Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Κάρτα Ἀποδείξεων

ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300 ΕΥΡΩ!

 Μὲ κάρτα ὅλες οἱ συναλλαγὲς ἄνω τῶν 300 εὐρὼ

Κίνητρα γιὰ τὴν χρήση τῆς πιστωτικῆς κάρτας ἐξετάζει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν

βλ. σχετ. προηγούμενες ἀναρτήσεις τῆς ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ. στὶς ἐτικέττες ΚΑΡΤΑ καὶ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

.         Τὴν προώθηση τῶν ἠλεκτρονικῶν συναλλαγῶν θὰ ἐπιδιώξει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, ποὺ ἐπιδιώκει μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ περιορίσει τὴν φοροδιαφυγή. [Σχ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» Καὶ νὰ ἐνθυλακώσει τὴν ἐλευθερία τῶν Πολιτῶν]

.         Στὰ πλαίσια αὐτά, στὴν ὁδὸ Νίκης σχεδιάζουν τὴν ἀπαγόρευση τοῦ ρευστοῦ χρήματος καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ πλαστικοῦ χρήματος. Τὸ οἰκονομικὸ ἐπιτελεῖο ἐξετάζει τὴν θέσπιση μέτρων ποὺ προβλέπουν μεταξὺ ἄλλων τὴ μείωση τοῦ ἐπιτρεπτοῦ ὁρίου συναλλαγῶν μὲ μετρητὰ ἀπὸ 1.500 εὐρὼ στὰ 300 εὐρώ. Ὅπως ἀναφέρει ἡ ἐφημερίδα «Ναυτεμπορική», στελέχη τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἠλεκτρονικὲς συναλλαγὲς θὰ προκαλέσουν πλῆγμα στὴ φοροδιαφυγή [καὶ στὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ], ἀφοῦ μὲ αὐτὲς θὰ γίνεται αὐτόματη καταγραφὴ τῶν ἐσόδων τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ βεβαίωση τῶν ἀναλογούντων φόρων, ὅπως ὁ ΦΠΑ.
.         Ἐπίσης, στὸ νέο σχέδιο ἐξετάζεται ἡ παροχὴ κινήτρων [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: τὸ “τυράκι” στὴν φάκα!] πρὸς τοὺς πολίτες, ὥστε νὰ πραγματοποιοῦν συναλλαγὲς μόνο μὲ χρεωστικὲς ἢ πιστωτικὲς κάρτες. Ἕνα ἀπὸ τὰ σενάρια προβλέπει ἔκπτωση 3% τῆς δαπάνης ἀπὸ τὸν φόρο εἰσοδήματος γιὰ ὅσους χρησιμοποιοῦν πλαστικὸ χρῆμα, ἐνῶ μία ἄλλη πρόταση ἀφορᾶ σὲ μείωση τοῦ ΦΠΑ κατὰ 1 ἕως 2 ποσοστιαῖες μονάδες γιὰ ὅσους χρησιμοποιοῦν πιστωτικὲς ἢ χρεωστικὲς κάρτες γιὰ συναλλαγὲς κυρίως κάτω τῶν 300 εὐρώ.
.         Ἕνα ἐναλλακτικὸ σχέδιο προβλέπει τὴν ἐπιστροφὴ χρημάτων 1% γιὰ κάθε συναλλαγὴ μὲ πλαστικὸ χρῆμα μὲ ἄμεση ἀπόδοση τοῦ ΦΠΑ στὸ Δημόσιο ἀπὸ τὶς τράπεζες ποὺ μεσολαβοῦν γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς συναλλαγῆς.

 ΠΗΓΗ: newsbomb.gr

, , ,

Σχολιάστε

“ΚΟΛΛΗΜΑ” ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ! (Νέα κυβερνητικὴ ὤθηση στὸ πλαστικὸ χρῆμα γιὰ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς)

π τ συλλογὴ ποδείξεων, στς κάρτες μ τά… δρα
Ἀμερικανικὸ μοντέλο γιὰ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς υἱοθετεῖ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν.
Προτεραιότητα στὸ πλαστικὸ χρῆμα. Ἀποτυχημένο τὸ μέτρο συλλογῆς ἀποδείξεων.

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.» Μεγάλος πονοκέφαλος αὐτὸς ὁ …Ἕλληνας. Τὰ συστήματα δυσκολεύονται νὰ τὸν «πιάσουν». Τώρα μετὰ ἀπὸ ἀρκετὲς ἀποτυχημένες φορολογικὲς προσπάθειες προωθεῖται, εἰς ἀντικατάστασιν τῶν ἀποδείξεων [σκέτο φιάσκο], τὸ δόλωμα τῶν πιστωτικῶν καρτῶν μὲ …δωράκια! Πάντως τὸ Σύστημα γενικῶς ἔχει ἕνα μεγάλο ΚΟΛΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ!!! Ἐντυπωσιακὰ ἀθῶο!

.            Νέο σχέδιο γιὰ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς ἑτοιμάζει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, μὲ ἔμφαση στὶς συναλλαγὲς μέσῳ κάρτας καὶ ἐγκατάλειψη τοῦ συστήματος συλλογῆς ἀποδείξεων, τὸ ὁποῖο κρίνεται ἀποτυχημένο. Ὅπως ἀναφέρει ἡ ἐφημερίδα “Τὰ Νέα”, τὸ οἰκονομικὸ ἐπιτελεῖο στοχεύει νὰ υἱοθετήσει τὸ ἀμερικανικὸ μοντέλο φορολόγησης, μὲ φορομπόνους, ἐκπτώσεις καὶ συμμετοχὴ σὲ κληρώσεις μὲ δῶρα γιὰ ὅσους φορολογούμενους ἐπιλέγουν νὰ πληρώνουν μὲ πιστωτικὴ ἢ χρεωστικὴ κάρτα.
.            Σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα, στὸ ἀμερικανικὸ σύστημα ὁ φόρος εἰσοδήματος ἐπιβάλλεται μόνο στὸ μέρος τοῦ εἰσοδήματος ποὺ δὲν καταναλώνεται ἢ δὲν ἐπενδύεται. Ἔτσι, ἂν ἕνας φορολογούμενος ἔχει εἰσόδημα 40.000 εὐρὼ καὶ στὴ διάρκεια τοῦ ἔτους ἔχει δαπανήσει 30.000, ὁ φόρος εἰσοδήματος θὰ ἐπιβληθεῖ στὴ διαφορὰ τῶν 10.000 εὐρώ, μὲ ἕναν χαμηλὸ συντελεστὴ τῆς τάξεως τοῦ 10% ἢ ἀκόμα καὶ χωρὶς φόρο.

 Τὸ σχέδιο τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν

1. Ἠλεκτρονικὴ διασύνδεση ὅλων τῶν ταμειακῶν μηχανῶν μὲ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχει ἐξαγγελθεῖ πολλὲς φορές, αὐτὴ τὴ φορὰ τὸ σύστημα εἶναι σχεδὸν ἕτοιμο.

2. Φοροκίνητρα γιὰ χρήση πλαστικοῦ χρήματος. Ὁ φορολογούμενος, ὁ ὁποῖος θὰ κάνει τὶς συναλλαγές του μὲ πλαστικὸ χρῆμα θὰ ἔχει μεγάλο μπόνους. Ἔτσι, ὅσοι βοηθοῦν στὴν ἀποτύπωση κάθε συναλλαγῆς, θὰ κερδίζουν μείωση ΦΠΑ ἀπὸ τὸ 23% στὸ 20% καὶ ἀπὸ τὸ 13% στὸ 10%. Παράλληλα, μὲ τὸν κωδικὸ ἀπόδειξης θὰ μετέχουν σὲ κληρώσεις ποὺ θὰ διενεργεῖ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, μὲ δῶρα τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι αὐτοκίνητα, ταξίδια ἢ ἀκόμα καὶ μετρητά.

