Ἄρθρα σημειωμένα ὡς καρκίνος

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Πρωτοποριακὴ θεραπεία κατὰ τοῦ καρκίνου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

.               Ἐλπίδες σὲ χιλιάδες ἀσθενεῖς γιὰ μία ὁριστικὴ θεραπεία ὅλων τῶν μορφῶν καὶ τύπων τοῦ καρκίνου προσφέρει ἔρευνα τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Αὐστραλίας, ἡ ὁποία βάζει στὸ στόχαστρο τὸν μηχανισμὸ τροφοδοσίας τῶν καρκινικῶν κυττάρων μὲ θρεπτικὰ συστατικά.
.             Σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα τῆς ὁμάδας τοῦ καθηγητῆ Στέφαν Μπρέερ τοῦ τμήματος Ἐρευνητικῆς Βιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στὴν ἐπιθεώρηση Journal of Biological Chemistry, τὸ στοιχεῖο-κλειδὶ γιὰ τὴν καταπολέμηση τοῦ καρκίνου εἶναι νὰ μπλοκαριστεῖ ὁ μηχανισμὸς τροφοδοσίας τῶν καρκινικῶν κυττάρων μὲ τὸ ἀμινοξὺ γλουταμίνη.
.             Πιὸ συγκεκριμένα, οἱ ἐρευνητὲς κατάφεραν νὰ παρέμβουν στὸν μηχανισμὸ ποὺ παρέχει τὸ ἐν λόγῳ ἀμινοξὺ στὰ κύτταρα τοῦ ὄγκου μὲ διάφορες μεθόδους γενετικῆς τροποποίησης τῶν μεταφορέων γλουταμίνης καὶ τὰ ἀποτελέσματα μὲ τὴν τεχνικὴ ποὺ εἶναι γνωστὴ ὡς «σίγαση τοῦ RNA» ἦταν πραγματικὰ ἐντυπωσιακά. Ἡ ἀνάπτυξη τῶν ὑπὸ ἐξέταση ὄγκων σταμάτησε πλήρως σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις καὶ ἔτσι οἱ εἰδικοὶ εἶναι πλέον ἐξαιρετικὰ αἰσιόδοξοι γιὰ τὸ μέλλον τῶν θεραπειῶν ποὺ στοχεύουν στὸν περιορισμὸ τῆς ἀνάπτυξης τοῦ μεγέθους τῶν ὄγκων, ὅπως εἶναι καὶ οἱ χημειοθεραπεῖες.

Τὸ πλεονέκτημα

.             Τὸ πλεονέκτημα τῆς ἐν λόγῳ θεραπείας σὲ σχέση μὲ τὶς ὑπάρχουσες θεραπεῖες εἶναι ὅτι γιὰ νὰ πετύχει τὸ ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα χρησιμοποιεῖ ἕναν μηχανισμό, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἴδιος σὲ ὅλους τοὺς τύπους καρκίνου καὶ σὲ ὅλους τοὺς ὀργανισμούς. Ἀντίθετα, οἱ μέχρι σήμερα θεραπεῖες καὶ ἰδιαίτερα οἱ χημειοθεραπεῖες εἶναι πιὸ περιορισμένες στὸ εὖρος τῶν τύπων καρκίνου ποὺ ἀντιμετωπίζουν, ἐνῶ χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι ὑπάρχουν φάρμακα τὰ ὁποία χορηγοῦνται γιὰ συγκεκριμένα εἴδη καὶ τύπους καρκίνου. Ἐπιπλέον, σύμφωνα μὲ εἰδικούς, ἡ εὐρεία χρήση τους μακροπρόθεσμα ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα οἱ ὄγκοι νὰ ἀναπτύσσουν ἀνοχὴ στὰ φάρμακα αὐτὰ καὶ νὰ γίνεται ἔτσι πιὸ δύσκολη ἡ ἀντιμετώπιση τῆς νόσου. Σύμφωνα μὲ τὸν καθηγητὴ Μπρέερ, οἱ ὄγκοι δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ ἀναπτύξουν ἀνοχὴ στὴ θεραπεία ποὺ ἀνακάλυψε ἡ ὁμάδα του, καθὼς τὸ μπλοκάρισμα τοῦ μηχανισμοῦ πρόσληψης τῆς γλουταμίνης εἶναι μία ἔξωθεν παρέμβαση, κάτι ποὺ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολο γιὰ τὰ καρκινικὰ κύτταρα νὰ ἀναπτύξουν μηχανισμοὺς παράκαμψης τῆς παρέμβασης αὐτῆς
.               Ὅπως ἀνέφερε ὁ ἴδιος μιλώντας στὰ διεθνῆ μέσα ἐνημέρωσης γιὰ τὸ ἐπίτευγμα τῆς ὁμάδας του: «Πιθανότατα λειτουργεῖ σὲ ἕνα τεράστιο εὖρος τύπων καρκίνου, γιατί ὁ μηχανισμὸς αὐτὸς εἶναι πολὺ συνηθισμένος. Ἀκόμα καλύτερα μάλιστα ἡ ἀνακάλυψη αὐτὴ θὰ ὁδηγήσει σὲ χημειοθεραπεῖες μὲ λιγότερες παρενέργειες, καθὼς τὰ ὑγιῆ κύτταρα δὲν χρησιμοποιοῦν τὴ γλουταμίνη γιὰ νὰ ἀναπτύσσονται. Τὸ πιὸ σημαντικὸ ἴσως εἶναι ὅτι τὰ λευκὰ αἱμοσφαίρια δὲν πλήττονται ἀπὸ τὴ διαδικασία αὐτὴ καὶ ἐπίσης εἶναι ἐξαιρετικὰ πιθανὸ νὰ μὴν παρατηρεῖται τριχόπτωση ἀπὸ τὴ χημειοθεραπεία».

Πολλὲς τεχνικὲς

.             Ὅπως ἀποκάλυψε στὶς δηλώσεις του ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἔρευνας, ἡ ὁμάδα του πειραματιζόταν ἐδῶ καὶ καιρὸ μὲ πολλὲς διαφορετικὲς τεχνικὲς γενετικῆς τροποποίησης τῶν καρκινικῶν κυττάρων. Ὕστερα ἀπὸ σκληρὴ δουλειὰ κατάφεραν νὰ ἀπενεργοποιήσουν τὸν βασικὸ μεταφορέα γλουταμίνης τῶν καρκινικῶν κυττάρων, ὅμως μὲ τὴν ἀπενεργοποίησή του μπῆκε σὲ λειτουργία ἕνας βιοχημικὸς μηχανισμὸς-συναγερμός, τὸν ὁποῖο καὶ κατάφεραν νὰ σταματήσουν μὲ τὴ μέθοδο «σίγασης τοῦ RNA» στὰ κύτταρα αὐτά. Ὁ ἑπόμενος στόχος τους εἶναι νὰ βροῦν τρόπους, οὕτως ὥστε νὰ σκοτώσουν τὰ κύτταρα τοῦ ὄγκου τὰ ὁποῖα πλέον δὲν ἀναπαράγονται.

ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΘΝΟΣ»

 

Σχολιάστε

ΑΡΑΓΕ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 90% ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ;

ΜΕ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ
Βρῆκαν τυχαία θεραπεία γιὰ 90% τῶν εἰδῶν καρκίνου;

