Ἄρθρα σημειωμένα ὡς Θρησκευτικὲς Ἐλευθερίες

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Οἱ διωγμοὶ τῶν Χριστιανῶν στὴν Τουρκία

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

 .                     Ἡ Τουρκία εἶναι μεταξὺ τῶν τεσσάρων χωρῶν στὸν κόσμο, στὶς ὁποῖες κατὰ τὸ 2020 χειροτέρεψε περισσότερο ἡ θέση τῶν Χριστιανῶν. Αὐτὸ ἀναφέρει στὴν Ἔκθεσή της τοῦ 2021 ἡΔιεθνὴς Ὀργάνωση «Portes Ouvertes». Οἱ ἄλλες τρεῖς χῶρες εἶναι ἡ Κολομβία, τὸ Ἰρὰκ καὶ ἡΝιγηρία. Ἔτσι ἡ Τουρκία ἀπὸ τὴν 36η θέση ποὺ ἦταν τὸ 2020 ἔπεσε στὴν 25η τὸ 2021 (Σημ. Ὅσο ψηλότερα στὸν κατάλογο, τόσο περισσότεροι οἱ διωγμοὶ τῶν χριστιανῶν). Στὴν πρώτη θέση εἶναι ἡκομμουνιστικὴ Βόρεια Κορέα. Τὸ 2021 καλύτερα ἀπὸ τὴν Τουρκία συμπεριφέρθηκαν ἔναντι τῶν Χριστιανῶν τὸ Κατάρ, ἡ Ἰορδανία, ἡ Ἰνδονησία καὶ τὸ Κουβέϊτ…
.                     Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῆς διεθνοῦς ὀργάνωσης, ποὺ ἔχει σκοπὸ νὰπροβάλλει τὴν καταπίεση καὶ τοὺς διωγμούς, ποὺ ὑφίστανται 340 ἑκατομμύρια  χριστιανῶν σὲδιάφορες χῶρες τοῦ κόσμου, στὴν Τουρκία ἡ θέση τῶν χριστιανῶν ἐπιδεινώθηκε τὸ 2021, μὲ τὴδολοφονία δύο ἀπὸ αὐτούς, μὲ τὸ κλείσιμο ναῶν καὶ κυρίως μὲ τὴ μετατροπὴ τῶν Ναῶν τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας σὲ τζαμιά. Σημειώνεται πὼς ὁ πρόεδρος Ἐρντογὰν στὸ πλαίσιο τῆς σουλτανικῆς νοοτροπίας του, ὅτι  ἀποτελεῖ συνέχεια τῶν Ὀσμανιδῶν κατακτητῶν τοῦ 15ου αἰώνα καὶ ὅτι ἑπομένως μπορεῖ νὰ αὐθαιρετεῖ καὶ νὰ βεβηλώνει ἱεροὺς χριστιανικοὺς χώρους, πηγαίνει τὶς Παρασκευὲς στὴν Ἁγία Σοφία καὶ προσεύχεται…
.                     Ἡ μετατροπὴ τῶν χριστιανικῶν ναῶν – συμβόλων τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ καὶμνημείων τῆς παγκόσμιας πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς, ὅπως εἶναι οἱ ναοὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας  καὶ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας, ἔχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση καὶ ἐπέφερε τὴν ὀξεία ἀντίδραση τῆς UNESCO. Τὶς προσεχεῖς ἡμέρες, ὡς εἰδικὸς ἀπεσταλμένος τοῦ παγκόσμιου αὐτοῦ ὀργανισμοῦ, ὁἈλγερινὸς ἀρχαιολόγος Μουνὶρ Μπουσενάκι θὰ μεταβεῖ  στὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ ἐξετάσει τὴν κατάσταση τῶν προαναφερθέντων ἱερῶν ναῶν – μνημείων  καὶ τὶς τυχὸν ζημίες ποὺ ἔχουνὑποστεῖ κατὰ τὴ μετατροπή τους σὲ τζαμιά. Ὁ κ. Μπουσενάκι θὰ πρέπει ἕως τὸ τέλος τοῦπροσεχοῦς Φεβρουαρίου νὰ καταθέσει τὴν ἔκθεσή του γιὰ τὴν κατάσταση τῶν δύο ναῶν   στὴν Γενικὴ Διευθύντρια τῆς UNESCO Audrey Azoulay, Γαλλίδα πολιτικό, ἐβραιομαροκινὴς καταγωγῆς.
.                     Ἡ κυβέρνηση τοῦ Προέδρου Ταγὶπ Ἐρντογὰν θὰ προσέλθει σὲ διερευνητικὲς συζητήσεις μὲ ἐκπροσώπους τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης. Ἐπιχειρεῖ ἔτσι νὰ ἱκανοποιήσει, νὰπαραπλανήσει μᾶλλον, τὴ διεθνῆ κοινὴ γνώμη ὅτι εἶναι διαλλακτικὸς καὶ πρόθυμος σὲ διάλογο μὲτὴν Ἑλλάδα. Ὅμως τὰ ὅσα προκλητικὰ καὶ ἐπικίνδυνα γιὰ τὴ διεθνῆ εἰρήνη ἔπραξε κατὰ τὸ 2020, ἡσυμπεριφορά του ἔναντι τῶν ἑλληνικῶν χριστιανικῶν μνημείων καὶ ἡ καταπίεση ποὺ ἀσκεῖ στοὺςἝλληνες τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου, οἱ διωγμοὶ ποὺ ὑφίστανται  οἱδιαφόρων δογμάτων χριστιανοὶ στὴν Τουρκία,  ἐθνικὲς μουσουλμανικὲς μειονότητες, ὅπως ἡκουρδική, θρησκευτικὲς κοινότητες, ὅπως ἡ ἑβραϊκή, μουσουλμανικὲς πολιτιστικὲς καὶθρησκευτικὲς κοινότητες, ὅπως οἱ ἀλεβῆδες (ἢ ἀλεβίτες), πολιτικοί του ἀντίπαλοι καὶδημοσιογράφοι, ποὺ ἐκφράστηκαν κατὰ συνείδηση, δείχνουν ὅτι δὲν πιστεύει στὸν διάλογο, οὔτε στὴν κατὰ τὸ διεθνὲς δίκαιο ἐπίλυση τῶν διαφορῶν τῆς Τουρκίας μὲ τὴν Ἑλλάδα.-

 

 

, ,

Σχολιάστε

«ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΤΩΝ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» !

