Ἄρθρα σημειωμένα ὡς κορωνοϊός

«ΚΑΘΙΣΤΕ ΗΣΥΧΑ»

«Καθίστε συχα»

τοῦ Μητροπολίτου Κισάμου & Σελίνου Ἀμφιλοχίου

.                   «Ὁ καθένας εἶναι ἔνοχος γιὰ ὅλα καὶ ἀπέναντι σὲ ὅλους», θὰ πεῖ ὁ μεγάλος Ντοστογιέφσκι, μὲ τὸ στόμα τοῦ γέροντα Ζωσιμᾶ. Ὑπερβολικὸς καὶ παράλογος ὁ λόγος αὐτὸς θὰ ἀπαντήσει ἡ προσβεβλημένη λογική μας, ὁ… «ἐξωτερικὸς» νοῦς, ὁ ὁποῖος θέλει τὰ πάντα νὰ ἑρμηνεύει καὶ νὰ ἐξηγεῖ, σύμφωνα μὲ τὸ πεπερασμένο ὅριό του. Νοῦς ποὺ μοιάζει σὰν ὅλους ἐκείνους τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι λίγο πρὶν τὸ Πάθος Τὸν ἐνέπαιζαν καὶ Τὸν εἰρωνευόταν, λέγοντας: «ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι» (Ματθ. 27,42), μὴ μπορώντας καὶ ἡ δική τους λογικὴ νὰ κατανοήσει ὅτι αὐτοὶ οἱ…. «ἄλλοι», εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός. Καὶ πῶς ὅταν ὁ Χριστὸς ἔσωζε καὶ σώζει τοὺς «ἄλλους», ἐλευθερώνοντάς τους, ἐλευθερώνοντάς μας, ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἁμαρτίας, σώζει τὸν ἑαυτό Του. Καθὼς οἱ.. «ἄλλοι» εἶναι Ἐκεῖνος.
.                   Γιὰ τοῦτο καὶ στὶς μέρες μᾶς βλέπουμε νὰ μὴν μπορεῖ νὰ γίνει κατανοητὸ οὔτε ἀποδεκτὸ ἀπὸ πολλοὺς ἡ ἀλήθεια πώς, σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν πίστη, ὁ πιὸ θανατηφόρος ἰὸς εἶναι νὰ ζεῖ ὁ πιστὸς μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό. Νὰ στερεῖται δήλ. τὴν Θεοκοινωνία, ἡ ὁποία βιώνεται ὡς τρόπος καὶ στάση ζωῆς καὶ κορυφώνεται διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τῆς Θείας Κοινωνίας. Μυστήριο διὰ τοῦ ὁποίου ὁ πιστὸς γίνεται «σύσσωμος καὶ σύναιμος» Χριστοῦ. «Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου του αἷμα, ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ» (Ἰω. 6,56). Ταυτόχρονα δέ, ὁ πιστός, ἑνώνεται καὶ μὲ τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς του. «Ἵνα πάντες ἓν ὦσιν». Αὐτὴ ἡ ἑνότητα πραγματώνεται μόνο ἐντὸς τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
.                   «Δύσκολα πράγματα», ἀνταπαντᾶ ἡ λογική, ὁ «ἐξωτερικὸς» νοῦς. «Δὲν βλέπεις τί γίνεται στὶς μέρες μας μὲ τὸ θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας; Μὲ τὴν Θεία Εὐχαριστία; Ὅλο αὐτὸ τὸν πόλεμο καὶ τὴν ἐπιχειρηματολογία»; Θὰ συμφωνήσω μὲ τὴν φωνὴ τῆς λογικῆς, ὅτι δηλ. καὶ στοὺς καιρούς μας ὁ Χριστός, ἡ πίστη, εἶναι «σημεῖον ἀντιλεγόμενον». Πότε δὲν ἦταν ἐξ ἄλλου; Ὅμως θὰ πρέπει νὰ γίνει κατανοητὸ ἀπὸ ὅλους μας καὶ κυρίως ἀπὸ ὅσους δὲν θέλουν ἢ δὲν μποροῦν νὰ γευθοῦν αὐτῆς τῆς… «ἄλλης λογικῆς», δηλ. τῆς πίστης, ἡ ὁποία δὲν καταργεῖ τὴν λογικὴ ἀλλὰ τὴν ὑπερβαίνει. Χρειάζεται, νομίζω, ὅλοι μας κατ᾽ ἀρχήν, νὰ προσλάβουμε ἕνα κυρίαρχο μήνυμα ἀπὸ αὐτὸ τὸν ἰό, τὴν λοιμικὴ νόσο ἐννοῶ. Ποιό; «Ταπεινωθεῖτε», «καθίστε ἥσυχοι», «σᾶς ἐνέπαιξα καὶ σᾶς ἀπογύμνωσα». Φωνάζει καὶ κραυγάζει τί; Ἕνα ἀόρατο εἶδος μήκους 90 ἕως 100 δισεκατομμυριοστῶν τοῦ μέτρου, κατὰ τοὺς ἐπιστήμονες. Δηλαδή, γιὰ νὰ γίνει πιὸ κατανοητό, χρειάζονται ἀπὸ 30.000 ἕως 75.000 κορωνοϊοὶ στὴν σειρὰ γιὰ νὰ φτάσουν τὸ 1 ἑκατοστὸ (cm) τοῦ μέτρου! Αὐτὸ λοιπὸν τὸ ἀόρατο εἶδος ταπείνωσε καὶ εὐτέλισε τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς, τὴν ἀνθρώπινη παντοδυναμία. Χαστούκισε καὶ ἀπογύμνωσε τὴν ἀνθρώπινη ἔπαρση καὶ ἀλαζονεία. Καθήλωσε ἕνα ὁλόκληρο κόσμο! Διέσπειρε τὸν φόβο, τὸν τρόμο καὶ τὸν πανικό!   Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ δὲ τὰ καθ᾽ ἡμᾶς, τὰ ἐκκλησιαστικά: Ταπείνωσε ὄχι μόνο τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ κάθε εἴδους Θρησκεία. Σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση, Βορρά καὶ Νότο. Δίχασε. Ὁδήγησε σὲ προφητολογίες, συνωμοσίες. Γίναμε ὅλοι τιμητὲς τῶν ἄλλων. Κριτὲς τῶν πάντων. Κάποιοι, ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, δικάσαμε καὶ καταδικάσαμε τοὺς ἄλλους. Σὰν νὰ βαλθήκαμε νὰ διαρρήξουμε τὸν ἄραφο χιτώνα τοῦ Κύριου. Μέσα δὲ σὲ ὅλα αὐτά, ἐμπαίχθηκε ἡ πίστη. Λοιδορήθηκε. Ὄχι μόνο ἀπαξιώθηκε ἀκόμα καὶ αὐτὸ τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀλλὰ θεωρήθηκε αἰτία τοῦ κακοῦ! «…ὀφείλουν νὰ πάρουν δημόσια μία ξεκάθαρη θέση καὶ νὰ μὴ θυσιάζουν τὴ Δημόσια Ὑγεία στὸ βωμὸ τοῦ πολιτικοῦ κόστους. Συμφωνοῦν ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία δὲν ἐγκυμονεῖ κινδύνους μετάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ»; ἐρωτᾶται ἡ Κυβέρνηση! «Συμφωνεῖ ὁ κ. Μητσοτάκης καὶ ἡ κυβέρνηση ὅτι ὁ κορωνοϊὸς δὲν μεταδίδεται μὲ τὴ Θεία Κοινωνία»; Ἄλλη ἐρώτηση! Ἀναδύθηκε δηλαδὴ ἕνας ἰδιότυπος ρατσισμός, ἴσως πιὸ ἐπικίνδυνος ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἰό! Σὰν ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς χώρας νὰ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας!
