Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Κατάθλιψη

ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Ο ΕΓΩΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ: «Ὁ διάβολος, μπαίνοντας στήν ὑπερήφανη-ἐγωκεντρική ψυχή, τήν γεμίζει μέ λύπη, κόπωση καί ἀπόγνωση».

«Ὅλοι οἱ ψυχικὰ ἀσθενεῖς ἔχουν ὡς κέντρο τὸν ἑαυτό τους»

Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο:
Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου
«Τά πάθη καί ἡ κατάθλιψη – Τί εἶναι καί πῶς θεραπεύονται»   

.             Ἕνας ἀκόμη σύγχρονος Στάρετς, ὁ Στάρετς Σέργιος, συμφωνεῖ μέ τά λεγόμενα τοῦ Γέροντος Πορφυρίου καί τοῦ Γέροντος Παϊσίου, πού μόλις παρουσιάσαμε: «Στὴ βάση τῶν ψυχικῶν ἀσθενειῶν», παρατηρεῖ ὁ Στάρετς Σέργιος, «βρίσκεται ἡ ὑπερηφάνεια. Θεμέλιο τῶν ψυχικῶν ἀσθενειῶν εἶναι ἡ θεώρηση τοῦ ἑαυτοῦ μας ὡς κέντρου τῶν πραγμάτων. Ὅλοι οἱ ψυχικὰ ἀσθενεῖς ἔχουν ὡς κέντρο τὸν ἑαυτό τους»1. Ἐδῶ ὁ Γέροντας ταυτίζεται πλήρως μέ τόν Γέροντα Πορφύριο, πού ὁμιλεῖ γιά τόν ἐγωισμό ὡς αἰτία τῆς κατάθλιψης. (Σημ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: «Κύριον αἴτιον εἰς τήν κατάθλιψι καί σέ ὅλα αὐτά πού τά λένε πειρασμικά, σατανικά, ὅπως εἶναι ἡ νωθρότης, ἡ ἀκηδία, ἡ τεμπελιά, πού μαζί μ’ αὐτά εἶναι τόσα ἄλλα ψυχολογικά, δηλαδή πειρασμικά πράγματα, εἶναι ὅτι ἔχεις μεγάλον ἐγωισμό μέσα σου», βλ. σχετ.: ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΕΓΩΪΣΜΟΣ https://christianvivliografia.wordpress.com/2010/08/18/κατάθλιψη-καὶ-ἐγωϊσμός/)
.             Καί συνεχίζει: «Αὐτό, βεβαίως, δέν σημαίνει ὅτι οἱ ἴδιοι εἶναι ὑπεύθυνοι για τὴν ἀσθένειά τους. Ἡ ὑπερηφάνεια, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα πάθη, ἔχουν στο ἄτομο ποικίλες προελεύσεις: τὴν προσωπικὴ βουλήσῃ, ἀλλὰ καὶ τὴν κληρονομικότητα, τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον, τὴν κοινωνία, τὶς προσωπικὲς σχέσεις καὶ τὴν ἱστορία τοῦ καθενός. Κάθε πνευματικὸς Πατέρας πρέπει να εἶναι ταυτόχρονα καὶ ψυχίατρος. Κάθε ψυχικὴ ἀσθένεια ἔχει στήν βάση της πνευματικὰ προβλήματα»2.  Καί ἐδῶ ὁ Γέροντας Σέργιος ταυτίζεται μέ τόν Γέροντα Πορφύριο πού διδάσκει ὅτι πίσω ἀπό τά λεγόμενα «ψυχολογικά» κρύβονται πνευματικά προβλήματα καί δαιμόνια.
.             «Ἡ πνευματικότητα», παρατηρεῖ ἐπίσης ὁ Στάρετς Σέργιος, «καλύπτει καὶ περιλαμβάνει τὰ πάντα. Ἑπομένως, μία πνευματικὴ πράξη μπορεῖ νὰ θεραπεύσει»3. Ἐδῶ ὁ Γέροντας ἀπαντᾶ σ’ αὐτούς πού λένε ὅτι (τάχα) χρειάζεται Πνευματικός γιά τά πνευματικά καί ψυχολόγος-ψυχίατρος γιά τά ψυχολογικά προβλήματα. Ὅλα εἶναι πνευματικά προβλήματα καί χρήζουν τήν Θεία Χάρη γιά νά θεραπευθοῦν.
.             «Ὁ ψυχίατρος ποὺ δεν εἶναι πνευματικὸς ἄνθρωπος», σημειώνει εὔστοχα ὁ Γέροντας Σέργιος, «μπορεῖ νά ἀνακουφίσει τὸν ἀσθενῆ, νά τὸν βοηθήσει νά ξαναβρεῖ τὸν ἑαυτὸ του, νά βελτιώσει τίς σχέσεις του μὲ τοὺς ἄλλους. Ἀλλὰ κατὰ βάθος τὸν ἀφήνει ἄδειο, γιατὶ δέν τοῦ λέει πῶς νά βρεῖ ἕνα νόημα στήν ὑπάρξή του. Κάτι πού, ἀντιθέτως, κάνει ὁ πνευματικὸς Πατέρας»4. Νά ἡ τεράστια διαφορά προσφορᾶς τῶν μέν ἀπό τούς δέ. Ἡ «ἀπουσία νοήματος ζωῆς» εἶναι τό μεγαλύτερο πρόβλημα στόν σημερινό σύγχρονο «πολιτισμένο» ἄνθρωπο.
.             Ἡ θεραπεία ἐπίσης ἀπό τούς ψυχιάτρους δέν γίνεται στό βάθος ἀλλά στήν ἐπιφάνεια τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης· εἶναι μία θεραπεία κυρίως στήν συμπεριφορά καί ὄχι στό «εἶναι», στήν οὐσία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς.
.             Οἱ ψυχίατροι καί οἱ ψυχολόγοι ἀγνοοῦν τήν ἀνθρώπινη ψυχή καί ἐν πολλοῖς ἀρνοῦνται τήν ὕπαρξή της. «Ἀντίθετα μὲ ὅ,τι ἰσχυρίζεται ὁ Φρόυντ», ὑπογραμμίζει ὁ Στάρετς, «ἡ βάση τῶν ψυχικῶν ἀσθενειῶν δεν εἶναι ἡ σεξουαλικότητα, ἀλλὰ ἡ ὑπερηφάνεια»5. Ἡ νόσος τοῦ διαβόλου (ἡ ἀλαζονεία-ὑπερηφάνεια) εἶναι αὐτήν πού ἀρρωσταίνει καί τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη«Ἡ ὑπερηφάνεια», ὅπως παρατηρεῖ ὁ π. Παΐσιος, «γεννᾶ τόν ἐγωισμό»6.
.             Ὁ διάβολος, μπαίνοντας στήν ὑπερήφανη-ἐγωκεντρική ψυχή, τήν γεμίζει μέ λύπη, κόπωση καί ἀπόγνωση.
.             Κάποιος ρώτησε τόν Γέροντα Παΐσιο σχετικά μέ τήν στενοχώρια πού τοῦ ἐρχόταν γιά τίς πτώσεις του: «Γέροντα, κάμπτομαι ἀπό τήν στενοχώρια γιά τίς πτώσεις μου καί κουράζομαι στόν ἀγώνα μου.

– Ἀπό τόν ἐγωισμό εἶναι. Ἐπειδή δέν «κάμπτεις», γι’ αὐτό ἀποκάμνεις μετά. Δέν ὑπάρχει ταπείνωση, μετάνοια, συντριβή· ὑπάρχει ἐγωισμός καί ὁ ἐγωισμός πάντα φέρνει λύπη καί ἄγχος. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει μετάνοια, ἀλλά στενοχωριέται ἀπό ἐγωισμό, ἀπό ἀνθρωπαρέσκεια, ἐπειδή ξέπεσε στά μάτια τῶν ἄλλων, τότε ὑπάρχει μέσα του ἀγωνία, φαρμάκι, πόνος»7.
.             Ὁ καταθλιπτικός ἄνθρωπος βιώνει ἀκριβῶς τήν λύπη, τό φαρμάκι, τόν πόνο, διότι δέν «κάμπτει», δέν ταπεινώνεται, δέν μετανοεῖ ἀλλά στενοχωριέται, ἐξ αἰτίας τοῦ πληγωμένου του ἐγωισμοῦ καί τῆς ἀνθρωπαρέσκειας.
.             Πολλές φορές ἡ ὑπερβολική στενοχώρια γιά τά πάθη καί τίς πτώσεις μας ὑποκρύπτει μία αὐτονομημένη ἀπό τόν Θεό προσπάθεια ἠθικῆς βελτίωσής μας καί ἕναν μεγάλο ἐγωισμό.
.             Ὁ στάρετς Μακάριος ἔγραφε σὲ ἕνα προφανῶς καταθλιπτικὸ πρόσωπο: «Λὲς ὅτι ἡ ἀδυναμία σου νὰ ἀντισταθεῖς στὸν πειρασμό, ἡ βραδύτητά σου νὰ νικήσεις τὰ πάθη σου καὶ ἡ γενικὴ ἠθικὴ ἀδυναμία σου σὲ πιέζει πολύ, πράγμα ποὺ ἁπλὰ ἀποδεικνύει ὅτι στηρίζεις τὴν σωτηρία σου στὶς δικές σου δυνάμεις Πῶς ἀλλιῶς θὰ ἀποκτήσουμε τὴν ταπείνωση, παρὰ μόνο ἂν ἀντικρίζουμε συνεχῶς τὸν ἑαυτό μας ὅπως πραγματικὰ εἶναι – ὁ χειρότερος τῶν ἁμαρτωλῶν». Ἡ Ρωσία τῶν στάρετς τοῦ 19ου αἰώνα ἦταν ἀρκετὰ ἐξοικειωμένη μὲ τὴν κατάθλιψη… (Ἡ κατάθλιψη) θεωρεῖτο σύμπτωμα τῆς ὑπερηφάνειας, καὶ ἡ θεραπεία του ἦταν ἡ ταπείνωση8.

.             Ἑπομένως: Τά πάθη καί κυρίως ὁ ἐγωισμός-ὑπερηφάνεια προξενοῦν τήν τόσο διαδεδομένη στήν ἐποχή μας κατάθλιψη.

1Larchet, 2006, Ἀκρίτας, σσ. 167-169, fdathanasiou.wordpress.com/2011/02/07. Ὁ στάρετς (1903-1987) Σέργιος εἶναι ἕνας ἀδάμας πραγματικὸς “γέροντας μὲ ὑψηλὴ πνευματικότητα” (=στάρετς, στὴν ρωσσική γλῶσσα) τῆς ρωσσικῆς διασπορᾶς στὴ Γαλλία. Λόγιος ἐπίσης, καὶ μὲ μεγάλη ἀποδοχὴ στοὺς κύκλους τῶν Χριστιανῶν Ὑπαρξιστῶν ἐν Γαλλία, μίλησε ἐκτενῶς γιὰ τὶς ψυχιατρικὲς θεωρίες τῆς ἐποχῆς του. Ὁ Jean -Claude Larchet, καθηγητὴς Φιλοσοφίας καὶ Θεολογίας στὸ Στρασβοῦργο, μὲ ἀνώτατες σπουδὲς σὲ ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες καὶ ψυχολογία, καταγράφει κάποιες ρήσεις του, ποὺ παραθέτουμε ἄνευ περιττολογιῶν…

2Ὅ.π

3Ὅ.π.

4Ὅ.π.

5Ὅ.π.

6Πάθη καί ἀρετές, σελ. 67.

7Ὅ.π., σελ. 139.

8Michael Lopukhin, Μπορεῖ ἡ κατάθλιψη νά ἀποτελέσει εὐκαιρία; , στό: http://www.xfd.

