Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Κυριακή

ΕΞΙ καὶ ΜΙΑ ΛΙΡΕΣ

ΕΞΙ καὶ ΜΙΑ ΛΙΡΕΣ

Τοῦ Μητροπολ. Γόρτυνος Ἰερεμία

.             Ἦταν κάποτε ἕνας ζητιάνος. Καθόταν στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου καὶ ζήταγε βοήθεια. Περνοῦσαν οἱ ἄνθρωποι καὶ τοῦ ἔδιναν βοήθεια, ἄλλος μικρὴ καὶ ἄλλος μεγαλύτερη βοήθεια. Πέρασε ὅμως κάποιος μία ἡμέρα καὶ τοῦ ἔδωσε ἕξι λίρες. Ξαφνιάστηκε ὁ ζητιάνος. Ἕξι λίρες! Πεῖτε μου, χριστιανοί, τί ἔπρεπε νὰ κάνει στὸν φιλάνθρωπο ἄγνωστο κύριο, ποὺ τοῦ ἔδωσε μία τόση μεγάλη βοήθεια; Τὸ λιγώτερο ποὺ ἔπρεπε νὰ κάνει ἦταν νὰ πεῖ ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ» γιὰ τὴν τόση μεγάλη προσφορά του σ᾽ αὐτόν. Ὅμως, ἀκοῦστε.
.             Ὁ ζητιάνος σκέφτηκε καὶ εἶπε: Γιὰ νὰ μοῦ δώσει ἐμένα αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος τόσα πολλὰ χρήματα, γιὰ φαντάσου πόσα ἔχει!. Δὲν εἶναι καλὰ νὰ τὸν σκοτώσω, γιὰ νὰ τοῦ πάρω καὶ τὰ ὑπόλοιπα; Αὐτὸ σκέφτηκε καὶ αὐτὸ ἔκανε. Ἐκεῖ στὴν ἄκρη, ποὺ ἦταν μόνοι τους, μὲ μία πέτρα στὸ κεφάλι ὁ ζητιάνος ξάπλωσε κατὰ γῆς τὸν φιλάνθρωπο κύριο καὶ τὸν ἔψαξε καὶ τοῦ βρῆκε μία λίρα. Δηλαδή, ὁ καλὸς αὐτὸς κύριος εἶχε ἑπτὰ λίρες, ἔδωσε ἕξι τοῦ ζητιάνου καὶ κράτησε γιὰ τὸν ἑαυτό του μία λίρα. Ἀγνώμονας καὶ κακὸς ποὺ φάνηκε ὁ ζητιάνος!…
.             Χριστιανοί μου, τὸ ἴδιο ἀγνώμονες στὸν Θεὸ εἴμαστε καὶ ἐμεῖς, ὅταν δὲν ἐκκλησιαζόμαστε. Ἀκοῦστε:
.             Ζητιάνος εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. «Δεηθῶμεν», λέμε. Δηλαδή, ὅλο ζητιανεύουμε ἀπὸ τὸν Θεό! Καὶ μᾶς δίνει ὁ καλὸς Θεός μας τὸν ἀέρα ποὺ ἀναπνέουμε, τὸ νερὸ ποὺ πίνουμε, μᾶς δίνει ὅλα τὰ ἀγαθά, μᾶς δίνει τὰ χρόνια της ζωῆς μας, τὶς ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος. Καὶ οἱ ἡμέρες καὶ ὁ χρόνος εἶναι χρῆμα. Μᾶς δίνει, λοιπόν, ὁ Θεὸς ἕξι λίρες. Ἡ Δευτέρα εἶναι ἡ μία λίρα. Ἡ Τρίτη, δύο. Τετάρτη τρεῖς λίρες. Πέμπτη τέσσερις. Παρασκευὴ πέντε, Σάββατο ἕξι λίρες. Καὶ κρατάει ὁ Θεὸς γιὰ τὸν Ἑαυτὸ Τοῦ μόνο μία λίρα, τὴν Κυριακὴ ἡμέρα! Ἐμεῖς, σὰν τὸ κακὸ ζητιάνο, ἀντὶ νὰ ποῦμε εὐχαριστῶ στὸν Θεὸ γιὰ τὶς ἕξι λίρες, τὶς ἕξι ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος, παίρνουμε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν μία λίρα, καὶ τὴν Κυριακὴ ἡμέρα καὶ τὴν δίνουμε σὲ κοσμικὲς καὶ ἁμαρτωλὲς πολλὲς φορὲς ἐκδηλώσεις.
.             Χριστιανοί μου! Σεβασμὸς στὴν Κυριακή.

 

ΠΗΓΗ: imgortmeg.gr

 

Διαφήμιση

,

Σχολιάστε

Η ALPHA BANK, ΠΟΛΕΜΕΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ἡ Alpha Bank καὶ ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ» 

.              Ὁ μαμωνάς, ὁ θεὸς τοῦ πλούτου, ἐπιτίθεται ἀνοιχτὰ κατὰ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ καὶ στὶς ἡμέρες μας. Ἄλλωστε οἱ δοῦλοι τοῦ μαμωνᾶ ὑπῆρξαν ἀνέκαθεν ἀνταγωνιστὲς τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν σωτηρίων νόμων τοῦ Εὐαγγελίου. Τὸ ἐπεσήμανε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος στὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του, ὁ Ὁποῖος ἐδίδαξε: «Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ» (Ματθ. ς΄ 24)· δὲν μπορεῖτε νὰ εἶσθε συγχρόνως δοῦλοι καὶ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ μαμωνᾶ.
.           Αὐτὸ ἀκριβῶς ἐπιβεβαιώνει καὶ μὲ πρόσφατη ἐνέργειά της ἡ Alpha Bank, ἡ ὁποία πολεμεῖ ἀνοικτὰ τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς μὲ τὸ νὰ προτρέπει τοὺς πελάτες της νὰ ψωνίζουν τὴν Κυριακή, ἐπιβραβεύοντάς τους μὲ διπλάσιο δῶρο. Σύμφωνα μὲ τὴ διαφήμισή της «ἡ Alpha Bank στηρίζει τὶς ἀνοικτὲς Κυριακὲς μὲ διπλάσιο bonus». Δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ νομοθέτησε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς μὲ τὴν τέταρτη ἐντολὴ τοῦ Δεκαλόγου ἡ Τράπεζα προτρέπει νὰ τὸ καταργήσουμε. Τί ὅρισε ὁ Θεός; «Ἐπὶ ἕξι ἡμέρες θὰ ἐργάζεσαι καὶ θὰ κάνεις ὅλες τὶς ἐργασίες σου· ὅμως τὴν ἕβδομη ἡμέρα θὰ διακόπτεις τὴν ἐργασία σου πρὸς τιμὴν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ δὲν θὰ κάνεις καμιὰ βιοποριστικὴ ἐργασία (…). Ὁ Θεὸς εὐλόγησε τὴν ἕβδομη ἡμέρα καὶ τὴν ξεχώρισε ὥστε νὰ εἶναι ἁγία καὶ ἱερὴ πρὸς τιμήν Του» (Ἐξ. κ´ [20] 9-11· βλ. καὶ Δευτ. ε´ 12-14). Τὴν ἐντολὴ αὐτὴ τοῦ Θεοῦ ἔκανε νόμο τοῦ κράτους ὁ ἅγιος ἰσαπόστολος Κωνσταντίνος ὁ Μέγας στὶς 7 Μαρτίου τοῦ 321, καθιερώνοντας τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἀφοῦ ἡ Κυριακή, ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως, ἀντικατέστησε στοὺς μετὰ Χριστὸν χρόνους τὸ ἑβραϊκὸ Σάββατο. Αὐτὰ ὁρίζει ὁ θεόσδοτος νόμος. Αὐτὰ νομοθετήθηκαν καὶ ἴσχυαν ἐδῶ καὶ 17 αἰῶνες. Τώρα ἡ ἑλληνικὴ Βουλὴ τὰ κατήργησε ἐτσιθελικά, γιὰ δῆθεν ἐνίσχυση τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας. Καὶ ἐνῶ οἱ ἄμεσα ἐνδιαφερόμενοι ἀντιδροῦν, ἔρχεται συνεργὸς τῶν κρατούντων καὶ τὸ τραπεζικὸ σύστημα ποὺ δουλεύει στὸ μαμωνά. Ἢ ἡ πλουτοκρατία, τὴν ὁποία ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης ὀνομάζει «διαρκῆ ἀντίχριστον».
.           Ἀλλὰ πρέπει νὰ ἐπαναλάβουμε τὸν πολὺ ἀληθινὸ λόγο τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὁ ὁποῖος κηρύσσοντας ἔλεγε: Δὲν πρέπει «οὔτε νὰ ἐργαζόμεθα οὔτε νὰ πραγματευόμεθα τὴν Κυριακήν. Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὅπου γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶναι ἀφορισμένον καὶ κατηραμένον καὶ βάνετε φωτιὰ καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι σας. Νὰ φυλάγετε τὴν Κυριακή». Ἀδελφοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἂς μὴν ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τὴ δαιμονικὴ λατρεία τοῦ μαμωνᾶ. Ἂς συνέλθουμε καὶ ἂς μὴν ἐξοργίζουμε τὸν δωρεοδότη, τὸν δημιουργὸ καὶ προνοητὴ Κύριό μας.