.                   Μοιάζει σὰν νὰ μὴν ὑπάρχει, τελικά, διάθεση ἀπὸ κανένα μας νὰ συνειδητοποιήσει τὸ μήνυμα τοῦ ἰοῦ! «Καθίστε ἥσυχα», «ταπεινωθεῖτε», φωνάζει ἀλλὰ κανείς μας δὲν ἀκούει! Ἔτσι λοιπὸν συνεχίζεται τό… γαϊτανάκι. «Προφανῶς καὶ ὁ ἰὸς μεταδίδεται μὲ τὴν Θεία Κοινωνία»!, δηλώνουν. «Ντρέπομαι γιὰ τὴ Γιαμαρέλλου, ποὺ ἐνῶ ξέρει γράμματα λέει αὐτὰ ποὺ λέει»! Ποιά εἶναι ἡ «Γιαμαρέλλου»; Γιὰ ὅσους δὲν τὴν γνωρίζουν πρόκειται γιὰ κορυφαία ἐπιστήμονα στὸ εἶδος της. Καθηγήτρια Παθολογίας Λοιμώξεων τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ μέλος τῆς ἐπιτροπῆς ἐπιστημόνων γιὰ τὴ διαχείριση τῆς πανδημίας στὴν Ἑλλάδα. Τί εἶπε; Τὸ αὐτονόητο γιὰ ὅσους ἔχουν μέσα τους πίστη καὶ φόβο Θεοῦ! «… τὸ θέμα δὲν εἶναι ἐπιστημονικό, εἶναι καθαρὰ θεολογικό. Ὅποιος πιστεύει στὰ Θεῖα Μυστήρια καὶ ὅτι μὲ τὴ Θεία Κοινωνία λαμβάνει μόνο Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, δὲν ἔχει νὰ φοβᾶται τίποτα. Ἐγὼ προσωπικὰ θὰ προσπαθήσω νὰ κοινωνήσω ἀπὸ τὴν πρώτη Κυριακὴ ποὺ θὰ ἐπιτρέπεται». «Ὄνειδος» καὶ «ντροπὴ» λοιπὸν τὸ ὅτι τόλμησε νὰ ὁμολογήσει τὴν πίστη της! Γιατί περὶ ὁμολογίας πίστεως πρόκειται!
.                   «Ἐπιστημονικὰ γνωρίζουμε καὶ ὑπάρχουν ὁδηγίες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ὀργανισμοῦ γιὰ τὴν πρόληψη τῶν νοσημάτων πῶς σὲ περιόδους ἐπιθυμίας δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸ ἴδιο ποτήρι καὶ τὸ ἴδιο κουτάλι μὲ ἄλλους ἀνθρώπους. Παρόλα αὐτὰ ἡ Θεία Μετάληψη εἶναι καθαρὰ λειτουργικὸ ζήτημα τῆς Ἐκκλησίας καὶ δὲν ἔχουν ληφθεῖ ἀκόμα ἀποφάσεις ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία, οὔτε ὑπάρχει εἰσήγηση ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐπιτροπή», δηλώνει σὲ συνέντευξη τοῦ ἕτερο ἐπίσης κορυφαῖο μέλος τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας, τὸ ὁποῖο ὅμως εἶχε τὴν διάκριση νὰ συμπληρώσει: «Φαντάζομαι ὅμως ὅτι θὰ ἀφεθεῖ στὴν διακριτικὴ εὐχέρεια τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν πιστῶν». Ἐρωτηθεῖσα δὲ ἡ κα Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων περὶ τοῦ θέματος, δήλωσε: «δὲν ὑπεισερχόμαστε σὲ θέματα πίστης, οἱ εἰδικοὶ ἔχουν τοποθετηθεῖ γιὰ τοὺς τρόπους μετάδοσης τοῦ ἰοῦ καὶ αὐτοὶ περιλαμβάνουν καὶ τὸ σάλιο». Χαιρόμεθα ποὺ οἱ ἁρμόδιοι καὶ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν σωματική μας ὑγεία καὶ τοὺς ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη καὶ εὐχαριστίες πολλές, χαιρόμεθα ποὺ θέτουν ὅριο καὶ διαχωρίζουν τὴν δική τους εὐθύνη ἀπὸ αὐτὴ τῆς Ἐκκλησίας. Διαχωρίζουν δηλ. «τὸ ἴδιο ποτήρι καὶ τὸ ἴδιο κουτάλι», ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία. Καθὼς τὸ θέμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας δὲν εἶναι ὑπόθεσις καμίας «ἐπιστημονικῆς κοινότητας», καὶ καμίας «πολιτικῆς ἡγεσίας». Ἀλλοίμονο, ἐξ ἄλλου, ἐὰν ἡ Ἐκκλησία περιμένει ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα «ὁδηγίες» περὶ τοῦ θέματος τῆς Θείας Κοινωνίας! Ἡ πίστις εἶναι ὑπόθεσις τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας. Δὲν ὑπόκειται οὔτε στὰ.. «δικαιώματα», οὔτε στὶς «ὑποχρεώσεις» τοῦ πολίτη, σὲ σχέση μὲ τὸ Κράτος του. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ δὲ τὰ θέματα τῆς πίστεως, ὁ πιστὸς λογοδοτεῖ καὶ ἀναφέρεται εἰς τὴν Ἐκκλησία του καὶ ὄχι στὴν «ἐπιστημονικὴ κοινότητα».
.                  Ὅσοι λοιπὸν καλοῦν τὴν Ἐκκλησία νά… «ἀναθεωρήσει κάποια πράγματα» καὶ μιλοῦν γιὰ «ἐπικινδυνότητα ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία», φρόνιμο εἶναι οἱ ἴδιοι νὰ «ἀναθεωρήσουν» τὶς θέσεις καὶ ἀπόψεις τους εἰς ὅτι ἀφορᾶ τὰ θέματα τῆς πίστεως ἤ, ἐὰν δὲν τὸ ἐπιθυμοῦν, τότε νὰ μὴν ἐμπλέκονται σὲ θέματα ποῦ ἀφοροῦν τὴν πίστη. «Καθίστε ἥσυχα» ἰσχύει ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ἐκκλησία ποῦ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, ἐν ταπεινώσει πολύ, ὑπέμεινε καὶ ὑπόμεινε «τὸν κόλαφο», «τοὺς ραπισμοὺς» καὶ τοὺς «ἐμπαιγμούς». Τό.. «καθίστε ἥσυχα» ἰσχύει καὶ γιὰ ὅλους ἐκείνους ποῦ μοιάζει σὰν νὰ βρῆκαν εὐκαιρία νὰ θέσουν τὴν Ἐκκλησία στὸ περιθώριο τῆς κοινωνίας. Σὰν ἡ Ἐκκλησία νὰ εἶναι ἡ αἰτία καὶ πηγὴ τοῦ κακοῦ!
.                   Ἀδειάσαμε τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων μας ἀπὸ πίστη, ἐλπίδα καὶ Θεὸ καὶ μοιάζουμε σὰν «νεκροὶ χωρὶς τάφο» (Σαρτρ). Ἕνας στοὺς τέσσερις θανάτους ἀπὸ ναρκωτικὰ ἀφορᾶ νέους ἡλικίας 15-19 ἐτῶν, σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τοῦ ΚΕΘΕΑ. Τί καὶ ποιὸς νὰ φταίει ἄραγε ποὺ ἄδειασαν οἱ ψυχὲς τῶν νέων μας ἀπὸ ἐλπίδα, πίστη καὶ ἰδανικὰ καὶ ἀναζητοῦν νὰ τὶς γεμίσουν ἀπό.. ὑποκατάστατα ποὺ ὁδηγοῦν στὸν θάνατο; Ἂς ταπεινωθοῦμε ὅλοι μας λοιπὸν ἂς «καθίσουμε ἥσυχα» καὶ ἂς συνειδητοποιήσουμε πὼς «ὁ καθένας μας εἶναι ἔνοχος γιὰ ὅλα καὶ ἀπέναντι σὲ ὅλους». Αὐτὲς τὶς δύσκολες ὧρες γιὰ τὴν Χώρα μας καὶ τὴν παγκόσμια κοινότητα εἶναι πολυτέλεια οἱ διαξιφισμοί, ἀντιπαλότητες καὶ διαχωρισμοί. Ἂς ἔχει ὁ καθένας μας (Πρόσωπα καὶ Φορεῖς) γνώση καὶ ἐπίγνωση τῶν ὁρίων καὶ τῶν εὐθυνῶν του καὶ ἂς γίνει σεβαστὴ ἡ ἐσωτερικὴ ἀνάγκη τῆς πλειονοψηφίας ἑνὸς λαοῦ, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται σὲ πνευματικὴ λιμοκτονία, καθὼς στερεῖται ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα τῆς συμμετοχῆς του εἰς τὴν λατρευτικὴ καὶ μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας του, τὴν Ὁποία πιστεύει καὶ ἐμπιστεύεται.

