Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Κρυπτοχριστιανοί

«Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΝΤΖΙΚΕΡΤ (1071 Μ.Χ)». ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ἐ.τ. ΓΕΣ ΚΑΙ τ. ΥΕΘΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ Σ. ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΟ Ι. ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ ΟΣ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

Ὁμιλία Ἐπιτίμου Ἀρχηγοῦ ΓΕΣ καί τ.ΥΕΘΑ
Φραγκούλη Σ. Φράγκου
στό Ἱερόν Κοινόβιον Ὁσίου Νικοδήμου
Πενταλόφου Παιονίας Κιλκίς
Κυριακή 22-11-2015
 

 

.               Στίς 22 Νοεμβρίου 2015 ἡμέρα Κυριακή, στό Ἱερό Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου στόν Πεντάλοφο Παιονίας Κιλκίς, ἑκατοντάδες πιστοί ἀνῆλθαν γιά νά συμμετάσχουν στό μυστήριο τῆς θείας Λειτουργίας καί νά παρακολουθήσουν τήν ὁμιλία τοῦ ἐπιτίμου Ἀρχηγοῦ ΓΕΣ καί τ. ΥΕΘΑ κ. Φραγκούλη Σ. Φράγκου μέ θέμα: «Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Μ. Ἀσίας μετά τήν μάχη τοῦ Μαντζικέρτ (1071 μ.Χ)».
.               Τόν Ἀρχηγό προσφώνησε ἐκ μέρους τῶν παρευρισκομένων ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Φίλοι τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ἁγίου Νικοδήμου» ἀξιότιμος κ. Ἰωάννης Μπούρας.
PRO_5490 .               Κατόπιν ἔλαβε τόν λόγο ὁ γενναιότατος Ἀρχηγός, ὁ ὁποῖος παρουσίασε στούς ἀκροατές τήν σημερινή κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στίς ἀλησμόνητες Πατρίδες μέσα ἀπό τίς γνώσεις πού προσέλαβε, ἀλλά κυρίως μέσα ἀπό τήν προσωπική πείρα καί τά βιώματα πού ἀπέκτησε κατά τή διάρκεια τῆς θητείας του ὡς Στρατιωτικοῦ Ἀκολούθου καί Ἀκολούθου Ἄμυνας στήν Ἑλληνική πρεσβεία τῆς Ἄγκυρας. Ἀνέδειξε μέ ἀποδεικτικά στοιχεῖα ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι μέχρι καί σήμερα στήν γείτονα χώρα ὑπάρχει πλειάδα διαφορετικῶν ἐθνοτήτων, πού δέν ἐπιθυμοῦν νά αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Τοῦρκοι καί οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν ἕως καί τό 40% τοῦ σημερινοῦ πληθυσμοῦ της, κάτι πού ἐντέχνως ἀποκρύπτεται ἀπό τό σύγχρονο τουρκικό κράτος. Ἀνάμεσα σέ αὐτούς ξεχωριστή ἀναφορά ἔκανε στούς Κρυπτοχριστιανούς, πού, Κύριος οἶδε, μέ τί ἀγωνίες καί θυσίες διατηροῦν ἄσβεστη ἀπό γενιά σέ γενιά τήν φλόγα τῆς Πίστης στόν Χριστό. Ὄχι μόνον δέ ἡ Πίστη διατηρεῖται ζωντανή, ἀλλά καί ἡ ἑλληνική γλώσσα ὁμιλεῖται κρυφά σχεδόν σέ ὅλη τήν Μικρασία. Ἐν ὀλίγοις, ἐπιβεβαίωσε ὅτι ἡ Μικρασία παραμένει ἑλληνική καί ὀρθόδοξη καί ἀναμένει τό πλήρωμα τοῦ χρόνου γιά νά διεκδικήσει τήν ἐθνική, πολιτική καί θρησκευτική ἰδιοπροσωπία της.
PRO_5570.               Ὁ Ἀρχηγός κάνοντας παρεκβάσεις καί συγκρίσεις δέν παρέλειψε νά στηλιτεύσει ἀπερίφραστα τήν ζοφερή κατάσταση πού ἐπικρατεῖ σήμερα στήν Πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ὁδηγεῖται σταδιακά στήν καταστροφή ἀπό ὄψιμους γενιτσάρους, ἐπικουρούσης στό ἔργο τους τῆς κρίσης ἀξιῶν πού διερχόμαστε ὡς Ἔθνος.PRO_5534

.               Ἔστειλε ἀκόμη ἐναργῶς μήνυμα στούς σημερινούς Ἕλληνες γονεῖς –καί ἰδιαιτέρως στήν Ἑλληνίδα μάνα καί γιαγιά– νά διατηρήσουν τήν παράδοση τῶν πατέρων τους καί νά μπολιάζουν τά παιδιά τους μέ Χριστό καί Ἑλλάδα, τονίζοντας τήν ἐπιτακτική ἀνάγκη τῆς μετατροπῆς τῆς κάθε οἰκογένειας σέ «κρυφό σχολειό».
PRO_5587
.               Στό τέλος ἔλαβε τόν λόγο ὁ ἅγιος Καθηγούμενος, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Ἀρχηγό γιά τήν ὁμιλία του καί τόν ἐπαίνεσε, ὄχι μόνον γιά τά παράσημα πού εὐλόγως τοῦ ἀπεδόθησαν ἀπό ἀνθρώπους, ἀλλά γιά τά δύο ἄλλα φωτεινά μετάλλια πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός καί τά ὁποῖα λάμπουν μέσα στήν καρδιά του· τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα. Ὁ ἅγιος Καθηγούμενος ἔκλεισε τήν ἐκδήλωση ἀναφέροντας ὅτι πράγματι σήμερα ἡ Ἑλλάδα κινδυνεύει ἀπό τούς Ἕλληνες. Στά σχολεῖα τά παιδιά μας γίνονται γενίτσαροι, οἱ οἰκογένειες διαλύονται, ἡ δέ ὀρθόδοξη πίστη μας παραδίδεται στήν ἀγκαλιά τοῦ αἱρετικοῦ Πάπα. Ὁ ἅγιος Καθηγούμενος ἐπίσης ὑπογράμμισε ὅτι τά σπίτια μας πρέπει νά γίνουν κρυφά σχολειά, ὅπου θά δίνουμε στά παιδιά μας Χριστό καί Ἑλλάδα. Ἐν συνεχείᾳ, εὐχήθηκε στόν Ἀρχηγό νά συνεχίζει τόν ἀγώνα γιά «τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία», ἡ ὁποία ἐλευθερία, ἡ πραγματική ἐλευθερία, σύντομα θά ἔλθει, ἐάν ἔχουμε καλή προαίρεση. Τέλος, ὁ σεβαστός Καθηγούμενος δώρησε ὡς εὐλογία στόν Ἀρχηγό μιά ἱερή εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Βατάτζη τοῦ Ἐλεήμονος, ἐργόχειρο τῶν ἀδελφῶν τοῦ Ἱ. Κοινοβίου.

PRO_5628.               Ἀνάμεσα στίς ἑκατοντάδες κόσμου πού τίμησαν τήν ἐκδήλωση μέ τήν παρουσία τους, διεκρίνοντο ὁ Δήμαρχος Πέλλης κ. Γρηγόριος Στάμκος, οἱ Ἀντιδήμαρχοι Πέλλης Χρῆστος Πασσαλῆς καί Ἀθανάσιος Ἐπιτροπάκης, οἱ Ἀντιδήμαρχοι Παιονίας κ. Ἰωάννης Ἀδαμόπουλος καί κ. Ἰωάννης Ἀλίρης, ὁ Δημοτικός Σύμβουλος Παιονίας κ. Κωνσταντῖνος Σιωνίδης, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Διοικητοῦ τῆς 33ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πολυκάστρου, ὁ τ. Διοικητής τοῦ Ἀ.Τ. Γουμένισσας κ. Ἐμμανουήλ Πασχαλίδης, ὁ πρώην δήμαρχος Χαλκηδόνος κ. Ἰωάννης Μπίκος, ὁ ἀπόστρατος ἀξιωματικός τῆς Ἀστυνομίας κ. Ἀστέριος Πράτσας, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Συνδέσμου Ἀποστράτων Σωμάτων Ἀσφαλείας Ν. Κιλκίς κ. Κωνσταντῖνος Πιλάτος, ὁ δάσκαλος καί συντάκτης τοῦ Περιοδικοῦ «Ἁφυπνιση» Δημήτρης Νατσιός, οἱ ἐκπαιδευτικοί κ. Διονύσιος Τσιφτσιόπουλος καί κ. Χρῆστος Ἴντος, τά μέλη τοῦ ΔΣ τοῦ Συλλόγου τῶν Φίλων τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου, ἐκπρόσωποι τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Παίονες» καί ἐκπρόσωποι ἄλλων πολιτιστικῶν κ.λπ. Συλλόγων.PRO_5654

, ,

Σχολιάστε

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ρθοδοξία ναβιώνει στν Τουρκία
Διάσπαρτες ἑστίες σὲ Μικρὰ Ἀσία καὶ Ἀνατολικὴ Θράκη…

«Ἤρθαμε ἀπ’ τὴ γῆ τοῦ Ὁμήρου καὶ τοῦ Ἡροδότου. Ἤρθαμε ἐμεῖς, οἱ μαθητὲς τῶν Ἀποστόλων, οἱ πιστοὶ τῆς Ἑπτάφωτης Λυχνίας τῆς Ἀποκαλύψεως, τὰ στερνοπαίδια τῶν Κομνηνῶν καὶ τῶν Παλαιολόγων. Ἤρθαμε πρόσφυγες. Ριζώσαμε στὶς νέες πατρίδες καὶ σαλπάρουμε πάντα γιὰ τὶς χαμένες. Γιὰ τὰ ἱερά μας, γιὰ τὶς ἑστίες μας, γιὰ τὰ μνήματά μας. Γιὰ τὰ φρούρια καὶ τὶς ρεματιὲς μὲ τοὺς νεκροὺς φαντάρους μας. Γιὰ τὰ παράλια τῆς Μικρασίας μας πάντα, τῆς γλυκιᾶς καὶ προδομένης ἀπ’ τοὺς Μεγάλους τῆς γῆς! Ἀδέρφια, γιὰ μᾶς δὲν ὑπάρχουν καινούργιες πατρίδες! Γιὰ μᾶς δὲν ὑπάρχουν νεκροί!»
Ἴων, «Χρονικὸ»

τοῦ Δρ. Ἰωάννη Χρ. Ἰακωβίδη
Ἐπιστημονικοῦ συνεργάτη στὸ Κέντρο Ἀνατολικῶν Σπουδῶν
τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου

.               Μὲ τὴν ἀνταλλαγὴ πληθυσμῶν τὸ διάστημα 1923-1925, ὅπως προβλεπόταν στὴ Συνθήκη τῆς Λωζάνης, πολλοὶ «ἄλλαξαν τὸ ὄνομά τους καὶ ἀναγκαστικὰ δήλωσαν μουσουλμάνοι. Ἔκρυψαν τὰ εἰκονίσματα καὶ τὸ καντήλι τους καὶ κάποιοι τὶς ἐκκλησιὲς ποὺ εἶχαν στὰ σπίτια τους. Ἔκρυψαν τὰ δάκρυά τους ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ βαπτίσουν καὶ νὰ παντρέψουν τὰ παιδιά τους σὲ χριστιανικὸ ναό». Βάσει ἔρευνας τοῦ Πανεπιστημίου Bogazici (2010), 10.000 χριστιανοὶ κάτοικοι τῆς Νοτιοδυτικῆς καὶ Κεντρικῆς Μικρᾶς Ἀσίας προσχώρησαν τὴν περίοδο 1924-1934 στὴν αἵρεση τῶν ἀλεβιτῶν, οἱ ὁποῖοι σήμερα ἀνέρχονται στὰ 20 ἑκατομμύρια. Δὲν ἀναγνωρίζονται, βεβαίως, ὡς μειονότητα ἐκ μέρους τοῦ τουρκικοῦ κράτους. Δὲν θεωροῦν ἑαυτοὺς σιίτες, ὅπως οἱ Ἰρανοί, οὔτε τηροῦν τὴν προσευχὴ (ναμὰζ) τῶν σουνιτῶν (οἱ ὀρθόδοξοι τοῦ Ἰσλὰμ) πέντε φορὲς τὴ μέρα.
.              Σήμερα χιλιάδες πολίτες ζητοῦν νὰ κατηχηθοῦν καὶ νὰ βαπτίζονται χριστιανοί. Σύμφωνα μὲ ἔρευνα τουρκικῆς ἐφημερίδας, τὰ τρία τελευταῖα ἔτη πωλήθηκαν στὴν Τουρκία 8 ἑκατομμύρια ἀντίτυπα τῆς Ἁγίας Γραφῆς στὴν τουρκικὴ γλώσσα. Μόνο στὶς περιοχὲς τῆς Ἀττάλειας καὶ τῆς Πισιδίας ἔχουν καταγραφεῖ 16.000 ἅγιοι. Τὰ τελευταῖα χρόνια συντελεῖται ἕνα θαῦμα. Χιλιάδες ὀρθόδοξοι ἀπὸ τὴν πρώην ΕΣΣΔ καὶ ἀλλοῦ ἐπέλεξαν νὰ κατοικήσουν στὴ Νοτιοδυτικὴ Μικρὰ Ἀσία. Οἱ ἐκκλησίες τοῦ Ἁγίου Βουκόλου στὴ Σμύρνη καὶ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους στὸν Τσεσμὲ ἔχουν ἀνακαινιστεῖ. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία σὲ αὐτές, ὅπως καὶ στὴ Μονὴ τῆς Παναγίας τοῦ Σουμελᾶ στὸν Πόντο, ἀπὸ τὸ 2010 καὶ ἑξῆς καὶ στὰ Μύρα τῆς Λυκίας πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Στὰ Θεοφάνεια τοῦ 2015, ὅταν ὁ Πατριάρχης ἔριξε τὸν Σταυρὸ στὸν Κεράτιο Κόλπο, ἕνας Τοῦρκος ἔπεσε στὴ θάλασσα, τὸν ἔπιασε καὶ πλησιάζοντας τὸν Πατριάρχη φώναξε: «Θέλω νὰ γίνω χριστιανός». 144621660844b7ccde94a488feca076ec9a8dbafc2Ἡ εἴδηση βγῆκε σὲ κάποια μέσα ἐνημερώσεως καὶ στὸ Διαδίκτυο, ἀλλὰ ἀποσύρθηκε γρήγορα γιὰ εὐνόητους λόγους.
.               Ἀπὸ τὸ 2011 λειτουργεῖ ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀλυπίου στὴν Ἀττάλεια μὲ μόνιμο ἱερέα. Πιστοὶ ἀπὸ διάφορες χῶρες, 5.000 στὸ σύνολό τους, κατάφεραν νὰ ἀνοίξει ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Βουνοῦ στὴν Ἀλάνυα ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2012. Τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» ψάλλεται ἔκτοτε στὰ ἑλληνικά, τὰ ρωσικὰ καὶ τὰ τουρκικά. Στὶς 21 Νοεμβρίου 2014 τελέστηκε Θεία Λειτουργία στὸν ἐγκαταλελειμμένο ναὸ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὴ Σπάρτη Πισιδίας. Ὁ δήμαρχος Ἀλάνυας, ἂν καὶ ὑποστηρίζει τὸ κόμμα τῶν Γκρίζων Λύκων, συμφώνησε στὴν παραχώρηση οἰκοπέδου 15 χιλιόμετρα ἀνατολικὰ τῆς Ἀλάνυας γιὰ νὰ ἀνεγερθεῖ ἐκκλησία πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας τῆς Πισιδιώτισσας, ποὺ ἑορτάζει στὶς 3 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται γιὰ τὴ θεμελίωση τοῦ πρώτου ὀρθόδοξου ναοῦ μετὰ τὸ 1922.

Οἱ κρυπτοχριστιανοὶ

.               Σημαντικὸ εἶναι καὶ τὸ θέμα τῶν κρυπτοχριστιανῶν. Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι σὲ τοίχους οἰκημάτων στὸν Πόντο ἀναγράφονται συνθήματα ὅπως«Δὲν ἐπιθυμοῦμε πλέον νὰ εἴμαστε μουσουλμάνοι. Θέλουμε νὰ γίνουμε χριστιανοί», ἐνῶ Τοῦρκοι τονίζουν σὲ Ἕλληνες ἐπισκέπτες ὅτι «ὁ τόπος αὐτὸς σᾶς ἀνήκει». Στὴν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Τριάδας Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως, νεαρὴ Τουρκάλα ἐκμυστηρεύεται: «Μοῦ ἀρέσουν τὰ δικά σας»! Κάθε Παρασκευὴ ποὺ λειτουργεῖ ἡ Μονὴ Μεταμορφώσεως τῆς νήσου Πρώτης συρρέει πλῆθος Τούρκων. Στὴν Πρίγκηπο τιμοῦν τὸν Ἅγιο Γεώργιο τὸν Κουδουνᾶ στὶς 24 Σεπτεμβρίου. Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ σαράντα ἁγιάσματα τῆς Πόλης, στὸ Μπαλουκλί, καταφεύγουν πολλοὶ Τοῦρκοι, πιστεύοντας στὰ θαύματα. Ἔξω ἀπὸ τὰ Ἄδανα, σὲ κατακόμβη ὅπου ἁγίασαν ἑπτὰ χριστιανοὶ προσέρχονται Τοῦρκοι προσκυνητές, θυμιάζοντας μὲ τὸ ἀπαγορευμένο γιὰ τὸ Ἰσλὰμ λιβάνι. Στὴν Ταρσὸ ὁ Ναὸς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀποτελεῖ τόπο προσκυνήματος.
.               Ὁ δημοσιογράφος καὶ τουρκολόγος Νίκος Χειλαδάκης ἀποκάλυψε ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας Radikal τῆς 15ης Φεβρουαρίου 2013 ὑπὸ τὸν τίτλο «Στὴν Τουρκία ζοῦν ἑκατοντάδες χιλιάδες κρυπτοαρμένιοι». Ἔκθεση τῆς ἀρμενικῆς διασπορᾶς, τὴν ὁποία ἐπικαλεῖται ἡ ἐφημερίδα, ἀναφέρεται σὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες κρυπτοαρμένιους ποὺ ζοῦν στὴν Τουρκία καὶ κυρίως στὶς περιοχὲς Ἀμάσεια καὶ Κωνσταντινούπολη, Μπατμάν καὶ Ντιγιάρμπακιρ, Μοὺς καὶ Τούντζελι, ὑπογραμμίζοντας τὴν ἔλλειψη ἐλευθερίας ἔκφρασης τῆς πραγματικῆς θρησκευτικῆς ταυτότητας αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἴδιος ἀποκάλυψε στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ καὶ ἄρθρο τῆς δημοσιογράφου Yasemin Guc τῆς Ekspres μὲ θέμα «Στὴν Ἀνατολία ὑπάρχουν χιλιάδες κρυμμένες ἀπὸ τὸ παρελθὸν χριστιανικὲς οἰκογένειες». Στὸ πλαίσιο τοῦ δημοσιεύματος ἡ Τουρκάλα ἀρθρογράφος, λαμβάνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὸν πρόσφατο θάνατο ἑνὸς ζευγαριοῦ ρωμαίικης καταγωγῆς, ὅπου ὁ σύζυγος ὑπῆρξε μουσουλμάνος ἐνῶ ἡ σύζυγός του χριστιανή, ἀναφέρει ὅτι οἱ ἀπόγονοι τῶν Ρωμιῶν μπορεῖ ἐπισήμως νὰ δηλώνουν πίστη στὸ Ἰσλάμ, στὴν πραγματικότητα ὅμως ἡ ψυχή τους εἶναι δοσμένη στὸν Χριστό. Στὸ δημοσίευμα ἡ Yasemin Guc παραθέτει καὶ τὶς περιοχὲς ὅπου διαβιοῦν χιλιάδες οἰκογένειες κρυπτοχριστιανῶν Ρωμιῶν: στὴν Ἀδριανούπολη καὶ τὰ Ἄδανα, στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴ Σαμψούντα, στὶς Σαράντα Ἐκκλησιὲς καὶ τὴ Ραιδεστό, στὴ Μερσίνα καὶ τὴ Σμύρνη, στὴν Προῦσα καὶ τὴ Μαγνησία, στὴν Καισάρεια, στὸ Τσανάκαλε, στὸ Προκόπι (Καππαδοκία) κ.α.
.               Ἡ Δρ. Μαρία Χρόνη διαπιστώνει ὅτι «στὴ χριστιανικὴ Δύση ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία πουλᾶ τοὺς ναούς της γιατί δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς γεμίσει». Ἀντιθέτως, στὴν Τουρκία ποὺ ἐξουσιάζει ὁ ἰσλαμιστὴς Ἐρντογάν σὲ εὐρέα στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ διαπιστώνονται ἡ θρησκευτικὴ ἀναζήτηση καὶ ἡ ἀμφισβήτηση. Ἀπόγονοι τῶν Ρωμιῶν τοῦ 1922 καὶ τῶν Ἀρμενίων προσπαθοῦν μὲ κάθε τρόπο νὰ διατηρήσουν τὴ χριστιανική τους ταυτότητα, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα τῆς πολύμορφης κρίσης καὶ παρακμῆς «ἡ ὀρθόδοξη πίστη ἀπαξιώνεται καὶ ἡ Ἐκκλησία διώκεται μὲ ἐπιτήδειους τρόπους». Ἂς γνωρίζουν οἱ παντοειδεῖς ἀμφισβητίες τῆς τελευταίας ὅτι «πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς»…

.               Σημείωση: Ὁρισμένοι πολιτιστικοὶ σύλλογοι καὶ ἀνάλογων ἐπιδιώξεων ἱδρύματα διακρίνονται γιὰ τὴν ποικιλόμορφη καὶ ἐνδιαφέρουσα δράση τους. Μεταξὺ αὐτῶν περιλαμβάνεται ἡ «Ἀδελφότης Βιθυνῶν» στὴ Νίκαια, τῆς ὁποίας ἡ περιοδικὴ τριμηνιαία ἔκδοση Βιθυνιακὰ Χρονικὰ ἀναδεικνύει τὴν προσφυγικὴ μνήμη τῶν καταγόμενων ἀπὸ τὴ Βιθυνία, καὶ ὄχι μόνο. Ἡ ὑπεύθυνη τῆς ἔκδοσης, φιλόλογος Ἐπίχαρις Μιχαηλίδου, καὶ ἡ συντακτικὴ ὁμάδα τῶν Ἰσαβέλλας Μελᾶ, δικηγόρου, Ναταλίας Συγγελίδου, κοινωνιολόγου, Ἐλισάβετ Ζέρβα, δασκάλας, Ἐλισάβετ Φιλιππίδου, φιλολόγου, καὶ Γιάννη Τυρμπᾶ, χημικοῦ μηχανικοῦ, ἐπιτελοῦν σημαντικὸ ἔργο. Ἀναφέρονται ἐνδεικτικὰ ἀπὸ τὴν ποικίλη ὕλη τοῦ 13ου τεύχους (Ὀκτώβριος – Δεκέμβριος 2015) οἱ στῆλες «Κατάγομαι ἀπὸ τὴ Βιθυνία» (οἰκογένεια Ἀχιλλέα καὶ Ἀντιγόνης Κερβανίδου), ἀπόσπασμα τοῦ ἔργου τοῦ Κοσμᾶ Πολίτη Στοῦ Χατζηφράγκου, τὸ Ἱστορικὸ ἐφηβικὸ ἡμερολόγιο τοῦ Ἰωάννη Π. Μελᾶ (ὑπουργοῦ Γεωργίας ἐπὶ Γεωργίου Παπανδρέου) τῆς Ἰσαβέλλας Ι. Μελᾶ, μικρασιατικὴ ποίηση (λ.χ. Ἴωνος «Χρονικὸ») κ.λπ. Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκαλεῖ τὸ δεύτερο μέρος τοῦ ἄρθρου τῆς Μαρίας Χρόνη, διδάκτορος Βυζαντινῆς Φιλολογίας καὶ Ἱστορίας, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀντλήθηκαν πληροφορίες γιὰ τὸ παρὸν ἄρθρο.