3. Συμμετοχὴ τῶν τραπεζῶν. Δεδομένου ὅτι στὴν περίπτωση πληρωμῶν μὲ πιστωτικὲς ἢ χρεωστικὲς κάρτες, τὰ χρήματα ἀποδίδονται ἀπὸ τὶς τράπεζες στὶς ἐπιχειρήσεις, μὲ τὶς ὁποῖες ἔγινε ἡ συναλλαγή, ἡ ἴδια ἡ τράπεζα θὰ παρακρατεῖ τὸν ΦΠΑ καὶ στὴ συνέχεια θὰ τὸν ἀποδίδει στὸ Δημόσιο. Στὴ συνέχεια, θὰ ἀποδίδει τὸ ποσὸ τῆς συναλλαγῆς πλὴν ΦΠΑ, στὶς ἐπιχειρήσεις καὶ ἔτσι θὰ κόβεται κάθε δυνατότητα νὰ εἰσπράττουν οἱ ἐπιχειρήσεις τὸν ΦΠΑ καὶ νὰ μὴν τὸν ἀποδίδουν στὸ Δημόσιο.

Τὸ φιάσκο μὲ τὶς ἀποδείξεις

.            Σύμφωνα μὲ “Τὰ Νέα”, τὸ οἰκονομικὸ ἐπιτελεῖο ἐκτιμᾶ ὅτι τὸ ἰσχῦον σύστημα συλλογῆς ἀποδείξεων ἀπέτυχε. ταν σχυε τ μπόνους τς πιστροφς φόρου γιὰ σους μάζευαν περισσότερες ποδείξεις, οἱ πιστροφς φόρου κτοξεύθηκαν στψη. ταν κόπηκε τ μπόνους, ρχισαν οἱ νταλλαγς ποδείξεων κα οἱ ποδείξεις μαϊμού.
.            Ἐπίσης, τὸ ὑπουργεῖο ἐκτιμᾶ ὅτι οἱ περισσότεροι φορολογούμενοι, ἔχουν φουσκώσει στὶς δηλώσεις τους τὸ ὕψος τῶν ἀποδείξεων ποὺ ἔχουν συλλέξει, καθὼς εἶναι πρακτικὰ ἀδύνατον ἂν ἐλεγχθεῖ ἂν λένε τὴν ἀλήθεια.

 ΠΗΓΗ: news247.gr

, , ,

Σχολιάστε

«ΤΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟ» !!!

.       ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»: Ὁ παραλογισμός, ἡ παράνοια δὲν πρόκειται νὰ ἔχει τελειωμό. Ἂς μὴ διαφεύγει τῆς προσοχῆς ὅτι ὅλοι οἱ “πετυχημένοι” ὁλοκληρωτισμοὶ “ὁλοκληρώνονται” μὲ τὴν ὁλοκληρωτικὴ παράνοιαΒέβαια ὁρισμένοι ὀρθόδοξοι κύκλοι τὴν ἀναζητοῦν σὲ λάθος τόπο (ἴσως καὶ αὐτὴ ἡ λάθος ἀναζήτηση νὰ ἀποτελεῖ σκέλος τῆς “παράνοιας”), ἀλλὰ δὲν πειράζει. Σημασία ἔχει ὅτι τὰ πράγματα δείχνουν ἕνα δρόμο. Ὅλο καὶ περισσότερο ἡ προσωπικὴ ζωὴ διώκεται. ΝΟΜΟΙ (κι ἔχει σημασία αὐτὸ μεγάλη), νόμοι προωθοῦνται, γιὰ νὰ ὑπονομεύσουν τὶς ἀτομικὲς ἐλευθερίες καὶ τὸ ἀπόρρητο τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς (μαζὶ καὶ τῶν συναλλαγῶν), πάντοτε μὲ ἕνα εὐλογοφανὲς πρόσχημα. Ἔτσι καὶ ἡ χρήση μετρητῶν τείνει νὰ θεωρεῖται ποινικὸ ἀδίκημα.
.       Ἀλήθεια, ἐκείνη ἡ διαβόητη Κάρτα Συναλλαγῶν ἢ φοροκάρτα ποῦ “βόσκει”;… Κάτι λέγανε γιὰ τὸ 2012!

ΗΠΑ: Κυκλοφορεῖς μὲ μετρητά; Μᾶλλον εἶσαι τρομοκράτης!

Russia Today (Katerina Azarova)
/ μετάφρ. ἱστολόγιο «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