.               Ἕνα τμῆμα τῆς πρωτεΐνης ποὺ χρησιμοποιεῖται σὲ ἐμβόλιο κατὰ τῆς ἑλονοσίας ἴσως ἀποτελεῖ τὴν ἀπάντηση ποὺ ἀναζητεῖ ἡ ἰατρικὴ κοινότητα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ καρκίνου, ὅπως προκύπτει ἀπὸ μία τυχαία ἀνακάλυψη Δανῶν ἐπιστημόνων.
.               Ἡ ἀνακάλυψη ἔγινε τυχαία, καθὼς ἀρχικὰ σκοπὸς τῆς ἔρευνας ἦταν νὰ βρεθεῖ ἕνας τρόπος νὰ προστατευθοῦν ἀπὸ τὸ παράσιτο τῆς ἑλονοσίας οἱ ἔγκυες γυναῖκες καὶ εἰδικὰ ὁ πλακούντας ποὺ τρέφει τὸ ἔμβρυο, καθὼς εἰδικὰ αὐτὸν χτυπᾶ ἡ ἀρρώστια. «Διαχωρίσαμε τὴν πρωτεΐνη τῆς ἐλονοσίας, ποὺ συνδέεται μὲ τὸν ὑδρογονάνθρακα καὶ στὴ συνέχεια προσθέσαμε μία τοξίνη», σύμφωνα μὲ τὸν Μαντς Ντάουγκαρντ, ἐρευνητὴ στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Βανκοῦβερ ποὺ συμμετεῖχε στὴν ἔρευνα.
.               Ἡ συγκεκριμένη πρωτεΐνη προσκολλᾶται σὲ ἕναν συγκεκριμένο τύπο ὑδρογονάνθρακα, ὑπεύθυνο γιὰ τὴν ταχεία ἀνάπτυξη τοῦ πλακούντα στὶς ἐγκύους, κοινὸ στὰ καρκινογόνα κύτταρα καὶ τὴν ἑλονοσία. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις, συνδυάζοντάς την μὲ τὴν τοξίνη, ἡ τελευταία ἀπελευθερώνεται καὶ χτυπᾶ μόνο τὰ προβληματικὰ κύτταρα, ὅπως καὶ τὸ παράσιτο τῆς ἑλονοσίας, θεραπεύοντας τὸ πρόβλημα.
.               «Γιὰ δεκαετίες, οἱ ἐπιστήμονες ἀναζητοῦν ὁμοιότητες στὴν ἀνάπτυξη τοῦ πλακούντα καὶ τῶν ὄγκων … Ὁ πλακούντας εἶναι ἕνα ὄργανο, τὸ ὁποῖο μέσα σὲ μῆνες αὐξάνεται ἀπὸ μερικὰ κύτταρα σὲ ἱστοὺς ἑνὸς κιλοῦ περίπου … οἱ ὄγκοι κάνουν τὸ ἴδιο, μεγεθύνονται ἐπιθετικὰ σὲ ἕνα σχετικὰ ξένο περιβάλλον», ἀνέφερε σχετικὰ ὁ Ἀλὶ Σαλάντι ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Κοπεγχάγης.
.               Ἤδη ἔχουν γίνει δοκιμὲς σὲ ποντίκια καὶ τὰ ἀποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ Cancer Cell. Ὄγκοι ἀπὸ λέμφωμα non-Hodgkin’s συρρικνώθηκαν κατὰ 75% περίπου, ὁ καρκίνος τοῦ προστάτη ἐξαφανίστηκε σὲ δύο ἀπὸ τὰ ἕξι ὑποκείμενα, ἐνῶ πέντε ἀπὸ τὰ ἕξι μὲ μεταστατικὸ καρκίνο ὀστῶν παρέμειναν ἐν ζωῇ.
.               Δοκιμὲς σὲ ἀνθρώπους ἀναμένονται ἐντὸς τῆς ἑπόμενης τετραετίας. Ὁ Σαλάντι σημείωσε σχετικὰ ὅτι ὑπάρχει αἰσιοδοξία γιὰ τὴν ἀποφυγὴ παρενεργειῶν καὶ τῆς ἀντίδρασης τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ, καθὼς ἡ πρωτεΐνη φαίνεται νὰ συνδέεται μόνο μὲ τὸν ὑδρογονάνθρακα ποὺ ὑπάρχει ἀποκλειστικὰ στὸν πλακούντα καὶ τοὺς ὄγκους.

ΠΗΓΗ: ethnos.gr

Σχολιάστε

ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙΑΔΑΣ (Ὑποχρεωτικὲς ἐξετάσεις γιὰ τέσσερις μορφὲς καρκίνου ἀλλιῶς… πρόστιμο)

ποχρεωτικς ξετάσεις γι τέσσερις μορφς καρκίνου λλις πρόστιμο

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τί ὡραῖος καὶ προσχηματικὸς σχεδιασμός! Μὲ πρόσχημα τὸ…«ἐνδιαφέρον» τοῦ ὑπουργείου γιὰ τὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν στήνονται τὰ καλούπια ἑνὸς νέου σύγχρονου ὑγιειονομικοῦ Καιάδα, ποὺ θὰ καταλήξει σὲ κοινωνικὸ ἀποκλεισμὸ καὶ ρατσισμὸ μεγάλων διαστάσεων. Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἰατρικῶν δεδομένων αὐτοῦ τοῦ σχεδιασμοῦ θὰ γίνεται ἡ ἐπιλογὴ τῶν «ἀναλωσίμων»… ἀνταλλακτικῶν! Ὅσοι ὑπὸ κάποια ἀκαθόριστη πρόβλεψη θὰ ἔχουν πιθανότητες νὰ νοσήσουν, θὰ παροπλίζονται ἐργασιακῶς, ἀσφαλιστικῶς καὶ τελικῶς κοινωνικῶς.

.                 Ὑποχρεωτικὲς σκοπεύει νὰ καταστήσει γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες καὶ τὶς Ἑλληνίδες τὶς προληπτικὲς ἐξετάσεις γιὰ τέσσερις διαδεδομένες μορφὲς καρκίνου ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, ἐπιφυλάσσοντας τσουχτερὸ penalty στοὺς ἀμελεῖς πολίτες, οἱ ὁποῖοι θὰ παραλείπουν νὰ κάνουν τὰ ἐπιβεβλημένα τσὲκ-ἄπ.
.                 Τὸ σχέδιο ποὺ ἐπεξεργάζεται τὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας καὶ θὰ θέσει σὲ διαβούλευση στοὺς ἁρμόδιους φορεῖς ἀφορᾶ τὴ μαστογραφία καὶ τὸ τέστ pap γιὰ τὶς γυναῖκες, τὸ PSA (προστατικὸ ἀντιγόνο) καὶ τὴν κλινικὴ ἐξέταση τοῦ προστάτη γιὰ τοὺς ἄνδρες, ἐνῶ καὶ γιὰ τὰ δύο φύλα θὰ ἐπιβληθεῖ ἡ διενέργεια κολονοσκόπησης καὶ τέστ κοπράνων. Μὲ τὶς ἐξετάσεις αὐτὲς -ποὺ ξεκινοῦν σὲ συγκεκριμένη ἡλικία καὶ ἐπαναλαμβάνονται μὲ συγκεκριμένη συχνότητα (ποὺ θὰ καθοριστεῖ βάσει τῶν ἐπιστημονικῶν ὁδηγιῶν)- ἐπιτυγχάνεται πρώιμη διάγνωση τεσσάρων νεοπλασματικῶν νοσημάτων τὰ ὁποία ἔχουν ἤδη ὑψηλὴ συχνότητα ἐμφάνισης στὴν πατρίδα μας.
.                 Πρόκειται γιὰ τοὺς καρκίνους τοῦ μαστοῦ, τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας, τοῦ προστάτη καὶ τοῦ παχέος ἐντέρου γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ ἐπιδημιολογικὲς μελέτες φανερώνουν πὼς ἐπίκειται μεγάλη αὔξηση ἐντὸς τῆς προσεχοῦς 20ετίας, ἐξ αἰτίας τοῦ καπνίσματος καὶ τῆς κακῆς διατροφῆς.
.                 Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας μιλώντας στὸν «Ἐλεύθερο Τύπο», ἡ πρόληψη τοῦ καρκίνου πρέπει νὰ γίνει συνείδηση ὅλων τῶν πολιτῶν-κάτι ποὺ δὲν ἰσχύει μέχρι σήμερα. «Σὰν λαὸς εἴμαστε ἀμελεῖς σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ὑγεία μας. Τὸ ἀποδεικνύει τὸ γεγονὸς πὼς πρόσφατα ὑλοποιήθηκε πρόγραμμα ἀντικαρκινικῶν ἐξετάσεων γιὰ 60.000 ὠφελούμενους στὸ ὁποῖο προσῆλθαν νὰ ἐξεταστοῦν μόλις 7.000 ἄτομα» λέει ὁ κ. Κουρουμπλής.
.                 Καὶ συνεχίζει: «Προσανατολιζόμαστε στὸ νὰ θεσπίσουμε ὡς ὑποχρεωτικὲς τὶς προαναφερθεῖσες ἐξετάσεις καὶ ὅσοι δὲν εἶναι συνεπεῖς θὰ ἀντιμετωπίζουν ὡς ποινὴ τὴν ὑποχρέωση νὰ συμμετέχουν στὸ κόστος τῆς νόσου, ἐφόσον ἀρρωστήσουν». Ὑπάρχει σκέψη νὰ ἐπωμίζεται ὁ ἀμελὴς πολίτης τὸ 50% τοῦ κόστους τῆς νόσου. Σημειώνεται πὼς ἡ θεραπεία τοῦ καρκίνου ἀνέρχεται σέ… χιλιάδες εὐρὼ μηνιαίως.