Ἐνδεικτικὴ βιβλιογραφία

  • Γεράκης Γιῶργος, «Δὲν θέλουμε πλέον νὰ εἴμαστε μουσουλμάνοι», ἐφημερίδα Δημοκράτης τῆς Λέσβου, 25/12/2008.
  • Ἠλιάδης Μάνος, «Ἡ ἐπέλαση τῶν τζαμιῶν σὲ Εὐρώπη καὶ Ἑλλάδα», «Ἐπίκαιρα», τεῦχος 187ο, 16/5/2013.
  • Μπατρακούλης Σπ. Θεόδωρος, Τουρκία καὶ «Ἀνατολικὰ Ζητήματα», τόμος Ἅ’, Ἰνφογνώμων, 2015.
  • Φράγκος Σ. Φραγκούλης, Ποιὰ Τουρκία; Ποιοὶ Τοῦρκοι;, ἐκδόσεις Α.Α. Λιβάνη, 2012.
  • Χειλαδάκης Νίκος «Ἀνοίγει ξανὰ τὸ ζήτημα τῶν κρυμμένων χριστιανῶν στὴν Τουρκία», στὸ ἰστολόγιο «Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη», 17/2/2013.
  • Χειλαδάκης Νίκος, Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴ Μικρὰ Ἀσία, ἐκδόσεις Ἀδελφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2013.
  • Χρόνη Μαρία, «Ἡ Ὀρθοδοξία στὴν Τουρκία σήμερα», Βιθυνιακὰ Χρονικά, τεῦχος 13ο, Ὀκτώβριος – Δεκέμβριος 2015.

ΠΗΓΗ: epikaira.gr

, ,

Σχολιάστε

35.000 ΣΠΙΤΙΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!

35.000 ΣΠΙΤΙΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

 .           Τὸ γνωρίζουμε ἐδῶ καὶ χρόνια πὼς στὴν Τουρκία ὑπάρχει τεράστιο ζήτημα θρησκευτικῆς συνείδησης, ὅτι στὴν Τουρκία ὑπάρχει τεράστια θρησκευτικὴ καταπίεση ἀπὸ ἕνα ἀπολυταρχικὸ ἰσλαμικὸ-ἐθνικιστικὸ κατεστημένο, ὅτι στὴν Τουρκία ἀναπτύσσεται ραγδαία ὁ ἰσλαμικὸς φανατισμός, ποὺ ἐκφράζεται ἀκόμα καὶ μὲ τὸ αἱματοβαμμένο ἰσλαμικὸ χαλιφάτο τῶν Τζιχαντιστῶν. Παρ’ ὅλα αὐτὰ φαίνεται πὼς κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια στὴν γειτονικὴ χώρα ὑπάρχει καὶ λειτουργεῖ ἕνα κρυφὸ θρησκευτικὸ ὑπόστρωμα ποὺ βρίσκει διαφόρους τρόπους νὰ ἐκδηλωθεῖ μὲ κρυπτοχριστιανικὸ περιεχόμενο καὶ μὲ τὸν πόθο τῆς ἐπιστροφῆς, ἔστω καὶ μὲ πλάγιο τρόπο, στὴν πατρογονικὴ χριστιανικὴ θρησκεία ποὺ εἶχε «ἀνθήσει» ἐπὶ αἰῶνες στὴν Μικρὰ Ἀσία.
.           Σύμφωνα μὲ μία συγκλονιστικὴ ἔρευνα-ἄρθρο τῆς τουρκικῆς ἑβδομαδιαίας ἐπιθεώρησης, Aksiyon, στὴν γειτονικὴ μουσουλμανικὴ Τουρκία ὑπάρχουν τουλάχιστον περὶ τὰ 35.000 σπίτια μέσα στὰ ὁποῖα λειτουργοῦν κατὰ διαστήματα κρυφὰ χριστιανικὲς ἐκκλησίες. Μέσα σὲ αὐτὰ τὰ «σπίτια-ἐκκλησίες» εἶναι ἄγνωστο ἂν τελοῦνται μυστήρια καὶ ἂν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ παραβρίσκονται χειροτονημένοι ἱερεῖς, ἐνῶ ἡ ἔρευνα κάνει λόγο γιὰ δραστηριότητα χριστιανικῶν ἀποστολῶν δυτικῆς προέλευσης. Εἶναι γνωστὸ πὼς τὶς τελευταῖες δύο δεκαετίες στὴν Τουρκία ἔχει ἀναπτυχθεῖ μὲ ἀπροσδόκητο τρόπο ἕνα εὐρὺ δίκτυο θρησκευτικῶν ἀποστολῶν, κυρίως ἀμερικανικῆς καὶ γερμανικῆς προέλευσης, ἐνῶ ἔχουν μοιραστεῖ, σύμφωνα πάντα μὲ τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα, περὶ τὰ 8 ἑκατομμύρια, Incil, δηλαδὴ εὐαγγέλια, σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς Τουρκίας μὲ ἰδιαίτερη ἀποδοχὴ στὴν ἐσωτερικὴ Ἀνατολία ὅπου καί, ἐδῶ εἶναι τὸ παράδοξο, τὸ ἰσλαμικὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα εἶναι ἰδιαίτερα ἀνεπτυγμένο. Τὸ ἐνδιαφέρον ὅμως στοιχεῖο αὐτῶν τῶν ἀποκαλύψεων γιὰ τὴν ραγδαία ἐξάπλωση τῶν χριστιανικῶν ἀποστολῶν στὴν ἐσωτερικὴ Τουρκία, εἶναι πώς, ὅπως τονίζουν τὰ ἴδια τὰ τουρκικὰ δημοσιεύματα καὶ ἰδιαίτερα ἡ τουρκικὴ ἑβδομαδιαία ἐπιθεώρηση Aksiyon, ποὺ ἔχει ἀσχοληθεῖ κατὰ καιροὺς μὲ ἐκτενῆ ρεπορτὰζ μὲ τὸ θέμα, ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, ποὺ προσελκύονται ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς αὐτὲς ἀποστολὲς γιὰ νὰ πάρουν τὸ εὐαγγέλιο καὶ νὰ τὸ διαβάσουν, εἶναι ἀπόγονοι γηγενῶν χριστιανῶν, ποὺ ἐξισλαμίστηκαν κυρίως στὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα μὲ τὰ τότε τραγικὰ γεγονότα καὶ τὴν γενοκτονία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς. Αὐτὲς οἱ συγχυσμένες θρησκευτικὲς συνειδήσεις ἔχοντας κάπου βαθειὰ στὸ ὑποσυνείδητό τους τὴν μνήμη τῆς χριστιανικῆς τους καταγωγῆς καὶ ζώντας σὲ ἕνα ἀσφυκτικὰ ἰσλαμικὸ περιβάλλον, βρίσκουν «διέξοδο» σὲ αὐτὲς τὶς δυτικὲς χριστιανικὲς ἀποστολὲς καὶ καταφεύγουν ἐκεῖ μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ βροῦν τὴν χαμένη θρησκευτική τους συνείδηση.
.           Φυσικὰ καὶ τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι ταμποὺ στὴν Τουρκία, ἐνῶ εἶναι γνωστὲς ἀκόμα καὶ οἱ ἐπιθέσεις ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς μουσουλμάνους μὲ ἀνθρώπινα θύματα. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως κάποια τουρκικὰ ΜΜΕ ὅπως ἡ τουρκικὴ ἐπιθεώρηση Aksiyon τὸ τολμοῦν, ὅπως ἔχει γίνει καὶ στὸ παρελθόν, νὰ φέρουν τὸ ζήτημα στὴν δημοσιότητα. Μάλιστα γίνονται καὶ συγκεκριμένες ἀποκαλύψεις γιὰ τὶς ἔρευνες ποὺ ἔχουν γίνει καὶ ἔχουν ἀνακαλύψει πὼς χιλιάδες σπίτια στὴν Τουρκία λειτουργοῦν σὰν κρυφὲς ἐκκλησίες. Τὸ ζήτημα ἔχει πάρει ἰδιαίτερη ἔκταση στὸν Πόντο, σὲ μία περιοχὴ ὅπου μαρτύρησε τὸ ἑλληνορθόδοξο χριστιανικὸ στοιχεῖο μὲ χιλιάδες θύματα, ἐνῶ μετὰ τὴν ἀνταλλαγή, ὅπως ἔχουν γράψει καὶ πολλοὶ Τοῦρκοι μελετητές, πολλοὶ χριστιανοὶ παρέμειναν στὶς ἑστίες τοὺς ὑποκρινόμενοι ὅτι ἔχουν ἐξισλαμιστεῖ. Ἄλλωστε ὁ Πόντος εἶχε γίνει γνωστὸς γιὰ τοὺς ἐπὶ αἰῶνες κρυπτοχριστιανούς, (ὅπως ἡ περιοχὴ τῆς Κρώμνης), ποὺ ζοῦσαν καὶ λάτρευαν τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ κάτω ἀπὸ μία μουσουλμανικὴ πλαστὴ ἐπικάλυψη. (Ortodoks Misyonerlik Faaliyetler: 1980’li yillardan itibaren Dogu Karadeniz Bolgesi’nde suni bir Ortodoks ayrimciligi yaratma cabasi icerisindeler). Ἀπὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων ANKA
.           Ἔτσι γιὰ παράδειγμα ἡ τουρκικὴ ἐπιθεώρηση ἀναφέρει πὼς στὴν πόλη Akcaabat, (ἐννοεῖται πὼς αὐτὸ ποὺ κάνουμε γιὰ νὰ μὴν δημιουργήσουμε πρόβλημα, εἶναι μόνο νὰ ἀναφέρουμε τὸ τουρκικὸ δημοσίευμα), τῆς περιοχῆς Τραπεζούντας, στὴν Inonu Caddesi, μέσα σὲ διαμέρισμα ὅπου κατοικοῦσε ὁ Mahmut Kandar, δόθηκε ἐντολὴ ἀπὸ τὶς δυνάμεις ἀσφαλείας νὰ κλείσει ἀμέσως τὴν ἐκκλησία ποὺ λειτουργοῦσε μέσα στὸ διαμέρισμά του. Ὅπως ἀναφέρεται, στὸ διαμέρισμα αὐτὸ, συγκεντρώνονταν κάποιοι ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ τελοῦσαν χριστιανικὴ λατρεία κάτι ποὺ ἔγινε ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὶς δυνάμεις ἀσφαλείας, οἱ ὁποῖες καὶ ἐπενέβησαν γιὰ νὰ σταματήσουν αὐτὴ τὴν λειτουργία. Στὸ διαμέρισμα αὐτὸ ὑπῆρχε ἕνας μεγάλος σταυρός, ἐνῶ οἱ πιστοὶ ποὺ συγκεντρώνονταν ἦταν ἀνωτέρου μορφωτικοῦ ἐπιπέδου δηλαδὴ σπουδαστὲς πανεπιστημίου. Ὅπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ τὸ διαμέρισμα ὀνομάζονταν «Kilise Ev», δηλαδὴ τὸ «Σπίτι-Ἐκκλησία». Τὸ τουρκικὸ δημοσίευμα ἀναφέρει καὶ ἄλλες περιπτώσεις τὶς ὁποῖες σκόπιμα δὲν ἀναφέρουμε γιὰ εὐνόητους λόγους, παρά τὸ ὅτι προβάλλονται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ τουρκικὸ δημοσίευμα.
.           Ἡ Τουρκία σήμερα προβάλλεται σὰν μία καθαρὰ μουσουλμανικὴ καὶ μάλιστα σουνιτικοῦ δόγματος χώρα. Τὸ πρόβλημα ὅμως τῶν κρυπτοχριστιανῶν ὑπῆρχε πάντα ἐπὶ ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ ὅπως ἀποκαλύπτεται κατὰ καιροὺς μὲ ἐντυπωσιακὸ τρόπο, ὑπάρχει καὶ ἴσως εἶναι ἐντονότερο σήμερα. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ζητοῦν μὲ διαφόρους τρόπους, συχνὰ ἀπεγνωσμένα καὶ μὲ μεγάλη ἀγωνία, νὰ ἐκδηλώσουν ἐλεύθερα τὴν καταπιεσμένη θρησκευτική τους πίστη.
.           Δυστυχῶς ἀπὸ τὴν δική μας πλευρὰ δὲν ὑπῆρξε μέχρι σήμερα κανένα ἐπίσημο ἐνδιαφέρον γιὰ ἕνα κόσμο ποὺ στὴν συντριπτική του πλειοψηφία προέρχεται ἀπὸ τοὺς «χαμένους» χριστιανοὺς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ

Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: olympia.gr 

, ,

Σχολιάστε

TΟ ΚΟΡΑΝΙ ΥΠΟ… ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

TΟ ΚΟΡΑΝΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΠΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ-ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης

cebacebfcf81ceb1cebdceb9-ceb9ceb7cf83cebfcf85cf82.                 Σίγουρα κανεὶς δὲν θὰ τὸ πίστευε, ἂν δὲν ἔβλεπε τὸ δημοσίευμα-ὁμολογία τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Aksam, μὲ τὴν πραγματικὰ πρωτοφανῆ καὶ συνάμα ἐκπληκτικὴ φωτογραφία ὅπου προβάλλεται ἕνας Τοῦρκος ἰμάμης νὰ ἀναγινώσκει περικοπὲς ἀπὸ τὸ Κοράνι στοὺς μουσουλμάνους ὑπό… τὴν σκέπη τοῦ Παντοκράτορα Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Σημεῖα τῶν καιρῶν;
.                 Τὸ ἐκπληκτικὸ αὐτὸ γεγονὸς ἔγινε στὴν περιοχὴ  τῆς Ἀμάσειας, μία περιοχὴ ποὺ πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν κατοικοῦσε πυκνὸς ἑλληνορθόδοξος πληθυσμὸς καθὼς καὶ πολλοὶ κρυπτοχριστιανοὶ ποὺ ἄλλοι μὲν διασώθηκαν φεύγοντας γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἢ τὴν Ρωσία, πολλοὶ ὅμως… καὶ μὲ τὶς ἴδιες τὶς τουρκικὲς μαρτυρίες παρέμειναν καὶ ἴσως ἐξακολουθοῦν νὰ ζοῦν, (οἱ ἀπόγονοί τους), στὰ μέρη ἐκεῖνα ὅπου γράφτηκαν πολλὲς μαρτυρικὲς σελίδες τοῦ ἡρωικοῦ Πόντου.
.                 Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα στὴν περιοχὴ τῆς Ἀμάσειας καὶ συγκεκριμένα στὴν κωμόπολη, Gumushacikoy καὶ στὸ μουσουλμανικὸ τζαμὶ ποὺ λειτουργοῦσε μέχρι τὸ 1923 σὰν ἑλληνορθόδοξη ἐκκλησία, ὁ τοπικὸς Ἰμάμης ὄρθιος διαβάζει τὸ Κοράνι ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ Παντοκράτορα Ἰησοῦ Χριστοῦ.  Ὅπως φαίνεται καὶ στὴν ἀποκαλυπτικὴ φωτογραφία τοῦ δημοσιεύματος, οἱ ντόπιοι μουσουλμάνοι (;;;) δὲν θέλησαν νὰ καταστρέψουν τὴν εἰκόνα παρὰ τὸ ὄτι  ἡ ἀπεικόνιση μορφῶν θεωρεῖται γιὰ τὸ Ἰσλὰμ μεγάλη ἁμαρτία.  Ἔτσι στὸν τροῦλο αὐτοῦ τοῦ τζαμιοῦ διακρίνει κανεὶς μία περίτεχνη ἁγιογραφία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ – Παντοκράτορα καθὼς καὶ τοὺς δώδεκα ἀποστόλους ποὺ τὸν πλαισιώνουν ἀπὸ ὅλες τὶς μεριές. Μία πραγματικὰ ἐντυπωσιακὴ τοιχογραφία ποὺ δεσπόζει ἐν ἔτει 2014 μέσα σὲ ἕνα μουσουλμανικὸ τέμενος. Ἡ ἐκκλησία αὐτὴ ποὺ σήμερα εἶναι τζαμί, ὅπως ἀναφέρεται κτίστηκε τὸ 1800, ὅταν ἀνθοῦσαν τὰ τοπικὰ μεταλλεῖα ἀπὸ Ἕλληνες ἐργάτες καὶ τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο τῆς περιοχῆς ἀριθμοῦσε πάνω ἀπὸ 100.000 κατοίκους μὲ πάνω ἀπὸ 300 ἐνορίες μὲ ἰσάριθμες ἐκκλησίες ἐνῶ ἦταν καὶ ἕδρα Μητρόπολης. Σήμερα στὴν πόλη τῆς Ἀμάσειας ἐπιβιώνουν οἱ παλιὲς ἑλληνικὲς γειτονιές, μὲ σπίτια-φαντάσματα. Πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ βρίσκονται στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Ἴρι, ποὺ διασχίζει τὴν πόλη.
.                 Ἀλλὰ τὸ ἐντυπωσιακό, ὅπως ἀναφέρεται στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα ποὺ παίρνει τὶς διαστάσεις θαύματος, εἶναι ὅτι στὴν ἐκκλησία αὐτή, ἡ ὁποία μετὰ τὸ 1924 ἔγινε τζαμί, ἡ μεγαλοπρεπὴς αὐτὴ τοιχογραφία τοῦ Ἰησοῦ Χρηστοῦ, ποὺ μέχρι τότε ἦταν καλυμμένη, ἐμφανίστηκε μετὰ ἀπὸ ἕνα τοπικὸ σεισμό. Οἱ ντόπιοι μουσουλμάνοι δὲν τόλμησαν στὴ συνέχεια νὰ τὴν καταστρέφουν ἢ νὰ τὴν σκεπάσουν μὲ ἀσβέστη, ὅπως εἶναι ἡ συνήθης πρακτικὴ τῶν μουσουλμάνων γιὰ τὶς τοιχογραφίες, ὅταν μία ἐκκλησία μετατρέπεται σὲ τζαμί. Ἔτσι σήμερα ποὺ ἡ ἐκκλησία αὐτὴ συγκεντρώνει τοὺς μουσουλμάνους γιὰ τὴν προσευχή, ἀναδίδει τὸ ἄρωμα τῆς ἑλληνορθόδοξης ταυτότητάς της καὶ μάλιστα στὸ κορυφαῖο σημεῖο τοῦ κτίσματος, δηλαδὴ στὸν τροῦλο μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ τῶν Ρωμιῶν ποὺ λατρευόταν ἐπὶ αἰῶνες στὴν περιοχή. Ἴσως ἐδῶ πρόκειται γιὰ ἄλλο ἕνα δεῖγμα μπερδεμένων θρησκευτικῶν συνειδήσεων, ἴσως ἀκόμα καὶ γιὰ κάποια ἴχνη κρυπτοχριστιανῶν ποὺ ἐκδηλώνονται μὲ αὐτὸν τὸν  τρόπο κάτω ἀπὸ ἕνα καταπιεστικὸ ἰσλαμικὸ καθεστώς.
.                 Εἶναι γνωστὸ πὼς ὁ Πόντος ἐπὶ αἰῶνες εἶχε ζήσει τὸ μεγάλο δράμα τῶν κρυπτοχριστιανῶν ποὺ ἐπιφανειακὰ ζοῦσαν σὰν μουσουλμάνοι ἐνῶ στὴν πραγματικότητα καὶ κρυφὰ λάτρευαν τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ἔχουν γραφεῖ ἄπειρες ἱστορίες ἀπὸ ζωντανὲς μαρτυρίες γιὰ τὰ χρόνια αὐτὰ ποὺ οἱ κρυπτοχριστιανοὶ μὲ χίλια βάσανα κράτησαν κρυφὰ τὴν πίστη τους, εἶχαν διπλὰ ὀνόματα, ἕνα μουσουλμανικὸ καὶ ἕνα χριστιανικὸ καί, ὅταν ἦρθε ἡ ὤρα, οἱ περισσότεροι ἐκδηλώθηκαν φανερὰ πὼς εἶναι χριστιανοὶ καὶ ὄχι μουσουλμάνοι. Ὅταν ἔγινε ἡ ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν ἔφυγαν γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὄχι ὅμως ὅλοι, κάποιοι παρέμειναν ἐκεῖ στὴν πατρίδα τους καὶ οἱ ἀπόγονοί τους ζοῦν μέχρι σήμερα τὸ δικό τους συνειδησιακὸ δράμα.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

ΠΗΓΗ: olympia.gr

, ,

Σχολιάστε

ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (Μία πραγματικὴ ἱστορία μὲ κρυπτοχριστιανοὺς τὴν Μεγάλη Σαρακοστὴ τοῦ 1954)

ρχιμ. Γαβριλ Διονυσιάτου

Σ μία κκλησία το Γαλατᾶ τν Μεγάλη Σαρακοστ το 1954
(Μία πραγματικ
στορία μ κρυπτοχριστιανος τς Πόλης)
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ»
Ἁγιορειτικές Διηγήσεις Ἀρχιμ. Γαβριήλ Διονυσιάτου (+)