.        Ἔχετε φακό; Ἢ πληρώνετε μὲ μετρητά, ἀντὶ μὲ πιστωτικὴ κάρτα; Καὶ ἔτσι κάνετε τὰ ψώνια σας γιὰ τὴν ἑβδομάδα; Τότε αὐτὴ ἡ συμεπροφορά σας, σύμφωνα μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας καὶ τὸ FBI, θὰ μποροῦσε νὰ σᾶς κάνει «τρομοκράτη».
.          Πρόσφατα, προβλήθηκε στὸ Internet ἕνα βίντεο τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῆς Ἀσφαλείας (DHS), τὸ ὁποῖο λέει στοὺς ἀνθρώπους χωρὶς πολλὰ – πολλά, ὅτι «τ ν πληρώνεις μ μετρητ εναι ποπτο κα περίεργο». Μὲ μία δυναμική, ἀλλὰ καὶ ἤρεμη φωνή, ὁ ἀφηγητὴς λέει στοὺς θεατὲς ὅτι, «ἐὰν κάποιος ἐμφανίζεται μὲ νευρικότητα ἢ ἄγχος, ἢ ἐπιμένει νὰ πληρώσει μὲ μετρητά, ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ προσωπικὸ ἀσφαλείας. Αὐτὴ εἶναι μία ὕποπτη συμπεριφορά». Ἔτσι λοιπόν, ἂν εἴχατε μία ἀγχωτικὴ ἡμέρα καὶ δὲν ἔχτε πιστωτικὴ κάρτα, εἶστε μέσα στοὺς ὕποπτους…
.         Αὐτὴ ἡ πρόταση, καὶ πολλοὶ ἄλλες, ἔχει ἀποσταλεῖ σὲ ξενοδοχεῖα σὲ ὅλες τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὡς μέρος τοῦ συνεχιζομένου προγράμματος τοῦ DHS “See something, Say something” («Βλέπεις κάτι, Πές το»). Περιλαμβάνει ἀκόμη καὶ ἕνα 84σέλιδο ἐγχειρίδιο, μὲ τὸν μεγαλειώδη τίτλο, “Ὁδηγὸς Προστατευτικῶν Μέτρων γιὰ τὴν Βιομηχανία Διαμονῆς τῶν ΗΠΑ” – ἡ ὁποία ἐπισημαίνει ὅτι τ ν ζητ κάποιος τν προστασία τς διωτικς του ζως, μεταξ λλων, ποτελε κόκκινη σημαία.
.         Καὶ σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς ἀποσκοπεῖ: σὲ ἕνα πόλεμο κατὰ τῆς προστασίας τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς. νας πιθανς τρομοκράτης, λέει τ πρόγραμμα, εναι πολ πι εκολο ν παρακολουθεται, ν χρησιμοποιε πιστωτικ κάρτα. χρήση τς πιστωτικς κάρτας παρέχει στν Μεγάλο δελφ μεση πρόσβαση σ πληροφορίες γι τν γοραστή, τ στορικ γορν του – καί, ἂν παραστεῖ ἀνάγκη, τὴν δυνατότητα νὰ κοπεῖ ἡ πρόσβασή του σὲ αὐτὴν μέσα σὲ μία στιγμή.
.         Ἀλλὰ ἡ ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς ἰδέας παρέχει μία μᾶλλον ζοφερὴ προοπτική: τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας καὶ τὸ FBI γιὰ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικά, ἀφαιροῦν τὴν ἐλευθερία ἐπιλογῆς ποὺ διασφαλίζεται σὲ μία ὑποτιθέμενη ἐλεύθερη χώρα.
.         Δὲν θέλετε νὰ ἔχετε πιστωτικὴ κάρτα; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης. Εἶστε νευρικός; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης. Δὲν θέλουν νὰ σᾶς ἐνοχλοῦν; Εἶστε πιθανὸς τρομοκράτης.
.         Καὶ τὸ πράγμα χειροτερεύει. Σὲ ἕνα φυλλάδιο τοῦ FBI ποὺ ἔχει διανεμηθεῖ σὲ ἀποθῆκες στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ, οἱ ἄνθρωποι ποὺ “κάνουν μαζικὲς ἀγορὲς ἀντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων ἀδιάβροχου ἐξοπλισμοῦ, δοχείων μὲ ἕτοιμα γεύματα ἢ συσκευῶν νυχτερινῆς ὅρασης, συμπεριλαμβανομένων φακῶν», θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρονται. Ἐπειδὴ ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι «ἐν δυνάμει στοιχεῖα τρομοκρατικῶν δραστηριοτήτων».
.         Φυσικά, οἱ ἄνθρωποι πού, ἂς ποῦμε, θέλουν νὰ πᾶνε γιὰ κατασκήνωση, μποροῦν νὰ πᾶνε χωρὶς νὰ ἔχουν τίποτα ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα στοιχεῖα. Μποροῦν νὰ πάρουν μόνο τὶς πιστωτικές τους κάρτες, νὰ μποῦνε μέσα στὸ δάσος καὶ ἔτσι νὰ κατασκηνώσουν! (!!!!!!)
.         Καὶ παραλογισμς δὲν τελειώνει ἐκεῖ. ποπτος εναι κα ποιος ψιθυρίζει στ κινητό του στέλνει να γραπτ μήνυμα διακριτικ σ δημόσιο χρο. Ἔτσι γιὰ νὰ εἴσαστε νομοταγὴς πολίτης, θὰ πρέπει προφανῶς νὰ συνομιλεῖτε καὶ νὰ διαβάζετε τὴν ἀλληλογραφία σας φωναχτά!
.         Στὸ στόχαστρο εἶναι πάλι οἱ πατριωτικὲς / δεξιὲς πολιτικὲς τάσεις καὶ κυρίως ὁ λευκὸς πληθυσμὸς τῶν ΗΠΑ, καθὼς προηγήθηκε τὸ βίντεο ποὺ στοχοποιοῦσε ξεκάθαρα τοὺς λευκοὺς ὡς «Νο 1 ἐν δυνάμει τρομοκράτες», ἐνῶ ὁ ἀντιπρόεδρος Τζὸ Μπάιντεν παρομοίασε πρόσφατα τοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ Tea Party μὲ τρομοκράτες.

 ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, , , , , , , , ,

Σχολιάστε

Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΑΣΙΜΗ. ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ!

.         ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Μέσα σὲ ὅλα τὰ χαράτσια καὶ τὴν φοροεπιδρομὴ ἀπορίας ἄξιον, πῶς ἀκόμα δὲν σκέφτηκαν νὰ ἐπιβάλουν κι ἕνα πρόστιμο ΖΩΗΣ, γιὰ ἐκείνους ποὺ ἐπιμένουν νὰ ἐπιβιώνουν, νὰ ἀναπνέουν καὶ νὰ περπατοῦν. Ἡ ἐπιβίωση εἶναι ἐντελῶς κολάσιμη! Καὶ γι᾽ αὐτὸ τῆς πρέπει πρόστιμο.
.      Ἄλλωστε κανεὶς πιὰ ὁμαλὸς στὰ λογικά του δὲν πιστεύει ὅτι μὲ τὴν ὑπερφορολόγηση καὶ τὴν δῆθεν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς λύνεται τὸ δημοσιονομικὸ πρόβλημα τῆς Χώρας. Ὁλοφάνερος στόχος εἶναι ἡ νομιμόσχημη ὑπονόμευση τῆς ἐλευθερίας καὶ ὁ ψυχικὸς καὶ ἠθικὸς ἐξολοθρεμός τοῦ λαοῦ.  Ἂν προκύψει καὶ ὁ σωματικός, τόσο τὸ καλύτερο!

Πρόστιμο 100 ερ γι σους δὲν ζητοῦν ἀποδείξεις!

.       Οἱ νέες ρυθμίσεις θὰ περιλαμβάνονται στὸ φορολογικὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸ Ἐθνικὸ Φορολογικὸ Σύστημα, τὸ ὁποῖο εἰσέρχεται στὸ τελικὸ στάδιο τῆς ἐπεξεργασίας.
.         Ἔρχονται πρόστιμα γιὰ τοὺς καταναλωτὲς ποὺ δὲν ζητοῦν ἀποδείξεις. Τὸ ΣΔΟΕ θὰ ἐπιβάλει πρόστιμο 100 εὐρὼ σὲ κάθε καταναλωτὴ ποὺ θὰ συλλαμβάνεται νὰ μὴ ζητᾶ ἀπόδειξη γιὰ τὶς ἀγορὲς ποὺ πραγματοποιεῖ.
.       Παράλληλα τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἐξετάζει τὸ ἐνδεχόμενο νὰ δώσει κίνητρα στοὺς φορολογουμένους νὰ χρησιμοποιοῦν στὶς συναλλαγές τους τὴν κάρτα ἀποδείξεων, ἐνῶ στὰ σχέδιά του περιλαμβάνεται ἡ ἀπ᾽ εὐθείας εἴσπραξη τοῦ ΦΠΑ μέσῳ πιστωτικῶν ἢ χρεωστικῶν καρτῶν.
.         Μὲ τὶς κινήσεις αὐτές, τὸ οἰκονομικὸ ἐπιτελεῖο ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναθερμάνει τὸ κίνημα τῶν ἀποδείξεων, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀτονίσει καὶ νὰ περιορίσει τὴν φοροδιαφυγή.
.        Οἱ νέες ρυθμίσεις θὰ περιλαμβάνονται στὸ φορολογικὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸ Ἐθνικὸ Φορολογικὸ Σύστημα, τὸ ὁποῖο εἰσέρχεται στὸ τελικὸ στάδιο τῆς ἐπεξεργασίας. Στόχος τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου εἶναι νὰ παρουσιαστεῖ τὴν ἑπόμενη ἑβδομάδα καὶ νὰ ἔχει ψηφιστεῖ μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους, ἐνῶ σήμερα σὲ εὐρεία σύσκεψη ὑπὸ τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν Εὐάγγελο Βενιζέλο ἀναμένεται νὰ ἐξεταστοῦν οἱ τελευταῖες ἐκκρεμότητες.
.         Ξεχωριστὸ κεφάλαιο στὸ νέο φορολογικὸ νομοσχέδιο ἀναμένεται νὰ ἀποτελέσουν οἱ «Κανόνες Ἀπεικόνισης Συναλλαγῶν», ποὺ ἀντικαθιστοῦν τὸν ΚΒΣ. Μὲ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ προωθοῦνται καὶ σύμφωνα μὲ τὸ πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς ποὺ ἔχει ἐπεξεργαστεῖ τὶς νέες ρυθμίσεις καθιερώνεται ἕνα νέο “πόιντ σύστεμ” γιὰ τὶς φορολογικὲς παραβάσεις μὲ σημαντικότερα στοιχεῖα τὴν μὴ ἀπόρριψη τῶν βιβλίων, τὴν μείωση ἢ κατάργηση προστίμων γιὰ τυπικὲς παραβάσεις, ἐνῶ γιὰ πρώτη φορὰ θεσπίζονται καὶ «κίνητρα συμμόρφωσης».
.         Οἱ παραβάτες ποὺ θὰ πληρώνουν τὰ πρόστιμα θὰ δικαιοῦνται ἐπιστροφῆς ποσοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ ἀντιστοιχεῖ στὸ 30% τοῦ ἀρχικοῦ προστίμου. Σὲ περίπτωση συμβιβασμοῦ, τὸ ἴδιο πρόστιμο μειώνεται κατὰ 60% στὴν ἐφ᾽ ἅπαξ πληρωμὴ καὶ 40%, ἂν καταβληθεῖ σὲ δόσεις.
.         Τὸ νέο ποινολόγιο γιὰ τὶς φορολογικὲς παραβάσεις ποὺ θὰ περιλαμβάνεται στὸ φορολογικὸ νομοσχέδιο προβλέπει ὅτι:
.         Ἐπιβάλλεται πρόστιμο 100 εὐρὼ σὲ βάρος τῶν φυσικῶν προσώπων, ἰδιωτῶν – καταναλωτῶν, γιὰ τὰ ὁποῖα διαπιστώνεται κατὰ τὴν διάρκεια προληπτικοῦ φορολογικοῦ ἐλέγχου εἴτε σὲ ἐπαγγελματικὴ ἐγκατάσταση ἐπιτηδευματία εἴτε ἐκτὸς αὐτῆς ὅτι δὲν ἀπαίτησαν ἢ δὲν ἀποδέχθηκαν ἢ ἀποδέχθηκαν ἀνακριβῆ φορολογικὰ στοιχεῖα ἀξίας γιὰ τὴν ἀγορὰ ἀγαθῶν ἢ τὴν λήψη ὑπηρεσιῶν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν μὴ ἔκδοση, τὴν μὴ ἐμπρόθεσμη ἢ τὴν ἀνακριβῆ ἔκδοση στοιχείου ἀπὸ τὸν ἐπιτηδευματία. Τὸ πρόστιμο καταβάλλεται ἐντὸς 10 ἡμερῶν σὲ ὁποιαδήποτε ΔΟΥ, μὲ ἔκπτωση 50%.

