Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Καιάδας

ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙΑΔΑΣ (Ὑποχρεωτικὲς ἐξετάσεις γιὰ τέσσερις μορφὲς καρκίνου ἀλλιῶς… πρόστιμο)

ποχρεωτικς ξετάσεις γι τέσσερις μορφς καρκίνου λλις πρόστιμο

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τί ὡραῖος καὶ προσχηματικὸς σχεδιασμός! Μὲ πρόσχημα τὸ…«ἐνδιαφέρον» τοῦ ὑπουργείου γιὰ τὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν στήνονται τὰ καλούπια ἑνὸς νέου σύγχρονου ὑγιειονομικοῦ Καιάδα, ποὺ θὰ καταλήξει σὲ κοινωνικὸ ἀποκλεισμὸ καὶ ρατσισμὸ μεγάλων διαστάσεων. Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἰατρικῶν δεδομένων αὐτοῦ τοῦ σχεδιασμοῦ θὰ γίνεται ἡ ἐπιλογὴ τῶν «ἀναλωσίμων»… ἀνταλλακτικῶν! Ὅσοι ὑπὸ κάποια ἀκαθόριστη πρόβλεψη θὰ ἔχουν πιθανότητες νὰ νοσήσουν, θὰ παροπλίζονται ἐργασιακῶς, ἀσφαλιστικῶς καὶ τελικῶς κοινωνικῶς.

.                 Ὑποχρεωτικὲς σκοπεύει νὰ καταστήσει γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες καὶ τὶς Ἑλληνίδες τὶς προληπτικὲς ἐξετάσεις γιὰ τέσσερις διαδεδομένες μορφὲς καρκίνου ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, ἐπιφυλάσσοντας τσουχτερὸ penalty στοὺς ἀμελεῖς πολίτες, οἱ ὁποῖοι θὰ παραλείπουν νὰ κάνουν τὰ ἐπιβεβλημένα τσὲκ-ἄπ.
.                 Τὸ σχέδιο ποὺ ἐπεξεργάζεται τὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας καὶ θὰ θέσει σὲ διαβούλευση στοὺς ἁρμόδιους φορεῖς ἀφορᾶ τὴ μαστογραφία καὶ τὸ τέστ pap γιὰ τὶς γυναῖκες, τὸ PSA (προστατικὸ ἀντιγόνο) καὶ τὴν κλινικὴ ἐξέταση τοῦ προστάτη γιὰ τοὺς ἄνδρες, ἐνῶ καὶ γιὰ τὰ δύο φύλα θὰ ἐπιβληθεῖ ἡ διενέργεια κολονοσκόπησης καὶ τέστ κοπράνων. Μὲ τὶς ἐξετάσεις αὐτὲς -ποὺ ξεκινοῦν σὲ συγκεκριμένη ἡλικία καὶ ἐπαναλαμβάνονται μὲ συγκεκριμένη συχνότητα (ποὺ θὰ καθοριστεῖ βάσει τῶν ἐπιστημονικῶν ὁδηγιῶν)- ἐπιτυγχάνεται πρώιμη διάγνωση τεσσάρων νεοπλασματικῶν νοσημάτων τὰ ὁποία ἔχουν ἤδη ὑψηλὴ συχνότητα ἐμφάνισης στὴν πατρίδα μας.
.                 Πρόκειται γιὰ τοὺς καρκίνους τοῦ μαστοῦ, τοῦ τραχήλου τῆς μήτρας, τοῦ προστάτη καὶ τοῦ παχέος ἐντέρου γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ ἐπιδημιολογικὲς μελέτες φανερώνουν πὼς ἐπίκειται μεγάλη αὔξηση ἐντὸς τῆς προσεχοῦς 20ετίας, ἐξ αἰτίας τοῦ καπνίσματος καὶ τῆς κακῆς διατροφῆς.
.                 Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας μιλώντας στὸν «Ἐλεύθερο Τύπο», ἡ πρόληψη τοῦ καρκίνου πρέπει νὰ γίνει συνείδηση ὅλων τῶν πολιτῶν-κάτι ποὺ δὲν ἰσχύει μέχρι σήμερα. «Σὰν λαὸς εἴμαστε ἀμελεῖς σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ὑγεία μας. Τὸ ἀποδεικνύει τὸ γεγονὸς πὼς πρόσφατα ὑλοποιήθηκε πρόγραμμα ἀντικαρκινικῶν ἐξετάσεων γιὰ 60.000 ὠφελούμενους στὸ ὁποῖο προσῆλθαν νὰ ἐξεταστοῦν μόλις 7.000 ἄτομα» λέει ὁ κ. Κουρουμπλής.
.                 Καὶ συνεχίζει: «Προσανατολιζόμαστε στὸ νὰ θεσπίσουμε ὡς ὑποχρεωτικὲς τὶς προαναφερθεῖσες ἐξετάσεις καὶ ὅσοι δὲν εἶναι συνεπεῖς θὰ ἀντιμετωπίζουν ὡς ποινὴ τὴν ὑποχρέωση νὰ συμμετέχουν στὸ κόστος τῆς νόσου, ἐφόσον ἀρρωστήσουν». Ὑπάρχει σκέψη νὰ ἐπωμίζεται ὁ ἀμελὴς πολίτης τὸ 50% τοῦ κόστους τῆς νόσου. Σημειώνεται πὼς ἡ θεραπεία τοῦ καρκίνου ἀνέρχεται σέ… χιλιάδες εὐρὼ μηνιαίως.

