Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Κατοχή

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΡΑΤΩΝ!

Γι τ λοκαύτωμα εθύνονται λοι!

τῆς ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,
26.10.2015

.             Εἶναι μισὴ ἀλήθεια, δηλαδὴ ψέμα, πὼς ἡ συμφορὰ ποὺ χτύπησε τὴν πατρίδα μας στὴν Κατοχὴ ὀφείλεται στοὺς ναζί. Ὁλόκληρη ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες ὑπέστησαν γενοκτονία, ληστεύτηκαν, σκλαβώθηκαν καὶ βασανίστηκαν ἀπὸ τοὺς Γερμανούς.
.             Σύμπασα ἡ Γερμανία ἦταν ἡ αὐτουργὸς τοῦ κακουργήματος καὶ δὲν ἔχει δικαιολογίες. Δὲν μπορεῖ νὰ κρύβει τὰ ματωμένα χέρια της καὶ τὰ κουφάρια τῶν ἐκτελεσθέντων πίσω ἀπὸ τὴ σβάστικα. Ὅλοι οἱ Γερμανοὶ λάμβαναν μερίδιο ἀπὸ τὰ κλεμμένα καὶ αὐξάνονταν οἱ μισθοί τους ἀπὸ τὸ πλιάτσικο τῶν κατακτημένων χωρῶν. Ὅλοι οἱ Γερμανοὶ αἰσθάνονταν… ἀσφαλέστεροι, ὅταν ὁ ἐπίσημος στρατὸς αὐτῆς τῆς χώρας μὲ σχέδιο, πρόγραμμα καὶ ἀκολουθώντας τὶς διαταγὲς τῶν ἐπιτελείων ξεπάστρευε ὁλόκληρα χωριὰ στὴν Ἑλλάδα, ἀκόμα καὶ μὲ τὴν ὑποψία ἀντίστασης.
.             Τὰ ντοκουμέντα τῆς Βέρμαχτ, τὰ ὁποῖα ἔφερε στὸ φῶς ἡ «κυριακάτικη δημοκρατία», εἶναι ἀνατριχιαστικὰ καὶ φέρνουν δάκρυα στὰ μάτια, ἀλλὰ καὶ φουσκώνουν μὲ ἀνήμπορη ὀργὴ τὰ στήθη τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἄκουσαν ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ ἄλλους ἐν ζωῇ προγόνους τους νὰ ἀφηγοῦνται τὶς ἀγριότητες τῶν Γερμανῶν στρατιωτῶν.
.             «Γιὰ κάθε τραυματία Γερμανὸ νὰ ἐκτελοῦνται δέκα Κρητικοὶ» γράφει μία διαταγὴ τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ, ἀποτυπωμένη σὲ μικροφὶλμ ποὺ ἀγόρασε ἡ Διεύθυνση Ἱστορίας Στρατοῦ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ. Μὲ τὰ 162 μικροφὶλμ ἀποδεικνύεται πέραν πάσης ἀμφιβολίας ὅτι εἶναι μεγάλο ψεῦδος τὸ «ἀμέτοχον» τῆς Βέρμαχτ στὶς ἀγριότητες, στὶς μαζικὲς ἐκτελέσεις, στὰ βασανιστήρια, στοὺς βιασμοὺς καὶ στὸ πλιάτσικο εἰς βάρος τῶν κατακτημένων χωρῶν.
.             Μεταπολεμικὰ οἱ Γερμανοὶ γιὰ νὰ ἐλαφρύνουν τὸ κλίμα παγκόσμιας ἀγανάκτησης εἰς βάρος τους ἀλλὰ καὶ νὰ νιώσουν οἱ ἴδιοι καλύτερα δὲν σταμάτησαν νὰ λένε ὅτι ὅλα τὰ ὁλοκαυτώματα, τὶς ἀγριότητες καὶ τὰ μαζικὰ ἐγκλήματα τὰ διέπραξαν τὰ Ἒς Ἔς, τὰ ὁποῖα ἦταν κομμάτι τοῦ ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ σώματος. Τὸν ἐπίσημο στρατό τους, τὴ Βέρμαχτ, τὴν ἀθώωναν ἀπὸ τοὺς ποταμοὺς τῶν δακρύων καὶ τοῦ ἀδικοχυμένου αἵματος.
.          Κι ὅμως, ἔφταιγαν ὅλοι οἱ ἐνήλικοι Γερμανοί! Ἕνας πρὸς ἕναν – ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ εἶχαν ἀποδεδειγμένα ἀντιστασιακὴ δράση. Αὐτή ἦταν κοινωνία τεράτων.