 

Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 282, Τιμή: 9€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

ΠΗΓΗ: hristospanagia3.blogspot.gr

, ,

Σχολιάστε

O π. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ “ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ” («Ἐμεῖς λέμε σατανικὴ ἐνέργεια, λέμε ἀκηδία, λέμε λογισμοί, ὁ διάβολος τῆς ἀκηδίας…»)

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μὴ χάσετε αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ π. Πορφυρίου. Τὰ ἐπαναφέρει ἡ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.», γιατὶ εἶναι πολὺ ἐπίκαιρα, πολὺ ζωντανά, πολὺ χρήσιμα, πολὺ ἄμεσα, πολὺ καθημερινά, πολὺ ΑΛΗΘΙΝΑ, πολὺ ΑΓΙΑ, πολὺ ΒΑΘΕΙΑ καὶ ΠΟΛΥ ΣΤΟΡΓΙΚΑ! 

.         «…Σατανικὰ συναισθήματα. Ὁ Διάβολος κατορθώνει καὶ παίρνει ἀπὸ τὴν μπαταρία τῆς ψυχῆς μας, ποὺ ἔχει τὴν δύναμη γιὰ νὰ κάνουμε τὸ καλό, τὴν ἀγάπη τὴν προσευχή, τὴν χαρά, τὴν εἰρήνη, τὴν ἐνέργεια τῆς ψυχῆς καὶ τὴν κάνει θλίψη, κατάθλιψη καὶ ξέρω ᾽γὼ πῶς τὰ λένε οἱ λεγόμενοι ψυχίατροι. Ἐμεῖς δὲν τὰ λέμε ἔτσι, ἐμεῖς λέμε σατανικὴ ἐνέργεια, λέμε ἀκηδία, λέμε λογισμοί, ὁ διάβολος τῆς ἀκηδίας…»

.           «…Αὐτὰ τὰ συναισθήματα τὰ σατανικὰ ποὺ τὰ λέμε τεμπελιά, νωθρότης, ἀκηδία, ἀπελπισία, ἀπογοήτευση, πῶς τὰ λένε ρὲ παιδί μου, τὰ λένε ἀνασφάλεια, τὰ λένε… πολλὲς ὀνομασίες ἔχουνε βγάλει αὐτοὶ οἱ λεγόμενοι ψυχίατροι. Καὶ τά ᾽χουνε βγάλει ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΛΕΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ,  ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ. Γιατὶ πραγματικὰ ἡ θρησκεία μας τὸν Διάβολο ἔχει κάνει δόγμα. Γιατὶ ἅμα βγάλεις τὸν διάβολο πᾶνε ὅλα τῆς θρησκείας μας».

«Τὸ μεγάλο ΜΥΣΤΙΚΟ (θεραπείας) ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ.
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ “ΚΑΛΑ” ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ “ΚΑΛΟΥΣ” ΓΙΑΤΡΟΥΣ»

, ,

Σχολιάστε

H OIKOΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΦΟΝΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (Ἔξαρση τῆς καταθλίψεως καὶ τῶν καρδιαγγειακῶν)

οκονομικ κρίση “δολοφονε” τος λληνες

.            Ἡ κρίση ἀπειλεῖ τὴ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία τῶν Ἑλλήνων. Ἀνησυχητικὰ τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν κατάθλιψη καὶ τὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα. Ἡ συνεχιζόμενη οἰκονομικὴ κρίση, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἀβέβαιο μέλλον καὶ τὴ γενικευμένη ἀνασφάλεια, αὐξάνει δραματικὰ τοὺς δεῖκτες καταθλίψεως στὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ καὶ ἀπειλεῖ τὴ σωματική του ὑγεία, ἐπισημαίνουν οἱ ἐπιστήμονες.
.            Στὴν χώρα μας ὑπολογίζεται ὅτι τὸ 25% τῶν ἀνδρῶν καὶ τὸ 33% τῶν γυναικῶν (περίπου 850.000 Ἕλληνες καὶ 1,1 ἑκατ. Ἑλληνίδες) πάσχουν ἀπὸ ἤπια ἕως σοβαρὴ κατάθλιψη. Σύμφωνα μὲ τοὺς εἰδικούς, ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἀποτελεῖ στὶς μέρες μας τὴν κύρια αἰτία αὐξήσεως τῶν κρουσμάτων καταθλίψεως, σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ νόσος ἐπηρεάζει 350 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους καὶ σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα παγκόσμιας ἔρευνας γιὰ τὴν ψυχικὴ ὑγεία, ποὺ διεξήχθη πρόσφατα σὲ 17 χῶρες, περίπου 1 στὰ 20 ἄτομα ἀνέφερε ὅτι εἶχε ἕνα ἐπεισόδιο καταθλίψεως τὸν προηγούμενο χρόνο.

.            Ἡ νόσος μπορεῖ νὰ προσβάλλει ἄτομα ἀπὸ ὅλα τὰ κοινωνικὰ στρώματα καὶ σὲ ὁρισμένες βαριὲς περιπτώσεις εἶναι δυνατὸν νὰ ὁδηγήσει σὲ αὐτοκτονία, ἐπισημαίνουν οἱ εἰδικοί. Κάθε χρόνο σὲ ὅλο τὸν κόσμο χάνονται περίπου 1 ἑκατομμύριο ζωὲς ἐξ αἰτίας τῶν αὐτοκτονιῶν, γεγονὸς ποὺ μεταφράζεται σὲ περίπου 3.000 θανάτους σὲ καθημερινὴ βάση.
.            Τὰ παραπάνω τόνισε κατὰ τὴ διάρκεια συνέντευξης Τύπου μὲ ἀφορμὴ τὴν διεξαγωγὴ τοῦ 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ἐσωτερικῆς Παθολογίας (18 – 20 Ὀκτωβρίου, στὴν Ἀθήνα), ὁ καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Χαράλαμπος  Παπαγεωργίου.
.            Σύμφωνα μὲ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας, μέχρι τὸ 2020 ἡ κατάθλιψη θὰ εἶναι ἡ δεύτερη σημαντικὴ αἰτία ἀνικανότητας γιὰ ἐργασία καὶ μέχρι τὸ 2030 ἡ πρώτη, ἐὰν δὲν ληφθοῦν δραστικὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της. Ὅπως εἶπε ὁ κ. Παπαγεωργίου, ἡ ἄμεση καταπολέμηση τῆς καταθλίψεως μέσῳ ἀποτελεσματικῶν στρατηγικῶν προλήψεως καὶ θεραπείας, μὲ τὴν συνεργασία τόσο τῶν Ὑπηρεσιῶν Ψυχικῆς Ὑγείας ὅσο καὶ ὁλόκληρης τῆς κοινωνίας, ἀποτελεῖ σήμερα ἀδήριτη ἀνάγκη.
.            Ἡ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία τῶν Ἑλλήνων βρίσκεται  σὲ “κρίσιμο σταυροδρόμι”, σύμφωνα μὲ τὸν πρΌεδρο  τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ἐσωτερικῆς Παθολογίας (ΕΕΕΠ), καθηγητὴ Παθολογίας, Ἐνδοκρινολογίας, Μεταβολισμοῦ καὶ Σακχαρώδη Διαβήτη τῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν καὶ Οὒλμ Γερμανίας,  Σωτήρη Ράπτη, καθώς  «οἱ σύγχρονοι “δολοφόνοι” τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους συνεχίζουν ἀκάθεκτοι τὴ δράση τους”.

 .            Τὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα εὐθύνονται γιὰ τὸ 40% – 45% τῶν θανάτων τόσο στὴν χώρα μας ὅσο καὶ διεθνῶς, ἐνῶ ἀκολουθοῦν οἱ νεοπλασματικὲς ἀσθένειες, οἱ ὁποῖες εὐθύνονται γιὰ περίπου τὸ 1/3 τῶν θανάτων παγκοσμίως. Ἐπίσης, τὴν τελευταία 20ετία παρατηρεῖται ραγδαία αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀτόμων μὲ σακχαρώδη διαβήτη. Στὴ χώρα μας ὑπολογίζονται σὲ 1.200.000, δηλαδὴ ποσοστὸ περίπου 12% τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ, ἐνῶ σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο ὑπερβαίνουν τὰ 300 ἑκατομμύρια.
.            Τὸ πλέον ἀνησυχητικό, εἶπε ὁ κ. Ράπτης, εἶναι ὅτι ἡ “ἔκρηξη” αὐτὴ ἀναμένεται νὰ συνεχιστεῖ καὶ τὰ ἑπόμενα χρόνια, καθὼς ἕως τὸ 2025 ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν ἀτόμων μὲ σακχαρώδη διαβήτη ὑπολογίζεται νὰ ἔχει φτάσει τὰ 600 ἑκατομμύρια.
.            Ἰδιαίτερη ἀνησυχία ὅμως προκαλεῖ στὴ χώρα μας ἡ αὔξηση τῶν ἀτόμων μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Πρόκειται γιὰ διαβήτη ποὺ ἐκδηλώνεται σὲ ἄτομα νεαρῆς ἡλικίας ἕως 18 ἐτῶν καί, κυρίως, σὲ παιδιὰ προσχολικῆς καὶ σχολικῆς ἡλικίας. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν διαβήτη τύπου 2, ποσοστὸ 95% τῶν 1.200.000 ἀτόμων μὲ διαβήτη ποὺ ὑπάρχουν στὴν χώρα μας, ἔχουν διαβήτη τύπου 2, ἐνῶ στὴν “οὐρά”, εἶπε ὁ κ. Ράπτης, περιμένουν ἄλλες 200.000 ἄτομα μὲ διαταραχὴ τῆς ἀνοχῆς τῆς γλυκόζης. Ἀπὸ αὐτούς, περίπου τὸ 70% θὰ ἐμφανίσει ἔκδηλο σακχαρώδη διαβήτη ἐντὸς μίας πενταετίας, ἐὰν δὲν ἀλλάξει τὸ σημερινὸ τρόπο ζωῆς του ἐγκαίρως καὶ ἀποτελεσματικῶς.

ΠΗΓΗ: news247.gr (ἀπὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ)

,

Σχολιάστε

ΤΑ «ΔΩΡΑ» ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ: ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ

Κατάθλιψη καὶ αὐτοκτονίες προκάλεσε τὸ Μνημόνιο

.          Πρωτοφανῆ ποσοστὰ κατάθλιψης καὶ αὐτοκτονικῶν τάσεων διαπιστώνονται στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, καθὼς τὸ ἄγχος, ἡ ἀγωνία καὶ ἡ οἰκονομικὴ δυσπραγία ἐξωθοῦν μεγάλη μερίδα πολιτῶν στὴν ἀπόγνωση καὶ τὴν αὐτοκαταστροφή. Δυστυχῶς, οἱ ἀριθμοὶ μιλοῦν ἀπὸ μόνοι τους. Οἱ αὐτοκτονίες ἔχουν αὐξηθεῖ κατὰ 22% τὴν διετία 2009 – 2011 καὶ τὰ αἰτήματα ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ οἰκονομικὰ προβλήματα αὐτὴ τὴν περίοδο πρὸς τὶς ὑποστηρικτικὲς μονάδες ἔχουν αὐξηθεῖ κατὰ 20% -30%, ἐπισήμαναν κατὰ τὴν διάρκεια συνέντευξης Τύπου εἰδικοὶ ἐπιστήμονες, μὲ ἀφορμὴ τὸ 38ο Πανελλήνιο ἐτήσιο Ἰατρικὸ Συνέδριο ποὺ θὰ γίνει στὴν Ἀθήνα (16 – 19 Μαΐου).
.          Ἡ μείωση τοῦ εἰσοδήματος, ἡ ἀνεργία καὶ ἡ οἰκονομικὴ δυσχέρεια ἀποτελοῦν παράγοντες κινδύνου γιὰ τὴν ἐκδήλωση καταθλιπτικῆς συμπτωματολογίας, ἀνέφερε ὁ Διευθυντὴς τῆς Ψυχιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Νοσοκομείου «Ἀττικόν», Ἐλευθέριος Λύκουρας.
.          Ἐπίσης, ὁ φόβος, ἡ ἀνασφάλεια κι ἡ ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ μέλλον, ὡς ψυχολογικὲς ἐπιπτώσεις ποὺ συνδέονται μὲ οἰκονομικὲς παραμέτρους, μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν στὴν ἐμφάνιση καταθλιπτικῶν συμπτωμάτων.
.          Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ ἔγινε στὴν κεφαλαλγία, καθὼς ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς δέκα ἀναπηρίες, σύμφωνα μὲ τὴν ταξινόμηση τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας ΠΟΥ. Ἐμφανίζεται σὲ ὅλες τὶς ἡλικίες, κυρίως ὅμως ἀφορᾶ στὶς νεώτερες παραγωγικὲς ἡλικίες, ἀπὸ 15-50 ἐτῶν, καὶ ἐπηρεάζει ἄμεσα καὶ ἔμμεσα τὴν καθημερινὴ δραστηριότητα, τὴν ποιότητα ζωῆς, τὴν ἐργασία καὶ τὴν παραγωγικότητα.
.          Μάλιστα, ἔφηβοι καὶ παιδιὰ ἀνέργων ἐπίσης ἐμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης καθὼς σὲ πολλὲς περιπτώσεις βιώνουν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο τὸ ἄγχος τῶν γονιῶν τους ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἀνέχεια.
.          Σύμφωνα μὲ τὴν πρόσφατη μελέτη Eurolight (2011), τὸ συνολικὸ κόστος γιὰ τὴν κεφαλαλγία στὴν Εὐρώπη εἶναι 173 δισ. εὐρὼ καὶ εἰδικὰ γιὰ τὴν ἡμικρανία 111 δισ. εὐρώ.
.          Ἕνα ἄλλο φαινόμενο ποὺ καταγράφεται εἶναι ἡ ἐξάπλωση τῶν ἐξαρτήσεων ἀπὸ τὸ ἀλκόολ καὶ τὰ ναρκωτικά, ἐνῶ οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες ἀναμένουν ἐπιδείνωση τοῦ φαινομένου τῶν αὐτοκτονιῶν καὶ τῶν ἐξαρτήσεων.

ΠΗΓΗ: ygeianews.gr

, ,

Σχολιάστε

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΕΩΣ

Τά ἀποτελέσματα τῆς καταθλίψεως
Οἱ καταθλιπτικοί κατηγοροῦν τόν Θεό.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό νέο βιβλίο
τοῦ Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου:
 «Τά πάθη καί ἡ κατάθλιψη – Τί εἶναι καί πῶς θεραπεύονται»

Βλ. σχετ.: 1. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Η ΠΙΟ ΚΑΛΠΑΖΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ. ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ “ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ” ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨH ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ

3. Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

4. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΕΓΩΪΣΜΟΣ

.            Ἡ δαιμονική λύπη-κατάθλιψη ἔχει πράγματι ὀδυνηρά ἀποτελέσματα. «Ἡ ψυχὴ ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ λύπη καὶ ἀθυμία», παρατηρεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «δὲν μπορεῖ οὔτε ἀπ’ ὅσα τῆς λὲς νὰ ὠφεληθεῖ οὔτε κάτι ὠφέλιμο νὰ πεῖ. Ὅπως ἕνα πυκνὸ σύννεφο, ποὺ σκεπάζει τὸν ἥλιο, ἐμποδίζει τὶς ἀκτίνες του νὰ φθάσουν στὴ γῆ, ἔτσι καὶ ἡ λύπη, ποὺ σὰν ἄλλο σύννεφο σκεπάζει τὴν ψυχή, δὲν ἀφήνει τὶς ἀκτίνες τῆς λογικῆς νὰ τὴν φωτίσουν. Γι’ αὐτὸ ὁ ὑπερβολικὰ λυπημένος ἄνθρωπος συνήθως, εἴτε παραλογίζεται, εἴτε βυθίζεται σὲ σιωπή. Μὰ καὶ οἱ ἄλλοι, ποὺ τὸν βλέπουν, προτιμοῦν κι αὐτοὶ νὰ σωπάσουν»70.
.         Εἶναι παραδεκτό ὅτι: «Oἱ  λεγόμενοι  νηπτικοὶ  πατέρες τῆς  περισπούδαστης  Φιλοκαλίας  ἀναφέρονται  συχνὰ  στ᾽ ἀποτελέσματα  τῆς  βαθιᾶς  θλίψης, τῆς  ἀκηδίας, τῆς  ἀνυπόφορης  στενοχώριας,  ποὺ  μαστίζει  καὶ  ταλαιπωρεῖ  τόσο  τόν  ἀνθρωπο  καὶ μεῖς  σήμερα  τήν  ὀνομάζουμε  κατάθλιψη. Ἡ  κατάθλιψη  σκοτεινιάζει  την  ψυχή, ἐμποδίζει  νὰ  σκεφθεῖ  ὀρθὰ  ὁ  νοῦς  καὶ  νὰ  ἐργασθεῖ δημιουργικά. Δεν  τόν  ἀφήνει  στὴν  μελέτη  καὶ  τὴν  διδαχή, στήν  πραότητα  καὶ  την  ὑπομονή, ἀλλὰ  τόν  παρακινεῖ  στὴν  νευρικότητα  στὸ  ἄγχος  καὶ  τήν  ἀπομόνωση. Μάλιστα  θεωρεῖ τούς  ἄλλους  μόνον  ὑπαίτιους  τοῦ  προβλήματός   του καὶ  ἀπαλλάσσει  ἀπὸ  τίς  εὐθύνες  τόν  ἑαυτό  του,  κι ἔτσι  δέν  ἀγωνίζεται  νὰ  τόν  διορθώσει  καὶ  νὰ  τόν  θεραπεύσει.
.         Ἡ  κατάσταση  αὐτὴ  τῆς  βαριᾶς  καὶ  ἀσήκωτης  θλίψεως, συνεχίζουν παραστατικὰ  νὰ  λέγουν  οἱ  θεοκίνητοι  Ἅγιοι  Πατέρες, παραλύει  τήν  ψυχή, χαλαρώνει  τὸν  νοῦ, δημιουργεῖ  νωχέλεια  κι ἀδιαφορία  γιά  κάθε  ἀγωνιστικότητα, ἔχθρα  γιά  τήν  ἐργασία.
.           Ὁ ὅσιος Ἰωάννης  τῆς  Κλίμακος  τούς  ἔτσι  πάσχοντες  τούς  χαρακτηρίζει  ὡς  κατηγόρους  τοῦ  Θεοῦ ὅτι  δέν  εἶναι  δῆθεν  εὔσπλαχνος, δέν  θέλουν  νὰ προσεύχονται, νὰ μελετοῦν, παραπονοῦνται  συχνὰ  γιά  πονοκεφάλους, πυρετοὺς καὶ στομαχόπονους…»71.

70. Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Θέματα ζωῆς. Κείμενα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσόστομου», σελ. 85-93. Ἡ ἐπεξεργασία καὶ μετάφραση τῶν κειμένων καθὼς καὶ ἡ ἔκδοση τῶν βιβλίων ἔχουν γίνει ἀπὸ τοὺς πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1645, http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3736973688217550336 – sdfootnote71anc

71. Γέροντος Μωϋσέως Ἁγιορείτου, Κατάθλιψη, http://1myblog.pblogs.gr/tags/katathlipsi-gr.html

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

ΠΗΓΗ: hristospanagia1.wordpress.com

, ,

Σχολιάστε

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Η ΠΙΟ ΚΑΛΠΑΖΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ. ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ “ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ” ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ

Τί εἶναι ἡ κατάθλιψη-
Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό καί ἡ ἀλλοτρίωσή του.

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

Ἀπόσπασμα ἀπό τό νέο βιβλίο:
«Τά πάθη καί ἡ κατάθλιψη –
Τί εἶναι καί πῶς θεραπεύονται» 

A´ Μέρος: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/03/08/τί-εἶναι-ἡ-κατάθλιψη-καί-πῶς-θεραπεύ/

Κατάθλιψη: ἡ πιό καλπάζουσα νόσος στόν κόσμο

.          Ἡ κατάθλιψη εἶναι ἡ νόσος μέ τήν πιό ραγδαία ἀνάπτυξη σ’ ὅλον τόν κόσμο. Ἡ αἰτία τῆς τεράστιας αὐτῆς αὔξησης εἶναι ὁ μεγάλος ἐγωισμός τῶν σύγχρονων ἀνθρώπων, ἡ ἀχαλίνωτη παράδοσή τους στήν ὑπερηφάνεια καί σ’ ὅλα τά ὑπόλοιπα πάθη.
.           Σύμφωνα μέ τίς ἐπίσημες προβλέψεις τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας, τό 2020 ἡ κατάθλιψη θά εἶναι ἡ πιό συχνή ἀσθένεια στόν ἀναπτυγμένο κόσμο[12] καί θά ἀνέβει ἀπό τήν 5η στήν 2η θέση τῆς λίστας τῶν ἀσθενειῶν πού προκαλοῦν ἀπώλεια ἐτῶν ζωῆς, ἀναπηρίες καί κοινωνικές δυσλειτουργίες. Τήν 1η θέση θά κατέχουν οἱ ἰσχαιμικές καρδιοπάθειες[13]. Σήμερα (2011) «ἀπὸ κατάθλιψη πάσχει ἕνας στοὺς τρεῖς, ἄνω τῶν 45 ἐτῶν, ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἐνῶ, σύμφωνα μὲ τὶς ἐκτιμήσεις τῶν εἰδικῶν, σὲ μία δεκαετία τὸ ποσοστὸ αὐτὸ θὰ αὐξηθεῖ στὸ 50%.
.           Μάλιστα ἡ κατάθλιψη φαίνεται ὅτι προτιμάει τὶς γυναῖκες μετὰ τὴν ἡλικία τῶν 40-45, καθὼς ἡ συχνότητα ἐμφάνισής της στὸ “ἀσθενὲς φύλο” εἶναι τριπλάσια ἀπὸ ὅ,τι στοὺς ἄντρες»[14].