[…]

 ΠΗΓΗ: imerisia

, , , ,

Σχολιάστε

«ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΟΝΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ»

ΠΑΡΑΝΟΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΟΒΙΕΤΙΣΜΟΥ

.         Ἐξ ἀφορµῆς τῆς κυκλοφορίας τῆς Φοροκάρτας ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Ὀκτωβρίου ἡ ἔγκυρη ἐφηµερίδα «Ἑστία» τὴν Πέµπτη 29 Σεπτεµβρίου 2011 δηµοσίευσε ἕνα ἄρθρο ἀξιολογότατο γιὰ τὸν ἠλεκτρονικὸ ἔλεγχο τῶν πάντων ποὺ ἐπιχειρεῖται µὲ τοὺς κυβερνητικοὺς σχεδιασµούς. Μεταφέρουµε ἐδῶ ὁρισµένα ἀποσπάσµατα ἀπὸ τὸ πoλὺ σηµαντικὸ αὐτὸ κείµενο ποὺ ἐπιγράφεται «Ὁ Μεγάλος Ἀδελφὸς µὲ τὶς ἀποδείξεις»: «Ἡ πλέον ἀκραία ἔκφανσις τοῦ κρατικοῦ παρεµβατισµοῦ στὴν ζωὴ τῶν πολιτῶν εἶναι τὸ παρανοϊκὸ σύστηµα µὲ τὶς ἠλεκτρονικὲς ἀποδείξεις. Πρόκειται γιὰ ἑλληνικὴ πατέντα, ποὺ δὲν ἰσχύει σὲ κανένα ἄλλο κράτος τοῦ κόσµου … Στὶς ἐλεύθερες κοινωνίες εἶναι ἀδιανόητο νὰ παρακολουθῆ τὸ κράτος ἠλεκτρονικῶς κάθε συναλλαγὴ ποὺ κάνουν οἱ πολίτες. Μέχρι καὶ τί ἀγοράζει ὁ καθένας ἀπὸ τὸ µπακάλικο ἢ τὸ περίπτερο!
.      Τὸ σύστηµα τῶν ἠλεκτρονικῶν ἀποδείξεων ἦταν ἐπινόησις τοῦ προηγουµένου ὑπουργοῦ Οἰκονοµικῶν … Πρόκειται γιὰ ἕνα σύστηµα παρακολουθήσεως τῶν συναλλαγῶν µέσῳ ἠλεκτρονικῶν ἀποδείξεων … Αὐτὸ θὰ ἐπιτυγχάνεται µὲ µιὰ ἠλεκτρονικὴ κάρτα ποὺ θὰ διαθέτει κάθε φορολογούµενος, ἡ ὁποία θὰ ἀντιστοιχεῖ στὸν ἀριθµὸ τοῦ φορολογικοῦ του µητρώου. Τὸ σύστηµα εἶναι ἐκτὸς πάσης λογικῆς. Ἕνας κεντρικὸς µηχανισµὸς παρακολουθήσεως τῶν πολιτῶν, ποὺ θυµίζει τὸν “Μεγάλο Ἀδελφό” τοῦ Ὄργουελ.
.        Ὅταν ἀνέλαβε ὑπουργὸς Οἰκονοµικῶν ὁ κ. Βενιζέλος, ἐθεωρήθη πρὸς στιγµὴν ὅτι τὸ παράλογο αὐτὸ σύστηµα, ποὺ δὲν εἶχε ἐφαρµοσθῆ, θὰ ἐγκατελείπετο. Νὰ ὅµως ποὺ ὁ νέος ὑπουργὸς τὸ ἐπαναφέρει σὲ χειρότερη µορφή, οὐσιαστικῶς τὸ καθιστᾶ ὑποχρεωτικό…
.        Τὸ παρανοϊκὸ αὐτὸ µέτρο εἶναι ὁ προθάλαµος ἑνὸς καθεστῶτος σοβιετικοῦ τύπου … ».

.        Οἱ ἐπισηµάνσεις τῆς ἐκλεκτῆς ἐφηµερίδος εἶναι καίριες καὶ οὐσιαστικές. Ἀλλὰ καὶ ἡ εὐθύνη ὅλων µας εἶναι µεγίστη. Ἀπαιτεῖται ἄµεση ἀντίδραση µὲ κάθε νόµιµο µέσο. Τὸ σύστηµα εἶναι παράνοµο, δὲν ἔχει τὴν ἔγκριση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρος, εἶναι σαφῶς ἀντισυνταγµατικὸ καί, ἂν τυχὸν ἐπιβληθεῖ ὑποχρεωτικά, θὰ πρέπει νὰ προσβληθεῖ µὲ καταιγισµὸ προσφυγῶν στὸ Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας!
.        Εἶναι δὲ ὥρα καὶ ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας µας νὰ ἀντιδράσει δυναµικά. Αὔριο θὰ εἶναι ἀργά. Τὸ πράγµατα βοοῦν. Ἐγκαθιδρύονται συστήµατα προετοιµασίας τοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἀντιχρίστου.