.              Σέ μιὰ Ἐκκλησία τοῦ Γαλατᾶ στήν Πόλη, ὅπου συχνάζουν οἱ ναυτικοί καί ταξιδιῶται ν’ ἀνάψουν τό κεράκι τους γιά τούς δικούς τους καί τό καλό ταξείδι πρός τίς φουρτουνιασμένες θάλασσες τοῦ Πόντου. Ἐκεῖ τή Μεγάλη Σαρακοστή τοῦ 1954  πῆγε νά λειτουργήση καί νά ξομολογήση τούς Χριστιανούς κάποιος Γέρων Πνευματικός*, γιά πρώτη φορά ἐπισκεπτόμενος τήν Πόλη.
.              Ὁ τακτικός ἐφημέριος, ἐξυπηρετῶν καί ἄλλην Ἐκκλησίαν εἰς γειτονικόν Ἁγίασμα, ἀφοῦ τόν κατετόπισε εἰς τά τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, τοῦ ἔδωσε καί μερικές δεκάδες ὀνομάτων «ζώντων καί τεθνεώτων», τόν ὡδήγησε εἰς συνεχόμενον σκοτεινόν Παρεκκλήσιον, καί ἀφοῦ τοῦ ἔδειξε μικρὰν κλίμακα ἀνερχομένην ἑλικοειδῶς τά κατηχούμενα τοῦ Ναοῦ, τοῦ εἶπεν ἐμπιστευτικῶς, ὅτι τόν περιμένουν ἐπάνω καμμιά δεκαριά ἄνθρωποι γιά νά ἐξομολογηθοῦν καί εἶναι ἀνάγκη ν’ ἀνεβῆ νά τούς ἐξομολογήση καί μεταλάβουν εἶτα εἰς τήν Λειτουργίαν, διότι ἐπείγονται νά φύγουν τό βράδυ μέ τό πλοῖον τῆς γραμμῆς, εἶναι ξένοι ἀπό μακρυά. Ἀνέβαινε ὁ Γέρων συλλογιζόμενος τό δύσκολον ζήτημα τῆς συνεννοήσεως μετ’ αὐτῶν, ἐφ’ ὅσον ἦσαν ξένοι ἀπό μακρυά΄ αὐτός δέ πλήν τῆς Ἑλληνικῆς δέν ἐγνώριζεν ἄλλην γλῶσσαν. Ἐκεῖ εἰς τό ἡμίφως τοῦ ὑπερώου διέκρινε δεκάδα ἀνδρῶν χωρικῶν μεγάλης ἡλικίας, οἵτινες εἰς τό ἀντικρυσμά του ἔβαλον ὅλοι μετάνοιαν καί ὁ γεροντότερος τοῦ εἶπεν εἰς ποντιακήν διάλεκτον:
.              «Ἡμεῖς Χριστιανοί, πάτερ, ἄ σόν Πόντον, καί λαλεύομεν (φιλοῦμεν) τά πόδα σου, νά ξαγουρεύουμεν καί μεταλάβομεν σήμερον καί ἀπές νά λέομεν στήν ἁγιωσύνην σου ντό θέλομεν ἕνα κι ἄλλον».
.              Εὐτυχῶς ὅτι ὁ Γέρων συναναστραφείς πρό ἐτῶν μετά Ποντίων προσφύγων ἐν Μακεδονίᾳ ἐνεθυμεῖτο ἀρκετά τῆς ἀπηρχαιωμένης αὐτῆς ἑλληνικῆς διαλέκτου καί ἐννόησε τί ήθελον, καί τί θά τοῦ ἔλεγον ἐξομολογούμενοι.
.              Ἔμαθε λοιπόν παρ’ αὐτῶν ὅτι ὁλόκληρον τό χωρίον των εἶναι κρυπτοχριστιανοί ἀπό πολλῶν ἐτῶν, καί εἰς τήν ἀνταλλαγήν δέν τούς ἐπετράπη νά φύγουν εἰς τήν Ἑλλάδα, διότι τά «νεφούζια» τους (ταυτότητες) ἦσαν μέ τουρκικά ὀνόματα, ὅτι στό φανερό εἶναι Ὀθωμανοί καί Τοῦρκοι, καί στό κρυφό εἶναι Χριστιανοί καί Ἕλληνες καί περιμένουν νά τούς γλυτώσει ὁ Θεός ἀπό τήν σκλαβιά. Στά φανερά λέγονται Χασάνηδες καί Μεμέτηδες, καί τά πραγματικά  ὀνόματά τους εἶναι Γεώργιος, Παναγιώτης κ.λ.π. Ἔχουν ἕνα δικό τους δῆθεν Χότζα, ἀλλά οὔτε περιτομή κάνουν, οὔτε ραμαζάνια καί Μπαϊράμια΄τουναντίον, μυστικά σέ ὑπόγειες Ἐκκλησίες ἑορτάζουν Χριστιανικά τό Πάσχα, τά Χριστούγεννα, τῆς Παναγίας. Πρίν τῆς «ἀνταλλαγῆς» ἔπαιρναν Παπά ἀπό γειτονικά χωριά καί τούς βάπτιζε, τούς στεφάνωνε, τούς λειτουργοῦσε τίς μεγάλες ἑορτές καί μετελάμβανον. Ἀλλά τώρα δέν ὑπάρχει πουθενά Παπάς καί ἀναγκαστικῶς ἔρχονται στήν Πόλη ἐκ περιτροπῆς γιά δουλειές δῆθεν καί γίνονται Χριστιανοί.
.              Ὁ Γέρων Πνευματικός τά ἤκουσε σαστισμένος, τοῦ ἐφαίνετο ὅτι διάβαζε συναξάρι τῆς ἐποχῆς τοῦ Διοκλητιανοῦ καί δέν ἠμποροῦσε νά συγκρατήση τά δάκρυα ἀπό τήν συγκίνηση.
.              Ἐξωμολογήθηκαν βιαστικά, καί ὅλοι μαζί κατέβηκαν ἀθόρυβα εἰς τό σκοτεινό Παρεκκλήσι, ἀπ’ ὅπου θά ἤκουον τήν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων, χωρίς κανείς νά τούς βλέπη. Καί ὅταν μετά τήν λῆξιν ἐμετάλαβον οἱ ἄλλοι ἐκκλησιαζόμενοι, ἐγένετο ἡ ἀπόλυσις καί ἔφυγε καί ὁ κανδηλάπτης, ἔμεινε δέ μόνος ὁ λειτουργός Πνευματικός μέ τόν γνωστόν σκοπόν τῆς ἐξομολογήσεως, τότε κλείσας ἔσωθεν τάς θύρας καί λαβῶν τά Ἅγια εἰσῆλθεν εἰς τό Βῆμα τοῦ Παρεκκλησίου καί ἐκάλεσε τούς μαρτυρικούς Κρυπτοχριστιανούς, ἴνα «μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθωσι».
.              «Μεταλαμβάνει ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ, Γιορίκας-Γεώργιος, τό τίμιον καί πανάσπιλον καί ζωοποιόν Σῶμα καί αἷμα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον. Ἀμήν».
.              «Μεταλαμβάνει ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ, Ἀναστας- Ἀναστάσιος εἰς….».
.              Μετά τήν «Εὐχαριστίαν» καί τήν ἀπόλυσιν, εἶπον εἰς τόν Πνευματικόν: Πάτερ, νά κάνης μᾶς ἄλλον κι’ ἕναν χάριν, ἔχουμες ἀδά σήν Πόλιν καί τάς καρίδας (γυναίκας) καί τέσσαρα παιδία μοῦν, καί τό πουρνίν (αὔριον) νά βαπτίζης τά παιδία, νά μυρώνης τα, Πάτερ, κουρπᾶν Πάτερ*, ποῖσον τα Χριστιανούς. Ὁ Πουπὰν ἀδά τῆς Ἐκκλησίας φοβόσκετεν, Πάτερ, τούς Τουρκάδες κ’ ἐβάπτιζέ τα. Ντό νά κάνουμεν, Πάτερ, σεμέτερον τήν Ἑλλάδαν κι’ ἀφήνουν μας νά δεβαίνουμεν. Στόν Χριστό καί στήν Παναγίαν τήν Σουμελᾶν ὁρκίζομέν σε, Πάτερ, ποῖσον τό καλόν ἄ σέ μᾶς τά παιδία σου».
.              «Μά ὁ Παπάς ἀδά εἶπε με, πώς θά φύγετε τό βράδυν μέ τό παπόρ».
.              «Νά συγχωρέης μας, Πάτερ, λέομεν ψεματίας, ὡσάν νά λάσκομεν τές δουλεῖες μας. Ντό νά κάνουμεν, Πάτερ; Ὁ Θεόν νά λυπᾶται τά μετεραν τά βάσαναν».
.              Ἔμειναν σύμφωνοι νά ἔλθουν τό βράδυ μέ τάς γυναίκας καί τά παιδία, νά μείνουν στό δωμάτιο τοῦ Παπᾶ, ὁ ὁποῖος ὑπό μίαν πρόφασιν θά ἔλειπε, καί τήν νύκτα μυστικά θά γινόταν ἡ βάπτισις τῶν παιδιῶν κ.λ.π.
.              Ἦλθον τμηματικά καί μέ προφυλάξεις τό βράδυ πρός τό σουρούπωμα, ἕως ὅτου καθησυχάση ὁ κόσμος. Ἐξωμολογήθηκαν καί αἱ γυναῖκες, καί πρό τοῦ μεσονυκτίου ἐγένετο καί ἡ βάπτισις, τό μύρωμα καί ὁ Ἐκκλησιασμός τῶν παιδίων εἰς τό Παρεκκλήσιον. Μετά τό νεοβάπτισμα κοιμηθήκανε ἐπάνω ὑπό τήν φύλαξιν μιᾶς γυναικός, οἱ δέ ἄλλοι ἐξημερώθηκαν εἰς τόν Ναόν…  Ὁ Γέρων Πνευματικός τούς ἔκαμε εὐχέλαιον, κατόπιν τούς ἔκανε καί παράκλησιν τῆς Παναγίας, καί ἐν ὅσῳ αὐτός ἐδιάβαζεν καί ἔψαλλεν, αὐτοί ὅλοι, ἄνδρες καί γυναῖκες γονατιστοί ἐψιθύριζον τό «Κύριε ἐλέησον» καί «Παναγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς».
.              Ὅταν ἐξημέρωσε, τούς εἶπε νά μή φύγουν, νά πᾶνε νά ἡσυχάσουν καί τήν ἄλλην ἡμέραν τήν Παρασκευήν θά κάμη πάλιν Λειτουργίαν νά μεταλάβουν αἱ γυναῖκες καί τά νεοβάπτιστα παιδία. Τούς ἄφησε καί εἰσῆλθε εἰς τό Ἱερόν, ἵνα ρίψη ὀλίγον νερό εἰς τό πρόσωπόν του εἰς τόν «Νιπτήρα» καί ἀνανήψη ἐκ τῆς ἀγρυπνίας. Αὐτοί ἀνέβηκαν ἐπάνω καί σέ λίγο κατέβηκαν πάλιν δύο, οἱ γεροντότεροι καί τοῦ εἶπαν:
.              -«Ἀτώρα, Πάτερ, νά λέομεν σε ἕναν κι’ ἄλλον τά’ ἀμέτεραν τάς δουλείας. Τά πόδα σου νά λαλεύομεν, κουρμπᾶν Πάτερ, ν’ ἀκούης μας, σ’ ἐμέτερον τό χωρίον Πουπὰν κι’ ἔχουμεν, ἀνάστασιν καί ξέρομεν ἀδά στά τράντα χρονίας. Ντό ψυήν νά δίομεν σόν Θεόν, Πάτερ; Τά παιδία μουν ἀντρέβουν χωρίς Πουπάν, στεφὰν ποῖον νά θέκη τά στό ἀφκάλ; Γκουρτσουλᾶν (οἱ καϋμένοι) παποῦδες μας καί χασταλῆδες (ἄρρωστοι) ποθαίνουν χωρίς Λειτουργίαν, Πάτερ. Ἄχ! Ἀφωρισμένον σκλαβίαν. Ἐνέγκαμεν, Πάτερ, ἕνα σακίν μικρό, χῶμα τεμέτερον τό κοιμητήρ, νά διαβάζης το νά ρίξωμεν ἐκεῖ καί σήν τάφοιν του. Νά διής μας, Πάτερ, λειτουργίαν, νά δίομεν σαμέτερα τα παιδία, Πάσχα ἔρχετεν, Πάτερ, καί νά κάνης μας καί ἵνα ἀνάστασιν, ν’ ἀκούσουμε “Χριστός ἀνέστη”. Πάτερ, κι’ ἀπές ἄς πεθάσκομεν». Τούς εἶπεν ὁ Πνευματικός νά ἔλθουν πάλι καί τό βράδυ ὅλοι τους, ὅπως καί ἔγινε. Καί ἀφοῦ κοιμήθηκαν τά παιδία, τούς εἶπε ὅσα ἠδύνατο περί τῆς θρησκείας μας, τούς συνεβούλευσε νά εἶναι σταθεροί εἰς τήν πίστιν τοῦ Χριστοῦ καί νά ἔχουν εἰς αὐτόν τήν ἐλπίδα τους, ὅτι μία μέρα θά τελειώσουν τά βάσανά τους. Τόν διέκοπταν μέ ἐρωτήσεις σπαρακτικές: «Ντό κάνουν ταμέτερα τά παιδία, Πάτερ, στήν Πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα; Ντό κάνει ὁ Βασιλέαν ὁ Κωνσταντῖνον;…».
.              Τοῦ ξέφυγε καί τούς εἶπε μέ δάκρυα στούς ὀφθαλμούς ὅτι ὁ Κωνσταντῖνον ὁ Βασιλέαν ἀπέθανεν!….  Ὅλοι τους ἤρχισαν τά κλάματα, καί αἱ γυναῖκες περισσότερον νά κλαίγουν λέγοντας: «Ὁ Κωνσταντῖνον μας κι’ ἐπεθαίνει, ὁ Βασιλέαν μας ζῆ, ὁ Κωνσταντῖνον μας θά παίρνη μας νά δεβαίνομεν στήν Πατρίδα, ἀοῖκον λόγον χαπάρ κι’ ἔχουμε, Πάτερ». Τούς καθησύχασε λέγοντας, ὅτι ὁ Θεός θά στείλη ἄλλον Κωνσταντῖνον νά τούς ἐλευθερώση καί νά τούς πάγη ὅπου αὐτός θέλει, καί μόνον ὑπομονήν καί ἐλπίδα νά ἔχουν καί ἀγάπη μεταξύ των. Μετά κατέβηκαν στήν Ἐκκλησίαν καί ὁ Γέρων Πνευματικός ἀνέγνωσε τήν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν μέ τά ὀνόματατων «τεθνεώτων» ἐπί τοῦ χώματος, ἔπειτα τούς ἔδωσε καί τό κλειδίον τοῦ ἄλλου δωματίου, ὅπου ἔμενεν αὐτός καί τούς ἔστειλε νά ξεκουραστοῦν, καί τό πρωί θά τούς ξυπνοῦσε ὁ ἴδιος.
.              Ὄρθρου βαθέος ἀνέβηκε καί τούς ἐξύπνησε, καί ἕως ὅτου αὐτοί ἑτοιμασθοῦν, ἔψαλλε τόν κανόνα τοῦ Μεγάλου Σββάτου «Κύματι θαλάσσης», κατέβηκαν καί αὐτοί καί ἀπό τά γράμματα κατάλαβαν, ὅτι θά τούς κάνη τήν Ἀνάστασιν. Ἐκάλεσε τόν γεροντότερον καί τοῦ εἶπε νά πάρη ἀπό τό παγκάρι κηρία, ὅσες ψυχές εἶναι εἰς τό χωρίον των καί νά μοιράση εἰς ὅλους ἀνά δέκα. Εἰσελθών δέ εἰς τό Ἅγιον Βῆμα καί φορέσας λευκά ἄμφια ἐξῆλθεν εἰς τήν ὡραίαν Πύλην μέ ἀναμμένη λαμπάδα καί εἶπε μέ φωνήν παλλομένην: «Δεῦτε λάβετε φῶς», «δεῦτε λάβετε φῶς», «δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός καί δοξάσατε Χριστόν τόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».
.              Τούς εἶπε καί ἤναψαν ὅλα τά κηρία, ἀνέγνωσεν ἔπειτα τό β΄ἑωθινόν «Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου» καί μετά τό «Δόξα τή ἁγία καί ζωοποιῶ καί ἀδιαιρέτω Τριάδι….» ἔψαλλε τό «Χριστός ἀνέστη» ἐκ τρίτου. Καί ὄτε ἔστρεψε ἴνα εἴπη εἰς αὐτούς νά ψάλλουν καί αὐτοί, ὅλοι τους ἤσαν ἀγκαλιασμένοι καί ἔκλαιον καί κατεφιλοῦντο. Ἤρπασε καί αὐτός εἰς τάς ἀγκάλας του τά μικρά νεοφώτιστα καί τά ἐφίλησε, εἴτα τούς εἶπε παρηγορητικούς λόγους, ὅτι «καί τό Γένος θ’ ἀναστηθῆ μίαν ἡμέραν ὁλόκληρον, καί ἡνωμένον θά ἑορτάζη πλέον τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, ὡς μία οἰκογένεια». Τούς συνέστησε ἔπειτα νά σβήσουν τά κηρία, καί ὅταν ὑπάγουν εἰς τό χωρίον των τήν ἡμέραν τοῦ Πάσχα νά τά μοιράσουν εἰς ὅλους νά τά’ ἀνάψουν βαπτισμένοι καί ἀβάπτιστοι, νά ψάλλουν τό «Χριστός ἀνέστη», καί ὅτι ὅσοι εἶναι βαπτισμένοι καί στεφανωμένοι νά μεταλάβουν ἀπό τήν Ἁγίαν Κοινωνίαν, πού θά τούς δώση αὔριον νά πάρουν μαζί τους.
.              Ἕως ὅτου ξημερώση καλά, ἐδιάβαζεν εἰς ἐπήκοον πάντων τήν Ἀκολουθίαν τή Μεταλήψεως, εἴτα τήν συγχωρητικήν εὐχήν. Ὅλοι τους εἰσῆλθον εἰς τό Παρεκκλήσιον, ἀφ’ ὅπου ἤκουον τήν θείαν Λειτουργίαν. Εἰς τό τέλος μετέδωκε πρῶτον τά ἄχραντα Μυστήρια εἰς τά νεοφώτιστα παιδία, εἰς τάς γυναίκας ἔπειτα, καί κατόπιν εἰς τούς ἄνδρας.
Ἐκεῖνοι ἐδίσταζαν: «Ἴνεται, Πάτερ, ἕναν καί ἄλλον κοινωνίαν;»
«Γίνεται», τούς εἶπε, «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε».
Ὅλα ἔγιναν ἐν τάξει. Καί ὅταν μετ’ ὀλίγον ἀνέβηκε εἰς τό δωμάτιον καί ἐπρόκειτο νά χωρισθοῦν, ἴνα πρός τό ἑσπέρας φύγουν μέ τό πλοῖον, θρῆνος καί κλαυθμός καί ὀδυρμός πολύς, ἀλλά σιωπηλό κατέκλυσε τήν αἴθουσα: Αὐτοί δέν ἤθελον νά τόν ἀφήσουν, καί αὐτός δέν ἠμποροῦσε νά τούς ξεπροβοδίση πέραν τῆς Ἐκκλησίας, διότι φοροῦσε τά ράσα…. Καί ἡ …. Πολιτισμένη αὐτή χώρα δέν τά ἐπιτρέπει. «Νά λαλεύομέν σε, Πάτερ…. Νά μνημονεύης, Πάτερ, ντό νά λέομεν σέ, Πάτερ;».
.              «Νά εἰπῆτε τάς εὐχάς μου στούς Χριστιανούς μας, νά εἶναι καλοί Χριστιανοί, νά πιστεύουν στόν Χριστόν μας καί στήν Ἑλλάδα μας καί ὁ Θεός θά τούς εὐλογῆ, ἡ Πατρίδα μας θά τούς σκέφτεται πάντοτε καί ἐγώ δέν θά σᾶς λησμονήσω ποτέ».
.              Καί πῶς νά τούς λησμονήση, ὅπου τά δάκρυα των κατέβρεξαν τάς χείρας του, πῶς νά μήν ἐνθυμῆται τήν ἄκραν εὐλάβειάν των καί τά περιστατικά των, ὅμοια πρός τά τῶν Χριστιανῶν τῶν πρώτων αἰώνων, πῶς νά ξεχάση τήν κατακόμβην τοῦ Παρεκκλησίου τῆς Γοργοεπηκόου; Πάντοτε τούς ἐνθυμεῖται καί ἀρκεῖται ἤδη ἐν γήρει εἰς τό ψαλμικόν: «Μνήσθητι, Κύριε, τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν καί τοῦ σπαραγμοῦ τῶν πενήτων· Κύριε, ἐπίφανον τό πρόσωπόν σου καί σωθησόμεθα».
.              Πῶς νά λησμονήσω τά βάσανα τῆς ἐκλεκτῆς αὐτῆς Φυλῆς, πού βρέθηκε γεωγραφικῶς μεταξύ λαῶν  βαρβάρων τήν ψυχήν, λαῶν ἀνεπιδέκτων πραγματικοῦ πολιτισμοῦ, λαῶν μέ θηριώδη ἔνστικτα!…..