 

ΠΗΓΗ: medicalnews.gr

, ,

Σχολιάστε

«ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙΑΔΑΣ» ΤΑ “ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ” («Στὴν χοάνη τοῦ ἀνατολικοῦ δαιµονισµοῦ καὶ τῆς σατανικῆς πανθρησκείας».)

«Ὢ καιροί! Ὢ ἤθη!»

τοῦ περιοδ. «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ»,
ἀρ. τ. 503, Νοέμβριος 2012

 Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

.          Τὸ δηλητήριο τῆς πανθρησκείας κυκλοφορεῖ ἤδη ἐλεύθερα καὶ στὰ Δηµοτικὰ σχολεῖα τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδος. Τὸ διοχέτευσε ἐπίσηµα τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας µὲ τὸ λεγόµενο «Πρόγραµµα Σπουδῶν» ποὺ εἰσηγήθηκαν Ὀρθόδοξοι θεολόγοι, µέλη τοῦ Συνδέσµου «Καιρός». Διότι νέοι καιροί, νέα ἤθη! Γιὰ νὰ ἀναφωνήσουν, ὅσοι ἀκόµη νοιάζονται καὶ πονοῦν αὐτὸν τὸν τόπο, τὸ τοῦ Κικέρωνος: «Ὢ καιροί! Ὢ ἤθη!» (Ο tempora,  ο mores!).
.          Μὲ τὸ νέο λοιπὸν πιλοτικὸ πρόγραµµα οἱ δάσκαλοι θὰ πρέπει νὰ διδάξουν στὰ παιδιὰ τοῦ Δηµοτικοῦ ψιχία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ἐνῶ παράλληλα πρέπει νὰ τοὺς διδάξουν καὶ γιὰ τὸν Ἀλλάχ, τὸν Βούδα, τὸν Κοµφούκιο. Νὰ τοὺς διδάξουν Κοράνι, Τορά, Βέδες, Σουτρες, Ταό. Νὰ τοὺς µάθουν προσευχὲς µουσουλµανικές, ἑβραϊκές, βουδιστικές, ἰνδουιστικές. Ἀκόµη, νὰ τοὺς µιλήσουν γιὰ «ἁγίους» ὄχι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἄλλα γιὰ τοὺς … «ἁγίους» (!) Βούδα, Κοµφούκιο, Μωάµεθ, Βισνού, Δαλάϊ Λάµα! … Τὴν στιγµὴ ποὺ οἱ θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας µας, οἱ ὄντως ἅγιοι, µᾶς δίδαξαν πὼς δὲν ὑπάρχουν ἅγιοι ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι τὰ ἀνώριµα Ἑλληνόπουλα θὰ διδαχθοῦν ἕνα συνονθύλευµα ἀνόµοιων «πιστεύω», µιὰ στρεβλωµένη πίστη, γιὰ τὴν ὁποία ὁ µόνος ποὺ θὰ χαίρεται θὰ εἶναι ὁ αἰώνιος ἐχθρὸς τῆς ψυχῆς µας. Θὰ διαποτισθοῦν µὲ µιὰ πανθρησκεία, δηλαδὴ θὰ τὰ ποτίσουµε ψυχοκτόνο δηλητήριο. Θὰ τὰ ρίξουµε στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς χωρὶς πυξίδα, γιὰ νὰ δέρνονται ἀπὸ τὶς θύελλες µιᾶς θρησκευτικῆς συγχύσεως καὶ ἑνὸς θρησκευτικοῦ µηδενισµοῦ. Τὰ ρίχνουµε µὲ τὰ ἴδια µας τὰ χέρια µέσα στὴν χοάνη τοῦ ἀνατολικοῦ δαιµονισµοῦ καὶ τῆς σατανικῆς πανθρησκείας µὲ τὴν ἴδια ἀστοργία, ποὺ οἱ παλαιοὶ Σπαρτιάτες ἔριχναν στὸ βάραθρο τοῦ Καιάδα τὰ ἀνάπηρα καὶ καχεκτικὰ βρέφη …