 ΠΗΓΗ: περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ», ἀρ. τ. 2032, 01.11.2011

Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

, ,

Σχολιάστε

«ΜΕ ΤΗΝ “ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ” ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΤΟΝ ΟΡΓΟΥΕΛΙΚΟ ΕΦΙΛΑΤΗ»

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τὸ ὄνομα ἀνακαλεῖ ἀμφίβολους συνειρμούς, ἐν τούτοις ἐπειδὴ στὸ συγκεκριμένο θέμα ἡ τοποθέτηση καὶ οἱ προβληματισμοί εἶναι ὀρθοί, καταχωροῦνται. Καὶ ἐννοεῖται πὼς εἶναι ἀπὸ τοὺς τελευταίους στὸν ὁποῖον θὰ μποροῦσαν νὰ προσαφθοῦν …«θρησκοληπτικὲς φοβίες»!

 Ὁ Ἀνδρέας Ἀνδριανόπουλος γιὰ τὴν Κάρτα Ἀποδείξεων

.       Σχόλιο Ἱστολογίου «ID-ont»: Τὸ κείμενο ποὺ ἔγραψε ὁ κ. Ἀνδριανόπουλος, ἀλλὰ καὶ ὅσα εἶπε σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ γιὰ τὴν Κάρτα Ἀποδείξεων, ἀποδεικνύουν ὅτι ὅταν κάποιος φύγει μακριὰ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ καὶ δὲν εἶναι ἐξαρτημένος ἀπὸ αὐτήν, τότε βλέπει τὰ πράγματα πιὸ ἀντικειμενικά.
.       Ἀντίθετα δημοσιογράφοι καὶ λοιπὲς “δημοκρατικὲς δυνάμεις”, μόνο ὅταν στριμώχνονται, τοὺς ξεφεύγει καμιὰ ἀλήθεια (βλ δημοσιογράφο στὸ video νὰ λέει: “ὄχι ὄχι, δὲν εἶναι πανάκεια ἡ Κάρτα Ἀποδείξεων”). Ἔπρεπε νὰ πεῖ ὁ κ. Ἀνδριανόπουλος ὅτι μὲ αὐτὲς τὶς κάρτες τὸ κράτος μετεξελίσσεται σὲ “Κράτος-Μεγάλο Ἀδελφό”; Γιατί δὲν τὸ ἔχουν ἀναδείξει ὡς σημαντικότατο πρόβλημα οἱ ἴδιοι οἱ δημοσιογράφοι; Δὲν ἔχουν κρίση; Βεβαίως καὶ ἔχουν, ἁπλὰ γιὰ κάποιον ἀπροσδιόριστο λόγο, δὲν τὴν ἀξιοποιοῦν σὲ ὅλα τὰ θέματα…

Α. Ἀνδριανόπουλος: Η ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

.       Μετὰ τὸ newspeak [«ΧΡ. Β.»: “νεολογισμούς”] (ἡ χρεωκοπία νὰ ὀνομάζεται ἀναδιάρθρωση, κούρεμα, ἐπιλεκτική, ἐλεγχόμενη ἡ ὀργανωμένη καὶ τέλος ἀποκάθαρση – refining) τώρα μπήκαμε βαθύτερα στὸν Ὀργουελικὸ ἐφιάλτη. Μὲ τὴν ‘φοροκάρτα’ συνθλίβεται ἀπόλυτα τὸ προσωπικό μας ἀπόρρητο. Τὸ κράτος – μεγάλος ἀδελφὸς θὰ ἔχει πλήρη στοιχεῖα γιὰ τὸ καταναλωτικό μας προφίλ, γιὰ τὶς συνήθειες, τὶς ἀγορὲς καὶ τὶς ἀδυναμίες μας.

.       Ποιοὺς γιατροὺς ἐπισκεπτόμαστε, τί θεραπεία ἀκολουθοῦμε (μὲ βάση τὰ φάρμακα ποὺ ἀγοράζουμε), τί τρῶμε τὸ πρωὶ καὶ ποῦ συχνάζουμε τὰ βράδια καὶ τόσα ἄλλα θὰ ἀποτελοῦν δημόσιο κτῆμα. Δυνατὸν νὰ πωληθεῖ μὲ τεράστια κέρδη σὲ ἐνδιαφερόμενους παράγοντες τῶν ἀγορῶν καὶ νὰ ἀξιοποιηθεῖ κατὰ τὸ δοκοῦν ἀπὸ διάφορες δημόσιες ὑπηρεσίες. Θὰ ξέρουν πόσα δαπανοῦμε ἀλλὰ καὶ ποῦ τὰ βρίσκουμε (ρευστοποίηση ἰδιωτικῆς περιουσίας, δανεισμός, χρέος κλπ). Ἐνοχλοῦνται κάποιοι ἀπὸ τὶς κάμερες στοὺς δρόμους. Καὶ καταπίνουν ἀμάσητη τὴν προσβολὴ τῆς προσωπικότητας ἀπὸ τὴν φοροκάρτα. Ὁ Τζέφφερσον ἔλεγε πὼς «ὁ ὁλοκληρωτισμὸς γιὰ νὰ ἐπικρατήσει δὲν χρειάζεται τίποτα παραπάνω ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ ἀνοχὴ τῶν σκεπτόμενων ἀνθρώπων». Τὸ τέλος εἶναι κοντά…
.       Βλέπω βέβαια νὰ ὑπάρχουν πολλὲς ἀντιδράσεις στὶς ἀπόψεις μου. Μέχρι πὼς δὲν τὰ γράφω ἐγώ, κάποιος ὑπαινίχθηκε. Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά. Δὲν δέχομαι κρατικὲς παρεμβάσεις στὴ ζωή μου ἀνάλογα μὲ τὸν καιρὸ καὶ τὸ ρεῦμα. Ἁπλὰ δὲν τὶς δέχομαι. Κι ἐκτιμῶ πὼς ἡ φοροκάρτα ἀνοίγει ἐπικίνδυνους δρόμους. Πῶς ἄλλοι λαοὶ πολέμησαν μὲ ἀπόλυτη σχετικὰ ἐπιτυχία τὴν φοροδιαφυγὴ δίχως τέτοια ἐπικίνδυνα τερτίπια.
.        Σὲ ὅλα εἴμαστε τζοῦφες κι ἐδῶ ἀνακαλύψαμε τὸν τροχό. Ἐκτιμῶ τὴν αἰσιοδοξία κάποιων, πὼς ὅλα αὐτὰ εἶναι κινδυνολογίες καὶ πὼς ἐξ ἄλλου καὶ ἰδιωτικὲς ἐταιρίες σήμερα μαζεύουν στοιχεῖα (credit cards). Μόνο ποὺ εἶναι πολλὲς καὶ τὰ στοιχεῖα ἀποσπασματικά. Τώρα μὲ ἕνα κουμπὶ κάποιος θὰ ξέρει τὰ πάντα καὶ θὰ μπορεῖ νὰ τὰ ἀξιοποιήσει. Καὶ μὲ τὴν κρατικὴ ἐξουσία (=δύναμη καταναγκασμοῦ) πίσω του. Κάποιοι μὲ ἀποπῆραν μὲ τὸν ἰσχυρισμὸ πὼς δὲν θὰ ὑπάρχουν τέτοια στοιχεῖα. Δὲν καταλαβαίνω πῶς μπορεῖ νὰ γίνεται αὐτό. Ἀφοῦ θὰ καταγράφονται οἱ δαπάνες. Μακάρι νὰ ἔχω λάθος. Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν “νύχτα τῶν κρυστάλλων” στὸ Γ´ Ράιχ κάποιοι ποὺ προειδοποιοῦσαν θεωρήθηκαν ὑπερβολικοί. Ἐλπίζω αὐτὴ τὴν φορὰ νὰ μὴν ἀκούσω πάλι τὸ σχόλιο “ἐσὺ τὰ εἶχες πεῖ”. Γιατί θὰ εἶναι πλέον πολὺ ἀργά…