Διαφήμιση

,

Σχολιάστε

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ

Μέρες κατοχς

Γράφει ὁ μοναχὸς Μωυσῆς, Ἁγιορείτης

ἐφημ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»,  03.11.13

.          Μερικὰ σημερινὰ γεγονότα θυμίζουν ἡμέρες πικρῆς Κατοχῆς. Γνωρίζουμε ὅτι τότε ὑπῆρχαν καταστάσεις ἀνθρωπιᾶς καὶ ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς ἀσθενεῖς, τοὺς πεινασμένους, τοὺς φτωχούς. Ὑπῆρχαν δυστυχῶς καὶ πονηροὶ προδότες.
.          Ἡ Ἁρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν πρωτοστάτησε στὰ καθημερινὰ συσσίτια τῶν φτωχῶν. Κληρικοὶ ὅλων τῶν βαθμίδων διώχθηκαν βίαια καὶ ταλαιπωρήθηκαν γιὰ τὸ φιλάνθρωπο ἔργο τους. Στὴ Μακεδονία κληρικοὶ ὑποχρεώθηκαν νὰ λειτουργοῦν στὰ βουλγαρικὰ καὶ σημειώθηκαν τεράστιες κλοπὲς ἀπὸ τὶς μονές. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Δαμασκηνὸς ἔσωσε πολλοὺς Ἑβραίους ἀπὸ βέβαιο καὶ τραγικὸ θάνατο.
.          Τὸ φθινόπωρο τοῦ 1941 ἡ πείνα ὁδήγησε πολλοὺς στὸν θάνατο, ποὺ ὑπολογίζονται στοὺς 360.000, κυρίως παιδιά. Ἀπὸ Εὐρώπη καὶ Ἀμερική, ἀπὸ φιλέλληνες φιλανθρώπους, ὑπῆρξε γενναιόδωρη βοήθεια πρὸς ἐνίσχυση τῶν πεινασμένων. Οἱ ἀνάπηροι πολέμου δὲν εἶχαν τὴν ἀπαραίτητη βοήθεια. Ἡ ἀγορὰ ἔγινε ἀσταθής, μὲ τοὺς πολλοὺς μικρέμπορους. Οἱ διάφοροι κερδοσκόποι βασίλευαν. Οἱ μαυραγορίτες ἦταν αἰσχροὶ καὶ ἀδίστακτοι. Οἱ μεγάλες πόλεις δυστύχησαν πιὸ πολύ. Τὸν δυνατὸ χειμώνα τοῦ 1942 προστέθηκε στὴν πείνα ἡ παγωνιά. Τὰ ὁλοκαυτώματα τοῦ Διστόμου καὶ τῶν Καλαβρύτων ἀποτελοῦν μνημεῖα ἡρωισμοῦ ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας.
.          Εἰλικρινὰ δὲν γνωρίζω τί κοινὰ σημεῖα ὑπάρχουν μεταξὺ τοῦ χθὲς καὶ τοῦ σήμερα. Πολλὰ λέγονται καὶ πολλὰ γράφονται. Μακάρι νὰ πάψουν οἱ περιορισμοί, τοὺς ὁποίους δὲν ἀντέχει ἄλλο ὁ Νεοέλληνας. Τὸ λίαν λυπηρὸ εἶναι νὰ λιποθυμοῦν τὰ παιδιὰ ἀπὸ πείνα, συμπολίτες μας νὰ στεροῦνται βασικῶν ἀγαθῶν, φαρμάκων καὶ συντάξεων. Ἡ Ἐκκλησία ξαναπροσπαθεῖ γιὰ ὅ,τι τὸ ὠφέλιμο. Ἡ παλαιὰ Κατοχὴ καὶ οἱ δυστυχισμένες ἡμέρες της νὰ μὴν ἐπανέλθουν ποτὲ μὰ ποτέ. Τὰ λάθη μας νὰ πληρωθοῦν διαφορετικά. Ἡ Εὐρώπη νὰ μὴν εἶναι τόσο σκληρὴ μαζί μας μὲ τόσο ξένο καὶ φοβερὸ πρόσωπο.

,

Σχολιάστε

«ΤΕΛΟΥΜΕ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗΝ ΚΑΙ ΑΦΕΛΛΗΝΙΖΟΜΑΣΤΕ» (π. Γ. Μεταλληνός)

, ,

Σχολιάστε

«Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ. ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ»! [ΙΕΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ τῆς ΚΑΤΟΧΗΣ-2]

«Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Γ. Δ. Κούβελα:

 «ΙΕΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ»,
ἔκδ. Β´, ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι,
σελ. 18-21

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

 

βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/10/31/ἱερεῖς-μάρτυρες-τῆς-κατοχῆς-1/

