Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Καστελλόριζο

ΟΙ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΙ (Γ.Ν. Παπαθανασόπουλος)

Οἱ Καστελλοριζιοὶ δὲν εἶναι μόνοι

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.                    Τὸ Καστελλόριζο εἶναι τὸ νησί, στὸ ὁποῖο κυρίως προσκρούουν οἱ ἐπεκτατικὲς βλέψεις τῆς Τουρκίας στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Τὸ Καστελλόριζο, ποὺ ἐπισήμως ὀνομάζεται Μεγίστη, ἀφοῦ εἶναι τὸ μεγαλύτερο νησὶ στὴν περὶ αὐτὸ συστάδα δεκατεσσάρων νήσων, νησίδων, καὶ βραχονησίδων. Τὰ χωρικὰ ὕδατα, ἡ ὑφαλοκρηπίδα καὶ ἡ ΑΟΖ ποὺ ἔχει, κατὰ τὸ Διεθνὲς Δίκαιό της Θάλασσας, τὸ Καστελλόριζο εἶναι  κάρφος στὰ ὄμματα τῆς σημερινῆς τουρκικῆς ἡγεσίας καὶ ἂν μποροῦσε νὰ τὸ ἀφανίσει, θὰ τὸ ἔκαμε εὐχαρίστως…
.                    Ἡ σύγχρονη Τουρκία στὰ σχέδιά της ἔχει ἀπέναντί της τὴν ἀποφασιστικότητα ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ εἰδικότερα τῶν φιλειρηνικῶν καὶ φιλήσυχων Καστελλοριζίων. Οἱ ἡρωικοὶ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ ξέρουν ὅτι δὲν εἶναι μόνοι τους καὶ αὐτὸ τοὺς δημιουργεῖ πνεῦμα ἀσφαλείας καὶ ἠρεμίας.
.                    Ἀπόδειξη τοῦ ἐμπράκτου ἐνδιαφέροντος τῶν Πανελλήνων εἶναι οἱ πολλές ἐκδηλώσεις ποὺ διεξήχθησαν φέτος στὸ νησί, μὲ τὴ συμμετοχὴ κρατικῶν καὶ ἰδιωτικῶν φορέων. Θὰ ἀναφέρουμε τὶς πιὸ πρόσφατες. Τὸν Αὔγουστο τὸ Ἵδρυμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, τὸ Ἑλληνικὸ Ἵδρυμα Ἱστορικῶν Μελετῶν καὶ ὁ Δῆμος Μεγίστης διοργάνωσαν Ἔκθεση μὲ θέμα «Ἡ ἀττικὴ γῆ ὑποδέχεται τοὺς πρόσφυγες τοῦ ΄22».
.                    Στὸ τέλος τοῦ ἰδίου μηνὸς διεξήχθη τὸ 7ο Διεθνὲς Φεστιβὰλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου «Πέρα ἀπὸ τὰ Σύνορα», φεστιβὰλ στὸ ὁποῖο ὑπῆρξαν  790 ὑποψηφιότητες ἀπὸ 100 διαφορετικὲς χῶρες. Στὸ φεστιβὰλ χορηγοὶ ἦσαν κρατικοὶ φορεῖς καὶ διάφορες πρεσβεῖες στὴν Ἀθήνα.
.                    Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε μὲ ἐπιτυχία τὸ 1ο Φεστιβάλ Γρίφων, τὸ ὁποῖο, κατὰ τοὺς διοργανωτὲς ἀποδείχθηκε ἐθνικῆς σημασίας ἐπιστημονικὸ γεγονός. Σημειώνεται ὅτι ὁ μαθηματικὸς Πανταζῆς Χούλης, πρώην καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Αὐστραλίας καὶ τώρα συνεργάτης τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης ἵδρυσε στὸ Καστελλόριζο Μουσεῖο Γρίφων, τὸ ὁποῖο διαθέτει μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες συλλογὲς Γρίφων παγκοσμίως. Τὸ φετινὸ φεστιβὰλ Γρίφων ἔκλεισε μὲ τὴ θέληση τῶν διοργανωτῶν νὰ γίνει θεσμός, ποὺ θὰ φέρει τὸ νησὶ στὸ κέντρο τοῦ παγκοσμίου ἐπιστημονικοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ θὰ ἐξάγει πολιτισμό.
.                    Τὸν ἴδιο μήνα, Σεπτέμβριο, ἡ «TΗΕ TEΛOΣ SOCIETY»  μία ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία μὲ ἱδρύτρια καὶ κινητήρια δύναμη τὴν Γεωργία Κοτρέτσος (γεννημένη τὸ 1978 στὴ Θεσσαλονίκη, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ὀλυμπία) ὀργάνωσε πολιτιστικὴ δράση στὸ Καστελλόριζο. Κατ’ αὐτὴ προσκλήθηκαν δέκα πρόσωπα, νέα στὴν ἡλικία τὰ περισσότερα, ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ πολιτισμοῦ, γιὰ μία σειρὰ ἐρευνητικῶν καὶ πειραματικῶν ἀσκήσεων. Ἦταν μία προσπάθεια  παρατήρησης καὶ ἑρμηνείας τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο, τὸ ἀνατολικότερο ἄκρο τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Εὐρώπης. Ἡ δράση ἐπεκτάθηκε στὰ νησιὰ τῆς Ρῶ καὶ τῆς Στρογγύλης, στὴν ὁποία διεξήχθη γιὰ πρώτη φορὰ πολιτισμικὴ δράση.
.                    Ἡ διακεκριμένη ἱστορικός τῆς Τέχνης Γεωργία Κακούρου – Χρόνη, συμμετέσχε στὴν ἐν λόγῳ δράση καὶ σὲ ἐρώτηση ἐφημερίδας  δήλωσε ὅτι καὶ στὸ Καστελλόριζο ἀποδεικνύεται ἡ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ: «Ἀκολουθώντας τ’ ἀχνάρια τοῦ χρόνου (διαδρομὲς σὲ σηματοδοτημένα καὶ μὴ μονοπάτια τοῦ Καστελλόριζου, ποὺ κάλυψαν τουλάχιστον τριάντα χιλιόμετρα) ἀνταμώθηκα μὲ μυκηναϊκὰ κυκλώπεια τείχη, λακοειδεῖς καὶ σκαλισμένους τάφους, πατητήρια, ἐκκλησάκια…Προϊστορικό, ἀρχαῖο, βυζαντινὸ καὶ νεότερο παρελθόν».
.                    Μακάρι καὶ οἱ Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ δώσουν τὸ «παρὼν» μὲ ἱεραποστολικὲς καὶ πολιτισμικὲς δράσεις στὸ Καστελλόριζο, σὲ συνεργασία μὲ τὴ νεοσύστατη Μητρόπολη Σύμης, στὴν ὁποία αὐτὸ ἀνήκει ἐκκλησιαστικά. Ἡ Σύμη εἶναι σὲ ἱκανὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο καὶ χωρὶς τακτικὰ διὰ θαλάσσης δρομολόγια. Ἔτσι ἡ ὅποια ἐπικοινωνία εἶναι δύσκολη. Ἡ ἀντικειμενικὴ δυσκολία τῆς διαποίμανσης, προκαλεῖ τὴν ἀπορία γιατί τὸ Καστελλόριζο ἀποφασίστηκε νὰ ἀνήκει ἐκκλησιαστικὰ στὴν ἀπομακρυσμένη Σύμη καὶ ὄχι στὴν πλησιέστερη  Ρόδο. Οἱ Μητροπόλεις τῆς Δωδεκανήσου ἀνήκουν, ὡς γνωστόν,  στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὸ ὁποῖο εἶναι ἐμπερίστατο. Θὰ μποροῦσαν νὰ δείξουν τὴ συμπαράστασή τους στὸ Καστελλόριζο καὶ οἱ Μητροπόλεις τῆς Κρήτης, οἱ ὁποῖες ἐπίσης ἀνήκουν στὴ δικαιοδοσία τοῦ Φαναρίου.-