 ΠΗΓΗ: id-ont.blogspot.com

, ,

Σχολιάστε

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΕΙΣ ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Στὸ κατωτέρω ἄρθρο ἐνδιαφέρουσα δὲν εἶναι ἡ πολιτικὴ κριτική, ἀλλὰ  ἡ νομική, συνταγματολογικὴ προσέγγιση: ὁ ὠμὸς περιορισμὸς δηλ. τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν μὲ τὴν ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ καὶ μὲ τὴν ἐπιβολὴ ἀσφυκτικῶν μέτρων δίκην ΔΗΘΕΝ πατάξεως τῆς φοροδιαφυγῆς ἀλλὰ τελικῶς σταλινικοῦ στραγγαλισμοῦ τῶν πολιτῶν. Ἂς προσεχθεῖ ἡ ἐπισήμανση τοῦ καθηγητοῦ γιὰ τὴν ἀναλγησία καὶ τὴν κοινωνικὴ ἀνηθικότητα τῶν νέων προβλέψεων: «τ οκονομικ βοήθημα πού, μέσα στὴν σημεριν δειν οκονομικ κρίση, νδέχεται ο γονες ν δίνουν στ παιδιά τους ἢ  στοιχειώδης πίδειξη κοινωνικς λληλεγγύης πρς τν ναξιοπαθοντα γείτονα, καθίστανται φορολογικς πιλήψιμες συμπεριφορές
.        Χρειάζεται νὰ γίνει ἀντιληπτὸ ὅτι ἡ Κάρτα Ἀποδείξεων ἐν ὀνόματι ΔΗΘΕΝ τῆς καταπολεμήσεως τῆς φοροδιαφυγῆς θὰ συρρικνώσει τὸν ἐλεύθερο χῶρο ἀναπτύξεως τῶν ἀνθρώπων μέσα στὴν κοινωνία δημιουργώντας ἀσφυκτικὲς συνθῆκες μὲ ἀπρόβλεπτες συνέπειες στὴν ψυχικὴ ὑγεία, τὴν κοινωνικὴ συμπεριφορά καὶ τὴν ἐν γένει ἰσορροπία τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας. Σὲ μιὰ τέτοια ἀχρηστευμένη καὶ σμπαραλιασμένη κοινωνία θὰ περιττεύει φυσικὰ οἱαδήποτε «οἰκονομική ἀνάπτυξη»…!  

ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ

τοῦ Προκόπη Παυλόπουλου
Βουλευτή, Καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

.        Μέσα στὴν δίνη τῆς οἰκτρῆς ἀποτυχίας καὶ τῆς φορολογικῆς της πολιτικῆς ἡ Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, ἔχοντας χάσει ἐμφανῶς τὸν ἔλεγχο τῶν ἀποφάσεών της καθὼς καὶ τὰ ὅποια ὑπολείμματα πολιτικῆς σοβαρότητας, ἐπιδίδεται σ’ ἕνα ἄναρχο σαφάρι φοροεπιδρομῆς, ἰδίως εἰς βάρος τῶν οἰκονομικῶς ἀσθενεστέρων.  Τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνει ἢ ἐξαγγέλλει βροχηδόν, διαρκῶς ἀλληλοσυγκρουόμενα καὶ ἀλληλοαναιρούμενα, ἤδη προκαλοῦν ρήξη τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ ἐνῶ, παραλλήλως, στὴ συντριπτική τους πλειονότητα παραβιάζουν καταφώρως τὸ Σύνταγμα.  Τελευταῖο, ἀλλὰ καὶ πιὸ κραυγαλέο, δεῖγμα γραφῆς αὐτῆς τῆς κυβερνητικῆς οἰκονομικῆς –ὑπὸ τὴν εὐρεία τοῦ ὅρου ἔννοια- ὀπερέτας εἶναι τὰ κατὰ συρροὴν ἐξαγγελλόμενα, πάντα ὑπὸ διαφορετικὲς ἐκδοχές, μέτρα ὡς πρὸς τὴν συλλογὴ ἀποδείξεων.

 I.         Ἂν λάβει κανεὶς ὑπ᾽ ὄψη τὰ ὅσα ἔχουν μέχρι τώρα δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας γιὰ τὰ μέτρα αὐτά, ἡ κατάσταση διαμορφώνεται ὡς ἑξῆς: Ὅλο τὸ εἰσόδημα ποὺ καταναλώνεται θὰ πρέπει ν’ ἀποδεικνύεται καὶ νὰ τεκμηριώνεται μὲ συγκεκριμένα παραστατικὰ τὰ ὁποῖα, μ’ εὐθύνη τοῦ ἐκδότη ἢ τοῦ ἀποδέκτη, θὰ καταχωρίζονται ἠλεκτρονικῶς.  Τοῦτο ἀφορᾶ πλέον στὸ σύνολο τῶν οἰκογενειακῶν δαπανῶν.  Ἂν λοιπὸν τὸ ποσοστὸ τῶν ἀποδείξεων πάει τελικῶς π.χ. στὸ 60% -ὅπως θρυλεῖται- τότε ἐφ᾽ ὅσον ὁ φορολογούμενος συγκεντρώσει, ἔστω καὶ γιὰ λόγους ἀντικειμενικῆς ἀδυναμίας, ἀκόμη καὶ ἀνωτέρας βίας, λιγότερες ἀποδείξεις ἡ διαφορὰ θὰ φορολογεῖται μὲ φόρο τουλάχιστον, ὅπως καὶ πάλι θρυλεῖται, 10%!

II.                Κατά πρῶτο λόγο πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι τὸ μέτρο εἶναι, ἀποδεδειγμένα, ἀνεφάρμοστο.  Καὶ τοῦτο διότι ἡ ἐφαρμογή του στηρίζεται σὲ μία δαιδαλώδη γραφειοκρατία, ἡ ὁποία θὰ ὁδηγήσει στὴν σταδιακὴ ἀποδόμησή του. Πέραν τούτου λοι ο φορολογούμενοι καλονται ν’ «ναβαθμισθον» σ’ ξειδικευμένους λογιστές, πο θ καταγράφουν κάθε εδους δαπάνη τὴν ὁποία πραγματοποιοῦν, ὑπὸ τὰ «καυδιανὰ δίκρανα» φορολογικῶν καὶ ἄλλων κυρώσεων, τῶν ὁποίων οὐδεὶς σήμερα γνωρίζει τὴν συνολικὴ φύση καὶ τὸ πλῆρες μέγεθος. Ἐπισημαίνω –καὶ κυριολεκτῶ– ὅτι ἀκόμη καὶ τ οκονομικ βοήθημα πού, μέσα στ σημεριν δειν οκονομικ κρίση, νδέχεται ο γονες ν δίνουν στ παιδιά τους στοιχειώδης πίδειξη κοινωνικς λληλεγγύης πρς τν ναξιοπαθοντα γείτονα, καθίστανται φορολογικς πιλήψιμες συμπεριφορές!  Βρισκόμαστε δηλαδ μπροστ σ φαινόμενα καταρράκωσης χι μόνο τς φορολογικς νομιμότητας λλ κα τς κοινωνικς θικς.

III.             Κατά δεύτερο λόγο τὰ μέτρα τῶν ἀποδείξεων, μ’ αὐτὴ τὴ δομὴ καὶ αὐτὲς τὶς ἔννομες συνέπειες, εἶναι προδήλως ἀντισυνταγματικά. Καὶ ἡ ἀντισυνταγματικότητα αὐτὴ ἔρχεται νὰ προστεθεῖ στὴ χιονοστιβάδα τῶν ἀντισυνταγματικῶν νόμων ποὺ ψηφίζονται συνεχῶς ἀπὸ τὴν κυβερνητικὴ πλειοψηφία, μὲ πρόσφατα θεσμικῶς ἀπεχθῆ παραδείγματα τὸ εἰδικὸ τέλος ἀκίνητης περιουσίας καὶ τὴν περιβόητη, πασοκικῆς ἔμπνευσης, «ἐφεδρεία» γιὰ τὴ μαζικὴ ἀπόλυση ὑπαλλήλων τοῦ δημόσιου τομέα. Μάλιστα τὰ ὡς ἄνω μέτρα γιὰ τὶς ἀποδείξεις πάσχουν διπλὴ ἀντισυνταγματικότητα:

Α. Ἡ πρώτη ἀφορᾶ τὴν παράβαση τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσότητας ἐνώπιον τῶν δημοσίων βαρῶν, τὴν ὁποία κατοχυρώνει τὸ ἄρθρο 4 παρ. 5 τοῦ Συντάγματος.  Καὶ τοῦτο διότι οἱ διατάξεις αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου ὁρίζουν πὼς ο λληνες συνεισφέρουν στ δημόσια βάρη «νάλογα μ τς δυνάμεις τους».  Πλὴν μως τ προαναφερόμενα μέτρα γι τς ποδείξεις κάθε λλο παρ δηγον σ τήρηση ατς τς ναλογικότητας.  Ὅλως ἀντιθέτως ἔρχονται σ’ εὐθεία σύγκρουση μ’ αὐτή.  Τοῦτο προκύπτει κυρίως ἀπὸ τὸ ὅτι ὁ ἀπώτερος κυβερνητικὸς στόχος τῆς υἱοθέτησής τους εἶναι, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, πλήρης κα σοπεδωτικ κατάργηση κάθε ρίου φορολογήτου, νεξάρτητα π τ φοροδοτικ κανότητα το καθενός.

 Β. Ἡ δεύτερη ἀντισυνταγματικότητα ἀφορᾶ στὴν παραβίαση τῆς ἀρχῆς τῆς ἐλεύθερης ἀνάπτυξης τῆς προσωπικότητας, ὅπως ὁριοθετεῖται ἀπὸ τὶς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 5 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος.  Οἱ διατάξεις αὐτὲς ὁρίζουν, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι καθένας μπορεῖ ν’ ἀναπτύσσει ἐλευθέρως τὴν προσωπικότητά του καὶ μέσῳ τῆς συμμετοχῆς του στὴν κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς Χώρας.  Ὑπό τὰ δεδομένα ὅμως ποὺ προεκτέθηκαν εἶναι φανερὸ ὅτι τ σχεδιαζόμενα μέτρα τν ποδείξεων ποδυναμώνουν πλήρως κάθε ννοια λεύθερης συμμετοχς στν οκονομικ ζωή, φο πρωτοφανς γραφειοκρατία κα ο ξοντωτικς κυρώσεις διαμορφώνουν να δρακόντειο πλαίσιο, τ ποο δηγε μαθηματικς στν οκονομικ σφυξία το φορολογουμένου.   Και ναὶ μὲν εἶναι εὐκταῖο ἀλλὰ καὶ θεσμικῶς ἐπιβεβλημένο κάθε μέτρο ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ἡ ὁποία ὑπὸ τὰ σημερινὰ οἰκονομικὰ δεδομένα συνιστᾶ, στὴν κυριολεξία, κοινωνικὸ ἔγκλημα.  Τὰ κατὰ τ’ ἀνωτέρω μέτρα τῶν ἀποδείξεων, ὅπως καθένας ἀντιλαμβάνεται μὲ βάση τὰ διδάγματα τῆς κοινῆς πείρας, κάθε λλο παρ πρόσφορα εναι γι τν ντιμετώπιση τς φοροδιαφυγς ν, π τν λλη πλευρά, καταφέρουν πρόσθετο τελειωτικ χτύπημα στν δη μιθαν κα παραπαίουσα γορ κα στ κοινωνικ σύνολο γενικότερα.
.           Ἡ πρωτοφανὴς –δὲν συναντᾶται σὲ κανένα σύγχρονο πολιτισμένο καὶ δημοκρατικὸ κράτος– αὐτὴ «πρωτοβουλία» τῆς πολιτικῶς πανικόβλητης Κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου ὑπερβαίνει ἔτσι τὰ ὅρια καὶ τῆς πιὸ ἀκραίας παρέμβασης στὴν οἰκονομικὴ ἐλευθερία ποὺ διανοήθηκαν ἀκόμη καὶ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα τοῦ ἀπώτερου παρελθόντος.  Ἀξίζει κανεὶς νὰ ξαναδιαβάσει τὴν «Ξεχερσωμένη γῆ» τοῦ Μιχαὴλ Σολόχωφ, ὁ ὁποῖος ἐκεῖ περιγράφει τὸ κοινωνικὸ δράμα τῶν κολχὸζ ἐπὶ Στάλιν.  Καὶ θ’ ἀντιληφθεῖ ὅτι οτε λήστου μνήμης δικτάτορας τς τέως ΕΣΣΔ διανοήθηκε τότε ν ργανώσει σύστημα λέγχου ς πρς τ τελευταο ρούβλι, πο κάθε ταλαίπωρος μουζίκος –ν τ εχε– ξόδευε γιὰ νὰ ἐπιβιώσει αὐτός, ἡ οἰκογένειά του καὶ οἱ συγχωριανοί του…

 ΠΗΓΗ: περιοδ. “Ἐπίκαιρα” (06.10.2011)
Διαδίκτυο: zouzouni

,

Σχολιάστε

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ «“ΝΑΙ” ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, “ΟΧΙ” ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ»

Ἀπὸ σήμερα 03.10.2011 εἰσέρχονται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ οἱ Κάρτες Ἀποδείξεων στὶς συναλλαγές.
Πρὸς τοῦτο ὑπενθυμίζεται παλαιότερη ἀνάρτηση:
https://christianvivliografia.wordpress.com/2011/06/12/ναὶ-στὶς-ἀποδείξεις-ὄχι-στὴν-καρτα/

,

Σχολιάστε

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ὅλο τὸ πανηγύρι γι᾽ αὐτὸ γίνεται. 

.      Τὸν δρόμο γιὰ τὴν πλήρη κατάργηση τῶν φοροαπαλλαγῶν, τὴν ἔναρξη τοῦ ἠλεκτρονικοῦ πόθεν ἔσχες καὶ τὴν γενικευμένη χρήση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ χρήματος ἀνοίγει τώρα ἡ κυβέρνηση.(…)
.     Φέρνει ἀπὸ τὸ 2012 τὸ ἠλεκτρονικὸ πόθεν ἔσχες, μὲ τὸν φορολογούμενο νὰ καλεῖται νὰ τεκμηριώσει τὰ εἰσοδήματα, τὶς δαπάνες, ἀλλὰ καὶ τί ἔκανε τὰ χρήματα ποὺ τοῦ ἀπέμειναν, δηλαδὴ τὶς καταθέσεις καὶ τὶς τυχὸν ἐπενδύσεις. Ἐπίσης, ἑτοιμάζεται καὶ ποχρέωση συναλλαγν μόνο μ λεκτρονικ χρμα (κάρτες), πιδιώκοντας τσι τν πλήρη λεγχό τους. (…)

 ΠΗΓΗ: ἐφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», 29.09.2011

, ,

Σχολιάστε

ΙΝ.ΚΑ.: «MHN ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ»