 

ΠΗΓΗ: medicalnews.gr

, ,

Σχολιάστε

ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ (“φοβερὴ” ἔρευνα)

Σοκάρει ρευνα γι τν καρκίνο

.               Ζοφερὸ εἶναι τὸ συμπέρασμα μιᾶς νέας βρετανικῆς ἔρευνας σχετικὰ μὲ τὸν καρκίνο, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία νας στος δύο νθρώπους κάποια στιγμ στ ζωή του θ νοσήσει π τν σθένεια.
.               Ἂν καὶ ἡ μελέτη ἀφορᾶ στὴ Βρετανία, εἶναι ἐνδεικτικὴ γιὰ τὸ πόσο ἐξαπλωμένος -καὶ δύσκολος ἀντίπαλος- εἶναι πλέον ὁ καρκίνος σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως, οἱ ἄνθρωποι τείνουν νὰ ἐξοικειωθοῦν περισσότερο μαζί του, ἐνῶ τὸ ἐνθαρρυντικὸ εἶναι ὅτι μολονότι τόσοι ἄνθρωποι θὰ ἐμφανίσουν τὴ νόσο, πολλοὶ τελικὰ δὲν θὰ πεθάνουν ἀπὸ αὐτήν, ἀλλὰ ἀπὸ ἄλλα αἴτια.
.               Καθὼς αὐξάνεται τὸ προσδόκιμο ζωῆς διεθνῶς καὶ μὲ δεδομένο ὅτι ὁ καρκίνος εἶναι κυρίως μία ἀσθένεια τῆς τρίτης ἡλικίας (πάνω ἀπὸ τὸ 60% τῶν περιστατικῶν ἀφορᾶ ἄτομα ἄνω τῶν 65 ἐτῶν), αὐξάνεται διαχρονικὰ τὸ ποσοστὸ τῶν ἀνθρώπων ποὺ θὰ ἐμφανίσουν τὴ νόσο.
.               Ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ ἐπιστήμονες ἐπισημαίνουν ὅτι διαχρονικὰ αὐξάνονται ἐπίσης τὰ ποσοστὰ ἐπιβίωσης τῶν ἀσθενῶν, ὁπότε σιγὰ-σιγὰ ὁ καρκίνος -τουλάχιστον μερικὲς μορφές του- τείνει νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ μία χρόνια πάθηση, ὄχι κατ’ ἀνάγκην θανατηφόρα. Σχεδὸν οἱ μισοὶ καρκινοπαθεῖς ζοῦν πλέον γιὰ πάνω ἀπὸ δέκα χρόνια.
.               Ἡ ἀνακάλυψη νέων φαρμάκων καὶ οἱ σωστὲς ἀλλαγὲς στὸν τρόπο ζωῆς (διακοπὴ καπνίσματος, σωματικὴ ἄσκηση, ἔλεγχος βάρους, ὑγιεινὴ διατροφή, ψυχικὴ χαλάρωση κ.ἄ.) μποροῦν νὰ μειώσουν τὸν κίνδυνο κατὰ 30-50%.
.               Οἱ ἐπιστήμονες, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν καθηγητὴ Πίτερ Σασιένι τοῦ Πανεπιστημίου Queen Mary τοῦ Λονδίνου, ποὺ ἔκαναν τὴ δημοσίευση στὸ βρετανικὸ περιοδικὸ γιὰ θέματα καρκίνου «British Journal of Cancer», σύμφωνα μὲ τὸ BBC καὶ τὸ Γαλλικὸ Πρακτορεῖο, ἐκτιμοῦν ὅτι ὁ κίνδυνος διαφέρει ἀνάμεσα στὰ δύο φύλα: σχεδὸν τὸ 54% τῶν ἀνδρῶν θὰ ἐμφανίσουν καρκίνο ἔναντι 48% τῶν γυναικῶν.
.               Οἱ συχνότερες μορφὲς τοῦ καρκίνου στὸ μέλλον θὰ παραμείνουν ὁ καρκίνος τοῦ προστάτη καὶ τοῦ μαστοῦ, ἐνῶ διαχρονικὴ αὔξηση παρουσιάζουν ὁ γαστρεντερικὸς καρκίνος, ὁ καρκίνος τοῦ στόματος καὶ τοῦ λαιμοῦ.

 

ΠΗΓΗ: medicalnews.gr

 

,

Σχολιάστε

ΦΡΟΥΤΟ “ΔΙΑΛΥΕΙ” ΤΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ

Φροτο «διαλύει» τος καρκινικος γκους

.             Αὐστραλοὶ ἐπιστήμονες διαπίστωσαν ὅτι ἕνας ἄγριος καρπὸς ἀπὸ τὰ τροπικὰ δάση τοῦ Κουίνσλαντ κρατᾶ πιθανῶς τὸ μυστικὸ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ καρκίνου.
.             Οἱ πρῶτες δοκιμὲς εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐλπιδοφόρες, καθὼς κατέδειξαν ὅτι ἡ ἀποτελεσματικότητα τοῦ φυσικοῦ συστατικοῦ ἀγγίζει τὸ 70% στὴν ἐξάλειψη τῶν καρκινικῶν ὄγκων. Πειραματικὸ φάρμακο ποὺ παρασκευάστηκε ἀπὸ τὸν καρπὸ εἶχε ἐξαιρετικὰ εὐεργετικὴ δράση σὲ κατοικίδια μὲ καρκίνο. Οἱ ἐρευνητὲς ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἰατρικῶν Ἐρευνῶν QIMR Berghofer ἀνακάλυψαν ἐπίσης πὼς μία μόνο ἔνεση τοῦ φαρμάκου EBC-46 ἦταν ἀρκετὴ γιὰ τὴν ταχύτατη καταστροφὴ τοῦ καρκινικοῦ ὄγκου σὲ εὐρὺ φάσμα δειγμάτων ἀνθρώπινων ἱστῶν ποὺ δοκιμάστηκαν στὸ ἐργαστήριο.
.             Τὸ EBC-46 εἶναι μία σύνθετη οὐσία ποὺ παρασκευάστηκε ἀπὸ τὰ ἄγρια μοῦρα τοῦ δέντρου Blushwood, τὸ ὁποῖο εὐδοκιμεῖ στὰ τροπικὰ δάση τοῦ Βόρειου Κουίνσλαντ στὴν Αὐστραλία. Ἡ σχετικὴ μελέτη ποὺ δημοσιεύεται στὴν ἐπιθεώρηση PLOS One ἀναφέρει πὼς χρησιμοποιήθηκαν δείγματα καρκίνου τοῦ δέρματος, τοῦ ἐγκεφάλου, τοῦ λάρυγγα καὶ τοῦ παχέος ἐντέρου. Στὰ περισσότερα δείγματα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν, ἡ ἔνεση εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴ τῶν καρκινικῶν κυττάρων μέσα σὲ λίγες ὧρες καὶ ἐν τέλει τὴν ὁλικὴ διάλυση τοῦ ὄγκου. Ἡ ἀποτελεσματικότητα τοῦ EBC-46 ὀφείλεται ἐν μέρει στὴν κυτταρικὴ ἀντίδραση ποὺ πυροδοτεῖ, ἡ ὁποία ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα τὴ διακοπὴ τῆς παροχῆς αἵματος στὸν καρκινικὸ ὄγκο.
.             Σὲ ποσοστὸ πάνω ἀπὸ 70% τῶν προ-κλινικῶν δοκιμῶν, ἡ θετικὴ ἐπίδραση ἦταν διαρκὴς σὲ βάθος χρόνου, μὲ ἐλάχιστες πιθανότητες ὑποτροπῆς σὲ διάστημα 12 μηνῶν. Τὸ πειραματικὸ φάρμακο ἔχει ὣς τώρα χρησιμοποιηθεῖ ἀπὸ κτηνιάτρους, ὥστε νὰ ἀντιμετωπίζονται οἱ καρκινικοὶ ὄγκοι σὲ κατοικίδια. Ἐπίσημες δοκιμὲς πραγματοποιοῦνται ἐπὶ τοῦ παρόντος σὲ κατοικίδια σὲ Αὐστραλία καὶ ΗΠΑ ὥστε νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ ἀποτελεσματικότητα τοῦ EBC-46. Ἀπαιτεῖται ὡστόσο ἔγκριση γιὰ νὰ ξεκινήσουν οἱ δοκιμὲς πρώτης φάσης σὲ ἀνθρώπους.

 

ΠΗΓΗ: onmed.gr

 

 

,

Σχολιάστε

ΜΙΑ ΛΥΤΡΩΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (καὶ συγκλονιστικὴ μαρτυρία) ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ «Ὁ πόνος ὁ βαθὺς εἶναι λυτρωτικός. Σὰν καυτὸ σίδερο στὰ σωθικά σου, λιώνει τὸν ἐγωϊσμό σου. Ἀποτεφρώνει ἐπιθυμίες καὶ κοσμικὰ θέλω».

