταν στὸν Λίβανο γιὰ μία δεκαπενταετία (1975-1990) βρέθηκα ἐκεῖ ἕνα χρονικὸ διάστημα. Ἤμουν αὐτόπτης μάρτυς συγκρούσεων μεταξὺ Χριστιανῶν Μαρωνιτῶν (ὄχι τῶν Ροὺμ Ὄρθοδοξ) καὶ τῶν Μουσουλμάνων.  Στὴν ἀρχὴ δὲν μποροῦσα νὰ καταλάβω γιατί σκοτώνονται μεταξύ τους οἱ κάτοικοι αὐτῆς τῆς μικρῆς Χώρας καὶ μάλιστα μέσα στὴν ὄμορφη Πόλη τῆς Βηρυττοῦ, ποὺ ἦταν τότε πράγματι τὸ μικρὸ Παρίσι τῆς Ἀνατολῆς. Μὲ τὸν καιρό, ὅμως, καὶ τὴν ἐξέταση τῶν πραγμάτων διεπίστωσα ὅτι οἱ κάτοικοι τοῦ Λιβάνου εἶχαν νὰ ἀντιμετωπίσουν ἕνα μεγάλο πρόβλημα.
.           Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους ἀπὸ τὸν Ὀθωμανικὸ ζυγό, τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20ού αἰώνα, καθόρισαν τὸν τρόπο τῆς λειτουργίας τῶν θεσμῶν τῆς Χώρας (Πρόεδρο, Πρωθυπουργό, Πρόεδρο Βουλῆς, Ὑπουργοὺς κλπ.) σύμφωνα μὲ τὸ ποσοστὸ τῶν διαφόρων θρησκευτικῶν καὶ πολιτιστικῶν ὁμάδων, ἤτοι Μαρωνιτῶν, Ρωμηῶν Ὀρθοδόξων, Σουνιτῶν Σιϊτῶν κλπ.  Ὅμως, μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἡ ἀθρόα καὶ ἐλεύθερη εἴσοδος τῶν διαφόρων Μουσουλμανικῶν ὁμάδων ἄλλαξε τὰ δημογραφικὰ δεδομένα τῆς χώρας, ὅποτε μερικοὶ ἤθελαν τὴν ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματος, ποὺ νὰ ἐξυπηρετῆ τὴν νέα πραγματικότητα.  Ἔτσι, μαζὶ μὲ ἄλλα αἴτια, ἐξερράγη ὁ ἐμφύλιος πόλεμος ποὺ προκάλεσε μεγάλη αἱμορραγία στὴν Χώρα σὲ ἀνθρώπινες ζωές, ἀλλὰ καὶ ὑλικὰ ἀγαθά.
.           Τὸ πρόβλημα, λοιπόν, εἶναι νὰ μὴ ζήσουμε στὴν Χώρα μας αὐτὸ τὸ φαινόμενο τῆς «λιβανοποίησης» τῆς κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς ζωῆς, ποὺ πιθανὸν νὰ εἶναι σχέδια ποὺ ἀπεργάζονται διάφορα κέντρα στὴν Δύση καὶ στὴν Ἀνατολή.
.           Καὶ αὐτὸ εἶναι πρωτίστως εὐθύνη τοῦ Κράτους, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν διαφόρων οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν προβλημάτων, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ παραβλέπη, ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὰ τεκταινόμενα σχέδια γεωπολιτικῶν ἀλλαγῶν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὰ γεγονότα ποὺ συντελοῦν στὴν ἀλλοίωση τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητας τῆς κοινωνίας μας. Πρέπει ν παραμείνη ρρηκτος βασικς κοινωνικς κα πολιτιστικς στς στν κοινωνία μας, γιατί διαφορετικ θ χάσουμε τν πολιτιστικ κα πνευματικὴ διοπροσωπία μας κα τν διαίτερη τατυτότητά μας.
.           Τὸ Κράτος μὲ τοὺς θεσμούς του, πρέπει νὰ ἀναλάβη δράση στὸν τομέα αὐτό, ὥστε στὴν συνέχεια νὰ μὴ διαμαρτύρεται ὅταν κάποιοι ἄλλοι προσπαθοῦν νὰ καλύψουν αὐτὸ τὸ κενό, οὐσιαστικὰ τὴν ἀδράνειά τους.
.           Ἡ δεύτερη πραγματικότητα εἶναι ὅτι πρέπει νὰ ἐνισχυθοῦν ἀκόμη περισσότερο οἱ δημοκρατικοὶ θεσμοὶ στὴν Χώρα μας, γιατί ἀπὸ ὅλα τὰ συστήματα ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν ἀνθρωπότητα ἡ Δημοκρατία εἶναι τὸ καλύτερο, παρὰ τὶς ὅποιες ἀδυναμίες ποὺ ἀναφύονται σ’ αὐτήν.
.           Πρέπει νὰ ἀγρυπνοῦμε γι’ αὐτὸ καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέπουμε τὴν ὑπονόμευση τῶν Δημοκρατικῶν ἀρχῶν καὶ θεσμῶν.
.           Μπορεῖ μερικοὶ πολιτικοὶ νὰ ἔχουν κάνει λάθη, καὶ ἀσφαλῶς ἔκαναν, ἀλλὰ δὲν πρέπει στὸ ὄνομα αὐτῶν τῶν λαθῶν νὰ ὑπονομεύεται τὸ ὑγιὲς δημοκρατικὸ πολίτευμα, μὲ τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν ἀντιπολίτευση, οἱ θεσμοὶ μίας κοινωνίας καὶ τελικὰ αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ Δημοκρατία.
.           Διαβλέπω δὲ κάποιες ὑπερβολικὲς κριτικὲς -συνειδητὲς ἢ ἀσυνείδητες– στοὺς δημοκρατικοὺς θεσμούς. Προσωπικὰ νομίζω ὅτι οἱ «ὀλίγιστοι» πολιτικοὶ εἶναι καλύτεροι ἀπὸ τοὺς «πανέξυπνους» δικτάτορες, ποὺ στεροῦν τὶς ἐλευθερίες τοῦ λαοῦ.
.           Φυσικά, καὶ οἱ πολιτικοὶ δὲν πρέπει νὰ ἐκμεταλλεύωνται τοὺς δημοκρατικοὺς θεσμοὺς πρὸς ἴδιον ὄφελος. Οὔτε, βέβαια, πρέπει νὰ ἐπικρατήση «ἡ δημοκρατία τοῦ θεατῆ», οὔτε νὰ ἰσχύη κατὰ πάντα ἡ λεγόμενη «εἰδικευμένη τάξη», οὔτε φυσικὰ νὰ ὑπάρχουν δυνάμεις ποὺ νὰ ὁδηγοῦν τὸν λαὸ στὸ νὰ γίνη «τὸ κοπάδι ποὺ τά ᾽χει χαμένα», «τὸ ζαλισμένο κοπάδι», γιὰ νὰ θυμηθῶ τὸν Νόαμ Τσόμσκι, ποὺ ἑρμήνευσε ἀνάλογα γεγονότα.