Ἡ κατάσταση ὅλο καί χειροτερεύει:

.         «Ἔπειτα ἀπο µία νέα εὐρωπαϊκὴ ἔρευνα εὐρείας κλίµακας ἀποδείχτηκε πὼς 156.000.000 ἄνθρωποι – ἀριθµὸς ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὰ 35% τῶν Εὐρωπαίων παρουσιάζουν κάθε χρόνο κάποια ψυχικὴ νευρολογικὴ διαταραχή.
.          Τὰ παραπάνω συµπεράσµατα, τὰ ὁποῖα δόθηκαν στὴν δηµοσιότητα ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κολλέγιο Νευροψυχοφαρµακολογίας στὸ Λονδίνο, προέκυψαν ἔπειτα ἀπὸ τριετῆ ἔρευνα σὲ 30 εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 27 εἶναι οἱ χῶρες – µέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Οἱ ὑπόλοιπες τρεῖς εἶναι ἡ Ἑλβετία, ἡ Νορβηγία καὶ ἡ Ἰσλανδία» («Δηµοκρατία» 6-9-2011).
.           Ἡ πιὸ συχνὴ ψυχικὴ ἀσθένεια εἶναι ἡ κατάθλιψη, στὴν ὁποία τὰ πρωτεῖα παρουσιάζονται νὰ τὰ ἔχουν οἱ γυναῖκες ἡλικίας 25 ἕως 40 ἐτῶν καὶ «κυρίως ἐκεῖνες ποὺ καταβάλλουν µεγάλες προσπάθειες νὰ συνδυάσουν καριέρα καὶ οἰκογένεια». Τέσσερις στοὺς δέκα Εὐρωπαίους πάσχουν ἀπὸ κάποιο πρόβληµα ψυχικῆς ὑγείας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κατάθλιψη κυριαρχοῦν οἱ ἀγχώδεις διαταραχές, ἡ ἀϋπνία κλπ. πού φθάνουν µέχρι καί τή σχιζοφρένεια.
.           Εἶναι πραγµατικὰ θλιβερὲς αὐτες οἱ διαπιστώσεις. Τὸ σπουδαῖο εἶναι ὅτι δὲν ἀφοροῦν µόνο πολίτες πτωχῶν χωρῶν, ὅπως ἡ πατρίδα µας, ἀλλὰ κυρίως πλουσίων, ὅπως ἡ Ἑλβετία, ἡ Γερµανία, ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία κλπ.
.            Αὐτὸ ποὺ τονίζουν τὰ ἀποτελέσµατα τῆς ἔρευνας αὐτῆς εἶναι ὅτι τὸ χρῆµα δὲν χαρίζει εὐτυχία στὸν ἄνθρωπο. Ἔχουν χρήµατα οἱ χῶρες αὐτές, δὲν ἔχουν ὅµως οὐσιαστικὴ σχέση µὲ τὸν Θεό· ζοῦν στὴν ἀθεΐα, στὴν αἵρεση, στὴν ἁµαρτία. Γι᾽ αὐτὸ µόλις κάτι συµβεῖ στὴν οἰκονοµία τους καὶ ὅταν δὲν µποροῦν νὰ διασκεδάζουν στὴν ζωή τους, οἱ κάτοικοί τους ἀπελπίζονται, ἀρρωσταίνουν ψυχικά. Δὲν ἔχουν ποῦ νὰ στηριχθοῦν. Ὁ θεός τους, τὸ χρῆµα, δὲν µπορεῖ νὰ τοὺς ἀσφαλίσει καὶ νὰ τοὺς σώσει. Μόνο ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς χαρίζει εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια γιὰ τὸ παρὸν καὶ γιὰ τὸ µέλλον. Ὅσοι συνδέονται µαζί του, δὲν ἀπελπίζονται ποτέ»[15].

Τά λεγόμενα «ψυχολογικά» εἶναι κατ’ οὐσίαν πνευματικά προβλήματα.

.        Ἡ κουλτούρα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου εἶναι μία «κουλτούρα τῆς πτώσης»[34] καί τῶν παθῶν. Ἡ ὑποδούλωση στήν ὕλη καί στόν αἰσθησιασμό ἔφερε τήν λύπη[35] καί τήν ἀπελπισία. «Ἡ ἀπελπισία», παρατηροῦσε ὁ μακαριστός π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ, «εἶναι ἡ ἀπώλεια τῆς συνειδήσεως ὅτι ὁ Θεὸς θέλει νὰ μᾶς δώσει τὴν αἰώνια ζωή. Ὁ κόσμος ζεῖ στὴν ἀπελπισία. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν καταδικάσει οἱ ἴδιοι τὸν ἑαυτὸ τους στὸν θάνατο. Πρέπει νὰ παλέψουμε σῶμα πρὸς σῶμα μὲ τὴν ἀκηδία»[36].
.         Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος: «Ἀκηδία σημαίνει παράλυσις τῆς ψυχῆς καὶ ἔκλυσις τοῦ νοῦ, ὀκνηρία καὶ ἀδιαφορία πρὸς τὴν ἄσκηση, μίσος πρὸς τὶς μοναστικὲς ὑποσχέσεις. (Ἡ ἀκηδία εἶναι ἀκόμη) αὐτὴ ποὺ μακαρίζει τοὺς κοσμικούς, ποὺ κατηγορεῖ τὸν Θεὸ ὅτι δὲν εἶναι εὐσπλαγχνικὸς καὶ φιλάνθρωπος, ποὺ φέρνει ἀτονία τὴν ὥρα τῆς ψαλμῳδίας καὶ ἀδυναμία τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς»[37]
.         Ἡ σωματική ἄνεση καί ἡ ἀχαλίνωτη ἱκανοποίηση τῶν παθῶν ἔφερε τήν ἀνία, τήν ἀκηδία καί τήν διάχυτη ἀπογοήτευση. Ὁ πλοῦτος καί ἡ εὐμάρεια δέν ἔλυσαν τά λεγόμενα ψυχολογικά προβλήματα, ἀλλά τά αὔξησαν. «Τελικά, οἱ ἄνθρωποι», παρατηρεῖ ὁ Γέροντας Παΐσιος, «βασανίζονται καί ἀπό τόν πλοῦτο, γιατί τά ὑλικά ἀγαθά δέν τούς γεμίζουν, εἶναι διπλό βάσανο. Ξέρω ἀνθρώπους πλούσιους, πού τά ἔχουν ὅλα, δέν ἔχουν καί παιδιά καί βασανίζονται. Βαριοῦνται πού κοιμοῦνται, βαριοῦνται νά περπατήσουν, βασανίζονται ἀπό ὅλα. “Ἐντάξει, ἀφοῦ ἔχεις ἐλεύθερο χρόνο, λέω σέ κάποιον, κάνε πνευματικά. Διάβασε μία Ὥρα, διάβασε λίγο ἀπό τό Εὐαγγέλιο”. “Δέν μπορῶ”, λέει. “Κάνε ἕνα καλό, πήγαινε σέ κανένα νοσοκομεῖο καί δές κανέναν ἄρρωστο”. “Ποῦ νά πάω ὡς ἐκεῖ, σοῦ λέει, καί τί θά βγῆ;” “Πήγαινε νά βοηθήσης κανέναν φτωχό στήν γειτονιά σου”. “Όχι, δέν μ’ εὐχαριστεῖ, λέει, οὔτε αὐτό”. Νά ἔχη ἐλεύθερο χρόνο, νά ἔχη ἕναν σωρό σπίτια, νά ἔχη ὅλα τά καλά, καί νά βασανίζεται! Ξέρετε πόσοι τέτοιοι ἄνθρωποι ὑπάρχουν; Καί βασανίζονται, μέχρι νά τούς στρίψη τό μυαλό. Φοβερό! Καί ἄν τυχόν δέν δουλεύουν, ἀλλά μόνον ἀπό τίς περιουσίες ἔχουν εἰσοδήματα, εἶναι οἱ πιό βασανισμένοι ἄνθρωποι. Ἐνῶ, ἄν ἔχουν τουλάχιστον μία δουλειά, εἶναι καλύτερα»[38].
.        Ἡ ἀπελπισία καί ἡ αὐτοκτονία, λόγῳ τῆς ἀπουσίας τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς καί τοῦ ὑπαρξιακοῦ κενοῦ, τείνει νά γίνει μόδα[39]. Μέσῳ ἐπιφανῶν ἐκπροσώπων του ὁ σύγχρονος κόσμος διακηρύττει ὅτι δέν ὑπάρχει εὐτυχία. Πρόσφατα κάποιος μεγάλος ἐπώνυμος συγγραφέας δήλωσε: «Δεν πιστεύω στήν εὐτυχία. Πιστεύω μόνο στήν ἀνησυχία. …Ὅσοι λένε ὅτι εἶναι εὐτυχισμένοι στήν ζωή τους εἶναι ἠλίθιοι… Ἡ πραγματική εὐτυχία εἶναι ἡ ἀνησυχία». (Οὐμπέρτο Ἔκο, Ἐλευθεροτυπία 9-4-2008). Ἄν ἡ εὐτυχία εἶναι ἡ ἀνησυχία, τότε ὅλος ὁ κόσμος θά ἔπρεπε νά πλέει σέ …πελάγη εὐτυχίας ἀφοῦ ἡ ἀνησυχία, τό ἄγχος καί ἡ ταραχή εἶναι χαρακτηριστικά τῶν περισσότερων σύγχρονων ἀνθρώπων. Ἀντίθετα ὅμως, ἡ ἀληθινή εὐτυχία δύσκολα συναντᾶται σήμερα, γιά νά μήν ποῦμε ὅτι εἶναι σχεδόν ἀνύπαρκτη… ἰδιαίτερα στούς ἡλικιακά νεώτερους.
.         Ζοῦμε σ’ ἕναν κόσμο πού δημιουργεῖ γηρασμένες ψυχές. Πρόσφατα πάλι μία ἐπώνυμη ἠθοποιός, θλιμμένη δήλωσε: «Μέ φοβίζει ἡ δική μου κούραση. Ἡ δική μου ἀπάθεια. Προσπαθῶ τουλάχιστον σ’ ἕναν ἰδιωτικό χῶρο ν’ ἀνταποκριθῶ ὅσο πιο ἀνθρώπινα μπορῶ. Τό κατορθώνω; Περισσότερο μέ θλίβει τό γῆρας τῆς ψυχῆς. Ὁ μαρασμός της». (Ἀννέζα Παπαδοπούλου, Ἐλευθεροτυπία 12-4-2008). Τό γῆρας τῆς ψυχῆς δημιουργεῖ καί τό γῆρας τοῦ σώματος…
.         Οἱ δηλώσεις αὐτές ἐπιβεβαιώνουν τό γεγονός ὅτι ὅποιος θέλει νά «ἀνήκει» σ’ αὐτόν τόν «κόσμο», βασανίζεται καί τελικά πεθαίνει. Ζώντας σύμφωνα μέ τήν κοσμική νοοτροπία του, ὑποτασσόμενος στά πάθη, πού συνιστοῦν αὐτό πού λέμε «κόσμο» (φιληδονία, φιλοδοξία, φιλαργυρία), ζεῖ ἀναγκαστικά καί τά ἀποτελέσματα τῶν παθῶν, πού εἶναι ἡ λύπη, ἡ κατάθλιψη, ἡ ἀνία, ἡ ψυχική γήρανση, ὁ ψυχικός θάνατος!

Ἡ ἀγάπη πρός τόν «κόσμο» (κοσμικό φρόνημα) ὁδηγεῖ στήν θλίψη καί τήν Κατάθλιψη

.       Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος ταυτίζει τόν κόσμο μέ τά πάθη. Νά τί μᾶς διδάσκει: «Ὅταν θέλουμε νά ὀνομάσουμε ὅλα τά πάθη μαζί, τά λέμε «κόσμο». Καί ὅταν θέλουμε νά ξεχωρίσουμε καί νά δώσουμε στό καθένα τό ὄνομά του, τά ὀνομάζουμε «πάθη». Καί τά πάθη, καθώς διαδέχονται τό ἕνα τό ἄλλο, σχηματίζουν τόν δρόμο τοῦ κόσμου, καί ὅπου τελειώνουν τά πάθη, ἐκεῖ παύει νά ὑπάρχει ὁ δρόμος τοῦ κόσμου… Ὅπου πάψει ἡ ἐνέργεια τῶν παθῶν, ἐκεῖ πεθαίνει μαζί τους καί ὁ κόσμος.
.        Εἶπε κάποιος σοφός γιά τούς ἁγίους ὅτι, ὅταν ζοῦσαν, ἦταν ἤδη πεθαμένοι, διότι, ἐνῶ ζοῦσαν μέ τό σῶμα τους, δέν ζοῦσαν ζωή σαρκική. Καί σύ πρόσεξε νά δεῖς ποιά πάθη ζοῦνε μέσα σου, γιά νά καταλάβεις πόσο ἀνήκεις στόν κόσμο καί ἐξ αἰτίας ποιῶν παθῶν εἶσαι δεμένος μαζί του καί ἀπό ποιά ἐλευθερώθηκες… Μέ δύο λόγια, κόσμος εἶναι ἡ ἐμπαθής ζωή καί τό σαρκικό φρόνημα. Ὅποιος ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά πάθη του, ἔχει ἐξέλθει ἀπό τόν κόσμο»[40]. (132)
.        Ὁ χριστιανός καλεῖται νά ἐξέλθει τοῦ κόσμου δηλ. νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τά πάθη του. Ὅποιος θέλει νά εἶναι φίλος τοῦ κόσμου «ἐχθρός τοῦ Θεοῦ καθίσταται»[41]…ἀλλά καί τοῦ ἑαυτοῦ του. Ζεῖ ὑποδουλωμένος σέ μία ἀβάσταχτη θλίψη…
.          Ὅσο δέν θέλει νά μετανοήσει, νά «ἐξέλθει τοῦ κόσμου»[42] καί νά ἀγαπήσει τόν Θεό, παραμένει δεμένος μέ τά «ἀγαπώμενα δεσμά τῶν παθῶν». Τό συμπέρασμα βγαίνει ἀβίαστα: Ἡ ὑποταγή στά πάθη ὁδηγεῖ στήν λύπη καί κατάθλιψη.