Μιὰ λυτρωτικὴ ἐμπειρία ἀπὸ τὴν ἀσθένεια τοῦ καρκίνου
Τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

.                    Πρόσφατα διάβασα ἕνα συγκλονιστικὸ βιβλίο μὲ τίτλο «Ὑπόσχεση». Εἶναι γραμμένο ἀπὸ μιὰ μάνα (Μαρίνα Λασηθιωτάκη) ποὺ ἔζησε τὴν πενταετῆ περιπέτεια, σωματική, ψυχοθεραπευτική, λυτρωτική του γιοῦ της ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτὸ ἀπὸ καρκίνο περίπου σὲ ἡλικία δεκαoκτῶ ἐτῶν. Εἶχε ὡριμάσει μαζὶ ὅλη ἡ οἰκογένεια στὸν πόνο καὶ ἀπὸ τὸν πόνο ἔζησαν τὴν πίστη, τὴν προσευχή, τὴν ἡσυχία, τὴν ἀγάπη, τὴν πραγματικὴ ἐλευθερία.
.                    Διάβασα τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀπνευστὶ καὶ ἔμεινα ἄφωνος. Μοῦ τὸ ἔδωσε ἡ ἴδια ἡ μάνα-συγγραφεὺς μὲ ἀγάπη, γιατί, ὅπως μοῦ εἶπε καὶ ὅπως φαίνεται στὸ βιβλίο, βοηθήθηκε ἀπὸ τὰ βιβλία μου –καὶ κυρίως ἐκεῖνα ποὺ κάνουν λόγο γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία– γιὰ νὰ ἀντιμετωπίση τὶς δυσκολίες. Ἦταν μιὰ ἄγνωστη σὲ μένα μέχρι τώρα ἀναγνώστρια τῶν βιβλίων μου, ποὺ ὠφελήθηκε ἀπὸ τὴν νηπτικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ νὰ ἀπαντήση στὰ ἐρωτήματα, ὅπως γράφει: «Γιατί ὑπάρχουμε; Γιατί ζοῦμε, ἀφοῦ θὰ πεθάνουμε; Ποιό εἶναι τὸ νόημα τῆς ὕπαρξής μας; Ὑπάρχει Θεός; Εἶναι δεδομένη ἡ ὕπαρξή μας; Ἂν εἶναι δεδομένη, ἔχουμε ἐλευθερία βουλήσεως ἢ εἴμαστε περιορισμένοι; Πῶς συνδυάζεται ἡ ἐλευθερία μὲ τὴν ἀγάπη; Πῶς συνδέεται ἡ ἀτομικότητά μου μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους;».
.                    Ἡ μάνα-συγγραφεύς, ὅπως γράφεται στὸ σύντομο βιογραφικό της, «σπούδασε Ἀγγλικὴ καὶ Ἑλληνικὴ φιλολογία στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, πῆρε μέρος στὸν ἀντιδικτατορικὸ ἀγώνα τῆς ἐποχῆς, ἐνῶ μετὰ τὴν μεταπολίτευση ἐντάχθηκε σὲ κόμμα τῆς ἀριστερᾶς». Κυρίως ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ εἶναι ὅτι πέρασε μὲ τὸν γιό της Βανῆ-Μίνω μέσα ἀπὸ ὅλους τοὺς σταθμοὺς ὡρίμανσης ψυχολογικῆς καὶ πνευματικῆς.
.                    Στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ βιβλίου παρουσιάζεται μιὰ συνοπτικὴ περιγραφὴ τῆς πνευματικῆς ὡρίμανσης τοῦ γιοῦ καὶ τῆς μάνας καὶ ἡ ἀνακάλυψη τῆς ἐσωτερικῆς προσευχῆς καὶ τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Στὰ δὲ κεφάλαια ποὺ ἀκολουθοῦν τὴν κοίμηση τοῦ Βανῆ, γίνεται ἀνάλυση τῶν ἐπὶ μέρους καταστάσεων ποὺ βίωσαν μάνα καὶ γιός, ὅπως «ἡσυχία», «ἀγάπη, ἐλευθερία», «ὁ πόνος», «γιατί νὰ ὑπάρχουμε», «ἡ ταπείνωση». Μὲ πολὺ ὡραῖο τρόπο, κυρίως ἐμπειρικό, θίγονται θέματα κοινωνικά, ὑπαρξιακά, πνευματικά, θεολογικά. Ὅλα αὐτὰ γράφονται μὲ ἕναν φιλοσοφικὸ καὶ θεολογικὸ λόγο. Ἡ στενότητα τοῦ ἐρωτήματος ποὺ βασάνιζε τὴν μάνα μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ παιδιοῦ της «ἀνυπαρξία ἢ ὕπαρξη;», «νὰ ζῆ κανεὶς ἢ νὰ μὴ ζῆ;», τελικὰ ἀνοίχτηκε στὴν θεολογία τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλευθερίας.

.                    Πάντως μάνα καὶ γιὸς πέρασαν μέσα ἀπὸ τὸν σωματικό, ψυχολογικὸ καὶ ὑπαρξιακὸ πόνο, μέσα ἀπὸ τὴν διαδικασία τοῦ φθαρτοῦ σώματος στὸ νοσοκομεῖο, ἀπὸ τὴν ποτυχία τς ψυχολογίας κα τς ομανιστικς ψυχοθεραπείας ν ντιμετωπίσουν ναν τοιμοθάνατο, φο «δν μπορον ν καταλάβουν τί χει νάγκη τοιμοθάνατος», μέσα ἀπὸ τὴν φιλοστοργία, ἀλλὰ πέρασαν καὶ μέσα ἀπὸ τὴν νοερὰ προσευχή, τὴν ἐνεργοποίηση τῆς νοερᾶς ἐνεργείας, τὴν νηπτικὴ ὀρθόδοξη ἡσυχία, τὴν ἀνάγνωση ἡσυχαστῶν Πατέρων, τὴν παράδοση τοῦ ἑαυτοῦ τους στὸν Θεό, τὴν μετάνοια, τὴν μεταποίηση τοῦ πόνου σὲ ἀγάπη, ταπείνωση, ἐλευθερία καὶ πολλὰ ἄλλα.
.                    Τὸ ἐκπληκτικὸ αὐτὸ δίδυμο μάνας – παιδιοῦ μὲ τὴν εὐγενική, εὐαίσθητη καὶ νηφάλια παρουσία τοῦ πατέρα, ἔζησε σημαντικὲς ἐσωτερικὲς καταστάσεις, ὅπως περιγράφονται στὸ βιβλίο.
.                    Τὸ παιδὶ εἶχε ἔντονα ὑπαρξιακὰ ἐρωτήματα, ὅταν ἦταν ἀκόμη 10 χρονῶν –πρὶν ἀρρωστήσει. Καθὼς ἦταν ἀνάσκελα ξαπλωμένο στὸ γρασίδι, μεσάνυκτα μὲ ἀστροφεγγιὰ εἶπε: «Ἐγὼ ἐκεῖ ψηλὰ θὰ πάω νὰ ζήσω». Σὲ διάλογο μὲ τὴν μάνα του εἶπε: «Ὄχι, ρὲ μαμά, ἐκεῖ εἶναι τὸ σπίτι μου». Σὲ ἡλικία 14 ἐτῶν, μόλις ἔμαθε ὅτι ἔχει καρκίνο, ρώτησε: «Τί γίνεται μετὰ τὸν θάνατο; ἡ ζωὴ σταματᾶ ἐδῶ;». Ἄλλοτε: «Μαμά, παρακάλα τὴν Παναγία». Σὲ δύσκολη στιγμὴ τῆς ἀρρώστιας ἔγινε ὁ διάλογος: «–Τί κάνουμε τώρα; –Προσευχή, γιέ μου, προσευχή». Καὶ σημειώνει ἡ μάνα: «Ὁ Μίνως ἀκολούθησε τὶς ὁδηγίες τῆς μάνας του, ἀλλὰ πῆγε πιὸ μακριά. Ἀνακάλυψε τὸν ἐσωτερικὸ ὑπερβατικὸ ἄνθρωπο μέσα του».