 

ΠΗΓΗ: imks.gr

 

, ,

Σχολιάστε

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ «Ἀλλιῶς θὰ ἀρχίσω νὰ μιλάω καὶ νὰ γαυγίζω πολὺ δυνατά»

Ὀρθόδοξοι κληρικοὶ θύματα τοῦ κορωνοϊοῦ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.             Ἀνακοινώθηκαν οἱ πρῶτοι νεκροὶ Ὀρθόδοξοι κληρικοί, θύματα τοῦ κορωνοϊοῦ Covid – 19. Στὴ Ρωσία ὁ Πατριάρχης Κύριλλος, τὴ Δευτέρα 27 Ἀπριλίου, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἀναστάσεως γιὰ τοὺς Κοιμηθέντας Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέβας. Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε μνημόσυνο γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν πρώτων τεσσάρων Ρώσων Ὀρθοδόξων κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀσθένησαν ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ καὶ ἀπεβίωσαν. Πρόκειται γιὰ τοὺς Ἐπίσκοπο Ζελενογκὸρσκ καὶ Λοβότσκι Βενιαμίν, πρωτοπρεσβύτερο Βλαντιμὶρ Βένγκι, ἐκ τῶν κληρικῶν τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἐπιφανίων στὴ Μόσχα, πρωτοπρεσβύτερο Ἀλεξάντερ Ἀγκεΐκι καὶ ἀρχιδιάκονο Γεβγένι Τροφίμοφ. (Σημ. Τὰ στοιχεῖα προέρχονται ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καὶ τὴν ἱστοσελίδα «Parlons d’ Orthodoxie». Δημοσιεύθηκαν στὶς 28/4/2020).
.             Ἐπίσης στέλεχος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας ἀσθενεῖ βαρέως ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Πρόκειται γιὰ τὸν πρωτοπρεσβύτερο Νικολάϊ Μπαλασόφ, ἀντιπρόεδρο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Σχέσεων, τῆς ὁποίας πρόεδρος εἶναι ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἰλαρίων (Ἀλφέγιεφ). («Parlons d’ Orthodoxie», 26/4/2020).
.             Στὴ Λευκορωσία κατὰ τὴν ἐπιτέλεση τῶν καθηκόντων του προσεβλήθη ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ τῆς τρέχουσας πανδημίας καὶ ἀπεβίωσε στὶς 29 Ἀπριλίου 2020 ὁ π. Γενάντι Μποῦτκο, ἐφημέριος τοῦ Ὀρθοδόξου Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου στὸ Μίνσκ, πρωτεύουσα τῆς Λευκορωσίας. Ὡς γνωστὸν ἡ Ἐκκλησία τῆς Λευκορωσίας εἶναι ὑπὸ τὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας. Ὁ π. Γενάντι ἦταν 57 ἐτῶν καὶ πατέρας τεσσάρων παιδιῶν.
.             Στὴ Λευκορωσία ἐπίσης καὶ στὸ Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Ἐλισάβετ ἡ ἐκεῖ γυναικεία μοναστικὴ ἀδελφότητα κτυπήθηκε ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Στὴν ξύλινη Ἐκκλησία τῆς Μονῆς, στὴν ὁποία τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Αἰγίνης, ἐγένετο σχετικὴ δέηση καὶ οἱ ἀσθενεῖς ἀδελφὲς ἔχουν τεθεῖ σὲ καραντίνα.
.             Ἐξ ἄλλου καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Λαύρα τοῦ Ποτσάγιεφ, στὴ Δυτικὴ Οὐκρανία, ἐτέθη σὲ καραντίνα, ὅπως καὶ ὁλόκληρη ἡ πόλη Ποτσάγιεφ, λόγῳ τῶν εὑρεθέντων στὴ Μονὴ καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς πόλης κρουσμάτων ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. («Parlons d’ Orthodoxie», 30/4/2020).
.             Σὲ καραντίνα ἐτέθη καὶ τὸ γυναικεῖο μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Ντιβέεβο. Στὸ μοναστήρι αὐτὸ ἀδελφὲς ἀσθενοῦν ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ καὶ ἔχουν ἀπομονωθεῖ σὲ ξεχωριστὰ δωμάτια στὸ ἰατρικὸ κέντρο, ποὺ διαθέτει τὸ μοναστήρι καὶ βρίσκονται ὑπὸ τὴν θεραπευτικὴ ἀγωγὴ καὶ παρακολούθηση τῶν ἐκεῖ ἰατρῶν.
.             Ὁ κορωνοϊὸς κτύπησε μὲ τραγικὸ τρόπο καὶ τὸ Ρωμαιοκαθολικὸ Μοναστήρι Καπουτσίνων, ποὺ βρίσκεται στὴν πόλη Κρεστ, τῆς κοιλάδας τοῦ ποταμοῦ Ντρόμ, 213 χλ.. βορείως τῆς Μασσαλίας. Ὁ κορωνοϊὸς μόλυνε μοναχούς, χωρὶς ἀκόμη νὰ ἔχει προσδιοριστεῖ τὸ πῶς καὶ ἀπὸ τοὺς ἕντεκα ποὺ ἐκεῖ διαβίωναν, οἱ περισσότεροι ἡλικιωμένοι, ἀπεβίωσαν ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ οἱ πέντε. Σήμερα εἶναι κλειστὲς οἱ πύλες τῆς Μονῆς καὶ οἱ ἀρχὲς ἐκφράζουν τὴν ἀνησυχία τους γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἐπιζώντων ἕξι μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν δέχονται νὰ ἐγκαταλείψουν τὸ μοναστήρι τους.
.             Ὡς πρὸς τὰ μέτρα σὲ βάρος τῶν χριστιανῶν προηγεῖται ἡ Γαλλία καὶ ἕπεται κατὰ πόδας ἡ Ἑλλάδα. Στὶς 19 Ἀπριλίου τρεῖς ἔνοπλοι ἀστυνομικοὶ παραβίασαν τὶς πύλες τοῦ Ναοῦ τοῦ «Ἁγίου Ἀνδρέου τῆς Εὐρώπης», στὸ 8ο Δημοτικὸ Διαμέρισμα στὸ Παρίσι, καὶ ἀπαίτησαν νὰ διακοπεῖ ἡ τελούμενη Θεία Λειτουργία. Τὴν ἀποτρόπαιη πράξη εἶδαν πολυάριθμοι Γάλλοι, γιατί ἡ Λειτουργία μεταδιδόταν ἀπ’ εὐθείας διὰ μέσου τοῦ You Tube. Ὁ τελῶν τὴ Θεία Λειτουργία, προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ Φιλὶπ ντὲ Μεστρ εἶπε σὲ δημοσιογράφο τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ἰστοσελίδας «Ἀλήθεια» ὅτι δὲν παραβίασε καμία διαταγὴ τῆς κυβέρνησης Μακρὸν καὶ ἐφαρμόστηκαν ὅλα τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα ποὺ τοὺς ὑποδείχθηκαν: «Ἑπτὰ πρόσωπα ἤμασταν ἐντὸς τοῦ Ναοῦ: ὁ ὀργανίστας, ὁ ὑπηρετῶν τὸν Ναό, ἕνας ψάλτης, τρεῖς ἐφημέριοι, ποὺ χειρίζονταν τὶς κάμερες, καὶ ἐγώ». Παρὰ τὰ ὅσα εἶδαν οἱ ἀστυνομικοὶ διέταξαν νὰ ἀποχωρήσουν τοῦ ναοῦ οἱ τρεῖς ἱερεῖς καὶ στὴν ἄρνησή τους ἐπιχείρησαν νὰ διακόψουν τὴν τελούμενη Θεία Λειτουργία. Ὁ π. Φιλὶπ τὴν συνέχισε ἀτάραχος, σὰ νὰ μὴν ἦσαν παρόντες οἱ ἀστυνομικοί. Μάλιστα κήρυξε κιόλας στὰ κενὰ καθίσματα, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους τὸν παρακολουθοῦσαν ἀπὸ τὴν κάμερα στὸ You Tube. «Τελικὰ οἱ ἀστυνομικοὶ ἀποχώρησαν ἀφοῦ συζήτησαν μὲ τὸν ὑπηρετοῦντα στὸ Ἱερὸ Βῆμα, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐπίσης ἀστυνομικὸς», εἶπε ὁ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ.
.             Ὁ π. Φιλὶπ ἐξέφρασε τὴν λύπη του γιὰ τὴν ἐνέργεια τῶν ἀστυνομικῶν , διότι, ὅπως εἶπε, ἡ ἐνέργειά τους νὰ εἰσέλθουν ἔνοπλοι στὸ Ναὸ καὶ νὰ ἐπιχειρήσουν νὰ διακόψουν τὴ Λειτουργία ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὸ Νόμο. Μιλώντας στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ Notre Dame στὶς 22 Ἀπριλίου 2020 γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Παρισίων Μισὲλ Ὀπετὶ εἶπε: «Οἱ ἀστυνομικοὶ εἰσῆλθαν ἔνοπλοι στὴν Ἐκκλησία, ἐνῶ ὑπάρχει κατηγορηματικὴ ἀπαγόρευση οἱ ἀστυνομικοὶ νὰ εἰσέρχονται ἔνοπλοι στὴν Ἐκκλησία. Δὲν ὑπάρχουν τρομοκράτες στὶς Ἐκκλησίες! Πρέπει νὰ λογικευθοῦμε καὶ νὰ σταματήσει αὐτὸ τὸ τσίρκο. λλις θ ρχίσω ν μιλάω κα ν γαυγίζω πολ δυνατά!».
.             Ὁ ἡγούμενος τοῦ Ναοῦ σημείωσε στὰ Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης ὅτι γείτονας ἄκουσε τὸ ὄργανο καὶ τηλεφώνησε στὴν ἀστυνομία, ὅτι τελεῖται μυστικὰ λειτουργία καὶ ἦρθαν οἱ ἔνοπλοι ἀστυνομικοί. Στὴν ἐρώτηση ἂν θὰ ὑποβάλει μήνυση γιὰ διατάραξη τῆς λατρείας καὶ γιὰ τὴν παράνομη εἴσοδο ἔνοπλων ἀστυνομικῶν, ὁ π. Φιλὶπ ἀπάντησε ἀρνητικά, ἀφοῦ, ὅπως εἶπε, ὁ διευθυντὴς τῆς ἀστυνομίας τῶν Παρισίων τοῦ ζήτησε ἐπισήμως συγγνώμη γιὰ τὸ συμβάν…-

 

 

,

Σχολιάστε

H ΠΑΝΔΗΜΙΑ καὶ Η Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ [«Μῆνες τὸ ζαλίζανε, τελικῶς τὸ ξεστόμισαν»]

Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος:
πανδημία τς γρίπης κα Θεία Κοινωνία…