.           Εἶναι τὰ τελευταῖα λόγια ἑνὸς γενναίου Μακεδόνα παπᾶ, λίγο πρὶν τὰ γερμανικὰ πολυβόλα τὸν ρίξουν κάτω νεκρό. Πρόκειται γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Κούστα, ἐφημέριο στὰ χωριὰ Περικοπὴ καὶ Ἀετὸς τῆς Μητροπόλεως Καστοριᾶς. Καταγόταν ἀπὸ οἰκογένεια Ἀρματωλῶν καὶ Κλεφτῶν, ποὺ εἶχαν προσφέρει πολλὰ στὴν Ἐπανάσταση τοῦ Εἰκοσιένα. Μέσα του λοιπὸν ἔτρεχε αἷμα ἡρώων. Ὅταν μάλιστα οἱ Γερμανοὶ ἔφτασαν στὸ χωριό του, τὸ Νυμφαῖο τῆς Φλώρινας, προέτρεψε τοὺς κατοίκους νὰ ἐξοικονομίσουν ὄπλα καὶ νὰ ὀργανωθοῦν σὲ ἔνοπλη ὁμάδα, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἀντιμετωπίζουν τὸν ξένο Κατακτητή, ποὺ πατοῦσε τὰ χώματα τῆς πατρίδας.
.           Τὸ Νυμφαῖο, ὅπου εἶδε τὸ φῶς τῆς ζωῆς καὶ μεγάλωσε ὁ Κωνσταντῖνος Κούστας, ἦταν τότε ἕνα πλούσιο καὶ προοδευτικὸ χωριό, σωστὸ ἀρχοντοχώρι. Οἱ κάτοικοί του εἶχαν ἀνοίξει δρόμο μὲ τὴν Αἴγυπτο, ὅπου μετανάστευσαν πολλοί. Ἐκεῖ προόδευαν μὲ τὴν ἐργασία τους ἢ τὸ ἐμπόριο, προπάντων τοῦ χρυσοῦ. Ὅταν γύριζαν στὸ χωριό τους, ἔφερναν ἀρκετὸ χρυσάφι. Ἔτσι ἄρχισαν νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν χρυσοχοΐα, ἐπάγγελμα, ποὺ τοὺς ἀπέφερε σημαντικὰ κέρδη καὶ πολὺ βελτίωσε τὸ βιοτικὸ καὶ κοινωνικό τους ἐπίπεδο.
.           Μικρὸς ποὺ ἦταν ὁ Κωνσταντῖνος, βοηθοῦσε τὸν πατέρα του στὶς ἀγροτικὲς δουλειές. Ἀργότερα ἦρθε στὴν Θήβα, κοντὰ σ᾽ ἕνα θεῖο του, ποὺ διατηροῦσε χρυσοχοεῖο. Ἐκεῖ ἔμαθε γρήγορα αὐτὴ τὴν δουλειὰ καὶ ἀναδείχτηκε πολύτιμος συνεργάτης τοῦ συγγενῆ του. Ἔξυπνος καὶ δραστήριος, ὅπως ἦταν, κατόρθωσε σύντομα νὰ διευθύνει μόνος του τὴν ἐπιχείρηση τοῦ θείου του.
.           Ὅταν ἄρχισε ὁ Βαλκανικὸς πόλεμος τοῦ 1912, τὸ ἠρωϊκὸ αἷμα ποὺ ἔτρεχε στὶς φλέβες του, ξύπνησε μέσα του. Ἄφησε τότε τὸν κερδῶο Ἑρμῆ καὶ μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του, κατατάχτηκε στὸν Ἑλληνικὸ Στρατό, ὡς ἐθελοντὴς στρατιώτης. Οἱ νικηφόρες μάχες κατὰ τὸν ἔνδοξο ἐκεῖνο πόλεμο ἀναπτέρωσαν τὸ ἐθνικὸ φρόνημα τῶν πανελλήνων ἀπ᾽ ἄκρη σ᾽ ἄκρη. Ἰδιαίτερα οἱ ἀδελφοὶ Κούστα, ποὺ ἦταν ἀπόγονοι ἀγωνιστῶν τοῦ ᾽21, πολέμησαν μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ ἀντρειοσύνη γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν σκλαβωμένων ἀδελφῶν μας.
.           Ἦταν ὅμως καιρὸς ν᾽ ἀνοίξει δικό του σπίτι. Νὰ νοικοκυρευτεῖ,  νὰ δημιουργήσει οἰκογένεια, ποὺ τόσο ἀγαποῦσε καὶ ἤθελε. Τὸ 1915, στὸ Νυμφαῖο, τὸ χωριό του, γίνεται ὁ γάμος του μὲ μιὰ καλὴ κοπέλλα, τὴν Αἰκατερίνη Γυφτίτσου. Δὲν πρόφτασε ὅμως νὰ χαρεῖ τὴν οἰκογενειακὴ ζωὴ καὶ ξέσπασε ὁ πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος. Ἐπιστρατεύθηκε. Δύο χρόνια ὑπηρέτησε. Ὅταν ἀπολύθηκε, γύρισε στὴν πατρίδα του, κοντὰ στοὺς δικούς του.
.           Καθὼς κυλοῦν τὰ χρόνια, ὅλο καὶ πιὸ πολὺ ὡριμάζει μέσα του ἡ κλίση στὴν Ἱερωσύνη. Ἐπιθυμεῖ νὰ γίνει λειτουργός τοῦ Ὑψίστου, διάκονος τῶν Μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἡ ὥρα αὐτή, ἡ εὐλογημένη καὶ μεγάλη, φτάνει. Τὸ 1931, σὲ μιὰ ἐνορία τοῦ Πειραιᾶ, χειροτονεῖται κληρικός. Εὐλαβὴς καὶ συνετὸς ἐφημέριος, καλλίφωνος, πρόθυμος σὲ ἔργα φιλανθρωπίας, δὲν ἄργησε νὰ ἀποκτήσει τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἀγάπη τῶν χριστιανῶν.
.           Τὰ νέφη ὅμως τοῦ Β´ παγκοσμίου πολέμου ὅσο πᾶνε καὶ κυκλώνουν τὸν οὐρανὸ τῆς Ἑλλάδος. Ὁ π. Κωνσταντῖνος παίρνει τὴν οἰκογένειά του καὶ ξαναγυρίζει στὸ χωριό του, τὸ Νυμφαῖο της Φλώρινας. Ἐδῶ ὅμως τὸν βρίσκουν κατατρεγμοὶ καὶ βάσανα. Ἔχει νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν προπαγάνδα τῶν Σλάβων, ποὺ λυμαίνονται τὴν Μακεδονία μας. Βούλγαροι καὶ Ρουμάνοι συναγωνίζονται, ποιοὶ νὰ κάνουν πιὸ δύσκολη τὴν ζωή του καὶ ἀκόμα δυσκολοτερο τὸ ποιμαντικό του ἔργο. Σὰν καλὸς ποιμένας ὁ π. Κωνσταντῖνος στέκεται κοντὰ στὸ ποίμνιό του μὲ παλικαριὰ καὶ χριστιανικὴ αὐταπάρνηση. Καθοδηγεῖ τοὺς ἐνορίτες του, διδάσκει τὰ Ἑλληνόπουλα, ὀργανώνει παιδικὰ συσσίτια.
.           Κι ὅταν ἡ γερμανικὴ μπότα ἔσπασε τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος καὶ πάτησε τὰ ἑλληνικὰ χώματα, οἱ Σλάβοι βρῆκαν τοὺς Γερμανοὺς προθύμους συμμάχους στὴν δράση τους κατὰ τῶν Ἑλλήνων. Μιὰ μέρα ποὺ ὁ πατὴρ Κωνσταντῖνος εἶχε πάει νὰ λειτουργήσει στὸ χωριὸ Ἀετός, ὄργανα τοῦ Βούλγαρου κομιτατζῆ Κάλτσεφ τὸν κυνήγησαν μὲ τὶς πέτρες καὶ λίγο ἔλειψε νὰ τὸν σκοτώσουν. Παράλληλα τὸν συκοφαντοῦν στοὺς Κατακτητές. Τὸν κατηγοροῦν, πῶς ἐφοδιάζει τοὺς ἀντάρτες μὲ ὄπλα καὶ πῶς κινεῖται νὰ συγκροτήσει ἀνταρτικὴ ὁμάδα.
.           Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, 6 Αὐγούστου 1943, ἡμέρα Κυριακή. Ὁ π. Κωνσταντῖνος τελεῖ τὴν Θεία Λειτουργία. Σὲ κάποια στιγμὴ ὅρμησαν μέσα στὸ ναὸ οἱ Γερμανοί. Χωρὶς νὰ σεβαστοῦν τὸν ἱερὸ χῶρο, τὸν συλλαμβάνουν. Δὲν τὸν ἀφήνουν νὰ τελειώσει τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Τὸν τραβᾶνε ἔξω. Τὸν σπρώχνουν. Θέλει νὰ τοὺς μιλήσει. Τοῦ ἀρνοῦνται κατηγορηματικά. Τὸν φέρνουν μπροστὰ στὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα. Ἀτάραχος, μὲ ἀκμαῖο τὸ ἐθνικὸ φρόνημα, εἶναι ἕτοιμος γιὰ τὴν θυσία τῆς ζωῆς του. Καὶ τότε ἔχει τὸ θάρρος νὰ ἀπευθυνθεῖ στοὺς Γερμανοὺς καὶ μὲ αὐστηρὰ λόγια νὰ τοὺς πεῖ: – Μ᾽ αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα ποὺ κάνετε, ἡ Γερμανία δὲν θὰ νικήσει ποτέ. Καὶ ἡ πατρίδα μου θὰ ἐλευθερωθεῖ.

.           Ζήτω ἡ Ἑλλάς!