Ὁ ΟΗΕ ἰσχυρίζεται ὅτι τὰ δικαιώματα τῶν LGBT
εἶναι πιὸ σημαντικὰ ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ δικαιώματα

.           Ὁ ἀπεσταλμένος τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὰ «δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων» δήλωσε ὅτι ὅταν ὑπάρχει σύγκρουση μεταξὺ τῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλoφίλων καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, πρέπει νὰ γίνει ξεκάθαρο ὅτι «ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας δὲν εἶναι ἀπόλυτα δικαιώματα καὶ μποροῦν νὰ περιοριστοῦν, ἐὰν εἶναι ἀπαραίτητο».
.           Σὲ μία πρόσφατη δημόσια διαβούλευση, ὁ νεοδιορισθεὶς «ἀνεξάρτητος ἐμπειρογνώμονας» τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν «δικαιωμάτων τῶν LGTB», Vitit Muntarbhorn, εἶπε ὅτι οἱ ἀρνητικὲς ἠθικὲς κρίσεις γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλικὴ δραστηριότητα εἶναι ἕνα πρόσφατο φαινόμενο, ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν “ἀποικιακὴ νομοθεσία”. Ὅταν ὑπάρχει σύγκρουση μεταξὺ τῶν δικαιωμάτων τῶν ΛΟΑΤ καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ὁ Muntarbhorn εἶπε, ὅτι ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία δὲν εἶναι ἀπόλυτη καὶ θὰ πρέπει νὰ δώσει τὴν προτεραιότητα στὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων. «Ὑπάρχουν κάποια ἀπόλυτα δικαιώματα», εἶπε σὲ μία προφανῆ ἀναφορὰ στὰ δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤ, «ἀλλὰ ὑπάρχουν μερικὰ ποὺ δὲν εἶναι ἀπόλυτα». Καὶ ἐξήγησε ὅτι «ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καὶ ἡ ἔκφραση τῆς θρησκείας» δὲν εἶναι ἀπόλυτα δικαιώματα καὶ ὅτι μποροῦν νὰ περιοριστοῦν, ὅταν εἶναι ἀπαραίτητο.
.         Ὁ ἀνεξάρτητος ἐμπειρογνώμονας τόνισε ἐπίσης τὸ ρόλο τῆς ἐκπαίδευσης, ὥστε τὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ «γεννιοῦνται καὶ νὰ ἀνατρέφονται ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία» μὲ τὶς σωστὲς στάσεις ἀπέναντι στὸν «σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ καὶ τὴν ταυτότητα τοῦ φύλου», μία πρακτικὴ ποὺ ὁρισμένοι ἔχουν καταγγείλει ὅτι ἀποτελεῖ κατήχηση ἢ ἀκόμα καὶ «ἰδεολογία τοῦ φύλου» ἢ «ἰδεολογικὴ ἀποικιοκρατία».
.         Τὸ περασμένο καλοκαίρι, τὸ Συμβούλιο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἐνέκρινε τὸ διορισμὸ ἑνὸς ἀνεξάρτητου ἐμπειρογνώμονα σχετικὰ μὲ τὴν ὑπεράσπιση τῶν LGTB, καὶ τὸν Ὀκτώβριο, τὸ Συμβούλιο ἐπέλεξε τὸν Vitit Muntarbhorn ἀπὸ τὴν Ταϊλάνδη γιὰ τὴν πλήρωση τῆς θέσης.
.         Τὸν ἑπόμενο μήνα, ἕνας συνασπισμὸς 54 ἀφρικανικῶν κρατῶν ἀμφισβήτησε τὴ νομιμότητα τοῦ διορισμοῦ, ζητώντας ὁ διορισμός του νὰ τεθεῖ σὲ ἀναμονή. Ὑπέβαλαν ἕνα ψήφισμα ζητώντας τὴν ἀναστολὴ τοῦ ἐμπειρογνώμονα τῶν ΛΟΑΤ στὸν ΟΗΕ, σημειώνοντας ὅτι ἡ ταυτότητα τοῦ φύλου καὶ ὁ σεξουαλικὸς προσανατολισμὸς δὲν ἔχουν θέση στὶς διεθνεῖς πράξεις γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.
.         Πολλοὶ κριτικοὶ προτείνουν ὅτι ὁ διορισμός του θὰ ἀποτελέσει παρέμβαση στοὺς νόμους πολλῶν χωρῶν τοῦ ΟΗΕ. Ἑβδομήντα τρεῖς χῶρες σὲ ὅλο τὸν κόσμο, καὶ σχεδὸν τὸ 40 τοῖς ἑκατὸ ὅλων τῶν κρατῶν μελῶν τοῦ ΟΗΕ, σήμερα ἔχουν νόμους κατὰ τοῦ σοδομισμοῦ. Μόνο στὴν Ἀφρική, 33 κράτη ἔχουν νόμους ὅπου οἱ ὁμοφυλοφιλικὲς πράξεις ἀποτελοῦν ἔγκλημα, συμπεριλαμβανομένης τῆς Οὐγκάντας, τῆς Νιγηρίας, τοῦ Σουδὰν καὶ τῆς Μαυριτανίας.
.         Μιλώντας ἐκ μέρους τῶν ἀφρικανικῶν ἐθνῶν, ὁ πρέσβης τῆς Μποτσουάνα δήλωσε σὲ μία ἐπιτροπὴ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῆς Γενικῆς Συνέλευσης τὸ Νοέμβριο ὅτι τὰ ἀφρικανικὰ ἔθνη «ἀνησυχοῦν» ὅτι τὸ Συμβούλιο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων θὰ χωθεῖ στὰ ἐθνικὰ θέματα. Ὁ Πρέσβης Charles Ntwaagae εἶπε ὅτι τὸ Συμβούλιο δὲν ἔχει καμιὰ δουλειὰ νὰ ἀσχολεῖται μὲ «τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ καὶ τὴν ταυτότητα φύλου», κάτι ποὺ ἀπουσιάζει ἐμφανῶς ἀπὸ τὸ ἔγγραφο τοῦ Χάρτη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τὴν Οἰκουμενικὴ Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου.
.         Ὁ ΟΗΕ δὲν ἔχει υἱοθετήσει μία ἐπίσημη θέση σχετικὰ μὲ τὰ ὑποτιθέμενα δικαιώματα τῆς ταυτότητας φύλου ἢ τοῦ γενετήσιου προσανατολισμοῦ, ἂν καὶ ἐγγυᾶται τὰ δικαιώματα τῆς ζωῆς, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀσφάλειας, τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τῆς ἴσης προστασίας σὲ ὅλα τὰ πρόσωπα χωρὶς διάκριση.