 .                    Εἶναι καὶ μιὰ μαρτυρία γιὰ τὸ πῶς ἐφαρμόζεται στὴν πράξη ἡ νηπτικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὑπομονή, ἡ ἡσυχία καὶ ἡ νοερὰ προσευχή, ἡ λεγομένη «Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία» σὲ δύσκολες καταστάσεις, ὅπως εἶναι ἡ ἀσθένεια τοῦ καρκίνου, ἡ προθανάτια αὐτὴ ἐμπειρία.
.                    Σὲ ἕναν ἄλλο συγκλονιστικὸ διάλογο ὁ Βανῆς-Μίνως εἶπε, ὅπως τὸ κατάλαβε ἡ μητρικὴ καρδιά: «Ἐγὼ σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη… δὲν ἔχω θέση πιά. Πάω γιὰ ἄλλο». Καὶ ὅταν στὴν τελευταία τάξη τοῦ Λυκείου μιὰ καθηγήτρια ρωτοῦσε τὰ παιδιά: «Τί ἐπιθυμεῖτε τώρα μὲ τὴν ἀποφοίτησή σας; Ποιὰ τὰ σχέδιά σας;», καὶ τὰ παιδιὰ ἔδιναν τὶς ἀπαντήσεις τους, ὁ Μίνως ἀπάντησε λιτά: «Ἕναν ἀνώδυνο θάνατο», καὶ «ἡ τάξη ἔμεινε ἄναυδη». Τότε βρισκόταν στὸ τελευταῖο στάδιο τῆς ἀσθενείας του καὶ προετοιμαζόταν γιὰ τὴν ἀναχώρησή του ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτόν.
.                    Τὸ πέρασμα μέσα ἀπὸ τὴν δοκιμασία τοῦ καρκίνου δὲν ἦταν εὔκολο. Ἀλλὰ ἐκεῖνος εἶχε ἕνα ἠρωϊκὸ πνεῦμα. Ἀντιμετώπιζε τὶς δυσκολίες μὲ χιοῦμορ, συμμετεῖχε στὶς ἐξετάσεις τοῦ Σχολείου καὶ μετὰ ἀπὸ ἀκτινοθεραπεῖες, ἔγραφε στὸ laptop, ἄκουγε μουσική, ἔστησε μὲ φίλο του ἐρασιτεχνικὸ radio καὶ ἔκαναν ἐκπομπές, ἔγραψε σενάρια καὶ γύριζε ἐρασιτεχνικὰ φιλμάκια, συμμετεῖχε στὴν ἐκδρομὴ τῆς Γ´ Λυκείου στὴν Σαντορίνη ἕνα μήνα πρὶν φύγει ἀπ’ τὸν κόσμο αὐτόν, ἔψαχνε περιβαλλοντικὰ θέματα, ἔπαιζε bowling στὴν Γλυφάδα. Γενικά, ἦταν δημιουργικὸς ἄνθρωπος, δὲν διακρινόταν ἀπὸ ἀδράνεια. Ὑπῆρχε περίπτωση ποὺ λύγιζε, «πάλευε μὲ τὸν πόνο του καὶ ἦταν οἱ ὧρες ποὺ δὲν ἤθελε οὔτε τὴν μάνα του νὰ βλέπει καὶ αὐτὴ τρελαινόταν. Ἀνησυχοῦσε, δὲν καταλάβαινε, δὲν ἤξερε τί νὰ κάνει. Μόνο προσευχή». Περισσότερο ζοῦσε μὲ ἡσυχία καὶ προσευχή.

.                    Ἡ προτελευταία καὶ τελευταία ἡμέρα τῆς ζωῆς του διακρινόταν ἀπὸ τὴν λιτότητα, τὴν ἁπλότητα, τὴν πίστη καὶ τὸν συγκλονισμό. Τὸ παιδὶ ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμία: «Γίνεται νὰ μᾶς φέρουνε ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος λίγο κρασὶ καὶ λίγο ψωμί;». Ὅταν τὸ διαβεβαίωσαν ὅτι θὰ πραγματοποιηθῆ ἡ ἐπιθυμία του, εἶπε: «Νὰ δεῖς ποὺ ὅλα θὰ τελειώσουν ὄμορφα, μαμά». Ἔπειτα, ὁ πατέρας του διάβαζε τὸν βίο τοῦ ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ, ὅπως ἐκεῖνος τὸ εἶχε ζητήσει.

.           Μέσα στοὺς πόνους τοῦ Μίνου ἔγινε ὁ ἑξῆς διάλογος:

«–Μαμά τί ἄλλο κάνουμε;
–Προσευχή, καμάρι μου, προσευχή.
–Ποιά ἀπ’ ὅλες;
–Ὅποια θές. Πὲς τὸ Πάτερ ἡμῶν ἢ ἁπλῶς τὸ Κύριε ἐλέησόν με.
Κείτονταν ἡμέρες χωρὶς μορφασμοὺς ἀπὸ τοὺς πόνους μὲ κλειστὰ μάτια. Ἡ μάνα τοῦ κράτησε τὸ χέρι του καὶ προσευχόταν κι αὐτή».
.                    Μέσα σὲ μιὰ τέτοια συγκινητική, ἤρεμη καὶ βαθειὰ χριστιανικὴ οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα, σὲ νοσοκομεῖο τῆς Γερμανίας ὁ Βανῆς-Μίνως ἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτὸν καὶ πορεύθηκε σὲ ἐκεῖνον ποὺ ποθοῦσε ἀπὸ τὴν μικρή του ἡλικία.
.                    Ἔμεινα ἄφωνος διαβάζοντας αὐτὸ τὸ συγκλονιστικὸ βιβλίο, συγκινήθηκα βαθειά. Μόλις τελείωσα τὴν ἀνάγνωση, τηλεφώνησα σὲ αὐτὴν τὴν μάνα καὶ τῆς εἶπα: «Εἶσαι ἠρωΐδα μάνα. Ἦταν τυχερὸς ὁ Βανῆς ποὺ εἶχε μιὰ τέτοια μάνα». Καὶ ἐκείνη μὲ ταπείνωση ἀπάντησε ἀφοπλιστικά: «Ἐγὼ εἶμαι τυχερὴ ποὺ εἶχα τέτοιο γιό».
.                    Ἡ ἴδια γράφει στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου: «Ἄθελά μου, ἐντελῶς μηχανιστικὰ ἀπὸ τὴν δική μου πλευρά, τοῦ ἔστρεψα τὴν προσοχὴ στὴν προσευχή. Ἔτσι, ὅπως θὰ ἔκανε ἡ μάνα μου. Προσευχὴ γιὰ νὰ τιθασσεύσει θεραπευτικὰ τὸν ἀβάσταχτο πόνο. Καὶ τότε ὁ πόνος ἄρχισε νὰ δουλεύει θεραπευτικὰ γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ Βανῆ, ἐνῶ ἐμένα ἀπειλοῦσε νὰ μὲ συνθλίψει. Ὁ πόνος, ἂν δὲν σὲ καταστρέψει, θὰ σὲ ἀναστήσει». Ἀλλὰ ἐπειδὴ ἦταν ἡρωΐδα μάνα, ὁ πόνος θεράπευσε τὸν γιό της, ἀνέστησε καὶ τὴν ἴδια. Ἐκείνη ἔχει τὸ θάρρος νὰ γράψη στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου: «Γιέ μου, σ᾽ εὐχαριστῶ». Καὶ ἐκεῖνος θὰ προσεύχεται γιὰ τὴν μάνα του ποὺ τὸν εὐεργέτησε.
.                    Ἐνῶ τὸ παρελθὸν τῆς μάνας αὐτῆς ἦταν ἀριστερό, τὴν διακατεῖχε ἡ ἀναζήτηση τῆς Ἀλήθειας. Αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ ὅσα γράφει συνοπτικὰ γιὰ τὸν Camus μὲ τὸν φιλελεύθερο οὐμανισμό του: «Ἐξεγείρομαι, ἄρα ὑπάρχω», γιὰ τὸν Sartre ποὺ εἶναι διχασμένος «πάντα ἀνάμεσα στὸν ὑπαρξισμὸ καὶ τὸν Μαρξισμό, καταλήγει σὲ μιὰ παραδοχὴ τῆς ἐλευθερίας, ὅπως τὴν ἐννοοῦσε ὁ ἴδιος» γιὰ τοὺς ὑπαρξιστές, Μαρξιστὲς φιλοσόφους, ἀγνωστικιστὲς ἢ ἀθέους ποὺ «ξέκοψαν τὸν νοῦ ἀπὸ τὴν καρδιὰ» γιὰ τὸν Hussel, Hegel, Marx κλπ.
.                    Μὲ τὴν ἀσθένεια τοῦ γιοῦ τῆς γνώρισε τοὺς ψυχολόγους καὶ ψυχαναλυτές, τὰ ψυχοφάρμακα καὶ τὴν ψυχανάλυση ποὺ προτείνουν: «Γίνε φυτό. Νὰ μὴν αἰσθάνεσαι. Νὰ μὴ αὐτοκτονήσεις. Ἢ σὲ καλοῦν σὲ ἀτέρμονες συζητήσεις ψυχοθεραπείας. πως δυνατον ν διαχειριστον τν θάνατο, δυνατον ν διαχειριστον κα τ παρξιακ κενὸ τῆς μάνας ποὺ πενθεῖ τὸ παιδί της. στιάζουν σ προβλήματα τομικ-ψυχολογικ κα χαπακώνουν τν σθεν. Κύριο μέλημά τους εναι ν ξαφανίσουν τ συμπτώματα τς λεγόμενης κατάθλιψης».
.                    Ἔμεινα ἄφωνος διαβάζοντας αὐτὸ τὸ συγκλονιστικὸ βιβλίο, συγκινήθηκα βαθειά. Καὶ μέσα σὲ ὅλη αὐτὴν τὴν περιπέτεια ἡ ἠρωΐδα μάνα βρῆκε τὴν «Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία» καὶ τὴν νηπτικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπιβεβαιώνει ὅτι «ἡ λογικὴ καὶ ὁ νοῦς εἶναι δύο παράλληλες ἐνέργειες τῆς ψυχῆς», ὅτι ἔχουμε μάθει νὰ χρησιμοποιοῦμε μόνο τὴν λογικὴ ἐνέργεια καὶ «ἔχουμε παραμελήσει τὴν ἄλλη ἐνέργεια τῆς ψυχῆς, τὸ νοῦ, ποὺ εἶναι τὸ κέντρο ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπου». Ἀλλὰ θὰ πρέπει ν συνδέσουμε «τν νο μ τν Θεό, μέσῳ τς νοερς προσευχς».
.                    Μέσα ἀπὸ τὴν διαδικασία τῆς θεραπευτικῆς ἀγωγῆς τῆς Ἐκκλησίας ὁ Βανῆς ὑπῆρξε γενναῖος. «Ἡ στάση του ἀπέναντι στὸν καρκίνο ἦταν ἡρωϊκή. Πάλη ἄνιση, ἀγώνας μέχρι τὸ τέλος, ἀγόγγυστος καὶ ΥΠΟΜΟΝΗ-ΥΠΟΜΟΝΗ-ΥΠΟΜΟΝΗ. Ἡ ὑπομονή του δὲν εἶχε κανένα στοιχεῖο ἡττοπάθειας ἢ παραίτησης. Ἦταν σκληρὴ ἀποδοχὴ τῆς πραγματικότητας. Ἡ ὑπομονή του τοῦ ἔδωσε χρόνο καὶ γαλήνη νὰ στραφῆ στὸ πνεῦμα του. Ἀνακάλυψε τὴν προσευχὴ σιωπηλά. Αὐτὴ τὸν ἀπογείωσε, τὸν ἔκανε νὰ ξεπεράση τὸν ἑαυτό του, νὰ βγεῖ ἔξω ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Μεταμόρφωσε τὸν χαρακτήρα του, τὴν ἐγωπάθειά του. Τὸν ὁδήγησε ν’ ἀγαπήσει δυνατά. Ἔφυγε σὰν ἀετός, ἐλεύθερος».