.           Ἦταν τὰ τελευταῖα του λόγια. Τὰ πολυβόλα βρόντηξαν κι ἔσπειραν τὸν θάνατο. Ἕνας ἀκόμη μάρτυρας τῆς πατρίδας ἦταν νεκρός. Ὁ ἱερέας Κωνσταντῖνος Κούστας, ἀπὸ τὸ Νυμφαῖο τῆς Φλώρινας.

.           Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του!

, , ,

Σχολιάστε

ΙΕΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ τῆς ΚΑΤΟΧΗΣ-1: Ὁ ἀρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Κοκκίνης «Οἱ Ἐλασίτες τὸν βασάνιζαν ἐπὶ δύο μέρες. Στὴν ἀρχὴ τοῦ ξερρίζωσαν τὰ γένια, ἔπειτα τοῦ ἔβγαλαν τὰ δόντια καὶ τοῦ τρύπησαν τὴν κοιλιά»

«ΣΕΜΝΩΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΚΑΥΧΗΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Γ. Δ. Κούβελα:

 «ΙΕΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ»,
ἔκδ. Β´, ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μιὰ ἀπὸ τὶς κυριότερες ὑπεργολαβίες τῆς Ἐργολαβίας Ἀλλοτριώσεως ὑπῆρξε τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ προκρούστεια παραχάραξη τῆς Ἱστορίας μέσῳ συγκεκριμένων τεχνικῶν (π.χ. παρασιώπηση βροντερῶν στιγμῶν της, διόγκωση εὐτελῶν στοιχείων καὶ παρερμηνεία τῶν ἱστορικῶν παραμέτρων καὶ τῆς ἱστορικῆς βουλήσεως τῶν κεντρικῶν προσώπων)
.        Καθὼς ἡ «28η Ὀκτωβρίου» μόλις πρὸ ὀλίγου ἀναζωπύρησε τὶς ἱστορικὲς καὶ ἐθνικὲς χορδὲς τῶν Ἐναπομεινάντων ἀνθολογοῦνται μερικὰ αἱματοβαμμένα «σπαράγματα» τῆς νεωτέρας ἱστορίας ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἱερεῖς Μάρτυρες τῆς Κατοχῆς». Εἶναι τόσο εὔγλωττα ποὺ δὲν χρειάζονται σχόλια.
.            Ἐξ ἄλλου κι ἂν ἀκόμα σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις ἐξ αὐτῶν δὲν πληροῦνται οἱ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ἐκκλησιαστικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ «τίτλου» τῶν Ἱερομαρτύρων, ἐν τούτοις τὸ ἡρωικό τους παράδειγμα θυσίας παραμένει λαμπερό.

.            Στὸ Ναύπλιο καὶ στὸ προαύλιο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἶναι στημένη ἡ προτομὴ ἑνὸς ἥρωα κληρικοῦ. Πρόκειται γιὰ τὸν ἀρχιμανδίτη Χριστοφόρο Κοκκίνη, ποὺ σφαγιάστηκε μὲ ἀπάνθρωπο τρόπο στὰ χρόνια της Κατοχῆς. Ἡ προτομή του ἔγινε μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ «Προοδευτικοῦ Συλλόγου Ναυπλίου ὁ Παλαμήδης». Τὸ ἐπίγραμμα ποὺ εἶναι χαραγμένο πάνω στὸ μάρμαρο, τονίζει, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα, ὅτι ὁ γενναῖος αὐτὸς ἱερέας, ἀγωνιστὴς τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης, εἶναι «σέμνωμα τῆς Ἐκκλησίας, καύχημα Ἑλλήνων, ἔμβλημα ἀδουλώτων, ἄλκιμος διδάσκαλος θυσίας ὑπερτάτης».
.            Ἀλλὰ ποιὸς ἦταν ὁ ἀρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Κοκκίνης καὶ ποιά  ἡ θυσία του;
.            Ἡ καταγωγή του ἦταν ἀπὸ τὴν ὀρεινὴ Γορτυνία. Μιὰ ἄγονη περιοχὴ μὲ λίγα καὶ σκληρὰ χώματα, ποὺ ὅμως καλλιεργεῖ πλούσια τὴν πίστη στὸν Χριστὸ καὶ τὴν ἀγάπη στὴν πατρίδα.
.            Εἶχε γεννηθεῖ στὸ Βαλτεσινίκο, ἕνα χωριὸ ποὺ βρίσκεται σὲ ὑψόμετρο 1.140 μέτρα καὶ ὁ πληθυσμός του δὲν ξεπερνάει τοὺς χίλιους κατοίκους. Φιλόθρησκοι καὶ ἐργατικοὶ οἱ γονεῖς του, παρ᾽ ὅλη τὴν φτώχειά τους, ἔστειλαν τὸ παιδί τους νὰ μάθει γράμματα καὶ νὰ σπουδάσει. Μὲ πολλὲς στερήσεις τελείωσε τὸ ἑξατάξιο Γυμνάσιο καὶ γράφτηκε στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Μετὰ τὶς σπουδές του χειροτονήθηκε κληρικός, μὲ σκοπὸ νὰ ὑπηρετήσει τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. Ὁ τότε Μητροπολίτης Ἀργολίδος Χρυσόστομος τὸν διόρισε ἐφημέριο καὶ ἱεροκήρυκα στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