 

,

Σχολιάστε

ΑΝΕΣΤΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ… ΑΝΑΣΤΗΤΩ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!! «Τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μισοῦν θανάσιμα ὁ διάβολος, οἱ Σταυρωτές, οἱ μάγοι, οἱ στοές, οἱ ἔμποροι τῶν ἐθνῶν, οἱ ἀσεβεῖς, οἱ ἄθεοι, οἱ ἄπιστοι, οἱ ὑλιστές… καὶ προσπαθοῦν θεωρητικά, ἀλλὰ καὶ πρακτικά, μὲ ἰδέες καὶ νομοθετήματα, δῆθεν φιλόσοφοι καὶ κυβερνητικοὶ νὰ χτυπήσουν τὴν μεγαλειώδη Ἡμέρα τῆς Κυριακῆς».

ΑΝΕΣΤΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ… ΑΝΑΣΤΗΤΩ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!!

Τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

.             Πέρασαν τὰ Μεγάλα καὶ Κοσμοϊστορικὰ γεγονότα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος.
.             Πέρασε ἡ Μ. Ἑβδομάδα μὲ «Τὰ πάθη τὰ σεπτά, τὰ μεγάλα, τὰ φρικτά, τὰ ζωοποιά, τὰ ἅγια, τὰ ἄχραντα…» τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
.             Πέρασε ἡ Μ. Πέμπτη μὲ τὸν φοβερὸ Μυστικὸ Δεῖπνο, τὸν Ἱερὸ Νιπτήρα, τὴν προδοσία καὶ τὴν ὑπερφυᾶ προσευχή…
.            Πέρασε ἡ Μ. Παρασκευή, ὅπου ἀκούσαμε τὸ τραγικό: «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου…», «Σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἀπὸ ὥρας ἕκτης ἕως ὥρας ἐνάτης…»
.             Πένθησε ἡ Φύση, ἡ ἀνθρώπινη Ψυχὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
.             Ἀντιμετωπίσαμε τὸ Φοβερὸν καὶ παράδοξον Μυστήριον: «ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὥσπερ ἱμάτιον κεῖται νεκρός, γυμνὸς καὶ ἄταφος…»
.             «Προσκυνήσαμε τὰ πάθη Σου Χριστέ… καὶ δοξάσαμε λαμπαδηφόροι τὴν Ἔνδοξη Ἀνάσταση»
.             Ἦρθε ὅμως τὸ Πάσχα, ἡ Ἀνάσταση: εἶναι τὸ λαμπρότερο γεγονὸς τῆς παγκόσμιας ἱστορίας.

Κάθε φορὰ τὸ Πάσχα:

Συνταράσσονται οἱ καρδιές,
Ἠλεκτρίζεται ἡ ἀτμόσφαιρα,
Σείονται τὰ καμπαναριά,
Λαμπαδοφεγγεῖται ἡ κτίση,
Ἐκρήγνυνται τὰ σύμπαντα, κάπου κάπου τραυματίζεται καὶ κάποιος…
Ἀλληλοχαιρετιόμαστε μὲ τὸν ἀναστάσιμο χαιρετισμό,
Ἑορτάζουν οἱ καρδιὲς καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐπὶ 40 μέρες…
Κάθε Κυριακή τοῦ Χρόνου γιορτάζουμε τὴν Ἀνάσταση.
Ἀνάβει τὸ Ἅγιο Φῶς στὸν Πανάγιο Τάφο.
Ἀνταλλάσσουμε τὸν ἀσπασμὸ τῆς ἀγάπης.

.             Ὅμως, δυστυχῶς, Τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἐπὶ 20 αἰῶνες πανηγυρίζει ἡ Ἐκκλησία μας μισοῦν θανάσιμα ὁ διάβολος, οἱ Σταυρωτές, οἱ μάγοι, οἱ στοές, οἱ ἔμποροι τῶν ἐθνῶν, οἱ ἀσεβεῖς, οἱ ἄθεοι, οἱ ἄπιστοι, οἱ ὑλιστές… καὶ προσπαθοῦν θεωρητικά, ἀλλὰ καὶ πρακτικά, μὲ ἰδέες καὶ νομοθετήματα, δῆθεν φιλόσοφοι καὶ κυβερνητικοὶ νὰ χτυπήσουν τὴν μεγαλειώδη Ἡμέρα τῆς Κυριακῆς.

 Α] Διότι Κυριακὴ σημαίνει Ἀνάσταση καὶ ἡ Ἀνάσταση: εἶναι τὸ λαμπρότερο καὶ σημαντικότερο γεγονὸς τῆς παγκόσμιας ἱστορίας.

Ἀποτελεῖ τὸ θαῦμα τῶν θαυμάτων.
Ἄλλαξε τὴν πορεία τοῦ κόσμου.
Διέλυσε τὰ βασίλεια τοῦ Ἅδη.
Νίκησε τὸν φοβερότερο ἐχθρό, τὸν θάνατο.
Ἐλευθέρωσε τοὺς δεσμίους ἀπὸ τὴ φυλακὴ τῶν καταχθονίων.
Προετοίμασε τὴν ἀνάσταση πάντων τῶν νεκρῶν.
Γέμισε τὰ πάντα μὲ φῶς Χριστοῦ.

Β] Διότι δίνει νόημα στὴ ζωή μας. Δηλαδὴ τί μᾶς λέγει;

Ἡ ἐπικράτηση τοῦ κακοῦ εἶναι προσωρινὴ καὶ ἐπιφανειακή.
Ὁ κόσμος δημιουργήθηκε «καλὸς λίαν». Ὅλα ἦταν καλὰ καὶ εὐλογημένα. Ὑπέστη ὅμως στὴ συνέχεια μία τραγωδία: τὴν ἀποστασία ἀπὸ τὸ θεῖο θέλημα καὶ τὴν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων. Γέμισε ἀπὸ τὰ θλιβερὰ φαινόμενα καὶ ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας. Ὅλα
αὐτὰ ὅμως τὰ ἀνέτρεψε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ κόσμος ἀλλάζει, γιατὶ ἀλλάζουν οἱ ἄνθρωποι. Τὸ ἀδύνατο μέχρι χθές, γίνεται τώρα δυνατόν. Τὰ πάθη, τὰ λάθη καὶ τὰ βάθη ἀνασταίνονται σὲ μία καινούργια ζωή. Ὁ ἄνθρωπος μεταβάλλεται καὶ ὁ κόσμος ἀνακαινίζεται.
Οἱ ἀσεβεῖς καὶ ἀμετανόητοι θὰ ὑποστοῦν τὶς συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν τους: «Ἀναστήτω ὁ Θεὸς καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ…»
Ὅλα θὰ ἀποκαλυφθοῦν καὶ οἱ δοκιμασίες τῆς ζωῆς, οἱ σταυροὶ τῶν θλίψεων καὶ ὁ Γολγοθᾶς τῆς ζωῆς θὰ δώσουν τὴ θέση τους στὴν Ἀνάσταση.

 .         Σταυρὸς καὶ Ἀνάσταση. Μ. Παρασκευὴ καὶ Κυριακὴ τοῦ Πάσχα. Μ. Ἑβδομάδα μία φορὰ τὸν Χρόνο καὶ Κυριακὴ τῆς Ἀναστάσεως 52 φορὲς τὸ χρόνο. Τί σημαίνουν ὅλα τοῦτα;
.           Νὰ μετανοήσουμε ὅλοι μας. Ἐμεῖς φταῖμε γι᾽ αὐτὴ τὴν ταλαιπωρία τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε ὁ Χριστὸς νὰ κάνει τὸ ἔκανε. Τὸ τελείωσε. Τώρα πρέπει κι ἐμεῖς νὰ κάνουμε τὸ δικό μας. Ἔργο δικό μας εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ ὁποία εἶναι ἔργο τέλειο, ἀλλὰ καὶ τὸ ὁποῖο δὲν τελειώνει ποτὲ μέχρι νὰ κλείσουμε τὰ μάτια.
Νὰ σταυρωθοῦμε κι ἐμεῖς. Ὄχι μόνο μὲ μία ἁπλὴ τυπικὴ συγκίνηση, ἀλλὰ μὲ ἀπόφαση νὰ πεθάνουμε, παρὰ νὰ κάνουμε ἄλλες ἁμαρτίες. Νὰ σταυρωθοῦμε στὶς ἡδονὲς καὶ τὶς τέρψεις τοῦ κόσμου, στὰ ἁμαρτωλὰ θελήματά μας.
.           Νὰ καταλάβουμε ἐμεῖς προσωπικὰ τὴν εὐθύνη μας. Ὁ Χριστὸς ἔπαθε γιὰ μᾶς. «Ἐσταυρώθης δι᾽ ἐμέ, ἵνα ἐμοὶ πηγάσῃς τὴν ἄφεσιν…». Ἐγὼ φταίω καὶ ἐγὼ πρέπει νὰ ἀλλάξω. Νὰ πάρω ἀπόφαση νὰ ἐγκαταλείψω τὸ ἁμαρτωλὸ παρελθόν μου καὶ νὰ ζήσω πλέον κατὰ Θεόν.
.           Νὰ εὐγνωμονοῦμε τὸν Λυτρωτή μας. Μὲ ἄνθη (ἀρετῶν), μὲ δάκρυα (μετανοίας), μὲ μύρα (καλωσύνης), πρωτίστως δὲ μὲ μετάνοια, ἐξομολόγηση καὶ θεία Εὐχαριστία.
.           Νὰ ἐκκλησιαζόμαστε ἀνελλιπῶς κάθε Κυριακή.
.          Ἡ Κυριακάτικη Ἀναστάσιμη λειτουργία ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς στὸν πλανήτη καὶ στὸ σύμπαν.
.           Εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ κάθε ἐπιστημονικὴ ἀνακοίνωση, ἀθλητικὴ διοργάνωση, μουσικὴ ἐκδήλωση, ποδοσφαιρικὴ ἀναμέτρηση, καλλιτεχνικὸ γεγονός.
.          Ἑνώνει τὸν οὐρανὸ μὲ τὴ γῆ, τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὸ Θεό, τοὺς ἀγγέλους μὲ τὸν κόσμο.
.           Ἡ μεγαλύτερη ἀνοησία εἶναι νὰ μὴ συμμετέχει κάποιος στὴ λειτουργία τῆς Κυριακῆς.
.           Τὸ μεγαλύτερο ἀνοσιούργημα εἶναι νὰ καταργήσει κάποιος τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς καὶ νὰ στερήσει τὴ δυνατότητα στοὺς Χριστιανοὺς νὰ πᾶνε.
.           Νὰ μετέχουμε μὲ ζῆλο μιμούμενοι τὶς μυροφόρες κι ἐμεῖς. Ὄχι μόνο μὲ μία ἁπλὴ τυπικὴ συμμετοχή, ἀλλὰ μὲ πόθο, μὲ σπουδή, μὲ ζῆλο, μὲ ἀπόφαση, μὲ θάρρος, μὲ ἀγάπη, μὲ πίστη, μὲ φλόγα
.           Νὰ καταλάβουμε ἐμεῖς προσωπικὰ τὴν εὐθύνη μας. Ὁ Χριστὸς μᾶς περιμένει κάθε Κυριακὴ στὸ ἀναστάσιμο Τραπέζι τῆς θείας Λειτουργίας. Μὴ περιφρονήσουμε τὴν πρόσκληση.
.           Θὰ ἀνταμειφθοῦμε ἀπὸ τὸν Λυτρωτή μας. Ὅπως οἱ μυροφόρες καὶ οἱ Ἀπόστολοι μὲ τὴ συνάντηση τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ καὶ τὴν κλήση Του νὰ κηρύξουμε τὴν Ἀνάσταση στὰ πέρατα τοῦ κόσμου.