Σημείωση Συντάκτη «Κ.Ο»: Τὸ παρακάτω εἶναι ἕνα ἐξαιρετικὸ σχόλιο ἀπὸ ἕνα σχετικὸ ἄρθρο στὸ Katehon.

.         Αὐτὴ εἶναι μία τυπικὴ περίπτωση ἀτζέντας “Πολιτιστικοῦ μαρξισμοῦ” τῶν λίμπεραλ παγκοσμιοποιητῶν ποὺ προωθεῖται στὸν ΟΗΕ. Ὁ Donald Trump μὲ τὸ ποὺ ἔγινε πρόεδρος τῶν ΗΠΑ διέταξε νὰ ἀποσυρθοῦν τὰ τόσο εὐνοημένα ἀπὸ τοὺς παγκοσμιοποιητὲς τμήματα γιὰ τὰ «δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤ» καὶ τὸν «ἔλεγχο τοῦ κλίματος» ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Λευκοῦ Οἴκου. Ὡστόσο, οἱ παγκοσμιοποιητὲς συνεχίζουν τὴν ἐκστρατεία τους γιὰ τὴν ἄσκηση πίεσης τοῦ LGBT-ὁλοκληρωτισμοῦ στὸν ΟΗΕ. Ἡ ἀτζέντα τους ἔχει δύο βασικοὺς στόχους. Τν καταστροφ τν παραδοσιακν ξιν κα τν ντικατάστασή τους μ τν λίμπεραλ διαφθορά, καθς κα τν διασφάλιση τι ο παραδοσιακς οκογενειακς ξίες κα ο ρόλοι τν δύο φύλων θ ξασθενίσουν προκειμένου ν πιτευχθε τεχνητ μείωση το παγκόσμιου πληθυσμο, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ γενοκτονία.

ΠΗΓΗ: «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ»

, ,

Σχολιάστε

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλου)

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Δημοσιογράφου – συγγραφέως
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑ
 ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

σελ. 112, ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ»,
Ἀθῆναι 2015

ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑ.             Τὸ μέλλον τῆς ἀνεξιθρησκείας, 1702 χρόνια μετὰ τὴν ἐφαρμογή της ἀπὸ τὸν Μεγάλο Κωνσταντῖνο, εἶναι σκοτεινό. Ἀπὸ τὴ μία τὰ αἱμοσταγῆ θρησκευτικὰ συστήματα, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ ἀθεϊστικὸς ὁλοκληρωτισμὸς καί, ἐκ τρίτου, ὁ ἀπολυταρχισμὸς τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τοῦ ἡδονισμοῦ, φαλκιδεύουν τὴν ἀνεξιθρησκεία. Οἱ Χριστιανοὶ ὀφείλουν νὰ ὀρθώσουν τὶς συνειδήσεις τους καὶ τὴ θερμουργὸ Πίστη τους νὰ ἀντισταθοῦν, γιὰ νὰ μὴν ἐπιβληθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀπάνθρωπους ἐξουσιαστὲς ἡ νεοειδωλολατρικὴ κοινωνία.
.     Πάντως ἂς εἶναι ἕτοιμοι, ἂν ἐπικρατήσει τὸ ἀντιχριστιανικὸ σύστημα καὶ δὲν ὑποκύψουν, νὰ δεχθοῦν δοκιμασίες καὶ διωγμούς. Οἱ Χριστιανοὶ Μάρτυρες τῆς Βορείου Κορέας, τοῦ Ἰράκ, τῆς Συρίας, τῆς Αἰθιοπίας, τῆς Νιγηρίας, τῆς Αἰγύπτου καὶ τῶν ἄλλων χωρῶν, ὅπως παλαιότερα οἱ Χριστιανοὶ Μάρτυρες τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης καὶ τῶν ἄλλων ἀθέων ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων δείχνουν τὴν Ἀλήθεια ποὺ εἶπε ὁ Κύριος πρὸς τοὺς μαθητές Του καὶ πρὸς ὅλους τοὺς Χριστιανούς: «Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσιν» (Ἰωάν. ιε´ 20).