(*πρόκειται γιά τόν ἴδιο τόν γράφοντα)

(*κουρμπᾶν Πάτερ: ἅγιε Πάτερ)

ΠΗΓΗ: vatopaidi.wordpress.com

,

Σχολιάστε

ΚΟΝΤΕΥΕΙ ΜΗΠΩΣ Η ΩΡΑ: «ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ» [δηλ. 18.000.000], ΟΤΑΝ ΠΟΥΛΗΘΗΚΑΝ 8.000.000 ΑΓ. ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ;

Best Seller στν Τουρκία τ Εαγγέλιο

.            Μὲ κομμένη κυριολεκτικὰ ἀνάσα παρακολούθησε τὸ κοινὸ τὴν διάλεξη τοῦ Δημοσιογράφου Νίκου Χειλαδάκη, ποὺ ἔγινε στὸν Δῆμο Θέρμης καὶ μεταδόθηκε ἀπὸ ….τὸν Τηλεοπτικὸ Σταθμὸ 4Ε τῆς Θεσσαλονίκης, σχετικὰ μὲ τὴν Ὀρθοδοξία στὴν σημερινὴ Τουρκία. Ὁ Δημοσιογράφος, μὲ πολυετῆ ἔρευνα, μὲ ἀπολύτως τεκμηριωμένα στοιχεῖα, πολλὰ ἐκ τῶν ὁποίων δημοσιεύματα τοῦ ἴδιου τοῦ Τουρκικοῦ Τύπου, ἀκόμα καὶ μὲ βίντεο ἀπὸ ἐκπομπὲς τῆς τουρκικῆς τηλεόρασης, ἀποκάλυψε μία ἄλλη, ἐντελῶς ἄγνωστη καὶ θαμμένη πλευρὰ τῆς πραγματικότητας στὴ σημερινὴ Τουρκία, κατὰ τὴν ὁποία δεκάδες, ἑκατοντάδες βαφτίζονται φανερὰ πλέον Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, χιλιάδες εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ μεταβαίνουν στὰ Ὀρθόδοξα προσκυνήματα, Ἐκκλησιὲς καὶ Ἁγιάσματα, ἐνῶ ἐπιφανεῖς Τοῦρκοι παρακολουθοῦν μὲ δέος τὴν Θεία Λειτουργία!
.            Ὁ Νίκος Χειλαδάκης, ἀνέφερε πάμπολλες, συγκεκριμένες καὶ ἐπώνυμες περιπτώσεις μουσουλμάνων ποὺ ζήτησαν νὰ βαφτιστοῦν Χριστιανοί, ἐνῶ παρουσίασε τὰ ἀποκαλυπτικὰ στοιχεῖα ἔρευνας τουρκικῆς ἐφημερίδας, ποὺ καταγράφει μόνο τὰ τελευταῖα τρία χρόνια στὴν Τουρκία τὸν ἐξωφρενικὸ ἀριθμὸ τῶν 8.000.000 πωλήσεων Ἁγίων Γραφῶν, στὴν τουρκικὴ γλώσσα!!! (σ.σ. πράγμα ποὺ δείχνει πὼς εἶναι πραγματικὰ πολλὰ ἑκατομμύρια οἱ Κρυπτοχριστιανοὶ στὴν Τουρκία, ἐνῶ σύμφωνα μὲ τὶς Προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ γιὰ τὸ «1/3 τῶν Τούρκων ποὺ θὰ γίνουν Χριστιανοὶ» καὶ μὲ βάση τὸν σημερινὸ πληθυσμό, φαίνεται πὼς πρόκειται γιὰ περίπου 15 μὲ 20 ἑκατομμύρια ψυχές!!!)

ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

, , ,

Σχολιάστε

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ

Γεωργίου Ἀχ. Παπαδημητρίου
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ ΟΙ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
(ἐν ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ,
30 κείμενα προβληματισμοῦ, κατάθεση στὴν ἱστορικὴ μνήμη
ἔκδ. Ἱ. Κοινοβίου Ὁσ. Νικοδήμου, Γουμένισσα 2005)

Ἡ Ἐκκλησία ποὺ ἱδρύθηκε στὸ ὑπερῷο τῆς Ἱερουσαλὴμ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς πορεύεται ἐπὶ εἴκοσι αἰῶνες μέσα στὴν Ἱστορία καὶ θὰ πορεύεται μέχρι τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου. Πρὶν ἀπὸ 2000 χρόνια «ἐξεχύθη τὸ ὕδωρ τῆς ζωῆς» στὴ γῆ, «ἀλλὰ ἐμεῖς δὲν γνωρίζουμε ἀρκετὰ μὲ ποιοὺς τρόπους, μυστικούς, πότισε τὰ χερσωμένα ἐδάφη τῆς εἰδωλολατρίας καὶ ἔκανε τὴν ἔρημο, κατὰ τὸν προφήτη Ἡσαΐα, νὰ ”ἀνθήσῃ” καὶ νὰ ”ὑλοχαρήσῃ”».
Οἱ πρῶτες χριστιανικὲς κοινότητες, οἱ πρῶτες Ἐκκλησίες, ἱδρύθηκαν στὴν Παλαιστίνη, τὴ Συρία, τὴ Μικρὰ Ἀσία, τὴν Ἑλλάδα, τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν Ἰταλία. Στίς πρῶτες Ἐκκλησίες γιὰ πρώτη φορὰ σχηματίσθηκαν οἱ πρότυπες χριστιανικὲς κοινότητες, οἱ ἰδανικὲς ἐκεῖνες κοινωνίες ὅπου «τὰ πάντα ἦσαν κοινὰ τοῖς πάσι», δηλαδὴ ὁ Χριστιανισμὸς ἔγινε ζωή.