.        Ὁ «ΚΑΙΡΟΣ» µὲ τὴν κίνησή του αὐτὴ ἐπιτείνει τὴν θρησκευτικὴ σύγχυση σὲ καιροὺς κατ᾽ ἐξοχὴν θολοὺς καὶ συγκεχυµένους. Καὶ µάλιστα στὴν χώρα ποὺ ὣς χθὲς καυχιόταν ὅτι εἶναι ἀµιγῶς ὀρθόδοξη, ἐδῶ καὶ 2.000 χρόνια. Σὲ µιὰ χώρα ποὺ ἔχει κάθε λόγο νὰ καυχᾶται, γιατί στὰ σύνορά της περικλείει τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὴν µὀναδικὴ κιβωτὸ τῆς δισχιλιετοῦς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Σὲ µιὰ χώρα κατάσπαρτη ἀπὸ µυροβλύζοντα ἅγια λείψανα ἀληθινῶν ὁσίων, δικαίων καὶ µαρτύρων. Σὲ µιὰ χώρα µἰκρὴ µἕν, ἀλλὰ ποὺ ὀφείλει µέγα µέρος τοῦ µἐγαλείου καὶ τῆς παγκόσµιας ἀκτινοβολίας της στὴν Ὀρθοδοξία.
.           Κανεὶς δὲν πίεσε τοὺς θεολόγους τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ» νὰ εἰσηγηθοῦν τὸ «νέο Πρόγραµµα Σπουδῶν». Τὸ ὁποῖον, ἄλλωστε, γιατί εἶναι καλύτερο ἀπὸ τὸ ἤδη ὑπάρχον; Διότι τὸ νέο πρέπει πάντοτε νὰ εἶναι καλύτερο ἀπὸ τὸ προηγούµενο, τὸ παλαιό. Ἐὰν τὸ ἤδη ὑπάρχον πρόγραµµα χρήζει βελτιώσεως ἢ ἐὰν οἱ διδάσκοντες τὸ μάθηµα τῶν θρησκευτικῶν πρέπει νὰ τύχουν περαιτέρω ἐνηµερώσεως, ἂς καταβληθεῖ προσπάθεια νὰ συµπληρωθοῦν τὰ κενὰ αὐτά. Δὲν ἔχουν ὅµως τὸ δικαίωµα νὰ ἀπορρίπτουν τὸ σηµερινὸ ὁµολογιακὸ μάθηµα τῶν θρησκευτικῶν στὸ Δηµοτικό, ἐπειδή, ὅπως γράφουν, «στοχεύει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὴν ἐξοικείωση τῶν µἀθητων σὲ µιὰ μόνο ἰδιαίτερη θρησκευτικὴ παράδοση», τὴν Ὀρθόδοξη. Ἂν οἱ μὴ Ὀρθόδοξοι µαθητὲς δὲν θέλουν νὰ παρακολουθήσουν τὸ Ὀρθόδοξο μάθηµα, ἔχουν τὸ δικαίωµα νὰ τὸ πράξουν. Καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἂς φροντίσει, ἂν θέλει, νὰ κάνει ἕνα τµῆµα γιὰ τὰ μὴ Ὀρθόδοξα παιδιὰ … Δὲν εἶναι ὅµως αὐτὸς λόγος, οὔτε παιδαγωγικὰ ὀρθό, νὰ καταργήσουµε τὸ σηµερινὸ ὀµολογιακὸ μάθηµα καὶ νὰ συγχύζουµε, νὰ µπερδεύουµε καὶ νὰ ζαλίζουµε τὸν νοῦ τῶν Ὀρθόδοξων Ἑλληνόπουλων τοῦ Δηµοτικοῦ μὲ ὅλο τὸν δυσνόητο ἐσµὸ τῆς πανσπερµίας τῶν θρησκειῶν, χάριν τῆς πανθρησκείας! Ἂς μὴν ἐπιµένουν δὲ οἱ ὀπαδοὶ τῆς πανθρησκείας στὸ ἕωλο ἐπιχείρηµα ὅτι «οἱ θρησκεῖες εἶναι πηγὴ ἐλπίδας γιὰ σωτηρία». Διότι δὲν προσφέρουν ὅλες οἱ θρησκεῖες τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας. Αὐτὸ πρέπει ἀσφαλῶς νὰ τὸ γνωρίζουν ὡς Ὀρθόδοξοι θεολόγοι τὰ μέλη τοῦ «Καιροῦ». Ἐκτὸς ἐὰν ἀµφισβητοῦν τὴν µοναδικότητα τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τῆς Ὀρθόδοξης.
.          Κανένα δὲν πιέζουµε καὶ δὲν πειθαναγκάζουµε νὰ γίνει Ὀρθόδοξος. Αὐτὸ τὸ ἦθος εἶναι ὁλότελα ξένο πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Μόνο οἱ αἱρετικοὶ χρησιµοποιοῦν µεθόδους βίας καὶ πειθαναγκασµοῦ. Καὶ ἀπὸ τὶς ἄλλες θρησκεῖες κυρίως τὸ ἀντίχριστο Ἰσλάµ.
.          Ἑποµένως ἡ εὐθύνη τῶν ὅποιων εἰσηγητῶν τοῦ πιὸ πάνω προγράµµατος εἶναι τεράστια. Μὲ τέτοιες προτάσεις προσφέρουν στὴν σήµερα δεινῶς δοκιµαζόµενη Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα χείριστη ὑπηρεσία. Καὶ στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ «λύπην µεγάλην καὶ ἀδιάλειπτον ὀδύνην τῇ καρδίᾳ (πρβλ. Ρωµ. θ´ 2).

.          Μὴ λησµονοῦµε δὲ τοῦτο: οἱ πολιτικοὶ ἐργάζονται (ὅταν ἐργάζονται) γιὰ τὸ σήµερα. Οἱ δάσκαλοι γιὰ τὸ αὔριο. Ὅµως οἱ Ὀρθόδοξοι θεολόγοι ἐργάζονται στὸ τώρα γιὰ τὴν ἀτέρµονη αἰωνιότητα.

ν.π.β.

, , ,

Σχολιάστε