Ἀπὸ τὰ Περιεχόμενα

Ἡ ἀνεξιθρησκεία στὴν καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολὴ
Ἡ Δύση καὶ ἡ ἀνεξιθρησκεία
Ὁ Πάπας πρῶτος διδάσκει τὴν αὐθαιρεσία καὶ τὴν ἀνεπιείκεια            
Ἡ παπικὴ ἀντίληψη καὶ συμπεριφορὰ ἐπηρεάζει τὴ Δύση
Ἡ σύγχρονη κατάσταση τῆς ἀνεξιθρησκείας στὴ Δύση
Ἡ ἀνεξιθρησκεία στὴν Ἑλλάδα σήμερα

 

, ,

Σχολιάστε

ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΩΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΣΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ

ΕΙΣΑΓ. ΣΧΟΛΙΟ «ΧΡ. ΒΙΒΛ.»: Ἡ πλέον ἔγκυρη νομικὴ προσέγγιση ἀπὸ τὸν ἐ. τ. Πρόεδρο τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου κ. Β. Νικόπουλο (πατέρα τῆς πασίγνωστης Χαρᾶς Νικοπούλου!) τῆς ἤδη συντελουμένης ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΑΣΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ τῆς ἰδιοπροσωπίας μας ἀποτελεῖ μιὰ ἐξαιρετικὴ συμβολὴ στὴν ἀπόκρουσή τους.
.         Ἀλλὰ ὅλο καὶ περισσότερο γίνεται ἡλίου φαεινότερον ὅτι σήμερα δὲν μεριμνοῦν οἱ Ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Συντάγματος καὶ τῶν Νόμων, παρὰ μόνον ὅταν αὐτὴ ἡ ἐφαρμογὴ βολεύει τὰ συμφέροντά τους. Ἐκ παραλλήλου ἂς ὑπογραμμισθεῖ πὼς ἤδη ἔχει καταλυθεῖ τὸ Σύνταγμα de facto ἀπὸ τὴν ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν σταδιακὴ εἰσβολὴ ἐξωγενοῦς Δικαίου, ὅπως π.χ. Εὐρωπαϊκὲς Συνθῆκες, Μνημόνια κ.ἄ τερατουργήματα καταλυτικὰ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων !
.      Ἐκτὸς δὲ τῶν Ἀρχόντων φαίνεται νὰ μὴ ἐνδιαφέρεται ἀποχαυνωμένος ἀπὸ τὸν Ὀχετὸ τῆς Προπαγάνδας, τὸ Ψυχολογικὸ Σὸκ καὶ τοὺς Ψεκασμούς (πραγματικοὺς καὶ ἀλληγορικούς) ὁ Ἴδιος ὁ Λαός, ὁ ὁποῖος ἔχει καὶ κατὰ τὸ Σύνταγμα τὸν τελευταῖο λόγο γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν συνταγματικῶν προβλέψεων καὶ τὴν προάσπιση τῆς Ἐλευθερίας του.

ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΥΠΕΡΔΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Γράφει ὁ Βασίλειος Εὐτυχ. Νικόπουλος,
Πρόεδρος Ἀρείου Πάγου ἐ.τ.