, ,

Σχολιάστε

O ΜΗΤΡ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

 Κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἰερεμία,
γιὰ τὸ ἀνοσιούργημα τῆς καταργήσεως Κυριακῆς ἀργίας:

1. Τὸ σημερινό μου κήρυγμα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, τὸ ἔγραψα μὲ πόνο γιὰ ὅσα τὸν τελευταῖο καιρὸ συμβαίνουν στὴν πατρίδα μας. Θυμάστε, ὅταν ἤμασταν μικροί, πηγαίναμε στὸ σχολειὸ καὶ τραγουδάγαμε μὲ ἐνθουσιασμὸ ἐκεῖνο τὸ τραγούδι ποὺ λέει «ἡ Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει»!…
.                  Σ᾽ αὐτὰ τὰ χρόνια ὅμως, ποὺ ζοῦμε, βουλιάζει ἡ ἀγαπημένη μας πατρίδα ἡ Ἑλλάδα καὶ ἀργοπεθαίνει. Καὶ τὸ κακὸ ἔρχεται ἀπὸ πάνω, ἀπὸ τοὺς πολιτικούς μας ἄρχοντες, τοὺς ὁποίους ἐμεῖς, μὲ τὴν ψῆφο μας τοὺς ἀναδείξαμε ἄρχοντες, γιὰ νὰ ὑπερασπίζουν τὶς παραδόσεις τῆς πίστης μας καὶ τῆς φυλῆς μας. Ἀλλὰ αὐτοὶ νομοθετοῦν ἐνάντια μὲ τὴν ἔνδοξη ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας.
.                  Καὶ τὴν εὐθύνη ἐδῶ τὴν ἔχουμε ἐμεῖς οἱ Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι δὲν τοὺς ἐλέγχουμε, ὅπως ἤλεγχαν οἱ Προφῆτες καὶ οἱ Ἅγιοι Ἱεράρχες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἀρχόντων τῆς ἐποχῆς τους.
.                  Τὸ ἀκούσατε; Τὸ μάθατε; Οἱ ἄρχοντές μας θέλουν νὰ καταργήσουν διὰ νόμου τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς καὶ νὰ τὴν κάνουν μία κοινὴ ἡμέρα σὰν τὶς ἄλλες. Μὰ ἡ Ἐκκλησία μας γι᾽ αὐτὸ τὴν εἶπε «Κυριακή», γιατί πρέπει νὰ εἶναι ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἡμέρα δηλαδὴ ἀφιερωμένη κατ᾽ ἐξοχὴν στὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Ἔτσι ἀπὸ παλαιὰ στὸ Βυζάντιο ἡ Κυριακὴ ἡμέρα εἶχε θεσπισθεῖ διὰ νόμου ὡς κατ᾽ ἐξοχὴν ἡμέρα λατρείας τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμέρα ἀναπαύσεως ἀπὸ τὸν κόπο τῆς ἑβδομάδας. Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἔπρεπε νὰ μὴ λειτουργοῦν τὰ δικαστήρια, οὔτε νὰ γίνονται στρατιωτικὰ γυμνάσια καὶ ἰδιωτικὲς καὶ δημόσιες συναλλαγὲς τῶν πολιτῶν. Ἀπαγορεύονταν ἀκόμη στὸ Βυζάντιο καὶ οἱ θεατρικὲς παραστάσεις τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς. Τὴν Κυριακὴ ὅλοι στὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὴν θεία Λειτουργία.

2. Καὶ ἔτσι πρέπει νὰ γίνεται, ἀδελφοί μου χριστιανοί, γιατί ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς εἶναι ἡμέρα ἱερή. Ὅπως μᾶς λέγουν τὰ ἱερά μας κείμενα, ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ ἱερές μας παραδόσεις, τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς ἔγινε ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου. Μιλώντας γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ κόσμου τὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ Γένεση, λέγει: «Καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα ΜΙΑ» (Γέν. α´ 5). Ἀλλὰ χάλασε ὁ ὄμορφος κόσμος ποὺ ἔκανε ὁ Θεός. Τὸν χάλασε ἡ ἁμαρτία. Ἡ ἁμαρτία τῶν Πρωτοπλάστων καὶ τῶν ἀπογόνων τους. Ἡ ἀγάπη ὅμως τοῦ Θεοῦ ἀνακαίνισε, ξαναδημιούργησε τὸν χαλασμένο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία κόσμο καὶ ἔγινε ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Παναγίας μας, μὲ τὸν ὁποῖο ἀρχίζει ἡ ἀνόρθωση τῆς πεσμένης ἀνθρωπότητας. Πότε ἔγινε ὁ Εὐαγγελισμός;  Ἔγινε ἡμέρα Κυριακή.
.                  Καὶ Κυριακὴ πάλι ἡμέρα, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστός μας. Καὶ ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔγινε ἡμέρα Κυριακή. Αὐτὴ εἶναι ἡ «μία τῶν σαββάτων», ποὺ λέγουν τὰ Εὐαγγέλια (Μάρκ. ιϛ´ 2), ἡ πρώτη δηλαδὴ ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας. Κυριακὴ πάλι ἡμέρα ἔγινε ἡ ἁγία Πεντηκοστὴ καὶ τὴν Κυριακὴ ἡμέρα στὴν Πάτμο ὁ ἀπόστολος καὶ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης εἶδε τὸ φοβερὸ ὅραμα τῆς Ἀποκαλύψεως (Ἀποκ. α´10), τὸ ὁποῖο παραστατικὰ μᾶς παραθέτει στὸ δυσερμήνευτο βιβλίο του. Ἀλλὰ καὶ ἡ Δευτέρα τοῦ Κυρίου Παρουσία θὰ γίνει ἡμέρα Κυριακή. Καὶ αὐτὴ ἡ ἡμέρα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, δὲν θὰ ἔχει ἑσπέρα, δὲν θὰ ἔχει νύχτα. Θὰ εἶναι ἀβραδιὰ τὴν Κυριακή! Ὥστε ὅλη ἡ αἰώνια ζωή, ἀδελφοὶ χριστιανοί, θὰ εἶναι μία αἰώνια Κυριακή!

3. Τόσο πολὺ ἱερὴ καὶ ἅγια εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, ὦ εὐσεβεῖς χριστιανοί. Γι᾽ αὐτό, σὰν χριστιανοὶ βαπτισμένοι καὶ μυρωμένοι, πρέπει νὰ τιμοῦμε ἰδιαίτερα τὴν ἡμέρα αὐτή. Τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς ὅλοι στὴν Ἐκκλησία, στὴν θεία Λειτουργία, γιὰ νὰ παίρνουμε ἀπ᾽ αὐτὴν τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, λέγοντας στὸ τέλος: «Εἴδομεν τὸ Φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον». Τὴν Κυριακὴ νὰ τὴν τιμοῦμε ἰδιαίτερα μελετώντας περισσότερο τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ κάνοντας περισσότερες ἀγαθοεργίες τὴν ἡμέρα αὐτή.
.                  Τί συμβαίνει ὅμως, χριστιανοί μου, στὴν πατρίδα μας τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς ἀπὸ τοὺς περισσότερους Ἕλληνες; Γιὰ νὰ μὴ σᾶς λέγω πολλά, ὅπως εἶπε κάποτε θρηνώντας ὁ ἀείμνηστος στάρετς τῆς Φλώρινας π. Αὐγουστίνος, γιὰ πολλοὺς Ἕλληνες ἡ ἡμέρα αὐτὴ εἶναι «σατανικὴ» καὶ ὄχι Κυριακὴ ἡμέρα. Γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ σημερινὸ κατάντημα καὶ τὴν βλασφημία ποὺ θέλουν νὰ πράξουν οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες μὲ τὸ νὰ καταργήσουν διὰ νόμου τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς ἡμέρας.