Διαφήμιση

,

Σχολιάστε

H ΣΤΡΟΓΓΎΛΗ «ΤΟ ΠΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Μητρ. Μεσογαίας Νικόλαος), ὅπου ρητὰ ἀπαγορεύθηκε νὰ σηκωθεῖ ἡ ἑλληνικὴ σημαία: Μήπως στὸ μέλλον ἀποδειχθεῖ κάτι ποὺ δὲν θὰ ἤθελε κανεὶς νὰ σκεφθεῖ ὣς τώρα γιὰ τὸ μικρὸ ἑλληνικὸ νησάκι;

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Newsbomb.gr: ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΧΝΑΚΗ

.         Ἡ νῆσος Στρογγύλη ἔχει βρεθεῖ ἐδῶ καὶ λίγο καιρὸ στὸ ἐπίκεντρό της ἐπικαιρότητας, μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Newsbomb.gr γιὰ τὴν ἀπαγόρευση μετὰ ἀπὸ ἐντολὴ Βενιζέλου, νὰ ἁπλωθεῖ στὴν πλαγιὰ τοῦ νησιοῦ ἡ ἑλληνικὴ σημαία.
.           Τὸ γεγονὸς ἦρθε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μετὰ τὴν πρώτη Θεία Λειτουργία ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ νησὶ γιὰ νὰ τιμηθεῖ ὁ Ἅγιος Νικόλαος στὸν ὁποῖο ἀφιερώθηκε τὸ ἐκκλησάκι ποὺ χτίστηκε
.         Ἡ εἴδηση πυροδότησε ἐντονότατες ἀντιδράσεις, ἀφοῦ τὸ γεγονὸς μέχρι τὴ μέρα τῆς ἀποκάλυψης τοῦ Νewsbomb εἶχε γίνει γνωστὸ μόνο στοὺς κατοίκους τοῦ Καστελλόριζου. Ἐπισκεφθήκαμε τὸ νησὶ σὲ μία κρίσιμη περίοδο ποὺ οἱ ἐντολὲς ἦταν πολὺ συγκεκριμένες ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ τὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο ἐξωτερικῶν γιὰ ἀπαγόρευση ὁποιασδήποτε ἐπίσκεψης στὸ νησὶ πλὴν τοῦ στρατοῦ.
.         Ὑπῆρξε ἐπίσης ρητ παγόρευση ν σηκωθε λληνικ σημαία, δωρε τς μητρόπολης Μεσογαίας κα Λαυρεωτικῆς, στὴν πλαγιὰ τοῦ ἑλληνικοῦ νησιοῦ, γιὰ νὰ μὴν ξεσηκωθοῦν οἱ Τοῦρκοι… γείτονες, ὅπως εἶπαν οἱ ἁρμόδιοι. Λὲς καὶ οἱ γείτονες, ἂν εἶχαν ἕνα παρόμοιο περιστατικὸ νὰ γιορτάσουν, θὰ μᾶς σκέφτονταν ἀναλόγως ἢ θὰ μᾶς ζητοῦσαν τὴν ἄδεια, ὅπως εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ ἔχουμε πράξει ἐμεῖς.
.               Τὸ μικρὸ ἐξωκλήσι τοῦ Ἁγίου Νικολάου χτίστηκε μὲ χρήματα ποὺ φρόντισε νὰ μαζέψει ἀπὸ χορηγοὺς ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος καὶ ὁ πρῶτος ἑορτασμὸς θὰ γινόταν τὴν ἡμέρα τῶν θυρανοιξίων. Ἡ μέρα ἐκείνη θὰ ἦταν ἡ πιὸ λαμπρὴ γιὰ τὸ Καστελλόριζο καὶ τὴ Στρογγύλη καὶ ὅμως ὅλα «βομβαρδίστηκαν» σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτὰζ ἀπὸ ἕνα καὶ μόνο τηλεφώνημα.
.         Ἡ ἄφιξη τῶν ὑπουργῶν ποὺ εἶχε προγραμματιστεῖ στὴ Στρογγύλη ἀκυρώθηκε, ἐνῶ οἱ κάτοικοι, ποὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν τὸ προσκύνημά τους, ἔμειναν νὰ ἐκλιπαροῦν τὸν στρατὸ νὰ τοὺς μεταφέρει χωρὶς κανένα ἀποτέλεσμα. Ἡ ἐντολὴ ἦταν ρητὴ καὶ ἡ ἐκδήλωση δὲν ἔπρεπε νὰ ἀποκτοῦσε πολιτικὲς διαστάσεις, οὔτε -κυρίως- νὰ ἀποκτήσει δημοσιότητα μέσα ἀπὸ τὴν προβολή της στὰ ἐθνικὰ τηλεοπτικά μας δίκτυα.
.         Δέκα λεπτὰ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο βρίσκεται ἡ Στρογγύλη καὶ ὅμως… Οἱ κάτοικοί του δὲν μποροῦσαν νὰ βρεθοῦν σὲ αὐτὸ τὸ κομμάτι ἑλληνικῆς γῆς, στὸ σπίτι τους, χωρὶς νὰ ξέρουν τὸ γιατί.
.         Ὁ στρατὸς πάγωσε ἀπὸ τὴν ἐντολὴ τοῦ ὑπουργείου ἐξωτερικῶν. Ἐνῶ εἶχε προετοιμάσει σκάφη γιὰ νὰ μεταφέρει τὸν κόσμο στὴ Στρογγύλη δωρεάν, εἶχε καρφώσει τοὺς λοστοὺς γιὰ νὰ ἁπλώσει τὴν ἑλληνικὴ σημαία, εἶχε παραγγείλει μέχρι καὶ ἀναμνηστικὰ μπλουζάκια τυπωμένα μὲ τὴ Στρογγύλη, γιὰ νὰ τὰ μοιράσει στὸν κόσμο ποὺ θὰ πήγαινε νὰ προσκυνήσει τὸν Ἅγιο Νικόλαο, ἀκυρώθηκαν ὅλα. Μέσα σὲ λίγα λεπτά. Μὲ ἕνα τηλεφώνημα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα… Γι᾽ αὐτὸ καὶ δὲν εἶχαν κουράγιο οἱ στρατιῶτες τὴν ἑπόμενη μέρα νὰ κοιτάξουν στὰ μάτια τοὺς κατοίκους τοῦ Καστελλόριζου