.           Στὰ ὅσα ὀρθὰ καὶ νομικῶς θεμελιωμένα γράφτηκαν στὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἡ Δρᾶσις μας» (τ. 481, σελ. 262-263) σχετικῶς μὲ τὸ θέμα «τῆς ἀποκαθηλώσεως τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων (εἰκόνων καὶ Εὐαγγελίων) ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ Δικαστήρια», ἐπιτρέψτε μου, παρακαλῶ, νὰ προσθέσω κι ἐγὼ τὴν ταπεινή μου γνώμη, στηριγμένος ἀποκλειστικῶς στὸ ἰσχῦον Σύνταγμα τῆς χώρας μας.
.         Συνήθως, ὅταν πρόκειται νὰ ὑπερασπισθοῦμε στὴν Ἑλλάδα κάποιο θρησκευτικὸ καὶ εἰδικότερα χριστιανικὸ-ὀρθόδοξο ζήτημα ἐπικαλούμεθα – καὶ ὀρθῶς – τὸ ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ἀναγνωρίζει, ὡς γνωστόν, ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα, τὴν θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, καὶ πάνω σ᾽ αὐτὸ στηρίζουμε ὅλη τὴ νομική μας ἐπιχειρηματολογία, ὅπως περίπου γίνεται καὶ στὸ προαναφερθὲν ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ σας, τὸ σχετικὸ μὲ τὴν «ἀποκαθήλωση τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ Δικαστήρια». Ἐν τούτοις, ἰσχυρότερα καὶ νομικῶς ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα πρὸς ὑπεράσπιση ὄχι μόνο τοῦ συγκεκριμένου αὐτοῦ θέματος, ἀλλὰ καὶ γενικότερα παντὸς θρησκευτικοῦ θέματος, τὸ ὁποῖο καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο ἅπτεται ἢ θίγει «τὴν ὀρθόδοξον ἡμῶν πίστιν», μποροῦν ἀβιάστως καἀσφαλῶς νἀντληθοῦν ἀπὸ τὸ προοίμιο τοῦ Συντάγματος, τὁποῖο, παρὰ τὸν ἀποκλειστικῶς ὀρθόδοξο χαρακτήρα του, ἀγνοεῖται ἐν τούτοις ἀπό τοὺς περισσοτέρους, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτἐκφράζει τὸ πνεῦμα τοἰσχύοντος Συντάγματος. Πρόκειται γιὰ τὴν θεμελιώδη ὑπερ-δικανικὴν καὑπερ-συνταγματικὴν ἀρχήν, στὄνομα τῆς ὁποίας εἶναι ψηφισμένο τἙλληνικὸ Σύνταγμα.
.        ἀρχὴ αὐτὴ δὲν εἶναι οὔτε ἰδέα τῆς Δημοκρατίας, οὔτε τῆς ἐλευθερίας, οὔτε τοἀνθρωπισμοἢ τοῦ διαφωτισμοῦ, ἀλλὰ εἶναι τὸ «Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὉμοουσίου καἈδιαιρέτου Τριάδος». Ναί, ὅσο καὶ ἂν ἠχεῖ παράξενα, ἴσως σήμερα στὴν «ἀποθεοποιημένη» καὶ «ἀποχριστιανισμένη» κοινωνία μας, τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ψηφισμένο ἀπὸ τὴν Ε´ Ἀναθεωρητικὴ Βουλὴ τῶν ‘Ἑλλήνων «εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος»!
.         Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὁ συνταγματικὸς νομοθέτης ἀκολουθεῖ πιστῶς τὴν συνταγματικὴ παράδοση τοῦ τόπου μας, ἀφοῦ καὶ αὐτὰ ἀκόμη τὰ πρῶτα συνταγματικὰ κείμενα τῆς ἐπαναστατημένης Ἑλλάδος ἦταν ψηφισμένα στὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ! τοῦτο βεβαίως ἔχει τὴν ἀκατάλυτη νομική του ἀξία. Σημαίνει δηλαδὴ ὅτι ὅλες οἱ διατάξεις τοῦ Συντάγματος καὶ συνακολούθως τῶν συναδόντων ὑποχρεωτικῶς μὲ αὐτὸ νόμων, πρέπει νὰ εἶναι σύμφωνες καὶ νἐμπνέονται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερτάτης Ἀρχῆς, στὄνομα τῆς ὁποίας εἶναι ψηφισμένο τὸ Σύνταγμα, δηλαδὴ τοῦ μόνου Ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
.           Αὐτῆς τῆς προοιμιακῆς συνταγματικῆς Ἀρχῆς εἶναι ἀπόρροια τὸ ἄρθρο 3 παρ. Ι τοῦ Συντάγματος, μὲ τὸ ὁποῖο ἡ πίστη στὴν Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζεται ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλαδα, μὲ ὅλα τὰ νομικὰ συνταγματικὰ ἐπακόλουθα αὐτῆς, καθὼς καὶ πολλὲς ἄλλες διατάξεις τοῦ Συντάγματος, ὅπως τὰ ἄρθρα 13 περὶ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, 14 παρ. 3 ἐδάφιο α´, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὴν κατάσχεση ἐντύπων, ὅταν πρόκειται γιὰ προσβολὴ τῆς χριστιανικῆς καὶ κάθε ἄλλης γνωστῆς θρησκείας, 16 παρ. 2 γιὰ τὴν ὑποχρέωση τοῦ Κράτους νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων. Ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ διατάξεις τοῦ Συντάγματος (ἄρθρα 425) περὶ τῶν ἐπικαλουμένων ἀτομικῶν δικαιωμάτων ἢ ἐλευθεριῶν εἶναι διαποτισμένες ἀπὸ τὴν θεμελιώδη προοιμιακὴ ὑπερσυνταγματικὴ ἀρχὴ στὴν ὁποία ψηφίσθηκε τὸ Σύνταγμα, δεδομένου ὅτι ἀπὸ αὐτὴ τὴν Ἀρχή, τῆς Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος, π τν να δηλαδ κα μόνο ληθιν θεό, πορρέουν ὅλα τ δικαιώματα, πειδ Ατς εναι πραγματικ πηγ τς λευθερίας. Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος τὸ διακηρύσσει ἀπεριφράστως: «οὗ γὰρ τὸ Πνεῦμα Κυρίου ἐκεῖ ἐλευθερία» (Β´ Κoρ. γ´ 17), γι’ αὐτὸ καὶ παραγγέλλει σ᾽ ὅλους μας «τῇ ἐλευθερίᾳ στήκετε, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε» (Γαλ. ε´ 1). Ἄλλωστε δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφεύγει ὅτι ἡ κλήση ὅλων τῶν ἀνθρώπων στὴν «ἐν Χριστῷ καινὴν πίστιν», δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ κλήση ἐλευθερίας, ὅπως μᾶς βεβαιώνει καὶ πάλι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοὶ» (Γαλ. ε´, 13). Ἑπομένως ἡ ψήφιση τοῦ Συντάγματος στὸ «Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαίρετου Τριάδος» εἶναι σὲ τελευταία ἀνάλυση ψήφιση στὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας, τὴν ὅποια ὁ Χριστὸς διὰ τοῦ σταυρικοῦ Του θανάτου μᾶς χάρισε.