.            Ἡ ἀμέλεια, ἡ ραθυμία, ἡ τεμπελιά, ἡ λήθη τοῦ Θεοῦ καθώς καί ἡ ἄγνοια ὁδηγοῦν στήν διαμόρφωση τῶν διαφόρων παθῶν μέσα μας. Τά πάθη, ὅταν ἐνεργοῦν, ἔχουν σάν ἀποτέλεσμα τήν λύπη καί τήν κατάθλιψη. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία (ἐννοεῖται ὅτι εἶναι βαπτισμένος) μέ ἀληθινή μετάνοια, τότε ἔχει ἐνεργό τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος. Ἔχει φανερό τότε τόν καρπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού εἶναι «ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια»[43]. Ὅταν ἡ Χάρη ἀπουσιάζει ἤ εἶναι ἀπενεργοποιημένη λόγῳ τῶν παθῶν, τότε πράγματι ἀπουσιάζουν τά ἀνωτέρω χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ὁ ἄνθρωπος ἔχει τά ἀντίθετα ἀπό αὐτά δηλ. μίσος, λύπη, ταραχή, ἄγχος, ἀνυπομονησία, κακότητα, ἀπιστία, θυμό, ἀκρασία. Τά πάθη λειτουργοῦν ὡς ἑξῆς:

1. «Αἰχμαλωτίζουν καὶ ὑποδουλώνουν τὸν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος χάνει τὴν ἐλευθερία του καὶ γίνεται δοῦλος τους.

2.    Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἀσθενεῖ. Δὲν αἰσθάνεται τὰ πνευματικά του χαρίσματα οὔτε μπορεῖ νὰ τὰ ἐπιθυμήση. Βέβαια, “δὲν εἶναι δυνατὸν ὅλοι νὰ φθάσουν στὴν ἀπάθεια”, μποροῦν ὅμως ὅλοι νὰ σωθοῦν, ὅλοι νὰ συμφιλιωθοῦν μὲ τὸν Θεὸ” (Κλῖμαξ. Κϛ´, παρ. νδ),

3.    Τὰ πάθη στέκονται σὰν διάφραγμα καὶ μεσότοιχος μπροστὰ στήν Βαπτισματική Θεία Χάρη καί τίς δοσμένες ἀπό τόν Θεό ἀρετὲς τῆς ψυχῆς. Ἄν δὲν γκρεμιστοῦν αὐτὰ τὰ τείχη μὲ τήν μετάνοια καί τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν, δὲν μποροῦν νὰ φανοῦν τὰ πνευματικὰ χαρίσματα πού βρίσκονται πίσω ἀπὸ αὐτά.

.           Ὅπως δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ βλέπη τὸν ἥλιο ὅταν ὑπάρχει ὀμίχλη, ἔτσι δὲν μπορεῖ νὰ δεῖ καὶ τὸ κάλλος τῆς ψυχῆς ὅταν αὐτὸ καλύπτεται ἀπὸ τὴν ὁμίχλη τῶν παθῶν. Τὰ πάθη εἶναι σὰν κάποια σκληρὴ οὐσία πού ἐμποδίζει νὰ λειτουργήσουν τὰ διάφορα πνευματικὰ χαρίσματα στὸν ἄνθρωπο. Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται συνέχεια μέσα στὸ σκοτάδι, στήν θλίψη, στήν κατάθλιψη καὶ δὲν μπορεῖ νὰ βγεῖ στὴν χώρα τῆς ζωῆς, τῆς χαρᾶς καὶ τοῦ φωτός. Ἕνας φιλάργυρος π.χ. δὲν γνωρίζει τὴν χαρὰ τῆς ἐλεημοσύνης οὔτε ὁ φιλοκόσμος τὴν χάρη τῶν δακρύων καὶ τοῦ πένθους. Ὅλοι αὐτοὶ βρίσκονται σὰν σὲ μία νυκτομαχία καὶ ψηλαφοῦν τὸ σκότος. Διότι τὸ φῶς ἀνήκει στοὺς ἀγαθοὺς καὶ σ’ ἐκείνους πού ἔχουν καθαρίσει τὴν ψυχή τους ἀπὸ τὰ πάθη.

4. Τελικά τὰ πάθη μᾶς διώχνουν ἀπὸ τὸ φῶς καὶ τὴν ζωή. Καὶ, ἐπειδὴ τὸ φῶς καὶ ἡ ζωὴ εἶναι ὁ Χριστός, τὰ πάθη μᾶς διώχνουν ἀπὸ τὸν Θεό, πού εἶναι ἡ Ζωή, καὶ μᾶς ὁδηγοῦν στὸν θάνατο[44].

    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12. Ἄρθρο στήν ἱστοσελίδα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στίς 11-02-09.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/066-48731-040-02-07-911-20090206STO48710-2009-09-02-2009/default_el.htm.

13. http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=208243. Αὐτά ἀνέφεραν εἰδικοί τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ ὑγείας σέ συνέντευξή τους.

Βλ. καί στό http://www.mohaw.gr/ministry/deltia_tupou/ab3913bd3bf3b33bf3c53bc3b5-3c43bf

Βλ. ἐπίσης στό φυλλάδιο : Ὑπουργεῖο Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης, Μονάδα Στρατηγικῆς καί Πολιτικῶν Ὑγείας. Ἐθνικό Σχέδιο Δράσης γιά τή Δημόσια Ὑγεία. Ἐθνικό Σχέδιο Δράσης γιά τήν κατάθλιψη, 2008-2012. Συντονιστής Μονάδας: Ἀλέξης Ζορμπάς: Στή σέλ. 5 γράφεται: Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα του ΠΟΥ (δείκτης DALY) ἡ κατάθλιψη παγκοσμίως κατέχει σήμερα τήν 4η θέση, ἀπό πλευρᾶς ἀπώλειας ἐτῶν ζωῆς, ἀναπηρίας καί κοινωνικῆς δυσλειτουργίας, ἐνῶ τό 2020, θά καταλάβει τή 2η θέση παγκοσμίως καί στίς δυτικές κοινωνίες τήν 1η ἀνεξαρτήτως φύλου καί ἡλικίας. Μία στίς πέντε γυναῖκες καί ἕνας στούς ὀκτώ ἄνδρες ἀναπτύσσουν κατάθλιψη κάποια στιγμή στή ζωή τους, σύμφωνα μέ τά ὑπάρχοντα διεθνῆ στοιχεῖα. Γιά τή χώρα μας, πρακτικά αὐτό σημαίνει ὅτι ἀνά πάσα στιγμή πάσχει ἀπό κατάθλιψη τό 8% τοῦ πληθυσμοῦ κατά μέσο ὅρο».

Ἐπίσης στή σέλ. 15 διαβάζουμε: «Ἀπό ἐπιδημιολογικές ἔρευνες ὑπολογίζεται ὅτι τό 6%-8% περίπου τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ πάσχει ἀπό κατάθλιψη, δηλαδή περισσότεροι ἀπό 450-500 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι σ’ ὅλον τόν κόσμο.Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα ἀπό τήν ἐπιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ, πού πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Α΄ Καρδιολογική Κλινική τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μέ δεῖγμα πάνω ἀπό 3000 ἄνδρες καί γυναῖκες, ἄνω τῶν 18 ἐτῶν φαίνεται ὅτι τό 25% τῶν ἀνδρῶν (περίπου 850.000 Ἕλληνες) καί τό 33% τῶν γυναικών (περίπου 1,1 ἐκ Ἑλληνίδες) στή χώρα μᾶς πάσχουν ἀπό ἤπια ἕως σοβαρή κατάθλιψη, ἐνῶ τό 55% τῶν γυναικών καί τό 50% τῶν ἀνδρῶν ἔχουν ἔντονο ἄγχος».

14. Κατάθλιψη: Ἡ μάστιγα τοῦ πλανήτη μας, http://www.cna.gr/?p=2456

15.  Περιοδικό: Ὁ Σωτήρ, http://www.osotir.org/ καί:

http://anastasiosk.blogspot.com/2011/10/blog-post_5372.html

34. Ὅπως ἔλεγε ὁ μακαριστός Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ: «Μὴν ἔχετε ὑπερβολικὴ ἐμπιστοσύνη στὴν ἀνώτερη μόρφωση ποὺ ἀποκτήσατε στὸν κόσμο. Ὁ πολιτισμὸς στὸν ὁποῖο ζοῦμε εἶναι κουλτούρα τῆς πτώσεως». http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/gerontikon/gerontikon5_russians.htm#3

35. Ὁ λογισμός τῆς λύπης εἶναι ἕνας ἀπό τούς ὀκτώ θανάσιμους καί βασικούς ἐμπαθεῖς λογισμούς.

36. Ὁ π. Σωφρόνιος πέρασε μεγάλο μέρος τῆς ζωῆς του στήν Δυτική Εὐρώπη καί γνωρίζει ἄριστα τήν κατάσταση τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου τῆς Δύσης. http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/gerontikon/gerontikon5_russians.htm#3

37. Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, «Κλῖμαξ», Ἱ. Μ. Παρακλήτου ,1999, Λόγος 13, Περὶ Ἀκηδίας, στ. 10.

38. Γέροντος Παΐσιου του Αγιορείτου, Λόγοι Α΄ – Δεύτερο Μέρος – Κεφάλαιο 3ον «Ἁπλοποιῆστε τήν ζωή σας, γιά νά φύγη τό ἄγχος», ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ”, ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001.

39. Πρβλ. Κίνηση Emo στό: http://neataksi.blogspot.com/search/label/, Ἡ Νεολαία στήν Ἑλλάδα σήμερα…….Ἡ μεγάλη πλάνη της Μόδας emo – trendy – Κάγκουρες – Γκοθάδες

40. Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, Ἀσκητικά, ἐπιμ. Νικηφόρου Ἱερομονάχου, ἐκδ. Βασ. Ρηγόπουλου, Θεσσαλονίκη 1977, σελ. 132.

41. Ἰακ. 4, 4: «Οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ Θεοῦ ἐστιν; ὃς ἐὰν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου͵ ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καθίσταται».

42. Πρβλ. τό Β΄Κορ. ϛ´ 17-18: «Διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε͵ λέγει Κύριος͵ καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε· κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς͵ καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς Πατέρα͵ καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας͵ λέγει Κύριος Παντοκράτωρ».

43.  Γαλ. ε´ 22-23

ΠΗΓΗ: hristospanagia1.wordpress.com

Σχῆμα 14Χ20.5 , Σελίδες 282, Τιμή: 9€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6947612075 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

, , , ,

Σχολιάστε

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨH ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ

Τί εἶναι κατάθλιψη
πομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου πό τόν Θεό καί ἀλλοτρίωσή του.

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

Ἀπόσπασμα ἀπό τό νέο βιβλίο:
Τά πάθη καί κατάθλιψη – Τί εναι καί πς θεραπεύονται 

πομάκρυνση το νθρώπου πό τόν Θεό καί λλοτρίωσή του.