Τί νὰ τοὺς ἔλεγαν; «Εἴχαμε ἑτοιμάσει μία τελετὴ μὲ περηφάνεια γιὰ τὶς ἑλληνικές μας ψυχὲς καὶ τὶς δικές σας ποὺ κάθεστε ἐδῶ στὰ ξεχασμένα καὶ κρατᾶμε τὴν Ἑλλάδα ζωντανὴ καὶ τελικὰ κάποιοι βομβάρδισαν τὸ πεῖσμα μας;»…
Τί νὰ τοὺς ἔλεγαν; Πὼς ἐπὶ ὁλόκληρους μῆνες χτίζαμε τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νικολάου μαζὶ μὲ τοὺς μηχανικούς, τοποθετούσαμε ἱστοὺς γιὰ σημαῖες, ζητούσαμε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία νὰ μᾶς βοηθήσει στὸ ἔργο μας, γιὰ νὰ γιορτάσουμε στρατὸς καὶ πολίτες πάνω στὴν ἑλληνική μας βραχονησίδα καὶ δὲν μᾶς τὸ ἐπέτρεψαν;
Τί νὰ τοὺς ἔλεγαν; Πὼς ἐσᾶς ποὺ κρατᾶτε ἑλληνικὸ τὸ Καστελλόριζο καὶ λόγῳ τῆς παρουσίας σας κρατᾶμε καὶ τὴ Στρογγύλη, δὲν καταφέραμε νὰ σᾶς δώσουμε μία τέτοια χαρὰ νὰ βρεθεῖτε στὸ νησί μας, σὲ μία στιγμὴ ἐθνικῆς ἀνάτασης; Πὼς ἡ καρδιά μας χτυποῦσε δυνατὰ καὶ παραλίγο νὰ ἐκραγοῦμε, ὅταν ἀκούγαμε αὐτὴν τὴν ἐντολὴ ἀπὸ τοὺς ἐπισήμους, τό… «κανένας πολίτης στὴ Στρογγύλη, ὄχι σημαῖες καὶ ἑορτασμοί»; Πὼς βάλαμε τὰ κλάματα ἀπὸ τὸν ἐκνευρισμό μας, διότι ξαφνικὰ δὲν ξέραμε γιατί μᾶς γκρέμισαν ὅ,τι χτίσαμε; Πὼς ἔπρεπε νὰ δικαιολογήσουμε τὴν ἀπόφασή τους λέγοντας στὸν κόσμο ὅτι πρόκειται γιὰ στρατιωτικὴ ἀπόφαση;

[…]

.           Ὁ μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος πρωτοστάτησε σὲ αὐτὴν τὴν ἰδέα, νὰ χτιστεῖ τὸ ἐκκλησάκι στὴ Νῆσο Στρογγύλη καὶ φρόντισε οἰκονομικὰ γιὰ αὐτό. Ἔζησε ὅμως καὶ ὅλη τὴν ξεφτίλα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους νὰ τηρεῖ γιὰ ἄλλη μία φορὰ πολιτικὴ ἀναμονῆς, ὥστε νὰ μὴν προκαλέσει τοὺς Τούρκους, τὴ στιγμὴ ποὺ ἐκεῖνοι μᾶς πλησιάζουν μὲ θράσος καθημερινὰ καὶ φτάνουν μέχρι τό… Σούνιο. κτς κι ν στ μέλλον ποδειχθε κάτι πο δν θ θελε κανες ν σκεφθε ς τώρα γι τ μικρ λληνικ νησάκι.
.           Ὅσο ἤπιος καὶ ἂν ἀκούγεται ὁ σεβαστὸς Μητροπολίτης στὴ συνέντευξη ποὺ μᾶς παραχώρησε γὶ αὐτὸ τὸ δημοσίευμα, ὁ λόγος τοῦ κρύβει πολλὰ μηνύματα. Δὲν κρύβει μόνο τὸν ἐνθουσιασμὸ ἑνὸς πατριώτη ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν καὶ ὅσοι μᾶς κυβερνοῦν, ἀλλὰ κρύβει καὶ τὴν εὐγενικὴ πικρία ποὺ τὴν τοποθετεῖ πολὺ ἔξυπνα στὴν δικαιολογία ὅτι «ἴσως κάποιο λόγο νὰ εἶχαν ποὺ δὲν ἤθελαν αὐτὸν τὸν ἑορτασμό…».
.       Καὶ κάτι τελευταῖο ποὺ ἴσως λέει πολλά… Ὁ στρατηγὸς τοῦ τάγματος τοῦ Καστελλορίζου παραιτήθηκε πρόσφατα… Σᾶς τὸ παραθέτουμε ὡς πληροφορία χωρὶς περαιτέρω σχολιασμό. Θὰ σᾶς τονίσουμε ὅμως ὅτι δὲν εἶναι ὁ μοναδικὸς στρατηγὸς ποὺ ἀναγκάζεται νὰ παραιτηθεῖ μετὰ ἀπὸ τέτοιους χειρισμοὺς τῶν ἁρμοδίων καὶ θὰ ἐπανέλθουμε μὲ ἀναλυτικὸ ρεπορτάζ.[…]

 

ΠΗΓΗ:newsbomb.gr

, , ,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΕΙΝΑΙ ΞΕΓΡΑΜΜΕΝΟ» ! (Οἱ δηλώσεις τοῦ δημάρχου κάνουν τὸν γύρο τῆς γείτονος))

ΤΟΝ ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

«Τὸ Καστελλόριζο ἔχει ξεγραφτεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα»   