.          Ὅλα αὐτὰ νομικῶς μεταφραζόμενα σημαίνουν ὅτι ψήφιση το Συντάγματος «ες τ νομα τς γίας Τριάδος» γεννᾶ τὴν βασικ κα θεμελιώδη ποχρέωση πρς πόλυτο σεβασμ το Τριαδικο Θεο ες τ νομα το ποίου εναι ψηφισμένο τ Σύνταγμα, ὁ ὁποῖος σεβασμὸς ἐκδηλώνεται ποικιλοτρόπως, ἀσφαλῶς δὲ καὶ μὲ τὴν ἀνάρτηση τῶν συμβόλων τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας, ἀφοῦ στὸ ὄνομα τοῦ ὑπ᾽ αὐτῶν κηρυσσομένου Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀναφέρεται εὐθέως καὶ ρητῶς τὸ ἀπαραβίαστο συνταγματικὸ προοίμιο, ὄχι μόνο στὶς αἴθoυσες τῶν δικαστηρίων καὶ τῶν διδακτηρίων τῆς χώρας μας, ἀλλὰ κυρίως στὴ σημαία μας καὶ στὸ ἐθνόσημό μας.
.        Ἀκόμη δὲ τὸ συνταγματικὸ προοίμιο χει τν ννοια ὅτι δν φίσταται καμία πολύτως ρχ στ Κράτος, ποία ν χει τ δικαίωμα ν διατάξει τν «ποκαθήλωση» τν θρησκευτικν συμβόλων γενικς, οὔτε ἡ Κυβέρνηση, οὔτε τὰ Δικαστήρια. Τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα θὰ «ἀποκαθηλωθοῦν» μόνον, ὅταν τὸ Σύνταγμα παύσει νὰ εἶναι ψηφισμένο «εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος». Καὶ ὄχι μόνον τὰ ἱερά μας σύμβολα, λλ κα ὁ θρησκευτικς ποπροσανατολισμς τς παιδείας, γι παράδειγμα μ τν κατάργηση το μαθήματος τν Θρησκευτικν τν κατάργηση τς προσευχς στ σχολεα, δν εναι συνταγματικῶς πιτρεπτς ἐν ὅσῳ τὸ Σύνταγμα ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ψηφισμένο στὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἐὰν νομοθέτης το Συντάγματος θελε τν θρησκευτικ ποπροσανατολισμ το Κράτους θ τ πραττε ο διος, παύοντας πλέον ν ψηφίζει τ Σύνταγμα τς Χώρας «ες τ νομα τς γιας Τριάδος». Ἐν ὅσῳ ὅμως ἐκεῖνος ἐμμένει ἐνσυνειδήτως καὶ σταθερῶς σ᾽ αὐτὴ τὴν παραδεδομένη συνταγματικὴ τακτική, εἴμαστε ἅπαντες ὑποχρεωμένοι νὰ τὸν ἀκολουθοῦμε πιστῶς, σεβόμενοι τὸ Σύνταγμα. Κάθε προσπάθεια ποσύνδεσης τοῦ συνταγματικοῦ προοιμίου ἀπὸ τὸ κύριο κείμενο τοῦ Συντάγματος εναι «ντισυνταγματική», διότι συνιστᾶ εὐθεία παραβίαση τοῦ Συντάγματος καὶ βεβαίως δὲν ἀντέχει σὲ καμιὰ ἀπολύτως κριτική. ταν ρνούμεθα νσυνειδήτως τν θεμελιώδη προοιμιακ ρχ το Συντάγματος, πς εναι δυνατν ν κάνουμε λόγο γι τν τήρηση κα φαρμογ τν διατάξεων το Συντάγματος; Ὅταν ἀποκόπτουμε τὴν κεφαλή, δὲν μιλοῦμε γιὰ σεβασμὸ τοῦ σώματος! Ἡ ἄρνηση τοῦ προοιμίου του ἐπάγεται αὐτοδικαίως τὴν ἄρνηση τοῦ Συντάγματος. Καὶ ποιος ρνεται τ προοίμιο ρνεται συλλήβδην ὅλο τ Συνταγμα!
.           Χρέος λοιπν ὅλων μας, κα εδικότερα ὅλων τν ρθοδόξων λλήνων, εναι ν περασπιστομε τ προοίμιο το Συντάγματος. Τὴν ὑποχρέωση αὐτὴ τὴν ἐπιβάλλει σὲ ὅλους μας τὸ ἴδιο τὸ Σύνταγμα μὲ τὸ ἄρθρο 120 παρ. 4, τὸ ὁποῖο ὁρίζει ὅτι ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἕλληνων, ποὺ δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀντιστέκονται μὲ κάθε μέσο ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ καταλύσει μὲ τὴ βία. δια ὅμως ποχρέωση φίσταται κα στν περίπτωση πο πιχειρεται κατάλυση το Συντάγματος χι μ τ βία, λλ μ λλ μμεσα κα πλάγια μέσα, κα κυρίως μ τ συστηματικ ρνηση κ μέρους τν κυβερνώντων ν τ φαρμόζουν, διότι σεβασμς στ Σύνταγμα ποτελεῖ θεμελιώδη ποχρέωση ὅλων τν λλήνων, ὅπως ἐπίσης ὁρίζει τὸ ἴδιο ἄρθρο 120 παρ. 2 τοῦ Συντάγματος.
.          Δυστυχῶς ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας παρατηροῦνται πολλ κρούσματα, θ λέγαμε, παραβίασης το Συντάγματος κ μέρους κρατικν ὀργάνων, ὅπως στν τομέα τς οκονομίας, τς ργασίας, τς οκογένειας, τς παιδείας, χωρς καμι πολύτως «ντίσταση»! Τὸ φαινόμενο εἶναι λίαν ἀνησυχητικό, τόσο γιὰ τὸ θράσος τῶν ἀρνητῶν τοῦ Συντάγματος, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀδράνεια ὅλων ἐκείνων ποὺ ὀφείλουν νὰ ἀντιδράσουν, καὶ πολὺ σύντομα, ἂν δὲν ἀρχίσει ἤδη, θὰ αἰσθανθοῦμε τὶς καταστροφικές του συνέπειες. Χρειάζεται λοιπν πειγόντως ν ὀργανωθοῦν ὅλες ο γιεῖς δυνάμεις το τόπου κα ν ντισταθον στν πνευματικ λεθρο πο μς πειλεῖ. Κα πρτα κκλησία, ποία δυστυχς μέχρι στιγμς δν φαίνεται ν χει ντιληφθε τν κίνδυνο σ ὅλη τν τρομακτική του διάσταση, γι᾽ ατ κα «πνώττει». Καιρὸς λοιπὸν νὰ ἀφυπνισθεῖ καὶ νὰ ἡγηθεῖ τοῦ ἀγώνα! Ἔπειτα τὸ Ἅγιον Ὅρος, ἡ κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ ὁποῖο, εὐτυχῶς, ἵσταται ὄρθιο καὶ μάχεται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν, ἀλλὰ ὄχι ὀργανωμένα, ὅπως ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὶς περιστάσεις. Ἀκολούθως οἱ ζῶσες καὶ ἀγωνιστικὲς θρησκευτικὲς Ἀδελφότητες, οἱ ὁποῖες ἀγωνίζονται μέν, ἀλλὰ ἑκάστη στὸ δικό της στενὸ κύκλο, ἐνῶ ἐπιβάλλεται νὰ ἐπεκτείνουν συντονισμένα τὶς ἐνέργειές τους ἀπ᾽ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς πατρίδας μας. Κα τέλος ὅλοι ο πιστο ν παγρυπνομε κα ν τοιμαζόμεθα γι πραγματικ γώνα ἐναντίον ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐπιβουλεύονται τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς φυλῆς μας, στὰ ὁποῖα μὴ λησμονοῦμε ὅτι συμπεριλαμβάνεται καὶ τὸ ψηφισμένο στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος, Σύνταγμα τῆς χώρας μας.
.         Ἀλλα γιὰ τὴν ὀργάνωση τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα ὅλων τῶν χριστιανικῶν καὶ πνευματικῶν δυνάμεων τῆς χώρας ἴσως χρειασθεῖ μὲ τὴν ἀδειά Σας, νὰ ἐπανέλθουμε, διότι «οἱ καιροὶ οὐ μενετοί».