.            Ἀνέπτυξε σημαντικὴ δραστηριότητα. Καὶ δὲν περιοριζόταν μόνο στὴν ἐνορία του. Συχνὰ κήρυττε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν ἄμβωνα καὶ ἄλλων ναῶν τοῦ Ναυπλίου καὶ τοῦ Ἄργους. Καὶ ὅταν ἡ πατρίδα μας βρέθηκε στὴν κατοχὴ τῶν Γερμανῶν καὶ τῶν Ἰταλῶν, ὁ πατὴρ Χριστοφόρος στάθηκε κοντὰ στὸ ποίμνιό του, «ἐνισχυτὴς καὶ παρήγορος ἄγγελος τοῦ χειμαζομένου λαοῦ», ὅπως σημειώνει ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν Διονύσιος στὸ βιβλίο του «Πιστοὶ ἄχρι θανάτου».
.            Παράλληλα μὲ τὸ ποιμαντικό του ἔργο, συνεργαζόταν καὶ μὲ τὴν ἐθνικὴ Ἀντίσταση. Ὁ Χριστοφόρος Κοκκίνης ἦταν ἄνθρωπος μὲ ἠρωϊκὸ φρόνημα καὶ μεγάλο ἐνθουσιασμό. Στὸ κήρυγμά του δὲν δίσταζε νὰ μιλάει μὲ αὐστηρὰ λόγια γιὰ τοὺς ξένους κατακτητὲς καὶ νὰ ἐλέγχει δημοσίως τὰ ἐγκλήματά τους. Οἱ πατριωτικές του ἐνέργειες  δὲν ἄργησαν νὰ γίνουν γνωστὲς στοὺς Γερμανούς, οἱ ὁποῖοι καὶ ζητοῦσαν τώρα ἀφορμή, γιὰ νὰ τὸν συλλάβουν.
.            Στὸ μεταξὺ πῆρε τὴν ἀπόφαση καὶ βγῆκε στὸ βουνό. Ἤθελε νὰ πάρει ἐνεργὸ μέρος στὴν ἀντίσταση κατὰ τῶν ἐπιδρομέων. Γιὰ τὸν λόγιο αὐτὸ κατατάχτηκε στὴν ἐθνικὴ ὁμάδα τοῦ Ἰλάρχου Βρεττάκου, ποὺ εἶχε τὴν δράση της στὴν Πελοπόννησο. Στὶς 23 Ὀκτωβρίου τοῦ 1943 ἡ ὁμάδα, ποὺ διοικοῦσε ὁ π. Χριστοφόρος, ἔπεσε σὲ ἐνέδρα ποὺ εἶχαν στήσει οἱ Ἐλασίτες στὴν Παλιοχώρα τῆς Μεσσηνίας. Ἀκολούθησε συμπλοκή, κατὰ τὴν ὁποία ὁ γενναῖος Ἀρχιμανδρίτης τραυματίζεται. Κατορθώνει ὅμως νὰ ἀποφύγει τὴ σύλληψη. Τραυματισμένος ξεκινάει γιὰ τὴν Καλαμάτα. Μόλις ἔφτασε, τὸν πρῶτο ποὺ συνάντησε στὸ δρόμο του, τὸν παρακάλεσε νὰ τοῦ δέσει τὰ τραύματα καὶ νὰ τὸν περιθάλψει. Ἀλλοίμονο ὅμως… Ἐκεῖνος ἦταν ὀργανωμένος στὸ ΕΑΜ τῆς πόλεως. Τὸν πηγαίνει σπίτι του καὶ εἰδοποιεῖ τοὺς Ἐλασίτες. Ἀπὸ κεῖ ἀρχίζει ὁ γολγοθάς του. Τὸν παίρνουν, γιὰ νὰ τὸν πᾶνε πάνω στὰ ὑψώματα τοῦ Ταϋγέτου, ὅπου εἶχαν τὸ λημέρι τους. Περισσότερες ἀπὸ τρεῖς ὧρες περπατοῦσαν. Ὁ Χριστοφόρος εἶναι σχεδὸν γυμνός, μὲ κομμένο τὸ ἕνα του χέρι. Στὸ δρόμο τὸν βρίζουν, τὸν εἰρωνεύονται, τὸν σπρώχνουν.
.            Ἡ μαρτυρικὴ αὐτὴ πορεία κατέληξε στὸ μοναστήρι τῆς Δήμιοβας. Πρόκειται γιὰ τὸ ἀρχαιότερο μοναστήρι τῆς Μεσσηνίας, ἀφοῦ ἡ ἵδρυσή του ἀνάγεται στὸν 9ο αἰώνα. Ἐκεῖ βρίσκεται καὶ ἡ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ντιμιοβίτισσας, ποὺ σύφωνα μὲ τὴν ἱστορικὴ παράδοση σώζεται ἀπὸ τὸν 8ο αἰώνα. Σ᾽ αὐτὸ τὸν ἱερὸ τόπο εἶχαν τὸ στρατηγεῖο τους οἱ Ἐλασίτες. Καὶ ἐδῶ βασάνιζαν ἐπὶ δυὸ ἡμέρες τὸν π. Χριστοφόρο.

.            Ὁ ἀδελφός του Κωνσταντῖνος Π. Κοκκίνης, ἀπὸ τὸ Βαλτεσινίκο τῆς Γορτυνίας, πῆγε στὸν τόπο τῆς ἐκτελέσεως καὶ συγκέντρωσε πληροφορίες. Σὲ ἀναφορά του πρὸς τὴν Μητρόπολη Ἀργολίδος, μὲ ἡμερομηνία 10 Ἰανουαρίου 1947, περιγράφει τὰ ἀπάνθρωπα βασανιστήρια. Στὴν ἀρχὴ τοῦ ξερρίζωσαν τὰ γένια, ἔπειτα τοῦ ἔβγαλαν τὰ δόντια καὶ τοῦ τρύπησαν τὴν κοιλιά. Μὲ καρτερία ὑπομένει τὰ μαρτύρια. Παίρνει κουράγιο καὶ δύναμη, ὅταν σκέπτεται τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου: «Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι» (Ματθ. ι´ 28).

.            Στὸ Ναύπλιο, ὅταν μαθεύτηκε ἡ ἐκτέλεση τοῦ π. Χριστοφόρου Κοκκίνη, ὅλοι οἱ χριστιανοὶ τὸν θρήνησαν. Στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου ἦταν ἱερέας, ἔγινε μνημόσυνο μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους λαοῦ. Ἀργότερα στήθηκε στὸ προαύλιο καὶ ἡ προτομή του.

, ,

1 Σχόλιο

ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ KΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
KΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Στὴν Χάγη οἱ γερμανικὲς ἀποζημιώσεις
Κεντρικὸ διακύβευμα εἶναι τὸ δικαίωμα τῆς ἑτεροδικίας.
Ἐὰν καταργηθεῖ, ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ ἐκδίκαση δεκάδων ὑποθέσεων