.          «Ἐξαρτώμαστε ἀπὸ τὴν Τουρκία». Αὐτὸ φέρεται νὰ δήλωσε ὁ δήμαρχος τοῦ ἀκριτικοῦ Καστελλορίζου, Παῦλος Πανηγύρης, σὲ τουρκικὴ ἱστοσελίδα, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ εἴδηση νὰ κάνει τὸ γύρο τῆς γειτονικῆς χώρας, μὲ ὅ,τι αὐτὸ μπορεῖ νὰ σημαίνει! Οἱ τουρκικὲς ἐφημερίδες «Aksam», «Vatan», «Turkiye» καὶ «Posta», δημοσιεύουν τὶς δηλώσεις τοῦ δημάρχου τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀκριτικοῦ νησιοῦ μὲ τίτλο «Ὁ δήμαρχος τοῦ Καστελλορίζου εἶπε “ἐξαρτώμαστε ἀπὸ τὴν Τουρκία”. Οἱ δηλώσεις τοῦ δημάρχου ἀναρτήθηκαν πρῶτα στὴν ἱστοσελίδα NTV, ἐκεῖ ὅπου ὁ κ. Πανηγύρης φέρεται νὰ δήλωσε ὅτι «ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια οἱ ἀνάγκες τῶν κατοίκων τοῦ Καστελλορίζου καλύπτονται ἀπὸ τὴν Τουρκία» καὶ γι’ αὐτὸ τὸν λόγο, ὅπως εἶπε, «τὸ νησὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν γειτονικὴ χώρα». Τὰ δημοσιεύματα ἀναφέρονται ἐπίσης στὴν διαμαρτυρία τοῦ δημάρχου γιὰ τὴν ἀδιαφορία ποὺ δείχνει ἡ Ἀθήνα, ἐδῶ καὶ δέκα ὀκτὼ χρόνια, ποὺ εἶναι δήμαρχος. Μὲ ἀφορμὴ δὲ αὐτὸ ὁ κ. Πανηγύρης δηλώνει ὅτι «τὸ Καστελλόριζο ἔχει ξεγραφτεῖ πρὸ πολλῶν ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα». Δήλωση φυσικὰ ποὺ ἀποτελεῖ τὸ κερασάκι στὴν τούρτα, δίνοντας περισσότερο «ἀέρα» στὶς βλέψεις τῶν γειτόνων. Συγκεκριμένο δημοσίευμα ἀναφέρει ὅτι «ὁ δήμαρχος τοῦ Καστελλορίζου, ποὺ ἀπέχει 1.300 μέτρα ἀπὸ τὸ Κὰς τῆς Τουρκίας, καὶ εἶναι ἑλληνικὸ ἔδαφος, εἶπε ὅτι ἡ Ἀθήνα τοὺς ἔχει ξεχάσει πρὸ πολλοῦ καὶ τόνισε ὅτι καλύπτουν τὶς ἀνάγκες τους ἀπὸ τὴν Τουρκία». Μέσα στὸ ἴδιο πλαίσιο ὑποστηρίζεται ὅτι ὁ δήμαρχος τοῦ ἀκριτικοῦ νησιοῦ καὶ παλαιότερα εἶχε ἀπειλήσει ὅτι θὰ κηρύξει τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ Καστελλορίζου, λόγῳ τῆς ἀδιαφορίας τῆς Ἀθήνας.

 ΠΗΓΗ: infognomonpolitics.blogspot.gr (ἀπὸ proodos.net)

Σχολιάστε

SOS ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

SOS κπέμπει τ Καστελόριζο
γι
κλείσιμο Γυμνασίου-Λυκείου

ΕΡΩΤ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πῶς λέγεται μὲ μιὰ λέξη  στὰ …ἑλληνικὰ τὸ κατωτέρω περιγραφόμενο;

.          Μαθητές, γονεῖς καὶ Δῆμος ἀποφάσισαν τὸ κλείσιμο τοῦ Γυμνασίου καὶ Λυκείου στὸ ἀκριτικὸ νησί, ἀφοῦ λείπουν οἱ μισοὶ καθηγητές! Ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ προσωπικὸ εἶναι κενὲς οἱ θέσεις 2 φιλόλογων καθηγητῶν, 1 Πληροφορικῆς, 1 Ἀγγλικῶν, 1 Γαλλικῶν καὶ 1 Καλλιτεχνικῶν, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ μαθητὲς νὰ κάνουν καθημερινὰ μάθημα μόνο 2 – 3 ὧρες!
.          Σημειώνεται ὅτι κενὲς παραμένουν οἱ θέσεις 1 καθηγητῆ Φυσικῆς καὶ 1 Μαθηματικῶν, ποὺ ἀναμένεται νὰ καλυφθοῦν μέσα στὴ βδομάδα, σύμφωνα μὲ τὶς ὑποσχέσεις ποὺ δόθηκαν. Τὸ δημοτικὸ συμβούλιο Καστελορίζου, οἱ γονεῖς καὶ οἱ μαθητές, ἀπέστειλαν ψήφισμα διαμαρτυρίας στὸ Ὑπ. Παιδείας, ἐπισημαίνοντας ὅτι ἂν δὲν καλυφθοῦν τὰ κενὰ σὲ καθηγητές, πολλοὶ γονεῖς θὰ μετακομίσουν ἀπὸ τὸ νησὶ καὶ θὰ πᾶνε ἀλλοῦ, προκειμένου νὰ συνεχίσουν τὸ σχολεῖο τους.
.          Σύμφωνα μὲ τὸ rodosalarm.gr στὴν Γ´ λυκείου ὁ ἕνας καὶ μοναδικὸς μαθητὴς δὲν ἔχει ἀρχίσει ἀκόμη νὰ διδάσκεται τὸ μάθημα τῆς Πληροφορικῆς ποὺ εἶναι μεταξὺ τῶν ἐξεταζομένων στὶς Πανελλαδικὲς ἐξετάσεις. Ἐπίσης δὲν λειτουργεῖ τὸ σύστημα τῆς ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας.