ΠΗΓΗ: περιοδ. «Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ», τ. 486, Φεβρουάριος 2011
Στοιχειοθεσία: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

 

 

, , , , ,

Σχολιάστε

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΝΘΗ

Πολλοὶ Χριστιανοὶ ἰδιαίτερα τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἐξ ἀφορμῆς τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ τῆς λήψεως συγκεκριμένων μέτρων ποὺ προαναγγέλλει ἡ κυβέρνηση (κάρτες κ.α.) δικαιολογημένα διερωτῶνται, ἀνησυχοῦν καὶ περιμένουν τὴν ἐπίσημη τοποθέτηση καὶ ἐνημέρωση ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καὶ πρέπει νὰ ἀποφανθῆ ἐγκύρως καὶ ἐγκαίρως γιὰ νὰ μὴ δημιουργῆται σύγχυση, ἀπὸ ποικίλα δημοσιεύματα, στὸν ὀρθόδοξο λαό μας. Ἤδη βρῆκαν τὴν εὐκαιρία διάφοροι εὐφάνταστοι μελλοντολόγοι νὰ ἀποφαίνωνται γιὰ τὰ «σημεῖα τῶν καιρῶν», τὴν «συντέλεια τοῦ αἰῶνος», τὸν ἐρχομὸ τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ ἄλλες ἐφιαλτικὲς προειδοποιήσεις. Καὶ δυστυχῶς βρίσκουν ἀπήχηση σὲ ὁρισμένους ἀδιαφώτιστους Χριστιανούς.
Φθάσαμε στὸ σημεῖο νὰ μᾶς ἀπασχολῆ ὁ ἐρχομὸς τοῦ Ἀντιχρίστου, χωρὶς νὰ μᾶς ἀπασχολῆ τουλάχιστον τὸ ἴδιο ἡ παρουσία ἢ ἡ ἀπουσία τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν ζωή μας. Γιατί αὐτὸ ποὺ σηματοδοτεῖ οὐσιαστικὰ τὴν κυριαρχία τοῦ Ἀντιχρίστου εἶναι ἡ ἀπουσία ἢ μᾶλλον ἡ ἐξορία τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν σύγχρονη ἀτομική, οἰκογενειακή, κοινωνική, πολιτικὴ καὶ δημόσια ζωή. Ἀναζητᾶμε τὸ σημεῖο καὶ τὰ σημεῖα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου καὶ δὲν βλέπουμε τὴν ἀπουσία τοῦ κατ᾽ ἐξοχὴν σημείου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ τιμίου Σταύρου. Τὴν ἀπουσία, δηλαδή, τοῦ πνεύματος τῆς θυσίας ἀπὸ τὶς σύγχρονες κοινωνίες τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τοῦ σαρκολατρισμοῦ.
Ὁπωσδήποτε ὡς πιστοὶ Χριστιανοὶ δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ εἴμαστε ἠττοπαθεῖς. Εἴμαστε ἰσχυροί, δυνατοί. «Μείζων ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ»(Α´ Ἰω. δ´ 4). Γι᾽ αὐτὸ καὶ «νενικήκαμεν τὸν πονηρὸν» (Α´ Ἰω. β´ 13). Ὄχι μὲ τὶς δικές μας δυνάμεις, ἀλλὰ μὲ τὴν δύναμη Ἐκείνου ποὺ «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκ. ϛ´ 2). Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ κατ᾽ ἐξοχὴν μήνυμα τῆς Ἀποκαλύψεως.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ Ο ΘΕΟΣ

Καὶ ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ πρέπει νὰ κάνουμε ἕνα ξεκαθάρισμα μὲ βάση τὴν χριστιανικὴ τοποθέτηση ἀπέναντι στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἀσφαλῶς ὁ κάθε νομοταγὴς πολίτης πρέπει νὰ σέβεται τὴν ἐξουσία, ἐφ᾽ ὅσον αὐτὴ δὲν βρίσκεται σὲ διάσταση μὲ τὴν φωτισμένη συνείδησή του καὶ σὲ σύγκρουση μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἐξουσία πρέπει νὰ σέβεται τὸν ἄνθρωπο, τὴν ἐλευθερία του καὶ νὰ μὴ παραβιάζη τὴν συνείδησή του. Ξεκάθαρη ἡ διακήρυξη τοῦ Κυρίου μας: «Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Ματθ. κβ´ 21). Ὅ,τι ἀνήκει στὸν Καίσαρα θὰ ἀποδίδεται στὸν Καίσαρα. Καὶ ὅ,τι ἀνήκει στὸν Θεὸ θὰ προσφέρεται στὸν Θεό. Πάνω ὅμως ἀπὸ τὸν Καίσαρα εἶναι ὁ Θεός. Γι’ αὐτὸ ὅταν ὁ Καῖσαρ διεκδικεῖ πράγματα ποὺ ἀνήκουν στὸν Θεό, τότε παραβιάζει χώρους ποὺ δὲν τοῦ ἀνήκουν. Ἔτσι ὁ Χριστὸς βάζει τὴν ἐλευθερία τῆς συνειδήσεως καὶ τὴν πίστη στὸν Θεὸ παραπάνω ἀπὸ τὴν κρατικὴ ἐξουσία. Ἰσχύει ἐδῶ τὸ «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις».
Ἡ μεγάλη ἐπανάσταση γιὰ τὸν σεβασμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν δικαιωμάτων του θὰ κηρυχθῆ ἀπὸ τοὺς μάρτυρες τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἑκατομμύρια ἡρωικοὶ πιστοὶ θὰ δεχθοῦν πρόθυμα τὰ πιὸ φρικτὰ βασανιστήρια καὶ τὸν θάνατο, γιὰ νὰ μὴ ἀρνηθοῦν τὴν συνείδησή τους καὶ προδώσουν τὴν πίστη τους. Καὶ μὲ τὸ φωτεινό τους παράδειγμα θὰ διακηρύξουν στοὺς αἰῶνες, ὅτι καμιὰ ἐξουσία καὶ καμιὰ τυραννία δὲν μπορεῖ νὰ παραβιάζη ἀπαραβίαστους χώρους. «Οἱ μάρτυρες τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἔγραφε ὁ Jacques Fontaine, ὑπῆρξαν οἱ μάρτυρες τῆς ἐλευθερίας τῆς συνειδήσεως ποὺ τὴν ἐπικύρωσαν μὲ τὸν θάνατό τους μπροστὰ στὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐξουσία. Ὑπῆρξαν τὸ κάλεσμα σὲ ὅλους, γιὰ νὰ μὴ διστάση κανεὶς νὰ ἀγωνισθῆ σὲ κάθε καταπίεση ποὺ ἀπειλεῖ τὴν ἐσωτερικὴ ἐλευθερία, τὴν πιστότητα στὶς ἀρχές, τὸ ἀπαράγραπτο δικαίωμα τῆς προσωπικῆς συνειδήσεως».