ΙΝΚΑ: Μν παραλάβετε τς κάρτες Φακελώματος

Σχόλιο π. Σταύρου Τρικαλιώτη (aganargyroi.gr):  Ἐν ἀναμονῇ μιᾶς ὑπεύθυνης θέσης ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς  Ἐκκλησίας τῆς  Ἑλλάδος ἀναδημοσιεύουμε τὸ παρακάτω κείμενο, ποὺ δείχνει τὸν ἐλλοχεύοντα κίνδυνο ἀπὸ τὴν παραλαβὴ διαφόρων χρηστικῶν καρτῶν, χωρὶς σημειωτέον νὰ λαμβάνει ὑπ᾽ ὄψιν του τὶς ἀνησυχίες χιλιάδων πιστῶν ποὺ ἐνίστανται στὶς μεθοδεύσεις φακελώματος καὶ γιὰ θρησκευτικοὺς λόγους…

 Ἰνστιτοῦτο Καταναλωτῶν (ΙΝΚΑ):
“ καλεῖ τοὺς πολίτες νὰ MHN παραλάβουν τέτοιες κάρτες,
μὲ βάση τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα καὶ τὶς διακηρύξεις τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου”

.        Δὲν μᾶς ἔφταναν ἡ κατάργηση καὶ μείωση τῶν μισθῶν καὶ τῶν συντάξεων, αὐξήσεις φόρων, κατάργηση δικαιωμάτων καὶ αὐξήσεις στὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης. Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα ἀπὸ ἔγκριτες ἐφημερίδες, καὶ ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο, ἡ κυβέρνηση προωθεῖ δύο μέτρα, σὺν τοῖς ἄλλοις πολυέξοδα γιὰ τὸ κράτος :

.        1ον. Θέλει νὰ ἀντικαταστήσει τὴν Ταυτότητα τὴν μὲ «Κάρτα Πολίτου», ποὺ πολὺ σωστὰ ἔχει χαρακτηριστεῖ Κάρτα Φακελώματος τοῦ Πολίτου, ἡ ὁποία μάλιστα δὲν ἔγινε δεκτὴ στὴν Ἀγγλία, λόγῳ μεγάλου καὶ ἀσκόπου κόστους καὶ τῶν ἀντιδράσεων γιὰ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων.
.        Αὐτὴ ἡ κάρτα προγραμματίζουν νὰ ἐνημερώνεται μὲ κάθε ἀλλαγὴ στὴν οἰκονομικὴ κατάσταση (ἀκίνητα, κινητὲς ἀξίες, λογαριασμοί, ὀφειλές), οἰκογενειακὴ κατάσταση, κατάσταση ὑγείας (φάρμακα, εἰσαγωγὲς σὲ νοσοκομεῖα, κληρονομικὸ ἱστορικό), μετακινήσεις ταξίδια κτλ.
.        Ὅλα τὰ προηγούμενα θὰ ἐμφανίζονται σὲ «ἑνιαία ὀθόνη». Ἀναφέρουν ὅτι ὁ ἴδιος κάτοχος «θὰ μπορεῖ νὰ ἔχει πρόσβαση στὰ στοιχεῖα του ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο» – λὲς καὶ δὲν τὰ ξέρει. Θὰ ἔχει ὅμως καὶ τὸ κράτος πρόσβαση καὶ μάλιστα σὲ τομεῖς ποὺ μέχρι σήμερα δὲν ἐπιτρέπεται. Ἐννοεῖται ὅτι πρόσβαση θὰ «ἀποκτήσουν» ὅλοι οἱ μεγάλοι προμηθευτὲς (πολυεθνικές, ἀσφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικὰ κέντρα, πολυκλινικές, ἰδιωτικὰ γραφεῖα «εὑρέσεως ἐργασίας», ἐνοικιάσεως ἐργαζομένων, εἰσπρακτικές.) καὶ βέβαια οἱ χάκερς. Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ διαδίκτυο εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντα διάτρητο.

.        2ον. Θέλει νὰ ἐπιβάλει ὑποχρεωτικὰ σὲ ὅλες τὶς συναλλαγὲς τὴν «Κάρτα τῶν Συναλλαγῶν», ποὺ καὶ αὐτὴ ἔχει χαρακτηριστεῖ Χαφιὲς τοῦ Καταναλωτοῦ, καὶ αὐτὴ δὲν ἔγινε δεκτὴ οὔτε κἂν ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο ἐπίτροπο τῆς φορολογίας τῆς ΕΕ.
.       Τὴν δεύτερη κάρτα ἐπιδιώκουν νὰ τὴν ἔχει συνέχεια ὁ καταναλωτὴς (ἀπὸ ποιά μέχρι ποιά ἡλικία ἄραγε;) γιὰ νὰ καταγράφεται ἡ κάθε συναλλαγή: τὸ προϊὸν ἢ ἡ ὑπηρεσία, ὁ χρόνος καὶ ἡ χρηματική της ἀξία. Εἶναι προφανὲς ὅτι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, καὶ ἐπειδὴ κάθε προϊὸν διαθέτει μπαρκόντ -μὲ μία ἀναγωγὴ στὰ προϊόντα ποὺ ἀγοράζει- θὰ εἶναι γνωστὰ τὰ πάντα ἀνεξαιρέτως, γιὰ τὸν πολίτη – καταναλωτή: Οἱ συνήθειές του, τὰ πιστεύω του, ἡ ὑγεία του κλπ
.        Μὲ αὐτὲς τὶς ὑποχρεωτικὲς κάρτες οὐσιαστικὰ δρομολογοῦν νὰ καταργηθεῖ τὸ Τραπεζικὸ Ἀπόρρητο, τὸ Ἰατρικὸ Ἀπόρρητο, καὶ γενικὰ κάθε εἴδους ἀπόρρητο στὴν ἰδιωτικὴ ζωή, θὰ ἑνοποιηθοῦν ὅλοι οἱ ἀριθμοὶ (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κτλ ) καὶ θὰ μετατραπεῖ ὁ πολίτης σὲ ἕναν ἀνθρωποαριθμό.
.        Τὸ ΙΝΚΑ δηλώνει κάθετα ὅτι δὲν θὰ δεχτεῖ τὸν Μεγάλο Ἀδελφό, δὲν ἔχει νὰ διαπραγματευτεῖ καὶ νὰ διαβουλευτεῖ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ πολίτη – καταναλωτῆ καὶ καταδικάζει ἀπερίφραστα τὰ προτεινόμενα μέτρα.
.        Καλεῖ ὅλες ὀργανώσεις πολιτῶν, τοὺς συνδικαλιστικοὺς καὶ τοὺς ἐπιστημονικοὺς φορεῖς καὶ ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα γιὰ νὰ μὴν περάσει τὸ φακέλωμα. Τὸ ΙΝΚΑ θὰ χρησιμοποιήσει κάθε νομικὸ μέσο, ἀλλὰ καλεῖ ἀπὸ τώρα τοὺς πολίτες σ τοιμότητα ἂν χρειαστεῖ, γιὰ νὰ μὴν παραλάβουν τέτοιες κάρτες, μὲ βάση τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα καὶ τὶς διακηρύξεις τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΦΤΩΧΙΑ
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ.

 ΥΓ: Τὸ Διαδίκτυο εἶναι χρήσιμο ἀλλοῦ καὶ ὄχι γιὰ φακέλωμα.  Τὸ ΙΝΚΑ ἔχει ὑποδείξει καὶ πῶς θὰ καταπολεμηθεῖ ἡ Γραφειοκρατία καὶ πῶς θὰ ἐντοπιστοῦν οἱ φοροφυγάδες, ποὺ ἄλλωστε εἶναι γνωστοί. Τὰ ἐπιχειρήματα αὐτὰ εἶναι κουκοῦλες προσχήματα.

 ΠΗΓΗ: http://www.aganargyroi.gr/ (http://kostasxan.blogspot.com)

, ,

Σχολιάστε