.           Στὴν Εὐρώπη τὸν περασμένο αἰώνα ἐμφανίσθηκαν ἰδεολογίες ποὺ ξεκίνησαν ἀπὸ τὶς θεωρίες τοῦ Ρουσώ –παρὰ τὰ θετικὰ σημεία– γιὰ ἐπάνοδο στὴν φύση καὶ περνώντας μέσα ἀπὸ διάφορες διαδικασίες ἔφθασαν στὸν ὑπεράνθρωπό του Νίτσε, μὲ τὶς βασικὲς ἀρχές του ὅτι εἶναι ἀνάγκη νὰ φονευθῆ ὁ Θεός, νὰ μὴ λυπᾶται κανεὶς τὸν πλησίον, νὰ διακατέχεται κανεὶς ἀπὸ τὸν ἀνελέητο πόθο γιὰ τὴν ἐξουσία καὶ φυσικά, ὕστερα ἀπὸ ὅλα αὐτά, ὅλα ἐπιτρέπονται, ἀφοῦ ὁ ὑπεράνθρωπος εἶναι πάνω ἀπὸ τὴν ἠθικὴ διάκριση κακοῦ καὶ καλοῦ. Αὐτὴ ἡ ἀπάνθρωπη ἰδεολογία γέννησε τὸν φασισμὸ καὶ τὸν ναζισμό, ποὺ αἱματοκύλισε τὴν ἀνθρωπότητα καὶ γέννησε τὸν ἄθεο ὑπαρξισμὸ μὲ τὸ συνθημα «οἱ ἄλλοι εἶναι ἡ κόλασή μου». Στὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε καὶ μάλιστα σὲ αὐτὴν τὴν Χώρα, ἰδίως αὐτὴν τὴν περίοδο ποὺ ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται ἡ κρίση δὲν εἶναι ἁπλῶς οἰκονομική, ἀλλὰ κατ’ ἐξοχὴν γεωπολιτικὴ καὶ ἀνταγωνιστικὴ διαφόρων οἰκονομιῶν, Ἀνατολῆς καὶ Δύσης, ἀπαιτεῖται νηφαλιότητα, σωφροσύνη, διάκριση.
.           Καὶ πρὸ παντὸς ἀπαιτεῖται νὰ στερεώσουμε καὶ ἐνισχύσουμε ἀκόμη περισσότερο τοὺς δημοκρατικοὺς θεσμούς.
.           Ἐπὶ πλέον θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθῆ ἀπὸ τὸ Κράτος, σὲ ὀρθὴ κατεύθυνση, τὸ φαινόμενο τῆς λαθρομετανάστευσης, ποὺ ἐνδεχομένως νὰ εἶναι τὸ ἰσχυρὸ ὅπλο τῶν διαφόρων κέντρων λήψεως ἀποφάσεων, γιὰ νὰ διαλύσουν τὸν κοινωνικὸ καὶ πολιτιστικὸ ἱστὸ τῆς Πατρίδας μας. Τ πρόβλημα πο δημιουργεται σήμερα προέρχεται π τν λιγωρία τν νομίμων ρχν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ρατσιστικὲς ἰδεολογίες στὴν πρακτική τους μορφή, οἱ ὁποῖες καλύπτουν μερικὰ κενὰ σὲ βάρος ἀνθρώπων ποὺ εἶναι θύματα τῆς παγκόσμιας ἀδικίας.
.           Ἑπομένως, εἴμαστε ἐναντίον τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς βίας, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς Δημοκρατίας ποὺ ὀργανώνεται σωστά, καθὼς καὶ ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητας τῆς Χώρας μας.–