.         Ζοῦμε σ’ ἕναν κόσμο, πού βουλιάζει ὅλο καί περισσότερο στήν θλίψη, στήν ἀνία, στήν σαρκικότητα, στήν μοναξιά. Εἶναι ὅλα αὐτά, τά πικρά ἀποτελέσματα τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπό τόν Θεό. Δυστυχῶς, ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων ἔχουν ἀρνηθεῖ τόν Δημιουργό τους.
.         «Ὅσο ἀπομακρύνονται οἱ ἄνθρωποι ἀπό τήν φυσική ζωή, τήν ἁπλή», παρατηρεῖ ὁ ὁσιώτατος Γέροντας Παΐσιος, «καί προχωροῦν στήν πολυτέλεια, τόσο αὐξάνει καί τό ἀνθρώπινο ἄγχος. Καί ὅσο ἀπομακρύνονται ἀπό τόν Θεό, ἑπόμενο εἶναι νά μή βρίσκουν πουθενά ἀνάπαυση. Γι’ αὐτό γυρίζουν ἀνήσυχοι ἀκόμη καί γύρω ἀπό τό φεγγάρι –σάν τό λουρί τῆς μηχανῆς γύρω ἀπό τήν τρελλή ρόδα16–, γιατί ὁλόκληρος ὁ πλανήτης μας δέν χωράει τήν πολλή τους ἀνησυχία.
.         Ἀπό τήν κοσμική καλοπέραση, ἀπό τήν κοσμική εὐτυχία, βγαίνει τό κοσμικό ἄγχος. Ἡ ἐξωτερική μόρφωση μέ τό ἄγχος ὁδηγεῖ καθημερινῶς ἑκατοντάδες ἀνθρώπων (ἀκόμη καί μικρά παιδιά μέ ἄγχος) στίς ψυχαναλύσεις καί στούς ψυχιάτρους καί κτίζει συνεχῶς Ψυχιατρεῖα καί μετεκπαιδεύει ψυχιάτρους …
.         Καί οἱ διάφοροι τουρίστες, πού ἔρχονται ἀπό ξένες χῶρες καί περπατοῦν στούς δρόμους, μέσα στόν ἥλιο, στήν ζέστη, μέσα στήν σκόνη, μέσα σέ τόση φασαρία, σκέψου πόσο ὑποφέρουν! Τί ζόρισμα, τί σφίξιμο ἐσωτερικό ἔχουν, ὥστε τό σκάσιμο αὐτό τό ἐξωτερικό τό θεωροῦν ἀνάσα! Πόσο τούς διώχνει ὁ ἐαυτός τους, πού θεωροῦν ἀνάπαυση ὅλη αὐτήν τήν ταλαιπωρία!
.         Ὅταν δοῦμε ἄνθρωπο μέ μεγάλο ἄγχος, στενοχώρια καί λύπη, ἐνῶ τά ἔχει ὅλα –τίποτε δέν τοῦ λείπει–, πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι τοῦ λείπει ὁ Θεός»17.
.         Ἔλεγε ὁ πατὴρ Πορφύριος ὅτι «ὅλος ὁ κόσμος καὶ ποὺ πιστεύουνε καὶ ποὺ δὲν πιστεύουνε, ατ τ πράγμα τος τρώει… πομάκρυνσις π τν Θεό, πο φέρνει τὴν μοναξιά. Καὶ ὅταν ἀρνεῖσαι ἕνα μυστήριο… ἕνα μυστήριο… χουνε γίνει τόσοι γιατρο ψυχίατροι, ψυχαναλυταί, ψυχολόγοι κα δέχονται σθενες… Ποιος σθενες, βρέ, ποιός εσαι σ πού θ δεχθες σθενες; Καὶ στὸ τέλος πάει: Τί βλέπεις γιατρέ μου… «Δὲν ἔχεις τίποτα… Ἔχεις ἀνασφάλεια». Τί θὰ πεῖ ἀνασφάλεια; «δὲν ἔχεις τίποτα· πάρε αὐτό». μα δν δώσεις τν αυτό σου στν Θεό, τί ν σο κάνει ατό. Θ σ ναρκώσει σήμερα, αριο μπορε ν σο ’ρθε πι μεγάλη»18.
.         Ὁ σύγχρονος κατατεθλιμμένος καί περίφροντις ἄνθρωπος τῆς Δύσης ζεῖ τήν δύση τοῦ πολιτισμοῦ του, διότι τόν στήριξε στήν αὐτονόμηση ἀπό τόν Θεό, στήν λογική καί στήν ἱκανοποίηση τῶν παθῶν του.
.         «Μετήλλαξαν τήν λήθεια το Θεο σέ ψέμμα19, καί σεβάσθηκαν καί λάτρευσαν τήν κτίση καί χι τόν Κτίσαντα… Γι’ αὐτό καί Θεός τούς παρέδωσε σέ πάθη τιμίας»20. Ἄφησε ὁ Θεός νά μάθουμε ἀπό αὐτά πού θά πάθουμε. Ἀπό τό ἀνωτέρω ρητό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου συνάγεται ὅτι ὁ ἄνθρωπος παραδίδεταικατά παραχώρηση το Θεοστά διάφορα πάθη, τά ὁποῖα τόν ἀτιμάζουν καί τόν ἐξευτελίζουν. Ἡ αἰτία τῆς παιδαγωγικῆς αὐτῆς Θείας παραχώρησης εἶναι ἡ ἁμαρτία, εἶναι ἡ ραθυμία, εἶναι τό γεγονός ὅτι οἱ ἄνθρωποι δέν θέλησαν νά γνωρίσουν τόν Θεόν. Δέν ἐπιδίωξαν νά Τόν ἔχουν «ν πιγνώσει» 21, δηλ. νά ἔχουν γνήσια αἴσθηση καί γνώση τοῦ Θεοῦ μέσα τους, διά τῆς ὁλοκληρωτικῆς στροφῆς καί ἀγάπης πρός Αὐτόν.
.         Τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά παραδοθοῦν ἀπό τόν Θεό στόν σκοτισμό τοῦ νοός, σ’ ἕναν νοῦ «δόκιμον» 22, ἀνίκανο νά διακρίνει τήν ἀλήθεια· ὁπότε καί τά ἔργα τους εἶναι ἄπρεπα καί ἁμαρτωλά, ἔργα σκότους.
.         Τό ἐνεργήματα-ἀποτελέσματα τῶν παθῶν εἶναι φοβερές παρεκτροπές τῶν ἀνθρώπων, ἀλλοτρίωση-φθορά τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Οἱ ἄνθρωποι γέμισαν μέ «κάθε δικία, πονηρία, πλεονεξία, φθόνο, φόνο, φιλόνεικη διάθεση, δόλο, κακοήθεια, ψιθυρισμό, καταλαλιά, μίσος πρός τόν Θεό, βρι, περηφάνεια, λαζονεία, πείθεια πρός τούς γονες, πανουργία, λλειψη σύνεσης, στοργία, νελεημοσύνη, διχασμό καί πομόνωση πό λους»23.
.         Αὐτή ἡ ἀπομόνωση ἀπό ὅλους, ἡ ἔλλειψη ἀγάπης καί κοινωνίας πραγματικῆς, δέν θεραπεύεται μέ χάπια ἤ ἠλεκτροσόκ ἀλλά μέ τήν ταπεινή ἐξομολόγηση καί τήν γνήσια μετάνοια. Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν μετανοήσει ὁδηγεῖται στόν ὑπαρξιακό θάνατο.

16. Στά παλιά μηχανοστάσια “τρελλή ρόδα” ὀνόμαζαν τήν ρόδα πού δέν παρῆγε ἔργο, ἀλλά τήν χρησιμοποιοῦσαν ἁπλῶς γιά νά περνοῦν τό λουρί τοῦ τροχοῦ, ὅταν ἤθελαν νά τόν ἀπενεργο-ποιήσουν.

17. Γέροντος Παΐσιου του Αγιορείτου, Λόγοι Α΄ – Δεύτερο Μέρος – Κεφάλαιο 3ον «Ἁπλοποιῆστε τήν ζωή σας, γιά νά φύγη τό ἄγχος», ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ”, ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2001.

18. Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Κωνσταντίνου Γιαννιτσιώτη, «Κοντὰ στὸν γέροντα Πορφύριο». Ἔκδοση Ἱεροῦ Γυναικείου Ἡσυχαστηρίου ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Ἀθῆναι, 1995, σελ. 199.

19. Δηλ. διέστρεψαν τήν Εὐαγγελική Ἀλήθεια.

20. Ρωμ. α´ 25-26: «Μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει,καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα,ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν. Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας».

21. Ρωμ. α´ 28:«οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει,παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν,ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα».

22. Ὅ.π.

23. Πρβλ: Ρωμ. α´ 29- 1, 31:«πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ,μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀνελεήμονας»

ΠΗΓΗ: hristospanagia1.wordpress.com

Σχῆμα 14Χ20.5 , Σελίδες 282, Τιμή: 9€,
Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6947612075 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

, , ,

Σχολιάστε

ΜΗΤΡ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: «ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΕΩΣ ΣΕ ΕΜΑΣ»

«ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ
ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΕΩΣ ΣΕ ΕΜΑΣ»

 ΕΚΤΕΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
στὴν ἐφημ. «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (26.02.2012)

 

Σεβασμιώτατε, ἡ χώρα περνᾶ δύσκολες μέρες καὶ ὁ λαὸς πλέον ἔχει χάσει τὴν ὑπομονή του. Φοβᾶστε τὸ ἐνδεχόμενο κοινωνικῆς ἐκρήξεως;

.        Ποιός δὲν τὸ φοβᾶται; Ὅταν ὡς λαὸς ἔχουμε χάσει κάθε πνευματικὸ ἔρεισμα, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐλεγχθεῖ ἡ ἀγανάκτηση, τὸ αἴσθημα τῆς ἀδικίας, ἡ πείνα καὶ τὰ συναφῆ;

Νιώθετε ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν πορεία καὶ τὶς ἐξελίξεις στὴν χώρα, ἀλλὰ καὶ τὴν στάση τῆς Εὐρώπης;

.        Δὲν εἶναι καὶ τόσο εὐχάριστες οἱ ἐξελίξεις. Νομίζω ὅτι δηγούμαστε σ στορικ θνικ καταστροφή. Δὲν περίμενα καὶ κάτι καλύτερο ἀπὸ τὴν Εὐρώπη. Τ χειρότερο εναι τι δν φαίνονται σημεα φύπνισης σ μς.

Μὲ θάρρος σταθήκατε στὸ πλευρὸ τοῦ λαοῦ, ὅταν ἐπιβλήθηκε τὸ χαράτσι τῆς ΔΕΗ. Τότε ὁρισμένοι σᾶς κατηγόρησαν γιὰ πολιτικὲς παρεμβάσεις. Τί τοὺς ἀπαντᾶτε;

.        Νὰ διαβάσουν προσεκτικὰ τὴν ἐγκύκλιο, νὰ σκεφθοῦν ἤρεμα καὶ μὲ εἰλικρίνεια νὰ ἀντικρίσουν τὴ σημερινὴ κατάσταση.

Κάποιοι πολιτικοὶ (μὲ πρῶτο ὅλων τὸν κ. Νίκο Σηφουνάκη) κατὰ καιροὺς σᾶς ἔχουν ἐπιτεθεῖ σκληρά. Σᾶς πικραίνει αὐτὴ ἡ συμπεριφορά;

.        Κανεὶς δὲν μὲ πικραίνει ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἑαυτό μου. Οἱ ἄνθρωποι δικαιοῦνται νὰ διαφωνοῦν ὄχι ὅμως καὶ νὰ διαστρέφουν ἐμπαθῶς τὴν ἀλήθεια.