.                    Ἡ νηπτικὴ παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας βοήθησε καὶ τὴν μάνα νὰ ἐλευθερωθῆ μέσα ἀπὸ τὸν «ἅγιο πόνο», γι᾽ αὐτὸ γράφει: « πόνος βαθς εναι λυτρωτικός. Σν καυτ σίδερο στ σωθικά σου, λιώνει τν γωϊσμό σου. ποτεφρώνει πιθυμίες κα κοσμικ θέλω». «Ὁ ἀνείπωτος πόνος σὰν ὀξὺ μυτερὸ λεπίδι, ξύνει τὴν ψυχή της (τῆς μάνας) καὶ βγαίνουν ἀλήθειες. Γονατίζει ἀπὸ τὶς ἀποκαλύψεις… Τώρα καλαβαίνω ὅτι αὐτὴ εἶναι πραγματικὴ μετάνοια».

.                    Τὸ βιβλίο αὐτὸ μὲ τίτλο «ὑπόσχεση» ποὺ κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Γρηγόρη, εἶναι μιὰ «μαρτυρία καὶ ὀφείλεται στὴν ὑπόσχεση ποὺ δόθηκε ἀνάμεσα σ᾽ ἐμένα (τὴν μάνα) καὶ τὸν γιό μου Βανῆ», ὁ ὁποῖος εἶχε σκοπό, ἂν ζοῦσε «νὰ γράψη γιὰ τὴν ἐμπειρία ποὺ ἔζησε μὲ τὸν καρκίνο». Ἀλλὰ εἶναι καὶ μιὰ μαρτυρία γιὰ τὸ πῶς ἐφαρμόζεται στὴν πράξη ἡ νηπτικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὑπομονή, ἡ ἡσυχία καὶ ἡ νοερὰ προσευχή, ἡ λεγομένη «Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία» σὲ δύσκολες καταστάσεις, ὅπως εἶναι ἡ ἀσθένεια τοῦ καρκίνου, ἡ προθανάτια αὐτὴ ἐμπειρία.

.                    Εὐλογημένο παιδί, ἡρωΐδα μάνα, εὐαίσθητος καὶ νηφάλιος πατέρας. Δόξα τῷ Θεῶ.–

ΠΗΓΗ: «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ»

, , , , , , ,

Σχολιάστε

ΟΙ 7 ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

ΟΙ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ

.       Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ καὶ καλλιτεχνικὸ ἐνδιαφέρον ποὺ παρουσιάζουν, οἱ θρησκευτικὲς εἰκόνες εἶναι καὶ ἀντικείμενα λατρείας, ἀφοῦ σὲ αὐτὲς φανερώνεται ἡ ὑπόσταση τῶν εἰκονιζομένων προσώπων. Κατὰ συνέπεια ἡ δύναμη τῆς εἰκόνας πηγάζει ἀπὸ τὴν χάρη τοῦ εἰκονιζομένου, ἡ ὁποία μὲ τὴν σειρά της προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεό.  Ἂν καὶ ὅλες οἱ εἰκόνες ἀντανακλοῦν χάρη, κάποιες θεωροῦνται θαυματουργές, διότι ἡ χάρη τους ὑπῆρξε κάποτε ἐναργέστερη, καὶ μάλιστα σὲ περιπτώσεις μεγάλης ἀνάγκης τῶν πιστῶν ἢ ἀντιθέτως ὕβρεως, ὁπότε ἡ χάρη μετετράπη σὲ τιμωρία.
.         Μεταξὺ τῶν πολλῶν θαυματουργῶν εἰκόνων ποὺ φυλάσσονται στὶς ἁγιορειτικὲς μονὲς οἱ περισσότερες ἀνήκουν ἀσφαλῶς στὴν Θεοτόκο, δεδομένης τῆς ἰδιαίτερης σχέσεως τοῦ  Ἄθωνα μὲ τὴν Παναγία.  Ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου κατέχει τὸν μεγαλύτερο ἀριθμὸ εἰκόνων τῆς Θεοτόκου, οἱ ὁποῖες εἶναι γνωστὲς μὲ διάφορες ὀνομασίες.

 Παναγία Βηματάρισσα 

.           Ἡ Παναγία ἡ Βηματάρισσα ἢ Κτητόρισσα εἶναι ἡ «ἐφέστιος» εἰκόνα τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου καὶ εἶναι τοποθετημένη στὸ σύνθρονο τοῦ  Ἱεροῦ Βήματος τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς. Κατὰ τὴν παράδοση, ὁ  Ἀρκάδιος, γιὸς τοῦ Μεγάλου Θεοδοσίου τοῦ αὐτοκράτορα, εὑρισκόμενος σὲ ναυάγιο, μεταφέρθηκε στὴν στεριὰ κάτω ἀπὸ μία βάτο, μὲ θαυματουργικὴ ἐπέμβαση τῆς Θεοτόκου, στὴν περιοχὴ ὅπου ἀργότερα θὰ κτιζόταν ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου, καὶ ἐκεῖ βρῆκε αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας.
.         Μὲ τὴν εἰκόνα αὐτὴ σχετίζεται ἕνα θαῦμα ποὺ ἔγινε τὸν 10ο αἰώνα. Ὅταν  Ἄραβες πειρατὲς ἐπέδραμαν στὴν Μονή, ὁ ἱεροδιάκονος Σάββας πρόλαβε καὶ ἔριξε τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας στὸ πηγάδι τοὺ  Ἱεροῦ Βήματος μαζὶ μὲ τὸν σταυρὸ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ μία λαμπάδα ἀναμμένη ποὺ πάντοτε ἔκαιγε μπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Δὲν πρόλαβε ὅμως ὁ ἴδιος νὰ διασωθεῖ, γιατί οἱ πειρατὲς τὸν συνέλαβαν καὶ τὸν πούλησαν αἰχμάλωτο στὴν Κρήτη. Ὅταν μετὰ ἑβδομήντα χρόνια ἐλευθερώθηκε ἡ Κρήτη ἀπὸ τοὺς πειρατές, ἐπὶ Νικηφόρου Φωκᾶ τοῦ αὐτοκράτορα, ἐλευθερώθηκε καὶ ὁ ὅσιος Σάββας καὶ ἐπέστρεψε ὑπέργηρος στὴν Μονή.  Ἐκεῖ ὑπέδειξε στὸν τότε ἡγούμενο τῆς Μονῆς Νικόλαο νὰ ἀνοίξουν τὸ πηγάδι, ὅπου – ὢ τοῦ θαύματος! – βρῆκαν τὴν εἰκόνα καὶ τὸν σταυρὸ ὄρθια πάνω στὸ νερὸ καὶ τὴν λαμπάδα ἀναμμένη, ὅπως τὴν εἶχε ἀνάψει πρὶν ἀπὸ ἑβδομήντα χρόνια! Συνέβη δηλαδὴ διπλὸ θαῦμα· τὰ ἱερὰ ἀντικείμενα ποὺ εἶχαν πέσει μέσα στὸ νερὸ δὲν καταστράφηκαν, ἀπὸ θαῦμα καὶ πρόνοια τῆς Παναγίας, καὶ ἡ λαμπάδα ἔκαιγε ἑβδομήντα χρόνια χωρὶς νὰ ἑξαντλῆται!
.        Ἔκτοτε εἰς ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος, ψάλλεται Παρακλητικὸς Κανόνας πρὸς τὴν  Ὑπεραγία Θεοτόκο κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα, καὶ κάθε Τρίτη τελεῖται στὸ καθολικὸ Θεία Λειτουργία, ἐνῶ σὲ ὅλες τὶς λιτανεῖες τῆς Μονῆς πρωτοστατεῖ αὐτὴ ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας.  Ἑορτάζεται ἰδιαίτερα τὴν Τρίτη της Διακαινησίμου, ὅπου καὶ γίνεται μεγάλη λιτανεία γύρω ἀπὸ τὴν Μονὴ πρὸς τιμὴ τῆς εἰκόνας.