ΠΗΓΗ: Romfea.gr 

, , ,

Σχολιάστε

Η ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΒΟΣΝΙΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «Σύντομα θὰ εἶναι πολὺ ἀργά! Τότε λίγη σημασία θὰ ἔχει ἂν οἱ Τοῦρκοι θὰ σουλατσάρουν μὲ τὶς φρεγάτες τους στὸ Σούνιο, θὰ ἔχουν καταλάβει τὸ Ἀγαθονήσι, τὸ Φαρμακονήσι καὶ ποιὸς ξέρει τί ἄλλο, ἂν ἡ FYROM θὰ λέγεται Μακεδονία καὶ ἂν θὰ ὑπάρχει ἀκόμα ὁ ἑλληνισμὸς στὴν Κύπρο».

Ο λαθρομετανάστες βοσνιοποιον τν Ελλάδα.

 τοῦ Θόδωρου Κατσανέβα
(καθηγητῆ οἰκονομικῶν στὸ ΠΑ.ΠΕΙ.)

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πολὺ πικρὲς καὶ τεκμηριωμένες ἀλήθειες. «Σύντομα θὰ εἶναι πολὺ ἀργά»!

.               Τὰ τελευταῖα  χρόνια, εἰσέρχονται μὲ αὐξανόμενο ρυθμὸ ἀπὸ τὰ παράλια καὶ τὰ σύνορά μας μὲ τὴν Τουρκία, περίπου 200-300.000 μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες τὸ χρόνο προερχόμενοι ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία. Σὲ εἴκοσι χρόνια, θὰ ἀνέρχονται σὲ 5-6 ἑκ. ἄτομα. Ἂν προστεθοῦν οἱ ἐδῶ κατοικοῦντες καὶ οἱ μουσουλμάνοι τῆς Δυτικῆς Θράκης, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ νεαρὸ τῆς ἡλικίας καὶ τὴν ὑψηλή τους γεννητικότητα, θὰ ἔχουν ἰσοσκελίσει, ἂν δὲν ξεπεράσουν, τὰ 9 ἐκ. τοῦ ὑπογεννητικοῦ καὶ γηράσκοντος ἑλληνογενοῦς πληθυσμοῦ. Ἀλλὰ καὶ σὲ 8-10 χρόνια, θὰ ἔχουν ξεπεράσει τὰ 3-4 ἑκ. ἄτομα, ἀποκτώντας τόσο μεγάλη πολιτικὴ ἰσχὺ ποὺ θὰ εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀποτραπεῖ ἡ συνέχιση καὶ διεύρυνση τῆς εἰσβολῆς…
.               Σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς μέχρι σήμερα μετανάστες ἀπὸ τὶς χῶρες τοῦ πρώην ἀνατολικοῦ μπλὸκ ποὺ ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἐνσωματώνονται ὁμαλὰ στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, οἱ νεόφερτοι πολυπληθεῖς μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες, λόγῳ ἰσχυρῆς πολιτισμικῆς καὶ θρησκευτικῆς τους ἰδιαιτερότητας, δὲν εἶναι ἐνσωματώσιμοι σὲ διαφορετικὲς κοινωνίες ὅπως εἶναι γνωστὸ ἀπὸ πολλὰ παρόμοια φαινόμενα. (Βοσνία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Κύπρος, Λίβανος, Δυτικὴ Θράκη, κλπ). Ἡ τεράστια ἀριθμητικὴ παρουσία τους, θὰ ὁδηγήσει σὲ ἀνεξέλεγκτες ἐκρηκτικὲς καταστάσεις. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ περίπτωση τῶν μουσουλμάνων γαλλόφωνων, Γάλλων ὑπηκόων τῆς Ἀλγερίας, ποὺ πρὶν ἀπὸ πολλὲς γενιὲς μετανάστευσαν στὴ μητροπολιτικὴ Γαλλία καὶ οὐδέποτε ἐνσωματώθηκαν στὴν ἐκεῖ κοινωνία. Ἡ Γαλλία εἶναι μία χώρα μὲ 65 ἐκ. ὁμοιογενεῖς κατοίκους ποὺ μποροῦν εὔκολα νὰ ὑπερκεράσουν μικρότερες πληθυσμιακὲς ὁμάδες. Τὸ ἴδιο ἰσχύει μὲ τὴν Ἰταλία τῶν 60 ἐκ. καὶ τὶς ἄλλες μεγάλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Ἐνῶ τὰ μικρότερα πληθυσμιακὰ κράτη, ἔχουν λάβει δρακόντεια μέτρα ἀποτροπῆς τοῦ φαινομένου. Αὐτὰ σημειώνονται μὲ τὸν ὀφειλόμενο σεβασμὸ γιὰ τὴ μουσουλμανικὴ θρησκεία καὶ τὶς παραδοσιακὲς σχέσεις φιλίας τῶν Ἑλλήνων μὲ τὸν Ἀραβικὸ κόσμο.