ΠΗΓΗ:  περιοδ. «ΖΩΗ», τ. 4224, 02.12.2010

 

, , , , , ,

Σχολιάστε

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ Ο ΝΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ

Νταβούτογλου: «Ὅλες οἱ θρησκεῖες ἔχουν τὸ δικαίωμα
νὰ δίνουν στὰ μέλη τους τὴν δική τους ἐκπαίδευση»

«Τὸ θέμα εἶναι νὰ βρεθεῖ λύση στὸ πλαίσιο τῶν νόμων καὶ τοῦ συντάγματος τῆς Τουρκίας καὶ ἐργαζόμαστε σοβαρὰ πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση», εἶπε ὁ ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν της Τουρκίας Ἀχμὲτ Νταβούτογλου ἀπαντώντας σήμερα σὲ ἐρώτηση γιὰ τὸ ἂν τὸ ὑπουργεῖο του ἐργάζεται γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς στὴν Χάλκη. Μετὰ τὴν συνάντηση ποὺ εἶχε σήμερα στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ τὸν ἁρμόδιο γιὰ θέματα διευρύνσεως ἐπίτροπο τῆς ΕΕ Στέφαν Φοῦλε, ὁ Νταβούτογλου προέβη σὲ δηλώσεις.
Σὲ ἐρώτηση δημοσιογράφου γιὰ τὸ ἂν τὸ ὑπουργεῖο του ἐργάζεται σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς σχολῆς τὸ ὁποῖο, παρατήρησε ὁ δημοσιογράφος, ἐτέθη κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ στὴν Ἀθήνα, ὁ Νταβούτογλου εἶπε ὅτι κατὰ τὴν συνομιλία στὴν Ἀθήνα οἱ δύο πλευρὲς «συζήτησαν ὅλα τὰ κοινὰ ζητήματα, ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο καὶ τὶς μειονότητες, μέχρι τὶς θεωρήσεις στὴν ΕΕ, τὸ Κυπριακὸ καὶ ἄλλα περιφερειακὰ θέματα, περιλαμβανομένης καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς» .
Ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς ἐπεσήμανε ὅτι «ἀμφότερες οἱ χῶρες ἔχουν λάβει τὴν ἀπόφαση νὰ προβοῦν, ἀπὸ πλευρᾶς θεμελιωδῶν, οἰκουμενικῶν ἀξιῶν καὶ σταθερῶν τῆς ΕΕ, στὰ ἀναγκαῖα βήματα γιὰ τὶς μειονότητες, τὶς ὁποῖες θεωροῦν πολίτες τους». «Ἐμεῖς, προσέθεσε, πιστεύουμε ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ δίνουν στὰ μέλη τους τὴν δική τους ἐκπαίδευση, ἐντός τοῦ νομίμου καὶ συνταγματικοῦ πλαισίου. Τὸ θέμα εἶναι νὰ βρεθεῖ λύση ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ πλαισίου. Οἱ θρησκευτικὲς ἐλευθερίες εἶναι γιὰ μᾶς οἰκουμενικές. Ὅποιο καὶ νὰ εἶναι τὸ περιεχόμενό τους, πρέπει νὰ γίνουν σεβαστὲς οἱ ἐλευθερίες αὐτές. Παρομοίως καὶ ἡ Ἑλλάδα προσεγγίζει τὸ θέμα τῆς τουρκικῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας μὲ μία καλὴ προοπτική. Πιστεύουμε ὅτι πρέπει, ὄχι μόνο στὸ θέμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ἀλλὰ γενικὰ στὰ θέματα αὐτά, νὰ γίνουν βήματα σὲ οἰκουμενικὸ πλαίσιο καὶ μὲ τὶς πιὸ εὐρεῖες σταθερές» .
Ἀπαντώντας σὲ ἐρώτηση σχετικὰ μὲ τὴν Σχολή, ὁ Φοῦλε εἶπε ὅτι οἱ συνομιλίες μὲ τὴν Τουρκία «ἐξελίσσονται μὲ κύριο σημεῖο τὰ θεμελιώδη δικαιώματα καὶ τὶς ἐλευθερίες. Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο αὐτό. Σὲ περίπτωση ποὺ γίνουν θετικὰ βήματα στὸ θέμα αὐτό, ἡ ἀντίδρασή μας θὰ εἶναι θετική. Σὲ λίγο διάστημα ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ θὰ συζητήσει τὸ θέμα τῆς διευρύνσεως καὶ θὰ τεθοῦν τὸ ζήτημα τῆς Σχολῆς καὶ ἄλλα παρόμοια».

ΠΗΓΗ: amen.gr

, ,

Σχολιάστε