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

.                 Ἡ Ἐκκλησία μας δυὸ χιλιάδες χρόνια μεταδίδει τὴ Χάρη τῶν μυστηρίων της μὲ τὸν γνωστὸ τόσο ἀνθρώπινο καὶ ταυτόχρονα εὐλογημένο τρόπο πρὸς «ἴασιν καὶ θεραπείαν ψυχῆς καὶ σώματος».
.                 Ποτὲ δὲν προβληματίστηκε μὲ τὴ σύγχρονη λογική της ἀσεβοῦς ἀμφισβήτησης, ἀλλὰ καθημερινὰ ζεῖ μὲ τὴν ἐμπειρία τῆς ἐπιβεβαίωσης ἑνὸς μεγάλου θαύματος.
.                 Εἶναι δυνατὸν ἡ κοινωνία τοῦ Θεοῦ νὰ γίνει αἰτία ἀσθένειας ἢ παραμικρῆς βλάβης;
.                 Εἶναι δυνατὸν τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας νὰ μολύνει τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα μας;
.                 Εἶναι δυνατὸν καθημερινὴ ἐμπειρία δυὸ χιλιάδων χρόνων νὰ συντριβεῖ ἀπὸ τὸν ὀρθολογισμὸ καὶ τὴν ψυχρὴ ρηχότητα τῆς ἐποχῆς μας;
.                 Ἀπὸ αἰῶνες μεταλαμβάνουν οἱ πιστοί, ὑγιεῖς καὶ ἀσθενεῖς, ἀπὸ τὸ ἴδιο ἅγιο ποτήριο καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια ἁγία λαβίδα, ποὺ ποτὲ δὲν πλένουμε, ποὺ ποτὲ δὲν ἀπολυμαίνουμε, καὶ ποτὲ δὲν παρατηρήθηκε κάτι.
.                 Οἱ ἱερεῖς τῶν νοσηλευτικῶν ἱδρυμάτων, ἀκόμη καὶ τῶν λοιμωδῶν, μεταλαμβάνουν τοὺς πιστοὺς καὶ μὲ εὐλάβεια καταλύουν τὴ Θεία Κοινωνία καὶ μακροζωοῦν.
.                 Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ὅ,τι ἱερώτερο ὡς Ἐκκλησία καὶ ἄνθρωποι ἔχουμε, τὸ μεγαλύτερο φάρμακο ψυχῆς καὶ σώματος. Αὐτὸ εἶναι καὶ διδασκαλία καὶ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας.
.                 Ὅσοι δυσπιστοῦν στὸ θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ὅσοι εἰρωνεύονται τὴν ἐκ παρθένου γέννησή Του, ὅσοι ἀρνοῦνται τὴν εὐωδία τῶν ἁγίων λειψάνων, ὅσοι περιφρονοῦν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια, ὅσοι βυσσοδομοῦν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅσοι ζητοῦν νὰ ἐξαφανίσουν καὶ τὸ ἐλάχιστο ἴχνος πίστης ἀπὸ τὶς ψυχές μας φυσικὸ εἶναι νὰ προσπαθοῦν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴν εὐκαιρία νὰ προσβάλουν καὶ τὸ ἱερώτατο μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
.                 Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ἀγγλικανοὶ καὶ οἱ Καθολικοὶ ἀποφάσισαν, γιὰ προληπτικοὺς λόγους, τὴ διακοπὴ τῆς μετάδοσης τῆς θείας κοινωνίας στὴν Ἀγγλία καὶ τὴ Νέα Ζηλανδία ἀντίστοιχα, ἂν ἀληθεύει, δὲν φανερώνει, ὅπως μερικοὶ ὑποστηρίζουν, σύνεση καὶ ἐλευθερία, ἀλλὰ καταδεικνύει μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τὴν τεράστια ἀπόσταση τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ εἶναι Εὐχαριστιακὴ στὴ θεολογία καὶ ζωή της, ποὺ ζεῖ, πιστεύει καὶ κηρύττει τὸ Μυστήριο, ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες χριστιανικὲς ὁμάδες, ποὺ ἔμμεσα ὁμολογοῦν τὴν ἀπουσία τῆς χάριτος καὶ τῶν σημείων τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὰ λεγόμενα μυστήριά τους καὶ τὴν ἀπώλεια τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταυτότητάς τους.
.                 Ζωὴ χωρὶς Μυστήριο μοιάζει μὲ σοβαρὴ ἀσθένεια χωρὶς φάρμακο.
.                 Δυστυχῶς, τὸ μεγάλο πρόβλημα δὲν εἶναι ὁ ἰὸς τῆς γρίπης -ὅπως διατείνονται τὰ ΜΜΕ- οὔτε ὁ ἰὸς τοῦ παγκόσμιου πανικοῦ -ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ ἰατρικοὶ σύλλογοι- ἀλλὰ ὁ ἰὸς τῆς ἀσεβείας καὶ τὸ μικρόβιο τῆς ὀλιγοπιστίας.
.                 Καὶ τὸ καλύτερο ἐμβόλιο εἶναι ἡ «μετὰ καθαροῦ συνειδότος» καὶ «ἀκατάκριτος» συχνὴ συμμετοχή μας στὸ μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας.
.                 Ἡ ἀπάντησή μας στὴν ἀνίερη αὐτὴ πρόκληση τῶν ἡμερῶν εἶναι ἡ δική μας ζωή.
.                 Καλὸ θὰ εἶναι οἱ πνευματικοί μας, μετὰ διακρίσεως, ὅπου κρίνουν ὅτι δὲν ὑπάρχουν πνευματικὰ κωλύματα, νὰ προτρέπουν τοὺς πιστοὺς νὰ μεταλαμβάνουν συχνότερα τοῦτες τὶς δύσκολες μέρες, ὅσοι δὲ ἔχουμε τὴν εὐλογία τους νὰ προσερχόμαστε συχνὰ στὸ ποτήριο τῆς ζωῆς, πάντοτε ὅμως «μετὰ φόβου Θεοῦ, πολλῆς πίστεως καὶ εἰλικρινοῦς ἀγάπης».

ΠΗΓΗ: sportime.gr

ΣΧΟΛΙΟ «Σ. Χ. Β.»:

Τὸ ζαλίζανε μῆνες τώρα, τελικῶς δὲν ἀντέξανε καὶ τὸ ξεστόμισαν: «Ἀποφυγὴ τῆς Θ. Κοινωνίας μέχρι νὰ βγεῖ τὸ ἐμβόλιο».
Ἦταν ἡλίου φαεινότερον ὅτι ἐκεῖ θὰ κατέληγαν. Μετὰ τὴν προετοιμασία, τὸ «σιγανὸ ψήσιμο», τοὺς δύο τελευταίους μῆνες, εἶπαν αὐτὸ ποὺ ἐννοοῦσαν ὅλο τὸν καιρό.
Χωρὶς περιστροφὲς καὶ χωρὶς συζητήσεις «ἀποδεικτικές» θαυμάτων σὲ «δεινοὺς συζητητὲς» τὸ καλύτερο θὰ ἦταν: Ὅσοι τοποθετοῦνται δημόσια μὲ τέτοιο τρόπο, νὰ διαγράφονται ἀπὸ τὴν βίβλο ζωῆς στὴν ὁποία γράφτηκαν ὅταν βαφτίστηκαν. Σεμνά, ταπεινὰ καὶ καθαρά!

 

, ,

Σχολιάστε

ΗΤΑΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Ἦταν πρόκληση!
τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
02.05.20

.               Δὲν ἄξιζε στὴν Κυβέρνηση ποὺ κέρδισε παγκόσμια ἀναγνώριση γιὰ τοὺς χειρισμούς της στὸ ζήτημα τοῦ κορωνοϊοῦ, τέτοιο κατάντημα.
.             Ἀπὸ τὴ μιὰ ἕνα μεγάλο φορτηγὸ νὰ περιφέρει στοὺς δρόμους τῆς Πρωτεύουσας τὸ Σάββατο 25 Ἀπριλίου μιὰ λαϊκὴ τραγουδίστρια γιὰ νὰ «τονώσει», ὅπως εἶπαν, τὸ ἠθικὸ τῶν πολιτῶν. Καὶ μάλιστα νὰ σταματάει μπροστὰ στὸ πρωθυπουργικὸ μέγαρο καὶ νὰ κατεβαίνει καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργὸς νὰ τὴν ἀκούει καὶ νὰ τὴ χειροκροτάει. Κι ὅλο αὐτὸ κατὰ παράβασιν τῶν ὅρων κινήσεως, καὶ βέβαια καὶ τῶν ἀποστάσεων τοῦ συγκεντρωμένου πλήθους, ὅπως μαρτυροῦν ἀδιάψευστα στοιχεῖα ἀπὸ φωτογραφίες καὶ βίντεο.
.               Καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη δύο θλιβερὰ περιστατικά, τὸ ἕνα στὸ Αἴγιο καὶ τὸ ἄλλο στὴν Κέρκυρα, διαφορετικῆς περιφορᾶς:
.                 Στὸ Αἴγιο μιὰ μόλις μέρα πρίν, τὴν Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου 24 Ἀπριλίου, κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ὁπότε πανηγυρίζει τὸ μεγάλο προσκύνημα τῆς Παναγίας τῆς Τρυπητῆς, πραγματοποιήθηκε ἁπλὴ περιφορὰ τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνας. Ἀντὶ τῆς συνηθισμένης πάνδημης περιφορᾶς ἡ εἰκόνα τοποθετήθηκε σὲ ἀγροτικὸ φορτηγάκι καὶ περιερχόταν τοὺς δρόμους τῆς πόλεως. Ἀποτέλεσμα; Ἡ τοπικὴ ἀστυνομία, κατόπιν ἐντολῶν ἀπὸ ἐκτὸς Αἰγίου ἀνωτέρους, ἀφαίρεσε τὶς πινακίδες τοῦ αὐτοκινήτου καὶ ἐπέβαλε πρόσ­τιμο σ᾿ αὐτό, ὅπως καὶ στοὺς περίπου δέκα πιστοὺς ποὺ τὸ ἀκολουθοῦσαν. Γιὰ ἄσκοπη μετακίνηση, ὅπως εἶπαν.
.               Δύο ἑβδομάδες νωρίτερα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος πραγματοποίησε λιτότατη τὴν ἀπὸ αἰῶνες καθιερωμένη περιφορὰ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος ὄχι στὴν πόλη ἀλλὰ μέσα στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ ἁγίου, μὲ συμμετοχὴ τῶν ἀπολύτως ἀναγκαίων γιὰ τὴν περιφορά, περίπου εἴκοσι ἀνθρώπων, ἱερέων, νεωκόρων καὶ ἐλάχιστων ἄλλων. Ἀποτέλεσμα; Κατὰ παραγγελίαν τοῦ Ὑφυπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτη καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης ὁδηγήθηκε ὡς ἐπικίνδυνος ἐγκληματίας στὸν Εἰσαγγελέα καὶ παραπέμφθηκε σὲ δίκη.

Ἡ σύγκριση ἐξουθενωτική.