4. Κατὰ πρῶτον, ἔχουμε νὰ ποῦμε ὅτι στοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς δὲν περνοῦν διατάξεις ἐνάντιες μὲ τὴν πίστη τους καὶ τὶς ἱερὲς παραδόσεις τους. Ὅσοι εἶναι πραγματικὰ πιστοὶ χριστιανοί, γι᾽ αὐτούς, ὅσοι ἀντίχριστοι νόμοι καὶ νὰ ἐκδοθοῦν, πάνω ἀπ᾽ ὅλα εἶναι ἡ πίστη τῶν Πατέρων τους. Μὲ τοὺς ἀντίχριστους νόμους ἔρχεται ἡ ὥρα νὰ ἀποδείξει ὁ καθένας πόσο μέσα του ἔχει δυνατὴ τὴν πίστη του καὶ τὴν ἀγάπη του στὸν Χριστό. Γιὰ τὸν πιστὸ χριστιανὸ ἡ Κυριακὴ εἶναι Κυριακή. Ὁ πιστὸς χριστιανὸς τὴν Κυριακὴ ἡμέρα ὁπωσδήποτε θὰ πάει στὴν Ἐκκλησία του, γιὰ νὰ πάρει τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ κοινωνήσει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Ἦρθε ἡ ὥρα μὲ τοὺς ἀντίχριστους νόμους καὶ διατάξεις οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ νὰ δώσουν μαρτυρία γιὰ τὴν πίστη τους, ἔστω καὶ ἂν αὐτὴ ἡ μαρτυρία φέρει καὶ τὸ μαρτύριό τους.
.                  Ὅ,τι λοιπὸν καὶ ἂν συμβεῖ καὶ ὅ,τι καὶ ἂν ἀποφασιστεῖ ἀπὸ ψηλά, ἡ πίστη καὶ τὰ ἱερὰ θέσμια δὲν θὰ χαθοῦν ἀπὸ τὰ ἐκλεκτὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἂς εἶναι λίγα. Ἀλλά, μιλᾶμε γενικώτερα γιὰ τὴν ἀγαπημένη μας πατρίδα τὴν Ἑλλάδα. Τί συμβαίνει ἐπιτέλους; Βάλθηκαν, χριστιανοί μου, μερικοί, μ διάφορες προφάσεις, ν βγάλουν π τν πατρίδα μας τ ραο νδυμα τν ερν της παραδόσεων κα ν τν παραδώσουν γυμν π τν πατρο στολισμό της. Ν τν κάνουν δηλαδή, πως τ λλα θνη, μία νεξίθρησκη κα θεη χώρα.

5. Κατὰ πρῶτον, παρακαλοῦμε τοὺς κυρίους πολιτικούς μας νὰ σκεφθοῦν ὅτι εἶναι ἄρχοντες χώρας ὀρθοδόξου καὶ νὰ μὴν ψηφίσουν τὸν ἀντίχριστο νόμο περὶ καταργήσεως τῆς Κυριακῆς. Δεύτερον, τοὺς ἀπειλοῦμε ὅτι ἂν πράξουν κάτι τέτοιο, θὰ ἔχουν ζωηρὰ ἀντίδραση καὶ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν πολεμικὴ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι φύλακας τῶν ἱερῶν του παραδόσεων.
.                  Προσωπικὰ δηλώνω ὅτι στὴν ἐπαρχία Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως, ὅπου μὲ ἐλέησε ὁ Κύριος νὰ διακονῶ, θὰ ὁμιλῶ συχνὰ καὶ μὲ δύναμη γιὰ τὸ νοσιούργημα ατ τς βεβηλώσεως τς Κυριακς μέρας. Καὶ δηλώνω ἐπίσης προκαταβολικῶς δὲν θέλω νὰ δῶ στὰ μάτια μου ὑπουργὸ τῆς Ἐπαρχίας ποὺ διακονῶ, ὁ ὁποῖος συγκατατέθηκε νὰ ψηφίσει αὐτὸν τὸν ἀντίχριστο νόμο τῆς βεβηλώσεως τῆς Κυριακῆς.
.                  Θὰ κόψω τὴν καλὴ κοινωνία μαζί του ποὺ ἔχω ἕως τώρα. Θὰ χαιρετῶ μὲ ἀγάπη καὶ μὲ σεβασμὸ ἕναν χριστιανὸ γύφτο καὶ μία γύφτισσα, ἀλλὰ θὰ ἀποστρέφομαι τὸν βουλευτὴ καὶ τὸν ὑπουργὸ ἐκεῖνο, ποὺ ψήφισε νόμο γιὰ τὴν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἡμέρας.
.                  Τὰ ὑπόλοιπα θὰ τὰ βρεῖ ἀπὸ τὸν Θεό! Θὰ μάθουν ἀπὸ τὰ πράγματα ὅλοι ὅσοι πᾶνε κόντρα μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, ὅτι «εἶναι σκληρὸ πράγμα νὰ χτυπάει κανεὶς τὰ καρφιὰ μὲ γυμνὰ τὰ πόδια» (Πράξ. κϛ´14)!

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας

ΠΗΓΗ: romfea.gr

, ,

Σχολιάστε

H KΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΕΟΤΑΞΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑ

 Ἡ Κυριακὴ ἀντιστέκεται στὸν νεοταξικὸ ὁδοστρωτήρα

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2070, 01.07.13

.              52 λόγους (συμβολικὰ σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὶς 52 Κυριακὲς τοῦ ἔτους) γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν πρέπει νὰ καθιερωθεῖ τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακὲς προβάλλει ἡ Ἐθνικὴ Συνομοσπονδία Ἑλληνικοῦ Ἐμπορίου (ΕΣΕΕ) στὸν Ὑπουργὸ Ἀναπτύξεως κ. Χατζηδάκη μὲ ἔγγραφό της τῆς 4ης Ἰουνίου 2013.
.              Τὸ ἀπὸ κάθε πλευρὰ τεκμηριωμένο κείμενο τῆς ΕΣΕΕ εἶναι ἀξιοθαύμαστο· ὄχι μόνο διότι θυμίζει στὸν κ. Ὑπουργὸ ὅτι «ἐναντίον τοῦ ἀνοίγματος τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακὲς τάσσονται ὅλα τὰ μέλη τῆς ΕΣΕΕ μὲ τὶς 14 περιφερειακὲς ὁμοσπονδίες τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμπορίου καὶ τοὺς 288 τοπικοὺς ἐμπορικοὺς συλλόγους σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα≫, ἀλλὰ καὶ γιὰ δύο καίριες ἐπισημάνσεις ποὺ κάνει στοὺς 10ο καὶ 11ο λόγους.
.              Ἐκεῖ σημειώνει ὅτι δὲν πρέπει νὰ καθιερωθεῖ τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακές, «γιατὶ δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχει ἀκόμη στὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια ἡ σύνδεση τῆς Κυριακῆς μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴ θρησκευτικότητά μας≫. Καὶ ≪γιατὶ ἡ Κυριακὴ στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἀφιερωμένη στὴν οἰκογένεια καὶ ἡ συνοχὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκογενείας κινδυνεύει νὰ διαρραγεῖ».
.              Ἂν ὁ Ὑπουργὸς δὲν ἐκτελεῖ νεοταξικὲς ἐντολές, θὰ ἀκούσει τὴ νηφάλια φωνὴ τῶν κατ᾽ ἐξοχὴν ἁρμοδίων, τῶν ἐμπόρων. Ἤ, ἂν δὲν ἀκούσει τοὺς ἐμπόρους, ἂς ἀκούσει τὸ ἴδιο μὲ τὰ λόγια τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ: «Πρέπει καὶ ἡμεῖς νὰ ἐργαζώμεθα τὰς ἓξ ἡμέρας διὰ ταῦτα τὰ μάταια, γήϊνα καὶ ψεύτικα πράγματα, καὶ τὴν Κυριακὴν νὰ πηγαίνωμεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ νὰ στοχαζώμεθα τὰς ἁμαρτίας μας, τὸν θάνατον, τὴν κόλασιν, τὸν παράδεισον, τὴν ψυχήν μας ὁποὺ εἶνε τιμιωτέρα ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὄχι νὰ πολυτρώγωμεν, νὰ πολυπίνωμεν καὶ νὰ κάμνωμεν ἁμαρτίας· οὔτε νὰ ἐργαζώμεθα καὶ νὰ πραγματευώμεθα τὴν Κυριακήν. Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁποὺ γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶνε ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο, καὶ βάνετε φωτιὰ καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι σας καὶ ὄχι εὐλογίαν».
.          Ἂν οὔτε τὸν ἅγιο Κοσμᾶ ἀκούσει ὁ κ. Ὑπουργὸς καὶ συνδέσει τὸ ὄνομά του μὲ πράξη ὑπονομευτικὴ τῆς πατρίδας μας, μήπως τὸ μόνο ποὺ θὰ κατορθώσει εἶναι νὰ ἀποδείξει ὅτι αὐτοὶ ποὺ τὸν ὠθοῦν σὲ κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ἐξόντωσαν τότε τὸν ἅγιο Κοσμᾶ καὶ ἐπιδιώκουν σήμερα νὰ ἐπιβάλουν τὴ Νέα Τάξη πραγμάτων σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ νὰ ἐξοντώσουν τὴν Ὀρθοδοξία;

, ,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΣΠΑΡΤΗΣ: «Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΥ» [ὁ αὐτοσκοπὸς τῆς εὐημερίας (τῶν ἀριθμῶν) καὶ ἡ κατανάλωση τρώγουν καὶ τὴν Κυριακή, ὥστε νὰ μὴν παραμείνει τίποτα ὄρθιο καὶ καθαρὸ στὴν ψυχή μας καὶ νὰ ἀποξενωθεῖ ὁ φιλόθεος λαός μας ἀπὸ τὶς ἱερὲς καὶ ζωογόνες παραδόσεις του.]