 ΠΗΓΗ: newsbomb.gr/prionokordela

Σχολιάστε

ΛΕΗΛΑΤΕΙΤΑΙ ΑΓΡΙΩΣ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ

Λεηλατεται γρια τ Καστελλόριζο
Ποιοὶ ἁρπάζουν μεγάλες ἐκτάσεις στὸ ἀκριτικὸ νησὶ

Τοῦ Κώστα Χαρδαβέλλα 

.          Λίγους μῆνες πρὶν φύγει ἀπὸ τὴν ζωή, ὁ οἰκονομικὸς ἐπιθεωρητὴς Κρήτης καὶ Δωδεκανήσου Μανώλης Χριστοδουλάκης ὑπέβαλε ἐπίσημη ἔκθεση στὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν μὲ τὴν ὁποία ζητοῦσε νὰ γίνει ἐπειγόντως ἔλεγχος σὲ ὅλους τους τίτλους κτήσεων μεγάλων οἰκοπέδων στὸ Καστελλόριζο γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν σκοτεινὴ αὐτὴ ὑπόθεση.
.          Λόγῳ τῆς ὑψίστης στρατηγικῆς σημασίας τοῦ νησιοῦ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὁ ἀείμνηστος Χριστοδουλάκης ζητοῦσε νὰ ξεκαθαριστεῖ ἂν οἱ τελικοὶ ἀποδέκτες τῶν ἐκτάσεων στὸ Καστελλόριζο ἦταν Τοῦρκοι ἰδιῶτες ἢ ἑταιρεῖες τουρκικῶν συμφερόντων.
.          Ὁ ἔλεγχος Χριστοδουλάκη ἔγινε τὸ 2008 καὶ ἀποκάλυπτε ὅτι ἀπὸ τὸ 2000 εἶχαν γίνει 1.500 συμβολαιογραφικὲς πράξεις γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ἰδιοκτησίας στὸ ἀκριτικὸ νησὶ τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει περισσότερους ἀπὸ 200 κατοίκους.
.          Προφανῶς μιλᾶμε γιὰ ἕνα σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων ποὺ ἐφάπτεται τῶν κυριαρχικῶν καὶ ἐθνικῶν δικαιωμάτων μας στὸ Αἰγαῖο. Ἀπὸ τὸ 2005 ὑπῆρχε ἡ φήμη στὰ Δωδεκάνησα ὅτι μία μαφία ἑλληνοτουρκικὴ ἁρπάζει ἰδιωτικὴ καὶ δημόσια γῆ στὸ Καστελόριζο. Ἡ μέθοδος ἦταν νὰ οἰκειοποιοῦνται παράνομα ἐκτάσεις ποὺ ἀνῆκαν σὲ οἰκογένειες ἀπὸ τὸ Καστελόριζο, ποὺ εἶχαν μεταναστεύσει στὸ ἐξωτερικὸ καὶ μετὰ νὰ τὶς μεταπωλοῦν σὲ ξένους ἐπενδυτές.
.          Δύο χρόνια ἀργότερα, τὸ 2007, εἶχε φθάσει ξαφνικὰ στὸ ἀκριτικὸ νησὶ κλιμάκιο τῆς οἰκονομικῆς ἐπιθεώρησης Δωδεκανήσου καὶ Κρήτης μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν τότε διευθυντὴ τοῦ Μανώλη Χριστοδουλάκη, ὁ ὁποῖος τὸ 2008 ὑπέβαλε ἕνα πόρισμα-σὸκ, στὸ ὁποῖο μιλοῦσε ἀνοιχτὰ γιὰ ἐθνικοὺς κινδύνους ἀπὸ τὸ ξεπούλημα μεγάλων ἐκτάσεων στὸ Καστελόριζο.
.          Ἕνα ἀπὸ τὰ συμπεράσματα τοῦ Χριστοδουλάκη ἦταν ὅτι περίπου 20 οἰκογένειες εἶχαν καταφέρει μέσα σὲ μία δεκαετία νὰ κατέχουν ἑκατοντάδες οἰκόπεδα στὸ νησὶ ἀλλὰ τὰ ἐπίμαχα συμβόλαια ποὺ γινόντουσαν στὴ Ρόδο κατὰ ἕνα περίεργο τρόπο ἐξαφανιζόντουσαν ἀπὸ τὰ διάφορα ὑποθηκοφυλακεῖα.
.          Ὁ Χριστοδουλάκης μιλᾶ στὴν ἔκθεσή του γιὰ κύκλωμα ποὺ δρᾶ μεθοδικὰ στὸ Καστελόριζο καὶ τόνιζε ὅτι κατὰ περίεργο τρόπο στοὺς ὑποψήφιους ἰδιοκτῆτες ἐκτάσεων περιλαμβάνονταν ἐπιφανεῖς παράγοντες καὶ τῶν Ἀθηνῶν, ἐνῶ ἄφηνε ὑπονοούμενα ὅτι πίσω ἀπ’ ὅλα αὐτὰ ὑπάρχουν παράγοντες τῆς Τουρκίας ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ δημιουργήσουν τουρκικὸ θύλακα στὸ ἀκριτικὸ νησί.
.          Τὴν ἄποψη αὐτὴ ὑποστήριζε καὶ ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Μεγίστης, πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μαλτέζος, ὁ ὁποῖος τὸ 2010 εἶχε ἀποστείλει μία ἐξαιρετικὰ σκληρὴ ἀναφορὰ πρὸς τὶς ὑπηρεσίες ποὺ διενεργοῦν τοὺς ἐλέγχους στὸ Καστελόριζο ζητώντας τους νὰ ἐπέμβουν δυναμικὰ καὶ νὰ σταματήσουν τὴ λεηλασία τοῦ Καστελόριζου.

 ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

 

 

Σχολιάστε

ΒΑΖΕΙ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ

.            Φωτι στν Ἀν. Μεσόγειο βάζει Τουρκία μ τν πόφασή της ν προχωρήσει σ ρευνες καθαρ ντὸς τῆς λληνικς φαλοκρηπίδας κα ντὸς τῆς δυνητικς λληνικς ΑΟΖ σ σχετικ συμφωνία μ τν ταιρεία Shell. Φυσικ τ ρώτημα πο τίθεται εναι πλό: Τί προτίθεται ν πράξει θήνα;
.            Ἡ ἱστορία τῶν τουρκικῶν γεωτρήσεων ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ Νοέμβριο τοῦ 2011 – καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὶς 16/11 – ὅταν ἀνακοινώθηκε ἡ ὑπογραφὴ συμφωνίας μεταξύ του τουρκικοῦ ὑπουργείου Ἐνέργειας καὶ τῆς Ἀνώνυμης Ἑταιρείας Πετρελαίων Τουρκίας (TPAO) καὶ τῶν ἑταιρειῶν Shell καὶ Exxon, γιὰ τὴν ἔναρξη δοκιμαστικῶν γεωτρήσεων σὲ περιοχὲς οἱ ὁποῖες χωρίζονται σὲ 7 ζῶνες, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 3 θὰ ἀνήκουν στὴ Shell καὶ οἱ 4 στὴν Exxon. Ἀπὸ δημοσιεύματα μάλιστα τοῦ τούρκικου Τύπου ἔχει γίνει πὼς οἱ ἔρευνες θὰ ξεκινήσουν ἀρχικὰ στὰ ἀνοιχτὰ τῆς Ἀττάλειας, ὅπου ἡ θάλασσα ἔχει βάθος 2.500 μέτρων, καὶ ὅτι τὰ ἔξοδα καὶ τὴν πλατφόρμα θὰ τὰ ἀναλάβει ἡ ἑταιρεία Shell. Σὲ περίπτωση ποὺ βρεθεῖ πετρέλαιο ἢ φυσικὸ ἀέριο οἱ σχετικὲς ἐπενδύσεις, ὕψους περίπου ἑνὸς δισ. δολαρίων, θὰ καλυφθοῦν ἀπὸ τὴν ἴδια ἑταιρεία, ἐνῶ τὸ πετρέλαιο θὰ μοιραστεῖ σὲ ποσοστὸ 50-50 μεταξύ της Shell καὶ τῆς Τουρκίας.
.            Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῶν πεδίων τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ ποὺ ἐπικαλύπτονται ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἐπιδιώξεις οἱ ἔρευνες τῆς Τουρκίας θὰ ἐπεκταθοῦν καὶ πρὸς δυτικὰ περνώντας ἀπὸ τὴ Μεγίστη (Καστελλόριζο) καὶ φτάνοντας σχεδὸν στὰ ὅρια Ρόδου καὶ Καρπάθου(!) καταπατώντας τὴν ἑλληνικὴ ὑφαλοκρηπίδα.
.            Ἡ Ἑλλάδα, ποὺ γιὰ ἀκόμη μία φορά, ἀποδεικνύεται ὅτι τὰ φοβικά της σύνδρομα τὴν ὁδηγοῦν σὲ μία νέα ἧττα –ἐνεργειακὴ αὐτὴ τὴ φορὰ– καθώς, ὅταν ἔπρεπε, δὲν διανοήθηκε κἂν νὰ προχωρήσει σὲ ἀνακήρυξη τῆς ΑΟΖ, βρίσκεται ἀντιμέτωπη μὲ μία τουρκικὴ ἐνέργεια ποὺ θὰ τῆς στερήσει κρίσιμα ἐνεργειακὰ πεδία, σὲ μία ἐποχὴ ὅπου ἐρευνῶνται ἀπεγνωσμένα τρόποι, οἱ ὁποῖοι θὰ πρόσθεταν στὸ ἐθνικό της εἰσόδημα. Πλὴν ἑνός: Αὐτῶν ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ΑΟΖ καὶ τὶς ἔρευνες σὲ περιοχὲς ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ «ἐκνευρίσουν» τὴν «Ὑψηλὴ Πύλη».  Μιὰ Ἑλλάδα ποὺ παραπαίει κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῆς οἰκονομικῆς της κρίσης καὶ φοβουμένη καὶ τὴν ἀνάσα ἀκόμη τῆς Τουρκίας, εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀμφίβολο ἐὰν καταφέρει νὰ ὀρθώσει τὸ ἐθνικό της ἀνάστημα στὴ νέα αὐτὴ τουρκικὴ «ἐπέλαση» πρὸς τὰ δυτικά.

ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗ !

Τ Καστελόριζο πιστρέφει στὴν Δραχμ
ς νδειξη διαμαρτυρίας πρς τὸ Κράτος

.              Ἡ Μεγίστη, γνωστότερη μὲ τὴν ὀνομασία Καστελλόριζο (κόκκινο φρούριο), ἀποτελεῖ τὸ νοτιανατολικότερο ἄκρο τῆς Εὐρώπης. Ἀπέχει μόλις 2 ναυτικὰ μίλια ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀκτὲς καὶ οἱ 450 κάτοικοί της (μαζὶ καὶ οἱ στρατιῶτες) νιώθουν καθημερινὰ τὴν «καυτὴ ἀνάσα» τῆς γείτονος ἀπὸ πάνω τους.
.              Τὴν ὥρα δέ ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἑτοιμάζεται νὰ ὑπογράψει ἕνα νέο μνημόνιο, ἐν μέσῳ ἔντονων ἀντιδράσεων κοινωνίας καὶ ἐργαζομένων, ὥστε ἡ χώρα μας νὰ παραμείνει πάσῃ θυσίᾳ στὸ εὐρώ, στὸ Καστελλόριζο, τὸ «νησὶ τοῦ μνημονίου», προσωνύμιο ἀπὸ τότε ποὺ ὁ τέως πρωθυπουργὸς Γ. Παπανδρέου πρὶν σχεδὸν 22 μῆνες ἀνακοίνωσε ἀπὸ τὸ νησὶ τὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδας στὸ πρῶτο μνημόνιο, ἑτοιμάζεται νὰ ὑψώσει σημαία ἀνεξαρτησίας καὶ νὰ ἐπιστρέψει ἐκεῖ ἀπὸ ὅπου ξεκίνησε ἡ Ἑλλάδα: Στὴν δραχμή!!!
.              Ἐνδεικτικὰ εἶναι τὰ ὅσα λέει στὴν aftodioikisi.gr  ὁ δήμαρχος τοῦ «νησιοῦ τοῦ μνημονίου», ὁ Παῦλος Πανηγύρης, ἐκφράζονται τὸν θυμὸ ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπελπισία του ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ τῶν πολιτικῶν ἀπέναντι στὸ Καστελόριζο.
.              «Κάποια στιγμὴ θὰ σηκωθοῦμε νὰ φύγουμε καὶ θὰ σηκώσουμε τὴν “ἀνεξάρτητη σημαία τῆς ἐπανάστασης”, τὴν “ἀνεξάρτητη σημαία τοῦ Καστελλόριζου”. Θὰ ἐπιστρέψουμε στὴν δραχμή, μιᾶς καί, ὅπως φαίνεται, ἡ πατρίδα μας μὲ τὸ εὐρὼ δὲν εἶναι πλέον ἀνεξάρτητη. Γιὰ νὰ εἴμαστε καὶ Ἕλληνες καὶ ἀνεξάρτητοι», τονίζει μὲ ἔμφαση.
.              Καὶ προσθέτει: «Νιώθουμε παραμελημένοι, ἐγκαταλελειμμένοι, ὅτι δὲν ὑπάρχει κράτος. Δεκαοχτὼ χρόνια δήμαρχος καὶ ἔχω ἀπογοητευθεῖ», σημειώντας πὼς ἡ ἀνάπτυξη δὲν ἔχει φτάσει ἀκόμα στὸ νησί, ἢ ἂν πῆγε, «ἔφυγε» μαζὶ μὲ τοὺς ἐπισήμους καὶ τὶς ὑποσχέσεις τους. «Κατέστρεψαν τὸ Καστελλόριζο, καταστρέφουν τὴν χώρα» […]

ΠΗΓΗ: «αἰέν ἀριστεύειν» (ἀπὸ aftodioikisi.gr)

,

Σχολιάστε

Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΠΛΕΥΣΗ ΤΟΥ KUZNETSOV ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ ΣΑΦΗΣ ΡΩΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΟΖ

Ρωσία μ τ Admiral Kuznetsov
“λύνει” τ
θέμα τς “ΑΟΖ Μεγίστης”
βλ. σχετ.: https://christianvivliografia.wordpress.com/2012/01/11/ὁ-πόλεμος-τῆς-αοζ/ 