.               Κι ἀπορεῖ κανείς: Εἶναι δυνατὸν ἡ Κυβέρνηση νὰ εἶναι τόσο ξένη πρὸς τὸν λαὸ ποὺ κλήθηκε νὰ κυβερνήσει; Ποιὸς τονώνει αὐτὸν τὸν λαό; Μιὰ λαϊκὴ τραγουδίστρια ἢ ἡ Παναγία μας καὶ οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας;
.               Καὶ βάζουν πρόστιμο στὴν Παναγία; Τί ἔπαθαν; Παραφρόνησαν; Ὁδηγοῦν Μητροπολίτη στὸ Δικαστήριο; Τόσο χαμηλὰ ἔπεσαν; Τόσο τυφλώθηκαν; Τί τοὺς τυφλώνει; Μίσος κατὰ τῆς πίστεως;
.               Ἀλλὰ ὁ ἀπόλυτος ἐξευτελισμός τους ἦλθε ἀπὸ ἀλλοῦ. Τότε ποὺ κώφευσαν, ὅταν ὁ κομμουνιστὴς κ. Ἀλαβάνος πρότεινε νὰ γίνει τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ ἁπλὴ περιφορὰ Ἐπιταφίων στοὺς δρόμους ἀπὸ ἕναν μόνο ἱερέα καὶ οἱ πιστοὶ νὰ συμμετέχουν ἀπὸ τὰ παράθυρα καὶ τοὺς ἐξῶστες τῶν σπιτιῶν τους. Κώφευσαν! Ἀρνήθηκαν!
.               Εἶναι λοιπὸν τόσο τυφλοὶ καὶ κουφοί;
.              Ἢ μήπως «μωραίνει Κύριος…»;

1 Σχόλιο

«ΑΔΙΑΠΡΑΓΜAΤΕΥΤΟ ΤΟ ΖHΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (Δ.Ι.Σ.)

διαπραγμάτευτο τ ζήτημα
περ
το Μυστηρίου τς Θείας Κοινωνίας

30.4.2020

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

.                 Συνῆλθε σήμερα Πέμπτη 30ή Ἀπριλίου 2020 ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 163ης Συνοδικῆς Περιόδου, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, κατὰ τὴν δεύτερη συνεδρίαση Αὐτῆς γιὰ τὸν μήνα Ἀπρίλιο καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως.
Κατὰ τὴν συνεδρίαση Αὐτῆς ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐνέκρινε:

– Τὶς κατὰ τὸ μεσολαβῆσαν ἀπὸ τὴν προηγούμενη Συνεδρίαση Αὐτῆς (1.4.2020) γενόμενες «Συνοδικῇ Ἐντολῇ καὶ Ἐξουσιοδοτήσει» ἐνέργειες τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου, σύμφωνα μὲ τὸν σχετικὸ Κανονισμὸ περὶ τῶν ἐργασιῶν Αὐτῆς.
.              Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος συζήτησε ἐκτενέστατα καὶ ἐπανεκτίμησε τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις σχετικὰ μὲ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς συνεπειῶν ὡς πρὸς τὴν τέλεση τῆς Θείας Λατρείας στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπεφάσισε τὰ ἑξῆς:

– Δοξάζει τὸ Ὄνομα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ, διότι Χάριτι καὶ Φιλανθρωπία Αὐτοῦ καὶ προστασίαις τῶν Ἁγίων Του, ἀποσοβήθηκε στὴν Πατρίδα μας ἡ περαιτέρω ἐξάπλωση τῆς νόσου.

– Ἐκφράζει δημοσίως τὶς θερμὲς πατρικὲς συγχαρητήριες εὐχές Της πρὸς ὅλους τους Ἰατροὺς καὶ νοσηλευτές, τοὺς ἐπιστήμονες Ὑγείας, τοὺς ἁρμοδίους Κρατικοὺς Λειτουργοὺς καὶ ὅλους ὅσοι ἀγωνίζονται μὲ σθένος, δύναμη καὶ ἐλπίδα γιὰ τὴν φροντίδα τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους.

– Δέεται διαρκῶς πρὸς τὸν Κύριο γιὰ τὴν ἀνάπαυση ὅλων τῶν ἐκ τῆς νόσου κοιμηθέντων ἀδελφῶν μας καὶ συλλυπεῖται θερμὰ τοὺς οἰκείους τους.

– Συγχαίρει δημοσίως ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνικὸ Λαό, ὁ ὁποῖος τήρησε ἐξ ἀρχῆς τὰ ὑποδειχθέντα ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς μέτρα, μὲ πνεῦμα ἀλληλεγγύης, ὑπακοῆς, αὐτοθυσίας καὶ ἀληθινῆς ἀγάπης, παραμένοντας κατ’ οἶκον ὑπομένοντας τὴν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἐγκλεισμοῦ δυσκολία καὶ ἀνάγκη.

– Ἀπευθύνεται ἰδιαιτέρως πρὸς τὸν Ὀρθόδοξο Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ καὶ φιλόχριστο Ἑλληνικὸ Λαό, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς ἀφανεῖς ἐθελοντὲς ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς συνεργάτες, τοὺς ὁποίους εὐχαριστεῖ καὶ πατρικῶς εὐλογεῖ διότι, ἂν καὶ πολλὲς φορὲς ἐξέφρασαν τὴν δυσαρέσκειά τους γιὰ τὴν ἔλλειψη δυνατότητος συμμετοχῆς τους στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, ἰδίως τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, σηκώνοντας ἔτσι «σταυρὸ» δυσβάστακτο, παρέμειναν συντεταγμένοι μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς Πολιτείας καὶ πρὸς τὶς μὲ πατρικὴ εὐθύνη δοθεῖσες ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ Ὁποία ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως (28.2.2020) τήρησε ὑπεύθυνη θέση, προτρέποντάς τους μέσῳ ἀνακοινώσεων καὶ Ἐγκυκλίων Της νὰ τηρήσουν τοὺς κανόνες ὑγιεινῆς καὶ νὰ παραμείνουν κατ’ οἶκον, ὥστε νὰ μὴ θέσουν τὸν ἑαυτό τους, ἀλλὰ καὶ τοὺς συνανθρώπους τους σὲ ὁποιονδήποτε κίνδυνο.
.             Αὐτὸς ὁ ἱερὸς κλῆρος καὶ ὁ πιστὸς λαὸς δικαίως παραπονοῦνται καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκφράζει καὶ δημοσίως τὴν πικρία της καὶ τὸ προβληματισμό της γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετωπίσθηκαν πολλοὶ Χριστιανοί μας στὴν τόσο σημαντικὴ καὶ εὐαίσθητη γιὰ τοὺς πιστοὺς περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας.

– Οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δέχθηκαν μεγάλη πολεμικὴ τόσο ἀπὸ ὁρισμένους ἀδελφοὺς χριστιανούς, Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ὅσο καὶ ἀπὸ ἐκπροσώπους Μέσων Ἐνημερώσεως, ἀκόμη καὶ Κοινοβουλευτικῶν Κομμάτων, οἱ ὁποῖοι, εἴτε ἀπὸ ἄγνοια, εἴτε ἀπὸ κακὴ πληροφόρηση ἢ παρεξήγηση, χρησιμοποίησαν τὸν προσφιλῆ καὶ εὔκολο τρόπο τῆς συκοφαντίας, τῆς μυθοπλασίας καὶ τῶν ὕβρεων. Ὅλους αὐτοὺς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοὺς συγχωρεῖ, τοὺς εὐλογεῖ πατρικά, ἀλλὰ ταυτόχρονα δηλώνει ὅτι ὀφείλουν νὰ ἀποκαταστήσουν τὶς συκοφαντίες γιὰ νὰ μὴν παραμένουν ἐκτεθειμένοι ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἀληθείας.

– Ὑποδέχεται μὲ ἐλπίδα τὸ ἀπὸ 28.4.2020 διάγγελμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, τὸν ὁποῖον συγχαίρει γιὰ τὶς εὐχαριστίες, τὶς ὁποῖες ἐξέφρασε δημοσίως πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ σύμπαντα τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ Αὐτῆς, ἀναγνωρίζοντας ἔτσι τὴν συμβολή του στὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας. Σημαντικὸ ρόλο σ’ αὐτὴν τὴν δημόσια ἀναγνώριση εἶχε καὶ ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, τῆς ὁποίας ἡ συμβολὴ ἰδιαιτέρως ἐπισημαίνεται.

– Ἐκφράζει τὴν χαρά Της, διότι ὁ κύριος Πρωθυπουργὸς ἔτεινε «εὐήκοον οὖς» στὴν ἀπὸ 22 Ἀπριλίου 2020 ἐπιστολὴ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ὁ ὁποῖος μὲ ἔναγχο ἀγωνία του μετέφερε τὴν κοινὴ πεποίθηση τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ, ὅτι ἔφθασε καιρὸς γιὰ τὴν «ὑπὸ ὅρους» προσέλευση πιστῶν στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὶς Ἱερὲς Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τόσο γιὰ προσκύνημα, ὅσο καὶ γιὰ συμμετοχὴ στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, τὸ ἱερώτατο Μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τὰ λοιπὰ Ἱερὰ Μυστήρια καὶ γι’ αὐτὸ ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἀπεφάσισε τὴν σταδιακὴ ἐπιστροφὴ τῶν πιστῶν στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ στὴν Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας.

– Ἀσφαλῶς, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπιθυμοῦσε καὶ ἀνέμενε τὴν ἐπιστροφὴ τῶν πιστῶν στὴν Θεία Λατρεία ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς «σταδιακῆς ἐπιστροφῆς στὴν κανονικότητα» (4.5.2020), ὅπως εἶχε ἡ Ἴδια ζητήσει. Κατόπιν πολλῆς συζητήσεως, ὅμως, ἀπεφάσισε νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν ἀπόφαση τῶν ὀργάνων τῆς Πολιτείας γιὰ πλήρη ἐπιστροφὴ ὑπὸ ὅρους τῶν πιστῶν στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 17 Μαΐου 2020, ἐκλαμβάνοντας καὶ χρησιμοποιώντας τὸ διάστημα αὐτὸ ὡς δυνατότητα καλύτερης προετοιμασίας, ὑπὸ τὶς παροῦσες ὑγειονομικὲς συνθῆκες καὶ προϋποθέσεις, γιὰ τὸν προγραμματισμὸ τελέσεως τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν πιστῶν.