Παναγία Παραμυθία

.           Παλιὰ ὑπῆρχε ἡ συνήθεια, βγαίνοντας οἱ πατέρες ἀπὸ τὸ καθολικὸ νὰ ἀσπάζονται αὐτὴ τὴν εἰκόνα καὶ ὁ ἡγούμενος νὰ παραδίδει τὰ κλειδιὰ τῆς μονῆς στὸν θυρωρό. Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι μία μέρα στὰ βυζαντινὰ ἀκόμη χρόνια, δίνοντας ὁ ἠχούμενος στὸν θυρωρὸ τὰ κλειδιὰ ἄκουσε τὰ ἑξῆς λόγια ἀπὸ τὴν εἰκόνα: “Μὴ  ἀνοίγετε σήμερα τὶς πύλες τῆς μονῆς, ἀλλὰ ἀνεβεῖτε στὰ τείχη καὶ διῶξτε τοὺς πειρατές”. Ἡ φωνὴ ἐπανέλαβε γιὰ δεύτερη φορὰ τὰ ἴδια λόγια. Στρέφοντας τὸ βλέμμα του πρὸς τὰ ἐκεῖ ὁ ἡγούμενος εἶδε τὸ βρέφος νὰ ἁπλώνει τὸ χέρι τους καὶ νὰ σκεπάζει τὸ στόμα τῆς μητέρας του λέγοντας: “Μὴ μεριμνᾶς Μητέρα, γι᾽ αὐτοὺς τοὺς ἁμαρτωλούς. Ἄφησέ τους νὰ τιμωρηθοῦν ἀπὸ τοὺς πειρατές, τοὺς ἀξίζει”. Ἀλλὰ ἡ Παναγία πιάνοντας τὸ χέρι τοῦ Χριστοῦ καὶ στρέφοντας ἐλαφρὰ τὸ κεφάλι ἐπανέλαβε τὰ ἴδια λόγια. Οἱ μοναχοὶ ἀμέσως ἔτρεξαν στὰ τείχη καὶ διαπίστωσαν ὅτι πειρατὲς εἶχαν περικυκλώσει τὴν μονὴ καὶ περίμεναν τὸ ἄνοιγμα τῆς πύλης γιὰ νὰ τὴν λεηλατήσουν. Ἐξ αἰτίας ὅμως τῆς θαυματουργῆς ἐπεμβάσεως τῆς Παναγίας ἡ μονὴ σώθηκε. Ἡ εἰκόνα ἔκτοτε διατήρησε τὶς τελευταῖες κινήσεις τῶν θείων προσώπων.

Παναγία Ἐσφαγμένη

.           Ἡ θαυματουργὴ αὐτὴ εἰκόνα εἶναι τοιχογραφία τοῦ 14ου αἰώνα καὶ βρίσκεται στὸν νάρθηκα τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τὸ ὁποῖο εἶναι ἐνσωματωμένο εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου.
.          Ἀπὸ τὸ “Προσκυνητάριον τοῦ Βατοπαιδίου” εἰς τὸ κεφάλαιον “Περὶ τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἐσφαγμένης καὶ τοῦ παρ’ αὐτῆς ἐξαισίου τερατουργήματος” μαθαίνουμε τὸ ἱστορικό: Ἕνας ἱεροδιάκονος καὶ ἐκκλησιάρχης τοῦ καθολικοῦ, λόγῳ τοῦ διακονήματός του, ἔφθανε στὴν τράπεζα κάθε μέρα μὲ καθυστέρηση. Κάποτε ὁ τραπεζάρης ἀρνήθηκε νὰ τοῦ δώσει φαγητὸ λόγῳ τῆς καθυστερήσεως. Ὁ ἱεροδιάκονος ἀγανακτισμένος ἐπέστρεψε στὸν ναὸ καὶ εἶπε τὰ ἑξῆς μπροστὰ στὴν εἰκόνα: “Μέχρι πότε θὰ σὲ ὑπηρετῶ καὶ θὰ κοπιάζω κι ἐσὺ δὲν θὰ μεριμνᾶς οὔτε γιὰ τὴν τροφή μου;” Καὶ παίρνοντας ἕνα μαχαίρι τὸ κτύπησε στὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας, ἀπὸ τὸ ὁποῖο, σὰν νὰ ἦταν ζωντανό, ἄρχισε νὰ τρέχει αἷμα, ἐνῶ αὐτὸς τυφλώθηκε κι ἔπεσε κάτω σὰν τρελός. Στὴν κατάσταση αὐτὴ ἔμεινε τρία χρόνια ἀπέναντι ἀπὸ τὴν εἰκόνα κλαίγοντας καὶ παρακαλώντας τὴν Παναγία νὰ τὸν συγχωρέσει. Μετὰ τὴν παρέλευση τριῶν ἐτῶν ἐμφανίστηκε ἡ Παναγία στὸν ἡγούμενο καὶ τοῦ ἀνήγγειλε ὅτι χαρίζει τὴν ὑγεία στὸν τολμηρὸ ἱεροδιάκονο ἀλλὰ τὸ χέρι ποὺ διέπραξε τὴν ἱεροσυλία θὰ τιμωρηθεῖ. Πράγματι ὅταν πέθανε, στὴν ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου του ἀντίθετα μὲ ὅλο του τὸ σῶμα ποὺ εἶχε λιώσει τὸ δεξί του χέρι παρέμενε ἀναλλοίωτο καὶ φυλάσσεται ἔτσι ὣς σήμερα.Κάποτε ἕνας ἱερέας ἐπισκέπτης τῆς μονῆς ἀμφισβήτησε τὸ θαῦμα, ἀλλὰ ὅταν ἔβαλε τὸ δάχτυλο στὸ σημεῖο τῆς πληγῆς ἄρχισε ἀμέσως νὰ τρέχει αἷμα. Ὁ ἱερέας ἔντρομος δὲν πρόλαβε νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ καθολικὸ καὶ ἔπεσε νεκρός.

Παναγία ἡ Ἐλαιοβρύτισσα

.          Ἡ εἰκόνα αὐτὴ χρονολογεῖται στὸν 14ο αἰώνα καὶ βρίσκεται στὸ δοχειὸ τῆς μονῆς.  Ἀπὸ ἐκεῖ μεταφέρεται στὸ καθολικὸ τὴν Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἑορτάζει. Ἡ παράδοση ἀναφέρει τὸ ἑξῆς θαῦμα· Σὲ μία περίοδο ἐλλείψεως λαδιοῦ στὴν μονή, ὁ ὅσιος Γεννάδιος, δοχειάρης τῆς μονῆς, ἄρχισε νὰ ἐξοικονομεῖ τὸ λάδι δίνοντας μόνο γιὰ χρήση τῆς ἐκκλησίας.  Ὁ μάγειρας ὅμως διαμαρτυρήθηκε στὸν ἡγούμενο, καὶ ὁ τελευταῖος διέταξε τὸν ὅσιο νὰ δίνει ἀφειδῶς λάδι στὴν ἀδελφότητα, ἐλπίζοντας στὴν πρόνοια τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Ὅταν μία μέρα πῆγε στὸ δοχειὸ ὁ ὅσιος Γεννάδιος, εἶδε τὸ λάδι νὰ ξεχειλίζει ἀπὸ τὴν λάρνακα καὶ νὰ ἔχει φθάσει ὣς τὴν πόρτα.  Ἔκτοτε ἡ εἰκόνα ἔχει μία θαυμάσια εὐωδία.