Ὁ λαὸς ψάχνει στήριξη στὴν Ἐκκλησία. Ἂν καὶ πραγματοποιεῖται ἕνα τεράστιο κοινωνικὸ ἔργο, ἀκούγονται φωνὲς ποὺ λένε ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ κάνει περισσότερα. Συμφωνεῖτε;

.        Ἡ Ἐκκλησία πρέπει πάντοτε νὰ κάνει τὸ μέγιστο ποὺ μπορεῖ, νὰ ἀδειάζει τὰ ταμεῖα καὶ τὶς ἀποθῆκες της, νὰ προφέρεται στὴν ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις της, διαρκῶς νὰ λειτουργεῖ στὰ ὅριά της. Ἐκεῖ συναντᾶται ὁ Θεός. Συχν μως πάρχει νας παραλογισμς στς παιτήσεις π τ μερι ατν πο στέκονται κριτικ πέναντί της. Εναι ατο πο μιλον γι φιλέτα κα μύθητες περιουσίες. Εἶναι πολὺ ἄδικο νὰ προσφέρεται τόσο ἔργο, νὰ ἀγκαλιάζεται τόσος κόσμος καὶ μερικοὶ νὰ ἐπιμένουν νὰ ἀναπαράγουν κακίες.

Ἔχει εὐθύνες καὶ ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὴν παροῦσα κρίση;

.        Ἀσφαλῶς καὶ ἔχουμε ὅλοι μας. Ἂν ὡς Ἐκκλησία ἤμασταν πιὸ κοντὰ στὸ μήνυμα καὶ στὴν ἀποστολή μας, πόσο διαφορετικὰ θὰ ἦταν τὰ πράγματα; Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως πλευρά, ἡ Ἐκκλησία τί φταίει γιὰ ὅλες τὶς ἀπαράδεκτες πολιτικὲς ἐπιλογὲς ποὺ ἔγιναν τὰ τελευταῖα χρόνια; Ὁ διωγμὸς ποὺ δέχτηκε δὲν εἶναι ἄσχετος μὲ τὴν κρίση. Ἐκεῖ ποὺ ἐγὼ αἰσθάνομαι τὴν εὐθύνη μας δὲν εἶναι γιὰ τὸ τί κάναμε, ἀλλὰ γιὰ τὸ τί δὲν κάναμε.

[…]

Ἡ πρόσφατη ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ σᾶς ἱκανοποίησε;

.        Τν περίμενα κα πραγματικ μ νάπαυσε. Εχε στοιχεα προφητικο λόγου. λεγε καθαρ λήθειες. Ατ εναι ποστολ τς κκλησίας, χι ν λύσει τ καθημεριν προβλήματα. Ατ εναι χρέος τν πολιτικν μας κπροσώπων. Δική της ποστολ εναι ν μολογε τν λήθεια κα ν δείχνει τν δρόμο μας πρς τν Θεό.

Ἡ χώρα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φτώχεια, πάσχει καὶ ἀπὸ κατάθλιψη. Στὸ ἐπίπεδό της ψυχολογικῆς ἀνάτασης τοῦ λαοῦ πὼς καὶ μὲ ποιὸν τρόπο μπορεῖ νὰ βοηθήσει ἡ Ἐκκλησία;

.        ταν λαχτάρα τς ψυχς μας εναι Θεός, μπορε ν πάρχει λύπη, ποτ μως κατάθλιψη. Φανταστήκατε ποτὲ ἕναν μάρτυρα νὰ πέσει σὲ κατάθλιψη, ἐπειδὴ διώκεται; Αὐτὸ ποὺ προσφέρει ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ ζῶν Θεός. Ἡ προσευχὴ σὲ αὐτὸν εἶναι ἀνάσα. «Ἐπὶ τὸν Κύριον ἐλπίδα πᾶς τις κεκτημένος ὑψηλότερός ἐστι πάντων τῶν λυπούντων». Ἔτσι βοηθάει ἡ Ἐκκλησία.

Ἐλπίδα γιὰ τὸ μέλλον ὑπάρχει;

.        Ἀσφαλῶς καὶ ὑπάρχει. ν κρατηθομε γαντζωμένοι στν πίστη κα τν παράδοσή μας, κα ν μς χτυπήσουν, θ ναστηθομε. Κα ν μς διαλύσουν, θ νασυγκροτηθομε.

Πιστεύετε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκη ἀνανέωσης;

.        Ἐκκλησία σημαίνει διαρκῶς ἀνανέωση. «Εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσης». Ἂν ὑπάρχει αὐτὸς ὁ ἀνακαινισμός, τότε ἡ Ἐκκλησία μὲ ἀσφάλεια ἰσορροπεῖ ἀνάμεσα στὴν τόλμη τοῦ σύγχρονου λόγου καὶ στὸν σεβασμὸ τῆς διαχρονικῆς ἐμπειρίας της.

[…]

Πῶς κρίνετε τὴν περιπέτεια τῆς προφυλάκισης τοῦ ἡγουμένου Ἐφραίμ;

.        Ἕνας ἁγιορείτης ἡγούμενος στὴ φυλακή! Ὄχι ἔνοχος, ἀλλὰ ἐπικίνδυνος! Γιατί εἶπε μία δικαστὴς ὅτι ἔχει ροπὴ στὴν ἐγκληματικὴ δράση. Τν κλεισαν τν νθρωπο χι μ νακριτικ πόρισμα λλ μ δικαστικό… ψυχογράφημα. Ἂν εἶναι δυνατόν! Ἀπόδειξη τῆς πραγματικῆς μας κρίσης. Πῆγαν νὰ χτυπήσουν τὴν Ἐκκλησία καὶ μαχαίρωσαν τὴ δικαιοσύνη.

Ἡ ὑποστήριξη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὸν ἡγούμενο προκάλεσε ἀναταράξεις καὶ τὴν ἀντίδραση τοῦ μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. Πῶς κρίνετε τὴν ἀντίδρασή του;

.        Δὲν θὰ ἤθελα νὰ κρίνω ἕναν συνεπίσκοπό μου, μάλιστα μέσ μιᾶς κοσμικς ἐφημερίδας. Ἂς κάνει ὁ καθένας μόνος του τὶς κρίσεις του.

[…]

Ἐκτὸς ἀπὸ ἀρχιερέας εἶστε καὶ ἐπιστήμονας. Ἡ ἐπιστήμη συγκρούεται μὲ τὴν πίστη στὸν Θεό;

.        Ἐπιστήμονας ἤμουν, δὲν εἶμαι. Τώρα εἶμαι ἕνας ἁπλὸς μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλὰ μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά. Ἐμένα ἡ ἐπιστήμη μόνο καλό μοῦ ἔκανε. Εὐχαριστῶ πολὺ τὸν Θεὸ γιὰ τὸ δῶρο αὐτό. Τὸν εὐχαριστῶ ὅμως περισσότερο ποὺ μοῦ χάρισε τὴν εὐλογία τῆς πίστεως, τῆς ἱερωσύνης καὶ τῆς μοναχικῆς ζωῆς.
.        Ὅσο γιὰ τὴν σύγκρουση, εἶναι σὰν νὰ μὲ ρωτᾶτε ἂν μπορεῖ νὰ συγκρουστεῖ ἕνα ἀεροπλάνο μὲ ἕναν πύραυλο. Τὸ πρῶτο κινεῖται στὴν ἀτμόσφαιρα πολὺ χαμηλά. Τὸ δεύτερο στὸ Διάστημα, ἐλεύθερο ἀπὸ τὴν βαρύτητα.

Τὸ μεγάλο πείραμα ταῦ CERN ἀναζητᾶ τὸ σωματίδιο τοῦ Θεοῦ. Πρόκειται γιὰ ὕβρη ἢ γιὰ ἐπιστημονικὴ ἐπανάσταση;

.        Μὰ τί λέτε τώρα;; Ἂν ὑπάρχει, γιατί νὰ μὴν τὸ βροῦμε; Τὸ θέμα δὲν εἶναι νὰ βροῦμε στὸ CERN τὸ σωματίδιο τοῦ Θεοῦ. μες προσπαθομε ν συναντήσουμε μέσα μας τν διο τν Θεό. ν τ πρτο εναι πιστημονικ πανάσταση, τ δεύτερο εναι πνευματικ κρηξη. Καλ τ πρτο, μεγαλειδες τ δεύτερο.

, , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (Κ. Χολέβας)

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἴσως μιὰ μικρὴ δόση καταθλίψεως νὰ μᾶς προβληματίσει, νὰ μᾶς δώσει εὐκαιρία γιὰ τὴν «καλὴ ἀνησυχία», μήπως κάναμε λάθος π.χ. ποὺ κλωτσήσαμε κυριολεκτικῶς τὴν Ἐξομολόγηση ἀπὸ τὰ Σχολεῖα. Ἂς ἔρθουν τώρα οἰ Εἰδικοὶ τῆς Ψυχικῆς Ὑγείας νὰ βγάλουν τὰ κάστανα ἀπὸ τὴν φωτιά (τῆς ἐθνικῆς καταθλίψεως)

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Κωνσταντῖνος Χολέβας-
Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 22.02.2012

