Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Λαδόξερα

ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ …ΞΕΡΑ; (Ζουράφα: τὸ βορειανατολικότερο ἀναδυόμενο στὴν ἀνοιχτὴ θάλασσα, νησαῖο Ἑλληνικὸ ἔδαφος ὑπόλειμμα μεγάλου ἐδάφους.)

Γιατί εναι τόσο μεγάλο τὸ νδιαφέρον τν Τούρκων γι μία λληνική ξέρα;; 

.               Αὐτὲς τὶς ἡμέρες, οἱ Τοῦρκοι συνεχίζουν νὰ προκαλοῦν στὸ ἀκριτικὸ ἄκρο τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου μας «διεκδικώντας» μία μικρὴ ξέρα -τὰ Ζούραφα- ποὺ μόλις καὶ μετὰ βίας καλύπτει ἔκταση ἑνὸς περίπου στρέμματος καὶ ἀμφισβητοῦν εὐθέως τὴν ἑλληνικότητά της. Τὴν εὐκαιρία βρῆκε μὲ ἕνα ἀτύχημα ἀνατροπῆς σκάφους ποὺ ψάρευε στὴν περιοχή. Ὡστόσο εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανείς, γιατί τόση μεγάλη ἡ σπουδὴ τῆς γειτονικῆς χώρας γιὰ κάτι ἀπὸ ἐδαφικῆς ἀπόψεως τόσο ἀσήμαντου;; Ἂς δοῦμε ὅμως πιὸ κάτω.
.               Γιὰ τὰ Ζουράφα -κοινῶς Λαδόξερα- τῆς Σαμοθράκης, ὁ λόγιος Νικόλαος Φαρδύς (1853-1901), ἔγραφε: «Σὲ καιρὸ γαλήνης διακρίνεται καὶ ἀπὸ κάποια ὑγρή, ἐλαιώδη οὐσία ποὺ ἐπιπλέει ἐπὶ τῶν πέριξ ὑδάτων, ποὺ ἀποπνέει ὀξεῖα ὀσμὴ πετρελαίου». Στὴν Λαδόξερα ὑπῆρχε καὶ λειτουργοῦσε Φάρος, ποὺ ὅμως ἀπὸ τὶς τρικυμίες καὶ τὸ χαμηλὸ ὕψος τοῦ ἐδάφους τῆς ξέρας, εἶχε ὑποστεῖ μεγάλες καταστροφες. Σήμερα (πρὸ διημέρου) ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες ἀνακατασκευῆς τοῦ Φάρου στὴ Λαδόξερα, ποὺ εἶναι μία πολὺ σημαντικὴ ἐξέλιξη γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν ἑλληνικῶν ἐθνικῶν συμφερόντων. Σύμφωνα μὲ τὴν ἰστοσελίδα “Φαροφύλακες” ξεκινησαν τὰ ξημερώματα τοῦ Σαββάτου οἱ ἐργασίες ἀνακατασκευῆς τοῦ Φάρου στὴ Λαδόξερα (Ζουράφα) τῆς Σαμοθράκης ποὺ καταστράφηκε μετὰ ἀπὸ ἔντονο κυματισμὸ τὸν περασμένο Φεβρουάριο. Οἱ ἐργασίες γίνονται ὑπὸ τὴν διακριτικὴ παρακολούθηση ἀκταιωροῦ τῆς τουρκικῆς Ἀκτοφυλακῆς καὶ σκαφῶν τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος ποὺ περιπολοῦν καὶ προστατεύουν τὸ συνεργεῖο.
.               Οἱ Τοῦρκοι ὅπως καὶ σὲ ἄλλες ἀκριτικὲς περιοχὲς τοῦ Αἰγαίου μας, ἔτσι καὶ στὴν Λαδόξερα, προκαλοῦν καὶ ἀποδεικνύεται πὼς «ψάχνονται» γιὰ ἕνα ἐπεισόδιο. Ὅμως γιατί νὰ ἐπιδεικνύουν τέτοια σπουδὴ καὶ ἐνδιαφέρον γιὰ μία περιορισμένης ἔκτασης ἐπιβεβαιωμένη ἐλληνικὴ ξέρα;

.               Ἡ ἀπάντηση βρίσκεται σὲ κείμενο τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου ποὺ ἐπικεντρώνει σὲ δύο σημαντικὲς περιπτώσεις:

Πρῶτον: Ἡ Ζουράφα, κοινότερα Λαδόξερα, εἶναι τ βορειανατολικότερο ναδυόμενο στν νοιχτ θάλασσα νησαο λληνικὸ δαφος πόλειμμα μεγάλου δάφους. Ὁριοθετεῖ δηλαδὴ τὸ Ἑλληνικὸ βορειοανατολικὸ Αἰγαῖο καὶ

Δεύτερον, ὅπως θὰ διαβάσουμε στὴ συνέχεια, γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἔτος 1874 διαπιστώθηκε ἐκεῖ ἡ ὕπαρξη πετρελαίου, τοῦ ὁποίου μάλιστα ἡ πηγὴ εὐρίσκετο ἀκριβῶς ἐπὶ τῆς Ζουράφας!!!