 Τοῦ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΕΡΒΑ

.      Μὲ ἀπ’ εὐθείας τηλεοπτικὴ-διαδικτυακὴ κάλυψη καὶ αἰσθητὴ παρουσία Ἑλλήνων, δημάρχων μαρτυρικῶν χωριῶν καὶ ἐκπροσώπων θυμάτων τῶν ναζιστικῶν ἐγκλημάτων τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς, ἄρχισε τὸ πρωὶ στὴν Χάγη ἡ δίκη γιὰ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις.
.         Γερμανία, Ἰταλία καὶ Ἑλλάδα διασταυρώνουν τὰ ξίφη τους στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο σὲ μία διαδικασία ποὺ θὰ διαρκέσει ὁλόκληρη τὴν ἑβδομάδα. Κεντρικὸ διακύβευμα τῆς σημαντικῆς αὐτῆς δίκης, ποὺ ἐνδιαφέρει ἄμεσα τὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἐὰν τὰ ἐγκλήματα πολέμου ποὺ διαπράττει σὲ ξένη χώρα ὁ στρατὸς κατοχῆς ἑνὸς κράτους εἶναι ἀκαταδίωκτα ἀπὸ τὴ Δικαιοσύνη τοῦ κράτους στὸ ὁποῖο τελέσθηκαν (δικαίωμα ἑτεροδικίας).
.         Ἡ ἀπόφαση τῆς Χάγης θὰ εἶναι πράγματι καθοριστική. Ἐὰν οἱ δικαστὲς καταργήσουν τὸ δικαίωμα ἑτεροδικίας τῶν κρατῶν στὰ συγκεκριμένα ἐγκλήματα, τότε ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἐκδίκαση δεκάδων ἄλλων ἐγκλημάτων τῶν ναζὶ στὴν Ἑλλάδα, τὰ ὁποῖα σήμερα εἶναι παγωμένα δικαστικά.
.         Καὶ ἐνῶ τὸ ἐνδιαφέρον διεθνῶς γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς δίκης εἶναι τεράστιο, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση κρατᾶ χαμηλοὺς τόνους καὶ ἀποφεύγει τὴν ἐνεργὴ ἀνάμειξη, ἴσως γιατί δὲν θέλει νὰ φανεῖ πολὺ «ἐνοχλητικὴ» πρὸς τὴν γερμανικὴ κυβέρνηση.
.         Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ καθηγητὴς τοῦ Παντείου Στ. Περράκης, ὁ ὁποῖος ἐκπροσωπεῖ τὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ στὴν δίκη, τὸ διακύβευμα εἶναι πράγματι σημαντικό, καθὼς σχετίζεται μὲ τὸ ἀτομικὸ δικαίωμα διεκδίκησης καὶ ἐπανόρθωσης τῶν ἰδιωτῶν-θυμάτων σὲ τέτοιας ἐμβέλειας ἐγκλήματα, τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν τοὺς ὑπεύθυνους, ἀκόμη καὶ ἀρχηγοὺς κρατῶν ἐνώπιον τῆς ἐθνικῆς καὶ διεθνοῦς Δικαιοσύνης.
.        Τὸ Δικαστήριο ἐπέτρεψε στὴν Ἑλλάδα νὰ παρέμβει στὴν δίκη, καθὼς μεγάλο μέρος τῆς διαδικασίας ἀφορᾶ στὴν ἐκτέλεση ἀποφάσεων ἑλληνικῶν δικαστηρίων κατὰ τοῦ γερμανικοῦ Δημοσίου. Οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς (τοῦ Πρωτοδικείου Λιβαδειᾶς καὶ τοῦ Ἀρείου Πάγου) ἀπέρριψαν τὸ δικαίωμα ἑτεροδικίας τῆς Γερμανίας καὶ καταδίκασαν τὸ γερμανικὸ Δημόσιο νὰ καταβάλει ἀποζημιώσεις στοὺς συγγενεῖς τῶν θυμάτων τῆς ναζιστικῆς θηριωδίας στὸ Δίστομο (περίπου 60 ἑκατ. εὐρὼ σὲ 120 συγγενεῖς θυμάτων).
.         Ὡστόσο οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς στάθηκε ἀδύνατο νὰ ἐκτελεσθοῦν στὴν Ἑλλάδα, κυρίως λόγω τῆς ἄρνησης τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης νὰ δώσει τὴν ἀπαιτούμενη ἐκ τοῦ νόμου ἄδεια.
.         Μὲ πρωτοβουλία τοῦ ἀείμνηστου δικηγόρου Ι. Σταμούλη, ποὺ ξεκίνησε τὴν ὑπόθεση, τὸ θέμα τῆς ἀναγκαστικῆς ἐκτέλεσης κατὰ τοῦ γερμανικοῦ Δημοσίου μεταφέρθηκε στὰ ἰταλικὰ δικαστήρια, τὰ ὁποῖα ἔκαναν δεκτὸ τὸ αἴτημά του.
.         Τὸ γερμανικὸ Δημόσιο προσέφυγε ἔτσι στὴν Χάγη, ὑπεραμυνόμενο τοῦ δικαιώματος ἑτεροδικίας του. Ἔδωσε μάλιστα σκληρὴ μάχη γιὰ νὰ μὴ ἐπιτραπεῖ ἡ παρέμβαση τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου στὴν δίκη, ἐπικαλούμενο ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Εἰδικοῦ Δικαστηρίου (ΑΕΔ) σὲ ἄλλη ὑπόθεση (Μαργέλος), μὲ τὴν ὁποία ἔχει ἀναγνωρισθεῖ τὸ δικαίωμα ἑτεροδικίας τοῦ γερμανικοῦ κράτους στὴν Ἑλλάδα.
.         Αὐτὸ ποὺ ὑποστηρίζει ἡ γερμανικὴ κυβέρνηση εἶναι ὅτι τὸ θέμα τῶν ἀποζημιώσεων δὲν μπορεῖ νὰ λυθεῖ δικαστικά, ἀλλὰ μέσῳ διακρατικῶν συμφωνιῶν. Ὅμως κάτι τέτοιο δὲν ἔχει γίνει μέχρι σήμερα, καθὼς ἡ Γερμανία ἀρνεῖται νὰ συζητήσει τὸ θέμα. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔχει θέσει ἐπισήμως μὲ ρηματικὴ διακοίνωσή της πρὸς τὴν Γερμανία ἀπὸ τὸ 1995 (λίγα χρόνια μετὰ τὴν ἐνοποίηση τῶν δύο Γερμανιῶν) ζήτημα πολεμικῶν ἀποζημιώσεων καὶ ἐπανορθώσεων.
.         Ἡ ἐνοποίηση ἦταν ὅρος γιὰ τὴν πληρωμὴ τῶν ἀποζημιώσεων ἐκ μέρους τῆς Γερμανίας, ὡστόσο καὶ μετὰ τὴν ἐνοποίηση οἱ ἀποζημιώσεις δὲν προχώρησαν. Μὲ τὴν θέση της αὐτὴ ἡ Γερμανία φαίνεται ὅμως νὰ αὐτοπαγιδεύεται στὰ ἴδια τὰ ἐπιχειρήματά της, ἀφοῦ ἐὰν γίνει δεκτὴ ἡ ἑτεροδικία της, πρέπει νὰ προχωρήσει ἡ ἴδια σὲ πολιτικὴ λύση καὶ διακρατικὴ συμφωνία μὲ τὰ «κράτη-θύματα» τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου.