Ἡ ργία τς Κυριακς θυσία στὸν βωμ το καταναλωτισμοῦ

το Μητροπολίτου Μονεμβασίας κα Σπάρτης κ. Εσταθίου

09.01.2013

.      Πρόσφατα, μὲ νομοθετικὴ ρύθμιση τοῦ Ὑπουργείου Ἀναπτύξεως οὐσιαστικὰ δρομολογήθηκε ἡ κατάλυση τῆς Κυριακῆς ὡς ἡμέρας ἀργίας καὶ στὴ Χώρα μας. Μεταξὺ ἄλλων, μὲ τὴ διάταξη αὐτὴ ἐπιτρέπεται καὶ ἡ προαιρετικὴ λειτουργία ὅλες τὶς Κυριακές τοῦ ἔτους τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων μὲ ἐμβαδὸν μέχρι 250 τ.μ., ἐφ᾽ ὅσον δὲν ἀνήκουν σ᾽ ἁλυσίδα Καταστημάτων καὶ δὲν λειτουργοῦν μὲ συμφωνίες συνεργασίας τοῦ τύπου «shops-in-a-shop. Εἶναι βέβαιο, ἐν τούτοις, ὅτι ἡ de jure ἐθελουσία λειτουργία τῶν καταστημάτων αὐτῶν μέσα σὲ περιβάλλον βαθειᾶς κρίσης καὶ ἔντονου ἀνταγωνισμοῦ θὰ ἐξελιχθεῖ σὲ de facto ὑποχρεωτική.
.      Δὲν μποροῦμε ἀνεπιφύλακτα νὰ συνηγορήσουμε ὑπὲρ τῆς ἄποψης ὅτι ἔτσι θὰ ἐξυπηρετηθοῦν ἡ ἐνίσχυση τῆς ἀγοραστικῆς κίνησης, ἡ ὑποβοήθηση τοῦ τουρισμοῦ καὶ ἡ ὤθηση τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, ὅταν μάλιστα πολλοὶ οἰκονομολόγοι καὶ φορεῖς ποὺ σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὴν ἀγορὰ ἀντιτείνουν βάσιμη ἀπορριπτικὴ ἐπιχειρηματολογία. Γιατί, πῶς εἶναι δυνατόν, τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ ἑλληνικὲς οἰκογένειες κατὰ μέγα μέρος φυτοζωοῦν, χωρὶς νὰ διαθέτουν χρήματα πολλὲς φορὲς οὔτε γιὰ τὰ ἀναγκαῖα (τροφή, στέγη, μόρφωση τῶν παιδιῶν τους, ὑγειονομικὴ περίθαλψη), κάποιοι ἐμπειρογνώμονες νὰ ἀντιλαμβάνονται τὴν καλπάζουσα οἰκονομικὴ ὕφεση ὡς ζήτημα διεύρυνσης τοῦ ὡραρίου τῶν καταστημάτων καὶ τῆς ἐργασίας τῶν ὑπαλλήλων ἤ ….μετάθεσης τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς τὴ Δευτέρα, ὥστε ἡ ἀγορὰ νὰ …ἀναθερμανθεῖ, νὰ …ἀπελευθερωθεῖ, νὰ …ἐκσυγχρονισθεῖ καὶ νά …..ἐξευρωπαϊσθεῖ; Ἀναρωτιόμαστε, ἐπιπρόσθετα, ποιοὶ εἶναι οἱ εἰσηγητὲς αὐτοῦ τοῦ μέτρου καὶ ἂν ὑπολανθάνουν, ὅπως ἀρκετοὶ ἰσχυρίζονται, ἄλλες σκοπιμότητες ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ἀποχριστιανοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ καθιστοῦν προσχηματικὸ τὸν προτασσόμενο σκοπό του.
.      Μποροῦμε καὶ πρέπει, ὅμως, νὰ τονίσουμε ὅτι τὸ μέτρο αὐτὸ προσβάλλει καὶ βεβηλώνει κατάφωρα τὴν ἱερότητα τῆς Κυριακῆς, ποὺ εἶναι ἡ Μεγάλη Γιορτὴ τοῦ ἀναστημένου Κυρίου μας, καὶ καταργεῖ ἕναν χριστιανικὸ θεσμὸ ἑδραιωμένο στὴν συνείδηση καὶ τὴν Παράδοση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.
.      Ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει, ἀνέκαθεν, τὴν ἔντιμη ἐργασία ὡς ἕναν σημαντικὸ παράγοντα γιὰ τὴν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν. Παράλληλα, οἱ Χριστιανοί, θέλοντας νὰ τιμήσουν τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε, τὴν «μία τῶν Σαββάτων», δηλαδὴ τὴν ἑπομένη μέρα, τὴν πρώτη τῆς ἑβδομάδας δὲν τὴν ἔχουν ὀνομάσει ἡμέρα ἀργίας, ἀλλὰ ἁγιασμοῦ. Ἔτσι, κάθε Κυριακὴ συναθροίζονται, μὲ σκοπὸ νὰ τελέσουν τὸ ζωοποιὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. «Αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ», μᾶς προτρέπει καὶ ὁ ἀναστάσιμος ψαλμός.
.      Ἐπίσης, ἂς θυμηθοῦμε ὄτι ἡ Ϛ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καθιέρωσε τὴν Κυριακὴ ὡς «τελεία ἀργία», ἡμέρα ἀφιερωμένη στὸν Χριστό. Οἱ Χριστιανοί, ξεχνώντας γιὰ λίγο τὶς βιοτικὲς μέριμνες, ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ψυχή τους, συμμετέχοντας στὴν Θεία Λειτουργία, καὶ συμπροσευχόμενοι «ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου», τὸν κατ᾽ ἐξοχὴν προσευχητικὸ καὶ λατρευτικὸ χῶρο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Τὸν Κανόνα αὐτὸν τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως καὶ κάθε Κανόνα, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τοῦ ὁποίου ἀγωνίστηκε καὶ ὁ διδάχος τοῦ Γένους καὶ ἐθνοϊερομάρτυρας ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, διασαλπίζοντας ὅτι “Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ποὺ γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶναι ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο”, οὐδεὶς νομιμοποιεῖται νὰ τὸν διαστρεβλώνει καὶ νὰ τὸν καταστρατηγεῖ χάριν μάλιστα τοῦ καταναλωτισμοῦ καὶ τοῦ ὑλικοῦ εὐδαιμονισμοῦ.
.      Ἐκτός, ὅμως, ἀπὸ ἡμέρα γιὰ τὸν Θεὸ ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡμέρα καὶ γιὰ τὴν οἰκογένεια. Τὰ Σαββατόβραδα, μποροῦν νὰ θυμηθοῦν κυρίως οἱ μεγαλύτεροι τὸν πατέρα ποὺ σχόλαζε ἀπὸ τὴν δουλειά του μὲ τὴν καμπάνα τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ ἐπέστρεφε στὸ σπίτι του. Ἐκεῖ τὸν ὑποδέχονταν ἡ γιαγιά, ὁ παππούς, τὰ ἀδέλφια, ἡ σύζυγος, τὰ παιδιά, ποὺ ἀποτελοῦσαν τὴν κλασικὴ ἐκτεταμένη οἰκογένεια τῶν τριῶν ἢ τεσσάρων γενεῶν. Ἐκεῖ τὸν περίμενε τὸ ἀναμμένο καντήλι στὸ εἰκονοστάσι καὶ ἡ μυρωδιὰ τοῦ λιβανιοῦ. Ἐκεῖ εὕρισκε τὸ οἰκογενειακὸ δεῖπνο, ἀνακουφιζόταν ἀπὸ τὸν ἤρεμο ὕπνο καὶ ἀγαλλίαζε μὲ τὴν σκέψη ὅτι τὸ κυριακάτικο πρωὶ θὰ ἐκκλησιαστοῦν ὅλοι. Τὸ ξημέρωμα ἡ οἰκογένεια σύσσωμη μετέβαινε στὸν ἐνοριακὸ Ναό, παρακολουθοῦσε εὐλαβῶς τὴν θεία Λειτουργία, μεταλάμβανε τῶν ἀχράντων μυστηρίων καὶ μὲ εὐφροσύνη πνευματική  ἐπέστρεφε στὸ σπίτι. Στὴν θαλπωρή του ὁ βιοπαλαιστὴς πατέρας εἶχε τὴν μοναδικὴ εὐκαιρία τῆς περισυλλογῆς καὶ ὅλοι τὸν χρόνο νὰ συνομιλήσουν, νὰ ἀστειευτοῦν, νὰ συσκεφθοῦν γιὰ τὴν λύση τῶν προβλημάτων καὶ νὰ καθίσουν μαζὶ στὴν μεσημεριανὴ τράπεζα, σφυρηλατώντας τοὺς οἰκογενειακούς δεσμούς.
.      Στὶς σύγχρονες βιομηχανικὲς καὶ μεταβιομηχανικὲς κοινωνίες, ἡ ρύπανση τοῦ χρόνου ἔχει κατακλύσει πολλὲς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἀτομικισμὸς σὲ συνδυασμὸ μ’ ἄλλους παράγοντες ἔχουν συρρικνώσει καὶ παραμορφώσει τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογενείας. “Θόρυβοι” σημειώνει σύγχρονος διανοούμενος, “εἰκόνες ἀλλεπάλληλες, βία ἀτελείωτη, ἀχαλίνωτος ἐρωτισμός, εἶναι ἡ καθημερινὴ διατροφὴ τοῦ ἀνθρώπου… μία ἀφηνιασμένη προπαγάνδα κατάλληλη γιὰ πλύση ἐγκεφάλου ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν ταλανισμένο Δυτικὸ ἄνθρωπο καὶ τὸ τελευταῖο λεπτὸ τῆς περισυλλογῆς..”. Μόνο ἡ Κυριακὴ ἔμεινε, ποὺ περιορίζονται λίγο οἱ φωνὲς καὶ τὸ τρέξιμο τῆς ἀγορᾶς, τοῦ Χρηματιστηρίου καὶ τοῦ μεροκάματου, γιὰ νὰ ἡσυχάσει κάπως ὁ ἄνθρωπος, ἔμπορος, ὑπάλληλος, ἐν γένει ἐργαζόμενος καὶ καταναλωτής, καὶ νὰ στοχαστεῖ τὴν ὕπαρξη καὶ τὸν προορισμό του. Τώρα πι ατοσκοπς τς εημερίας (τν ριθμν) κα κατανάλωση, πο φυδατώνουν κα μολύνουν τ σμα κα τν ψυχή, τρώγουν κα τν Κυριακή, στε ν μν παραμείνει τίποτα ρθιο κα καθαρ στν ψυχή μας κα ν ποξενωθε φιλόθεος λαός μας π τς ερς κα ζωογόνες παραδόσεις του.
.      Δὲν μποροῦμε κατακλείοντας νὰ μὴν ἐπισημάνουμε καὶ τὴν ἐπιβάρυνση ποὺ θὰ ἔχει ὁ ἐργαζόμενος στὴν ὑγεία του, ἂν συρρικνωθεῖ περαιτέρω ὁ διαθέσιμος χρόνος γιὰ τὴν ἀναγκαία ἀνάπαυσή του. περκόπωση, πίσης, θ πηρεάσει ρνητικ κα τν παραγωγικότητά του στ πλαίσιο τς πιχείρησης. Εναι χαρακτηριστικ τ παράδειγμα τς πρώην Σοβιετικς νωσης, ὅπου, ἀφοῦ γιὰ ἰδεολογικούς λόγους κατήργησαν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, διαπίστωσαν μετὰ ἀπὸ κάποιο χρονικὸ διάστημα πτώση τῆς παραγωγικότητας 30%, γεγονὸς ποὺ ἐπέβαλε τὴν ἐπαναφορά της.
.      Τὸ σύνθημα, ἑπομένως, τοῦ ὠφελιμιστῆ Ἄγγλου Φιλοσόφου John Stuart Mill «ναὶ στὸ ἔθιμο τῆς ἀργίας μία ἡμέρα τὴν ἑβδομάδα, ἀλλὰ ὁποιαδήποτε ἡμέρα», ποὺ λειτουργεῖ ὡς ἰδεολογικὴ ἀφετηρία γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς δὲν μπορεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ υἱοθετηθεῖ οὔτε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας, οὔτε ἀπὸ τὸν εὐσεβῆ λαό μας.