.        Γύρω μας βλέπουμε πρόσωπα σκυθρωπά. Τὸ ἄγχος καταλαμβάνει τοὺς Ἕλληνες καὶ εἶναι ἔκδηλη ἡ ἀγωνία γιὰ τὸ μέλλον. Οἱ δημοσκοπήσεις καὶ οἱ ἔρευνες τῶν εἰδικῶν Ἰνστιτούτων καταγράφουν μία ἐντεινόμενη καὶ διευρυνόμενη τάση ἐθνικῆς κατάθλιψης. Στὸ μετρὸ ἀκούω συνεχῶς καὶ περισσότερους ἀνθρώπους νὰ παραμιλοῦν. Στοὺς δρόμους βλέπουμε ἑκατοντάδες ἀνθρώπους νὰ ψάχνουν φαγητὸ στοὺς κάδους ἀπορριμμάτων. Ὁ καθένας μας ἐρωτᾶ τὸν ἄλλο τί ξέρει, τί ἀκούει, τί προβλέπει γιὰ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα. Σύγχυση ἐπικρατεῖ σὲ ὅσους ἀκοῦν καὶ διαβάζουν τὰ ΜΜΕ. Κάθε ἀναλυτὴς ἔχει τὴν δική του γραμμὴ καὶ ἄποψη, ποὺ διαφωνεῖ μὲ τὶς ἀπόψεις καὶ προβλέψεις τῶν ἄλλων. Εἰκόνες καὶ καταστάσεις ἀσυνήθιστες, εἰδικὰ γιὰ ὅσους γεννήθηκαν μετὰ τὸ 1950 καὶ ἔζησαν σὲ περιόδους σχετικῆς ἀνάπτυξης καὶ εὐμάρειας.
.        Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι τὸ στοίχημα τοῦ τόπου καὶ τοῦ λαοῦ μας θὰ κερδηθεῖ πρῶτα στὸν ψυχολογικὸ τομέα. Ἂν ἀφήσουμε τὴν ἀπαισιοδοξία νὰ μᾶς καταλάβει, δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ δοῦμε ψύχραιμα τὸ μέλλον. Ἡ ἀρχὴ πρέπει νὰ γίνει ἀπὸ τοὺς πολιτικούς. Νὰ ἐξηγήσουν ξεκάθαρα στὸν λαὸ τί συμφωνίες ὑπογράφουμε, τί ὑποχρεώσεις ἀναλαμβάνουμε, γιατί εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γίνουν ὅλα αὐτά. Νὰ ἀπαντηθοῦν τὰ ἐρωτήματα τῶν πολιτῶν ποὺ ἀγωνιοῦν, ἂν θὰ ἐπιστρέψουμε στὴν δραχμὴ καὶ ἂν θὰ χαθοῦν οἱ οἰκονομίες τους, τὶς ὁποῖες μὲ κόπο μάζεψαν. Λαὸς ποὺ πιστεύει ὅτι εἶναι παραπληροφορημένος, ἀνενημέρωτος καὶ ὅτι σκοπίμως τὸν κρατοῦν στὸ σκοτάδι, δὲν ἔχει τὴν διάθεση γιὰ θυσίες καὶ γιὰ ἐπίδειξη κατανόησης.
.        Θὰ εἶναι χρήσιμο νὰ πιεσθοῦν μὲ κάθε τρόπο οἱ Δημόσιες Ὑπηρεσίες, οἱ ΔΕΚΟ καὶ οἱ Τράπεζες νὰ ἐλαφρύνουν τὴν σκληρὴ πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθοῦν καὶ  νὰ ἄρουν ἢ νὰ ἀποσύρουν προσωρινὰ τὰ ἄδικα μέτρα καὶ τὰ ἀφόρητα βάρη. Ἡ ΔΕΗ πρέπει νὰ παύσει νὰ κόβει τὸ ρεῦμα σὲ ὅσους δὲν πληρώνουν τὸ χαράτσι τῶν ἀκινήτων μαζὶ μὲ τὸν λογαριασμὸ τοῦ ρεύματος καὶ τὰ Ἀνώτατα Δικαστήριά μας πρέπει νὰ ἐπιταχύνουν τὴν σχετικὴ ἀπόφασή τους μετὰ ἀπὸ τὶς προσφυγὲς ποὺ ἔχουν ὑποβληθεῖ. Οἱ Τράπεζες πρέπει νὰ τὸ καταλάβουν μόνες τους ἢ ἂν δὲν τὸ καταλάβουν, νὰ πιεσθοῦν γιὰ νὰ τὸ κάνουν καὶ νὰ δώσουν μεγαλύτερη περίοδο χάριτος ἢ νὰ δεχθοῦν ἀπομείωση τῶν ποσῶν τὰ ὁποῖα τοὺς χρωστοῦν οἱ δανειστές. Εἶναι πάρα πολλὰ τὰ νοικοκυριὰ ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ ξεπληρώσουν τὰ δάνεια ποὺ πῆραν γιὰ συγκεκριμένες  ὑπαρκτὲς ἀνάγκες. Ἂς μὴν στείλουν οἱ Τραπεζίτες αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους στὴν ἀπόγνωση καὶ σὲ πιθανὲς αὐτοκτονίες. πίδειξη νθρωπις κα πιεικείας θ κάνει καλ στν κοινωνικ συνοχ λλ θ βελτιώσει τν κοινωνικ εκόνα τν Τραπεζν. Ἂν δὲν κάνουν μόνες τους οἱ Τράπεζες τέτοιες φιλάνθρωπες ρυθμίσεις, κινδυνεύουν νὰ ὑποχρεωθοῦν ἀπὸ κάποια δικαστικὴ ἀπόφαση ἢ ἀπὸ σχετικὴ νομοθεσία. Καλύτερα νὰ λάβουν ἀπὸ μόνες τους τὴν πρωτοβουλία.
.        Τὰ ΜΜΕ ἂς εἶναι πιὸ προσεκτικὰ στὸν τρόπο μεταδόσεως  πληροφοριῶν καὶ  προβλέψεων. Ἡ τρομολαγνεία καὶ ἡ συνεχὴς ροὴ ἀπαισιοδόξων μηνυμάτων μπορεῖ προσωρινὰ νὰ φέρει τηλεθέαση, ἀλλὰ τελικὰ βλάπτει τὸ κοινωνικὸ σύνολο καὶ τὸ μέλλον τῆς χώρας. Μὲ ἀνθρώπους χωρὶς ἐλπίδα καὶ προοπτικὴ ἢ μὲ ἀνθρώπους εὑρισκομένους σὲ πλήρη σύγχυση καμία οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ ἀνάκαμψη δὲν εἶναι ἐφικτή. Οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν ΜΜΕ ἔχουν συμφέρον νὰ καλλιεργηθεῖ ἡ κατάλληλη ψυχολογία γιὰ καλύτερες ἡμέρες στὸ οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ πεδίο. Διότι ἂν ἀρχίσει νὰ λειτουργεῖ ἡ ἀγορά, τότε θὰ ὑπάρξουν καὶ περισσότερες διαφημίσεις, ἀπὸ τὶς ὁποῖες συντηροῦνται τὰ  Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως.
.        Ἡ Παιδεία ἑτοιμάζει τὰ παιδιά μας ὄχι μόνο γιὰ νὰ βροῦν ἕνα ἐπάγγελμα , ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἔχουν πλούσιο ψυχικὸ κόσμο καὶ νὰ γίνουν χρήσιμοι ἄνδρες καὶ γυναῖκες στὴν κοινωνία. Τὰ βιβλία,  τὰ προγράμματα, τὰ μηνύματα πρέπει νὰ γίνουν περισσότερο ἐλπιδοφόρα καὶ νὰ καλλιεργοῦν στοὺς νέους τὴν ἐλπίδα γιὰ ἕνα καλύτερο αὔριο. Ἡ Νεοελληνικὴ Λογοτεχνία νὰ γίνει τὸ μάθημα ἀπ’ ὅπου θὰ ἐφοδιασθοῦν τὰ Ἑλληνόπουλα μὲ ὄμορφες εἰκόνες στὸ μυαλό τους, γιὰ νὰ καταπολεμήσουν τὴν γενικευμένη μιζέρια. Γι᾽ αὐτὸ χρειάζεται νὰ ἀποβληθοῦν τὰ μελαγχολικὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα δυστυχῶς εἶναι πολλὰ σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες. Δῶστε στὰ παιδιά μας τοὺς μεγάλους λογοτέχνες ποὺ ὕμνησαν τὸ φῶς τῆς Ἑλλάδος, τὴν χριστιανική μας πίστη, τὴν λεβεντιὰ καὶ τὸ φιλότιμο ποὺ ἐπιδεικνύουν οἱ Ἕλληνες στὰ δύσκολα καὶ τὴν παραδοσιακὴ ἀλληλεγγύη πρὸς τὸν συνάνθρωπο. Ἡ Ἱστορία νὰ ἀξιοποιηθεῖ γιὰ νὰ νιώσουμε ὑπερήφανοι γιὰ τὴν συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Γιὰ νὰ διδαχθοῦν τὰ Ἑλληνόπουλα ὅτι περάσαμε καὶ ἀπὸ δυσκολότερες περιόδους καὶ παρὰ ταῦτα ἐπιβιώσαμε. Τὰ Θρησκευτικὰ νὰ ἀναβαπτισθοῦν στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ κληρονομιά, ἡ ὁποία μᾶς θυμίζει ὅτι πάντα μετὰ τὴν Σταύρωση ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάσταση. Ὅλα τὰ μαθήματα νὰ γίνουν ἀφορμὴ γιὰ ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ ἀνάταση. Γιὰ νὰ μπορέσει ἡ νέα γενιὰ νὰ διορθώσει τὰ λάθη τῆς δικῆς μας γενιᾶς, αὐτὰ ποὺ ὁδήγησαν στὴν κρίση.
.        Ἂς προσπαθήσει ὁ καθένας μας νὰ φανεῖ πιὸ δυνατὸς καὶ νὰ μεταδώσει μία σταγόνα ἐλπίδας στοὺς διπλανούς του. Εἴμαστε Ἕλληνες. Δικαιούμαστε νὰ παίρνουμε δύναμη ἀπὸ τὸ παρελθόν μας καὶ νὰ σχεδιάζουμε ἕνα καλύτερο μέλλον. Διότι μᾶς ἀξίζει. Εἴμαστε Ἕλληνες καὶ ἔχουμε μία τεράστια πνευματικὴ κληρονομὰ καὶ  τὸν θησαυρὸ τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης, ὥστε νὰ μὴν γαντζωνόμαστε μόνο στὰ ὑλικά. Ἔχουμε στὰ γονίδιά μας τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ἐπιμονή. Καὶ θὰ τὰ καταφέρουμε!

Κ.Χ. 20.2.2012

, ,

Σχολιάστε

XAΠΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ!

Χάπι γιὰ τὶς κακὲς μνῆμες!

.            Ὅπως ἀνέγραψαν πρόσφατα οἱ ἐφημερίδες («Ἐλεύθερος Τύπος» 5-10-2011), Βρετανοὶ ἐπιστήμονες «κατάφεραν νὰ ξεκλειδώσουν ὁρισμένα μυστικὰ τοῦ ἐγκεφάλου καὶ νὰ κατανοήσουν τὸ πῶς ἀντιμετωπίζουμε τὸ στρές, ἀνοίγοντας τὸν δρόμο γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς χαπιοῦ ποὺ θὰ σβήνει τὶς κακὲς ἀναμνήσεις καὶ θὰ θεραπεύει τὴν κατάθλιψη, ἐνῶ θὰ μπορεῖ νὰ ἔχει ἐφαρμογὲς σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ζήσει τραυματικὲς ἐμπειρίες, ὅπως τροχαῖα δυστυχήματα, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄτομα ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ φοβίες.
.         Οἱ ψυχολογικὲς καὶ διανοητικὲς διαταραχὲς ποὺ συνδέονται μὲ τὸ στρές, δήλωσε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἔρευνας δρ. Ρόμπερτ Πόλακ, «εἶναι ἐξαιρετικὰ συνηθισμένες καὶ ἐπηρεάζουν περισσότερο ἀπὸ τὸ 30% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Θέλουμε νὰ ἐρευνήσουμε ἐὰν οἱ μηχανισμοὶ ποὺ ἀνακαλύψαμε μποροῦν νὰ βοηθήσουν τὴν θεραπεία τῆς κατάθλιψης καὶ νὰ ἁπαλύνουν τὶς ἐπώδυνες ἀναμνήσεις».
.         Εἶναι ἄξιοι ἐπαίνων βέβαια οἱ ἐρευνητὲς ποὺ σκύβουν μέρα καὶ νύχτα μέσα στὰ ἐργαστήριά τους ὑπομονητικὰ ἐπὶ πολὺ χρονικὸ διάστημα, γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν κάποιο φαρμακευτικὸ σκεύασμα, μὲ τὸ ὅποιο θὰ μπορέσουν νὰ βοηθήσουν τὸν ἄνθρωπο.
.         Ὅμως ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀποτελεῖται μόνο ἀπὸ ὑλικὰ καὶ χημικὰ συστατικά. Ἔχει μέσα του καὶ τὴν πνοὴ τοῦ Θεοῦ, τὴν ἄϋλη καὶ ἀθάνατη ψυχή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν πεμπτουσία τῆς ὑπάρξεώς μας. Ἡ ψυχὴ ὅμως δὲν ρυθμίζεται μὲ χημικὲς οὐσίες καὶ χάπια, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία «θεραπεύει τὰ ἀσθενῆ».
.         Τὶς ἔνοχες κακὲς ἀναμνήσεις μπορεῖ νὰ τὶς ἐξάλειψει ἐντελῶς ἀπὸ τὴν ψυχή μας ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ ἱερὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως. Συγχρόνως ἡ θεία Χάρη μπορεῖ νὰ δώσει ἐλπίδα καὶ θάρρος στὸν ταλαιπωρημένο καὶ τσακισμένο ἄνθρωπο, ὅποιες καὶ ἂν εἶναι οἱ τραυματικὲς ἐμπειρίες τῆς ζωῆς του. Τὰ χάπια εἶναι ἁπλῶς βοηθητικὰ στὶς δύσκολες στιγμές. Καὶ τὸ νὰ θυμᾶται κανεὶς κάποιες καταστάσεις τῆς ζωῆς του τὸν ὠφελεῖ, γιὰ νὰ καταφεύγει στὴν ἀγάπη καὶ πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Δὲν εἶναι τὸ πᾶν ἡ ἐξάλειψη τῆς μνήμης. Τὸ πᾶν εἶναι ἡ ἕνωση μὲ Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος διὰ μέσου τῶν αἰώνων μᾶς καλεῖ κοντά του γιὰ νὰ μᾶς ἀναπαύσει: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. ια´ 28). Εὐτυχεῖς ὅσοι ἀκοῦνε τὴν πρόσκλησή του.

 ΠΗΓΗ: Περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2033, 15.11.2011
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, , , , ,

Σχολιάστε