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

, , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ …«ΣΠΕΣΙΑΛ» ΚΑΤΟΧΗΣ!

Τὸ ἐπίσημο ἀνακοινωθὲν τῆς ἐνάρξεως τῆς κατοχῆς,
ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου καὶ ἡ …ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση

 Ζὰν Κλὸντ Γιοῦνκερ (Πρόεδρος τοῦ Eurogroup): «Ἡ  ἐθνικὴ κυριαρχία τῶν Ἑλλήνων  θὰ περιοριστεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς κοινοτικῆς βοηθείας».

.    Μ  τόσο πλ  κα  λακωνικ τρόπο κ. Γιονκερ,  π τς οσίας γνωστοποίησε  τ πρτο  νακοινωθν τς “κομαντατούρας”  λίγες ρες  μετ τὴν συνθήκη  παραδόσεως τς χώρας  μας, τν ποία  ο  μαυραγορίτες  τς πολιτικῆς  περιέγραφαν  ς  “δυνηρ πλν ναγκαστικ  πράξη σωτηρίας” (Μεσοπρόθεσμο – ἐφαρμοστικὸς νόμος).
.    Ὅποιος  ἐξ ἡμῶν νοιώθει σήμερα “μουδιασμένος”  ἀπὸ αὐτὸ τὸ  φρικτὸ  ἀνακοινωθὲν τῆς  ἐπίσημης ἐνάρξεως τῆς κατοχῆς,  μᾶλλον  τὸν Φεβρουάριο τοῦ  2005 κοιμόταν  τὸν  “ὕπνο τοῦ δικαίου”. Μιλᾶμε γιὰ τότε ποὺ ἡ τέως  πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ψαρούδα – Μπενάκη προσφωνώντας τὸν νεοεκλεγέντα  πρόεδρο  τῆς  “Δημοκρατίας”  κ. Παπούλια  ἔλεγε,  χωρὶς νὰ ἔχει ὑπάρξει κάποια αἰτία : «Ἀναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, τὴν Προεδρία τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας γιὰ μία πενταετία, ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις: Ἡ Εὐρωπαϊκὴ ἐνοποίηση θὰ προωθηθεῖ μὲ τὴν ψήφιση ἐνδεχομένως καὶ τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕνα μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφάλειας στὴν διευρυμένη Εὐρώπη, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολὲς καθὼς θὰ μποροῦν νὰ προστατεύονται, ἀλλὰ καὶ νὰ παραβιάζονται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσει προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθεῖ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφὲς διακυβέρνησης».
.    Αὐτὴ ἦταν  ἡ πρώτη ἐπίσημη “κρυάδα” ποὺ ἔπαιρναν  οἱ Ἕλληνες,  ἀνυποψίαστοι βέβαια τότε γιὰ τὸ τί ἐννοῦσε ἡ “Κασσάνδρα” τῆς ΝΔ.
.    Ἐμεῖς καὶ ἄλλα ἱστολόγια πολὺ πιὸ πρὶν εἴχαμε ἀρχίσει νὰ καταγγέλλουμε  τὰ σχέδια  τῆς “Νέας Τάξης Πραγμάτων” γιὰ τὴν ἐπιβολὴ μίας παγκόσμιας κυβέρνησης μέσω  της  φθορᾶς καὶ κατόπιν τῆς κατάργησης τῶν Ἐθνικῶν κρατῶν.
.    Ἡ φθορὰ βέβαια εἶχε ξεκινήσει  ἐδῶ καὶ χρόνια μέσῳ τῆς… συστηματικῆς  ἀλλοιώσεως τοῦ πατριωτικοῦ φρονήματος τῶν Ἑλλήνων καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν  μεθοδικὴ ἀπαξίωση ὅλων ἐκείνων τῶν στοιχείων ποὺ  κρατοῦσαν ζωντανὲς τὶς βασικὲς ἴνες τοῦ κοινωνικοὺ ἱστοῦ.
.    Ὅταν λοιπὸν ξεκίνησε ἡ ἐπίθεση ἐναντίον τῆς χώρας μας  μὲ πρόσχημα τὴν προκατασκευασμένη  οἰκονομικὴ κρίση, ὁ λαός, παιδαγωγημένος συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα στὰ δόγματα τῆς “Νέας Ἐποχῆς”, δὲν εἶχε οὔτε τὴν γνώση ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ ἀγωνιστικὸ φρόνημα, γιὰ νὰ ἀντιδράσει  ἄμεσα καὶ ἀποτελεσματικά.
.    ντιθέτως γι δεύτερη φορ μισοπίστεψε τοὺς θλίους ψεῦτες, πο  λίγους μνες πρίν  το χάιδευαν τ ατι  κα λπιζε  τι  ξ  σπερίας “π μηχανῆς  θες”  θ  τν γλυτώσει πο  τ χειρότερα.
.    Τὸ ὅτι ἐν μέσῳ αὐτῆς τῆς λαίλαπας  ἡ παροῦσα κυβέρνηση  κατασκεύαζε στὴν Ἑλλάδα μὲ γοργοὺς  μάλιστα  ρυθμοὺς  τὰ ἠλεκτρονικὰ συρματοπλέγματα  μιᾶς παγκόσμιας φυλακῆς (βλ. Κάρτα τοῦ Πολίτη- ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση), θεωρήθηκε ἀπὸ πολλούς ὡς ἕνα ἥσσονος σημασίας θέμα γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ μπορούσαμε νὰ μιλήσουμε μετὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως.
.    Τί κι ἂν ἑκατοντάδες χιλιάδες  πολίτες  εἴτε μέσῳ τῆς συλλογῆς ὑπογραφῶν , εἴτε  μὲ τὶς  μεγάλες συγκεντρώσεις  ἐκδήλωναν  πρωίμως καὶ ὥριμα  τὴν ἀγανάκτηση καὶ τὴν  ἀντίρρησή  τους. Γιὰ τοὺς  “νανουρισμένους” τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς  Ἐκκλησίας καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τοὺς κυβερνητικούς ἐντολοδόχους τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, εἴμαστε  κάποιοι γραφικοὶ  θρησκόληπτοι ποὺ φοβοῦνται τὸν  ἀντίχριστο καὶ τὸ 666.