, , , , , , , , , , , , , , ,

Σχολιάστε

«ΙΣΤΟΡΙΕΣ» ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


  • Κυκλοφόρησαν εὐρέως. Θεωροῦνται ἐπιβεβαιωμένες. Ἐδῶ ἁπλῶς μεταφέρονται. Εὐθύνη ἑκάστου ἡ κριτικὴ ἀξιολόγησή τους.

Συναδελφός μου στὸ γραφεῖο, μὲ ποντιακὴ καταγωγὴ καὶ καρδία μοῦ διηγήθηκε πὼς κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ ’90 παρακολουθοῦσε ἀργὰ τὸ βράδυ κρατικὸ κανάλι. Παρουσιαζόταν ἕνα ντοκυμαντὲρ γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ποντίων καὶ μὲ αὐτὴ τὴν ἀφορμὴ διάφοροι ἄνθρωποι κατέθεταν τὶς μαρτυρίες τους. Κάποια στιγμὴ μίλησε ἕνας γηραιὸς κύριος ποντιακῆς καταγωγῆς μὲ κατάλευκα μαλλιά. Ἦταν καθηγητὴς πανεπιστημίου. Αὐτὸς μὲ πολλὴ συγκίνηση εἶπε τὰ ἑξῆς:

«Ἀρκετὰ χρόνια πρίν, ὅταν ἤμουν πενηντάρης μιλοῦσα μὲ μιὰ θεία μου ποὺ ἦταν γιαγιὰ πιά. Μοῦ μιλοῦσε μὲ μεγάλο παραπονο γιὰ τὴν πατρίδα μας τὸν Πόντο καὶ γιὰ τοὺς προγόνους μας. Πάνω στὴν κουβέντα τῆς εἶπα πὼς σύντομα θὰ ἔκανα ταξίδι – προσκύνημα στὸν Πόντο. Κρεμάστηκε πάνω μου καὶ μὲ παρακάλεσε μὲ λυγμούς, ὅταν πάω νὰ τῆς κάνω ἕνα χατίρι. Μοῦ διηγήθηκε ἐπακριβῶς ποῦ βρισκόταν τὸ πατρικό της σὲ χωριὸ τοῦ Πόντου. Μοῦ ἐξήγησε μὲ λεπτομέρεια τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ χωριοῦ, τοὺς δρόμους καὶ μοῦ προσδιόρισε μὲ ἀκρίβεια τὴν θέση τοῦ σπιτιοῦ. Μοῦ εἶπε μόλις τὸ βρῶ νὰ ζητήσω ἀπ’ τοὺς Τούρκους ποὺ θὰ ἔμεναν πιὰ ἐκεῖ νὰ βροῦν ἕνα κασελάκι, ποὺ εἶχε κρύψει σὲ συγκεκριμένο σημεῖο τοῦ παλιοῦ ἀρχοντικοῦ. Μοῦ περιέγραψε πλήρως τὸ κασελάκι καὶ τὸ τί περιεῖχε μέσα. Ἀσημικά, παλιὰ κοσμήματα, λίρες κλπ, ἕνα μικρὸ θησαυρὸ δηλαδή. Μοῦ εἶπε νὰ τὰ ἀφήσω στοὺς Τούρκους γιὰ ἀμοιβὴ ὑπὸ τὴν προϋπόθεση νὰ μοῦ δώσουν ἕνα κρεμαστὸ σταυρὸ ποὺ εἶχε μέσα τὸ κασελάκι. Αὐτὸς ὁ σταυρὸς ἦταν ὁ βαφτιστικὸς τοῦ μικροῦ παιδιοῦ της ποὺ τὸ ἔχασε κατὰ τὴν γενοκτονία. Αὐτὴ εἶχε γλιτώσει. Εἶχε γλιτώσει μόνο τὴν ζωή της, γιατὶ ἡ χαροκαμένη ψυχή της, μόνο ὁ Θεὸς γνωρίζει, πῶς πέρασε μέσα στὶς πικρὲς ἀναμνήσεις ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα.

Ἔσβησε τὰ παρακαλητὰ της μέσα στὰ δάκρυα καὶ τῆς ὑποσχέθηκα νὰ κάνω ὅτι θὰ περνοῦσε ἀπ’ τὸ χέρι μου, ἀλλὰ μέσα μου δὲν εἶχα πολλὲς ἐλπίδες. Πράγματι ἔκανα τὸ ταξίδι, ἔκανα ὅτι ἐπιθυμοῦσα γιὰ τὸν ἑαυτό μου καὶ μετὰ κατευθύνθηκα γιὰ τὸ χωριὸ τῆς θείας μου. Ἡ περιγραφὴ του ἦταν τόσο λεπτομερὴς ποὺ βρῆκα τὸ σπίτι πολὺ εὔκολα. Παλιὸ λιθόκτιστο δίπατο ἀρχοντικό. Χτύπησα τὴν πόρτα καὶ μου ἀνοιξε ἔνας Τοῦρκος λίγο μικρότερος σὲ ἡλικία ἀπὸ ἔμενα. Εὐτυχῶς ἤξερε ἄπταιστα ἀγγλικά, γιατὶ ἐτύγχανε σεβαστὸ πρόσωπο τῆς δημοσίας διοικήσεως τῆς περιοχῆς μὲ μεγάλο ἀξίωμα (Νομάρχης;) καὶ μπορούσαμε νὰ συνεννοηθοῦμε πολὺ ἄνετα. Τοῦ διηγήθηκα μὲ λεπτομέρεια ὅ,τι μοῦ εἶχε πεῖ ἡ θεία μου. γιὰ μιὰ στιγμὴ ταράχθηκε καὶ μετά μοῦ εἶπε ἀποφασιστικά. Κοίτα νὰ δεῖς, τώρα καλύτερα νὰ φύγεις γιατὶ ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι ὁμοεθνεῖς μου στὸ σπίτι καὶ δὲν μπορῶ νὰ μιλήσω ἐλεύθερα. Ξαναέλα τὸ ἀπόγευμα τὴν τάδε ὥρα, ποὺ θὰ εἶμαι μόνος νὰ τὰ ποῦμε καλύτερα. Πράγματι ἔκανα ὅπως μοῦ εἶπε καὶ ὅταν ξαναπῆγα, μὲ ὑποδέχθηκε μέσα στὸ σπίτι πιά. Ἀφοῦ ἤπιαμε τὸν καφέ, χωρὶς νὰ μιλήσει, ἔφυγε ἀπ΄ τὸ δωμάτιο ὑποδοχῆς καὶ σὲ λίγο ξαναγύρισε κρατώντας στὰ χέρια του τὸ κασελάκι τῆς θείας μου. Κυριολεκτικά μοῦ ἔπεσε τὸ φλιτζάνι τοῦ καφὲ ἀπ’ τὰ χέρια

-Ὥστε τὸ βρήκατε ἤδη, ψέλλισα σαστισμένος.
-Ναί, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ εἶμαι σὲ αὐτὸ τὸ σπίτι. Πάρε το. Πιστεύω ὅτι σοῦ ἀνήκει, προσέθεσε.
-Μὰ δὲν τὸ θέλω, εἶπα διστακτικά. Μόνο τὸ σταυρουδάκι θέλω. Αὐτὸ μόνο ζήτησε ἡ θεία μου. Σᾶς παρακαλῶ, κρατῆστε ὅλα τὰ ὑπόλοιπα.
-Κοίτα νὰ δεῖς, εἶπε θυμωμένα. Θὰ κάνεις αὐτὸ ποὺ σοῦ λέω. ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΟΥ. Τόσα χρόνια τὰ φύλαγα, μέχρι ποὺ ἦρθες ἐσύ. Στὴ θεία σου ἀνήκουν. Νὰ τῆς τὰ πᾶς.
-Μά, τὸ σταυρουδάκι, ψέλλισα φοβισμένα

Τότε μὲ μιὰ κίνηση ἄνοιξε τὸ πουκάμισό του καὶ φάνηκε κρεμασμένο στὸ λαιμό του τό σταυρουδάκι.

-Αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ σ᾽ τὸ δώσω. Δὲν μπορῶ, γιατὶ εἶναι δικό μου
Πραγματικὰ ζαλίστηκα. Δεν καταλάβαινα τί ἐννοοῦσε.
-Εἶναι δικό μου. Ἄκουσες; Εἶπε δυνατά. Εἶναι δικό μου, γιατὶ ἐγὼ εἶμαι τὸ παιδί, ποὺ ἔχασε ἡ θεία σου πρὶν σαράντα χρόνια.
Ἔμεινα να τὸν κοιτῶ μὲ ἀνοιχτὸ τὸ στόμα. Βούρκωσα. Ἦταν ὁ χαμένος μου ξάδερφος. Ἔπεσα στὴν ἀγκαλιὰ του καὶ τὸν ἔσφιξα. Ἔκλαιγα μὲ ἀναφιλητά. Τὸ ἴδιο καὶ αὐτός. Ὅταν συνήλθαμε, μοῦ εἶπε:  «Δὲν ἤξερα ὅτι ἡ μητέρα μου ἔζησε. Ἔμεινα πίσω. Ἄλλοι Τοῦρκοι πήρανε τὸ σπίτι καὶ μὲ μεγαλώσανε σὰν παιδί τους. Τώρα εἶναι πεθαμένοι. Ἔχω τὴν δικιά μου οἰκογένεια ἐδῶ πιά». Τοῦ ζήτησα νὰ μὲ ἀκολουθήσει στὴν Ἑλλάδα. Νὰ δεῖ τὴν μάνα του. Ἀρνήθηκε. «Δὲν μπορῶ να γυρίσω πιά. Τὰ παιδιά μου ἔχουν μεγαλώσει. Εἶναι ἀξιωματικοὶ στὸν τουρκικὸ στρατό. Καὶ σὲ ὑψηλὲς θέσεις. ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. (σημ.: ἀπ᾽ τὴ συνέχεια τῆς διηγἠσεως θὰ φανεῖ ὅτι σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ψευδόταν γιὰ νὰ προφυλάξει τὰ παιδιὰ του).

-Ἂν φύγω στην Ἑλλάδα, τὰ παιδιά μου μπορεῖ να πάθουν κακὸ ἐδῶ. Δὲν πρέπει νὰ ἔχω καμία σχέση μὲ τὴν Ἑλλάδα.
Ἐπέμενα καὶ τὸν παρακάλεσα νὰ ἔρθει τουλάχιστον ἕνα ταξίδι σὰν τουρίστας καὶ νὰ ἐπωφεληθεῖ γιὰ να δεῖ τὴ μάνα του καὶ τοὺς ἄλλους συγγενεῖς του.
-Δὲν γίνεται, μοῦ ἀπάντησε. Γιὰ νὰ καταλάβεις, ἐδῶ ἔχω μεγάλη δημόσια θέση. ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΕΔΩ. ΕΓΩ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΧΩ. ΜΕ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ. Ἂν πάω στὴν Ἑλλάδα, θὰ δώσω στόχο ὅτι κάτι συμβαίνει καὶ θὰ κινδυνέψουν καὶ ἄλλοι. (Σημ. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖο φαίνεται, ὅτι ταυτόχρονα μὲ τὸ ἀξίωμά ποὺ κατεῖχε σὰν Τοῦρκος, ἦταν καὶ τοπικὸς ἡγέτης τῶν ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. Τὸ πιθανότερο ἦταν καὶ τὰ παιδιὰ του νὰ τὸ γνωρίζανε ἀλλὰ προφυλάσσονταν ἐξαιρετικά).

-Νὰ δώσεις πολλὰ φιλιὰ στὴ μάνα μου. Νὰ μὴ λυγίσει. Νὰ κάνει ὑπομονή. Νὰ τῆς πεῖς ὅτι θὰ συναντηθοῦμε στὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ.