HellasOnTheWeb.Org

[Ἀκολουθεῖ κείμενο ἀπὸ τὴν μελέτη τοῦ Γεωργίου Γιαγκάκη “Η ΖΟΥΡΑΦΑ ΜΑΣ: Βορειοανατολικὴ νησαία προεξοχὴ τῆς χώρας” 1996,
Πανεπιστήμιο Αἰγαίου].

ΟΝΟΜΑ ΝΗΣΟΥ : ΖΟΥΡΑΦΑ -ΛΑΔΟΞΕΡΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ : 40ο 28 23”
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ : 25ο 50 18”
ΕΚΤΑΣΗ (σὲ τετραγωνικὰ χιλιόμετρα) : 0.009
ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΗΣ (σὲ χιλιόμετρα) : 0.465
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ : ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

.               Παραμένει ἄσημη, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι διάσημη, ἂν ὄχι γιὰ ἄλλους λόγους, τουλάχιστον γιατί ὁριοθετεῖ τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια στὸ Βορειοανατολικὸ Αἰγαῖο. Εἶναι ἡ Βορειοανατολικότερη τῶν Θρακικῶν Σποράδων.
.               Ἡ Ζουράφα (Λαδόξερα) μὲ ἐπιφάνεια 9 στρέμματα καὶ μῆκος ἀκτῆς 465 μέτρα σύμφωνα μὲ παλαιότερες μετρήσεις τῆς Ὑδρογραφικῆς Ὑπηρεσία τοῦ Π.Ν., ἐνῶ σύμφωνα μὲ νεώτερους ὑπολογισμούς της εἶναι μικρότερη τοῦ ἑνὸς στρέμματος καὶ ἔχει ἀκτογραμμὴ 32 μέτρα, εἶναι χαμηλὴ καὶ γιὰ αὐτὸ ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνη, ἰδίως μὲ δυσμενεῖς συνθῆκες ὁρατότητας γιὰ ὅσους πλέουν ἀνατολικῶς τῆς Σαμοθράκης, ἀπὸ τὸ Βορειοανατολικὸ ἄκρο τῆς ὁποίας (Ἄκρα Ἄγκιστρο ἢ Σκεπαστὸ) ἀπέχει 6 ν.μ. περίπου. Ἐπ’ αὐτῆς λειτουργεῖ φανὸς μεμονωμένου κινδύνου μὲ ἀναλάμπον λευκὸ φῶς. Ἡ μεταλλικὴ πυραμὶς τοῦ φανοῦ εἶναι χρωματισμένη μαύρη μὲ ἐρυθρὴ λωρίδα. Βάθη μικρότερα ἀπὸ 10 μέτρα βρίσκονται μέχρις ἀποστάσεως 100 μέτρων περίπου γύρω της. Ἀπέχει 22 ν.μ. περίπου ἀπὸ τὸν φάρο τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, εἶναι ὑπόλειμμα ἡφαιστειογενοῦς νήσου καὶ ἔχει παρατηρηθεῖ ἀξιόλογο θαλάσσιο ρεῦμα ἀνατολικῆς διευθύνσεως κοντά της. Ἡ εὐρύτερη περιοχή της εἶναι πλούσιος ψαρότοπος, ὅπου συχνάζουν ἀκόμη ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ ψάρια. Μὲ τὴν Ζουράφα ἀσχολήθηκε διεξοδικῶς σὲ περισπούδαστο ἄρθρο του στὴ “Θρακικὴ Ἐπετηρίδα” ὁ διακεκριμένος λόγιος τῆς Σαμοθράκης Νικόλαος Φαρδὺς (1853-1901). (“Τὰ Ζγοράφα ὡς κέντρο τῶν σεισμῶν τῆς Σαμοθράκης καὶ λείψανο τεσσάρων νήσων τοῦ Θρακικοῦ Πελάγους πρὸ ἀμνημονεύτων χρόνων καταποντισθεισῶν”)
.               Ὁ συγγραφεὺς αὐτὸς γράφοντας γιὰ τὸ νησὶ τὸ 1897 τὸ ἀποκαλεῖ “Ζγοράφα” (τὰ) καὶ σημειώνει , ὅτι σὲ καιρὸ γαλήνης διακρίνεται καὶ ἀπὸ κάποια ὑγρή, ἐλαιώδης οὐσία ποὺ ἐπιπλέει ἐπὶ τῶν πέριξ ὑδάτων, ποὺ ἀποπνέει ὀξεία ὀσμὴ πετρελαίου. Ὁ ἴδιος μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει ὅτι : α) Γιὰ πρώτη φορὰ διαπίστωσε προσωπικῶς τὴν ὕπαρξη ἐκεῖ πετρελαίου τὸ 1874, τοῦ ὁποίου ἡ πηγὴ εὑρίσκετο ἐπὶ τῆς Ζουράφας β) Ἡ Ζουράφα ἦταν ὀνομαστὴ γιὰ τὴν ποσότητα καὶ τὴν ποιότητα τῶν σπόγγων της γ) Στὴν περιοχή της ὑπῆρχαν πολλὰ ἴχνη κτηρίων, τῶν ὁποίων διακρίνονται οἱ θύρες, τὰ παράθυρα, οἱ κίονες, τὰ κιονόκρανα κ.λ.π. (προφανῶς ἡ ἐναλλακτικὴ ὀνομασία Λαδόξερα ὀφείλεται στὴν ὕπαρξη τῆς παραπάνω ἐλαιώδους οὐσίας).
.               Ὁ κορυφαῖος τῶν θαλασσογράφων μας Σ. Ε. Λυκούδης ἔγραφε πρὸ ἑβδομήντα περίπου ἐτῶν, ὅτι ἡ διαβρωτικὴ ἐπεξεργασία τῆς θάλασσας κατήντησε τὴν Ζουράφα νὰ ἔχει διάσταση μέγιστη 35 μέτρα, τῆς ὁποίας οἱ δύο ἀκραῖες κεφαλὲς εἶναι ξηρὲς σὲ περίοδο γαλήνης καὶ ἀναπαυτήρια γλάρων.