.            Σαφῆ καὶ ξεκάθαρη θέση ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης, ὅπως αὐτὴ συνιστᾶται ἀπὸ τὴν περίληψη τῆς Μεγίστης (Καστελλόριζου) σὲ αὐτήν, παίρνει ἡ Ρωσία σήμερα: Αὐτὴ τὴν ὥρα τὸ ἀεροπλανοφόρο Admiral Kuznetsov κινεῖται  ἀκριβῶς ἐπάνω στὸ σημεῖο ποὺ ἀμφισβητεῖ ἡ Αἴγυπτος ὅτι ὑπάρχει ἑλληνικὴ ΑΟΖ, στὰ ἀπώτατα ὅρια τοῦ FIR Ἀθηνῶν μεταξὺ Μεσγίστης καὶ Καρπάθου, νοτιοανατολικὰ τῆς Σητείας. Σὲ δήλωση στὸ defencenet.gr ἀνώτατου Ρώσου ἀξιωματούχου τοῦ ὑπουργείου Ἄμυνας ἀπὸ τὴν Μόσχα σημειώνεται ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ἔχει συγκεκριμένα δικαιώματα στὴν περιοχὴ καὶ νησιὰ ποὺ συνιστοῦν αὐτὰ τὰ δικαιώματα», ἐννοώντας φυσικὰ τὴν Μεγίστη.
.            Σημειώνουμε ὅτι αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἡ ρωσικὴ ἁρμάδα ἔχει ἁπλωθεῖ σὲ ὅλη τὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἀπὸ τὸ ἑλληνοαιγυπτιακὸ σύνορο τοῦ FIR μέχρι τὶς ἀκτὲς τοῦ Λιβάνου μὲ τὸ Admiral Kuznetsov νὰ βρίσκεται μόνο του μὲ τὴν συνοδεία ἑνὸς ὑποβρυχίου προστασίας στὸ σημεῖο ποὺ προείπαμε.
.            Βέβαια ὑπάρχει καὶ ἕνας ἀκόμα λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο βρίσκονται ἐκεῖ: Εἶναι ἀκριβῶς ἐπάνω στὴν λεγόμενη «Κοιλάδα τοῦ Ἡροδότου», ἡ ὁποία θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον πλούσιες ἐνεργειακὰ περιοχὲς τοῦ πλανήτη μὲ τὰ ἀποθέματα σὲ πετρέλαιο καὶ φυσικὸ ἀέριο νὰ συγκρίνονται μὲ αὐτὰ τῆς Βόρειας Θάλασσας, ὅταν ἀνακαλύφθηκαν στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ’70!
.            Ἡ Ρωσία, ὅπως καὶ τὸ Ἰσραήλ, ὅπως πρῶτο ἀποκάλυψε τὸ defencenet.gr ἔχει ζητήσει νὰ προχωρήσει σὲ ἄμεσες γεωτρήσεις μὲ ἰδιαίτερα συμφέροντες ὅρους γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἔχoυν εἰσπράξει ἔμμεση ἀρνητικὴ ἀπάντηση.
.            Ἡ μοναχικὴ κίνηση τοῦ Admiral Kuznetsov ἀπὸ χθὲς τὸ βράδυ (καὶ μάλιστα χωρὶς νὰ κάνει ἀσκήσεις, ἁπλὰ καὶ μόνο προβολὴ ἰσχύος), ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τῆς Συρίας, μέχρι νότια τῆς Κύπρου καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὰ ὅρια τοῦ FIR Ἑλλάδας-Αἰγύπτου (ὅρια ποὺ καθορίζονται ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο καἐφάπτονται μὲ τὴν δυνητικἑλληνικὴ ΑΟΖ), μόνο τυχαία δὲν εἶναι…

 ΠΗΓΗ: defencenet.gr

, , , , , , ,

Σχολιάστε

Ο “ΠΟΛΕΜΟΣ” ΤΗΣ ΑΟΖ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ-“ΑΓΚΑΘΙ”

Ὁ “πόλεμος” τῆς ΑΟΖ, τὰ λάθη καὶ οἱ “κόκκινες γραμμὲς” τῆς Ἑλλάδας.
Θέμα ἐπιβίωσης 

.        Γιὰ “νέες πηγὲς πλούτου”, μίλησε ὁ ΥΕΘΑ Δ. Ἀβραμόπουλος μετὰ ἀπὸ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ τὸν Ἰσραηλινὸ ὁμόλογό του. Μόνο ποὺ γιὰ νὰ ὑπάρξουν αὐτὲς οἱ νέες πηγὲς πλούτου, θὰ πρέπει κάποια στιγμὴ ἡ Ἑλλάδα νὰ τὸ πάρει ἀπόφαση καὶ νὰ προχωρήσει στὴν ὁριοθέτηση τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς της Ζώνης.
.         Τί τὴν ἐμποδίζει; Ἡ φοβία τῶν τουρκικῶν ἀπειλῶν, ἂς μὴν κρυβόμαστε. Οἱ ψευτο-παλλικαρισμοὶ τῆς Ἄγκυρας στ᾽ ἀνοιχτὰ τῆς Κύπρου ἔμοιαζαν μάταιοι, ἀλλὰ ἦταν καὶ “ὑποθήκη” γι᾽ αὐτὰ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν στὸ Αἰγαῖο. Ὅμως οὔτε αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει δικαιολογία γιὰ τὴν ἀπαράδεκτη καθυστέρηση τῆς Ἑλλάδας νὰ ἀσκήσει τὰ ἀπολύτως νόμιμα δικαιώματά της.
.        Ποιό εἶναι τὸ σημεῖο ὅπου θὰ ὑπάρξει μεγάλη ἀντίδραση ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα; Τὸ Καστελλόριζο. Τὸ ἑλληνικὸ νησὶ-ἀγκάθι γιὰ τὴν Τουρκία. Τὸ γιατί φαίνεται στὸν χάρτη.