Ὁ Μητροπολίτης
Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης Εὐστάθιος

 ΠΗΓΗ: immspartis.gr

, ,

Σχολιάστε

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ «ΣΥΜΜΑΧΙΑ» ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 Πανευρωπαϊκὴ συνάντηση
Κυριακάτικη ἀργία: Ὅταν ἡ Ἐκκλησία συνάντησε τὰ συνδικάτα

.            Πρὶν λίγους μῆνες καὶ πολὺ πρὶν πέσει στὸ τραπέζι τῶν συζητήσεων ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ ὡραρίου τῶν καταστημάτων ἀκόμα καὶ τὶς Κυριακές, ἐκπρόσωποι 65 πανευρωπαϊκῶν ὀργανώσεων πολιτῶν, συνδικάτων, τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν, ποὺ ὅλοι μαζὶ ἀποτελοῦν τὴν “Εὐρωπαϊκὴ Συμμαχία γιὰ τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς” συναντήθηκαν στὶς Βρυξέλλες, μὲ πρωτοβουλία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς καὶ Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς.
.            Στὴν συνάντηση αὐτὴ ὑπέγραψαν ἀνακοίνωση, μὲ τὴν ὁποία δεσμεύτηκαν νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ τὴ διατήρηση ὡς ὑποχρεωτικῆς τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς καὶ γιὰ ἕνα ἀνθρώπινο ὡράριο ἐργασίας. Τὰ μέλη τῆς Συμμαχίας στὴν ἴδια ἀνακοίνωση ζητοῦν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Νομοθεσία, ὅπως ἐπίσης καὶ αὐτὲς τῶν κρατῶν μελῶν, νὰ σέβονται τοὺς ἐργαζομένους πολίτες καὶ τὴν ἰδιωτική τους ζωή, ποὺ περιλαμβάνει καὶ τὸν ἐλεύθερο χρόνο ποὺ πρέπει νὰ ἔχουν καὶ νὰ μοιράζονται μὲ τὰ ἄλλα μέλη τῆς οἰκογένειάς τους. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὑπάρχει μία τέτοια συμμαχία Ἐκκλησίας καὶ Συνδικάτων σὲ πανευρωπαϊκὸ ἐπίπεδο.
.            Μεταξὺ τῶν ὁμιλητῶν ἦταν ὁ Γερμανὸς καθηγητὴς ψυχολογίας Φρίντχελμ Ναχράϊνερ, ὁ ὁποῖος ἐπισήμανε τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Γερμανικὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο μὲ πρόσφατη ἀπόφαση του κατάργησε τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων τὴν Κυριακὴ στὴ χώρα.
.            Ἐπίσης ὁ κοινωνικὸς ἐρευνητὴς Δρ. Ζὶλ Ἔμπρεϊ παρουσίασε τὸ ἀποτέλεσμα ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, ποὺ ἔδειξε ὅτι τὰ ἄτομα ποὺ ἐργάζονται τὴν Κυριακὴ ἐπηρεάζονται ἀρνητικὰ τόσο στὸν τομέα τῆς ὑγείας τους, ὅσο καὶ σ᾽ αὐτὸν τῆς ἀσφάλειας στὴν ἐργασία τους.
.            Ἡ “ἐπιχείρηση” κατάργησης τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς πῆρε νομικὴ μορφὴ τὸ 2009 στὴν Γαλλία. Δύο χρόνια μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Νόμου στὴν Γαλλία, ποὺ ἐπιτρέπει τὴν ἐργασία τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, αὐξάνονται οἱ φωνὲς γιὰ τὴν κατάργησή του. Συνδικάτα, Ἐκκλησία καὶ ὀργανώσεις πολιτῶν ἐντείνουν τὸν ἀγώνα τους πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή.
.            Τὰ συνδικάτα βρέθηκαν σὲ ἕνα προβληματισμό, ἂν θὰ πρέπει νὰ συμμαχήσουν μὲ τὴν Ἐκκλησία στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Τελικὰ ἀποφάσισαν νὰ εἶναι μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία. Τὸ σκεπτικὸ τῆς ἀπόφασής τους εἶναι πὼς ἡ Κυριακὴ εἶναι μία ἡμέρα ἱερὴ γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ στερήσουν ἀπὸ τὰ θρησκευόμενα μέλη τους τὴν ἐλεύθερη ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν τους καθηκόντων. Ἐπὶ πλέον συμφώνησαν ὅτι ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς οἰκογένειας, πού, ὡς θεσμός, ἀποτελεῖ σημαντικὸ παράγοντα στὴν ἰσορροπία τῶν μελῶν της.
.            Στὸν κατάλογο τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Συνδικαλιστικὴ Ὁμοσπονδία, στὴν ὁποία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα εἶναι μέλη ἡ ΓΣΕΕ καὶ ἡ ΑΔΕΔΥ. Συμμετέχουν ἀκόμη συνδικάτα ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες μέλη τῆς ΕΕ. Ἐπίσης ὑποστηρίζει τὴ Συμμαχία ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων της Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἡ Ὁμοσπονδία τῶν Καθολικῶν Ὀργανώσεων γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ ἡ Προτεσταντικὴ Ἐκκλησία τῆς Γερμανίας.
.            Στὸν κατάλογο τῶν μελῶν τῆς Συμμαχίας περιλαμβάνονται τὸ Συμβούλιο τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, στὸ ὁποῖο συμμετέχουν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἐπίσης ἡ μεγάλη Γαλλικὴ Ἐργατικὴ Συνομοσπονδία CFDT, ἡ ἐπίσης μεγάλη Γαλλικὴ Συνομοσπονδία τῶν Χριστιανῶν Ἐργατῶν (CFTC), καὶ συνδικαλιστικὲς Ὀργανώσεις τῆς Γερμανίας, τοῦ Βελγίου, τῆς Αὐστρίας, τῆς Ἐσθονίας, τοῦ Λουξεμβούργου, τῆς Σλοβακίας, ἀπὸ τὴν Πολωνία ἡ “Ἀλληλεγγύη” καὶ ἄλλες Ὀργανώσεις πολιτῶν.