– Ἐπαναβεβαιώνει τὴν παγία θέση Της, ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στέκεται πάντοτε ἠθικῶς καὶ ὑλικῶς στὸ πλευρὸ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ θὰ συνεχίσει νὰ Τὴν συνδράμει μὲ ὅλες Της τὶς δυνάμεις καὶ τὰ μέσα σὲ κάθε ζήτημα ποὺ ἀφορᾶ στὸν Ἑλληνικὸ Λαό. Πρὸς τοῦτο, σύμφωνα μὲ τὸ διάγγελμα τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ, περὶ συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στὴν Θεία Λατρεία «μὲ αὐστηροὺς κανόνες ποὺ θὰ συμφωνηθοῦν μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα», ἐπεξεργάζεται ἤδη προτάσεις, οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπὸ τὰ συμπεράσματα τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς, τὶς ὁποῖες, ἀφοῦ συνέλθει καὶ πάλι κατὰ τὸν μήνα Μάιο, θὰ καταθέσει πρὸς τὴν Πολιτεία, προκειμένου νὰ ἰσχύσουν ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 17η Μαΐου 2020, ὁπότε καὶ οἱ πιστοὶ θὰ ἐπανέλθουν ὑπὸ ὅρους στὴν κοινὴ Λατρεία ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

– Ἀπὸ τὴν Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, οἱ Ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων θὰ ἐπανέλθουν στὴν κανονικὴ ἡμερήσια λειτουργία τους, σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους καὶ τοὺς κανόνες ὑγιεινῆς ποὺ ἔχει θεσπίσει ἡ Πολιτεία, ὡς πρὸς τὴν ἀσφαλῆ καὶ ἐν ὑγείᾳ λειτουργία τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν.

– Αἴρεται ἡ προγενέστερη Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ ἀποχῆς Ἀρχιερέων, Ἱερέων, Διακόνων καὶ Μοναχῶν ἀπὸ ἐμφανίσεις καὶ δημόσιες δηλώσεις στὰ Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως καὶ τὸ Διαδίκτυο, ἡ ὁποία εἶχε ὡς μοναδικὸ στόχο, ὅπως ἐξ ἀρχῆς τονίσθηκε, τὴν ὕπαρξη «ἑνιαίας φωνῆς» τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας πρὸς τὴν κοινωνία.   Παρακαλοῦνται, ὅμως, καὶ πάλι ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὶς Δημόσιες Ἀρχὲς γιὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα εὐρυτέρου ἐνδιαφέροντος, νὰ τὸ πράττουν, κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη καὶ δεοντολογία, μέσῳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐνῶ ὅσοι Ἱερεῖς, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές, ἐπιθυμοῦν νὰ πράξουν τὸ ἴδιο, τοῦτο νὰ γίνεται μόνο μέσῳ τῶν οἰκείων αὐτῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν.
.                   Ἡ ΔΙΣ εὔχεται καὶ προτρέπει τοὺς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, μέσα στὸ πλαίσιο τῶν ποιμαντορικῶν τους εὐθυνῶν, νὰ ἀναλάβουν ἕκαστος ἐξ αὐτῶν, ὅπως καὶ ὁ κάθε Κληρικὸς καὶ Μοναχός, ὡς καὶ ἕκαστος ὀρθόδοξος πιστός, τὴν προσωπική του εὐθύνη γιὰ τὴν διαχείριση τοῦ ἀνακύψαντος ζητήματος.
.               Ἡ ΔΙΣ ὁμοφώνως ἀπεφάσισε τὴν μὴ σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διότι: ἤδη ἡ Πολιτεία διὰ τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ καὶ τῶν ἁρμόδιων ὑπουργῶν καὶ ἰατρῶν ἀπεδέχθη τὴν παρέμβαση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου καὶ τῆς ΔΙΣ διὰ τῆς ἀπὸ 22.4.2020 ἐπιστολῆς πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργὸ περὶ τῆς συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας βάσει τῶν ἀπαραίτητων μέτρων ὑγιεινῆς. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸν ἡ ΔΙΣ ἀπεφάσισε νὰ συγκληθεῖ τὴν Τρίτη 12η Μαΐου 2020 προκειμένου νὰ διευκρινήσει τοὺς τρόπους τῆς ἐπαναφορᾶς στὴν κανονικὴ λειτουργικὴ ζωή μας σύμφωνα μὲ τὴν σχετικὴ ἀναφορὰ τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ ὅτι: «ἀπὸ τὴν 4η Μαΐου οἱ ἐκκλησίες θὰ εἶναι ἀνοιχτὲς γιὰ ἀτομικὴ λατρεία καὶ ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 17 Μαΐου οἱ πιστοὶ θὰ μποροῦν νὰ συμμετέχουν καὶ στὴν Θεία Λειτουργία καὶ στὶς ὑπόλοιπες Ἀκολουθίες, πάντα ὅμως μὲ αὐστηροὺς κανόνες ποὺ θὰ συμφωνηθοῦν μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα». Γιὰ τὴν περίοδο 4 -16 Μαΐου 2020, ἡ ΔΙΣ θὰ ἀποστείλει σχετικὴ Ἐγκύκλιο πρὸς τὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ ὅλες τὶς σχετικὲς ὁδηγίες γιὰ τὴν προσέλευση τῶν πιστῶν στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς γιὰ τὴν κατ’ ἰδίαν προσευχή τους.
.               Ἡ ΔΙΣ ἐπαναλαμβάνει καὶ πάλι ὁμοφώνως ὅτι τὸ ζήτημα περὶ τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ τῆς Θείας Κοινωνίας τυγχάνει ἀδιαπραγμάτευτο, ὅπως ἀκριβῶς ὁρίζεται ἀπὸ τοὺς Θείους καὶ Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Ἰδιαίτερες εἶναι οἱ εὐχαριστίες τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεο, ὁ ὁποῖος σὲ κρίσιμη ἐποχὴ ἀνέλαβε τὸ ὑψηλὸ διακόνημα τοῦ ἐκπροσώπου Αὐτῆς πρὸς τὰ Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως καὶ μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ πρὸς τὸ συνοδικὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, σοβαρότητα, ὑπευθυνότητα, εὐγένεια, νηφαλιότητα, θεολογικὴ γνώση καὶ μὲ τὴν ἐν γένει μόρφωση καὶ παιδεία ποὺ διαθέτει, ἔφερε ἐπιτυχῶς εἰς πέρας.
.                 Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καλεῖ ὅλους τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς νὰ «μείνουμε ἀσφαλεῖς» στὴν νοητὴ Κιβωτὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἐπανέλθουμε στὴν λογικὴ Λατρεία τοῦ ζῶντος Θεοῦ μὲ ὅλες τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις εὐχαριστώντας τὸν Ἀναστάντα Κύριο γιὰ ὅσα ἡ ἀγάπη Τοῦ ἐργάσθηκε γιὰ τὴν σωτηρία μας.
.             Τέλος ἡ ΔΙΣ ἐνέκρινε ἀποσπάσεις κληρικῶν καὶ ἀσχολήθηκε μὲ θέματα Ἱερῶν Μητροπόλεων καὶ τρέχοντα ὑπηρεσιακὰ ζητήματα.

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr/epikairotita

 

 

, ,

Σχολιάστε

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΔΗΜΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ (Χαρ. Μπούσιας) «Τὸ στερητικὸ σύνδρομο τῆς Θείας Κοινωνίας, θὰ μᾶς αὐξήσει περισσότερο τὸν ἔνθεο ζῆλο μας καὶ θὰ κατανοήσουμε τὸ δῶρο τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔχουμε πολλὲς φορὲς ἀναξιοποίητο ἢ καὶ τὸ παραθεωροῦμε»

Θεία Κοινωνία: ἀντίδοτο στὶς πανδημικὲς νόσους

Γράφει γιὰ τὴν «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»
ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