 Παναγία Πυροβ(ο)ληθεῖσα

.          Πρόκειται γιὰ τοιχογραφία ποὺ βρίσκεται στὸ ὑπέρθυρο τῆς ἐξωτερικῆς πύλης τῆς μονῆς. Κατὰ τὸ 1822 μία ὁμάδα Τούρκων ὁπλιτῶν ἔφθασε στὴν μονή, καὶ ἕνας ἀπὸ αὐτούς, βλέποντας τὴν εἰκόνα, τὴν πυροβόλησε μὲ μία σφαίρα ποὺ τρύπησε τὸ δεξὶ χέρι τῆς Παναγίας. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς πράξεώς του ἦταν νὰ παραφρονήσει ὁ ἴδιος καὶ νὰ κρεμασθεῖ σὲ μία ἐλιὰ μπροστὰ στὴν μονή. Βλέποντας οἱ ἄλλοι Τοῦρκοι τὴν θεία τιμωρία φοβήθηκαν καὶ ἐγκατέλειψαν ἀμέσως τὴν μονή. Ἐπιπλέον, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ἀποσπάσματος, ὅταν πληροφορήθηκε τὴν πράξη τοῦ στρατιώτη, ποὺ ἦταν ἀνιψιός του, διέταξε νὰ μὴν τὸν θάψουν, ἀλλὰ νὰ τὸν ἀφήσουν ἄταφο ὡς κακοῦργο

 Παναγία Παντάνασσα

.        Ἡ θαυματουργὴ αὐτὴ εἰκόνα εἶναι φορητή τοῦ 17ου αἰ. καὶ βρίσκεται στὸ ἀριστερὸ προσκυνητάρι τοῦ βορειανατολικοῦ κίονα τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου. Σύμφωνα μὲ ἀφηγήσεις συγχρόνων Γερόντων τῆς Μονῆς, τὸ πρῶτο δεῖγμα ὅτι ἡ εἰκόνα ἔχει ἰδιαίτερη χάρη εἶναι τὸ ἑξῆς γεγονός· Μία μέρα ἕνας νέος μπῆκε στὸν ναὸ καὶ πηγαίνοντας νὰ προσκυνήσει τὴν εἰκόνα, ἄστραψε ξαφνικὰ τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας καὶ μία ἀόρατη δύναμη τὸν ἔριξε καταγῆς. Μόλις συνῆλθε, ἐξομολογήθηκε μὲ δάκρυα στοὺς πατέρες ὅτι ζοῦσε μακρυὰ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἐπιδιδόταν στὴν μαγεία.  Ἔτσι ἡ θαυματουργικὴ ἐπέμβαση τῆς Θεοτόκου ἔπεισε τὸν νέο νὰ ἀλλάξει ζωὴ καὶ νὰ γίνει ἄνθρωπος θεοφοβούμενος.

.          Ἡ εἰκόνα αὐτὴ ἔχει ἐπίσης τὴν ἰδιότητα καὶ τὴν εἰδικὴ χάρη ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ θεραπεύει τὴν φοβερὴ ἀσθένεια τοῦ καρκίνου. Εἶναι γνωστὲς ἀναρίθμητες περιπτώσεις καρκινοπαθῶν ποὺ ἔχουν θεραπευθεῖ στὶς μέρες μας, μετὰ ἀπὸ παράκληση μπροστὰ στὴν Παναγία τὴν Παντανάσσα.

Παναγία ἡ Ἀντιφωνήτρια

.        Πρόκειται γιὰ τοιχογραφία στὸν χῶρο τοῦ «μεσονυκτικοῦ» τοῦ καθολικοῦ. Ὀνομάσθηκε ἔτσι γιατί ἀπὸ αὐτὴ τὴν εἰκόνα ἀκούσθηκε μία φωνὴ (ἀντιφώνησε). Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι ἐπισκέφθηκε κάποτε τὴν μονὴ ἡ βασίλισσα Πλακιδία, κόρη τοῦ Μ. Θεοδοσίου. Ἐνῶ προχωροῦσε μὲ σκοπὸ νὰ μπεῖ στὸ καθολικὸ ἀπὸ τὴν πλάγια μικρὴ πόρτα, ἄκουσε μία φωνὴ ποὺ προερχόταν ἀπὸ τὴν εἰκόνα· «Στάσου καὶ μὴν προχωρεῖς, γιατί τόλμησες ὡς γυναίκα καὶ ἦλθες σ’αὐτὸ τὸν τόπο;». Ἔντρομη τότε ἡ βασίλισσα ζήτησε συγχώρεση ἀπὸ τὴν Παναγία καὶ ἀναχώρησε ἀμέσως ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Εἰς ἀνάμνησιν ἐξ ἄλλου τοῦ θαύματος ἐκείνου ἀνήγειρε μὲ δικά της ἔξοδα τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

, , , , , , , , ,

Σχολιάστε

ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

συχν χρήση τῶν κινητῶν
 πενταπλασιάζει τν κίνδυνο καρκίνου το γκεφάλου

 .       Πενταπλάσιο κίνδυνο ἐμφανίσεως καρκίνου τοῦ ἐγκεφάλου ἀντιμετωπίζουν οἱ χρῆστες κινητῶν τηλεφώνων, ποὺ τὰ τελευταῖα 10 χρόνια θεωροῦν τὴν συσκευή τους ἀναπόσπαστο μέρος τῆς καθημερινότητάς τους, ἀποκαλύπτει τώρα νέα σουηδικὴ μελέτη.
.       Τὰ ἄκρως ἀνησυχητικὰ στοιχεῖα ἀνήκουν σὲ εἰδικοὺς τοῦ Πανεπιστημιακοῦ νοσοκομείου τοῦ Ἔρεμπρο καὶ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Οὔμεο στὴν Σουηδία, οἱ ὁποῖοι ἐξέτασαν τὴν χρήση κινητοῦ καὶ ἀσυρμάτου τηλεφώνου, ποὺ ἔκαναν σχεδὸν 1.200 Σουηδοί, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν περίοδο 1997-2003, διαγνώστηκαν μὲ καρκίνο τοῦ ἐγκεφάλου.
.       Οἱ ἐρευνητὲς ὑπέβαλαν 905 ἀπὸ τοὺς ἐθελοντὲς ποὺ ἦταν ἀκόμα ἐν ζωῇ στὴν διαδικασία τῶν συνεντεύξεων γύρω ἀπὸ τὴν χρήση κινητοῦ καὶ ἀσυρμάτου τηλεφώνου. Γιὰ τοὺς ὑπολοίπους 346, ποὺ πέθαναν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μελέτης, ρώτησαν συγγενικά τους πρόσωπα σχετικὰ μὲ τὶς καθημερινὲς τηλεφωνικές τους συνήθειες.
.       Ἐν συνεχείᾳ, συνέκριναν τὰ στοιχεῖα ποὺ εἶχαν συλλέξει μὲ ἕνα δεῖγμα 2.500 ἀτόμων ποὺ εἴτε ζοῦσαν καὶ δὲν ἔπασχαν ἀπὸ καρκίνο τοῦ ἐγκεφάλου, εἴτε εἶχαν πεθάνει ἀπὸ ἄλλα αἴτια. Διερευνώντας δεδομένα ὅπως ἡ ἡλικία, τὸ φύλο καὶ τὸ κοινωνικὸ ὑπόβαθρο, οἱ εἰδικοὶ κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι τόσο χρήση κινητν σο κα κείνη σύρματων τηλεφώνων αξανε πικίνδυνα τς πιθανότητες μφανίσεως γλοιώματος.
.       Συγκεκριμένα ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἐθελοντὲς εἶχαν ξεκινήσει νὰ χρησιμοποιοῦν κινητὸ ἀπὸ τὴν ἐφηβεία τους καὶ συνέχισαν γιὰ τουλάχιστον μία δεκαετία, ἀντιμετώπιζαν σχεδὸν πέντε φορὲς μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου τοῦ ἐγκεφάλου συγκριτικὰ μὲ τοὺς ὑπόλοιπους.
.       Τὴν ἴδια στιγμὴ καὶ ἡ συχνὴ καὶ μακροχρόνια χρήση τῶν ἀσυρμάτων οἰκιακῶν τηλεφωνικῶν συσκευῶν, λόγῳ τῆς ὑψηλῆς τους ἀκτινοβολίας, ἔδειξε νὰ αὐξάνει τὸν κίνδυνο καρκίνου τοῦ ἐγκεφάλου κατὰ 3,9 φορές.
.       Τὰ στοιχεῖα δημοσιεύονται στὸ ἐπιστημονικὸ ἔντυπο «International Journal of Oncology».

 Προσοχὴ στοὺς νεαροὺς κατόχους

 .    Ἰδιαίτερα γιὰ τὴν χρήση κινητῶν, οἱ εἰδικοὶ ἐπισημαίνουν ὅτι οἱ γονεῖς θὰ πρέπει νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικοὶ μὲ τὰ παιδιά τους, ὥστε νὰ χρησιμοποιοῦν τὶς τηλεφωνικές τους συσκευὲς μόνο σὲ περιπτώσεις ἀνάγκης καὶ γιὰ μικρὰ χρονικὰ διαστήματα.
.   Εἶναι καλύτερο ἐπίσης, ἀναφέρουν, νὰ στέλνουν γραπτὰ μηνύματα ἀπὸ τὸ νὰ μιλοῦν στὸ κινητό. Ἐὰν ἡ τηλεφωνικὴ συνομιλία εἶναι ἀπαραίτητη θὰ πρέπει νὰ γίνεται πάντα μὲ χρήση συσκευῶν hands-free γιὰ τὸν περιορισμὸ ἐκθέσεως στὴν ἐπικίνδυνη ἀκτινοβολία.

ΠΗΓΗ: alopsis.gr  [ἀπὸ τὴν ἐφημ.”ΤΟ ΒΗΜΑ” 30/6/2011]

, ,

Σχολιάστε