Ἀγκαλιαστήκαμε καὶ πάλι καὶ χωρίσαμε δακρυσμένοι. Ἐπέστρεψα στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔτρεξα ἀμέσως μὲ τὸ κασελάκι στὴν θεία μου, γιὰ νὰ τῆς τὸ δείξω καὶ να τῆς πω τὰ φοβερὰ νέα. Ἀλλά τί δυσαρέστη ἔκπληξη μὲ περίμενε! Οἱ συγγενεῖς μου, μοῦ διηγήθηκαν, πὼς λίγο μετὰ τὴν ἀναχώρησή μου γιὰ τὴν Τουρκία, ἡ θεία μου ἄφησε τὴν τελευταία της πνοή. Ἴσως ὁ καλὸς Θεὸς τὴν πῆρε κοντὰ του γιὰ νὰ μὴν ἀκούσει ὅτι τόσα χρόνια ζοῦσε τὸ παιδάκι της καὶ αὐτὴ δὲν μποροῦσε νὰ τὸ ἔχει στὴν ἀγκαλιά της. Μὲ ἀρκετὰ δάκρυα εἶχε ματώσει τὴν καρδία της, τόσο καιρό. Δὲν θὰ ἄντεχε νὰ ἀκούσει κάτι τέτοιο.

  • Ὁ ἴδιος συνάδελφός μου διηγήθηκε καὶ τὴν παρακάτω μικρὴ ἱστοριούλα:

Πρὶν λίγα χρόνια ἕνα γκρουπ ἀπ᾽τὸ χωριὸ του (Μεσοποταμία Καστοριᾶς – προσφυγικὸ χωριὸ Ποντίων) πῆγε ταξίδι – προσκύνημα στὸν Πόντο. Ὅταν ἔφτασαν μὲ τὸ λεωφορεῖο, ἔκαναν στάση σὲ ἕνα κεφαλοχώρι καὶ πεζοὶ περιηγοῦνταν σὲ διάφορα σημεῖα, πλατεῖες μὲ παλιὰ σπίτια, ἐκκλησίες κλπ. Φοβήθηκαν λίγο, γιατὶ τοὺς ἀκολουθοῦσε συνέχεια ἕνας γηραιὸς Τοῦρκος. Μάλιστα τοὺς φώναζε κάτι στὰ Τουρκικά. Δὲν καταλάβαιναν καὶ ὑπέθεσαν πὼς τοὺς προκαλοῦσε. Δὲν ἀπαντοῦσαν γιὰ νὰ μὴ γίνει τίποτε. Πολλὰ μάτια ἦταν καρφωμένα συνέχεια πάνω τους ἀπ᾽ τὰ γύρω καφενεῖα. Ὅταν πῆγαν σὲ μιὰ ἐρειπωμένη ἐκκλησία, ὁ γερο- Τοῦρκος τοὺς ἀκολούθησε, ἀλλὰ στεκόταν μὲ σεβασμὸ τουλάχιστον μέσα στὸ ναό. Ὅταν βγῆκαν, τοὺς ἀκολούθησε καὶ συνέχιζε νὰ τοὺς ἐπιτιμᾶ δημόσια. Εἶχε καὶ μιὰ ἄγρια φυσιογνωμία, ποὺ τοὺς τρόμαζε πολύ. Ἔμειναν συνέχεια ὅλοι μαζὶ καὶ μερικὲς γιαγιάδες σταυροκοπήθηκαν νὰ μὴ χειροτερέψει ἡ κατάσταση. Μὰ μόλις ἔγινε αὐτό, ἔμειναν ἔκπληκτοι, γιατὶ ὁ Τοῦρκος μετὰ μόνο τοὺς ἀκολουθοῦσε, χωρὶς να φωνάζει πιά. Ἀλλὰ ἡ ἐκπλήξη κορυφώθηκε καὶ μετατράπηκε σὲ συγκίνηση, ὅταν μπῆκαν ξανὰ στὸ λεωφορεῖο γιὰ νὰ φύγουν. Λίγο προτοῦ κλείσει ἡ πόρτα, πετάχτηκε ξαφνικὰ μέσα ὁ γερο-Τοῦρκος καὶ τοὺς εἶπε δακρυσμένος μὲ γνήσια ποντιακὴ προφορά: «ΕΣ ΤΗΝ ΕΥΚΗΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΪΑΣ». Μετὰ κατέβηκε γρήγορα. Τὸ λεωφορεῖο ἔφυγε, μὲ τοὺς συγκλονισμένους ἐπιβάτες νὰ κοιτοῦν πρὸς τὰ πίσω καθὼς χανόταν μέσα στὴ σκόνη ἡ ἡρωϊκὴ φιγούρα τοῦ γερο-Ποντίου.

, , ,

Σχολιάστε

ΣΗΜΑΔΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

  • Σημάδια Ὀρθοδοξίας στὴν Τουρκία!

Ἡ συναρπαστικὴ διάλεξη τοῦ κ. Νίκου Χειλαδάκη ποὺ μεταδόθηκε στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ 4E τῆς Θεσσαλονίκης

Μὲ κομμένη κυριολεκτικά ἀνάσα παρακολούθησε τὸ κοινό τὴ διάλεξη τοῦ γνωστοῦ Δημοσιογράφου Νίκου Χειλαδάκη, ποὺ ἔγινε στὸν Δῆμο Θέρμης καὶ μεταδόθηκε ἀπὸ τὸν Τηλεοπτικὸ Σταθμὸ 4Ε τῆς Θεσσαλονίκης, σχετικὰ μὲ τὴν Ὀρθοδοξία στὴ σημερινὴ Τουρκία. Ὁ Δημοσιογράφος, μὲ πολυετῆ ἔρευνα, μὲ ἀπολύτως τεκμηριωμένα στοιχεῖα, πολλὰ ἐκ τῶν ὁποίων δημοσιεύματα τοῦ ἴδιου τοῦ Τουρκικοῦ Τύπου, ἀκόμα καὶ μὲ βίντεο ἀπὸ ἐκπομπὲς τῆς τουρκικῆς τηλεόρασης, ἀποκάλυψε μιὰ ἄλλη, ἐντελῶς ἄγνωστη καὶ θαμμένη πλευρά τῆς πραγματικότητας στὴ σημερινὴ Τουρκία, κατὰ τὴν ὁποία δεκάδες, ἑκατοντάδες βαφτίζονται φανερά πλέον Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, χιλιάδες εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ μεταβαίνουν στὰ Ὀρθόδοξα προσκυνήματα, Ἐκκλησιές καὶ Ἁγιάσματα, ἐνῶ ἐπιφανεῖς Τοῦρκοι παρακολουθοῦν μὲ δέος τὴν Θεία Λειτουργία!!!!

ΜΠΕΣΤ ΣΕΛΛΕΡ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ὁ Νίκος Χειλαδάκης, ἀνέφερε πάμπολλες, συγκεκριμένες καὶ ἐπώνυμες περιπτώσεις μουσουλμάνων ποὺ ζήτησαν νὰ βαφτιστοῦν Χριστιανοί, ἐνῶ παρουσίασε τὰ ἀποκαλυπτικὰ στοιχεῖα ἔρευνας τουρκικῆς ἐφημερίδας, ποὺ καταγράφει μόνο τὰ τελευταῖα τρία χρόνια στὴν Τουρκία τὸν ἐξωφρενικὸ ἀριθμὸ τῶν 8.000.000 πωλήσεων Ἁγίων Γραφῶν, στὴν τουρκική γλώσσα!!! (σ.σ. πρᾶγμα ποὺ δείχνει πὼς εἶναι πραγματικά πολλά ἑκατομμύρια οἱ Κρυπτοχριστιανοὶ στὴν Τουρκία, ἐνῶ σύμφωνα μὲ τὶς Προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ γιὰ τὸ «1/3 τῶν Τούρκων ποὺ θὰ γίνουν Χριστιανοί» καὶ ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ σημερινοῦ πληθυσμοῦ, φαίνεται πὼς πρόκειται γιὰ περίπου 15 μὲ 20 ἑκατομμύρια ψυχές!!!)

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ. Ὁ κ. Χειλαδάκης παρουσίασε ἐπίσης με ἀδιάσειστα βίντεο τουρκικῶν καναλιῶν, τοὺς χιλιάδες κυριολεκτικὰ Τούρκους «μουσουλμάνους», ποὺ κατακλύζουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Ἅϊ Γιώργη τοῦ Κουδουνᾶ, ἀφήνοντας τάματα, προσκυνώντας τὶς ἅγιες εἰκόνες καὶ πηγαίνοντας σὲ ἀτέλειωτες οὐρές, γιὰ νὰ χριστοῦν μὲ τὸ λαδάκι ἀπὸ τὸ καντήλι τοῦ Ἁγίου!!!

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΜΒΗΣ. Μιὰ ἄλλη πάλι ἐκπληκτική περίπτωση, εἶναι καὶ ἐκείνη κοντά στὰ Ἄδανα, ποὺ ὅπως ἀνέφερε ὁ Νίκος Χειλαδάκης, συγκεντρώνει ἑκατοντάδες ἀσθενεῖς Τούρκους, ποὺ γίνονται καλά ἀπὸ μιὰ γυναίκα, ἡ ὁποία ὁμολόγησε στὴν Τουρκικὴ Τηλεόραση, ὅτι τὴν θεραπευτική της δύναμη τὴν ἀντλεῖ ἀπό μιὰ κατακόμβη-σπήλαιο, ὅπου ἁγίασαν 7 Χριστιανοὶ Μάρτυρες!!!

ΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ. Τὸ συγκλονιστικότερο ὅμως ὅλων, εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ὁ ἔγκριτος Δημοσιογράφος ἀνέφερε γιὰ τὴ Σεβάστεια, ξεκινώντας ἀπὸ τὸ Συναξάρι τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, ὅπου ἀναφέρεται ἡ θεραπεία κάποιου πλουσίου στὸ Ἁγίασμα τοῦ Ταξιάρχη στὴ Σεβάστεια! Ἐκεῖ, στὸ θαυματουργικότατο ἐκεῖνο Ἁγίασμα, εἶχε χτιστεῖ περικαλλέστατος Ἱερός Ναός, θαῦμα ἀρχιτεκτονικῆς, ποὺ ὅμως δὲν ὑπάρχει πιά. Ἀλλά ὑπάρχει τὸ ΑΓΙΑΣΜΑ τοῦ ΤΑΞΙΑΡΧΗ, γεμάτο μὲ ἑκατοντάδες μικρά ψαράκια, τὰ ὁποῖα γλείφουν τὶς πληγές, ἢ τὰ σημεῖα πάθησης τῶν δεκάδων χιλιάδων Τούρκων, ποὺ πηγαίνουν ἐκεῖ ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο καὶ γίνονται καλά, μπαίνοντας μέσα στὸ ΑΓΙΑΣΜΑ!!! Μάλιστα οἱ Τοῦρκοι ἔχουν χτίσει ξενοδοχεῖα καὶ δωμάτια γιὰ νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὸν «θεραπευτικό» τουρισμό ποὺ ἔρχεται ἀκόμα καὶ ἀπό τὴ Ρωσία!!! «ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΣΟ ΔΕΝ ΔΕΧΘΗΚΕ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥ» Καὶ ὁ ἐπίλογος ὅμως τοῦ Νίκου Χειλαδάκη ἦταν ἐξ ἴσου συναρπαστικός, ὅταν ἀποκάλυψε πὼς ἂν καὶ δουλεύει χρόνια σὲ μεγάλες ἐφημερίδες, καμία ἐφημερίδα καὶ κανένα Μέσο Ἐνημέρωσης δὲν δέχθηκε μέχρι τώρα μέσα στὴν Ἑλλάδα νὰ προβάλει ὅλο αὐτό τὸ συγκλονιστικό ὑλικό, γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μέσα στὴν Τουρκία!… (σ.σ. Μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς 4Ε)

Πηγή βίντεο: Τηλεοπτικός σταθμός 4Ε

Πηγή κειμένου: εφημ. “Νοιάζομαι” τ. 29

, ,

Σχολιάστε