.         Τὸ Καστελλόριζο “παγώνει” τὰ σχέδια τῆς Ἄγκυρας γιὰ νὰ ὁρίσει ΑΟΖ μὲ τὴν Αἴγυπτο, χώρα ἡ ὁποία λόγῳ τῆς ἀδιαφορίας τῶν Ἑλληνικῶν κυβερνήσεων νὰ “κλείσουν” τὸ θέμα τῆς ΑΟΖ, ἔχει συμφωνήσει μὲ τὴν θέση τῆς Τουρκίας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ Καστελόριζο δὲν …ὑπάρχει σ᾽ ὅτι ἀφορᾶ στὴν ΑΟΖ!
.           Τὸ σενάριο νὰ δεχτεῖ κάτι τέτοιο ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἐφιάλτης. Κι αὐτὸ γιατί στν περίπτωση πο Τουρκία “σβήσει” τ Καστελλόριζο π τὸν χάρτη, λλάδα δν θ χει ΑΟΖ μ τὴν Κύπρο! Οἱ εὐθύνες ὅσων τὰ τελευταῖα χρόνια, ποὺ ἡ Κύπρος ζητοῦσε νὰ προχωρήσει ὁ ὁρισμὸς ΑΟΖ, εἶναι τεράστιες!
.          δραματικ καθυστέρηση κα γκληματικ ναποφασιστικότητα τν λληνικν κυβερνήσεων χει προσθέσει κι να κόμη γκάθι, ποὺ ὅμως δὲν μπορεῖ σὲ καμία περίπτωση νὰ ἐμποδίσει τὴν Ἑλλάδα νὰ ὑπερασπιστεῖ τὶς θέσεις της καὶ τὰ δικαιώματά της. Ἀρκεῖ νὰ τὸ ἀποφασίσει.
.        Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2009, τὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης ἐξέδωσε μία ἀπόφαση γιὰ ταυτόχρονη ὁριοθέτηση τῆς ὑφαλοκρηπίδας καὶ τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης (ΑΟΖ) ἀνάμεσα στὴν Οὐκρανία καὶ τὴν Ρουμανία.Τί σχέση ἔχει αὐτὸ μὲ τὴν Ἑλλάδα; Τὸ ἀντικείμενο τῆς διαμάχης εἶχε νὰ κάνει μὲ μία βραχονησίδα στὴ Μαύρη Θάλασσα. Ἡ Ρουμανία ὑποστήριζε ὅτι δὲν δικαιοῦται ὑφαλοκρηπίδα καὶ ΑΟΖ, ἡ Οὐκρανία τὸ ἀντίθετο.
.        Ἡ ἀπόφαση τῆς 3ης Φεβρουαρίου 2009 δὲν ἀπέρριψε τελείως τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῆς Ρουμανίας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ αὐτὴ ἡ ἀπόφαση πρέπει νὰ μελετηθεῖ καὶ νὰ ὑπάρξει ἡ κατάλληλη προετοιμασία.
.           Ὅμως γιὰ νὰ μὴν πελαγοδρομοῦμε. Τ νομικ πιχειρήματα τς λλάδας εναι πανίσχυρα. Κα γι᾽ ατ εναι δεδομένο τι Τουρκία θ πιχειρήσει μ τρόπο νορθόδοξο κα βίαιο ν τ καταρρίψει. Νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ γνωρίζει καλά. Νὰ ἀναστατώσει τὴν περιοχὴ προκαλώντας μία σοβαρὴ κρίση, ποὺ στόχο θὰ ἔχει νὰ ὁδηγήσει τὴν Ἑλλάδα σὲ δεινὴ θέση καὶ σὲ συζήτηση καὶ διαπραγμάτευση συμφερόντων καὶ δικαιωμάτων της.
.                Σ᾽ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει καὶ πρέπει νὰ ἔχει θέσει ἐκ τῶν προτέρων ποιὲς θὰ εἶναι οἱ κόκκινες γραμμὲς ποὺ δὲν πρέπει ἐπ᾽ οὐδενὶ νὰ ξεπεράσει. Κι ἐδῶ ἀνοίγει τὸ θέμα τῆς κατάστασης στὴν ὁποία βρίσκεται τὸ ὑπάρχον ἑλληνικὸ ὁπλοστάσιο, μὲ βασικοὺς ὑπευθύνους τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς ἄποψης: “ἔλα μωρὲ δὲν θὰ γίνει καὶ πόλεμος”. Πόλεμος σὰν κι αὐτοὺς ποὺ ἔβλεπαν μικροὶ στὴν τηλεόραση πιθανότατα δὲν θὰ γίνει. Ἀλλὰ ὅσα προαναφέραμε εἶναι “πόλεμος” ποὺ ἡ ἔκβασή του ἔχει μεγάλη σημασία γιὰ ζωτικὰ συμφέροντα τῆς χώρας.

 ΠΗΓΗ: onalert.gr

, ,

Σχολιάστε

“ΠΑΡΑΝΟΪΚΕΣ”… ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ: «ΣΒΗΣΑΝΕ» ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Πῶς συμβαίνουν αὐτὰ τὰ «λαθάκια» κάθε φορά! Μέ τέτοια σημειολογία! Ἄλλη φορὰ ξέχασαν ἐπίσης σὲ μαθητικὸ ἡμερολόγιο νὰ περιλάβουν τὶς χριστιανικὲς ἑορτές! Τί συμπτώσεις! ΠΑΡΑΝΟΪΚΕΣ! (βλ. σχετ. ποιμαντικὸ δημοσίευμα πρὸ ἡμερῶν: « … Κάθε κοινωνία διαθέτει τὶς παράνοιές της, κάθε λαὸς ἔχει τοὺς συνωμοσιολόγους του. Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, ὅμως, ξεπερνᾶ κάθε φαντασία. Μὲ ἀφορμὴ τὸ σὸκ τῶν οἰκονομικῶν μέτρων ἔχουν ἀπελευθερωθῆ πλῆθος ἀπὸ φοβίες ποὺ φώλιαζαν στὸ φαντασιακὸ τῶν Ἑλλήνων. … μεγαλομανὴς ἀντίληψη πὼς ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ κέντρο τοῦ κόσμου καὶ ἄλλη δουλειὰ δὲν ἔχουν οἱ ἰσχυροὶ παρὰ νὰ βυσσοδομοῦν εἰς βάρος της».)

[βλ. ἐπίσης σχετ. …«ΠΑΡΑΝΟΪΚΕΣ»* ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡ. ΠΑΤΡΩΝ: https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/28/παρανοϊκὲς-δηλώσεις-μητρ-πατρῶν/

Χωρὶς τὴν Μεγίστη χάρτης τῆς Κομισιὸν   

.        Τὴν ἀπουσία τῆς Μεγίστης ἀπὸ χάρτη τῆς Κομισιὸν ἐπεσήμανε ἡ Δημοκρατικὴ Ἀριστερά, ἐνῶ ὁ συγκεκριμένος χάρτης ἀποτυπώνει ὅλα τὰ ὑπόλοιπα νησιὰ τῆς χώρας μας.
.      Μὲ ἐρώτησή τους πρὸς τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Σταῦρο Δήμα, ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατικῆς Ἀριστερᾶς, Φώτης Κουβέλης καθὼς καὶ βουλευτὲς τοῦ κόμματος ἐπισημαίνουν ὅτι σὲ χάρτη μὲ θεματικὸ τίτλο “Ἡ ζώνη τοῦ εὐρώ, ἕνα νόμισμα μὲ πολλὰ πλεονεκτήματα”,  ἡ Μεγίστη δὲν ὑπάρχει.
.     Ὅπως ἀναφέρουν οἱ βουλευτὲς τῆς Δημοκρατικῆς Ἀριστερᾶς «Ἀπὸ τὸν χάρτη ἀπουσιάζει ἐμφανῶς ἡ ἀποτύπωση τοῦ Καστελλόριζου, ἐνῶ ἔχουν ἀποτυπωθεῖ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα νησιὰ τῆς χώρας μας, ἀλλὰ καὶ μὴ ἠπειρωτικὰ καὶ ὑπερπόντια ἐδάφη τῶν κρατῶν μελῶν».
.         Οἱ βουλευτὲς τοῦ κόμματος ζητοῦν ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν Σταῦρο Δήμα νὰ διερευνήσει τὸ ζήτημα ἄμεσα. Ὑπενθυμίζουν μάλιστα πὼς σὲ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, ὁ ἴδιος εἶχε τοποθετήσει τὸ Καστελλόριζο «στὴν… Μεσόγειο».

ΠΗΓΗ: Τμῆμα εἰδήσεων defencenet.gr

, ,

Σχολιάστε