 Τουρκικὸ σχέδιο πληθυσμιακῆς ἀλλοίωσης καὶ ἡ πολυπολιτισμικὴ κοινωνία

.               Οἱ δουλέμποροι διακινητὲς ἔχουν ἕδρα τους τὴν Κωνσταντινούπολη, τὴ Σμύρνη καὶ κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι καὶ ἀσύδοτοι. Λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ἐπίσημου ἢ τοῦ βαθέως τουρκικοῦ κράτους καὶ ἔχουν γνωστὴ διεύθυνση, τηλέφωνα γιὰ τὸν κάθε ἐνδιαφερόμενο! Στὴν Κωνσταντινούπολη, πολλοὶ λαθρομετανάστες συγκεντρώνονται στὶς περιοχὲς Κοὺμ Καπὶ καὶ Γελσικόι καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ «ξενοδοχεῖα» ποὺ μένουν ὀνομάζεται Μερβέ. Στὴ Σμύρνη συγκεντρώνονται κυρίως στὴν περιοχὴ Μπασμάν, κοντὰ στὸ ζωολογικὸ κῆπο καὶ ἐγκαθίστανται προσωρινά, μεταξὺ ἄλλων καὶ στὰ «ξενοδοχεῖα» Χοριγιὰτ καὶ Ὄνκα. Μὲ τοὺς ἐδῶ συνεργάτες τους οἱ δουλέμποροι, μεταφέρουν τὸ «ἐμπόρευμα» μέσα ἀπὸ τὰ θαλάσσια καὶ ἐδαφικά μας σύνορα, χρησιμοποιώντας ἀκόμα καὶ κρατικὰ πλοιάρια. Τοὺς προωθοῦν ἐπίσης  μὲ ταχύπλοα, μὲ ἰστιοπλοϊκά, μὲ φορτηγίδες, ἀποβιβάζοντάς τους στὴ μητροπολιτικὴ χώρα, στὴν Εὔβοια, στὸ Λαύριο, στὸν Πόρο, μέχρι καὶ στὰ λιμανάκια τῆς Βάρκιζας ( ! ) Ἐπίσης, τοὺς μεταφέρουν καὶ ἀεροπορικῶς ἀπὸ χῶρες τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς, μὲ πλαστὰ ἔγγραφα. Πρόκειται γιὰ φαρμογ στν πράξη το δόγματος ζλ τι «δὲν χρειάζεται ν κάνουμε πόλεμο μ τος λληνες, φορκε ν τος στείλουμε μερικκατομμύρια πδ μερι κα ν τελειώνουμε μ ατούς». Τ βαθ τουρκικ κράτος χει λλωστε στορικ εδίκευση σ κάθε τύπου θνοκαθάρσεις. Και ἐδῶ πρόκειται γιὰ μία ἁπλοϊκή, σατανικὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ σύγχρονη πρακτική. Βέβαια ἡ Τουρκία ἔχει ὑπογράψει τὴν διεθνῆ σύμβαση ὅπου ὑποχρεοῦται νὰ δέχεται τοὺς λαθρομετανάστες ποὺ προωθοῦνται ἀπὸ τὸ ἔδαφός της, τὴν ὁποία βέβαια τὴν γράφει στὰ «παλαιά της ὑποδήματα». Ἐνῶ ἡ Ἑλλάδα τηρεῖ καθ’ ὑπερβολὴ τὸν κανονισμὸ τοῦ Δουβλίνου ΙΙ, ποὺ ἔχει ὑπογράψει τὸ 2003, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο, ἡ ὑποχρέωση γιὰ τὴ διαχείριση τῶν λαθρομεταναστῶν γιὰ τὴν Ε.Ε., ἀνήκει στὴν πρώτη χώρα εἰσαγωγῆς τους. Ἔτσι, σχεδὸν ὁπουδήποτε στὴν Εὐρώπη συλληφθεῖ ἕνας λαθρομετανάστης, προωθεῖται στὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἔχει μεταβληθεῖ σὲ «τοξικὸ ὑποδοχέα» τοῦ προβλήματος ἀπὸ τοὺς «κουτόφραγκους».
.               Ἡ πολυπολιτισμικὴ ἢ διαπολιτισμικὴ κοινωνία στὰ πλαίσια τῆς παγκοσμιοποίησης, λειτουργεῖ ὁμαλὰ σὲ μεγάλες χῶρες ὅπως ἡ ΗΠΑ, ὅπου ἔχει διαφυλαχθεῖ ἡ ὑπεροχὴ τῶν Ἀγγλοσαξώνων μὲ τὸ σύστημα τῆς ἐθνολογικῆς ποσόστωσης τῆς εἰσροῆς μεταναστῶν. Στὴν περιφέρεια τῆς γῆς, παρόμοιες πρακτικές, μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν στὴν ἐξαφάνιση τῶν ἐθνῶν-κρατῶν, ὅπως ἔχει συμβεῖ μὲ πολλὰ ἱστορικὰ προηγούμενα. ν δν προβληματιστομε σχετικά, τότε υοθετομε τ μελλοντικ διάλυση τς θνολογικς κα κοινωνικς μας συνοχς. Ἡ «μικρὴ πλὴν ἔντιμος Ἑλλάς», φυσικὰ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ περιθάλψει τὸ 1 δὶσ. τῶν λιμοκτονούντων  παγκοσμίως, τῶν ἀποβλήτων τοῦ παγκόσμιου καπιταλισμοῦ ποὺ ἐπιζητοῦν δικαίως μία θέση στὴ ζωή.