.               Ἡ Ζουράφα εἶναι, ὅπως προαναφέρεται, τὸ βορειανατολικότερο ἀναδυόμενο στὴν ἀνοιχτὴ θάλασσα νησαῖο Ἑλληνικὸ ἔδαφος, ὑπόλειμμα μεγάλου ἐδάφους. Ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν Marko Boscini (1613 -1678) , χωρὶς ὄνομα καὶ τὸν Alexander Conze Γερμανὸ ἀρχαιολόγο ποὺ ἐπισκέφτηκε τὴν Σαμοθράκη κατὰ τὸν β΄ ἥμισύ του παρελθόντος αἰῶνος “Τὰ Ζγόραφα” . Χάρη στν π ατς κυριαρχία, ἡ λλς πεκτείνει σημαντικ τς ζνες θαλάσσιας κυριαρχίας της (χωρικὰ δατα κ..) στν κρίσιμο χρο το Β. Α. Αγαίου, πρς τὰ νατολικά. Στὸ στενὸ μεταξὺ τῆς Ζουράφας καὶ τῆς Ἄκρας Γκρέμια (σήμερα Boztepe Burnu, τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης) ἔχει εὖρος 14 ν.μ. περίπου. Στὸ παρελθὸν ἀρκετὰ πλοῖα, προσπαθώντας νὰ ἀποφύγουν τὴν προσέγγιση πρὸς τὴν Ζουράφα, εἶχαν προσαράξει στὰ βραχώδη νησαῖα ἐδάφη ποὺ περιβάλουν τὴν Ἄκρα Γκρέμια. Πόσοι Ἕλληνες γνωρίζουν τὴν ὕπαρξη τῆς Ζουράφας, ποὺ κεῖται Ἀνατολικὰ τῆς Σαμοθράκης  Βόρεια τῆς Ἴμβρου καὶ Νότια τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ τὴν ὁποία περιφρονητικῶς παραλείπουν οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς κυκλοφοροῦντες γιὰ τὸ εὐρὺ κοινὸ (σχολικοί, τουριστικοὶ κ.ἄ.) χάρτες μας, μολονότι σηματοδοτεῖ τὰ ὅρια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας .
.               Σὲ ὅσα Ἀναφέρει o Σ.Ε. Λυκούδης γιὰ τὴν διαβρωτικὴ ἐπεξεργασία τῆς θάλασσας καὶ ἡ ταπεινότητά μας γιὰ τὴν ἐπείγουσα ἀνάγκη προστασίας τῆς Ζουράφας ἀπὸ τὴν ἀέναη δράση τῶν στοιχείων τῆς φύσης, πρέπει νὰ προστεθεῖ ἡ παρατήρηση ποὺ ἔχει καταχωρηθεῖ στὴν παλαιότερη ἔκδοση τοῦ Πλοηγοῦ τοῦ ἔτους 1955, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία σὲ μικρὲς ἀποστάσεις ἀπὸ τὴn Ζουράφα ὑπάρχουν στὰ μὲν Δυτικά της “Βράχος” μικροῦ ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας ὕψους, στὰ σὲ Νοτιοανατολικά της “Βράχος” περὶ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας. Ἤδη, μετὰ ἀπὸ 40 χρόνια, τὰ βραχώδη αὐτὰ νησαῖα ἐδάφη ἔχουν δυστυχῶς ἐξαλειφθεῖ. Προφανῶς περιέπεσαν στὴν κατηγορία τοῦ σκόπελου ἢ καὶ τῆς ὑφάλου …. Ἀπέμεινε ἡ κάπως ὑψηλότερη Ζουράφα. Νησιοφύλακες καὶ νησίαρχοί της (μέχρι πότε); τὰ θαλασσοπούλια……

ΠΗΓΗ: hellasontheweb.org

, , ,

Σχολιάστε