.               ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία ὅλων μας ποὺ πιστεύουμε «εἰς Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ..καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, τὸν μονογενῆ…καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον», ἀποκτᾶται μὲ τὴν συμμετοχή μας στὴν λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας κέντρο τῆς ὁποίας εἶναι ἡ μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Καὶ ὁμολογοῦμε, ὅτι λαμβάνουμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας «εἰς ἴασιν ψυχῆς καὶ σώματος». Αἰσθανόμεθα ἀσθενεῖς, γι’ αὐτὸ σπεύδουμε στὸν Χριστό μας, στὸν ἰατρὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, γιὰ νὰ θεραπευθοῦμε γενόμενοι χριστοφόροι. «Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες» (Μαρκ. β΄ 17), θὰ μᾶς πεῖ ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος. Δὲν ἔχουν ἀνάγκη οἱ ὑγιεῖς ἀπὸ γιατρό, ἀλλὰ οἱ ἄρρωστοι.
.               Στὴν λειτουργικὴ σύναξη, οἱ πιστοὶ συνεχίζοντας τὴν συνάθροιση τῶν Ἁγίων τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων κατὰ τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (Κεφ. β΄ 46), προσκαρτεροῦν στὴν προσευχή, στὴν ἀνάγνωση ἐποικοδομητικῶν γραφῶν, στὴν Μετάληψη τῶν Θείων Δώρων καὶ στὴν κοινωνία τῶν προσώπων. Ἐκεῖ, μέσα στὸν Ναὸ σφυρηλατεῖται ἡ διαπροσωπικὴ σχέση ὅλων μας μὲ τὸν Σωτήρα μας Χριστὸ καὶ ἡ μεταξύ μας ἀδελφικὴ ἐν Χριστῷ ἀγάπη, ἀφοῦ νοιώθουμε ὅλοι παιδιὰ τοῦ ἴδιου οὐράνιου πατέρα.
.               Ὅλοι οἱ πιστοί, σὰν μία οἰκογένεια, καθόμαστε γύρω ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα καὶ βιώνουμε τὴν σταυροειδῆ σχέση, μὲ τὸν Θεὸ (κάθετη σχέση) καὶ τοὺς πιστοὺς συνανθρώπους μας (ὁριζόντια σχέση). Ἄλλωστε ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου μας, δηλαδὴ ὁ ἴδιος ὁ Ἐσταυρωμένος Κύριος, ἔχει «εὖρος καὶ μῆκος οὐρανοῦ ἰσοστάσιον». Τὴν ἀγάπη Αὐτοῦ ποὺ δὲν ἔχει περιορισμοὺς βιώνουμε καὶ ἐμεῖς οἱ πιστοὶ μέσα στὸν Ναό.
.               Σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ ἁγιασμὸς τῶν πιστῶν ποὺ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν ἄμεση σύνδεση πιστοῦ καὶ Θεανθρώπου. Ἡ σύνδεση αὐτὴ εἶναι ἀόρατη, εἶναι σύνδεση ὑγείας, δυνάμεως καὶ σθένους ἀντιμετωπίσεως τῶν καθημερινῶν μας πολλῶν, ἀνυπερβλήτων πολλὲς φορές, προβλημάτων. Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος, δὲν ὑπάρχει σπίτι καὶ πόρτα χωρὶς τὸν δικό του πόνο, τὸν δικό του καημό, τὸ δικό του πρόβλημα. Ὁ Παπαδιαμάντης, ὁ «Ἅγιος τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων» τί μᾶς λέει; «Σὰν νάχαν ποτὲ τελειωμὸ τὰ πάθια κι οἱ καημοὶ τοῦ κόσμου». Στὸ ποτήριο τῆς ζωῆς κάθε ἀσθένεια ὑποχωρεῖ, κάθε πρόβλημα λύεται «πνευματικῷ τῷ τρόπῳ». Ἄλλωστε κατὰ τὸν θεῖο Παῦλο «Ἔστι πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» (Ἑβρ. ια΄ 1). Τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ μας, δὲν τὸν βλέπουμε, τὸν νοιώθουμε, ὅμως, ἀπὸ τὶς ἐνέργειες Του, μὲ τὴν δύναμη ποὺ ἀντλοῦμε ἀπὸ τὴν γεύση τοῦ Σώματος καὶ Αἵματός Του. Σήμερα ὁμιλοῦμε καὶ γιὰ πανδημία ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Καὶ αὐτὸν δὲν τὸν βλέπουμε, ἀλλὰ τὸν αἰσθανόμαστε ἀπὸ τὸ συμπτώματα ποὺ μᾶς προκαλεῖ. Ἂν τὸν βλέπαμε, θὰ προσπαθούσαμε νὰ τὸν ἀποφύγουμε. Ἂν τὸν βλέπαμε σὰν φίδι δὲν θὰ κάναμε τὸ πᾶν, νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ αὐτόν, γιὰ νὰ μὴν δεχθοῦμε τὸ θανατηφόρο του δάγκωμα; Καὶ ἂν ἀκόμη μᾶς δάγκωνε δὲν θὰ τρέχαμε νὰ πάρουμε ἕνα ἀντίδοτο στὸ δηλητήριό του; Ἀντίδοτο τοῦ κορωνοϊοῦ, ὅπως καὶ ὅλων τῶν ἰῶν ποὺ προκαλοῦν πανδημίες, εἶναι ἕνα καὶ μόνον. Τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας.
.               Γνωρίζουμε, λοιπόν, τὸ ἀντίδοτο, γνωρίζουμε τὸ φάρμακο. Εἶναι ἡ «Θεία Κοινωνία». Τὸ πιστεύουμε πραγματικὰ καὶ ὄχι γιὰ τὸ «θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις» (Ματθ. κγ΄5), ὁμολογώντας το στὴν Ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως.
.               Στὴν α΄ ὠδὴ τοῦ Κανόνος αὐτῆς λέμε τοῦ Κυρίου μας, ὅτι «τὸ σῶμά Σου τὸ ἅγιον, εὔ­σπλαγ­χνε Κύ­ρι­ε, καὶ τὸ τί­μι­ον αἷ­μά Σου, εἶναι νό­σων πολυ­τρό­πων ἀ­λε­ξι­τή­ρι­ον». Τοῦ ὁμολογοῦμε ὅτι ἐξολοθρευτὴς ὅλων τῶν νοσημάτων καὶ πανδημιῶν εἶναι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα Του, τὰ Ἄχραντα Μυστήρια. Πάρα κάτω στὸν ἴδιο Κανόνα ὁμολογοῦμε ὅτι ἡ μετάληψη τῶν Θείων Μυστηρίων στοχεύει στὴν προσθήκη ζωῆς καὶ ἀσφαλείας μας. Στὴν α΄ εὐχὴ τῆς Ἀκολουθίας αὐτῆς, εὐχῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, παρακαλοῦμε τὸν Κύριο λέγοντας: «Κύριε, Σὲ εἶσαι, ὁ τὴν ἁμαρ­τί­αν αἴ­ρων τοῦ κό­σμου καὶ τὰς ἀ­σθε­νεί­ας τῶν ἀνθρώπων ἰώ­με­νος, ὁ τοὺς κο­πι­ῶ­ντας καὶ πε­φορ­τι­σμέ­νους πρὸς σε­αυ­τὸν κα­λῶν καὶ ἀ­να­παύ­ων· …διὸ κα­θά­ρι­σόν με ἀ­πὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρ­κὸς καὶ πνεύ­μα­τος».
.               Στὴν δευτέρα αὐτοῦ εὐχὴ στὴν Θεία Μετάληψη Τὸν παρακαλοῦμε λέγοντας: «Κύριε, ποί­η­σον μετ᾿ ἐ­μοῦ κα­τὰ τὸ ἔλεός Σου· καί γε­νέ­σθω μοι τά ἅ­γι­α ταῦ­τα εἰς ἴ­α­σιν καὶ κάθαρσιν καὶ φω­τι­σμόν». Στὴν πέμπτη εὐχὴ τοῦ ἰδίου παρακακαλοῦμε, ἐπίσης, λέγοντας: «Κύριε, κα­τα­ξί­ω­σόν με ἀκατα­κρί­τως μεταλαβεῖν τῶν ἀ­χρά­ντων καὶ ἀ­θα­νά­των, καὶ ζωο­ποι­ῶν καὶ φρικτῶν μυ­στη­ρί­ων Σου, εἰς ἄ­φε­σιν ἁ­μαρ­τι­ῶν καὶ εἰς ζω­ὴν αἰώνιον· εἰς ἁ­γι­α­σμὸν καὶ φω­τι­σμὸν καὶ ρώ­μην καὶ ἴ­α­σιν καὶ ὑγεί­αν ψυ­χῆς τε καί σώ­μα­τος». Τέλος, ἐπαναλαμβάνουμε τὴν βεβαίωση τοῦ Κυρίου: «Πᾶς ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα, πίνων δέ μου καὶ τὸ αἷμα, ἐν ἐμοὶ μὲν οὗτος μένει, ἐν αὐτῷ δ’ ἐγὼ τυγχάνω», ποὺ σημαίνει, ὅτι, ἀφοῦ ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ γιατρὸς κάθε ἀσθενείας, κοντά Του ἐμεῖς δὲν ἔχουμε φόβο νὰ νοσήσουμε. Μακριά του ὁ μισόκαλος ἐχθρός ἢ ὁ κάθε κορωνοϊός, μπορεῖ νὰ μᾶς «ἀφαρπάσῃ δολίως». Μακριά Του κινδυνεύουμε, κοντά Του ποτέ. Δεχόμαστε τὸ Σῶμα Του καὶ τὸ Αἷμα Του «ἐπ᾿ εὐ­ερ­γε­σί­ᾳ καὶ ἁγιασμῷ τῶν ψυ­χῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡ­μῶν καὶ εἰς ἴ­α­σιν ψυχῆς τε καὶ σώ­μα­τος καὶ εἰς ἀποτροπήν πα­ντὸς ἐ­να­ντί­ου» καὶ εὐχόμεθα «Γέ­νοι­το ἡμῖν ἡ εὐχα­ρι­στί­α αὕ­τη εἰς χα­ράν, ὑ­γεί­αν καὶ εὐ­φρο­σύ­νην».
.               Ἔχουμε φιλάνθρωπο Θεὸ «δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν» (Ἑβρ. δ΄ 15), εὔσπλαγχνο, παντελεήμονα, διελθόντα τὴν ἐπὶ γῆς παρουσία Του «εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος» (Πραξ. ι΄ 38). Πίστη σημαίνει ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη σὲ Αὐτόν. Αὐτὸν ποθεῖ ἡ καρδιά μας. Αὐτὸς μᾶς στηρίζει. Αὐτὸς εἶναι ποὺ μᾶς λέγει: «Θέλεις ὑγιὴς γενέσθω; Μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται» (Ἰωάν. ε΄ 7, 14). Ἡ μετάνοια μᾶς φέρνει κοντά Του ὑγιεῖς, ἡ ἁμαρτία μᾶς ἀρρωσταίνει, μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ Αὐτὸν καὶ πολλὰ δεινὰ μᾶς ἐπισσωρεύει. Κοντά Του εἴμαστε ἰσχυροί. Μακριά Του μόνιμα ἀσθενεῖς. Κοντά του χαρούμενοι καὶ εὐτυχεῖς. Μακριά Του λυπημένοι καὶ δυστυχεῖς. Κοντά Του εὐσταθεῖς. Μακριά Του ἀσταθεῖς, κλονιζόμενοι.
.               Ἂς Τὸν παρακαλέσουμε νὰ μᾶς ἀξιώσει σύντομα νὰ δοῦμε ἀνοικτὲς τὶς ἐκκλησιές μας, τὰ «φαρμακεῖα» μας, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ προμηθευόμαστε τὰ φάρμακα τῆς ὑγείας μας, τὰ ἀντίδοτα σὲ κάθε λοιμικὴ ἀσθένεια, σὲ κάθε ἐπιδημία, ὅπως στὴν πρόσφατη πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἀντίδοτο ἄμεσο καὶ ἀποτελεσματικὸ εἶναι μόνο τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας. Δὲν θὰ μᾶς τὸ ἀρνηθεῖ, ἀφοῦ εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ Θεὸς ἀκούει τὶς προσευχές μας. Ἄλλωστε δὲν μᾶς τὸ εἶπε: «Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν, κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται» (Ματθ. ζ΄ 7-8). Ἂν γιὰ λόγους φιλαδελφείας ἀναγκαζόμαστε προσωρινὰ νὰ μένουμε χωρὶς τὴν φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ τῆς Θείας Κοινωνίας, ὁ Κύριος μᾶς προστατεύει μὲ τὴν ἀφάρμακη Θεία Ἐπιστασία Του. Γνωρίζει τὴν ἐπιθυμία μας καὶ σύντομα θὰ μᾶς τὴν πραγματοποιήσει. Εἶναι σίγουρο μάλιστα, ὅτι τὸ στερητικὸ σύνδρομο τῆς Θείας Κοινωνίας, θὰ μᾶς αὐξήσει περισσότερο τὸν ἔνθεο ζῆλο μας καὶ θὰ κατανοήσουμε τὸ δῶρο τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔχουμε πολλὲς φορὲς ἀναξιοποίητο ἢ καὶ τὸ παραθεωροῦμε. Ἡ ὑπομονή μας θὰ βραβευθεῖ. Ἂς παίρνουμε θάρρος ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου: «Νεφύδριον ἐστὶ καὶ θᾶττον παρελεύσεται» καὶ τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Γαβριὴλ τῆς Κύπρου μας, ποὺ συνεχῶς μᾶς ἐπαναλάμβανε τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: Ὁ Κύριος δίνει «σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν» (Α΄ Κορ. ι΄ 13). Τώρα εἴμαστε μέσα στὰ νέφη. Θὰ λάμψει ὁ ἥλιος. Τώρα εἴμαστε στὸν πειρασμό. Σύντομα θὰ ἔλθει καὶ ἡ ἀπομάκρυνσή του.
.               Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστανοί, ποὺ μᾶς ἔχει ἀξιώσει ο Μεγαλοδύναμος νὰ γευόμαστε, ἀνάξια πάντοτε, τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα Του, ἂς καλλιεργήσουμε τὴν Χάρη, τὴν ὁποία  ἐλάβαμε ἀπὸ τὴν τελευταία μας Θεία Μετάληψη καὶ ἂς κάνουμε ἐργασία ἐσωτερικώτερη μέσα μας, ἀξιοποιώντας ἐντατικώτερα τὸν χρόνο αὐτό, ὥστε ὅταν οἱ συνθῆκες τὸ ἐπιτρέψουν, ποὺ ὅλοι εὐχόμαστε νὰ ἔρθουν σύντομα, νὰ μεταλάβουμε μὲ περισσότερη συναίσθηση καὶ περισσότερη εὐγνωμοσύνη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

