Ἄρθρα σημειωμένα ὡς κακοκεφιά

ΝΙΩΘΕΙΣ ΚΑΚΟΚΕΦΙΑ;

Νιώθεις κακοκεφιά;

.        Μιά ἀμερικανίδα συγγραφέας, ἡ Janet Graham, ἔγραφε πρό καιροῦ: «Ὅταν πήγαινα στό σχολεῖο, κατέφευγα καμιά φορά στήν ἀπελπισία μου –μέ τά δάκρυα στά μάτια καί μέ τό συναίσθημα πώς πάνω μου βάραινε ὁλόκληρος ὁ κόσμος– σ’ ἕναν καθηγητή μου πολύ σοφό ἄνθρωπο. Ἦταν χαρούμενος καί καλόκαρδος, ἄν καί ἀνάπηρος· εἶχε πάθει πολιομυελίτιδα, ὅταν ἦταν μικρός. Ὅταν μέ ἔβλεπε, ἔβγαζε ἕνα φύλλο χαρτί ἀπό τό συρτάρι του καί μέ ρωτοῦσε:
.        — Γιά πές μου, λοιπόν, τί ἀκριβῶς σοῦ συμβαίνει;
.        — Προχθές ἔγραψα χάλια στό διαγώνισμα τῆς ἱστορίας.
.        Σημείωνε αὐτή τήν πληροφορία.
.        — Τσακώθηκα μέ τήν καλύτερη φίλη μου.
.        Προσέθετε κι αὐτό τό γεγονός.
.        — Προαισθάνομαι ὅτι αὔριο θά ἔχω ἕνα τρομερό συνάχι!
.        Προσέθετε μέ ἠρεμία τίς λεπτομέρειες αὐτές στόν κατάλογο πού ἔμοιαζε πολύ μικρός πάνω στό τεράστιο φύλλο χαρτί. Δέν ἤξερα τί ἄλλο νά πῶ καί τότε ἐκεῖνος σήκωνε ἐπάνω μου μέ ἀπορία τό βλέμμα του.
.        — Τί ἄλλο;
.        Ὅσο κι ἄν σκάλιζα τό μυαλό μου, ἀδύνατον νά βρῶ τίποτε ἄλλο. Ἀπό τήν ἔκφραση τοῦ προσώπου του ἦταν φανερό ὅτι, παρ’ ὅλη του τήν καλωσύνη, δέν ἔβρισκε κανένα λόγο σ’ αὐτόν τόν ἀξιοθρήνητο κατάλογο ἀπό ἐγωιστικά παράπονα, κανένα λόγο στεναχώριας. Χαμογελοῦσε καί μοῦ ἔτεινε τόν κατάλογο μέ τίς δυστυχίες μου. Ὅταν γύριζα νά φύγω μέ τήν καρδιά ξαλαφρωμένη, ἀντίκριζα τίς πατερίτσες του ἀκουμπισμένες σέ μιά γωνιά καί θυμόμουν πώς ὑπάρχουν καί δυστυχίες χειρότερες ἀπό τά συνάχια καί τά διαγωνίσματα ἱστορίας».

.        Ἡ ἀπογοήτευση συχνά κυριεύει νέους καί μεγάλους χωρίς βασικούς λόγους. Εὔκολα νιώθουμε παγιδευμένοι ἀπό τίς περιστάσεις, πού δέν μποροῦμε νά ἐλέγξουμε. Εὔκολα μικρά ἐπεισόδια τῆς καθημερινῆς ζωῆς μᾶς δημιουργοῦν μιά συνεχῆ κακοκεφιά.
.        Τά ἀντίδοτα γιά τήν στενοχώρια εἶναι τόσα πολλά, ὅσα καί τά θύματά της. Ὅποιος νιώθει κακοκεφιά, μελαγχολία ἄς κινηθῆ, ἄς ἐνεργήση, ἄς καταπιασθῆ μέ κάποιο ἔργο. Ἀκόμα ἄς κάνη ἕνα μακρινό περίπατο, ἄς ἐπιδοθῆ σέ κάποια ἄθληση. Ὁ Μέγας Βασίλειος παρεπονεῖτο, διότι στήν ἐποχή του ἔμεναν κλειστά τά γυμναστήρια, διότι οἱ νέοι δέν εἶχαν ὄρεξη νά ἐπιδοθοῦν σέ διάφορες σωματικές ἀσκήσεις. Καί στήν ἐποχή μας ἡ ἄσκηση μπορεῖ νά βοηθήση τόν ἄνθρωπο. Μή μένετε μόνοι. Ἡ καλή παρέα εἶναι θαυμάσιο γιατρικό γιά τέτοιες ψυχικές καταστάσεις.
.        Ὑπάρχουν ὅμως καί πιό βασικά καί πιό πνευματικά ἀντίδοτα:

.        Τό πρῶτο εἶναι αὐτό πού εἴδαμε στήν ἀρχή: ἡ μέθοδος τῶν συγκρίσεων. Ὅταν γιά καθημερινά μικροπράγματα, γιά καθημερινές μικρές θλίψεις στενοχωριέσαι, μελαγχολεῖς, πές: «Τουλάχιστον τό παιδί μου δέν βρίσκεται στό νοσοκομεῖο, δέν μᾶς ἔχουν θυροκολλήσει ἀγωγή ἐξώσεως» καί τόσα ἄλλα πού θά μποροῦσαν νά μᾶς ἔχουν συμβῆ. Οἱ ἰδέες αὐτές δέν δίνουν μεγάλη χαρά, ἀλλά ἡ μέθοδος ἀποδίδει λαμπρά ἀποτελέσματα. Γιατί βοηθάει τόν ἄνθρωπο νά δῆ ὅτι ὑπάρχουν καί πιό δύσκολες καταστάσεις καί νά εὐχαριστήση τόν Θεό, πού δέν βρίσκεται σ’ αὐτές.

.        Τό δεύτερο ἀντίδοτο ὑπάρχει στήν προσφορά ὑπηρεσίας σέ ἕνα ἄλλο ἄτομο. Ἡ ἀπόφαση νά δώσης χαρά σ’ ἕναν ἄλλον, εἶναι ἕνας ἀπό τούς πιό ἀποτελεσματικούς τρόπους γιά τήν καταπολέμηση τῆς κακοκεφιᾶς. Μήν σκέπτεσαι τά μικροθέματά σου. Στρέψε τόν προβολέα τῆς ἀγάπης σου στόν ἀδελφό σου. Πήγαινε στό κρεβάτι τοῦ πόνου, στόν φτωχό τῆς γειτονιᾶς καί ἐκεῖ προσφέροντας στοργή θά νιώσης ἡ κακοκεφιά σου νά φεύγη. Κι ὅταν δέν μπορῆς νά βγῆς ἀπό τό σπίτι σου, τηλεφώνησε σέ κάποιο ἀπομονωμένο πρόσωπο, στεῖλε ἕνα βιβλίο σ’ ἕναν ἄρρωστο, κάλεσε κοντά σου κάποιον γνωστό σου.

.        Τό πιό βασικόμως, ἀπό τά φάρμακα γιά τήν ἀκαθόριστη καί ἀδικαιολόγητη συχνά θλίψη, πού μᾶς κυριεύει εἶναι ἡ προσευχή. Ἄνοιξε τήν καρδιά σου στόν Θεό καί Πατέρα μας. Ζήτησέ του παρηγοριά καί ἐνίσχυση. Παρακάλεσέ Τον νά σοῦ δίνη θάρρος καί ὑπομονή καί θά δῆς πόσο θά γαληνέψη ἡ ψυχή σου. Χαμόγελο καί λάμψη χαρᾶς θά λάμψουν στά μάτια σου.

ΠΗΓΗ: περιοδ. «ΖΩΗ», ἀρ. τ. 4241/2011

ΣΗΜ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἡ Παράκληση καὶ οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας εἶναι ἕνα ἀποδεδειγμένα ἀποτελεσματικό,
θαυμάσιο καὶ πνευματικὸ φάρμακο. 


Διαφήμιση

, , ,

Σχολιάστε