Ἡ ἱστορία τῆς κυριακάτικης ἀργίας

.            Ἡ Κυριακὴ καθιερώθηκε ὡς ἀργία ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ μὲ κρατικὰ καὶ συνταγματικὰ νομοθετήματα μέχρι σήμερα εἶναι ὄχι μόνο ἐκκλησιαστική, ἀλλὰ καὶ κρατικὴ ἀργία. Ἀμέσως λοιπόν, μετὰ τὴν καθιέρωση τῆς Κυριακῆς ὡς ἡμέρας τῆς Ἀναστάσεως τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς αἰῶνες, καθιερώθηκε «ἡμέρα κατάπαυσης καὶ ἀνάπαυσης τελεία, γενικὴ ἀργία καὶ σαββατισμὸς ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, ὅλης τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Θεωρεῖται δὲ ἀργία, ὅπως διατάσσουν οἱ ἱεροὶ κανόνες, γιατί συμβολίζει τὴν δημιουργία τοῦ κόσμου, ὡς πρώτη ἡμέρα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἀναδημιουργία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου μὲ τὴν Ἀνάσταση, καὶ δηλώνει τὴν ἔλευση τῶν ἐσχάτων, ὡς ὄγδοη ἡμέρα».
.            Μὲ τὴν ἵδρυση τώρα τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ κράτους, τὸ θέμα τῆς κυριακάτικης ἀργίας ἀρχίζει νὰ τίθεται καὶ πάλι. Τὸ 1908 μετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ Ἐμπορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν, θὰ καθιερωθεῖ ἡ Κυριακὴ ὡς ἀργία γιὰ τοὺς τρεῖς θερινοὺς μῆνες στὰ καταστήματα. Λίγο ἀργότερα τὴν ἴδια χρονιά, ὕστερα ἀπὸ πρόταση τοῦ ἴδιου τοῦ Ἐμπορικοῦ Συλλόγου πρὸς τὴν κυβέρνηση, ἡ Κυριακὴ καθορίστηκε ὡς ἡμέρα ἀργίας γιὰ ὅλο τὸ ἔτος.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

,

Σχολιάστε

Η ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΩΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ

Δήλωση τοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου
γιὰ τὴν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας

.           Στὸ γενικὸ πλαίσιο τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας ἐντάσσεται καὶ τὸ νέο μέτρο ποὺ ἔλαβε τὸ Ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης γιὰ τὴν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας, μὲ πρόσχημα τὴν ἀνάπτυξη τῶν μικρῶν καταστημάτων. Ἕνας ἱερὸς θεσμὸς ποὺ ἐπὶ αἰῶνες περιφρουρήθηκε, ἀκόμα καὶ σὲ περιόδους σκλαβιᾶς, τώρα καταλύεται ἀπὸ χριστιανοὺς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι τάχα χάριν οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης ὄχι μόνο ἀποποιοῦνται τὴν χριστιανική τους ἰδιότητα, ἀλλὰ ὑποχρεώνουν καὶ τοὺς πολίτες νὰ καταργήσουν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, νὰ τὴν ἀντικαταστήσουν μὲ τὴν ἀργία τῆς Δευτέρας καὶ νὰ κόψουν κάθε σχέση μὲ τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ τὴν ἱερότητα τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου.
.           Θέλουν νὰ ἀπελευθερώσουν τὴν ἀγορά, ὅπως διαμηνύουν. Στὴν οὐσία ὅμως περιορίζουν τὴν ἄσκηση τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν οἰκογενειακῶν δεσμῶν. Ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡμέρα σχόλης ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Εἶναι ἡμέρα γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὴν οἰκογένεια. Μὲ τὴν κατάργησή της δὲν βοηθεῖται ὁ ἐργαζόμενος ἀλλὰ τὰ σχέδια ἐκείνων ποὺ σιγὰ-σιγὰ καθιερώνουν καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα τὸ ἄθρησκο Κράτος.
.           Συντάσσομαι μὲ τοὺς ἐμπόρους καὶ ἐμποροϋπαλλήλους τῆς Φθιώτιδος ποὺ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς καταργήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας καὶ ἐντόνως διαμαρτύρομαι γιὰ τὸ ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντικοινωνικὸ αὐτὸ μέτρο.

 ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 ΠΗΓΗ: imfth.gr

, ,

Σχολιάστε

ΦΡΙΣΣΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ “ΚΥΡΙΑΚΗΣ” ΗΜΕΡΑΣ

ρχιεπίσκοπος ερώνυμος: Ν παραμείνει Κυριακὴ ργία

EIΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐννοεῖται πὼς μὲ τὴν γνωστὴ μέθοδο τοῦ «σαλαμιοῦ» καὶ μὲ τὴν ἐπίκληση παραπειστικῶν, παραπλανητικῶν καὶ εὐλογοφανῶν ἐπιχειρημάτων προετοιμάζουν τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν σταδιακὴ κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, καὶ ὑπονομεύουν τὰ βιωτικά καὶ θεσμικά της προνόμια. ΦΡΙΣΣΟΥΝ καὶ ΤΡΕΜΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, τοῦ ΟΝΟΜΑΤΟΣ δηλαδὴ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.

.            Ἀντίθετος στὴν λειτουργία τῶν καταστημάτων τὶς Κυριακὲς εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος. Κατὰ τὴ συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἀπασχoλήσεως Γιάννη Βρούτση ἐξέφρασε τὴν δυσαρέσκειά του. Σύμφωνα μὲ δελτίο Τύπου τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «Μὲ τὸν Ὑπουργὸ Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καὶ Προνοίας κ. Γιάννη Βρούτση συναντήθηκε σήμερα τὸ πρωὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος στὸ Συνοδικὸ Μέγαρο. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀναφέρθηκε στὶς δύσκολες στιγμὲς ποὺ περνάει ἡ χώρα καὶ στὴ βοήθεια ποὺ προσφέρει ἡ Ἐκκλησία. «Ἔχουμε ὅμως ἀνάγκες κυρίως σὲ ἐξυπηρέτηση ἀπὸ πλευρᾶς προσωπικοῦ καὶ χέρια ἐργατικὰ», τόνισε ὁ Μακαριώτατος καὶ προσέθεσε «πάνω σὲ αὐτὸ συζητήσαμε σήμερα μὲ τὸν κ. Ὑπουργό, ἀνταλλάξαμε ἀπόψεις, προτάσεις καὶ θὰ ἤθελα νὰ τὸν εὐχαριστήσω, γιατί ἂν προχωρήσουμε μὲ αὐτὸν τὸ στόχο τὸ ἔργο μας, θὰ γίνει πολὺ καλύτερο».
.           Σὲ ἐρώτηση τῶν δημοσιογράφων γιὰ τὸ ἐμπορικὸ ὡράριο τὶς Κυριακὲς ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τὴν ἀντίθεσή του, τονίζοντας πὼς «ἀσχολούμαστε ὅλο μὲ ἀριθμοὺς καὶ ξεχνᾶμε τὴν ψυχή μας. Πότε οἱ ἔμποροι θὰ δοῦν τὰ παιδιά τους, πότε θὰ δοῦν τὶς οἰκογένειές τους, πότε θὰ ξεκουραστοῦν καὶ θὰ πάρουν δύναμη;».

 ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

,

Σχολιάστε

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Συμμαχία Ἐκκλησίας – Συνδικάτων
γιὰ τὴν διατήρηση ὡς ὑποχρεωτικῆς τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς
τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

. Στὶς 20 Ἰουνίου ἐκπρόσωποι 65 πανευρωπαϊκῶν ὀργανώσεων πολιτῶν, συνδικάτων, τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ὁμολογιῶν, ποὺ ὅλοι μαζὶ ἀποτελοῦν τὴν “Εὐρωπαϊκὴ Συμμαχία γιὰ τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς” συναντήθηκαν στὶς Βρυξέλλες, μὲ πρωτοβουλία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς καὶ Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς. Στὸ τέλος τῆς συναντήσεως ὑπέγραψαν ἀνακοίνωση, μὲ τὴν ὁποία δεσμεύτηκαν νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ τὴν διατήρηση ὡς ὑποχρεωτικῆς τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς καὶ γιὰ ἕνα ἀνθρώπινο ὡράριο ἐργασίας.
.      Τὰ μέλη τῆς Συμμαχίας στὴν ἴδια ἀνακοίνωση ζητοῦν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Νομοθεσία, ὅπως ἐπίσης καὶ αὐτὲς τῶν κρατῶν μελῶν, νὰ σέβονται τοὺς ἐργαζομένους πολίτες καὶ τὴν ἰδιωτική τους ζωή, ποὺ περιλαμβάνει καὶ τὸν ἐλεύθερο χρόνο ποὺ πρέπει νὰ ἔχουν καὶ νὰ μοιράζονται μὲ τὰ ἄλλα μέλη τῆς οἰκογενείας τους. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὑπάρχει μία τέτοια συμμαχία Ἐκκλησίας καὶ Συνδικάτων σὲ πανευρωπαϊκὸ ἐπίπεδο. Κατὰ τὴν συνάντηση ἐπιστήμονες ὁμιλητὲς τόνισαν ὅτι ἡ Εὐρώπη ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἕνα κοινωνικὸ μοντέλο, ποὺ νὰ μὴ στηρίζεται μόνο στὴν παραγωγὴ καὶ στὴν κατανάλωση, ἀλλὰ ἐπίσης στὸν ἐλεύθερο χρόνο γιὰ τὶς προσωπικὲς ἐπιλογὲς τοῦ κάθε πολίτη – ἐργαζομένου.
.     Μεταξὺ τῶν ὁμιλητῶν ἦταν ὁ Γερμανὸς καθηγητὴς ψυχολογίας Φρίντχελμ Ναχράϊνερ, ὁ ὁποῖος ἐπισήμανε τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Γερμανικὸ Συνταγματικὸ Δικαστήριο μὲ πρόσφατη ἀπόφασή του κατήργησε τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων τὴν Κυριακὴ στὴν χώρα. Ἐπίσης ὁ κοινωνικὸς ἐρευνητὴς Δρ. Ζὶλ Ἔμπρεϊ παρουσίασε τὸ ἀποτέλεσμα ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, ποὺ ἔδειξε ὅτι τὰ ἄτομα ποὺ ἐργάζονται τὴν Κυριακὴ ἐπηρεάζονται ἀρνητικὰ τόσο στὸν τομέα τῆς ὑγείας τους, ὅσο καὶ σ’ αὐτὸν τῆς ἀσφάλειας στὴν ἐργασία τους.
.    Ἄλλες ἔρευνες δείχνουν ὅτι τὸ οἰκονομικὸ ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὴν Κυριακάτικη ἐργασία εἶναι πενιχρὸ ἕως ἀρνητικό, ἐκτὸς ἀπὸ ἁλυσίδες πολυκαταστημάτων, ποὺ ἀπευθύνονται κυρίως στοὺς τουρίστες. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ παρὰ τὸ Νόμο στὴν Γαλλία καὶ τὰ κίνητρα στὴν Ἀγγλία καὶ στὶς ΗΠΑ λίγα εἶναι τὰ μαγαζιὰ ποὺ ἐργάζονται τὶς Κυριακές

Ἱστορικό τῆς ἐπιχειρήσεως καταργήσεως τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς

.    Ἡ “ἐπιχείρηση” καταργήσεως τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς ὀφείλεται σὲ ἰδεολογικοὺς – ἀντιχριστιανικοὺς λόγους. Ξεκίνησε ἀπὸ τὶς ἀγγλοσαξονικὲς χῶρες καὶ πῆρε νομικὴ μορφὴ τὸ 2009 στὴν Γαλλία. Ἡ προσπάθεια μπορεῖ νὰ ἔχει ὡς ἐξωτερικὸ φλοιὸ τὴν αὔξηση τῆς ἀπασχόλησης καὶ τοῦ κύκλου ἐργασιῶν, ἀλλὰ στὸν πυρήνα της εἶναι ἡ ἀποϊεροποίηση τῆς Κυριακῆς, ὡς χριστιανικῆς ἀργίας καὶ ἡ διάλυση τῆς ἑνότητας τῆς οἰκογένειας. Ἐκεῖνο ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ ὅσους ἐπιδιώκουν τὴν κατάργηση τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς καὶ τὴν μετατροπή της σὲ μία ἡμέρα ὅπως οἱ ἄλλες εἶναι πὼς τὴν ἡμέρα τῆς ἀναπαύσεώς τους οἱ ἐργαζόμενοι τὴν παίρνουν μίαν ἄλλη ἡμέρα. Ἔτσι ὁ σύζυγος λ.χ. παίρνει τὸ ρεπὸ τοῦ τὴν Δευτέρα, ἡ σύζυγος τὴν Τρίτη καὶ τὰ παιδιὰ εἶναι μόνα τους τὴν Κυριακή…
.     Οἱ ἄθεοι ἰδεολόγοι ὑποστηρίζουν τὴν ἄποψη τοῦ Τζὸν Στιούαρτ Μίλ, ὅπως τὴν ἐξέφρασε στὸ βιβλίο τοῦ “Περὶ ἐλευθερίας”, ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρχει τὸ ἔθιμο τῆς ἀργίας μία ἡμέρα τὴν ἑβδομάδα, ἀλλὰ ὁποιαδήποτε ἡμέρα. (Τζ. Στιούαρτ Μὶλ “Περὶ ἐλευθερίας”, Ἔκδ. “Ἐπίκουρος”, Ἀθήνα, 1983, σελ. 152-153). Ἀλλὰ αὐτὸ ἀποτελεῖ πλήρη ἀνατροπὴ τοῦ τρόπου ἐργασίας, ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ ἀπὸ αἰώνων καὶ ἔχει ἐπεκταθεῖ καὶ σὲ μὴ χριστιανικοὺς λαούς…
.     Εἶναι ἐπίσης ἕνας ἰδεολογικὸς διωγμὸς σὲ βάρος τῶν Χριστιανῶν, ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν ἡμέρα αὐτὴ νὰ εἶναι στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ τὴν περνοῦν μὲ τὴν οἰκογένειά τους. Τὰ συνδικάτα βρέθηκαν σὲ ἕνα προβληματισμό, ἂν θὰ πρέπει νὰ συμμαχήσουν μὲ τὴν Ἐκκλησία στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Τελικὰ ἀποφάσισαν νὰ εἶναι μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησία. Τὸ σκεπτικό της ἀπόφασής τους εἶναι πὼς ἡ Κυριακὴ εἶναι μία ἡμέρα ἱερὴ γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ στερήσουν ἀπὸ τὰ θρησκευόμενα μέλη τους τὴν ἐλεύθερη ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν τους καθηκόντων.
.       Ἐπὶ πλέον συμφώνησαν ὅτι ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς οἰκογένειας, πού, ὡς θεσμός, ἀποτελεῖ σημαντικὸ παράγοντα στὴν ἰσορροπία τῶν μελῶν της. Δύο χρόνια μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Νόμου στὴν Γαλλία, ποὺ ἐπιτρέπει τὴν ἐργασία τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, αὐξάνονται οἱ φωνὲς γιὰ τὴν κατάργησή του. Συνδικάτα, Ἐκκλησία καὶ ὀργανώσεις πολιτῶν ἐντείνουν τὸν ἀγώνα τους πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, φέρνοντας σὲ δύσκολη θέση τὸν Πρόεδρο Σαρκοζὶ καὶ τὴν κυβέρνησή του. Σημειώνεται πὼς μία μόνο νεανικὴ ἀπολιτικὴ καὶ μὴ θρησκευτικὴ παρέα δημιούργησε μέσῳ Ἰντερνὲτ τὴν κίνηση “Παρέα τῶν φίλων της Κυριακῆς” καὶ σὲ μικρὸ χρονικὸ διάστημα συγκέντρωσε 100.000 ὑπογραφὲς ὑπὲρ τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς.

Ποιὰ τὰ μέλη καὶ ποιοὶ οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς Πανευρωπαϊκῆς Συμμαχίας
γιὰ τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς

.    Στὸν κατάλογο τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Συνδικαλιστικὴ Ὁμοσπονδία, στὴν ὁποία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα εἶναι μέλη ἡ ΓΣΕΕ καὶ ἡ ΑΔΕΔΥ. Συμμετέχουν ἀκόμη συνδικάτα ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες μέλη τῆς ΕΕ. Ἐπίσης ὑποστηρίζει τὴν Συμμαχία ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων της Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἡ Ὁμοσπονδία τῶν Καθολικῶν Ὀργανώσεων γιὰ τὴν οἰκογένεια καὶ ἡ Προτεσταντικὴ Ἐκκλησία τῆς Γερμανίας. Στὸν κατάλογο τῶν μελῶν τῆς Συμμαχίας περιλαμβάνονται τὸ Συμβούλιο τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν, στὸ ὁποῖο συμμετέχουν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἐπίσης ἡ μεγάλη Γαλλικὴ Ἐργατικὴ Συνομοσπονδία CFDT, ἡ ἐπίσης μεγάλη Γαλλικὴ Συνομοσπονδία τῶν Χριστιανῶν Ἐργατῶν (CFTC), καὶ συνδικαλιστικὲς Ὀργανώσεις τῆς Γερμανίας, τοῦ Βελγίου, τῆς Αὐστρίας, τῆς Ἐσθονίας, τοῦ Λουξεμβούργου, τῆς Σλοβακίας, ἀπὸ τὴν Πολωνία ἡ “Ἀλληλεγγύη” καὶ ἄλλες Ὀργανώσεις πολιτῶν.-

ΠΗΓΗ: amen.gr

, , , ,

Σχολιάστε