Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Θ. Λειτουργία ἁγ. Ἰακώβου

“ΑΡΧΑΙΟΠΡΕΠΗΣ” Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΑΚΩΒΟΥ: «ΕΧΟΥΜΕ…“ΘΕΜΑ”»!

.             Στὴν Ἑλλάδα λίγες, πολὺ λίγες ἐλπίδες, ἔχουμε γιὰ οὐσιαστικὴ συνεννόηση. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πολύπαθα πολιτικὰ καὶ ἐθνικά, ἐξ ἴσου, ἂν ὄχι καὶ περισσότερο, στὰ θεολογικά -καὶ μετ᾽ ἐμφάσεως- στὰ λειτουργικὰ θέματα.
.           Τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ κάθε τέτοια ἐποχὴ (Ὀκτώβριο, γύρω στὶς 23…!) “ἀναδύονται” μὲ ἰδιαίτερα θεατρικὸ καὶ διαφημιστικὸ τρόπο οἱ ἀρχαιοπρεπεῖς λειτουργικὲς νοσταλγίες μας, ἐξ ἀφορμῆς τῆς “ἀρχαιοπρεποῦς” Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

1.    Ἡ ἀρχαιοπρεπὴς αὐτὴ Θ. Λειτουργία συμφώνως πρὸς τὴν τελευταία λέξη τῆς Λειτουργιολογίας εἶναι ἕνα «βυζαντινὸ λειτουργικὸ οἰκοδόμημα» τοῦ ΕΝΑΤΟΥ αἰῶνος μ.Χ. μὲ σκόρπια ἀρχαιότερα ὑλικὰ οἰκοδομῶν.
Αὐτὸ σημαίνει ΠΡΩΤΟΝ ὅτι  εἶναι μεταγενέστερη τῆς φερομένης ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Θ. Λειτουργίας καὶ τῆς παλαιοτέρας τοῦ Μ. Βασιλείου (οἱ ὁποῖες ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ “ἀρχαιοπρεπεῖς”!!!).
Τελικῶς εἴμαστε σίγουροι γι᾽αὐτὰ ποὺ νοσταλγικὰ ὑποστηρίζουμε ἢ τὰ ὑποστηρίζουμε ἀπὸ νεφελώδη “ἀρχαιοπληξία”;

Καὶ ΔΕΥΤΕΡΟΝ σημαίνει ὅτι εἶναι βυζαντινῆς «ἀρχιτεκτονικῆς».
Τελικῶς ὅμως, τὸ Βυζάντιο τὸ θέλουμε ἢ ὄχι; 

2. Ἂν οἱ προτιμήσεις μας στρέφονται στὰ “ἀρχαιοπρεπῆ”, τότε ἐκφράζουμε τὴν νοσταλγία μας γιὰ τὴν χαμένη ἀρχαία Παράδοση καὶ συνεπῶς ἐξυπονοοῦμε ὅτι ἡ Παράδοση τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας κατασπαράχθηκε ἀπὸ τὴν Ἴδια τὴν Ἐκκλησία!, μᾶλλον ἡ Ἴδια ἡ Ἐκκλησία ἔφαγε τὶς σάρκες Της, καταλύοντας τὰ “ἀρχαιοπρεπῆ” καὶ εἰσάγοντας καὶ ἀφομοιώνοντας τοὺς νεωτερισμοὺς καὶ τὶς καινοτομίες!
Τελικῶς μὲ ποιές εἴμαστε: Μὲ τὶς καινοτομίες ἢ μὲ τὶς “ἀρχαιοπρέπειες”;

 Τελικῶς ὅλο αὐτὸ φανερώνει πὼς μᾶλλον ἔχουμε …«θέμα»! Σοβαρό δέ.

,

Σχολιάστε