 Ἡ παγκόσμια φτώχεια δὲ λύνεται μὲ τὴ φιλανθρωπία

.               Οἱ δουλέμποροι διακινητὲς τῶν λαθρομεταναστῶν, εἰσπράττουν 3000-6000 τὸ κεφάλι γιὰ τὴ διακίνηση τοῦ «ἐμπορεύματος», οἱ ἰδιοκτῆτες καὶ κάθε τύπου παρανομίας τῶν βρωμερῶν πολυκατοικιῶν στὰ γκέτο τῆς Ἀθήνας ἐνθυλακώνουν φοροδιαφεύγοντας 3-7 εὐρὼ τὴν ἡμέρα ἀνὰ ἄτομο ποὺ ἀναλογοῦν σὲ 20-60.000 Εὐρὼ τὸ μήνα, οἱ ἔμποροι ναρκωτικῶν καὶ πορνείας τοὺς ἐντάσσουν στὸ ἐγκληματικό τους κύκλωμα στὸ κέντρο τῆς χώρας ποὺ ἔχει μεταβληθεῖ σὲ  γκέτο τοῦ ἐγκλήματος καὶ τῆς ντροπῆς. Κα ο «θαγενες» πο διαμαρτύρονται χαρακτηρίζονται ρατσιστές! Ὁρισμένοι προοδευτικοὶ καὶ ἀριστεροὶ πολιτικοὶ καὶ ἀκτιβιστές, προσεγγίζουν τὸ πρόβλημα  ἀπὸ τὴν ἀνθρωπιστική του σκοπιά. Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι γιὰ ὅλα φταίει ὁ ἰμπεριαλισμός, παραβλέποντας ὅτι τὸ μεγαλύτερο θύμα, σκόπιμα ἢ μή, εἶναι ἡ χώρα μας. Ἀλλὰ κάθε ἄλλο παρὰ ἀποτελεῖ ἀριστερὴ ἀντίληψη ἡ ἄποψη ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς παγκόσμιας φτώχειας μπορεῖ νὰ λυθεῖ μεμονωμένα μὲ φιλανθρωπικοῦ τύπου ἐνέργειες καὶ μάλιστα ἀπὸ μία κουκίδα στὸν παγκόσμιο χάρτη ὅπως ἡ Ἑλλάδα.