.    Μὲ τέτοιου εἴδους πονηρές  ὑπεραπλουστεύσεις  τῶν  ἐπιχειρημάτων μας, καταφεραν  νὰ  κρατήσουν μακρυὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ μέτωπο τὴν πλειοψηφία  τῶν τρομοκρατημένων συμπολιτῶν μας.
.    Φυσικὰ τὸ ἔδαφος στὴν Ἑλλάδα  εἶχε προλειανθεῖ  ἀπὸ τοὺς  αἱρετοὺς “ἐθνοσωτῆρες” μας, οἱ ὁποῖοι μέσῳ τῶν εὐρωπαϊκῶν συνθηκῶν (βλ. Σένγκεν) ἔθεσαν τὰ θεμέλια, ἐνῶ δὲν ξεχνᾶμε  πὼς ἡ ἀνοικοδόμηση  αὐτῆς τῆς ἠλεκτρονικῆς  φυλακῆς  (βλ. “ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση”) ἄρχισε, ὅταν ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ ἀριθμοποίησε  μὲ ἕναν ΑΜΚΑ ὑποχρεωτικὰ  καὶ μὲ τὴν ἀπειλὴ μάλιστα τοῦ ἀπολύτου κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ  (ἀκόμα καὶ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν γεννηθεῖ).
.    Καὶ φτάσαμε στὸ σήμερα  ὄπου  ἀκοῦμε τὸν  πρόεδρο τοῦ Eurogroup νὰ μᾶς λέει  πὼς τὰ ψέματα τελείωσαν καὶ ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα νὰ  καταλάβουμε πὼς  ἔπαψε ἡ Ἑλλάδα  νὰ εἶναι ἀνεξάρτητο καὶ ἐλεύθερο κράτος, μιᾶς  καὶ «ἡ  ἐθνικὴ κυριαρχία τῶν Ἑλλήνων  θὰ περιοριστεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς κοινοτικῆς βοήθειας». Ἐπανέλαβε δηλαδὴ  ὡς ἀνακοινωθὲν ὅσα εἶχε πεῖ  ἡ κ. Ψαρούδα-Μπενάκη  πολὺ πρὶν  ἐκδηλωθεῖ  ἡ σημερινὴ ἐπίθεση.
.    Ὁ κ. Γιοῦνκερ  δὲν ἐπανέλαβε βέβαια  τὴν ὑπόλοιπη  “προφητεία” τῆς κ. Μπενάκη  ποὺ ἔλεγε  ὅτι : «…τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολὲς καθὼς θὰ μποροῦν νὰ προστατεύονται, ἀλλὰ καὶ νὰ παραβιάζονται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσει προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθεῖ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφὲς διακυβέρνησης».
.    Tὸ πιθανώτερο εἶναι πὼς θεώρησε περιττὸ νὰ ἀνακοινώσει ξανὰ κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο μᾶς ἔχει μιλήσει τόσες φορές τὸ ἐπιτελεῖο τῆς κατοχικῆς  κυβέρνησης  καὶ ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργεύων.
.    Θὰ λέγαμε  πὼς ὁ κ. Γιοῦνκερ θεωρεῖ αὐτονόητο τὸ ὅτι μετὰ τὴν  ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ χάσει καὶ τὴν προσωπική του ἐλευθερία  ἔχοντας παραχωρήσει  τὴν διαχείριση  τῶν ἀτομικῶν του δικαιωμάτων στὰ “ἄξια” χέρια τῶν τεχνικῶν  τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης.
.    Τί θὰ ποῦμε αὔριο στὸν ἑαυτό μας καὶ στὰ παιδιά μας;  Ὅτι  γιὰ χάρη μιᾶς  παπανδρεϊκῆς  “εὐνομίας” καὶ γιὰ νὰ μὴν στενοχωρήσουμε  τοὺς εὐρωαντλαντικούς “ἑταίρους”  μας (μτφ= δημίους), παραδώσαμε ἀμαχητὶ  μία χώρα,  γιὰ τὴν ἐλευθερία  καὶ τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία τῆς ὁποίας ἑκατοντάδες χιλιάδες  προγόνων μας  σκοτώθηκαν, βασανίστηκαν, διώχθηκαν,ταλαιπωρήθηκαν, ἔχασαν  τὸ βιός τους ;
.    Τί λλο περιμένουμε ν δομε, γι ν  καταλάβουμε πς δν βιώνουμε πλς μιὰ π τς μεγαλύτερες πολιτικς κρίσεις στν νεώτερη στορία,  στω τὴν  χειρότερη οκονομικ κρίση π τότε πο λευτερωθήκαμε  πο  τν τουρκικ ζυγό, λλ  μία περχόμενη βαρι κα πάνθρωπη νεοταξικ κατοχή;
.    Δν χουμε πλέον χρόνο  γι σκέψεις κα κινήματα  γενικς κα όριστης “γανάκτησης”. Αὐτὸ ποὺ χάσκει μπροστὰ μας δὲν εἶναι  ἡ πύλη τοῦ παραδείσου  ἀλλά ἡ σιδερένια  πόρτα  μιᾶς  φυλακῆς ποὺ θὰ κλείσει  ἅπαξ καὶ διὰ παντός, ἂν δεχτοῦμε νὰ τὴν διαβοῦμε.
.    Θὰ  γίνουμε ὅλοι μας σὰν  ἐκείνους ποὺ πρόδωσαν  τὴν χώρα τους  καὶ τὴν παρέδωσαν  δεμένη καὶ ταπεινωμένη στοὺς ἐχθρούς της;
.    Θὰ προδώσουμε  δηλαδὴ τὴν πίστη καὶ τὶς ἀξίες  μας  καὶ θὰ παραδώσουμε  τὴν ἐλευθερία μας  στὴν διαχείριση  τοῦ κάθε  ξένου ἢ ντόπιου “σωφρονιστικοῦ  ὑπαλλήλου” τῆς ἠλεκτρονικῆς  αὐτῆς φυλακῆς;

ΠΗΓΗ: «ΚΛΑΣΣΙΚΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ»

, , , , ,

Σχολιάστε