 

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,

Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

 

, ,

Σχολιάστε

Η ΑΛΗΘΕΙΑ καὶ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος) «Ἡ ἀλήθεια μεταξὺ ἐπιστημόνων διατυπώνεται μὲ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες ἀπόψεις»

Ἡ ἀλήθεια καὶ τὰ ὅριά της

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.            Ἡ ἐλευθερία τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ἐπιχειρήσεων δοκιμάζεται τὴν καιρὸ αὐτὸν τῆς πανδημίας. Τὰ μέτρα περιορισμοῦ τῆς ἐλευθερίας, ποὺ ἐλήφθησαν παγκοσμίως, δείχνουν ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν ὅτι αὐτὰ ὑπόκεινται καὶ σὲ ἐξωτερικοὺς παράγοντες γιὰ νὰ ὁριοθετηθοῦν, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ πὼς σὲ τέτοιες περιπτώσεις ὑπάρχουν κίνδυνοι γιὰ τὴ Δημοκρατία εἴτε ἀπὸ τὴν ἀσυδοσία, εἴτε ἀπὸ ὑπερβολικοὺς περιορισμούς της.
.                Στὴν παροῦσα πανδημία ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ ὀρθολογισμὸς εἶναι ἀνεπαρκὴς γιὰ νὰ διατυπώσει τὴν ἀλήθεια. Καὶ αὐτὸ γιατί ὁ σαρκικὸς ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ φτάσει στὸ ὕψιστο σημεῖο τῆς ἀρετῆς, δηλαδὴ στὴν ἁγιότητα, γιὰ νὰ προσεγγίσει καὶ νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν Ἀλήθεια, ἄρα καὶ τὴν ἐλευθερία. Ὁ Θωμᾶς Κεμπήσιος ἔγραψε ὅτι «οὐδὲν ἀναμεμιγμένο μὲ ἰδιοτέλεια εἶναι καθαρὸ ἢ τέλειο». Καὶ εἶναι λυπηρὸ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα ὅτι πολλοὶ ἡγέτες της διακατέχονται ἀπὸ ἰδιοτέλεια καὶ ὅτι λήθεια μεταξ πιστημόνων διατυπώνεται μ κ διαμέτρου ντίθετες πόψεις….
.            Πρόσφατο παράδειγμα: Ὁ Γάλλος καθηγητὴς Λὶκ Μοντανιὲ (1932 – ), ἐπὶ χρόνια ἐρευνητὴς στὸ Ἰνστιτοῦτο Παστὲρ στὴ Γαλλία, full time καθηγητὴς στὸ Κινεζικὸ Πανεπιστήμιο τῆς Σαγκάης Jiao Tong καὶ βραβεῖο Νόμπελ Ἰατρικῆς 2008 γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τοῦ ἰοῦ τοῦ AIDS, δήλωσε πρόσφατα ὅτι ὁ ἰός, ποὺ προκάλεσε τὴν πανδημία, δημιουργήθηκε σὲ ἐργαστήριο τῆς κομμουνιστικῆς Κίνας, πάνω στὴν ἔρευνα δημιουργίας ἐμβολίου κατὰ τοῦ AIDS. Ἡ ἀρνητικὴ γιὰ τὴν Κίνα κατάσταση, γιατί ἀπὸ ἐκεῖ προέρχεται ὁ ἐπικίνδυνος κορωνοϊός, εἴτε ἀπὸ ἐργαστήριο, εἴτε ἀπὸ τὴ φύση, κατέστη χειρότερη. Τὴν ἄποψη τοῦ Γάλλου καθηγητοῦ ἀντικρούουν ἄλλοι ἐπιστήμονες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Ἕλληνας καθηγητὴς Ἰατρικῆς Γενετικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Γενεύης καὶ πρ. Πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ τοῦ Γονιδιώματος τοῦ Ἀνθρώπου δρ Στυλιανὸς Ἀντωναράκης. Σὲ ἀνοικτὴ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Γάλλο καθηγητὴ («Καθημερινὴ» 26/4/2020) μὲ ἐπιστημονικὰ ἐπιχειρήματα τονίζει ὅτι «μία προσεκτικὴ ἐξέταση τῶν δεδομένων ἀποκλείει ὁριστικὰ τὴν πιθανότητα ὅτι αὐτὸς ὁ νέος ἰὸς εἶναι ἐργαστηριακὸ προϊόν»…
.               Ζωτικὸ εἶναι τὸ θέμα ποὺ ἄνοιξε ὁ Γάλλος καθηγητής. Ἡ πανδημία εἶναι προϊὸν φυσικῆς διεργασίας, ἢ προέκυψε ἀπὸ ἐργαστήριο τῆς Κίνας; Πρέπει νὰ ἀποκαλυφθεῖ ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Εἶναι δυνατό;
.             Ὁ δρ. Ἀντωναράκης συμμετέσχε στὸ Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο, ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὸ 2000, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Στὴν ὁμιλία του ὁ Ἕλληνας καθηγητὴς προέβλεψε ὅτι «τὰ ἑπόμενα 100 χρόνια θὰ εἶναι γεμάτα ἀπὸ σημαντικὲς ἰατρικὲς ἐπιτυχίες, βασισμένες στὴ γνώση τῆς ἀνατομίας τοῦ γονιδιώματος», γιὰ νὰ προσθέσει: «Χρειάζεται ὅμως σοφία καὶ σύνεση, βασισμένη στὴν ἱστορία καὶ γνώση τοῦ παρελθόντος καὶ στὴ συλλογικὴ ἠθική τῆς κάθε κοινωνίας, ὥστε τὰ τυχὸν προβλήματα ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴ γνώση τοῦ γονιδιώματος νὰ ἀντιμετωπιστοῦν ἔτσι ὥστε οἱ ἑπόμενες γενιὲς νὰ ἱστοροῦν τὸ γονιδίωμα ὄχι μὲ ντροπὴ παρὰ μόνο μὲ ἐπαίνους». Ὁ Στυλ. Ἀντωναράκης προέβλεψε ὅτι χωρὶς σοφία καὶ σύνεση ἡ ἰατρικὴ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα, μπορεῖ νὰ μετατραπεῖ σὲ ἐφιάλτη τῆς ἀνθρωπότητας. Ἐλπίζεται νὰ μὴν βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση.-

,

Σχολιάστε