 Μέτρα πολιτικῆς

.               Ἡ χώρα μας ὀφείλει νὰ  δεχτεῖ ἕναν ὁρισμένο ἀριθμὸ πολιτικῶν προσφύγων ἀνάλογο μὲ αὐτὸν ποὺ δέχονται καὶ ἄλλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Νὰ δείξει τὸν πρέποντα σεβασμὸ στοὺς νόμιμους, οἰκονομικοὺς μετανάστες ποὺ ὁμιλοῦν τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, φορολογοῦνται καὶ ἀσφαλίζονται, δὲν ἔχουν ὑποπέσει σὲ παράνομες πράξεις καὶ σέβονται τὶς πολιτισμικὲς παραδόσεις τῆς χώρας. Νὰ βάλει φρένο στὶς γραφειοκρατικὲς ἀγκυλώσεις καὶ τὴν ἐκμετάλλευσή τους ἀπὸ διάφορα κυκλώματα. Γιὰ τὴν ἀποδοχὴ οἰκονομικῶν μεταναστῶν, σκόπιμο εἶναι, ὅπως ἰσχύει καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες χῶρες, νὰ ὑπάρχουν ἐπιλεκτικὰ κριτήρια ποὺ νὰ συνδέονται μὲ τὴν ἐπαγγελματικὴ ἐξειδίκευση, τὴ χώρα προέλευσης, κλπ.
.           Παράλληλα, ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία ὀφείλει νὰ λάβει ἀποτελεσματικὰ μέτρα γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς ἀνεξέλεγκτης μαζικῆς εἰσβολῆς καὶ τῆς ἀπειλούμενης πληθυσμιακῆς ἀλλοίωσης τῆς χώρας. Νὰ θωρακίσει τὰ σύνορα μὲ τὴ βοήθεια τῆς Frontex, τὴν Interpol, τὶς τουρκικές, τὶς ἰταλικὲς τὶς γαλλικὲς ἀρχὲς καὶ αὐτὲς τῶν ΗΠΑ. Νὰ θωρακίσει τὰ σύνορα μὲ εὐθύνη τοῦ στρατοῦ, τοῦ ὁποίου αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀποστολή του. Νὰ ἐνισχύσει τὴ διεύθυνση τῆς Ἀστυνομίας Ἀλλοδαπῶν, νὰ ἐξοντώσει ἀμείλικτα τὰ ἐδῶ κυκλώματα τῶν δουλεμπόρων καὶ τῶν συνεργατῶν τους. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση μπορεῖ νὰ ἐπιβάλει στὴν Τουρκία τὴ διακοπὴ τῆς πρακτικῆς ποὺ ἀκολουθεῖ στὸ θέμα αὐτὸ μὲ πολλοὺς τρόπους, πέραν τῆς ἀπειλῆς γιὰ ἀναστολὴ τῶν ἐνταξιακῶν διαδικασιῶν καὶ ἄλλων κυρώσεων. Παράλληλα, πρέπει νὰ ἀναθεωρηθεῖ ὁ κανονισμὸς τοῦ Δουβλίνου ΙΙ, ὅπου ἔχει συμφωνηθεῖ ὅτι ἡ πρώτη χώρα εἰσόδου τῶν λαθρομεταναστῶν στὴν Ε.Ε. εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὴ διαχείρισή τους. Ἡ Εὐρώπη καὶ οἱ ΗΠΑ ἐπιπλέον εἶναι σὲ θέση νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ αὐτονόητο, ὅτι μία τέτοια κατάσταση, θὰ ἀποτελέσει τὸ εὐρωπαϊκὸ ἐφαλτήριο γιὰ μεγάλης κλίμακας τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸν δυτικὸ κόσμο. Μεταξὺ ἄλλων, ἀναγκαία εἶναι ἡ αὐστηροποίηση τῆς νομοθεσίας καὶ τῶν πρακτικῶν τους ἐφαρμογῶν γιὰ τοὺς δουλεμπόρους, ἡ ἀπαγόρευση ἐνοικίασης πολυκατοικιῶν σὲ λαθρομετανάστες, ἡ δημιουργία ἑνὸς  συντονιστικοῦ κέντρου  ποὺ θὰ ἀναλάβει τὴ συνολικὴ διαχείριση  καὶ τὴν προσωρινὴ μετεγκατάστασή τους σὲ ἀξιοπρεπεῖς χώρους, μακριὰ ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας. Καὶ θὰ τοὺς ἐπαναπροωθήσει στὶς χῶρες τους μὲ ναυλωμένα ἀεροπλάνα ἢ ἄλλα πρόσφορα μέσα, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν παροχὴ διεθνοῦς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας.
.               Ἐφ’ ὅσον δὲν γίνει κάτι ἄμεσα, σύντομα θ εναι πολὺ ργ γι νὰ ντιστραφεῖ  παράδοση τς Πρωτεύουσας κα τς χώρας στν νομία, στγκλημα κα σ βίαιες φυλετικς συγκρούσεις πο θπονομεύσουν τν λη πόσταση κα κοινωνική της συνοχή. Καὶ σὲ 10-15 σὲ 20 χρόνια τὸ ἀργότερο, Ἑλλάδα θὰ ἔχει «βοσνιοποιηθεῖ» καὶ ἁπλὰ θὰ πάψει νὰ ὑπάρχει. Τότε λίγη σημασία θὰ ἔχει ἂν οἱ Τοῦρκοι θὰ σουλατσάρουν μὲ τὶς φρεγάτες τους στὸ Σούνιο, θὰ ἔχουν καταλάβει τὸ Ἀγαθονήσι, τὸ Φαρμακονήσι καὶ ποιὸς ξέρει τί ἄλλο, ἂν ἡ FYROM θὰ λέγεται Μακεδονία καὶ ἂν θὰ ὑπάρχει ἀκόμα ὁ ἑλληνισμὸς στὴν Κύπρο.

 ΠΗΓΗ: aienaristeyein.com

, ,

Σχολιάστε